Verbied sluiten van complex product zonder een adviseur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbied sluiten van complex product zonder een adviseur"

Transcriptie

1 Verbod op verpanding portefeuille wordt niet breed gedragen > 3 De Financiële Makelaar stapt in energie > 6 Nr. Jaargang 35 8 januari 203 Interview Hypotheek-aanvragen.nl biedt drie adviezen voor de prijs van één, maar kent ook voordelen voor de adviseur, zegt directeur Robert Biesenbeek. Die loopt geen financieel risico, maar heeft wel uitzicht op meer aanvragen. 8 Aanvullende polis is belangrijke reden om te wisselen van zorgverzekeraar 3 Nieuwe PPI voor medewerkers Randstad Groep wordt meteen de grootste 6 EyeOpen introduceert digitaal hypotheekadvies tegen bodemprijs 9 Meningen verdeeld over nieuwe gedragscode voor schade-experts 23 Antilliaans Fatum zoekt via aankoop van Thoma uitbreiding in ons land 25 Door twee uitspraken van het gerechtshof in Den Haag is de aansprakelijkheid van werkgevers voor letselschade door asbest bij werknemers aanmerkelijk verruimd. Bedrijven kunnen voortaan tot in de beginjaren vijftig aansprakelijk worden gesteld. Verzekeraar Allianz sluit een gang naar de Hoge Raad niet uit. Lees meer op pag Verbied sluiten van complex product zonder een adviseur Adfiz: aanbieders zijn alleen gericht op verkoop Directe aanbieders mogen geen advies meer geven over complexe producten en mogen die producten in de toekomst niet meer sluiten via execution only, dus zonder advies, zo stelt Adfizvoorzitter Loek Hermans. Complexe producten zouden verplicht alleen nog via een onafhankelijk adviseur moeten worden gesloten, was de boodschap van de voorman tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Adfiz. Door Rob van de Laar Hermans benadrukte op de nieuwjaarsbijeenkomst het standpunt dat de rollen van aanbieder en adviseur strikt gescheiden moeten worden als het gaat om complexe financiële vraagstukken. Mijn eerste zorg? Zogenaamd adviserende aanbieders. Bij hen staan advies en product niet los van elkaar, zegt de Adfiz-voorman. Een aanbieder is erop gericht te verdienen aan de verkochte producten. Een advies van de aanbieder heeft als doel producten om te zetten. De aanbieder verdient vooral als er een product verkocht wordt. Die prikkel is ingeorganiseerd in het systeem. En die prikkel is strijdig met het klantbelang. Hermans wil de rollen definitief en volledig ontvlechten door het zo te organiseren dat de aanbieder bij deze financiële vraagstukken niet mag adviseren en uitsluitend het product levert. Pad verlaten Daarnaast heeft Hermans weinig op met execution only-verkoop van complexe producten. Iedere burger, of die nu bekwaam is of niet, kan zelf ieder complex product afsluiten. Hij moet wel eerst een geschiktheidstoets maken. Zelfs als hij zakt voor die toets, dan nog kan hij zelf het product afsluiten. Dat vindt hij merkwaardig, afgezet tegen de strenge eisen die voor onafhankelijk adviseurs gelden. Klantbelang centraal, de eed, passend advies; het zou de aanbieder bij complexe financiële vraagstukken moeten weerhouden van uitrol van execution only. Laten we dit pad verlaten nu het nog kan. Execution only is een prima concept voor een kleine minderheid. Maar niet als marketinginstrument om de klant die het advies niet wil of kan betalen, toch een product te kunnen verkopen. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben 477 Adfiz-leden collectief de beroepseed afgelegd. Circa de helft van de eedafleggers koos ervoor dat te doen in de vorm van een belofte. Door dit hier zo massaal te doen geeft u een statement af dat vertrouwen uitstraalt, zei Hermans, die de tekst van de eed of belofte dicteerde. Mijlpaal Minister van Financiën Dijsselbloem noemde de collectieve aflegging van de beroepseed een plechtig moment. Ik beschouw dit als een mijlpaal. Hij ziet het als een eerste stap op weg naar het terugwinnen van het vertrouwen van de samenleving en van de Hermans nam de eed af in de Grote Kerk in Den Haag.

2 2 Nieuws 8 jan. 203 Rubrieken in dit nummer: 5 AMusant 24 Kantoor in Beeld 26 Recht 27 StAMgast 28 Persoonlijk 30 Web Theo van Vugt/ et jaar 203 is daar en ik wens u veel succes. Ondanks alle veranderingen en onzekerheden die er zijn. Het jaar was nog niet begonnen of de Rabobank werd al op de vingers getikt door de AFM. En Adfiz, NN en Reaal voeren een juridische strijd over wanneer het nu om een nieuw pensioen- of lijfrentecontract gaat. Valt het nog onder de oude provisieregeling of niet? En ASR kwam op de valreep met maatregelen die het intermediairs moeilijk maken om financiering te krijgen. Hoe dan ook: we vroegen voor AMplus een aantal opinieleiders uit onze markt naar wat we in 203 nu wel en niet meer moeten doen. Daaruit distilleer ik de Tien Geboden voor 203. Beitel ze uit in marmer en hang ze op bij de voordeur. Als de hectiek te groot wordt, kijk er dan naar en dan bent u er aan het eind van het jaar nog. Wellicht.. Doe niets wat geen meerwaarde biedt voor de klant. Schrijf dus geen onbegrijpelijke brieven, stel geen onleesbare voorwaarden op. Maar wees helder, eerlijk en transparant. 2. Niet uw eigen portemonnee is het uitgangspunt van al uw handelen, maar die van de klant. Als hij tevreden is en het hem goed gaat, dan vaart u ook wel. 3. Als de klant niet wil betalen voor advies, dan doet u zelf iets niet goed. 4. Let op de kosten. Automatiseer waar het kan en nodig is. Zodat u zich kunt richten op waar u toegevoegde waarde kunt bieden. En die ligt zelden in een focus op de laagste prijs. 5. Bundel de krachten en maak de politiek duidelijk dat u geen trekpop bent. 6. De turbulentie gaat nooit meer liggen. Zorg daarom dat u wendbaar en snel bent. Eén jaar de tijd nemen om uw mooie plan te implementeren is waanzin. 7. De verzekeraar is niet uw vijand, en het intermediair niet uw kwelgeest. Elkaar verketteren helpt niet bij het versterken van het vertrouwen bij de consument. Werk samen. 8. De klant is niet van u of uw concurrent. De klant is van zichzelf. Hij bepaalt hoe, wanneer en op welke wijze hij geholpen wil worden. En door wie. 9. U kunt moeilijk alles voor iedereen zijn. Kies wie u kunt én wilt zijn en leg dat ook uit. Be good and tell it. 0. Wees trots op uw vak. Verzekeringen zijn van grote maatschappelijke waarde en zorgen dat mensen een beter leven hebben en houden. Draag dat uit. Tien Geboden Goudse niet in beroep tegen boete van AFM De AFM heeft De Goudse een bestuurlijke boete van opgelegd voor het verstrekken van onvoldoende informatie bij de beëindiging van een pensioensregeling. De toezichthouder onderzocht een groot pensioencontract van De Goudse en constateerde dat de verzekeraar in 200 beëindigingsbrieven aan uittredende deelnemers heeft verstuurd waarin informatie ontbrak. De Goudse stuurde wel een aangepast premievrij polisblad, een waardeoverzicht met toelichting en een jaaroverzicht, maar voldeed daarmee niet aan de wettelijke plicht om deelnemers te informeren over de toeslagverlening en over het recht op waardeoverdracht of de mogelijkheid hiervoor. Daarmee heeft de verzekeraar volgens de AFM de Pensioenwet overtreden; in artikel 39 staat dat pensioenuitvoerders uitredende deelnemers moeten informeren over onder andere waardeoverdracht, toeslagverlening, de consequenties van arbeidsongeschiktheid en het vervallen van de overlijdensrisicodekking. Op overtreding hiervan staat boete maar de toezichthouder heeft bij het bepalen van de hoogte rekening gehouden met de klant. Want het gaat niet alleen om de eed, maar vooral om wat er achteraan komt. Met het afleggen van een beroepseed begint het pas, aldus Dijsselbloem. Met een eed beloof je dat je zo goed en zo integer en zo consciëntieus mogelijk je werk zult doen. Dat vergt niet alleen inzet, ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de omvang van De Goudse. Niet in beroep De Goudse erkent bij monde van woordvoerder Carien Vleeskruijer dat de klanten toentertijd abusievelijk niet voldoende zijn geïnformeerd over alle relevante aspecten. Volgens Vleeskruijer gaat het in totaal om vijfhonderd deelnemers in verschillend contracten. Alle betrokken zijn inmiddels alsnog afdoende geïnformeerd. Hun is ook gevraagd contact op te nemen als zij nadeel hebben ondervonden van de eerdere gebrekkige informatieverstrekking, zodat er een passende oplossing aangeboden kon worden. De Goudse maakt geen gebruik van de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de AFM-boete. In maart vorig jaar deed Generali dat wel toen het, ook voor gebrekkige informatieverstrekking bij beeindiging van pensioencontracten, eveneens een boete van kreeg opgelegd. Generali vreesde met name imagoschade en wilde publicatie van de boete tegenhouden. De rechter wees het verzoek van de verzekeraar echter van de hand waarop alsnog publicatie volgde. maar vooral ook inzicht. Inzicht in je eigen doen en laten. Ik heb dat eerder zelfreflectie genoemd. Je belooft iets en dan moet je het vervolgens ook wel echt gaan doen. Je zult je geregeld moeten afvragen of je nog op de goede weg bent en je oren open moeten houden voor kritiek. Bob Veldhuis (r.), oud-voorzitter van Adfiz, legt de eed af.

3 Nieuws Pandrechtverbod ASR vindt geen navolging Rechtsgeldigheid staat ter discussie ASR wijzigt de samenwerkingsovereenkomst met het intermediair per maart. Vanaf die datum is verpanding van verzekeringen die bij ASR lopen, niet meer toegestaan. Kenners vrezen een drastische beperking van de financieringsmogelijkheden bij een portefeuilletransactie, al staat ASR tot nu toe alleen met de aanpassing. Door Rob van de Laar De wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst die aan het intermediair zijn voorgelegd, zijn marktconform, zo laat de maatschappij weten. Deze sluiten aan bij de nieuwe verhouding tussen intermediair en verzekeraar, maar ook het terugbrengen van het financiële risico is een reden voor ASR om de samenwerkingsovereenkomst aan te passen. Concurrenten Nationale-Nederlanden en Aegon laten echter weten zo n bepaling niet te kennen in de samenwerkingsvoorwaarden. Verpanding van de portefeuille blijft mogelijk met onze toestemming, aldus Aegon. De Nh86 wijst op een gevaar: Als alle maatschappijen de handelswijze van ASR overnemen, komt de intermediairmarkt piepend tot stilstand. Dan zijn immers de noodzakelijke voor de hand liggende zekerheden niet meer te leveren door het intermediair, zegt directeur Cas Verhage. Wij merken overigens dat financieringsmogelijkheden bij overige maatschappijen terughoudend worden ingevuld. Ons beleid blijft er op gericht om daar waar de randvoorwaarden in orde zijn, die financieringsmogelijkheden te blijven bieden. Bureau D&O betwijfelt de rechtsgeldigheid van de eenzijdige wijziging. Opvallend is ook de opstelling ten aanzien van het portefeuillerecht en het recht op premie-incasso. Hier lijkt men de wettelijke rechten in te perken. Het is nog maar te bezien of dit in een conflictsituatie in rechte stand zal houden. De maatschappij noemt als aanleiding ten onrechte het provisieverbod, vindt D&O. Weliswaar begrijpen wij dat verzekeraars in het licht van de gewijzigde omstandigheden en de roerige bedrijfseconomische omgeving ook kritisch kijken naar de financiële relatie met het intermediair. Maar de motivering daarvoor kan niet gelegen zijn in de wettelijke maatregelen die per januari zijn ingegaan. Het provisie- Nh86 verder als coöperatie De onderlinge schade- en levensverzekeraar de Noordhollandsche van 86 heeft zijn naam gewijzigd en gaat verder als coöperatie. Daarmee denkt het bedrijf onder de naam Nh86 Verzekeringen het verzekerd belang beter te kunnen waarborgen. verbod raakt immers niet schadeverzekeringen en voor de producten waarvoor dat wel geldt, is er sprake van eerbiedigende werking. Ernstige beperking Portefeuillemakelaar Jan Adriaanse (van Haasnoot en Adriaanse) vindt dat ASR een wezenlijk element van het portefeuillerecht van het intermediair aantast. Alom wordt aanvaard dat het portefeuillerecht van het intermediair een vermogensrecht is dat kan worden vervreemd. Het intermediair is eigenaar van dat vermogensrecht en heeft het recht daarover te beschikken. Dat geeft het intermediair tevens het recht om zijn portefeuille - het portefeuillerecht - tot zekerheid Bij een nieuw tijdperk hoort ook een opgefriste naam. Aan 86 hebben we vastgehouden om verwarring met een zekere hotelketen en het Noordhollandsch Dagblad te voorkomen, zegt directeur Cas Verhage. Volgens hem is het belangrijkste echter de omvorming van de Noordhollandsche tot een coöperatie, een beweging die twee jaar geleden al in gang werd gezet en waar De Nederlandsche Bank nu haar handtekening onder heeft gezet. Binnen een coöperatie is het verzekerd belang beter te waarborgen. Het geeft ons meer ruimte om onze huidige succesvolle resultaten verder uit bouwen met nieuwe initiatieven. Daarnaast kun je in die rechtsvorm makkelijker klanten, intermediair, personeel en andere stakeholders bedienen. Eigen verzekeraar Dat strekt volgens Verhage verder dan alleen de beloningsdiscussie, hoewel hij twee jaar geleden al aangaf de coöperatie te zien als een mogelijkheid om goede relaties te laten delen in de winst. Verhage: Het verbod op bonusprovisie of kwaliteitsbeloning is zo helder nog niet voor de marktpartijen als je naar de laatste communicatie van de AFM kijkt. Een coöperatie maakt het natuurlijk wel makkelijker om de winst op een hoop te gooien en te verdelen onder onze leden. Maar daarnaast wordt de betrokkenheid van het intermediair ook veel groter. Er gaan steeds meer geluiden dat tussenpersonen zelf hun eigen verzekeraar moeten oprichten. Dit komt dicht in de buurt. aan te bieden voor het nakomen van verplichtingen. Een verbod op verpanding van het ASR-deel in een portefeuille leidt tot verdere en ernstige beperking van de financieringsmogelijkheden van een portefeuilletransactie. Adriaanse verwacht overigens toch dat andere aanbieders dezelfde werkwijze als ASR zullen gaan hanteren. Wanneer dat gebeurt, zal geen enkele financier nog de aankoop van een portefeuille willen financieren wegens gebrek aan geboden zekerheid. Buitenproportioneel Portefeuillemakelaar Cisco Barão wil de juridische degens wel kruisen met ASR: Ik zie niet in wat ASR te zeggen heeft over het pandrecht van het intermediair. Deze wijziging is buitenproportioneel. En stel dat een adviseur de overeenkomst niet tekent, wat dan? Als andere verzekeraars niet volgen, denk ik dat dit geen stand gaat houden. 8 jan. 203 Pandrecht Portefeuille Concurrenten Coöperatie 3 Lees op AMweb in het dossier Pandrecht de brief van ASR aan het intermediair en de analyse van Jan Adriaanse. De nieuwe belettering is inmiddels op de gevel van het kantoor in Oudkarspel aangebracht.

4 4 8 jan. 203 Hoger beroep Avb Vergoeding Asbestclaims Nieuws Allianz moet letsel van vroege asbestslachtoffers compenseren Aansprakelijkheid werkgevers gaat terug tot 949 Het Gerechtshof in Den Haag heeft in een tweetal zaken in hoger beroep geoordeeld dat avb-verzekeraar Allianz een schadevergoeding moet betalen aan de nabestaanden van twee voormalige scheepswerfarbeiders. Zij zijn reeds in de vroege jaren vijftig tijdens hun werk met asbest besmet geraakt en zijn daardoor overleden. Door Lia van Engelen Volgens het gerechtshof kunnen bedrijven voortaan met terugwerkende kracht tot in de beginjaren vijftig nog aansprakelijk worden gesteld voor het blootstellen van medewerkers aan asbest. Voorheen werd ervan uitgegaan dat werkgevers pas vanaf de jaren zestig aansprakelijk konden worden gesteld, omdat zij niet eerder op de hoogte zouden zijn van de risico s van werken met asbest. Door de recente uitspraken van het hof is de aansprakelijkheid van werkgevers voor letselschade door asbest bij werknemers aanmerkelijk verruimd. Sneeuwballen In de eerste zaak draait het om een werknemer van scheepswerf Wilton-Fijenoord, die daar tussen september 950 en november 964 heeft gew erkt. In 2008 is bij hem asb estkanker geconstateerd en datzelfde jaar is hij overleden. Blijkens een rapport van de Stichting Instituut Asbestslachtoffers is de werknemer onder meer bij het bevestigen van strips aan gordijnen en bij het op maat maken en bevest igen van asbestdekens en -plat en met asbest in aanraking gek omen. De werknemer herinnert zich dat de pijpfitters in een dolle bui De gevaren van het werken met asbest zijn volgens het gerechtshof al sinds 949 bekend. sneeuwb allen maakten van asbestre stmateriaal en deze naar elkaar gooiden, aldus het rapport. Geen verjaring Allianz, de aansprakelijkheidsverzekeraar van Wilton- Fijenoord, heeft zich in deze zaak beroepen op een verjaringstermijn van dertig jaar. Het hof heeft dat beroep verworpen: Juist waar in de jaren vijftig en zestig in de scheepsbouw veelvuldig met asbest werd gewerkt, bestond er gezien de verontrustende signalen uit de medische wetenschap voor Wilton-Fijenoord als asbestverwerkend bedrijf aanleiding maatregelen ter voorkoming van de blootstelling van het personeel aan asbest te treffen. Het hof verwijst onder meer naar publicaties uit 942 en de erkenning van asbestose als beroepsziekte in 949. Allianz is daarom gehouden een schadevergoeding van ruim uit te keren: Allianz had kunnen weten waaraan zij begon toen zij ver na uitdiensttreding van de oud-werknemer een avb-verzekering sloot met een asbestverwerkend bedrijf. In de tweede zaak gaat het om een werknemer die tussen januari 952 en juli 964 voor droogdokmaatschappij RDM werkte. Hij is in 2008 overleden aan mesothelioom (asbestkanker). Het verband tussen mesothelioom en de blootstelling aan asbest wordt in Nederland pas sinds 969 aangenomen, luidde het verweer van Allianz. Relatie Het hof oordeelde echter dat de relatie redelijkerwijs al eerder gelegd had kunnen worden: Waar het om gaat, is dat er (dus) reeds voorafgaand aan en tijdens het dienstverband van de oud-werknemer ernstige aanwijzingen waren voor de gezondheidschadelijke effecten van beroepsmatige blootstelling aan asbest en dat de werkgever dat wist, althans had behoren te weten. Ook in dit geval moet Allianz overgaan tot een schadeuitkering van , vermeerderd met wettelijke rente. Cassatie Allianz laat in een reactie weten kennis te hebben genomen van de uitspraken van het hof en zich te beraden over eventuele volgende stappen, zoals het in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Allianz doet verder geen uitspraken in de media over klanten en lopende zaken, aldus de woordvoerder. Gevolgen Volgens Peter Hartman van Aon Risk Solutions hebben de uitspraken zeker gevolgen voor werkgevers, die zich noodzakelijkerwijs actief zullen moeten oriënteren op mogelijke beroepsziekten die kunnen voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteiten. Het feit dat zij feitelijk geen kennis hebben van een risico betekent niet dat zij niet aansprakelijk kunnen zijn. Daarnaast betekenen deze uitspraken voor werkgevers dat zij in de toekomst kunnen worden geconfronteerd met soortgelijke asbestclaims en de desbetreffende verzekeraars dit mogelijk alsnog moeten betalen. Daarbij zal iedere zaak uiteraard op zijn eigen merites beoordeeld worden, stelt Hartman. Een belangrijk aspect en consequentie van deze uitspraken is ten slotte dat aansprakelijkheidsverzekeringen uit het verleden goed en lang bewaard dienen te worden.

5 Nieuws Aanbieders sleutelen nog aan hypotheekadviesmodel ABN Amro sluit nu ook zonder advies De eerste weken na invoering van het provisieverbod hebben hypotheekaanbieders nog enkele wijzigingen aangebracht in hun tarieven en dienstenmodel. SNS Bank heeft de prijs sterk verlaagd en ABN Amro biedt nu ook een execution only-hypotheek aan. Door Rob van de Laar SNS Bank vroeg sinds eind 20 een vaste vergoeding van per hypotheek, maar heeft die kosten verlaagd naar maximaal We hebben gemerkt dat we, mede doordat we met franchisenemers werken, de kosten behoorlijk laag kunnen houden, geeft woordvoerder Roland Kroes als reden voor de prijsverlaging. Voor het advies wordt nu maximaal.95 gerekend; voor bemiddeling betaalt de klant een vaste prijs van.000. De advieskosten van SNS komen nu dichter in de buurt van de tarieven die andere banken zoals ABN Amro (.750) en ING ( 2.50). Maar bij ons kun je ook hypotheken sluiten van andere aanbieders, geeft woordvoerder Roland Kroes de meerwaarde van het SNS-advies aan. Klanten hebben volgens de bank sinds de introductie meer dan een jaar geleden positief gereageerd op de vaste adviesprijs. Nu worden de kosten voor advies en bemiddeling gesplitst. Klanten hebben bij ons de keuze, maar altijd op basis van een helder aanbod. Op die manier kunnen klanten die zich ergens anders hebben georiënteerd en met een specifieke wens bij SNS Bank komen, of die een deel van het voorwerk zelf hebben gedaan, ook een hypotheek afsluiten bij de bank, of andersom. Dit vertaalt zich in een lager tarief voor klanten. De prijsverlaging is niet ingegeven door de tarieven die andere aanbieders hebben bekendgemaakt, aldus Kroes. We hebben daarvan kennisgenomen, maar ons tarief staat daar los van. De vaste kosten van ons franchisemodel hebben lager uitgepakt. Onder meer doordat we in meer plaatsen aanwezig zijn, maar met kleinere kantoren. Doe het zelf ABN Amro biedt klanten als eerste grote bank de mogelijkheid om online, zonder tussenkomst van een adviseur, een hypotheek te sluiten. Daarvoor betaalt een doe-hetzelfklant 850 aan afhandelingskosten. Via online dochter MoneYou biedt het concern al sinds 200 de mogelijkheid om zonder tussenkomst van een adviseur een hypotheek te sluiten. Dat kan nu ook via Aanvragers moeten eerst een kennis- en ervaringstoets doorlopen (met vragen als: bent u zich bewust dat u uw maandlasten elke maand op tijd moet betalen?). Ongeacht of de klant een voldoende of een onvoldoende scoort, krijgt deze een code waarmee een hypotheek kan worden aangevraagd. Wel wordt de aanvrager gewezen op de eigen verantwoordelijkheid. Wie met advies een hypotheek sluit bij ABN Amro, betaalt 2.00; starters en bestaande klanten krijgen een rekening van.750. Bizar De AFM heeft zich kritisch uitgelaten over het stunten met adviestarieven en het niet berekenen van advieskosten, zoals Rabobank doet wanneer er geen hypotheek wordt gesloten (zie pagina 9). Het is bizar dat de AFM het kwijtschelden van kosten door financiële ondernemingen oneerlijk vindt, reageerde onderzoeker Fred de Jong van het Amsterdam Centre for Insurance Studies in Het Finan- cieele Dagblad. De AFM gaat niet over eerlijke prijzen, maar over transparante prijzen die zorgen voor eerlijke handel. De toezichthouder vindt dat de aanbieder de consument niet het idee moet geven dat advies gratis is. Maar dat gebeurt ook niet, vindt De Jong. De consument ziet dat hij korting krijgt, dat is echt iets anders dan het verstoppen van kosten. Hij vindt dat de AFM de prijsvorming in de financiële sector de ruimte moet geven. Als een onderneming korting wil geven en met minder marge genoegen wil nemen om zo meer klanten te krijgen, is dat ook in het belang van de consument. [ A D V E R T E N T I E ] Hypotheekafspraken zoeken adviseur m/v Van Bruggen Adviesgroep Apeldoorn Kerklaan 6, 73 AG Apeldoorn 8 jan. 203 Financiële planning 5 Hypotheken Provisieverbod Beloning Internet De banken hebben de prijzen voor hypotheekadvies de laatste weken nog aangepast.

6 6 8 jan. 203 Intermediair Financiële Makelaar overwint hobbel bij introductie van Gezinsadviseur Serviceprovider Energie Internet Pakket Peter Komen: Consumenten vertrouwen hun financieel adviseur wel en zijn bij hem eerder bereid over te stappen. Nieuwe diensten voor adviseur De Financiële Makelaar maakt het sinds deze week ook mogelijk om te adviseren in energie, telefonie en internet. Eind vorige week gaf de Bossche serviceprovider de aftrap tijdens een gecombineerde roadshow en nieuwjaarsborrel in Breukelen. Door Robert Paling Kort voor de officiële presentatie was er even paniek in de tent bij Peter Komen en Harrie-Jan van Nunen, voormannen van serviceprovider De Financiële Makelaar (DFM). In de kerstvakantie was Trianel Nederland, dochter van een gelijknamige Duitse energieleverancier en beoogd leverancier voor het nieuwe serviceconcept van DFM, onverwacht failliet verklaard. In allerijl moesten we in de vakantietijd op zoek naar een nieuwe partner, aldus Komen. Pas op 7 januari konden we contact leggen met Electrabel (GDF Suez) en gisteren was de deal rond. En dus zag vorige week alsnog Nieuw pakket Mede-directeur Harrie-Jan van Nunen gaf aan het eind van middag een presentatie van het nieuwe abonnementensysteem Mijnservicepakket.nl. Zowel de advieskantoren als de klanten hebben toegang tot dit platform waarop alle financiële producten staan die de klant via zijn tussenpersoon maar ook via andere partijen heeft lopen. Met hulp van vijftien gestandaardiseerde voorbeelden kan de adviseur op klantniveau zijn dienstverlening vastleggen en daarvoor zijn abonnementsprijs vaststellen. De incasso van het abonnement verloopt via DFM dat daarvoor,50 (excl. BTW) per incasso inde Gezinsadviseur het levenslicht in het Van der Valk-hotel in Breukelen. Zo n tachtig adviseurs die bij DFM zijn aangesloten, waren naar Breukelen gekomen voor een nieuwsjaarsborrel en de presentatie van het nieuwe concept waarbij adviseurs onder de noemer Gezinsadviseur ook kunnen bemiddelen in zaken als energie, (mobiele) telefonie en internet. Tegelijkertijd introduceerde de Bossche serviceprovider een abonnementensysteem -mijnservicepakket.nl- waarmee de aangesloten kantoren hun diensten in beeld én in rekening kunnen brengen bij de consument. DFM had die middag ook tijd ingeruimd voor een ritueel dat die dag ook elders in de branche plaatsvond: het afleggen van de sinds januari verplichte bankierseed. Nadat Peter Komen het goede voorbeeld had gegeven, legden ook alle adviseurs in de zaal de eed of belofte af. Vertrouwen Na de pauze gingen Komen en Van Nunen dieper in op het hoe en waarom van het nieuwe abonnementensysteem en vooral de op eerste gehoor nogal branchevreemd klinkende nieuwe producten als energie en internet. Volgens Komen ligt dienstverlening op dat laatste vlak echter in het verlengde van financieel advies. Consumenten staan open voor bezuinigingen, maar vinden vaak het aanbod van andere aanbieders op het gebied van energie en internet niet vertrouwd. Ze vertrouwen hun eigen financieel adviseur wel en zijn bij u eerder bereid om over te stappen. Hondenuitlaatservice Via DFM overstappen naar Electrabel kan volgens Komen een jaarlijkse besparing van 80 tot 400 opleveren. Bij internet en telefonie, waarbij DFM met alle bekende aanbieders werkt, zou al snel 20% op de nota s bespaard kunnen worden. De scepsis over de nieuwe diensten die zich eerder die dag al had laten zien op AMweb.nl, was niet onopgemerkt gebleven in de zaal. Kan ik ook een hondenuitlaatservice toevoegen? Kan ik ook een hondenuitlaatservice via DFM aan mijn abonnement toevoegen, vroeg een toehoorster quasiserieus aan Komen die daarop onverstoorbaar aangaf dat het via DFM op aanvraag ook mogelijk is om te bemiddelen in zaken als zonne-energie, spouwmuurisolatie en beveiliging. Als u zich als financieel adviseur kunt onderscheiden door de klant een goed energieadvies te geven, moet u die kans niet laten lopen. Om de aangesloten kantoren die willen gaan bemiddelen in de branchevreemde services hierin competent te maken, gaat DFM op korte termijn onder meer workshops en e-learning over energie, internet en telefonie aanbieden. houdt op de wedde voor de tussenpersoon. De adviseur is er volledig vrij in om aan het aanbod extra diensten toe te voegen of deze op zijn eigen manier te beprijzen, aldus Van Nunen. Het systeem geeft ook de mogelijkheid om consumenten een andere, scherpere aanbieding te doen voor de producten die nog niet via de tussenpersoon lopen. De serviceprovider maakt daarbij vooral gebruik van het schadeverzekeringsaanbod van volmachtbedrijf Intrasurance. Bespaarknop De aanwezige adviseurs kregen na afloop een bespaarknop mee naar huis die ze straks in veelvoud aan hun klanten kunnen uitdelen. Als ze die de knop eenmaal hebben ingeplugd op hun computer, zien ze met één klik op welke producten in hun pakket ze kunnen bezuinigen. Koen Zijlstra, hypothecair planner in Hoenderloo, vond het een goede presentatie maar verwacht niet zelf te gaan bemiddelen in energie of telefonie. Ik heb er een aantal jaar geleden bewust voor gekozen om me te specialiseren op mijn eigen vakgebied en ik kan dat tot nu toe goed verkopen aan mijn klanten. Ik zou geen product kunnen verkopen waar ik zelf niet in geloof. De Barendrechtse adviseur Annette van den Heuvel was als iets enthousiaster. Ik was aardig sceptisch toen ik hier naartoe reed, maar ben nu al bijna om, zeker wat het abonnementensysteem betreft. Komen erkent dat het aanbieden van nieuwe diensten wat minder van toepassing is voor éénpitters die werken als specialist bijvoorbeeld op het gebied van hypotheken of pensioenen. Maar er zijn ook heel veel kantoren die niet een echt specialisme hebben en toch hun rol als adviseur willen houden. Verbreding van je dienstenpakket kan dan een hele goede oplossing zijn.

7

8 8 8 jan. 203 Interview Shoppen in het provisieloze tijdperk Ook de adviseur die niet gekozen wordt, moet een boterham verdienen

9 Shoppen voor hypotheekadvies lijkt ondanks een dreigende prijzenslag onder banken en adviseurs bijna onmogelijk geworden voor de consument, nu die voor elk gesprek moet afrekenen. Vader en zoon Rob en Robert Biesenbeek willen daar een stokje voor steken: met Hypotheek-aanvragen.nl willen zij de klant drie kwalitatief hoogwaardige adviezen bieden voor de prijs van één. Door Rob van de Laar 9 8 jan. 203 et is eind december en de telefoon staat roodgloeiend in het Amsterdamse kantoor van Breedijk & Biesenbeek. Als u nog een aflossingsvrije hypotheek wilt sluiten, moet de koop dit jaar rond zijn. Anders kunt u de rente niet meer aftrekken, zo adviseert een van de medewerkers voor de zoveelste keer die dag. De aangescherpte hypotheekregels hebben de markt in elk geval de laatste maanden van 202 flink doen opleven, zo veel is duidelijk. De vraag is echter wat 203 de markt gaat brengen. Shoppen voor een hypotheek lijkt met het provisieverbod dat inmiddels van kracht is, voor de meeste mensen niet meer weggelegd: er moet immers voor elk adviesgesprek worden afgerekend. Drie adviezen Robert Biesenbeek heeft een concept bedacht waarbij de consument toch met drie adviseurs kan praten zonder daar extra diep voor in de buidel te moeten tasten: Hypotheek-aanvragen. nl. Je krijgt simpelweg drie adviezen voor de prijs van één, vat Biesenbeek het samen. Hij is de drijvende kracht achter de formule, terwijl vader Rob het Amsterdamse advieskantoor Breedijk & Biesenbeek mede bestiert. Wij werken overigens al enkele jaren op feebasis, voegt senior eraan toe. Breedijk & Biesenbeek bestaat sinds 994 en telt in totaal twee vestigingen. Hypotheekaanvragen.nl is in feite het derde kantoor. Via de site, die al zo n tien jaar bestaat, kunnen consumenten voor bij drie onafhankelijke intermediairs advies inwinnen. De drie adviseurs bij wie de consument langsgaat, weten niet dat zij in de hypotheekaanvraag participeren, zodat er onderling geen prijsafspraken worden gemaakt. Voor de drie adviezen betaalt de klant aan Hypotheek-aanvragen.nl. De adviseur die de klant succesvol weet te bemiddelen, krijgt daarvan De andere twee adviseurs krijgen een vergoeding van 250. De resterende 250 is voor de initiatiefnemers. Entreegeld Vader en zoon Biesenbeek willen met dit concept inspelen op de terughoudendheid bij consumenten als ze direct moeten gaan betalen. Hun shopgedrag zal vanwege deze advieskosten zonder meer sterk afnemen, tenzij de hypotheekadviseur voor een ander verdienmodel gaat kiezen, aldus Robert Biesenbeek. Per provincie kunnen in deze constructie maximaal zes bedrijven participeren, landelijk worden het er maximaal tachtig. Hypotheek-aanvragen.nl verzorgt het genereren van leads, de communicatie en andere facilitaire voorzieningen. Hiervoor betalen deelnemers 999 aan entreegeld en een maandelijkse vergoeding van 99. Als in een jaar de doorlopende kosten niet kunnen worden goed gemaakt door inkomsten, stort Hypotheek-aanvragen.nl het verschil terug. Deelnemers lopen daardoor geen enkel financieel risico, maar hebben wel uitzicht op substantieel meer hypotheekaanvragen, aldus Robert Biesenbeek. Voordeel en nadeel Hypotheek-aanvragen.nl is dus eigenlijk helemaal niet nieuw. Tien jaar terug wilden vader en zoon landelijk aanvragen gaan genereren voor hypotheekadviseurs. Dat was tegelijkertijd een voordeel en een nadeel, legt Rob Biesenbeek hij op Cruyffiaanse wijze uit. We werkten eerst samen met een onafhankelijke adviseursorganisatie: voor 250 per afspraak konden wij van hun adviesdiensten gebruik maken. Maar nog geen jaar nadat we waren begonnen, gingen alle werkzaamheden over naar hun moederbedrijf. Toen zaten we met een website die landelijk afspraken genereerde, maar hadden we niet landelijk de adviseurs beschikbaar: die aanvragen konden we natuurlijk niet allemaal bedienen vanuit ons kantoor in Amsterdam. Maandelijks moesten we zeker dertig aanvragen laten liggen. Robert Biesenbeek is toen aan de slag gegaan met het optimaliseren van het systeem. Hij stelde zich de vraag hoe je klanten tegen een eenmalig bedrag van een goed advies kunt voorzien. Nu is er een beter verdienmodel. We zijn al tien jaar een afsprakengenerator voor ons eigen adviesbedrijf. We hebben dus De klant krijgt drie adviezen voor de prijs van één echt wel veel kennis opgebouwd om kwalitatief goede afspraken te kunnen leveren. Het verdienmodel voor ons zit aan het eind van het traject. Hypotheek-aanvragen.nl staat nadrukkelijk los van het eigen advieskantoor, dat inmiddels negentien jaar bestaat. Hogere kwaliteit Rob en Robert Biesenbeek willen de krachten bundelen met maximaal tachtig adviseurs. We willen per provincie zes aangesloten adviseurs hebben. Daarmee moeten we landelijk de markt kunnen bedienen. Robert zint al op andere mogelijkheden om breder de markt te benaderen. De klant gaat misschien niet meer overal shoppen. Was voorheen de vraag waar je de laagste rente betaalde, nu gaat het erom wie het goedkoopste advies biedt. Ik vind dat een slechte ontwikkeling, want voor de consument moeten de laagste maandlasten in combinatie met de beste voorwaarden leidend zijn. Volgens Robert wordt de kwaliteit van advisering wel hoger. Maar ook de adviseur die niet gekozen wordt, moet

10 0 Interview 8 jan. 203 Rob en Robert Biesenbeek: Maandelijks moesten we zeker dertig aanvragen laten liggen. een boterham kunnen verdienen. Bij ons kan dat: de klant kan shoppen en alle betrokken partijen hebben er voordeel aan. Voorwaarde is wel dat de adviseurs niet van elkaar weten dat ze bij een consument zijn aanbevolen. Met de maandelijkse bijdrage van 99 en het bedrag van 250 dat wij per klant ontvangen, kunnen wij weer investeren in promotiemiddelen. Zo kunnen we sneller en vaker handelen als dat nodig is. Krijgt een adviseur in een bepaald gebied te weinig aanvragen, dan gaan we daar actiever de markt bewerken. Van maand tot maand wordt bijgehouden wie welke hypotheekaanvragen heeft gekregen. Niet de scherpste Hypotheek-aanvragen.nl wil niet de scherpste aanbieder zijn. En dat hoeft ook niet, zegt Robert. Want voor die heb je driemaal een gecertificeerd adviseur aan tafel. Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit goed is; we kijken bijvoorbeeld naar de score op Independer en Advieskeuze. We doen geen zaken met kantoren waar problemen mee zijn. En het zijn heus niet allemaal de eenpitters waar we op mikken. In ruil voor de maandelijkse bijdrage krijgen adviseurs een dashboard, een backoffices ysteem en op de specifieke adviseur toegesneden online formulieren. Op het dashboard ziet de klant wat zijn status is bij elk van de geselecteerde adviseurs. De adviseur krijgt een eigen kantoorprofiel op de site; daarin zijn ook social media geïntegreerd. Zo kan hij meer binding creëren met zijn klanten. Met klanten die via Hypotheek-aanvragen.nl binnenkomen, moet overigens wel binnen een dag een afspraak worden gemaakt. Beoordelingen Het online systeem selecteert automatisch de drie dichtstbijzijnde adviseurs voor de klant. Per provincie worden regio s gedefinieerd. We hebben altijd dekking dicht bij de klant en bij afwezigheid regelen we opvang. Via een dashboard kan Biesenbeek per periode selecteren waar de aanvragen vandaan komen. De adviseur krijgt een eigen Niemand kan hier níet blij mee zijn beveiligde kantoorpagina en de klant kan zelf de aanvraag aanpassen. Die kan bovendien nakijken wat zijn status is bij elk van de drie adviseurs en hij kan ze beoordelen. Dat laatste element vindt Robert belangrijk om de kwaliteit van de adviseurs te kunnen bewaken. In het uiterste geval kunnen lage beoordelingen leiden tot het afscheid nemen van een hypotheekadviseur. Na elke aanvraag wordt er een opdrachtovereenkomst opgesteld en een incassomachtiging afgegeven. Daarna is de adviseur één op één aan die betreffende aanvraag gekoppeld. De klant moet dan betalen, tenzij de bank uiteindelijk besluit de hypotheek niet te verstrekken. Dan rekenen we geen kosten. Als uiteindelijk blijkt dat de klant met het gegeven oversluitadvies toch geen besparing kan realiseren, volgt evenmin een rekening. Sympathiek Adviseurs ervaren het initiatief als sympathiek, zegt Robert. Niemand kan er níet blij mee zijn. Een enkeling vindt de prijs van voor de winnende adviseur aan de lage kant. Maar dat ligt eraan hoe je het doet. Als je vier keer bij de klant langsgaat en alles zelf doet, is dat misschien ook zo. Daarom nemen wij een deel van de administratie uit handen en het advies moet in totaal geen zes uur in beslag gaan nemen. Je moet wel je best doen om die binnen te halen. De adviseur die niet door de klant wordt gekozen, krijgt 250. De gemiddelde adviseur rekent 25 per uur, dus je krijgt dan twee uur werk vergoed. Ben je gemiddeld zestien uur bezig met het advies, dan is dus een goed bedrag. Binnen vier weken hebben zich 2 adviseurs aangesloten bij het concept.

11 Pensioenprofessionals bedankt! Delta Lloyd is uitgeroepen tot beste pensioenverzekeraar van Nederland. En wel beloning voor de verbetering van onze dienstverlening en de vereenvoudiging

12 2 8 jan. 203 Sociale zekerheid Zorgkosten CPB Gelijke zorg Boek Sociale Zekerheid CPB: Stijging van zorgpremies slecht voor solidariteitsbeginsel Pleidooi voor meer variatie in basispakket Hoogopgeleiden maken minder vaak gebruik van de zorg, terwijl zij steeds meer moeten bijdragen aan de collectieve zorgkosten van vooral de mensen met een lagere opleiding. De solidariteit staat onder druk, zegt het Centraal Planbureau (CPB) dat pleit voor meer variatie in het zorgpakket. Door Alex Klein Uit de CPB Policy Brief De prijs van gelijke zorg blijkt dat, opgeteld over de hele levensloop, het zorggebruik door mensen met alleen basisonderwijs gemiddeld ongeveer per jaar bedraagt, terwijl dit voor hoogopgeleiden is. Het omgekeerde patroon is volgens het CPB zichtbaar bij de financiering van de zorg. In 20 droeg iemand met een hbo- of wetenschappelijke opleiding bijna per jaar bij aan de collectieve zorgvoorzieningen (Zorgverzekeringswet en AWBZ) en iemand met een vmbo-opleiding circa Volgens Albert van der Horst en Harry ter Rele, opstellers van het CPB-document, sluit de nu geldende uniformiteit in de gezondheidszorg steeds slechter aan bij de wensen van zowel arme als rijke mensen. Een collectief, voor iedereen toegankelijk zorgstelsel is een groot goed, een uiting van solidariteit met de zwakkeren in onze samenleving. Dit stelsel beperkt echter de keuzevrijheid van individuele burgers, zowel om minder als om meer aan zorg te besteden. Aan beleidsmakers de keus om af te stappen van een voor iedereen gelijk basispakket, en meer variatie in de zorgverzekering te creëren. Vergrijzing Het is vrijwel zeker dat door de vergrijzing de collectieve zorguitgaven in de komende decennia verder zullen stijgen. Door de huidige omslagfinanciering in de collectieve zorg moeten dan ook de zorgpremies of belastingen stijgen. Het resultaat is dat voor een groter deel van de bevolking het saldo van zorggebruik en premiebetaling negatief wordt. Mogelijke oplossingen ziet het CPB in de keuze voor een kleiner basispakket, of een hogere eigen zorgbijdrage. De onlangs verguisde inkomensafhankelijke premie werkt volgens het CPB averechts. Deze optie doet een groot beroep op de bereidheid van mensen met een hoog inkomen om mee te betalen aan zorg voor mensen met een lager inkomen. De zorglasten van mensen met een hbo/woopleiding stijgen dan tot 2040 met tot 7.000, terwijl hun zorggebruik met tot stijgt. Boek Binnenkort publiceert het CPB een boek over de zorg. Hierin stelt het planbureau dat er meer kan worden gevarieerd in het zorgpakket, waarbij het basispakket kleiner wordt ten gunste van aanvullende polissen of andere private financieringen. Een alternatief is een combinatie van het brede basispakket met een verhoging van het eigen risico, waarbij mensen met een lager inkomen gecompenseerd worden. [ A D V E R T E N T I E ] Verzekeren Sociale Zekerheid Expertsessies Verzekeren Sociale Zekerheid VSZ Assuradeuren VSZ Assuradeuren biedt, exclusief voor het intermediaire kanaal, een verzekeringsoplossing voor het Eigenrisicodragerschap Ziektewet. Dit is een interessante aanvulling op uw ERD WGA en verzuimportefeuille. Als gevolmachtigd agent en specialist in sociale zekerheid ontwikkelen wij zelfstandig producten voor het intermediaire kanaal. Wij stellen bedrijven en instellingen in staat om Eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden en dit risico privaat te verzekeren. Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van ons product in uw advies aan werkgevers? Laat u dan informeren tijdens een van onze expertsessies. Meer informatie vindt u op Wilt u direct een afspraak maken? Bel: , mail: of kijk op:

13 Sociale Zekerheid Aanvullende zorgverzekering wakkert switchgedrag aan Vaak toeslag bij alleen aanvullend Bij het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, staat de aanvullende zorgpolis dit jaar voor het eerst in de top 3 van redenen om te switchen van zorgverzekeraar. Bij iets minder dan de helft van de verzekeraars blijkt het echter niet mogelijk om alleen een aanvullende polis te sluiten. Door Alex Klein Consumenten die hun zorgverzekering voor 3 december hebben opgezegd, hebben nog tot eind januari de tijd om een nieuwe polis af te sluiten. Mensen die alleen van aanvullende verzekering willen switchen, moeten extra goed opletten. Bij iets minder dan de helft van de zorgverzekeraars blijkt het volgens het Nivel namelijk niet mogelijk om alleen een aanvullende verzekering af te sluiten. Als dit wel mogelijk is, rekent de verzekeraar vaak een toeslag op de premie of raadt dit af. Twee zorgverzekeraars hanteren een toeslag van 25%, twee van 50% en één zorgverzekeraar noemde de hoogte van de toeslag niet. Bij elf van de 25 onderzochte zorgverzekeraars en maar liefst vier van de vijf internetpolissen blijkt het niet mogelijk om alleen een aanvullende verzekering af te sluiten. Dit is overigens niet in strijd met de Zorgverzekeringswet. Die wet stelt wel dat een verzekeraars niet automatisch de aanvullende verzekering mag stoppen als iemand alleen de basisverzekering opzegt. Hoogte premie Zowel de prijs als de dekking van de aanvullende verzekering zijn volgens het Nivel een belangrijke reden om over te stappen naar een andere verzekeraar. Toch is uiteindelijk de hoogte van de totale premie de belangrijkste reden om te wisselen, ruim vier op de tien (4%) wisselaars geeft dit als reden aan. Dat zijn er overigens minder dan in 20 toen het percentage op 52% uitkwam. Ontevreden Op de tweede plek van vaakst genoemde redenen om over te stappen staat dit jaar ik wilde gaan deelnemen aan een collectieve zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar. Een op de vijf (20%) van de wisselaars kruiste deze reden aan. Op de derde plek (6%) staat ontevredenheid met de premie van de aanvullende verzekering. De reden niet tevreden over de kwaliteit van zorg die mijn zorgverzekeraar regelt wordt door slechts 3% van de wisselaars aangekruist. Van de mensen die aangeven niet te zullen switchen van aanbieder, blijft 53% bij de huidige zorgverzekeraar vanwege tevredenheid over de dekking van de totale polis. In de top drie van redenen om niet te wisselen, staat verder: ik zit al heel lang bij deze zorgverzekeraar (3%) en ik ben tevreden over de service van mijn zorgverzekeraar (26%). Deze top 3 is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Tandarts Ook op de inhoud van het zorgpakket heeft Nivel het consumentenpanel aan de tand gevoeld. De laatste jaren is het basispakket door de overheid flink versoberd. Vorig jaar werd bijvoorbeeld fysiotherapie aan banden gelegd, dit jaar is onder andere de rollator uit het pakket gehaald, maar kwam de vergoeding voor hulp bij het stoppen met roken weer terug. Nivel concludeert in de publicatie Wat hoort er thuis in het basispakket? Verschil van mening tussen consumenten dat overheid en burger op dat vlak niet altijd op een lijn zitten. Zo vindt 84% van de ondervraagde deelnemers aan het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg dat fysiotherapie (deels) thuishoort in de basisverzekering. De rollator had daar volgens 47% van de consumenten ook moeten blijven. Dat de vergoeding voor hulp bij het stoppen met roken weer in het basispakket zit, valt bij meer dan de helft van de ondervraagde consumenten niet in goede aarde. Verder is ruim acht op de tien consumenten (85%) van mening dat een bezoek aan de tandarts (deels) in het basispakket thuishoort. Op dit moment geldt dit alleen voor tandheelkundige zorg voor kinderen tot achttien jaar. Nivel-programmaleider Judith de Jong: Niet alle pakketverschuivingen kunnen dus op draagvlak rekenen onder consumenten. Maatschappelijk draagvlak is echter wel belangrijk. Als veel mensen het idee hebben dat ze veel moeten betalen voor zorg die volgens hen helemaal niet in het basispakket thuishoort, komt de houdbaarheid van ons zorgstelsel onder druk te staan. Meer overstappers Informatiesite Verzekeringen.com becijferde onlangs dat bijna 8% van de Nederlanders per januari is overgestapt op een andere zorgverzekeraar. Dat was het jaar ervoor nog 5,5%. Volgens Independer kiezen consumenten dit zorgseizoen fors minder voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Ook ziet de vergelijker veel meer belangstelling voor het opschroeven van het eigen risico, wat de maandpremie verder drukt. 8 jan Sociale Zekerheid Overstappen Zorgpolis Toeslag Tandarts De meeste verzekerden vinden dat een tandartsbezoek in het basispakket thuishoort.

14 Vroegboekactie Nu een Nespressomachine GRATIS bij Kluwer Opleidingen* DAT SMAAKT NAAR MEER! * Kijk voor de actievoorwaarden op Blijf ook in 203 aan uw kennis werken om bij te blijven of bij te leren in uw vakgebied. Als u zich nu inschrijft voor twee Kluwer dagopleidingen krijgt u tijdelijk een Magimix Pixie Nespresso-machine t.w.v. 49,- cadeau! Aanmelden met een collega of inschrijven voor een meerdaagse opleiding mag ook. Meld u t/m 3 maart 203 aan via De koffie staat klaar! U heeft de keuze uit de volgende vakgebieden: Juridisch Fiscaal & Accountancy Financiële dienstverlening Financieel management & Administratie Management & Kwaliteit

15 5 8 jan. 203 Diks scoort op Facebook Diks Verzekeringen uit IJsselstein heeft met een eenvoudige Facebook-actie bereikt waar grote bedrijven vaak vele duizenden euro s reclamegeld aan moeten uitgeven. Meer dan,5 mln Nederlanders bezochten in drie maanden tijd de speciale Mijn Eerste Auto -pagina van Diks, waarop ze de leukste herinnering aan hun eerste auto konden insturen. De Facebook-pagina trok voornamelijk kijkers maar ruim tweehonderd mensen namen ook de moeite om daadwerkelijk een foto of video van hun auto in te zenden. Vanaf oktober reikte Diks wekelijks een prijs uit voor de leukste inzending, bepaald aan de hand van het hoogste aantal likes. Een vrouw uit Tienray (Limburg) won de hoofdprijs, haar huidige auto wordt levenslang gratis verzekerd. Andere prijzen waren e-readers, een slipcursus, een bakkersfiets en een hotelovernachting. De inzendingen waren zeer divers, aldus directeur Marc Diks. Van oldtimers uit de jaren dertig, koekblikken uit de jaren zeventig en tachtig en getunede snelheidsmonsters tot replica s van wereldberoemde auto s uit tv-series. Apocalyps-polis het einde voor tienduizend polishouders Het naderende einde van de wereld op 2 december inspireerde veel bedrijven op de valreep van 202 tot het voeren van ludieke acties via de social media. Zo bood Centraal Beheer Facebook-gebruikers de mogelijkheid om een verzekering te sluiten tegen schade die zou ontstaan door de Apocalyps. Wie de Centraal Beheer-pagina zou liken, was gratis verzekerd en kon de polisvoorwaarden downloaden. Schade moest wel uiterlijk op 24 december worden gemeld. Centraal Beheer Achmea werkt samen met de na 2 december 202 nog in bedrijf zijnde erkende schadeherstelbedrijven, luidde het. Als einde van de wereld werd omschreven: Het uitsterven van de mensheid door een totale vernietiging van de planeet aarde. Gedekte oorzaken waren onder meer een opstand van zombies en de vier ruiters van de Apocalyps. Ook een meer gangbare gebeurtenis als een inslag van een meteoriet viel onder de verzekerde voorvallen. Voorwaarde voor een uitkering was wel dat de totale mensheid zou zijn uitgestorven. De verzekering werd desondanks nog door zo n facebookers gesloten. Van een andere orde was de Apocalyps Polis van schoonmaakgigant Asito. Geen echte polis natuurlijk, maar voor 50 premie bood Asito haar klanten de mogelijkheid om zich te verzekeren tegen de rommel van het einde van de wereld. Vergaat de wereld niet, dan wordt de 50 gestort aan Serious Request, aldus Asito. Op de vraag hoe groot het bedrag was dat uiteindelijk is gedoneerd aan de serieuze actie van 3FM, moest Asito echter het antwoord schuldig blijven. Dat is wellicht ergens in een zwart gat verdwenen

16 6 8 jan. 203 Pensioen Zie ook het dossier PPI op AMweb.nl/ pensioen Raimond Schikhof: De bestaande PPI s hebben niets van ons te vrezen. Pensioen Flexsecurity wordt in één klap grootste PPI Met deze vorm houdt Randstad invloed Meerdere partijen stonden te trappelen om de deelnemers van Stichting Pensioenfonds Flexsecurity aan zich te binden. Maar het ondernemingspensioenfonds kiest ervoor om zichzelf om te vormen in een eigen niet-commerciële premiepensioeninstelling. We willen voldoende invloed houden, verklaart Raimond Schikhof, directeur Flexsecurity. Door Jannie Benedictus Het ondernemingsfonds Flexsecurity, met een beheerd vermogen van 250 miljoen, maakt er geen geheim van dat de laatste dagen van het fonds geteld zijn. Al langer is bekend dat het ondernemingspensioenfonds (OPF) brood ziet in een eigen premiepensioeninstelling (PPI). Flexsecurity verzorgt het pensioen voor de flexwerkers van ondernemingen in de Randstad Groep Nederland (Randstad, Tempo Team, JMW, Sparq). Eind vorig jaar werd naar buiten gebracht dat de risicoverzekeringen voor de voorgenomen PPI worden ondergebracht bij Nationale-Nederlanden en dat AZL (eveneens onderdeel van ING) als administrateur zal optreden. Met beide bedrijven is een samenwerking voor vijf jaar aangegaan. Directeur Raimond Schikhof vertelt dat de trigger om nu snel stappen te zetten, het aflopen van het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden (NN) is. Dat liep af op 3 december 202. NN was belast met de herverzekering en administratieve uitvoering van onze regeling. De herverzekeringsconstructie was voor ons geen optie meer. In 2009 werden wij geconfronteerd met de verlaagde creditrating van NN en daardoor dreigde dat wij de toegezegde kapitalen naar deelnemers moesten verlagen. Die kapitalen zijn in onze regeling niet gegarandeerd en toch moet je ze verlagen, omdat NN misschien niet aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen. Dat vonden we ver gaan. PPI of niet, wij wilden dus sowieso op zoek naar een nieuwe uitvoerder. Governance Los van die ontwikkeling waren toenemende governance-eisen de voornaamste reden voor Flexsecurity om zich te beraden op de toekomst. Wij hebben een paritair bestuur met werkgevers en deelnemers, in ons geval uitzendkrachten. Er wordt steeds meer detailkennis gevraagd en de bestuursleden gaven aan dat dat bijna niet haalbaar was. Veel van die detailkennis heeft betrekking op defined benefits-regelingen terwijl wij een zuivere premieregeling voeren. Inmiddels worden de bestuursmodellen in nieuwe wetgeving weliswaar aangepast, maar we hebben het hier over besluitvorming in 200. Wij zijn toen op zoek gegaan naar een meer passende governance. Tegelijkertijd wilden we de invloed die de onderneming en de deelnemers kunnen uitoefenen, op een hoog niveau houden. Dan vallen een verzekerde regeling en een bedrijfstakpensioenfonds meteen af want je hebt dan weinig meer te vertellen. Al snel kwam de PPI als optimale vorm naar voren: vrijheid in bestuursmodel en voor Randstad een interessant vehikel met het oog op andere premiepensioenregelingen. Denk bijvoorbeeld aan Randstad-onderdeel Yacht; dat kent nu een verzekerdepremieregeling en die zou op het moment dat dat contract afloopt, dus in dezelfde PPI kunnen worden ondergebracht. Bovendien zitten we in vijftig landen en kunnen we op termijn mogelijk ook buitenlandse premieregelingen aansluiten. Invloed Volgens Schikhof was het uitoefenen van invloed de belangrijkste reden om niet te kiezen voor een van de bestaande acht PPI s. Natuurlijk is ons door meerdere partijen gevraagd: willen jullie niet met onze PPI meedoen? Maar wij hebben in principe geen andere partij nodig. Met een beheerd vermogen van 250 mln, een premievolume van bijna 40 mln Wij zeggen het hardop, maar meer werkgevers overwegen deze constructie per jaar en deelnemers, kunnen we het ons veroorloven om een vorm te kiezen waarin we volledig in control zijn. Bovendien: we doen het al, we zijn vanaf januari 203 een pensioenfonds in eigen beheer. Dat is ook wat ons onderscheidt in de vergunningaanvraag: wij voeren al uit. De aanvraag voor een vergunning ligt trouwens nog niet bij De Nederlandsche Bank zoals in de media is gemeld. Dat gebeurt in het eerste kwartaal van dit jaar. Zoals gezegd zijn AZL en NN respectievelijk administrateur en risicoverzekeraar. Het vermogensbeheer was voorheen voor een deel ondergebracht bij een derde ING-onderdeel: ING Investment Management. Kempen Capital Management belegde de andere helft van ons vermogen. Wij hebben ervoor gekozen om nu ons hele vermogen bij Kempen onder te brengen, aldus Schikhof. Alles binnen de ING-familie houden, was niet nodig en over Kempen zijn wij tevreden. Vrezen Wat betekenen de ontwikkelingen voor Schikhof en zijn collega s? Dat plaatje gaan we nog invullen. Wij zitten hier met zeven mensen die ook het bestuursbureau van de Stichting Pensioenfonds Randstad vormen, voor het vaste personeel van Randstad. Materieel zal het op ons geen effect hebben. Dat effect zal eerder gevoeld worden bij het team van NN dat de regeling voorheen uitvoerde, al komen die werkzaamheden er bij AZL weer bij. Ikzelf zal straks mogelijk als be-

17 stuurder van een PPI door het leven gaan. De grootste van Nederland, ja. Maar dat zegt ons niet zoveel. Het is geen commerciële organisatie. De andere PPI s hebben niets van ons te vrezen. Nationale-Nederlanden gaf in een persbericht aan blij te zijn met de rol als risicoverzekeraar in de PPI. Met de keuze voor Nationale-Nederlanden onderstreept Flexsecurity het belang van de goede samenwerking tussen haar verzekeraar en administrateur; het beproefde partnerschap en de jarenlange ervaring met deze specifieke deelnemersgroep, aldus NN. Hardop Het aantal ondernemingspensioenfondsen slinkt al jaren gestaag. Governance is voor velen een issue, weet Schikhof. Vaak wordt gekozen voor een bedrijfstakpensioenfonds of een verzekerde regeling. Al zullen andere grote werkgevers ook heus onze constructie gaan overwegen. Wij zeggen het hardop, maar er zijn er meer. Het nadeel voor veel van hen is dat ze een defined benefit-regeling uitvoeren. Wil je dat veranderen, dan heeft dat veel meer voeten in de aarde en zul je eerst met sociale partners om tafel moeten. Wij hoeven niets aan onze regeling an sich te doen. 8 jan. 203 Pensioen 7 PPI Herverzekering Premieregeling Pensioenfonds De PPI van Randstad is qua omvang gelijk de grootste van Nederland. [ A D V E R T E N T I E ] Van harte gefeliciteerd! Op 3 december 202 heeft Fatum de Thoma Groep te Lochem overgenomen. Hierdoor is een sterke combinatie van internationale allure en lokale slagkracht ontstaan. Wij hebben met veel plezier mogen bijdragen aan de realisatie van deze overname. Wij feliciteren Fatum en Thoma met het behaalde resultaat en wensen hen samen een gouden toekomst toe! van Beem de Jong A D V O C A T E N

18 Nieuw! jaarboek De verzekerings markt in cijfers Bestel snel uw eigen exemplaar Meer informatie en bestellen:

19 Financiële Planning EyeOpen stunt met prijs online hypotheekadvies Kosten exclusief bemiddeling Financiële website Eye- Open is gestart met online hypotheekadvies. Dat richt zich in eerste instantie op starters, die 350 gaan betalen. De eerste maanden ligt die prijs nog lager: 99. De kosten zijn exclusief bemiddeling: wordt de hypotheek ook via EyeOpen gesloten, dan komt bemiddeling uit op 500. Door Rob van de Laar Volgens EyeOpen-directeur Diederick van Thiel wordt met het provisieverbod duidelijk dat consumenten al jaren te veel betalen voor een niet (volledig) onafhankelijk advies. Bij ons kan iedere starter op de woningmarkt eindelijk een écht volwaardig en volledig onafhankelijk advies krijgen. We maken daarbij gebruik van de kennis van honderden adviseurs en een objectieve vergelijking van honderden hypotheekproducten en tientallen aanbieders. EyeOpen claimt alle 336 producten van 32 aanbieders met duizenden varianten en productvoorwaarden aan te bieden. Ook bestaande huiseigenaren kunnen terecht voor een advies: Nu nog voor telefonisch advies, later dit jaar ook online. Vraag en antwoord Tegen betaling van 350 kunnen via een heel eenvoudig vraag-antwoordsysteem gedurende drie maanden van alle aanbieders de financiële mogelijkheden worden bekeken, vergeleken en geoptimaliseerd. Uiteindelijk krijgen ze dan een erkend advies met de allerlaagste maandlasten voor hun unieke situatie. Altijd gevolgd door een afrondend telefonisch adviesgesprek met een gecertificeerde hypotheekadviseur. Die bepaalt uiteindelijk wat de best passende oplossing is. Om starters extra te motiveren, geldt de eerste maanden een prijs van 99. Daarvoor moeten klanten wel achteraf hun mening geven over het online advies. In totaal kan een starter tijdens de introductieperiode een hypotheek sluiten voor 599. Garantie Wie een hypotheek aanvraagt, heeft ook een niet goed, geld terug -garantie. Dat geldt echter alleen voor de bemiddelingskosten en alleen als de hypotheek uiteindelijk niet door de geldgever wordt geaccepteerd, zegt Van Thiel. De advieskosten moeten altijd worden betaald. Maar het kan zijn dat een aanvraag uiteindelijk toch niet doorgaat. Dan is er geen bemiddeling en hoeft er dus ook geen 500 te worden betaald. Met de adviesprijs duikt Eye- Open onder de tot nog toe bekende adviestarieven in de markt. Bij de Rabobank kan een hypotheek worden gesloten vanaf 850; de volgens EyeOpen goedkoopste onafhankelijke adviesketen is Hypotheek Visie met een bedrag van jan. 203 Financiële Planning 9 Hypotheekadvies Online Beloningsmodel AFM Diederick van Thiel: Consumenten betalen al jaren te veel. Beloningsmodel Rabo onder vuur van AFM Het nieuwe beloningsmodel voor hypotheken van Rabobank kan volgens de AFM op een belangrijk punt niet door de beugel. De bank biedt vanaf half december advies op basis van no cure, no pay aan. Volgens de AFM gaat dit in tegen de strikte scheiding tussen advies en productie die het provisieverbod beoogt. Als je pas de advieskosten in rekening gaat brengen op het moment dat de klant een product sluit, lijkt dat toch weer op verknoping van een advies aan een product, aldus AFMwoordvoerder Martijn Pols. Natuurlijk ligt het in de lijn der verwachtingen dat als je bij een aanbieder voor advies binnengaat, hij jou zijn eigen product adviseert. Daar is niets mis mee. Maar de aanbieder mag niet zeggen of suggereren dat advies bij hem gratis is. Dat gaat recht in tegen het principe dat advies en product duidelijk van elkaar gescheiden moeten zijn. In gesprek Een strikte scheiding tussen het advies en het eventueel te sluiten product ziet de AFM als de kern van het provisieverbod. Iedere vorm van het al dan niet in rekening brengen van advies die hier toch enig verband tussen legt, is onwenselijk. Het doel van de nieuwe regelgeving is eerlijk en zuiver financieel advies in het belang van de klant, en kan met een ongewenste koppeling worden ondergraven. De toezichthouder is in gesprek met de Rabobank om te kijken of en in hoeverre het beloningsmodel van de bank past binnen de normen en de doelstelling van het provisieverbod. Maar de uitkomst lijkt al vast te staan: Omdat bij Rabobank advies alleen betaald hoeft te worden als een product bij Rabobank wordt gekocht, ontstaat alsnog de oude situatie waarin advies en product worden vermengd worden. Dit staat haaks op de doelstellingen van het provisieverbod, aldus de AFM. Eerdere strepen Al eerder zette de AFM een streep door andere constructies van aanbieders die het direct in rekening brengen van advieskosten moeten omzeilen. Zo kon ook het voorstel van de ING voor het verrekenen van de kosten in een renteopslag, niet op een goedkeuring van de toezichthouder rekenen. Daarnaast mag een directe aanbieder de kosten van advies en distributie niet structureel kwijtschelden bij sluiten van een financieel product. Ook dat is ontduiking van het provisieverbod. Onder de nieuwe provisieregels moeten niet alleen bemiddelaars en adviseurs kosten van advies en distributie bij de klant rechtstreeks in rekening brengen. Ook directe aanbieders zijn hiertoe verplicht. Deze nieuwe regels bevorderen onder meer dat klanten een goede vergelijking kunnen maken tussen dienstverlening van aanbieders en die van onafhankelijke adviseurs en bemiddelaars. Deze eerlijke vergelijking kan alleen plaatsvinden als de prijs zowel bij aanbieders als bij onafhankelijke adviseurs en bemiddelaars rechtstreeks in rekening wordt gebracht. De kosten van advies en distributie moeten apart op de factuur worden vermeld en rechtstreeks met de klant worden afgerekend. Dit betekent dat directe aanbieders niet kunnen volstaan met het slechts transparant maken van de advies- en distributiekosten die aan de klant wordt gepresenteerd.

20 20 8 jan. 203 Financiële Planning Uitvaart Overname Marktpositie AMjaarboek Financiële Planning Facultatieve Groep staakt verzekeringsactiviteiten ASR verstevigt positie in uitvaart ASR neemt per maart de verzekeringsportefeuille over van de Facultatieve Groep. Het gaat om een portefeuille van uitvaartpolissen met een waarde van 00 mln verzekerd kapitaal. Met de verkoop komt een einde aan de verzekeringsactiviteiten van de Facultatieve. Door Alex Klein Franse verzekeringstak De Facultatieve Groep gaat zich toeleggen op haar kernactiviteiten, zoals de exploitatie van crematoria. Henry Keizer, voorzitter van de raad van bestuur van de Facultatieve Groep: Voor ons was van het grootste belang dat de rechten van de verzekerden gehandhaafd blijven. In ASR hebben we het volste vertrouwen. Ook de vrijheid bij de keuze voor een uitvaartondernemer was voor Facultatieve doorslaggevend om voor ASR te kiezen. We hebben ons altijd afgezet tegen de verplichte winkelnering. Dat kun je het tegenover je verzekerden niet maken om je principes bij de verkoop van je portefeuille over boord te zetten, aldus Keizer, die daar nog aan toevoegt dat hierdoor het aantal overnamekandidaten ook meteen een stuk kleiner was geworden. ASR en Facultatieve zijn geen onbekenden van elkaar; de uitvaartkostenverzekering was een samenwerking tussen de Amersfoortse en Facultatieve. Financieel directeur Jaap de Bruijn stelt dat de overige activiteiten binnen de Facultatieve Groep in de afgelopen jaren zo sterk zijn gegroeid, dat het belang van het verzekeringsbedrijf daarbinnen steeds verder is afgenomen. De markt in Nederland voor uitvaartverzekeraars is enorm complex geworden. Door de huidige marktsituatie en de veranderende eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van het toezicht en de verslaglegging, vraagt het verzekeringsbedrijf daardoor steeds meer managementaandacht. In financieel opzicht heeft de verzekeringstak altijd goed bijgedragen aan het groepsresultaat. Enkel in 2008 en 20 leverde de verzekeringsdivisie, veroorzaakt door een sterk teruggelopen beleggingsresultaat, een negatieve bijdrage aan het groepsresultaat. Over 202 is het financiële resultaat van de verzekeringsdivisie weer uitstekend te noemen, aldus Keizer. Facultatieve voldoet al jaren ruim aan de wettelijke solvabiliteitseisen. Maar dat ging allemaal niet vanzelf. Dan sta je voor de vraag of dat nog in verhouding staat tot het belang van verzekeren binnen het geheel van de groep. Sinds eind 2006 is Facultatieve Groep via Facultatieve Assurances actief op de Franse markt. De Franse portefeuille heeft een geringe omvang en zal door ASR aan een derde partij worden verkocht. ASR brengt de uitvaartpolissen onder bij ASR Levensverzekering N.V. ASR heeft de ambitie om haar positie op de markt van uitvaartverzekeringen verder te verstevigen, aldus Philippe Wits, directeur Uitvaartverzekeringen. De overname van deze gezonde verzekeringsportefeuille biedt ons veel synergievoordelen en bovendien een mooie kans om verder te groeien. De overname past ook goed bij het eind vorig jaar door ASR aangekondigde merk- en distributiebeleid. In AM 20 zei marketingdirecteur Bob Stehmann dat ASR het merk voor de particulier moet worden. En daar hoort uitvaart bij. Nieuwe uitvaartproductie wordt onder het ASR-label gesloten. Bij dit label vind je de families en gezinnen, aldus Stehmann. Daar passen de overgenomen producten van Facultatieve uitstekend bij. Waar was Willis? Dat zullen veel AM-lezers zich hebben afgevraagd toen zij de in AM 20 gepubliceer- de top 25 van intermediairbedrijven onder ogen kregen. Door een fout zijn de gegevens van Willis niet in de lijst opgenomen; daarom vindt u hieronder de aangepaste ranglijst over 20, inclusief het in Amsterdam gevestigde intermediairbedrijf. Top 25 intermediairbedrijven Omzet kantoornaam plaats trend Rabobanken Utrecht 308,8 329,7-6,8% 2 2 Aon Nederland Rotterdam 233,0 208,0 2,0% Unirobe Meeùs Groep (totaal) Nieuwegein 97,7 24,3-8,4% Univé Onderlingen (totaal) Zwolle 52,4 44,2 5,7% 3 3 Meeùs Nieuwegein 34,8 6,8 5,4% 4 4 ABN Amro Bank Amsterdam 88,2 90,6-2,6% 5 5 Zicht Den Bosch 63, 62,6 0,8% 6 6 IAK Verzekeringen Eindhoven 55,5 52,7 5,3% 7 7 Marsh Nederland Rotterdam 47,7 48,6 -,8% 8 9 Aevitae Eindhoven 42,7 4,9,9% 9 2 SAA Nederland Rotterdam 39, 22,8 7,5% 0 8 ING Bank Assurantie Bedrijf Amsterdam 37,0 43,4-4,8% VVAA Adviesbureau Utrecht 29,0 23,0 26,% 2 20 Univé Regio+ Heerhugowaard 27,9 7,9 55,9% 3 8 Mandema & Partners Den Haag 27,7 9,5 42,% 4 6 Independer.nl Hilversum 26,7 20,2 32,2% 5 0 Van Lanschot Chabot Den Bosch 25,0 27,0-7,4% 6 5 PMA Nieuwerkerk a/d IJssel 2,8 20,5 6,3% 7 7 Schouten Zekerheid Rotterdam 2,0 20, 4,5% 8 3 SNS Bank Assurantie Utrecht 20,0 22,0-9,0% 9 20 Univé Stad en Land Apeldoorn 7,7 7,2 2,9% 20 2 Univé Midden Nijkerk 7,5 7,2,9% 2 27 Meijers Assurantiën Amstelveen 4,9 3,8 7,9% Univé Dichtbij Emmen 4,6 3,9 5,0% Willis Amsterdam 4, 4,7-4,% Raetsheren van Orden Alkmaar 3,9,9 6,8% Friesland Bank Assurantie Leeuwarden 3,6 5,0-9,3% (Bedragen in mln)

Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening..

Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening.. Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening.. Start de presentatie 3in1 HYPOTHEEKADVIES van En ú kunt deelnemen.

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen AFM: De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten met een woekerpolis aan om zelf in actie te komen. Wij hebben de

Nadere informatie

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering.

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (W. van der Schors, A.E.M. Brabers, & J.D. de Jong. 8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ DIENSTENWIJZER Als u met ons in zee gaat is het goed dat u meer weet over ons kantoor en wat u van ons kunt verwachten. In deze dienstenwijzer geven we u hier duidelijkheid over. U vindt antwoorden op

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Tarieven en werkzaamheden Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële)

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Tarievenlijst dienstverlening

Tarievenlijst dienstverlening Tarievenlijst dienstverlening Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Skyline Hypotheken B.V. Zadelmakerstraat 59 2984 CC Ridderkerk Telefoonnummer: 0180-712 860 Faxnummer: 0180-412 076 Email: info@skylinehypotheken.nl Kamer

Nadere informatie

Stel & Toes Assurantiën

Stel & Toes Assurantiën Stel & Toes Assurantiën Dienstenwijzer Particulieren Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij?

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij? Algemene informatie EZA verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling. EZA

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen.

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A. Brabers, A. Verleun, R. Hoefman en J. de Jong, Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI 2013 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening Onderwerpen 28 april 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van de Kamp Financieel Adviseurs B.V. Korte Bergweg 53, 3712 AE Huis ter Heide Telefoon: 030-6977745, Fax: 030-2667208 Website: http://www.vandekampadviseurs.nl/ Email: hans@vandekampadviseurs.nl

Nadere informatie

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728. DIENSTENWIJZER Welkom bij Heddema Verzekeringen U heeft de zorg voor uw verzekering en/of andere financiële voorziening aan ons kantoor toevertrouwd. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw belangen bij ons

Nadere informatie

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven De beste producten én pakketkorting Wilt u uw zakelijke klanten deskundig adviseren over bedrijfsrisico s? Biedt u ze graag gemak, overzicht

Nadere informatie

Tarievenlijst dienstverlening

Tarievenlijst dienstverlening Tarievenlijst dienstverlening Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Wft deskundigheidsbouwwerk

Wft deskundigheidsbouwwerk Wft deskundigheidsbouwwerk Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O D & O april 2012 1 Inhoud Actualiteiten Huidige eisen deskundigheid Vergunning Wft pensioenverzekering Wensen minister

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL

Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL In het Dienstverleningsdocument staat wat Hypotheek Adviesgroep Nederland voor u kan betekenen. En uiteraard wat de kosten van onze dienstverlening zijn.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand aan het

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

DE KLEINTJES AAN KOP

DE KLEINTJES AAN KOP SERVICE ZORGVERZEKERAARS ZORGVERZEKERAARS BEOORDEELD DE KLEINTJES AAN KOP Jaarlijks vragen we zo n 10.000 panelleden wat ze van hun zorgverzekeraar vinden. Na vijf jaar is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6 2 Inhoudsopgave Bedrijfsfilosofie...................... 3 Liberforte Pensioen...................... 4 Liberforte Hypotheek...................... 5 Liberforte Werkgeversdiensten..................... 6 3

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Begin nu met besparen

Begin nu met besparen Begin nu met besparen WELKOM! Vaste Lasten Service is een organisatie bestaande uit doeners met kennis van zaken. Wij zijn enthousiast, professioneel en behulpzaam en bovenal zijn uw vaste lasten bij

Nadere informatie

Afspraken buiten kantoortijden zijn ook mogelijk. Voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u ons bereiken op 06-55150027.

Afspraken buiten kantoortijden zijn ook mogelijk. Voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u ons bereiken op 06-55150027. Dienstverleningsdocument Zelfverzekerd De financiële dienstverlening van ons kantoor valt onder de regelgeving van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Wij zijn in het bezit van een vergunning die afgegeven

Nadere informatie

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur Dienstenwijzer Mijn kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag wil ik u laten zien hoe mijn werkwijze is. Bij mij staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn mijn

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Advieswijzer. TAF Hypotheekdiensten

Advieswijzer. TAF Hypotheekdiensten Advieswijzer TAF Hypotheekdiensten Uw financieel adviseur is een samenwerking aangegaan met TAF Hypotheekdiensten. In deze advieswijzer vindt u alle informatie over TAF Hypotheekdiensten. TAF Hypotheekdiensten

Nadere informatie

Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening

Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening Productsoort Onze adviseurs bieden u diensten op het gebied van: 1. hypotheken 2. levensverzekeringen 3. schadeverzekeringen 4. pensioenen.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal Dienstenwijzer Mediair Roosendaal B.V. Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen! Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal U bent van

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstenwijzer Naast algemene informatie over Assurantiekantoor van Duijn vindt u in dit document uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

Onze diensten: wij geven advies en bemiddelen op het gebied van:

Onze diensten: wij geven advies en bemiddelen op het gebied van: Onze diensten: wij geven advies en bemiddelen op het gebied van: 1. schadeverzekeringen: u kunt denken aan de inboedel-, de aansprakelijkheid-, de autode woonhuis-, de ziektekostenverzekering etc. 2. levensverzekeringen:

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER - VERSIE DD 06 NOVEMBER 2012 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL,

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Diana Delnoij, Peter Groenewegen, Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn overgestapt, NIVEL, 2006)

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 1

DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 1 DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 1 DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 2 Duijff en Hunneman Financiële Dienstverlening Matsijslaan 27 1701 NK Heerhugowaard

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT AMIS assurantiën B.V. Losplaatsweg 14 2201 CV NOORDWIJK Tel: 071-3616800 Fax: 071-3621156 E-mail : amisassurantien@hetnet.nl Site : www.amisassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Service Level Agreement. Van

Service Level Agreement. Van Service Level Agreement Van Voor. Paraaf Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2 Modulaire opbouw dienstverlening 3 3. Module communicatie 3 4. Module beheer 4 5. Voorwaarden voor opdrachtgever 5

Nadere informatie

Aflevering 5 - Advies over oversluiten

Aflevering 5 - Advies over oversluiten Aflevering 5 - Advies over oversluiten Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn grote invloed

Nadere informatie

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong. Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Bezitters van een lijfrenteverzekering kunnen (tien)duizenden euro s besparen door aanbieders van lijfrente-uitkeringen goed te

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) EB Verzekeringen Smederijstraat 2 4814 DB BREDA www.ebverzekeringen.nl tel:0161 801 000 fax:0161 801 003 info@ebverzekeringen.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Total Transparency Financial Services (TTFS) ten behoeve van de particuliere klant

Dienstverleningsdocument Total Transparency Financial Services (TTFS) ten behoeve van de particuliere klant Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en hoe wij beloond worden en de hoogte

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (L. Vos & J. de Jong. Percentage overstappers van 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van. Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN Introductie U heeft via ons kantoor één of meerdere (particuliere) schade- of uitvaartverzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Toezichthouder

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hypotheekadvies Geachte heer/mevrouw, U oriënteert zich over de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. U heeft een grote

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Resultaten enquête intermediaire beloning

Resultaten enquête intermediaire beloning De enquête is gehouden onder 2.419 schade intermediairs. 595 (25%) van de aangeschreven assurantieadviseurs stuurde de enquête volledig terug. Daarnaast zijn er ruim 130 assurantieadviseurs die de enquête

Nadere informatie

Alles over de kosten van ons advies

Alles over de kosten van ons advies Alles over de kosten van ons advies Alles wat u vooraf wilt weten over de kosten van onze dienstverlening bij advies en bemiddeling van uw verzekeringen en financiële producten. Advies en abonnementstarieven

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam.

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Leerdam, april 2013 Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële

Nadere informatie

Zorgpremie. Doolhof Ontmaskerd! Vind je weg door het zorgpremie doolhof in 8 heldere stappen!

Zorgpremie. Doolhof Ontmaskerd! Vind je weg door het zorgpremie doolhof in 8 heldere stappen! Zorgpremie Doolhof Ontmaskerd! Vind je weg door het zorgpremie doolhof in 8 heldere stappen! Een goedkope zorgpolis kiezen lijkt soms voordeliger dan in sommige gevallen het geval is. Het komt soms voor

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smartfee.nl

Dienstenwijzer Smartfee.nl Dienstenwijzer Smartfee.nl Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Kantoorgegevens: Smartfee.nl Europalaan 400 3526 KS Utrecht Telefoon: +31 (0)30 267 63

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie