Plaatsingslijst. Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaatsingslijst. Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1885-1999"

Transcriptie

1 Plaatsingslijst Archief M.A.L. Kolster Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering: Katholiek Documentatie Centrum 2013

2 1 Curriculum vitae. [1968], [1988]. NB: Twee verschillende exemplaren. 2 Genealogie van het geslacht Zijm. Met bijlagen. 3 Genealogie van het geslacht Van Emmeri(c)k. 4 Genealogie van het geslacht Kolster Foto's. Met aantekeningen Correspondentie met J. Roes, directeur van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC), over het overbrengen van het archief Briefkaart van M.A. Kolster aan zijn dochter Trees over een bezoek Brief van de Fraktion Christliche Gewerkschafter te Wenen, houdende dank voor medeleven bij het overlijden van Ir. Johann Gassner. Met bijlage. 8 Stukken betreffende het overlijden van zijn vader, M.A. Kolster, en zijn moeder, H.H. Zijm. 1940, Brief van J. Spigt aan M.A. Kolster, houdende dank voor bewezen diensten Lijsten met namen en woonplaatsen. 11 Stukken betreffende feesten op het Dominicus-college te Nijmegen , Stukken betreffende het overlijden van collega A.H. van Deutekom Stukken betreffende het overlijden van rector Zijm Kranteartikel over het werk van Dick Kolster voor de vluchtelingenjeugd bij de Bouworde. 15 Stukken betreffende de viering van de 80-ste verjaardag van zijn vader M.A. Kolster Bewijs van inschrijving van Theresia Back als auxiliatrice van de Zielen in het Vagevuur Kranteartikel over de activiteiten van M.A. Kolster. Pagina 1

3 18 Rapport inzake vacantiebestedingen van theologanten Aantekeningen over "Ethica Socialis". 20 Verhandeling "Seminaristen in het arbeidsmilieu". 21 Stukken betreffende het verblijf in Jugendhof Klinge Gedichten "Conceptio Immaculata" en "Zeeman" van Herman Cocu Oratorium "De Jongste Dag". 24 Toneelstuk "Wie de koek krijgt, wie de gard", van (anoniem). 25 Kranteartikel over priester-arbeiders Brief aan een oom en tante over bezoek. 27 Brief van F.M.Zijm en echtgenote aan M.Kolster over diens huwelijk met hun dochter Uitnodiging van W.C.Rey aan de familie, tot het bijwonen van de uitvaart van T.M.Zijm Verslag "Jongerenpastoraat " van twee jaar werken van een rooms-katholieke jongerenpastor te Rotterdam Stuk "Educatieve compositie" over de begeleiding van plaatselijk welzijnswerk in Limburg Brief van minister-president A. van Agt en minister M. Gardeniers-Berendsen aan de Tweede Kamer over functioneren van gesubsidieerde instellingen Verslagen van vergaderingen van de Commissie voor Algemene Zaken Stukken betreffende clubhuismaatschappelijk werk. 34 Verslag van Drs. M.S.J.Dotinga over door hem gevoerde besprekingen Stukken betreffende het Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging te Rotterdam. 1974, Rapport "Organisatie Wijk-, Buurt- en Klubhuiswerk". NB: Pagina 2

4 37 Rapport "Stedelijke Hulpverlening aan kinderen uit Maatschappelijk Belemmerde Gezinnen", van de Centrale Raad voor geestelijke Volksgezondheid te Rotterdam Verslagen van experimenten van de stuurgroep Maatschappelijke Dienstverlening Levensbeschouwing. 38. Algemeen. 39. Eindhoven-Woensel. 40. Deurne-Someren. 41. Geleen Artikelen over de zaak Aantjes in "Beleid Beschouwd" Verslag van het congres van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) over de Kaderwet Specifiek Welzijn Eindrapport over een ontwikkelingsproject Samenwerking Maatschappelijk Werk en Gemeenschappelijke Medische Dienst Nota "De behoefte aan kinderopvang" van de Werkgemenschap Kindercentra in Nederland. [1979] Stukken betreffende het Openbaar Lichaam Rijnmond en de splitsing van de provincie Zuid-Holland Advies betreffende de Concept-Rijkssubsiedieregelingen voor Maatschappelijke Dienstverlening Brieven van een makelaarskantoor en het Bouwfonds Nedelandse Gemeenten. Met bijlagen Verzendlijst, lijst van instellingen in Rotterdam Stukken betreffende de Volkshogeschool Brabant, onderwijs en maatschappelijke vorming. 1969, 1972, 53 Stukken betreffende christen-democratische verkiezingsprogramma's in veband met Europese verkiezingen Stukken betreffende structuur en taakinvullingen van het Christen-Democratisch Appel (CDA). 55 Corespondentie met Norbert Schmelzer. 56 Verhandeling "Christen-Democratie: de waarden en beperkingen van een Calvinistische inbreng". NB: Manuscript en typescript. 57 Corespondentie met familieleden, vrienden en kennissen Pagina 3

5 58 Brief van de Fraktion Christliche Gewerkschafter te Wenen, houdende dank voor medeleven bij het overlijden van Ir. Johann Gassner. Met bijlage. 59 Uitnodiging voor een vergadering van het Europees Centrum voor Werknemersvragen. 60 Korte aantekening over het bezoek van de Italiaanse minister Remo Gaspari aan Nederland Stukken betreffende de echtscheiding van Maria Magis en Franciscus Peynenburg. 62 Uitnodiging voor de heropening van Huize Den Herd in Helmond. Met bijlage Stukken betreffende belasting, kortingskaart en regeling collegegeld. 64 Uitnodiging voor de 64-ste bijeenkomst van Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael". Met bijlagen. 65 Brief van de CNV-Bond voor Overheid, Gezondheid, Welzijn en Sociale Voorzieningen (CFO) over medewerking aan activiteiten. 66 Brief van de familie Small, houdende dank voor medeleven bij ziekte en overlijden van Antonia Small-Boerrigter. Met bijlage. 68 Stukken betreffende de stichting Speech Rapporten van het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut (KASKI). Incidenteel met bijlagen. 69. Onmaatschappelijkheid in Helmond en omgeving. 70. Vrijetijdsbesteding in Helmond. 71. Brabantse gezinnen. 1957, 1962, 1963, 72 Stukken betreffende levensverzekering en hypotheek Stukken betreffende de actie "10x10" van de Levensschool te Helmond voor Afrikaanse landen Verslag "25 jaar Levensschool Helmond" Nota "Visie op de wenselijke ontwikkeling van het Algemeen Maatschappelijk Werk" Ontwikkelingsplen 1965, studie over de sociaal-economische en ruimtelike ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant Pagina 4

6 77 Stukken betreffende het Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijnswerk Discussienota over jeugd en jongerenorganisatie in Noord-Brabant. Met bijlage. NB: Eigenlijke stuk niet aanwezig. 79 Stukken betreffende de KVP-fractie van de gemeente Helmond Algemene Maatregel van Bestuur betreffende rijksbijdragen ten behoeve van sociaal-culturele activiteiten. Ontwerp Stukken betreffende het conflict tussen het CDA-bestuur en de CDA-fractie in de gemeente Capelle Stukken betreffende de CDA-fractie van het Openbaar Lichaam Rijnmond. 83 Verhandeling Sociaal-culturele katholieken en protestanten in Nederland? Zo ja, de politieke betekenis van dat fenomeen?", door A.A.G.Pijnenburg. 84 Stukken betreffende de Europese Volkspartij (EVP)-top te Brussel. 85 Verhandeling "Confessioneel Nederland politicologisch opnieuw bekeken", van A.A.G.Pijnenburg en J.G.A.van Mierlo. 86 Agenda van de partijbestuursvergadering van het CDA op 8 oktober. Met bijlagen. 87 Stukken betreffende het jeugdwerk en de bouw van een jeugdhuis in Helmond Stukken betreffende de partijraad van 3 en 4 oktober te Den Bosch Adreslijsten van KVP en CDA. Met aantekeningen Stukken betreffende de benoeming van Ad Simonis tot bisschop van Utrecht. 90 Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen te Helmond in verband met de greswijziging van de gemeente Kranteartikelen over de levensschool te Helmond Evaluatieverslag van de Algemene Directeur van het Partijbureau KVP. Met bijlagen Pagina 5

7 93 Stukken betreffende een werkbezoek van leden van de Tweede Kamer aan Helmond Nota "Regionalisatie van de gezondheidszorg en enkele verwante werksoorten in Zuid-Holland Verslag van het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg Rapport "Richting en Stuur" van de Katholieke Stichting Gezin en Jeugd (KSGJ) te Rotterdam. Met bijlagen. 1972, Rapport van het Breed Comité van het Welzijnswerk te Rotterdam Eindverslag van het congres "Welzijn op Termijn" te Noordwijkerhout Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van Rotterdam op 25 mei. Met aantekeningen Verhandeling "De functie van clubhuizen in de wijk" van (anoniem). Met bijlage Stukken betreffende de experimentele invoering van een nieuw wijkbestel in Rotterdam Nota van de commissie Inventarisatie Welzijn te Rotterdam Reacties op en voorstel inzake de nota Structuren voor Welzijn in Capelle aan de Ijssel Beleidsnota "De emancipatie van een kategorie, jeugd en jongeren in de samenleving", van de Rotterdamse Raad voor Jeugd en Jongeren (RRJJ). Met bijlagen Kaderwet Specifiek Welzijn (KSW). Met bijlagen Commentaar op het rapport van de Commissie van Advies inzake het democratisch en doelmatig functioneren van gesubsidiëerde instellingen Verslag/beleidsplan van het buurtcentrum Vijfhovenhuis te Leiden Nota "Zeg nou zelf", reactie op de nota "Organisatie van het welzijnsbeleid". Met bijlagen Kanttekeningen op de nota van wijzigingen op de Wet op het Basisonderwijs Pagina 6

8 110 Plakboek, houdende artikelen over levensscholen en Dick Kolster Orde van dienst bij een Eucharistieviering op 4 en 5 mei. Met als bijlagen toespraken van M. Kolster Vakbrevet van bekwaamheid voor assistent bivakleider Getuigschrift van de cursus voor leidinggevende functionarissen Diploma van de Opleiding Leiders Levensscholen Verhandeling "Unsere agogische Tätigkeit im direkten Wohnund Lebensmilieu Uitnodiging voor een bestuursvergadering van de Stichting Zilveren Jeugdcentra Verhandeling "Jeugdcriminaliteit en de houding van de levensschool ten opzichte van dit verschijnsel" van (anoniem) Artikel "Directeur M.A.Kolster van de Katholieke Stichting Gezin en Jeugd" in "Jeugdwerk Nu", nummer 9 van 15 mei Notulen van de algemene vergadering van de Gemeentelijke Centrale van de KVP-Helmond. Met bijlagen Artikel "Aktive und passive Erziehung" in "Jugenddorfzeitung" van juni Verslag van een bezoek aan de levensschool te Zwevegem (België). 122 Stukken betreffende de levensschool te Helmond. 1962, 123 Redevoering bij het overlijden van de Heer De Theye. 124 Rijksregeling subsidiëring jeugd- en jongerenwerk. Met als bijlage eerste concept-commentaar Salarisregeling voor functionarissen en administratieve krachten in dienst van het Maatschappelijk Centrum Helmond. 126 Verslag van een oriëntatiereis naar het Freizeithaus Linden bij Hannover. Met bijlagen Stukken betreffende het Maatschappelijk Centrum Helmond Pagina 7

9 128 Stukken betreffende de vluchtelingenkwestie West-Berlijn Lezingen en artikelen over de levensscool Feestgids voor de bruiloft van Henny de Jager en Herman Magis te Helmond Catalogus van een tentoonstelling van schilderijen van Hans Memlinc te Brugge. Met Bijlagen Stukken betreffende een cursus "Wat is Communisme" Stukken betreffende een lezing over het communisme te Beek en Donk Evaluatierapport van het clubhuis De Rotonde te Rotterdam-Hoogvliet Brieven van de stichting Zilveren Jeugdcentra (ZJC) Uitnodiging voor een afscheiscocktail voor de heer Waiblinger. Met bijlage Programma voor en studieweek van de Europäische Bildungsgemeinschaft te Berlijn. Met bijlagen Stukken betreffende een radiouitzending over de levensschool te Helmond Artikel "In fast jeder Klasse Unruhe und Konflikte" in (onbekend). 140 Discussienota over de opzet van het agogisch werk in Helmond Stukken betreffende een bouwkamp van de Helmondse levensschool in het Jugenddorf Klinge in Schekach, West-Duitsland Artikel "Het Crristendom verloor zijn vaste greep op zeer veel Franse arbeiders" in De Stem van 30 maart Artikel "De Instuif moet niet steeds dansen" in De Tijd-Maasbode van 30 maart Kranteartikel "Rond Hochhuts Der Stellvertreter". 145 Aantekeningen over een Raad van Advies. 146 Uitnodiging van de KVP-Regio Schoonhoven voor een Pagina 8

10 bijeenkomst te Capelle aan de IJssel Foto's van een vacantie met eerstejaars leerlingen te Gulpen Brieven, ontvangen bij het afscheid van de Stichting Gezin en Jeugd te Rotterdam en de benoeming tot directeur van het Partijbureau van de KVP Orde van dienst bij het 50-jarig huwelijksfeest van M.J. Kolster en C.C.M. Kolster van Emmerik Rapport Organisatie Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk van de werkgroep Reorganisatie Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk Rotterdam NB: Eigenlijk stuk niet aanwezig. 151 Eindrapport van de studiecommissie Integrale Sociale en Sociaal-Medische Dienstverlening Rotterdam Brief van de stichting Landelijk Gereformeerde Raad voor Samenlevings-Aangelegenheden (GSA) over de brochure "Kerk en Decentralisatie". Met bijlagen Werkplan 1973 van de KSGJ. Met bijlage Correspondentie met vrienden, collega's en andere kennissen Stukken betreffende de organisatie van het welzijnsbeleid in Roterdam Advies van het Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging inzake de Nota Welzijnsbeleid te Rotterdam Fotoreportage van de viering van zijn 20-ste verjaardag Verhandeling "Napraten en vooruitzien", van (anoniem). Met bijlagen en aantekeningen. 159 Eindverslag "Het imago of de werfkracht van het CDA" van een onderzoek naar de beeldvorming van het CDA Verhandeling "De afdeling in actie, organisatorische opbouw van het CDA" Stukken betreffende het bezoek van Dr. Gerald Gotting van het CDU-Duitsland. 162 Toespraken. Met bijlagen. Pagina 9

