Tentamen Octrooigemachtigden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tentamen Octrooigemachtigden"

Transcriptie

1 Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Recht Algemeen 26 april uur Korte vragen (8x) Casus (4x)

2 Korte vragen (8 x)

3 Vraag 1 Wat is het belangrijkste wetgevende orgaan van de Europese Unie? Vraag 2 Carien Cluver is sinds 1 november 2007 werkzaam als verkoopster in dienst van Miss Etam BV, in de winkel te Arnhem. Dit op basis van een arbeidsovereenkomst voor de bepaalde tijd van één jaar (eindigend dus op 1 november 2008). Miss Etam BV wil de arbeidsovereenkomst echter al in maart 2008 (per direct) beёindigen omdat Cluver volgens haar niet geschikt is voor haar functie en bovendien niet in het team van de vestiging te Arnhem past. Op welke wijze(n) kan Miss Etam BV (mogelijk) bewerkstelligen dat de arbeidsovereenkomst met Cluver op de kortst mogelijke termijn eindigt. Vraag 3 10 mei A verleent bij notariële akte hypotheek op zijn huis ten behoeve van B. 12 mei A wordt failliet verklaard 14 mei De hypotheekakte wordt ingeschreven in de openbare registers. Heeft B een recht van hypotheek gekregen? Licht toe. Vraag 4 Paul en Joris klussen in het huis van Paul. Joris wil iets aan het plafond bevestigen en pakt een ladder van Paul die in de kamer ligt. Er ontbreekt een fel oranje rubberdop aan één van de poten van de ladder. Op de gladde marmeren vloer heeft de ladder te weinig grip, waardoor Joris door het wegglijden van de ladder zijn evenwicht verliest en zijn pols breekt. Joris spreekt Paul aan tot schadevergoeding op grond van gevaarzetting. Welke verweer kan Paul voeren ter vermindering van zijn schadevergoedingsplicht? Onderbouw uw antwoord met de toepasselijke wettelijke bepaling. Vraag 5 Verkooy is hoofd personeelszaken van Bouwco BV. In die hoedanigheid bestelt hij twee kopieermachines bij Océ NV. Tevens sluit hij voor deze apparaten een servicecontract. Wanneer de machines worden afgeleverd, weigert Bouwco BV deze in ontvangst te nemen: zij heeft deze machines niet besteld en Verkooy was niet bevoegd haar te vertegenwoordigen. Vast staat dat Verkooy niet bevoegd was tot vertegenwoordiging en dat Bouwco BV ook geen beroep kan doen op bescherming in verband met deze onbevoegdheid. a. Kan Océ NV Verkooy aanspreken tot nakoming van de overeenkomsten? Licht toe. b. Kan Océ NV Verkooy aanspreken voor de nodeloos gemaakte transportkosten ( 1.000,-)? Licht toe. -1-

4 Vraag 6 House BV heeft een kantoorpand gekocht van Building BV. De transactie is gefinancierd door ING NV. Deze bank heeft in dat verband op 10 mei 2009 een hypotheekrecht verkregen op het kantoorpand. Op 30 november 2009 wordt de koopovereenkomst tussen House BV en Building BV door een rechterlijk vonnis vernietigd wegens dwaling aan de zijde van House BV. a. Wie is op 1 december 2009 eigenaar van het kantoorpand? Licht toe. b. Heeft ING NV op 1 december 2009 een hypotheekrecht op het kantoorpand? Licht toe. Vraag 7 Car BV verkoopt aan rijschoolhouder Speady BV twee nieuwe Opel-Astra s. Op de koopovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Car BV van toepassing verklaard. Deze voorwaarden staan niet op de koopovereenkomst afgedrukt en de vertegenwoordiger van Car BV is vergeten een exemplaar van de voorwaarden aan Speady BV te overhandigen. In de algemene voorwaarden is bepaald dat bij te late betaling een boete verschuldigd is van 100,- per week. Speady BV is acht weken te laat met betalen en Car BV vordert daarom betaling van de verschuldigde boete, totaal 800,-. Welke verweer kan Speady BV tegen deze vordering voeren? Vraag 8 Jan heeft in 1998 een auto gekocht bij Sleutel NV. Per abuis heeft hij op de opdracht aan de bank het bedrag exclusief BTW vermeld. Deze fout wordt in 2009 door de nieuwe administrateur van Sleutel NV opgemerkt waarop Jan alsnog een rekening betreffende de verschuldigde BTW ( 3.650,-) ontvangt. Jan realiseert zich de fout en betaalt per omgaande. Wanneer hij hoort dat de betreffende vordering al lang verjaard is, vordert hij de betaalde 3.650,- terug. Hoe beoordeelt u de vordering van Jan? -2-

5 Casus (4 x)

6 Casus 1 AirPure BV te Amsterdam is octrooihouder van drie Nederlandse octrooien. De heer Brooks Jr., directeur van Gebroeders Brooks Luchtzuivering BV (hierna ook: Brooks) uit Breda, wil graag dat zijn BV een licentie krijgt op de drie octrooien van AirPure. a) Op grond waarvan zou de heer Brooks Jr. bevoegd kunnen zijn om Gebr. Brooks Luchtzuivering BV te vertegenwoordigen? Licht toe. Na verkennende besprekingen stuurt Airpure BV een offerte voor een licentieovereenkomst. Brooks kan een licentie nemen voor 1.500,- per maand. AirPure heeft de offerte op 11 mei per TNT-post verstuurd en Brooks ontvangt de offerte op 12 mei. Na afloop van het directeurenoverleg van Brooks op 14 mei wordt de offerte van AirPure getekend door directeur Brooks Jr. (die bevoegd blijkt te zijn om de BV te vertegenwoordigen). De secretaresse van Brooks Jr. stuurt op 15 mei de getekende offerte retour aan AirPure. Op 16 mei om 8.00 uur s ochtends stuurt AirPure per fax het bericht dat de offerte van Airpure is ingetrokken. Diezelfde dag wordt om uur de getekende offerte door TNT-post bij Airpure bezorgd. b) Is een geldige overeenkomst tot stand gekomen tussen Airpure en Brooks? Licht toe. Nadat Brooks trouw iedere maand de verschuldigde royalty van 1.500,- voldeed, stopt Brooks plots met betalen. Airpure toont zich aanvankelijk coulant, maar na enkele maanden wil Airpure toch dat er betaald wordt. Ondanks diverse schriftelijke aanmaningen betaalt Brooks niet meer. c) Kan Airpure de licentieovereenkomst ontbinden? Licht toe. Brooks heeft inmiddels een betalingsachterstand opgelopen van ,-. Airpure wenst betaling van de reeds verschuldigde royalty s. d) Welke rechter in Nederland is absoluut en relatief bevoegd inzake deze vordering? -3-

7 Casus 2 Vincent Verdonk heeft in 2009 een nieuwe auto, merk Toyota, gekocht. Begin 2010 verneemt hij echter van zijn werkgever dat deze hem vanaf juni 2010 een lease-auto ter beschikking zal stellen. Hij verkoopt daarom zijn eigen auto (de Toyota) in januari 2010 voor ,- aan Kris Koppens, waarbij wordt afgesproken dat Verdonk de auto pas op 1 juni 2010 zal leveren en Koppens dan de koopprijs zal (moeten) voldoen. In februari 2010 heeft Verdonk dringend geld nodig. Hij leent ,- van de Rabobank. Op verlangen van de bank vestigt Verdonk tot zekerheid van de terugbetaling van de lening een pandrecht op zijn vordering op Koppens. Half februari 2010 deelt Verdonk aan Koppens mede dat zijn vordering op hem aan de Rabobank is verpand. Op 1 juni 2010 levert Verdonk zijn Toyota aan Koppens. Koppens betaalt de koopprijs (ad ,-) aan Verdonk. Half juni 2010 spreekt de Rabobank op grond van haar pandrecht Koppens aan tot betaling van ,-. a) Is Koppens gehouden aan de Rabobank te voldoen? Zo ja: kan Koppens dan zijn betaling aan Verdonk terugvorderen? Motiveer uw antwoord. Stel: De aan Koppens geleverde Toyota heeft een constructief probleem: het gaspedaal keert te traag in de normale positie terug. Als gevolg van dit gebrek (de auto mindert dus te weinig en te traag snelheid wanneer de voet van het gaspedaal wordt gehaald) rijdt Koppens op 14 juli 2010 in zijn Toyota tegen een lantaarnpaal. De schade aan de Toyota bedraagt 950,-. Daarnaast lijdt Koppens letselschade (hij heeft een gebroken been aan de aanrijding overgehouden). Koppens stelt Verdonk aansprakelijk voor de door hem geleden schade. Verdonk wijst aansprakelijkheid van de hand, daartoe stellend: Ik wist niet van het gebrek en ik kon er niks aan doen. Mij treft geen enkel verwijt, en dus kan ik niet met succes aansprakelijk worden gesteld. b) Geef uw onderbouwde mening over dit standpunt van Verdonk. Stel: Koppens vordert in rechte (tevens) ontbinding van de koopovereenkomst. Verdonk voert het volgende verweer: De vordering tot ontbinding moet worden afgewezen omdat ik niet eerst in gebreke ben gesteld, terwijl dat wel had gemoeten. Herstel van het gebrek is immers mogelijk. Vast staat dat het gebrek inderdaad (wel) kan worden hersteld. c) Heeft dit verweer van Verdonk naar uw mening kans van slagen? Motiveer uw antwoord. Stel: De rechter ontbindt de koopovereenkomst in verband met de non-conformiteit (het constructieve gebrek aan het gaspedaal). d) Wie is na de ontbinding eigenaar van de Toyota? En wat zijn de (overige) rechtsgevolgen van de ontbinding? -4-

8 Casus 3 U loopt door het centrum van de stad en bent getuige van een aanrijding. Het slachtoffer vraagt u om in de procedure tot schadevergoeding als getuige op te treden. a) Bent u verplicht als getuige op te treden? Licht toe. b) Zou uw antwoord op vraag a veranderen als u advocaat zou zijn? Licht toe. In de dagvaarding heeft het slachtoffer aangegeven dat de dader te hard reed. Bij de dagvaarding zijn schriftelijke verklaringen gevoegd van vier getuigen, inhoudende dat naar de mening van die getuigen de dader 70 tot 80 km/h reed. c) Kan de dader volstaan met de blote ontkenning: ik reed niet te hard. Licht toe. Stel eiser vordert schadevergoeding van 6.000,-. d) Welke rechter is (absoluut) bevoegd van de vordering kennis te nemen? Stel de rechter veroordeelt de dader tot betaling van schadevergoeding, zijnde 1.700,-. e) Is hoger beroep mogelijk tegen die beslissing? Licht toe. -5-

9 Casus 4 Rolf, Berend en Frits studeren aan de TU Delft. Zij bevinden zich in de laatste fase van hun studie en zijn erg geïnteresseerd en bezig met groene technologie voor auto s. Ze zijn behoorlijk vergevorderd met de ontwikkeling van hybride technologie in combinatie met schone dieselmotoren, en willen hun concept aanbieden aan autofabrikanten. Op advies van een bevriende jurist denken zij na over de rechtsvorm waarin zij hun onderneming zouden kunnen drijven. Na veel wikken en wegen besluiten zij om een Openbare Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid (OVR) met elkaar aan te gaan. 1) Geef aan welke redenen mogelijk de doorslag hebben gegeven voor Rolf, Berend en Frits om een OVR in plaats van een Openbare Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV) aan te gaan. Rolf en Berend brengen ieder geld in de OVR in. Frits heeft echter geen eigen geld, maar wel geavanceerde computerapparatuur en tekenprogramma s. 2) Kan Frits de computerapparatuur en tekenprogramma s inbrengen of moet ook hij geld inbrengen (dat hij dan maar moet lenen)? Licht toe. Omdat Rolf, Berend en Frits meer affiniteit met techniek hebben dan met besturen, besluiten zij om het bestuur van de OVR over te laten aan Freek, een goede vriend die thuis is in management. Het is niet de bedoeling dat Freek vennoot wordt van de OVR. 3) Kan deze voorgenomen constructie rechtsgeldig worden uitgevoerd? Licht toe. De materialen die zij nodig hebben om hun producten in prototype-vorm te ontwikkelen, betrekken zij van FineMaterials NV. Freek onderhoudt de contacten met dat bedrijf en regelt de hele inkoop. Inmiddels stapelen de facturen zich op; ook na diverse aanmaningen betaalt de OVR niet. FineMaterials NV spreekt vervolgens Freek in privé aan. 4) Heeft deze actie van FineMaterials NV kans van slagen? Licht toe. -6-

Tentamen Octrooigemachtigden

Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Recht Algemeen 26 april 2011 09.45 12.45 uur Korte vragen (8x) Casus (4x) Korte vragen (8 x) Vraag 1 Zandbedrijf Zeeuwen BV verkoopt in februari 2011 een partij zand

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Een goed advies blijft ons uitgangspunt

Een goed advies blijft ons uitgangspunt Informatiebrochure Een goed advies blijft ons uitgangspunt HZ Adviesgroep is een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit houdt in dat wij geen enkele contractuele binding hebben met een bank of verzekeraar.

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 17-03-2010 Datum publicatie 11-08-2010 Zaaknummer 267201 / HA ZA 09-1125 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen NIBE-SVV, februari 2013 1. Boer Aad uit Eelde heeft zijn tractor WA verzekerd bij Vooruit verzekeringen voor de periode van 1 mei 2012 tot en

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden SFS Consultancy BV Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SFS Consultancy BV: SFS Consultancy BV Nederland B.V., Edmond Jasparstraat 28, 6217 HP Maastricht,

Nadere informatie

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus Wat vindt u in deze gids Wanneer mensen te maken hebben met schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus blijven

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Magistraten: Mr. S.B. van Baalen Zaaknr: 106248 / HA ZA 10-676 Conclusie: - LJN: BR5149 Noot: - Roepnaam: -

Magistraten: Mr. S.B. van Baalen Zaaknr: 106248 / HA ZA 10-676 Conclusie: - LJN: BR5149 Noot: - Roepnaam: - RO 2011/67: Ontslag bestuurder. Betekent beëindiging van de managementovereenkomst van de statutair bestuurder direct ook diens vennootschapsrechte... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V.

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Art. 1: Algemeen

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 - Financiering

Hoofdstuk 4 - Financiering Hoofdstuk 4 - Financiering Opgaven Algemeen Praktijkprobleem: financieringsafspraken met bank: opgave 4.2 Plan van aanpak: opgaven 4.3-4.9 Juridisch kader bij zekerheidstelling: opgaven 4.10-4.17 Risico

Nadere informatie

2.1. [Gedaagde] is eigenaar van de eenmanszaak [X] Kitwerken Zwijndrecht, een bedrijf dat zich bezighoudt met voegafdichting.

2.1. [Gedaagde] is eigenaar van de eenmanszaak [X] Kitwerken Zwijndrecht, een bedrijf dat zich bezighoudt met voegafdichting. Auteur: Petra klein Gunnewiek Titel: noot bij: Arbeidsongeval, Verhaalsrecht werkgever, Collega-verweer, Civiel plafond.. Bron: JA 2013/12 en JA 2013/13 Contact: e-mail: petrakleingunnewiek@vbk.nl tel.

Nadere informatie

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 Beslissing van 21 mei 2012 in de zaak H 221-2011 naar aanleiding van de klacht van: dhr. A klager tegen: Mr.B verweerder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN DEFINITIES KOOP EN VERKOOP Artikel 1 - De aanbieding Artikel 2 - De overeenkomst

Algemene voorwaarden ALGEMEEN DEFINITIES KOOP EN VERKOOP Artikel 1 - De aanbieding Artikel 2 - De overeenkomst Algemene voorwaarden ALGEMEEN 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Duncans Auto Service (KvK nummer 14049060) te Sittard en kopers of opdrachtgevers niet

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met Kok Software sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/05/2015

Datum van inontvangstneming : 07/05/2015 Datum van inontvangstneming : 07/05/2015 Vertaling C-149/15-1 Zaak C-149/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 maart 2015 Verwijzende rechter: Cour d appel de Liège (België)

Nadere informatie