Jaarverslag Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

2 Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit hun partner- en leveranciersnetwerken. Dat kunnen zij pas echt goed doen, als zij maximaal inzicht hebben in de integrale kosten van hun zorgdienstverlening. Deze transparantie is nodig om de beste besluiten te kunnen nemen. Missie Intrakoop verlaagt de kosten voor de inkoop van producten en diensten, zodat uw instelling meer geld kan besteden aan de kwaliteit van de zorg. Met onze specialistische kennis van inkoop en logistiek, ondersteund door het inkoopvolume en de kennis van onze leden en leveranciers, maken we markten transparant en brengen we ze in beweging. Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Collectieve en individuele dienstverlening Intrakoop biedt haar ruim 560 leden keuze uit meer dan 100 raamovereenkomsten. Binnen deze raamovereenkomsten staat keuzevrijheid voor instellingen voorop. Naast deze collectieve dienstverlening biedt Intrakoop individuele dienstverlening door: Intrakoop E-inkopen Intrakoop Energie Intrakoop Services Colofon Uitgave: Jaarverslag 2011 Tekst: Intrakoop, Waardenburg Ontwerp en vormgeving: Adform, s-hertogenbosch Fotografie: Goedele Monnens, Malden Druk: Leerdam Druk, Leerdam

3 Voorwoord De kosten in de zorg zijn met 6,3% sterker gestegen dan de opbrengsten (+5,8%). Zo blijkt uit onze analyse van de 1155 jaarverslagen van zorgorganisaties over De winstgevendheid van zorginstellingen is in 2010 dan ook met bijna 8% afgenomen. Van alle kosten stijgen de inkoopgerelateerde kosten met 2,7% het minst. Inkoop zorgt daarmee voor een matigend effect op de kostenstijgingen. Deze cijfers tonen eens te meer aan dat het belang van inkoop groeit in de totale exploitatie van zorginstellingen. Tegelijkertijd geven we invulling aan de uitbreiding van onze activiteiten van het facilitaire naar het medische vlak onze dienstverlening specifiek gericht op ziekenhuizen heeft concreet vorm gekregen. In 2011 zetten we via onze campagne inkoop steeds beter op de kaart van bestuurders in de zorg. Inkoop krijgt zo eerder het commitment van raden van bestuur en de aandacht die het binnen organisaties verdient Is voor Intrakoop het jaar van samenwerken. Samen werken met onze strategische partners, onze leveranciers, en vooral samenwerken met onze leden. Door in te zetten op collectieve inkoopoplossingen die aansluiten op de individuele behoeften van onze leden. En door te investeren in individuele dienstverlening aan onze leden. De uitbreiding van ons team met een groot aantal consultants binnen Intrakoop verloopt vlekkeloos. Langs deze weg bedank ik alle Intrakopers voor hun professionaliteit en flexibiliteit hierin. De synergie tussen onze collectieve en individuele activiteiten is enorm. We zijn samen met onze leden met de goede dingen bezig en we willen en kunnen nog veel meer. De kracht van het collectief, gecombineerd met de mogelijkheid van individuele dienstverlening, maakt onze positie op de inkoopmarkt in de zorg uniek. Samen met leden en leveranciers zijn we in staat om overbodige kosten uit de keten te halen en de meeste toegevoegde waarde te realiseren. Dat steeds meer leden en leveranciers hieraan willen meewerken, blijkt uit de stijging van onze totale bemiddelde omzet naar 641 miljoen in Frank Kaptein, directeur/bestuurder We hebben meer dan ooit inzicht in de markten waarop we actief zijn, gaan verder dan alleen het afsluiten van raamovereenkomsten en bieden onze leden tools waarmee zij meer inzicht verkrijgen in hun eigen inkoopprestaties en de prestaties van hun leveranciers. Intrakoop de inkoopcoöperatie van de zorg 3

4 Inhoudsopgave Verantwoording raad van toezicht 5 Strategische koers 7 Leden 8 Intrakoop in cijfers 8 Ledenservice en adviseurs 8 Ledenbijeenkomsten 9 Themabijeenkomsten 10 Onderzoeken 10 Communicatie en PR 11 Inkoopdienstverlening 13 Collectieve dienstverlening 13 Ledenteams 14 Individuele dienstverlening 16 Intrakoop Services 16 Intrakoop Energie 16 Intrakoop E-inkopen 17 Leveranciersprestatiemetingen 17 Inkoopcheck 17 Interne organisatie 19 Organisatiestructuur en personeelsbestand 19 Informatisering (Project Odin) 19 Deelname in netwerken 19 Samenvatting geconsolideerde jaarrekening 20 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Klankbordgroep 25 Raad van toezicht en raad van commissarissen

5 Verantwoording raad van toezicht De meest belangrijke ontdekkingen betreffen niet het vinden van nieuwe landen, maar het zien van de dingen met nieuwe ogen. Met dit citaat van Marcel Proust in ons hoofd zullen wij de komende jaren ook naar ons gezondheidszorgstelsel moeten kijken om niet vast te lopen. En om de zorg in Nederland betaalbaar en toegankelijk te houden. Ook Intrakoop levert daarin haar bijdrage door zorgorganisaties te laten profiteren van nieuwe inkoopoplossingen. En er is nog veel te halen, want het besparingspotentieel door verdergaande inkoopsamenwerking is groot. De strategische koers van Intrakoop die eerder voor de periode is vastgesteld is onverminderd voortgezet. In de algemene ledenvergadering van juni 2011 is prof. dr. Jan Telgen, hoogleraar inkoopmanagement, benoemd als nieuw lid van de raad van toezicht. Het is plezierig om naast een sectorvertegenwoordiger ook een prominente inhoudsdeskundige binnen de raad van toezicht te mogen verwelkomen. De forse stap voorwaarts in groei en ontwikkeling van Intrakoop is te danken aan het enthousiaste team van medewerkers onder de inspirerende regie van de directeur/bestuurder. Zij ademen in alles Intrakoop. Dat deze koers succesvol is, blijkt uit het feit dat de bemiddelde omzet in 2011 fors is toegenomen. Ook de individuele begeleiding van leden bij inkooptrajecten en het adviseren op facilitair gebied voorzien in een duidelijke behoefte. Frank Staal, voorzitter In het voorbije jaar heeft de raad van toezicht viermaal vergaderd op basis van een jaarschema met vaste onderwerpen en thema s, waaronder het jaarlijks evalueren van het functioneren van de raad. Nieuw is dat de raad van toezicht heeft besloten om een financiële auditcommissie in het leven te roepen. Als leidraad voor haar handelen volgt de raad de zorgbrede governance code om daarmee aan te geven nadrukkelijk verbonden te willen zijn met het gedachtegoed van de sector. 5

6 Door samenwerking met Intrakoop behalen we schaalvoordelen en blijven we toch onszelf. Inge Fleischeuer, bestuursvoorzitter Vivent, over samenwerking 6

7 Strategische koers Onze strategische koers staat als een huis. We profileren ons nadrukkelijker als specialist in inkoopsamenwerking en worden steeds meer vanzelfsprekend aanspreekpunt voor inkoopoplossingen in de zorg. We sluiten beter aan op wensen en behoeften van leden door het bieden van keuze vrijheid, individuele dienstverlening en door nauwe, onderlinge samenwerking. Toegankelijke samenwerkingsprocessen ontwikkelen In 2011 implementeren we één softwarepakket voor de administratieve verwerking van alle financiële gegevens, bonusberekening en contractbeheer. Tegelijkertijd investeren we in onze computersystemen om alle relevante informatie voor onze leden, leveranciers en onze eigen organisatie beschikbaar te maken voor een nieuwe portalomgeving. Investeren in relaties Ook 2011 staat in het teken van het investeren in relaties met onze leden, onze leveranciers en strategische samenwerkingspartners. Onze leden staan centraal in alles wat we doen, meerwaarde bieden is de sleutel. Vooral in de productsegmenten Medisch, Verpleging & Verzorging, Energie en Eten & Drinken zetten we een aantal belangrijke stappen in Bovendien betrekken leden ons vaker bij hun strategische en tactische inkoop. Met onze collectieve en individuele dienstverlening bieden we steeds meer en steeds beter passende inkoopoplossingen. Vernieuwende inkoopoplossingen bieden Met de Leveranciersprestatiemeting, het Intrakoop Inkoopmarkt overzicht, de Inkoopcheck en het Jaarverslagenoverzicht hebben we krachtige tools in handen. Tools waarmee we onze leden meerwaarde bieden in termen van inzicht en trans parantie. Tegelijkertijd krijgen we waardevolle informatie over de inkoopmarkt in Nederland, mogelijke aandachtsgebieden voor nieuwe inkoopoplossingen en de prestaties van onze leveranciers in relatie tot hun concurrenten: de benchmark. Aandachtspunten 2011 kennis uitwisselen met leden kennis over Intrakoop en haar mogelijkheden vergroten bij beslissers in zorg keuze bieden tussen leveranciers binnen productgroepen logistieke keuzes bieden binnen overeenkomsten inkoopoplossingen ontwikkelen voor nieuwe productgroepen verder ontwikkelen individuele dienstverlening groepen leden ondersteunen bij hun wens tot samenwerking 7

8 Leden Intrakoop in cijfers Het aantal leden groeit met ruim 10%, van 500 in 2010 naar 552 per 31 december Deze sterke stijging komt deels door nieuwe aanmeldingen. Het overgrote deel is toe te schrijven aan het ontrafelen van een aantal samenwerkingsverbanden die tot eind 2010 een collectief lidmaatschap hadden. De hieronder vallende instellingen zijn nu zelfstandig lid geworden. Het aantal locaties stijgt met bijna 300 naar Vanaf 2011 hanteert Intrakoop een nieuwe omzetdefinitie die aansluit bij de omzetdefinitie van Intrakoop-leden: omzet inclusief BTW en eventuele toeslagen zoals energiebelasting en kosten voor netbeheer. De totale bemiddelde omzet komt daardoor in 2011 uit op 641 miljoen. Het aantal intekeningen stijgt met 3,5%, naar ruim Bonussen uitgekeerd in * In 2011 melden zich veel ziekenhuizen aan voor het lidmaatschap van Intrakoop. Aan het einde van het jaar zijn alle ziekenhuizen in Nederland, op één na, Intrakoop-lid. Totale bemiddelde omzet * 568 miljoen 566 miljoen 641 miljoen 4,5 miljoen 4,9 miljoen 4,2 miljoen 4,3 miljoen 4,4 miljoen miljoen 433 miljoen * De weergegeven bonusuitkeringen zijn de bonussen uitgekeerd over de bemiddelde omzet van het voorgaande kalenderjaar * De weergegeven omzetcijfers zijn met terugwerkende kracht berekend op basis van de nieuwe omzetdefinitie Ledenservice en adviseurs Onze adviseurs hebben vanaf 2011 een aantal praktische tools in handen waarmee zij onze leden nog beter kunnen ondersteunen. Met het inkoopmarktoverzicht, de leveranciersprestatiemetingen en de inkoopcheck brengen en 8

9 delen zij steeds meer kennis met onze leden. De inzet van ipads leidt bovendien tot een snellere informatievoorziening en veel positieve reacties van onze leden. Daarnaast heeft de synergie tussen onze adviseurs en de consultants van Intrakoop Services een positief effect op de kwaliteit van de totale dienstverlening van Intrakoop. Om onze dienstverlening te verbeteren hebben adviseurs en medewerkers Ledenservice een aantal specifieke acties opgezet: samen met Ledenservice hebben onze adviseurs extra aandacht besteed aan de ontvlechting van samenwerkingsverbanden (groepen leden die collectief lid waren van Intrakoop). Met als resultaat dat eind 2011 alle 43 organisaties die voorheen via een samenwerkingsverband lid waren van Intrakoop, zelfstandig lid zijn geworden van Intrakoop. Zo kunnen ook deze leden, door het directe contact met onze adviseurs, beter profiteren van onze dienstverlening. Onze adviseurs onderhouden, samen met onze inkopers/ productmanagers, de contacten met de grotere inkoopsamenwerkingsverbanden. We stemmen inkoopwerkzaamheden met elkaar af, waardoor we een gecoördineerd en georganiseerd tegenwicht bieden aan leveranciersmarkten. Ledenservice heeft, samen met de adviseurs, veel tijd gestoken in het opvragen van de machtigingen van leden om in hun naam de omzetcijfers van distributeur Deli XL op te vragen. Een belangrijke actie, omdat onze leden zonder deze machtigingen niet de bonussen uit bypass-overeenkomsten ontvangen waar zij als Intrakoop-lid wel recht op hebben. Daarnaast heeft de afdeling Ledenservice, samen met de inkoper/productmanager Eten & Drinken, duidelijke afspraken gemaakt met alle voedingspartners (Distrivers, Huuskes en Van Hoeckel) over het tijdig aanleveren van omzetcijfers, zodat leden sneller hun bonusuitkering krijgen. Ledenbijeenkomsten De ledenbijeenkomst op 21 juni staat in het teken van Inkopen = Verkopen. Leden en leveranciers zijn vooral enthousiast over de presentaties van Jeroen van der Rijt, senior consultant bij Scenter, over prestatie-inkopen en van Theo Poiesz, hoogleraar economische psychologie en health care marketing aan de Tias- Nimbas Business School van de Universiteit van Tilburg, over de inkooporganisatie als Virtual Guardian Angel. De synergie van kennis. Dat was het thema van de ledenbijeenkomst op 8 december. Nadat het Plan van Aanpak en de begroting voor 2012 zijn goedgekeurd, presenteren Intrakoop en leden de best practices over medische inkoop, voeding en E-inkopen. We maken voor het eerst gebruik van SMS-voting. Er volgt een interessante discussie over het wel of niet in zee gaan met marktleiders die meer dan 65% van de markt in handen hebben. Daarnaast leveren leden direct input voor onze activiteitenkalender 2012 en presenteren we het Intrakoop Spoorboekje (zie hoofdstuk Inkoopdienstverlening). 9

10 Themabijeenkomsten Gedurende het jaar organiseert Intrakoop met leveranciers bijeenkomsten voor leden op het gebied van energie, Total Cost of Ownership en E-inkopen. Technische Unie en Philips Lighting In het eerste kwartaal van 2011 organiseert de Technische Unie samen met Philips een bijeenkomst over de positieve invloeden van licht op gezondheid en herstel. Philips en de Technische Unie trekken samen op om Intrakoop-leden te ondersteunen bij de juiste keuzes voor lichtarmaturen. Energie, van bron naar budget In april en mei 2011 organiseert Intrakoop Energie vier bijeenkomsten in samenwerking met energieleveranciers Eneco, Essent en NUON. Voor de meer dan honderd deelnemers een unieke gelegenheid om een bezoek aan een energiecentrale te brengen. Total Cost of Ownership: transparant inkopen van medische middelen Samen met Brocacef organiseert Intrakoop op 11 mei een workshop over TCO. Na een korte uitleg werken de 15 deelnemers een TCO-case uit. Tijdens de presentaties van deze cases ontstond een gezonde discussie over de rol van de inkoper binnen een organisatie en de rol van het werken met TCO bij grote investeringen of contracten. Purchase2Pay Tblox organiseert samen met Intrakoop het Purchase2Pay-congres. 36 Intrakoop-leden (vijftig deelnemers) nemen eind september deel aan deze bijeenkomst. Onderzoeken De jaarverslagenanalyse, uitgevoerd in het derde kwartaal van 2011, levert waardevolle informatie op over de zorgmarkt in Nederland. Op basis van 1155 jaarverslagen van instellingen in de cure en care sector, analyseren we de markt. Zo zien we bijvoorbeeld dat: het totaal aan inkoopgerelateerde kosten in ,2 miljard bedraagt (een stijging van 2,7% ten opzichte van 2009) de inkoopkosten duidelijk minder stijgen dan de afschrijvingskosten (+ 28,4%) en de personeelskosten (+ 5,5%) de inkoopkosten binnen GGz-instellingen het minst hard stijgen: 1,2%. De overige instellingssoorten laten een gemiddelde stijging zien die rond het marktgemiddelde ligt: 2,7% We bieden, in het kader van transparantie, onze leden en leveranciers toegang tot de resultaten van deze analyse aan. Intrakoop Inkoopcheck De Intrakoop Inkoopcheck is een doorlopend onderzoek, kosteloos uitgevoerd door Intrakoop, voor leden die inzicht willen hebben in hun inkoopprestaties en deze willen benchmarken met vergelijkbare instellingen in dezelfde sector. Het levert instellingen waardevolle informatie op over hun eigen uitgavenpatroon. Tegelijkertijd biedt het Intrakoop inzicht in de grote kostenveroorzakers binnen de zorg. 10

11 Ledenraadpleging postverzending In april hebben 150 leden (32%) deelgenomen aan onze online ledenraadpleging over postverzending. Enkele resultaten: Ongeveer een derde van alle poststromen betreft tijd-kritische post De belangrijkste postverzender voor alle postsoorten is Post. nl (voorheen TNT Post), bij ruim vier op de vijf leden. Een deel van deze leden heeft de postverzending ondergebracht bij een sociale werkvoorziening. In 2011 verschijnen de Inkoopnotes ook in digitale vorm. Deze dynamische Intrakoop-app biedt een actueel overzicht van alle leveranciers, overeenkomsten, condities en dienstverlening van Intrakoop. Aanvankelijk is de app alleen beschikbaar voor ipad en iphone. Begin 2012 is de app ook voor besturingssysteem Android te downloaden. Uit de antwoorden blijkt dat de switchbereidheid alsook de interesse in deelname aan een collectieve Intrakoop-raamovereenkomst laag zijn: de contractwaarde is vaak te laag, leden zijn tevreden met hun huidige dienstverlener en tarieven. Op basis van de resultaten van dit onderzoek besluiten we geen collectieve overeenkomst op het gebied van postverzending te ontwikkelen. Communicatie en PR Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Met deze slogan profileert Intrakoop zich in 2011 als de specialist in inkoop samenwerking in de zorg. Ook bij bestuurders van zorginstellingen. We werken hiervoor samen met Skipr, het cross-mediaal communicatieplatform voor beslissers in de zorg. In een reeks advertenties vertellen onze leden ( bestuurders, inkopers, hoofden voeding) over het belang van en hun ervaringen met de samenwerking met Intrakoop. De testimonials verschijnen in de vakbladen Skipr, Deal!, InSkoop, Food Hospitality Magazine en de Sterrengids Gastvrijheidszorg. 11

12 Als inkoper kun je het in je eentje niet snel beter doen! Rien van der Boom, inkoper Zuidwester, over begeleiding wasserijcontract 12

13 Inkoopdienstverlening Om samen met leden en leveranciers meer voordeel te halen uit onze inkoopoplossingen, zetten we ook in 2011 sterk in op duurzame partnerships. We zijn meer betrokken bij de inkoopprocessen van onze leden. Tegelijkertijd werken onze inkopers/ productmanagers en adviseurs nauwer samen met onze leveranciers. Van collectief naar maatwerkafspraken Ook onze collectieve inkoopoplossingen sluiten aan bij de individuele behoeften van leden. Door slimme constructies te bedenken, goede afspraken te maken over de beste producten en de best value garantie en te zorgen voor transparantie en heldere kostenstructuren. Bij nieuwe overeenkomsten besteden we specifiek aandacht aan meer keuzevrijheid in overeenkomsten. We stemmen assortimenten beter af op de behoeften van onze leden. We ondersteunen leden proactief bij het richten en inrichten van hun inkoop- en logistieke processen, het vastleggen van Service Level Agreements (SLA s) en het implementeren van overeenkomsten. Leden betrekken ons steeds vaker direct bij hun strategische, tactische en operationele inkoopprocessen. Collectieve dienstverlening In 2011 bieden we ruim 100 inkoopoplossingen verdeeld over zeven productsegmenten. Ook ontwikkelen we dit jaar voor het eerst overeenkomsten specifiek voor ziekenhuizen. Nieuwe leveranciers Een overzicht van in 2011 aangegane leveranciersrelaties: Grohe (kranen, thermostaten en accessoires) Liftintermediair (liftonderhoud) Ricoh (multifunctionals en printers) Smilde Bakery (bake-off producten) Solid Benelux (tandheelkundige implantaten en prothetische toebehoren) Stiegelmeyer (meubilair) Synthes (orthopedisch traumamateriaal) Topbloemen (bloemen) Williamson Dickie (dienstkleding) Beëindigde leveranciersrelaties De overeenkomsten met de volgende leveranciers hebben we beëindigd: Abbott, Boorsma & Bronkhorst, BTG, Jos ten Berg, Moments Furniture en Plaagdierprobleem.nl. Eten & Drinken Portiedesserts Meer dan de helft van alle desserts in de zorg wordt als éénpersoonsportie ingekocht. Reden voor Intrakoop om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om inkoopoplossingen te bieden op het gebied van portiedesserts. In 2010 hebben we gesproken met twee grote marktpartijen. Uit een interesse peiling gehouden onder leden blijkt grote interesse in een raamovereenkomst. We verwachten in 2012 een overeenkomst af te sluiten op dit gebied. 13

14 Intrakoop wil altijd de best value bieden: de beste kwaliteit tegen de meest gunstige prijzen en condities. Bij de bypassfabrikanten van voeding hebben we getoetst of de Intrakoopafspraken nog steeds de best value zijn. Bij het overgrote deel van de leveranciers is dit het geval. Met de overige leveranciers hebben we afspraken gemaakt om voor Intrakoop-leden voortaan de best value in de markt te garanderen. Kantoorartikelen De raamovereenkomst met Office Depot voor kantoorartikelen loopt medio 2011 af. We besluiten na een ledenraadpleging dat leden hun commitment kunnen verlengen tot 30 juni In het oorspronkelijke contract namen 83 leden deel (volume: 2,7 miljoen per jaar). Aan het nieuwe contract nemen 73 leden deel (volume: 2,8 miljoen per jaar). Farmacie Leden doen steeds vaker een beroep op de kennis en ervaring van Intrakoop bij de inkoop en distributie van medicijnen. De behoefte aan individuele begeleiding is groot, vooral door de vaak complexe, organisatiespecifieke logistieke stromen binnen instellingen. Daarnaast leidt aangescherpte wet- en regelgeving tot het kritisch bekijken en in veel gevallen opnieuw inrichten van de medicatiedistributie. Gedurende het jaar begeleiden we 13 individuele analyse- en aanbestedingstrajecten. De totale contractwaarde bedraagt bijna 3 miljoen. Marktverkenning storage/back up Elke zorginstelling heeft met data opslag te maken en de hoeveelheid data neemt jaarlijks enorm toe. Reden voor Intrakoop om in 2011 deze markt te onderzoeken. De huidige markt omvang bedraagt ± 105 miljoen, met een marktpotentie van ruim 500 miljoen. In 2012 vervolgt Intrakoop dit traject. Ledenteams Klankbordgroep Op 28 april en 24 november vinden de bijeenkomsten van de klankbordgroep plaats. Het management team van Intrakoop discussieert op strategisch/tactisch niveau met leden over onder andere: het Intrakoop-spoorboekje : Intrakoop gaat naast de bestaande contractontwikkeling meer vraaggestuurd werken, waarbij leden aangeven wat zij met Intrakoop willen doen. Intrakoop bundelt die behoefte. De mogelijkheden: - heronderhandelen van contracten met bestaande leveranciers - aanbesteden - partijeninkoop - individuele begeleiding samenwerking met een Duitse inkooporganisatie bredere toegang tot de portal beter inspelen op ledenbehoeften door ledenraadplegingen meer kleine, regionale themabijeenkomsten voor het uitwisselen van kennis en ervaring op specifieke inkoopgebieden Koplopergroep ziekenhuizen In september 2010 is Intrakoop een intensieve samenwerking gestart met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, het Diaconessenhuis Leiden, de Sint Anna Zorggroep in Geldrop 14

15 en het Beatrix Ziekenhuis (Rivas Zorggroep) in Gorinchem. Het doel: de inkoopfunctie van deze vier ziekenhuizen te versterken en samen nieuwe medische overeenkomsten afsluiten. In deze koplopergroep pakken we de volgende activiteiten samen op: contractharmonisatie en uitonderhandeling bestaande contracten ontwikkeling nieuwe medische intekenovereenkomsten gezamenlijke aanbestedingen kennis uitwisselen organisatorische synergie conditievergelijking bestaande Intrakoop-oplossingen collectieve onderhandelingstrajecten De samenwerking heeft in 2011 geleid tot de volgende overeenkomsten: Intekenovereenkomst met Synthes voor orthopedische traumamaterialen Intekenovereenkomst met Solid voor kaakimplantaten Verbeterde overeenkomst Brocacef (medische groothandel) Start collectieve aanbesteding medische groothandel (3 ziekenhuizen) Intrakoop heeft voor de deelnemende ziekenhuizen kwantitatieve scans uitgevoerd. Op basis hiervan benoemen we een aantal nieuwe projecten voor 2012, waaronder een onderhandelingstraject voor pacemakers. Gebruikersgroep E-inkopen In juni komt de gebruikersgroep E-inkopen bij elkaar. 20 Leden delen hun opgebouwde kennis en ervaring met E-inkopen met elkaar en wisselen ervaringen en tips uit om samen de dienstverlening op het gebied van E-inkopen te optimaliseren. Via de in 2011 ingerichte teamsite faciliteren we leden om te discussiëren en informatie uit te wisselen. De gebruikers zijn hier positief over. Contractbeheergroep voeding De contractbeheergroep voeding bespreekt in 2011 onder andere het opstellen van SLA s (Service Level Agreements) binnen distributeursovereenkomsten, prijsontwikkelingen, de inzet van leveranciersprestatiemetingen en de ontwikkeling van nieuwe bypassovereenkomsten voor bijvoorbeeld vis, medische voeding en bake-off broodproducten. Stuurgroep Energie Op 22 maart en 26 oktober komt de Stuurgroep Energie bij elkaar. Deze stuurgroep stemt met Intrakoop de te volgen inkoopstrategie voor aardgas en elektriciteit af. Andere onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere: prijsontwikkelingen lichten van optiejaren (in 2011 zijn de optiejaren voor aardgas 2013 en elektriciteit 2014 gelicht) verbetering dienstverlening leveranciers bij bijvoorbeeld klachten over facturering Met name over dit laatste punt is veel gepraat met de leveranciers en inmiddels is er veel verbeterd. De klachtenafhandeling blijft een constant aandachtspunt in de samenwerking met onze energiepartners. 15

16 Individuele dienstverlening Intrakoop Services Leden zijn steeds beter op de hoogte van Intrakoop Services en individuele dienstverlening. Ze weten ons steeds vaker te vinden. Het aantal opdrachten neemt toe: eind 2011 heeft Intrakoop Services 114 opdrachten in uitvoering of afgerond. Leden zijn zeer positief over de behaalde resultaten. De synergie tussen de adviseurs en de consultants leidt tot positieve resultaten bij bijvoorbeeld individuele aanbestedingen en de tijdelijke inzet van inkoopcapaciteit. Onze consultants worden steeds vaker ingezet voor het leveren van interim capaciteit voor het ontwikkelen van de inkoop functie binnen instellingen. Intrakoop Services breidt haar dienst verlening op facilitair en logistiek gebied uit. Ook het aantal aanvragen voor het uitvoeren van individuele aanbestedingen stijgt, evenals het aantal uitgevoerde kwantitatieve en kwalitatieve inkoopscans. De meeste aanbestedingen worden uitgevoerd in de productgroepen: voeding wasserij/textiel medicijnen telefonie schoonmaak E-inkopen De inzet van Intrakoop Services is erop gericht om contracten, die voortvloeien uit individuele aanbestedingen, af te sluiten als Intrakoop-raamovereenkomsten. Leveranciers dragen over de omzet kantoorbijdrage af aan Intrakoop. De kosten voor de begeleiding van de aanbesteding kunnen dan worden verrekenend met de kantoorbijdrage en worden niet in rekening gebracht bij de instelling. Intrakoop Energie Energie blijft een hot issue voor onze leden. Intrakoop Energie ondersteunt en begeleidt bij de collectieve en individuele inkoop van energie. Het totaalvolume van Intrakoop-leden in het elektriciteitscontract met Eneco bedraagt ruim 900 miljoen KwH (289 leden). Het totaalvolume in de aardgas contracten met Essent (voorheen RWE) en Nuon bedraagt in 2011 bijna 300 miljoen m3 (275 leden). Dit volume van Intrakoop vertegenwoordigt in de zorg een marktaandeel van ± 30%. Eind 2011 loopt de raamovereenkomst voor elektriciteit met Eneco af. Daarom starten we een nieuwe commitmentronde voor de inkoop van elektriciteit via Eneco. Huidige deelnemers krijgen de gelegenheid hun commitment tot eind 2015 te verlengen, nieuwe leden kunnen vanaf 1 januari 2012 deelnemen in het contract. De commitmentronde is zeer succesvol: 303 leden doen mee aan het nieuwe contract. Het totaalvolume bedraagt bijna 1 miljard KwH op jaarbasis. Intrakoop heeft daarmee een marktaandeel van ± 40% in de zorg. De individuele dienstverlening van Intrakoop Energie beslaat onder andere de inkoop van energie, individueel contractmanagement, energieadministratie en management en advies over subsidies en duurzaamheid. 16

17 Intrakoop E-inkopen De totale inkoopuitgaven over het elektronische inkoopplatform bedragen in miljoen: bijna een verdriedubbeling ten opzichte van het jaar ervoor ( 65 miljoen). In totaal maken nu 100 leden gebruik van het elektronisch bestelsysteem. Zij bestellen er gemiddeld voor 12% van hun inkoopuitgaven. Intrakoop Services begeleidt steeds vaker leden bij de implementatie van E-inkopen in hun organisatie. Inkoopcheck De Intrakoop Inkoopcheck biedt leden inzicht in de opbouw van de kostenverdeling in hun organisatie, in vergelijking met soortgelijke instellingen. Ruim 40 organisaties hebben tot nu toe gebruik gemaakt van deze dienstverlening van Intrakoop. Met onze partner, TBlox, hebben we nieuwe, transparante abonnementsvormen ontwikkeld waarin de totale kosten voor implementatie, hard- en software, functioneel beheer en helpdesk in een passend maandbedrag zijn verwerkt. Meer leden kiezen voor een totaaloplossing van E-inkopen in combinatie met elektronisch facturen verwerken. Hierdoor neemt ook de behoefte om digitale facturen van leveranciers te ontvangen toe. Leveranciersprestatiemetingen Via meldt een groeiend aantal leden zich aan voor een leveranciersprestatiemeting (LPM). De LPM levert waardevolle informatie op over de prestaties van leveranciers en ondersteunt instellingen bij het verkrijgen van hun HKZ-financiering. Inmiddels hebben meer dan honderd leden een LPM laten uitvoeren. Gedurende het jaar is de standaardrapportage uitgebreid met de benchmark. Naast de individuele beoordeling van een leverancier laat de LPM nu ook de landelijke score van de betreffende leveranciers zien. 17

18 We hebben nu tien tot vijftien procent minder kosten. Met minimaal dezelfde kwaliteit. Freekje Savenije, leidinggevende hotelservices Spaarne Ziekenhuis, over aanbesteding voeding 18

19 Interne organisatie Organisatiestructuur en personeelsbestand Het personeelsbestand van Intrakoop groeit in Per 31 december zijn 37 medewerkers in dienst van Intrakoop. Deze stijging wordt in sterke mate veroorzaakt door het aannemen van zes consultants en inkopers binnen Intrakoop per 1 januari Gedurende het jaar wordt een extra consultant aangenomen. De afdeling Ledenservice breidt uit met twee nieuwe medewerkers. Het aantal fte op het einde van het jaar bedraagt 33,79 (2010: 25,06). De groei van Intrakoop leidt tot een wijziging van de organisatiestructuur. Een nieuwe matrixstructuur moet de synergie tussen Intrakoop en Intrakoop Services versterken en de ALV ondersteuning van de afdeling Ledenservice aan adviseurs en productmanagers borgen. In het eerste kwartaal van 2012 wordt deze nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd. Informatisering (Project ODIN) In 2010 kiest Intrakoop voor de all-in-one oplossing van Navision voor contractbeheer, deelnamebeheer, het bonusproces en de financiële administratie. Vanaf 2011 gaan we over op het financiële pakket van Navision en start de ontwikkeling van Navision voor het contract- en deelnamebeheer en het bonusproces. Daarnaast wordt gewerkt aan de koppeling tussen Navision, Scope (CRM) en Share- Point (portal) om alle contract- en deelname informatie zo efficiënt mogelijk te kunnen ontsluiten voor onze leden en leveranciers. In het derde kwartaal van 2011 besluiten we een deel van de activiteiten binnen project ODIN over te hevelen naar Raad van toezicht Raad van commissarissen Deelname in netwerken In 2011 zijn onze adviseurs, managers en inkopers/product- Coöperatie Intrakoop statutair directeur Intrakoop Holding B.V. managers actief in verschillende netwerken, waaronder: FMG (Facilitair Managers Gezondheidszorg) FMN (Facility Management Nederland) Stafafdelingen Intrakoop Services B.V. NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement) NVTG (Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg) NVZD (Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren) Directeur inkoop en advies Manager ledenservice, processen en kwaliteit Directeur Intrakoop Services VHVG Food & Hospitality Management VKGE (Vereniging Keukenmanagement Gezondheidszorg) ZNN (Zorgnetwerk Nederland) 19

20 Samenvatting geconsolideerde jaarrekening 2011 Balans per 31 december (x 1.000) (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Passiva Groepsvermogen Voorzieningen Vlottende activa Vorderingen Kantoorbijdragen Bonussen voor leden Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 5 Overige vorderingen en overlopende activa Debiteuren Kortlopende schulden Bonussen aan leden Belastingen en premies sociale verzekeringen Pensioenen 4 3 Handelscrediteuren Overige schulden en overlopende passiva Liquide middelen Totaal Totaal De grondslagen voor opstelling van de jaarrekening en de toelichtingen op de balans en winst- en verliesrekening zijn opgenomen in de jaarrekening

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg

Jaarverslag 2010. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg Jaarverslag 2010 Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit hun partner-

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

Online besparen voor betere zorg

Online besparen voor betere zorg Online besparen voor betere zorg Intrakoop online: online besparen voor betere zorg Intrakoop E-inkopen Een unieke manier van elektronisch inkopen: makkelijk, goedkoop en efficiënt. Met Intrakoop E-inkopen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

Jaarverslag 2012. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Jaarverslag 2012 Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg We hebben voor de zorg nog een wereld te winnen Bij uw zorgorganisatie telt elke euro, meer dan ooit. Er is u dan ook

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Aanbestedingsteams 2008. Raad van toezicht 2008. In 2008 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen:

Aanbestedingsteams 2008. Raad van toezicht 2008. In 2008 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen: JaarveRslag2008 dé inkoopcoöperatie van de zorg Raad van toezicht 2008 In 2008 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen: De heer drs. M. de Bruine MBA (voorzitter), Voorzitter raad van bestuur

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

dé inkoopcoöperatie van de zorg

dé inkoopcoöperatie van de zorg JaarveRslag2009 dé inkoopcoöperatie van de zorg Intrakoop Regterweistraat 11a 4181 CE Waardenburg t (0418) 65 70 70 f (0418) 65 70 80 e ledenservice@intrakoop.nl i www.intrakoop.nl Raad van toezicht 2009

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2013 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2013 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2013 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A.

Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A. Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A. 24 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat van baten en lasten 2016 4. Grondslagen 5. Toelichting op de balans

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt:

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt: JAARVERSLAG Pagina 1 van 10 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en inrichting Financiële vaste activa Vorderingen op deelnemingen Langlopende effecten

Nadere informatie

De voordelen van het collectief

De voordelen van het collectief De voordelen van het collectief Energie inkopen is topsport! Intrakoop en Hellemans Consultancy, doen mee aan deze topsport. Door deze samenwerking profiteert u van een optimale energieprijs met zo min

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Balans en W+V Coöperatie dea (met Boon accountants besproken)

Balans en W+V Coöperatie dea (met Boon accountants besproken) 20150401 Balans, V+W 2014.xlsx / Balans, V+W (Boon) 1 / 5 Balans en W+V Coöperatie (met Boon accountants besproken) 2014 2014 Deze jaarrekeningen 2014 komen overeen met de jaarrekeningen die Boon Accountants

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE In 2016 zijn we vooral gaan voortborduren op de koers die was ingezet: het financieel gezond maken van de stichting, professionalisering van het team en een

Nadere informatie

Edward Mutsaers MHA. De kracht van de massa Negen keuzes voor succesvolle inkoopsamenwerking

Edward Mutsaers MHA. De kracht van de massa Negen keuzes voor succesvolle inkoopsamenwerking Edward Mutsaers MHA De kracht van de massa Negen keuzes voor succesvolle inkoopsamenwerking 1 Agenda Introductie Negen keuzes Uitdagingen Vormen van inkoopsamenwerking Vragen? 2 Introductie Huidige staat

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Toelichting

Nadere informatie

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014 Sien gevestigd te Gorinchem Verkorte Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA 1.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur (1) 6.944 3.708 Vervoersmiddelen (2) 870 1.160 7.814 4.868

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m Samenvatting Boekjaar 01-01-2016 t/m 31-12-2016 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016... 3 2. Rekening van baten en lasten 2016... 4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 5 3.1 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 Frank Kaptein Directeur/Bestuurder Intrakoop Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 1 Het DNA van Intrakoop Why: Samenwerking leidt tot nog waardevollere zorg & welzijn

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

JaarveRslag2007. Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a.

JaarveRslag2007. Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a. JaarveRslag2007 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a. Intrakoop Missie Intrakoop wil voor zorgaanbieders het platform voor inkoop- en logistieke oplossingen zijn, waardoor

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Dalle Noble Horse Sumatrastraat 195a 1094 NA Amsterdam

Jaarrekening 2015. Stichting Dalle Noble Horse Sumatrastraat 195a 1094 NA Amsterdam Jaarrekening 2015 Sumatrastraat 195a 1094 NA Amsterdam INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Balans 2 3 Winst- en verliesrekening 3 4 Toelichting op de balans 4 5 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier

Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier TUSSENTIJDSE BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Betaalrekeningen Spaarrekeningen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 871,00

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

Vereniging Golfbaan De Stok De Stok 16 4703 SZ Roosendaal. Jaarrekening 2011

Vereniging Golfbaan De Stok De Stok 16 4703 SZ Roosendaal. Jaarrekening 2011 De Stok 16 473 SZ Roosendaal Jaarrekening 211 INHOUD JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Toelichting op de balans 4 Toelichting op de winst- en verliesrekening BIJLAGEN 1 Exploitatieoverzicht

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

Obstacle Course Racing Association Benelux. Jaarrekening. Obstacle Course Racing Association Benelux Jaarrekening 2016

Obstacle Course Racing Association Benelux. Jaarrekening. Obstacle Course Racing Association Benelux Jaarrekening 2016 Obstacle Course Racing Association Benelux Jaarrekening 2016 Voorwoord Het jaar 2016 was een roerig jaar. Enerzijds is de basis uit 2015 verder verstevigd door groei van het aantal leden, levering van

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016 Nummer KvK: 41035845 Datum: 8 mei 2017 J. F. van Sloten Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring van de accountant 4 Financiële positie 5 Bespreking

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag Jaarrekening 2015 van Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Den Haag 1 Inhoud 1 Bestuursverslag Algemene gang van zaken 3 Verwachte gang van zaken 4 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Het verkort financieel verslag is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2012 van de Vereniging

Nadere informatie

Stichting Danstheater VOS Jaarrekening 2013

Stichting Danstheater VOS Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 INHOUD Goedkeuring en décharge 2 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

VERSLAG BOEKJAAR 2013

VERSLAG BOEKJAAR 2013 VERSLAG BOEKJAAR 2013 Pagina 1 Geacht bestuur, In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze

Nadere informatie

IPMA Nederland. DEFINITIEVE Jaarrekening 2015

IPMA Nederland. DEFINITIEVE Jaarrekening 2015 IPMA Nederland DEFINITIEVE Jaarrekening 2015, 27 januari 2016 IPMA-NL-1 Inhoud Blad Financieel verslag Jaarstukken 2015 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening over 2015 4

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid. W&V Administratie

Jaarrekening 2016 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid. W&V Administratie 1 Jaarrekening 2016 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid W&V Administratie Amsterdam 15 maart 2017 G.Winkel Inhoud 2 Bestuursverslag pag. 3 Algemene grondslagen pag. 4 Balans pag. 5 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 23 oktober 2015 Stichting KamaK Esrein 15 7553

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Prinsenbeek 11 maart 2013 Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Jaarrekening over 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Amersfoort INHOUDSOPGAVE Balans 3 Winst

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2016 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Balans per 31 december 2016 ( x 1,00) 31 december 2016 31 december

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen JAARRAPPORT 2016 Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

IPMA Nederland. DEFINITIEF Jaarrekening 2016

IPMA Nederland. DEFINITIEF Jaarrekening 2016 IPMA Nederland DEFINITIEF, 25 februari 2017 IPMA-NL-1 Inhoud Blad Financieel verslag Jaarstukken 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Winst- en verliesrekening over 2016 4 Toelichting 5 Overige

Nadere informatie

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 1018CM Amsterdam. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2016

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 1018CM Amsterdam. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2016 Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 1018CM Amsterdam KvK-nummer: 51316080 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2016 Inhoud FINANCIEEL VERSLAG Aanbiedingsbrief JAARSTUKKEN 2016 JAARREKENING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2 Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2013... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Financiële rapportage boekjaar 2009

Financiële rapportage boekjaar 2009 Argonweg 32, 3812 RB AMERSFOORT Rabobank 1342.34.995 KVK nr. 32124780 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Financiële rapportage boekjaar 2009 Inhoud: 1. Balans per 31-12-2009 2. Exploitatie-overzicht

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Ondertekening jaarrekening 2014 van de huurdersvereniging Meppel: Zie volgende bladzijden voor de balans plus staat van baten en lasten, welke

Nadere informatie

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2014

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer Kamer van Koophandel: 41153174 Datum: 27 september 2016 Aantal exemplaren: 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX

TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX 1 HALFJAAR CIJFERS CTOUCH 2017 Over het eerste halfjaar 2017 wordt er een groepsbedrijfsresultaat voor belastingen gerapporteerd van 591.800 ten opzichte van 616.436 over het

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

JAAR REKENING LTOC LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V.

JAAR REKENING LTOC LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. JAAR 2015 REKENING LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. LTOC JAARREKENING 2015 - LTOC - LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. 1 Colofon Ontwerp & opmaak: Redactie:

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011)

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Factotum Twaalf VOF Pagina 8 van 57 Balans per 30 juni 2011 (in euro's) 30 juni 2011 30 juni 2010 Vaste De winst- activa en verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen

Nadere informatie

Stichting Van Kleef Instituut. Watermanweg GG ROTTERDAM. Jaarrekening 2013

Stichting Van Kleef Instituut. Watermanweg GG ROTTERDAM. Jaarrekening 2013 Stichting Van Kleef Instituut Watermanweg 40 3067 GG ROTTERDAM Jaarrekening 2013 Stichting Van Kleef Instituut Watermanweg 40 3067 GG ROTTERDAM Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Stichting z25.org JAARREKENING 2012

Stichting z25.org JAARREKENING 2012 Stichting z25.org JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring Pagina 2 Algemeen Pagina 2 Resultaten Pagina 3 Financiële positie Pagina 4 Jaarrekening Balans Pagina 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

INRICHTINGSSTUKKEN 2015

INRICHTINGSSTUKKEN 2015 Stichting AMOS Oud-Ehrenstein 1 1082 AH Amsterdam KvK-nummer (verplicht): 52700534 INRICHTINGSSTUKKEN 2015 INHOUD JAARREKENING 1 Balans 1 Winst-en-verliesrekening 3 Toelichting op de balans 4 Toelichting

Nadere informatie

Congres Vastgoedbeheer door regio s

Congres Vastgoedbeheer door regio s Congres Vastgoedbeheer door regio s Benchmarking van vastgoed en facilities September 2017 Onbegonnen werk bij de veiligheidsregio s? Facility Management Consultancy De Colliers Real Estate & Facility

Nadere informatie

Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft. Rapport over het boekjaar 2014/2015

Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft. Rapport over het boekjaar 2014/2015 Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft Rapport over het boekjaar 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Resultaat 3 Financiële positie 5 FINANCIEEL VERSLAG Bestuursverslag over 2014/2015

Nadere informatie