V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r K M O ' s. e n v r i j e b e r o e p e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r K M O ' s. e n v r i j e b e r o e p e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n"

Transcriptie

1 I n l e i d i n g E l i g o V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r K M O ' s e n v r i j e b e r o e p e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n B : ik kies. Het is toch heel vanzelfsprekend dat een bedrijfsleider alles tot in het kleinste detail zelf wil bepalen. Uw verzekeringscontract biedt u die mogelijkheid. Het werd opgemaakt met de grootste creativiteit. Het kan zodoende gemakkelijk afgestemd worden op de meest uiteenlopende situaties en kan aangepast worden aan de veranderingen die uw onderneming ondergaat in haar activiteiten, behoeften en middelen Kwaliteit, service en zekerheid zijn vanzelfsprekende eigenschappen. Het originele aan uw -contract is dat u de keuze hebt: de basisverzekering Materiële Schade biedt u een formule Alle risico's (al wat niet uitgesloten wordt, is gedekt), of een formule Genoemde waarborgen (al wat uitdrukkelijk vermeld wordt, is gedekt); uitgaande van hetgeen bepaald wordt in de verzekering Materiële Schade, kunt u uw eigen contract opbouwen in functie van het directe of toekomstige nut dat de verschillende mogelijke opties voor u kunnen hebben; voor de verzekering Bedrijfsschade, die ten zeerste aan te bevelen is, heeft u bijvoorbeeld de keuze tussen een dagelijkse schadevergoeding of een schadevergoeding op basis van uw jaarlijks omzetcijfer, voor alle risico's of voor de risico's die u zelf bepaalt; wij hebben ook aan de familiale bedrijven gedacht. Voor deze bedrijven werd een bijzonder interessante geïntegreerde formule ontworpen. Elk bedrijf heeft zijn eigen behoeften. Daarom hebben wij voor u zeer gevarieerde oplossingen ontwikkeld. Het verzekeringscontract is uiterst flexibel, compleet en voordelig, en biedt u de mogelijkheid te kiezen wat het best bij uw onderneming past. Niets meer en niets minder!

2 2 H o o f d s t u k k e n Hoofdstuk I Materiële schade - Alle risico s Basisverzekering Hoofdstuk II Materiële schade - Genoemde gevaren Basisverzekering Hoofdstuk III Privé-inhoud Facultatieve verzekering Hoofdstuk IV Alle risico s bureauticamaterieel Facultatieve verzekering Hoofdstuk V Diefstal Facultatieve verzekering Hoofdstuk VI Bedrijfsschade Facultatieve verzekering Hoofdstuk VII Bedrijfs- en productenaansprakelijkheid Facultatieve verzekering Hoofdstuk VIII Rechtsbijstand Facultatieve verzekering Hoofdstuk IX Burgerlijke aansprakelijkheid familiale en Rechtsbijstand familiale Facultatieve verzekering Hoofdstuk X Hoofdstuk XI Arbeidsongevallen en collectieve ongevallen Facultatieve verzekering Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen

3 O v e r z i c h t v a n h e t c o n t r a c t Hoofdstuk I Materiële schade - Alle risico s 5 A. Basisdekking A.1. Hoofdwaarborgen 5 A.1.1. Waarborg alle risico s 5 A.1.2. Waarborg natuurrampen 5 A.2. Bijkomende waarborgen 5 A.3. Aanvullende verzekeringen 7 A.4. Uitsluitingen 8 A.4.1 Uitgesloten oorzaken 8 A.4.2. Uitgesloten goederen 9 A.5. Verplichtingen van de verzekerde 10 A.6. Regeling van de schadegevallen 11 A.6.1 Schatting van de schade 11 A.6.2. Schattingsprocedure 11 A.6.3. Bepaling van de uit te keren vergoeding 11 B. Automatische uitbreiding - Vervoer van koopwaar 12 B.1. Waarborgen 12 B.2. Uitsluitingen 13 B.3. Verplichtingen van de verzekerde 13 C. Automatische uitbreiding - Bijstand 14 C.1. Begripsomschrijvingen 14 C.2. Waarborgen 14 C.3. Verzekerde gevaren 14 C.4. Beheer van de schadegevallen 16 Hoofdstuk II Materiële schade - Genoemde gevaren 17 Hoofdstuk III Privé-inhoud 17 Hoofdstuk IV Alle risico s bureauticamaterieel 18 A. Basisdekking 18 A.1. Waarborgen 18 A.2. Uitsluitingen 18 A.3. Regeling van de schadegevallen 18 B. Facultatieve uitbreiding - Draagbaar bureauticamaterieel 19 B.1. Waarborgen 19 B.2. Uitsluitingen 19 B.3. Verplichtingen van de verzekerde 19 B.4. Vrijstelling 19 C. Facultatieve uitbreiding - Verzekering van de bijkomende kosten 20 C.1. Waarborgen 20 C.2. Uitsluitingen 20 C.3. Verplichtingen van de verzekerde 21 C.4. Regeling van de schadegevallen 21 Hoofdstuk V Diefstal 22 A. Basisdekking 22 A.1. Waarborgen 22 A.2. Uitsluitingen 22 A.3. Verplichtingen van de verzekerde 23 A.4. Regeling van de schadegevallen 23 A.5. Bijzondere bepalingen 23 A.6. Vergoedingsgrens 23 A.7. Verzekering van de privé-inhoud 23 B. Facultatieve uitbreiding - Vervoer en verblijf van waarden 23 B.1. Waarborgen 23 B.2. Uitsluitingen 24 B.3. Verplichtingen van de verzekerde 24 B.4. Regeling van de schadegevallen 24 Hoofdstuk VI Bedrijfsschade 25 A. Optie op basis van een dagvergoeding 25 A.1. Waarborgen 25 A.2. Regeling van de schadegevallen 25 B. Optie op basis van het omzetcijfer 25 B.1. Waarborgen 25 B.2. Aan te geven bedrag 26 B.3. Regeling van de schadegevallen 26 C. Verplichtingen van de verzekerde 26 D. Uitsluitingen 27 Hoofdstuk VII Bedrijfs- en productenaansprakelijkheid 28 A. Bedrag van de waarborg 28 A.1. Basiswaarborgen 28 A.2. Specifieke waarborgen 28 A.3. Immateriële schade 28 A.4. Reddingskosten, kosten en interesten 28 3

4 4 O v e r z i c h t v a n h e t c o n t r a c t B. Tijdsbeperkingen en geldigheidsperiode 29 C. Vrijstellingen 29 D. Bedrijfsaansprakelijkheid 30 D.1. Voorwerp van de waarborg 30 D.2. Verzekerde activiteiten 30 D.3. Verleende waarborgen 30 D.4. Verzekeringsgebied 32 D.5 Specifieke uitsluitingen 32 E. Burgerlijke aansprakelijkheid na levering van producten en/of na uitvoering van werken 33 E.1. Voorwerp van de waarborg 33 E.2. Schadeveroorzakend feit 34 E.3. Verleende waarborgen 34 E.4. Verzekeringsgebied 34 E.5. Specifieke uitsluitingen 34 F. Facultatieve waarborg - Toevertrouwde goederen 35 F.1. Waarborgen 35 F.2. Specifieke uitsluitingen 35 F.3. Regeling van de schadegevallen 35 G. Gemeenschappelijke uitsluitingen 36 Hoofdstuk VIII Rechtsbijstand Waarborgen Schadegevallen Leiding van het dossier Vrije keuze van advocaat en deskundige Objectiviteitsclausule Belangenconflicten Diversen 40 Hoofdstuk IX Burgerlijke aansprakelijkheid familiale 41 A. Basisdekking 41 A.1. Waarborgen 41 A.2. Specifieke uitsluitingen 41 A.3. Verzekeringsgebied 43 A.4. Verzekerde bedragen 43 A.5. Vrijstelling 43 A.6. Indexering 43 A.7. Verhaal 43 A.8. Begripsomschrijvingen eigen aan dit hoofdstuk 44 B. Facultatieve uitbreiding - Rechtsbijstand familiale 44 B.1. Diverse bepalingen 45 B.1.1. Voorwerp 45 B.1.2. Verzekerde kosten 45 B.1.3. Vrije keuze van advocaat en deskundige 45 B.1.4. Objectiviteitclausule 46 B.1.5. Tegenstrijdigheid van belangen 46 B.1.6. Rechten van de maatschappij 46 B.2. Verzekerde materies 46 B.2.1. Verzekerde materies 46 B.2.2. Dekkingsverruiming 47 B Reis- en verblijfkosten 47 B Strafrechtelijke borgtocht 47 B Onvermogen van aansprakelijke derden 47 Hoofdstuk X Arbeidsongevallen en collectieve ongevallen 48 Hoofdstuk XI Algemene bepalingen 49 Art. 1. Te verzekeren bedragen 49 Art. 2. Algemene uitsluitingen 50 Art. 3. Indexering 51 Art. 4. Verplichtingen van de verzekeringnemer 51 Art. 5. Andere verzekeringen 54 Art. 6. Vrijstelling 54 Art. 7. Betaling van de vergoeding 55 Art. 8. Verjaring 57 Art. 9. Verhaal en indeplaatsstelling 58 Art. 10. Premie 58 Art. 11. Wijziging van tarief en verzekeringsvoorwaarden 59 Art. 12. Aanvang 59 Art. 13. Overdracht 59 Art. 14. Opzegging en vermindering van de dekking 60 Art. 15. Woonplaats en ligging van het risico 61 Art. 16. Geschillen 61 Art. 17. Controle 62 Art. 18. Waarschuwing 62 Begripsomschrijvingen 63 De algemene begripsomschrijvingen verduidelijken de betekenis en de draagwijdte van de woorden en uitdrukkingen die met een asterisk aangeduid werden.

5 1 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g 5 A. Basisdekking A.1. Hoofdwaarborgen A.1.1. Waarborg alle risico s De maatschappij verbindt er zich toe de verzekerde* op grond van de algemene en de bijzondere voorwaarden schadeloos te stellen voor alle materiële schade* aan of het verlies van de verzekerde goederen (gebouw*, huurderaansprakelijkheid*, onroerende verbeteringen, materieel*, bureauticamaterieel*, koopwaar*), te wijten aan een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis ingevolge een niet uitgesloten gevaar. A.1.2. Waarborg natuurrampen De maatschappij* verbindt er zich toe de schade* te vergoeden die rechtstreeks aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt door: a. een natuurramp veroorzaakt door water: een overstroming* of het overlopen of opstuwen van riolen*; b. een natuurramp veroorzaakt door aardbewegingen: een aardbeving* of een aardverschuiving of grondverzakking*; c. of door een verzekerd gevaar dat er rechtstreeks uit voortvloeit, inzonderheid brand, ontploffing* (met inbegrip van ontploffing van springstoffen* en implosie). Daarnaast wordt ook gedekt: de schade aan de verzekerde goederen die voortspruit uit maatregelen die in voornoemd geval zijn genomen door een bij wet ingesteld gezag voor de beveiliging en de bescherming van de goederen en personen, met inbegrip van de schade aan de verzekerde goederen te wijten aan overstromingen* die het gevolg zijn van het openzetten of het vernietigen van sluizen, stuwdammen of dijken om een eventuele overstroming* of de uitbreiding ervan te voorkomen. De bijkomende waarborgen* en de aanvullende verzekeringen, zoals bepaald door de artikels A.2. en A.3. hieronder, zijn ook van toepassing op de verzekerde gevaren in het kader van de natuurrampen. A.2. Bijkomende waarborgen De maatschappij verzekert bovendien - zonder toepassing van de evenredigheidsregel* en ten belope van de onderstaande bedragen, die bovenop de contractuele vergoedingsgrenzen komen - de hierna vermelde bijkomende waarborgen*: A.2.1. a. de onbruikbaarheid van onroerende goederen*, de reddingskosten* en de behouds - en opruimingskosten*, evenals de expertisekosten*. Deze waarborgen zijn samen verzekerd tot maximum 100 % van de verzekerde bedragen. De onderhavige waarborg geldt niet voor burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen, andere dan de aansprakelijkheid als huurder en/of gebruiker* en de burgerlijke aansprakelijkheid gebouw; b. de redelijk gemaakte kosten voor opening en herstel in hun vroegere toestand van muren, plafonds of vloeren voor het opzoeken van een lek en/of het herstellen van beschadigde leidingen, ten belope van maximum van ,00 EUR per schadegeval; c. de kosten van het opnieuw in hun vroegere toestand brengen van tuinen, aanplantingen, terrassen en privé-toegangswegen naar de verzekerde handelszaak wanneer deze beschadigd werden bij een tussenkomst van de brandweer teneinde een verzekerd schadegeval te bestrijden, ten belope van maximum van ,00 EUR per schadegeval.

6 6 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g 1 A.2.2. A.2.3. A.2.4. A.2.5. Het verhaal van huurders en/of gebruikers*, evenals het verhaal van derden*. Deze waarborgen zijn verzekerd tot een globaal bedrag van ,81 EUR (index 119,64 der consumptieprijzen, basis december 1983). Het opnieuw samenstellen van archieven: De tussenkomst van de maatschappij* bedraagt 1.250,00 EUR in eerste risico*. a. Het deelnemen aan beurzen en tentoonstellingen. De waarborg, met inbegrip van de onderschreven optionele waarborgen, is uitgebreid tot de koopwaar* en het materieel* wanneer de verzekerde* deelneemt aan beurzen en tentoonstellingen die plaatsvinden in eender welke constructie overal in de Europese Unie, en dit tot een bedrag van 20 % van de verzekerde bedragen met een maximum van ,00 EUR in eerste risico* voor het geheel van de voornoemde verzekerde rubrieken*. Indien de omschrijving niet beantwoordt aan de begripsomschrijving van gebouw*, wordt de dekking beperkt tot de gevaren brand*, ontploffing*, bliksem*, botsing*, storm* en hagel, sneeuw- en ijsdruk*, arbeidsconflicten* en aanslagen*. Bovenvermelde limieten worden teruggebracht tot 10 % met een maximum van 5.000,00 EUR voor schade* die het gevolg is van een diefstal of een poging tot diefstal, op voorwaarde dat Hoofdstuk V Diefstal in het contract werd opgenomen. Indien dit niet het geval is, dan wordt diefstal tijdens beurzen en tentoonstellingen niet gedekt. Als de beveiliging tegen diefstal niet overeenkomt met wat wordt vereist voor het hoofdrisico of niet wordt vervangen door het 24 uur per dag bewaken van de goederen, wordt het maximumbedrag van de tussenkomst in het geval van diefstal teruggebracht tot 2.500,00 EUR. b. De piekperiodes Het verzekerde bedrag op de koopwaar wordt verhoogd met 25 % gedurende twee maand per jaar, zoals en uitsluitend indien vermeld in de bijzondere voorwaarden. Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw. a. Indien de verzekerde eigenaar niet-uitbater is van het verzekerde gebouw, verzekert de maatschappij per schadegeval tot een bedrag van maximum ,24 EUR voor letselschade en maximum ,81EUR voor materiële schade en ongeacht het aantal slachtoffers, de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden tegen-over derden krachtens de artikelen 1382 tot 1384, 1386 en 1386bis van het Burgerlijke Wetboek, voor schade* door: het verzekerde gebouw* (vlaggenstokken en antennes inbegrepen) en de aanpalende grond met een oppervlakte van maximum 5 hectare; de verzekerde inhoud* die zich bevindt in het aangeduide gebouw*; de belemmerde trottoirs bij het verzekerde gebouw*; het niet-opruimen van sneeuw, ijs of ijzel bij het verzekerde gebouw*. De maatschappij verzekert eveneens de reddingskosten* volgens de bepalingen van Art. A.2.1. In geval van collectieve aansprakelijkheid van de mede-eigenaars, draagt ieder zijn schade* voor het gedeelte van de aansprakelijkheid dat hem ten laste valt en zal bijgevolg de materiële schade* veroorzaakt aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw niet vergoed worden. De maatschappij waarborgt bovendien het gebruik van de personenliften voor zover ze in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant werden geïnstalleerd en gebruikt, aan de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften beantwoorden, in het bijzonder aan het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, en dat ze volgens een regelmatig onderhoudscontract worden onderhouden.

7 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g Uitsluitingen Schade* aangericht: indien het gebouw*: - in opbouw of afbraak is; - in verbouwing of herstelling is, wanneer de werken betrekking hebben op de ruwbouw (waaronder de grondwerken en de werken aan het dak); aan de goederen waarvan de verzekerde huurder of gebruiker is, of die hem zijn toevertrouwd; door antennes aan het dak van het gebouw* waarop ze geplaatst zijn; bij de uitoefening van een beroep; door een uithangbord van meer dan 4m²; door personen- en goederenliften in appartementsgebouwen van meer dan ,62 EUR; door huisdieren; door brand*, rook*, water, ontploffing*, grondverschuiving*, aardbeving en verzakking of instorting van het gebouw*, wat de materiële schade* betreft; door vervuiling van de bodem, de lucht of het water, evenals de grondwaterlaag; door gebruik van goederenliften voor het vervoer van personen. Deze bedragen worden niet samengevoegd met de bedragen die worden toegekend in het kader van Hoofdstukken VII (Bedrijfs- en productenaansprakelijkheid) of IX (B.A. Familiale), indien deze van toepassing zouden zijn. 7 1 b. Indien de verzekerde uitbater is, wordt de onderhavige waarborg verleend in het kader van artikel D.3.9. van Hoofdstuk VII (Bedrijfs- en productenaansprakelijkheid) voor het gehele gebouw*, ten belope van de bovenstaande bedragen indien het risico onderworpen is aan het Koninklijk Besluit van 24/12/1992 of, in het tegengestelde geval, ten belope van de verzekerde bedragen in Bedrijfsaansprakelijkheid. De onderhavige waarborg strekt zich niet uit tot schade, veroorzaakt door asbest. A.3. A.3.1. A.3.2. A.3.3. Aanvullende verzekeringen De onrechtstreekse verliezen die door de verzekerde* naar behoren gerechtvaardigd worden, tot een bedrag van maximum 5 % van de schadeloosstelling buiten de posten van burgerlijke aansprakelijkheid en bijkomende waarborgen*. Indien er in de bijzondere voorwaarden gewag van wordt gemaakt, kan dit bedrag verhoogd worden mits betaling van een bijpremie. Er zal geen rechtvaardiging worden gevraagd voor een onrechtstreeks verlies van minder dan 1.250,00 EUR (Abex 547). De aansprakelijkheid als huurder en/of gebruiker* van andere lokalen die door de verzekerde* tijdelijk gehuurd worden gedurende niet meer dan 6 maanden, tot een bedrag dat gelijk is aan maximum 100 % van de verzekerde bedragen voor de aansprakelijkheid als huurder en/of gebruiker* of voor gebouw* met betrekking tot het hoofdrisico. De inhoud* die zich in deze lokalen kan bevinden, ten belope van 100% van het verzekerd kapitaal op de inhoud* in het reeds verzekerde hoofdrisico. De waarborguitbreidingen bedoeld in artikelen A.3.2. en A.3.3. worden verleend voor zover: a. de verzekerde* binnen een periode van maximum 3 maanden aangifte doet van de huur; b. de verzekerde* zich met betrekking tot het bijkomende risico houdt aan de verplichtingen tot preventie die hem met betrekking tot het hoofdrisico worden opgelegd;

8 8 1 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g c. de activiteit die in het bijkomende risico wordt uitgeoefend in vergelijking tot het hoofdrisico dat de maatschappij* dekt, geen verzwaring van het risico inhoudt; d. de gehuurde lokalen voldoen aan de omschrijving van gebouw* zoals vermeld in het hoofdstuk begripsomschrijvingen van de algemene bepalingen. Indien de verzekerde* een bijkomend risico verwerft, blijven de bovenstaande bepalingen automatisch van toepassing voor zover de verzekerde* er binnen een periode van maximum 3 maanden na de verwerving aangifte van doet. A.4. Uitsluitingen Naast de uitsluitingen die in de algemene bepalingen worden voorzien, worden ook de volgende oorzaken en / of goederen uitgesloten: A.4.1. Uitgesloten oorzaken Zijn uitgesloten, het verlies, de schade of de verzwaring ervan veroorzaakt door: A onopgehelderde verdwijning van goederen, verschillen of tekorten, vastgesteld naar aanleiding van een inventaris, kasverschillen; A een vonnis of administratief besluit, wat ook het gezag is van de personen van wie ze uitgaan, resulterend in een beslag, onteigening, sekwestratie, verbeurdverklaring, vernietiging of intrekking van een product, van koopwaar*, van materieel* of enig ander goed, of de exploitatiestopzetting van een bedrijf*; A ontwerp-, constructie- en fabricagefouten evenals het gebruik van gebrekkige of ongeschikte materialen; A eigen gebrek, verborgen gebrek, trage oxidatie, slijtage, gebrek aan onderhoud of voorzorg, geleidelijke beschadiging, schade veroorzaakt door mist, vochtigheid of droogte van de atmosfeer; aanwezigheid van stof, damp voortkomend van industriële of landbouwactiviteiten, samentrekking, verdamping, gewichtsverlies, roest, corrosie, pollutie*, erosie, verontreiniging*, verrotting, schimmel, gisting, ontbinding, verandering van smaak, van kleur, van textuur of van appret, ongedierte, insecten, knaagdieren en andere dieren; de uitsluitingen uit punt A en de uitsluiting van het eigen gebrek, vermeld in punt A hebben slechts betrekking op het gebrekkige gedeelte en zijn niet van toepassing op de andere delen van het risico waarvan de beschadiging het onrechtstreekse gevolg zou zijn van de uitgesloten gebreken. De waarborg blijft echter verleend indien deze gebreken het rechtstreekse gevolg zijn van een gedekt schadegeval dat zich heeft voorgedaan tijdens de geldigheidsperiode van het onderhavige contract en in de mate waarin de verzekerde het ontstaan ervan niet tijdig heeft kunnen vaststellen om eraan te verhelpen; A verzakken, inklinken, scheuren, krimpen of uitzetten van bestratingen, tegelvloeren, bedekkingen en dergelijke, tenzij ze het rechtstreekse gevolg zijn van een niet uitgesloten schadegeval*; A schade* door wind, storm*, regen, hagel, sneeuw, zand of stof aan roerende goederen in open lucht of aan gebouwen en hun inhoud*, - indien die gebouwen uit lichte materialen* bestaan (zoals chalets, tenten, caravans, luifels of opblaasbare structuren) of niet volledig gesloten zijn, aan afsluitingen, aan goederen die aan de buitenkant van het gebouw* zijn vastgemaakt; A waardevermindering van esthetische aard; graffiti, tags, met een spuitbus aangebrachte tekeningen en opschriften, behoudens de voorzieningen van de dekking "onroerende beschadiging na diefstal of poging tot diefstal* ; A behoudens tegengestelde vermelding in de bijzondere voorwaarden, interne mechanische breuken, evenals schade* veroorzaakt door de middelpuntvliedende kracht; A schade* aan goederen die het voorwerp zijn van werkzaamheden of proeven, indien de schade* daar het rechtstreekse gevolg van is;

9 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g A schade* ten gevolge van de inwerking van een vloeistof op koopwaar* die zich op minder dan 10 cm boven de vloer bevindt, alsook de schade die zich vanaf deze goederen zou kunnen verspreid hebben, behalve wanneer het gaat om voorwerpen die zich bevinden in lokalen die voor het publiek toegankelijk zijn; A diefstal of poging tot diefstal (behalve indien Hoofdstuk V Diefstal onderschreven is). De onroerende beschadiging na diefstal of poging tot diefstal* blijft echter gewaarborgd voor zover het gebouw* (of de aansprakelijkheid als huurder*) verzekerd is. Deze waarborg wordt verleend tot een maximum bedrag van ,00 EUR (Abex 547) per schadegeval, of, als de verzekering voor materiële schade onderschreven werd volgens de formule Genoemde gevaren, tot een maximum van 5.000,00 EUR (Abex 547) per schadegeval; A onregelmatigheden in de levering van buitenaf van alle soorten van energie, water en industriële vloeistoffen; De waarborg blijft echter verworven aan de verzekerde indien de maatschappij verhaal kan uitoefenen op de betrokken leverancier. Wat betreft het leveren van elektriciteit, blijft schade door overspanning gewaarborgd indien de elektrische installatie beveiligd is tegen overspanning; A temperatuurschommelingen, tenzij die het gevolg zijn van brand*, bliksem* of ontploffing*; A de schade* veroorzaakt aan de verzekerde goederen door om het even welk werk uitgevoerd aan de verzekerde gebouwen, met uitsluiting van de onderhoudswerken; A schade* veroorzaakt aan koopwaar* tijdens het verwerken ervan voor zover die schade qua oorsprong en omvang het resultaat is van de gebruikte middelen of procédés en/of de volgende oorzaken: a. product- of materiaalgebreken, b. menselijke fouten (onhandigheid, verkeerde handeling, uitvoeringsfouten), c. het slecht functioneren van materieel* en uitrustingen of van hun regelings-, controle-en beveiligingsapparaten. De schade* als gevolg van brand* of ontploffing* die veroorzaakt wordt door de in punt A tot A opgesomde gevaren, is wel verzekerd, met uitzondering van schade die wordt veroorzaakt aan koopwaar* die zich bevindt in droogkamers, ovens, apparaten om te roosteren, te steriliseren, te vriesdrogen en dergelijke meer; A de geldelijke gevolgen van elke aansprakelijkheid van de verzekerde* die niet door het contract wordt gedekt; A elke immateriële schade*, elk financieel verlies, elke bedrijfsschade, elk marktverlies of elk prestatieverlies, behoudens wat vermeld is in het Hoofdstuk Bedrijfsschade, voor zover die waarborg onderschreven is; A de ontploffing* van springstof* die in het risico aanwezig is voor gebruik in het kader van de uitgeoefende activiteit of waarvan de aanwezigheid gewild is door de verzekerde; A schade* ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of producten die asbest bevatten, voor zover deze schade* voortvloeit uit de schadelijke eigenschappen van asbest; A schade veroorzaakt door natuurrampen. Blijven echter verzekerd de gevaren zoals omschreven onder het punt A.1.2 hierboven. 9 1 A.4.2. Uitgesloten goederen A Dieren, tenzij het om koopwaar* gaat; A micro-organismen; A planten en gewassen die zich buiten de gebouwen bevinden; genetisch gewijzigde organismen*;

10 10 1 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g A bont, juwelen, edelstenen, kunstvoorwerpen, muntstukken, verkoopbare munten, kredietbetaalmiddelen, wissels van allerlei aard en verzamelobjecten. Kunstwerken en antiquiteiten blijven echter gewaarborgd ten belope van maximum 5 % van het verzekerde bedrag op inhoud* met een maximum van ,00 EUR. A landvoertuigen, vliegtuigen en vaartuigen, aanhangwagens, tenzij het verzekerde koopwaar* betreft, of tenzij er in de bijzondere voorwaarden melding gemaakt wordt van een waarborg voertuigen in rust. In dat geval is de dekking beperkt tot de gevaren brand* en ontploffing*; A bodem, water, wegen, kanalen, pieren, bruggen en tunnels; A uitgravingen, ondergrondse installaties, mijnen; A dekzeilen, tenten, opblaasbare structuren, tenzij het verzekerde koopwaar betreft. In dat geval zijn ze gewaarborgd zolang ze niet gemonteerd worden; A roerende goederen voor privé-gebruik, tenzij de facultatieve verzekering Privéinhoud werd onderschreven; A leegstaande en niet gebruikte gebouwen; A software (informaticaprogramma's, software, informaticagegevens), tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden; A voor wat betreft de natuurrampen veroorzaakt door water: a. de schade veroorzaakt aan de koopwaar* die zich in de kelder bevindt op minder dan 10 cm boven de vloer alsook aan de koopwaar* die daar bovenop is gestapeld. Onder kelder wordt verstaan: elk vertrek waarvan de vloer of grondoppervlakte zich bevindt op meer dan 50 cm onder het niveau van de hoofdingang van het gebouw*. Deze uitsluiting is niet van toepassing: van zodra het waterniveau 50 cm boven de keldervloer ligt, voor de kelderlokalen die blijvend als woonvertrekken of voor uitoefening van een beroep zijn ingericht, voor de lokalen die voor het publiek toegankelijk zijn; b. de schade aan een gebouw*, een gedeelte van een gebouw* of de inhoud* van een gebouw dat werd gebouwd meer dan achttien maanden na de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit, dat de zone waarin het gebouw* zich bevindt als risicozone klasseert, en de schade aan de uitbreidingen op de grond van de goederen die bestonden voor de datum van deze klassering; A voor wat betreft alle natuurrampen: de schade aan de gebouwen* of gedeelten ervan en aan hun eventuele inhoud*, wanneer ze in opbouw, afbraak, verbouwing of herstelling zijn. De waarborg blijft van toepassing op de bewoonde of normaal bewoonbare gebouwen*, of wanneer de werken uitsluitend betrekking hebben op het onderhoud of de herstelling, zonder betrekking te hebben op de ruwbouw (waaronder de grondwerken en de werken aan het dak). A.5. Verplichtingen van de verzekerde* A.5.1. A.5.2. A.5.3. Naast de verplichtingen die worden vermeld in de algemene bepalingen van het onderhavige contract, verbindt de verzekerde* zich ertoe zich te houden aan: alle wettelijke bepalingen waaraan zijn bedrijf onderworpen zou zijn; de vereisten van de controleorganismen waarop hij verplicht is beroep te doen; de voorzorgsmaatregelen vermeld in de bijzondere voorwaarden of in elk ander document dat integraal deel uitmaakt van het contract.

11 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g 11 A.6. Regeling van de schadegevallen* Ter aanvulling van wat is bepaald in artikel 7 van de algemene bepalingen (betaling van de vergoeding), zijn de volgende bepalingen van toepassing: A.6.1. Schatting van de schade* Bij schatting van de schade* op de dag van het schadegeval* wordt rekening gehouden met de modaliteiten die in artikel 1 van de algemene bepalingen zijn vastgelegd in verband met de te verzekeren bedragen. 1 A.6.2. Schattingsprocedure A In geval van betwisting van het bedrag van de schadevergoeding, stelt de verzekerde een expert aan die in samenspraak met de verzekeraar het bedrag van de schadevergoeding zal vaststellen. Indien er dan nog geen akkoord bereikt wordt, stellen beide experten een derde expert aan. De definitieve beslissing over het bedrag van de schadevergoeding wordt dan door de experten genomen met meerderheid van de stemmen. A Indien één van de partijen geen expert aanduidt, geschiedt die aanstelling op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de verzekeringnemer*. Hetzelfde geldt indien de beide experts het niet eens zijn over de keuze van de derde expert of indien één van hen zijn opdracht niet vervult. A De experts zijn ontslagen van alle juridische formaliteiten. Hun beslissing is onherroepelijk en zonder bijkomende mogelijkheid tot beroep. A De kosten van de expert aangesteld door de verzekerde en desgevallend de derde expert worden voorgeschoten door de verzekeraar en zijn ten laste van de in het ongelijk gestelde partij. A De expertise of iedere verrichting gedaan met het doel het bedrag van de vergoeding* vast te stellen, doet geen afbreuk aan de rechten en excepties die de maatschappij kan aanvoeren. Hetzelfde geldt indien maatregelen worden genomen met het oog op de redding* en de bewaking van de beschadigde goederen. A In de mate waarin het onderhavige contract goederen dekt ten voordele van en/of voor rekening van een andere persoon dan de verzekeringnemer*, blijft die persoon buiten de schatting van de schade* en de reddingskosten*. A De beëindiging van de expertise of de vaststelling van het bedrag van de schade moet plaatsvinden binnen de 90 dagen die volgen op de datum van de aangifte van het schadegeval*, of in geval van betwisting, binnen de 90 dagen die volgen op de datum waarop de verzekerde* de verzekeraar* op de hoogte heeft gebracht van de aanstelling van zijn expert. A.6.3. Bepaling van de uit te keren vergoeding A Slijtage*: in geval van verzekering in nieuwwaarde*, mag de slijtage* van een beschadigd goed of van het beschadigde gedeelte van een goed niet worden afgetrokken indien die niet hoger ligt dan: a. 20 % van de nieuwwaarde* voor de schadegevallen* die betrekking hebben op de waarborgen storm*, hagel, sneeuw- of ijsdruk*; b. 30 % van de nieuwwaarde* voor de schadegevallen* die betrekking hebben op de andere waarborgen. Indien die percentages worden overschreden, wordt alleen het slijtagepercentage* boven die grenzen afgetrokken.

12 12 1 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g A Elektrisch risico*: de schade* wordt geraamd met toepassing van een conventionele slijtage* van 5 % per jaar, te rekenen vanaf het derde jaar; de maximale slijtage* die aldus wordt bepaald, mag in geen geval meer bedragen dan 80 %. A Evenredigheidsregel*: indien op de dag van het schadegeval*, niettegenstaande de overdraagbaarheid*, het verzekerde bedrag voor een beschadigd goed lager is dan het bedrag dat verzekerd had moeten zijn, dient de maatschappij slechts een uitkering te doen op basis van de verhouding tussen het verzekerde bedrag en het bedrag dat verzekerd had moeten zijn. De evenredigheidsregel* wordt niet toegepast: a. in alle gevallen waarin de partijen zijn overeengekomen om de evenredigheidsregel af te schaffen, namelijk: bij verzekering in eerste risico*, anders gezegd een verzekering die ten belope van een bepaald bedrag werd gesloten, zonder rekening te houden met de waarde van de aangeduide goederen; bij verzekeringen in aangenomen waarde. b. op de verzekering van de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker* van een gedeelte van een gebouw, indien het verzekerde bedrag ten minste 15 maal de jaarlijkse huurwaarde* bedraagt; c. indien de onderverzekering niet meer bedraagt dan 10 % van de totaal verzekerde waarde; d. indien de verzekerde gebruik heeft gemaakt van een schattingssysteem dat hem door de maatschappij bezorgd werd en mits inachtneming van de instructies voor het gebruik ervan. Extra verzekerd bedrag De maatschappij verzekert het verschil tot het bedrag dat verzekerd had moeten zijn indien de verzekerde het bedrag heeft laten waarborgen en indexeren dat werd vastgesteld met een schattingssysteem dat correct ingevuld is, door hem werd ondertekend en door de maatschappij werd goedgekeurd en vermeld in de bijzondere voorwaarden. Dit extra verzekerde bedrag is beperkt tot 100% van het op gebouw* of aansprakelijkheid als huurder en/of gebruiker* verzekerde bedrag en wordt voor de eigenaar enkel toegekend indien hij het gebouw* vervangt of laat heropbouwen in België. B. Automatische uitbreiding - Vervoer van koopwaar* B.1. B.1.1. Waarborgen De maatschappij verbindt zich ertoe de verzekerde* te vergoeden voor de materiële schade* aan en/of het materiële verlies van de verzekerde koopwaar* van de verzekerde* en die te wijten is aan een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis als gevolg van een niet uitgesloten gevaar gedurende het vervoer. De verzekering strekt zich echter niet uit tot het verlies, de schade* en de kosten die toe te schrijven zijn aan vertraging of onmiddellijk voortspruiten uit een eigen gebrek van het verzekerde goed. Er is evenmin dekking voor schade*, verliezen en kosten die ontstaan zijn door verschil in rechten verschuldigd bij de aankomst ter bestemming, door verbeurdverklaring en andere voorvallen die het gevolg zijn van smokkel, verboden handel of sluikhandel. Zijn eveneens verzekerd: de buitengewone en gerechtvaardigde kosten voor afladen, herladen, bescherming en bewaking in het belang van de verzekeraars, evenals de reddingskosten* en de behoudskosten* van de goederen als gevolg van een gedekt schadegeval*, met uitsluiting echter van de normale kosten om de goederen ter bestemming te brengen.

13 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g 13 B.1.2 Het contract geldt slechts voor het vervoer over land dat plaatsvindt door middel van voertuigen van maximum 3,5 ton die eigendom zijn van de verzekeringnemer* of exclusief te zijner beschikking werden gesteld. De dekking diefstal geldt enkel indien Hoofdstuk Diefstal werd onderschreven, en indien dit het geval is, wordt de dekking diefstal niet verleend wanneer het voertuig niet onder de rechtstreekse bewaking van de verzekerde* staat, tenzij het onbeheerd achtergelaten voertuig gestald wordt in een individuele garage die naar behoren afgesloten werd. Indien het voertuig 's nachts onbeheerd achtergelaten wordt, dient het in een naar behoren afgesloten of onder bewaking staande garage te worden gestald. B.1.3 B.1.4 B.2. B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 B.2.5 B.3. B.3.1. B.3.2. B.3.3. De dekking omvat eveneens het laden* en lossen wanneer die handelingen worden uitgevoerd door de verzekerde* of onder zijn verantwoordelijkheid. De dekking wordt verleend in eerste risico*, voor een bedrag van 1.250,00 EUR per voertuig. Uitsluitingen Het vervoer van de volgende goederen wordt van de dekking uitgesloten: goederen die van nature bijzonder onderhevig zijn aan verbranding, ontploffing*, corrosie, of ontbranding; radioactieve stoffen en producten; edele metalen, al dan niet bewerkt of gemunt, kostbare voorwerpen, echte of gekweekte parels, edelstenen, juwelen, bont; wissels, coupons, speciën, cheques, orderbriefjes en/of aan toonder betaalbare waarden* en allerlei andere documenten; kunstvoorwerpen, antiquiteiten en/of verzamelobjecten met waarde voor de liefhebber. Verplichtingen van de verzekerde* Zodra hij op de hoogte is van een schadegeval*, is de verzekerde* verplicht: het verhaal te vrijwaren tegenover alle derden*, onderaannemers of medecontractanten, wier aansprakelijkheid betrokken kan zijn, en ter zake te handelen alsof hij niet verzekerd was; bij diefstal onmiddellijk klacht in te dienen bij de gerechtelijke overheid; in alle andere gevallen van verlies, hiervan aangifte te doen bij de overheid die bevoegd is op de plaats waar het schadegeval* werd vastgesteld. C. 1

14 14 1 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g C. Automatische uitbreiding - Bijstand C.1. C.2. Automatische uitbreiding - Bijstand Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van de onderhavige dekking wordt verstaan onder De maatschappij: Europ Assistance (Belgium) N.V. verzekeringsonderneming erkend onder codenummer 1401 om de tak 18 (Bijstand) uit te oefenen, KB van 02/12/96 (B.S. van 21/12/96), waarvan de maatschappelijke zetel te 1160 Brussel, Triomflaan 172 gevestigd is en die er zich toe verbindt alle bijstandsprestaties te leveren die in deze verzekering zijn omschreven. De gemachtigde: Avéro Belgium Insurance, die een machtiging heeft gekregen om de dekkingen te geven, die door de onderhavige verzekering verleend worden. De verzekerde: de personen die als dusdanig worden gedefinieerd in het Hoofdstuk Begripsomschrijvingen dat gemeenschappelijk is aan alle hoofdstukken. Waarborgen Voor zover het onderhavige contract betrekking heeft op een handelsactiviteit die door de verzekeringnemer* wordt uitgeoefend of voor zover deze laatste het risico bewoont als hoofdverblijfplaats, waarborgt de maatschappij de verzekeringsdiensten hieronder beschreven in punt C.3 Verzekerde gevaren voor het geval er zich een schadegeval* in het verzekerde risico voordoet, dat valt onder de toepassing van het onderhavige contract en dat tot gevolg heeft dat dit risico onder normale omstandigheden onbewoonbaar of niet-exploiteerbaar wordt. Worden alleen in aanmerking genomen, de schadegevallen* die de eigen belangen van de verzekerde* treffen. C.3. Verzekerde gevaren C.3.1. Bijstand in het dagelijkse leven Telefonische inlichtingen 24 uur per dag, 365 dagen per jaar: de maatschappij stelt de verzekerde zijn inlichtingendienst ter beschikking voor de volgende informatie: C de gegevens van de verschillende ziekenhuizen en ambulancediensten in de buurt van de woonplaats; C de gegevens van de apotheker en de huisarts van wacht waarmee contact opgenomen dient te worden; C de gegevens van de betrokken openbare diensten in het geval van een probleem dat verband houdt met het gedekte risico. De maatschappij kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden, indien de verzekerde* zich bij het zoeken naar een noodnummer wendt tot de maatschappij in plaats van contact op te nemen met de betrokken diensten; C de gegevens van de depannage- of herstellingsdiensten die 24 uur per dag een permanentie verzekeren of van een snelle depannage dienst voor wat betreft loodgieterij, schrijnwerkerij, elektriciteit, herstelling van televisietoestellen, sloten, ramen,... Slotenmaker: indien ten gevolge van het verlies of de diefstal van zijn sleutels of indien naar aanleiding van een poging tot inbraak het slot werd geforceerd, waardoor de verzekerde* niet langer het verzekerde risico kan betreden, zal de maatschappij de verplaatsings- en de herstellingskosten van een slotenmaker voor een maximumbedrag van 49,58 EUR voor haar rekening nemen. C.3.2. Onbewoonbaarheid van de woning ten gevolge van brand*, diefstal, waterschade, vandalisme* of glasbreuk:

15 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g C Kosten van het verblijf in een hotel in de buurt van de woonplaats, gedurende maximum twee nachten en voor een maximumbedrag van 61,97 EUR per nacht en per persoon. De maatschappij neemt de reservering van het hotel op zich en neemt de verplaatsingskosten in geval van onmogelijkheid voor de verzekerde* om er zelf op eigen kracht naartoe te gaan, voor haar rekening; C Bewarende maatregelen: de maatschappij geeft advies over de onmiddellijk te nemen bewarende maatregelen en organiseert deze indien de verzekerde* niet in staat is dit te doen. De kosten van deze maatregelen zijn niet voor rekening van de maatschappij die niet verantwoordelijk is voor de gevolgen van het organiseren hiervan; C Bewakingskosten: indien ondanks de bewarende maatregelen die hierboven beoogd worden, de beschadigde woning of handelszaak het voorwerp dient uit te maken van bewaking, teneinde de ter plaatse gebleven goederen te beschermen, organiseert de maatschappij de bewaking op basis van de lokale mogelijkheden en neemt ze de kosten ervan gedurende 48 uur voor haar rekening; C Kinderoppas: de maatschappij zal indien nodig, iemand zoeken om de kinderen jonger dan 15 jaar in de voorlopige verblijfplaats op te vangen gedurende maximum 48 uur en zal de kosten ervan voor haar rekening nemen voor een maximumbedrag van 49,58 EUR per dag. Deze mogelijkheid wordt enkel ter beschikking gesteld om de ouders in staat te stellen, zich bezig te houden met de administratieve formaliteiten die voortvloeien uit het schadegeval*; C Terugkeer naar de woonplaats: bij een schadegeval* waarbij het verzekerde risico getroffen werd tijdens een periode van afwezigheid van de verzekerde*, en indien de terugkeer van de verzekerde of zijn / haar echtgeno(o)t(e) onontbeerlijk blijkt, stelt de maatschappij een treinticket eerste klasse of een vliegtuigticket economy class (indien de trein er langer dan 5 uur over doet) vanaf de plaats waar de verzekerde* verblijft tot aan de plaats van het verzekerde risico ter beschikking en neemt ze de kosten ervan voor haar rekening. De tussenkomst van de maatschappij blijft beperkt tot het supplement van de kosten ingevolge de vervroegde terugkomst, in vergelijking met de kosten die de verzekerde* in ieder geval had moeten maken om terug te keren. De maatschappij behoudt zich het recht voor om de niet-gebruikte tickets van de begunstigde terug te eisen. Indien de verzekerde* nadien ter plaatse moet terugkeren om zijn wagen op te halen, neemt de maatschappij onder dezelfde voorwaarden een ticket voor de heenreis voor haar rekening; C Overbrenging van de inhoud: indien de toestand van het beschadigde risico dit vereist, zal de maatschappij op zoek gaan naar een bedrijfswagen die kan bestuurd worden met een rijbewijs B, en de kosten van het huren ervan voor een maximumbedrag van 247,89 EUR voor haar rekening nemen, teneinde het verhuizen van de in het risico gebleven voorwerpen mogelijk te maken. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, volstaat het aan de gebruikelijke voorwaarden die door de verhuurders worden gesteld, te voldoen; C Kosten van de opslag van de inhoud in een meubelbewaarplaats: de maatschappij zal voor een maximumbedrag van 247,89 EUR in de kosten van de opslag van de inhoud tussenkomen, indien het verzekerde risico onbewoonbaar of niet-exploiteerbaar is gedurende meer dan 7 dagen. 15 1

16 16 1 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g C.3.3. Bij een ongeval* met letselschade in de woning of de verzekerde handelszaak: C Vervoer naar het ziekenhuis: indien bij een ongeval* met letselschade (met uitzondering van ziektes) in het verzekerde risico de verzekerde*, na tussenkomst van de eerste hulpdiensten en / of de behandelende geneesheer, niet ter plaatse behandeld kan worden en in het ziekenhuis opgenomen moet worden, zal de maatschappij het vervoer van de verzekerde met een ambulance organiseren en voor haar rekening nemen, indien nodig onder medisch toezicht, vanaf het verzekerd risico tot aan het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Indien de verzekerde* na het einde van zijn opname in het ziekenhuis, zich niet onder normale omstandigheden kan verplaatsen, zal de maatschappij de terugkeer naar het verzekerde risico organiseren en voor haar rekening nemen; C Opvang van kinderen jonger dan 15 jaar: in geval van opname in een ziekenhuis van minstens 24 uur van de verzekerde* of zijn / haar echtgeno(o)t(e) ten gevolge van een ongeval* in het verzekerde risico, zoekt de maatschappij iemand om de kinderen jonger dan 15 jaar op te vangen en neemt ze de desbetreffende kosten voor haar rekening voor een maximumbedrag van 49,58 EUR per dag; C Bewaking van de huisdieren: indien de verzekerde* voor langer dan 24 uur in een ziekenhuis wordt opgenomen en zijn / haar echtgeno(o)t(e) of zijn / haar kinderen zich in de onmogelijkheid bevinden om te zorgen voor de huisdieren waarvan het houden bij wet toegelaten is, zal de maatschappij de bewaking van deze dieren voor haar rekening nemen voor een maximumbedrag van 123,95 EUR; C Hulp in het huishouden: in geval van opname in een ziekenhuis van de moeder van het gezin met kinderen die jonger dan 15 jaar oud zijn, waarvan de duur, vastgelegd in onderlinge overeenstemming met de raadgevend geneesheer, gelijk of langer is dan 7 dagen, ten gevolge van een ongeval* in de woning of in de verzekerde handelszaak, neemt de maatschappij de kosten van een hulp in het huishouden voor haar rekening voor een maximumbedrag van 37,18 EUR per dag gedurende 7 dagen. C.4. Beheer van de schadegevallen* Bij een schadegeval* dat betrekking heeft op de onderhavige verzekering, zal de verzekerde* zich rechtstreeks wenden tot Europ Assistance NV, Triomflaan 172 te 1160 Oudergem. Tel.: Fax: Klachten betreffende het niet of slecht verlenen van de bijstand moeten rechtstreeks gericht worden aan Europ Assistance NV.

17 H o o f d s t u k I I M a t e r i ë l e s c h a d e - G e n o e m d e g e v a r e n B a s i s v e r z e k e r i n g 17 N.B. Indien de verzekerde* geopteerd heeft voor een verzekering Genoemde gevaren, blijven de bepalingen van Hoofdstuk I Materiële schade van toepassing, met dien verstande dat: het artikel A.1.1 betreffende de waarborg alle risico s vervangen wordt door: De maatschappij verbindt er zich toe de verzekerde* op grond van de algemene en de bijzondere voorwaarden schadeloos te stellen voor alle materiële schade* aan of het verlies van de verzekerde goederen (gebouw, huurderaansprakelijkheid, onroerende verbeteringen, materieel, bureauticamaterieel, koopwaar), te wijten aan één van de volgende gevaren: - Brand* - Bliksem* - Ontploffing* - Botsing* - Storm* - Hagel - Sneeuw- of ijsdruk* - Arbeidsconflicten* - Aanslagen* - Rookschade* - Elektrisch risico* - Glasbreuk* - Schade door vloeistoffen* - Onroerende beschadiging na diefstal of poging tot diefstal* het artikel A.1.2 betreffende de waarborg van de natuurrampen ongewijzigd van toepassing blijft. 2 H o o f d s t u k I I I P r i v é - i n h o u d F a c u l t a t i e v e v e r z e k e r i n g Deze verzekering is enkel van toepassing voor zover de woning van de verzekerde* zich op hetzelfde risicoadres bevindt als het bedrijf, en op voorwaarde dat ze vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden Waarborgen Al naar gelang de verzekeringnemer* de waarborg Materiële Schade heeft onderschreven volgens de formule Alle risico's of de formule Genoemde Gevaren, wordt de waarborg onderschreven voor de privé-inhoud* verleend op dezelfde basis, met dien verstande dat de verzekerde* kan genieten van de waarborgen van de laatste uitgave van het contract Hexagon Privé-leven, indien deze voordeliger blijken te zijn. De privé-inhoud is verzekerd in eerste risico* zodra het verzekerde bedrag voor deze rubriek ,88 EUR (Abex 547) bedraagt.

18 18 4 H o o f d s t u k I V A l l e r i s i c o s b u r e a u t i c a m a t e r i e e l F a c u l t a t i e v e v e r z e k e r i n g A. Basisdekking Deze verzekering geldt slechts voor zover er melding van gemaakt wordt in de bijzondere voorwaarden. A.1. Waarborgen Naast hetgeen de maatschappij verzekert in het kader van Hoofdstuk I Materiële schade - Alle risico's, verzekert ze het bureauticamaterieel* voor zover dit zich op de aangewezen plaatsen bevindt: A.1.1. A.1.2. A.2. terwijl het in werking of uitgeschakeld is; tijdens het demonteren, verplaatsen of opnieuw monteren dat noodzakelijk is voor onderhoud, inspectie, revisie of herstelling ervan. De maatschappij dekt de verzekerde voorwerpen tegen elk verlies en elke niet te voorziene en plotselinge schade* die te wijten is aan om het even welke oorzaak, met als enige voorbehoud de uitsluitingen die in Hoofdstuk I Materiële schade - Alle risico's voorkomen of de hierna bepaalde uitsluitingen. Wat het vaste bureauticamaterieel* betreft, wordt de dekking in blanket cover* verleend. Uitsluitingen Naast de uitsluitingen van Hoofdstuk I, (behalve uitsluiting A ) zijn uitgesloten van de verzekering, ongeacht de oorspronkelijke oorzaak, het verlies of de schade*: A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A.2.5. A.2.6. A.3. te wijten aan experimenten, proeven of een gebruik waarvoor de voorwerpen niet bestemd zijn (het nazicht met betrekking tot de goede werking wordt niet als een proef beschouwd); te wijten aan het in bedrijf houden of het opnieuw in gebruik nemen van een beschadigd voorwerp vóór de normale werking ervan is hersteld; waarvoor een leverancier, hersteller, monteur, onderhoudsfirma of huurder wettelijk of contractueel aansprakelijk is. Er wordt evenwel dekking verleend aan de verzekerde*, met dien verstande dat de maatschappij haar rechten van verhaal op de aansprakelijke(n) behoudt; te wijten aan de werking van een elektronisch virus of aan een daad van elektronische piraterij; aan software (informaticaprogramma's, software, informaticagegevens en dergelijke meer); door diefstal of poging tot diefstal, behalve indien de waarborg vermeld in Hoofdstuk V "Diefstal" onderschreven is voor het bureauticamaterieel. Regeling van de schadegevallen* Zie Hoofdstuk I - A.6. Materiële schade - Alle risico's Op het vlak van slijtage* zijn in elk geval de volgende bepalingen van toepassing:

19 H o o f d s t u k I V A l l e r i s i c o s b u r e a u t i c a m a t e r i e e l F a c u l t a t i e v e v e r z e k e r i n g 19 A.3.1. Als de verzekerde voorwerpen onder een onderhoudscontract vallen, is de schadevergoeding gebaseerd: a. op de nieuwvervangingswaarde van het beschadigde voorwerp of, indien het niet meer beschikbaar is b. op de nieuwvervangingswaarde van gelijkwaardig materieel* met dezelfde mogelijkheden. A.3.2. Als de verzekerde voorwerpen niet onder een onderhoudscontract vallen, wordt de schadevergoeding berekend zoals bepaald in bovenstaand artikel A.3.1 maar vanaf de 25e maand wordt er 1 % per maand afgetrokken voor slijtage* en technische waardevermindering. 4 B. Facultatieve uitbreiding - Draagbaar bureauticamaterieel B.1 Waarborgen Indien er melding van wordt gemaakt in de bijzondere voorwaarden, blijft het draagbaar bureauticamaterieel* waarvan het merk en het serienummer vermeld worden in de bijzondere voorwaarden, gedekt volgens de bepalingen en voorwaarden van Hoofdstuk I Materiële schade - Alle risico's en van Hoofdstuk V Diefstal. Tevens zijn de bepalingen van onderhavig hoofdstuk van toepassing. Deze dekking geldt voor een maximum bedrag van 3.750,00 EUR per toestel en dit in de hele wereld. B.2. Uitsluitingen Audio-, video- en hifi-toestellen, evenals GSM's blijven uitgesloten van de onderhavige uitbreiding. De eenvoudige verdwijning blijft eveneens uitgesloten (diefstal zonder inbraak of geweld, verlies). B.3. Verplichtingen van de verzekerde* De verzekerde verbindt er zich toe om, in het kader van de onderhavige uitbreiding, de verzekerde toestellen niet in een onbeheerd achtergelaten voertuig achter te laten, behalve indien: B.3.1. B.3.2. ze tussen 08 en 22 uur opgeborgen worden in de afgesloten koffer van het voertuig en daarbij niet zichtbaar zijn van buitenaf, waarbij het voertuig en de koffer op slot zijn; het voertuig tussen 22 en 08 uur bovendien in een afgesloten of bewaakte garage gestald staat. In geval van een vliegreis, moet de verzekerde* het (/de) verzekerde draagbare toestel(len) bij zijn handbagage bewaren. B.4. Vrijstelling* De vrijstelling* die van toepassing is op draagbare toestellen, wordt vastgelegd op 620,00 EUR per schade. Indien de schade wordt toegebracht op de verzekerde risicoligging wordt ook voor het draagbare materieel de vrijstelling, volgens Hoofdstuk 11 - Art. 6, toegepast.

20 20 4 H o o f d s t u k I V A l l e r i s i c o s b u r e a u t i c a m a t e r i e e l F a c u l t a t i e v e v e r z e k e r i n g C. Facultatieve uitbreiding - Verzekering van de bijkomende kosten C.1. Waarborgen Voor zover ze het gevolg zijn van een onder Hoofdstuk I Materiële schade - Alle risico's vergoedbaar schadegeval* en er gewag van wordt gemaakt in de bijzondere voorwaarden, verbindt de maatschappij zich ertoe de verzekerde* te vergoeden voor de bijkomende kosten die hij binnen maximum zes maanden, beginnend op de datum van het schadegeval*, heeft gemaakt met als enig doel: C.1.1. C.1.2. C.1.3. de gegevens die op het ogenblik van het schadegeval* op de door de basisdekking verzekerde informatiedragers stonden, in de vroegere staat terug te brengen en dat in afwijking van uitsluiting A.2.5; de afname van de activiteit van het beschadigde voorwerp te voorkomen of te beperken; het werk dat normaal met het beschadigde voorwerp werd uitgevoerd in zo gelijkend mogelijke omstandigheden verder te laten plaatsvinden, d.w.z. in de omstandigheden die bestonden als er geen schadegeval* was geweest. Niettegenstaande de eventuele uitsluitingen vernoemd in het onderhavige contract, blijft de dekking verworven voor: a. de bijkomende kosten ten gevolge van schade van elektrische of mechanische aard te wijten aan een gebrek of een fout in de materialen, de constructie of de montage, zolang er een onderhoudscontract loopt voor de verzekerde voorwerpen; b. de bijkomende kosten die voortvloeien uit schade die is verzekerd door Hoofd -stuk I Materiële schade - Alle risico's en waardoor het gebruik van de lokalen gedeeltelijk of volledig onmogelijk is geworden. C.2. Uitsluitingen Naast de uitsluitingen van Hoofdstuk I Materiële schade - Alle risico's, zijn de volgende uitsluitingen van toepassing: C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. de kosten voortvloeiend uit een slechte programmering of door uitwissing te wijten aan een verkeerde handeling; de kosten voortvloeiend uit het verlies van informatie door invloed van magnetische velden; de kosten van veranderingen of verbeteringen van de systemen of werkmethodes, het opslaan of verwerken, alsook de kosten om de informaticaverwerkingsmethode uit te breiden tot toepassingen die op het ogenblik van het schadegeval* nog niet werden uitgevoerd; de wedersamenstellingskosten, voortvloeiend uit het feit dat de verzekerde* heeft nagelaten ten minste 1 keer per week een back-up (reservekopie) te maken. de normale uitbatingkosten;

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Productfiche VIVIUM Vastgoed

Productfiche VIVIUM Vastgoed Productfiche VIVIUM Vastgoed VIVIUM lanceert een nieuw flexibel product Brand voor meergezinswoningen, flat- en kantoorgebouwen met marktconforme voorwaarden en tarieven. We opteren voor transparante waarborgen,

Nadere informatie

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau Hoofdstuk 2 van de Algemene Polisvoorwaarden (Ref. PR-08.02-10-2008) wordt uitgebreid met de waarborg Natuurrampen (Ref. PR-08.02-01.2010TB).

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 1/6 Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 U geniet van de huidige dekking als u de dekking aardbeving hebt onderschreven vanaf de eerstkomende jaarlijkse vervaldag van uw contract volgend op 28

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering

Nadere informatie

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen TALENSIA Vervoerd materieel en koopwaar Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen TALENSIA Vervoerd materieel en koopwaar Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme Diefstal en vandalisme 4184378-04.2005 - Overzicht Dekkingen 3 1 - Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik 2 - Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning 4 worden gebruikt

Nadere informatie

overzichtstabel dekkingen comfort thuis

overzichtstabel dekkingen comfort thuis overzichtstabel dekkingen comfort thuis Dit is een samenvattende tabel van de belangrijkste voorgestelde dekkingen e@sycosy, cosymo en cosymax. Deze tabel vervangt geenszins de algemene voorwaarden die

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Waarborg Risico bepaling Verzekeringsmogelijkheden Evenredigheidsbeginsel Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Standaardwaarborgen particulier Standaardwaarborgen professioneel

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Hagel op oogsten. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Hagel op oogsten. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Hagel op oogsten Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Bijlage aan de Algemene Voorwaarden ALLE RISICO S «COCOON OF IBIS» Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Document : Referte datum : 2006 Uitgave datum : 27/06/2006 1/8

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig?

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig? Productfiche VIVIUM Woning De brandverzekering die bij u past Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen? Een bijstand 24u/24 zodat u nooit alleen staat? Optionele waarborgen

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Cosy@home. Addendum bij de algemene voorwaarden Comfort Thuis

Cosy@home. Addendum bij de algemene voorwaarden Comfort Thuis Cosy@home Addendum bij de algemene Comfort Thuis Dekkings «Cosy@home» Bij AXA bent u vanaf de leeftijd van 50 jaar een "Happy Generation"-klant. Dankzij de zorg die u besteedt aan het vermijden van schadegevallen

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand.

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand. Brand en aanverwante gevaren Brand. - Gehele of gedeeltelijke vernieling van voorwerpen die in of op een vuurhaard vallen, geworpen of gelegd worden ; - Schroeivlekken, ondermeer op linnen en kleding ;

Nadere informatie

VIVIUM BUSINESS SOLUTIONS PROJECT

VIVIUM BUSINESS SOLUTIONS PROJECT PRODUCENT Van Eynde N.Zakenkantoor (DX 91304 KIM) Dorpsstraat, 45 (999/031000) 9130 KIELDRECHT TEL.: 03/773.37.30 FAX.: 03/773.40.14 NICO@NVE.BE VERZEKERINGNEMER Mevrouw PICAVET Melissa Paardenkerkhofstraat,

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER CONSTRUCT

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER CONSTRUCT BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER CONSTRUCT Artikel 1 VERZEKERINGSNEMER De bouwheer met name de VME, een mede-eigenaar, een huurder of iemand die bouwt voor hun rekening. Artikel 2 VERZEKERDEN - de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Package AON Bedrijfsschade. Algemene voorwaarden

Package AON Bedrijfsschade. Algemene voorwaarden Package AON Bedrijfsschade Algemene voorwaarden Aanvullende bepalingen betreffende de algemene voorwaarden Package AON zijn ook hernomen in de volgende bladzijden : Gemeenschappelijke bepalingen Woordenlijst

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn

Nadere informatie

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI Vlaams Rampenfonds De overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI 2015 http://www.bestuurszaken.be/rampenfonds Even voorstellen Vlaamse overheid

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen

barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen Het barema is van toepassing vanaf 01/05/2013 tot verschijning van een nieuwe editie. Het basisvergoedingspercentage wordt toegepast op de handelspremies.

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE

DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE 201605 Verzekeringstussenpersoon erkend onder nummer 042573 A Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid., 1000 Brussel Tel: 02/735.80.55 Fax: 02/735.13.06 info@curalia.be

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A9.1; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale Generali

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes VERZEKERINGEN herfst 2016 Bart Hannes 1 Verzekeringen I. Wat en wie is verzekerd via VBL vzw? I.1. Burgerlijke aansprakelijkheid I.2. Lichamelijke ongevallen II. Oplossingen voor niet verzekerde risico

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies het aantal kamers van

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A8; A9.1; A9.2; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME

Nadere informatie

Home Plan Xpert. De exclusieve woonverzekering met professionele expertise

Home Plan Xpert. De exclusieve woonverzekering met professionele expertise Home Plan Xpert De exclusieve woonverzekering met professionele expertise Luc Gielis, al meer dan 20 jaar expert Uw woning is een van de belangrijkste investeringen in uw leven. Niet alleen de aankoop

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND zorgt voor juridische hulp bij geschillen. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN dekt uw onverwachte kosten

RECHTSBIJSTAND zorgt voor juridische hulp bij geschillen. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN dekt uw onverwachte kosten Productfiche klant Ideal Woning Inhoudstafel BASISWAARBORGEN P2-5 OPTIONELE WAARBORGEN P6 PACKS P7-9 BIJSTAND WONING P10 Ideal Woning Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen?

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A8; A9.1 en A9.2; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale

Nadere informatie

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst.

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst. Algemene Voorwaarden B.A. Uitbating GARAGE 1. Omschrijvingen Klant: natuurlijke en/of rechtspersoon die POWERCONCEPT koopt of gebruikt. Consument: particulier die Producten koopt voor zijn privé-gebruik.

Nadere informatie

Vergelijking dekking rubriek Wonen

Vergelijking dekking rubriek Wonen Dekkingsgebied Inboedel In huis in Nederland, Buitenshuis is gedekt: - in gemeenschappelijke ruimtes (tegen alle gebeurtenissen, alleen diefstal na braak) - op het terrein (tegen alle gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Home 1 Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Hoofdstuk 4 Artikel 4.1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

TALENSIA. Bijstand. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bijstand. Specifieke bepalingen TALENSIA Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering De woordenlijst

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Na Levering Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Verzekeringen België SCHADEAANGIFTE. Home (Brand) Family (B.A. Privé-leven) Rechtsbijstand BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Verzekeringen België SCHADEAANGIFTE. Home (Brand) Family (B.A. Privé-leven) Rechtsbijstand BELANGRIJKE OPMERKINGEN Stempel Agentschap Verzekeringen België Dexia Verzekeringen België n.v. Livingstonelaan 6, B-1000 Brussel Tel. : 02/286 76 11 Fax 02/286 76 99 RPR Brussel 0405.764.064 Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering. van VIVIUM

Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering. van VIVIUM Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering van VIVIUM Uw huis. Uw thuis. De plek waar u zich geborgen voelt. Hoe kunt u dit unieke thuisgevoel voor u en uw gezin beschermen? Maak kennis met de brand-en-zoveel-meerverzekering

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Voorwaardenblad 06.7 Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Artikel 154-20.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Begrippen 3 1.1.1 Verzekerden 3 1.1.2 Verzekerde zaken 3 1.1.3

Nadere informatie

Brand Diefstal Ongevalsaangifte

Brand Diefstal Ongevalsaangifte Brand Diefstal Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie