detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL"

Transcriptie

1 detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL

2

3 Inhoud Voorwoord 4 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL Contactpersonen VTL Detacheren met VTL Opdrachtovereenkomst Arbeidsovereenkomst Tarieven detachering Wijziging tarieven Factuur Aansprakelijkheid en schade Overige detacheringsdiensten Arbeidsvoorwaarden van leerlingen Werktijden Urenverantwoording Verzuim Vakantie, feestdagen, kort verzuim en bijzonder verlof Veiligheid Verkeersovertredingen Functioneren Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Bestuurderskaart Vrijstelling van de Vakbekwaamheid VTL StudiePlan Klachten Uw rol als leerbedrijf Het leerwerktraject Taken van de praktijkopleider Handboek Praktijkopleiders Website Praktijkopleider Scholing praktijkopleider Belangrijke adressen Index 27 3

4 Van leerling naar werknemer Al doende leert men. Dat is de kracht van de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Jaarlijks combineren BBL-leerlingen leren en werken met als doel een mbo-diploma te behalen en vakbekwaam aan de slag te gaan. Zij gaan een dag per week naar een ROC of Vakschool en werken gemiddeld vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf. VTL bemiddelt al ruim 30 jaar mbo-leerlingen in BBL-trajecten naar een leerwerkplek in de Transport en Logistiek. VTL doet dit zonder winstoogmerk voor en namens de sector. VTL is in elke regio actief en is landelijk het grootste instituut met dit specialisme. Deze jarenlange ervaring en het landelijk netwerk van bedrijven en scholen zet VTL in om tot de beste match tussen leerbedrijf en leerling te komen. Heeft u vragen? Onze afdeling Customer Relations is op werkdagen tussen en uur voor u bereikbaar op telefoonnummer U kunt ook mailen naar VTL als collectief werkgever Naast het bij elkaar brengen leerbedrijven en leerlingen treedt VTL op als collectief werkgever van leerlingen. VTL maakt met deze dienstverlening de inzet van leerlingen voor leerbedrijven nog aantrekkelijker. Wij ontlasten leerbedrijven dus niet alleen rondom de werving en selectie van leerlingen, maar verzorgen ook diverse bijkomende administratieve taken, laten bedrijven automatisch profiteren van financieel voordelige regelingen en nemen werkgeversrisico s uit handen. Na dit leerwerktraject hebben leerbedrijven de mogelijkheid dit nieuwe talent in dienst te nemen. SOOB De detacheringsdienstverlening van VTL wordt mede mogelijk gemaakt door SOOB. SOOB is het scholings- en opleidingsfonds van de CAO Beroepsgoederenvervoer (CAO BGV). In opdracht van SOOB bevordert VTL de instroom van nieuw vakmanschap in de sector Transport en Logistiek via instroomcampagnes en het faciliteren van leerwerktrajecten via detacheringsdienstverlening. Uw detacheringsgids In deze gids informeren wij u als klant van VTL over onze detacheringsdienstverlening. Deze gids hoort bij de Opdrachtovereenkomst die u met VTL heeft gesloten. 4

5 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL 1.1 Contactpersonen VTL Wij zijn u graag zo goed mogelijk van dienst. Hieronder ziet u bij wie u terecht kunt met welke vraag. VTL Customer Relations in Alphen aan den Rijn De afdeling Customer Relations is binnen VTL uw eerste aanspreekpunt. U kunt deze afdeling bellen of mailen met al uw vragen en mededelingen, zoals: Het doorgeven van beschikbare leerwerkplekken Vragen over de beloning van de leerling binnen uw bedrijf Vragen over de tarifering en facturatie Vragen over de plaatsingsperiode van Vragen over het functioneren van de de leerling leerling Vragen rondom het verzuim van de leerling Vragen over aanvullende dienstverlening Customer Relations is tussen en uur bereikbaar via telefoonnummer Mailen kan naar Uw regionale adviseur VTL heeft door heel Nederland regionale adviseurs. Zij kennen de bedrijven, scholen en leerlingen in de regio. Uw regionale adviseur spreekt de potentiële leerlingen in uw regio en matcht ze met uw organisatie. Na plaatsing houdt hij of zij contact met uw Praktijkopleider, onder andere over de voortgang van de leerling. De Praktijkopleider is de formele begeleider van de leerling. Daarover leest u meer in hoofdstuk Opdrachtovereenkomst 1.3 Arbeidsovereenkomst Nadat de match tussen u en de leerling tot stand is gekomen, ontvangt u een Opdrachtovereenkomst van VTL. Daarin staan de afspraken tussen u en VTL. In de Opdrachtovereenkomst staat onder andere: het op dat moment geldende uurtarief de looptijd van de overeenkomst het aantal uren per week de opzegmogelijkheden de gegevens van de leerling Naast de Opdrachtovereenkomst zijn ook deze Detacheringsgids en de Algemene Voorwaarden van VTL van toepassing. U vindt de Algemene Voorwaarden op Let op: Leerlingen die bij uw bedrijf zijn gedetacheerd, zijn in dienst bij VTL flex en ontvangen hun arbeidsovereenkomst van VTL flex. Deze arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd. De duur van de arbeidsovereenkomst kan afwijkend zijn van de duur van de Opdrachtovereenkomst. VTL heeft Randstad Payroll Solutions gevraagd uitvoering te geven aan de taken van VTL flex. Zij stellen de arbeidsovereenkomst op, verzorgen de salarisverwerking en verwerken tussentijdse aanpassingen in loon en tarief. Op de arbeidsovereenkomst tussen de leerling en VTL flex zijn de ABU CAO en de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing. ABU staat voor Algemene Bond Uitzendondernemingen en VPO voor Vereniging Payroll Ondernemingen. De ABU CAO en VPO Arbeidsvoorwaardenregeling kunt u downloaden op onze website Indien er een opzegtermijn in de Opdrachtovereenkomst overeengekomen is, dan bedraagt deze 1 kalendermaand. Voorbeeld: opzeggen per 15 februari? 31 maart is de laatste werkdag. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Vragen over de opzegmogelijkheden? Bel Customer Relations op of mail naar 5

6 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL 1.4 Beloning In de arbeidsovereenkomst van de leerling staat onder andere de beloning waar de leerling recht op heeft. Het beloningsbeleid voor leerlingen is op 1 mei 2013 aangepast. Dat betekent dat er twee beloningsregelingen zijn, namelijk: 1. Voor leerlingen die hun opleiding gestart zijn voor 1 mei Voor leerlingen die hun opleiding gestart zijn op of na 1 mei 2013 Deze twee beloningsregelingen worden hierna toegelicht. 1. Opleiding gestart voor 1 mei 2013: VTL Beloningsregeling Leerlingen die voor 1 mei 2013 met hun opleiding gestart zijn ontvangen een beloning volgens het VTL Beloningsregeling. De VTL Beloningsregeling is gebaseerd op: de CAO Beroepsgoederenvervoer het wettelijk minimum uurloon de leeftijd van de leerling de opleiding van de leerling het bezit van het rijbewijs C Leerlingen Chauffeur Goederenvervoer ontvangen in deze regeling een verhoging van hun loon zodra zij hun rijbewijs C aan VTL kunnen overleggen. De toeslagen voor weekendwerk, ploegen, feestdagen en andere vergoedingen worden door de CAO Beroepsgoederenvervoer bepaald. In paragraaf 1.5 Tarieven detachering vindt u hierover meer informatie. Voor leerlingen die voor 1 mei 2013 met hun opleiding gestart zijn, geldt een reiskostenvergoeding afhankelijk van de reisafstand tussen woonadres en de leerwerkplek. De afstand wordt bepaald op basis van de kortste route via de ANWB Routeplanner. Deze vergoeding wordt niet aan u doorbelast en bedraagt: Aantal kilometers per dag enkele reis 0 24 km km km 40 km of meer Vergoeding per dag (netto) geen vergoeding 3,01 3,54 4,85 Leerlingen die na 1 mei 2013 bij u starten, maar voor 1 mei 2013 met hun opleiding gestart zijn, vallen ook onder deze beloningsregeling. Indien bestaande leerlingen na 1 mei 2013 een andere opleiding gaan doen, vallen ze onder de nieuwe regeling. Voor de actuele lonen en tarieven heeft VTL voor haar klanten tariefkaarten beschikbaar. Deze kunt u aanvragen bij de afdeling Customer Relations via telefoonnummer Let op: Leerlingen in de leerwerktrajecten Medewerker en Coördinator Havenlogistiek of Havenoperaties kennen een eigen loontabel. Voor hen is op 1 mei 2013 niets gewijzigd. 6

7 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL 2. Opleiding gestart op of na 1 mei 2013: CAO Beroepsgoederenvervoer Leerlingen die op of na 1 mei 2013 gestart zijn met hun opleiding ontvangen een beloning volgens de CAO Beroepsgoederenvervoer. Zij worden ingeschaald volgens deze CAO. Niet de opleiding van de leerling of het in het bezit zijn van een rijbewijs C zijn in deze CAO bepalend voor de hoogte van de beloning, maar de feitelijke werkzaamheden bij het leerbedrijf. U kunt de CAO Beroepsgoederenvervoer downloaden op de website Op vindt meer informatie over hoe werkzaamheden / functies moeten worden ingeschaald. Met de toepassing ervan mag u uiteraard op ons advies rekenen. De toeslagen voor weekendwerk, ploegen, feestdagen en andere vergoedingen worden door de CAO Beroepsgoederenvervoer bepaald: dit is niet afwijkend van de regeling voor 1 mei Deze leerlingen hebben recht op ADV conform de CAO Beroepsgoederenvervoer. De ADV wordt in de vorm van een toeslag per uur uitbetaald en gefactureerd. Zie hiervoor ook paragraaf 1.5 Tarieven detachering. Leerlingen ontvangen een reiskostenvergoeding conform de bij u geldende reiskostenregeling. Zodra een leerling bij u start wordt uw reiskostenregeling bij u nagevraagd en toegepast. De fiscaal onbelaste vergoeding wordt zonder opslag bij u in rekening gebracht. Let op: voor SOOB-contribuanten geldt voor 2013 dat de reiskosten niet in rekening worden gebracht. Het beleid voor 2014 is op het moment van het schrijven van deze Detacheringsgids nog niet bekend en wordt later dit jaar in overleg met SOOB bepaald. 7

8 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL 1.5 Tarieven detachering Het uurloon is de basis voor het uurtarief. Daarom is de van toepassing zijnde beloningsregeling (zie paragraaf 1.4 Beloning) van belang. Om tot het uurtarief (factuurtarief) te komen wordt het uurloon verhoogd met: verplichte afdrachten zoals sociale premies en loonbelasting reserveringen voor vakantiedagen, feestdagen, kort verzuim en bijzonder verlof: u ontvangt geen factuur indien er niet gewerkt wordt wegens vakantie, een feestdag, kort verzuim (zoals dokters- of tandartsbezoek) of bijzonder verlof (zoals huwelijk of overlijden), maar de leerling krijgt dit wel uitbetaald. reservering voor vakantietoeslag: u ontvangt dus geen factuur voor de vakantietoeslag, maar de leerling krijgt dit wel uitbetaald (8%). reservering voor ziekte: ook voor ziekte geldt dat de leerling wel recht heeft op loondoorbetaling na een wachtdag maar u geen factuur ontvangt. U loopt dus geen risico op loondoorbetaling bij ziekte ongeacht de duur van het verzuim. reservering voor leegloop: indien de leerling gedurende een lopende arbeidsovereenkomst onverhoopt zonder leerwerkplek komt te zitten, moet het loon in de meeste gevallen wel worden doorbetaald door VTL. bureaumarge: voor de kosten van de salarisverwerking, facturatie, verzuimbegeleiding, arbodienst e.d. het wettelijk geldende BTW-percentage Let op: Speciaal voor SOOB-contribuanten kent VTL extra aantrekkelijke uurtarieven, mogelijk gemaakt door SOOB. Het uurtarief wordt indien van toepassing - verlaagd met voordelen uit diverse regelingen, zoals: Wet Vermindering Afdrachten Onderwijs voor BBL-leerlingen (WVA-O) Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jongarbeidsgehandicapten voor jongeren met de Wajong-status. VTL brengt het fiscale voordeel van de WVA-regeling automatisch in mindering op de detacheringstarieven voor BBL-leerlingen. Voorwaarde is dat er voor die periode een geldende BeroepsPraktijkVormingsOvereenkomst (BPVO) is tussen u, de mbo-opleiding en de leerling. De BPVO wordt ook wel een PraktijkOvereenKomst (POK) genoemd. Deze overeenkomst ontvangt u van het ROC of de Vakschool van de leerling en dient - door alle partijen getekend - in bezit te zijn van VTL. Let op: De overheid heeft aangekondigd de WVA-regeling per 1 januari 2014 te wijzigen van een fiscale regeling naar een subsidie. De details zijn op het moment van het schrijven van deze Detacheringsgids nog niet bekend. De invloed van deze wijziging op de geldende tarieven is derhalve nog niet bekend. 8

9 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL Indien VTL in het bezit is van een verklaring waaruit blijkt dat de leerling de Wajong-status heeft, wordt het uurtarief automatisch verlaagd. De verlaging van het uurtarief op basis van de Wajong kan samengaan met de verlaging van het tarief door de WVA-O. Het uurtarief voor leerlingen die op of na 1 mei 2013 met hun opleiding gestart zijn, is ook afhankelijk van uw keuze om de Opdrachtovereenkomst tussentijds opzegbaar te maken of deze opzegbaarheid uit te sluiten. Indien u de opzegbaarheid uitsluit, ontvangt u een korting op het uurtarief. Wat altijd geldt, ongeachte uw keuze, is dat u gedurende de eerste maand na de start van een voor u nieuwe leerling per direct de Opdrachtovereenkomst kunt opzeggen. Voor de actuele lonen en tarieven heeft VTL voor haar klanten tariefkaarten beschikbaar. Deze kunt u aanvragen bij VTL Customer Relations via telefoonnummer Naast het uurtarief worden eventueel van toepassing zijnde toeslagen en vergoedingen in separaat in rekening gebracht. Uursoort Voorwaarde Tarief Overuren Na 40 bij het leerbedrijf gewerkte uren per week 130% van het uurloon vermenigvuldigd met 1,27. In het weekend en op feestdagen gelden de desbetreffende toeslagen. Deze worden niet verhoogd met de overwerktoeslag Zaterdaguren Werken op zaterdag 150% van het uurtarief*. (De toeslag is 50%).** Zondaguren Werken op zondag 200% van het uurtarief*. (De toeslag is 100%)** Feestdaguren Werken op een erkende feestdag 200% van het uurtarief*. (De toeslag is 100%)** Ploegentoeslag Structureel conform een dienstenrooster in tenminste twee diensten per etmaal werken 100% van het uurtarief* vermeerderd met het toeslagpercentage maal het uurtarief* (tussen de 8,75% en 13,75% per uur: zie ook paragraaf 2.2) Tussen de aanvangstijdstippen van de twee ploegen ligt tenminste 8 uur Koudetoeslag Structureel werken in vrieshuizen Bruto 28,64 bruto per vier weken / 7,16 bruto per week vermenigvuldigd met 1,27 Onbelaste vergoedingen Fiscaal onbelast uit te vergoeden De onbelaste vergoeding zonder opslag, waaronder verblijfskostenregeling Belaste vergoedingen Fiscaal belast te vergoeden De belaste vergoeding vermenigvuldigd met 1,27, waaronder ADV-toeslag 9

10 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL * U neemt voor de berekening het uurtarief exclusief WVA-O (BBL) en/of Wajong-korting, genaamd standaard op de tariefkaarten. ** Indien de grens van 40 uren per week wordt overschreden op een zaterdag, zondag of feestdag, geldt voor de uren boven de 40 uur dezelfde tarieffactor als voor overuren, namelijk 1,27, oftewel op zaterdag: het bruto uurloon x 150% (=zaterdagtoeslag) x 1,27. Rekenvoorbeeld (exclusief eventuele WVA-O en/of Wajong-korting): Het tarief voor een overuur berekent u als volgt: bij een uurloon van 5,37 euro, wordt het uurtarief 5,37 euro x 130% (=overwerktoeslag) x 1,27 = 8,87 euro. In paragraaf 2.2 van deze Detacheringsgids vindt u meer informatie over de hoogte van de ploegentoeslag en de verblijfkostenregeling. De CAO Beroepsgoederenvervoer bepaalt welke toeslagen en vergoedingen van toepassing zijn. U vindt de volledige CAO Beroepsgoederenvervoer op onze website. Uiteraard kunt u met vragen terecht bij Customer Relations op telefoonnummer of via de mail 1.6 Wijziging tarieven Het tarief in de Opdrachtovereenkomst kan gedurende de opdracht wijzigingen. Voorbeelden waardoor tarieven kunnen wijzigen (niet limitatief) zijn: Wijziging CAO-loon Wijziging wettelijke minimum-uurloon Wijziging in sociale premies, belastingen en andere verplichte afdrachten Wijzigingen in de reserveringen voor bijvoorbeeld feestdagen (het aantal erkende feestdagen op werkdagen kan per kalenderjaar verschillen. Zie ook paragraaf 1.5 Tarieven detachering) Wijziging in het jeugdloon door verjaardag leerling Wijziging in verplichte pensioenafdrachten Wijziging in loon door andere werkzaamheden (alleen in de nieuwe regeling vanaf 1 mei 2013: zie paragraaf 1.4 Beloning) Wijziging in loon na behalen rijbewijs C (alleen in de oude regeling voor 1 mei 2013: zie paragraaf 1.4 Beloning) Wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals de ziektewet. 1 januari is een datum waarop de tarieven doorgaans veranderen door wijzigingen in sociale premies en in verband met het aantal feestdagen in het desbetreffende kalenderjaar. Soms spelen ook CAO-wijzigingen en wijzigingen in het wettelijke minimumuurloon mee. Deze laatste twee wijzigingen vinden vaak ook op 1 juli plaats. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over dergelijke tariefswijzigingen. Na iedere wijzigingen verstrekt VTL flex u per leerling op maat de nieuwe tarieven. Helaas worden wij soms laat geconfronteerd met zaken die invloed hebben op het tarief, waardoor wij niet altijd in staat zijn u ruim van te voren te informeren. 10

11 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL 1.7 Factuur U ontvangt een factuur voor het in de Opdrachtovereenkomst overeengekomen aantal uren (doorgaans 32 uur per week), tenzij deze uren niet gewerkt zijn door: ziekte (on)betaald verlof officiële feestdagen kort verzuim conform de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling buitengewoon verlof (conform de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling (rij)opleiding Dit betekent dus dat u alleen de gewerkte uren betaalt. Houdt u wel rekening met het minimum aantal uren in de Opdrachtovereenkomst. Het exact aantal uren en de uursoorten die gefactureerd worden, worden gebaseerd op de urenverantwoording van u en uw leerling. U bent verantwoordelijk om de gewerkte uren juist en tijdig aan te leveren, namelijk op de maandag volgend op de werkweek voor uur. Indien u de uren later inlevert, ontvangt de leerling later zijn of haar geld. Wij verzoeken u bij het later aanleveren van de uren hierover duidelijk te communiceren met uw leerling. De leerling levert de niet-gewerkte uren aan, zoals vakantiedagen. Indien achteraf blijkt dat de doorgegeven uren afwijken van de feitelijke uren, zal een correctie plaatsvinden. Hierop zit geen verjaringstermijn. De standaard betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. 1.8 Aansprakelijkheid en schade De leerlingen werken onder uw leiding en toezicht. Het zijn vaak jeugdige personen die intensieve begeleiding en toezicht nodig hebben. Voor jeugdige personen gelden bovendien vaak andere eisen aan de arbeidsomstandigheden dan voor volwassen personen. Denk daarbij onder andere aan de Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet. Zo dient u de leerling voor aanvang van de werkzaamheden te informeren over de arbeidsomstandigheden en waar nodig veiligheidsinstructies en beschermende middelen aan te reiken. VTL verstrekt alle leerlingen veiligheidsschoenen. U dient er op toe te zien dat ze ook daadwerkelijk gedragen worden. U dient zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren. Het betreft aansprakelijkheid voor: schade die de leerling lijdt doordat schade die de leerling lijdt door schade die voortvloeit uit het doen of een aan hem toebehorende zaak beschadigd of verloren raakt. uitoefening van de werkzaamheden, waaronder letselschade nalaten van de leerling of uit enige verbintenis tussen u en de leerling en/ of derde Informeer bij uw verzekering naar de dekking. Houd daarbij rekening met verschillen in wat wettelijk mag en wat de verzekering dekt. Wettelijk gezien mag een persoon zonder rijbewijs rijden op eigen, afgesloten terrein. Maar mag dat ook van uw verzekering? Check ook in hoeverre een reisverzekering noodzakelijk is, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Meer over aansprakelijkheid en arbeidsomstandigheden leest u in de Algemene Voorwaarden. 11

12 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL 1.9 Overige detacheringsdiensten Voordetacheren U kunt de leerling ook eerder inzetten, nog voordat de BBL-opleiding aanvangt. Op deze manier kan de leerling een vliegende start maken, bijvoorbeeld gedurende de voorafgaande (zomer)vakantie. Dit is een periode waarin de BPVO nog niet geldt en er dus geen aanspraak gemaakt kan worden op WVA (zie ook paragraaf 1.5: Tarieven detachering). Voor de uren die gewerkt worden in deze periode geldt het standaard detacheringstarief exclusief WVA-O-korting (BBL). Nadetacheren Is de leerling klaar met zijn opleiding, dan mag u de ex-leerling zelf in dienst nemen. U kunt ook kiezen voor het gemak en de flexibiliteit van VTL en de detachering verlengen, bijvoorbeeld omdat u nog niet kunt overzien of u de leerling zelf in dienst kunt nemen. Welke mogelijkheden er zijn is maatwerk en afhankelijk van de periode dat de leerling via VTL werkzaam is geweest. Onze afdeling Customer Relations adviseert u graag. Bij nadetacheren geldt ook geen BPVO meer en dus kan er geen aanspraak meer op WVA gemaakt worden en geldt het standaard detacheringstarief exclusief WVA-O-korting (BBL) (zie ook paragraaf 1.5: Tarieven detachering) Tarieven Voor de actuele lonen en tarieven voor voor- en nadetacheren heeft VTL voor haar klanten tariefkaarten beschikbaar (zie de kolom genaamd standaard. Deze kunt u aanvragen bij de afdeling Customer Relations via telefoonnummer (kies tweemaal optie 2 in het menu). 12

13 13

14 2. Praktische informatie In hoofdstuk 2 volgt een overzicht van praktische informatie rondom het leerwerktraject. 2.1 Werktijden Leerling gaan gedurende het leerwerktraject gemiddeld één dag per week naar school om de theorie van het vak te leren. In schoolvakanties vervalt deze schooldag.leerlingen in het leerwerktraject voor Chauffeur Goederenvervoer volgen daarnaast de Rijopleidingen en leggen rijexamens af. De overige dagen van de werkweek werken ze in uw bedrijf. In de Arbeidstijdenwet is vastgelegd hoeveel uur iemand per week mag werken. In deze paragraaf vindt u informatie over werktijden en schooltijden. Schooldagen De theorie van het vak leert de leerling op een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) of op een Vakschool. Vanzelfsprekend dient u de leerling in de gelegenheid stellen om deze schooldag bij te wonen. Dat betekent doorgaans dat de leerling op deze schooldag niet werkt. Als de schooltijden het toestaan, is het prima als de leerling op een schooldag toch enkele uurtjes werkt. Houd daarbij rekening dat het aantal uur op school en op het werk tezamen binnen de perken blijft in verband met concentratie in de klas en veiligheid op de werkplek. Schooldagen worden binnen de Arbeidstijdenwet gezien als arbeidsdagen. De schooldag telt daarom mee voor het totaal aantal uren dat de leerling per week aan zijn of haar opleiding besteedt. Schooldagen worden overigens niet uitbetaald aan de leerling, tenzij u er zelf voor kiest deze uren wel te vergoeden aan de leerling. Tijdens schoolvakanties mag de leerling wel werken op een schooldag. Dat is echter niet verplicht; de leerling en u bepalen in overleg of dat wel of niet gewenst is. Rijopleiding Volgt de leerling het leerwerktraject voor Chauffeur Goederenvervoer, dan is hij of zij meerdere dagen per jaar afwezig in verband met de Rijopleidingen. De leerling ontvangt zelf de planning en stemt deze af met u. De Rijopleidingen bestaan uit rijlesuren, praktijktoetsen, uren voor examenbegeleiding en examens. De Rijopleidingen worden verzorgd door een VTL Opleider. U dient de leerling uiteraard in de gelegenheid te stellen om de Rijopleidingen te volgen. De uren die niet gewerkt worden door het volgen van de Rijopleidingen worden niet in rekening gebracht, tenzij u er zelf voor kiest deze uren wel te vergoeden aan de leerling. De leerling kan er voor kiezen om 14 verlofuren op te nemen voor de uren die hij of zij niet werkt vanwege de Rijopleidingen. Arbeidstijden De Arbeidstijdenwet bepaalt hoeveel uren en op welk tijdstip van de dag werknemers mogen werken. Het is van belang u hier aan te houden in het kader van de veiligheid op de werkplek, zeker bij de kwetsbare doelgroep jeugdigen. De Arbeidsinspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat zien hierop toe. Houdt u rekening met beperkende clausules in uw aansprakelijkheids- en schadeverzekeringen die in werking kunnen treden bij overschrijding van de regels van de Arbeidstijdenwet. Voor leerlingen onder de 18 jaar geldt: Als het ROC of de Vakschool van de leerling normaal geopend is (dus als het geen vakantietijd is), mag hij of zij maximaal 36 uur per week werken. Over een periode van 4 weken mag de leerling dan gemiddeld per week nooit meer dan 32 uur werken. Deze 32 uur geldt voor de vier dagen dat de leerling werkt, en niet voor de dag dat hij of zij naar school gaat. Bijvoorbeeld: werkt de leerling in een week 36 uur, dan moet hij of zij in de komende 3 weken in totaal 4 uur minder werken dan gemiddeld. Als het ROC of de Vakschool gesloten is, mag de leerling 5 dagen per week werken. Dan geldt dat hij of zij maximaal 45 uur per week mag werken. Over een periode van 4 weken mag de leerling dan echter nooit meer dan 40 uur gemiddeld per week werken. Bijvoorbeeld: werkt hij of zij in een week 45 uur, dan moet de leerling in de komende 3 weken totaal 5 uur minder werken dan gemiddeld. Als de leerling nog geen 18 is, mag hij of zij geen nachtdiensten (van uur t/m uur) draaien.

15 2. Praktische informatie Voor leerlingen van 18 jaar en ouder geldt: Als het ROC of de Vakschool normaal geopend is (dus als het geen vakantietijd is), mag de leerling maximaal 12 uur per dienst werken met een maximum van 52 uur per week. Over een periode van 16 weken mag de leerling dan nooit meer dan 40 uur gemiddeld per week werken. leerling in een bepaalde week 44 uur, dan moet hij of zij in de komende 15 weken totaal 4 uur minder werken dan gemiddeld. week mag werken. Deze 40 uur geldt voor de vier dagen die de leerling werkt en niet voor de dag dat hij of zij naar school gaat. Bijvoorbeeld: werkt de Als het ROC of de Vakschool gesloten is, mag de leerling 5 dagen per week werken. Dan geldt dat hij of zij maximaal 60 uur per Over een periode van 16 weken mag de leerling dan nooit meer dan 48 uur gemiddeld per week werken. Bijvoorbeeld: werkt de leerling in een bepaalde week 50 uur, dan moet hij of zij in de komende 15 weken in totaal 2 uur minder werken dan gemiddeld. Deze arbeidstijden zijn gebaseerd op de Arbeidstijdenwet. Er kunnen echter meer regelingen van toepassing zijn, zoals regelingen over verplichte rusttijden en de vrije zondag. Leerbedrijven dienen zich minimaal te houden aan afspraken uit de eigen CAO of wet- en regelgeving uit de bedrijfstak (bijvoorbeeld het Arbeidstijdenbesluit Vervoer ). 15

16 2. Praktische informatie 2.2 Urenverantwoording In de Opdrachtovereenkomst staat de arbeidsomvang, doorgaans 32 uur per week. Deze uren moeten verantwoord worden om tot de juiste uitbetaling van loon, toeslagen en vergoedingen te komen en om tot de juiste facturatie te komen. Uren doorgeven Het leerbedrijf geeft de gewerkte uren door aan VTL flex. De leerling geeft zelf de niet-gewerkte uren door. Die uren samen moeten minimaal de afgesproken arbeidsomvang bedragen, zoals overeengekomen in de Opdrachtovereenkomst. Digitaal Wekelijks geeft u het aantal gewerkte uren door aan VTL flex. Dit gaat via een online module van VTL flex. Hiervoor heeft u een inlogcode ontvangen. De instructie voor het invoeren van de uren vindt u op onze website via Op tijd De uren dienen uiterlijk op maandag voor uur ingevoerd te zijn, zodat de leerling dezelfde week het loon ontvangt. Indien u de uren later doorgeeft ontvangt de leerling een week later salaris. Hierdoor kan de leerling in de problemen komen met zijn reis- en opleidingskosten. Het is dus van belang tijdig de uren aan VTL flex door te geven. Lukt dat niet? Informeer dan uw leerling over de vertraging. Uursoorten U dient zelf op de urenverantwoording aan te geven of er sprake is van een van onderstaande uursoorten of vergoedingen Uursoort Voorwaarde Toeslag Overuren Na 40 bij het leerbedrijf gewerkte 30% toeslag. In het weekend en op feestdagen gelden de uren per week desbetreffende toeslagen. Deze worden niet verhoogd met de overwerktoeslag Zaterdaguren Werken op zaterdag 50% van het uurtarief* Zondaguren Werken op zondag 100% toeslag Feestdaguren Werken op een erkende feestdag 100% toeslag Ploegentoeslag Structureel conform een dienstenrooster in tenminste twee diensten per etmaal werken Tussen de aanvangstijdstippen van de twee ploegen ligt In twee ploegen indien de vroege dienst start op of na uur en late dienst op of na uur: 8,75% toeslag In twee ploegen met een dagdienst en een nachtdienst die begint op of na uur of eindigt na uur: 11,25% toeslag. In drie ploegen of meer: 13,75% toeslag tenminste 8 uur Koudetoeslag Structureel werken in vrieshuizen Bruto 28,64 bruto per vier weken / 7,16 bruto per week. Onbelaste vergoedingen Fiscaal onbelast uit te vergoeden De onbelaste vergoeding zonder opslag, waaronder verblijfskostenregeling Let op: Als de leerling nog geen 18 jaar oud is, mag hij of zij alleen in ploegendienst werken tussen 6.00 uur en uur, met een maximum van 9 uur per dag. Onder de 18 jaar mag een werknemer nooit nachtdiensten draaien. 16

17 2. Praktische informatie Verblijfskostenvergoeding CAO Beroepsgoederenvervoer Als de leerling voor het werk onderweg is als chauffeur, koerier of bijrijder, ontstaat er recht op de verblijfskostenvergoeding. Die bestaat uit een vergoeding voor maaltijden, andere consumpties en kleine uitgaven. Deze vergoeding kan netto vergoed worden en wordt zonder toeslag in rekening gebracht. Wanneer recht op verblijfskostenvergoeding? Stap 1. Kijk eerst hoe lang de rit heeft geduurd, inclusief pauze. Korter dan vier uur? Dan is er geen recht op een vergoeding. Langer dan vier uur? Dan is er recht op een onbelaste vergoeding (netto) van 0,58 euro per uur (per 01 juli 2013) of op de avondurenvergoeding (stap 2). Stap 2. Kijk vervolgens of er recht is op de avondurenvergoeding. Hierop is recht als de leerling vóór uur is vertrokken EN de rit langer dan 4 uur heeft geduurd. Er is dan recht op een hogere onbelaste vergoeding (netto) van 2,62 euro per uur (per 01 juli 2013) voor de uren inclusief pauze tussen en uur. Voorbeeld 1: De leerling vertrekt om uur en is om uur terug (totaal 3 gewerkte uren). De rit heeft dus korter dan 4 uur geduurd. Recht op vergoeding: Nee Voorbeeld 2: De leerling vertrekt om uur en is om uur terug (totaal 5 gewerkte uren). De rit duurde dus langer dan 4 uur. Recht op vergoeding: Ja Is er in voorbeeld 2 ook recht op avondurenvergoeding? Nee, ook al is er gewerkt tussen uur en uur. Er is namelijk na uur gestart, namelijk om uur. Voorbeeld 3: De leerling vertrekt om uur en is om uur terug (totaal 7 gewerkte uren). De rit heeft langer dan 4 uur geduurd. Recht op vergoeding: Ja Is er in voorbeeld 3 ook recht op avondurenvergoeding? Ja, want er is vóór uur gestart, namelijk om uur. In plaats van 0,58 euro per uur ontvangt de leerling 2,62 euro per gewerkt uur tussen en uur Alle bedragen zijn onder voorbehoud. Aan deze bedragen kun je geen rechten ontlenen. Vragen Ten einde de uitbetaling van salaris en de facturatie juist te laten verlopen raden wij u aan bij eventuele onduidelijkheden contact op te nemen met de afdeling Customer Relations op telefoonnummer of via 17

18 2. Praktische informatie 2.3 Verzuim Als de leerling ziek is, gelden de onderstaande afspraken. Ziek melden Als de leerling om wat voor reden dan ook op de afgesproken uren niet kan werken, dient hij of zij dat altijd met u te bespreken. Ook een bezoek aan de dokter, specialist of tandarts dient de leerling vooraf aan u te melden. De leerling dient zich vóór werktijd ziek te melden bij de leidinggevende van het leerbedrijf (vaak de Praktijkopleider) én tussen 8.30 en uur bij de afdeling Customer Relations van VTL. Een ziekmelding moet: tijdig gebeuren telefonisch gebeuren door de leerling zelf gedaan worden Tijdens de verzuimperiode moet de leerling telefonisch bereikbaar zijn en op het bij VTL bekende verpleegadres aanwezig zijn. Deze afspraken zijn van belang in verband met de verzuimbegeleiding door VTL en de Arbodienst en in verband met (steekproef)controles op het verpleegadres. De leerling is verplicht alles te doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Hij of zij is ook verplicht om alles na te laten wat het herstel kan belemmeren. Bij onverantwoord gedrag tijdens de ziekteperiode of bij het niet naleven van de regels bij verzuim kan de doorbetaling van het salaris worden gestopt. De kosten van de verzuimbegeleiding door VTL en door de Arbodienst zijn in het uurtarief inbegrepen, net als de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Alleen als het verzuim voortvloeit uit een bedrijfsongeval, dan kan VTL besluiten de kosten op u te verhalen. Doorgaans vergoedt uw verzekering deze kosten. Beter melden De leerling moet zich op bij voorkeur de dag voordat hij het werk hervat, beter melden bij zijn leidinggevende van het leerbedrijf. Op de dag van werkhervatting moet de leerling zich beter melden bij de afdeling Customer Relations. Twijfel Twijfel u over de noodzaak van het verzuim? Of houdt de leerling zich volgens u niet aan de regels tijdens verzuim? Bespreek dit dan met de leerling en schakel waar nodig met onze afdeling Customer Relations. Desgewenst gaan wij het gesprek met de leerling aan en indien nodig nemen wij passende maatregelen. 2.4 Vakantie, feestdagen, kort verzuim en bijzonder verlof Vakantie- en verlofdagen neemt de leerling in overleg met u op. De leerling geeft na uw akkoord de uren zelf door aan VTL. Voor de leerling gelden de onderstaande regelingen. Vakantie De leerling heeft per kalenderjaar recht op 21 vakantiedagen indien hij of zij wekelijks 32 uur (vier dagen) werkt. De opbouw van vakantie gaat naar rato het aantal gewerkte uren. De leerling kan online zijn verlofsaldo checken. Feestdagen Op alle erkende feestdagen krijgt de leerling doorbetaald. Voorwaarde is wel dat de feestdag valt op een dag waarop hij of zij gewoonlijk wel werkt én dat er bij het leerbedrijf niet wordt gewerkt. U ontvangt geen factuur voor deze uren. 18

19 2. Praktische informatie De nationaal erkende feestdagen in Nederland zijn: Nieuwjaarsdag, Koningsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, beide Kerstdagen, Bevrijdingsdag (eens per vijf jaar, als op die dag algemeen vrij wordt gegeven). Als een nationale feestdag op een werkdag valt en de leerling op die dag niet werkt, geeft de leerling dit door aan VTL. U hoeft voor deze dag niets te regelen. Als de leerling op een nationale feestdag wel werkt, dan heeft de leerling recht op de feestdagtoeslag van 100%. De gewerkte uren op een feestdag geeft u als leerbedrijf door met het juiste toeslagpercentage, namelijk 100%. Kort verzuim Een bezoek aan tandarts, huisarts, specialist of andere geneeskundige moet de leerling met u afstemmen. De leerling geeft deze niet-gewerkte uren zelf door aan VTL. Hij of zij geeft het daadwerkelijk aantal afwezige uren door, met een maximum van 4 uur. Indien hij of zij kan aantonen dat er meer dan 4 uur nodig zijn geweest, dan moet de leerling het bewijsstuk, bijvoorbeeld een oproep van een specialist, aanleveren. U hoeft voor deze uren niet te regelen. Deze niet-gewerkte uren worden niet bij u in rekening gebracht. Buitengewoon verlof In bepaalde gevallen heeft de leerling recht op buitengewoon verlof. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een trouwdag of begrafenis. Het loon wordt dan doorbetaald. De leerling hoeft er geen vakantiedag voor op te nemen. De VPO Arbeidsvoorwaardenregeling die op de arbeidsovereenkomst van de leerling van toepassing is geeft een limitatief overzicht van het recht op buitengewoon verlof. U hoeft voor deze uren niets te regelen. De leerling geeft dit zelf door, waarbij er altijd een bewijsstuk verlangd wordt, zoals een trouw- of rouwkaart. Deze uren worden niet bij u in rekening gebracht. De VPO Arbeidsvoorwaardenregeling kunt u downloaden van onze website via Veiligheid U bent als leerbedrijf verplicht om de leerling onder veilige omstandigheden te laten werken, zoals u dat ook verplicht bent voor uw eigen personeel. Het is uw verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat de leerling zich aan alle voorschriften houdt. Bespreek daarom voor aanvang van de werkzaamheden zaken als veiligheidsinstructies en gedragsregels. Verantwoordelijkheden Praktijkopleider De dagelijkse begeleiding, dus ook het aspect van veiligheid, valt onder de verantwoordelijkheid van de Praktijkopleider van uw bedrijf. VTL ondersteunt de Praktijkopleider hier uiteraard zoveel mogelijk bij. Meer informatie over de rol van de Praktijkopleider vindt u in hoofdstuk 3. Veiligheidskleding VTL zorgt ervoor dat de leerling beschikt over een paar veiligheidsschoenen. Als de werkzaamheden vereisen dat er aanvullende veiligheidskleding wordt gedragen, bijvoorbeeld handschoenen of thermokleding, dan dient u deze kleding aan de leerling in bruikleen te geven. Veiligheidstrainingen VTL zorgt ervoor dat elke leerling een Arbotraining en een opleiding Veiligheidscertificaat Vorkheftruck volgt. Zo worden de leerlingen vooraf op een actieve manier bewust gemaakt van de gevaren en risico s op de werkplek. Aan deze trainingen zijn geen kosten voor u als bedrijf verbonden en worden mede mogelijk gemaakt door SOOB. 19

20 2. Praktische informatie Ongeval melden Mocht zich onverhoopt een (bijna) ongeval bij uw bedrijf voordoen waarbij een leerling betrokken is, dan zijn de leerling en u verplicht dit te melden bij VTL. Dat geldt voor ieder ongeval, ongeacht eventuele (letsel)schade. U meldt het ongeval ook bij de Arbeidsinspectie. Omdat het bedrijfsongeval plaatsvindt onder uw leiding en toezicht, bent u ook verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade, zoals de loondoorbetaling bij verzuim. VTL kan hier aanspraak op maken. Dit dekt doorgaans uw verzekering. 2.6 Verkeersovertredingen Boetes voor verkeersovertredingen worden niet op het loon van de leerling ingehouden. De leerling is er zelf verantwoordelijk voor. U kunt de boete rechtstreeks met de leerling verrekenen: dit verloopt niet via VTL. Dit kan via het Centraal Justitieel Incasso Bureau of door het bedrag aan u te laten terugbetalen. 2.7 Functioneren Voor sommige leerlingen geldt dat ze bij u hun eerste werkervaring opdoen. Dat betekent vaak dat ze begeleiding nodig hebben om zich als goed werknemer te ontwikkelen. Dat is een belangrijke rol voor uw Praktijkopleider (zie ook hoofdstuk 3). Dit geldt voor al het dagelijks functioneren en het ontwikkelen van hun vakmanschap: dit hoort bij het leerwerktraject. Indien ondanks bijsturing en begeleiding het gedrag of het functioneren onder de maat blijft, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Relations. Samen met u kijken wij naar de vervolgstappen, zoals: tips en tricks om de bijsturing en begeleiding effectiever te maken gesprek tussen VTL en de leerling, al dan niet in uw aanwezigheid schriftelijk vastleggen van de verbeterpunten het opleggen van sancties Het kan zijn dat de gedragingen of de uitingen van dien aard zijn, dat er per direct moet worden ingegrepen. Dan dient u onmiddellijk in overleg te treden met de afdeling Customer Relations over de te ondernemen acties. Houd er rekening mee dat u een leerling niet kunt ontslaan. De leerling is immers niet bij u in dienst. Hij of zij is in dienst van VTL flex en werkt op basis van de Opdrachtovereenkomst bij u. In de Opdrachtovereenkomst met VTL staat of de opdracht tussentijds opzegbaar is of niet en welke opzegtermijn er eventueel geldt. Gedurende de duur van de Opdrachtovereenkomst blijft u het geldende uurtarief voor het aantal overeengekomen uren verschuldigd, ook als u de leerling naar huis stuurt. Wij dienen immers het uurloon van de leerling door te betalen. Dit is vergelijkbaar met het naar huis sturen van uw eigen medewerker voor einde dienstverband: ook dan blijft u loon verschuldigd. Overleg daarom altijd met VTL zodat wij bij onverhoopt disfunctioneren naar de beste oplossing op zoek kunnen gaan. 20

Detacheringsgids. Voor opdrachtgevers van Sectorinstituut Transport en Logistiek. Januari 2015

Detacheringsgids. Voor opdrachtgevers van Sectorinstituut Transport en Logistiek. Januari 2015 Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van Sectorinstituut Transport en Logistiek Januari 2015 2 - Detacheringsgids Inhoud Voorwoord 4 1. Afspraken tussen uw bedrijf en het Sectorinstituut 5 1.1 Contactpersonen

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Leerlingwerknemerboekje

Leerlingwerknemerboekje Leerlingwerknemerboekje 1.2 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject 1 januari 2015 2 - Leerling-werknemerboekje 1.2 Inhoud Welkom bij Sectorinstituut Transport en Logistiek 4 Een succesvol leerwerktraject

Nadere informatie

Leerlingwerknemerboekje

Leerlingwerknemerboekje Leerlingwerknemerboekje 2.2 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject 1 januari 2015 Inhoud Welkom bij Sectorinstituut Transport en Logistiek 4 Een succesvol leerwerktraject 5 Wegwijzer/contact 6

Nadere informatie

Detacheringsgids. Voor opdrachtgevers van Sectorinstituut Transport en Logistiek. Januari 2016

Detacheringsgids. Voor opdrachtgevers van Sectorinstituut Transport en Logistiek. Januari 2016 Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van Sectorinstituut Transport en Logistiek Januari 2016 2 - Detacheringsgids Inhoud aanpassen bij laatste versie Voorwoord 4 1. Afspraken tussen uw bedrijf en het Sectorinstituut

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 2.0

Leerling-werknemerboekje 2.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 2.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 2.0

Leerling-werknemerboekje 2.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 2.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 1.0

Leerling-werknemerboekje 1.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 1.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens

Nadere informatie

Leerlingwerknemerboekje

Leerlingwerknemerboekje Leerlingwerknemerboekje Alles wat je moet weten over je leerwerktraject 1 januari 2016 2 - Leerling-werknemerboekje Inhoud Welkom bij Sectorinstituut Transport en Logistiek 4 Een succesvol leerwerktraject

Nadere informatie

Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing?

Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing? POWERED BY RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID opleiden & ontwikkelen CODE 95 Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing? Informatie voor werkgevers Goed op weg met code 95! De code 95 op het rijbewijs

Nadere informatie

Ben jij al bezig met je verplichte nascholing?

Ben jij al bezig met je verplichte nascholing? POWERED BY RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID opleiden & ontwikkelen CODE 95 Ben jij al bezig met je verplichte nascholing? Informatie voor chauffeurs Goed op weg met code 95! Een goede chauffeur verstaat zijn vak.

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over verlof.

Alles wat je moet weten over verlof. Alles wat je moet weten over verlof. Voor leerling-werknemers (BBL) 1 januari 2017 Verlof Naast werken en leren is het ook belangrijk soms vrij te nemen. Lekker op vakantie of gewoon een dagje vrij. Je

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over ziek zijn.

Alles wat je moet weten over ziek zijn. Alles wat je moet weten over ziek zijn. Voor leerlingen-werknemers (BBL) 1 november 2016 Word snel weer beter! Ziek zijn is heel vervelend. Voor jou, omdat je je niet goed voelt en je daardoor niet kan

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

SOOB SUBSIDIEPUNT. opleiden & ontwikkelen. Voordelig opleiden met SOOB-subsidie. Ook voor code 95!

SOOB SUBSIDIEPUNT. opleiden & ontwikkelen. Voordelig opleiden met SOOB-subsidie. Ook voor code 95! SOOB SUBSIDIEPUNT opleiden & ontwikkelen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie Ook voor code 95! Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector Transport & Logistiek

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 DEZE WERKWIJZER IS BEDOELD VOOR MEDEWERKERS VAN DJOPZZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de ABU CAO voor Uitzendkrachten

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Persol Pagina: 1.6. - 1 / 5 1.6. BEROEPS BEGELEIDENDE LEERWEG Er is een verschil met betrekking tot de arbeidsovereenkomst tussen een gewone werknemer en een werknemer die in het kader van zijn opleiding

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de

Nadere informatie

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Versie per 25 oktober 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 4

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011.

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011. verlof en cao Salonhub biedt werkgevers gereedschap om op eenvoudige wijze de verlofkaart van medewerkers bij te werken. Het bijwerken van de verlofkaart gebeurt vrijwel geheel automatisch op basis van

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 1.1

Leerling-werknemerboekje 1.1 detacheren Onderdeel van Sectorinstituut Transport en Logistiek instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 1.1 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Het Leerling-werknemerboekje 1.1 is geldig

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 2.1

Leerling-werknemerboekje 2.1 detacheren Onderdeel van Sectorinstituut Transport en Logistiek instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 2.1 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Dit Leerling-werknemerboekje is geldig

Nadere informatie

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen

Nadere informatie

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL

GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL INHOUDSOPGAVE 1 Definities 2 Leiding en begeleiding 3 CAO en arbeidsvoorwaarden 4 Functie 5 Beoordeling functioneren en ontwikkeling 6 Arbeidsomstandigheden 7 Treffen

Nadere informatie

Toelichting. Inhoud. Relevante cao-artikelen : 3, 8, 10,12, 16, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 40 en 64

Toelichting. Inhoud. Relevante cao-artikelen : 3, 8, 10,12, 16, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 40 en 64 Toelichting In deze toelichting wordt aan de hand van voorbeelden uitleg gegeven over de loonberekening volgens de Cao Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen. Het gaat om de

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Handleiding voor leerling-werknemers

Handleiding voor leerling-werknemers Handleiding voor leerling-werknemers Uren declareren (online) Versie 1.3 15-1-2016 In deze handleiding lees je meer over: Eerste keer inloggen pag. 4 Persoonlijke pagina pag. 5 Uren declareren pag. 6 9

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Voorwaarden Re-integratiemanager Ziektewet. Inhoudsopgave. 1 Begrippen

Voorwaarden Re-integratiemanager Ziektewet. Inhoudsopgave. 1 Begrippen Voorwaarden Re-integratiemanager Ziektewet Met de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager Ziektewet heeft u gekozen voor een overeenkomst met de in Mijn Amersfoortse vermelde arbodienst/re-integratiebedrijf.

Nadere informatie

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Gewijzigde versie per 30 september 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.B.V. PARTICIPANTEN. Gewijzigd op Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2003

HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.B.V. PARTICIPANTEN. Gewijzigd op Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2003 T.B.V. PARTICIPANTEN Gewijzigd op Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2003 Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om te voorzien in een aantal zaken welke niet statutair zijn geregeld en waarbij wel

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Start nieuwe contractenreeks Tussenliggende periode van opvolgende contracten voor bepalen van de reeks jaren: 3 maanden en 1 dag

Start nieuwe contractenreeks Tussenliggende periode van opvolgende contracten voor bepalen van de reeks jaren: 3 maanden en 1 dag Horeca Gilde (NHG) Bepaalde tijd contracten keten van 4 jaar/6 contracten bij bijzondere functies (o.a. invalkrachten) opvolgend werkgeverschap tijdelijk uitgesloten, dus wisselen tussen werkgevers is

Nadere informatie

leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken

leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken @ leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken 2 Collectieve arbeidsovereenkomst, bedrijfstak, salaris, vakantie, werkuren? 3 Waarom dit boekje? Volg jij een BBL-opleiding in

Nadere informatie

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal.

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal. Vakopleidingen MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer CCV Gecertificeerde opleidingen Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek MBO erkend opleider Ministerie van OC&W Brinnr. 30NY Vakopleidingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN De naamloze vennootschap Centraal Bureau Slachtverzekeringen; De besloten vennootschap Centraal Bureau Slachtveediensten; De besloten vennootschap Controle

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Branchevereniging VHG Postbus CA Houten. Betreft: CAO Hoveniersbedrijf in Nederland 2016/2018.

Kantoor Eindhoven. Branchevereniging VHG Postbus CA Houten. Betreft: CAO Hoveniersbedrijf in Nederland 2016/2018. Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Branchevereniging VHG Postbus 1010 3990 CA Houten Telefoon (0800) 0543 Datum 20 december 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2016-84/GvS Betreft: CAO Hoveniersbedrijf

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Over onzeker werk onderzoek noodzaak onzeker werk Definitie werknemer Onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel flexkrachten bij DSV in vaste dienst kunnen

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Personeelsreglement UITZENDEN DETACHERING PAYROLLING WERVING & SELECTIE. Versie: 2011-06 Datum: 28-05-2011. FORM 4. Personeelsreglement Pagina 1

Personeelsreglement UITZENDEN DETACHERING PAYROLLING WERVING & SELECTIE. Versie: 2011-06 Datum: 28-05-2011. FORM 4. Personeelsreglement Pagina 1 Personeelsreglement UITZENDEN DETACHERING PAYROLLING WERVING & SELECTIE Pagina 1 PERSONEELSREGLEMENT CO-SELECT PERSONEELSERVICES B.V. A. INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband

Nadere informatie

Handleiding. Digitale urenverwerking voor leerbedrijven

Handleiding. Digitale urenverwerking voor leerbedrijven Handleiding Digitale urenverwerking voor leerbedrijven Inhoudsopgave Inloggen op het urenregistratiesysteem blz. 3 Het invullen van de urenverantwoording blz. 8 Het overzicht van de ingevulde urenverantwoordingen

Nadere informatie

DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL

DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL INHOUDSOPGAVE 1 Definities 2 Leiding en begeleiding 3 CAO en arbeidsvoorwaarden 4 Functie 5 Beoordeling functioneren en ontwikkeling 6 Arbeidsomstandigheden 7 Treffen

Nadere informatie

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ 1 VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van DjopzZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze samenwerking.

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoveniersbedrijf in Nederland 2008-2009, algemeen verbindend verklaard tot en met 28 februari 2009.

... Betreft CAO voor het Hoveniersbedrijf in Nederland 2008-2009, algemeen verbindend verklaard tot en met 28 februari 2009. Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE 1 > Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 20 augustus 2008 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft CAO voor

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s?

Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s? Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s? Payroll medewerker abflexkracht: Ik werk voor abflexkracht payroll. Elke donderdag word ik netjes uitbetaald en ik kan op elk moment mijn (salaris)gegevens

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer Inhoud Artikel 1: algemeen Pagina: 2 Artikel 2: definities en afkortingen Pagina:

Nadere informatie

Lid 3 en 4 schrappen; lid 5 handhaven en vernummeren naar lid 3 en in lijn brengen met nieuwe opzet:

Lid 3 en 4 schrappen; lid 5 handhaven en vernummeren naar lid 3 en in lijn brengen met nieuwe opzet: Betreft : Aanpassingen cao 2018-2019 Wijziging met ingang van 5 november 2017 Toevoeging aan artikel 1: Arbeidsvoorwaardenregeling of AVR: bij de opdrachtgever geldende regeling van beloning en/of andere

Nadere informatie

Informatie voor Flexwerkers

Informatie voor Flexwerkers techniek logistiek productie Informatie voor Flexwerkers www.manschap.nl Welkom Welkom bij Manschap. Wij vinden het fijn om jou als collega te mogen begroeten. Manschap is een uitzendbureau dat zich richt

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

1.2 De werkgever (u/uw) Degene die de overeenkomst met de in Mijn Amersfoortse vermelde arbodienst/re-integratiebedrijf heeft gesloten.

1.2 De werkgever (u/uw) Degene die de overeenkomst met de in Mijn Amersfoortse vermelde arbodienst/re-integratiebedrijf heeft gesloten. Voorwaarden Re-integratiemanager Met de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager heeft u gekozen voor een overeenkomst met de in Mijn Amersfoortse vermelde arbodienst/re-integratiebedrijf. In deze voorwaarden

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Ken je cao!

Ken je cao! www.stichtingvoorlichtingleerlingen.nl info@stichtingvoorlichtingleerlingen.nl Ken je cao! Waarom dit boekje? Volg jij een BBL-opleiding in de horeca? Dan zijn er voor jou en je leerbedrijf bepaalde rechten

Nadere informatie

Informatie voor Uitzendkrachten Accountemps en Officeteam

Informatie voor Uitzendkrachten Accountemps en Officeteam Informatie voor Uitzendkrachten Accountemps en Officeteam Contact gegevens Amsterdam Accountemps 020-420 32 30 OfficeTeam 020-346 34 82 Accountemps / OfficeTeam Antwoordnummer 46729 1060 VL Amsterdam Rotterdam

Nadere informatie

Reglement gastouderbureau LinKids

Reglement gastouderbureau LinKids Reglement gastouderbureau Versie 1 januari 2015 1 van 6 Dit reglement geldt met ingang van de op het voorblad vermelde datum. Eerdere reglementen worden door dit reglement vervangen. Vraagouder en gastouder

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7 Werkwijzer! 1/7 Inhoudsopgave Voordat je aan het werk gaat 3 Aanvang van het werk 4 Registratie van de werkervaring 4 Uitleen kleding 4 Legitimatie op de werkvloer 4 Autogebruik Het werkbriefje 4 Tijden

Nadere informatie

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3 Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase A in?...3 Wat houdt fase B in?...3 Wat houdt face C in?...3 Rechtspositie VPO-arbeidsvoorwaardenregeling...4 Wat houdt de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling in?...4

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering

Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering Gemeente Blaricum Gemeente Eemnes Gemeente Laren BIJLAGE 4: Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering Blaricum: vastgesteld op 14 december

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever.

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel, ingeschreven

Nadere informatie

Gang van zaken en regels BBL

Gang van zaken en regels BBL Gang van zaken en regels BBL Leergang 2011-2012 Stichting Gemeenschappelijke Opleiding Activiteit GOA Noordwest-Nederland GOA coördinatoren Arjan Appelman Flevoland en Utrecht 036-5232214 Michael Baltus

Nadere informatie

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen.

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat Wij zijn een uitzendbureau dat

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers 2010 Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Belangrijkste kenmerken pag. 4 3. Stappenplan ESF-subsidie pag. 5

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie