College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van Bellingen, Lieven Dehandschutter en Marc Heynderickx, mevrouw Sofie Heyrman, de heer Mike Nachtegael, schepenen; met mevrouw Marie-Louise Chalmet, stadssecretaris; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. Schepen Lieven Dehandschutter is niet aanwezig bij de behandeling van de punten nrs. 68, 71, 72, 74, 75, 78-82, 88-93, , Schepen Sofie Heyrman is niet aanwezig bij de handeling van de punten nrs. 78, 81, 82, 88-93, , De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur. Het college keurt de notulen goed van de zitting van 14 mei 2012, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Overige verrichtingen betreffende de brandweer: bijdrage in de werking van de Operationele Prezone Waasland: betaalbaarstelling facturen Het college beslist de 2 facturen van 3 mei 2012, voor een bedrag van EUR voor 2011 en een bedrag van EUR voor 2012, betaalbaar te stellen aan de gemeente Beveren, Stationsstraat 2, 9120 Beveren, voor de bijdrage van de stad Sint-Niklaas in de werking van de Operationele Prezone Waasland. 2. Overige algemene en ondersteunende diensten: PBW: verplicht periodiek medisch toezicht beeldschermwerk: principebeslissing Het college beslist de bestaande richtlijn voor het verplicht periodiek medisch toezicht voor beeldschermwerk niet te wijzigen. Voltijdse en meer dan halftijds werkende administratieve personeelsleden worden verplicht uitgenodigd door de personeelsdienst. Het college beslist de personeelsdienst een bevraging te laten doen bij de administratieve personeelsleden die halftijds en minder dan halftijds zijn tewerkgesteld voor vrijwillige oplijsting voor het medisch toezicht beeldschermwerkers. De medische meeruitgave beperkt zich in dit geval tot die mensen die zelf vragen om te worden onderzocht. 3. Overige elementen van openbare orde en veiligheid: herstelling lichtkrant: betaalbaarstelling factuur Het college beslist de factuur, voor een bedrag van 955 EUR + 200,55 EUR (21 % btw) = 1.155,55 EUR, betaalbaar te stellen aan de firma EDC Signs, Alphons Braeckmanlaan 245, 9040 Sint-Amandsberg, voor de herstelling van de lichtkrant van de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid. CBS 29 mei

2 4. Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap: retributies: gratis terbeschikkingstelling van huisvuilzakken Het college beslist toepassing te maken van artikel 5 7.B van de retributie op het gebruik van huisvuilzakken en containers, bestemd voor het ophalen van huisvuil, en 40 grote huisvuilzakken gratis ter beschikking te stellen aan 2 inwoners van de stad. Deze beslissing zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 6. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan marketingbureau Square Melon Belgium voor standplaats opleidingstruck van Google Het college verleent toelating aan marketingbureau Square Melon Belgium, Schaarbeeklei 647, 1800 Vilvoorde, om op woensdag 6 juni 2012 een opleidingstruck van Google op te stellen op de Grote Markt. Het advies van de politie moet worden nageleefd en de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', voor een bedrag van 112 EUR, moet vooraf worden betaald. 7. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Flanders Technology International vzw voor standplaats MysteriX-truck Het college verleent toelating aan Flanders Technology International vzw, Technologielaan, 2800 Mechelen, om met de MysteriX-truck een standplaats in te nemen op het Sint-Nicolaasplein van vrijdag 4 tot en met vrijdag 18 januari 2013, op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de adviezen en opmerkingen, geformuleerd door de politie en de marktleider. Er wordt vrijstelling verleend van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', op grond van het betreffend belastingreglement. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 8. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Technisch Berkenboom Instituut voor standplaats wetenschapstruck Xperilab Het college verleent toelating aan het Technisch Berkenboom Instituut, Kalkstraat 26, 9100 Sint-Niklaas, om de wetenschapstruck Xperilab naar Sint-Niklaas te laten komen en deze truck een standplaats te laten innemen op het Sint-Nicolaasplein op donderdag 22 november Er wordt vrijstelling verleend van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', op grond van het betreffend belastingreglement. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. CBS 29 mei

3 9. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein: toelating aan marketingbureau Pepperminds voor promotour Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad Het college verleent toelating aan marketingbureau Pepperminds, Bredestraat 19, 2000 Antwerpen, om, in het kader van een promotour van Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad, op de zaterdagen 2, 9, 23 en 30 juni 2012 met een kleine mobiele balie een standplaats in te nemen in de centrumstraten (behalve in de Stationsstraat) om een kleinigheidje uit te delen aan de lezers. De belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein, voor een bedrag van 81 EUR x 4 dagen = 324 EUR, moet vooraf worden betaald. 10. Overige algemene financiering: aankoop schrobzuigmachine: betaalbaarstelling investeringstoelage aan AGB 't Bau-huis Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college de investeringstoelage voor de aankoop van een schrobzuigmachine, voor een bedrag van EUR, betaalbaar aan het AGB 't Bauhuis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas. 11. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaar 2012: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr. 6950; - facturen: van nr tot en met nr. 5750; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone: dienstjaar 2012: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr. 612 tot en met nr. 646; - facturen: van nr. 702 tot en met nr. 706; - vastgestelde rechten: Sport: sportinstellingen en sportterreinen: leveren van een springtafel voor sporthal De Witte Molen: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college, gelet op de ingediende CBS 29 mei

4 offertes, het leveren van een springtafel 'wedstrijd' op centrale voet (ref. G3405), inclusief bijbehorende transportkar (ref. G3408) en transportkosten voor sporthal De Witte Molen toe te wijzen aan Eurogym bvba, Keizerstraat 34, 9120 Haasdonk, voor een totaal bedrag van EUR + 605,22 EUR (21 % btw) = 3.487,22 EUR. 14. Kinderopvang: kinderdagverblijf Driekoningen: vervangen defecte wasmachine: toewijzing Ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2, en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offerte, het leveren van een nieuwe semi-professionele wasmachine PW 6065 Vario voor het kinderdagverblijf Driekoningen toe te wijzen aan de firma Piet Mariman, Kleine Laan 8, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 3.043,80 EUR + 639,20 EUR (21 % btw) = EUR. De defecte machine zal gratis worden overgenomen door de leverancier voor vernietiging. 15. Overige mobiliteit en verkeer: stadsplanborden: niet ingaan op vraag van JC Decaux Belgium nv voor overname oude stadsplanborden Het college beslist niet in te gaan op de vraag van JC Decaux Belgium nv, Groendreef 50, 1000 Brussel, voor de overname van de oude stadsplanborden vermits deze worden gebruikt als onderdeel voor eventuele vervangingen/herstellingen door de firma Clear Channel. 16. Begraafplaatsen: herstellen grafdelfmachine BOKI 2650: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college de factuur nr van 16 februari 2012, voor een totaal bedrag van 7.828,73 EUR ,03 EUR (21 % btw) = 9.472,76 EUR, betaalbaar aan Heylens bvba, Essenestraat 18, 1740 Ternat, voor het herstellen van de grafdelfmachine Boki 2650 van de stedelijke begraafplaatsen. De betaalbaarstelling van de factuur zal ter kennisgeving aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 17. Buitenlandse relaties: 50-jarig bestaan van de verzustering: lay-out en drukken van de publicatie: kennisneming Het college neemt kennis van de hoge kostprijs (6.700 EUR) voor het drukken van de publicatie in het kader van 50 jaar verzustering in eigen beheer (dienst reprografie). De dienst logistiek zal daarom een externe prijsvraag organiseren bij de lokale en FSC gecertificeerde drukkerijen voor zowel de lay-outopdracht als voor het drukken van de publicatie. CBS 29 mei

5 18. Overige algemene en ondersteunende diensten: centrale aankoopdienst: opstarten procedure kerst- en eindejaarsverlichting via Centrummanagement Sint-Niklaas vzw: principe Het college beslist principieel akkoord te gaan met het opstarten van de procedure voor het huren, monteren, demonteren, onderhouden, stockeren en herstellen van energiezuinige eindejaarsverlichting/ decoratie gedurende een periode van minimum 1 jaar, jaarlijks verlengbaar met een maximum van 4 jaar. Het college gaat akkoord met het opnemen van alternatieven in het bestek (decoratie) ter vervanging van de kerstbomen die tot op heden door de groendienst werden verzorgd. Het college beslist niet in te gaan op de vraag van de bewoners van het Koningin Elisabethplein en het Prins Leopoldplein om aan deze pleinen ook kerstverlichting te voorzien. Artikel 3 Het college beslist akkoord te gaan met het voorzien van contactpunten op de verlichtingspalen voor volgende straten (3 per straat gelijkmatig verdeeld): - Casinostraat; - Regentiestraat; - Belseledorp, en geeft opdracht aan de dienst patrimonium en landbouw hiervoor het nodige te doen. De kostprijs hiervoor wordt geraamd op EUR (inclusief btw). 19. Overige algemene en ondersteunende diensten: PBW: leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) voor de werklieden: toewijzing en budgetwijziging In zitting van 6 februari 2012 nam het college kennis van het feit dat de huidige procedure voor het afsluiten van een raamcontract voor het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) voor de diverse diensten van het stadsbestuur wordt stopgezet omwille van de onvolledig ingediende offertes en het ontbreken van verschillende verplichte stalen. Het college besliste een nieuwe onderhandelingsprocedure op te starten met aangepaste voorwaarden. In overleg met de dienst PBW werd prijs gevraagd voor het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) voor de werklieden van het stadsbestuur van Sint-Niklaas, gedurende minimum 1 jaar en maximum 4 jaar en met ingang van 1 juni Artikel 3 In overeenstemming met: - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de bijbehorende koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, kan deze opdracht worden gegund na onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Artikel 4 Volgende gunningscriteria werden opgenomen in het bestek: - veiligheidsnormen, beschikbare maten, draagcomfort (aan de hand van testen), service (online bestellen met persoonlijke cataloog, technische fiches online ) (55 punten); - kostprijs (35 punten); - leveringstermijn gekoppeld aan vervaldatum (10 punten). Artikel 5 Deze aangelegenheid werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen op 16 februari CBS 29 mei

6 Artikel 6 Uit het proces-verbaal van opening van de offertes van 23 maart 2012 om 11 uur is gebleken dat 8 firma's een offerte hebben ingediend, namelijk: - Intersafe Groeneveld Belgium nv, Generaal De Wittelaan 17 bus 7 en 8, 2800 Mechelen; - Group Malmar-Handel nv - Elka, Lindestraat 104, 9090 Melle; - Peeters-Lambrechts bvba, Nijven 16, 2890 Oppuurs; - Baert Veilig bvba, Nieuwe Steenweg 91, 9140 Elversele; - Verpro bvba, Puyveldestraat 19, 9170 Sint-Pauwels; - Cryus bvba, Heldergemstraat 161, 9450 Haaltert; - Vandeputte Safety nv, Binnensteenweg 160, 2530 Boechout; - Metalen Galler nv, Italiëlei 22, 2000 Antwerpen. Artikel 7 Bij een eerste nazicht van de offertes werd vastgesteld dat een aantal offertes niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de gestelde voorwaarden in het lastenboek. Volgende offertes voldoen niet en worden niet weerhouden: - voor perceel 1 (handschoenen): Verpro bvba en Cryus bvba; - voor perceel 2 (ademhalingsbescherming): Peeters-Lambrechts bvba, Baert Veilig bvba, Verpro bvba, Cryus bvba en Metalen Galler nv; - voor perceel 3 (overige beschermingsmiddelen): Peeters-Lambrechts bvba, Baert Veilig bvba, Verpro bvba en Metalen Galler nv. Artikel 8 Voor de aangeboden producten uit perceel 1 en 3 van de weerhouden offertes werd een testprocedure gehouden bij de werklieden. Er werd geen testprocedure gehouden voor perceel 2, aangezien alle aangeboden producten uit de weerhouden offertes reeds gebruikte en gekende/gelijke producten zijn. Voor dit gunningscriterium kregen de weerhouden offertes van perceel 2 allen de maximumscore. Artikel 9 Op basis van de ingediende prijzen en voorwaarden enerzijds en de bepalingen in het bestek anderzijds werd het gunningsverslag opgemaakt, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, waaruit blijkt dat de weerhouden firma's volgende scores behaalden: - voor perceel 1 (handschoenen): - Vandeputte Safety nv 80,07/100 - Intersafe Groeneveld Belgium nv 76,30/100 - Group Malmar-Handel nv Elka 73,90/100 - Baert Veilig bvba 71,55/100 - Metalen Galler nv 64,03/100 - Peeters-Lambrechts bvba 61,95/100 - voor perceel 2 (ademhalingsbescherming): - Intersafe Groeneveld Belgium nv 99,00/100 - Vandeputte Safety nv 90,61/100 - Group Malmar-Handel nv - Elka 89,53/100 - voor perceel 3 (overige beschermingsmiddelen): - Intersafe Groeneveld Belgium nv 91,41/100 - Vandeputte Safety nv 76,84/100 0 Deze aangelegenheid werd voorgelegd aan het bijzonder overlegcomité PBW stadsbestuur op 25 mei Het college beslist, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren op afroep van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) voor de werklieden van het stadsbestuur van Sint-Niklaas, gedurende minimum 1 jaar en maximum 4 jaar en met ingang van 1 juni 2012, toe te wijzen, als volgt: - perceel 1: het leveren van handschoenen aan Vandeputte Safety nv, Binnensteenweg 160, 2530 Boechout, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting; CBS 29 mei

7 - perceel 2: het leveren van ademhalingsbescherming aan Intersafe Groeneveld Belgium nv, Generaal De Wittelaan 17 bus 7 en 8, 2800 Mechelen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting; - perceel 3: het leveren van overige beschermingsmiddelen aan Intersafe Groeneveld Belgium nv, Generaal De Wittelaan 17 bus 7 en 8, 2800 Mechelen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 2 Ter uitvoering van dit contract zullen voor de periode 1 juni december 2012 volgende bestelbons worden opgemaakt op basis van de vermoedelijke afnames: - perceel 1 (het leveren van handschoenen) voor Vandeputte Safety nv, Binnensteenweg 160, 2530 Boechout, voor een bedrag van 2.727,27 EUR + 572,73 EUR (21 % btw) = EUR; - perceel 2 (het leveren van ademhalingsbescherming) voor Intersafe Groeneveld Belgium nv, Generaal De Wittelaan 17 bus 7 en 8, 2800 Mechelen, voor een bedrag van 1.652,89 EUR + 347,11 EUR (21 % btw) = EUR; - perceel 3 (het leveren van overige beschermingsmiddelen) voor Intersafe Groeneveld Belgium nv, Generaal De Wittelaan 17 bus 7 en 8, 2800 Mechelen, voor een bedrag van 991,74 EUR + 208,26 EUR (21 % btw) = EUR. 3 Ter uitvoering van dit contract zullen vanaf 1 januari 2013 jaarlijks volgende bestelbons worden opgemaakt op basis van de minimumafnames vermeld in het bestek: - perceel 1 (het leveren van handschoenen) voor Vandeputte Safety nv, Binnensteenweg 160, 2530 Boechout, voor een bedrag van 4.132,23 EUR + 867,77 EUR (21 % btw) = EUR; - perceel 2 (het leveren van ademhalingsbescherming) voor Intersafe Groeneveld Belgium nv, Generaal De Wittelaan 17 bus 7 en 8, 2800 Mechelen, voor een bedrag van 2.479,34 EUR + 520,66 EUR (21 % btw) = EUR; - perceel 3 (het leveren van overige beschermingsmiddelen) voor Intersafe Groeneveld Belgium nv, Generaal De Wittelaan 17 bus 7 en 8, 2800 Mechelen, voor een bedrag van 1.487,60 EUR + 312,40 EUR (21 % btw) = EUR. Deze bestelbons zijn voor de minimumafname. Indien in de loop van het dienstjaar blijkt dat het noodzakelijk is om meer pbm's aan te kopen, moeten op dat ogenblik bijkomende bestelbons worden opgemaakt. 20. Overige algemene en ondersteunende diensten: schoonmaak: eenmalige ramenwas stedelijke basisscholen De Droomballon Nieuwkerken en Gavertje Vier Belsele: toewijzing en opstarten dossier ramenwas diverse stadsgebouwen In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college akkoord te gaan met een eenmalige ramenwas voor de stedelijke basisscholen. Het college beslist, gelet op de ingediende offerte, de eenmalige ramenwas voor de stedelijke basisscholen De Droomballon Nieuwkerken en Gavertje Vier Belsele toe te wijzen aan Care nv, Luchthavenllei 7 b bus 2, 2100 Deurne, voor een totaal bedrag van 1.511,17 EUR + 317,34 EUR (21 % btw) = 1.828,51 EUR, verdeeld als volgt: - voor de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken: 817,06 EUR + 171,58 EUR (21 % btw) = 988,64 EUR; - voor de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele: 694,11 EUR + 145,76 EUR (21 % btw) = 839,87 EUR. CBS 29 mei

8 21. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: verlenen van extern advies voor opstart CRM-project: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het verlenen van extern advies voor de opstart van het CRM-project voor de dienst ICT toe te wijzen aan de firma Infront, Veldkant 33 a, 2550 Kontich, voor een totaal bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR. 22. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: leveren van 2 professionele layoutschermen: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het leveren van 2 professionele Nec Spectraview Reference 241/24" lay-outschermen voor de dienst communicatie toe te wijzen aan PC Center bvba, Mercatorstraat 154, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van EUR + 578,34 EUR (21 % btw) = 3.332,34 EUR. 23. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: leveren van 35 desktop pc's met scherm voor de politie: toewijzing In zitting van 4 januari 2012 besliste het college principieel akkoord te gaan met het leveren van 35 pc's en 6 laptops voor de politiezone Sint-Niklaas. In zitting van 27 januari 2012 stelde de gemeenteraad de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure na raadpleging, evenals de raming en de voorwaarden vast. De totale raming bedraagt EUR (inclusief btw). Artikel 3 In zitting van 5 maart 2012 besliste het college het leveren van 6 laptops voor de politiezone toe te wijzen aan Systemat Belgium nv, Chaussée de Louvain 431 e, 1380 Lasne, voor een totaal bedrag van 5.698,38 EUR (inclusief btw). Artikel 4 In zitting van 27 april 2012 ging de gemeenteraad akkoord met een verhoging van de raming voor de aankoop van 35 desktop pc's en 6 laptops voor de politiezone Sint-Niklaas van EUR (inclusief btw) tot een bedrag van EUR (inclusief btw). Artikel 5 Het college beslist, gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2, de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het federaal raamcontract met kenmerk FORMMS-PC-063 en het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren van 35 desktop pc's type Primi'5 i en 24" schermen Philips type 240B1CS met toebehoren voor de politiezone toe te wijzen aan Priminfo nv, rue du Grand Champ 8, 5380 Noville-Les-Bois, voor een totaal bedrag van ,42 EUR ,08 EUR (21 % btw) = ,50 EUR. De pc's omvatten volgende onderdelen: - Priminfo TMB02 Mini-Tower met standaard configuratie; - Priminfo Small form factor 1501; - dvd/rw brander 22x Samsung SH-222AB; CBS 29 mei

9 - kaartlezer 26-in-1 inwendig; - MS Windows Seven Pro 32-bit + cd; - Microsoft Office OEM, licentie MS-Office 2010 OEM voorgeïnstalleerd; - Priminfo azerty USB; - Logitech M180 cordless optical mouse + tapijtje; - 24" TFT-scherm Philips 240B1CS met DVI-kabel, in hoogte verstelbaar, luidsprekers; - netwerkkabel UTP Level 5 e, 5 m; - Y-kabel PC en scherm op 1 stopcontact. Deze pc's zijn door de dienst telematica van de federale politie gevalideerd en zijn samen met de schermen gedekt door een uitgebreide waarborg van 5 jaar met on-site herstelling binnen de 24 uur. 24. Openbaar vervoer: taxi- en verhuurdiensten: wijziging vergunning 2 Lucky bvba voor exploitatie verhuurdienst Het college beslist de vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van 2 Lucky bvba, Hoveniersstraat 71 bus 1, 9100 Sint-Niklaas, te wijzigen door het aantal voertuigen te vermeerderen van 3 naar 4 voertuigen. Een exemplaar van deze vergunning wordt als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 26. Nijverheid: Open Bedrijvendag 2012: bepalen tarief huur stadsmateriaal en deelneming stadsdiensten: principebeslissing Het college beslist in het kader van de Open Bedrijvendag op zondag 7 oktober 2012 het stadsmateriaal ter beschikking te stellen aan de deelnemende bedrijven aan het basistarief. Het college beslist aan de politie en de brandweer te vragen of zij wensen deel te nemen aan de Open Bedrijvendag op zondag 7 oktober Administratieve dienstverlening: verkiezingen: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012: bestelling CEVI-verkiezingspakket Het college beslist bij CEVI nv, Bisdomplein 3, 9000 Gent, het verkiezingspakket 2012 te bestellen voor een totaal geraamd bedrag van EUR + 799,20 EUR (6 % btw) = ,20 EUR. 29. Administratieve dienstverlening: verkiezingen: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012: terbeschikkingstelling zalen stadhuis aan gemeentehoofdbureau Het college beslist op zondag 14 oktober 2012 de vredeszaal, receptiezaal en commandokamer in het stadhuis ter beschikking te stellen aan het gemeentehoofdbureau voor de afwerking van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. CBS 29 mei

10 30. Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie: gezondheidszorg: Donderdag Veggiedag: sensibiliseringsacties 2012 Het college keurt principieel de voorgestelde sensibiliseringsacties in het kader van de overeenkomst met EVA vzw (Ethisch Vegetarisch Alternatief) inzake Donderdag Veggiedag voor 2012 goed: algemene communicatiecampagne, vegetarische picknick, educatieve pakketten voor de scholen en inventaris van het vegetarisch aanbod in de horeca, voor een budget van maximaal EUR (milieu) EUR (samenleving, gezondheidszorg). 33. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: lay-outopdracht Vredefeesten 2012: toewijzing Het college beslist de lay-outopdracht (zonder extra campagneadvies) van de Vredefeesten 2012 toe te wijzen aan het communicatiebureau Jusbox, Nieuwstraat 17, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van EUR ,40 EUR (21 % btw) = 7.550,40 EUR (vergelijkbaar met lay-outkosten 2011). 34. Overige culturele instellingen: 'Sint-Niklaas blaast 2012': logistieke en financiële ondersteuning De Kon. Socialistische Harmonie De Toekomst neemt het initiatief voor 'Sint-Niklaas blaast 2012' in het teken van het Mercatorjaar en werkt 'Sint-Niklaas blaast 2012' uit samen met de Kon. Harmonie De Kunstvrienden, het Harmonieorkest Waesiana en de Kon. Fanfare Sint-Cecilia Belsele. De muzikanten van de harmonie in Sinaai en de fanfare in Nieuwkerken worden uitgenodigd om mee te werken. Ook de stedelijke academie voor muziek, woord en dans wordt betrokken. Het college is bereid om, omwille van de betrokkenheid van een stedelijke instelling enerzijds en het unieke samenwerkingsverband anderzijds, dit initiatief los van de werkwijze voor projectsubsidies te bekijken en de gevraagde logistieke steun (ondersteuning van de promotie via stadstelevisie, het ontwerpen van flyers en affiches bij de dienst cultuur en het drukken ervan bij de dienst reprografie, het kopiëren van partituren in de stedelijke academie voor muziek, woord en dans, en het kosteloos gebruik van de stadsschouwburg) en een subsidie van EUR te verlenen. 35. Jeugd: jeugdwerk: betaalbaarstelling werkingsmiddelen jeugdcentra Het college beslist, conform de overeenkomst met betrekking tot de enveloppenfinanciering ter ondersteuning van de werking, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 januari 2008 en 18 december 2009, een bedrag van EUR als werkingsmiddelen betaalbaar te stellen aan: - JC Den Eglantier, Apostelstraat 13, 9100 Sint-Niklaas; - OJC Kompas, Driekoningenstraat 48, 9100 Sint-Niklaas; - JC 't Verschil, Nieuwkerkenstraat 198, 9100 Sint-Niklaas; - JOC Troelant, Wijnveld 12, 9112 Sinaai; - JC De Galjaar, Kleemstraat 89, 9111 Belsele. CBS 29 mei

11 36. Jeugd: jeugdwerk: jeugdverblijfs- en vormingscentrum Heywijck: kosteloze terbeschikkingstelling aan cultuurcentrum voor jaarlijkse evaluatie, gezellig samenzijn en barbecue Het college beslist het jeugdverblijfs- en vormingscentrum Heywijck kosteloos ter beschikking te stellen aan het cultuurcentrum op woensdag 20 juni 2012 voor de jaarlijkse evaluatie met aansluitend een gezellig samenzijn met barbecue. 37. Jeugd: jeugdwerk: jeugdverblijfs- en vormingscentrum Heywijck: kosteloze terbeschikkingstelling aan dienst evenementen in het kader van Euromarkt Het college beslist het jeugdverblijfs- en vormingscentrum Heywijck kosteloos ter beschikking te stellen aan de dienst evenementen van donderdag 2 tot maandag 6 augustus 2012 in het kader van de Euromarkt. 38. Jeugd: jeugdwerk: jeugdverblijfs- en vormingscentrum Heywijck: kosteloze terbeschikkingstelling aan stedelijke jeugdraad voor plandag Het college beslist het jeugdverblijfs- en vormingscentrum Heywijck kosteloos ter beschikking te stellen aan de stedelijke jeugdraad op zaterdag 16 juni 2012 voor de jaarlijkse plandag. 40. Jeugd: jeugdcommunicatie: adresetiketten voor nieuwe animatoren Het college beslist adresetiketten van de jongeren die 15, 16 of 17 jaar zijn of worden in 2012 te voorzien in het kader van een oproep naar jongeren in Sint-Niklaas om als animator op een van de particuliere speelpleinwerkingen, de open sport- en spelkampen van open stadion of de Pretcamionet mee te draaien. 41. Jeugd: jeugdruimte: toekenning nieuwbouwsubsidie aan 7de FOS Seascouts Mercator Waasland Het college keurt, conform het stedelijk reglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven, een nieuwbouwsubsidie voor de bouw van een jeugdlokaal aan de Breedstraat van EUR aan 7de FOS Seascouts Mercator Waasland, p.a. Nieuwe Baan 111, 9150 Bazel, goed. 42. Jeugd: jeugdruimte: betaalbaarstelling voorschot nieuwbouwsubsidie aan Scouts en Gidsen Sint-Tarsicius Het college stelt, conform het stedelijk reglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven, een voorschot van EUR van de toegekende nieuwbouwsubsidie voor de bouw van een nieuw jeugdlokaal betaalbaar aan Scouts en Gidsen Sint-Tarsicius, p.a. Plezantstraat 329 bus 3, 9100 Sint-Niklaas. CBS 29 mei

12 43. Flankerend onderwijsbeleid: alternatieve organisatie zitdagen school- en studietoelagen ter vervanging van Infomobiel Het college beslist in te gaan op het alternatief aanbod 'organisatie zitdagen school- en studietoelagen' ter vervanging van de Infomobiel van de dienst flankerend onderwijsbeleid en de afdeling studietoelagen van het departement onderwijs van de Vlaamse Overheid. Op zaterdag 1 september 2012 bemannen de brugfiguren van 14 tot 18 uur een infostand voor school- en studietoelagen op de Grote Leermarkt tijdens Villa Pace. Op dinsdag 2 oktober 2012 van 17 tot 19 uur organiseert het departement onderwijs een extra avondzitdag in de verzusteringszaal. Er worden 2 computers, internetaansluiting, 2 kaartlezers, 2 tafels en meerdere stoelen voorzien. 44. Hulp aan het buitenland: sensibiliseringsacties: samenwerking scholenproject 'Loop naar de Pomp?! Basis' Het college neemt kennis van het project 'Loop naar de Pomp?! Basis'. Dit project wil Sint-Niklase lagere scholen aanzetten om actie te ondernemen rond water op school, in de directe omgeving en met een blik op de mondiale wateruitdagingen. Het college maakt hiervoor volgende budgetten vrij: - maximaal EUR voor de uitwerking van het educatief traject; - maximaal EUR voor de uitwerking van het educatief traject waarbij de klemtoon ligt op het milieu- en duurzaamheidsaspect. 46. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan petanqueclub De Populieren voor clubkampioenschap petanque Het college verleent toelating aan petanqueclub De Populieren, p.a. Isengrimlaan 36, 9111 Belsele, om op zaterdag 4 augustus 2012 een clubkampioenschap petanque te organiseren op het speelplein aan de Populierenwijk te Belsele, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Artikel 3 Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 47. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Dillaartwijkvereniging voor wijkfeest Het college verleent toelating aan Dillaartwijkvereniging, p.a. Dillaartwijk 22, 9100 Sint-Niklaas, om op CBS 29 mei

13 zaterdag 23 juni 2012 een feest te organiseren voor de bewoners in de Dillaartwijk, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie, de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid en de groendienst worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Artikel 3 Het college beslist toelating te verlenen om sterke dranken te verkopen. Deze toelating wordt beperkt tot het verkopen van sterke dranken met een maximum alcoholgehalte van 21 % volume. 48. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan CD&V Sint-Niklaas voor vaderdagontbijt Het college verleent toelating aan CD&V Sint-Niklaas, p.a. Heistraat 135 a, 9100 Sint-Niklaas, om op zondag 10 juni 2012 'CD&V vaderdagontbijt' te organiseren op de Grote Markt te Sint-Niklaas, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de marktleider, de politie en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 49. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Destelwijk vzw voor zomerwijkfeest Het college verleent toelating aan Destelwijk vzw, p.a. Destelwijk 108, 9100 Sint-Niklaas, om op zaterdag 23 juni 2012 een zomerfeest te organiseren voor de bewoners in de Destelwijk, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie, de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid en de groendienst worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Artikel 3 Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 50. Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan petanqueclub De Populieren voor clubkampioenschap petanque Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie CBS 29 mei

14 van 100 EUR toe te kennen aan de petanqueclub De Populieren, p.a. Isengrimlaan 36, 9111 Belsele, voor het clubkampioenschap petanque op zaterdag 4 augustus Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan Dillaartwijkvereniging voor wijkfeest Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan de Dillaartwijkvereniging, p.a. Dillaartwijk 22, 9100 Sint-Niklaas, voor het wijkfeest op zaterdag 23 juni Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan Comité K voor buurtfeest Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het Comité K, p.a. Koutermolenstraat 78, 9111 Belsele, voor het buurtfeest op zaterdag 22 september Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan FC Wijnveld-Sinaai Girls voor tornooi, gaaibolling, kaarting en petanque Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 200 EUR toe te kennen aan FC Wijnveld-Sinaai Girls, Zwaanaardestraat 121, 9112 Sinaai, voor een tornooi, gaaibollen, kaarting en petanque op zaterdag 11 en zondag 12 augustus Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan Destelwijk vzw voor zomerwijkfeest Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan Destelwijk vzw, p.a. Destelwijk 108, 9100 Sint-Niklaas, voor het zomerwijkfeest op zaterdag 23 juni Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: betaalbaarstelling subsidie beachvolleyhappening Het college beslist de subsidie van EUR voor de beachvolleyhappening van vrijdag 22 tot en met dinsdag 26 juni 2012 betaalbaar te stellen aan PNV Waasland, p.a. Godsschalkstraat 41, 9100 Sint-Niklaas. CBS 29 mei

15 56. Overige evenementen: Klompentochten: aanrekenen kosten voor transport toiletwagen Het college beslist de onkosten, namelijk 81,60 EUR, voor het transport van een toiletwagen vanuit Sint- Gillis-Waas die werd gebruikt tijdens de Klompentochten in Nieuwkerken aan te rekenen aan de organisator Nieuwkerken Leeft, p.a. Koningin Elisabethlaan 40 bus 3, 9100 Sint-Niklaas. 57. Feesten en plechtigheden: foren en kermissen: kermis Belsele: betaalbaarstellingen Het college beslist in het kader van de kermis te Belsele volgende bedragen betaalbaar te stellen: EUR aan de heer Jan Van den Bossche voor het verzorgen van de presentatie op zondag 10 juni 2012; ,34 EUR, na voorlegging van de factuur, aan Studio Dreams-Dream Events, Belseledorp 41, 9111 Belsele, voor het leveren en bedienen van de licht- en geluidsinstallatie op zaterdag 9 en zondag 10 juni 2012; EUR als voorschot aan de Koninklijke fanfare Sinte-Cecilia Belsele, p.a. Schoonhoudtstraat 107, 9111 Belsele, voor het optreden op zondag 10 juni Het saldo van EUR wordt vereffend de 1ste werkdag na het optreden. 58. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: Vredefeesten 2012: opstijgterrein warmeluchtballons Het college gaat akkoord dat tijdens het weekend van de Vredefeesten op vrijdag 31 augustus 2012, zaterdag 1 en zondag 2 september 2012 een deel van de warmeluchtballons zullen opstijgen van op de terreinen van de firma SVK aan Moleken te Sint-Niklaas. Het college geeft opdracht aan de bevoegde diensten om de nodige vergunningen en verzekeringen hiervoor af te sluiten. 59. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: terbeschikkingstelling toiletwagen aan Garage Vitesse Op zondag 26 augustus 2012 organiseert Garage Vitesse, Europark-Noord 4, 9100 Sint-Niklaas, een barbecue ten voordele van Vredeseilanden op de parking van de garage zelf. Het college beslist hiervoor, in toepassing van het retributiereglement terzake, een vermindering op het tarief toe te staan, doch rekent minimaal 25 % van het voorziene basistarief voor de gevraagde toiletwagen aan, namelijk 131 EUR. 60. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: samenwerking Charlie Jones: presentatie in Museumtheater Het college beslist in samenwerking met de heer Jan Verstraeten een presentatie van beeldend werk en een concert van Charlie Jones te organiseren in het Museumtheater SteM op zaterdag 16 juni De dienst evenementen en plechtigheden biedt organisatorische en promotionele ondersteuning, voorziet drukwerk en een receptie na afloop van de presentatie. CBS 29 mei

16 61. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: sinterklaashappening 'De Sint in de piste' 2011: definitieve afrekening In zitting van 28 februari 2011 besliste het college aan het Actiecomité voor Handel en Ambachten (ACHA) de maximum subsidie van EUR toe te kennen voor het organiseren van de sinterklaashappening 'De Sint in de piste' op maandag 19 en dinsdag 20 november 2011 in een circustent op de Grote Markt. Deze subsidie werd uitbetaald als terugvorderbaar voorschot. Het college besliste een eventueel overschot terug te vorderen na voorlegging van de definitieve afrekening. Het Actiecomité voor Handel en Ambachten legt nu een definitieve afrekening voor aan de stadsontvanger. Uit de cijfers blijkt dat er voor 2011 een tekort van 3.448,84 EUR is. Het reservefonds sinterklaashappening bedraagt na afrekening 9.074,62 EUR. Het college beslist aan ACHA voor 2012 bij budgetwijziging een subsidie van EUR toe te kennen. 62. Feesten en plechtigheden: Na-Tourcriterium: goedkeuring budget Het college keurt het budget goed voor het Na-Tourcriterium op en rond de Grote Markt op vrijdag 27 juli 2012, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Alle uitgaven voor het Na-Tourcriterium 2012 moeten worden voorgelegd aan de dienst evenementen en plechtigheden. 63. Sport: Sinbad: verhuring Sinbad aan Wase Zwemkring voor zwemmanifestaties Het college stemt in met de organisatie van volgende manifestaties door de Wase Zwemkring in het Sinbad op volgende data: - zondag 21 oktober 2012: provinciaal A-kampioenschap: vanaf 7 uur; - zondag 23 december 2012: wedstrijd 'De Laatste Kans': vanaf 12 uur; - zaterdag 29 december 2012: wedstrijd 'De Allerlaatste Kans': vanaf 12 uur; - zondag 13 januari 2013: wintermeeting: vanaf 12 uur; - zondag 17 maart 2013: 'Beker Van Puymbroeck': vanaf 8 uur; - zondag 2 juni 2013: provinciaal criterium voor B- en C-zwemmers: vanaf 12 uur; - dinsdag 30 juli 2013: recordpogingen: vanaf 16 uur. 64. Sport: sportinstellingen en sportterreinen: sportcentra Meesterstraat en Puyenbeke: jaarlijks specialistisch onderhoud kunstgrasterreinen Het college beslist opdracht te geven aan Sportinfrabouw nv, Essendonk 19, 2910 Essen, voor uitvoering van het jaarlijks specialistisch onderhoud van de kunstgrasterreinen, gelegen in de sportcentra Meesterstraat en Puyenbeke. Het onderhoud omvat de algemene basiswerken aangevuld met het leveren en instrooien van infillrubber naargelang de noodzakelijkheid per terrein. De geraamde kostprijs bedraagt 7.368,90 EUR (inclusief btw). CBS 29 mei

17 65. Sport: sportinstellingen en sportterreinen: sportcentrum Meesterstraat: geen opdracht aan firma De Ceuster voor bezanden en diepverluchten A-terrein Het college beslist geen opdracht te geven aan de firma De Ceuster, Fortsesteenweg 30, 2860 Sint- Katelijne-Waver, om het A-terrein van het sportcentrum Meesterstraat te laten bezanden en diepverluchten tegen de aangeboden prijs van EUR (inclusief btw). Het college neemt er kennis van dat Waasland-Beveren de meerkost voor het gevraagde extra renovatiewerk aan het A-terrein van sportcentrum Puyenbeke voor eigen rekening zal nemen. 66. Diensten voor toerisme: boek '150 x proeven van het Waasland': prijsbepaling Het college beslist het boek '150 x proeven van het Waasland' van de heer Mario De Wilde te verkopen bij de dienst toerisme aan 15 EUR. 67. Diensten voor toerisme: bekendmaking verkooppunt zomerzoektocht Davidsfonds Het college gaat akkoord met de plaatsing van de strandvlag van het Davidsfonds als aanduiding voor de startplaats van de zomerzoektocht op de trap aan de ingang van de dienst toerisme tijdens de openingsuren, in de periode van de looptijd van de zoektocht. 68. Diensten voor toerisme: medewerking aan fietszoektocht parochieploeg Belsele Het college gaat akkoord met de verkoop van de formulieren van de fietszoektocht van de parochieploeg van Belsele, p.a. Koning Nobellaan 37, 9111 Belsele, in het toeristisch infokantoor. De formulieren worden niet vooraf aangekocht maar enkel in bewaring genomen en aangeboden aan het publiek aan 2 EUR per persoon. De inkomsten worden integraal overgemaakt aan de ontvangerij die na afloop van de zoektocht deze inkomsten doorstort aan de organisator. Artikel 3 Op de prijsuitreiking van zaterdag 15 september 2012 om 20 uur in de parochiezaal van Belsele wordt het college vertegenwoordigd door de schepenen Marc Heynderickx, Lieve Van Daele, Gaspard Van Peteghem en Mike Nachtegael. Artikel 4 Het stadsbestuur schenkt een prijzenpakket zoals gebruikelijk bij andere zoektochten, samengesteld uit souvenirs van de stad Sint-Niklaas (5 x boek Stad op Sporen, dvd Stad op Sporen, kookboekje Sint-Niklaas en dichtbundel Anton Van Wilderode). CBS 29 mei

18 69. Overige evenementen: eenmalige evenementen: tijdelijke bewegwijzering: toelating aan Vrije Radio Belsele voor afpijlen mountainbike- en fietstocht Het college beslist aan de Vrije Radio Belsele, p.a. Eikenlaan 114, 9111 Belsele, toelating te verlenen voor het afpijlen van een mountainbike- en fietstocht ter gelegenheid van de kermis te Belsele, op zondag 10 juni Het parcours loopt over het grondgebied van de stad, namelijk Belsele. Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd: - de wegwijzers mogen worden geplaatst vanaf vrijdag 8 juni 2012; - het verwijderen van de wegwijzers moet uiterlijk gebeuren op maandag 11 juni 2012, zoniet zal dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, naar rato van 35,30 EUR per uur; - de wegwijzers mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met een koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste manier aan bomen of palen worden bevestigd; - de wegwijzers moeten op een zodanige manier worden aangebracht dat ze geen gevaar vormen of misleidend zijn voor de weggebruikers; - tijdens deze doortocht moeten de fietsers zich houden aan het verkeersreglement; - er mogen geen wegwijzers worden geplaatst in en op de Grote Markt, Stationsplein, Stationsstraat, Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein en Houtbriel. Voor de provinciale wegen en gewestwegen moet toestemming worden gevraagd bij de desbetreffende wegbeheerders. 71. Parken en plantsoenen: bufferzone Europark-Zuid: verrekening forfaitaire vergoeding Het college neemt kennis van de aangetekende brief van 28 maart 2012 van WDP cv, Blakenberg 15, 1861 Meise, waarin wordt gevraagd om: - de vergoeding voor 2011 voor het onderhoud van de bufferzone tussen het Europark-Zuid en de Damstraat te laten ingaan op 25 juni 2011; - het aandeel van de kosten rechtstreeks te verhalen op SNL nv (Lidl); - inzage te krijgen in het onderhoudscontract tussen de stad en Jomi vzw. Het college beslist voor WDP cv een creditnota op te maken voor de forfaitaire onderhoudskosten van de periode van 1 januari 2011 tot 24 juni 2011, of voor 175/365 van EUR of 2.397,26 EUR. Artikel 3 Het college beslist in verband met de rechtstreekse verrekening van de kosten een kopie van de authentieke verkoopakte tussen WDP cv en SNL nv van 20 mei 2010 op te vragen en vanaf ,03 % van de forfaitaire onderhoudskosten rechtstreeks te verhalen op SNL nv. Artikel 4 Het college beslist een kopie van de 2 offertes van Jomi vzw van 2 oktober 2008 aan WDP cv door te sturen. 72. Parken en plantsoenen: Kuildamstraat: schade aan voetpaden en voortuinstroken: problematiek bomen Het college beslist de bomen in de Kuildamstraat niet te verwijderen en het bomenplan voor de Clementwijk uit te voeren zoals vastgesteld in zitting van 26 maart 2012 (uitvoering in 2014). CBS 29 mei

19 73. Straatverlichting: tijdelijk wegnemen en terugplaatsen van verlichtingspalen in Oude Molenstraat-Van Havermaetstraat: toewijzing Het college beslist het tijdelijk wegnemen en terugplaatsen van 4 verlichtingspalen voor het realiseren van het bouwproject Waeslandia in de Oude Molenstraat-Van Havermaetstraat toe te wijzen aan Intergem cv, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 2.901,16 EUR + 609,24 EUR (21 % btw) = 3.510,40 EUR. 74. Sport: sportinstellingen en sportterreinen: sportcentrum Puyenbeke: aanleg BMXparcours: huurovereenkomst: opmaak schattingsverslag Het college beslist met het oog op de aanleg van een BMX-parcours in het sportcentrum Puyenbeke een schattingsverslag te laten opmaken voor de bepaling van de huurwaarde van het perceel grond, gelegen Pijkedreef, kadastraal bekend onder de sectie A nr. 935 d, groot 2.945,80 m². 75. Overige algemene en ondersteunende diensten: onroerende rechten: straatmeubilair: autobuswachthuisjes: reiniging: gebruik bluswater stadswerkplaatsen Het college beslist toelating te verlenen aan JC Decaux Belgium om voor het wassen van de autobuswachthuisjes op het grondgebied van de stad gebruik te maken van het blusreservoir in de stadswerkplaatsen. Het verpompen moet gebeuren met eigen materiaal, uitsluitend tijdens de openingsuren van de stadswerkplaatsen na aanmelding bij de verantwoordelijke. Het college beslist voor dit gebruik een forfaitaire vergoeding van 60 EUR per jaar aan te rekenen. 76. Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen: educatief reservaat 'den akker': betaalbaarstelling subsidie Het college beslist een subsidie van 568,70 EUR betaalbaar te stellen aan De Raaklijn, Kleemstraat 89, 9111 Belsele, voor de aanleg van het educatief reservaat 'den akker', Arkestraat te Belsele. 77. Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen: betaalbaarstelling subsidies voor onderhouden/aanplanten/aanleggen kleine landschapselementen Het college stelt de subsidies voor het onderhouden/aanplanten/aanleggen van kleine landschapselementen (hagen, houtkanten, houtwallen, hoogstambomen, knotbomen, hoogstammige en halfstammige fruitbomen en poelen) betaalbaar zoals vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting (knotseizoen ). Het totaal van de subsidies bedraagt ,50 EUR. CBS 29 mei

20 78. Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen: verlenen ondersteuning voor project gierzwaluwen Waasland Het college beslist Natuurpunt Zuid-Waasland, werkgroep Natuur- en Milieueducatie, p.a. Arkestraat 17, 9111 Belsele, een subsidie van 270 EUR te verlenen voor het aanmaken van 10 nestkasten voor gierzwaluwen. De subsidie wordt verleend na voorlegging van de nodige factuur. Het college beslist de brandweer in te schakelen om de nestkasten op te hangen aan de gevel van de Broederschool, Nieuwstraat 75, en het Sint-Jozef-Klein-Seminarie, Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas. 79. Overig afvalbeheer: bijdrage per inwoner Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland: betaalbaarstelling factuur 2de kwartaal 2012 Het college beslist de factuur, voor een bedrag van ,78 EUR, betaalbaar te stellen aan de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint- Niklaas, als bijdrage per inwoner tijdens het 2de kwartaal van Ophalen van huisvuil: GFT: problematiek afgetrokken labels: standpunt Het college neemt kennis van de problematiek van de afgetrokken GFT-labels en gaat ermee akkoord dat in de toekomst bij het ontbreken van een label, de container niet meer wordt leeggemaakt. 81. Ophalen van huisvuil: openbare afvalkorven Het college beslist de openbare afvalkorven aan Plezantstraat, rechtover Bloemen Persoon en hoek Minderbroedersstraat/Oude Molenstraat, en Lamstraat, omgeving Lidl, te laten staan. 82. Overige milieubescherming: duurzaamheid op de speelpleinwerkingen in 2012 Het college gaat akkoord met het project 'duurzaamheid op de speelpleinwerkingen' in De deelnemende afdelingen van Speelpleinwerking Waasland vzw kiezen minstens 4 acties uit het aanbod van onderstaande ondersteuningsmaatregelen: - fairtrade, bio- en lokale producten; - duurzaam aankoopbeleid; - ecologische moestuin; - uitbreiding afvalstraat; - activiteiten rond duurzaamheid. Het totale project zal maximaal EUR (inclusief btw) kosten. CBS 29 mei

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1.

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 13 augustus 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie