College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van Bellingen, Lieven Dehandschutter en Marc Heynderickx, mevrouw Sofie Heyrman, de heer Mike Nachtegael, schepenen; met mevrouw Marie-Louise Chalmet, stadssecretaris; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. Schepen Lieven Dehandschutter is niet aanwezig bij de behandeling van de punten nrs. 68, 71, 72, 74, 75, 78-82, 88-93, , Schepen Sofie Heyrman is niet aanwezig bij de handeling van de punten nrs. 78, 81, 82, 88-93, , De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur. Het college keurt de notulen goed van de zitting van 14 mei 2012, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Overige verrichtingen betreffende de brandweer: bijdrage in de werking van de Operationele Prezone Waasland: betaalbaarstelling facturen Het college beslist de 2 facturen van 3 mei 2012, voor een bedrag van EUR voor 2011 en een bedrag van EUR voor 2012, betaalbaar te stellen aan de gemeente Beveren, Stationsstraat 2, 9120 Beveren, voor de bijdrage van de stad Sint-Niklaas in de werking van de Operationele Prezone Waasland. 2. Overige algemene en ondersteunende diensten: PBW: verplicht periodiek medisch toezicht beeldschermwerk: principebeslissing Het college beslist de bestaande richtlijn voor het verplicht periodiek medisch toezicht voor beeldschermwerk niet te wijzigen. Voltijdse en meer dan halftijds werkende administratieve personeelsleden worden verplicht uitgenodigd door de personeelsdienst. Het college beslist de personeelsdienst een bevraging te laten doen bij de administratieve personeelsleden die halftijds en minder dan halftijds zijn tewerkgesteld voor vrijwillige oplijsting voor het medisch toezicht beeldschermwerkers. De medische meeruitgave beperkt zich in dit geval tot die mensen die zelf vragen om te worden onderzocht. 3. Overige elementen van openbare orde en veiligheid: herstelling lichtkrant: betaalbaarstelling factuur Het college beslist de factuur, voor een bedrag van 955 EUR + 200,55 EUR (21 % btw) = 1.155,55 EUR, betaalbaar te stellen aan de firma EDC Signs, Alphons Braeckmanlaan 245, 9040 Sint-Amandsberg, voor de herstelling van de lichtkrant van de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid. CBS 29 mei

2 4. Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap: retributies: gratis terbeschikkingstelling van huisvuilzakken Het college beslist toepassing te maken van artikel 5 7.B van de retributie op het gebruik van huisvuilzakken en containers, bestemd voor het ophalen van huisvuil, en 40 grote huisvuilzakken gratis ter beschikking te stellen aan 2 inwoners van de stad. Deze beslissing zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 6. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan marketingbureau Square Melon Belgium voor standplaats opleidingstruck van Google Het college verleent toelating aan marketingbureau Square Melon Belgium, Schaarbeeklei 647, 1800 Vilvoorde, om op woensdag 6 juni 2012 een opleidingstruck van Google op te stellen op de Grote Markt. Het advies van de politie moet worden nageleefd en de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', voor een bedrag van 112 EUR, moet vooraf worden betaald. 7. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Flanders Technology International vzw voor standplaats MysteriX-truck Het college verleent toelating aan Flanders Technology International vzw, Technologielaan, 2800 Mechelen, om met de MysteriX-truck een standplaats in te nemen op het Sint-Nicolaasplein van vrijdag 4 tot en met vrijdag 18 januari 2013, op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de adviezen en opmerkingen, geformuleerd door de politie en de marktleider. Er wordt vrijstelling verleend van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', op grond van het betreffend belastingreglement. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 8. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Technisch Berkenboom Instituut voor standplaats wetenschapstruck Xperilab Het college verleent toelating aan het Technisch Berkenboom Instituut, Kalkstraat 26, 9100 Sint-Niklaas, om de wetenschapstruck Xperilab naar Sint-Niklaas te laten komen en deze truck een standplaats te laten innemen op het Sint-Nicolaasplein op donderdag 22 november Er wordt vrijstelling verleend van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', op grond van het betreffend belastingreglement. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. CBS 29 mei

3 9. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein: toelating aan marketingbureau Pepperminds voor promotour Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad Het college verleent toelating aan marketingbureau Pepperminds, Bredestraat 19, 2000 Antwerpen, om, in het kader van een promotour van Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad, op de zaterdagen 2, 9, 23 en 30 juni 2012 met een kleine mobiele balie een standplaats in te nemen in de centrumstraten (behalve in de Stationsstraat) om een kleinigheidje uit te delen aan de lezers. De belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein, voor een bedrag van 81 EUR x 4 dagen = 324 EUR, moet vooraf worden betaald. 10. Overige algemene financiering: aankoop schrobzuigmachine: betaalbaarstelling investeringstoelage aan AGB 't Bau-huis Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college de investeringstoelage voor de aankoop van een schrobzuigmachine, voor een bedrag van EUR, betaalbaar aan het AGB 't Bauhuis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas. 11. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaar 2012: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr. 6950; - facturen: van nr tot en met nr. 5750; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone: dienstjaar 2012: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr. 612 tot en met nr. 646; - facturen: van nr. 702 tot en met nr. 706; - vastgestelde rechten: Sport: sportinstellingen en sportterreinen: leveren van een springtafel voor sporthal De Witte Molen: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college, gelet op de ingediende CBS 29 mei

4 offertes, het leveren van een springtafel 'wedstrijd' op centrale voet (ref. G3405), inclusief bijbehorende transportkar (ref. G3408) en transportkosten voor sporthal De Witte Molen toe te wijzen aan Eurogym bvba, Keizerstraat 34, 9120 Haasdonk, voor een totaal bedrag van EUR + 605,22 EUR (21 % btw) = 3.487,22 EUR. 14. Kinderopvang: kinderdagverblijf Driekoningen: vervangen defecte wasmachine: toewijzing Ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2, en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offerte, het leveren van een nieuwe semi-professionele wasmachine PW 6065 Vario voor het kinderdagverblijf Driekoningen toe te wijzen aan de firma Piet Mariman, Kleine Laan 8, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 3.043,80 EUR + 639,20 EUR (21 % btw) = EUR. De defecte machine zal gratis worden overgenomen door de leverancier voor vernietiging. 15. Overige mobiliteit en verkeer: stadsplanborden: niet ingaan op vraag van JC Decaux Belgium nv voor overname oude stadsplanborden Het college beslist niet in te gaan op de vraag van JC Decaux Belgium nv, Groendreef 50, 1000 Brussel, voor de overname van de oude stadsplanborden vermits deze worden gebruikt als onderdeel voor eventuele vervangingen/herstellingen door de firma Clear Channel. 16. Begraafplaatsen: herstellen grafdelfmachine BOKI 2650: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college de factuur nr van 16 februari 2012, voor een totaal bedrag van 7.828,73 EUR ,03 EUR (21 % btw) = 9.472,76 EUR, betaalbaar aan Heylens bvba, Essenestraat 18, 1740 Ternat, voor het herstellen van de grafdelfmachine Boki 2650 van de stedelijke begraafplaatsen. De betaalbaarstelling van de factuur zal ter kennisgeving aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 17. Buitenlandse relaties: 50-jarig bestaan van de verzustering: lay-out en drukken van de publicatie: kennisneming Het college neemt kennis van de hoge kostprijs (6.700 EUR) voor het drukken van de publicatie in het kader van 50 jaar verzustering in eigen beheer (dienst reprografie). De dienst logistiek zal daarom een externe prijsvraag organiseren bij de lokale en FSC gecertificeerde drukkerijen voor zowel de lay-outopdracht als voor het drukken van de publicatie. CBS 29 mei

5 18. Overige algemene en ondersteunende diensten: centrale aankoopdienst: opstarten procedure kerst- en eindejaarsverlichting via Centrummanagement Sint-Niklaas vzw: principe Het college beslist principieel akkoord te gaan met het opstarten van de procedure voor het huren, monteren, demonteren, onderhouden, stockeren en herstellen van energiezuinige eindejaarsverlichting/ decoratie gedurende een periode van minimum 1 jaar, jaarlijks verlengbaar met een maximum van 4 jaar. Het college gaat akkoord met het opnemen van alternatieven in het bestek (decoratie) ter vervanging van de kerstbomen die tot op heden door de groendienst werden verzorgd. Het college beslist niet in te gaan op de vraag van de bewoners van het Koningin Elisabethplein en het Prins Leopoldplein om aan deze pleinen ook kerstverlichting te voorzien. Artikel 3 Het college beslist akkoord te gaan met het voorzien van contactpunten op de verlichtingspalen voor volgende straten (3 per straat gelijkmatig verdeeld): - Casinostraat; - Regentiestraat; - Belseledorp, en geeft opdracht aan de dienst patrimonium en landbouw hiervoor het nodige te doen. De kostprijs hiervoor wordt geraamd op EUR (inclusief btw). 19. Overige algemene en ondersteunende diensten: PBW: leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) voor de werklieden: toewijzing en budgetwijziging In zitting van 6 februari 2012 nam het college kennis van het feit dat de huidige procedure voor het afsluiten van een raamcontract voor het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) voor de diverse diensten van het stadsbestuur wordt stopgezet omwille van de onvolledig ingediende offertes en het ontbreken van verschillende verplichte stalen. Het college besliste een nieuwe onderhandelingsprocedure op te starten met aangepaste voorwaarden. In overleg met de dienst PBW werd prijs gevraagd voor het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) voor de werklieden van het stadsbestuur van Sint-Niklaas, gedurende minimum 1 jaar en maximum 4 jaar en met ingang van 1 juni Artikel 3 In overeenstemming met: - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de bijbehorende koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, kan deze opdracht worden gegund na onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Artikel 4 Volgende gunningscriteria werden opgenomen in het bestek: - veiligheidsnormen, beschikbare maten, draagcomfort (aan de hand van testen), service (online bestellen met persoonlijke cataloog, technische fiches online ) (55 punten); - kostprijs (35 punten); - leveringstermijn gekoppeld aan vervaldatum (10 punten). Artikel 5 Deze aangelegenheid werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen op 16 februari CBS 29 mei

6 Artikel 6 Uit het proces-verbaal van opening van de offertes van 23 maart 2012 om 11 uur is gebleken dat 8 firma's een offerte hebben ingediend, namelijk: - Intersafe Groeneveld Belgium nv, Generaal De Wittelaan 17 bus 7 en 8, 2800 Mechelen; - Group Malmar-Handel nv - Elka, Lindestraat 104, 9090 Melle; - Peeters-Lambrechts bvba, Nijven 16, 2890 Oppuurs; - Baert Veilig bvba, Nieuwe Steenweg 91, 9140 Elversele; - Verpro bvba, Puyveldestraat 19, 9170 Sint-Pauwels; - Cryus bvba, Heldergemstraat 161, 9450 Haaltert; - Vandeputte Safety nv, Binnensteenweg 160, 2530 Boechout; - Metalen Galler nv, Italiëlei 22, 2000 Antwerpen. Artikel 7 Bij een eerste nazicht van de offertes werd vastgesteld dat een aantal offertes niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de gestelde voorwaarden in het lastenboek. Volgende offertes voldoen niet en worden niet weerhouden: - voor perceel 1 (handschoenen): Verpro bvba en Cryus bvba; - voor perceel 2 (ademhalingsbescherming): Peeters-Lambrechts bvba, Baert Veilig bvba, Verpro bvba, Cryus bvba en Metalen Galler nv; - voor perceel 3 (overige beschermingsmiddelen): Peeters-Lambrechts bvba, Baert Veilig bvba, Verpro bvba en Metalen Galler nv. Artikel 8 Voor de aangeboden producten uit perceel 1 en 3 van de weerhouden offertes werd een testprocedure gehouden bij de werklieden. Er werd geen testprocedure gehouden voor perceel 2, aangezien alle aangeboden producten uit de weerhouden offertes reeds gebruikte en gekende/gelijke producten zijn. Voor dit gunningscriterium kregen de weerhouden offertes van perceel 2 allen de maximumscore. Artikel 9 Op basis van de ingediende prijzen en voorwaarden enerzijds en de bepalingen in het bestek anderzijds werd het gunningsverslag opgemaakt, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, waaruit blijkt dat de weerhouden firma's volgende scores behaalden: - voor perceel 1 (handschoenen): - Vandeputte Safety nv 80,07/100 - Intersafe Groeneveld Belgium nv 76,30/100 - Group Malmar-Handel nv Elka 73,90/100 - Baert Veilig bvba 71,55/100 - Metalen Galler nv 64,03/100 - Peeters-Lambrechts bvba 61,95/100 - voor perceel 2 (ademhalingsbescherming): - Intersafe Groeneveld Belgium nv 99,00/100 - Vandeputte Safety nv 90,61/100 - Group Malmar-Handel nv - Elka 89,53/100 - voor perceel 3 (overige beschermingsmiddelen): - Intersafe Groeneveld Belgium nv 91,41/100 - Vandeputte Safety nv 76,84/100 0 Deze aangelegenheid werd voorgelegd aan het bijzonder overlegcomité PBW stadsbestuur op 25 mei Het college beslist, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren op afroep van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) voor de werklieden van het stadsbestuur van Sint-Niklaas, gedurende minimum 1 jaar en maximum 4 jaar en met ingang van 1 juni 2012, toe te wijzen, als volgt: - perceel 1: het leveren van handschoenen aan Vandeputte Safety nv, Binnensteenweg 160, 2530 Boechout, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting; CBS 29 mei

7 - perceel 2: het leveren van ademhalingsbescherming aan Intersafe Groeneveld Belgium nv, Generaal De Wittelaan 17 bus 7 en 8, 2800 Mechelen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting; - perceel 3: het leveren van overige beschermingsmiddelen aan Intersafe Groeneveld Belgium nv, Generaal De Wittelaan 17 bus 7 en 8, 2800 Mechelen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 2 Ter uitvoering van dit contract zullen voor de periode 1 juni december 2012 volgende bestelbons worden opgemaakt op basis van de vermoedelijke afnames: - perceel 1 (het leveren van handschoenen) voor Vandeputte Safety nv, Binnensteenweg 160, 2530 Boechout, voor een bedrag van 2.727,27 EUR + 572,73 EUR (21 % btw) = EUR; - perceel 2 (het leveren van ademhalingsbescherming) voor Intersafe Groeneveld Belgium nv, Generaal De Wittelaan 17 bus 7 en 8, 2800 Mechelen, voor een bedrag van 1.652,89 EUR + 347,11 EUR (21 % btw) = EUR; - perceel 3 (het leveren van overige beschermingsmiddelen) voor Intersafe Groeneveld Belgium nv, Generaal De Wittelaan 17 bus 7 en 8, 2800 Mechelen, voor een bedrag van 991,74 EUR + 208,26 EUR (21 % btw) = EUR. 3 Ter uitvoering van dit contract zullen vanaf 1 januari 2013 jaarlijks volgende bestelbons worden opgemaakt op basis van de minimumafnames vermeld in het bestek: - perceel 1 (het leveren van handschoenen) voor Vandeputte Safety nv, Binnensteenweg 160, 2530 Boechout, voor een bedrag van 4.132,23 EUR + 867,77 EUR (21 % btw) = EUR; - perceel 2 (het leveren van ademhalingsbescherming) voor Intersafe Groeneveld Belgium nv, Generaal De Wittelaan 17 bus 7 en 8, 2800 Mechelen, voor een bedrag van 2.479,34 EUR + 520,66 EUR (21 % btw) = EUR; - perceel 3 (het leveren van overige beschermingsmiddelen) voor Intersafe Groeneveld Belgium nv, Generaal De Wittelaan 17 bus 7 en 8, 2800 Mechelen, voor een bedrag van 1.487,60 EUR + 312,40 EUR (21 % btw) = EUR. Deze bestelbons zijn voor de minimumafname. Indien in de loop van het dienstjaar blijkt dat het noodzakelijk is om meer pbm's aan te kopen, moeten op dat ogenblik bijkomende bestelbons worden opgemaakt. 20. Overige algemene en ondersteunende diensten: schoonmaak: eenmalige ramenwas stedelijke basisscholen De Droomballon Nieuwkerken en Gavertje Vier Belsele: toewijzing en opstarten dossier ramenwas diverse stadsgebouwen In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college akkoord te gaan met een eenmalige ramenwas voor de stedelijke basisscholen. Het college beslist, gelet op de ingediende offerte, de eenmalige ramenwas voor de stedelijke basisscholen De Droomballon Nieuwkerken en Gavertje Vier Belsele toe te wijzen aan Care nv, Luchthavenllei 7 b bus 2, 2100 Deurne, voor een totaal bedrag van 1.511,17 EUR + 317,34 EUR (21 % btw) = 1.828,51 EUR, verdeeld als volgt: - voor de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken: 817,06 EUR + 171,58 EUR (21 % btw) = 988,64 EUR; - voor de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele: 694,11 EUR + 145,76 EUR (21 % btw) = 839,87 EUR. CBS 29 mei

8 21. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: verlenen van extern advies voor opstart CRM-project: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het verlenen van extern advies voor de opstart van het CRM-project voor de dienst ICT toe te wijzen aan de firma Infront, Veldkant 33 a, 2550 Kontich, voor een totaal bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR. 22. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: leveren van 2 professionele layoutschermen: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het leveren van 2 professionele Nec Spectraview Reference 241/24" lay-outschermen voor de dienst communicatie toe te wijzen aan PC Center bvba, Mercatorstraat 154, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van EUR + 578,34 EUR (21 % btw) = 3.332,34 EUR. 23. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: leveren van 35 desktop pc's met scherm voor de politie: toewijzing In zitting van 4 januari 2012 besliste het college principieel akkoord te gaan met het leveren van 35 pc's en 6 laptops voor de politiezone Sint-Niklaas. In zitting van 27 januari 2012 stelde de gemeenteraad de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure na raadpleging, evenals de raming en de voorwaarden vast. De totale raming bedraagt EUR (inclusief btw). Artikel 3 In zitting van 5 maart 2012 besliste het college het leveren van 6 laptops voor de politiezone toe te wijzen aan Systemat Belgium nv, Chaussée de Louvain 431 e, 1380 Lasne, voor een totaal bedrag van 5.698,38 EUR (inclusief btw). Artikel 4 In zitting van 27 april 2012 ging de gemeenteraad akkoord met een verhoging van de raming voor de aankoop van 35 desktop pc's en 6 laptops voor de politiezone Sint-Niklaas van EUR (inclusief btw) tot een bedrag van EUR (inclusief btw). Artikel 5 Het college beslist, gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2, de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het federaal raamcontract met kenmerk FORMMS-PC-063 en het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren van 35 desktop pc's type Primi'5 i en 24" schermen Philips type 240B1CS met toebehoren voor de politiezone toe te wijzen aan Priminfo nv, rue du Grand Champ 8, 5380 Noville-Les-Bois, voor een totaal bedrag van ,42 EUR ,08 EUR (21 % btw) = ,50 EUR. De pc's omvatten volgende onderdelen: - Priminfo TMB02 Mini-Tower met standaard configuratie; - Priminfo Small form factor 1501; - dvd/rw brander 22x Samsung SH-222AB; CBS 29 mei

9 - kaartlezer 26-in-1 inwendig; - MS Windows Seven Pro 32-bit + cd; - Microsoft Office OEM, licentie MS-Office 2010 OEM voorgeïnstalleerd; - Priminfo azerty USB; - Logitech M180 cordless optical mouse + tapijtje; - 24" TFT-scherm Philips 240B1CS met DVI-kabel, in hoogte verstelbaar, luidsprekers; - netwerkkabel UTP Level 5 e, 5 m; - Y-kabel PC en scherm op 1 stopcontact. Deze pc's zijn door de dienst telematica van de federale politie gevalideerd en zijn samen met de schermen gedekt door een uitgebreide waarborg van 5 jaar met on-site herstelling binnen de 24 uur. 24. Openbaar vervoer: taxi- en verhuurdiensten: wijziging vergunning 2 Lucky bvba voor exploitatie verhuurdienst Het college beslist de vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van 2 Lucky bvba, Hoveniersstraat 71 bus 1, 9100 Sint-Niklaas, te wijzigen door het aantal voertuigen te vermeerderen van 3 naar 4 voertuigen. Een exemplaar van deze vergunning wordt als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 26. Nijverheid: Open Bedrijvendag 2012: bepalen tarief huur stadsmateriaal en deelneming stadsdiensten: principebeslissing Het college beslist in het kader van de Open Bedrijvendag op zondag 7 oktober 2012 het stadsmateriaal ter beschikking te stellen aan de deelnemende bedrijven aan het basistarief. Het college beslist aan de politie en de brandweer te vragen of zij wensen deel te nemen aan de Open Bedrijvendag op zondag 7 oktober Administratieve dienstverlening: verkiezingen: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012: bestelling CEVI-verkiezingspakket Het college beslist bij CEVI nv, Bisdomplein 3, 9000 Gent, het verkiezingspakket 2012 te bestellen voor een totaal geraamd bedrag van EUR + 799,20 EUR (6 % btw) = ,20 EUR. 29. Administratieve dienstverlening: verkiezingen: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012: terbeschikkingstelling zalen stadhuis aan gemeentehoofdbureau Het college beslist op zondag 14 oktober 2012 de vredeszaal, receptiezaal en commandokamer in het stadhuis ter beschikking te stellen aan het gemeentehoofdbureau voor de afwerking van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. CBS 29 mei

10 30. Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie: gezondheidszorg: Donderdag Veggiedag: sensibiliseringsacties 2012 Het college keurt principieel de voorgestelde sensibiliseringsacties in het kader van de overeenkomst met EVA vzw (Ethisch Vegetarisch Alternatief) inzake Donderdag Veggiedag voor 2012 goed: algemene communicatiecampagne, vegetarische picknick, educatieve pakketten voor de scholen en inventaris van het vegetarisch aanbod in de horeca, voor een budget van maximaal EUR (milieu) EUR (samenleving, gezondheidszorg). 33. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: lay-outopdracht Vredefeesten 2012: toewijzing Het college beslist de lay-outopdracht (zonder extra campagneadvies) van de Vredefeesten 2012 toe te wijzen aan het communicatiebureau Jusbox, Nieuwstraat 17, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van EUR ,40 EUR (21 % btw) = 7.550,40 EUR (vergelijkbaar met lay-outkosten 2011). 34. Overige culturele instellingen: 'Sint-Niklaas blaast 2012': logistieke en financiële ondersteuning De Kon. Socialistische Harmonie De Toekomst neemt het initiatief voor 'Sint-Niklaas blaast 2012' in het teken van het Mercatorjaar en werkt 'Sint-Niklaas blaast 2012' uit samen met de Kon. Harmonie De Kunstvrienden, het Harmonieorkest Waesiana en de Kon. Fanfare Sint-Cecilia Belsele. De muzikanten van de harmonie in Sinaai en de fanfare in Nieuwkerken worden uitgenodigd om mee te werken. Ook de stedelijke academie voor muziek, woord en dans wordt betrokken. Het college is bereid om, omwille van de betrokkenheid van een stedelijke instelling enerzijds en het unieke samenwerkingsverband anderzijds, dit initiatief los van de werkwijze voor projectsubsidies te bekijken en de gevraagde logistieke steun (ondersteuning van de promotie via stadstelevisie, het ontwerpen van flyers en affiches bij de dienst cultuur en het drukken ervan bij de dienst reprografie, het kopiëren van partituren in de stedelijke academie voor muziek, woord en dans, en het kosteloos gebruik van de stadsschouwburg) en een subsidie van EUR te verlenen. 35. Jeugd: jeugdwerk: betaalbaarstelling werkingsmiddelen jeugdcentra Het college beslist, conform de overeenkomst met betrekking tot de enveloppenfinanciering ter ondersteuning van de werking, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 januari 2008 en 18 december 2009, een bedrag van EUR als werkingsmiddelen betaalbaar te stellen aan: - JC Den Eglantier, Apostelstraat 13, 9100 Sint-Niklaas; - OJC Kompas, Driekoningenstraat 48, 9100 Sint-Niklaas; - JC 't Verschil, Nieuwkerkenstraat 198, 9100 Sint-Niklaas; - JOC Troelant, Wijnveld 12, 9112 Sinaai; - JC De Galjaar, Kleemstraat 89, 9111 Belsele. CBS 29 mei

11 36. Jeugd: jeugdwerk: jeugdverblijfs- en vormingscentrum Heywijck: kosteloze terbeschikkingstelling aan cultuurcentrum voor jaarlijkse evaluatie, gezellig samenzijn en barbecue Het college beslist het jeugdverblijfs- en vormingscentrum Heywijck kosteloos ter beschikking te stellen aan het cultuurcentrum op woensdag 20 juni 2012 voor de jaarlijkse evaluatie met aansluitend een gezellig samenzijn met barbecue. 37. Jeugd: jeugdwerk: jeugdverblijfs- en vormingscentrum Heywijck: kosteloze terbeschikkingstelling aan dienst evenementen in het kader van Euromarkt Het college beslist het jeugdverblijfs- en vormingscentrum Heywijck kosteloos ter beschikking te stellen aan de dienst evenementen van donderdag 2 tot maandag 6 augustus 2012 in het kader van de Euromarkt. 38. Jeugd: jeugdwerk: jeugdverblijfs- en vormingscentrum Heywijck: kosteloze terbeschikkingstelling aan stedelijke jeugdraad voor plandag Het college beslist het jeugdverblijfs- en vormingscentrum Heywijck kosteloos ter beschikking te stellen aan de stedelijke jeugdraad op zaterdag 16 juni 2012 voor de jaarlijkse plandag. 40. Jeugd: jeugdcommunicatie: adresetiketten voor nieuwe animatoren Het college beslist adresetiketten van de jongeren die 15, 16 of 17 jaar zijn of worden in 2012 te voorzien in het kader van een oproep naar jongeren in Sint-Niklaas om als animator op een van de particuliere speelpleinwerkingen, de open sport- en spelkampen van open stadion of de Pretcamionet mee te draaien. 41. Jeugd: jeugdruimte: toekenning nieuwbouwsubsidie aan 7de FOS Seascouts Mercator Waasland Het college keurt, conform het stedelijk reglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven, een nieuwbouwsubsidie voor de bouw van een jeugdlokaal aan de Breedstraat van EUR aan 7de FOS Seascouts Mercator Waasland, p.a. Nieuwe Baan 111, 9150 Bazel, goed. 42. Jeugd: jeugdruimte: betaalbaarstelling voorschot nieuwbouwsubsidie aan Scouts en Gidsen Sint-Tarsicius Het college stelt, conform het stedelijk reglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven, een voorschot van EUR van de toegekende nieuwbouwsubsidie voor de bouw van een nieuw jeugdlokaal betaalbaar aan Scouts en Gidsen Sint-Tarsicius, p.a. Plezantstraat 329 bus 3, 9100 Sint-Niklaas. CBS 29 mei

12 43. Flankerend onderwijsbeleid: alternatieve organisatie zitdagen school- en studietoelagen ter vervanging van Infomobiel Het college beslist in te gaan op het alternatief aanbod 'organisatie zitdagen school- en studietoelagen' ter vervanging van de Infomobiel van de dienst flankerend onderwijsbeleid en de afdeling studietoelagen van het departement onderwijs van de Vlaamse Overheid. Op zaterdag 1 september 2012 bemannen de brugfiguren van 14 tot 18 uur een infostand voor school- en studietoelagen op de Grote Leermarkt tijdens Villa Pace. Op dinsdag 2 oktober 2012 van 17 tot 19 uur organiseert het departement onderwijs een extra avondzitdag in de verzusteringszaal. Er worden 2 computers, internetaansluiting, 2 kaartlezers, 2 tafels en meerdere stoelen voorzien. 44. Hulp aan het buitenland: sensibiliseringsacties: samenwerking scholenproject 'Loop naar de Pomp?! Basis' Het college neemt kennis van het project 'Loop naar de Pomp?! Basis'. Dit project wil Sint-Niklase lagere scholen aanzetten om actie te ondernemen rond water op school, in de directe omgeving en met een blik op de mondiale wateruitdagingen. Het college maakt hiervoor volgende budgetten vrij: - maximaal EUR voor de uitwerking van het educatief traject; - maximaal EUR voor de uitwerking van het educatief traject waarbij de klemtoon ligt op het milieu- en duurzaamheidsaspect. 46. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan petanqueclub De Populieren voor clubkampioenschap petanque Het college verleent toelating aan petanqueclub De Populieren, p.a. Isengrimlaan 36, 9111 Belsele, om op zaterdag 4 augustus 2012 een clubkampioenschap petanque te organiseren op het speelplein aan de Populierenwijk te Belsele, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Artikel 3 Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 47. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Dillaartwijkvereniging voor wijkfeest Het college verleent toelating aan Dillaartwijkvereniging, p.a. Dillaartwijk 22, 9100 Sint-Niklaas, om op CBS 29 mei

13 zaterdag 23 juni 2012 een feest te organiseren voor de bewoners in de Dillaartwijk, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie, de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid en de groendienst worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Artikel 3 Het college beslist toelating te verlenen om sterke dranken te verkopen. Deze toelating wordt beperkt tot het verkopen van sterke dranken met een maximum alcoholgehalte van 21 % volume. 48. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan CD&V Sint-Niklaas voor vaderdagontbijt Het college verleent toelating aan CD&V Sint-Niklaas, p.a. Heistraat 135 a, 9100 Sint-Niklaas, om op zondag 10 juni 2012 'CD&V vaderdagontbijt' te organiseren op de Grote Markt te Sint-Niklaas, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de marktleider, de politie en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 49. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Destelwijk vzw voor zomerwijkfeest Het college verleent toelating aan Destelwijk vzw, p.a. Destelwijk 108, 9100 Sint-Niklaas, om op zaterdag 23 juni 2012 een zomerfeest te organiseren voor de bewoners in de Destelwijk, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie, de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid en de groendienst worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Artikel 3 Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 50. Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan petanqueclub De Populieren voor clubkampioenschap petanque Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie CBS 29 mei

14 van 100 EUR toe te kennen aan de petanqueclub De Populieren, p.a. Isengrimlaan 36, 9111 Belsele, voor het clubkampioenschap petanque op zaterdag 4 augustus Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan Dillaartwijkvereniging voor wijkfeest Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan de Dillaartwijkvereniging, p.a. Dillaartwijk 22, 9100 Sint-Niklaas, voor het wijkfeest op zaterdag 23 juni Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan Comité K voor buurtfeest Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het Comité K, p.a. Koutermolenstraat 78, 9111 Belsele, voor het buurtfeest op zaterdag 22 september Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan FC Wijnveld-Sinaai Girls voor tornooi, gaaibolling, kaarting en petanque Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 200 EUR toe te kennen aan FC Wijnveld-Sinaai Girls, Zwaanaardestraat 121, 9112 Sinaai, voor een tornooi, gaaibollen, kaarting en petanque op zaterdag 11 en zondag 12 augustus Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan Destelwijk vzw voor zomerwijkfeest Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan Destelwijk vzw, p.a. Destelwijk 108, 9100 Sint-Niklaas, voor het zomerwijkfeest op zaterdag 23 juni Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: betaalbaarstelling subsidie beachvolleyhappening Het college beslist de subsidie van EUR voor de beachvolleyhappening van vrijdag 22 tot en met dinsdag 26 juni 2012 betaalbaar te stellen aan PNV Waasland, p.a. Godsschalkstraat 41, 9100 Sint-Niklaas. CBS 29 mei

15 56. Overige evenementen: Klompentochten: aanrekenen kosten voor transport toiletwagen Het college beslist de onkosten, namelijk 81,60 EUR, voor het transport van een toiletwagen vanuit Sint- Gillis-Waas die werd gebruikt tijdens de Klompentochten in Nieuwkerken aan te rekenen aan de organisator Nieuwkerken Leeft, p.a. Koningin Elisabethlaan 40 bus 3, 9100 Sint-Niklaas. 57. Feesten en plechtigheden: foren en kermissen: kermis Belsele: betaalbaarstellingen Het college beslist in het kader van de kermis te Belsele volgende bedragen betaalbaar te stellen: EUR aan de heer Jan Van den Bossche voor het verzorgen van de presentatie op zondag 10 juni 2012; ,34 EUR, na voorlegging van de factuur, aan Studio Dreams-Dream Events, Belseledorp 41, 9111 Belsele, voor het leveren en bedienen van de licht- en geluidsinstallatie op zaterdag 9 en zondag 10 juni 2012; EUR als voorschot aan de Koninklijke fanfare Sinte-Cecilia Belsele, p.a. Schoonhoudtstraat 107, 9111 Belsele, voor het optreden op zondag 10 juni Het saldo van EUR wordt vereffend de 1ste werkdag na het optreden. 58. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: Vredefeesten 2012: opstijgterrein warmeluchtballons Het college gaat akkoord dat tijdens het weekend van de Vredefeesten op vrijdag 31 augustus 2012, zaterdag 1 en zondag 2 september 2012 een deel van de warmeluchtballons zullen opstijgen van op de terreinen van de firma SVK aan Moleken te Sint-Niklaas. Het college geeft opdracht aan de bevoegde diensten om de nodige vergunningen en verzekeringen hiervoor af te sluiten. 59. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: terbeschikkingstelling toiletwagen aan Garage Vitesse Op zondag 26 augustus 2012 organiseert Garage Vitesse, Europark-Noord 4, 9100 Sint-Niklaas, een barbecue ten voordele van Vredeseilanden op de parking van de garage zelf. Het college beslist hiervoor, in toepassing van het retributiereglement terzake, een vermindering op het tarief toe te staan, doch rekent minimaal 25 % van het voorziene basistarief voor de gevraagde toiletwagen aan, namelijk 131 EUR. 60. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: samenwerking Charlie Jones: presentatie in Museumtheater Het college beslist in samenwerking met de heer Jan Verstraeten een presentatie van beeldend werk en een concert van Charlie Jones te organiseren in het Museumtheater SteM op zaterdag 16 juni De dienst evenementen en plechtigheden biedt organisatorische en promotionele ondersteuning, voorziet drukwerk en een receptie na afloop van de presentatie. CBS 29 mei

16 61. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: sinterklaashappening 'De Sint in de piste' 2011: definitieve afrekening In zitting van 28 februari 2011 besliste het college aan het Actiecomité voor Handel en Ambachten (ACHA) de maximum subsidie van EUR toe te kennen voor het organiseren van de sinterklaashappening 'De Sint in de piste' op maandag 19 en dinsdag 20 november 2011 in een circustent op de Grote Markt. Deze subsidie werd uitbetaald als terugvorderbaar voorschot. Het college besliste een eventueel overschot terug te vorderen na voorlegging van de definitieve afrekening. Het Actiecomité voor Handel en Ambachten legt nu een definitieve afrekening voor aan de stadsontvanger. Uit de cijfers blijkt dat er voor 2011 een tekort van 3.448,84 EUR is. Het reservefonds sinterklaashappening bedraagt na afrekening 9.074,62 EUR. Het college beslist aan ACHA voor 2012 bij budgetwijziging een subsidie van EUR toe te kennen. 62. Feesten en plechtigheden: Na-Tourcriterium: goedkeuring budget Het college keurt het budget goed voor het Na-Tourcriterium op en rond de Grote Markt op vrijdag 27 juli 2012, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Alle uitgaven voor het Na-Tourcriterium 2012 moeten worden voorgelegd aan de dienst evenementen en plechtigheden. 63. Sport: Sinbad: verhuring Sinbad aan Wase Zwemkring voor zwemmanifestaties Het college stemt in met de organisatie van volgende manifestaties door de Wase Zwemkring in het Sinbad op volgende data: - zondag 21 oktober 2012: provinciaal A-kampioenschap: vanaf 7 uur; - zondag 23 december 2012: wedstrijd 'De Laatste Kans': vanaf 12 uur; - zaterdag 29 december 2012: wedstrijd 'De Allerlaatste Kans': vanaf 12 uur; - zondag 13 januari 2013: wintermeeting: vanaf 12 uur; - zondag 17 maart 2013: 'Beker Van Puymbroeck': vanaf 8 uur; - zondag 2 juni 2013: provinciaal criterium voor B- en C-zwemmers: vanaf 12 uur; - dinsdag 30 juli 2013: recordpogingen: vanaf 16 uur. 64. Sport: sportinstellingen en sportterreinen: sportcentra Meesterstraat en Puyenbeke: jaarlijks specialistisch onderhoud kunstgrasterreinen Het college beslist opdracht te geven aan Sportinfrabouw nv, Essendonk 19, 2910 Essen, voor uitvoering van het jaarlijks specialistisch onderhoud van de kunstgrasterreinen, gelegen in de sportcentra Meesterstraat en Puyenbeke. Het onderhoud omvat de algemene basiswerken aangevuld met het leveren en instrooien van infillrubber naargelang de noodzakelijkheid per terrein. De geraamde kostprijs bedraagt 7.368,90 EUR (inclusief btw). CBS 29 mei

17 65. Sport: sportinstellingen en sportterreinen: sportcentrum Meesterstraat: geen opdracht aan firma De Ceuster voor bezanden en diepverluchten A-terrein Het college beslist geen opdracht te geven aan de firma De Ceuster, Fortsesteenweg 30, 2860 Sint- Katelijne-Waver, om het A-terrein van het sportcentrum Meesterstraat te laten bezanden en diepverluchten tegen de aangeboden prijs van EUR (inclusief btw). Het college neemt er kennis van dat Waasland-Beveren de meerkost voor het gevraagde extra renovatiewerk aan het A-terrein van sportcentrum Puyenbeke voor eigen rekening zal nemen. 66. Diensten voor toerisme: boek '150 x proeven van het Waasland': prijsbepaling Het college beslist het boek '150 x proeven van het Waasland' van de heer Mario De Wilde te verkopen bij de dienst toerisme aan 15 EUR. 67. Diensten voor toerisme: bekendmaking verkooppunt zomerzoektocht Davidsfonds Het college gaat akkoord met de plaatsing van de strandvlag van het Davidsfonds als aanduiding voor de startplaats van de zomerzoektocht op de trap aan de ingang van de dienst toerisme tijdens de openingsuren, in de periode van de looptijd van de zoektocht. 68. Diensten voor toerisme: medewerking aan fietszoektocht parochieploeg Belsele Het college gaat akkoord met de verkoop van de formulieren van de fietszoektocht van de parochieploeg van Belsele, p.a. Koning Nobellaan 37, 9111 Belsele, in het toeristisch infokantoor. De formulieren worden niet vooraf aangekocht maar enkel in bewaring genomen en aangeboden aan het publiek aan 2 EUR per persoon. De inkomsten worden integraal overgemaakt aan de ontvangerij die na afloop van de zoektocht deze inkomsten doorstort aan de organisator. Artikel 3 Op de prijsuitreiking van zaterdag 15 september 2012 om 20 uur in de parochiezaal van Belsele wordt het college vertegenwoordigd door de schepenen Marc Heynderickx, Lieve Van Daele, Gaspard Van Peteghem en Mike Nachtegael. Artikel 4 Het stadsbestuur schenkt een prijzenpakket zoals gebruikelijk bij andere zoektochten, samengesteld uit souvenirs van de stad Sint-Niklaas (5 x boek Stad op Sporen, dvd Stad op Sporen, kookboekje Sint-Niklaas en dichtbundel Anton Van Wilderode). CBS 29 mei

18 69. Overige evenementen: eenmalige evenementen: tijdelijke bewegwijzering: toelating aan Vrije Radio Belsele voor afpijlen mountainbike- en fietstocht Het college beslist aan de Vrije Radio Belsele, p.a. Eikenlaan 114, 9111 Belsele, toelating te verlenen voor het afpijlen van een mountainbike- en fietstocht ter gelegenheid van de kermis te Belsele, op zondag 10 juni Het parcours loopt over het grondgebied van de stad, namelijk Belsele. Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd: - de wegwijzers mogen worden geplaatst vanaf vrijdag 8 juni 2012; - het verwijderen van de wegwijzers moet uiterlijk gebeuren op maandag 11 juni 2012, zoniet zal dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, naar rato van 35,30 EUR per uur; - de wegwijzers mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met een koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste manier aan bomen of palen worden bevestigd; - de wegwijzers moeten op een zodanige manier worden aangebracht dat ze geen gevaar vormen of misleidend zijn voor de weggebruikers; - tijdens deze doortocht moeten de fietsers zich houden aan het verkeersreglement; - er mogen geen wegwijzers worden geplaatst in en op de Grote Markt, Stationsplein, Stationsstraat, Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein en Houtbriel. Voor de provinciale wegen en gewestwegen moet toestemming worden gevraagd bij de desbetreffende wegbeheerders. 71. Parken en plantsoenen: bufferzone Europark-Zuid: verrekening forfaitaire vergoeding Het college neemt kennis van de aangetekende brief van 28 maart 2012 van WDP cv, Blakenberg 15, 1861 Meise, waarin wordt gevraagd om: - de vergoeding voor 2011 voor het onderhoud van de bufferzone tussen het Europark-Zuid en de Damstraat te laten ingaan op 25 juni 2011; - het aandeel van de kosten rechtstreeks te verhalen op SNL nv (Lidl); - inzage te krijgen in het onderhoudscontract tussen de stad en Jomi vzw. Het college beslist voor WDP cv een creditnota op te maken voor de forfaitaire onderhoudskosten van de periode van 1 januari 2011 tot 24 juni 2011, of voor 175/365 van EUR of 2.397,26 EUR. Artikel 3 Het college beslist in verband met de rechtstreekse verrekening van de kosten een kopie van de authentieke verkoopakte tussen WDP cv en SNL nv van 20 mei 2010 op te vragen en vanaf ,03 % van de forfaitaire onderhoudskosten rechtstreeks te verhalen op SNL nv. Artikel 4 Het college beslist een kopie van de 2 offertes van Jomi vzw van 2 oktober 2008 aan WDP cv door te sturen. 72. Parken en plantsoenen: Kuildamstraat: schade aan voetpaden en voortuinstroken: problematiek bomen Het college beslist de bomen in de Kuildamstraat niet te verwijderen en het bomenplan voor de Clementwijk uit te voeren zoals vastgesteld in zitting van 26 maart 2012 (uitvoering in 2014). CBS 29 mei

19 73. Straatverlichting: tijdelijk wegnemen en terugplaatsen van verlichtingspalen in Oude Molenstraat-Van Havermaetstraat: toewijzing Het college beslist het tijdelijk wegnemen en terugplaatsen van 4 verlichtingspalen voor het realiseren van het bouwproject Waeslandia in de Oude Molenstraat-Van Havermaetstraat toe te wijzen aan Intergem cv, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 2.901,16 EUR + 609,24 EUR (21 % btw) = 3.510,40 EUR. 74. Sport: sportinstellingen en sportterreinen: sportcentrum Puyenbeke: aanleg BMXparcours: huurovereenkomst: opmaak schattingsverslag Het college beslist met het oog op de aanleg van een BMX-parcours in het sportcentrum Puyenbeke een schattingsverslag te laten opmaken voor de bepaling van de huurwaarde van het perceel grond, gelegen Pijkedreef, kadastraal bekend onder de sectie A nr. 935 d, groot 2.945,80 m². 75. Overige algemene en ondersteunende diensten: onroerende rechten: straatmeubilair: autobuswachthuisjes: reiniging: gebruik bluswater stadswerkplaatsen Het college beslist toelating te verlenen aan JC Decaux Belgium om voor het wassen van de autobuswachthuisjes op het grondgebied van de stad gebruik te maken van het blusreservoir in de stadswerkplaatsen. Het verpompen moet gebeuren met eigen materiaal, uitsluitend tijdens de openingsuren van de stadswerkplaatsen na aanmelding bij de verantwoordelijke. Het college beslist voor dit gebruik een forfaitaire vergoeding van 60 EUR per jaar aan te rekenen. 76. Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen: educatief reservaat 'den akker': betaalbaarstelling subsidie Het college beslist een subsidie van 568,70 EUR betaalbaar te stellen aan De Raaklijn, Kleemstraat 89, 9111 Belsele, voor de aanleg van het educatief reservaat 'den akker', Arkestraat te Belsele. 77. Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen: betaalbaarstelling subsidies voor onderhouden/aanplanten/aanleggen kleine landschapselementen Het college stelt de subsidies voor het onderhouden/aanplanten/aanleggen van kleine landschapselementen (hagen, houtkanten, houtwallen, hoogstambomen, knotbomen, hoogstammige en halfstammige fruitbomen en poelen) betaalbaar zoals vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting (knotseizoen ). Het totaal van de subsidies bedraagt ,50 EUR. CBS 29 mei

20 78. Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen: verlenen ondersteuning voor project gierzwaluwen Waasland Het college beslist Natuurpunt Zuid-Waasland, werkgroep Natuur- en Milieueducatie, p.a. Arkestraat 17, 9111 Belsele, een subsidie van 270 EUR te verlenen voor het aanmaken van 10 nestkasten voor gierzwaluwen. De subsidie wordt verleend na voorlegging van de nodige factuur. Het college beslist de brandweer in te schakelen om de nestkasten op te hangen aan de gevel van de Broederschool, Nieuwstraat 75, en het Sint-Jozef-Klein-Seminarie, Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas. 79. Overig afvalbeheer: bijdrage per inwoner Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland: betaalbaarstelling factuur 2de kwartaal 2012 Het college beslist de factuur, voor een bedrag van ,78 EUR, betaalbaar te stellen aan de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint- Niklaas, als bijdrage per inwoner tijdens het 2de kwartaal van Ophalen van huisvuil: GFT: problematiek afgetrokken labels: standpunt Het college neemt kennis van de problematiek van de afgetrokken GFT-labels en gaat ermee akkoord dat in de toekomst bij het ontbreken van een label, de container niet meer wordt leeggemaakt. 81. Ophalen van huisvuil: openbare afvalkorven Het college beslist de openbare afvalkorven aan Plezantstraat, rechtover Bloemen Persoon en hoek Minderbroedersstraat/Oude Molenstraat, en Lamstraat, omgeving Lidl, te laten staan. 82. Overige milieubescherming: duurzaamheid op de speelpleinwerkingen in 2012 Het college gaat akkoord met het project 'duurzaamheid op de speelpleinwerkingen' in De deelnemende afdelingen van Speelpleinwerking Waasland vzw kiezen minstens 4 acties uit het aanbod van onderstaande ondersteuningsmaatregelen: - fairtrade, bio- en lokale producten; - duurzaam aankoopbeleid; - ecologische moestuin; - uitbreiding afvalstraat; - activiteiten rond duurzaamheid. Het totale project zal maximaal EUR (inclusief btw) kosten. CBS 29 mei

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal:

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 16-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 26 Besluit nummer: 26_GR_8 Onderwerp: Overheidsopdracht van leveringen en diensten - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 januari 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2016

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 Besluit GOEDGEKEURD B-punten stadsbeheer Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester De heer Koen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Mevrouwen, Mijne Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00013 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verlichting van het gebouw Kunstencentrum

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 november 2016 Besluit nummer: 2016_GR_01030 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor het oprichten van een nieuw jeugdlokaal met jeugdverblijfsfunctie

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD O N TWERP 26.06.2006 UITTREKSELS ZITTING RAAD D.D. 26.06.2006 1. F I N A N C I E N 1. AANPASSEN VOLMACHTEN CENTRALISATIEREKENINGEN RUSTHUIZEN. ======================================================= Gelet

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt lokale politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00723 Onderwerp: Sluiten van een bijakte tot verlenging van de huurovereenkomst voor het onroerend goed

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00519 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, Gent - Renovatie

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01266 Onderwerp: Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de Vrijdagmarkt, deel tussen

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING M., 15 november 2013 Wordt overeenkomstig artikel 21 van het gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering die in het Gemeentehuis Gemeentelijk Administratief Centrum II Ringlaan 20 1745

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 dinsdag 19 januari 2016 TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 OPENBARE ZITTING DEPARTEMENT INTERNE ZAKEN 1. Onderhoudscontract schuifdeuren OCMW en stad Geraardsbergen. Gunnen

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 mei 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00462 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten - Maaltijden voor diverse onderwijsinstellingen van de Stad Gent - SLS/2016/014/2901

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren.

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren. TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/05/2015 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 december

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 december Gemeente Beveren Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 december 2016.. Punt 02: OCMW-Beveren goedkeuring. (OCMW) a) Budgetwijziging 2016. De budgetwijziging 2016 OCMW Beveren

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016.

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. De voorzitter maakt bekend dat de gemeenteraad in openbare zitting zal vergaderen en over volgende punten zal beraadslagen: OPENBARE ZITTING INTERNE ZAKEN:

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 11-09-2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 11-09-2014 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016 Besluit B-punt GOEDGEKD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== 1. Aanstelling vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur Imog en Algemene Vergadering WIV naar

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 02-12-2010

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 02-12-2010 Dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

De raad. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

De raad. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; GR20131024 punt 16: Informatica - vernieuwing computers stadsdiensten en scholen via het raamcontract IT-materiaal - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht De raad Gelet op de wet van

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/11/2011. openbare zitting

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/11/2011. openbare zitting TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/11/2011 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 17/10/2011 2. Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD lokale politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KP) DE BRON - AANVAARDING SCHENKING - GOEDKEURING

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/505 20 december 2001 Besluit houdende een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure betreffende de dienstverlening door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Nadere informatie

Stad Antwerpen District Wilrijk Districtscollege

Stad Antwerpen District Wilrijk Districtscollege Stad Antwerpen District Wilrijk beraadslaging/proces verbaal Kopie Samenstelling: de heer Thierry Vanderkindere, voorzitter; de heren Gilbert Van Nuffel, Johan Peeters, mevrouw Christiana Matthijssens,

Nadere informatie

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst cultuur MONUMENTENZORG Aanvraag tot het bekomen van een stedelijke subsidie voor onderhoudswerken aan waardevolle, niet-beschermde gebouwen (aan te vragen voor aanvang

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013

BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013 BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013 Artikel 1: kader Voor zover de kredieten voorzien zijn in het budget op actie 'straatfeesten (1.3 organiseren en/of ondersteunen van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten)

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie