Fietsr out e Fietsroute Hasselt - Erfgoeddag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fietsr out e Fietsroute Hasselt - Erfgoeddag 2011"

Transcriptie

1 Fietsroute Fietsroute Hasselt - Erfgoeddag 2011

2 3 2 Voorwoord Het thema van erfgoeddag editie 2011 is Armoe troef. Op deze erfgoeddag laten armen en verenigingen die armoede bestrijden hun troeven zien. Armoede is een eeuwenoud gegeven, maar we zien een opvallende trend waarbij armen uit de anonimiteit treden en vandaag meer dan ooit zelf het woord nemen. Zo zijn er de laatste jaren een aantal nieuwe verenigingen ontstaan waarin men door onderlinge solidariteit het hoofd tracht te bieden aan problemen die armoede met zich meebrengt. Tegelijkertijd blijven de meer traditionele verenigingen en initiatieven vandaag ook nog steeds broodnodig. Armoede is een universeel gegeven, dat met iedere arme een ander gezicht krijgt. Het gaat immers niet louter over financiële armoede, maar bijvoorbeeld ook over kansarmoede en sociale armoede en de onvermijdelijke impact op het leven van eenieder die ermee geconfronteerd wordt. We willen u laten proeven van de soms zeer persoonlijke kansen en drempels, die armen dagelijks ervaren. Vandaag treden armen, armoede en armoedebestrijding in de schijnwerpers en schrijven ze hun eigen verhaal. U kan wandelen en fietsen langs de plaatsen waar armen elkaar ontmoeten en waar armoede bestreden wordt. U komt langs de plaatsen in Hasselt waar vrijwilligers zich inzetten voor solidariteit en integratie, en waar ze instaan voor de basisbehoeften van bed, bad en brood. In Ter Hilst brengen de buurtbewoners u een voorstelling over hun leven en over wat ze belangrijk vinden. Op de Abdijsite van Herkenrode kan u kennismaken met het verhaal van Tijl van Limburg, die in 1971 een doek van Vermeer ontvreemdde uit het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, om met het losgeld de slachtoffers van overstromingen in Bangladesh te helpen. In het minderbroederklooster, traditioneel een orde waar in armoede geleefd wordt en waar armen geholpen worden, wordt de traditie van de bedeling van de Sint-Hubertusbroodjes even opnieuw leven ingeblazen! Het wordt een dag met een zeer gevarieerd programma, waarop we hopen u te mogen begroeten! Karolien Mondelaers Schepen van cultuur en erfgoed Inhoudstafel 1 Minderbroedersklooster Armen en niet-armen samenbrengen in een vereniging De minderbroeders De Sint-Hubertustraditie De Brug-Hasselt vzw Nationaal Jenevermuseum Hasselt Beeldvorming over armen en alcoholmisbruik in de 19de en 20ste eeuw 17 3 Volkstehuis Maagd der Armen met beeldhouwwerk Benedictus Paesmans Basisondersteuning voor armen die terug willen keren in de maatschappij Café Anoniem Vzw Vriendschap Solidariteit en ontmoeting De Sint-Vincentiusvereniging Kuringen Bijna 140 jaar vrijwillige, maatschappelijke dienstverlening Poortgebouw Herkenrode abdij Tijl van Limburg Een wilde weldoener Klavertjevier Vzw Vriendschap Maaltijd en ontmoeting De Magneet Voorstelling: Kien! Het OCMW Maatschappelijke dienstverlening voor iedereen Colofon

3 5 4 6 E3 13 A1 3 ZO LD SE KIE ZE L GE 13 DREEF E3 HKRODE BR AN GE NKEWEG GE NKE RS TE W EG RAAT WEG 5 3 RE DE A1 KURINGE H N2 K RO DE SIN GE L ALBTKANAAL IN AAT I ELFD AAT E LIN AN T TRAA T IJK LR AAT C MAA RIC TRAAT Rede N rijke AA rsst HT RT AD M SO V L GE IN ES PRIN UID UID T-TR SIN 8 SINT-TR E SWEG WE G EXPRES Het OCMW S BI SSC HOPS SINGE L EG UV NE UR EP BE KE RW EG. ID RU NT -T GO EG NW AA T MVA ART 9 N EL W EE DI N CULTUREEL CTRUM SI IJ SN R AA EW TO TE R CAS AT RA TL C IE UD AU EITSLAAN SL. KU N N ADSO UNI VE RSI T r TR FF ES GU ELL NE C A PU L.U.C. PROVINCIEHUIS RI RS HTE BO De Magneet LA JAPANSE TUIN G GRSLANDHALL IJN NIN Klavertjevier - vzw Vriendschap DEW OUDE LUIKBAAN L EE GE Poortgebouw - Herkenrodeabdij 7 G B OU KO De Sint-Vincentiusvereniging Kuringen 6 KEMPIS NW GS EG IJ 3 5 DE M EL KR Café Anoniem - vzw Vriendschap TS ME ZEFSS Volkstehuis Maagd der Armen 4 TR RS T RA DEM S AAT HOOGR TRAAT AAT RTR ALBE GUFFSLAAN WEL VAAR TR. 3 A1 Nationaal Jenevermuseum Hasselt TR MAA TOE KOMS TR. BO 2 NS AA IN OO TORPLEIN RAAT SINT-JO LE 7 13 Minderbroedersklooster - "De Brug-Hasselt" vzw E3 1 ME AT R. RS KE IJN W SC HR ZWAN. O.-L.VROUWR. CELL EBRO RA ED SAT DP RKT T RICHT ING OL RS T KON EE RU NK OP T AA TR S G WE PE LADE G R. CHE N RU TE RS TE KS K VISMARK MAAS RAAT IJS DD BA Z RIDDE R AR EG KAPMOLPARK K O NI N GE LAAN TR AA T LE JEVPLEIN AT ID O IE- RID DE RS RA MELD KT FRUITMA GROTE MARKT HAVMARKT 2 HE L I SA BE AN LA R. ISS LL ON BO TH EL NG ESI DEK VEL VAN HDRIK EMSRAAT WILL KAPELRAAT. MAR AA GU ND EG AT MAAGD DRIES MA L DE SCHI VE N OR NW RA RI PORDD TMAN SR AT B OT IDEW RO PP GK AA T RHE T R AAT S TR HTE DEM VOORS N. P UT GROPLEIN RAAT TRIC EL IN AAT AA ALDA SING LE EGR SL WA L H TP O RW DIE RD- R AAT LN. SPO ATIONSPLEIN BA MP LOMBAA NN WILG AR. RR. DEME R V US RG PAARDS NO ID BU 1 D BROE DSS TR. NEU LD TR MIN R. L AM AS LAR RA IN PS TE V AT NE NG D OR RT RA LO NI AT RA LA KO 4 KO VAN VELDEKE PLEIN RS N MA NT ELI US R. EG T BON NEFANTRAA W O RT E DE IT TE PO RS 10 W GE G OU VIL MA SRAA T LE N RIN I HU MO KU GA N IV ON TH G A LA ISS T EGA KATTRAAT WE DR. 3 LKO I KAA ZU GE L DE SIN TE RK RO RS HE GE WEG E K AAI KAAI RIN CHE E THUIS KEMPI SCH SLACH KU

4 7 6 1 Minderbroederklooster Armen en niet-armen samenbrengen in een vereniging De minderbroeders In 1898 kochten de minderbroeders de kerk en het klooster in de Minderbroederstraat aan. Het complex strekt zich uit tussen de Minderbroederstraat en Molenpoort. In 1797 werd de orde opgeheven en hun goederen verkocht. De nieuwe eigenaar was Guillaume Claes-Bosch. In 1846 keerde de minderbroeders terug naar Hasselt. Zij namen hun intrek in het Kapelhuis aan de Kapelstraat. Vanaf 1853 bewoonde zij enkele huizen aan de Havermarkt. In 1645 werd gestart met de bouw van hun klooster en kerk. Twee jaar later namen de geestelijken intrek in hun klooster, dat samen met de kerk door bisschop Blavier in 1655 werd ingewijd. Tot 1634 verbleven de Hasseltse minderbroeders in het zogenaamde Minderbroedershuys aan de Kapelstraat. In datzelfde jaar verhuisden zij naar De Pasteye, op de hoek van de Isabellastraat. Minderbroeders kiezen ervoor om als broeders van de armen bezitloos te leven en er helemaal te zijn voor God, heilige en behoeftige medemensen. Ze laten zich inspireren door het evangelie van Jezus Christus, zoals Franciscus dat heeft gedaan. In alle eenvoud willen ze een bijdrage leveren aan de opbouw van het Rijk van God. Broederschap en gebed zijn de pijlers van hun bestaan. In hun werk voor kerk en samenleving en binnen de orde kiezen ze steeds de zijde van de kansarmen in de samenleving. Ze bieden hulp aan mensen in nood, komen op voor gerechtigheid en vrede, en eerbiedigen de schepping. De minderbroeders of franciscanen vormen een kloosterorde, ontstaan uit de volgelingen van Franciscus van Assisi. Franciscus kwam uit Umbrië, samen met zijn metgezellen schonk hij al zijn bezittingen aan de armen om zelf in pure armoede verder te leven. In snel tempo kwamen er steeds meer volgelingen bij uit vrijwel alle wereld delen. De vrouwelijke tak, de orde der Clarissen, ontstond al rond Franciscus vormde een broederschap die niet zakelijk was, maar meer een menselijke personengemeenschap. Bij de dood van Franciscus was de broederschap in volle ontwikkeling, er ontstonden twee stromingen: de spirituele en de conventionele. De spirituele steunde vooral op het begin: zij bleven trouw aan de oorspronkelijke norm, terwijl de conventionele richting meer in ontwikkeling was en minder letterlijk volgens de regel van Franciscus leefde. De spirituele kwamen uiteindelijk ook in conflict met de kerkelijke hiërarchie. Later zijn er nog enkele scheurringen en afsplitsingen geweest. Zo zijn er nu drie takken: de minderbroeders franciscanen, de minderbroeders kapucijnen en de minderbroeders conventuelen. In Vlaanderen hebben de franciscanen elf kloosters en huizen, ondermeer in Hasselt, Sint-Truiden, Sint-Niklaas, Antwerpen, Leuven, Genk en Heusden-Zolder. Minderbroederkerk- en klooster. Foto: Annemie America

5 9 8 De eerste versie van de regel van de minderbroeders, waarmee Franciscus met zijn eerste elf broeders naar Rome trok om bij de paus de goedkeuring te vragen en die ook mondeling te ontvangen, stamt uit Deze regel ontwikkelde zich verder op de kapittels (bestuurscolleges bestaande uit katholieken, verbonden aan een kathedraal of kapittelkerk) van de broeders, waar zij hun ervaringen uitwisselden en met elkaar spraken over dingen die op God betrekking hadden. De oudste editie van de regel voor de minderbroeders waarover men beschikt, staat bekend als de Regula Non Bullata en dateert uit Deze legde naar de mening van de paus te veel de nadruk op armoede en onderling broederschap. Hij stelde dan ook voor deze regel te wijzigen, waar Franciscus niet mee opgezet was. Volgens de overlevering werkte Franciscus aan een nieuwe editie in Fonte Colombo. Deze regel, de Regula Bullata, kreeg in 1223 de goedkeuring van Paus Honorius III, en zo ontstond de orde der minderbroeders. Het Minderbroederklooster en Ludovicuszaal De Sint-Hubertustraditie Vandaag kan je hier in het minderbroederklooster komen proeven van de zogenaamde Sint-Hubertusbroodjes. Het broodje is een soort sandwich, gezoet met kaneel, die volgens de mondelinge overlevering jaarlijks op de naamdag van Sint-Hubertus (3 november) tijdens een misviering gewijd werden en daarna bedeeld door een minderbroeder. Er is toegang tot de kloostergang voorzien met aandacht voor de huidige werking rond armoede. Het minderbroederklooster bevindt zich in de Minderbroederstraat 19. Van wanneer dateert het oudste bidprentje dat zich in de kloostergang bevindt? Foto: Sint-Hubertusbroodjes Over het Sint-Hubertusfeest met de traditie van het Sint-Hubertusbrood, is al informatie uit onze streken terug te vinden tot Toen legde een Hasseltse priester Vannes in zijn testament vast dat er jaarlijks een misviering zou zijn op Sint-Hubertus in de Virga Jessebasiliek. De dag begon met het wijden van de Sint-Hubertusbroodjes. S Avonds werd in de kerk een lofrede gehouden over Sint-Hubertus, in combinatie met een

6 11 10 uitvoering van het stuk La Chasse de Saint-Hubert van Jeane Henri de Méhul door de Alexis-Pierloz kring. Dat uitdelen van broodjes bij Sint-Hubertus is een gekend gebruik in Limburg. Sint-Hubertus werd over het algemeen vereerd tegen hondsdolheid. In kerken werd op 3 november brood gewijd. Dit brood werd dan gegeten door mensen en dieren, maar in afgeleide tradities werd er ook brood bedeeld aan kinderen en armen. Na de misviering ter ere van Sint-Hubertus, vond op de meeste plaatsen een zegening plaats van paarden en honden. In noord-limburgse steden, zoals Wiemismeer (Zutendaal) en Sint- Huibrechts-Lille, werd de traditie van Sint-Hubertus uitgebreider gevierd dan bij ons. Jagers en boswachters kwamen samen om hun heilige te vieren. Dit ging gepaard met hoorngeschal van het jachthoornkorps, een jachtmis voor jagers met tweeloop en honden, defilés te paard en een geldomhaling met jachthoorns. De buit van de laatste jachtpartij van de jagers werd ten offer neergelegd voor het altaar. In ruil hiervoor werden de jagers en hun honden gezegend met een Sint-Hubertusbroodje. Na deze viering trokken de jagers terug het woud in, de opbrengst van deze jachtpartij maakte deel uit van een tombola die dezelfde dag gehouden werd. In de namiddag toonden de jagers hun schietvaardigheden op kleiduiven. Ze sloten deze feestdag af met een feestmaal. In Sint-Huibrechts-Lille stamt de traditie reeds uit De broederschap werd door paus Alexander XI met aflaten verrijkt en de parochiekerk zou een gedeelte van de stola van Sint-Hubertus bewaren. Deze stola werd gedragen door de priester die de Sint-Hubertusmis leidde. In Zuid-Limburgse steden, zoals Tongeren en Sint-Huibrechts-Hern, werd gewacht tot de eerstvolgende zondag na 3 november om het feest van Sint-Hubertus te vieren. Ook hier werd een plechtige Sint-Hubertusmis opgedragen, gevolgd door de wijding van paarden en honden of de zegening van kinderen en het Sint-Hubertusbrood. De legende vertelt dat vereerders met hun huisdieren van heinde en verre naar de Sint-Hubertuskapel in Tongeren kwamen, voor de dieren te vrijwaren voor razernij en kwalen. Tot in de 19de eeuw bestond de gewoonte de dieren met een ijzeren voorwerp te branden, als middel tegen hondsdolheid. De dieren werden eveneens gewijd en het brood werd gezegend om mensen en dieren tegen onheil en rampen te beschermen. De Sint-Hubertustradities namen af in de loop van de decennia. Tijdens de jaren 1960 werd Sint-Hubertus nog steeds gevierd en werd het Sint-Hubertusbrood nog steeds gegeten, maar deze gebruiken werden zeldzamer. De geïnteresseerde broodeters werden met het jaar schaarser en de reden voor het eten van het brood werd langzaamaan vergeten. Kinderen vertelden aan andere kinderen dat het brood gegeten moest worden, zo niet werden ze gestraft met de ziekte van de grote hond. Tijdens de jaren 1970 werd de viering van Sint-Hubertus nieuw leven ingeblazen in Sint-HuibrechtsLille. Om de traditie in ere te houden, werd een viering gehouden en trokken de jagers de velden in op zoek naar wild. Ook in de jaren 1980 werd de traditie verder gezet, hoewel dit voornamelijk in noord-limburg, Sint-HuibrechtsHern en Tongeren gebeurde. In de jaren werden in Diepenbeek Sint-Hubertusvieringen gehouden. Het betrof hier voornamelijk verschillende dressuur- en springwedstrijden voor paarden, in combinatie met een eucharistieviering met wijding van het Sint-Hubertusbrood en dieren. De heilige Hubertus zou een leerling geweest zijn van bisschop Lambertus, die stierf in 705. In datzelfde jaar werd Hubertus gewijd. Hij evangeliseerde Brabant, de Kempen en Ardennen. Hij verplaatste de bisschopszetel naar Luik. Hij ging vissen op de Maas te Nivelle sur Meuse, waar hij een zwemmer redde. Een engel kondigde zijn dood aan, waarna hij de lengte van zijn eigen graf mat. Hij stierf vijf dagen later in Tervuren en werd begraven in de Sint-Pieterskerk te Luik. In 825 werd hij overgebracht naar de Ardennen. 100 Jaar na zijn dood werd hij uitgeroepen tot patroonheilige van jagers en boswachters. Hubertus was zelf ook jager. Toen hij op een Goede Vrijdag in de uitgestrekte bossen van Freyr (Ardennen) joeg, verscheen een hert met een lichtend kruis tussen het gewei, dat hem aanraadde zijn leven te beteren. Hierop besloot Sint-hubertus als kluizenaar in het woud te gaan wonen, waar hij ingewijd werd in het genezen van (mentaal) zieken. Sint-Hubertusbeeld uit de Sint-Hubertuskerk Foto: Annemie America

7 13 12 De mondelinge overlevering en het testament op zich zijn geen bewijzen dat deze traditie ook in Hasselt werkelijk leefde, maar er bestaan wel wat aanwijzingen in die richting. Zo zijn er tussen de Hasseltse bakkersbond en de harmonie Alexis Pierloz steeds zeer nauwe contacten geweest. De harmonie kende een traditie om op Sint-Hubertus een viering op te luisteren en het is dan ook best mogelijk dat zij voor deze viering broodjes kregen van de bakkersbond, om uit te delen aan de armen. Bovendien luisterde de Koninklijke Harmonie Hasselt een samensmelting van Alexis Pierloz en de Harmonie Sint-Cecilia Kuringen tot enkele jaren geleden nog jaarlijks een misviering in de Minderbroederskerk op bij Sint-Hubertus, met dit muziekstuk op het programma. Misviering in de Minderbroederskerk om 11uur, opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Hasselt en met aansluitend de bedeling van de Sint-Hubertusbroodjes. Ook tussen 14 uur en 18 uur kan je de Sint-Hubertusbroodjes komen proeven en dit in de Ludovicuszaal van het Minderbroederklooster. Het Minderbroedersklooster bevindt zich in de Minderbroedersstraat 19. Wat staat er op de Sint-Hubertusbroodjes afgebeeld die op 1 mei bedeeld worden? Bron Kè. rremes obbe Beek, Jef Mangelschots, Hasselt, 2004 HBvL 01/11/1951, 26/10/1958, 03/11/1958, 08/11/1958, 04/11/1964, 04/08/1977, 29/10/1977, 21/10/1986, 03/11/1995, 31/10/2002 Het Minderbroederklooster en Ludovicuszaal De Brug-Hasselt vzw In 1995 werd De Brug-Hasselt vzw opgericht, met als doelstelling om in Hasselt en omgeving nieuwe initiatieven te ontwikkelen die achterstelling bij minderhedengroepen trachten weg te werken. Reeds 15 jaar helpen vrijwilligers van De Brug-Hasselt vzw mensen die het moeilijk hebben, het niet breed hebben, eenzaam zijn en hulp nodig hebben. Gedurende deze 15 jaar heeft de vereniging niet alleen een sterk netwerk uitgebouwd, maar is ook uitgegroeid tot een vaste pijler van het lokaal sociaal beleid van Hasselt en Limburg. De Brug-Hasselt vzw werkt volgens zes criteria: 1. Armen verenigen zich: Armen en niet-armen samenbrengen in een vereniging, met als doel armen uit hun maatschappelijk isolement te halen en hun kansen te vergroten. In hun werking zijn ze gericht op de samenwerking met andere organisaties en instanties die zich tot kansarmen richten. 2. Armen nemen het woord: Ruimte en kansen maken zodat armen het woord kunnen nemen, met als einddoel een volwaardige gesprekspartner in de samenleving te zijn. 3. Werken aan maatschappelijke emancipatie: De armen helpen groeien om hun burgerrechten volwaardig op te nemen. De maatschappij bewust maken van de gelijkwaardigheid van armen en niet-armen. 4. Werken aan maatschappelijke structuren: De verenigingen stimuleren bij de betrokkenheid van armen bij het beleid, de evaluatie van de maatschappelijke structuren en de rechtstreekse contacten tussen de armen en de verantwoordelijken in de samenleving. 5. Dialoog en vorming: De verenigingen streven naar solidariteit

8 15 14 tussen de armen en de samenleving. Daarom organiseren zij vormingsactiviteiten en zoeken actief partners in de samenleving om kennis over armoede vanuit de ervaring van de armen uit te wisselen, en misverstanden, vooroordelen en uitsluitingsgedrag bloot te stellen. 6. Armen blijven zoeken: Verenigingen waar armen het woord nemen zijn open en gastvrij. Ze blijven armen actief zoeken en uit hun isolement halen. Deze criteria worden verwerkt in verschillende activiteiten. Zo is zaterdag de belangrijkste ontmoetingsdag. Mensen kunnen er genieten van een warme maaltijd en gezelschap. De tweede zaterdag van de maand wordt een spelnamiddag georganiseerd, waar de deelnemers nuttige prijzen kunnen winnen zoals poets- en huishoudproducten. De derde zaterdag van de maand komt er soms een vereniging op kennismakingsbezoek. Ze krijgen dan een powerpointvoorstelling te zien over wat de vereniging allemaal doet. Verder komen er ook zelf organisaties die toelichtingen komen geven over onderwerpen die belangrijk zijn voor de doelgroep van De Brug-Hasselt vzw. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over subsidiëring, energie, rechten en plechten. Op regelmatige basis worden ook feesten georganiseerd. Zo is het jaarlijks sinterklaasfeest telkens een groot succes, met een warm middagmaal en een bezoek van de sint. Verder kunnen leden ondermeer nog genieten van het paasfeest, het kerstfeest, de pannenkoekendag en een uitstap naar de kermis. Verder worden er, in samenwerking met Vorming Plus en Open School, cursussen en vormingen aangeboden. Dit kan gaan van computercursussen en assertiviteitscursussen tot een driedaagse vormingsactiviteit in de legerkazerne van Sint-Truiden of Houthalen-Helchteren, waar de deelnemers drie dagen leven tussen de soldaten. Foto: "De Brug-Hasselt" vzw: computercursus Foto: "De Brug-Hasselt" vzw: ontmoeting op zaterdag De Brug-Hasselt vzw begon met een kleine subsidie van de stad Hasselt. Ze vergaderden in een zaaltje van het lokaal van de paters van het Heilig Hart. Ongeveer 13 jaar geleden zijn ze verhuisd naar het Minderbroedersklooster. Momenteel zetelen ze in een gebouw in de Pieter Corbeelstraat te Hasselt. Van 5 leden zijn ze uitgegroeid naar ongeveer 165 gezinnen, waar regelmatig nog nieuwe mensen bijkomen. De vereniging telt eveneens 40 tot 45 vrijwilligers die wekelijks mee instaan voor het goede verloop van De Brug-Hasselt vzw. Deze vrijwilligers worden éénmaal per jaar in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersweekend, als dank voor hun inzet bij de vereniging.

9 Nationaal Jenevermuseum Hasselt Beeldvorming over armen en alcoholmisbruik in de 19de en 20ste eeuw Foto: "De Brug-Hasselt" vzw: daguitstap De Brug-Hasselt vzw werd recent erkend als categorie 2 organisatie. Van een categorie 2 organisatie wordt verwacht dat zij de kleinere plaatselijke verenigingen bij de hand neemt om prille kiemen van armencontacten te helpen uitgroeien tot volwaardige verenigingen. Door deze erkenning gaat de vereniging binnenkort een gevestigde instelling worden. De tentoonstelling over de geschiedenis van De Brug Hasselt vzw zal doorlopend open tussen 10 en 18 uur. Het Minderbroedersklooster bevindt zich in de Minderbroederstraat 19. Wie is Frieda Claesen? Alcoholmisbruik is een probleem van alle tijden, maar leidde vooral in de 19de en 20ste eeuw ook tot armoede. Aan het einde van de 19de en bij het begin van de 20ste eeuw gingen verschillende matigheidsbonden hevig tekeer. Ze hanteerden hierbij heel verschillende media waarin op een vaak nogal belerende manier gewaarschuwd werd voor de gevaren van alcohol. Betuttelende teksten in tijdschriften en afschrikwekkende beelden op affiches, volkskalenders, postkaarten, enz. dienden om de boodschap over te brengen. Vandaag zijn de toon, de accenten en de aanpak voor anti-alcoholcampagnes totaal anders. Affiches met opschriften als L alcool tue en Dronkenschap veroorzaakt ellende en vroegtijdige dood laten niets aan de verbeelding over. Kalenders als De Volkskalender en Calendrier du Travailleur geven duidelijk weer op wie het anti-alcoholoffensief in hoofdzaak gericht was. Naar aanleiding van de Erfgoeddag exposeert het Nationaal Jenever museum enkele van zijn anti-alcoholaffiches in het proeflokaal. Er wordt een selectie gemaakt uit de huidige collectie rond armoede en drankmisbruik. Deze selectie wordt tentoongesteld. De tentoonstelling zal Bron doorlopend open zijn tussen 10 en 18 uur. De kracht van De Brug Hasselt vzw, De Brug Hasselt vzw, Hasselt, Hasselt intra muros, Guido Caluwaerts, Hasselt, 1989 (Hasel) Wikipedia Minderbroeders, geraadpleegd op (Hasel) Het museum bevindt zich in de Witte Nonnenstraat 19. Wie schilderde de affiche met het opschrift N abusez pas de l alcool?

10 19 18 Volkstehuis Maagd der Armen met beeldhouwwerk Benedictus Paesmans 3 Basisondersteuning voor armen die terug willen keren in de maatschappij Jaarlijks vragen ongeveer 100 thuislozen een kamer, een minderheid voor één nacht, maar de meesten voor enkele weken tot zelfs meerdere maanden. De meeste aanvragen komen uit Limburg, maar ook de provincies Brabant, Antwerpen en Luik zijn vertegenwoordigd. Voor de opvang van deze gasten zijn 30 kamers ter beschikking. Officieel mogen de gasten maximum negen maanden logeren in het Volkstehuis, maar soms is het zeer moeilijk om mensen binnen deze periode te integreren. Een 10-tal kamers worden daarom bezet door zogenaamde langblijvers. Zij die geen kant uitkunnen, mogen blijven. Foto: Volkstehuis Maagd der Armen. Het restaurant bekleedt een sociale functie en verstrekt occasioneel maaltijden (ongeveer 6500 per jaar) aan familie van de thuislozen, buitenstaanders, minderbedeelden, maar ook aan de Vrienden van het Volkstehuis sympathisanten en weldoeners die samen met de thuislozen een middagmaal komen nuttigen. Een cafetaria biedt de mogelijkheid aan de gasten om tegen lage prijzen iets te verbruiken. Buitenstaanders, toevallige bezoekers en deelnemers aan vergaderingen consumeren graag een glaasje mee en maken zo dat de thuislozen zich niet voelen als uitgestotenen uit de maatschappij. De gasten kunnen genieten van begeleiding, met als doelstelling dat zij

11 21 20 op korte of lange termijn kunnen terugkeren naar de maatschappij. Om de gasten met geld te leren omgaan, krijgen ze twee keer per week zakgeld, om te vermijden dat alles in één keer uitgegeven wordt. Het Volkstehuis brengt ook heel wat psychiatrische patiënten onder. Er bestaat een goede uitwisseling tussen Rekem, Munsterbilzen, Sancta Maria en Tienen. het huis een bronzen buste. De buste werd gecreëerd door Luc Steegen, in opdracht van de serviceclub Kiwanis. Het beeld, gemaakt naar aanleiding van het 45 jarig bestaan van het Volkstehuis, werd op 7 september 1991 ingehuldigd aan de Kempische Kaai. Een gekend textielmagazijn schenkt regelmatig (niet-verkochte) solden artikelen. Particuliere weldoeners brengen nog bruikbare kledij, ondergoed en schoenen. De thuislozen maken jaarlijks ongeveer 85 maal gebruik van het klerenaanbod. Behoeftigen uit de stad komen kledij afhalen. Dit volkstehuis werd opgericht door Benedictus Paesmans, een priester leraar van het Sint-Jozefscollege, voor het opvangen van mensen met alcoholproblemen. Sinds het oprichten van het Volkstehuis, is dit initiatief een toevluchtsoord geweest voor meer dan 5000 mensen en werden ruim middagmalen opgediend. Foto: Volkstehuis - Benedictus Paesmans De tentoonstelling over de geschiedenis van het Volkstehuis en Benedictus Paesmans zal doorlopend open zijn tussen 10 en 18 uur. Er is de mogelijkheid tot het nuttigen van een maaltijd in het cafetaria. Dit middagmaal zal doorgaan tussen en uur. Reserveren is verplicht en kan bij Benedictus Paesmans, ook bekend als de Keep, werd geboren in Kozen op 20 september Op 19 april 1925 werd hij in Leuven tot priester gewijd. Van 1928 tot 1966 bracht hij als leraar van het Sint-Jozefscollege duizenden jongeren de geheimen van de natuurkunde bij. Daarnaast was hij ook een van de pioniers in de armen- en verslaafdenzorg in Limburg. Via Caritas opende hij de ogen van jonge mensen voor de armoede en de ellende van de minstbedeelden. Van 1932 tot 1957 was hij nationaal proost van Caritas Catholica Belgica. Ook richtte hij Broederhulp, en na de oorlog het Marialegioen op. Boven dit alles zal zijn naam verbonden blijven met de AA-beweging in Limburg. Zijn strijd tegen het alcoholisme liep uit op ontelbare initiatieven en realisaties, waarvan nu nog vele getuigen achterblijven, zoals het Volkstehuis, het Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) en de Limburgse school voor Jeugd- en Volksmuziek. Paesmans overleed in Hasselt op 1 maart Als oprichter en bezieler van het Volkstehuis waarbij hij tal van sociale, culturele en pastorale initiatieven in het leven riep, kreeg hij als waardering aan de overzijde van Het Volkstehuis bevindt zich op de Kempische Kaai 11. Welke bekende wielrenner spendeerde een nacht in het Volkstehuis? Bron Benedictus Paesmans en het Volkstehuis, Hasseltse toeristische gidsen, Francis de Lauré, De groene boulevard, Kathleen Bessemans, Guido Caluwaerts, Bart De Keyser, Frans Horemans, Michel Ilsen, Lieve Pollet, Lu Quintiens, Tine Rock, Jean-Pierre Swerts, Ann Vandeput, 2004, blz. 25 (Hasel). HBvL 05/09/1991 Professor Paesmans, Louis Craenen, Hasselt, 1996.

12 23 22 buurtwerking waar iedereen welkom is. Er gaat veel aandacht binnen dit initiatief naar mensen die het financieel moeilijk hebben, maar de deur staat net zo groot open voor anderen. Op deze manier wordt de solidariteit tussen mensen bevorderd. Café Anoniem - Vzw Vriendschap Solidariteit en ontmoeting 4 Café Anoniem - Vzw Vriendschap Café Anoniem is een buurthuis. De koffie wordt geleverd door Oxfam Wereldwinkels. Naast eenvoudige snacks zoals broodjes, soep en croque monsieur, is er ook spaghetti en een warme dagschotel te verkrijgen. Je kan er zelfs eten à la carte. Het eten is gezond en wordt iedere dag vers bereid. De prijzen van consumpties bedragen minder dan de helft van de prijzen in een gewoon café. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een lidkaart van de vereniging. Deze kan ter plaatse worden verkregen tegen een vrijwillige bijdrage. Verder beschikt Café Anoniem over een speelzaal met biljart en tafelvoetbalspel. Deze ruimte is tevens de enige zone waar er gerookt mag worden. Foto: Café Anoniem Café Anoniem werkt enkel met vrijwilligers. De totale groep vrijwilligers bestaat uit een 50tal mensen, met een vaste kern van 15. Er is enkel een conciërge die een ondersteunende rol heeft ten opzichte van het vrijwilligerswerk. Café Anoniem werd geopend op 1 maart 1994, in het gebouw waar vroeger de oude stadsschrijnwerkerij gevestigd was. Het heeft ongeveer een jaar geduurd om deze vroegere schrijnwerkerij om te bouwen tot de ontmoetingsplaats van vandaag. Dit alles met de hulp van vrijwilligers van de Bouworde en tal van andere verenigingen en particulieren, die wel sympathie hadden voor het idee. De naam Café Anoniem, moest op de eerste plaats de drempel laag gouden voor de klanten. Een café kent iedereen, maar bij sommige bevolkingsgroepen komt café over als iets oneerbaars. Anoniem verwijst naar de situatie van de grote groep kansarmen, die onzichtbaar leven. Café Anoniem wil precies deze mensen een naam geven en laten meetellen. Foto: Café Anoniem Café anoniem is een huiskamer- en integratieproject, dat diverse nationaliteiten met verschillende culturele achtergronden wil samenbrengen. Mensen vinden hier vriendschap, kunnen met elkaar praten en de krant lezen. Café Anoniem is een initiatief van vzw Vriendschap. De redenen waarom vzw Vriendschap Café Anoniem opende zijn tegelijkertijd eenvoudig en ambitieus, namelijk: een ontmoetingsplaats zijn voor mensen buiten het normale commerciële circuit en thuislozen. De heer Walter Mommen wou een plaats creëren voor thuislozen, om samen te komen voor een tasje koffie. Ondertussen is Café Anoniem uitgegroeid tot een heuse Vzw Vriendschap is een vrijwilligersorganisatie die plaatselijk de solidariteit tussen mensen wil bevorderen, over de grenzen van inkomen, sociale afkomst, godsdienst en nationaliteit heen. Vzw Vriendschap richt zich tot iedereen die een verbondenheid voelt met mensen die aan de rand van de samenleving leven. Concreet gebeurt dit ondermeer in het ontmoetings

13 25 24 centrum Café Anoniem, meubeldienst De Draaideur, wassalon De Zeepbel, ontmoetingsruimte Klavertjevier en informatiecentrum Periscoop. Meubeldienst De Draaideur helpt mensen met een krap budget bij hun verhuizing. Vrijwilligers halen tweedehands meubilair op en stellen het aan goedkope prijzen ter beschikking aan mensen die, omwille van een bepaalde crisissituatie dringend nood hebben aan meubilair. De meubeldienst werd een tweede belangrijk werkterrein van café Anoniem. Er was een duidelijke nood aan goedkoop tweedehands meubilair, en café Anoniem heeft nu een ruimte ter beschikking voor het opslaan en te koop aanbieden van meubilair. Elk artikel dat te koop wordt aangeboden heeft 2 prijskaartjes: een hoge prijs voor gewone kopers en een lage prijs (1/3 van de hoge prijs) voor de kopers die het echt nodig hebben. Om deze laatste groep te onderscheiden werken ze met een systeem van doorverwijzingsformulieren. Deze formulieren worden op voorhand overgemaakt aan het OCMW, centra voor welzijnswerk en aan parochiepriesters. Wanneer deze organisaties een koper willen doorverwijzen naar de meubeldienst van café Anoniem, vullen ze dit formulier in. Wanneer kopers niet contant kunnen betalen, wordt een koopakte opgesteld en mogen ze op termijn afbetalen. De Zeepbel is een ruimte met sanitaire voorzieningen, bestaande uit een badkamer en een klein wassalon met wasmachine, droogkast, droog zwierder en strijkgelegenheid. Mensen met een bescheiden inkomen die thuis niet over deze voorzieningen beschikken, kunnen er gebruik van maken tegen een kleine vergoeding. De Sint-Vincentiusvereniging Kuringen 5 Bijna 140 jaar vrijwillige, maatschappelijke dienstverlening De Sint-Vincentiusvereniging van Kuringen is één van de oudste in Vlaanderen en oudste organisatie van de Sint-Gertrudisparochie. De vereniging in Kuringen werd opgericht in 1872 en houdt zich bezig met armenzorg. Al meer dan 165 jaar staat de vereniging ten dienste van de minder bedeelden. Het doel is om hulp te verlenen aan personen of groepen bij wie een menswaardig bestaan in de verdrukking dreigt te komen en waar overheden en instanties geen of nog geen hulp verlenen. Mensen die tussen de mazen van het welzijn- of voorzieningennet vallen, daar richt de Sint-Vincentiusvereniging zich naar. Op dit moment biedt een team van een 17-tal vrijwilligers morele en financiële hulp aan noodlijdende families van de parochie. De voedselbank vormt hierbij een grote hulp. De armen van vandaag schamen zich dikwijls voor hun armoede. De conferenties van Sint-Vincentius proberen de armen te vinden, hen te ontdekken. Dat gebeurt allemaal heel discreet, want discreet werken is een van de opdrachten die ze van hun beschermheilige hebben meegekregen. Als de noodlijdende is opgespoord, wordt hij/zij opgezocht en geholpen. De Sint-Vincentiusvereniging werkt anoniem, je zult van hen nooit horen dat die of die wordt geholpen. De Sint-Vincentius vereniging gaat ervan uit dat de mensen, die op hulp kunnen rekenen, nooit vernederd mogen worden. De mensen worden bijvoorbeeld geholpen met Klavertjevier en de Periscoop zullen later besproken worden. (Zie p.32) Café Anoniem zal doorlopend open zijn van 10 tot 18 uur. Café Anoniem bevindt zich in de Mouterijstraat 6-8 te Hasselt. Hoe noemen de cafégangers hun favoriete plek buiten aan Café Anoniem? Foto: Sint-Vincentiusvereniging

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

kleine dingen die het doen

kleine dingen die het doen kleine dingen die het doen ARMEN NEMEN HET WOORD! we willen armoede uitsluiten / we gaan niet uit van veronderstellingen, maar van dat waar we zeker van zijn / we sluiten niemand uit / we hebben respect

Nadere informatie

Roma. een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor. onder de Roma s

Roma. een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor. onder de Roma s Roma een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor onder de Roma s De laatste drie jaar hebben we in Huize Triest Gemeenschapshuis Tabor een dertigtal Roma-families te gast gehad. Deze mensen

Nadere informatie

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!!

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!! KOM OP TEGEN KANKER Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker kende weer een enorm succes. Op 19 verkoopplaatsen en in 2 verenigingen verkochten wij met een groep van 45 enthousiaste vrijwilligers 2240

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan.

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan. Deel I: INLEIDING 1 Voorwoord Het dossier Schuldbemiddeling ontoereikend!? 1 is het eindproduct van meer dan twee jaar werken rond het thema inkomen & schulden. We hebben getracht om de menselijke kant

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Inleiding... 2. Inhoudstafel... 3. 1 Stage... 5. 1.1 Mobile School vzw... 5. 1.1.1 Voorstelling... 5. 1.1.2 Doelstellingen...

Voorwoord... 2. Inleiding... 2. Inhoudstafel... 3. 1 Stage... 5. 1.1 Mobile School vzw... 5. 1.1.1 Voorstelling... 5. 1.1.2 Doelstellingen... 1 Voorwoord Dit eindwerk had ik niet kunnen realiseren zonder de hulp van vele mensen. Eerst en vooral wil ik de personen bedanken die mij te woord hebben gestaan om een zicht te krijgen op ethisch fondsenwerven

Nadere informatie

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN INHOUD Aan tafel 4 Alarm 6 Samen uit!

Nadere informatie

Konferentie Nederlandse Religieuzen

Konferentie Nederlandse Religieuzen Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 15 nummer 1 maart 2012 In beeld Staar je niet blind op wat niet meer kan Simon Kuyten pagina 7 Gerechtigheid & vrede Voor de minsten der mijnen Hans

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27 INHOUD INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Mijn Heer en mijn God: met Tomas op weg naar geloven. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Pinksteren. Adem Mijn Geest! ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN

Nadere informatie

Mensen op zoek naar oplossingen

Mensen op zoek naar oplossingen Voorwoord Justitie en armoede Justitie en gerecht Mensen op zoek naar oplossingen De laatste jaren is de maatschappij aanzienlijk geëvolueerd. Dit geldt zowel voor de samenleving rondom ons als voor de

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Huilende baby s of visionaire aanpak in strijd kinderarmoede? Caritas Catholica Vlaanderen vzw

Nieuwsbrief. Huilende baby s of visionaire aanpak in strijd kinderarmoede? Caritas Catholica Vlaanderen vzw Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 82 januari februari 2015 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw Huilende baby s of visionaire

Nadere informatie

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 In beeld Jouw beminnelijke gekriebel Ellen Terpstra pagina 4 Religieus Erfgoed Maria Roepaan pagina 28 Geroepen om te delen Wat

Nadere informatie

Diaconie en armoede. Uit de schulden

Diaconie en armoede. Uit de schulden Diaconie en armoede Uit de schulden Jaarga ang 22, 2, num mmer 3, 2009 2009 nr. 3 DIAKONIE EN PAROCHIE Wat is dit voor een tijdschrift? Prijs van dit nummer e 5,00 exclusief porto Onder DIACONIE verstaan

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Nieuwsbrief. IMF-aanpak verergert crisis. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 72 Mei Juni 2013

Nieuwsbrief. IMF-aanpak verergert crisis. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 72 Mei Juni 2013 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 72 Mei Juni 2013 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw IMF-aanpak verergert crisis Inhoudstafel

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Doen wat we geloven. Voorwoord

Doen wat we geloven. Voorwoord JAARVERSLAG 2011 Doen wat we geloven Voorwoord Als dit jaarverslag uitkomt, zitten we als Leger des Heils volop in de viering van ons 125-jarig jubileum. Een lange periode van doen wat we geloven. En

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER De Groof Marian Taeymans Sofie Prof. Dr. Van Audenhove Chantal Leuven oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie