Vragenlijst Verzekering Professionele Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwondernemingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst Verzekering Professionele Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwondernemingen"

Transcriptie

1 Vragenlijst Verzekering Professionele Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwondernemingen

2 1 ALGEMENE INFORMATIE Voert u een van de volgende activiteiten uit? Asbestverwijdering Speciale werken Zwembaden Aantal arbeiders met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur: (inclusief de zaakvoerder) Plaatst u opdrachten: Voor alle vakgroepen? Als algemene bouwfirma? Als algemene aannemer? Als bouwonderneming van individuele woningen? Als vastgoedpromotor? Als bouwheer, technische studiebureau, assistent-bouwheer? Op bouwwerken van meer dan ? Met werken die niet onder de courante technieken vallen? Ja Nee Wat is het bedrag van uw grootste opdracht: Gelieve de omzet te geven: Omzet Verleden boekjaar Lopend boekjaar (geraamde omzet voor ondernemingen in oprichting) Raming voor het volgende boekjaar België Export Export VSA/Canada Totaal 2

3 2 BEDRIJFSACTIVITEITEN Gelieve uw omzet te geven in de door de onderneming uitgevoerde of in onderaanneming gegeven activiteiten Opgelet: het totale % van de activiteiten van 1 tot 41 die door de onderneming zijn uitgevoerd en in onderaanneming zijn gegeven moet gelijk zijn aan 100. Voorbereiding en inrichting van de werf: Uitgevoerd door de onderneming In onderaanneming gegeven 1. Afbraak * 2. Grondwerken 3. Grondverbetering 4. Aansluiting op diverse nutsvoorzieningen, drainering, wegen, voetpaden, bestrating, beregeningssysteem, groene zones 4.1. Landschapsarchitect 5. Montage van stellingen voor rekening van derden 6. Asbestbehandeling 7. Curatieve behandeling (houtworm-schimmels) 8. Droogmaking van de muren Structuur en ruwbouw: Uitgevoerd door de onderneming In onderaanneming gegeven 9. Speciale funderingen 10. Metselwerk en gewapend beton behalve in situ voorgespannen 11. In situ voorgespannen beton 12. Houten draagconstructie en structuur, uitgezonderd huizen met een houten skelet 13. Metalen draagconstructie en structuur Afgeperkt en overdekt: 14. Afdekking, inclusief de bijkomende werken voor de afdichting binnen de grens van 400m² per werf, en met uitzondering van de plaatsing van zonnepanelen Uitgevoerd door de onderneming In onderaanneming gegeven 15. Afdichting van het dak, het terras en de binnenvloer 16. Afdichten en waterdicht maken van kuipvloer, reservoirs en zwembaden 17. Beschermende opvulling, afdichting en waterdicht maken van de gevels 18. Extern schrijnwerk uitgezonderd veranda's Veranda's 19. Gevelbekleding 20. Vliesgevels 21. Stoffen structuren en bedekkingen 3

4 Opdelingen-voorzieningen: Uitgevoerd door de In onderaanneming onderneming gegeven 22. Binnenschrijnwerk Indeling keukens, winkels, badkamers 23. Pleisterwerken-stuc-gips 24. Sloten-Metaalwerk 25. Glas-Spiegels, uitgezonderd veranda's 26. Verf, exclusief het waterdicht maken en afdichten van de gevels 27. Bedekking van oppervlakken met soepele materialen en zwevende vloer 28. Bedekking van de oppervlakken met harde materialen (tegels) - ondervloeren en gietvloeren 29. Thermische isolatie - akoestische isolatie - koelisolatie Technische gedeelten: Uitgevoerd door de onderneming In onderaanneming gegeven 30. Loodgieterij-sanitaire installaties, met uitzondering van de plaatsing van geïntegreerde zonnepanelen 31. Thermische koelinstallaties, waaronder aerothermie, en uitgezonderd het plaatsen van geïntegreerde zonnepanelen 32. Schoorstenen 33. Ventilatie- en airconditioninginstallaties, waaronder aerothermie, en uitgezonderd het plaatsen van geïntegreerde zonnepanelen 34. Elektriciteit Plaatsen van antennes en parabolen, alarmen 35. Oven en industriële schouwen 36. Liften 37. Zwembaden 38. Huizen met een houten skelet 39. Geothermie ** 40. In het dak geïntegreerde zonnepanelen 41. Niet in het dak geïntegreerde zonnepanelen Totaal van alle activiteiten van 1 tot % * Aanvaard bij wijze van bijkomende werken volgens de definitie van de nomenclatuur van de verzekeraars. ** Enkel aanvaard voor de procedures met een Technisch Advies of een andere geldige procedure 4

5 Gelieve uw activiteit te beschrijven indien dat hiervoor niet gebeurde: 3 GEGEVENS Naam of handelsbenaming: Onderneming in oprichting: Ja Nee Oprichtingsdatum: Nationaliteit: NAF-code: Tel.: Fax: Rechtsvorm: KBO-nr.: Gsm: Adres van de onderneming: Nr. Adres: Postcode: Stad: Naam en voornaam van de bestuurder: 4 BIJKOMENDE INFORMATIE Gewenste datum van inwerkingtreding: Afsluitingsdatum van het boekjaar: Geef de samenstelling van de personeelsbezetting van de onderneming aan: Personeel met arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur Jaar N-1 Jaar N Administratief/Leidinggevend personeel (waaronder de bedrijfsleider): Arbeiders met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur: Hebt u een nevenactiviteit van handel of vervaardiging van bouwmaterialen, niet gevolgd door de plaatsing ervan? Ja Nee Zo ja, %: en aard van de materialen: Informatie over de werven: Totaalkost voor grootste werf Totaalkost van een gemiddelde werf Aantal uitgevoerde werken Voorzien (N+1) Dit jaar (N) Vorig jaar (N-1) Als het grootste project groter is dan , moet de indiener zijn precieze rol in dit project meedelen, alsook het bouwtype. 5

6 5 PROFESSIONELE ERVARING Heeft u een professionele ervaring in de gewenste activiteit?: Ja Nee Aantal jaren? 6 VEILIGHEID OP HET WERK Waren er de laatste 5 jaar arbeidsongevallen op het werk? : Ja Nee Datum Oorzaken Eventuele omstandigheden en gevolgen 7 KWALIFICATIES Beschikt u over professionele kwalificaties?: Ja Nee Ja Nee Ja Nee Qualibat? Qualipv Elec+Bat? Qualifelec? PG/PMG? Qualisol? Qualibois? Qualipv Elec? Qualieau? Qualipv Bat? Andere: 8 DETAILS VAN DE OMZET 1) Uitsplitsing van de omzet (in percentage) per klantensector (uw opdrachtgevers): Klantensector % van de omzet Particulieren % Ondernemingen, rechtspersonen, administraties... % 100% 2) Opsplitsing van de omzet (in percentage) per aard van de overeenkomst: Soort contract % van de omzet Werken in onderaanneming: % Werken als onderaannemer: % Rechtstreeks uitgevoerde werken: % 100% 6

7 3) Opsplitsing van de omzet (in percentage) per aard van de werken: Aard van de werken % van de omzet Nieuwe werken % Renovatie % 100% 9 ANTECEDENTEN Gelieve de onderstaande vragen enkel in te vullen als uw vennootschap meer dan een jaar geleden is opgericht en/of al verzekerd is. Bevindt of bevond u zich in een van deze situaties? Gerechtelijke reorganisatie? Zonder verzekering sinds meer dan een jaar? Beëindigd vanwege schadegeval? Beëindigd vanwege niet-betaling? Ja Nee Zo ja, datum van de gerechtelijke reorganisatie: Is de onderschrijver verzekerd?: Ja Nee Zo ja: Naam van de verzekeringsmaatschappij: Contractnummer: Ingangsdatum van de overeenkomst: Zoniet en indien langer dan 1 maand zonder verzekering en/of indien er een werf lopende is, leg uit waarom er geen verzekering is: Om welke reden moet de verzekeringsovereenkomst eindigen, of is die beëindigd: Datum van opzeg: Beëindiging op uw initiatief: Ja Nee Zo ja, verduidelijk: Opzeg vanwege de verzekeringsmaatschappij: Niet-naleving van de polis (bv: niet-betaling van de premie, valse aangifte): Ja Nee Zo ja, verduidelijk: De verzekeringsmaatschappij trekt zich terug uit de sector: Ja Nee Ten gevolge van een schadegeval (of schademelding): Ja Nee 7

8 Andere: Bent u de laatste 5 jaar aansprakelijk gesteld op grond van soortgelijke waarborgen als die van dit voorstel? (Burgerlijke Aansprakelijkheid, Schade in de loop van de werken): Ja Nee In geval van een positief antwoord, gelieve de onderstaande tabel in te vullen: Datum Aard % aansprakelijkheid Geraamd bedrag Uitbetaald bedrag Afgesloten Voor ieder schadegeval van meer dan , gelieve de oorzaken en omstandigheden te vermelden in een bijgevoegde nota. Werd de onderneming de voorbije 10 jaar aansprakelijk gesteld?: Ja Nee Heeft u kennis gehad van feiten of gebeurtenissen waarvoor u aansprakelijk gesteld kunt worden?: Ja Nee Zo ja, verduidelijk: 10 BETALING Hoe wenst u te betalen: Jaarlijks Halfjaarlijks 11 BIJ TE VOEGEN STUKKEN Overzicht als de indiener al verzekerd was Een KBO-uittreksel Diploma's / Bekwaamheidsattesten of andere BELANGRIJKE OPMERKING: IEDER ONVOLLEDIG DOSSIER ZAL NIET DOOR DE VERZEKERAAR BEHANDELD WORDEN 8

9 12 VERKLARING De indiener bevestigt dat de verklaringen in deze onderzoeksvragenlijst overeenstemmen met de waarheid en dat ze moeten dienen als basis voor het opstellen van de verzekeringsovereenkomst die hij wenst af te sluiten. WE VESTIGEN UW AANDACHT OP HET FEIT DAT DEZE VRAGENLIJST EEN CONTRACTUEEL DOCUMENT IS, EN DAT IEDERE WEGLATING, IEDERE VALSE OF ONJUISTE VERKLARING KAN LEIDEN TOT DE NIETIGHEID VAN DE OVEREENKOMST OF DAT DE ONDERTEKENENDE INDIENER ZICH BLOOTSTELT AAN DE SANCTIES VOORZIEN IN DE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 25 JUNI 1992 INZAKE DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST, ZOALS EEN INSCHRIJVING BIJ DATASSUR. "Ik aanvaard dat Securities & Financial Solutions (SFS) me verzekeringsaanbiedingen voorlegt, ook via ondernemingen gevestigd in de lidstaten van de EER. " Uw SFS-adviseur: Gedaan te: Op: Handtekening van de indiener De handtekening laten voorafgaan door de geschreven vermelding "gelezen en goedgekeurd" De informatie in dit document is bestemd voor de eigen bestanden van de Vennootschap en eventueel die van professionele verzekeringsorganismen. U kunt vragen dat de gegevens over u in deze vragenlijst aan u worden meegedeeld, u kunt ze eventueel laten aanpassen volgens de voorwaarden voorzien in de wet van 8 december 1992, van toepassing in België. 9

ICT Bedrijven. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren.

ICT Bedrijven. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren. ICT Bedrijven Belangrijke informatie. A. Gelieve alle vragen te beantwoorden. Deze informatie is benodigd voor de onderschrijvings- en premieanalyse. Uw antwoorden worden als wettelijk materiaal beschouwd

Nadere informatie

Auto Verzekeringsvoorstel

Auto Verzekeringsvoorstel Auto Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Voorstel motorrijtuigen

Voorstel motorrijtuigen Voorstel motorrijtuigen Nieuwe zaak Vervangt polis met contractnummer Wijziging van polisnummer Polis/contractnummer Offertenummer Producent Producentnummer CBFA-nummer Telefoonnummer Referentie producent

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel Comfort Auto. Verzekering en bijstand Auto

Verzekeringsvoorstel Comfort Auto. Verzekering en bijstand Auto Verzekeringsvoorstel Comfort Auto Verzekering en bijstand Auto Tussenpersoon : Nummer : Tel. : Fax. : Ref. Nieuwe zaak Wijziging aan contractnummer... (Vloot nr..) Bijkomend voertuig Vervanging van voertuig

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT Bedrijven

Aanvraagformulier voor Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT Bedrijven Tussenpersoon Algemeen 1 Naam bedrijf Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Emailadres Website 2a Rechtsvorm van het bedrijf 2b. Namen van dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen die meeverzekerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Voorwoord Doel van het contract Het contract "Formule 24 Privé-leven" beschermt u (en de personen die u dierbaar zijn), tegen de financiële

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht.

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht. Aliquismod AEGON Auto modipisis op Maat nulput o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnr. Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon gewenste

Nadere informatie

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis

Nadere informatie

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen)

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) AEGON Auto op Maat Aanvraagformulier o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer gewenste ingangsdatum Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bestek ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Aanbestedende overheid: Provincie Antwerpen Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Opdracht: Ranst/Emblem Campus Vesta

Nadere informatie

Gemeenschappelijke bepalingen voor de verzekeringen Algemene voorwaarden

Gemeenschappelijke bepalingen voor de verzekeringen Algemene voorwaarden Gemeenschappelijke bepalingen voor de verzekeringen Algemene voorwaarden Inhoudstafel 1. HET LEVEN VAN HET CONTRACT... 2 1 - De partijen bij het verzekeringscontract... 2 2 - Uw aangewezen gesprekspartner...

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen.

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juni 2003 BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder:

Nadere informatie

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS ~ PROTECl VERZEKERINGSMMTSCIL-\f'PIJ Wij bouwen aan uw zekerheid \ \11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\1\ \\11\ 1\\\1 \\1\\ 1\111 \\\\ \11\ 0000015243 Verzeketingsorulernerning toegelaten onder nummer 1.009

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor Consultancy en Interimmanagement

Aanvraagformulier voor Consultancy en Interimmanagement Aanvraagformulier voor Consultancy en Interimmanagement Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Het door verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009)

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Octrooibureaus

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Octrooibureaus Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Octrooibureaus > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline PROJECT BARA B8 Lastenboek Appartementen Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne Cityline Antoon Van Osslaan 1 bus 2-1120 Brussel Tel 02-749 95 46 - Fax 02-749 95 25 www.immobam.be Inhoudsopgave 1 Algemeen...4

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie

EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN

EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN CAMPUS Turnhout Sander Marijnissen 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Nadere informatie

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING FYSIEKE PERSOON LEES AANDACHTIG EN VUL IN Document 1 Document 2 Aanvraag tot het openen van een rekening Algemene voorwarden + Overzicht van de belangrijkste kenmerken

Nadere informatie