Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail sportnieuwsvelden@gmail.com"

Transcriptie

1 Jaargang 3 Januari 2010 Nummer 7 Clubblad van Sport Vereniging Velden Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. REDACTIE: René van Boekholdt redactie-voorzitter Harrie Houben Hay Willemsen Koos Bol Mirjan Stoffels Petra Muijres Stephanie van den Hombergh BESTUUR SV-VELDEN: Toon Geurts Voorzitter Loes Paulus Secretaris Hans Hegger Penningmeester Hans van Noorloos Afdeling IVO Rick Theelen Afdeling Swift Jac Kort Terrein/Gebouwen/Mat Twan Keijsers Diversen wedstrijdsecretariaat ivo: Claudia Schellekens (jeugd) wedstrijdsecretariaat SWIFT: Nelly Jacobs Kopij inleveren vóór 1 februari a.s. en kan ook: Kantine/sportpark Sporthal de Visgraaf

2 Deze maand 199 Van de redactie 200 Verslag algemene ledenvergadering 208 NK Korfbal in Reusel 208 Opgave KNVB Voetbaldagen VETA 1 gedegradeerd 210 Activiteitencommissie 212 Wij feliciteren 213 Junior van de maand 214 Hoofdbreker 215 De Boemerang 217 Jaaroverzicht 2009 IVO Veteranen 222 Uitslagen Taurus Zaalvoetbal 2009/2010 D + E jeugd 223 Taurus Zaalvoetbal 2009/2010 Stand D + E-teams 223 Een klein bedankje 224 SportNieuwtjes 225 In gesprek met Databank Afgelastingen:

3 Van de redactie Winter, zoals het moet of mag zijn? December en januari, we werden weer eens herinnerd wat winter ècht is. Lekker uitwaaien en uitpieren met een slee achter je aan. Schaatsen op de Lult, de Venkoelen of de Wittenberg. Dat de auto slecht open gaat of niet start, who cares? De alweer begonnen rokers, afvallers en andere mislukte voornemers, Je moet het niet vastpinnen aan een datum maar een goed moment kiezen. Maar wat is een goed moment, nou dat is aan jezelf en niet wat anderen je opdragen, een tip! Jouw moment! We blijven lekker lang binnen, lekker bij de verwarming, vroeger zat men gezellig rond de kachel in keuken of beste kamer, meer warme plekken waren er niet Noem het nostalgie of mijmeren, je weet dan weer dat het tafereel op de verstuurde en ontvangen Kerst- en Nieuwjaars toch realiteit is en kan zijn hier. Maar dat mooie begint voor velen al gauw te vervelen. Veel schade aan blik en belangrijker aan ledematen van velen. Maar troost je, als je dit leest is de Gekke Maondaag al aanstaande en Vastelaovend neet mier wiët weg. Zo zie je maar als je het leest ben je de winteroverlast misschien al weer vergeten. En wie er niet buiten kan, ga dan op wintersportvakantie. Redactie SportNieuws Velden Afgelastingen:

4 Verslag algemene ledenvergadering Datum: Aanvang: uur Afwezig met afmelding: 3 leden Aanwezig bestuur: Toon Geurts, Loes Paulus, Rick Theelen, Hans van Noorloos, Twan Keijsers, Jack Kort en Hans Hegger. Aantal aanwezige leden: Notulen: Hubertine Dirkx 1. Opening. Toon Geurts heet alle leden die aanwezig zijn van harte welkom op de jaarlijkse ledenvergadering van SV-Velden. 2. Mededelingen. Mededelingen van huishoudelijke aard: De koffie en de thee zijn gratis vanavond. De andere consumpties zijn verkrijgbaar voor 1 euro. Overledenen: Toon wil samen met de leden stil staan bij het overlijden van enkele leden in het afgelopen jaar. Overleden zijn, Piet v.d. Heuvel. NSG: Het NSG is ook dit jaar weer uitstekend verlopen. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook organisatorisch. Het bestuur van het NSG was dan ook zeer lovend en Toon wil deze complimenten vanavond graag doorgeven. Hij bedankt de organisatoren en alle mensen die aan het slagen van dit tweedaagse toernooi hebben mee gewerkt. De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en verbeterpunten gaan mee naar het volgend jaar. Dan zal een extra beroep op de organisatie gedaan moeten worden door het vervallen van het eerste veld. Hiervoor zullen andere oplossingen noodzakelijk zijn. Afgelastingen:

5 Website: De website van SV-Velden is gereed. Tim Verhaegh en Siebe Munten hebben de drie sites van SV-Velden, IVO en Swift, operationeel gemaakt. De site van IVO begint al aardig gevuld te raken. Aan de site van Swift moet nog verdere invulling worden gegeven. Toon dank Tim en Siebe voor hun inzet! BMV: Zoals buiten te zien is op dit moment een archeologisch onderzoek gestart op de plek waar het BMV zal komen. De verwachting dat in maart met de bouw gestart gaat worden. De planning is dat het eind 2011 gereed zal zijn. SV Velden heeft dan de beschikking over een sporthal die aan de normen het NOC/ NSF voldoet. Als het BMV gereed is zijn scholen, kinderopvang en sport fysiek heel dicht bij elkaar. Hier ligt dan ook de kans voor een intensieve samenwerking en elkaar te versterken. Toon geeft aan dat nu al gestart gaat worden om hiervoor na te denken hoe dit vorm gegeven moet worden. Duidelijk is dat ook voor SV Velden hier echter wel de toekomst ligt. Afgelastingen:

6 Vereniging van de toekomst: Zoals de leden bekend zijn we al een aantal jaren bezig om te komen tot een veel grotere samenwerking tussen buitensport en binnensportclubs. Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten en discussies over geweest hoe dit vorm te geven. De werkgroepleden zijn van mening dat een fusie de samenwerking het meeste zal bevorderen. In de jaarvergaderingen van 2007 en 2008 is aan de vergadering gevraagd of hier bezwaren tegen zijn. Aangezien deze er niet waren is op basis hiervan verder gewerkt. Inmiddels is de werkgroep zover dat gestart is geworden met de daadwerkelijke fusie van SV Velden, VC Velden, Shuttle en Veta. Begin 2010 wordt een extra algemene ledenvergadering worden uitgeschreven waarin de leden gevraagd wordt om met een fusie in te stemmen. Hierover volgt nog informatie. Voor de afdelingen zal er weinig veranderen. Bij het hoofd- Afgelastingen:

7 bestuur zullen de werkzaamheden, met name op het gebied van beleid toenemen. Dit allemaal zelf te doen is teveel werk voor het bestuur en blijven belangrijke zaken liggen. Inmiddels hebben wij hiervoor, vanuit de gemeente, professionele ondersteuning gekregen in de persoon van Marlieke Verstraten. Zij is werkzaam bij het Sportbedrijf van de gemeente Venlo. Marlieke is op de vergadering aanwezig en stelt zich voor. Haar eerste activiteiten zijn een eerste aanzet te geven aan de samenwerking met de scholen en de verenigingen, een vrijwilligersbeleid op te zetten en ondersteuning geven voor het opzetten van een structuur van de activiteitencommissie. Hiervoor zal zij enkele enquêtes uitzetten om te zien wat er binnen de verenigingen leeft. De uitkomsten zijn de basis voor het maken van de beleidsplannen. Kantine: De kantine van SV Velden blijft zoals het nu is. Het bestuur Afgelastingen:

8 heeft begrepen dat de gemeente in het BMV gaat voor een commerciële horeca partij. Het is de bedoeling dat de binnensporters naar hun eigen kantine (SV Velden) komen. Immers een belangrijk deel van de inkomsten van SV Velden komen uit de opbrengsten van de kantine. Door de fusie met de binnensport zouden deze moeten toenemen. 3. Verslag algemene ledenvergadering seizoen Aanpassing blz. 7: Wiel Verspay is 50 jaar lid van IVO. Het verslag wordt goedgekeurd. 4. Jaarverslag seizoen Alle verslagen worden goedgekeurd. 5. Financieel verslag en begroting Inkomsten: Er zijn enkele tegenvallers geweest. Onder andere zijn de inkomsten van sponsoring en advertenties ten opzichte van de begroting achter gebleven. Gezien de moeilijke tijden die bedrijven doormaken is de penningmeester echter wat de sponsoring geheel niet ontevreden en complimenteert de PR-commissie. Afgelastingen:

9 Punt van zorg is wel dat er nog steeds geen hoofdsponsor is, ondanks dat al diverse bedrijven zijn benaderd. Zoals reeds gezegd was het NSG ook financieel prima en heeft wel meer opgebracht dan begroot. Uitgaven: Enkele posten die er uitsprongen zijn de eenmalige kosten voor de nascholing van het kantine personeel en de kosten van huisvesting. Dit laatste wordt met name veroorzaakt door de hoge gasprijzen. Positief saldo van 803,00 Uiteindelijk sluit de jaarrekening met een positief saldo van 803,00 waarmee de penningmeester heel tevreden is. Begroting: De NSG en de kantine inkomsten zijn hoger begroot. Verder is er een jeugdtrainer minder begroot. Voor het komend seizoen is geen contributieverhoging begroot. De contributie wordt in oktober en maart geïncasseerd. Aangezien de jaarvergadering vaak na de eerste incasso is vraagt het bestuur om de contributie jaarlijks inflatoir bij te stellen. De inflatie wordt bepaald door de prijsindex van het CBS. Men geeft aan dat de contributie geen sluitpost van de begroting mag zijn. De penningmeester geeft aan dat dit ook niet het geval is. De contributie is tenslotte maar 1/3 deel van de inkomsten. Met een stem tegen gaat de vergadering akkoord met een jaarlijkse inflatoire bijstelling van de contributie. De kantineprijzen worden dit seizoen niet verhoogd. Eigen vermogen: Dit lijkt heel veel, echter Hans geeft aan dat dit bedrag bij een paar tegenvallers zo op is. Het bestuur wil voorlopig nog niet gaan interen en voor een sluitende exploitatie gaan. 6. Verslag kascommissie. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De jaarstukken zijn vastgesteld. Er zijn een aantal tips op papier gezet door de kascommissie. Het bestuur zal hun bevindingen terugkoppelen naar de kascommissie. Afgelastingen:

10 7. Voorstel tot déchargering penningmeester en bestuur. De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur décharge voor het gevoerde financieel beleid. 8. Benoeming nieuwe kascommissie. De voorzitter vraagt de leden wie volgend jaar zitting wil nemen in de kascommissie. Hij wijst op het belangrijk van een goede en deugdelijke controle op de financiën. Verder kost het maar een avond in het jaar, zeker als er meerdere personen zijn. Tot teleurstelling van Toon melden zich geen nieuwe leden voor de kascommissie. Het bestuur gaat actief opzoek naar nieuwe mensen hiervoor. 9. Bestuursverkiezing in relatie met VC Velden, Veta en Shuttle. Het voorstel van het bestuur is om het huidige bestuur te handhaven het komende jaar. Zeker tot er meer duidelijkheid is over de fusie. De vergadering gaat hier mee akkoord. 10 Huldiging jubilarissen. Ook dit jaar waren er weer vele leden die gehuldigd mochten worden omdat ze al vele jaren lid zijn van IVO of Swift. De volgende mensen werden door de voorzitters van de afdelingen, Hans van Noorloos en Twan Janssen, gehuldigd: Swift: Gertie de Swart: Gerriet Heynen: 40 jaar lid. 41 jaar lid. IVO: 25 jaar lid: 40 jaar lid: 50 jaar lid: Martijn Doornenbal Hans Theelen Sef Geelen Anton v.d. Homberg Piet in t Zandt Hay de Swart Thijs Lenders Pierre Lucassen Stan Verdonck Lei Martens Jelle Kusters Ton Wijnhoven Pieter Reutelingsperger Ger Verhaegh Willem op t Root Hay Willemsen Ger Heijligers Afgelastingen:

11 Naast de mooie woorden van dank kregen alle jubilarissen een attentie en/of een bloemetje. Tevens werden de jubilarissen die 40 jaar of meer lid zijn door de voorzitters van de afdelingen uitgenodigd voor een gezellig etentje bij Hostellerie De Maasduinen. Dhr. J. Terburg kwam als afgevaardigde van de KNVB Sjaak Brueren in het zonnetje zetten, dit als dank voor al zijn verdiensten voor de KNVB. Als scheidsrechte en consul is hij vele jaren actief geweest en uit de woorden van de heer Terburg was op te maken dat zij menig gezellig uurtje hebben doorgebracht. Ook namens IVO wordt Sjaak door Hans van Noorloos bedankt voor al zijn verdiensten die ook ten goede van IVO kwamen en hij is ook van harte welkom bij het etentje van de jubilarissen. 11. Rondvraag. Wiel Heijligers: Wiel Heijligers vindt het heel vervelend dat hij als leider lastig gevallen wordt met een actie als de grote clubactie. Hij wil dit in de toekomst niet meer. Toon vindt dit jammer, omdat er steeds naar nieuwe vormen van inkomsten gezocht moet worden, met name om de contributie te drukken. Hiervoor hebben organisatoren toch ondersteuning nodig. Lei Lommen: Lei geeft aan dat Mat Jansen het afgelopen seizoen ook is overleden lid van IVO was. Toon geeft aan het uiterst vervelend te vinden dat Mat niet bij de overleden leden is herdacht. Hij zegt dat hier altijd zeer zorgvuldig naar wordt gekeken. Noot notulist: uit de ledenadministratie is gebleken dat Mat Jansen ten tijde van zijn overlijden inderdaad lid van IVO was. Volgend jaar zal hier op teruggekomen worden. 12. SV Velden neemt dit mee naar het volgend jaar. De adressenlijst voor de Ivo blaadjes klopt niet. Niets meer aan de orde zijnde sluit Toon de vergadering om 22:20 uur. Afgelastingen:

12 NK Korfbal in Reusel Zouden jullie in het sportnieuws en op de site willen vermelden dat op 6 maart 2010 de Nederlandse Kampioenschappen jeugd (korfbal) zullen worden gehouden in Reusel. Enkele teams van Swift zijn nog in de race zich hiervoor te plaatsen. Informatie is terug te vinden op Bestuur SWIFT Opgave KNVB Voetbaldagen 2010 De jeugdleden van 8 t/m 14 jaar kunnen zich weer opgeven voor de KNVB voetbaldagen. Deze dagen vinden in 2010 plaats vanaf dinsdag 31 augustus tot en met vrijdag 3 september 2010 op de sportvelden van IVO. Ze kunnen zich hiervoor vanaf 21 december 2009 digitaal aanmelden via de website: VETA 1 gedegradeerd Het zaterdagse herenteam van VETA is er niet in geslaagd zich te handhaven in de 3e klasse. In de laatste wedstrijdronde moest een achterstand van één punt op de concurrent Megacles 4 uit Weert worden goedgemaakt. Doordat VETA met 8-2 verloor en Megacles Afgelastingen:

13 met 5-5 gelijk speelde, eindigde VETA als laatste. Halverwege de najaarscompetitie wist VETA met een 7-3 overwinning in Weert nog een voorsprong van 3 punten op de Megacles op te bouwen. Twee weken later, bij de return in Velden, liep alles anders. Megacles was in de sterkst mogelijke opstelling gekomen en de spelers van VETA waren niet in goeden doen. Dit resulteerde in een dramatische 9-1 nederlaag, waardoor Megacles in één klap weer een aantal punten op VETA voor stond. In het vervolg van de wedstrijden werd de achterstand door VETA langzaamaan weer terug gebracht tot één punt. In de laatste competitieronde moest VETA aantreden tegen Desctatec uit Swalmen. Dit team kon met een 6-4 overwinning kampioen worden. Concurrent Megacles moest het opnemen tegen de nummer 2, Elsloo. Ook dit team kon nog kampioen worden bij een grote overwinning op Megacles en een gelijk spel of minder van Destatec. Helaas voor VETA werd de wedstrijd in Swalmen eerder gespeeld dan die in Elsloo. Desctatec streed voor ieder punt om kampioen te worden en won met 8-2. Daarna speelde Elsloo, dat door dit resultaat geen kampioen meer kon worden, niet meer voluit tegen Megacles. Met een gelijkspel wist Megacles VETA uiteindelijk 4 punten voor te blijven. VETA rest nu niets anders dan komend voorjaar in de 4e klasse direct kampioen te worden en zo te laten zien dat het toch in de 3e klasse thuis hoort. Eindstand Heren 1 3 e klasse Percentages 1. Destatec Marc van Eijndt % 2. Elsloo Paul Braas % 3. SETA Joep Janssen % 4. TTC René Megens % 5. Megacles Leon Mans % 6. VETA Marloes Basten 3 0 0% De jeugd van VETA deed het met een plaatsje in de subtop van de Afgelastingen:

14 derde klasse erg goed. Het is mooi om te zien hoe de trainingen hun vruchten in de competitie beginnen af te werpen. Ook is het interessant om te zien hoe VETA zich staande weet te houden, ondanks de krimp van het tafeltennis in het algemeen. VETA heeft altijd één of twee jeugd teams gehad. Een grote vereniging als Red Stars in Venray wel 25. Nu zie je dat het ledental van Red Stars zo ver gezakt is, dat ons jeugdteam tegen het tweede team van Venray uit komt. Eindstand Jeugd 1 3 e klasse Percentages 1. t Belke Elke Braas % 2. Red Stars Jim Driessen % 3. VETA Jelte van Buren % 4. Armada Ilona Kessels % 5. Destatec Roy Hegger % 6. TTC ACTIVITEITENCOMMISSIE Hallo spelers, ouders, leiders, trainers, andere vrijwilligers en ook hopelijk nieuwe vrijwilligers en leden, allemaal een heel gelukkig en gezond Onder aanvoering van Marlieke Verstraten (coördinatiefunctionaris vanuit de gemeente Venlo) en Theo Wijnstekers, is de SV Velden bezig om de activiteitencommissie nieuw leven in te blazen. Dit met name voor de oudere jeugd en seniorenleden. De jeugdactiviteitencommissie loopt tot nu toe prima. Toch moet er voor de activiteitencommissie een structuur vastgesteld worden met op enkele plaatsen mensen die verantwoordelijk zijn voor een bepaald gebied. Voor de jeugd was dit vanuit IVO Ruud vd Hombergh. Deze heeft echter onlangs aangegeven dat andere werkzaamheden binnen IVO voorrang hebben en is er daarom na een lange periode mee gestopt. Hiervoor is helaas nog Afgelastingen:

15 geen vervanger. IVO heeft de grootste jeugdafdeling en daarom is een goede vertegenwoordiging vanuit IVO van groot belang. Wat de activiteitencommissie betreft, behartigt de vertegenwoordiger de gehele afdeling, in dit geval dus IVO. Aangezien de jeugd de belangrijkste component is, lijkt het logisch dat hij of zij ook zijn of haar hart bij de jeugd heeft liggen. Daarom de vraag of er namens IVO iemand zitting wil nemen in de activiteitencommissie. Dit is de commissie die het geheel van activiteiten binnen de toekomstige SV coördineert. Daarnaast zijn er drie werkgroepen die de activiteiten daadwerkelijk uitzetten. Het betreft: jeugdactiviteiten seniorenactiviteiten acties (potgrond, grote club actie, braderie, zaalwacht etc.) Per groep moeten hier 2 leden van elke vereniging in vertegenwoordigd zijn. Het lijkt wat veel, maar veel zaken komen maar een of twee keer per jaar voor. Als er goede draaiboeken zijn loopt het in de regel wel. Verder moeten er uiteraard mensen zijn die de activiteit begeleiden. Vaak zijn dat echter leiders of leidsters en is er ondersteuning vanuit de kantinemensen. Aangezien het aantal activiteiten redelijk beperkt is, iedereen heeft het al zo druk, zijn ook de werkzaamheden beperkt. Maar het organiseren van activiteiten is wel super belangrijk als smeerolie voor de vereniging en kost dus wel wat tijd. Wij zouden het daarom geweldig vinden wanneer een aantal mensen hun goede voornemens in daden zullen omzetten en zich spontaan voor deze werkzaamheden aanmelden en wij een aantal nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen. Dit aanmelden kan bij Theo Wijnstekers ( Met vriendelijke groet, Wim Stoffels VZ IVO Jeugd Afgelastingen:

16 WIJ FELICITEREN (vanaf geboortejaar 1993) 20 januari Bob Geurts 21 januari Tim Hendrix 23 januari Lisanne Lenders 26 januari Linda van Montfort 29 januari Freek Backhuijs Britt v.d. Venne 30 januari Mike Geelen Tim Koetsenruijter 01 februari Patrick van Vulpen 02 februari DJ Paliama 05 februari Maud Hegger Jordy de Joode Thomas Notermans Romano Voermans 08 februari Lars Weltens 09 februari Bora Gezgin Jolien Vosbeek 10 februari Maftu Ismael 12 februari Rein Niesen 13 februari Rächel Polderman 14 februari Sam v.d. Venne Sean Caris 16 februari Manon Lucassen Afgelastingen:

17 Afgelastingen:

18 Hoofdbreker De oplossingen van december 2009: Evelien Smeets Guus Fitten Afgelastingen:

19 Nieuwe opgave: Deze Veldense meid werkt achter de schermen bij Swift en IVO (en kent ieder lid bij naam). Ze korfbalt nog iedere week. DE BOEMERANG Gevangen door Helga en Ellen Ripmeester Pieter bedankt! Nu is er wel ruzie want we willen allebei niet. Maar we zetten ons er wel overheen dus aan de slag! We zullen ons eerst even voorstellen: Wij zijn Helga en Ellen Ripmeester. En we zijn allebei 19 jaar, rara hoe kan dat?* En wij behoren tot de kroost van Gekke Gerrie oftewel Rippie en Lucie van de Laorberg Vermeulen. Daarnaast zijn wij ook nog de trotse zusjes van onze Dat- Afgelastingen:

20 vind-je-leuk-hè?-clip ster Frank en Prins Ruud II. Met deze broers en zo n ouders wordt je zelf natuurlijk een beetje naar de achtergrond gedrukt. Maar nu krijgen wij ook eens een keer de aandacht van heel Velden, dus wat dat betreft: Bedankt Pieter! Maar nu over onze korfbalcarrière, want die mag er wezen! Door onze buurmeisjes zijn wij dertien jaar geleden begonnen met korfballen. Zij vroegen namelijk of we mee wilden doen met de welbekende doeldriedaagse. Toen we daar aankwamen vonden we dit blijkbaar zó leuk dat we lid zijn geworden van Swift. We zijn begonnen bij de F-jes, en daarna kwamen we in de E en D. Toen we in de D stonden verloren we echter alles waardoor het standaardzinnetje van Ellen was: Mam, mag ik van korfbal af?! Waarop mam zei: Probeer nog maar een jaar. (en dit dan enkele jaren achter elkaar). Toen we voor het tweede jaar in de D2 stonden kregen we Gertie en Anneke, met wat hulp van Stephanie. Het standaardzinnetje van Ellen veranderde toen iedere rust in: Mag ik eruit? In de zaal werden wij toen KAMPIOEN!! Dit was natuurlijk fantastisch, waardoor Ellens korfbalcarrière gered was. Al die jaren hebben we bij elkaar in het team gezeten. Maar nooit bij elkaar in het vak, want dat wilde Ellen absoluut niet. Want Ellen dacht dat we dan onder de wedstrijd ruzie zouden krijgen. Met trainen stonden we trouwens ook nooit bij dezelfde korf, om dezelfde reden. Helga vond alles wel best en zo hebben we tot vorig jaar binnenseizoen samen gekorfbald. Ellen is bij de tweede helft van het buitenseizoen naar het tweede gegaan. Helga is toen samen met het derde buiten kampioen geworden, waar Ellen hard van baalde. Maar Ellen mocht wel meedoen met de kampioenswedstrijd dus was ze toch nog een beetje kampioen. Dit wordt dus het eerste jaar dat we niet bij elkaar staan. Zo, dit is wel weer genoeg over ons geluld. We gaan maar eens op zoek naar een geschikte opvolger. Iedereen die tegen ons iets Afgelastingen:

21 zei over de Boemerang kwam op het beruchte lijstje te staan. Zo hadden we o.a. Lobke die Ellen de schrik van haar leven gaf door te vragen of ze al een stuk je had voor de Boemerang (Ellen wist nog van niks). Maar ook Johan die dacht dat ie grappig was door erover te beginnen. Helen die ons haast smeekte of ze alsjeblieft de Boemerang mocht vangen. Maar uiteindelijk hebben we toch voor iemand anders gekozen. Die ook al eerder in ons stukje genoemd is. Zij heeft ons namelijk kampioen gemaakt en bij dezen willen we haar nogmaals bedanken! Misschien voelt ze hem al aankomen, want de Boemerang gaat naarrrrr... Gertie de Swart. Geniet ervan Gertie! En iedereen die dit stuk je leest: Gelukkig Nieuwjaar! Helga en Ellen Ripmeester *We zijn een tweeling. Jaaroverzicht 2009 IVO Veteranen Onder de vlag van Federatie Noord-Limburg en Oost-Brabant werd het programma voor het jaar 2009 afgewerkt. Voor de zomerpauze waren we ingedeeld in groep 1 (Regio Venlo). Na de zomerpauze waren de IVO veteranen ingedeeld in groep 2 (Regio Horst/ Maasbree). De meerderheid van het veteranenteam had hier eerder om verzocht. Ook evenals andere jaren de standen en bijzonderheden op een rij in dit jaaroverzicht. Totaal werden er 27 wedstrijden gespeeld en 6 wedstrijden werden door weersomstandigheden of anderszins afgelast. Afgelastingen:

22 In onderstaande overzichten worden de resultaten van de jaren 2008 en 2009 weergegeven. Een en ander ziet er als volgt uit: Resultaten Resultaten over het jaar 2009 Thuiswedstrijden Uitwedstrijden Totalen Even vergelijken met het vorige jaar Resultaten over het jaar 2008 Thuiswedstrijden Uitwedstrijden Totalen De resultaten zijn iets minder dan het vorige jaar. Opvallend is dat de resultaten dit jaar in de uitwedstrijden veel beter waren dan in de thuiswedstrijden. De 1 e helft van de competitie verloren we zelfs geen enkele uitwedstrijd. Ook valt op dat we 2 e helft (groep 2) slechts 13 punten behaalden, terwijl we de 1 e helft van de competitie (groep 1) 22 punten wisten te vergaren. Gesteld kan worden, dat de tegenstanders in beide groepen niet zozeer van elkaar verschillen. Bij ons ging het onder andere door blessures in de 2 e helft en het spelen van wat mindere wedstrijden gewoon wat minder. Doelpuntenmakers De meeste doelpunten dit jaar werden gescoord door Rick Theelen (13 stuks). Tegen TSC-b veteranen maakte Rick 5 doelpunten in een Afgelastingen:

23 wedstrijd. Ron Lommen en Tom Teeling werden 2 e en 3 e met respectievelijk 9 en 8 doelpunten. Wedstrijden en sportiviteit Een redelijk seizoen is weer afgesloten. De beste wedstrijd van het seizoen was wel de uitwedstrijd tegen MVC (Maasbree) uitslag 3-4 Een goed spelend MVC moest in de lichtwedstrijd (wat een mooi verlicht veld) zijn meerdere erkennen, tegen een goed geconcentreerd IVO team. De slechtste wedstrijd was de uitwedstrijd tegen GFC (Grubbenvorst) uitslag 5-2. De verlichting en het veld in die wedstrijd waren slecht, maar wat wij daar lieten zien was nog veel slechter. Wat sportiviteit betreft hebben onze spelers zich evenals voorgaande jaren over het algemeen netjes gedragen. Jammer dat enkele spelers van ons maar ook van de tegenstanders voortijdig naar de kant moesten om even af te koelen. Afgelastingen:

24 Organisatie van de wedstrijden Ook dit jaar waren Thomas Schattefor en Wiel Vercoulen weer verantwoordelijk voor de organisatie van team, scheidsrechter, wedstrijden etc. Via de site van de IVO veteranen: worden de uitslagen, foto s en bijzonderheden keurig bijgehouden. Af- en aanmeldingen van leden Afmelding als actief lid: Niemand Aanmelding als nieuw leden: Gé Willemsen Activiteiten en bijzonderheden: De activiteiten en bijzonderheden in 2009: (17 januari 2009) Jaarvergadering van IVO veteranen van SV Velden. De gouden schoen (meest gescoorde doelpunten) ging naar Tom Teeling. Veteraan van het jaar werd Thomas Schattefor. Afgelastingen:

25 (28 februari) Toernooi op kunstgrasveld. Totaal 6 teams doen mee. Venlosche Boys wint. (6 april 2009) Vergadering Federatie Noord Limburg Oost Brabant. Er gaan 3 personen van de IVO veteranen naar de vergadering. (15 mei 2009) Diverse spelers en niet actieve leden van de veteranen gingen naar receptie in verband kampioenschap IVO 1. (11 juli 2009) Mooie feestmiddag en avond van de veteranen met dames. Eerst naar Baarlo (kasteel De Berckt ) daarna terug naar Velden bij Michel De Krosselt. Totaal 45 stuks dames en heren namen daaraan deel. Goed georganiseerd en geslaagd feest. Regelmatig worden enkele spelers van de veteranen op zaterdag ingeschakeld om te fluiten of te vlaggen bij jeugdteams. Jaarlijks heeft het bestuur van de veteranen een evaluatie gesprek met een afvaardiging van het bestuur van (IVO) SV Velden. Tenslotte Weer een goed en mooi jaar voor de veteranen zit er op. Resultaten iets minder dan het vorig jaar, maar belangrijk is altijd dat sfeer tijdens en na de wedstrijden goed blijft. We mogen helemaal niet klagen. Aan de zaken zoals respect voor scheidsrechter en voor elkaar, niet te veel commentaar en tijdig afmelden zal altijd aandacht moeten worden geschonken. Namens de IVO Veteranen van de Sportvereniging Velden dank aan allen die hebben meegewerkt om van het afgelopen jaar weer een mooi voetbaljaar te maken. Extra dank aan die spelers die hebben meegedaan op momenten dat er door afmeldingen/blessures te weinig spelers waren om een team bij elkaar te krijgen. Ger van Rensch Afgelastingen:

26 Taurus Zaalvoetbal 2009/2010 D + E jeugd Datum Aanvang Wedstrijd Uitslag Zondag uur Juventus - Chelsea nov uur Celtic - VVV Venlo uur Barcelona - Ajax uur Celtic - Juventus uur Ajax - Chelsea uur VVV Venlo - Barcelona 0-1 Zondag uur Nederland - Italië dec uur Engeland - Schotland uur Brazilië - Spanje uur Engeland - Nederland uur Spanje - Italië uur Schotland - Brazilië 2-1 Zondag uur VVV Venlo - Ajax dec uur Juventus - Barcelona uur Chelsea - Celtic uur Ajax - Juventus uur Chelsea - VVV Venlo uur Barcelona - Celtic 4-1 R.K.S.V. VELDEN Afgelastingen:

27 Taurus Zaalvoetbal 2009/2010, Stand D-Teams Wedstr. W G V Punten Doelsaldo Spanje (+ 2) Engeland (+ 1) Schotland (+ 1) Italië (+ 0) Brazilië (- 2) Nederland (- 2) Taurus Zaalvoetbal 2009/2010, Stand E-Teams Wedstr. W G V Punten Doelsaldo Barcelona (+ 3) Ajax (+ 3) Celtic (+ 2) VVV-Venlo (+ 0) Chelsea (- 2) Juventus (- 7) Een klein bedankje De leiders en leidsters van Swift hebben een leerzame clinic gehad van Jan Wielink. De geslaagde avond werd afgesloten met een heerlijk gourmet. Wij willen ook graag Wim Jacobs bedanken voor zijn hulp. Afgelastingen:

28 SPORTNIEUWTJES Op 4 januari hebben Esther Theelen en Celine Bergmans hun 4e interland gespeeld. Onze Belgische buren werden met 15-7 verslagen. Op 27 december heeft Jella Theeuwen van de B1 met team oost meegedaan aan de jeugdchallenge in Reusel. Zij hebben daar de 1 e plaats veroverd. Stephanie beterschap met de schouder! De jubilarissen worden steeds jonger, ben je net 30+ en dan al 25 jaar lid. Meestal zijn ze dan al kaal en grijs, voor enkeling gaat dat nu al op (JK). Hoezo, het gaat slecht met de autoverkopen in Nederland! Eén Honda verkopen en daar vele miljoenen voor vangen. De groepsfoto van de jubilarissen kon niet worden gemaakt, ze pasten er allemaal niet op. Kijk maar op de website (www. svvelden.nl) ze staan er allemaal op! Toch frappant, in de tekst van de jaarvergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van overleden leden en toch blijft de vergadering zitten. Afgelastingen:

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum Agenda Dinsdag 12 mei: Sponsoravond Vrijdag 22 mei: Vrijwilligersavond Zaterdag 30 mei: Open dag / speler van het jaar Zaterdag 6 juni: 2de Meulebѐѐk Toernooi Uitslagen voetbal Datum Thuis Uit Uitslag

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail sportnieuwsvelden@gmail.com

Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail sportnieuwsvelden@gmail.com Jaargang 2 Januari 2009 Nummer 7 Clubblad van Sport Vereniging Velden Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail sportnieuwsvelden@gmail.com REDACTIE: René

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl Informatie voor nieuwe jeugdleden JTC IJsselvogels jtc@ijsselvogels.nl December 2008 Korfballen bij IJsselvogels: echt

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Deze week in t Klökske nieuwe koeling in de kantine en tafeltennis beweegt!.

Deze week in t Klökske nieuwe koeling in de kantine en tafeltennis beweegt!. Deze week in t Klökske nieuwe koeling in de kantine en tafeltennis beweegt!. COMPETITIE Zaterdagcompetitie Uitslagen zaterdag 11 maart: Senioren: SETA 1 TTC 3 8-2 SETA 2 Landgraaf 5 3-7 Jeugd: SETA 1 TTCN

Nadere informatie

Nu alle competities volop aan de gang zijn kunnen we één ding concluderen. Geen rondrit op de platte kar voorlopig.

Nu alle competities volop aan de gang zijn kunnen we één ding concluderen. Geen rondrit op de platte kar voorlopig. Nu alle competities volop aan de gang zijn kunnen we één ding concluderen. Geen rondrit op de platte kar voorlopig. COMPETITIE Zaterdagcompetitie Uitslagen zaterdag 17 oktober: SETA 1 Panningen 1 2-8 SETA

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Seta nieuws in t Klökske - week 12 - woensdag 22 maart 2017

Seta nieuws in t Klökske - week 12 - woensdag 22 maart 2017 Deze week in t Klökske Beken jij kleur? COMPETITIE Zaterdagcompetitie Uitslagen zaterdag 18 maart: Senioren: SETA 1 Kluis 4 4-6 SETA 2 Maastricht 4 5-5 Jeugd: SETA 1 was vrij SETA 2 Asterix 2 0-5 SETA

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016)

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Website ZV De Zaan Nieuwe website online! Sommige hebben het misschien van de week al gezien, maar sinds een paar dagen is onze nieuwe

Nadere informatie

Nog meer kampioenen!!!

Nog meer kampioenen!!! Jaargang 3, nummer 9 Nog meer kampioenen!!! 17 mei 2017 De vereniging Rotterdam Basketbal, Forward Lease Rotterdam Basketbal en F. Breeman BMW Rotterdam Basketbal zijn te vinden op Konden we in de nieuwsbrief

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier Hierbij meld ik mij aan als lid van korfbalvereniging EKCA-CIBOD: Voor- en achternaam: Voorletters: Adres: Postcode en plaats: Telefoon / mobiel: Emailadres: (meerdere adressen mogelijk)

Nadere informatie

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens Welkom bij AFC 34! Voetbal is een mooie sport en we hopen dat uw kind de komende jaren met veel plezier bij onze club zal spelen. Bij AFC 34 kan zowel voor ontspanning en recreatie worden gevoetbald als

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

K.V. Revival. Kom bij de leukste club van Nederland! Welkom bij. Praktische info voor ouders

K.V. Revival. Kom bij de leukste club van Nederland! Welkom bij. Praktische info voor ouders Welkom bij K.V. Revival Praktische info voor ouders Broekje/rokje Als je een wedstrijd moet spelen, dan wordt er van je verwacht dat je de volgende kleding aan hebt: Een wit shirt en een bordeauxrood broekje/rokje.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Voorwoord. De organisatie, Johan Peeters, Peter Gielen, Maarten Rutten.

Voorwoord. De organisatie, Johan Peeters, Peter Gielen, Maarten Rutten. Voorwoord vv Helden heet u van harte welkom op het derde Peel en Maas toernooi. Een toernooi voor de C-, D- en E- jeugd van alle voetbalverenigingen uit de mooie Maas gemeentes Peel & Maas en Horst aan

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Bestuurlijkheden. Van de redactie:

Bestuurlijkheden. Van de redactie: 1 3 Bestuurlijkheden De Jaarvergadering 2011 weer achter de rug. Omdat niet iedereen op tijd aanwezig was, werd er om 20.15 uur gestart. 5 Afmeldingen, dus zou je zeggen: 400 aanwezigen. Maar met 50 personen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8 Nieuwsbrief nr. 79 jaargang 7 december 2011 Hallo allemaal, We kunnen terugkijken op een geslaagde feestavond waar je in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen! Verder staan er diverse vacatures open binnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Beste tafeltennisvrienden,

Beste tafeltennisvrienden, Beste tafeltennisvrienden, Korte nieuwsflits deze week, maar niet onbelangrijk! Zondag 22 februari spelen onze heren hun tweede wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Het wordt een uitwedstrijd in Oegstgeest,

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

Teamleidersmap. FC Blauw-Wit Amsterdam

Teamleidersmap. FC Blauw-Wit Amsterdam Teamleidersmap FC Blauw-Wit Amsterdam Teamleider bij FC Blauw-Wit Amsterdam FC Blauw-Wit Amsterdam streeft naar het ontplooien van talenten en het verbinden van mensen uit Amsterdam die plezier hebben

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Voetbalvereniging De Merino s

Voetbalvereniging De Merino s Voetbalvereniging De Merino s Introbouw Sponsortoernooi 20 juni 2015 Beste deelnemers, Namens het bestuur van de v.v. De Merino s heten wij alle deelnemende teams van harte welkom op ons Sportpark De

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

HV Minor nieuwsbrief De doorzetters

HV Minor nieuwsbrief De doorzetters Augustus 2013 Jaargang 1, nummer 2 HV Minor nieuwsbrief De doorzetters Handbal Vereniging Minor Het nieuwe seizoen 2013-2014 De Ping 26 6361 AS Nuth Het bestuur is compleet al kunnen we nog altijd handen

Nadere informatie

Alpha-deuren/HVH Hellas 2

Alpha-deuren/HVH Hellas 2 Alpha-deuren/HVH Hellas 2 22 oktober 2011 Mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor: Voorwoord Welkom bij de eerste thuiswedstrijd van Alpha-deuren/HVH. Wij zijn als vereniging blij dat we u allemaal mogen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inschrijving competitie. Toernooien. Maart Jaargang 7

Nieuwsbrief. Inschrijving competitie. Toernooien. Maart Jaargang 7 Nieuwsbrief Maart 2016 Jaargang 7 Inschrijving competitie Anouk Engelen Evie Vaessen Stan vd Homberg Czeslaw Kobylko Frans van Geesink Sanne van Geffen Max Zonnevijlle Casper van Rens Marco Hezel Stef

Nadere informatie

Seizoen met voorspoedig weer:

Seizoen met voorspoedig weer: Seizoen met voorspoedig weer: Dit voorjaar is er een geweest met bovengemiddeld lekker en zomers weer. Dit resulteerde in tot nu toe weinig afgelaste wedstrijden. Vorige maand startte we met Slow Pitch

Nadere informatie

De korfbalclub algemeen:

De korfbalclub algemeen: Informatieboekje van Korfbalclub Harich. De korfbalclub algemeen: De Korfbal Club Harich is op 12 maart 1960 opgericht. Omdat er nog geen sport werd beoefend in Harich, koos men voor de gemengde sport

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

BV Sparrenburg Info 44 December 2010

BV Sparrenburg Info 44 December 2010 BV Sparrenburg Info 44 December 2010 De voorzitter vertelt. De voorzitter vertelt.. Een voorzitter moet op zijn minst datgene kunnen doen wat de leden ook kunnen. In ons geval is dat dan natuurlijk badminton

Nadere informatie

Nieuwe trainers Sporting Heerlen. Hub Essers overleden. Fernando Ricksen eregast bij Sporting Heerlen - ZSV

Nieuwe trainers Sporting Heerlen. Hub Essers overleden. Fernando Ricksen eregast bij Sporting Heerlen - ZSV Nieuwe trainers Sporting Heerlen Sporting Heerlen heeft de technische staf voor het seizoen 2015/2016 compleet. Als trainer voor Sporting Heerlen 2 is Martè Streng aangesteld en als leider Wiel Ruminski.

Nadere informatie

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit:

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit: Voorwoord, Dit boekje is speciaal gemaakt voor alle nieuwe leden van de korfbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk). Hier kan je informatie over onze vereniging in vinden. Sinds de oprichting in 1958

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

VRC Huis & Hypotheek F toernooi. 28 mei 2016 Middagprogramma

VRC Huis & Hypotheek F toernooi. 28 mei 2016 Middagprogramma VRC Huis & Hypotheek F toernooi 28 mei 2016 Middagprogramma Voorwoord Barend van Kesteren, Jeugdvoorzitter VRC Namens VRC mag ik jullie van harte welkom heten op ons Huis & Hypotheek F toernooi. VRC staat

Nadere informatie

Handbalvereniging Saturnus

Handbalvereniging Saturnus Handbalvereniging Saturnus Informatiefolder voor seniorleden, jeugdleden en hun ouders Geachte seniorleden, jeugdleden en hun ouders, U (of uw kind) wordt lid van Saturnus. Reden voor ons als bestuur om

Nadere informatie

Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi

Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi Zondag 22 juni 2014 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648 Email: toernooienbfc@live.nl DEELNEMERSVELD BFC JEUGDTOERNOOIEN 2014 Bussum, juni 2014 Beste

Nadere informatie

VELDSEIZOEN GAAT BEGINNEN!

VELDSEIZOEN GAAT BEGINNEN! WEEKPOST BKC Weekpost per mail ontvangen: stuur een e-mail naar Jacco Fenijn, zie emailadres Wedstrijdsecr. : Jacco Fenijn, Burgemeester Geillstraat 15, 4531 EA Terneuzen. Tel. 0115-631281 of mobiel: 06-40617410,

Nadere informatie

Vacature ledenadministratie of penningmeesterschap. Johan Gerards heeft aangegeven een stapje terug te willen doen.

Vacature ledenadministratie of penningmeesterschap. Johan Gerards heeft aangegeven een stapje terug te willen doen. Nieuwsbrief Nummer 21 Datum: 3 maart 2013 Volleybal vereniging Vacature ledenadministratie of penningmeesterschap Johan Gerards heeft aangegeven een stapje terug te willen doen. Volley vereniging Hierbij

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 31 mei 2011 notulist: Jo van der Heijden Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Jo van

Nadere informatie

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950 Swift SV Velden Dameskorfbalvereniging sinds 1950 Korfbal is.! Een echte teamsport. Door het vrijlopen en samenspel kun je iets bereiken.! Attractieve, gezellige sport, die zowel prestatief als recreatief

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 Editie 14

Nieuwsbrief maart 2015 Editie 14 Nieuwsbrief maart 2015 Editie 14 Van het bestuur De winterstop zit er op, de meeste elftallen beginnen of zijn weer begonnen met voetballen. Het eerste elftal heeft een klinkende overwinning behaald in

Nadere informatie

Programma boekje Toernooi JO-8 en JO-9 VV Spijkenisse 4 januari 2018

Programma boekje Toernooi JO-8 en JO-9 VV Spijkenisse 4 januari 2018 Programma boekje Toernooi JO-8 en JO-9 VV Spijkenisse 4 januari 2018 Welkom beste sportvrienden, VV Spijkenisse heet u van harte welkom op het JO-8 en JO-9 Toernooi. Wij hopen dat u een fantastische dag

Nadere informatie

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen.

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Tijdens de jaarvergadering werd als opvolger van Jos Helmink de heer Bryan van Leeuwen gekozen tot secretaris. Bryan fluit sinds een klein jaar in de K.N.V.B.,

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

t Shuttelke www.bcweert67.nl Mededelingen Badminton Club Weert 67 10de jaargang, nummer 11: Oktober 2012

t Shuttelke www.bcweert67.nl Mededelingen Badminton Club Weert 67 10de jaargang, nummer 11: Oktober 2012 Voor in de agenda: SL2 cursus op data: * 12 + 26 oktober * 9 + 30 november 12 oktober verrassingsactiviteit door de jeugdcommisie Algemene Leden Vergadering seizoen 2012-2013: 23 november om 19:00 uur

Nadere informatie

MEPPELER HOCKEY VERENIGING

MEPPELER HOCKEY VERENIGING Nieuwsbrief mei Het schiet al weer aardig op met het seizoen. Voor een paar teams (o.a. dames 1) breekt een cruciale fase aan in de competitie. Kampioen of niet?? Natuurlijk kijken we met z n allen ook

Nadere informatie

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen.

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen. Mijn naam is Aron van der Wal. Ik zit in de sport/brugklas HAVO/VWO van het Fivelcollege in Delfzijl. Naar aanleiding van de opdracht om iemand te interviewen die zich minimaal 20 uren per week met sport

Nadere informatie

Wij wensen iedereen heel veel plezier en vertrouwen op een mooie, sportieve voetbaldag met veel plezier een mooie opbrengst.

Wij wensen iedereen heel veel plezier en vertrouwen op een mooie, sportieve voetbaldag met veel plezier een mooie opbrengst. 1 Inleiding Beste spelers en supporters, Van harte welkom bij de tweede Beetje Beter Cup bij Sportclub Deventer! Niet zomaar een voetbaltoernooi. Met de opbrengst van deze gezellige dag helpen wij (kans)arme

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Beste schaatsliefhebber, De eerste nieuwsbrief is goed ontvangen dus de hoop is er, dat ik regelmatig wat stof binnenkrijg voor een mooi stukje in de nieuwsbrief. Een aantal van

Nadere informatie

9 e. Zaterdag 21 mei 2016: B, C & D. Zaterdag 28 mei 2016: E & F

9 e. Zaterdag 21 mei 2016: B, C & D. Zaterdag 28 mei 2016: E & F 9 e Zaterdag 21 mei 2016: B, C & D Zaterdag 28 mei 2016: E & F Inhoud: Reglementen... 3 TIPS VOOR DE OUDERS OP HET TOERNOOI... 4 Poule-indelingen... 5 Even over: DVC Delft... 6 Portret van... Jan Horsten...

Nadere informatie

Toernooiboekje C junioren

Toernooiboekje C junioren Toernooiboekje C junioren 4 juni 2016 27-5-2016 Beste Sportvrienden, Het voetbalseizoen zit er voor de meesten al weer op en ik hoop dat iedereen met tevredenheid kan terug kijken op een geslaagd seizoen.

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

* N I E U W S B R I E F H S D V * Damteam HSDV verrast d'amateurs 2 op twee borden in de opening

* N I E U W S B R I E F H S D V * Damteam HSDV verrast d'amateurs 2 op twee borden in de opening * N I E U W S B R I E F H S D V * E-mail: hsdvhelden@planet.nl Homepage: www.hsdv.nl Jaargang 5 nr. 20-16 januari 2010 Hallo schaak- en damleden Ons damviertal behaalde afgelopen maandag een mooie 6-2

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

53e jaargang nr. 20 10 januari 2016

53e jaargang nr. 20 10 januari 2016 53e jaargang nr. 20 10 januari 2016 Van het bestuur Alweer een hele week in het nieuwe jaar voorbij. Alle recepties en nieuwjaarsbijeenkomsten zijn achter de rug. De ene wat drukker bezocht dan de andere.

Nadere informatie

Alpha-deuren/HVH WHC Den Haag. 26 november 2011. Mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor:

Alpha-deuren/HVH WHC Den Haag. 26 november 2011. Mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor: Alpha-deuren/HVH WHC Den Haag 26 november 2011 Mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor: Kijk ook eens op: www.hvhouten.nl Hallo supporters! Welkom allemaal bij de belangrijke wedstrijd van het eerste heren

Nadere informatie

V.S.V. Velserbroek D Selectie

V.S.V. Velserbroek D Selectie Seizoen 2014 2015 V.S.V. Velserbroek D Selectie Beste spelers van V.S.V. Velserbroek, Komend seizoen zal de D1 spelen in de hoofdklasse. Door een prachtig resultaat van de oude D1 spelen we komend seizoen

Nadere informatie

Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014

Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014 Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014 Hoofdsponsor Voorwoord Teylingen toernooi Welkom op ons Han Bastiaanstoernooi. Al vele jaren is het Han Bastiaanstoernooi voor E- en F- junioren een begrip

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte!

Dan ben je altijd op de hoogte! De Muis www.hcliempde.nl Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de drieëntwintigste muis van het hockeyseizoen 2012-2013. In deze muis : 115 jaar KNHB Dames 2 : zaalkampioen! DWF = Digitaal Wedstrijd

Nadere informatie

BVCB Plus Koelhuis F toernooi

BVCB Plus Koelhuis F toernooi Zaterdag 28 mei 2016 MIDDAG BVCB Plus Koelhuis F toernooi Zaterdag 28 mei 2016 Middag Welkom Beste toernooideelnemer, Wij heten u van harte welkom op ons BVCB Plus Koelhuis E/F Jeugdtoernooi. Het jeugdtoernooi

Nadere informatie

* N I E U W S B R I E F H S D V *

* N I E U W S B R I E F H S D V * * N I E U W S B R I E F H S D V * E-mail: hsdvhelden@planet.nl Homepage: www.hsdv.nl Jaargang 2 nr. 46-9 juni 2007 Hallo schaak- en damleden Afgelopen maandag 4 juni werd het seizoen van de HSDV afgesloten

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Nieuwsbrief januari 2013. Alle leden nog de beste wensen voor 2013. Bomenwacht Nederland is de nieuwe sponsor van de competitie. Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Dag Datum Wedstrijd Plaats Afstand zondag

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD Copyright 2017 - HBS - Niets uit dit document mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming. WELKOMSTBOEKJE

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen.

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Daar heb ik ook mijn scheidsrechterskaartgehaald en

Nadere informatie

20 Juni 2015 KCVO Talententoernooi

20 Juni 2015 KCVO Talententoernooi 20 Juni 2015 KCVO Talententoernooi 1 Voorwoord Dit is het tweede jaar dat wij als KCVO het KCVO talenten toernooi organiseren en de opkomst is nog groter dan vorig jaar. We hebben helaas veel teams op

Nadere informatie

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX!

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! Beleidsplan korfbalvereniging WKV REFLEX 2015-2020 -concept- December 2014 STIP OP DE HORIZON Door het vertrek van een grote groep seniorenleden is de vereniging op zoek naar

Nadere informatie

Voorwoord. De organisatie, Peter Gielen Maarten Rutten Johan Peeters Sam Peeters.

Voorwoord. De organisatie, Peter Gielen Maarten Rutten Johan Peeters Sam Peeters. V2.0 * 2015.05.06 Voorwoord vv Helden heet u van harte welkom op het vierde Peel en Maas toernooi. Een toernooi voor de C-, D- E- en F-jeugd van alle voetbalverenigingen uit de mooie Maas gemeentes Peel

Nadere informatie

Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail sportnieuwsvelden@gmail.com

Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail sportnieuwsvelden@gmail.com Jaargang 3 April 2010 Nummer 10 Clubblad van Sport Vereniging Velden Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail sportnieuwsvelden@gmail.com REDACTIE: René

Nadere informatie

VRC Huis & Hypotheek F toernooi. 28 mei 2016 Ochtendprogramma

VRC Huis & Hypotheek F toernooi. 28 mei 2016 Ochtendprogramma VRC Huis & Hypotheek F toernooi 28 mei 2016 Ochtendprogramma Voorwoord Barend van Kesteren, Jeugdvoorzitter VRC Namens VRC mag ik jullie van harte welkom heten op ons Huis & Hypotheek F toernooi. VRC staat

Nadere informatie

t HaaBeeCeetje Nieuwsflits September 2013 Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en sympathisanten van HBC 09,

t HaaBeeCeetje Nieuwsflits September 2013 Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en sympathisanten van HBC 09, Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en sympathisanten van HBC 09, Dit is de eerste editie van de nieuwsflits van dit seizoen en de competitie is inmiddels een aantal weken oud. Hieronder een aantal data

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ACGV

Algemene Ledenvergadering ACGV TurnAround DIGITAAL april 2015 Algemene Ledenvergadering ACGV Op woensdag 22 april 2015 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ACGV. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd

Nadere informatie

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal,

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal, Uitgeest, 18 augustus 2014 Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP Beste allemaal, Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel zin in. Zoals

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Hier is de vierde nieuwsbrief van Hockeyclub Oude IJsselstreek, de laatste van dit seizoen.

Hier is de vierde nieuwsbrief van Hockeyclub Oude IJsselstreek, de laatste van dit seizoen. Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 4, juli 2012 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de vierde nieuwsbrief van Hockeyclub Oude IJsselstreek, de laatste van dit seizoen. Veel leesplezier en een

Nadere informatie

Van harte welkom op het 8e FC Castricum WEA Jeugdtoernooi.

Van harte welkom op het 8e FC Castricum WEA Jeugdtoernooi. 2 Beste sportvrienden, Van harte welkom op het 8e FC Castricum WEA Jeugdtoernooi. Om 6 uur zijn de eerste leden van de toernooicommissie al hard bezig met het voorbereiden van een toernooidag. Ook de dag

Nadere informatie