Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail sportnieuwsvelden@gmail.com"

Transcriptie

1 Jaargang 3 Januari 2010 Nummer 7 Clubblad van Sport Vereniging Velden Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. REDACTIE: René van Boekholdt redactie-voorzitter Harrie Houben Hay Willemsen Koos Bol Mirjan Stoffels Petra Muijres Stephanie van den Hombergh BESTUUR SV-VELDEN: Toon Geurts Voorzitter Loes Paulus Secretaris Hans Hegger Penningmeester Hans van Noorloos Afdeling IVO Rick Theelen Afdeling Swift Jac Kort Terrein/Gebouwen/Mat Twan Keijsers Diversen wedstrijdsecretariaat ivo: Claudia Schellekens (jeugd) wedstrijdsecretariaat SWIFT: Nelly Jacobs Kopij inleveren vóór 1 februari a.s. en kan ook: Kantine/sportpark Sporthal de Visgraaf

2 Deze maand 199 Van de redactie 200 Verslag algemene ledenvergadering 208 NK Korfbal in Reusel 208 Opgave KNVB Voetbaldagen VETA 1 gedegradeerd 210 Activiteitencommissie 212 Wij feliciteren 213 Junior van de maand 214 Hoofdbreker 215 De Boemerang 217 Jaaroverzicht 2009 IVO Veteranen 222 Uitslagen Taurus Zaalvoetbal 2009/2010 D + E jeugd 223 Taurus Zaalvoetbal 2009/2010 Stand D + E-teams 223 Een klein bedankje 224 SportNieuwtjes 225 In gesprek met Databank Afgelastingen:

3 Van de redactie Winter, zoals het moet of mag zijn? December en januari, we werden weer eens herinnerd wat winter ècht is. Lekker uitwaaien en uitpieren met een slee achter je aan. Schaatsen op de Lult, de Venkoelen of de Wittenberg. Dat de auto slecht open gaat of niet start, who cares? De alweer begonnen rokers, afvallers en andere mislukte voornemers, Je moet het niet vastpinnen aan een datum maar een goed moment kiezen. Maar wat is een goed moment, nou dat is aan jezelf en niet wat anderen je opdragen, een tip! Jouw moment! We blijven lekker lang binnen, lekker bij de verwarming, vroeger zat men gezellig rond de kachel in keuken of beste kamer, meer warme plekken waren er niet Noem het nostalgie of mijmeren, je weet dan weer dat het tafereel op de verstuurde en ontvangen Kerst- en Nieuwjaars toch realiteit is en kan zijn hier. Maar dat mooie begint voor velen al gauw te vervelen. Veel schade aan blik en belangrijker aan ledematen van velen. Maar troost je, als je dit leest is de Gekke Maondaag al aanstaande en Vastelaovend neet mier wiët weg. Zo zie je maar als je het leest ben je de winteroverlast misschien al weer vergeten. En wie er niet buiten kan, ga dan op wintersportvakantie. Redactie SportNieuws Velden Afgelastingen:

4 Verslag algemene ledenvergadering Datum: Aanvang: uur Afwezig met afmelding: 3 leden Aanwezig bestuur: Toon Geurts, Loes Paulus, Rick Theelen, Hans van Noorloos, Twan Keijsers, Jack Kort en Hans Hegger. Aantal aanwezige leden: Notulen: Hubertine Dirkx 1. Opening. Toon Geurts heet alle leden die aanwezig zijn van harte welkom op de jaarlijkse ledenvergadering van SV-Velden. 2. Mededelingen. Mededelingen van huishoudelijke aard: De koffie en de thee zijn gratis vanavond. De andere consumpties zijn verkrijgbaar voor 1 euro. Overledenen: Toon wil samen met de leden stil staan bij het overlijden van enkele leden in het afgelopen jaar. Overleden zijn, Piet v.d. Heuvel. NSG: Het NSG is ook dit jaar weer uitstekend verlopen. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook organisatorisch. Het bestuur van het NSG was dan ook zeer lovend en Toon wil deze complimenten vanavond graag doorgeven. Hij bedankt de organisatoren en alle mensen die aan het slagen van dit tweedaagse toernooi hebben mee gewerkt. De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en verbeterpunten gaan mee naar het volgend jaar. Dan zal een extra beroep op de organisatie gedaan moeten worden door het vervallen van het eerste veld. Hiervoor zullen andere oplossingen noodzakelijk zijn. Afgelastingen:

5 Website: De website van SV-Velden is gereed. Tim Verhaegh en Siebe Munten hebben de drie sites van SV-Velden, IVO en Swift, operationeel gemaakt. De site van IVO begint al aardig gevuld te raken. Aan de site van Swift moet nog verdere invulling worden gegeven. Toon dank Tim en Siebe voor hun inzet! BMV: Zoals buiten te zien is op dit moment een archeologisch onderzoek gestart op de plek waar het BMV zal komen. De verwachting dat in maart met de bouw gestart gaat worden. De planning is dat het eind 2011 gereed zal zijn. SV Velden heeft dan de beschikking over een sporthal die aan de normen het NOC/ NSF voldoet. Als het BMV gereed is zijn scholen, kinderopvang en sport fysiek heel dicht bij elkaar. Hier ligt dan ook de kans voor een intensieve samenwerking en elkaar te versterken. Toon geeft aan dat nu al gestart gaat worden om hiervoor na te denken hoe dit vorm gegeven moet worden. Duidelijk is dat ook voor SV Velden hier echter wel de toekomst ligt. Afgelastingen:

6 Vereniging van de toekomst: Zoals de leden bekend zijn we al een aantal jaren bezig om te komen tot een veel grotere samenwerking tussen buitensport en binnensportclubs. Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten en discussies over geweest hoe dit vorm te geven. De werkgroepleden zijn van mening dat een fusie de samenwerking het meeste zal bevorderen. In de jaarvergaderingen van 2007 en 2008 is aan de vergadering gevraagd of hier bezwaren tegen zijn. Aangezien deze er niet waren is op basis hiervan verder gewerkt. Inmiddels is de werkgroep zover dat gestart is geworden met de daadwerkelijke fusie van SV Velden, VC Velden, Shuttle en Veta. Begin 2010 wordt een extra algemene ledenvergadering worden uitgeschreven waarin de leden gevraagd wordt om met een fusie in te stemmen. Hierover volgt nog informatie. Voor de afdelingen zal er weinig veranderen. Bij het hoofd- Afgelastingen:

7 bestuur zullen de werkzaamheden, met name op het gebied van beleid toenemen. Dit allemaal zelf te doen is teveel werk voor het bestuur en blijven belangrijke zaken liggen. Inmiddels hebben wij hiervoor, vanuit de gemeente, professionele ondersteuning gekregen in de persoon van Marlieke Verstraten. Zij is werkzaam bij het Sportbedrijf van de gemeente Venlo. Marlieke is op de vergadering aanwezig en stelt zich voor. Haar eerste activiteiten zijn een eerste aanzet te geven aan de samenwerking met de scholen en de verenigingen, een vrijwilligersbeleid op te zetten en ondersteuning geven voor het opzetten van een structuur van de activiteitencommissie. Hiervoor zal zij enkele enquêtes uitzetten om te zien wat er binnen de verenigingen leeft. De uitkomsten zijn de basis voor het maken van de beleidsplannen. Kantine: De kantine van SV Velden blijft zoals het nu is. Het bestuur Afgelastingen:

8 heeft begrepen dat de gemeente in het BMV gaat voor een commerciële horeca partij. Het is de bedoeling dat de binnensporters naar hun eigen kantine (SV Velden) komen. Immers een belangrijk deel van de inkomsten van SV Velden komen uit de opbrengsten van de kantine. Door de fusie met de binnensport zouden deze moeten toenemen. 3. Verslag algemene ledenvergadering seizoen Aanpassing blz. 7: Wiel Verspay is 50 jaar lid van IVO. Het verslag wordt goedgekeurd. 4. Jaarverslag seizoen Alle verslagen worden goedgekeurd. 5. Financieel verslag en begroting Inkomsten: Er zijn enkele tegenvallers geweest. Onder andere zijn de inkomsten van sponsoring en advertenties ten opzichte van de begroting achter gebleven. Gezien de moeilijke tijden die bedrijven doormaken is de penningmeester echter wat de sponsoring geheel niet ontevreden en complimenteert de PR-commissie. Afgelastingen:

9 Punt van zorg is wel dat er nog steeds geen hoofdsponsor is, ondanks dat al diverse bedrijven zijn benaderd. Zoals reeds gezegd was het NSG ook financieel prima en heeft wel meer opgebracht dan begroot. Uitgaven: Enkele posten die er uitsprongen zijn de eenmalige kosten voor de nascholing van het kantine personeel en de kosten van huisvesting. Dit laatste wordt met name veroorzaakt door de hoge gasprijzen. Positief saldo van 803,00 Uiteindelijk sluit de jaarrekening met een positief saldo van 803,00 waarmee de penningmeester heel tevreden is. Begroting: De NSG en de kantine inkomsten zijn hoger begroot. Verder is er een jeugdtrainer minder begroot. Voor het komend seizoen is geen contributieverhoging begroot. De contributie wordt in oktober en maart geïncasseerd. Aangezien de jaarvergadering vaak na de eerste incasso is vraagt het bestuur om de contributie jaarlijks inflatoir bij te stellen. De inflatie wordt bepaald door de prijsindex van het CBS. Men geeft aan dat de contributie geen sluitpost van de begroting mag zijn. De penningmeester geeft aan dat dit ook niet het geval is. De contributie is tenslotte maar 1/3 deel van de inkomsten. Met een stem tegen gaat de vergadering akkoord met een jaarlijkse inflatoire bijstelling van de contributie. De kantineprijzen worden dit seizoen niet verhoogd. Eigen vermogen: Dit lijkt heel veel, echter Hans geeft aan dat dit bedrag bij een paar tegenvallers zo op is. Het bestuur wil voorlopig nog niet gaan interen en voor een sluitende exploitatie gaan. 6. Verslag kascommissie. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De jaarstukken zijn vastgesteld. Er zijn een aantal tips op papier gezet door de kascommissie. Het bestuur zal hun bevindingen terugkoppelen naar de kascommissie. Afgelastingen:

10 7. Voorstel tot déchargering penningmeester en bestuur. De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur décharge voor het gevoerde financieel beleid. 8. Benoeming nieuwe kascommissie. De voorzitter vraagt de leden wie volgend jaar zitting wil nemen in de kascommissie. Hij wijst op het belangrijk van een goede en deugdelijke controle op de financiën. Verder kost het maar een avond in het jaar, zeker als er meerdere personen zijn. Tot teleurstelling van Toon melden zich geen nieuwe leden voor de kascommissie. Het bestuur gaat actief opzoek naar nieuwe mensen hiervoor. 9. Bestuursverkiezing in relatie met VC Velden, Veta en Shuttle. Het voorstel van het bestuur is om het huidige bestuur te handhaven het komende jaar. Zeker tot er meer duidelijkheid is over de fusie. De vergadering gaat hier mee akkoord. 10 Huldiging jubilarissen. Ook dit jaar waren er weer vele leden die gehuldigd mochten worden omdat ze al vele jaren lid zijn van IVO of Swift. De volgende mensen werden door de voorzitters van de afdelingen, Hans van Noorloos en Twan Janssen, gehuldigd: Swift: Gertie de Swart: Gerriet Heynen: 40 jaar lid. 41 jaar lid. IVO: 25 jaar lid: 40 jaar lid: 50 jaar lid: Martijn Doornenbal Hans Theelen Sef Geelen Anton v.d. Homberg Piet in t Zandt Hay de Swart Thijs Lenders Pierre Lucassen Stan Verdonck Lei Martens Jelle Kusters Ton Wijnhoven Pieter Reutelingsperger Ger Verhaegh Willem op t Root Hay Willemsen Ger Heijligers Afgelastingen:

11 Naast de mooie woorden van dank kregen alle jubilarissen een attentie en/of een bloemetje. Tevens werden de jubilarissen die 40 jaar of meer lid zijn door de voorzitters van de afdelingen uitgenodigd voor een gezellig etentje bij Hostellerie De Maasduinen. Dhr. J. Terburg kwam als afgevaardigde van de KNVB Sjaak Brueren in het zonnetje zetten, dit als dank voor al zijn verdiensten voor de KNVB. Als scheidsrechte en consul is hij vele jaren actief geweest en uit de woorden van de heer Terburg was op te maken dat zij menig gezellig uurtje hebben doorgebracht. Ook namens IVO wordt Sjaak door Hans van Noorloos bedankt voor al zijn verdiensten die ook ten goede van IVO kwamen en hij is ook van harte welkom bij het etentje van de jubilarissen. 11. Rondvraag. Wiel Heijligers: Wiel Heijligers vindt het heel vervelend dat hij als leider lastig gevallen wordt met een actie als de grote clubactie. Hij wil dit in de toekomst niet meer. Toon vindt dit jammer, omdat er steeds naar nieuwe vormen van inkomsten gezocht moet worden, met name om de contributie te drukken. Hiervoor hebben organisatoren toch ondersteuning nodig. Lei Lommen: Lei geeft aan dat Mat Jansen het afgelopen seizoen ook is overleden lid van IVO was. Toon geeft aan het uiterst vervelend te vinden dat Mat niet bij de overleden leden is herdacht. Hij zegt dat hier altijd zeer zorgvuldig naar wordt gekeken. Noot notulist: uit de ledenadministratie is gebleken dat Mat Jansen ten tijde van zijn overlijden inderdaad lid van IVO was. Volgend jaar zal hier op teruggekomen worden. 12. SV Velden neemt dit mee naar het volgend jaar. De adressenlijst voor de Ivo blaadjes klopt niet. Niets meer aan de orde zijnde sluit Toon de vergadering om 22:20 uur. Afgelastingen:

12 NK Korfbal in Reusel Zouden jullie in het sportnieuws en op de site willen vermelden dat op 6 maart 2010 de Nederlandse Kampioenschappen jeugd (korfbal) zullen worden gehouden in Reusel. Enkele teams van Swift zijn nog in de race zich hiervoor te plaatsen. Informatie is terug te vinden op Bestuur SWIFT Opgave KNVB Voetbaldagen 2010 De jeugdleden van 8 t/m 14 jaar kunnen zich weer opgeven voor de KNVB voetbaldagen. Deze dagen vinden in 2010 plaats vanaf dinsdag 31 augustus tot en met vrijdag 3 september 2010 op de sportvelden van IVO. Ze kunnen zich hiervoor vanaf 21 december 2009 digitaal aanmelden via de website: VETA 1 gedegradeerd Het zaterdagse herenteam van VETA is er niet in geslaagd zich te handhaven in de 3e klasse. In de laatste wedstrijdronde moest een achterstand van één punt op de concurrent Megacles 4 uit Weert worden goedgemaakt. Doordat VETA met 8-2 verloor en Megacles Afgelastingen:

13 met 5-5 gelijk speelde, eindigde VETA als laatste. Halverwege de najaarscompetitie wist VETA met een 7-3 overwinning in Weert nog een voorsprong van 3 punten op de Megacles op te bouwen. Twee weken later, bij de return in Velden, liep alles anders. Megacles was in de sterkst mogelijke opstelling gekomen en de spelers van VETA waren niet in goeden doen. Dit resulteerde in een dramatische 9-1 nederlaag, waardoor Megacles in één klap weer een aantal punten op VETA voor stond. In het vervolg van de wedstrijden werd de achterstand door VETA langzaamaan weer terug gebracht tot één punt. In de laatste competitieronde moest VETA aantreden tegen Desctatec uit Swalmen. Dit team kon met een 6-4 overwinning kampioen worden. Concurrent Megacles moest het opnemen tegen de nummer 2, Elsloo. Ook dit team kon nog kampioen worden bij een grote overwinning op Megacles en een gelijk spel of minder van Destatec. Helaas voor VETA werd de wedstrijd in Swalmen eerder gespeeld dan die in Elsloo. Desctatec streed voor ieder punt om kampioen te worden en won met 8-2. Daarna speelde Elsloo, dat door dit resultaat geen kampioen meer kon worden, niet meer voluit tegen Megacles. Met een gelijkspel wist Megacles VETA uiteindelijk 4 punten voor te blijven. VETA rest nu niets anders dan komend voorjaar in de 4e klasse direct kampioen te worden en zo te laten zien dat het toch in de 3e klasse thuis hoort. Eindstand Heren 1 3 e klasse Percentages 1. Destatec Marc van Eijndt % 2. Elsloo Paul Braas % 3. SETA Joep Janssen % 4. TTC René Megens % 5. Megacles Leon Mans % 6. VETA Marloes Basten 3 0 0% De jeugd van VETA deed het met een plaatsje in de subtop van de Afgelastingen:

14 derde klasse erg goed. Het is mooi om te zien hoe de trainingen hun vruchten in de competitie beginnen af te werpen. Ook is het interessant om te zien hoe VETA zich staande weet te houden, ondanks de krimp van het tafeltennis in het algemeen. VETA heeft altijd één of twee jeugd teams gehad. Een grote vereniging als Red Stars in Venray wel 25. Nu zie je dat het ledental van Red Stars zo ver gezakt is, dat ons jeugdteam tegen het tweede team van Venray uit komt. Eindstand Jeugd 1 3 e klasse Percentages 1. t Belke Elke Braas % 2. Red Stars Jim Driessen % 3. VETA Jelte van Buren % 4. Armada Ilona Kessels % 5. Destatec Roy Hegger % 6. TTC ACTIVITEITENCOMMISSIE Hallo spelers, ouders, leiders, trainers, andere vrijwilligers en ook hopelijk nieuwe vrijwilligers en leden, allemaal een heel gelukkig en gezond Onder aanvoering van Marlieke Verstraten (coördinatiefunctionaris vanuit de gemeente Venlo) en Theo Wijnstekers, is de SV Velden bezig om de activiteitencommissie nieuw leven in te blazen. Dit met name voor de oudere jeugd en seniorenleden. De jeugdactiviteitencommissie loopt tot nu toe prima. Toch moet er voor de activiteitencommissie een structuur vastgesteld worden met op enkele plaatsen mensen die verantwoordelijk zijn voor een bepaald gebied. Voor de jeugd was dit vanuit IVO Ruud vd Hombergh. Deze heeft echter onlangs aangegeven dat andere werkzaamheden binnen IVO voorrang hebben en is er daarom na een lange periode mee gestopt. Hiervoor is helaas nog Afgelastingen:

15 geen vervanger. IVO heeft de grootste jeugdafdeling en daarom is een goede vertegenwoordiging vanuit IVO van groot belang. Wat de activiteitencommissie betreft, behartigt de vertegenwoordiger de gehele afdeling, in dit geval dus IVO. Aangezien de jeugd de belangrijkste component is, lijkt het logisch dat hij of zij ook zijn of haar hart bij de jeugd heeft liggen. Daarom de vraag of er namens IVO iemand zitting wil nemen in de activiteitencommissie. Dit is de commissie die het geheel van activiteiten binnen de toekomstige SV coördineert. Daarnaast zijn er drie werkgroepen die de activiteiten daadwerkelijk uitzetten. Het betreft: jeugdactiviteiten seniorenactiviteiten acties (potgrond, grote club actie, braderie, zaalwacht etc.) Per groep moeten hier 2 leden van elke vereniging in vertegenwoordigd zijn. Het lijkt wat veel, maar veel zaken komen maar een of twee keer per jaar voor. Als er goede draaiboeken zijn loopt het in de regel wel. Verder moeten er uiteraard mensen zijn die de activiteit begeleiden. Vaak zijn dat echter leiders of leidsters en is er ondersteuning vanuit de kantinemensen. Aangezien het aantal activiteiten redelijk beperkt is, iedereen heeft het al zo druk, zijn ook de werkzaamheden beperkt. Maar het organiseren van activiteiten is wel super belangrijk als smeerolie voor de vereniging en kost dus wel wat tijd. Wij zouden het daarom geweldig vinden wanneer een aantal mensen hun goede voornemens in daden zullen omzetten en zich spontaan voor deze werkzaamheden aanmelden en wij een aantal nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen. Dit aanmelden kan bij Theo Wijnstekers ( Met vriendelijke groet, Wim Stoffels VZ IVO Jeugd Afgelastingen:

16 WIJ FELICITEREN (vanaf geboortejaar 1993) 20 januari Bob Geurts 21 januari Tim Hendrix 23 januari Lisanne Lenders 26 januari Linda van Montfort 29 januari Freek Backhuijs Britt v.d. Venne 30 januari Mike Geelen Tim Koetsenruijter 01 februari Patrick van Vulpen 02 februari DJ Paliama 05 februari Maud Hegger Jordy de Joode Thomas Notermans Romano Voermans 08 februari Lars Weltens 09 februari Bora Gezgin Jolien Vosbeek 10 februari Maftu Ismael 12 februari Rein Niesen 13 februari Rächel Polderman 14 februari Sam v.d. Venne Sean Caris 16 februari Manon Lucassen Afgelastingen:

17 Afgelastingen:

18 Hoofdbreker De oplossingen van december 2009: Evelien Smeets Guus Fitten Afgelastingen:

19 Nieuwe opgave: Deze Veldense meid werkt achter de schermen bij Swift en IVO (en kent ieder lid bij naam). Ze korfbalt nog iedere week. DE BOEMERANG Gevangen door Helga en Ellen Ripmeester Pieter bedankt! Nu is er wel ruzie want we willen allebei niet. Maar we zetten ons er wel overheen dus aan de slag! We zullen ons eerst even voorstellen: Wij zijn Helga en Ellen Ripmeester. En we zijn allebei 19 jaar, rara hoe kan dat?* En wij behoren tot de kroost van Gekke Gerrie oftewel Rippie en Lucie van de Laorberg Vermeulen. Daarnaast zijn wij ook nog de trotse zusjes van onze Dat- Afgelastingen:

20 vind-je-leuk-hè?-clip ster Frank en Prins Ruud II. Met deze broers en zo n ouders wordt je zelf natuurlijk een beetje naar de achtergrond gedrukt. Maar nu krijgen wij ook eens een keer de aandacht van heel Velden, dus wat dat betreft: Bedankt Pieter! Maar nu over onze korfbalcarrière, want die mag er wezen! Door onze buurmeisjes zijn wij dertien jaar geleden begonnen met korfballen. Zij vroegen namelijk of we mee wilden doen met de welbekende doeldriedaagse. Toen we daar aankwamen vonden we dit blijkbaar zó leuk dat we lid zijn geworden van Swift. We zijn begonnen bij de F-jes, en daarna kwamen we in de E en D. Toen we in de D stonden verloren we echter alles waardoor het standaardzinnetje van Ellen was: Mam, mag ik van korfbal af?! Waarop mam zei: Probeer nog maar een jaar. (en dit dan enkele jaren achter elkaar). Toen we voor het tweede jaar in de D2 stonden kregen we Gertie en Anneke, met wat hulp van Stephanie. Het standaardzinnetje van Ellen veranderde toen iedere rust in: Mag ik eruit? In de zaal werden wij toen KAMPIOEN!! Dit was natuurlijk fantastisch, waardoor Ellens korfbalcarrière gered was. Al die jaren hebben we bij elkaar in het team gezeten. Maar nooit bij elkaar in het vak, want dat wilde Ellen absoluut niet. Want Ellen dacht dat we dan onder de wedstrijd ruzie zouden krijgen. Met trainen stonden we trouwens ook nooit bij dezelfde korf, om dezelfde reden. Helga vond alles wel best en zo hebben we tot vorig jaar binnenseizoen samen gekorfbald. Ellen is bij de tweede helft van het buitenseizoen naar het tweede gegaan. Helga is toen samen met het derde buiten kampioen geworden, waar Ellen hard van baalde. Maar Ellen mocht wel meedoen met de kampioenswedstrijd dus was ze toch nog een beetje kampioen. Dit wordt dus het eerste jaar dat we niet bij elkaar staan. Zo, dit is wel weer genoeg over ons geluld. We gaan maar eens op zoek naar een geschikte opvolger. Iedereen die tegen ons iets Afgelastingen:

21 zei over de Boemerang kwam op het beruchte lijstje te staan. Zo hadden we o.a. Lobke die Ellen de schrik van haar leven gaf door te vragen of ze al een stuk je had voor de Boemerang (Ellen wist nog van niks). Maar ook Johan die dacht dat ie grappig was door erover te beginnen. Helen die ons haast smeekte of ze alsjeblieft de Boemerang mocht vangen. Maar uiteindelijk hebben we toch voor iemand anders gekozen. Die ook al eerder in ons stukje genoemd is. Zij heeft ons namelijk kampioen gemaakt en bij dezen willen we haar nogmaals bedanken! Misschien voelt ze hem al aankomen, want de Boemerang gaat naarrrrr... Gertie de Swart. Geniet ervan Gertie! En iedereen die dit stuk je leest: Gelukkig Nieuwjaar! Helga en Ellen Ripmeester *We zijn een tweeling. Jaaroverzicht 2009 IVO Veteranen Onder de vlag van Federatie Noord-Limburg en Oost-Brabant werd het programma voor het jaar 2009 afgewerkt. Voor de zomerpauze waren we ingedeeld in groep 1 (Regio Venlo). Na de zomerpauze waren de IVO veteranen ingedeeld in groep 2 (Regio Horst/ Maasbree). De meerderheid van het veteranenteam had hier eerder om verzocht. Ook evenals andere jaren de standen en bijzonderheden op een rij in dit jaaroverzicht. Totaal werden er 27 wedstrijden gespeeld en 6 wedstrijden werden door weersomstandigheden of anderszins afgelast. Afgelastingen:

22 In onderstaande overzichten worden de resultaten van de jaren 2008 en 2009 weergegeven. Een en ander ziet er als volgt uit: Resultaten Resultaten over het jaar 2009 Thuiswedstrijden Uitwedstrijden Totalen Even vergelijken met het vorige jaar Resultaten over het jaar 2008 Thuiswedstrijden Uitwedstrijden Totalen De resultaten zijn iets minder dan het vorige jaar. Opvallend is dat de resultaten dit jaar in de uitwedstrijden veel beter waren dan in de thuiswedstrijden. De 1 e helft van de competitie verloren we zelfs geen enkele uitwedstrijd. Ook valt op dat we 2 e helft (groep 2) slechts 13 punten behaalden, terwijl we de 1 e helft van de competitie (groep 1) 22 punten wisten te vergaren. Gesteld kan worden, dat de tegenstanders in beide groepen niet zozeer van elkaar verschillen. Bij ons ging het onder andere door blessures in de 2 e helft en het spelen van wat mindere wedstrijden gewoon wat minder. Doelpuntenmakers De meeste doelpunten dit jaar werden gescoord door Rick Theelen (13 stuks). Tegen TSC-b veteranen maakte Rick 5 doelpunten in een Afgelastingen:

23 wedstrijd. Ron Lommen en Tom Teeling werden 2 e en 3 e met respectievelijk 9 en 8 doelpunten. Wedstrijden en sportiviteit Een redelijk seizoen is weer afgesloten. De beste wedstrijd van het seizoen was wel de uitwedstrijd tegen MVC (Maasbree) uitslag 3-4 Een goed spelend MVC moest in de lichtwedstrijd (wat een mooi verlicht veld) zijn meerdere erkennen, tegen een goed geconcentreerd IVO team. De slechtste wedstrijd was de uitwedstrijd tegen GFC (Grubbenvorst) uitslag 5-2. De verlichting en het veld in die wedstrijd waren slecht, maar wat wij daar lieten zien was nog veel slechter. Wat sportiviteit betreft hebben onze spelers zich evenals voorgaande jaren over het algemeen netjes gedragen. Jammer dat enkele spelers van ons maar ook van de tegenstanders voortijdig naar de kant moesten om even af te koelen. Afgelastingen:

24 Organisatie van de wedstrijden Ook dit jaar waren Thomas Schattefor en Wiel Vercoulen weer verantwoordelijk voor de organisatie van team, scheidsrechter, wedstrijden etc. Via de site van de IVO veteranen: worden de uitslagen, foto s en bijzonderheden keurig bijgehouden. Af- en aanmeldingen van leden Afmelding als actief lid: Niemand Aanmelding als nieuw leden: Gé Willemsen Activiteiten en bijzonderheden: De activiteiten en bijzonderheden in 2009: (17 januari 2009) Jaarvergadering van IVO veteranen van SV Velden. De gouden schoen (meest gescoorde doelpunten) ging naar Tom Teeling. Veteraan van het jaar werd Thomas Schattefor. Afgelastingen:

25 (28 februari) Toernooi op kunstgrasveld. Totaal 6 teams doen mee. Venlosche Boys wint. (6 april 2009) Vergadering Federatie Noord Limburg Oost Brabant. Er gaan 3 personen van de IVO veteranen naar de vergadering. (15 mei 2009) Diverse spelers en niet actieve leden van de veteranen gingen naar receptie in verband kampioenschap IVO 1. (11 juli 2009) Mooie feestmiddag en avond van de veteranen met dames. Eerst naar Baarlo (kasteel De Berckt ) daarna terug naar Velden bij Michel De Krosselt. Totaal 45 stuks dames en heren namen daaraan deel. Goed georganiseerd en geslaagd feest. Regelmatig worden enkele spelers van de veteranen op zaterdag ingeschakeld om te fluiten of te vlaggen bij jeugdteams. Jaarlijks heeft het bestuur van de veteranen een evaluatie gesprek met een afvaardiging van het bestuur van (IVO) SV Velden. Tenslotte Weer een goed en mooi jaar voor de veteranen zit er op. Resultaten iets minder dan het vorig jaar, maar belangrijk is altijd dat sfeer tijdens en na de wedstrijden goed blijft. We mogen helemaal niet klagen. Aan de zaken zoals respect voor scheidsrechter en voor elkaar, niet te veel commentaar en tijdig afmelden zal altijd aandacht moeten worden geschonken. Namens de IVO Veteranen van de Sportvereniging Velden dank aan allen die hebben meegewerkt om van het afgelopen jaar weer een mooi voetbaljaar te maken. Extra dank aan die spelers die hebben meegedaan op momenten dat er door afmeldingen/blessures te weinig spelers waren om een team bij elkaar te krijgen. Ger van Rensch Afgelastingen:

26 Taurus Zaalvoetbal 2009/2010 D + E jeugd Datum Aanvang Wedstrijd Uitslag Zondag uur Juventus - Chelsea nov uur Celtic - VVV Venlo uur Barcelona - Ajax uur Celtic - Juventus uur Ajax - Chelsea uur VVV Venlo - Barcelona 0-1 Zondag uur Nederland - Italië dec uur Engeland - Schotland uur Brazilië - Spanje uur Engeland - Nederland uur Spanje - Italië uur Schotland - Brazilië 2-1 Zondag uur VVV Venlo - Ajax dec uur Juventus - Barcelona uur Chelsea - Celtic uur Ajax - Juventus uur Chelsea - VVV Venlo uur Barcelona - Celtic 4-1 R.K.S.V. VELDEN Afgelastingen:

27 Taurus Zaalvoetbal 2009/2010, Stand D-Teams Wedstr. W G V Punten Doelsaldo Spanje (+ 2) Engeland (+ 1) Schotland (+ 1) Italië (+ 0) Brazilië (- 2) Nederland (- 2) Taurus Zaalvoetbal 2009/2010, Stand E-Teams Wedstr. W G V Punten Doelsaldo Barcelona (+ 3) Ajax (+ 3) Celtic (+ 2) VVV-Venlo (+ 0) Chelsea (- 2) Juventus (- 7) Een klein bedankje De leiders en leidsters van Swift hebben een leerzame clinic gehad van Jan Wielink. De geslaagde avond werd afgesloten met een heerlijk gourmet. Wij willen ook graag Wim Jacobs bedanken voor zijn hulp. Afgelastingen:

28 SPORTNIEUWTJES Op 4 januari hebben Esther Theelen en Celine Bergmans hun 4e interland gespeeld. Onze Belgische buren werden met 15-7 verslagen. Op 27 december heeft Jella Theeuwen van de B1 met team oost meegedaan aan de jeugdchallenge in Reusel. Zij hebben daar de 1 e plaats veroverd. Stephanie beterschap met de schouder! De jubilarissen worden steeds jonger, ben je net 30+ en dan al 25 jaar lid. Meestal zijn ze dan al kaal en grijs, voor enkeling gaat dat nu al op (JK). Hoezo, het gaat slecht met de autoverkopen in Nederland! Eén Honda verkopen en daar vele miljoenen voor vangen. De groepsfoto van de jubilarissen kon niet worden gemaakt, ze pasten er allemaal niet op. Kijk maar op de website (www. svvelden.nl) ze staan er allemaal op! Toch frappant, in de tekst van de jaarvergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van overleden leden en toch blijft de vergadering zitten. Afgelastingen:

Kopij inleveren vóór 1 okt a.s.

Kopij inleveren vóór 1 okt a.s. Jaargang 3 september 2009 Nummer 3 Clubblad van Sport Vereniging Velden Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail: sportnieuwsvelden@gmail.com REDACTIE

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Het clubblad van vv BEVO / Nummer 01 / September 2013 BevoSignaal BEVO 1 terug op haar stekkie»04 Altijd super gezellig»13 Multi Functionele Accommodatie»16 Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010 Inhoudsopgave Redactioneel voorwoord 1 Van de voorzitter 3 In memoriam Willem Wargerink 4 Nieuwjaarsreceptie 2009 4 Nieuwe accommodatie in zicht 7 De BSC Unisson vacaturekrant 10 Communicatie: Website

Nadere informatie

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 BONIVARIA NG E ER V RT GI NI O SP HA A B KS E E RG N B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 CLUBORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING BON BOYS HAAKSBERGEN 26 mei 2011 Opgericht 22 februari 1934 Sportpark De Greune

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING VENLO EN OMSTREKEN Jaarverslag 2008-2009 Jaarvergadering Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2009 aanvang 20.00 uur Huize Unicum Leutherweg 188 5915

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl www.cafethehideaway.nl Zilvermos 20, 2914 XK Nieuwerkerk a/d IJssel Tel. 010-450 70 62, Fax 010-442 22 66. www.hagoortbetonboringen.nl tel. 482 74 01 / 482 74 28 tel. 0180-42 87 81 Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers Colofon: Redactieleden: Jan Greevink Andre v.d.linde Peter v.d.linde Marcel Manenschijn Marcel Pijffers Kars ter Avest De beschouwer debeschouwer@hotmail.com Henk Pennings Typiste: Herma Greevink Inhoud

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Mentaliteit maakt het onderscheid

Mentaliteit maakt het onderscheid IN DEZE UITGAVE VAN CLUBBLAD T LOEIERKE: 34 Rubrieken 04 D n Aftrap 06 Van het bestuur 30 Team vd Maand: A1 48 Profieltje 50 Supercup 51 Rebus 56 Frotlip van ut joar 58 Langs de Lijn Mentaliteit maakt

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. Rest ons nog om jullie VEEL LEESPLEZIER te wensen!! Gretha, Henk, Niels. Contact april 13-2

VAN DE REDACTIE. Rest ons nog om jullie VEEL LEESPLEZIER te wensen!! Gretha, Henk, Niels. Contact april 13-2 VAN DE REDACTIE Dat hield de gemoederen wel bezig, die nieuwe omslag van Contact! Zowel binnen als buiten de redactie. Binnen de redactie vanwege het vergeten van de naam van een inzender in ons vorige

Nadere informatie

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL 1 Bestuur EKVV 51 Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. 077 3828944. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra Savelkouls, Klagenfurtlaan 246, 5916BB, Venlo. 077 3542840

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

HARDENBERG. Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC. COURANT Seizoen 2011/2012

HARDENBERG. Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC. COURANT Seizoen 2011/2012 Omdat de hele vereniging een steentje bijdroeg is HHC klaar voor de toekomst. Najaarskampioenen! 4 10 HHC HARDENBERG COURANT Seizoen 2011/2012 Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC Bert Meulman, 10

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie

Hartsticke Bosch. Maartje Paumen: beste speelster ter wereld. Dames 1, JA1, MC1 Nederlands kampioen zaalhockey 2011-2012. Mission impossible

Hartsticke Bosch. Maartje Paumen: beste speelster ter wereld. Dames 1, JA1, MC1 Nederlands kampioen zaalhockey 2011-2012. Mission impossible Hartsticke Bosch Hartsticke Bosch is het sponsored magazine van Hockeyclub s-hertogenbosch jaargang 13 - maart 2012 - nummer 28 Pagina 5 Maartje Paumen: beste speelster ter wereld Pagina 7-18-19: Dames

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie