Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal (PvdA), voorzitter, Van de Camp (CDA), Biesheuvel (CDA), Scheltema-de Nie (D66), Zijlstra (PvdA), Apostolou (PvdA), Middel (PvdA), Van Heemst (PvdA), Dittrich (D66), ondervoorzitter, Rabbae (GroenLinks), Van Oven (PvdA), Kamp (VVD), Rouvoet (ChristenUnie), O. P. G. Vos (VVD), Passtoors (VVD), Van Wijmen (CDA), De Wit (SP), Ross-van Dorp (CDA), Niederer (VVD), Nicolaï (VVD), Halsema (GroenLinks) Weekers (VVD), Van der Staaij (SGP) en Wijn (CDA). Plv. leden: Wagenaar (PvdA), Balkenende (CDA), Cqörüz (CDA), Van Vliet (D66), Duijkers (PvdA), Kuijper (PvdA), Albayrak (PvdA), Barth (PvdA), Hoekema (D66), Karimi (GroenLinks), Santi (PvdA), Luchtenveld (VVD), Slob (ChristenUnie), Van den Doel (VVD), Rijpstra (VVD), Rietkerk (CDA), Marijnissen (SP), Buijs (CDA), Van Baalen (VVD), Van Blerck- Woerdman (VVD), De Vries (VVD), Van Walsem (D66), De Pater-van der Meer (CDA) en Arib (PvdA). 2 Samenstelling: Leden: Witteveen-Hevinga (PvdA), Rosenmöller (GroenLinks), Crone (PvdA), voorzitter, Voûte-Droste (VVD), Noorman-den Uyl (PvdA), Giskes (D66), Kamp (VVD), Marijnissen (SP), Van Dijke (ChristenUnie), Bakker (D66), De Vries (VVD), Hofstra (VVD), De Haan (CDA), ondervoorzitter, Stroeken (CDA), Van Beek (VVD), Balkenende (CDA), Vendrik (Groen- Links), Remak (VVD), Wijn (CDA), Kuijper (PvdA), Dijsselbloem (PvdA), Bolhuis (PvdA), Slob (ChristenUnie) en Cqörüz (CDA). Plv. leden: Koenders (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Balemans (VVD), Van Oven (PvdA), Schimmel (D66), Klein Molekamp (VVD), De Wit (SP), Hoekema (D66), Van Walsem (D66), Wilders (VVD), Blok (VVD), Dankers (CDA), Hillen (CDA), Weekers (VVD), VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 januari 2002 De vaste commissies voor Justitie 1, voor Financiën 2, voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 3, en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 4 hebben op 19 december 2001 overleg gevoerd met minister Korthals van Justitie, minister Zalm van Financiën en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: de brief van de minister van Justitie d.d. 26 april 2001 inzake het jaarlijks verslag MOT (J ); de brief van de minister van Justitie d.d. 16 juli 2001 t.g.v. de voortgangsrapportage Bestrijding financieel-economische criminaliteit over het jaar 2000 (17 050, nr. 221). Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit. De Pater-van der Meer (CDA), Rabbae (Groen- Links), Hessing (VVD), Van den Akker (CDA), Timmermans (PvdA), Hindriks (PvdA), Smits (PvdA), Van der Vlies (SGP), Ten Hoopen (CDA) en Duijkers (PvdA). 3 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Noorman-den Uyl (PvdA), ondervoorzitter, Kamp (VVD), Van Lente (VVD), Van Dijke (ChristenUnie), Bakker (D66), Visser-van Doorn (CDA), De Wit (SP), Van der Knaap (CDA), Harrewijn (GroenLinks), Balkenende (CDA), Van Gent (GroenLinks), Smits (PvdA), Verburg (CDA), Bussemaker (PvdA), Spoelman (PvdA), Örgü (VVD), Van der Staaij (SGP), Santi (PvdA), Wilders (VVD), Snijder-Hazelhoff (VVD), Depla (PvdA) en Bolhuis (PvdA). Plv. leden: E. Meijer (VVD), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), Giskes (D66), Kortram (PvdA), Blok (VVD), Van Blerck-Woerdman (VVD), Van Middelkoop (ChristenUnie), Van Vliet (D66), Stroeken (CDA), Marijnissen (SP), Ten Hoopen (CDA), Vendrik (GroenLinks), Mosterd (CDA), Rosenmöller (GroenLinks), Schoenmakers (PvdA), Dankers (CDA), Dijsselbloem (PvdA), Middel (PvdA), Weekers (VVD), Van Walsem (D66), Oudkerk (PvdA), De Vries (VVD), Van Splunter (VVD), Van der Hoek (PvdA) en Hamer (PvdA). 4 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Swildens- Rozendaal (PvdA), ondervoorzitter, Middel (PvdA), Van Lente (VVD), voorzitter, Dankers (CDA), Oudkerk (PvdA), Rijpstra (VVD), Bakker (D66), Rouvoet (ChristenUnie), Van Vliet (D66), Van Blerck-Woerdman (VVD), Passtoors (VVD), Gortzak (PvdA), Hermann (GroenLinks), Buijs (CDA), Atsma (CDA), Arib (PvdA), Spoelman (PvdA), Kant (SP), E. Meijer (VVD), Van der Hoek (PvdA), Blok (VVD), Mosterd (CDA), Cqörüz (CDA) en Pitstra (GroenLinks). Plv. leden: Lambrechts (D66), Rehwinkel (PvdA), Apostolou (PvdA), Örgü (VVD), Verburg (CDA), Noorman-den Uyl (PvdA), Weekers (VVD), Ravestein (D66), Slob (ChristenUnie), Van t Riet (D66), Terpstra (VVD), Udo (VVD), Belinfante (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Ross-van Dorp (CDA), Th. A. M. Meijer (CDA), Duijkers (PvdA), Smits (PvdA), Marijnissen (SP), O. P. G. Vos (VVD), Hamer (PvdA), Cherribi (VVD), Rietkerk (CDA), Visser-van Doorn (CDA) en Van Gent (Groen- Links). KST58705 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2002 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

2 De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst erop dat hij zeer regelmatig met de Kamer overlegt over de fraudeaspecten op zijn beleidsterrein. Hij vraagt zich af of een gemeenschappelijk algemeen overleg als dit wel zinvol is. De voorzitter zegt een evaluatie toe. Vragen en opmerkingen uit de commissies De heer Kuijper (PvdA) wijst erop dat in het regeerakkoord wordt gewezen op het belang van samenhang in de bestrijding van financiële fraude. Het kan dus goed zijn om in gemeenschappelijk verband over deze zaak van gedachten te wisselen. Het is in dit licht wel vreemd om in het begin van de brief van 16 juli jl. te lezen dat er weinig betrouwbare gegevens voorhanden zijn over de omvang van de fraude en financieeleconomische criminaliteit. De indruk bestaat dat de afzonderlijke departementen voldoende informatie hebben, maar dat het probleem ligt bij het bijeenbrengen van die informatie en het aanbrengen van samenhang. Enige tijd geleden is de ECD van het ministerie van Economische Zaken overgeheveld naar de belastingdienst en onder regie van de FIOD gebracht. Als reden hiervoor werd aangegeven dat financieeleconomische fraude en fiscale fraude vaak samengaan. Onduidelijk is of de samenwerking tot het gestelde doel heeft geleid. De samenvoeging is indertijd onder enige druk snel gerealiseerd, juist omdat samenhang zou kunnen leiden tot een betere opsporing van strafbare feiten. Het valt op dat er een groot verschil bestaat tussen het bedrag aan ontdoken belastingen en het uiteindelijk ingevorderde bedrag. Zo is bij de illegale casino s een belastingnadeel van 49 mln gulden berekend, terwijl slechts f is geïnd. Gemeld wordt dat investeren in fraudebestrijding loont, omdat de opbrengst anderhalf keer zo hoog is als de kosten. Vanaf 2003 zullen de opbrengsten naar schatting ongeveer drie maal zo hoog zijn. Andersom geredeneerd kan worden gezegd dat misdaad loont. Accijnsfraude vindt op grote schaal plaats, met name bij sigaretten en alcohol. Het aantal in beslag genomen sigaretten is schrikbarend gestegen en verdient een verklaring. Mogelijk duidt het op een betere opsporing. Gezien de aantallen lijkt sprake te zijn van georganiseerde criminaliteit. Bij het openbaar ministerie zijn geen gedetailleerde cijfers over uitkeringsfraude bekend. Wel zijn landelijke instroom- en afdoeningsgegevens beschikbaar, maar het is onmogelijk om onderscheid te maken tussen bijstandsfraude, fraude met volksverzekeringen, fraude met werknemersverzekeringen enz. Er zijn beduidend minder zaken van uitkeringsfraude aangemeld bij het openbaar ministerie. Als belangrijkste oorzaak hiervan wordt gegeven het optrekken van de aangiftegrens tot f Wordt zo n bedrag ook gehanteerd bij fiscale fraude? De belangrijkste vorm van werkgeversfraude is premiefraude. Het totale schadebedrag is in de jaren gestegen van 26 mln tot 33,8 mln gulden. Het gemiddelde bedrag per geval is opgelopen van f tot f De trefkans is ruim 30%. Moet hierop niet meer capaciteit worden ingezet? Een probleem blijft de moeizame controle op de zogenaamde uitwonendentoelage die verstrekt wordt op grond van de Wet studiefinanciering. Het gaat om veel geld, terwijl het percentage misbruik en oneigenlijk gebruik niet te berekenen is. Omdat het zo moeilijk te controleren is, is het heel aantrekkelijk om te frauderen. De omvang van de milieufraude wordt niet aangegeven. Meer inzicht hierin is wenselijk. Mevrouw De Pater (CDA) leest in het jaarlijks verslag van het meldpunt ongebruikelijke transacties dat in de eerste vier weken van januari 2002 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

3 omwisselingstransacties boven de f gemeld moeten worden, en vraagt zich af of in de periode daarna melding niet meer nodig is. In het jaarlijks verslag wordt een vervolgproject voor het Phareproject aangekondigd. Wordt na de invoering van de euro verwacht dat een verschuiving optreedt naar andere valutatransacties? Steeds vaker duiken berichten op dat de straatwisselhandel en de daaraan verbonden oplichtingsactiviteiten en criminaliteit voor een groot deel in handen van Oost-Europese groepen zijn, afkomstig uit niet-eu-landen. Er is sprake van een gestage stijging van het aantal verdachte transacties, met name bij banken en wisselkantoren. De bedragen laten zich niet eenvoudig traceren. Dat lijkt ook minder relevant dan de reden van de transacties. Het beeld in dezen dient gecompleteerd te worden. In het jaarlijks verslag wordt het traject van de meldketen weergegeven. Dit traject oogt even schimmig als de ongebruikelijke transacties zelf. Het kernwoord voor de selectie tot verdacht is «ervaring». Die ervaring dient gemeenschappelijk en op zijn minst in trefwoorden beschreven te zijn. Er blijken netwerken schuil te gaan achter de diverse money transfers. Daarbij worden genoemd handel in en smokkel van drugs, heling, valsheid in geschrifte en bijstandsfraude. Het komt nogal eens voor dat bijstandsgerechtigden deel van de keten uitmaken. Bij een goed functionerende sociale dienst, bijstandsverstrekker en trajectbegeleider of althans regisseur, moet een belletje gaan rinkelen als sprake is van behoorlijke neveninkomsten. De ernst van de feiten op zichzelf wordt verschillend beoordeeld. Valsheid in geschrifte en drugscriminaliteit scoren in de aantasting van het rechtsgevoel hoger dan bijstandsfraude, en de mate waarin opgetreden zou moeten worden navenant. In de combinatie van de feiten ontstaat echter een ander beeld. Treffend is het beeld dat geschetst wordt van de wisselaars. Voor een land als Nederland dat als sterke punten dienstverlening en distributie heeft, is financiële integriteit absoluut noodzakelijk om als rechtsstaat gekwalificeerd te worden. Blijkens een krantenbericht heeft het openbaar ministerie onlangs een topadvocaat aangetrokken. Dat is goed nieuws, zeker gezien de eerdere berichten over achterstanden. Volgens de voortgangsrapportage bestrijding financieel-economische criminaliteit zijn over de omvang van het verschijnsel weinig betrouwbare gegevens voorhanden. Op welke wijze wordt gewerkt aan het inzichtelijker maken van de omvang? Het is bevreemdend dat bij vervolgonderzoeken wordt gekozen voor de sector van de sociale zekerheid en de verzekeringsbranche. Wordt in deze sectoren de grootste criminaliteit verondersteld of verwacht men hier het snelst resultaten? In het hoofdstuk over de verticale fraude blijven de bouwfraude en de mogelijke fraude bij instellingen voor hoger onderwijs (inzake foutief opgevoerde studentenaantallen) onvermeld. De rapportage roept als geheel het beeld op dat het individuele, kleine gescharrel eerder en frequenter stevig wordt aangepakt dan omvangrijker zaken. Dit beeld komt ook naar voren in het percentage beleidssepots. Bij grote zaken is dit percentage hoger dan bij individuele, kleinere zaken. Genoemd kan worden de actie gericht op oneigenlijke hypotheekverhoging. Er zijn diverse redenen om een hypotheek te verhogen, maar er zijn ook instrumenten om dit soort aantrekkelijkheden in ons belastingsysteem te voorkomen. In de sector SZW is het beleid zeer gericht op uitkeringsgerechtigden. Het aantal beleidssepots is daar lager dan in andere situaties. In de sector LNV is het beleid gericht op bedrijven, veelal individuele ondernemers. Volgens de rapportage loont investeren in fraudebestrijding. Hierachter lijkt de veronderstelling te zitten dat er altijd fraude zal zijn en dat het de kunst is om een steeds hoger bedrag via schikking, boete of ontneming binnen te krijgen. Met maatregelen dient echter te worden uitgedragen dat fraude niet loont. Mogelijk zal uiteindelijk de investering in fraudebestrijding hoger worden dan de opbrengst. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

4 De heer Niederer (VVD) constateert dat het aantal meldingen van ongebruikelijke en verdachte transacties opnieuw gestegen is en vraagt de regering om de resultaten van 2001 tot dusver en om een prognose voor Op basis van de EU-richtlijn wordt het werkingsgebied van de meldplicht aanzienlijk uitgebreid. Houdt de personele capaciteit van het meldpunt daarmee gelijke tred? Het is goed dat flink wordt geïnvesteerd in de elektronische snelweg. Alle korpsen kunnen toegang krijgen tot het intranet verdachte transacties. Is hier geen verplichting wenselijk? In het kader van de internationale gegevensuitwisseling is de vorming van de financiële inlichtingenunits van groot belang. De meldpunten moeten onderling kunnen communiceren. Wat is de stand van zaken rond de samenwerking tussen de lidstaten op dit punt? Welke landen hebben zich aangesloten bij het initiatief om een virtuele desk op te richten? Intelligence lijkt verder te reiken dan opsporing. Kan Nederland daarmee uit te voeten qua verantwoordelijkheden en bevoegdheden? De voortgangsrapportage bestrijding financieel-economische criminaliteit biedt nog steeds een gebrekkig inzicht in de voortgang en resultaten van de fraudebestrijding op diverse punten. De volgende rapportage dient echt een meer VBTB-achtig karakter te hebben. Er is sprake van een bestendige lijn in de aantallen belastingfraudezaken die de FIOD bij het openbaar ministerie aanmeldt. Conform de doelstelling zijn het er ongeveer 450 per jaar. Is dat het maximum dat het openbaar ministerie aankan of ligt een uitbreiding in het verschiet? Deze vraag moet gezien worden in het licht van het aanstaande functioneel openbaar ministerie, dat zich met name op fraudebestrijding zal richten. Wat zal de verhouding zijn tussen dit functioneel openbaar ministerie en de landelijke parketten en interregionale fraudeteams? Zijn deze teams inmiddels alle op sterkte? In het kader van het verbreden van het algemeen toezicht bij de fiscale fraudebestrijding worden door de belastingdienst correcties opgelegd in definitieve aanslagen. Gaat het hierbij om fiscaal-technische correcties of zijn ze aan te duiden als misbruik of oneigenlijk gebruik? Het is goed dat bij de plukzewetgeving de 10-zakennorm is verlaten. Het doortrekken van dit uitgangspunt bij de gehele fraudebestrijding verdient overweging. Zo kan worden uitgegaan van richtbedragen in plaats van aantallen zaken. De interregionale fraudeteams moeten jaarlijks twee zware en vijftien middelzware zaken behandelen. Ook hiervoor kunnen beter financiële doelstellingen worden opgenomen. Antwoord van de bewindslieden De minister van Justitie bevestigt dat samenhang in de fraudebestrijding van groot belang is. De bestrijding van fraude en financieeleconomische criminaliteit is dan ook een zaak van alle ministers. Het is goed dat het onderwerp in vele vergaderingen aandacht krijgt. Daarnaast is het nuttig om de zaken in een vergadering als deze in samenhang te bezien. Naarmate meer intensievere fraudeopsporingsactiviteiten worden ontplooid, zal meer fraude worden geconstateerd. Naarmate er harder gewerkt wordt, lijken de resultaten op het eerste gezicht slechter. Als het beleid consequent wordt volgehouden, zal het beeld in de toekomst zeker gaan verbeteren. In internationale vergelijkingen komt Nederland er overigens niet slecht vanaf. Er zijn vele ontwikkelingen gaande. De bestrijding van witwassen staat met het oog op de omschakeling naar de euro op het ogenblik in het middelpunt van de belangstelling. Onlangs is de EU-richtijn inzake de bestrijding van witwassen totstandgekomen. Ook in het kader van de terrorismebestrijding heeft het onderwerp extra aandacht. Vanaf 1 april 2002 zal sprake zijn van een functioneel openbaar ministerie. Financiële Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

5 criminaliteit zal dan functioneel kunnen worden aangepakt. Daarbij hoort het aantrekken van deskundigheid van buiten. Bij het verkrijgen van meer inzicht in de omvang van de fraude en financieel-economische criminaliteit gaat het om een langlopend project. Tot op heden waren er voor de schatting van de omvang geen betrouwbare methoden voorhanden. Dat heeft ermee te maken dat het bij fraude vaak gaat om misdrijven zonder duidelijk aanwijsbare individuele slachtoffers. Bovendien moet gedifferentieerd worden naar diverse vormen van fraude. In opdracht van het WODC zijn potentieel kansrijke methoden in kaart gebracht. Als vervolg daarop worden deelonderzoeken uitgevoerd om een aantal methoden te testen. Verzekeringsfraude is daarbij een van de onderwerpen. Met het ministerie van SZW wordt een onderzoek naar de omvang van fraude bij volksverzekeringen voorbereid. De voortgangsrapportage geeft een overzicht van de belangrijkste grote milieufraudezaken die in 2000 hebben gespeeld. Een precieze registratie is lastig, omdat het om verschillende misdrijven en wetsartikelen gaat. De collega van VROM zal worden gevraagd of in de toekomst een nadere uitsplitsing kan worden gegeven. Het belang van het functioneren van het MOT moet worden bezien in het licht van de totale handhavingsketen. In de nota Integriteit financiële sector en terrorismebestrijding staan voorstellen voor een verbetering van de effectiviteit van de meldketen en de positie van het MOT daarin. De omwisselingsindicator euro is niet beperkt tot vier weken. Ook na 28 januari 2000 zullen wisseltransacties boven de f bij DNB worden gemeld, zij het dat het criterium dan wordt. In 2000 was sprake van meldingen bij het MOT. Naar verwachting zal het aantal dit jaar zo n belopen meldingen zullen worden doorgemeld aan justitie. De verwachte verdere stijging van het aantal meldingen noopt tot aandacht voor de bezetting van het meldpunt. De analysecapaciteit dient gelijke tred te houden met de stijging. Een uitbreiding van het MOT is eerder toegezegd door de minister van Financiën. De vraag naar de controle op de toelage voor uitwonenden in de Wet studiefinanciering zal worden doorgeleid naar de minister van OCW. De minister van Financiën meldt dat de samenwerking tussen FIOD en ECD, ingegeven door de wens om tot een beter management te komen, een kwestie van wennen was. Inmiddels is er één bestuur, maar om juridische redenen zijn er twee kamers. Informatie-uitwisseling tussen beide eenheden is in beginsel mogelijk, maar daarbij moet rekening worden gehouden met de proportionaliteit. Het doel van de uitwisseling moet proportioneel zijn. De officier van justitie dient dit te beoordelen. Op 18 december is een handhavingsarrangement getekend door de belastingdienst en het openbaar ministerie, waardoor uitwisseling sneller zal plaatsvinden. De samenwerking verloopt overigens uitstekend. Er is sprake van een stijgende lijn in de geconstateerde accijnsfraude op sigaretten en alcohol. Dit lijkt vooral te maken hebben met een betere opsporing. Te denken valt aan de douanescan op de Maasvlakte, die in dit opzicht zeer effectief blijkt te zijn. Verder is een centraal punt accijns ingesteld. De in beslag genomen sigaretten zijn overigens vaak bestemd voor andere Europese landen. Vaak komen ze uit de Balkan en gaan ze naar Engeland. Met betrekking tot de opgespoorde versus de ingevorderde bedragen is het voorbeeld van de illegale casino s genoemd. Zodra een illegaal casino wordt platgelegd, kan worden becijferd wat de fiscus vermoedelijk is misgelopen aan kansspel- en vennootschapsbelasting. Die bedragen zijn veelal niet invorderbaar, omdat het geld bijvoorbeeld is uitgekeerd aan spelers. Voor straatwisselhandel zal in principe wat minder aanleiding zijn, omdat een groot aantal Europese valuta niet meer hoeft te worden gewisseld. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

6 Wat de money transfers betreft kan verwezen worden naar de nota Integriteit financiële sector en terrorismebestrijding. Daarin wordt een aantal intensiveringen op dit gebied voorgesteld. Getracht zal worden de werkwijze van het MOT wat effectiever te maken. Uit het bankwezen klinkt af en toe de klacht op dat er erg veel moet worden gemeld. In overleg wordt bezien of effectiever kan worden gehandeld. Met andere criteria kan wellicht gekomen worden tot minder massa en meer kwaliteit. Wat de internationale uitwisseling betreft is inmiddels sprake van een behoorlijk netwerk met het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk en Luxemburg. Getracht wordt andere lidstaten te interesseren om deel te nemen aan het netwerk. De volgende fraudenota zal meer worden geformuleerd in termen van wat op welke wijze bereikt moet worden. Getracht zal worden kwantitatieve doelstellingen te formuleren. Correcties op definitieve aanslagen zijn te onderscheiden in drie soorten. De fiscaal-technische correcties zijn betrekkelijk onschuldig. Ook komt vrijwillig herstel voor, waarin mensen hun aangifte alsnog verbeteren. De derde categorie betreft correcties op onjuistheden. Die worden altijd gecheckt aan de hand van de aanmeldings- en vervolgingsrichtlijnen. Jaarlijks worden 4000 zaken geselecteerd die het traject ingaan waarin met het openbaar ministerie wordt overlegd. Zo n 450 zaken worden echt strafrechtelijk aangepakt. Op dat moment zijn de reguliere belastingmethoden, die praktische voordelen hebben, niet meer toepasbaar. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt dat er geen volstrekte gelijkheid is tussen de aanpak van belastingfraude en de aanpak van sociale fraude. Dat kan ook niet, vanwege het feit dat het bij belastingfraude vaak gaat om bedragen die hoger liggen dan bij sociale fraude. Bovendien zijn de trajecten anders. Zo zijn er in de sfeer van de belastingen meer instrumenten om zaken bestuurlijk aan te pakken. Het optrekken van de aangiftegrens heeft wel als doel het bereiken van meer gelijkwaardigheid. Het leidt ook tot een effectievere aanpak. Er is minder niet-afdoening en er zijn meer mogelijkheden om zaken bestuurlijk af te doen. Er is sprake van een forse inzet tegen werkgeversfraude. Het aantal waarnemingen door UVI s op de werkvloer inzake zwarte fraude is in het afgelopen jaar verdubbeld van tot Op 1 januari 2002 komt het SIOD tot leven, een bundeling van bestaande krachten met een extra inzet van mankracht. Het SIOD zal zich met name richten op grootscheepse werkgeversfraude bij het niet afdragen van premies. De omvang van de fraude is niet precies bekend, maar beter aan te geven dankzij het randomized responseonderzoek, dat vorig jaar is verricht. Het onderzoek naar bouwfraude heeft aangegeven dat 25% van de werknemers en uitkeringsgerechtigden wel eens bijklust. Door bouwvakkers wordt overigens twee maal zoveel bijgeklust als gemiddeld. Er zal meer aandacht aan worden besteed. Nadere gedachtewisseling De heer Kuijper (PvdA) heeft de algemene indruk dat de samenwerking in de fraudebestrijding nog niet op het gewenste niveau is. Uiteindelijk moet de samenwerking leiden tot een verhoging van pakkans of opbrengst. De heer Niederer (VVD) herinnert aan zijn vraag naar het gebruik van het intranet verdachte transacties. Het is wenselijk dat alle korpsen op dat intranet zijn aangesloten. Ook op zijn opmerking over het hanteren van richtbedragen in plaats van aantallen zaken is niet gereageerd. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

7 De minister van Justitie bevestigt dat er altijd wat te wensen is. In de nota Criminaliteitsbeheersing is uiteengezet waar het handhavingstekort precies zit. Voor volgend jaar wordt een eerste stap gezet: een extra intensivering van 350 mln gulden, voort te zetten tot 1,8 mld gulden in de volgende kabinetsperiode. Dat laat onverlet dat er al veel gebeurd is: het functioneel openbaar ministerie, de samenvoeging van FIOD en ECD, de komende start van het SIOD. Over de hele linie wordt beter samengewerkt, ook tussen de departementen. Vrijwel alle politieregio s zijn inmiddels aangesloten op het intranet verdachte transacties. In de plukzewetgeving is het criterium van 10 zaken vervallen. Het enthousiasme voor opsporing moet blijvend worden gestimuleerd. Ook op het terrein van de fraudebestrijding zal meer met richtbedragen worden gewerkt. Als het werk goed gedaan wordt, zullen de richtbedragen in de loop van de tijd afnemen. De minister van Financiën betreurt het dat de heer Kuijper de indruk heeft dat de samenwerking tussen FIOD en ECD achterblijft bij de planning. Het loopt goed. Dat laat onverlet dat rechtsbeschermingsprincipes beperkingen opleggen aan het uitwisselen van gegevens. Als puur op financiële doelen en niet op aantallen zou worden gewerkt, zouden zich in de belastingsfeer geen strafrechtelijke zaken meer voordoen. Het publiek aan de schandpaal nagelen is echter ook een doel in zichzelf. Het wordt belangrijk geacht dat ook op fiscaal terrein met enige frequentie openbare strafrechtelijke vervolgingen plaatsvinden. De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie, Swildens-Rozendaal De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Crone De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Terpstra De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Van Lente De griffier van de vaste commissie voor Justitie, Pe Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 15 maart 2000 Aan de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 juni 2001 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 29 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 131 Reïntegratie arbeidsongeschikten Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 februari 2002 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 318 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000 Nr. 16 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 november 2000 De vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 39 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2002 Nr. 17 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 642 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2002 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 472 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 833 Beroepspensioenregelingen Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 juli 2001 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 814 Vliegramp Eindhoven Nr. 18 1 Samenstelling: Leden: Van den Berg (SGP), Valk (PvdA), voorzitter, Zijlstra (PvdA), Apostolou (PvdA), Hillen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 23 972 Bestrijding langdurige werkloosheid Nr. 57 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 april 2002 De vaste commissie voor Sociale Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 981 Verantwoord verslaggeven over sociale verzekeringen Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Witteveen-Hevinga (PvdA), ondervoorzitter, Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 25 434 Structuurversterking filmindustrie Nr. 9 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 241 Enquête vliegramp Bijlmermeer Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 44 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juli 1999 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 22 452 Internationalisering van het onderwijs Nr. 17 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der Hoeven (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 128 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 650 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 februari 2002 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 476 Inzet Nederlandse politie en Koninklijke Marechaussee bij internationale civiele politie-operaties Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Blaauw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 816 Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000 2003 Nr. 26 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Swildens- Rozendaal (PvdA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 57 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1999

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 469 Herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede aanpassing van enkele bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 14 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Noorman-den Uyl (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 887 Samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 13 november 2001 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 707 Wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing omroepbijdrage) Nr. 24

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 155 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-07 Ecofin-Raad Nr. 312 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Van Oven (PvdA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 Nr. 116 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 063 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 21 501-02 Algemene Raad 21 501-16 Landbouwraad Nr. 257 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Ter Veer (D66), Van Middelkoop (GPV), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 161 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 januari 2002 De vaste commissie voor Sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-07 Ecofin-Raad Nr. 322 1 Samenstelling: Leden: Te Veldhuis (VVD), voorzitter, Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (ChristenUnie),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2000 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 591 Grootschalig afluisteren van moderne telecommunicatiesystemen Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal (PvdA), voorzitter, Van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 469 Uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 136 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 405 Milieu en Economie Nr. 27 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 017 Versterking ruimtelijk-economische structuur Nr. 26 1 Samenstelling: Leden: Schutte (GPV), Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-26 Gelijke Kansen Raad 21 501-18 Sociale Raad Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 1999 De algemene commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-15 Consumentenraad Nr. 38 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-07 Ecofin-Raad 23 490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag Nr. 303 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 667 Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 573 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 oktober 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 132 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 895 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, houdende een verbeterde formulering van de hardheidsclausule inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 204 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot het openstellen van beroep in cassatie tegen vrijspraken alsmede het doen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 49 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 213 De positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal (PvdA), voorzitter, Van de Camp (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 983 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de toepassing van maatregelen in het belang van het onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 227 Organisatie EK2000 Nr. 36 1 Samenstelling: Leden: Te Veldhuis (VVD), ondervoorzitter, De Cloe (PvdA), voorzitter, Van den Berg (SGP), Van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 15 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Noorman-den Uyl (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 221 Wijziging van de Abw, de IOAW en de IOAZ in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot tijdelijke ontheffing van de sollicitatieverplichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 072 Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken in verband met het vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 081 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 045 Streekvervoer Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 december 1998 De commissie voor Rijksuitgaven 1 heeft over het rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 938 Leeftijdsgrenzen in de wet- en regelgeving Nr. 4 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 december 1998 De vaste commissies voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 854 De moord op de heer Th. van Gogh Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2004 De vaste commissies voor Justitie 1 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Kalsbeek (PvdA), Bijleveld-Schouten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 460 Illegale verhuur van woningen Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Reitsma (CDA), voorzitter, Van Middelkoop (GPV), Witteveen-Hevinga (PvdA), Feenstra

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 23 706 Wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 215 Uitwisseling van recherche-informatie tussen CRI en politieregio s Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Biesheuvel (CDA), Swildens-Rozendaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 23 530 Verdragen in voorbereiding Nr. 39 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 december 1999 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 24 724 Studiefinanciering Nr. 54 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2002 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 449 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juni 1999 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 17 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 23 235 Thuiszorg Nr. 68 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 april 2000 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 567 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 1999 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-05 Cultuurraad Nr. 35 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 811 Aardgasbaten Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 januari 2000 De commissie voor de Rijksuitgaven 1 en de vaste commissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 10 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 december 1999 De vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 192 Drugssmokkel Schiphol Nr. 10 1 Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal (PvdA), voorzitter, Van de Camp (CDA), Biesheuvel (CDA), Scheltema-de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit 24 557 Kansspelen Nr. 242 1 Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal (PvdA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 918 Goedkeuring van de op 14 mei 2001 te Brussel totstandgekomen Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 587 Kinderopvang Nr. 15 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Swildens- Rozendaal (PvdA), ondervoorzitter, Bijleveld- Schouten (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 498 Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de evaluatie van de bijstandsverlening aan zelfstandigen Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 570 (R 1672) Voorstel van rijkswet van het lid Van Oven tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 863 Betalingsverkeer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2001 De vaste commissie voor Financiën 1 heeft op 26 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 035 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een beroep op de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 11 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 juni 2000 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 202 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 587 Aanpassing van de Advocatenwet aan richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 ter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 451 Herziening scheidingsprocedure Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 1998 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 231 Compensatiebeleid aanschaf defensiematerieel in het buitenland Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter,

Nadere informatie