Plaatsingslijst. Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaatsingslijst. Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1885-1999"

Transcriptie

1 Plaatsingslijst Archief M.A.L. Kolster Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering: Katholiek Documentatie Centrum 2013

2 1 Curriculum vitae. [1968], [1988]. NB: Twee verschillende exemplaren. 2 Genealogie van het geslacht Zijm. Met bijlagen. 3 Genealogie van het geslacht Van Emmeri(c)k. 4 Genealogie van het geslacht Kolster Foto's. Met aantekeningen Correspondentie met J. Roes, directeur van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC), over het overbrengen van het archief Briefkaart van M.A. Kolster aan zijn dochter Trees over een bezoek Brief van de Fraktion Christliche Gewerkschafter te Wenen, houdende dank voor medeleven bij het overlijden van Ir. Johann Gassner. Met bijlage. 8 Stukken betreffende het overlijden van zijn vader, M.A. Kolster, en zijn moeder, H.H. Zijm. 1940, Brief van J. Spigt aan M.A. Kolster, houdende dank voor bewezen diensten Lijsten met namen en woonplaatsen. 11 Stukken betreffende feesten op het Dominicus-college te Nijmegen , Stukken betreffende het overlijden van collega A.H. van Deutekom Stukken betreffende het overlijden van rector Zijm Kranteartikel over het werk van Dick Kolster voor de vluchtelingenjeugd bij de Bouworde. 15 Stukken betreffende de viering van de 80-ste verjaardag van zijn vader M.A. Kolster Bewijs van inschrijving van Theresia Back als auxiliatrice van de Zielen in het Vagevuur Kranteartikel over de activiteiten van M.A. Kolster. Pagina 1

3 18 Rapport inzake vacantiebestedingen van theologanten Aantekeningen over "Ethica Socialis". 20 Verhandeling "Seminaristen in het arbeidsmilieu". 21 Stukken betreffende het verblijf in Jugendhof Klinge Gedichten "Conceptio Immaculata" en "Zeeman" van Herman Cocu Oratorium "De Jongste Dag". 24 Toneelstuk "Wie de koek krijgt, wie de gard", van (anoniem). 25 Kranteartikel over priester-arbeiders Brief aan een oom en tante over bezoek. 27 Brief van F.M.Zijm en echtgenote aan M.Kolster over diens huwelijk met hun dochter Uitnodiging van W.C.Rey aan de familie, tot het bijwonen van de uitvaart van T.M.Zijm Verslag "Jongerenpastoraat " van twee jaar werken van een rooms-katholieke jongerenpastor te Rotterdam Stuk "Educatieve compositie" over de begeleiding van plaatselijk welzijnswerk in Limburg Brief van minister-president A. van Agt en minister M. Gardeniers-Berendsen aan de Tweede Kamer over functioneren van gesubsidieerde instellingen Verslagen van vergaderingen van de Commissie voor Algemene Zaken Stukken betreffende clubhuismaatschappelijk werk. 34 Verslag van Drs. M.S.J.Dotinga over door hem gevoerde besprekingen Stukken betreffende het Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging te Rotterdam. 1974, Rapport "Organisatie Wijk-, Buurt- en Klubhuiswerk". NB: Pagina 2

4 37 Rapport "Stedelijke Hulpverlening aan kinderen uit Maatschappelijk Belemmerde Gezinnen", van de Centrale Raad voor geestelijke Volksgezondheid te Rotterdam Verslagen van experimenten van de stuurgroep Maatschappelijke Dienstverlening Levensbeschouwing. 38. Algemeen. 39. Eindhoven-Woensel. 40. Deurne-Someren. 41. Geleen Artikelen over de zaak Aantjes in "Beleid Beschouwd" Verslag van het congres van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) over de Kaderwet Specifiek Welzijn Eindrapport over een ontwikkelingsproject Samenwerking Maatschappelijk Werk en Gemeenschappelijke Medische Dienst Nota "De behoefte aan kinderopvang" van de Werkgemenschap Kindercentra in Nederland. [1979] Stukken betreffende het Openbaar Lichaam Rijnmond en de splitsing van de provincie Zuid-Holland Advies betreffende de Concept-Rijkssubsiedieregelingen voor Maatschappelijke Dienstverlening Brieven van een makelaarskantoor en het Bouwfonds Nedelandse Gemeenten. Met bijlagen Verzendlijst, lijst van instellingen in Rotterdam Stukken betreffende de Volkshogeschool Brabant, onderwijs en maatschappelijke vorming. 1969, 1972, 53 Stukken betreffende christen-democratische verkiezingsprogramma's in veband met Europese verkiezingen Stukken betreffende structuur en taakinvullingen van het Christen-Democratisch Appel (CDA). 55 Corespondentie met Norbert Schmelzer. 56 Verhandeling "Christen-Democratie: de waarden en beperkingen van een Calvinistische inbreng". NB: Manuscript en typescript. 57 Corespondentie met familieleden, vrienden en kennissen Pagina 3

5 58 Brief van de Fraktion Christliche Gewerkschafter te Wenen, houdende dank voor medeleven bij het overlijden van Ir. Johann Gassner. Met bijlage. 59 Uitnodiging voor een vergadering van het Europees Centrum voor Werknemersvragen. 60 Korte aantekening over het bezoek van de Italiaanse minister Remo Gaspari aan Nederland Stukken betreffende de echtscheiding van Maria Magis en Franciscus Peynenburg. 62 Uitnodiging voor de heropening van Huize Den Herd in Helmond. Met bijlage Stukken betreffende belasting, kortingskaart en regeling collegegeld. 64 Uitnodiging voor de 64-ste bijeenkomst van Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael". Met bijlagen. 65 Brief van de CNV-Bond voor Overheid, Gezondheid, Welzijn en Sociale Voorzieningen (CFO) over medewerking aan activiteiten. 66 Brief van de familie Small, houdende dank voor medeleven bij ziekte en overlijden van Antonia Small-Boerrigter. Met bijlage. 68 Stukken betreffende de stichting Speech Rapporten van het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut (KASKI). Incidenteel met bijlagen. 69. Onmaatschappelijkheid in Helmond en omgeving. 70. Vrijetijdsbesteding in Helmond. 71. Brabantse gezinnen. 1957, 1962, 1963, 72 Stukken betreffende levensverzekering en hypotheek Stukken betreffende de actie "10x10" van de Levensschool te Helmond voor Afrikaanse landen Verslag "25 jaar Levensschool Helmond" Nota "Visie op de wenselijke ontwikkeling van het Algemeen Maatschappelijk Werk" Ontwikkelingsplen 1965, studie over de sociaal-economische en ruimtelike ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant Pagina 4

6 77 Stukken betreffende het Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijnswerk Discussienota over jeugd en jongerenorganisatie in Noord-Brabant. Met bijlage. NB: Eigenlijke stuk niet aanwezig. 79 Stukken betreffende de KVP-fractie van de gemeente Helmond Algemene Maatregel van Bestuur betreffende rijksbijdragen ten behoeve van sociaal-culturele activiteiten. Ontwerp Stukken betreffende het conflict tussen het CDA-bestuur en de CDA-fractie in de gemeente Capelle Stukken betreffende de CDA-fractie van het Openbaar Lichaam Rijnmond. 83 Verhandeling Sociaal-culturele katholieken en protestanten in Nederland? Zo ja, de politieke betekenis van dat fenomeen?", door A.A.G.Pijnenburg. 84 Stukken betreffende de Europese Volkspartij (EVP)-top te Brussel. 85 Verhandeling "Confessioneel Nederland politicologisch opnieuw bekeken", van A.A.G.Pijnenburg en J.G.A.van Mierlo. 86 Agenda van de partijbestuursvergadering van het CDA op 8 oktober. Met bijlagen. 87 Stukken betreffende het jeugdwerk en de bouw van een jeugdhuis in Helmond Stukken betreffende de partijraad van 3 en 4 oktober te Den Bosch Adreslijsten van KVP en CDA. Met aantekeningen Stukken betreffende de benoeming van Ad Simonis tot bisschop van Utrecht. 90 Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen te Helmond in verband met de greswijziging van de gemeente Kranteartikelen over de levensschool te Helmond Evaluatieverslag van de Algemene Directeur van het Partijbureau KVP. Met bijlagen Pagina 5

7 93 Stukken betreffende een werkbezoek van leden van de Tweede Kamer aan Helmond Nota "Regionalisatie van de gezondheidszorg en enkele verwante werksoorten in Zuid-Holland Verslag van het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg Rapport "Richting en Stuur" van de Katholieke Stichting Gezin en Jeugd (KSGJ) te Rotterdam. Met bijlagen. 1972, Rapport van het Breed Comité van het Welzijnswerk te Rotterdam Eindverslag van het congres "Welzijn op Termijn" te Noordwijkerhout Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van Rotterdam op 25 mei. Met aantekeningen Verhandeling "De functie van clubhuizen in de wijk" van (anoniem). Met bijlage Stukken betreffende de experimentele invoering van een nieuw wijkbestel in Rotterdam Nota van de commissie Inventarisatie Welzijn te Rotterdam Reacties op en voorstel inzake de nota Structuren voor Welzijn in Capelle aan de Ijssel Beleidsnota "De emancipatie van een kategorie, jeugd en jongeren in de samenleving", van de Rotterdamse Raad voor Jeugd en Jongeren (RRJJ). Met bijlagen Kaderwet Specifiek Welzijn (KSW). Met bijlagen Commentaar op het rapport van de Commissie van Advies inzake het democratisch en doelmatig functioneren van gesubsidiëerde instellingen Verslag/beleidsplan van het buurtcentrum Vijfhovenhuis te Leiden Nota "Zeg nou zelf", reactie op de nota "Organisatie van het welzijnsbeleid". Met bijlagen Kanttekeningen op de nota van wijzigingen op de Wet op het Basisonderwijs Pagina 6

8 110 Plakboek, houdende artikelen over levensscholen en Dick Kolster Orde van dienst bij een Eucharistieviering op 4 en 5 mei. Met als bijlagen toespraken van M. Kolster Vakbrevet van bekwaamheid voor assistent bivakleider Getuigschrift van de cursus voor leidinggevende functionarissen Diploma van de Opleiding Leiders Levensscholen Verhandeling "Unsere agogische Tätigkeit im direkten Wohnund Lebensmilieu Uitnodiging voor een bestuursvergadering van de Stichting Zilveren Jeugdcentra Verhandeling "Jeugdcriminaliteit en de houding van de levensschool ten opzichte van dit verschijnsel" van (anoniem) Artikel "Directeur M.A.Kolster van de Katholieke Stichting Gezin en Jeugd" in "Jeugdwerk Nu", nummer 9 van 15 mei Notulen van de algemene vergadering van de Gemeentelijke Centrale van de KVP-Helmond. Met bijlagen Artikel "Aktive und passive Erziehung" in "Jugenddorfzeitung" van juni Verslag van een bezoek aan de levensschool te Zwevegem (België). 122 Stukken betreffende de levensschool te Helmond. 1962, 123 Redevoering bij het overlijden van de Heer De Theye. 124 Rijksregeling subsidiëring jeugd- en jongerenwerk. Met als bijlage eerste concept-commentaar Salarisregeling voor functionarissen en administratieve krachten in dienst van het Maatschappelijk Centrum Helmond. 126 Verslag van een oriëntatiereis naar het Freizeithaus Linden bij Hannover. Met bijlagen Stukken betreffende het Maatschappelijk Centrum Helmond Pagina 7

9 128 Stukken betreffende de vluchtelingenkwestie West-Berlijn Lezingen en artikelen over de levensscool Feestgids voor de bruiloft van Henny de Jager en Herman Magis te Helmond Catalogus van een tentoonstelling van schilderijen van Hans Memlinc te Brugge. Met Bijlagen Stukken betreffende een cursus "Wat is Communisme" Stukken betreffende een lezing over het communisme te Beek en Donk Evaluatierapport van het clubhuis De Rotonde te Rotterdam-Hoogvliet Brieven van de stichting Zilveren Jeugdcentra (ZJC) Uitnodiging voor een afscheiscocktail voor de heer Waiblinger. Met bijlage Programma voor en studieweek van de Europäische Bildungsgemeinschaft te Berlijn. Met bijlagen Stukken betreffende een radiouitzending over de levensschool te Helmond Artikel "In fast jeder Klasse Unruhe und Konflikte" in (onbekend). 140 Discussienota over de opzet van het agogisch werk in Helmond Stukken betreffende een bouwkamp van de Helmondse levensschool in het Jugenddorf Klinge in Schekach, West-Duitsland Artikel "Het Crristendom verloor zijn vaste greep op zeer veel Franse arbeiders" in De Stem van 30 maart Artikel "De Instuif moet niet steeds dansen" in De Tijd-Maasbode van 30 maart Kranteartikel "Rond Hochhuts Der Stellvertreter". 145 Aantekeningen over een Raad van Advies. 146 Uitnodiging van de KVP-Regio Schoonhoven voor een Pagina 8

10 bijeenkomst te Capelle aan de IJssel Foto's van een vacantie met eerstejaars leerlingen te Gulpen Brieven, ontvangen bij het afscheid van de Stichting Gezin en Jeugd te Rotterdam en de benoeming tot directeur van het Partijbureau van de KVP Orde van dienst bij het 50-jarig huwelijksfeest van M.J. Kolster en C.C.M. Kolster van Emmerik Rapport Organisatie Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk van de werkgroep Reorganisatie Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk Rotterdam NB: Eigenlijk stuk niet aanwezig. 151 Eindrapport van de studiecommissie Integrale Sociale en Sociaal-Medische Dienstverlening Rotterdam Brief van de stichting Landelijk Gereformeerde Raad voor Samenlevings-Aangelegenheden (GSA) over de brochure "Kerk en Decentralisatie". Met bijlagen Werkplan 1973 van de KSGJ. Met bijlage Correspondentie met vrienden, collega's en andere kennissen Stukken betreffende de organisatie van het welzijnsbeleid in Roterdam Advies van het Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging inzake de Nota Welzijnsbeleid te Rotterdam Fotoreportage van de viering van zijn 20-ste verjaardag Verhandeling "Napraten en vooruitzien", van (anoniem). Met bijlagen en aantekeningen. 159 Eindverslag "Het imago of de werfkracht van het CDA" van een onderzoek naar de beeldvorming van het CDA Verhandeling "De afdeling in actie, organisatorische opbouw van het CDA" Stukken betreffende het bezoek van Dr. Gerald Gotting van het CDU-Duitsland. 162 Toespraken. Met bijlagen. Pagina 9

11 163 Stukken betreffende een bezoek van minister-president R. Lubbers aan Krefeld-Linn. 164 Stukken betreffende internationaal werk van het CDA. 165 Stukken betreffende het 7-de congres van het Europees Forum van Nationale Leken-Commissies te Vught Stukken betreffende opbouwwerk en welzijnsbeleid in Rotterdam Stukken betreffende vluchtelingen uit de oostbloklanden Aantekeningen van telefoongesprekken. 169 Aantekeningen van gesprekken. 170 Stukken betreffende de actie " vredesdagen". 171 Stukken betreffende het CDA-fusiecongres in het Nederlands Congresgebouw te Den Haag Notitie "Gemeenten en provincies met de rug tegen de muur" van de Vereniging van Christen-Democtratische Gemeente- en Provinciebestuurders. 173 Stukken betreffende een bijeenkomst van CDA en CDU in de Politische Akademie te Eicholz Stukken betreffende een bijbelcursus. 175 Stukken betreffende een studiedag van de Office Catholique d'information sur les Problèmes Européens (OCIPE) te Brussel. 176 Stukken betreffende de vredesbeweging Stuk betreffende een folder over het boek "Cornelis Broere en de emancipatie" van G. Brom. 178 Stukken betreffende studiedagen over de preek te Nijmegen Stukken betreffende feesten en activiteiten te Sint-Agatha. 180 Stukken betreffende de opleidingstijd in seminarie Hageveld te Heemstede en het Dominicanenklooster te Nijmegen. 1955, 181 Aantekeningen over Katholiek Sociaal Apostolaat. Pagina 10

12 182 Kranteartikelen over Abbé Pierre Toneelstuk "Pastoor (van Westwoud, N.H.) vertelt aan kapelaan" van (anoniem). 184 Artikelen over missionaire vorming uit het blad "Vinculum" van fraters studenten Mirakelspel "De droom van Sint-Hieronymus" Jaarverslagen van het bestuur van (onbekend). 187 Reflectie op de Missiologische Week te Nijmegen Toneelstuk "De school der dapperen". 189 Toneelstukken, opgevoerd tijdens de opleiding te Nijmegen. 190 Stukken betreffende de professien bij de Dominicanen. 1951, 1954, 191 Jaarverslag "Waalheuvel" Verslagen van vergaderingen van de Ontspanningsclausule-Commissie van het landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Club-, Buurt- en Wijkhuiswerk (LOAC) Correspondentie met Soulange (onbekend) van de Librairie Saint-Dominique te Parijs. Met bijlagen en aantekeningen , Aantekeningen betreffende een dagelijks bestuursvergadering. 195 Brieven aan collega's in de politiek Correspondentie met familie, vrienden en collega's Stukken betreffende het secretariaat-buitenland van het CDA Overweging "Adieu, Anna" over de "Dwaze Moeders". Met bijlagen. 199 Uitnodiging van Wolfgang Heyl van het CDU voor een bezoek aan de DDR. 200 Verhandeling "Religion and Political Development in Nineteenth-Century Holland" van J. Skillen en S. Carlson-Thier Pagina 11

13 201 Verhandeling "Het atheïsme als religieus fenomeen" van Louis Dupré Aantekeningen van gesprekken Stukken betreffende de vredesbeweging en de politiek ten opzichte van de Oostbloklanden. 204 Gemeenteprogramma van het CDA in Capelle-aan-de-IJssel. Met bijlagen Gemeenteprogramma Helmond. 206 Actie-program Rijnmond Stukken beteffende het welzijnsbeleid. 1974, 1979, 208 Evaluatie van het preventieproject Werklozenwerk voor de regio Midden-Brabant Feestgidsen. 1975,1962, 1964, Verslag "Doorlichting van een levensschool", van het Hoogveld-Instutuut Nijmegen Artikelen uit kranten en tijdschriften betreffende de levensschool Helmond Stukken betreffende een vergadering van de Werkgeversvereniging voor Sociaal-Cultureel Werk (WSCW) in Hotel Smits te Utrecht Aantekeningen over christelijk ethiek, wet en liefde. 214 Artikel "Het dagboek van Anne Frank" door Wim Reckman in "Roeping" Verhandeling over samenlevingsopbouw en daaruit voortvloeiende voorstellen met betrekking tot opleidingen op dit terrein, door G.M.Geurts. Met bijlagen Stukken betreffende de leefbaarheid in Katendrecht Brief van Loek Kolster aan de familie Magis betreffende gegevens over Dick. Met bijlagen Stukken betreffende het afscheid van de KSGJ en de benoeming tot directeur van het partijbureau van de KVP Redevoeringen en artikelen over de levensschool in Helmond. Pagina 12

14 1958, 1959, Stukken betreffende de gemeentelijke centrale van de KVP-Helmond Binnengekomen brieven voor de secretaris van Con Brio te Helmond. Met bijlagen Artikelenm uit tijdschriften over Luther en de Reformatie. 223 Brief aan Gedeputeerde Staten houdende verzoek van Salco/VSK om verhoging van provinciale subsidie-percentages. Met bijlagen Rapport van de studiecommissie Provinciale Raden in het perspectief van een actief welzijnsbeleid Brief van kardinaal J. Willebrands aan minister-president R. Lubbers over euthanasie en zelfdoding. 226 Kranteartikel "Nu voorwaarden scheppen voor toekomst in Helmond", door Jaap van der Straaten. 227 Artikelen van Karl Bruhn in "Bayernkurier". Copieën. 228 Referatenblad veertiendaags overzicht van tijdschriftartikelen en rapporten op internationaal gebied. 229 Algemene wet op de bevordering van het specifiek welzijn. Met bijlagen Rijksbijdrageregeling Sociaal-Cultureel Werk van CRM. Concept met bijlagen Rijksbegroting van CRM voor het dienstjaar Brief van de ministeries van Sociale Zaken, Onderwijs en Wetenschappen en CRM aan de voorzitter van de Tweede Kamer over jeugdwerkloosheid Memorie van antwoord van de eerste kamer op de Herziening van de Wet op de Ondernemingsraden Informatieblad "ROS-Informatie" van de Raad voor de Zaken van Overheid en Samenleving. Met bijlage Sinterklaasgedichten Brief van P. Buckman aan Norbert (anoniem) over diens standpunt ten aanzien van SDI. Pagina 13

15 237 Brief van M. Smits, secretaris van het CDA, aan B.L.Lodeizen-Dirks over wijziging van een arbeidsovereenkomst Brieven van ministeries en ambassades, houdende dank voor goede wensen en getoonde belangstelling Stukken betreffende salarissen van burgemeesters. 1979, 1982, 240 Stukken betreffende sollicitatie naar een burgemeesterspost in Noord-Brabant Stukken betreffende de studie van zoon Thijs aan de universiteit van Groningen Brief aan Dr. Carlos Arguello Gõmez, ambassadeur van Nicaragua, over arrestaties van leden van de vakcentrale CTN. 243 Brief van Peter Pex over een reis naar Amerika. 244 Correspondentie met K.J.Hahn te Bilthoven over westerse invloed op oostbloklanden. 245 Brief en briefkaart van leden van de Europese Volkspartij (EVP), houdende dank voor groeten en goede wensen Brief van Mario Bolasco, ambassadeur, over de Italiaanse Kookacademie. Met bijlagen. 247 Brief aan de leden en adviseurs van de Commissie Buitenland over bezuinigingen. 248 Brief van Neb Hayden over een conferentie in Bogehoy Brief van Peter Radunski, houdende dank voor kerst- en nieuwjaarswensen. 250 Artikel "Wapenbeheersing" in "Compendium". 251 Brief van Gerhard J.van Hattum te Washington over een plaatselijke afdeling van het CDA in verband met de verkiezingen. 252 Briefkaart van A. Simonis, houdende dank voor goede wensen bij de kardinaalsbenoeming. Met bijlage. 253 Stukken betreffende clubhuiswerk Brief aan Cor (onbekend) over een sollicitaite. Pagina 14

16 254 Brief aan Piet Bukman over een compromis met de Commisie van Vijf. 255 Brieven aan uitgeverijen over opzeggingen van abonnementen. 256 Brief aan Guy (onbekend) over ziekte. 257 Brief aan de VZS te Tilburg over vergoeding van ziektekosten. 258 Briefkaart van Gert (onbekend) over oneigenlijke subsidies. 259 Brief van P.J.Teunissen over een reis naar de DDR. 260 Correspondentie met Hans-Peter (onbekend) over goede wensen voor het nieuwe jaar en een eventueel bezoek. 261 Brief aan het bestuur van de Werkgeversvereniging Cultureel Wezen, houdende ontslagaanvrage als lid van de Clausule-Commissie Brief van (anoniem) aan vriend Hans van het Ministerie van WVC over vrijwilligerswerk. 263 Brieven van Dick Heere over moeilijkheden van zijn broer Loek in een bloembollenbedrijf in de provincie Groningen. 264 Briefkaart van het Nationaal Directoraat van de Democrazia Cristiana. 265 Brief aan A.de Jong, Bondsvoorzitter, over de aanvraag van de CNV-Dienstenbond voor het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). 266 Correspondentie met B.Vrolijk, chef financiële administratie CFO, over lidmaatschapsgeld en contacten met H. May-Weggen. 267 Brieven aan zoon Thijs over diens houding ten opzichte van zijn studie. Met aantekening. 268 Stukken betreffende sollicitaties. 269 Brief aan B. Klaassen bij diens 12 1/2-jarig jubileum als directeur van het Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging (KCW). 270 Brief aan M. Smits, secretaris van het CDA, aan de medewerk(st)ers van het secretariaat, over de pogingen om te komen tot een CAO. Pagina 15

17 271 Brief aan (anoniem) over het bespreken van een bepaald geschrift en over een reis door Amerika. 272 Brief aan Jos (onbekend) over projectbeschrijvingen. 273 Brief aan de AMRO-Bank over omzetting van en automatische afschrijving. 274 Brief aan het bestuur van de ABVA/KABO over opzegging van lidmaatschap. 275 Brief van (anoniem) aan de voorzitter van de CFO om zich als lid op te geven. 276 Brief van Hennie (onbekend) over onkostenverklaring Brief aan Peter (onbekend) over Duits-Nederlandse betrekkingen. 278 Correspondentie met Jos (onbekend) over werkzaamheden van het secretariaat. Met bijlage Brieven aan goede bekenden over goede wensen en eventueel bezoek. 280 Brieven aan Thomas Jansen over EVP en EUCD. Met bijlagen. 1984, 281 Briefkaart van Hilde (onbekend) over etiketten. 282 Stukken betreffende de Commissie Buitenland van het CDA Rapport over een studieweek van de Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlijn. Met bijlagen Brief aan W.A.Booms, prior van de Dominicanen, over het overlijden van Pater R. Bartels. Met bijlage. 285 Correspondentie met de Zwolsche Algemene Verzekeringen over schadevergoeding in verband met een ongeval. 286 Brief aan Leo (onbekend) over veranderde situatie van het Bureau van het CDA. 287 Brief aan de voorzitter van het Openbaar Lichaam Rijnmond, houdende mededeling van verhindering voor een vergadering. 288 Aantekeningen over diverse onderwerpen Stukken betreffende het Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging (KCW) Rotterdam. Pagina 16

18 Archief M.A.L. Kolster 292 Brief van Mgr. A. Simonis, houdende dank voor getoonde belangstelling bij diens benoeming tot aartsbisschop van Utrecht. 293 Brief over een bijeenkomst van Nederlandse politici in Bad Königshofen en Berlijn. 294 Toneelstuk "Gruwel ten paleize". 295 Foto's van de doop van Joop Bloemberg te Helmond Zakagenda. Met bijlagen Brieven van C. Keysper vanuit Welkom, Zuid-Afrika Stukken betreffende de uitreiking van de Medaille d'or Joseph Beck aan Dr. Karl Joseph Hahn. 299 Feestgids bij de 50-ste verjaardag van Noortje (onbekend). 300 Brief van J. Korenstra, chef van de financiële administratie van Capelle aan de IJssel, over een bezwaarschrift tegen onroerend-goed-belasting. 301 Brieven van Leo Krijns, directeur generaal van de Commissie Europese Gemeenschappen over samanstelling van het bestuur van de EVP en de EUCD. 302 Berichten van overlijden Stukken betreffende buitenlandse reizen , 304 Brieven van B. Wustenberg, apostolisch nuntius, over een bezoek aan Berlijn. 305 Brief van (onleesbaar), General-Vikar des Bischoflichen Ordinariat Berlin, over toezending van boeken. 306 Brief van zoon Thijs over zijn vacantie in Italië. 307 Brief van J.W.M. van Gennep over Deeltijd Kort MBO-school. 308 Brief van Mevrouw Magis over vergroting van een foto. Met bijlagen. 309 Kaarten houdende kerst- en nieuwjaarswensen. Pagina 17

19 Archief M.A.L. Kolster 310 Brief van de Stichting Europoort Botlek Belangen over een discussiebijeenkomst over de SO2-Nota Rijnmond. Met bijlage. 311 Stukken betreffende de stichting Begeleiding Plaatselijk Welzijnswerk Limburg (BOWL). 1982, 312 Artikel "Ob Ernst ob Spiel: Die Klinge ist ihr Ziel" in "Klinge" van januari-maart. 313 Adreswijzigingen. 314 Wandelbewijs van Het Zuid-Hollands Landschap. 315 Stukken betreffende beterschapswensen Stukken betreffende het overlijden van Mattheus Jacobus Kolster Stukken betreffende de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Raad van IJmond. 1978, Brief van de AMRO-Bank over de omzetting van een privé-rekening Lijst van voorwaarde voor deelname aan een cursus van de Capelse Balletschool. 320 Stukken betreffende de nalatenschap van zijn vader M.J. Kolster Brief van het vacantiecentrum Pro Juventute te Zürich over het reserveren van een kamer. Met bijlagen Persoonsbewijs. Met bijlagen Stukken betreffende de samenwerking KVP-ARP-CHU. 1976, 324 Brief aan B. van Meekelen, fractievoorzitter CDA-Rijnmond, over het samengaan van KVP, CHU en ARP Brief aan H. Hellenius over het ontslag van Mevrouw Lambregtse Brief aan het KCW (onbekend) over vergaderen op maandag Brief van L. van Leeuwen, burgemeester, over een staat van inlichtingen Pagina 18

20 328 Artikel "Nieuwe Bureau-Directeur Dick Kolster" door Frans-Jozef van der Heyden in Politiek Nieuws Brief aan de directie van (onbekend) over moeilijkheden met zijn auto. 330 Brief aan Piet (onbekend) over partijvoorzitterschap, secretariaat en contacten buitenland. 331 Antekeningen over divrse onderwerpen. 332 Getuigschrift aangaande het met goed gevolg afgelegde eindexamen van een seminarie-cursus. Met bijlagen Stukken betreffende een lening van de ouders van Mevrouw Kolster-Magis Stukken betreffende het ontslag bij het Maatschappelijk Centrum Helmond en de aanstelling bij de KGSJ te Rotterdam Correspondentie met Gerard en Piet (beiden onbekend) in verband met het functioneren op het partijbureau. Met bijlagen Brief aan Gerard (onbekend) over het salaris van Pieter Dudink Brief aan de heer Jon Ming over bijdragen van raadsleden aan verkiezingsfondsen Artikel "Wie is Dick Kolster" in Nederlandse Gedachten Brief van J. Kremers over plaatsen voor een bijeenkomst Brief aan Mevrouw Leyten-de-Wijkersloot-de-Weerdestein over de organisatie van het CDA-secretariaat. 341 Briefkaart van A. van Agt over samanwerking. 342 Briefkaart van Hans de Boer over een gesprek met Til Gardeniers Brief aan de Heer De Wit over de sollicitatie naar het burgemeesterschap te Laren. 344 Stukken betreffende de kandidaatstelling voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer Brief van Harry (onbekend) over ongewenste toestanden binnen het partijbestuur Pagina 19

21 346 Brief van F. Andriessen, houdende dank voor gelukwensen bij de benoeming tot minister van financiën Stukken betreffende het afscheid als directeur van het partijbureau van de KVP en de sollicitatie als adviseur van het Bureau Volwassenen-educatie Stukken betreffende het KCW, Ondersteuningsgroep Jongerenpastoraat Stukken betreffende het welzijnsbeleid en de Levensschool te Helmond Stukken betreffende de staf en de directie van de KSGJ Stukken betreffende club- en buurthuiswerk NB: In het Duits. 352 Evaluatierapport van de werkzaamheden van de algemene directeur van de KSGJ. Met bijlagen Stukken betreffende een studiereis naar Freizeitstätte in Hamburg Stukken betreffende een bijeenkomst van deskundigen van het Landesjugendamt Rheinland Stukken betreffende bezoeken van delegaties uit Bonn en Mönchen-Gladbach Kranteknipsels over de kabinetsformatie Stukken betreffende het project Paradijssel Stukken betreffende de Stichting Paradijssel Stukken betreffende de Landelijke Organisatie voor Wijk-, Pagina 20

Archief Katholieke Stichting voor Gezin en Jeugd

Archief Katholieke Stichting voor Gezin en Jeugd Plaatsingslijst Archief Katholieke Stichting voor Gezin en Jeugd Archiefnummer: 474 Archiefnaam: KSGJ Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1927-1976 Katholiek

Nadere informatie

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Plaatsingslijst Archief Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Archiefnummer: 907 Archiefnaam: KSCO Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1955-1988

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Archiefnummer: 509 Archiefnaam: ARID Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Katholieke Jonge Werkgeversvereniging Archiefnummer: 177 Archiefnaam: KJWV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1916-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Plaatsingslijst Archief Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Archiefnummer: 1069 Archiefnaam: DISB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Stichting Katholieke Jeugdclubs

Stichting Katholieke Jeugdclubs Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Jeugdclubs Archiefnummer: 847 Archiefnaam: KJC Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1939-1972 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Stichtingsacte,

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Archiefnummer: 690 Archiefnaam: RKJV Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1949-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Plaatsingslijst Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Archiefnummer: 761 Archiefnaam: PMHE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland Plaatsingslijst Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland Archiefnummer: 342 Archiefnaam: KWJH Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1966-1981 Katholiek

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Plaatsingslijst Archivalia H.M. Dresen-Coenders Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Plaatsingslijst Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Archiefnummer: 37 Archiefnaam: KSWH Sector: Caritas en maatschappelijk werk / instellingsarchief Datering: 1921-1974

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Plaatsingslijst Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Archiefnummer: 874 Archiefnaam: KJRR Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1970 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam

Archief Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam Archiefnummer: 890 Archiefnaam: KVVR Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Katholieke Volkspartij, afdeling Hengelo

Katholieke Volkspartij, afdeling Hengelo Plaatsingslijst Archief Katholieke Volkspartij, afdeling Hengelo Archiefnummer: 795 Archiefnaam: KVPH Sector: Politiek Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1994 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988 Plaatsingslijst Archief F.M. Kok Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Aantekeningenover

Nadere informatie

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Plaatsingslijst Archief Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Archiefnummer: 369 Archiefnaam: KBGV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1920-1965 Katholiek

Nadere informatie

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Plaatsingslijst Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Archiefnummer: 12 Archiefnaam: CCBV Archiefsector: Cultuur en recreatie / instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Plaatsingslijst Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Archiefnummer: 986 Archiefnaam: BANN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief W.H.L. van der Bol

Archief W.H.L. van der Bol Plaatsingslijst Archief W.H.L. van der Bol Archiefnummer: 86 Archiefnaam: BOL Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1971 Katholiek Documentatie Centrum 2011 Archief.H.L.

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Plaatsingslijst Archief A.J. Janssen Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Katholiek Documentatie Centrum 2013 Archief A.J.

Nadere informatie

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ARJOS; de Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs; de Antirevolutionaire Jongeren Actie en het Christen- Democratisch Jongeren

Nadere informatie

Stichting Coördinatie Arbeidersplatform

Stichting Coördinatie Arbeidersplatform Plaatsingslijst Archief Stichting Coördinatie Arbeidersplatform Archiefnummer: 789 Archiefnaam: CAP Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1988-1994 Katholiek

Nadere informatie

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Plaatsingslijst Archief Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Archiefnummer: 497 Archiefnaam: BAST Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

M.A.J. Groothuizen. Plaatsingslijst

M.A.J. Groothuizen. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief M.A.J. Groothuizen Archiefnummer: 670 Archiefnaam: GRMA Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1907-1990 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 799 Archiefnaam: KOEA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 799 Archiefnaam: KOEA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia A.H. Koelink Archiefnummer: 799 Archiefnaam: KOEA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1938-1971 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archivalia R. Koper Archiefnummer: 492 Archiefnaam: KOPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1966-1977 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede

Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede Plaatsingslijst Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede Archiefnummer: 470 Archiefnaam: KSKE Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1973 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief J.W.C. Aarts Archiefnummer: 1152 Archiefnaam: AART Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1981 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Dagboeken

Nadere informatie

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Archiefnummer: 139 Archiefnaam: LIDU Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg

Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg Plaatsingslijst Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg Archiefnummer: 374 Archiefnaam: KNSG Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Archiefnummer: 442 Archiefnaam: KVDP Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingssarchief Datering:

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief M.A.L. Kolster Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1885-1999 Katholiek Documentatie Centrum 2016 KOLS Archief M.A.L. Kolster

Nadere informatie

Vereniging Franciscaanse Beweging

Vereniging Franciscaanse Beweging Plaatsingslijst Archief Vereniging Franciscaanse Beweging Archiefnummer: 1146 Archiefnaam: FB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1875-1999 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief P.J.B. Coenen

Archief P.J.B. Coenen Plaatsingslijst Archiefnummer: 610 Archiefnaam: COEN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia Datering: 1961-1982 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1-2 Stukken betreffende de

Nadere informatie

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Plaatsingslijst Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Archiefnummer: 28 Archiefnaam: ADN Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1988 Katholiek

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland

Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland Plaatsingslijst Archief Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland Archiefnummer: 853 Archiefnaam: RKOL Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 511 Archiefnaam: ELK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 511 Archiefnaam: ELK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia J. van Elk Archiefnummer: 511 Archiefnaam: ELK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1916-1975 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Nummer Toegang: 672. Archief Delft

Nummer Toegang: 672. Archief Delft Nummer Toegang: 672 Plaatsingslijst van het archieven van de partij van de arbeid 1945-2000, haar voorloper sociaal democratische arbeiderspartij, 1928-1940, en de jonge socialisten, 1984-1989 Archief

Nadere informatie

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Plaatsingslijst Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Archiefnummer: 1032 Archiefnaam: KBLC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1968-1972 Katholiek

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Archiefnummer: 668 Archiefnaam: PAGH Sector: Stands- en vakorganisaties

Nadere informatie

Archivalia F.J.A. de Grijs

Archivalia F.J.A. de Grijs Plaatsingslijst Archivalia F.J.A. de Grijs Archiefnummer: 128 Archiefnaam: GRIJ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1957-1979 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers

Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers Archiefnummer: Archiefnaam: NKBB Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1952-1964 Katholiek

Nadere informatie

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I S T A T U U T aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I aangepast op het 8 ste EUCDW-congres 26 november 2001 in BRUSSEL

Nadere informatie

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag Plaatsingslijst Archivalia J.H. Koelman Archiefnummer: 738 Archiefnaam: KOEL Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1906-1973 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief J.M. Reinboud Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1953-1980 Katholiek Documentatie Centrum 2016

Nadere informatie

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Archiefnummer: 441 Archiefnaam: KGZ Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingssarchief

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg

Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg Plaatsingslijst Archief Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg Archiefnummer: 221 Archiefnaam: KWZL Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1964-1982 Katholiek

Nadere informatie

Archief CPN. Distrikt Limburg

Archief CPN. Distrikt Limburg Archief CPN. Distrikt Limburg 1973-1990 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00353 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief CPN.

Nadere informatie

Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten

Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten Plaatsingslijst Archief Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten Archiefnummer: Archiefnaam: RAPH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1965 Katholiek

Nadere informatie

Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam

Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam Archiefnummer: 267 Archiefnaam: AAR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1780-1978 Katholiek

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia P.J.M. Harte Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1884-1977 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente

Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente Plaatsingslijst Archief Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente Archiefnummer: 174 Archiefnaam: CTHT Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1963-1971

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief A. Lazeroms Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1978 Katholiek Documentatie Centrum 2014 LAZE

Nadere informatie

Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter

Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter Plaatsingslijst Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter Archiefnummer: 1044 Archiefnaam: LOEF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1966-2000 Katholiek

Nadere informatie

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Plaatsingslijst Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Archiefnummer: 305 Archiefnaam: ALCU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1970

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Plaatsingslijst Archivalia C. Pouderoijen Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus

Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus Archiefnummer: 869 Archiefnaam: MART Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1961

Nadere informatie

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Archiefnummer: 676 Archiefnaam: BAPC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1985

Nadere informatie

Katholieke Volkspartij, kring Overijssel

Katholieke Volkspartij, kring Overijssel Plaatsingslijst Archief Katholieke Volkspartij, kring Overijssel Archiefnummer: 947 Archiefnaam: KVPO Sector: Politiek Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1981 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam (1969-2007) 765 Samengesteld door P. Bak Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Archief Ariëns-comité

Archief Ariëns-comité Plaatsingslijst Archiefnummer: 640 Archiefnaam: ARIC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1928-1982 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Brief van Jhr. Mr.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 771 Plaatsingslijst van het archief van de partij van de arbeid, afdeling rijswijk,

Nummer Toegang: 771 Plaatsingslijst van het archief van de partij van de arbeid, afdeling rijswijk, Nummer Toegang: 771 Plaatsingslijst van het archief van de partij van de arbeid, afdeling rijswijk, 1946-1997 Archief Delft 771 Partij van de Arbeid (PvdA) Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief H.T.M. de Greeve

Archief H.T.M. de Greeve Plaatsingslijst Archiefnummer: 1180 Archiefnaam: GREH Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1920-2001 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Bundel "Modern Panopticum",

Nadere informatie

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994 531 Plaatsingslijst van stukken betreffende de Hendrik Pierson Vereniging, de Hendrik Pierson Stichting, de Centrale Vereniging van Organisaties voor Hulpverlening aan niet-gehuwde moeders en de Nederlandse

Nadere informatie

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Archiefnummer: 209 Archiefnaam: LEBU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort

Nadere informatie

Mannencongregatie, Rotterdam

Mannencongregatie, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Mannencongregatie, Rotterdam Archiefnummer: 483 Archiefnaam: MACR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1803-1977 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

RK Stichting Jeugdclubs Limburg

RK Stichting Jeugdclubs Limburg Plaatsingslijst Archief RK Stichting Jeugdclubs Limburg Archiefnummer: 837 Archiefnaam: RSJL Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1969-1988 Katholiek Documentatie Centrum 2015 RSJL

Nadere informatie

Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking

Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking Plaatsingslijst Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking Archiefnummer: 748 Archiefnaam: ATIS Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1977-1993 Katholiek

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

Archivalia A.L.M. Arnolds

Archivalia A.L.M. Arnolds Plaatsingslijst Archiefnummer: 520 Archiefnaam: ARNO Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1938-1978 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Scriptie in het kader

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 849 Archiefnaam: HOON Sector: Jeugd Soort archief: Archivalia van persoon Datering: (1905)

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 849 Archiefnaam: HOON Sector: Jeugd Soort archief: Archivalia van persoon Datering: (1905) Plaatsingslijst Archief B.C. Hoogeveen Archiefnummer: 849 Archiefnaam: HOON Sector: Jeugd Soort archief: Archivalia van persoon Datering: (1905) 1927-1984 Katholiek Documentatie Centrum 2012 1 Schoolrapporten

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 84 Archiefnaam: KENT Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 84 Archiefnaam: KENT Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia J.J. Kenter Archiefnummer: 84 Archiefnaam: KENT Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1910-1974 Katholiek Documentatie Centrum 2013

Nadere informatie

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda Plaatsingslijst Archief Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda Archiefnummer: 909 Archiefnaam: KMBB Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1971 Katholiek

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME Vlaamse Vereniging voor Autisme, 2 AFKORTINGEN OVAK : Oudervereniging voor Autistische Kinderen vzw.

Nadere informatie

Archief Bernardus Smeemanstichting

Archief Bernardus Smeemanstichting Plaatsingslijst Archiefnummer: 786 Archiefnaam: BSS Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Notariële akte van oprichting.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Plaatsingslijst Archivalia Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Archiefnummer: 353 Archiefnaam: CHGB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1907-1978

Nadere informatie

Katholieke Volkspartij, afdeling Helmond

Katholieke Volkspartij, afdeling Helmond Plaatsingslijst Archief Katholieke Volkspartij, afdeling Helmond Archiefnummer: 366 Archiefnaam: KVHD Sector: Politiek Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1918-1964 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia G.H. van der Veen Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1930-1948 Katholiek Documentatie Centrum 2017 VEEN Archivalia

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) 1947-1995 Paul Mols Doxis, Den Haag 2010 Inhoudsopgave 1 Stukken van algemene aard...3 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.4

Nadere informatie

Archief Academische Leken Missie Actie

Archief Academische Leken Missie Actie Plaatsingslijst Archief Academische Leken Missie Actie Archiefnummer: 692 Archiefnaam: ALMA Datering: 1946-1982 Katholiek Documentatie Centrum, 2007 1 Verslagen van de Missie-Interacademiale Federatie

Nadere informatie

Archivalia J.P.A. Peters. 1 Stukken betreffende stafvergaderingen van de Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg (SSNL)

Archivalia J.P.A. Peters. 1 Stukken betreffende stafvergaderingen van de Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg (SSNL) Plaatsingslijst Archivalia J.P.A. Peters Archiefnummer: 260 Archiefnaam: PETE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1968-1989 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, ,

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, , Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, 1966-1974, 1977-2002 Archief Delft 413 Democraten 66 (D66) 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Geert Groote Genootschap

Geert Groote Genootschap Plaatsingslijst Archief Geert Groote Genootschap Archiefnummer: 178 Archiefnaam: GGG Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1921-1969 Katholiek Documentatie Centrum 2012

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft Archiefnummer: 624 Archiefnaam: RKVM Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1967

Nadere informatie

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM:

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM: INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM: Humanistisch verbond, Gemeenschap Eindhoven en omstreken Eindhoven 1946 1998 Versie: 06 januari 2012;

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Plaatsingslijst Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Archiefnummer: 1005 Archiefnaam: CAPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1958)

Nadere informatie

STICHTING PEUTERSPEELZALEN "DE TO VERHAZELAAR".

STICHTING PEUTERSPEELZALEN DE TO VERHAZELAAR. STICHTING PEUTERSPEELZALEN "DE TO VERHAZELAAR". De Stichting Peuterspeelzalen Woerden "De Toverhazelaar" is opgericht d.d. 3 mei 1974 en is d.d. 22 december 1987 overgegaan in de Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief C.J.A. Venings Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1922-1956 Katholiek Documentatie Centrum 2017

Nadere informatie

Nummer Toegang: 425 Plaatsingslijst van het archief van de rotary club Delft,

Nummer Toegang: 425 Plaatsingslijst van het archief van de rotary club Delft, Nummer Toegang: 425 Plaatsingslijst van het archief van de rotary club Delft, 1935-1997 Archief Delft 425 Rotary Club Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle

Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle Plaatsingslijst Archivalia Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle Archiefnummer: 560 Archiefnaam: GSOZ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling

Nadere informatie

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Plaatsingslijst Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Archiefnummer: 388 Archiefnaam: MWO Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1967-1987 Katholiek

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief M.J. Doesburg Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1894-1980 Katholiek Documentatie Centrum 2012 Archief

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 612 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. DE STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE EN GEZINSVOORLICHTING

Nadere informatie