V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r K M O ' s. e n v r i j e b e r o e p e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r K M O ' s. e n v r i j e b e r o e p e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n"

Transcriptie

1 I n l e i d i n g E l i g o V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r K M O ' s e n v r i j e b e r o e p e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n B : ik kies. Het is toch heel vanzelfsprekend dat een bedrijfsleider alles tot in het kleinste detail zelf wil bepalen. Uw verzekeringscontract biedt u die mogelijkheid. Het werd opgemaakt met de grootste creativiteit. Het kan zodoende gemakkelijk afgestemd worden op de meest uiteenlopende situaties en kan aangepast worden aan de veranderingen die uw onderneming ondergaat in haar activiteiten, behoeften en middelen Kwaliteit, service en zekerheid zijn vanzelfsprekende eigenschappen. Het originele aan uw -contract is dat u de keuze hebt: de basisverzekering Materiële Schade biedt u een formule Alle risico's (al wat niet uitgesloten wordt, is gedekt), of een formule Genoemde waarborgen (al wat uitdrukkelijk vermeld wordt, is gedekt); uitgaande van hetgeen bepaald wordt in de verzekering Materiële Schade, kunt u uw eigen contract opbouwen in functie van het directe of toekomstige nut dat de verschillende mogelijke opties voor u kunnen hebben; voor de verzekering Bedrijfsschade, die ten zeerste aan te bevelen is, heeft u bijvoorbeeld de keuze tussen een dagelijkse schadevergoeding of een schadevergoeding op basis van uw jaarlijks omzetcijfer, voor alle risico's of voor de risico's die u zelf bepaalt; wij hebben ook aan de familiale bedrijven gedacht. Voor deze bedrijven werd een bijzonder interessante geïntegreerde formule ontworpen. Elk bedrijf heeft zijn eigen behoeften. Daarom hebben wij voor u zeer gevarieerde oplossingen ontwikkeld. Het verzekeringscontract is uiterst flexibel, compleet en voordelig, en biedt u de mogelijkheid te kiezen wat het best bij uw onderneming past. Niets meer en niets minder!

2 2 H o o f d s t u k k e n Hoofdstuk I Materiële schade - Alle risico s Basisverzekering Hoofdstuk II Materiële schade - Genoemde gevaren Basisverzekering Hoofdstuk III Privé-inhoud Facultatieve verzekering Hoofdstuk IV Alle risico s bureauticamaterieel Facultatieve verzekering Hoofdstuk V Diefstal Facultatieve verzekering Hoofdstuk VI Bedrijfsschade Facultatieve verzekering Hoofdstuk VII Bedrijfs- en productenaansprakelijkheid Facultatieve verzekering Hoofdstuk VIII Rechtsbijstand Facultatieve verzekering Hoofdstuk IX Burgerlijke aansprakelijkheid familiale en Rechtsbijstand familiale Facultatieve verzekering Hoofdstuk X Hoofdstuk XI Arbeidsongevallen en collectieve ongevallen Facultatieve verzekering Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen

3 O v e r z i c h t v a n h e t c o n t r a c t Hoofdstuk I Materiële schade - Alle risico s 5 A. Basisdekking A.1. Hoofdwaarborgen 5 A.1.1. Waarborg alle risico s 5 A.1.2. Waarborg natuurrampen 5 A.2. Bijkomende waarborgen 5 A.3. Aanvullende verzekeringen 7 A.4. Uitsluitingen 8 A.4.1 Uitgesloten oorzaken 8 A.4.2. Uitgesloten goederen 9 A.5. Verplichtingen van de verzekerde 10 A.6. Regeling van de schadegevallen 11 A.6.1 Schatting van de schade 11 A.6.2. Schattingsprocedure 11 A.6.3. Bepaling van de uit te keren vergoeding 11 B. Automatische uitbreiding - Vervoer van koopwaar 12 B.1. Waarborgen 12 B.2. Uitsluitingen 13 B.3. Verplichtingen van de verzekerde 13 C. Automatische uitbreiding - Bijstand 14 C.1. Begripsomschrijvingen 14 C.2. Waarborgen 14 C.3. Verzekerde gevaren 14 C.4. Beheer van de schadegevallen 16 Hoofdstuk II Materiële schade - Genoemde gevaren 17 Hoofdstuk III Privé-inhoud 17 Hoofdstuk IV Alle risico s bureauticamaterieel 18 A. Basisdekking 18 A.1. Waarborgen 18 A.2. Uitsluitingen 18 A.3. Regeling van de schadegevallen 18 B. Facultatieve uitbreiding - Draagbaar bureauticamaterieel 19 B.1. Waarborgen 19 B.2. Uitsluitingen 19 B.3. Verplichtingen van de verzekerde 19 B.4. Vrijstelling 19 C. Facultatieve uitbreiding - Verzekering van de bijkomende kosten 20 C.1. Waarborgen 20 C.2. Uitsluitingen 20 C.3. Verplichtingen van de verzekerde 21 C.4. Regeling van de schadegevallen 21 Hoofdstuk V Diefstal 22 A. Basisdekking 22 A.1. Waarborgen 22 A.2. Uitsluitingen 22 A.3. Verplichtingen van de verzekerde 23 A.4. Regeling van de schadegevallen 23 A.5. Bijzondere bepalingen 23 A.6. Vergoedingsgrens 23 A.7. Verzekering van de privé-inhoud 23 B. Facultatieve uitbreiding - Vervoer en verblijf van waarden 23 B.1. Waarborgen 23 B.2. Uitsluitingen 24 B.3. Verplichtingen van de verzekerde 24 B.4. Regeling van de schadegevallen 24 Hoofdstuk VI Bedrijfsschade 25 A. Optie op basis van een dagvergoeding 25 A.1. Waarborgen 25 A.2. Regeling van de schadegevallen 25 B. Optie op basis van het omzetcijfer 25 B.1. Waarborgen 25 B.2. Aan te geven bedrag 26 B.3. Regeling van de schadegevallen 26 C. Verplichtingen van de verzekerde 26 D. Uitsluitingen 27 Hoofdstuk VII Bedrijfs- en productenaansprakelijkheid 28 A. Bedrag van de waarborg 28 A.1. Basiswaarborgen 28 A.2. Specifieke waarborgen 28 A.3. Immateriële schade 28 A.4. Reddingskosten, kosten en interesten 28 3

4 4 O v e r z i c h t v a n h e t c o n t r a c t B. Tijdsbeperkingen en geldigheidsperiode 29 C. Vrijstellingen 29 D. Bedrijfsaansprakelijkheid 30 D.1. Voorwerp van de waarborg 30 D.2. Verzekerde activiteiten 30 D.3. Verleende waarborgen 30 D.4. Verzekeringsgebied 32 D.5 Specifieke uitsluitingen 32 E. Burgerlijke aansprakelijkheid na levering van producten en/of na uitvoering van werken 33 E.1. Voorwerp van de waarborg 33 E.2. Schadeveroorzakend feit 34 E.3. Verleende waarborgen 34 E.4. Verzekeringsgebied 34 E.5. Specifieke uitsluitingen 34 F. Facultatieve waarborg - Toevertrouwde goederen 35 F.1. Waarborgen 35 F.2. Specifieke uitsluitingen 35 F.3. Regeling van de schadegevallen 35 G. Gemeenschappelijke uitsluitingen 36 Hoofdstuk VIII Rechtsbijstand Waarborgen Schadegevallen Leiding van het dossier Vrije keuze van advocaat en deskundige Objectiviteitsclausule Belangenconflicten Diversen 40 Hoofdstuk IX Burgerlijke aansprakelijkheid familiale 41 A. Basisdekking 41 A.1. Waarborgen 41 A.2. Specifieke uitsluitingen 41 A.3. Verzekeringsgebied 43 A.4. Verzekerde bedragen 43 A.5. Vrijstelling 43 A.6. Indexering 43 A.7. Verhaal 43 A.8. Begripsomschrijvingen eigen aan dit hoofdstuk 44 B. Facultatieve uitbreiding - Rechtsbijstand familiale 44 B.1. Diverse bepalingen 45 B.1.1. Voorwerp 45 B.1.2. Verzekerde kosten 45 B.1.3. Vrije keuze van advocaat en deskundige 45 B.1.4. Objectiviteitclausule 46 B.1.5. Tegenstrijdigheid van belangen 46 B.1.6. Rechten van de maatschappij 46 B.2. Verzekerde materies 46 B.2.1. Verzekerde materies 46 B.2.2. Dekkingsverruiming 47 B Reis- en verblijfkosten 47 B Strafrechtelijke borgtocht 47 B Onvermogen van aansprakelijke derden 47 Hoofdstuk X Arbeidsongevallen en collectieve ongevallen 48 Hoofdstuk XI Algemene bepalingen 49 Art. 1. Te verzekeren bedragen 49 Art. 2. Algemene uitsluitingen 50 Art. 3. Indexering 51 Art. 4. Verplichtingen van de verzekeringnemer 51 Art. 5. Andere verzekeringen 54 Art. 6. Vrijstelling 54 Art. 7. Betaling van de vergoeding 55 Art. 8. Verjaring 57 Art. 9. Verhaal en indeplaatsstelling 58 Art. 10. Premie 58 Art. 11. Wijziging van tarief en verzekeringsvoorwaarden 59 Art. 12. Aanvang 59 Art. 13. Overdracht 59 Art. 14. Opzegging en vermindering van de dekking 60 Art. 15. Woonplaats en ligging van het risico 61 Art. 16. Geschillen 61 Art. 17. Controle 62 Art. 18. Waarschuwing 62 Begripsomschrijvingen 63 De algemene begripsomschrijvingen verduidelijken de betekenis en de draagwijdte van de woorden en uitdrukkingen die met een asterisk aangeduid werden.

5 1 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g 5 A. Basisdekking A.1. Hoofdwaarborgen A.1.1. Waarborg alle risico s De maatschappij verbindt er zich toe de verzekerde* op grond van de algemene en de bijzondere voorwaarden schadeloos te stellen voor alle materiële schade* aan of het verlies van de verzekerde goederen (gebouw*, huurderaansprakelijkheid*, onroerende verbeteringen, materieel*, bureauticamaterieel*, koopwaar*), te wijten aan een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis ingevolge een niet uitgesloten gevaar. A.1.2. Waarborg natuurrampen De maatschappij* verbindt er zich toe de schade* te vergoeden die rechtstreeks aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt door: a. een natuurramp veroorzaakt door water: een overstroming* of het overlopen of opstuwen van riolen*; b. een natuurramp veroorzaakt door aardbewegingen: een aardbeving* of een aardverschuiving of grondverzakking*; c. of door een verzekerd gevaar dat er rechtstreeks uit voortvloeit, inzonderheid brand, ontploffing* (met inbegrip van ontploffing van springstoffen* en implosie). Daarnaast wordt ook gedekt: de schade aan de verzekerde goederen die voortspruit uit maatregelen die in voornoemd geval zijn genomen door een bij wet ingesteld gezag voor de beveiliging en de bescherming van de goederen en personen, met inbegrip van de schade aan de verzekerde goederen te wijten aan overstromingen* die het gevolg zijn van het openzetten of het vernietigen van sluizen, stuwdammen of dijken om een eventuele overstroming* of de uitbreiding ervan te voorkomen. De bijkomende waarborgen* en de aanvullende verzekeringen, zoals bepaald door de artikels A.2. en A.3. hieronder, zijn ook van toepassing op de verzekerde gevaren in het kader van de natuurrampen. A.2. Bijkomende waarborgen De maatschappij verzekert bovendien - zonder toepassing van de evenredigheidsregel* en ten belope van de onderstaande bedragen, die bovenop de contractuele vergoedingsgrenzen komen - de hierna vermelde bijkomende waarborgen*: A.2.1. a. de onbruikbaarheid van onroerende goederen*, de reddingskosten* en de behouds - en opruimingskosten*, evenals de expertisekosten*. Deze waarborgen zijn samen verzekerd tot maximum 100 % van de verzekerde bedragen. De onderhavige waarborg geldt niet voor burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen, andere dan de aansprakelijkheid als huurder en/of gebruiker* en de burgerlijke aansprakelijkheid gebouw; b. de redelijk gemaakte kosten voor opening en herstel in hun vroegere toestand van muren, plafonds of vloeren voor het opzoeken van een lek en/of het herstellen van beschadigde leidingen, ten belope van maximum van ,00 EUR per schadegeval; c. de kosten van het opnieuw in hun vroegere toestand brengen van tuinen, aanplantingen, terrassen en privé-toegangswegen naar de verzekerde handelszaak wanneer deze beschadigd werden bij een tussenkomst van de brandweer teneinde een verzekerd schadegeval te bestrijden, ten belope van maximum van ,00 EUR per schadegeval.

6 6 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g 1 A.2.2. A.2.3. A.2.4. A.2.5. Het verhaal van huurders en/of gebruikers*, evenals het verhaal van derden*. Deze waarborgen zijn verzekerd tot een globaal bedrag van ,81 EUR (index 119,64 der consumptieprijzen, basis december 1983). Het opnieuw samenstellen van archieven: De tussenkomst van de maatschappij* bedraagt 1.250,00 EUR in eerste risico*. a. Het deelnemen aan beurzen en tentoonstellingen. De waarborg, met inbegrip van de onderschreven optionele waarborgen, is uitgebreid tot de koopwaar* en het materieel* wanneer de verzekerde* deelneemt aan beurzen en tentoonstellingen die plaatsvinden in eender welke constructie overal in de Europese Unie, en dit tot een bedrag van 20 % van de verzekerde bedragen met een maximum van ,00 EUR in eerste risico* voor het geheel van de voornoemde verzekerde rubrieken*. Indien de omschrijving niet beantwoordt aan de begripsomschrijving van gebouw*, wordt de dekking beperkt tot de gevaren brand*, ontploffing*, bliksem*, botsing*, storm* en hagel, sneeuw- en ijsdruk*, arbeidsconflicten* en aanslagen*. Bovenvermelde limieten worden teruggebracht tot 10 % met een maximum van 5.000,00 EUR voor schade* die het gevolg is van een diefstal of een poging tot diefstal, op voorwaarde dat Hoofdstuk V Diefstal in het contract werd opgenomen. Indien dit niet het geval is, dan wordt diefstal tijdens beurzen en tentoonstellingen niet gedekt. Als de beveiliging tegen diefstal niet overeenkomt met wat wordt vereist voor het hoofdrisico of niet wordt vervangen door het 24 uur per dag bewaken van de goederen, wordt het maximumbedrag van de tussenkomst in het geval van diefstal teruggebracht tot 2.500,00 EUR. b. De piekperiodes Het verzekerde bedrag op de koopwaar wordt verhoogd met 25 % gedurende twee maand per jaar, zoals en uitsluitend indien vermeld in de bijzondere voorwaarden. Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw. a. Indien de verzekerde eigenaar niet-uitbater is van het verzekerde gebouw, verzekert de maatschappij per schadegeval tot een bedrag van maximum ,24 EUR voor letselschade en maximum ,81EUR voor materiële schade en ongeacht het aantal slachtoffers, de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden tegen-over derden krachtens de artikelen 1382 tot 1384, 1386 en 1386bis van het Burgerlijke Wetboek, voor schade* door: het verzekerde gebouw* (vlaggenstokken en antennes inbegrepen) en de aanpalende grond met een oppervlakte van maximum 5 hectare; de verzekerde inhoud* die zich bevindt in het aangeduide gebouw*; de belemmerde trottoirs bij het verzekerde gebouw*; het niet-opruimen van sneeuw, ijs of ijzel bij het verzekerde gebouw*. De maatschappij verzekert eveneens de reddingskosten* volgens de bepalingen van Art. A.2.1. In geval van collectieve aansprakelijkheid van de mede-eigenaars, draagt ieder zijn schade* voor het gedeelte van de aansprakelijkheid dat hem ten laste valt en zal bijgevolg de materiële schade* veroorzaakt aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw niet vergoed worden. De maatschappij waarborgt bovendien het gebruik van de personenliften voor zover ze in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant werden geïnstalleerd en gebruikt, aan de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften beantwoorden, in het bijzonder aan het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, en dat ze volgens een regelmatig onderhoudscontract worden onderhouden.

7 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g Uitsluitingen Schade* aangericht: indien het gebouw*: - in opbouw of afbraak is; - in verbouwing of herstelling is, wanneer de werken betrekking hebben op de ruwbouw (waaronder de grondwerken en de werken aan het dak); aan de goederen waarvan de verzekerde huurder of gebruiker is, of die hem zijn toevertrouwd; door antennes aan het dak van het gebouw* waarop ze geplaatst zijn; bij de uitoefening van een beroep; door een uithangbord van meer dan 4m²; door personen- en goederenliften in appartementsgebouwen van meer dan ,62 EUR; door huisdieren; door brand*, rook*, water, ontploffing*, grondverschuiving*, aardbeving en verzakking of instorting van het gebouw*, wat de materiële schade* betreft; door vervuiling van de bodem, de lucht of het water, evenals de grondwaterlaag; door gebruik van goederenliften voor het vervoer van personen. Deze bedragen worden niet samengevoegd met de bedragen die worden toegekend in het kader van Hoofdstukken VII (Bedrijfs- en productenaansprakelijkheid) of IX (B.A. Familiale), indien deze van toepassing zouden zijn. 7 1 b. Indien de verzekerde uitbater is, wordt de onderhavige waarborg verleend in het kader van artikel D.3.9. van Hoofdstuk VII (Bedrijfs- en productenaansprakelijkheid) voor het gehele gebouw*, ten belope van de bovenstaande bedragen indien het risico onderworpen is aan het Koninklijk Besluit van 24/12/1992 of, in het tegengestelde geval, ten belope van de verzekerde bedragen in Bedrijfsaansprakelijkheid. De onderhavige waarborg strekt zich niet uit tot schade, veroorzaakt door asbest. A.3. A.3.1. A.3.2. A.3.3. Aanvullende verzekeringen De onrechtstreekse verliezen die door de verzekerde* naar behoren gerechtvaardigd worden, tot een bedrag van maximum 5 % van de schadeloosstelling buiten de posten van burgerlijke aansprakelijkheid en bijkomende waarborgen*. Indien er in de bijzondere voorwaarden gewag van wordt gemaakt, kan dit bedrag verhoogd worden mits betaling van een bijpremie. Er zal geen rechtvaardiging worden gevraagd voor een onrechtstreeks verlies van minder dan 1.250,00 EUR (Abex 547). De aansprakelijkheid als huurder en/of gebruiker* van andere lokalen die door de verzekerde* tijdelijk gehuurd worden gedurende niet meer dan 6 maanden, tot een bedrag dat gelijk is aan maximum 100 % van de verzekerde bedragen voor de aansprakelijkheid als huurder en/of gebruiker* of voor gebouw* met betrekking tot het hoofdrisico. De inhoud* die zich in deze lokalen kan bevinden, ten belope van 100% van het verzekerd kapitaal op de inhoud* in het reeds verzekerde hoofdrisico. De waarborguitbreidingen bedoeld in artikelen A.3.2. en A.3.3. worden verleend voor zover: a. de verzekerde* binnen een periode van maximum 3 maanden aangifte doet van de huur; b. de verzekerde* zich met betrekking tot het bijkomende risico houdt aan de verplichtingen tot preventie die hem met betrekking tot het hoofdrisico worden opgelegd;

8 8 1 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g c. de activiteit die in het bijkomende risico wordt uitgeoefend in vergelijking tot het hoofdrisico dat de maatschappij* dekt, geen verzwaring van het risico inhoudt; d. de gehuurde lokalen voldoen aan de omschrijving van gebouw* zoals vermeld in het hoofdstuk begripsomschrijvingen van de algemene bepalingen. Indien de verzekerde* een bijkomend risico verwerft, blijven de bovenstaande bepalingen automatisch van toepassing voor zover de verzekerde* er binnen een periode van maximum 3 maanden na de verwerving aangifte van doet. A.4. Uitsluitingen Naast de uitsluitingen die in de algemene bepalingen worden voorzien, worden ook de volgende oorzaken en / of goederen uitgesloten: A.4.1. Uitgesloten oorzaken Zijn uitgesloten, het verlies, de schade of de verzwaring ervan veroorzaakt door: A onopgehelderde verdwijning van goederen, verschillen of tekorten, vastgesteld naar aanleiding van een inventaris, kasverschillen; A een vonnis of administratief besluit, wat ook het gezag is van de personen van wie ze uitgaan, resulterend in een beslag, onteigening, sekwestratie, verbeurdverklaring, vernietiging of intrekking van een product, van koopwaar*, van materieel* of enig ander goed, of de exploitatiestopzetting van een bedrijf*; A ontwerp-, constructie- en fabricagefouten evenals het gebruik van gebrekkige of ongeschikte materialen; A eigen gebrek, verborgen gebrek, trage oxidatie, slijtage, gebrek aan onderhoud of voorzorg, geleidelijke beschadiging, schade veroorzaakt door mist, vochtigheid of droogte van de atmosfeer; aanwezigheid van stof, damp voortkomend van industriële of landbouwactiviteiten, samentrekking, verdamping, gewichtsverlies, roest, corrosie, pollutie*, erosie, verontreiniging*, verrotting, schimmel, gisting, ontbinding, verandering van smaak, van kleur, van textuur of van appret, ongedierte, insecten, knaagdieren en andere dieren; de uitsluitingen uit punt A en de uitsluiting van het eigen gebrek, vermeld in punt A hebben slechts betrekking op het gebrekkige gedeelte en zijn niet van toepassing op de andere delen van het risico waarvan de beschadiging het onrechtstreekse gevolg zou zijn van de uitgesloten gebreken. De waarborg blijft echter verleend indien deze gebreken het rechtstreekse gevolg zijn van een gedekt schadegeval dat zich heeft voorgedaan tijdens de geldigheidsperiode van het onderhavige contract en in de mate waarin de verzekerde het ontstaan ervan niet tijdig heeft kunnen vaststellen om eraan te verhelpen; A verzakken, inklinken, scheuren, krimpen of uitzetten van bestratingen, tegelvloeren, bedekkingen en dergelijke, tenzij ze het rechtstreekse gevolg zijn van een niet uitgesloten schadegeval*; A schade* door wind, storm*, regen, hagel, sneeuw, zand of stof aan roerende goederen in open lucht of aan gebouwen en hun inhoud*, - indien die gebouwen uit lichte materialen* bestaan (zoals chalets, tenten, caravans, luifels of opblaasbare structuren) of niet volledig gesloten zijn, aan afsluitingen, aan goederen die aan de buitenkant van het gebouw* zijn vastgemaakt; A waardevermindering van esthetische aard; graffiti, tags, met een spuitbus aangebrachte tekeningen en opschriften, behoudens de voorzieningen van de dekking "onroerende beschadiging na diefstal of poging tot diefstal* ; A behoudens tegengestelde vermelding in de bijzondere voorwaarden, interne mechanische breuken, evenals schade* veroorzaakt door de middelpuntvliedende kracht; A schade* aan goederen die het voorwerp zijn van werkzaamheden of proeven, indien de schade* daar het rechtstreekse gevolg van is;

9 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g A schade* ten gevolge van de inwerking van een vloeistof op koopwaar* die zich op minder dan 10 cm boven de vloer bevindt, alsook de schade die zich vanaf deze goederen zou kunnen verspreid hebben, behalve wanneer het gaat om voorwerpen die zich bevinden in lokalen die voor het publiek toegankelijk zijn; A diefstal of poging tot diefstal (behalve indien Hoofdstuk V Diefstal onderschreven is). De onroerende beschadiging na diefstal of poging tot diefstal* blijft echter gewaarborgd voor zover het gebouw* (of de aansprakelijkheid als huurder*) verzekerd is. Deze waarborg wordt verleend tot een maximum bedrag van ,00 EUR (Abex 547) per schadegeval, of, als de verzekering voor materiële schade onderschreven werd volgens de formule Genoemde gevaren, tot een maximum van 5.000,00 EUR (Abex 547) per schadegeval; A onregelmatigheden in de levering van buitenaf van alle soorten van energie, water en industriële vloeistoffen; De waarborg blijft echter verworven aan de verzekerde indien de maatschappij verhaal kan uitoefenen op de betrokken leverancier. Wat betreft het leveren van elektriciteit, blijft schade door overspanning gewaarborgd indien de elektrische installatie beveiligd is tegen overspanning; A temperatuurschommelingen, tenzij die het gevolg zijn van brand*, bliksem* of ontploffing*; A de schade* veroorzaakt aan de verzekerde goederen door om het even welk werk uitgevoerd aan de verzekerde gebouwen, met uitsluiting van de onderhoudswerken; A schade* veroorzaakt aan koopwaar* tijdens het verwerken ervan voor zover die schade qua oorsprong en omvang het resultaat is van de gebruikte middelen of procédés en/of de volgende oorzaken: a. product- of materiaalgebreken, b. menselijke fouten (onhandigheid, verkeerde handeling, uitvoeringsfouten), c. het slecht functioneren van materieel* en uitrustingen of van hun regelings-, controle-en beveiligingsapparaten. De schade* als gevolg van brand* of ontploffing* die veroorzaakt wordt door de in punt A tot A opgesomde gevaren, is wel verzekerd, met uitzondering van schade die wordt veroorzaakt aan koopwaar* die zich bevindt in droogkamers, ovens, apparaten om te roosteren, te steriliseren, te vriesdrogen en dergelijke meer; A de geldelijke gevolgen van elke aansprakelijkheid van de verzekerde* die niet door het contract wordt gedekt; A elke immateriële schade*, elk financieel verlies, elke bedrijfsschade, elk marktverlies of elk prestatieverlies, behoudens wat vermeld is in het Hoofdstuk Bedrijfsschade, voor zover die waarborg onderschreven is; A de ontploffing* van springstof* die in het risico aanwezig is voor gebruik in het kader van de uitgeoefende activiteit of waarvan de aanwezigheid gewild is door de verzekerde; A schade* ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of producten die asbest bevatten, voor zover deze schade* voortvloeit uit de schadelijke eigenschappen van asbest; A schade veroorzaakt door natuurrampen. Blijven echter verzekerd de gevaren zoals omschreven onder het punt A.1.2 hierboven. 9 1 A.4.2. Uitgesloten goederen A Dieren, tenzij het om koopwaar* gaat; A micro-organismen; A planten en gewassen die zich buiten de gebouwen bevinden; genetisch gewijzigde organismen*;

10 10 1 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g A bont, juwelen, edelstenen, kunstvoorwerpen, muntstukken, verkoopbare munten, kredietbetaalmiddelen, wissels van allerlei aard en verzamelobjecten. Kunstwerken en antiquiteiten blijven echter gewaarborgd ten belope van maximum 5 % van het verzekerde bedrag op inhoud* met een maximum van ,00 EUR. A landvoertuigen, vliegtuigen en vaartuigen, aanhangwagens, tenzij het verzekerde koopwaar* betreft, of tenzij er in de bijzondere voorwaarden melding gemaakt wordt van een waarborg voertuigen in rust. In dat geval is de dekking beperkt tot de gevaren brand* en ontploffing*; A bodem, water, wegen, kanalen, pieren, bruggen en tunnels; A uitgravingen, ondergrondse installaties, mijnen; A dekzeilen, tenten, opblaasbare structuren, tenzij het verzekerde koopwaar betreft. In dat geval zijn ze gewaarborgd zolang ze niet gemonteerd worden; A roerende goederen voor privé-gebruik, tenzij de facultatieve verzekering Privéinhoud werd onderschreven; A leegstaande en niet gebruikte gebouwen; A software (informaticaprogramma's, software, informaticagegevens), tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden; A voor wat betreft de natuurrampen veroorzaakt door water: a. de schade veroorzaakt aan de koopwaar* die zich in de kelder bevindt op minder dan 10 cm boven de vloer alsook aan de koopwaar* die daar bovenop is gestapeld. Onder kelder wordt verstaan: elk vertrek waarvan de vloer of grondoppervlakte zich bevindt op meer dan 50 cm onder het niveau van de hoofdingang van het gebouw*. Deze uitsluiting is niet van toepassing: van zodra het waterniveau 50 cm boven de keldervloer ligt, voor de kelderlokalen die blijvend als woonvertrekken of voor uitoefening van een beroep zijn ingericht, voor de lokalen die voor het publiek toegankelijk zijn; b. de schade aan een gebouw*, een gedeelte van een gebouw* of de inhoud* van een gebouw dat werd gebouwd meer dan achttien maanden na de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit, dat de zone waarin het gebouw* zich bevindt als risicozone klasseert, en de schade aan de uitbreidingen op de grond van de goederen die bestonden voor de datum van deze klassering; A voor wat betreft alle natuurrampen: de schade aan de gebouwen* of gedeelten ervan en aan hun eventuele inhoud*, wanneer ze in opbouw, afbraak, verbouwing of herstelling zijn. De waarborg blijft van toepassing op de bewoonde of normaal bewoonbare gebouwen*, of wanneer de werken uitsluitend betrekking hebben op het onderhoud of de herstelling, zonder betrekking te hebben op de ruwbouw (waaronder de grondwerken en de werken aan het dak). A.5. Verplichtingen van de verzekerde* A.5.1. A.5.2. A.5.3. Naast de verplichtingen die worden vermeld in de algemene bepalingen van het onderhavige contract, verbindt de verzekerde* zich ertoe zich te houden aan: alle wettelijke bepalingen waaraan zijn bedrijf onderworpen zou zijn; de vereisten van de controleorganismen waarop hij verplicht is beroep te doen; de voorzorgsmaatregelen vermeld in de bijzondere voorwaarden of in elk ander document dat integraal deel uitmaakt van het contract.

11 H o o f d s t u k I M a t e r i ë l e s c h a d e - A l l e r i s i c o s B a s i s v e r z e k e r i n g 11 A.6. Regeling van de schadegevallen* Ter aanvulling van wat is bepaald in artikel 7 van de algemene bepalingen (betaling van de vergoeding), zijn de volgende bepalingen van toepassing: A.6.1. Schatting van de schade* Bij schatting van de schade* op de dag van het schadegeval* wordt rekening gehouden met de modaliteiten die in artikel 1 van de algemene bepalingen zijn vastgelegd in verband met de te verzekeren bedragen. 1 A.6.2. Schattingsprocedure A In geval van betwisting van het bedrag van de schadevergoeding, stelt de verzekerde een expert aan die in samenspraak met de verzekeraar het bedrag van de schadevergoeding zal vaststellen. Indien er dan nog geen akkoord bereikt wordt, stellen beide experten een derde expert aan. De definitieve beslissing over het bedrag van de schadevergoeding wordt dan door de experten genomen met meerderheid van de stemmen. A Indien één van de partijen geen expert aanduidt, geschiedt die aanstelling op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de verzekeringnemer*. Hetzelfde geldt indien de beide experts het niet eens zijn over de keuze van de derde expert of indien één van hen zijn opdracht niet vervult. A De experts zijn ontslagen van alle juridische formaliteiten. Hun beslissing is onherroepelijk en zonder bijkomende mogelijkheid tot beroep. A De kosten van de expert aangesteld door de verzekerde en desgevallend de derde expert worden voorgeschoten door de verzekeraar en zijn ten laste van de in het ongelijk gestelde partij. A De expertise of iedere verrichting gedaan met het doel het bedrag van de vergoeding* vast te stellen, doet geen afbreuk aan de rechten en excepties die de maatschappij kan aanvoeren. Hetzelfde geldt indien maatregelen worden genomen met het oog op de redding* en de bewaking van de beschadigde goederen. A In de mate waarin het onderhavige contract goederen dekt ten voordele van en/of voor rekening van een andere persoon dan de verzekeringnemer*, blijft die persoon buiten de schatting van de schade* en de reddingskosten*. A De beëindiging van de expertise of de vaststelling van het bedrag van de schade moet plaatsvinden binnen de 90 dagen die volgen op de datum van de aangifte van het schadegeval*, of in geval van betwisting, binnen de 90 dagen die volgen op de datum waarop de verzekerde* de verzekeraar* op de hoogte heeft gebracht van de aanstelling van zijn expert. A.6.3. Bepaling van de uit te keren vergoeding A Slijtage*: in geval van verzekering in nieuwwaarde*, mag de slijtage* van een beschadigd goed of van het beschadigde gedeelte van een goed niet worden afgetrokken indien die niet hoger ligt dan: a. 20 % van de nieuwwaarde* voor de schadegevallen* die betrekking hebben op de waarborgen storm*, hagel, sneeuw- of ijsdruk*; b. 30 % van de nieuwwaarde* voor de schadegevallen* die betrekking hebben op de andere waarborgen. Indien die percentages worden overschreden, wordt alleen het slijtagepercentage* boven die grenzen afgetrokken.

Algemene voorwaarden ARTAS HOME

Algemene voorwaarden ARTAS HOME Algemene voorwaarden ARTAS HOME AV ARTAS HOME 08/2013 VOORWOORD Beste verzekerde, Uw verzekeringscontract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden Zij beschrijven de werking van uw verzekeringscontract

Nadere informatie

SpR 04. Speciale risico s S.A. AVISE N.V.

SpR 04. Speciale risico s S.A. AVISE N.V. SpR 04 Speciale risico s VERZEKERING ALLE RISICO S BEHALVE S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328

Nadere informatie

H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t

H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r a l w a t u d i e r b a a r i s A l g e m e n e V o o r w a a r d e n Mevrouw, Mijnheer, U hebt Hexagon gekozen voor de verzekering van uw

Nadere informatie

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen.

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen. Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................................................................ 3 SPECIALE VOORWAARDEN EIGEN AAN ELKE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten Algemene voorwaarden Brandverzekering Beroepsactiviteiten 0079-2322505N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Algemene voorwaarden Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0)2 220 81 11 - Fax : +32 (0)2 220 81 50 - http://www.fortisag.be Fortis AG n.v., Emile

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 Ref PHN09.06 3 Inhoudsopgave TITEL I ALGEMENE VOORWAARDEN Art 1 Wat zijn de dekkingsprincipes?... 3 Art 2 Welke zijn

Nadere informatie

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij

Nadere informatie

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010 IDEAL PROPERTY Algemene Voorwaarden Uitgave P&V 291/06-2010 P&V Verzekeringen cvba Koningsstraat 151-1210 Brussel België TEL + 32 (0)2 250 91 11 IBAN BE29 8777 9394 0464 FAX + 32 (0)2 250 95 67 RPR/BTW

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012)

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) Algemene voorwaarden Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) 0079-2270805N-25062012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze «Huurdersverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 Principes 8 Dekkingen 1 - Brand

Nadere informatie

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden Brandverzekering Landbouw Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 Principes 8 Dekkingen 1 - Brand

Nadere informatie

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM Woning Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 1. Principes 8 2. Dekkingen

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 1. Bijstand in het verzekerde gebouw 7 2. Bijstand als het gebouw

Nadere informatie

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0...

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0... Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden ~ii, Home Plan VERZEKERING Home Plan o Ln Ln 0... Allianz @) Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden hebben wij twee belangrijke doelstellingen willen bereiken:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Vervoer van koopwaar & materieel

Algemene Voorwaarden. Vervoer van koopwaar & materieel Algemene Voorwaarden Vervoer van koopwaar & materieel 0079-2382502N-21112009 @ AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN VERZEKERD WONEN Verzekering tegen brand en andere gevaren Volgens het KB van 24/12/1992 Met ingang van 10/10/2007 Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen Onderneming toegelaten om de verzekeringstak Brand (tak

Nadere informatie

ING Globale Woning- en Gezinsverzekering. Algemene voorwaarden. Schade? Bel. ING Assist Line 24 u op 24 GWG-N-03-2014

ING Globale Woning- en Gezinsverzekering. Algemene voorwaarden. Schade? Bel. ING Assist Line 24 u op 24 GWG-N-03-2014 ING Globale Woning- en Gezinsverzekering Algemene voorwaarden Schade? Bel ING Assist Line 24 u op 24 02 550 06 00 GWG-N-03-2014 @# INLEIDING DE VERZEKERINGSPOLIS Deze verzekeringspolis is een overeenkomst

Nadere informatie

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder:

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1 BEGRIPPEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon; indien één

Nadere informatie

COMFORT THUIS SPECIAAL

COMFORT THUIS SPECIAAL voorwaarden Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven COMFORT THUIS SPECIAAL Overzicht Brand - Basisdekkingen 4 Principes 4 Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem

Nadere informatie

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Verzekerd Wonen + Geldig vanaf 01-07-2015 Algemene voorwaarden DW15016N Argenta Assuranties

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie