M A A S E I K INFORMATIEF. Stedelijk informatieblad. Maaseik. Neeroeteren. Opoeteren. Jaargang 18 - nr Afgiftekantoor: 3680 Maaseik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M A A S E I K INFORMATIEF. Stedelijk informatieblad. Maaseik. Neeroeteren. Opoeteren. Jaargang 18 - nr. 6-2006. Afgiftekantoor: 3680 Maaseik"

Transcriptie

1 M A A S E I K INFORMATIEF Stedelijk informatieblad Maaseik Neeroeteren Opoeteren Jaargang 18 - nr Twee maandelijks Afgiftekantoor: 3680 Maaseik

2 november-december < Bouw Sportopolis > p. 2 < Monument Stefan Everts > p. 4 < Prinses Astrid opent Schommel > p. 6 < Sinterklaasmarkt > p. 8 < Werkgroep Documentatie is 20 jaar > p. 9 < Gidsen voor het museum gezocht > p. 11 < Aranis en Toon Fret in Ursulazaal > p. 14 <Voorwoord> Maaseik, rijk aan cultuur! < Afrit Zuid > p. 19 < Fortis Cup 2006 > p. 21 < Maaseik beschermt de Bosbeekjuffer > p. 22 < Gebruik maken van Robbedoes > p. 24 < Swappas > p. 25 < Wedstrijd voor senioren > p. 29 < Moslims vieren Offerfeest > p. 32 Maaseik, rijk aan cultuur, dat is niet iets wat ik zelf zomaar zou durven poneren maar wat wel duidelijk zo gesteld werd in de krant De Morgen van zaterdag 6 oktober naar aanleiding van een studie van Cultuurplan Vlaanderen. Cultuurplan Vlaanderen maakte, op basis van objectieve gegevens (toegespitst op theater, dans, muziek en tentoonstellingen), een balans op van de cultuurrijkste en cultuurarmste gemeenten in Vlaanderen. Uit deze studie kwamen een aantal verrassende conclusies naar voren. In het algemeen kwam naar voren dat het cultuuraanbod in Vlaanderen goed gespreid is met een sterker aanbod op de as Antwerpen-Mechelen-Brussel, Limburg en het zuiden van West-Vlaanderen. Ook de stedelijkheidsgraad speelt, logischerwijze, een grote rol in de resultaten: hoe groter de stad hoe groter het aanbod aan cultuur. In Limburg valt het op dat na Hasselt en Sint-Truiden, Maaseik zich als een van de cultuurrijkste steden aftekent. Dit is geen onprettige vaststelling. Er is de afgelopen tijd dan ook heel wat werk verricht op cultureel vlak, zowel naar inhoud als naar infrastructuur. De schouwburg van CC Achterolmen werd grondig vernieuwd en vergroot, de foyer van CC Neeroeteren werd grondig opgefrist, de Academie voor Muziek en Woord nam haar intrek in het riante en historische prachtig gerenoveerde Minderbroedersklooster, Jeugdcentrum Fuego opende en gaf veel ruimte en zuurstof voor jeugdcultuur, et cetera. Ook inhoudelijk werden met het nieuwe cultuurbeleidsplan extra middelen voor cultuur bij de Vlaamse Gemeenschap naar Maaseik gehaald die het mogelijk maakten om het socio-culturele verenigingsleven extra financiële armslag te geven via werkingssubsidies en projectsubsidies, om de stedelijke uitleendienst voor de verenigingen in het CC Neeroeteren fors uit te bouwen en om de eerste info-zuilen te plaatsen in de verschillende deelgemeentes, et cetera. Het heeft er allemaal toe bijgedragen dat de Stad Maaseik op de Cultuuratlas Vlaanderen duidelijk als cultuurrijk werd ingekleurd. Betekent dit dat het werk gedaan is? Natuurlijk niet alles kan beter zou Mark Uytterhoeven stellen en gelijk heeft hij! Het stadsbestuur moet blijvend aandacht en middelen voorzien om cultuur te versterken in een cultuurhistorische stad als Maaseik. Spijtig genoeg zal ik deze doelstelling de komende beleidsperiode slechts vanuit de oppositie kunnen waarnemen. De recente gemeenteraadsverkiezingen hebben een nieuw stadsbestuur opgeleverd en er zal zich straks dan ook een nieuwe schepen van cultuur aandienen. Ik wens de nieuwe schepen van cultuur oprecht veel succes en doorzettingsvermogen om Maaseik in de voorste gelederen van cultuurrijke steden te houden. Ik op mijn beurt ben iedereen ontzettend dankbaar die mij, in welke rol dan ook, de afgelopen 8 jaren als schepen van cultuur gesteund heeft om Maaseik rijk aan cultuur te maken. Ik zal in ieder geval cultuur blijven volgen en ondersteunen waar enigszins mogelijk. Ten bate van alle Maaseikenaren zal ik me positief kritisch blijven opstellen en mijn ervaring aanwenden om een aantal dossiers in gunstige zin te sturen. En na 8 jaar anderen aansporen om aan cultuur te doen kan ik zelf grondig herbronnen en mezelf, met heel veel goesting, opnieuw actief en passief in het culturele leven gooien. Het zal deugd doen! Laurens Leurs Schepen van Cultuur Maaseik Informatief 1

3 <Sportcomplex Sportopolis uit de steigers> In samenwerking tussen Noliko Maaseik, Intercommunale zwembaden Den Ulm, Sportopolis en stad Maaseik wordt langs de Sportlaan het sportcomplex Sportopolis gebouwd, dat tegemoet komt aan de behoeften van de recreatieve en van de professionele sportbeoefenaar. Vier hoofdbrokken worden aangepakt. A.de bouw van een topsporthal. Bouw van een internationale topsporthal met ongeveer zitplaatsen met voldoende zit/beenruimte, een ingegraven kuip, een aantal kleedlokalen, aangepaste horecamogelijkheden met feestzaal, enz. Toekomstig uitzicht van het sportgebied. B.de verbouwing van de huidige stedelijke sporthal Maaseik. De 30-jaar oude stedelijke sporthal is toe aan een grondige verbouwing/renovatie. Dee kleedlokalen worden vernieuwd en/of te vergroot, 2 kleine sportzalen worden bijgemaakt voor eventueel dans- en gevechtsporten, de sanitaire installaties worden gerenoveerd, er komt een nieuw cafetaria, enz. C.de bouw van een fitness- en bowlingcentrum. Sportopolis gaat een fitnesscentrum (1600m²) en een bowlingcentrum met 12 bowlingbanen uitbaten. Het geheel wordt aangevuld met een wellnessgedeelte met sauna. D. nieuw zwembad. De intergemeentelijke zwembaden De Ulm-De Haeg bouwen: - een wedstrijd- en instructiebad voor de scholen en verenigingen. - twee peuterplonsbaden - een recreatie- en ontspanningsbad. - een buitenbad. - een glijbanencomplex. De huidige sportaccommodatie van de stad Maaseik was ontoereikend om aan de sportbehoeften van iedereen te voldoen. Met de bouw van het nieuwe complex wil het stadsbestuur de noden lenigen. De toekomst ziet er op die manier voor de sport in Maaseik rooskleurig uit. 2 Maaseik Informatief

4 < Nieuws > Algemeen zicht buiten Zwembad Topsporthal binnen Bouwperiode. De bouwwerken startten in november 2006 en duren ongeveer 1 jaar. Dat betekent dat voor het volgende volleybalseizoen, namelijk in oktober 2007 het geheel (behalve nieuwe zwembad) kan geopend worden. Het nieuwe zwembad zal in de loop van 2008 openen en intussen blijft het huidige zwembad dienst doen. Op 20 november 2006 verhuisde de sportdienst vanuit de sporthal naar een aantal wooncontainers, die in de buurt van de sporthal staan opgesteld. Maaseik Informatief 3

5 <Monument vereeuwigt prestaties Stefan Everts> Monument vereeuwigt prestaties Stefan Everts. Tienvoudig wereldkampioen Stefan Everts nam tijdens het weekend van 30 september afscheid van de motorcross en van zijn supporters. Die zaterdagmorgen werd in Neeroeteren tijdens de feestelijkheden een standbeeld van de wereldkampioen onthuld, als blijvende herinnering aan zijn grote sportieve prestaties. Dat dit geschenk van de Maaseiker bevolking een schot in de roos was, was overduidelijk omdat bij het zien van het prachtige bronzen beeld de emoties Stefan te machtig werden. Het beeld is een creatie van Stefan Bongaerts uit Bree en stelt de wereldkampioen voor op zijn motor, die symbolisch is uitgerust met vleugels. Het grote aantal fans dat op zaterdagmorgen op het Scholtisplein aanwezig was, zorgde voor een ware volkstoeloop in Neeroeteren. Na de officiële huldiging door het college van burgemeester en schepenen, ging het feest verder in de Kiezelgroeve te Waterloos. Optredens van Sergio en Praga Khan, het circus Dos Ninos, een Special Tribute Show in samenwerking met de VRT, en een speciale huldiging met vuurwerk maakten het geheel tot een geslaagde dag. Stefan sloot zelf de namiddag af met een duo-benjisprong met zijn mecanicien Yann Lozano. Maaseik Informatief 4

6 Uitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 8 oktober <Nieuws> De zetelverdeling na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 ziet er uit als volgt: - CD&V/NV-A: 9 zetels - VLDplus: 7 zetels - sp.a/spirit: 6 zetels - Vlaams Belang: 5 zetels. Er werden geldige stemmen uitgebracht (96%). Het aantal blanco en ongeldige stemmen bedroeg 744 (4%). De volgende kandidaten werden verkozen in de gemeenteraad: CD&V/NV-A: Jan Creemers, Toine Schaefer, Mariette Mulders-Janssen, Mia Reeskens, Gerard Ignoul, Marcel Raets, Jacky Daniels, Sarah Geebelen, Mia Monnens-Kenis. VLDplus: Dirk verlaak, Johan Tollenaere, Yvonne Van Dooren, Jacques Cuppens, Sara Houben-Didden, Ria Goven-Flamant, Philippe Van Cauwelaert. SP.A/Spirit: Ghislain Vermassen, André Willen, Laurens Leurs, Hubert Paspont, Mahjoub Credid, Myriam Giebens. Vlaams Belang: Leo Pieters, Mat zoons, Ellen Kannen, Pierre Hendrikx, Jan Knippenberg. De nieuwe gemeenteraad zal geïnstalleerd worden op 2 januari 2007 om uur in het Administratief Centrum Maaseik. Er werd een coalitie CD&V/NV-A en VLDplus gemaakt. Intussen staat ook het schepencollege vast, dat vanaf 1 januari 2007 de bevoegdheden zal opnemen: Jan Creemers: Burgemeester, burgerlijke stand, voorzitter politiecollege en politieraad, brandweer, interne en externe communicatie en informatie, public-relations, Europese aangelegenheden, voorzitter gemeenteraad, voorzitter schepencollege, kerkfabrieken, woonwagenterrein, alternatieve sancties. Dirk Verlaak: Eerste schepen, sport, verkeer, openbaar vervoer, parkeren, ontwikkelingssamenwerking. Mia Reeskens: Bibliotheek, jeugd, kinderopvang, gezinswerking, cultuur, culturele centra en ontmoetingshuizen, tewerkstelling, emancipatiebeleid, wijkwerking, stadswachten. Johan Tollenaere: Ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen, Bijzonder Plan van Aanleg en Ruimtelijk uitvoeringsplan, stedenbouw, automatisatie van de diensten, financiën, rekeningen en begroting, personeel. Toine Schaefer: Openbare werken, administratief gedeelte van de technische dienst, energie- en nutsleidingen, werken in eigen beheer, wagenpark, begraafplaatsen, plantsoendienst. Yvonne Van Dooren: Leefmilieu en groenbeheer, jacht en bosbouw, gevaarlijke en ongezonde bedrijven, exploitatievergunningen, energiebeleid, Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Mariëtte Janssen (5 jaar) Sarah Geebelen (1 jaar): Middenstand, economie, industrieterrein, landbouw, grondregie, toerisme, musea, grondbeleid en GIS. Jacques Cuppens: Schepen van welzijn (OCMW-voorzitter), integratiebeleid, volksgezondheid, mensen met een handicap, ziekenhuis, senioren, feestelijkheden, AGM. Maaseik Informatief 5

7 6 Maaseik Informatief < Nieuws > Prinses Astrid op bezoek in De Schommel. Op dinsdag 7 november 2006 was Prinses Astrid in Maaseik, naar aanleiding van de opening van het nieuwe dagverblijf De Schommel te Siemkensheuvel. De Prinses woonde de academische zitting bij van dit nieuwe opvangcentrum voor zeer ernstig en meervoudig gehandicapte kinderen. Doelgroep in De Schommel zijn jongens en meisjes van 0 tot 21 jaar, allen met een ernstige, meervoudige handicap. De uiteindelijke doelstelling bestaat erin om opgenomen kinderen en jongeren tot maximale zelfontplooiing te begeleiden, in nauw overleg en samenwerking met de ouders. De werking van De Schommel is er op gericht dat kinderen er zich thuis en gelukkig kunnen voelen. Er wordt rekening gehouden met het eigen ritme van elk kind. Daarom wordt veel belang gehecht aan maaltijden, aan een goede verzorging, aan rust, aan een hecht en vriendelijk contact en aan een gezellige sfeer. De kinderen worden tussen 10 en 16 uur begeleid door een multidisciplinair team van professionele medewerkers. INFO Groep Ter Engelen T. 089/ Elia bouwt hoogspanningsstation van Eyck. Elia is beheerder van het Belgisch hoogspanningsnet. Een van de projecten van Elia omvat de bouw van een hoogspanningsstation op het grondgebied van Kinrooi en Maaseik. Als gevolg van het vrijmaken van de Europese elektriciteitsmarkt fungeert het Belgische hoogspanningsnet immers steeds meer als verbinding tussen de ons omringende landen en het internationaal transport van elektriciteit neemt sterk toe. Deze wijziging op Europees niveau maakt aanpassingen nodig van de nationale netten tot een beter uitgebouwd Europees transportnetwerk. Aanpassingen zijn ook noodzakelijk om de bevoorradingszekerheid van het net in België te garanderen. Het bouwen van het nieuwe station van Eyck maakt het nu net mogelijk om de transportcapaciteit van elektriciteit te verhogen. Als inplantingsplaats werd een terrein op de grens Kinrooi-Maaseik gekozen omdat daar het knooppunt is van drie luchtlijnen. De bestaande 380kV hoogspanningslijnen Gramme- Maasbracht en Maasbracht- Meerhout. Op dit knooppunt voorziet Elia nv het nieuwe hoogspanningsstation als technisch gezien de enig mogelijke locatie. De totale oppervlakte van het nieuwe station bedraagt m² met de vier hoogspanningspylonen en de bufferzone inbegrepen. De bouw van dit station maakt het mogelijk de transportcapaciteit van elektriciteit op de bestaande lijnen te verhogen zonder dat er nieuwe 380kV lijnen moeten worden aangelegd.

8 < Nieuws > Drie jaar Euregionale Samenwerking. Op 28 november 2003 plaatsten de burgemeesters van Waldfeucht, Echt- Susteren, Selfkant en Maaseik hun handtekening onder een convenant waarin de vier gemeenten zich akkoord verklaarden om nauwer met elkaar samen te werken. Deze samenwerking is erop gericht een sterke as te ontwikkelen langs beide zijden van de Maas, voor een gebied met een lokale bevolking van inwoners en duizenden toeristen en recreanten. Winkelstad Maaseik doet naam alle eer aan. Stickeractie Maaseik oergezellig. Schepen van middenstand Mariëtte Janssen Om de nieuwe bezoekers van Maaseik te verleiden om een bezoek aan de winkels op Kloosterbempden te combineren met een bezoek aan de middenstand van de binnenstad, wordt tot nieuwjaar een uitgebreid programma afgewerkt met tal van blikvangers. Daaraan wordt gewerkt met de handelaars. Onder het motto Maaseik oergezellig worden de klanten en bezoekers via allerhande acties naar Maaseik-centrum geleid. Zo zijn er 50 vakanties te winnen in Weerterbergen! Voor de inwoners van de Euregio is het grensoverschrijdende verkeer van oudsher gebruikelijk. De randvoorwaarden voor deze Europese levenswijze is echter niet overal optimaal en met de steun van Europa wordt de infrastructuur op diverse plaatsen grondig aangepakt. De aanpassingswerken aan de Koning Boudewijnlaan in Maaseik, de aanleg van een fietspad langs de Aastenbergerweg en Waldfeuchterbaan in Echt-Susteren zijn enkele voorbeelden van de realisaties die het woon-werkverkeer in de Euregio optimaliseren voor zowel automobilisten als fietsers. De verbondenheid tussen de vier gemeenten heeft ook tot doel de toeristische aantrekkingskracht van de regio te versterken. Zo zal in Maaseik de oude walstructuur zichtbaar gemaakt worden in de bestrating aan Kloosterbempden. In Waldfeucht werd een camperservicestation voorzien. Tien weken lang, vanaf 21 september, worden iedere week telkens 20 auto's met deze sticker gefotografeerd. Een deurwaarder duidt hieruit elke week vijf winnaars aan: zij gaan aan de haal met een prachtige vakantie in vakantiepark Weerterbergen, namelijk een midweek of weekendverblijf in een comfortabele zes persoons bungalow! Wil u weten of u gewonnen hebt: kijk dan op de website in de Weekkrant of op de lijsten die u vindt in de winkels van de binnenstad. Na de bekendmaking heeft u dan 14 dagen de tijd om uw prijs af te halen bij de KMO-dienst, Lekkerstraat 10 Maaseik iedere werkdag in de voormiddag. Vergeet niet het inschrijvingsbewijs van uw auto mee te brengen. Veel succes! Op dinsdag 28 november 2006 bestaat de Euregionale Samenwerking drie jaar. Deze feestelijke gebeurtenis wordt op passende wijze gevierd met een dagvullend programma waarbij de genodigden per bus langs de diverse werkzaamheden in Maaseik, Echt-Susteren, Waldfeucht en Selfkant geleid worden. In elke gemeente is ook een ontvangst voorzien. Het programma start om 11.30u in het cultuurcentrum Maaseik en eindigt omstreeks 20.00u met een streekproductenmarkt in Waldfeucht. INFO Stad Maaseik dienst feestelijkheden Miranda Hermans T. 089/ E. Kleef de sticker Maaseik oergezellig op de achterruit van uw wagen en maak kans om te winnen!!! INFO KMO-dienst T E E. Maaseik Informatief 7

9 < Nieuws > Meer uitleg bij de belasting 'Milieubijdrage' Onlangs ontving u de aanslagbiljetten voor de gemeentebelastingen voor U vindt hierna nog eens de korte toelichting op het reglement van de milieubelasting. Op de eerste plaats ziet u dat het bedrag van de milieubijdrage ongewijzigd blijft op 112 euro per gezinshoofd. Zoals vorig jaar is er een TERUGGAVE van 62 euro voor een aantal belastingplichtigen, namelijk de W.I.G.W.'s (weduwnaars, weduwen, invaliden, wezen, gepensioneerden en alleenstaanden) met VERHOOGDE TEGE- MOETKOMING, de genieters van het LEEFLOON via het OCMW en de VOLLEDIG WERKLOZE GEZINSHOOFDEN, die geen andere inkomsten hebben dan hun uitkering. Bovendien mag het KI (kadastraal inkomen) niet hoger zijn dan 745 euro (niet geïndexeerd). De teruggave van 62 euro gebeurt NIET AUTOMATISCH. Men moet dus een SCHRIFTELIJKE AANVRAAG indienen en wel BINNEN DE 2 MAANDEN na ontvangst van het aanslagbiljet. Bij die aanvraag dienen de BEWIJSSTUKKEN gevoegd te worden zodat de administratie kan controleren of het verzoek tot teruggave gewettigd is. Om het de belanghebbenden gemakkelijk te maken, wordt er bij het aanslagbiljet een model-aanvraagformulier meegestuurd. Belangrijk is dat het reglement een VRIJSTELLING van 112 euro voorziet voor sommige gezinnen. Het betreft hier de gezinnen met 2 aanslagen, namelijk een aanslag MILIEU- BIJDRAGE GEZIN en een aanslag MILIEUBIJDRAGE BEDRIJF. Dit doet zich voor in GEZINNEN, waarbij MAN EN VROUW, GEHUWD OF MET EEN GEREGISTREERDE SAMENLEVINGS- OVEREENKOMST of in gezinnen waarbij VADER OF MOE- DER EN EEN VAN DE KINDEREN,ingeschreven op hetzelfde adres, een aanslag ontvangen enerzijds als gezinshoofd (= referentiepersoon) en anderzijds als bedrijf (BTW-plichtige met een zelfstandige activiteit of vrij beroep, zoals bijvoorbeeld schoonheidsspecialiste, pedicure, kapster, herbergierster, verzekeringsagente, winkelierster, enz...). Deze gezinnen hoeven slechts éénmaal de milieubijdrage te betalen en wel voor de aanslag "BEDRIJF", gevestigd op een NATUURLIJKE PERSOON. De vrijstelling is dus niet van toepassing als de zelfstandige activiteit gevoerd wordt als rechtspersoon BVBA, NV, enz.. Gezinnen, die zich in deze toestand bevinden en dus 2 aanslagen ontvangen hebben, kunnen VRIJSTELLING van 112 euro krijgen MITS EEN AANVRAAG IN TE DIENEN en een document "samenstelling van het gezin", te verkrijgen bij de dienst burgerzaken, bij te voegen. Voor een dergelijke aanvraag tot vrijstelling moet u zich liefst persoonlijk aanmelden bij de dienst ontvangerij in het Administratief Centrum, Lekkerstraat Maaseik of bij de dienst burgerzaken in Neeroeteren. INFO T Vragen naar Bernadette Strijckers of Nicole Vrijens. In memoriam: eregemeenteraadslid Leo Pieters. Op 5 november 2006 kwam het bericht: Leo Pieters is gestorven. Ondanks het feit dat hij een dag ouder werd en ondanks het feit dat zijn gezondheid hem in de steek liet, kwam de droeve tijding van zijn overlijden onverwacht. Hij werd 83 jaar. Leo Pieters heeft vele jaren meegewerkt aan het openbare leven in Maaseik. Hij was gemeenteraadslid van 1971 tot 1994 en als bekroning van zijn politieke loopbaan was hij schepen voor toerisme, landbouw, middenstand, hinderlijke inrichtingen en slachthuis. Via die mandaten heeft hij enkele van zijn idealen in de praktijk kunnen uitwerken. Naast zijn echtgenote en zijn kinderen was één van zijn grote passies zijn tuin, waarin hij zijn ganse energie kwijt kon. Als minzaam en goedhartig man zal hij in gedachten aanwezig blijven. De goed geluimde man die graag aan het sociale leven deelnam en die een sigaar in de hand graag met iedereen over van alles en nog wat van gedachten wisselde. Namens het stadsbestuur en namens het stadspersoneel maakte burgemeester Creemers de innigste gevoelens van deelneming over aan de rouwende familie. In memoriam: ereburgemeester Hendrik Nijs. De stad Maaseik wil graag zijn medeleven tonen aan de familie en vrienden van oudburgemeester, ereburgemeester en inwoner van de stad Maaseik, Hendrik Nijs. Hij overleed op donderdag 16 november 2006 op 85-jarige leeftijd. Hij was burgemeester van Opoeteren van 1953 tot De Koning verleende hem op 18 juli 1997 de titel van ereburgemeester. Hendrik Nijs werd in 1953 burgemeester van de gemeente Opoeteren, als één van de jongste burgemeesters van België. In die functie heeft hij gedurende 20 jaar het reilen en zeilen van het openbaar leven in Opoeteren mogen leiden. Hij deed dat op zijn eigen, gekende, maar altijd op resultaat gerichte stijl. Op die manier leerden we Hendrik Nijs kennen als een gedreven burgemeester, die met woord en daad erin slaagde om Opoeteren te besturen. Ereburgemeester Nijs stond midden in de samenleving en had direct contact met inwoners, vaak op een informele manier. Dit maakte hem onder de bevolking tot een geliefde burgervader, die op allerlei fronten impulsen heeft weten te geven aan Opoeteren. Hendrik Nijs was een rasbestuurder die de belangen van de gemeente als geen ander kon verdedigen. Ook later, tijdens de periode dat hij gemeenteraadslid van de stad Maaseik was, verdedigde hij de belangen van zijn Opoeteren. Vele treffende anekdotes zijn over ereburgemeester Nijs bekend. Op die manier zal hij in het collectief geheugen van onze stad aanwezig blijven. Hendrik Nijs was een unieke burgemeester en zijn naam en ideeën zullen voor altijd verbonden blijven aan de gemeente waar hij zelf zo van hield, Opoeteren. Namens het stadsbestuur en namens het stadspersoneel maakte burgemeester Creemers de innigste gevoelens van deelneming over aan de rouwende familie. Maaseik Informatief 8

10 < Nieuws > De Werkgroep Documentatie Maaseik ( het Documentatiecentrum ) vierde op zondag 12 november 2006 het 20-jarig bestaan. De Werkgroep Documentatie Maaseik bestaat uit leden-vrijwilligers met belangstelling voor het verleden, heden en toekomst van de stad Maaseik. De vereniging heeft een samenwerkingsovereenkomst, logistieke steun inbegrepen, met het stadsbestuur van Maaseik en is aangesloten bij de Stedelijke Culturele Raad. De Werkgroep Documentatie verzamelt en archiveert documenten over Maaseik en stelt die ter inzage aan de geïnteresseerden. De vereniging geeft regelmatig publicaties uit en organiseert tentoonstellingen. De medewerkers inventariseerden en archiveerden al duizenden gedachtenisprentjes, overlijdensberichten, prentbriefkaarten, affiches, foto s, dagbladartikels en andere geschreven bronnen. Maar ook boeken en tijdschriften, notariële akten, afschriften van parochieregisters en registers van de burgerlijke stand kan men raadplegen. Academische viering. Zondag 12 november was er een viering voor genodigden in Zaal Van Eyck en werd de herwerkte uitgave Maaseik in oude prentkaarten, deel 1 voorgesteld. Maaseiker Rapsodie. Zondag 19 november 2006 om 15 uur werd de Maaseiker Rapsodie gepresenteerd in Zaal Van Eyck, een diavoorstelling met muzikale omlijsting uit 1959, bedacht en uitgewerkt door Frans Colsoul ( ) en Mia Vanstreels ( ). De 250 dia s van deel 1 én de originele geluidsband zijn door de Werkgroep Documentatie Maaseik gedigitaliseerd. Vervolgens zijn beeld en geluid in een aangepaste regie gesynchroniseerd. INFO Isabelle Kraewinkels T. 089/ of Werkgroep Documentatie Maaseik Koetshuis - Eikerstraat 3, 3680 Maaseik T. 089/ (binnenlijn 222) E. I. (klik Cultuur & Bibliotheek / Werkgroep Documentatie ) Openingsuren: Iedere maandag- en donderdag van 10 u. tot 12 u. (behalve op feestdagen) Afspraak: Buiten de vermelde uren enkel op afspraak met een van de leden. Oproep. De dia s van deel 2 - het dagelijkse leven van de Maaseikenaar - zijn tot op vandaag niet teruggevonden. Indien u hierover nieuws heeft kan u contact opnemen met de Werkgroep Documentatie Maaseik (089/ ). Maaseik Informatief 9

11 <Toerisme> De geschenkenbon van de toeristische dienst. Iets voor de eindejaarsfeesten? De komende feestmaanden zijn weer dé gelegenheid om iedereen van een cadeautje te voorzien. We weten maar al te goed, dat het niet altijd makkelijk is om een origineel cadeau te bedenken. Wanneer u op zoek bent naar een origineel cadeau voor de komende feestdagen, dan biedt de geschenkenbon van de dienst toerisme dé oplossing. Meer dan 170 middenstanders van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren doen mee. U kan een geschenkenbon kopen van 6,50 euro - 10,00 euro en 25,00 euro. INFO Toerisme Maaseik - Markt 1 T F E. Kom nazomeren in Limburg. Boek nu uw verblijf en ontvang 25% korting! Of neem deel aan één van de vele activiteiten Meer info op Wil u ook genieten van een welverdiende nazomervakantie in het gastvrije Limburg? De herfstmaanden bieden immers betoverende taferelen. Terwijl de bladeren dwarrelen boven het fietsparadijs, krijgen de bossen een magisch kleurenpalet; ideaal om een weekendje uit te blazen, ver weg van alle drukte! Boek nu en geniet tot en met 21 december 2006 van 25% korting op uw verblijf op basis van 2 overnachtingen met ontbijt! Voor meer informatie over de belangrijkste troeven voor de nazomer per regio, de leukste tips, de origineelste adresjes en een overzicht van alle nazomer-activiteiten, surft u naar Carnaval Het Heilig Wammes Maaseik. Gedurende reeds 57 seizoenen speelt de Raad van Elf coördinator, organisator en inspirator van de carnavalsactiviteiten in Maaseik. Het carnavalseizoen startte op 11 november om uur. Hierna vindt u de kalender van carnaval, zodat u zeker niets zal missen: Mezeik Zèngentaere: 30 november: in een Maaseiker café om uur 9 december: zaal Van Ecyk om uur: Mezeik Zèngentaere - Finale. Info: Maaseik Informatief 10

12 Tentoonstelling Expeditie archeologie! Lezingen. Voor diegenen die interesse koesteren voor het verleden, hebben we een leuk aanbod aan lezingen. U kan de lezing combineren met een bezoek aan de tentoonstelling Expeditie archeologie. Lezing vanaf uur in Minderbroedersklooster Maaseik: - 8 februari 2006: Veni, vidi, vici. Het Romeinse leger in levende lijve Prijs? - Volwassenen en kinderen slechts 2,- EUR - combinatieticket Tentoonstelling Expeditie Archeologie (18u tot 20u) + lezing (vanaf 20u) Volwassenen 5,- EUR en kinderen 2,- EUR En natuurlijk zijn er onze gebruikelijke demonstratiedagen. Er zijn echter twee speciale sessies voor zien in de kerstvakantie: - 27 en 28 december: Zilverbewerking - 3 en 4 januari: Prehistorische percussie (de kinderen kunnen hier naar hartelust muziek maken). Deze activiteiten zijn naar goede gewoonte steeds op hetzelfde adres: Minderbroederskerk Boomgaardstraat z.n Maaseik Voor meer info: of T. 089/ <Musea> Gidsen in het museum! Iets voor jou? De Musea Maaseik heeft een plek voor nieuwe, enthousiaste vrijwilligers voor het geven van rondleidingen. We zoeken communicatief vaardige mensen die het leuk vinden om voor een groep te staan, graag als gastheer/gastvrouw optreden en zich vol overgave in de geschiedenis en archeologie willen verdiepen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste, tevens flexibel ingezet kunnen worden. Rondleidingen kunnen plaatsvinden tussen 9 en 17 uur op werkdagen en in de weekenden. We werken met een oproepsysteem waarbij je afhankelijk van de vraag kan worden ingezet. We zijn op zoek naar personen die in of bij Maaseik wonen. U ontvangt een vrijwilligersvergoeding van 7,50 euro per rondleiding, met een maximum van 149 uur op jaarbasis. Indien u wil samenwerken met het museumteam, dan kan u zich melden op het volgende adres: Musea Maaseik Lekkerstraat Maaseik T. 089/ E. Maaseik Informatief 11

13 < Musea > Oproep vrijwilligers voor vondstverwerking. Ben je geïnteresseerd in de stadsarcheologie van Maaseik? Ben je een geduldig persoon? Durf je de handen vuil te maken? En kan je zorgvuldig en precies werken? Dan ben jij misschien de man of vrouw die we zoeken!? Sinds Januari 2005 hebben er verschillende opgravingen plaatsgevonden in Maaseik, waaronder project Kloosterbempden, Kolonel Aertsplein, Hepperstaete, enz Tijdens dit onderzoek zijn er talrijke vondsten aangetroffen. Helaas beschikt het Museum niet over voldoende personeel om de vondstverwerking vlot te laten verlopen en daarom worden vrijwilligers en stagestudenten gezocht. Reageren kan via: Musea Maaseik Lekkerstraat Maaseik T. 089/ E. Gratis af te halen. Bij de dienst musea van de stad Maaseik zijn er een aantal tijdschriften, die u gratis kan afhalen. Het gaat om de volgende reeksen: - Ons erfdeel - Volkskunde - Graphia. Tijdschrift voor Exlibriskunst. - Kreatief. Literair en kunstkritisch tijdschrift. - Kultuurleven. Tijdschrift voor cultuur en samenleving. Interesse? Neem contact op met: Dienst Musea T. 089/ E. Regionaal archeologisch Museum. Het museum is ingevolge renovatiewerken gesloten tot juli < B i b l i o t h e e k > Vertelnamiddag met knutselactiviteit op 'dierendag'. Op woensdagnamiddag 27 september namen 15 kinderen tussen 6 en 12 jaar deel aan een voorleeshalfuurtje met aansluitend een knutselactiviteit in de jeugdbibliotheek van Maaseik. De verhaaltjes waren gekozen in functie van de 'dierendag'. Het resultaat van het knutselen was een leuke rups. Interesse? Op woensdag 20 december om uur organiseert de jeugdafdeling opnieuw een thematische vertelnamiddag met knutselactiviteit. Het thema is dan "Kerstmis". Meer info in de bibliotheek (089/ of Sinterklaas op bezoek. Op woensdag 29 november om uur komt De Sint op bezoek in de jeugdafdeling van de bibliotheek in de Bleumerstraat. Sinterklaas brengt niet enkel snoepjes mee voor de brave kinderen maar hij zal ook enkele mooie verhaaltjes komen voorlezen. Wil je graag komen? Je bent van harte welkom (T. 089/ , e - m a i l : Maaseik Informatief 12

14 <Bibliotheek> Overhandiging nieuwe collecties voor de basisscholen van Dorne en Voorshoven. Basisschool Dorne Nadat de uitleenposten van Dorne en Voorshoven in mei 2004 definitief hun deuren sloten, besliste het stadsbestuur van Maaseik dat de plaatselijke basisscholen hiervan geen hinder mochten ondervinden. Daarom ontvingen deze scholen bij de sluiting ongeveer de volledige afgevoerde jeugdboekencollecties van de gesloten bibliotheken. In Dorne werden deze collecties verdeeld over de verschillende klassen. In Voorshoven organiseerde men ondertussen een schoolbibliotheekje. De directie vond een moeder bereid om er om de veertien dagen op vrijwillige basis de uitleningen te verzorgen. Maar... jeugdboeken verouderen snel. Om deze collecties up to date te houden, voorzag de bibliotheek in 2006 een speciaal budget van 2000 euro om nieuwe collecties aan te kopen voor de scholen van Dorne en Voorshoven. Met dit bedrag werden voor elke school 100 splinternieuwe jeugdboeken aangekocht. Op woensdag 6 september werden de nieuwe boeken plechtig overhandigd door schepen Laurens Leurs, bibliothecaris Karla De Greeve en jeugdmedewerkster van de bibliotheek, Christiane Neys. De directie, leerkrachten en vooral de kinderen reageerden zeer enthousiast op de nieuwe boeken. Basisschool Voorshoven Bibliotheekweek Verwendag in de bibliotheek van Maaseik. Op zaterdag 14 oktober was het een gezellige drukte in de bibliotheek van Maaseik. Naar aanleiding van de start van de bibliotheekweek werden de bezoekers namelijk extra in de watten gelegd. Twee musketiers posteerden de hele dag in de buurt van de ingang om de bezoekers te verwelkomen met een gratis verrassing. Alle 55-plussers die tijdens de verwendag een boek, cd of DVD ontleenden ontvingen een gratis gastenhanddoekje. De leeszaal werd voor de gelegenheid omgetoverd tot leescafé. Het bibliotheekpersoneel serveerde er gratis koffie, witte wijn en exotische vruchtensapjes van de wereldwinkel. Tegelijkertijd konden de bezoekers proeven van allerlei kleine lekkernijen van de Wereldwinkel. De durvers konden zich extra laten verwennen met een gezichtsreflexmassage of voetreflexmassage. Hiervoor huurde de bibliotheek een professionele therapeute in. De nieuwe stripafdeling voor volwassenen werd opengesteld en in de jeugdafdeling konden de kleintjes de hele dag genieten van voorleesmomenten. De slogan van de bibliotheekweek luidde dit jaar: 'je wordt wijzer in de bib'. Daarom werd de hele bibliotheek volgehangen met allerlei grappige wetenswaardigheden onder de noemer 'wist je dat'. In de muziekafdeling werd de nieuwe wereldmuziek extra in de kijker geplaatst en themastanden onder de noemer 'van boek naar doek' spoorden de filmliefhebbers aan om kennis te maken met het boek achter de laatste kaskraker. Tijdens de bibliotheekweek werden ook afgevoerde boeken, cd's en cd-roms verkocht aan de spotprijs van 0,50 euro. Wauweluurke. Op dinsdagnamiddag 17 oktober namen een 60-tal senioren deel aan een 'Wauweluurke' in de bibliotheek van Maaseik. Het gaat om een initiatief van de 'werkgroep documentatie Maaseik'. Zij organiseren regelmatig dergelijke praatnamiddagen in de bibliotheek. Tijdens deze namiddagen wordt de geschiedenis van Maaseik telkens via een ander thema benaderd. Op 17 oktober werd vertrokken vanuit oud fotomateriaal van Piet Henkens. De aanwezigen konden bij elke foto commentaar geven en ze dragen op die manier bij tot de reconstructie van een geschiedenis, die anders misschien verloren gaat. Soms gebeurt het dat een dergelijk wauweluurke acheraf resulteert in een nieuwe publicatie. Vorig jaar was één van de thema's bijvoorbeeld 'oude kruisen en kapelletjes', een onderwerp dat nadien door Martin Boonen en Jackie Vancleef uitgewerkt werd in de publicatie 'Vroomheid in steen en ijzer : Maaseiker kruisen, gevel- en veldkapellen' De aanwezigen, die dit wensten kregen achteraf nog een rondleiding in de bibliotheek, met daarbij o.a. ook een 'blik achter de schermen'. De koffie en vlaai werd geserveerd n.a.v. de bibliotheekweek vielen natuurlijk ook in de smaak! Maaseik Informatief 13

15 < Bibliotheek > Jeugdauteur An Melis te gast in de bibliotheek van Neeroeteren. Op donderdag 19 oktober bracht de jeugdauteur/illustrator An Melis enkele lezingen in Neeroeteren voor de kinderen van de derde kleuterklassen. An Melis is bekend van de populaire prentenboeken over 'Hekselien'. Het ging er heel geanimeerd aan toe met verkleedpartijen, muziek en spelletjes. De kinderen kregen ook allemaal een tekening mee naar huis. De jonge auteur Chika Unigwe stelt haar boek voor in de bibliotheek van Maaseik. Op donderdagavond 19 oktober was de jonge Nigeriaanse auteur Chika Unigwe op bezoek in de bibliotheek van Maaseik. Chika woont reeds 8 jaar in Turnhout, zij is namelijk getrouwd met een Belgische man. De laatste jaren schreef zij heel wat kortverhalen, poëzie en essays in het Engels, waarvoor zij meerdere keren in Engeland bekroond werd. Haar eerste Nederlandstalige roman 'de feniks' verscheen in het najaar 2005 bij Manteau. Omdat dit boek inhoudelijk zo aangrijpend is en bovendien prachtig geschreven, kozen we ervoor om 'de feniks' in oktober met onze leesclub te bespreken en meteen de auteur te vragen om tijdens de bibliotheekweek zelf aanwezig te zijn om haar werk verder toe te lichten. De lezing was een schot in de roos. Een 55-tal personen kwamen er op af en de reacties waren zeer enthousiast. Het was zowel voor ons als voor Chika spannend omdat het voor haar de eerste keer is dat zij een dergelijke lezing houdt in een Vlaamse bibliotheek. Chika had het niet alleen over 'de feniks' maar ook over haar aanpassingsproblemen in België. Alles was hier nieuw en anders, zij kende niemand buiten haar man, moest zich aanpassen aan vreemde gebruiken en de taal leren. Als hooggeschoolde Afrikaanse vrouw (zij behaalde vorig jaar haar doctoraatsdiploma Engelse literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Leiden) heeft zij ook vaak met allerlei vooroordelen te maken. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk, gaat men er automatisch vanuit dat zij voor poetsvrouw solliciteert omdat zij 'zwart' is. Chika bracht haar verhaal met heel veel humor en er was veel interactie met het publiek. Nadien werd er nog lang nagepraat bij wat glaasjes wijn. We mogen terugkijken op een geslaagde avond! < S t e d e l i j k e A c a d e m i e v o o r M u z i e k e n W o o r d > Gouden Vleugels Tandemconcert Aranis & Toon Fret. Hidden Soundscapes. Ursulazaal Maaseik vrijdag 8 december om uur. Gouden Vleugels selecteerde ook dit jaar weer drie debuterende gezelschappen en geeft aan dit jong muzikaal geweld een duwtje in de rug, onder meer door hen speelkansen aan te bieden. Ook krijgen zij een mentor toegewezen die hen een tijd lang begeleidt. De beste van de drie wint de KBC- Muziekprijs. Jeugd en Muziek afdeling Maaseik opteerde voor het koppelconcert met Aranis en mentor Toon Fret. Aranis (In augustus stond Aranis reeds op het podium van het folkfestival Dranouter) is een jong en veelbelovend Antwerps septet met een unieke sound. De zeven muzikanten verkennen alle mogelijke en onmogelijke klanken en technieken van hun instrumenten. Hun akoestische kamerrock met verwijzingen naar folk en hedendaags klassiek verrast de klassieke wereld. Meer info: Muzikanten: Joris Vanvinckenroye ( 1977), contrabas en compositie - Marjolein Cools ( 1982), accordeon - Jana Arns ( 1983), fluit - Linda de Groof ( 1981), viool - Axelle Kennes ( 1982), piano - Liesbeth Lambrecht ( 1983), viool - Stijn Denys ( 1982), gitaar. Toon Fret ( 1979), professor fluit aan het Kon. Muziekconservatorium Luik en o.a. oprichter van Oxalis en Het Collectief, staat Aranis artistiek bij. Samen maken ze Hidden Soundscapes. Hierin versmelten twee veelzijdige muzikale gezichten. Aranis zweeft tussen hot en klassiek, en dialogeert met de klankwereld van muzikale duizendpoot Toon Fret. U hoort Aranis, Bach, Cage en sudden music. Info en kaarten: Achterolmen T F www. cultuurmaaseik.be Maaseik Informatief 14

16 TO E- voor ons Nieuwsbrief: editie november 2006 voorwoord Beste inwoners De nieuwe toekomst voor Maaseik staat nu op de juiste sporen. Enerzijds konden we de voorbije maanden beleven hoe vele projecten in Maaseik-centrum letterlijk uit de grond verrezen. Het woon-/winkelcentrum Kloosterbempden, het woon-/winkelcentrum Hepperstaete, het woon-/winkelcentrum Bospoort, de woonprojecten aan de Acht Meilaan, enz. zijn tastbare voorbeelden voor de inspanningen die er geleverd werden om te komen tot een nog aangenamer woon- en leefomgeving. Samen met de start van een reeks infrastructuurwerken beleeft Maaseik op die manier een revival, ten bate van handel en wonen in Maaseik. Anderzijds werden ook voor Neeroeteren afspraken gemaakt over de herwaardering van het centrum. Ook daar wijst de visie in de richting van een toename van het aantal wooneenheden en van het winkelaanbod. De herlokalisatie van onder andere de sporthal is daar een rechtstreeks gevolg van. Maar ook de herinrichting van Maaseikerlaan en Spilstraat zal een positieve invloed hebben op het straatbeeld en op de manier waarop Neeroeteren-centrum wordt ervaren door inwoners en bezoekers. In deze nieuwsbrief krijgt u een volgend overzicht van de stand van zaken in een aantal actuele dossiers. stad & mens op één lijn Ghislain Vermassen Schepen voor ruimtelijke ordening en informatie Maaseik Informatief 15

17 TO E- voor ons Herinrichting Maastrichtersteenweg. De Maastrichtersteenweg werd heringericht vanaf de Plantage tot aan de Bospoort. Deze werken zijn af. Er volgen enkel nog beplantingswerken. De weg is inmiddels open voor verkeer. Herinrichting Stationsstraat. Deze werken zijn gestart. Ze duren tot einde december De bewoners van de Kempenweg, de T. Kubbenstraat en de St.-Elisabethwijk kunnen naar de rotonde aan de Stationsstraat via de Kempenweg, die tijdelijk terug wordt geopend. Herinrichting kruispunt Van Eycklaan/Venlosesteenweg. Ook het kruispunt Van Eycklaan/Venlosesteenweg ziet er binnenkort helemaal anders uit. Nadat begin dit jaar gestart werd met de werken aan de Maastrichtersteenweg en de Stationsstraat, volgt nu deze opdracht. Het is een volgende link in het aanleggen van een weg die het doorgaand verkeer om Maaseik-centrum leidt. De aannemer Heymans uit Schelle startte de werken op 6 november Ze duren tot midden december De werken verlopen als volgt: - opbreken van bestaande verhardingen. - kappen van enkele bomen. - heraanleg van parkeervakken, voet- en fietspaden in klinkers. - herstellen van de weg in asfalt en aanleg van groenvoorzieningen. Omleiding tijdens de werken aan kruispunt Van Eycklaan/Venlosesteenweg: *Verkeer van de Weertersteenweg wordt omgeleid via Acht Meilaan richting Bospoort. *Verkeer vanaf de Eikerpoort kan niet via de Venlosesteenweg naar de ringlaan. *De Venlosesteenweg wordt ter hoogte van de ringlaan aan de Steenfabriek Terca gesloten voor het verkeer. *De Kluisweg wordt ter hoogte van de ringlaan tijdelijk terug geopend voor het verkeer van de Maasweg, de Kluisstraat, Heilekamp en van Dekenskamp. Afbakening van de werken: -Van Eycklaan: vanaf Dirk Boutsstraat tot aan Venlosesteenweg. -Venlosesteenweg: vanaf Bosbeek tot aan rotonde aan de Steenfabriek Terca. - Kruispunt Kluisstraat, Harlindisweg en Maasweg. 16 Maaseik Informatief

18 Tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Bleumerstraat en in de Mgr. Koningsstraat. Op 6 november 2006 startten de werken aan het kruispunt Van Eycklaan/Venlosesteenweg. Ze zullen duren behoudens onvoorziene omstandigheden tot einde december Om de bijhorende omleiding op een behoorlijke manier te kunnen voorzien, wordt de verkeerssituatie in de Mgr. Koningsstraat en in de Bleumerstraat tijdelijk aangepast (ergens in december 2006). De wijziging: - de Mgr. Koningsstraat vanaf Sionstraat tot Bleumerstraat wordt tweerichtingsverkeer. - de Bleumerstraat vanaf Bleumerpoort tot aan kruispunt met Mgr. Koningsstraat wordt tweerichtingsverkeer. - in de Bleumerstraat geldt een parkeerverbod vanaf Bleumerpoort tot aan kruispunt met Mgr. Koningsstraat. Aanleg rotonde aan de Bleumerpoort - uitvoering in De ringlaan Maaseik ondergaat een volledige herinrichting. Het gaat dan om de aanleg van twee rotondes (aan Hepperpoort en aan Bleumerpoort), de herinrichting van tweekruispunten, een veilige fietsoversteekplaats aan de Heppersteenweg, de aanleg van de afslag naar de ondergrondse parkeergarage en de afbraak van het douanekantoor aan de Maasbrug. Een deel van deze plannen werd reeds gerealiseerd: een rotonde aan de Heppersteenweg, eenveilige fietsovresteekplaats aan de Heppersteenweg, een insteekweg naar de ondergrondse parkeergarage, de ringlaan werd van 4 naar 2 rijbanen gebracht. Voor 2007 staat de aanleg van een rotonde aan de Bleumerpoort gepland. Voordat de aanleg van de rotonde aan de Bleumerpoort kan starten, moet eerst het vroegere douanekantoor afgebroken worden. Het douanekantoor valt immers voor een groot deel in de rotonde. Maaseik Informatief 17

19 Kloosterbempden Kolonel Aertsplein Nieuwe Bergeindestraat te Opoeteren. Een van de hoofdopdrachten voor een gemeentebestuur blijft om ervoor te zorgen dat alle inwoners kunnen aansluiten op de meest elementaire nutsleidingen, zoals waterleiding, riolering, enz. Vanzelfsprekend kan niet alles in één keer. Er moeten prioriteiten worden vastgesteld, afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden en gekoppeld aan die delen van het gemeentelijk grondgebied waar de behoefte het grootstis. Daarom werd enkele jaren geleden het Totaal Rioleringsplan opgesteld. In het kader daarvan werd het dossier voor de Bergeindestraat te Opoeteren uitgevoerd. Vanaf de Schoolstraat tot aan de grens met de gemeente Opglabbeek werd de weg heraangelegd en in de bouwzone (van 300 meter voor de Vossendijk tot ongeveer 100 meter voorbij de Berkendijk) werd riolering gelegd. Ook de Vossendijk zelf kreeg riolering en de weg werd heraangelegd. In de Bergeindestraat ter hoogte van de Berkendijk werd bovendien een verhoogd verkeersplateau aangelegd in klinkers. Op die manier ontstaat er een veiligere verbinding voor de gebruikers van het toeristisch fietspad. Op de tweede plaats vormt het plateau een verkeersremmer voor het soms hard rijdende verkeer in de Bergeindestraat. De riolering die werd gelegd is een gescheiden rioleringsstelsel: een leiding voor het huishoudelijk afvalwater en een leiding voor de afvoer van het regenwater, dat op die manier naar de Ziepbeek wordt geleid. Bijkomend kunnen zo ongeveer 35 bestaande woningen aansluiten op de riolering. In de toekomst kunnen de woningen op de 15 nog vrije bouwpercelen ook aansluiten. Door de rioleringswerken in de Bergeindestraat wordt weer een percentage achterstand in riolering tussen Maaseik, Neeroeteren en opoeteren opgehaald. De aanleg van riolering richtte zich de voorbije jaren immers voornamelijk op Neeroeteren en Opoeteren. Zo kon achterstand ten opzichte van Maaseik-centrum worden verminderd. Een erfenis, die stamt uit de periode van voor de fusie. De laatste jaren werd er in diverse straten riolering gelegd. Samen met het project, dat nu wordt voorgesteld, wordt de achterstand van het percentage aansluitbare woningen steeds kleiner. Het percentage woningen, aangesloten op het openbaar rioleringsnet is dan in Maaseik 96%, in Neeroeteren 91% en in Opoeteren 72%. Informatie over de werken in Maaseik Om de werken in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren op de voet te kunnen volgen, werd er speciaal een website geopend. U bereikt deze informatie via: w w w.maaseik.be en klik op de button werken in Maaseik of w w w.toekomstvoorons.be Informatie krijgt u ook via het gratis groene nummer van de stad Maaseik: 0800/ Maaseik Informatief

20 Cultuurcentrum Achterolmen T. 089/ Van Eycklaan 72 E Maaseik I. <Cultuur> De verenigde verenigingen. Twee jaar geleden lanceerde de Verenigde Verenigingen (voorheen Staten-Generaal van het Middenveld) het project Een veilig gevoel - Laat (het in) de samenleving groeien. Er werden 49 groepsgesprekken georganiseerd in lokale afdelingen waaraan meer dan 1000 mensen deelnamen. In deze groepsgesprekken werd geluisterd naar hun (on)veiligheidsgevoelens. De resultaten van deze groepsgesprekken werden gebundeld en enkele wetenschappers legden er hun kennis bij. Daaruit puurde de Verenigde Verenigingen heel wat tips om het onveiligheidsgevoel te lijf te gaan en acties te voeren voor een veiliger en aangename omgeving. Deze vormen de basis van een handig actieboekje met tips op maat gesneden van lokale verenigingen, individuele burgers én lokale overheden. Overleg en samenwerking tussen bewoners, vereniging en de gemeentelijke overheid vormen de basis om de straat, buurt, leefomgeving beter te maken. De brochure kan ook gedownload worden via Meer informatie: - Danny Jacqmot, tel. 02/ Dienst feestelijkheden Stad Maaseik T Maaseik Informatief 19

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari België-Belgique P.B. 3900 Overpelt 1 12/1214 KIOSK Investeren in verfraaiing openbaar domein p 9 De grote werken p 19 Dommelslag heropent op 18 februari Gemeentelijk informatieblad van Overpelt I februari

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007. gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen

JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007. gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007 gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen inhoud & voorwoord dienstnota s 3 verkiezingen 4-5 - 6-7 inspraak & advies 8 milieu

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieblad

Gemeentelijk informatieblad 3-maandelijks tijdschrift oktober 2012 nr.3 www.dehaan.be Gemeentelijk informatieblad De Haan-Centrum Wenduine Harendijke Vosseslag Klemskerke Vlissegem scotch & soda b. shirt charlie bobux 717 gaastra

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // Februari 2013

Merelbeke. Infomagazine // Februari 2013 Merelbeke Infomagazine // Februari 2013 04 Wordt Merelbeke de Slimste Gemeente? 11 Oproep animatoren vakantiespeelplein 16 Nieuw bestuur gaat van start! UiT Paassportkampen 2 INFOMAGAZINE // FEBRUARI 2013

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy, cultuur en kunst op 1 festival!

Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy, cultuur en kunst op 1 festival! nze EMEENTE NOVEMBER-DECEMBER 2014 JAARGANG 48 NR 06 IN DE KIJKER Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele MENSEN Anna Piers: de vrouw achter de school UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy,

Nadere informatie

p. 06 Bart Weekers, Vlaamse ombudsman p. 09 sportkampioenen p. 13 thuiszorgcoach p. 15 gene zever België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889

p. 06 Bart Weekers, Vlaamse ombudsman p. 09 sportkampioenen p. 13 thuiszorgcoach p. 15 gene zever België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889 Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 januari/februari 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren Afgiftekantoor 3770 Riemst België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889 1 p. 06 Bart Weekers,

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar STADSMAGAZINE BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015 Extra bijlage: Jesus Christ Superstar Jaargang 2 nr. 16 Januari 2015 MILIEU stookkosten

Nadere informatie

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor:

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad!

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad! BUDGET 2013 pagina 6-7 Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals stadskrant Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren?

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz helpt uw kind op de goede weg. www.allezkidz.be.be info@allezkidz.be

Nadere informatie

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 Groene oasen van rust Begraafplaats Sint-Denijs Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke Infomagazine // juni 2014 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke_6_2014.indd 1 22/05/14 12:54 2 INFOMAGAZINE // JUNI 2014 In

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 NIEUWPOORT Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 Westkust Bierhandel David-Debal Ramskapellestraat 2a NIEUWPOORT Ind. Noord de Noordvaart Tel. 058 51 13 60 Fax 058 52 32

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie