Management en organisatie Examennummer: Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management en organisatie Examennummer: 71532 Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur"

Transcriptie

1 Management en organisatie Examennummer: Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten) Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen - Geen Wij wensen u veel succes!

2 Meerkeuzevragen (40 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Vermeld het meest juiste antwoord. Voor een correct antwoord: 1 punt 1. Verzekeringsbedrijf Jansen BV is een organisatie die prioriteit geeft aan het individu. Een manager bij Jansen BV is gelijk aan de medewerker. Hoe wordt dit cultuurtype volgens de theorie van Handy genoemd? a. Personencultuur b. Rollencultuur c. Taakcultuur 2. Welke beroepscultuur lijkt op de personencultuur volgens de typologie van Handy? a. Bureaucratische cultuur b. Commerciële cultuur c. Professionele cultuur 3. Koos wordt gevraagd zijn nieuwe collega Jim te begeleiden. Door het werken met Koos leert Jim de cultuuruitingen van de organisatie kennen. Hoe wordt dit genoemd? a. Ceremonies en rituelen b. Socialisatie c. Symboliek 4. Organisatiekunde kent verschillende aspecten. Hoe wordt het advies genoemd gericht op de handelswijze die gevolgd moet worden en de organisatierichtingen? a. Ascriptief aspect b. Descriptief aspect c. Prescriptief aspect NCOI Opleidingsgroep 1

3 5. Van wie is de theorie achter Scientific Management? a. Adam Smith b. Frederick Taylor c. Niccolò Machiavelli 6. Van welk denkmodel is Max Weber de bedenker? a. Besturing b. Bureaucratie c. Kwaliteitscontrole 7. Wat is volgens Elton Mayo de belangrijkste factor die invloed heeft op de resultaten van een bedrijf? a. Bij een groep horen b. Een marktconforme beloning c. Inspirerend management 8. Hanna werkt erg hard als receptioniste in een hotel. Ze vindt het belangrijk dat ze succesvol is in haar baan. Ze geniet van haar werk als ze complimenten van hotelgasten krijgt voor het goede werk dat ze heeft afgeleverd. Van welke behoefte van Maslow is dit een voorbeeld? a. Acceptatie b. Erkenning c. Prestatiedrang 9. Als aan Henk wordt gevraagd welk type manager hij is, dan kan hij daarop geen antwoord geven. Als ik met Ingrid werk, dan stel ik me coachend op en als ik met Karina werk, dan ben ik meer een sturende leidinggevende. Dus het antwoord hangt af van de personen of situatie. Welke theorie past hierbij? a. Contingentiebenadering b. Linking pin-structuur c. Totaal kwaliteitsmanagement 10. Er bestaan vijf vormen van economische integratie die voor een steeds verdergaande integratie zorgen. Welke vorm volgt na het creëren van een gemeenschappelijke markt? a. Douane-unie b. Economische unie c. Politieke unie NCOI Opleidingsgroep 2

4 11. Voordat er sprake is van een vrijhandelszone, moeten er een aantal belemmeringen worden opgeheven. Deze belemmeringen zijn van verschillende aard. Onder welke belemmering vallen douanecontroles tussen landen? a. Technische belemmeringen b. Fiscale belemmeringen c. Fysieke belemmeringen 12. Bij welke omgevingsfactor hoort het principe van People, Planet, Profit? a. Demografische factor b. Maatschappelijke factor c. Politieke factor 13. Uit welke twee elementen bestaat de organisatievisie? a. Missie en doelstellingen b. Missie en principes c. Missie en strategie 14. Waaraan staat het instrument Significante waarde van het 7S-model van McKinsey gelijk? a. Missie b. Strategie c. Visie 15. Onderneming Cookie heeft onlangs ook een chocoladekoekje op de markt geïntroduceerd. Door de hoge concurrentie in de markt is het relatieve marktaandeel in deze periode 0,2 geweest. De markt is met 11% gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. Welk plaats in de BCG-matrix neemt het product van Cookie in? a. Cashcow b. Dog c. Question mark 3 NCOI Opleidingsgroep

5 16. Het Japanse automerk Yomo is sinds januari 2012 met één type auto, in benzine- en in dieseluitvoeringen, op de Nederlandse markt actief. De komende twee jaren staat de introductie van twee nieuwe modellen (benzine en diesel) op de planning. Na afloop van een managementvergadering van de Nederlandse auto-importeur van Yomo staan deze vijf kreten op een flip-overvel: 1. Weinig eigen dealers in Noord-Nederland. 2. Groei autoverkopen NL in oktober Slecht veiligheidsimago Chinese auto s. 4. Groot marketingbudget. 5. Toename populariteit elektrische auto s. Welk van onderstaande beweringen is juist? a. 1 en 5 zijn zwaktes; 3 is een bedreiging. b. 2 en 4 zijn kansen; 5 is een bedreiging. c. 3 en 5 zijn bedreigingen; 1 is een zwakte. 17. Onderneming Jojo is marktleider. Ondernemer Opol is uitdager in deze markt. De strategie die Opol volgt is via korte aanvallen op verschillende punten onderneming Jojo uit het evenwicht te brengen. Bijvoorbeeld door prijskortingen of intensieve promotionele acties. Welke strategie volgt Opol? a. Guerrillastrategie b. Frontaal aanval strategie c. Omcirkelstrategie 18. Een organisatie kan voor verschillende mogelijkheden kiezen om met turbulente omgevingen om te gaan. Hoe wordt de strategie genoemd waarbij de onderneming zich zo organiseert dat deze niet vatbaar is voor dergelijke turbulenties? a. Adaptatie b. Desinfictatie c. Immunificatie 19. Een bouwonderneming heeft in Nederland bekendheid vergaard door het bouwen van woningen voor particulieren. De onderneming wil haar activiteiten uitbreiden naar het buitenland. Ze denkt erover om in België voor de zakelijke markt te gaan bouwen. Gedacht wordt aan kantoorpanden of ruimtes voor zorginstellingen. Hoe wordt de groeistrategie van de bouwonderneming genoemd volgens het model van Ansoff? a. Diversificatie b. Marktontwikkeling c. Marktpenetratie NCOI Opleidingsgroep 4

6 20. Strategievorming is een proces in een organisatie. Tot welk type proces behoort dit? a. Bestuurlijk proces b. Primair proces c. Tactisch proces 21. Porter heeft de waardeketen ontwikkeld, waarin hij onderscheid maakt tussen primaire activiteiten en secundaire activiteiten. Wat behoort volgens de waardeketen tot de primaire activiteiten? a. Infrastructuur b. Service c. Technologieontwikkeling 22. Functiewaardering kan via verschillende methodes plaatsvinden. Hoe heet de methode waarbij een aantal sleutelfuncties wordt omgeschreven? Hierbij worden die functies opgenomen waarvan het salaris als aanvaardbaar wordt beschouwd ten opzichte van soortelijke functies in andere organisaties. a. Classificatiemethode b. Factorvergelijkingsmethode c. Rangschikkingsmethode 23. In een organisatie zijn de functies zo verdeeld dat er een goed toezicht op de uitvoering van de verschillende taken mogelijk is. Hoe wordt dit motief van het verdelen van arbeid genoemd? a. Bestuursmotief b. Kostenmotief c. Sociaal motief 24. Wat is een nadeel van interne differentiatie? a. Geen grote vaardigheid te bereiken b. Problemen met coördinatie c. Slechte mogelijkheden tot automatisering 25. Volgens Mintzberg heeft een manager drie rollen. Welke rol vervult een manager wanneer hij als waarnemer optreedt? a. Besluitvormende rol b. Informationele rol c. Interpersoonlijke rol 5 NCOI Opleidingsgroep

7 26. Paul heeft als manager veel charisma. Mensen luisteren graag naar zijn speeches. Paul kan mensen beïnvloeden op basis van prestige. Over welke machtsbron beschikt Paul? a. Expertisemacht b. Legitieme macht c. Referentiemacht 27. Met welke leiderschapsstijl valt de X-theorie het best te vergelijken? a. Autoritair leiderschap b. Democratisch leiderschap c. Participerend leiderschap 28. Frits is geliefd als manager bij zijn team. Hij heeft veel aandacht voor het welzijn van zijn medewerkers. Hij heeft hierbij nauwelijks aandacht voor de productie. Welke leiderschapsstijl volgens Blake en Mouton heeft Frits? a. Country club management b. Democratisch management c. Gulden middenweg 29. Sofia stemt haar werk af op het werk van andere managers. Ze maakt minder gebruik van haar macht en meer van allerlei motivatietechnieken. Welke basisleiderschapsstijl van Blake en Mouton heeft Sofia? a. Integratiestijl b. Relatiestijl c. Toewijdingsstijl 30. Philip heeft een team van zes verkopers. Ze zijn heel ervaren in hun vak en weten heel goed wat van hen verwacht wordt. Ze vinden het echter lastig om nieuwe producten te promoten bij klanten of nieuwe technieken aan te leren. Welke stijl van leiderschap volgens Hersey en Blanchard kan Philip het best toepassen? a. Instrueren b. Overleggen c. Overtuigen 31. De behoeftepiramide van een leidinggevende kent vijf lagen. Hoe wordt de bovenste laag genoemd? a. Creativiteit b. Loyaliteit c. Verantwoordelijkheid NCOI Opleidingsgroep 6

8 32. Er moeten soms ethische beslissingen worden genomen in een organisatie. Op basis waarvan wordt een beslissing genomen als men de utilitaristische visie hanteert? a. Afweging belang van relatie b. Afweging kosten en baten c. Afweging van effect op strategie 33. Een aanbieder van mobiele telefoons heeft een model ontwikkeld dat erg licht is. Het lichtste in zijn soort. De mobiele telefoon trekt de aandacht van jongeren en zakenmensen die het fijn vinden om met dit type mobiele telefoon te werken. Welke concurrentiestrategie heeft de aanbieder gekozen volgens Porter? a. Differentiatiestrategie b. Focusstrategie c. Laagstekostprijsstrategie 34. Wat wordt met relatieve kwaliteit bedoeld? a. De kwaliteit van een product hangt af van de processen die een organisatie weet te beheersen. b. De kwaliteit van een product wordt afgemeten aan de kwaliteit van vergelijkbare producten in het bedrijf. c. De kwaliteit van een product wordt bepaald door de mate waarin de behoeften van de doelgroep worden bevredigd. 35. Welke organisatievorm volgens Mintzberg kenmerkt een christelijke zendingsorganisatie? a. Amorfe massa b. Divisie-unit c. Religieuze organisatie 36. Een oliemaatschappij bestaat uit relatief veel losse onderdelen, zoals afdelingen, divisies en businessunits. Hoe wordt deze manier van organiseren genoemd? a. Atomisme b. Bureaucratie c. Coalitie 37. Wat kan het best gedaan worden met werkzaamheden die niet urgent zijn, maar wel belangrijk? a. Delegeren b. Op actielijst zetten c. Tijd reserveren 7 NCOI Opleidingsgroep

9 38. Een ziekenhuis wil risico s voor zijn eigen organisatie in kaart brengen. Onder welk risico valt het risico op brand? a. Dynamisch risico b. Speculatief risico c. Statisch risico 39. Wat is een andere benaming voor span of control? a. Spandiepte b. Spanhoogte c. Spanwijdte 40. Welk coördinatiemechanisme past bij een professionele organisatie? a. Decentralisatie van kennis en vaardigheden b. Standaardisatie van kennis en vaardigheden c. Onderlinge afstemming van kennis en vaardigheden NCOI Opleidingsgroep 8

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren...

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren... UITTREKSEL Uit het boek Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management: hoofdstuk 1, 2, 3 t/m 3.5, 6, 8, 9 en 10.3. (6 e druk, ISBN 978-90-01-76665-8) 1. Denken over organisatie en management...

Nadere informatie

Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 10 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1 Samenvattingen p2 Jordi Morsink Pagina 1 Inleiding management 7-S-model: In het 7S model zijn harde en zachte S en te onderscheiden: Een harde S: is tastbaar/zichtbaar, is te beschrijven of in een schema

Nadere informatie

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Jorinda van Sas Studentnummer: 2070363 Avans Hogeschool te s-hertogenbosch Alle modellen en theorieën die op Avans Hogeschool aan de opleiding Bedrijfskunde MER (Management,

Nadere informatie

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald.

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald. Kwaliteits- en servicemanagement Examennummer: 72484 Datum: 13 april 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

: Gedrag en motivatie van personeel

: Gedrag en motivatie van personeel Gedrag en Motivatie van personeel Naam : xxx Studentnummer : 4334252 Datum : januari 2012 1 NCOI Opleidingsgroep Opleiding : HBO Personeelsmanagement Module : Gedrag en motivatie van personeel Naam docent:

Nadere informatie

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager 6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager Ineke van de Braak 6.1 Inleiding Er wordt veel gevraagd van leidinggevenden in deze maatschappelijke periode van elkaar snel

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Inleiding

Inhoud. Voorwoord Inleiding Inhoud Voorwoord Inleiding IX XI 1. Leiderschap & Invloed 1. Het situationeel leiderschapsmodel 3 Succesvol leidinggeven door flexibel te zijn en af te stemmen op de situatie 2. Het model van concurrerende

Nadere informatie

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2...

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... Samenvatting OIB Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... 8 Wat is een strategie?... 8 SWOT analyse...

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management Generatieleren Kennismanagement als proces Naam: Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde Master: Arbeid, Organisatie en Management Module:

Nadere informatie

Effectief en motiverend leidinggeven

Effectief en motiverend leidinggeven Noordhoff Uitgevers bv Effectief en motiverend leidinggeven Susanne Brakkee Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Leidinggeven.indd 4-04- 4:53 Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp omslag: Welmoet

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Leidinggeven is eenvoudig?

Leidinggeven is eenvoudig? Leidinggeven is eenvoudig?? John Romeijnders ISBN: 978-90-821682-0-4 Eerste druk: januari 2014. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

EEN INLEIDING OP LEIDERSCHAP

EEN INLEIDING OP LEIDERSCHAP EEN INLEIDING OP LEIDERSCHAP SAMENGESTELD DOOR: LARS VAN ROOIJEN [ d.d. 07-11-12 ] WAT IS LEIDERSCHAP? Cultuur gaat in essentie over gedrag van medewerkers in een organisatie. Leiderschap gaat over de

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1 HRD-model voor startende ondernemingen in de detailhandel Bent u van plan een onderneming te beginnen of bent u korter dan zes jaar eigenaar van een onderneming in de detailhandel? Dan behoort u tot de

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 CENTRAAL MODEL VOOR O&PM 1 Centraal model voor organisatie- en personeelsmanagement Door Klaas Schouwstra 1.1 Inleiding Bij HRM gaat het om het

Nadere informatie

Organisatiestructuur en -ontwerp

Organisatiestructuur en -ontwerp DEEL 4 9 organiseren Organisatiestructuur en -ontwerp Gebruik dit overzicht tijdens het lezen en bestuderen van dit hoofdstuk. De organisatiestructuur Bespreek de traditionele en hedendaagse kijk op taakspecialisatie,

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie