Jaarverslag Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

2 Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit hun partner- en leveranciersnetwerken. Dat kunnen zij pas echt goed doen, als zij maximaal inzicht hebben in de integrale kosten van hun zorgdienstverlening. Deze transparantie is nodig om de beste besluiten te kunnen nemen. Missie Intrakoop verlaagt de kosten voor de inkoop van producten en diensten, zodat uw instelling meer geld kan besteden aan de kwaliteit van de zorg. Met onze specialistische kennis van inkoop en logistiek, ondersteund door het inkoopvolume en de kennis van onze leden en leveranciers, maken we markten transparant en brengen we ze in beweging. Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Collectieve en individuele dienstverlening Intrakoop biedt haar ruim 560 leden keuze uit meer dan 100 raamovereenkomsten. Binnen deze raamovereenkomsten staat keuzevrijheid voor instellingen voorop. Naast deze collectieve dienstverlening biedt Intrakoop individuele dienstverlening door: Intrakoop E-inkopen Intrakoop Energie Intrakoop Services Colofon Uitgave: Jaarverslag 2011 Tekst: Intrakoop, Waardenburg Ontwerp en vormgeving: Adform, s-hertogenbosch Fotografie: Goedele Monnens, Malden Druk: Leerdam Druk, Leerdam

3 Voorwoord De kosten in de zorg zijn met 6,3% sterker gestegen dan de opbrengsten (+5,8%). Zo blijkt uit onze analyse van de 1155 jaarverslagen van zorgorganisaties over De winstgevendheid van zorginstellingen is in 2010 dan ook met bijna 8% afgenomen. Van alle kosten stijgen de inkoopgerelateerde kosten met 2,7% het minst. Inkoop zorgt daarmee voor een matigend effect op de kostenstijgingen. Deze cijfers tonen eens te meer aan dat het belang van inkoop groeit in de totale exploitatie van zorginstellingen. Tegelijkertijd geven we invulling aan de uitbreiding van onze activiteiten van het facilitaire naar het medische vlak onze dienstverlening specifiek gericht op ziekenhuizen heeft concreet vorm gekregen. In 2011 zetten we via onze campagne inkoop steeds beter op de kaart van bestuurders in de zorg. Inkoop krijgt zo eerder het commitment van raden van bestuur en de aandacht die het binnen organisaties verdient Is voor Intrakoop het jaar van samenwerken. Samen werken met onze strategische partners, onze leveranciers, en vooral samenwerken met onze leden. Door in te zetten op collectieve inkoopoplossingen die aansluiten op de individuele behoeften van onze leden. En door te investeren in individuele dienstverlening aan onze leden. De uitbreiding van ons team met een groot aantal consultants binnen Intrakoop verloopt vlekkeloos. Langs deze weg bedank ik alle Intrakopers voor hun professionaliteit en flexibiliteit hierin. De synergie tussen onze collectieve en individuele activiteiten is enorm. We zijn samen met onze leden met de goede dingen bezig en we willen en kunnen nog veel meer. De kracht van het collectief, gecombineerd met de mogelijkheid van individuele dienstverlening, maakt onze positie op de inkoopmarkt in de zorg uniek. Samen met leden en leveranciers zijn we in staat om overbodige kosten uit de keten te halen en de meeste toegevoegde waarde te realiseren. Dat steeds meer leden en leveranciers hieraan willen meewerken, blijkt uit de stijging van onze totale bemiddelde omzet naar 641 miljoen in Frank Kaptein, directeur/bestuurder We hebben meer dan ooit inzicht in de markten waarop we actief zijn, gaan verder dan alleen het afsluiten van raamovereenkomsten en bieden onze leden tools waarmee zij meer inzicht verkrijgen in hun eigen inkoopprestaties en de prestaties van hun leveranciers. Intrakoop de inkoopcoöperatie van de zorg 3

4 Inhoudsopgave Verantwoording raad van toezicht 5 Strategische koers 7 Leden 8 Intrakoop in cijfers 8 Ledenservice en adviseurs 8 Ledenbijeenkomsten 9 Themabijeenkomsten 10 Onderzoeken 10 Communicatie en PR 11 Inkoopdienstverlening 13 Collectieve dienstverlening 13 Ledenteams 14 Individuele dienstverlening 16 Intrakoop Services 16 Intrakoop Energie 16 Intrakoop E-inkopen 17 Leveranciersprestatiemetingen 17 Inkoopcheck 17 Interne organisatie 19 Organisatiestructuur en personeelsbestand 19 Informatisering (Project Odin) 19 Deelname in netwerken 19 Samenvatting geconsolideerde jaarrekening 20 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Klankbordgroep 25 Raad van toezicht en raad van commissarissen

5 Verantwoording raad van toezicht De meest belangrijke ontdekkingen betreffen niet het vinden van nieuwe landen, maar het zien van de dingen met nieuwe ogen. Met dit citaat van Marcel Proust in ons hoofd zullen wij de komende jaren ook naar ons gezondheidszorgstelsel moeten kijken om niet vast te lopen. En om de zorg in Nederland betaalbaar en toegankelijk te houden. Ook Intrakoop levert daarin haar bijdrage door zorgorganisaties te laten profiteren van nieuwe inkoopoplossingen. En er is nog veel te halen, want het besparingspotentieel door verdergaande inkoopsamenwerking is groot. De strategische koers van Intrakoop die eerder voor de periode is vastgesteld is onverminderd voortgezet. In de algemene ledenvergadering van juni 2011 is prof. dr. Jan Telgen, hoogleraar inkoopmanagement, benoemd als nieuw lid van de raad van toezicht. Het is plezierig om naast een sectorvertegenwoordiger ook een prominente inhoudsdeskundige binnen de raad van toezicht te mogen verwelkomen. De forse stap voorwaarts in groei en ontwikkeling van Intrakoop is te danken aan het enthousiaste team van medewerkers onder de inspirerende regie van de directeur/bestuurder. Zij ademen in alles Intrakoop. Dat deze koers succesvol is, blijkt uit het feit dat de bemiddelde omzet in 2011 fors is toegenomen. Ook de individuele begeleiding van leden bij inkooptrajecten en het adviseren op facilitair gebied voorzien in een duidelijke behoefte. Frank Staal, voorzitter In het voorbije jaar heeft de raad van toezicht viermaal vergaderd op basis van een jaarschema met vaste onderwerpen en thema s, waaronder het jaarlijks evalueren van het functioneren van de raad. Nieuw is dat de raad van toezicht heeft besloten om een financiële auditcommissie in het leven te roepen. Als leidraad voor haar handelen volgt de raad de zorgbrede governance code om daarmee aan te geven nadrukkelijk verbonden te willen zijn met het gedachtegoed van de sector. 5

6 Door samenwerking met Intrakoop behalen we schaalvoordelen en blijven we toch onszelf. Inge Fleischeuer, bestuursvoorzitter Vivent, over samenwerking 6

7 Strategische koers Onze strategische koers staat als een huis. We profileren ons nadrukkelijker als specialist in inkoopsamenwerking en worden steeds meer vanzelfsprekend aanspreekpunt voor inkoopoplossingen in de zorg. We sluiten beter aan op wensen en behoeften van leden door het bieden van keuze vrijheid, individuele dienstverlening en door nauwe, onderlinge samenwerking. Toegankelijke samenwerkingsprocessen ontwikkelen In 2011 implementeren we één softwarepakket voor de administratieve verwerking van alle financiële gegevens, bonusberekening en contractbeheer. Tegelijkertijd investeren we in onze computersystemen om alle relevante informatie voor onze leden, leveranciers en onze eigen organisatie beschikbaar te maken voor een nieuwe portalomgeving. Investeren in relaties Ook 2011 staat in het teken van het investeren in relaties met onze leden, onze leveranciers en strategische samenwerkingspartners. Onze leden staan centraal in alles wat we doen, meerwaarde bieden is de sleutel. Vooral in de productsegmenten Medisch, Verpleging & Verzorging, Energie en Eten & Drinken zetten we een aantal belangrijke stappen in Bovendien betrekken leden ons vaker bij hun strategische en tactische inkoop. Met onze collectieve en individuele dienstverlening bieden we steeds meer en steeds beter passende inkoopoplossingen. Vernieuwende inkoopoplossingen bieden Met de Leveranciersprestatiemeting, het Intrakoop Inkoopmarkt overzicht, de Inkoopcheck en het Jaarverslagenoverzicht hebben we krachtige tools in handen. Tools waarmee we onze leden meerwaarde bieden in termen van inzicht en trans parantie. Tegelijkertijd krijgen we waardevolle informatie over de inkoopmarkt in Nederland, mogelijke aandachtsgebieden voor nieuwe inkoopoplossingen en de prestaties van onze leveranciers in relatie tot hun concurrenten: de benchmark. Aandachtspunten 2011 kennis uitwisselen met leden kennis over Intrakoop en haar mogelijkheden vergroten bij beslissers in zorg keuze bieden tussen leveranciers binnen productgroepen logistieke keuzes bieden binnen overeenkomsten inkoopoplossingen ontwikkelen voor nieuwe productgroepen verder ontwikkelen individuele dienstverlening groepen leden ondersteunen bij hun wens tot samenwerking 7

8 Leden Intrakoop in cijfers Het aantal leden groeit met ruim 10%, van 500 in 2010 naar 552 per 31 december Deze sterke stijging komt deels door nieuwe aanmeldingen. Het overgrote deel is toe te schrijven aan het ontrafelen van een aantal samenwerkingsverbanden die tot eind 2010 een collectief lidmaatschap hadden. De hieronder vallende instellingen zijn nu zelfstandig lid geworden. Het aantal locaties stijgt met bijna 300 naar Vanaf 2011 hanteert Intrakoop een nieuwe omzetdefinitie die aansluit bij de omzetdefinitie van Intrakoop-leden: omzet inclusief BTW en eventuele toeslagen zoals energiebelasting en kosten voor netbeheer. De totale bemiddelde omzet komt daardoor in 2011 uit op 641 miljoen. Het aantal intekeningen stijgt met 3,5%, naar ruim Bonussen uitgekeerd in * In 2011 melden zich veel ziekenhuizen aan voor het lidmaatschap van Intrakoop. Aan het einde van het jaar zijn alle ziekenhuizen in Nederland, op één na, Intrakoop-lid. Totale bemiddelde omzet * 568 miljoen 566 miljoen 641 miljoen 4,5 miljoen 4,9 miljoen 4,2 miljoen 4,3 miljoen 4,4 miljoen miljoen 433 miljoen * De weergegeven bonusuitkeringen zijn de bonussen uitgekeerd over de bemiddelde omzet van het voorgaande kalenderjaar * De weergegeven omzetcijfers zijn met terugwerkende kracht berekend op basis van de nieuwe omzetdefinitie Ledenservice en adviseurs Onze adviseurs hebben vanaf 2011 een aantal praktische tools in handen waarmee zij onze leden nog beter kunnen ondersteunen. Met het inkoopmarktoverzicht, de leveranciersprestatiemetingen en de inkoopcheck brengen en 8

9 delen zij steeds meer kennis met onze leden. De inzet van ipads leidt bovendien tot een snellere informatievoorziening en veel positieve reacties van onze leden. Daarnaast heeft de synergie tussen onze adviseurs en de consultants van Intrakoop Services een positief effect op de kwaliteit van de totale dienstverlening van Intrakoop. Om onze dienstverlening te verbeteren hebben adviseurs en medewerkers Ledenservice een aantal specifieke acties opgezet: samen met Ledenservice hebben onze adviseurs extra aandacht besteed aan de ontvlechting van samenwerkingsverbanden (groepen leden die collectief lid waren van Intrakoop). Met als resultaat dat eind 2011 alle 43 organisaties die voorheen via een samenwerkingsverband lid waren van Intrakoop, zelfstandig lid zijn geworden van Intrakoop. Zo kunnen ook deze leden, door het directe contact met onze adviseurs, beter profiteren van onze dienstverlening. Onze adviseurs onderhouden, samen met onze inkopers/ productmanagers, de contacten met de grotere inkoopsamenwerkingsverbanden. We stemmen inkoopwerkzaamheden met elkaar af, waardoor we een gecoördineerd en georganiseerd tegenwicht bieden aan leveranciersmarkten. Ledenservice heeft, samen met de adviseurs, veel tijd gestoken in het opvragen van de machtigingen van leden om in hun naam de omzetcijfers van distributeur Deli XL op te vragen. Een belangrijke actie, omdat onze leden zonder deze machtigingen niet de bonussen uit bypass-overeenkomsten ontvangen waar zij als Intrakoop-lid wel recht op hebben. Daarnaast heeft de afdeling Ledenservice, samen met de inkoper/productmanager Eten & Drinken, duidelijke afspraken gemaakt met alle voedingspartners (Distrivers, Huuskes en Van Hoeckel) over het tijdig aanleveren van omzetcijfers, zodat leden sneller hun bonusuitkering krijgen. Ledenbijeenkomsten De ledenbijeenkomst op 21 juni staat in het teken van Inkopen = Verkopen. Leden en leveranciers zijn vooral enthousiast over de presentaties van Jeroen van der Rijt, senior consultant bij Scenter, over prestatie-inkopen en van Theo Poiesz, hoogleraar economische psychologie en health care marketing aan de Tias- Nimbas Business School van de Universiteit van Tilburg, over de inkooporganisatie als Virtual Guardian Angel. De synergie van kennis. Dat was het thema van de ledenbijeenkomst op 8 december. Nadat het Plan van Aanpak en de begroting voor 2012 zijn goedgekeurd, presenteren Intrakoop en leden de best practices over medische inkoop, voeding en E-inkopen. We maken voor het eerst gebruik van SMS-voting. Er volgt een interessante discussie over het wel of niet in zee gaan met marktleiders die meer dan 65% van de markt in handen hebben. Daarnaast leveren leden direct input voor onze activiteitenkalender 2012 en presenteren we het Intrakoop Spoorboekje (zie hoofdstuk Inkoopdienstverlening). 9

10 Themabijeenkomsten Gedurende het jaar organiseert Intrakoop met leveranciers bijeenkomsten voor leden op het gebied van energie, Total Cost of Ownership en E-inkopen. Technische Unie en Philips Lighting In het eerste kwartaal van 2011 organiseert de Technische Unie samen met Philips een bijeenkomst over de positieve invloeden van licht op gezondheid en herstel. Philips en de Technische Unie trekken samen op om Intrakoop-leden te ondersteunen bij de juiste keuzes voor lichtarmaturen. Energie, van bron naar budget In april en mei 2011 organiseert Intrakoop Energie vier bijeenkomsten in samenwerking met energieleveranciers Eneco, Essent en NUON. Voor de meer dan honderd deelnemers een unieke gelegenheid om een bezoek aan een energiecentrale te brengen. Total Cost of Ownership: transparant inkopen van medische middelen Samen met Brocacef organiseert Intrakoop op 11 mei een workshop over TCO. Na een korte uitleg werken de 15 deelnemers een TCO-case uit. Tijdens de presentaties van deze cases ontstond een gezonde discussie over de rol van de inkoper binnen een organisatie en de rol van het werken met TCO bij grote investeringen of contracten. Purchase2Pay Tblox organiseert samen met Intrakoop het Purchase2Pay-congres. 36 Intrakoop-leden (vijftig deelnemers) nemen eind september deel aan deze bijeenkomst. Onderzoeken De jaarverslagenanalyse, uitgevoerd in het derde kwartaal van 2011, levert waardevolle informatie op over de zorgmarkt in Nederland. Op basis van 1155 jaarverslagen van instellingen in de cure en care sector, analyseren we de markt. Zo zien we bijvoorbeeld dat: het totaal aan inkoopgerelateerde kosten in ,2 miljard bedraagt (een stijging van 2,7% ten opzichte van 2009) de inkoopkosten duidelijk minder stijgen dan de afschrijvingskosten (+ 28,4%) en de personeelskosten (+ 5,5%) de inkoopkosten binnen GGz-instellingen het minst hard stijgen: 1,2%. De overige instellingssoorten laten een gemiddelde stijging zien die rond het marktgemiddelde ligt: 2,7% We bieden, in het kader van transparantie, onze leden en leveranciers toegang tot de resultaten van deze analyse aan. Intrakoop Inkoopcheck De Intrakoop Inkoopcheck is een doorlopend onderzoek, kosteloos uitgevoerd door Intrakoop, voor leden die inzicht willen hebben in hun inkoopprestaties en deze willen benchmarken met vergelijkbare instellingen in dezelfde sector. Het levert instellingen waardevolle informatie op over hun eigen uitgavenpatroon. Tegelijkertijd biedt het Intrakoop inzicht in de grote kostenveroorzakers binnen de zorg. 10

11 Ledenraadpleging postverzending In april hebben 150 leden (32%) deelgenomen aan onze online ledenraadpleging over postverzending. Enkele resultaten: Ongeveer een derde van alle poststromen betreft tijd-kritische post De belangrijkste postverzender voor alle postsoorten is Post. nl (voorheen TNT Post), bij ruim vier op de vijf leden. Een deel van deze leden heeft de postverzending ondergebracht bij een sociale werkvoorziening. In 2011 verschijnen de Inkoopnotes ook in digitale vorm. Deze dynamische Intrakoop-app biedt een actueel overzicht van alle leveranciers, overeenkomsten, condities en dienstverlening van Intrakoop. Aanvankelijk is de app alleen beschikbaar voor ipad en iphone. Begin 2012 is de app ook voor besturingssysteem Android te downloaden. Uit de antwoorden blijkt dat de switchbereidheid alsook de interesse in deelname aan een collectieve Intrakoop-raamovereenkomst laag zijn: de contractwaarde is vaak te laag, leden zijn tevreden met hun huidige dienstverlener en tarieven. Op basis van de resultaten van dit onderzoek besluiten we geen collectieve overeenkomst op het gebied van postverzending te ontwikkelen. Communicatie en PR Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Met deze slogan profileert Intrakoop zich in 2011 als de specialist in inkoop samenwerking in de zorg. Ook bij bestuurders van zorginstellingen. We werken hiervoor samen met Skipr, het cross-mediaal communicatieplatform voor beslissers in de zorg. In een reeks advertenties vertellen onze leden ( bestuurders, inkopers, hoofden voeding) over het belang van en hun ervaringen met de samenwerking met Intrakoop. De testimonials verschijnen in de vakbladen Skipr, Deal!, InSkoop, Food Hospitality Magazine en de Sterrengids Gastvrijheidszorg. 11

12 Als inkoper kun je het in je eentje niet snel beter doen! Rien van der Boom, inkoper Zuidwester, over begeleiding wasserijcontract 12

13 Inkoopdienstverlening Om samen met leden en leveranciers meer voordeel te halen uit onze inkoopoplossingen, zetten we ook in 2011 sterk in op duurzame partnerships. We zijn meer betrokken bij de inkoopprocessen van onze leden. Tegelijkertijd werken onze inkopers/ productmanagers en adviseurs nauwer samen met onze leveranciers. Van collectief naar maatwerkafspraken Ook onze collectieve inkoopoplossingen sluiten aan bij de individuele behoeften van leden. Door slimme constructies te bedenken, goede afspraken te maken over de beste producten en de best value garantie en te zorgen voor transparantie en heldere kostenstructuren. Bij nieuwe overeenkomsten besteden we specifiek aandacht aan meer keuzevrijheid in overeenkomsten. We stemmen assortimenten beter af op de behoeften van onze leden. We ondersteunen leden proactief bij het richten en inrichten van hun inkoop- en logistieke processen, het vastleggen van Service Level Agreements (SLA s) en het implementeren van overeenkomsten. Leden betrekken ons steeds vaker direct bij hun strategische, tactische en operationele inkoopprocessen. Collectieve dienstverlening In 2011 bieden we ruim 100 inkoopoplossingen verdeeld over zeven productsegmenten. Ook ontwikkelen we dit jaar voor het eerst overeenkomsten specifiek voor ziekenhuizen. Nieuwe leveranciers Een overzicht van in 2011 aangegane leveranciersrelaties: Grohe (kranen, thermostaten en accessoires) Liftintermediair (liftonderhoud) Ricoh (multifunctionals en printers) Smilde Bakery (bake-off producten) Solid Benelux (tandheelkundige implantaten en prothetische toebehoren) Stiegelmeyer (meubilair) Synthes (orthopedisch traumamateriaal) Topbloemen (bloemen) Williamson Dickie (dienstkleding) Beëindigde leveranciersrelaties De overeenkomsten met de volgende leveranciers hebben we beëindigd: Abbott, Boorsma & Bronkhorst, BTG, Jos ten Berg, Moments Furniture en Plaagdierprobleem.nl. Eten & Drinken Portiedesserts Meer dan de helft van alle desserts in de zorg wordt als éénpersoonsportie ingekocht. Reden voor Intrakoop om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om inkoopoplossingen te bieden op het gebied van portiedesserts. In 2010 hebben we gesproken met twee grote marktpartijen. Uit een interesse peiling gehouden onder leden blijkt grote interesse in een raamovereenkomst. We verwachten in 2012 een overeenkomst af te sluiten op dit gebied. 13

14 Intrakoop wil altijd de best value bieden: de beste kwaliteit tegen de meest gunstige prijzen en condities. Bij de bypassfabrikanten van voeding hebben we getoetst of de Intrakoopafspraken nog steeds de best value zijn. Bij het overgrote deel van de leveranciers is dit het geval. Met de overige leveranciers hebben we afspraken gemaakt om voor Intrakoop-leden voortaan de best value in de markt te garanderen. Kantoorartikelen De raamovereenkomst met Office Depot voor kantoorartikelen loopt medio 2011 af. We besluiten na een ledenraadpleging dat leden hun commitment kunnen verlengen tot 30 juni In het oorspronkelijke contract namen 83 leden deel (volume: 2,7 miljoen per jaar). Aan het nieuwe contract nemen 73 leden deel (volume: 2,8 miljoen per jaar). Farmacie Leden doen steeds vaker een beroep op de kennis en ervaring van Intrakoop bij de inkoop en distributie van medicijnen. De behoefte aan individuele begeleiding is groot, vooral door de vaak complexe, organisatiespecifieke logistieke stromen binnen instellingen. Daarnaast leidt aangescherpte wet- en regelgeving tot het kritisch bekijken en in veel gevallen opnieuw inrichten van de medicatiedistributie. Gedurende het jaar begeleiden we 13 individuele analyse- en aanbestedingstrajecten. De totale contractwaarde bedraagt bijna 3 miljoen. Marktverkenning storage/back up Elke zorginstelling heeft met data opslag te maken en de hoeveelheid data neemt jaarlijks enorm toe. Reden voor Intrakoop om in 2011 deze markt te onderzoeken. De huidige markt omvang bedraagt ± 105 miljoen, met een marktpotentie van ruim 500 miljoen. In 2012 vervolgt Intrakoop dit traject. Ledenteams Klankbordgroep Op 28 april en 24 november vinden de bijeenkomsten van de klankbordgroep plaats. Het management team van Intrakoop discussieert op strategisch/tactisch niveau met leden over onder andere: het Intrakoop-spoorboekje : Intrakoop gaat naast de bestaande contractontwikkeling meer vraaggestuurd werken, waarbij leden aangeven wat zij met Intrakoop willen doen. Intrakoop bundelt die behoefte. De mogelijkheden: - heronderhandelen van contracten met bestaande leveranciers - aanbesteden - partijeninkoop - individuele begeleiding samenwerking met een Duitse inkooporganisatie bredere toegang tot de portal beter inspelen op ledenbehoeften door ledenraadplegingen meer kleine, regionale themabijeenkomsten voor het uitwisselen van kennis en ervaring op specifieke inkoopgebieden Koplopergroep ziekenhuizen In september 2010 is Intrakoop een intensieve samenwerking gestart met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, het Diaconessenhuis Leiden, de Sint Anna Zorggroep in Geldrop 14

15 en het Beatrix Ziekenhuis (Rivas Zorggroep) in Gorinchem. Het doel: de inkoopfunctie van deze vier ziekenhuizen te versterken en samen nieuwe medische overeenkomsten afsluiten. In deze koplopergroep pakken we de volgende activiteiten samen op: contractharmonisatie en uitonderhandeling bestaande contracten ontwikkeling nieuwe medische intekenovereenkomsten gezamenlijke aanbestedingen kennis uitwisselen organisatorische synergie conditievergelijking bestaande Intrakoop-oplossingen collectieve onderhandelingstrajecten De samenwerking heeft in 2011 geleid tot de volgende overeenkomsten: Intekenovereenkomst met Synthes voor orthopedische traumamaterialen Intekenovereenkomst met Solid voor kaakimplantaten Verbeterde overeenkomst Brocacef (medische groothandel) Start collectieve aanbesteding medische groothandel (3 ziekenhuizen) Intrakoop heeft voor de deelnemende ziekenhuizen kwantitatieve scans uitgevoerd. Op basis hiervan benoemen we een aantal nieuwe projecten voor 2012, waaronder een onderhandelingstraject voor pacemakers. Gebruikersgroep E-inkopen In juni komt de gebruikersgroep E-inkopen bij elkaar. 20 Leden delen hun opgebouwde kennis en ervaring met E-inkopen met elkaar en wisselen ervaringen en tips uit om samen de dienstverlening op het gebied van E-inkopen te optimaliseren. Via de in 2011 ingerichte teamsite faciliteren we leden om te discussiëren en informatie uit te wisselen. De gebruikers zijn hier positief over. Contractbeheergroep voeding De contractbeheergroep voeding bespreekt in 2011 onder andere het opstellen van SLA s (Service Level Agreements) binnen distributeursovereenkomsten, prijsontwikkelingen, de inzet van leveranciersprestatiemetingen en de ontwikkeling van nieuwe bypassovereenkomsten voor bijvoorbeeld vis, medische voeding en bake-off broodproducten. Stuurgroep Energie Op 22 maart en 26 oktober komt de Stuurgroep Energie bij elkaar. Deze stuurgroep stemt met Intrakoop de te volgen inkoopstrategie voor aardgas en elektriciteit af. Andere onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere: prijsontwikkelingen lichten van optiejaren (in 2011 zijn de optiejaren voor aardgas 2013 en elektriciteit 2014 gelicht) verbetering dienstverlening leveranciers bij bijvoorbeeld klachten over facturering Met name over dit laatste punt is veel gepraat met de leveranciers en inmiddels is er veel verbeterd. De klachtenafhandeling blijft een constant aandachtspunt in de samenwerking met onze energiepartners. 15

16 Individuele dienstverlening Intrakoop Services Leden zijn steeds beter op de hoogte van Intrakoop Services en individuele dienstverlening. Ze weten ons steeds vaker te vinden. Het aantal opdrachten neemt toe: eind 2011 heeft Intrakoop Services 114 opdrachten in uitvoering of afgerond. Leden zijn zeer positief over de behaalde resultaten. De synergie tussen de adviseurs en de consultants leidt tot positieve resultaten bij bijvoorbeeld individuele aanbestedingen en de tijdelijke inzet van inkoopcapaciteit. Onze consultants worden steeds vaker ingezet voor het leveren van interim capaciteit voor het ontwikkelen van de inkoop functie binnen instellingen. Intrakoop Services breidt haar dienst verlening op facilitair en logistiek gebied uit. Ook het aantal aanvragen voor het uitvoeren van individuele aanbestedingen stijgt, evenals het aantal uitgevoerde kwantitatieve en kwalitatieve inkoopscans. De meeste aanbestedingen worden uitgevoerd in de productgroepen: voeding wasserij/textiel medicijnen telefonie schoonmaak E-inkopen De inzet van Intrakoop Services is erop gericht om contracten, die voortvloeien uit individuele aanbestedingen, af te sluiten als Intrakoop-raamovereenkomsten. Leveranciers dragen over de omzet kantoorbijdrage af aan Intrakoop. De kosten voor de begeleiding van de aanbesteding kunnen dan worden verrekenend met de kantoorbijdrage en worden niet in rekening gebracht bij de instelling. Intrakoop Energie Energie blijft een hot issue voor onze leden. Intrakoop Energie ondersteunt en begeleidt bij de collectieve en individuele inkoop van energie. Het totaalvolume van Intrakoop-leden in het elektriciteitscontract met Eneco bedraagt ruim 900 miljoen KwH (289 leden). Het totaalvolume in de aardgas contracten met Essent (voorheen RWE) en Nuon bedraagt in 2011 bijna 300 miljoen m3 (275 leden). Dit volume van Intrakoop vertegenwoordigt in de zorg een marktaandeel van ± 30%. Eind 2011 loopt de raamovereenkomst voor elektriciteit met Eneco af. Daarom starten we een nieuwe commitmentronde voor de inkoop van elektriciteit via Eneco. Huidige deelnemers krijgen de gelegenheid hun commitment tot eind 2015 te verlengen, nieuwe leden kunnen vanaf 1 januari 2012 deelnemen in het contract. De commitmentronde is zeer succesvol: 303 leden doen mee aan het nieuwe contract. Het totaalvolume bedraagt bijna 1 miljard KwH op jaarbasis. Intrakoop heeft daarmee een marktaandeel van ± 40% in de zorg. De individuele dienstverlening van Intrakoop Energie beslaat onder andere de inkoop van energie, individueel contractmanagement, energieadministratie en management en advies over subsidies en duurzaamheid. 16

17 Intrakoop E-inkopen De totale inkoopuitgaven over het elektronische inkoopplatform bedragen in miljoen: bijna een verdriedubbeling ten opzichte van het jaar ervoor ( 65 miljoen). In totaal maken nu 100 leden gebruik van het elektronisch bestelsysteem. Zij bestellen er gemiddeld voor 12% van hun inkoopuitgaven. Intrakoop Services begeleidt steeds vaker leden bij de implementatie van E-inkopen in hun organisatie. Inkoopcheck De Intrakoop Inkoopcheck biedt leden inzicht in de opbouw van de kostenverdeling in hun organisatie, in vergelijking met soortgelijke instellingen. Ruim 40 organisaties hebben tot nu toe gebruik gemaakt van deze dienstverlening van Intrakoop. Met onze partner, TBlox, hebben we nieuwe, transparante abonnementsvormen ontwikkeld waarin de totale kosten voor implementatie, hard- en software, functioneel beheer en helpdesk in een passend maandbedrag zijn verwerkt. Meer leden kiezen voor een totaaloplossing van E-inkopen in combinatie met elektronisch facturen verwerken. Hierdoor neemt ook de behoefte om digitale facturen van leveranciers te ontvangen toe. Leveranciersprestatiemetingen Via meldt een groeiend aantal leden zich aan voor een leveranciersprestatiemeting (LPM). De LPM levert waardevolle informatie op over de prestaties van leveranciers en ondersteunt instellingen bij het verkrijgen van hun HKZ-financiering. Inmiddels hebben meer dan honderd leden een LPM laten uitvoeren. Gedurende het jaar is de standaardrapportage uitgebreid met de benchmark. Naast de individuele beoordeling van een leverancier laat de LPM nu ook de landelijke score van de betreffende leveranciers zien. 17

18 We hebben nu tien tot vijftien procent minder kosten. Met minimaal dezelfde kwaliteit. Freekje Savenije, leidinggevende hotelservices Spaarne Ziekenhuis, over aanbesteding voeding 18

19 Interne organisatie Organisatiestructuur en personeelsbestand Het personeelsbestand van Intrakoop groeit in Per 31 december zijn 37 medewerkers in dienst van Intrakoop. Deze stijging wordt in sterke mate veroorzaakt door het aannemen van zes consultants en inkopers binnen Intrakoop per 1 januari Gedurende het jaar wordt een extra consultant aangenomen. De afdeling Ledenservice breidt uit met twee nieuwe medewerkers. Het aantal fte op het einde van het jaar bedraagt 33,79 (2010: 25,06). De groei van Intrakoop leidt tot een wijziging van de organisatiestructuur. Een nieuwe matrixstructuur moet de synergie tussen Intrakoop en Intrakoop Services versterken en de ALV ondersteuning van de afdeling Ledenservice aan adviseurs en productmanagers borgen. In het eerste kwartaal van 2012 wordt deze nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd. Informatisering (Project ODIN) In 2010 kiest Intrakoop voor de all-in-one oplossing van Navision voor contractbeheer, deelnamebeheer, het bonusproces en de financiële administratie. Vanaf 2011 gaan we over op het financiële pakket van Navision en start de ontwikkeling van Navision voor het contract- en deelnamebeheer en het bonusproces. Daarnaast wordt gewerkt aan de koppeling tussen Navision, Scope (CRM) en Share- Point (portal) om alle contract- en deelname informatie zo efficiënt mogelijk te kunnen ontsluiten voor onze leden en leveranciers. In het derde kwartaal van 2011 besluiten we een deel van de activiteiten binnen project ODIN over te hevelen naar Raad van toezicht Raad van commissarissen Deelname in netwerken In 2011 zijn onze adviseurs, managers en inkopers/product- Coöperatie Intrakoop statutair directeur Intrakoop Holding B.V. managers actief in verschillende netwerken, waaronder: FMG (Facilitair Managers Gezondheidszorg) FMN (Facility Management Nederland) Stafafdelingen Intrakoop Services B.V. NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement) NVTG (Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg) NVZD (Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren) Directeur inkoop en advies Manager ledenservice, processen en kwaliteit Directeur Intrakoop Services VHVG Food & Hospitality Management VKGE (Vereniging Keukenmanagement Gezondheidszorg) ZNN (Zorgnetwerk Nederland) 19

20 Samenvatting geconsolideerde jaarrekening 2011 Balans per 31 december (x 1.000) (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Passiva Groepsvermogen Voorzieningen Vlottende activa Vorderingen Kantoorbijdragen Bonussen voor leden Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 5 Overige vorderingen en overlopende activa Debiteuren Kortlopende schulden Bonussen aan leden Belastingen en premies sociale verzekeringen Pensioenen 4 3 Handelscrediteuren Overige schulden en overlopende passiva Liquide middelen Totaal Totaal De grondslagen voor opstelling van de jaarrekening en de toelichtingen op de balans en winst- en verliesrekening zijn opgenomen in de jaarrekening

Jaarverslag 2010. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg

Jaarverslag 2010. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg Jaarverslag 2010 Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit hun partner-

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

Jaarverslag 2012. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Jaarverslag 2012 Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit

Nadere informatie

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging nr 4 2013 bulletin Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging Inkoopsamenwerking biedt meer dan een scherpe inkoopprijs Stichting Valkenhof draagt de inkoopfunctie over aan

Nadere informatie

bulletin nr 3 2011 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg

bulletin nr 3 2011 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg nr 3 2011 bulletin Sam van Buuren Online is met minder geld meer doen Online diensten voor betere inkoop Met kwaliteit kosten reduceren Inkoper en leverancier gaan voor dikke 8 Intrakoop, de inkoopcoöperatie

Nadere informatie

Alle diensten van Welzorg onder één dak.

Alle diensten van Welzorg onder één dak. Alle diensten van Welzorg onder één dak. Kortdurende uitleen Welzorg heeft een groot assortiment uitleenhulpmiddelen beschikbaar. Alle uitleenhulpmiddelen kunnen kosteloos geleend worden voor de eerste

Nadere informatie

bulletin juni 2004 Overeenkomsten Top Bakkers en Vrumona Interview met nieuwe Intrakoop-leveranciers

bulletin juni 2004 Overeenkomsten Top Bakkers en Vrumona Interview met nieuwe Intrakoop-leveranciers 3 juni 2004 bulletin Kwartaaluitgave van de coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheidsen seniorenzorg u.a. 3 Overeenkomsten Top Bakkers en Vrumona 5 Interview met nieuwe Intrakoop-leveranciers VFM

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Jaarverslag. Source Group N.V.

Jaarverslag. Source Group N.V. 14 Jaarverslag Source Group N.V. 2 jaarverslag 2014 Source group n.v. 14 jaarverslag 2014 Source group n.v. 3 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Voorwoord van de directie Samenstelling van de

Nadere informatie

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem JAARVERSLAG 2 0 0 1 In Duitsland gebruiken we de naam Essent niet. Toch voelen we ons wel degelijk verwant, want ook in Nederland kiest men voor dezelfde core-business als hier in Bremen. Aan het gebruik

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012

JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 JAARVERSLAG 2008200920102011 201220132 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 1 MISSIE De missie van Jaarbeurs is het creëren van inspirerende en waardevolle ontmoetingen,

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMaRKEt REaliSEERdE in 2012

JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMaRKEt REaliSEERdE in 2012 JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMARKET realiseerde in 2012 voorwoord INHOUDsopgave Wat SURFMARKET realiseerde in 2012 realiseerde in 2011 1 Voorwoord 3 2 Exploitatie 5 2.1 Doelstellingen en resultaten 6 2.2 Software

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Ahead with smart logistics 7. Geconsolideerde kerncijfers 10. Raad van Commissarissen boekjaar 12

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Ahead with smart logistics 7. Geconsolideerde kerncijfers 10. Raad van Commissarissen boekjaar 12 Jaarverslag Jaarverslag Inhoudsopgave Voorwoord 5 Ahead with smart logistics 7 Historie 7 Motto 7 Organisatie 8 Geconsolideerde kerncijfers 10 Raad van Commissarissen boekjaar 12 Directie 14 Bericht Raad

Nadere informatie