VRAGENLIJST AANGAANDE DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID / CMR VOOR FIRMA S IN HUN HOEDANIGHEID VAN LOGISTIEK DIENSTVERLENER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGENLIJST AANGAANDE DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID / CMR VOOR FIRMA S IN HUN HOEDANIGHEID VAN LOGISTIEK DIENSTVERLENER"

Transcriptie

1 VRAGENLIJST AANGAANDE DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID / CMR VOOR FIRMA S IN HUN HOEDANIGHEID VAN LOGISTIEK DIENSTVERLENER 1. Firmanaam : Adres hoofdzetel : Telefoonnummer : Eventuele bijhuizen : Merknamen onder dewelke u eveneens optreedt : Datum van oprichting : 2. Welke activiteiten oefent uw firma uit : - Expediteur - Douaneagent - Commissionair-expediteur - Lijnagent - Fiscaal vertegenwoordiger - Maritiem makelaar - Maritiem agent - Fabrieksagent - Rederij agent - Bevrachter - Stuwadoor - Commissionair-vervoerder - Lashing & securing - Wegvervoerder - Verhuisbedrijf - Zeerederij - Natie - Magazijnhouder - andere te specifiëren Kunt u een percentuele indeling geven van de diversiteit van de door u uitgeoefende activiteiten? Pagina: 1/5 Bijlage(n): Directie voor België HDI-Gerling Verzekeringen NV Bijkantoor Dexia Bank : Tervurenlaan 273/ Brussel Britselei 15 / B Antwerpen IBAN BE Tel : +32-(0) Tel : +32-(0) BIC : 6KCCBEBB Fax : +32-(0) Fax : +32-(0)

2 3. Kunt u een gedetailleerde beschrijving geven van de activiteiten die werkelijk door uw bedrijf worden uitgeoefend : - in ontvangstneming en levering van goederen - weging, meting, bemonstering, controle, opslag en in magazijn onderbrengen van goederen - aanvaarding van goederen - verpakking, etikettering en behandeling van goederen - groepage en degroupage van goederen - bevrachting van zeeschepen of van binnenvaartschepen of van vliegtuigen - booking van vracht - levering tegen rembours - opstelling en aanvaarding van warrants - opslag van goederen onder warrants - bewaarneming van goederen - het opstellen en het ondertekenen van alle documenten voor de verzending - dedouanering en formaliteiten die erop betrekking hebben - behandeling van containers - groepage van goederen in containers - stuffing/stripping van containers - vervoer door eigen vervoermiddelen - containers, gehuurd of in eigendom teneinde ze zelf te gebruiken - het beheer van stocks voor rekening van derden - tussenkomst voor vervoer- of goederenverzekeringen - tussenkomst voor andere verzekeringen - opslag in frigo s - huur van frigo s : van derden aan derden - hebt u eigen vervoerdocumenten (bijvoorbeeld House B/L s) - andere bezigheden nader te specifiëren 4. Beschikt uw bedrijf over magazijnen en/of installaties? In eigendom en/of gehuurd? Zo ja, beschrijf a.u.b.. 5. Beschikt uw bedrijf over behandelingsmateriaal van goederen? Zo ja, beschrijf a.u.b.. 6. Doet uw firma beroep op onderaannemers voor het uitvoeren van werden of het verlenen van diensten? Zo ja, voor welke werken of diensten? Pagina: 2/5

3 7. Is uw firma gespecialiseerd in sommige types van goederen? Houdt uw firma zich geregeld bezig met : - giftige, licht ontvlambare, ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen - radioactieve goederen - sigaretten, sigaren, tabak - alcohol en alcoholhoudende dranken - audioapparatuur - computers en aanverwante apparatuur - GSM s en aanverwante apparatuur - Edelstenen - Waarden - Opnameapparatuur, al dan niet digitaal - Edele metalen - Levende planten/dieren - Bederfbare goederen - Vloeistoffen - Uitzonderlijk vervoer - andere : gelieve te specifiëren 8. In verband met de vervoersvormen : graag een procentuele opsplitsing per tak - zee : % - binnenvaart : % - lucht : % - baan : % - spoor : % 9. Wordt uw firma door anderen verplicht bepaalde voorwaarden te aanvaarden die afwijken van het gemeen recht? Zo ja, gelieve te specifiëren. 10. Welk is het zakencijfer met betrekking tot de verschillende activiteiten die u uitoefent. Hoe groot waren de belangen in deze cijfers van de voorgeschoten doanerechten, accijnzen e.d.? Hoe groot waren de ontvangen rembours bedragen? 11. Statistiek. Welke waren, de laatste drie jaar, de schadeëisen die uw firma al dan niet terecht ontving groter dan 2.500,00 (aantal, omstandigheden per schadegeval, kosten) Graag ook het aantal, van het totaal van alle schadegevallen (groot en klein) Gelieve ook de volledige gedetailleerde statistiek van de laatste drie jaar bij te voegen. Pagina: 3/5

4 Totale uitgaande facturatie met uitsluiting van douanevoorschotten en remboursbedragen van de laatste drie jaar. 12. Indien u vrachtwagens gebruikt als vervoerder en/of als commissionair-vervoerder - zijn de vrachtwagens/trekkers/opleggers uitgerust met een tracking systeem? - Worden er meerdaagse ritten uitgevoerd - Is het overslagmagazijn beveiligd? - Geef de gedetaillerde samenstelling van de vloot - bachewagens - boxtrailers - koelwagens - Citernewagens - Bulkwagens - autovrachtwagens - andere : nader te specifiëren 13. Welke dekkingen wenst u te voorzien : - aansprakelijkheid t.o.v. de toevertrouwde goederen tijdens transport - aansprakelijkheid t.o.v. de toevertrouwde goederen tijdens magasinage - aansprakelijkheid t.o.v. de toevertrouwde goederen tijdens behandeling - aansprakelijkheid voor speciale goederen : - edele metalen - waardevolle stenen - waarden - tabak e.d. - Alcohol e.d. - Electronisch materiaal - aansprakelijkheid voor clerical errors - niet-contractuele schade - pollutie - schade aan toevertrouwde opleggers/containerchassis - vernietigingskosten e.d. - opruiminskosten e.d. - Fumigatiekosten - express verzendingskosten - general average - Recuperatie van achtergehouden vrachtgelden - reddings- en behoudkosten. Pagina: 4/5

5 14. Territorialiteit : tot welke landen strekt uw activiteit zich uit? 15. Aanvullende informatie die verzekeraars nodig kunnen hebben teneinde het risico als Logistiek Dienstverlener correct in te schatten. De antwoorden op voorgaande vragen kunnen mogelijk nog aanleiding geven tot een bijkomende vraag naar informatie teneinde ons toe te laten het risico correct in te schatten. Al de voorgaande informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden en zal aan geen enkele derde partij worden openbaar gemaakt tenzij mits uw uitdrukkelijke instemming. Ondergetekende verklaart dat de hiervoor verstrekte informatie, naar best vermogen wordt gegeven en dat er, bij mijn weten, geen feiten worden verzwegen die het oordeel van verzekeraars over het risico in kwestie zouden kunnen beïnvloeden. Het invullen van de vragenlijst is louter informatief en leidt niet automatisch tot een verzekeringscontract. De eventuele verzekeringsvoorwaarden vormen een aparte onderhandeling. Firmanaam : Contactpersoon : Datum : Pagina: 5/5

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only)

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) TUSSEN: [NAAM],[VOORNAAM],.. [ADRES],.... [E-MAIL ADRES];.. hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse,

Nadere informatie

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN DE FOS-VERZEKERING IN EEN NOTENDOP Verzekeringen zijn soms wel eens een ver-van-je-bedshow maar als er iets misloopt wil je beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Wegvervoerder

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Wegvervoerder Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Wegvervoerder Inhoudstafel Bladzijde Eerste deel : De Waarborgen Hoofdstuk I : De Waarborg Uitbating 1. Algemene omschrijving Het gedekte risico 3 De gedekte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All Exeptional

Algemene Voorwaarden All Exeptional Algemene Voorwaarden All Exeptional Het voorliggende document maakt de algemene voorwaarden van de BVBA All Exeptional uit, en is onlosmakelijk verbonden aan eender welke overeenkomst die door de BVBA

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2005 TRANSPORTPOLIS BLZ.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2005 TRANSPORTPOLIS BLZ. TRANSPORTPOLIS BLZ. 1 Begrippen In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer en zijn meewerkende gezinsleden; - de zaakvoerders, bestuurders en vennoten van de verzekerde onderneming in

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VIO BVBA - Krijgsbaan 241-2070 Zwijndrecht - Tel: 03/253 20 10 - Fax: 03/253 20 19 BTW BE 0828.941.412 RPR ANTWERPEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ARTIKEL 1: STAAT VAN HET VOERTUIG OVERHANDIGING EN TERUGGAVE

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

ICT Bedrijven. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren.

ICT Bedrijven. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren. ICT Bedrijven Belangrijke informatie. A. Gelieve alle vragen te beantwoorden. Deze informatie is benodigd voor de onderschrijvings- en premieanalyse. Uw antwoorden worden als wettelijk materiaal beschouwd

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto) Indien een aanvraag voor hetzelfde risico ingediend werd via de toepassing TBONLINE, zal enkel deze behandeld worden. TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

Nadere informatie

Voorstel motorrijtuigen

Voorstel motorrijtuigen Voorstel motorrijtuigen Nieuwe zaak Vervangt polis met contractnummer Wijziging van polisnummer Polis/contractnummer Offertenummer Producent Producentnummer CBFA-nummer Telefoonnummer Referentie producent

Nadere informatie

Het Documentair Krediet

Het Documentair Krediet Bank Het Documentair Krediet Een betaalmiddel voor uw internationale handelsverrichtingen 1 Inhoud Inhoud pag. 1 0. Woord vooraf 4 1. Het documentair krediet - definities 4 1.1. De contracten 4 1.2. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

advieswijzer Geachte relatie,

advieswijzer Geachte relatie, advieswijzer Geachte relatie, U heeft ervoor gekozen, of overweegt dit te doen, één of een aantal van uw belangen te laten behartigen door Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. Een goede beslissing: voor uw

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009)

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING FYSIEKE PERSOON LEES AANDACHTIG EN VUL IN Document 1 Document 2 Aanvraag tot het openen van een rekening Algemene voorwarden + Overzicht van de belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

Save Plan Verzekeringsvoorstel

Save Plan Verzekeringsvoorstel Verzekeringsvoorstel Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand ja neen Code... Polisreferentie Nieuwe zaak Vervanging van polis nr.... Verzekeringnemer Voor bestaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Vervoer van koopwaar & materieel

Algemene Voorwaarden. Vervoer van koopwaar & materieel Algemene Voorwaarden Vervoer van koopwaar & materieel 0079-2382502N-21112009 @ AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43 1/43 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 Hyundai Insurance is een merknaam van Alcadis nv (FSMA 63 916 - RPR Antwerpen 0473 558 156) gemandateerd door Corona nv (RPR Brussel BTW BE 0403 263 939 - IBAN:

Nadere informatie