Docentenvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docentenvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?)"

Transcriptie

1 Docentenvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?) Als voorbereiding op de opdracht kunt u onderstaande teksten lezen. Europa in de wereld De Europese Unie houdt zich steeds meer bezig met het buitenland. De EU probeert de leefomstandigheden daar te verbeteren. Bijvoorbeeld door armoedebestrijding, het verbeteren van de mensenrechten en het voorkomen van oorlogen. Armoede, veiligheid en mensenrechten Het bestrijden van de armoede gebeurt onder andere door het geven van geld. Het geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld onderwijs en zorg. De EU geeft ook geld bij rampen. Denk aan een overstroming of hongersnood. Bijvoorbeeld de aardbeving in Haïti. Daarnaast is er steeds meer handel tussen de EU en ontwikkelingslanden. Hoewel dit mogelijkheden geeft voor ontwikkelingslanden, worden deze ook beperkt. Boeren in Europa krijgen namelijk subsidie van de Europese Unie. Hierdoor kunnen ze hun producten voor een lagere prijs verkopen. Ontwikkelingslanden kunnen vaak niet voor een even lage prijs producten verkopen want zij krijgen hiervoor geen subsidie van Europa. Het voorkomen van oorlogen gebeurt door te bemiddelen tussen de ruziënde partijen. Ook kunnen de landen van de Europese Unie militairen 1

2 sturen die tussen beide komen en de vrede bewaken. Dit gaat echter niet altijd helemaal goed. In ruil voor hulp van de Europese Unie behandelen regeringen in ontwikkelingslanden hun volk beter. De EU kan bijvoorbeeld mensenrechten verbeteren in landen waar ze mee samenwerkt. Dat kan vriendelijk door advies te geven of door meer handel te beloven. Het kan ook minder vriendelijk: een land krijgt geen geld meer tot het stopt met het schenden van de mensenrechten. De Europese Unie kan niet altijd wat doen in het buitenland Samen werken aan een buitenlands beleid is niet makkelijk. Voordat de Europese Unie kan praten met andere landen over belangrijke zaken, moeten alle lidstaten het er mee eens zijn. Soms wil één lidstaat niet praten met een land buiten Europa over een probleem. Dit kan zijn omdat die lidstaat bang is dat daardoor de handel met dat land in gevaar komt. Dit betekent dan dat de rest van de Europese Unie ook niets kan doen. Een goed voorbeeld hierbij is het aarzelen om streng op te treden tegen Rusland. Veel landen in Europa zijn namelijk afhankelijk van Rusland voor gas, zo ook Nederland. De landen van de EU kunnen ook besluiten om iets te doen als niet alle landen, maar wel een meerderheid van de 27 landen dat wil. Dan moeten wel eerst de regels van de EU veranderd worden. Voordeel is dat de EU vaker met één stem kan spreken in de wereld. Naar een grote groep landen met dezelfde mening wordt sneller geluisterd dan naar één land. Nadeel is dat je als land niet altijd helemaal zelf het buitenlands beleid kan bepalen. 2

3 Handelsbeleid De Europese Unie voert de meeste spullen ter wereld uit. En ze voert, na de Verenigde Staten, het meeste in. Daarmee is de EU verantwoordelijk voor een vijfde van de wereldhandel. Samenwerken Om hun handelsbelangen in de wereld te beschermen, werken de landen die lid zijn van de Europese Unie samen bij de handel met andere landen. Bij de handel tussen EU-landen worden geen invoerrechten geheven. Dat betekent dat zij niet extra hoeven te betalen als ze producten in een ander land verkopen. Dat maakt handel tussen de lidstaten goedkoper en het maakt de producten die je uiteindelijk in winkels koopt, goedkoper. Voorbeeld: vroeger moest een Franse autofabriek geld aan Nederland betalen om hier auto's te mogen verkopen. Nu hoeft dat niet meer. De Franse fabriek kan daardoor makkelijker (en goedkoper) auto's in Nederland verkopen. Tegelijkertijd hoeft een Nederlandse fabriek ook niet extra te betalen om televisies in Frankrijk te verkopen. Zo kunnen de fabrieken hun producten makkelijker in een ander land aanbieden. Wie een auto of een televisie wil kopen, heeft bovendien meer keus. Handel met landen buiten Europa Voor landen buiten de Europese Unie gelden deze invoerrechten wel. De EU verdient hier veel geld mee. Voorbeeld: een Chinese fabriek die in Nederland speelgoed wil verkopen, moet geld (invoerrechten) betalen aan de Europese Unie. Maar een Spaanse speelgoedfabriek kan hier zijn spullen verkopen zonder extra te betalen, omdat Spanje lid is van de EU. Daardoor kan Spanje makkelijker spullen naar Nederland uitvoeren, terwijl dat voor China moeilijker is. Voor arme landen is het soms lastig om deze invoerrechten te betalen. Daarom hoeven zij in sommige gevallen minder te betalen om producten 3

4 in te voeren in de EU. Sommige mensen willen dat de arme landen vaker op die manier geholpen worden. Anderen beschermen liever de Europese markt tegen goedkope buitenlandse producten. Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid De afgelopen jaren werken de landen van de Europese Unie steeds meer samen op het gebied van misdaadbestrijding. Dit is belangrijk omdat de controles aan de grenzen tussen de landen van de EU voor een groot deel zijn opgeheven. Personen, goederen, diensten en geld mogen zonder controle de grens over. Criminaliteit gaat over landsgrenzen heen Omdat er minder grenscontroles zijn binnen Europa, kunnen misdadigers makkelijker de grens overgaan. Dat gebeurde na het wegvallen van de controles dan ook. Denk bijvoorbeeld aan mensenhandel, drugshandel en autodiefstal. De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom werken de politiediensten uit de landen van de EU samen om de misdaad te bestrijden. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van gegevens. De organisatie die daarbij helpt is Europol. De bestrijding van terrorisme Sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen, is terrorismebestrijding erg belangrijk geworden in de Europese Unie. Politie en inlichtingendiensten van de verschillende Europese landen werken hierbij samen. De EU neemt bijvoorbeeld maatregelen waardoor terroristen moeilijker in Europa kunnen samenwerken. Zo is een lijst van terroristische organisaties en personen opgesteld. Ook zijn de grenscontroles aan de buitengrenzen van de Europese Unie verscherpt. 4

5 Klimaatverandering 'We gebruiken veel meer dan de Aarde aan kan' - dat is in het kort hoe de Nederlandse Europarlementariër Kartika Liotard het probleem samenvatte. De aarde is aan het opwarmen. Dat lijkt niet zo heel erg, maar elders in de wereld heeft dat grote gevolgen. In Afrika, maar ook dichter bij huis. In Spanje wordt al steeds meer land woestijn. Oogsten in India mislukken, de Noord- en Zuidpool smelten en in Nederland resulteert het in een stijging van de zeespiegel. We betalen een prijs, niet alleen in euro's, voor alle spullen die we hebben. De Europese Unie wil dat we net zo veel kunnen blijven kopen, maar zonder dat we het milieu er verder mee belasten. Het klimaat verandert omdat we grondstoffen gebruiken. We kappen bossen, halen olie, kolen en gas uit de grond en verbruiken veel water. Het idee is dat we die grondstoffen duurzaam gaan gebruiken. Dat wil zeggen dat we bij het gebruik zo min mogelijk schade toebrengen aan de omgeving. En dat we niet zoveel gebruiken dat er voor de volgende generatie geen grondstoffen meer over zijn. Een paar bomen kappen maakt voor een bos niet uit, dat groeit wel terug. Kap je de helft weg, dan duurt het eeuwen voor een bos weer helemaal hersteld is. We moeten dus zuinig omgaan met onze omgeving. Maatregelen Er zijn twee manieren waarop we duurzaam kunnen leven. De eerste: we zoeken naar andere grondstoffen waar wel genoeg van is of die zelfs nooit opraken en waar het gebruik ervan niet schadelijk is. Een voorbeeld hiervan is wind- en zonne-energie. Kernenergie is een geval apart. Het opwekken van stroom via kernenergie is veel minder vervuilend dan olie of kolen. Maar het afval is wel radioactief, en dat blijft nog 5

6 duizenden jaren gevaarlijk. Over het gebruik van kernenergie zijn de lidstaten het dan ook nog niet eens. De Europese Unie geeft geld uit aan onderzoek naar duurzame energie. Zo steunt de EU bedrijven die windmolenparken en zonnecellen maken. Dat is nodig, maar er moet nog meer gedaan worden. De tweede manier is besparen. Ons energiegebruik moet omlaag. De Playstation 3 en de nieuwste BMW: we willen graag meer snelheid. Maar als we het milieu willen sparen, kan dat alleen als we minder stroom en minder benzine gebruiken. Dit geldt niet alleen voor het gebruik, we moeten spullen ook zuiniger produceren. Zeker als we steeds meer spullen in ons bezit willen hebben, moet wat we hebben een stuk milieuvriendelijker zijn. Efficiënter en zuiniger. Samenwerken De Europese Unie wil dat we over ruim 10 jaar al ruim 20% minder energie verbruiken, en in 2050 nog maar 50% van wat we nu verbruiken. Om te zorgen dat we dat halen zijn er regels nodig. Apparaten moeten aan bepaalde technische eisen voldoen. Doen ze dat niet dan mogen fabrikanten hun spullen niet verkopen. Ook is er systeem bedacht waar bedrijven die meer vervuilen dan is toegestaan daar voor moeten betalen. Dus, wie zuiniger werkt is goedkoper uit. Het probleem is dat er heel veel moet worden gedaan. Dat kost veel geld en tijd, zonder dat direct te zien is of het helpt. Maar in de Europese Unie zijn we het erover eens dat, als we later nog in een schone wereld willen leven, er nu regels moeten komen. De rest van de wereld moet ook meedoen. De Europese Unie is één van de grootste vervuilers ter wereld. Daar wil de EU iets aan doen. Maar zonder de VS, China, Rusland en de rest van de wereld heeft wat wij doen niet zoveel effect. Daarom doet de EU haar best om andere landen te overtuigen meer te doen dan zijn nu van plan zijn. Dat de Europese Unie de leiding neemt kan ons ook geld gaan opleveren. Als je minder energie verbruikt hoef je ook minder olie en gas te kopen van andere landen. De elektriciteitsrekening gaat omlaag. We kunnen de technologieën die wij hebben bedacht, verkopen aan het buitenland; ook andere landen willen duurzamer gaan leven. Ook zij zullen wel moeten. 6

7 Asiel- en migratiebeleid Europa is een rijk werelddeel zonder oorlogen. Daarom proberen honderdduizenden mensen uit de rest van de wereld hier naar toe te komen, en hier te blijven. Dat kunnen vluchtelingen zijn die in een gammel bootje de Middellandse Zee oversteken. Maar ook Canadezen die voor hun bedrijf in Europa komen werken. Voor alle mensen die naar de Europese Unie komen en daar willen blijven, gelden dezelfde minimumregels. De Europese Unie werkt steeds meer naar één beleid toe. Met dezelfde eisen waaraan een immigrant moet voldoen, en dezelfde procedures die ze moeten doorlopen. In juni 2008 werd overeenstemming bereikt over gezamenlijke regels voor het actief uitzetten van illegale immigranten. Samenwerken Landen delen informatie zodat iemand niet in elk land opnieuw asiel aan kan vragen. Ook helpen de landen elkaar met de controles aan de grenzen. Er zijn Europese teams die plaatselijke politie en douane gaan helpen. Die samenwerking is nodig omdat binnen de Europese Unie mensen in de meeste landen niet meer aan de grens worden gecontroleerd. Daarom moeten afspraken worden gemaakt over de toelating van vreemdelingen. Want als één land daar veel soepeler in is, kan een immigrant vanuit dat land zonder grenscontrole naar andere EU-landen toe. Er wordt gewerkt aan strengere regels voor immigratie, zoals het invoeren van verplichte taallessen voor immigranten. Er zijn immigranten die de Europese landen graag zien komen. Dat zijn hoger opgeleiden, of immigranten die opgeleid zijn voor werk waar we hier te weinig mensen voor hebben. De Europese Unie wil het voor die 7

8 groep juist makkelijker maken en ze een werkvergunning geven waarmee ze gelijk aan het werk kunnen gaan. 8

Samen werken aan een BETERE WERELD. Goed, betaalbaar en duurzaam

Samen werken aan een BETERE WERELD. Goed, betaalbaar en duurzaam Samen werken aan een BETERE WERELD Goed, betaalbaar en duurzaam De wereld krijgt steeds vaker te maken met moeilijke vragenstukken over welvaart, milieu en economie. Vragen die te maken hebben met klimaat

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa Europa moet energie anders gaan produceren, transporteren en verbruiken. INHOUD Waarom een Europees energiebeleid?

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE. Kun je je voorstellen?

KINDEREN IN ARMOEDE. Kun je je voorstellen? informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN ARMOEDE Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over

Nadere informatie

Kenia. Economie. Bron: cross your borders

Kenia. Economie. Bron: cross your borders Kenia Economie Bron: cross your borders De economie is cijfers KENIA NEDERLAND Totale bevolking 35 miljoen 16,6 miljoen Bruto nationaal product (BNP) $ 19,4 miljard $ 629 miljard BNP per hoofd van de bevolking

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen Betrouwbare en betaalbare energie is tegenwoordig een van de grootste uitdagingen voor de EU: als we dat

Nadere informatie

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 15 2 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Checklist 5 1. Waarvoor

Nadere informatie

HET MOBIELTJE Een telefoon op pootjes

HET MOBIELTJE Een telefoon op pootjes HET MOBIELTJE Een telefoon op pootjes Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Herman Bosman Illustraties: CMO en zijn licentiegevers, Flickr, KSSP, Text for Change, Mobile

Nadere informatie

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen!

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Europa gaat om mensen! Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Verantwoording Het verkiezingsprogramma Europa gaat om mensen

Nadere informatie

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade Wat is Fairtrade EERLIJKE HANDEL STAAT VOOROP KEURMERK INTERNATIONALE SAMENWERKING HANDEL GEMEENTE DUURZAAMHEID Een beter leven Veel boeren en arbeiders in arme landen (ook wel ontwikkelingslanden ) hebben

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA

Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA Wie zijn wij? Wat willen wij? 1 Het fundament, de basis van ons project, waarom willen wij de Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie

Nadere informatie

Nederland anno 2030?

Nederland anno 2030? Nederland anno 2030? thematisch katern: DUURZAAMHEID EN DE OVERHEID 4 Bestuurskundige Berichten - Maart 2005 BESCHOUWING: DE WADDENZEE Duurzaamheid en de Waddenzee Op maandag 8 november 2004 stond er in

Nadere informatie

Windenergie Zeekracht

Windenergie Zeekracht Windenergie september 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

Editie 5: Eerlijke handel

Editie 5: Eerlijke handel Editie 5: Eerlijke handel Per Jaar Beter Na meer dan 25 jaar onderhandelen en redetwisten over het oplossen van de armoede in de wereld heeft de wereld acht doelstellingen opgesteld die door alle leden

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES PRIMAIR ONDERWIJS

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES PRIMAIR ONDERWIJS DE ACTIES PRIMAIR ONDERWIJS ACTIES RONDE 1 NEDERLANDSE REGERING De regering beloont mensen als hun koophuis minder warmte verliest (isoleren). De -meter daalt met 5 punten. Het kost 1500 euro. : -1500

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Energie: vuil of schoon?

Energie: vuil of schoon? Info-brief Energie: vuil of schoon? Jij hebt energie nodig om huiswerk te maken, te fietsen of te spelen. Als je energie op is, word je moe. Dan moet je gaan slapen of eten. Slaap en voedsel zijn energiebronnen

Nadere informatie

Tijdens het centraal schriftelijk eindexamen Economie 2012 komen de volgende thema s aan bod:

Tijdens het centraal schriftelijk eindexamen Economie 2012 komen de volgende thema s aan bod: Examenstof vmbo economie Tijdens het centraal schriftelijk eindexamen Economie 2012 komen de volgende thema s aan bod: EC/K/4: Consumptie en consumentenorganisaties Hier gaat het over jouw rol als consument:

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 2 Voorwaarden ARAG Voorwaarden ProRechtCombinatie ARAG ProRechtPolis Zakelijke Particulier Markt juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Spaar energie! Wat is energie? Zelf aan de slag. Waarom energie besparen? Sommige centrales die elektriciteit. Stijn Dekelver

Spaar energie! Wat is energie? Zelf aan de slag. Waarom energie besparen? Sommige centrales die elektriciteit. Stijn Dekelver Stijn Dekelver De maand oktober is al enkele jaren de maand van de energiebesparing. De overheid roept dan alle mensen in Vlaanderen op om zuinig om te gaan met energie. Sommige centrales die elektriciteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam Werkboek voor jonge beleggers 1200 Praagse miniatuur (kleine afbeelding in een boek) van een werkplaats voor manuscripten (geschreven boeken) waar de

Nadere informatie

Beste kiezer, 3. 1 Nederland wereldland 4. 2 Een vrijzinnig land 6. 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8. 4 Het goede leven 10. 5 Duurzame welvaart 12

Beste kiezer, 3. 1 Nederland wereldland 4. 2 Een vrijzinnig land 6. 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8. 4 Het goede leven 10. 5 Duurzame welvaart 12 Verkiezingsprogramma 2006-2010 GROEI MEE Beste kiezer, 3 1 Nederland wereldland 4 2 Een vrijzinnig land 6 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8 4 Het goede leven 10 5 Duurzame welvaart 12 6 Iedereen werkt

Nadere informatie

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 9 juni. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks ook

Nadere informatie