11 163 Stukken betreffende een bezoek van minister-president R. Lubbers aan Krefeld-Linn. 164 Stukken betreffende internationaal werk van het CDA. 165 Stukken betreffende het 7-de congres van het Europees Forum van Nationale Leken-Commissies te Vught Stukken betreffende opbouwwerk en welzijnsbeleid in Rotterdam Stukken betreffende vluchtelingen uit de oostbloklanden Aantekeningen van telefoongesprekken. 169 Aantekeningen van gesprekken. 170 Stukken betreffende de actie " vredesdagen". 171 Stukken betreffende het CDA-fusiecongres in het Nederlands Congresgebouw te Den Haag Notitie "Gemeenten en provincies met de rug tegen de muur" van de Vereniging van Christen-Democtratische Gemeente- en Provinciebestuurders. 173 Stukken betreffende een bijeenkomst van CDA en CDU in de Politische Akademie te Eicholz Stukken betreffende een bijbelcursus. 175 Stukken betreffende een studiedag van de Office Catholique d'information sur les Problèmes Européens (OCIPE) te Brussel. 176 Stukken betreffende de vredesbeweging Stuk betreffende een folder over het boek "Cornelis Broere en de emancipatie" van G. Brom. 178 Stukken betreffende studiedagen over de preek te Nijmegen Stukken betreffende feesten en activiteiten te Sint-Agatha. 180 Stukken betreffende de opleidingstijd in seminarie Hageveld te Heemstede en het Dominicanenklooster te Nijmegen. 1955, 181 Aantekeningen over Katholiek Sociaal Apostolaat. Pagina 10

12 182 Kranteartikelen over Abbé Pierre Toneelstuk "Pastoor (van Westwoud, N.H.) vertelt aan kapelaan" van (anoniem). 184 Artikelen over missionaire vorming uit het blad "Vinculum" van fraters studenten Mirakelspel "De droom van Sint-Hieronymus" Jaarverslagen van het bestuur van (onbekend). 187 Reflectie op de Missiologische Week te Nijmegen Toneelstuk "De school der dapperen". 189 Toneelstukken, opgevoerd tijdens de opleiding te Nijmegen. 190 Stukken betreffende de professien bij de Dominicanen. 1951, 1954, 191 Jaarverslag "Waalheuvel" Verslagen van vergaderingen van de Ontspanningsclausule-Commissie van het landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Club-, Buurt- en Wijkhuiswerk (LOAC) Correspondentie met Soulange (onbekend) van de Librairie Saint-Dominique te Parijs. Met bijlagen en aantekeningen , Aantekeningen betreffende een dagelijks bestuursvergadering. 195 Brieven aan collega's in de politiek Correspondentie met familie, vrienden en collega's Stukken betreffende het secretariaat-buitenland van het CDA Overweging "Adieu, Anna" over de "Dwaze Moeders". Met bijlagen. 199 Uitnodiging van Wolfgang Heyl van het CDU voor een bezoek aan de DDR. 200 Verhandeling "Religion and Political Development in Nineteenth-Century Holland" van J. Skillen en S. Carlson-Thier Pagina 11

13 201 Verhandeling "Het atheïsme als religieus fenomeen" van Louis Dupré Aantekeningen van gesprekken Stukken betreffende de vredesbeweging en de politiek ten opzichte van de Oostbloklanden. 204 Gemeenteprogramma van het CDA in Capelle-aan-de-IJssel. Met bijlagen Gemeenteprogramma Helmond. 206 Actie-program Rijnmond Stukken beteffende het welzijnsbeleid. 1974, 1979, 208 Evaluatie van het preventieproject Werklozenwerk voor de regio Midden-Brabant Feestgidsen. 1975,1962, 1964, Verslag "Doorlichting van een levensschool", van het Hoogveld-Instutuut Nijmegen Artikelen uit kranten en tijdschriften betreffende de levensschool Helmond Stukken betreffende een vergadering van de Werkgeversvereniging voor Sociaal-Cultureel Werk (WSCW) in Hotel Smits te Utrecht Aantekeningen over christelijk ethiek, wet en liefde. 214 Artikel "Het dagboek van Anne Frank" door Wim Reckman in "Roeping" Verhandeling over samenlevingsopbouw en daaruit voortvloeiende voorstellen met betrekking tot opleidingen op dit terrein, door G.M.Geurts. Met bijlagen Stukken betreffende de leefbaarheid in Katendrecht Brief van Loek Kolster aan de familie Magis betreffende gegevens over Dick. Met bijlagen Stukken betreffende het afscheid van de KSGJ en de benoeming tot directeur van het partijbureau van de KVP Redevoeringen en artikelen over de levensschool in Helmond. Pagina 12

14 1958, 1959, Stukken betreffende de gemeentelijke centrale van de KVP-Helmond Binnengekomen brieven voor de secretaris van Con Brio te Helmond. Met bijlagen Artikelenm uit tijdschriften over Luther en de Reformatie. 223 Brief aan Gedeputeerde Staten houdende verzoek van Salco/VSK om verhoging van provinciale subsidie-percentages. Met bijlagen Rapport van de studiecommissie Provinciale Raden in het perspectief van een actief welzijnsbeleid Brief van kardinaal J. Willebrands aan minister-president R. Lubbers over euthanasie en zelfdoding. 226 Kranteartikel "Nu voorwaarden scheppen voor toekomst in Helmond", door Jaap van der Straaten. 227 Artikelen van Karl Bruhn in "Bayernkurier". Copieën. 228 Referatenblad veertiendaags overzicht van tijdschriftartikelen en rapporten op internationaal gebied. 229 Algemene wet op de bevordering van het specifiek welzijn. Met bijlagen Rijksbijdrageregeling Sociaal-Cultureel Werk van CRM. Concept met bijlagen Rijksbegroting van CRM voor het dienstjaar Brief van de ministeries van Sociale Zaken, Onderwijs en Wetenschappen en CRM aan de voorzitter van de Tweede Kamer over jeugdwerkloosheid Memorie van antwoord van de eerste kamer op de Herziening van de Wet op de Ondernemingsraden Informatieblad "ROS-Informatie" van de Raad voor de Zaken van Overheid en Samenleving. Met bijlage Sinterklaasgedichten Brief van P. Buckman aan Norbert (anoniem) over diens standpunt ten aanzien van SDI. Pagina 13

15 237 Brief van M. Smits, secretaris van het CDA, aan B.L.Lodeizen-Dirks over wijziging van een arbeidsovereenkomst Brieven van ministeries en ambassades, houdende dank voor goede wensen en getoonde belangstelling Stukken betreffende salarissen van burgemeesters. 1979, 1982, 240 Stukken betreffende sollicitatie naar een burgemeesterspost in Noord-Brabant Stukken betreffende de studie van zoon Thijs aan de universiteit van Groningen Brief aan Dr. Carlos Arguello Gõmez, ambassadeur van Nicaragua, over arrestaties van leden van de vakcentrale CTN. 243 Brief van Peter Pex over een reis naar Amerika. 244 Correspondentie met K.J.Hahn te Bilthoven over westerse invloed op oostbloklanden. 245 Brief en briefkaart van leden van de Europese Volkspartij (EVP), houdende dank voor groeten en goede wensen Brief van Mario Bolasco, ambassadeur, over de Italiaanse Kookacademie. Met bijlagen. 247 Brief aan de leden en adviseurs van de Commissie Buitenland over bezuinigingen. 248 Brief van Neb Hayden over een conferentie in Bogehoy Brief van Peter Radunski, houdende dank voor kerst- en nieuwjaarswensen. 250 Artikel "Wapenbeheersing" in "Compendium". 251 Brief van Gerhard J.van Hattum te Washington over een plaatselijke afdeling van het CDA in verband met de verkiezingen. 252 Briefkaart van A. Simonis, houdende dank voor goede wensen bij de kardinaalsbenoeming. Met bijlage. 253 Stukken betreffende clubhuiswerk Brief aan Cor (onbekend) over een sollicitaite. Pagina 14

16 254 Brief aan Piet Bukman over een compromis met de Commisie van Vijf. 255 Brieven aan uitgeverijen over opzeggingen van abonnementen. 256 Brief aan Guy (onbekend) over ziekte. 257 Brief aan de VZS te Tilburg over vergoeding van ziektekosten. 258 Briefkaart van Gert (onbekend) over oneigenlijke subsidies. 259 Brief van P.J.Teunissen over een reis naar de DDR. 260 Correspondentie met Hans-Peter (onbekend) over goede wensen voor het nieuwe jaar en een eventueel bezoek. 261 Brief aan het bestuur van de Werkgeversvereniging Cultureel Wezen, houdende ontslagaanvrage als lid van de Clausule-Commissie Brief van (anoniem) aan vriend Hans van het Ministerie van WVC over vrijwilligerswerk. 263 Brieven van Dick Heere over moeilijkheden van zijn broer Loek in een bloembollenbedrijf in de provincie Groningen. 264 Briefkaart van het Nationaal Directoraat van de Democrazia Cristiana. 265 Brief aan A.de Jong, Bondsvoorzitter, over de aanvraag van de CNV-Dienstenbond voor het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). 266 Correspondentie met B.Vrolijk, chef financiële administratie CFO, over lidmaatschapsgeld en contacten met H. May-Weggen. 267 Brieven aan zoon Thijs over diens houding ten opzichte van zijn studie. Met aantekening. 268 Stukken betreffende sollicitaties. 269 Brief aan B. Klaassen bij diens 12 1/2-jarig jubileum als directeur van het Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging (KCW). 270 Brief aan M. Smits, secretaris van het CDA, aan de medewerk(st)ers van het secretariaat, over de pogingen om te komen tot een CAO. Pagina 15

17 271 Brief aan (anoniem) over het bespreken van een bepaald geschrift en over een reis door Amerika. 272 Brief aan Jos (onbekend) over projectbeschrijvingen. 273 Brief aan de AMRO-Bank over omzetting van en automatische afschrijving. 274 Brief aan het bestuur van de ABVA/KABO over opzegging van lidmaatschap. 275 Brief van (anoniem) aan de voorzitter van de CFO om zich als lid op te geven. 276 Brief van Hennie (onbekend) over onkostenverklaring Brief aan Peter (onbekend) over Duits-Nederlandse betrekkingen. 278 Correspondentie met Jos (onbekend) over werkzaamheden van het secretariaat. Met bijlage Brieven aan goede bekenden over goede wensen en eventueel bezoek. 280 Brieven aan Thomas Jansen over EVP en EUCD. Met bijlagen. 1984, 281 Briefkaart van Hilde (onbekend) over etiketten. 282 Stukken betreffende de Commissie Buitenland van het CDA Rapport over een studieweek van de Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlijn. Met bijlagen Brief aan W.A.Booms, prior van de Dominicanen, over het overlijden van Pater R. Bartels. Met bijlage. 285 Correspondentie met de Zwolsche Algemene Verzekeringen over schadevergoeding in verband met een ongeval. 286 Brief aan Leo (onbekend) over veranderde situatie van het Bureau van het CDA. 287 Brief aan de voorzitter van het Openbaar Lichaam Rijnmond, houdende mededeling van verhindering voor een vergadering. 288 Aantekeningen over diverse onderwerpen Stukken betreffende het Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging (KCW) Rotterdam. Pagina 16

18 Archief M.A.L. Kolster 292 Brief van Mgr. A. Simonis, houdende dank voor getoonde belangstelling bij diens benoeming tot aartsbisschop van Utrecht. 293 Brief over een bijeenkomst van Nederlandse politici in Bad Königshofen en Berlijn. 294 Toneelstuk "Gruwel ten paleize". 295 Foto's van de doop van Joop Bloemberg te Helmond Zakagenda. Met bijlagen Brieven van C. Keysper vanuit Welkom, Zuid-Afrika Stukken betreffende de uitreiking van de Medaille d'or Joseph Beck aan Dr. Karl Joseph Hahn. 299 Feestgids bij de 50-ste verjaardag van Noortje (onbekend). 300 Brief van J. Korenstra, chef van de financiële administratie van Capelle aan de IJssel, over een bezwaarschrift tegen onroerend-goed-belasting. 301 Brieven van Leo Krijns, directeur generaal van de Commissie Europese Gemeenschappen over samanstelling van het bestuur van de EVP en de EUCD. 302 Berichten van overlijden Stukken betreffende buitenlandse reizen , 304 Brieven van B. Wustenberg, apostolisch nuntius, over een bezoek aan Berlijn. 305 Brief van (onleesbaar), General-Vikar des Bischoflichen Ordinariat Berlin, over toezending van boeken. 306 Brief van zoon Thijs over zijn vacantie in Italië. 307 Brief van J.W.M. van Gennep over Deeltijd Kort MBO-school. 308 Brief van Mevrouw Magis over vergroting van een foto. Met bijlagen. 309 Kaarten houdende kerst- en nieuwjaarswensen. Pagina 17

19 Archief M.A.L. Kolster 310 Brief van de Stichting Europoort Botlek Belangen over een discussiebijeenkomst over de SO2-Nota Rijnmond. Met bijlage. 311 Stukken betreffende de stichting Begeleiding Plaatselijk Welzijnswerk Limburg (BOWL). 1982, 312 Artikel "Ob Ernst ob Spiel: Die Klinge ist ihr Ziel" in "Klinge" van januari-maart. 313 Adreswijzigingen. 314 Wandelbewijs van Het Zuid-Hollands Landschap. 315 Stukken betreffende beterschapswensen Stukken betreffende het overlijden van Mattheus Jacobus Kolster Stukken betreffende de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Raad van IJmond. 1978, Brief van de AMRO-Bank over de omzetting van een privé-rekening Lijst van voorwaarde voor deelname aan een cursus van de Capelse Balletschool. 320 Stukken betreffende de nalatenschap van zijn vader M.J. Kolster Brief van het vacantiecentrum Pro Juventute te Zürich over het reserveren van een kamer. Met bijlagen Persoonsbewijs. Met bijlagen Stukken betreffende de samenwerking KVP-ARP-CHU. 1976, 324 Brief aan B. van Meekelen, fractievoorzitter CDA-Rijnmond, over het samengaan van KVP, CHU en ARP Brief aan H. Hellenius over het ontslag van Mevrouw Lambregtse Brief aan het KCW (onbekend) over vergaderen op maandag Brief van L. van Leeuwen, burgemeester, over een staat van inlichtingen Pagina 18

20 328 Artikel "Nieuwe Bureau-Directeur Dick Kolster" door Frans-Jozef van der Heyden in Politiek Nieuws Brief aan de directie van (onbekend) over moeilijkheden met zijn auto. 330 Brief aan Piet (onbekend) over partijvoorzitterschap, secretariaat en contacten buitenland. 331 Antekeningen over divrse onderwerpen. 332 Getuigschrift aangaande het met goed gevolg afgelegde eindexamen van een seminarie-cursus. Met bijlagen Stukken betreffende een lening van de ouders van Mevrouw Kolster-Magis Stukken betreffende het ontslag bij het Maatschappelijk Centrum Helmond en de aanstelling bij de KGSJ te Rotterdam Correspondentie met Gerard en Piet (beiden onbekend) in verband met het functioneren op het partijbureau. Met bijlagen Brief aan Gerard (onbekend) over het salaris van Pieter Dudink Brief aan de heer Jon Ming over bijdragen van raadsleden aan verkiezingsfondsen Artikel "Wie is Dick Kolster" in Nederlandse Gedachten Brief van J. Kremers over plaatsen voor een bijeenkomst Brief aan Mevrouw Leyten-de-Wijkersloot-de-Weerdestein over de organisatie van het CDA-secretariaat. 341 Briefkaart van A. van Agt over samanwerking. 342 Briefkaart van Hans de Boer over een gesprek met Til Gardeniers Brief aan de Heer De Wit over de sollicitatie naar het burgemeesterschap te Laren. 344 Stukken betreffende de kandidaatstelling voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer Brief van Harry (onbekend) over ongewenste toestanden binnen het partijbestuur Pagina 19

21 346 Brief van F. Andriessen, houdende dank voor gelukwensen bij de benoeming tot minister van financiën Stukken betreffende het afscheid als directeur van het partijbureau van de KVP en de sollicitatie als adviseur van het Bureau Volwassenen-educatie Stukken betreffende het KCW, Ondersteuningsgroep Jongerenpastoraat Stukken betreffende het welzijnsbeleid en de Levensschool te Helmond Stukken betreffende de staf en de directie van de KSGJ Stukken betreffende club- en buurthuiswerk NB: In het Duits. 352 Evaluatierapport van de werkzaamheden van de algemene directeur van de KSGJ. Met bijlagen Stukken betreffende een studiereis naar Freizeitstätte in Hamburg Stukken betreffende een bijeenkomst van deskundigen van het Landesjugendamt Rheinland Stukken betreffende bezoeken van delegaties uit Bonn en Mönchen-Gladbach Kranteknipsels over de kabinetsformatie Stukken betreffende het project Paradijssel Stukken betreffende de Stichting Paradijssel Stukken betreffende de Landelijke Organisatie voor Wijk-, Pagina 20

Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie

Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie Plaatsingslijst Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie Archiefnummer: 996 Archiefnaam: PINK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1958)

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Archief Mgr. Bekkerscentrum

Archief Mgr. Bekkerscentrum Plaatsingslijst Archief Mgr. Bekkerscentrum Archiefnummer: 967 Archiefnaam: BEKC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1961) 1968-1987 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 1 9 9 4

J A A R V E R S L A G 1 9 9 4 DOCUMENTATIECENTRUM NEOERLAN DSE POLITIEKf PARTIJEN J A A R V E R S L A G 1 9 9 4 VAN HET HOOFDBESTUUR INGEVOLGE ARTIKEL 18.3 VAN DE STATUTEN 4 7 STE JAARVERS LAG INHOUDSOPGAVE 110495 1. Ten geleide 3

Nadere informatie

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast.

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. LEIDS JAARBOEKJE 1963 Foto ommezijde: De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1963 VIJF EN VIJFTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

Vitale verbinding. 50 jaar Bilderbergconferentie(s) VNO-NCW

Vitale verbinding. 50 jaar Bilderbergconferentie(s) VNO-NCW Vitale verbinding 50 jaar Bilderbergconferentie(s) VNO-NCW VNO-NCW Bilderbergconferentie 2012 Vitale verbinding 50 jaar Bilderbergconferentie(s) VNO-NCW 3 2012 @ 2011 VNO-NCW, Den Haag Deze uitgave is

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 In beeld Jouw beminnelijke gekriebel Ellen Terpstra pagina 4 Religieus Erfgoed Maria Roepaan pagina 28 Geroepen om te delen Wat

Nadere informatie

Obd-SSR-bw-pr3.qxd 28-10-2009 12:19 Pagina 1. Geen woorden maar daden!

Obd-SSR-bw-pr3.qxd 28-10-2009 12:19 Pagina 1. Geen woorden maar daden! Obd-SSR-bw-pr3.qxd 28-10-2009 12:19 Pagina 1 Geen woorden maar daden! Obd-SSR-bw-pr3.qxd 28-10-2009 12:19 Pagina 2 Geen woorden maar daden! De Stichting Steun Remigranten in Marokko en Nederland 1989 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

... Inleiding 3. Bestuurlijke samenstelling 5 Stichtingsbestuur 5 Stichtingsbestuur Fonds Clingendael 5

... Inleiding 3. Bestuurlijke samenstelling 5 Stichtingsbestuur 5 Stichtingsbestuur Fonds Clingendael 5 JAARVERSLAG 2004 INHOUDSOPGAVE... Inleiding 3 Bestuurlijke samenstelling 5 Stichtingsbestuur 5 Stichtingsbestuur Fonds Clingendael 5 Onderzoek 6 Algemeen 6 Meer specifiek 7 CIEP, CRU, en CCSS 8 Overige

Nadere informatie

KUNSTEN IN HET NAUW Foto:

KUNSTEN IN HET NAUW Foto: Nr. 264 Uitgave van de landelijke Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK 1.60 15 juli 2004 KUNSTEN IN HET NAUW Foto: Hans-Joachim Schröter CONGRES IN EINDHOVEN 3 door de redactie BBK-RIJNMOND

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Verenigingszaken 2. 2. Ledenontwikkeling 13. 3. Archief 14. 4. Congressen 17. 5. Inhoudelijke verdieping 23

INHOUDSOPGAVE. 1. Verenigingszaken 2. 2. Ledenontwikkeling 13. 3. Archief 14. 4. Congressen 17. 5. Inhoudelijke verdieping 23 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Verenigingszaken 2 2. Ledenontwikkeling 13 3. Archief 14 4. Congressen 17 5. Inhoudelijke verdieping 23 6. Toekomst van de VVD-structuur 27 7. Netwerken 29 8. Communicatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stuknummer 2013-1 CC-vergadering 2 juni 2013

Jaarverslag 2012. Stuknummer 2013-1 CC-vergadering 2 juni 2013 Jaarverslag 2012 Stuknummer 2013-1 CC-vergadering 2 juni 2013 Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap is de overkoepelende organisatie van Joodse Gemeenten in Nederland. De Joodse Gemeenten zijn ingedeeld

Nadere informatie

Inhoudsopgave Van de directie... 3

Inhoudsopgave Van de directie... 3 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 5 Eenzaamheid... 5 Voltooid Leven... 6 Subsidie PGO-organisaties... 6 Brochure over levensbeschouwelijke aspecten

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 12 mei 2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Bericht van de raad van toezicht... 6 Algemeen... 6 Samenstelling en kerncommissies... 6 Verslag over 2013... 6 Tot slot... 7 Organogram

Nadere informatie

Tamara Venrooy: Initiatief tonen loont 7 8 MOUWEN OPSTROPEN STOP DIE ONZIN. Rotterdamse aanpak in Europa

Tamara Venrooy: Initiatief tonen loont 7 8 MOUWEN OPSTROPEN STOP DIE ONZIN. Rotterdamse aanpak in Europa 19 MEI 2009 INTEGRATIE Weg met alle subsidies die apartheid bevorderen 2 EERSTE KAMER Slimme meters niet verplicht INTERVIEW Tamara Venrooy: Initiatief tonen loont 7 8 Liber Ledenkrant van de VVD 66 Jaargang

Nadere informatie

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K VERSLAG 2007 en 2008 Foto voorzijde: het interieur van de Portugees-Israëlitische Synagoge uit 1671-1675 aan het Jonas

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 2 Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië dienen vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties.

Nadere informatie

Knelpunten In het welzijnsbeleid

Knelpunten In het welzijnsbeleid SOCIAAL-CUL TUREEL 321 door mevrouw M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen Mevrouw M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen is minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk W erk. Van 197 I tot haar optreden als

Nadere informatie

Inventaris van het archief. M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972

Inventaris van het archief. M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972 Inventaris van het archief M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972 Nederlands Architectuurinstituut 2005 INHOUD INLEIDING 4 M.J. Granpré Molière (biografie) 4 Over het archief 5 Verantwoording

Nadere informatie

Konferentie Nederlandse Religieuzen

Konferentie Nederlandse Religieuzen Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 15 nummer 1 maart 2012 In beeld Staar je niet blind op wat niet meer kan Simon Kuyten pagina 7 Gerechtigheid & vrede Voor de minsten der mijnen Hans

Nadere informatie

Peter Elverding, voorzitter Raad van Bestuur DSM

Peter Elverding, voorzitter Raad van Bestuur DSM 0 p 1 mei 1902 begon directeur-generaal ].H.E. Wenckebach van de dienst der Staatsmijnen zijn werkzaamheden op kasteel Ter Worm in Heerlen. En op 29 mei 1902 werd in het Staatsblad de instelling van een

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4 JAARGANG 5 december 2012 NR 4 MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN CNV Belastingservice EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Buschauffeur = trots! Advertentie Inhoud Algemeen Reacties 6-7 Kort nieuws 8-9 - 14 Vereniging

Nadere informatie