Optimisme ondanks hindernissen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimisme ondanks hindernissen"

Transcriptie

1 Syntrus Achmea Investment Letter 6 April 2013 Optimisme ondanks hindernissen Beleggingsomgeving Zwalkend beleid politici Marktontwikkelingen Markten bestand tegen politieke onrust Vooruitzichten Voorkeur voor aandelen Special Is risicobalans de toekomst voor beleggingsportefeuilles?

2 Zwalkend beleid politici 2 In de VS wint het economisch herstel aan kracht terwijl in Europa de economische groeivooruitzichten matig tot slecht blijven. Het optreden van Europese beleidsmakers helpt hier niet bij. Het noodpakket voor Cyprus kwam met horten en stoten tot stand en leidde tot veel onrust. De door de Europese Commissie voorgestelde belasting voor financiële transacties zal een averechts effect op de groei hebben. Ook de ontstane politieke impasse in Italië als gevolg van de verkiezingen schaadt het vertrouwen. Hierdoor blijft de Eurozone het economisch zorgenkindje. Meer tekenen van herstel Steeds meer seinen staan op groen voor de Amerikaanse economie. De macro-economische cijfers duiden op voortgaand herstel. De huizenmarkt verbetert en de werkloosheid daalt gestaag. Mede hierdoor stijgt het vertrouwen onder consumenten waardoor deze weer meer gaan besteden. Een voorbeeld hiervan is het herstel van de autoverkopen (zie figuur 1). De autoverkopen zijn opgelopen naar ruim 15 miljoen per jaar. Dit aantal is het hoogste niveau in 5 jaar. Figuur 1 Autoverkopen VS (Miljoen) Autoverkopen VS 0 jan-00 jan-02 jan-04 jan-06 jan-08 jan-10 jan-12 Afgaande op de positieve macrocijfers lijkt de private sector weinig last te ondervinden van de politieke onrust uit Washington. De onenigheid tussen Democraten en Republikeinen blijft groot waardoor structurele oplossingen uitblijven. De politieke impasse leidt ertoe dat de Amerikaanse politiek zich vooral bezighoudt met zelf gecreëerde problemen zoals het begrotingsravijn (fiscal cliff) en automatische bezuinigingen (sequestration). Het gevaar bestaat dat deze politieke strubbelingen de reële economie op enig moment negatief beïnvloeden. Italië in verwarring Politieke onenigheid en onzekerheid kenmerken ook Europa. In februari vonden de Italiaanse parlementsverkiezingen plaats. De uitslag gaf een zeer verdeeld electoraat weer. De centrumlinkse kandidaat Bersani haalde een nipte meerderheid in het Huis van Afgevaardigden maar hij heeft geen meerderheid in de Senaat. Meer seinen op groen voor de Amerikaanse economie. Het centrumrechtse blok onder leiding van Berlusconi haalde meer stemmen dan verwacht en de nieuwe 5-sterren beweging van de komiek Grillo werd de grootste partij in Italië met circa 25% van de stemmen. Deze beweging is zeer eurokritisch en weigert samen te werken met de gevestigde orde. Grote verliezer van de verkiezingen was de technocraat Monti die vooral geliefd was in Europese kringen. Vooralsnog is er geen duidelijkheid over de formatie van een regering en zijn nieuwe verkiezingen niet uit te sluiten. Aandacht voor groei Als gevolg van de eurokritische verkiezingsuitslag in Italië en de tegenvallende groeiperspectieven, lijkt de Europese Commissie nu bereid de begrotingsteugels enigszins te laten vieren. De 3%-grens voor het begrotingstekort lijkt hiermee voorzichtig losgelaten te worden. Hierdoor hebben landen langer de tijd om de begroting op orde te krijgen. Dit geldt ook voor Nederland. De werkloosheid loopt op en vertrouwenscijfers blijven laag. Het Nederlands consumentenvertrouwen staat op een historisch dieptepunt (zie figuur 2). Tegenvallende economische groei in Europa blijft één van de grootste risico s. Waar de VS gedeeltelijk uit de problemen groeit, stagneert Europa en de steekt de eurocrisis regelmatig de kop op. Wanneer economische groei langdurig uitblijft, zal dit de verhoudingen in de Eurozone verder onder druk zetten. Er zijn echter een paar lichtpuntjes. Ierland heeft in maart voor het eerst sinds 2010 zelfstandig staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar geplaatst. Daarnaast zijn banken in de eurozone begonnen met het terugbetalen van de liquiditeitssteun aan de ECB omdat de situatie op de geld- en kapitaalmarkt is verbeterd. Maar de zwakke aanpak van de eurocrisis door de Europese politici,

3 Figuur 2 Consumentenvertrouwen Nederland Consumentenvertrouwen Nederland -50 apr-86 apr-89 apr-92 apr-95 apr-98 apr-01 apr-04 apr-07 apr-10 geeft weinig vertrouwen. Dit werd weer pijnlijk duidelijk bij de oplossing voor het in financiële problemen verkerende Cyprus. Miscalculatie Cyprus Cyprus heeft zich gevoegd in het rijtje landen dat noodhulp heeft aangevraagd. Door de problemen in de financiële sector en de grote verwevenheid met Griekenland, is Cyprus in financiële moeilijkheden gekomen. Het uiteindelijke noodpakket kwam moeizaam tot stand. In eerste instantie zouden ook depositohouders met een spaartegoed van onder de geraakt worden. Dit veroorzaakte veel ophef en dit plan werd door het Cypriotische parlement weggestemd. Vervolgens werd op het laatste moment een alternatieve oplossing bedacht waarbij de tweede bank van Cyprus, Het vertrouwen van de spaarder is geschaad. Bank Laiki, ontmanteld wordt. De spaarders met een vermogen van onder de blijven nu wel buiten schot. Aandeelhouders, obligatiehouders en houders van de niet-gegarandeerde deposito s zien hun bezit verdampen. Ook de grootste bank van Cyprus, de Bank of Cyprus, zal worden gesaneerd. Daarnaast komen de Eurogroep en het IMF Cyprus met een noodpakket ter waarde van 10 miljard tegemoet. Naast de noodlening moeten diverse hervormingen worden doorgevoerd en worden de belastingen verhoogd. Het was wederom geen sterk optreden van Europese politici. Het vertrouwen van de spaarder werd geschaad. Hierdoor ontstaat besmettingsgevaar van andere perifere landen ondanks de belofte van Europa dat de maatregelen alleen voor Cyprus gelden. Het onhandige politieke optreden komt voort uit de onenigheid tussen landen hoe de eurocrisis opgelost moet worden. Steeds meer Europeanen keren zich tegen de euro en Europese instellingen. Dit werd al duidelijk tijdens de Italiaanse verkiezingen. Maar ook in Duitsland is een anti-euro partij opgericht die wil deelnemen aan de verkiezingen in september. Transactietaks raakt pensioenfondsen Waar in Europa ook de meningen over verdeeld zijn, is de Europese Financiële Transactietaks (FTT). Op 14 februari heeft de Europese Commissie een voorstel gelanceerd. De FTT is een belasting op financiële transacties waarbij derivaten-transacties met 0,01% belast worden en niet-derivatentransacties met 0,1%. Deze tarieven lijken laag maar ze verhullen het feit dat de belasting op iedere schakel in de transactieketen wordt geheven waardoor een stapeling van belasting ontstaat. Door de invoering van nieuwe regelgeving 1, zal het aantal transacties toenemen waardoor de impact van de FTT nog groter wordt. De effectieve belastingdruk is daardoor een veelvoud van de gecommuniceerde tarieven. Elf Europese landen willen deze belasting invoeren vanaf Nederland ziet voorlopig af van deelname. Maar dit betekent niet dat Nederlandse beleggers de belasting volledig kunnen ontlopen. Wanneer een Nederlands pensioenfonds een Duits of Frans aandeel koopt, moet de belasting betaald worden. Ook wanneer de transactie plaatsvindt met een bank in één van de landen die meedoet, wordt de transactie belast. In het verleden hebben landen vaker vergelijkbare belastingen ingevoerd en deze leidden nagenoeg altijd tot lagere handelsvolumes, lagere liquiditeit en een belemmering voor de prijsvorming. De belasting verlaagt ook de economische groei en verhoogt de operationele kosten van financiële instellingen. De Europese Commissie verwacht 30 tot 35 miljard op te halen met deze belasting. De reden voor de Europese Commissie om de belasting in te voeren, is de wens om de financiële sector mee te laten betalen en speculatief gedrag te ontmoedigen. Het tegenovergestelde wordt echter bereikt. De kosten komen uiteindelijk bij de eindbelegger te liggen zoals pensioenfondsen. De Nederlandse Bank schat dat de FTT Nederlandse financiële instellingen 500 miljoen per jaar gaat kosten. Iets minder dan de helft zal afgedragen worden door pensioenfondsen. Andere partijen schatten de kosten nog hoger in. Daarnaast is er geen enkel bewijs dat een dergelijk belasting speculatief gedrag ontmoedigt. Met de FTT zal het beoogde doel niet bereikt worden, de kosten voor financiële instellingen, bedrijven en eindbeleggers zullen omhoog gaan en de economische groei wordt geschaad. Hiermee is de FTT misschien een aantrekkelijke inkomstenbron voor de Europese Commissie maar een grote extra kostenpost voor pensioenfondsen en andere beleggers. 1 Een voorbeeld hiervan is EMIR. EMIR staat voor European Market Infrastructures Regulation en behelst de nieuwe regelgeving omtrent de handel in OTC derivaten. 3

4 Markten bestand tegen politieke onrust 4 De tekenen van economisch herstel en het aanhoudende ruime monetaire beleid, zorgden voor een positief sentiment in het eerste kwartaal. De politieke onzekerheid, zoals de discussie over de automatische bezuinigingen in de VS en de Italiaanse verkiezingen in Europa, konden de pret niet drukken. markten stegen in waarde terwijl kredietwaardige obligaties nauwelijks van hun plaats kwamen. De lage en stabiele renteniveaus resulteerden in lage absolute rendementen. Goed eerste kwartaal markten hebben een mooi eerste kwartaal achter de rug (zie figuur 3). In de VS zette de Dow Jones Industrial Average index zelfs een all time high neer. De combinatie van economisch herstel en kwantitatieve verruiming, zorgt voor een gunstige omgeving voor aandelen. Ook in Europa stegen aandelen in waarde. Renteniveaus in landen met een hoge kredietwaardigheid blijven laag. De Duitse kapitaalmarktrente schommelde rond de 1,5% in het eerste kwartaal. Bij de perifere landen in de eurozone was divergentie waar te nemen. De Spaanse rente-niveaus daalden licht terwijl de Italiaanse opliepen. De Italiaanse verkiezingen waren hier debet aan. De dag na de verkiezingen steeg de Italiaanse 10-jaars rente met ruim 40 bps tot 4,9%. Na deze scherpe stijging daalde deze weer gestaag. Het noodpakket voor Cyprus heeft vooralsnog nauwelijks effect op de renteniveaus van andere perifere landen (zie figuur 4). Door de lage renteniveaus zijn de absolute rendementen bij de vastrentende categorieën laag. Dit is conform onze verwachtingen na de hoge rendementen die in 2012 Figuur 3 Rendementen t/m ultimo maart 2013 Figuur 4 10-jaars rente Italië en Spanje 6% 5,8% 5,6% 5,4% 5,2% 5% 4,8% 4,6% 4,4% 4,2% 4,0% dec-12 Verkiezingen Italië 10-jaars rente Spanje jan-13 Noodpakket Cyprus 10-jaars rente Italië feb-13 mrt-13 behaald zijn. Investment grade bedrijfsobligaties stegen licht in waarde gedurende het eerste kwartaal. Global high yield liet een hoger rendement noteren doordat de risico-opslag verder inkwam. Schuld uit opkomende markten (EMD) daarentegen gaf terrein prijs. Zowel de risico-opslag als de referentierente steeg. Binnen grondstoffen was een divers beeld waar te nemen. Energiegerelateerde grondstoffen stegen in waarde terwijl de andere subsectoren, zoals de edelmetalen, onder druk stonden. De goudprijs daalde met bijna 5% ondanks de aanhoudende wereldwijde monetaire verruiming. De valutamarkten blijven volatiel. Nadat de euro in januari nog apprecieerde, werd vervolgens de daling ingezet. De Italiaanse verkiezingen en het noodpakket voor Cyprus wakkerden de onrust omtrent de euro weer aan waardoor deze tot onder de 1,30 daalde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De Japanse yen en het Britse pond blijven ook zwak vanwege de anticipatie op ruimer monetair beleid in beide landen. 12% 10% 10,5% Rendement YTD t/m 31 maart % 6% 6,9% 4% 2% 0% 0,3% 0,5% 0,1% 0,6% 1,4% 0,6% -2% -0,5% -4% VS (USD) Europa (LC) Opkomende markten (LC) Eurozone Duitsland Italië (EUR) Global High Yield (USD) -2,3% Emerging Market Debt (USD) (USD)

5 Voorkeur voor aandelen Gegeven het lage renteniveau en gedaalde risicopremies voor de diverse vormen van krediet, blijven aandelen de voorkeur genieten boven de andere beleggingscategorieën. Economisch herstel gecombineerd met een ruim monetair beleid zijn de ingrediënten voor verdere koersstijgingen. Op korte termijn verwachten we wel enige consolidatie. Maar op middellange termijn worden aandelen ondersteund door aantrekkelijke waarderingen. We handhaven de overwegingen op aandelen opkomende markten ten koste van Europese staatsobligaties. Waardering helpt De gunstige macro-economische ontwikkelingen en het ruime monetaire beleid zorgden voor een positief klimaat voor aandelen in het eerste kwartaal. We verwachten dat deze trend doorzet. Vooral in de VS is sprake van een economische opleving en wereldwijd staan de centrale banken nog steeds in verruimingsmodus. Dit ruime monetaire beleid zal gedurende 2013 niet substantieel veranderen. Ook waarderingstechnisch genieten aandelen de voorkeur. Vooral in Europa en de opkomende markten zijn de waarderingen aantrekkelijk. Hierdoor zijn de middellange termijn vooruitzichten gunstig. Wel verwachten we op korte termijn enige consolidatie op de aandelenmarkten. Voor de meeste vastrentende categorieën geldt het tegenovergestelde. Door de lage effectieve renteniveaus zijn de verwachte rendementen laag. Vooral voor staatsobligaties van kernlanden is het opwaarts potentieel beperkt. We verwachten wel dat de renteniveaus op deze staatsobligaties op korte termijn laag blijven aangezien de eurocrisis nog voortwoekert. Afbouw global high yield De afgelopen maanden hebben we de overweging in global high yield in stapjes verlaagd. Sinds het aangaan van de overweging is de risico-opslag op global high fors gedaald van circa 800 bps. in oktober 2011 tot onder de 500 bps. nu. Dit niveau komt overeen met het historisch gemiddelde waardoor van een extreme onderwaardering geen sprake meer is. Ondanks dat we verwachten dat de risicoopslag laag blijft, zien we maar beperkte ruimte voor het verder dalen van de risico-opslag. Opkomende markten aantrekkelijk Momenteel adviseren we een overweging van aandelen opkomende markten ten koste van Europese staatsobligaties. Het rendement op aandelen opkomende markten is achter gebleven bij het rendement op andere aandelenregio s. Dit komt vooral door de tegenvallende rendementen op de Chinese en Koreaanse aandelenmarkt. Desalniettemin verwachten we voor de middellange termijn aantrekkelijke rendementen en verwachten we dat opkomende markten kunnen profiteren van de aantrekkende wereldeconomie. De voor de cyclus gecorrigeerde koers/winstverhouding bedraagt circa 12 voor deze regio. Dit niveau is lager dan het historisch gemiddelde van circa 16. Voor de middellange termijn verwachten we dan ook een rendement van bijna 9%. 5 Figuur 5 DAA verwachtingen (ultimo maart 2013) Bron: Syntrus Achmea Beleggingscategorie Negatief Positief DAA Toelichting Emerging Markets 8,75% Aantrekkelijk verwacht rendement Europa 8,25% Aantrekkelijk verwacht rendement maar grote regiospecifieke risico s VS (USD) 7,75% Aantrekkelijk verwacht rendement maar relatief dure regio Global High Yield (EUR hedged) 3,75% Gemiddelde risico-opslag maar lage yield Niet-kernlanden Euro Staat 3,75% Aantrekkelijke yield maar ook hoog (politiek) risico Emerging Market debt (EUR hedged) 4,25% Gemiddelde risico-opslag maar lage yield Commodities (USD) 8,25% Rendementsverwachting positief maar veruit hoogste volatiliteit Japan (JPY) 5,50% Rendementsverwachting positief maar volatieler dan andere regio s Investment Grade Credit Euro 1,75% Gemiddelde risico-opslag maar lage yield Kasgeld EUR 0,50% Zeer lage rentevergoeding Inflation Linked Bonds Euro 0,25% Lage rendementsverwachting door lage reële rente Kernlanden Euro Staat 0,00% Historisch lage renteniveaus bieden geen bescherming tegen de risico s Deze tabel vat de visie samen die ten grondslag ligt aan de Dynamische Asset Allocatie (DAA). De verwachte rendementen zijn gemiddeldes en hebben betrekking op de middellange termijn (3-5 jaar). De aantrekkelijkheid van de beleggingscategorieën komt tot stand op basis van zowel rendement als risico.

6 Is risicobalans de toekomst voor beleggingsportefeuilles? 6 In de jaren voorafgaand aan de kredietcrisis is veel werk gemaakt van het spreiden van de beleggingsportefeuille over verschillende beleggingscategorieën. Veel beleggers waanden zich hierdoor veilig voor dalingen op de financiële markten. Echter, tijdens de kredietcrisis bleken veel beleggingen gevoelig voor dezelfde soort macro-economische schokken. De veronderstelde goede portefeuillediversificatie werd daarmee ter discussie gesteld. In reactie hierop ging men op zoek naar methodes om de diversificatie te verbeteren om zo de robuustheid van de portefeuille te verbeteren. In deze special wordt een alternatieve methode toegelicht waarbij de portefeuilleallocatie plaatsvindt op basis van risicogewichten. Is dit alternatief echt een verbetering? Toenemende interesse Door de zoektocht naar robuustere portefeuilles is er de laatste tijd toenemende aandacht voor risicobronnen. Dit zijn de onderliggende systematische drijvers van het rendement zoals de aandelenrisicopremie, duratie, kredietrisico en inflatie. Mede op basis hiervan zijn alternatieve portefeuilleconstructiemethodes ontwikkeld die een betere diversificatie nastreven. Eén van de ideeën dat volop in de belangstelling staat, is een portefeuilleconstructie op basis van risicogewichten in plaats van kapitaalgewichten. Als maatstaf voor risico wordt om praktische redenen meestal gebruik gemaakt van de marktvolatiliteit. Het bekendste risicoallocatie concept is risk parity. Dit is te vertalen als risicopariteit of risicobalans. Hoewel de term risk parity pas in 2005 werd geïntroduceerd 2, zijn de ideeën achter het concept al veel ouder. Beleggers experimenteren al decennia lang met risicoallocatie en het aanbrengen van risicobalans in de portefeuille. In de loop der jaren zijn er verschillende varianten van dit concept ontstaan. Wat deze echter allemaal gemeen hebben, is het streven naar een betere portefeuillediversificatie door te sturen op een evenwichtige risicoallocatie. Historisch gezien blijkt een dergelijke risicobalansportefeuille robuuster met een grotere efficiëntie (hogere Sharpe ratio 3 ) dan een conventionele portefeuille. Hierdoor heeft dit concept in vooral de Verenigde Staten en Scandinavië een grote vlucht genomen, maar de laatste tijd neemt ook in Nederland de interesse toe. Een conventionele portefeuille wordt gedomineerd door aandelenrisico. Een conventionele portefeuille Om het concept risicobalans goed voor het voetlicht te brengen, beginnen we met een toelichting op de conventionele portefeuilleconstructiemethode. Een conventionele portefeuille wordt, binnen bepaalde randvoorwaarden, geoptimaliseerd op basis van (verwachte) rendementen en risico s. Deze aanpak resulteert in portefeuilles met een relatief hoog gewicht voor aandelen. Het hoge aandelengewicht is meestal een noodzakelijk gevolg van de rendementsdoelstelling van de belegger. Dit betekent echter ook dat zowel het risico (volatiliteit en drawdowns 4 ) als het rendement van een traditionele portefeuille wordt gedomineerd door aandelen. Uit analyses blijkt dat bij conventionele portefeuilles 60% of meer van de portefeuillevolatiliteit is toe te schrijven aan aandelen. Een conventionele portefeuille is daarmee een risicogeconcentreerde portefeuille. Dit betekent dat wanneer aandelen het goed doen, de hele conventionele portefeuille het goed doet zoals eind jaren negentig. Vallen de rendementen op aandelen echter tegen dan blijft ook het rendement van een conventionele portefeuille achter zoals in de periode 2001/2002. Door deze afhankelijkheid van aandelen is een conventionele portefeuille ook sterk afhankelijk van de economische omstandigheden. Vooral in periodes waarin de economische groei positief verrast en/of de inflatie meevalt, blijken conventionele portefeuilles het goed te doen. In figuur 6 wordt dit geïllustreerd aan de hand van een vereenvoudigd voorbeeld met vier liquide beleggingscategorieën. Uit de figuur blijkt dat het aandelengewicht van 45% verantwoordelijk is voor bijna 74% van de volatiliteit (risico) in de portefeuille. Dit maakt de portefeuille erg gevoelig voor schokken in de aandelenmarkt. 2. Zie Qian, Edward, Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios through True Diversification, PanAgora Asset Management, september De Sharpe ratio geeft de verhouding weer tussen het excess rendement boven de risicovrije rentevoet en de volatiliteit. Het is dus het risicogecorrigeerde rendement. De Sharpe ratio wordt veel gebruikt als maatstaf voor het meten van de efficiëntie van een beleggingsportefeuille. 4. De drawdown geeft het maximaal verlies weer van piek naar dal.

7 Figuur 6 Conventionele portefeuille: de kapitaalallocatie resulteert in een geconcentreerde risicoallocatie Kapitaalallocatie 3% 45% 20% 32% Risicoallocatie 73,5% 0,8% 16% 9,7% Visiearm maar efficiënter De keuze voor gelijke risicogewichten is het gevolg van het bewust uitsluiten van marktverwachtingen en het streven naar optimale diversificatie. Door de evenwichtige risicoallocatie, krijgen beleggingscategorieën met een relatief hoog risico een laag kapitaalgewicht en beleggingscategorieën met een laag risico een hoog kapitaalgewicht. In figuur 7 wordt één en ander geïllustreerd voor een portefeuille bestaande uit vier beleggingscategorieën. De beleggingscategorieën worden meestal zodanig gekozen dat het risico evenwichtig is verdeeld over beleggingen die het goed doen wanneer de groei tegenvalt (vooral staatsobligaties), de groei meevalt (vooral aandelen en bedrijfsobligaties) en bescherming bieden tegen inflatie (inflatie gerelateerde obligaties en grondstoffen). In de praktijk betekent dit dat het kapitaalgewicht van aandelen lager is dan in een conventionele portefeuille gebruikelijk is. Uit historisch onderzoek blijkt dat hierdoor de risicogebalanceerde portefeuille beter gediversifieerd is, een lager risico (volatiliteit) heeft en robuuster (lagere drawdowns) is dan een conventionele portefeuille. Ook blijkt dat een risicogebalanceerde portefeuille efficiënter (een hogere Sharpe ratio) is dan een conventionele portefeuille. Hier staat echter tegenover dat het verwachte rendement voor een risicobalansportefeuille door het hoge gewicht naar laag risicovolle beleggingen lager is dan voor een conventionele portefeuille. Figuur 7 Risicobalansportefeuille: van gebalanceerde risicoallocatie naar kapitaalallocatie De risicobalansportefeuille De risicogebalanceerde portefeuille volgt een andere route. Deze portefeuille verbetert de diversificatie door de sterke afhankelijkheid van de portefeuillerisico s en portefeuillerendement van aandelen en gunstige economische omstandigheden te doorbreken. Bij een risicobalansportefeuille vormt het risicoprofiel van de beleggingscategorie de belangrijkste inputvariabele bij de portefeuilleconstructie 5. Op basis daarvan worden de portefeuillegewichten zodanig vastgesteld dat iedere beleggingscategorie 6 een gelijke bijdrage levert aan het portefeuillerisico. Er worden dus geen rendementsverwachtingen gebruikt en er vinden ook geen optimalisaties plaats op basis van bijvoorbeeld economische scenario s. 5. Naast een risicomaatstaf (meestal de volatiliteit) kunnen ook nog de correlaties worden meegenomen. Dat is echter niet noodzakelijk. 6. Het begrip beleggingscategorie is breed en kan hier zowel een traditionele beleggingscategorie, een overkoepelende risicofactor of een economische omgeving omvatten. De keuze voor de invulling van de beleggingscategorieën is één van de belangrijkste beslissingen bij het sturen op risicogewichten. Risicoallocatie 25% 25% 25% 25% Kapitaalallocatie Rendement risicobalansportefeuille verhogen Bij een conventionele portefeuilleconstructie resulteert de rendementseis van de belegger in extra concentratie in de portefeuille. Het gewicht van risicovolle beleggingen met een hoog verwacht rendement wordt verhoogd ten koste van het gewicht van minder risicovolle beleggingen. De concentratie in de portefeuille neemt hierdoor verder toe. De meeste aanbieders van risicogebalanceerde portefeuilles lossen het gebrek aan rendement echter op een andere manier op. De hoge Sharpe ratio van een risicobalansportefeuille gaat gepaard met een laag risico. Dat maakt het mogelijk om de portefeuille op te schalen naar het gewenste risico-/rendementsprofiel. Dit schalen van de portefeuille vereist het gebruik van leverage (financiële hefboom) en derivaten 7. Dit is controversieel en onderwerp van discussie tussen voor- en tegenstanders. Voorstanders wijzen erop dat de volatiliteit en de staartrisico s van de risicobalans portefeuille beperkt zijn waardoor de risico s van een beperkt gebruik van leverage beheersbaar zijn. De leverage vergroot het risico en rendement van de portefeuille nagenoeg lineair waardoor de gunstige risico-/rendementsverhouding van de portefeuille gehandhaafd blijft. Dit betekent dat de risicobalansportefeuille ook na leverage efficiënter is dan een conventionele portefeuille. Tegenstanders vrezen dat door het gebruik van leverage de (verborgen) staartrisico s te veel worden opgeblazen. Per saldo worden bij een risicobalansportefeuille de concentratierisico s van een conventionele portefeuille ingeruild voor de risico s die gepaard gaan met het gebruik van leverage. Eén en ander wordt op een vereenvoudigde manier weergegeven in figuur Met behulp van derivaten (vooral futures) wordt een grotere exposure naar bepaalde markten opgebouwd dan er aan kapitaal in onderpand wordt aangehouden. 17,4% 16,9% 34,2% 31,4% 7

8 8 Meer efficiëntie en robuustheid door risicobalans. De optimale portefeuille is de portefeuille met de hoogste Sharpe ratio. Om een hoger rendement te halen heeft een belegger twee keuzes; het verlagen van de efficiëntie door het verhogen van de concentratie of het behouden van de efficiëntie en de portefeuille opschalen met leverage. Figuur8 De uitruil tussen leverage risico en concentratierisico Bron: Syntrus Achmea Rendement Risico vrije rente Risk Parity Portefeuille zonder Leverage Optimale portefeuille (Mean Variance) Efficiënte Grenslijn Risk Parity Portefeuille met Leverage Conventionele portefeuille Risico Leverage Concentratie Er zijn echter manieren om de noodzaak voor het gebruik van leverage te verminderen. Zo kan de efficiëntie en het verwacht rendement worden verhoogd door het toevoegen van (alternatieve) risicopremies 8 die nog ontbreken in de gangbare risicobalansportefeuilles. Risico s Een risicobalansportefeuille is niet zonder risico. Doordat het portefeuillerendement afhangt van marktbeta s (vergoeding voor systematisch risico) zijn periodes met 8. Denk aan categorieën als vastgoed maar ook aan alternatieve risicopremies als momentum, value en low volatility bij bijvoorbeeld aandelen. negatieve absolute rendementen niet te vermijden. Ook zijn er periodes waarin een risicobalansportefeuille achter blijft bij een conventionele portefeuille. Een risicogebalanceerde portefeuille is, mede door het gebruik van leverage, vooral kwetsbaar voor een onverwachte stijging van de korte rente. In dergelijke periodes worden vrijwel alle beleggingscategorieën geraakt waardoor diversificatie nauwelijks werkt. In periodes waarin de risicogecorrigeerde rendementsverwachting voor aandelen fors hoger is dan voor obligaties, zal de risicobalansportefeuille achter blijven bij een conventionele portefeuille. Deze periodes van underperformance kunnen lang duren. Gegeven de historisch lage rente wordt er momenteel veel gediscussieerd of dit wel het moment is om in te stappen in een portefeuille met een hoge allocatie naar obligaties. Conclusie Uit onderzoek blijkt dat aspecten van risicogebalanceerd beleggen interessante aanknopingspunten biedt om de conventionele portefeuilleconstructie te verbeteren. Het aanbrengen van risicobalans in de portefeuille kan tot een betere diversificatie en tot hogere Sharpe ratio s leiden. Het expliciet sturen op risico s en risicofactoren en de portefeuilleconstructie minder afhankelijk maken van de verwachtingen is daardoor een potentieel aantrekkelijke aanpak voor pensioenfondsen. Het lost echter niet alle problemen op. Ook een risicogebalanceerde portefeuille blijft afhankelijk van marktrendementen. Periodes met negatieve rendementen zijn ook dan niet te voorkomen. Daarnaast is er het probleem dat bij deze aanpak het verwachte rendement wel eens te laag kan zijn voor een pensioenfonds ondanks dat de efficiëntie van de portefeuille hoog is. Traditioneel wordt dit door aanbieders van risicobalansportefeuilles opgelost door de portefeuille met behulp van leverage op te schalen naar het gewenste risico-/rendementsprofiel. Maar de risico s verbonden met het gebruik van leverage verdienen aandacht. Goede beheersing hiervan is essentieel. Syntrus Achmea onderzoekt momenteel hoe de positieve risicobalansaspecten, zoals robuustheid en efficiëntie, in beleggingsportefeuilles van pensioenfondsen geïmplementeerd kunnen worden. Disclaimer De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en mag niet worden beschouwd als een op uw situatie toegespitst advies. Syntrus Achmea heeft de inhoud van deze publicatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en zich gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter nooit garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig. Opinies, feiten en meningen kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Colofon Meer Weten? Neem dan contact op met uw fondsmanager of Account-CIO. De Syntrus Achmea Investment Letter is een uitgave van de afdeling Investment Strategy van Syntrus Achmea.

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Déjà vu. Syntrus Achmea Investment Letter. Beleggingsomgeving & Marktontwikkelingen. Vooruitzichten. Special. Verrassingen in 2014

Déjà vu. Syntrus Achmea Investment Letter. Beleggingsomgeving & Marktontwikkelingen. Vooruitzichten. Special. Verrassingen in 2014 Syntrus Achmea Investment Letter 9 December 2013 Déjà vu Beleggingsomgeving & Marktontwikkelingen Jaar van het aandeel 2 5 6 Vooruitzichten Gematigde verwachtingen Special Verrassingen in 2014 Jaar van

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Markten in greep ruim geldbeleid. Syntrus Achmea Investment Letter. Beleggingsomgeving. Marktontwikkelingen. Vooruitzichten.

Markten in greep ruim geldbeleid. Syntrus Achmea Investment Letter. Beleggingsomgeving. Marktontwikkelingen. Vooruitzichten. Syntrus Achmea Investment Letter 7 Juni 2013 Markten in greep ruim geldbeleid Beleggingsomgeving Monetair beleid op volle toeren 2 4 5 6 Marktontwikkelingen Zoektocht naar rendement houdt aan Vooruitzichten

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Visie 2016 BNG Vermogensbeheer Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Het beeld van 2015: de beurzen Het is niet altijd wat het lijkt -43% van top naar bodem 2 de schandalen Het is niet altijd

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Risicobeheersing staat aan de basis van elk beleggingsbeleid. Omdat het renterisico het belangrijkste risico voor pensioenfondsen

Nadere informatie

Rendement in een laagrentende omgeving

Rendement in een laagrentende omgeving Rendement in een laagrentende omgeving FIN bijeenkomst, 9 april 2015 Hendrik Zonnenberg (Multifund B.V.) Inhoud Lage verwachte lange termijn rendementen 3 Implicaties laag renderende omgeving 6 Impact

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

Asset & Liability Management

Asset & Liability Management Asset & Liability Management Verder gaan is de juiste balans vinden. ALM: inzicht in risico s Zorgen voor balans tussen pensioenverplichtingen en de opbouw van het pensioenvermogen. Het is een kerntaak

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

FEB/2011 MAAND. Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen

FEB/2011 MAAND. Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen FEB/2011 MAAND Rapportage Vermogensbeheer Stichting Pensioenfonds Productschappen Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Kerncijfers... 3 1.1. Dekkingsgraad... 3 1.2. Rendement... 4 1.3. Vermogensmutaties...

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Philips Pensioenfonds

Philips Pensioenfonds Philips Pensioenfonds Beleggingsverslag Prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Philips Pensioenfonds 1 Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Addendum. Ultimate Forward Rate

Addendum. Ultimate Forward Rate Addendum Ultimate Forward Rate Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account-CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 107% Belegd vermogen 81,9 miljard Rendement derde kwartaal 9,1% Premie- en indexatiebesluit in vierde kwartaal Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft in

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Breuk in het peloton. Syntrus Achmea Investment Letter. Beleggingsomgeving. Marktontwikkelingen. Vooruitzichten. Special

Breuk in het peloton. Syntrus Achmea Investment Letter. Beleggingsomgeving. Marktontwikkelingen. Vooruitzichten. Special Syntrus Achmea Investment Letter 14 December 2014 Breuk in het peloton Beleggingsomgeving Divergerende paden 2 4 5 6 Marktontwikkelingen Financiële markten in 2014 Vooruitzichten Monetair beleid blijft

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016 Overzicht standaard risicoprofielen November 2016 Standaard risicoprofielen Beleggingsadvies Risicoprofielen Cautious Conservative Core Growth Max Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Min

Nadere informatie

Hoe te beleggen onder Solvency II regelgeving t.a.v. verdiscontering verplichtingen?

Hoe te beleggen onder Solvency II regelgeving t.a.v. verdiscontering verplichtingen? Hoe te beleggen onder Solvency II regelgeving t.a.v. verdiscontering verplichtingen? 1 Impact regelgeving t.a.v. beleggingsbeleid! "! # $ %&! $' (" ' )* + *! " &,!,, --- 2 Verdisconteringscurve: van economisch

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 180 miljard (per 30 sept. 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007 Persbericht ABP, tweede halfjaar Het beleggingsresultaat over het 2 e halfjaar bedroeg 0,7%, waarmee het totale rendement over uitkomt op 3,8%. Het belegd vermogen groeide met bijna 8 miljard. De financiële

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 Rapportage 2e kwartaal 2016 Economische ontwikkelingen Inleiding Markten worden geregeerd door de uitkomst van het referendum in Groot Brittannië (VK) eind juni. De keuze om de Europese Unie te verlaten

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Vermogensbeheerrapportage 4e kwartaal 2013 In het vierde kwartaal van 2013 steeg de dekkingsgraad 2,5%-punt van 99,8% naar 102,3%. Die stijging wordt grotendeels verklaard door Opname van de vordering

Nadere informatie