detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL"

Transcriptie

1 detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL

2

3 Inhoud Voorwoord 4 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL Contactpersonen VTL Detacheren met VTL Opdrachtovereenkomst Arbeidsovereenkomst Tarieven detachering Wijziging tarieven Factuur Aansprakelijkheid en schade Overige detacheringsdiensten Arbeidsvoorwaarden van leerlingen Werktijden Urenverantwoording Verzuim Vakantie, feestdagen, kort verzuim en bijzonder verlof Veiligheid Verkeersovertredingen Functioneren Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Bestuurderskaart Vrijstelling van de Vakbekwaamheid VTL StudiePlan Klachten Uw rol als leerbedrijf Het leerwerktraject Taken van de praktijkopleider Handboek Praktijkopleiders Website Praktijkopleider Scholing praktijkopleider Belangrijke adressen Index 27 3

4 Van leerling naar werknemer Al doende leert men. Dat is de kracht van de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Jaarlijks combineren BBL-leerlingen leren en werken met als doel een mbo-diploma te behalen en vakbekwaam aan de slag te gaan. Zij gaan een dag per week naar een ROC of Vakschool en werken gemiddeld vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf. VTL bemiddelt al ruim 30 jaar mbo-leerlingen in BBL-trajecten naar een leerwerkplek in de Transport en Logistiek. VTL doet dit zonder winstoogmerk voor en namens de sector. VTL is in elke regio actief en is landelijk het grootste instituut met dit specialisme. Deze jarenlange ervaring en het landelijk netwerk van bedrijven en scholen zet VTL in om tot de beste match tussen leerbedrijf en leerling te komen. Heeft u vragen? Onze afdeling Customer Relations is op werkdagen tussen en uur voor u bereikbaar op telefoonnummer U kunt ook mailen naar VTL als collectief werkgever Naast het bij elkaar brengen leerbedrijven en leerlingen treedt VTL op als collectief werkgever van leerlingen. VTL maakt met deze dienstverlening de inzet van leerlingen voor leerbedrijven nog aantrekkelijker. Wij ontlasten leerbedrijven dus niet alleen rondom de werving en selectie van leerlingen, maar verzorgen ook diverse bijkomende administratieve taken, laten bedrijven automatisch profiteren van financieel voordelige regelingen en nemen werkgeversrisico s uit handen. Na dit leerwerktraject hebben leerbedrijven de mogelijkheid dit nieuwe talent in dienst te nemen. SOOB De detacheringsdienstverlening van VTL wordt mede mogelijk gemaakt door SOOB. SOOB is het scholings- en opleidingsfonds van de CAO Beroepsgoederenvervoer (CAO BGV). In opdracht van SOOB bevordert VTL de instroom van nieuw vakmanschap in de sector Transport en Logistiek via instroomcampagnes en het faciliteren van leerwerktrajecten via detacheringsdienstverlening. Uw detacheringsgids In deze gids informeren wij u als klant van VTL over onze detacheringsdienstverlening. Deze gids hoort bij de Opdrachtovereenkomst die u met VTL heeft gesloten. 4

5 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL 1.1 Contactpersonen VTL Wij zijn u graag zo goed mogelijk van dienst. Hieronder ziet u bij wie u terecht kunt met welke vraag. VTL Customer Relations in Alphen aan den Rijn De afdeling Customer Relations is binnen VTL uw eerste aanspreekpunt. U kunt deze afdeling bellen of mailen met al uw vragen en mededelingen, zoals: Het doorgeven van beschikbare leerwerkplekken Vragen over de beloning van de leerling binnen uw bedrijf Vragen over de tarifering en facturatie Vragen over de plaatsingsperiode van Vragen over het functioneren van de de leerling leerling Vragen rondom het verzuim van de leerling Vragen over aanvullende dienstverlening Customer Relations is tussen en uur bereikbaar via telefoonnummer Mailen kan naar Uw regionale adviseur VTL heeft door heel Nederland regionale adviseurs. Zij kennen de bedrijven, scholen en leerlingen in de regio. Uw regionale adviseur spreekt de potentiële leerlingen in uw regio en matcht ze met uw organisatie. Na plaatsing houdt hij of zij contact met uw Praktijkopleider, onder andere over de voortgang van de leerling. De Praktijkopleider is de formele begeleider van de leerling. Daarover leest u meer in hoofdstuk Opdrachtovereenkomst 1.3 Arbeidsovereenkomst Nadat de match tussen u en de leerling tot stand is gekomen, ontvangt u een Opdrachtovereenkomst van VTL. Daarin staan de afspraken tussen u en VTL. In de Opdrachtovereenkomst staat onder andere: het op dat moment geldende uurtarief de looptijd van de overeenkomst het aantal uren per week de opzegmogelijkheden de gegevens van de leerling Naast de Opdrachtovereenkomst zijn ook deze Detacheringsgids en de Algemene Voorwaarden van VTL van toepassing. U vindt de Algemene Voorwaarden op Let op: Leerlingen die bij uw bedrijf zijn gedetacheerd, zijn in dienst bij VTL flex en ontvangen hun arbeidsovereenkomst van VTL flex. Deze arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd. De duur van de arbeidsovereenkomst kan afwijkend zijn van de duur van de Opdrachtovereenkomst. VTL heeft Randstad Payroll Solutions gevraagd uitvoering te geven aan de taken van VTL flex. Zij stellen de arbeidsovereenkomst op, verzorgen de salarisverwerking en verwerken tussentijdse aanpassingen in loon en tarief. Op de arbeidsovereenkomst tussen de leerling en VTL flex zijn de ABU CAO en de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing. ABU staat voor Algemene Bond Uitzendondernemingen en VPO voor Vereniging Payroll Ondernemingen. De ABU CAO en VPO Arbeidsvoorwaardenregeling kunt u downloaden op onze website Indien er een opzegtermijn in de Opdrachtovereenkomst overeengekomen is, dan bedraagt deze 1 kalendermaand. Voorbeeld: opzeggen per 15 februari? 31 maart is de laatste werkdag. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Vragen over de opzegmogelijkheden? Bel Customer Relations op of mail naar 5

6 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL 1.4 Beloning In de arbeidsovereenkomst van de leerling staat onder andere de beloning waar de leerling recht op heeft. Het beloningsbeleid voor leerlingen is op 1 mei 2013 aangepast. Dat betekent dat er twee beloningsregelingen zijn, namelijk: 1. Voor leerlingen die hun opleiding gestart zijn voor 1 mei Voor leerlingen die hun opleiding gestart zijn op of na 1 mei 2013 Deze twee beloningsregelingen worden hierna toegelicht. 1. Opleiding gestart voor 1 mei 2013: VTL Beloningsregeling Leerlingen die voor 1 mei 2013 met hun opleiding gestart zijn ontvangen een beloning volgens het VTL Beloningsregeling. De VTL Beloningsregeling is gebaseerd op: de CAO Beroepsgoederenvervoer het wettelijk minimum uurloon de leeftijd van de leerling de opleiding van de leerling het bezit van het rijbewijs C Leerlingen Chauffeur Goederenvervoer ontvangen in deze regeling een verhoging van hun loon zodra zij hun rijbewijs C aan VTL kunnen overleggen. De toeslagen voor weekendwerk, ploegen, feestdagen en andere vergoedingen worden door de CAO Beroepsgoederenvervoer bepaald. In paragraaf 1.5 Tarieven detachering vindt u hierover meer informatie. Voor leerlingen die voor 1 mei 2013 met hun opleiding gestart zijn, geldt een reiskostenvergoeding afhankelijk van de reisafstand tussen woonadres en de leerwerkplek. De afstand wordt bepaald op basis van de kortste route via de ANWB Routeplanner. Deze vergoeding wordt niet aan u doorbelast en bedraagt: Aantal kilometers per dag enkele reis 0 24 km km km 40 km of meer Vergoeding per dag (netto) geen vergoeding 3,01 3,54 4,85 Leerlingen die na 1 mei 2013 bij u starten, maar voor 1 mei 2013 met hun opleiding gestart zijn, vallen ook onder deze beloningsregeling. Indien bestaande leerlingen na 1 mei 2013 een andere opleiding gaan doen, vallen ze onder de nieuwe regeling. Voor de actuele lonen en tarieven heeft VTL voor haar klanten tariefkaarten beschikbaar. Deze kunt u aanvragen bij de afdeling Customer Relations via telefoonnummer Let op: Leerlingen in de leerwerktrajecten Medewerker en Coördinator Havenlogistiek of Havenoperaties kennen een eigen loontabel. Voor hen is op 1 mei 2013 niets gewijzigd. 6

7 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL 2. Opleiding gestart op of na 1 mei 2013: CAO Beroepsgoederenvervoer Leerlingen die op of na 1 mei 2013 gestart zijn met hun opleiding ontvangen een beloning volgens de CAO Beroepsgoederenvervoer. Zij worden ingeschaald volgens deze CAO. Niet de opleiding van de leerling of het in het bezit zijn van een rijbewijs C zijn in deze CAO bepalend voor de hoogte van de beloning, maar de feitelijke werkzaamheden bij het leerbedrijf. U kunt de CAO Beroepsgoederenvervoer downloaden op de website Op vindt meer informatie over hoe werkzaamheden / functies moeten worden ingeschaald. Met de toepassing ervan mag u uiteraard op ons advies rekenen. De toeslagen voor weekendwerk, ploegen, feestdagen en andere vergoedingen worden door de CAO Beroepsgoederenvervoer bepaald: dit is niet afwijkend van de regeling voor 1 mei Deze leerlingen hebben recht op ADV conform de CAO Beroepsgoederenvervoer. De ADV wordt in de vorm van een toeslag per uur uitbetaald en gefactureerd. Zie hiervoor ook paragraaf 1.5 Tarieven detachering. Leerlingen ontvangen een reiskostenvergoeding conform de bij u geldende reiskostenregeling. Zodra een leerling bij u start wordt uw reiskostenregeling bij u nagevraagd en toegepast. De fiscaal onbelaste vergoeding wordt zonder opslag bij u in rekening gebracht. Let op: voor SOOB-contribuanten geldt voor 2013 dat de reiskosten niet in rekening worden gebracht. Het beleid voor 2014 is op het moment van het schrijven van deze Detacheringsgids nog niet bekend en wordt later dit jaar in overleg met SOOB bepaald. 7

8 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL 1.5 Tarieven detachering Het uurloon is de basis voor het uurtarief. Daarom is de van toepassing zijnde beloningsregeling (zie paragraaf 1.4 Beloning) van belang. Om tot het uurtarief (factuurtarief) te komen wordt het uurloon verhoogd met: verplichte afdrachten zoals sociale premies en loonbelasting reserveringen voor vakantiedagen, feestdagen, kort verzuim en bijzonder verlof: u ontvangt geen factuur indien er niet gewerkt wordt wegens vakantie, een feestdag, kort verzuim (zoals dokters- of tandartsbezoek) of bijzonder verlof (zoals huwelijk of overlijden), maar de leerling krijgt dit wel uitbetaald. reservering voor vakantietoeslag: u ontvangt dus geen factuur voor de vakantietoeslag, maar de leerling krijgt dit wel uitbetaald (8%). reservering voor ziekte: ook voor ziekte geldt dat de leerling wel recht heeft op loondoorbetaling na een wachtdag maar u geen factuur ontvangt. U loopt dus geen risico op loondoorbetaling bij ziekte ongeacht de duur van het verzuim. reservering voor leegloop: indien de leerling gedurende een lopende arbeidsovereenkomst onverhoopt zonder leerwerkplek komt te zitten, moet het loon in de meeste gevallen wel worden doorbetaald door VTL. bureaumarge: voor de kosten van de salarisverwerking, facturatie, verzuimbegeleiding, arbodienst e.d. het wettelijk geldende BTW-percentage Let op: Speciaal voor SOOB-contribuanten kent VTL extra aantrekkelijke uurtarieven, mogelijk gemaakt door SOOB. Het uurtarief wordt indien van toepassing - verlaagd met voordelen uit diverse regelingen, zoals: Wet Vermindering Afdrachten Onderwijs voor BBL-leerlingen (WVA-O) Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jongarbeidsgehandicapten voor jongeren met de Wajong-status. VTL brengt het fiscale voordeel van de WVA-regeling automatisch in mindering op de detacheringstarieven voor BBL-leerlingen. Voorwaarde is dat er voor die periode een geldende BeroepsPraktijkVormingsOvereenkomst (BPVO) is tussen u, de mbo-opleiding en de leerling. De BPVO wordt ook wel een PraktijkOvereenKomst (POK) genoemd. Deze overeenkomst ontvangt u van het ROC of de Vakschool van de leerling en dient - door alle partijen getekend - in bezit te zijn van VTL. Let op: De overheid heeft aangekondigd de WVA-regeling per 1 januari 2014 te wijzigen van een fiscale regeling naar een subsidie. De details zijn op het moment van het schrijven van deze Detacheringsgids nog niet bekend. De invloed van deze wijziging op de geldende tarieven is derhalve nog niet bekend. 8

9 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL Indien VTL in het bezit is van een verklaring waaruit blijkt dat de leerling de Wajong-status heeft, wordt het uurtarief automatisch verlaagd. De verlaging van het uurtarief op basis van de Wajong kan samengaan met de verlaging van het tarief door de WVA-O. Het uurtarief voor leerlingen die op of na 1 mei 2013 met hun opleiding gestart zijn, is ook afhankelijk van uw keuze om de Opdrachtovereenkomst tussentijds opzegbaar te maken of deze opzegbaarheid uit te sluiten. Indien u de opzegbaarheid uitsluit, ontvangt u een korting op het uurtarief. Wat altijd geldt, ongeachte uw keuze, is dat u gedurende de eerste maand na de start van een voor u nieuwe leerling per direct de Opdrachtovereenkomst kunt opzeggen. Voor de actuele lonen en tarieven heeft VTL voor haar klanten tariefkaarten beschikbaar. Deze kunt u aanvragen bij VTL Customer Relations via telefoonnummer Naast het uurtarief worden eventueel van toepassing zijnde toeslagen en vergoedingen in separaat in rekening gebracht. Uursoort Voorwaarde Tarief Overuren Na 40 bij het leerbedrijf gewerkte uren per week 130% van het uurloon vermenigvuldigd met 1,27. In het weekend en op feestdagen gelden de desbetreffende toeslagen. Deze worden niet verhoogd met de overwerktoeslag Zaterdaguren Werken op zaterdag 150% van het uurtarief*. (De toeslag is 50%).** Zondaguren Werken op zondag 200% van het uurtarief*. (De toeslag is 100%)** Feestdaguren Werken op een erkende feestdag 200% van het uurtarief*. (De toeslag is 100%)** Ploegentoeslag Structureel conform een dienstenrooster in tenminste twee diensten per etmaal werken 100% van het uurtarief* vermeerderd met het toeslagpercentage maal het uurtarief* (tussen de 8,75% en 13,75% per uur: zie ook paragraaf 2.2) Tussen de aanvangstijdstippen van de twee ploegen ligt tenminste 8 uur Koudetoeslag Structureel werken in vrieshuizen Bruto 28,64 bruto per vier weken / 7,16 bruto per week vermenigvuldigd met 1,27 Onbelaste vergoedingen Fiscaal onbelast uit te vergoeden De onbelaste vergoeding zonder opslag, waaronder verblijfskostenregeling Belaste vergoedingen Fiscaal belast te vergoeden De belaste vergoeding vermenigvuldigd met 1,27, waaronder ADV-toeslag 9

10 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL * U neemt voor de berekening het uurtarief exclusief WVA-O (BBL) en/of Wajong-korting, genaamd standaard op de tariefkaarten. ** Indien de grens van 40 uren per week wordt overschreden op een zaterdag, zondag of feestdag, geldt voor de uren boven de 40 uur dezelfde tarieffactor als voor overuren, namelijk 1,27, oftewel op zaterdag: het bruto uurloon x 150% (=zaterdagtoeslag) x 1,27. Rekenvoorbeeld (exclusief eventuele WVA-O en/of Wajong-korting): Het tarief voor een overuur berekent u als volgt: bij een uurloon van 5,37 euro, wordt het uurtarief 5,37 euro x 130% (=overwerktoeslag) x 1,27 = 8,87 euro. In paragraaf 2.2 van deze Detacheringsgids vindt u meer informatie over de hoogte van de ploegentoeslag en de verblijfkostenregeling. De CAO Beroepsgoederenvervoer bepaalt welke toeslagen en vergoedingen van toepassing zijn. U vindt de volledige CAO Beroepsgoederenvervoer op onze website. Uiteraard kunt u met vragen terecht bij Customer Relations op telefoonnummer of via de mail 1.6 Wijziging tarieven Het tarief in de Opdrachtovereenkomst kan gedurende de opdracht wijzigingen. Voorbeelden waardoor tarieven kunnen wijzigen (niet limitatief) zijn: Wijziging CAO-loon Wijziging wettelijke minimum-uurloon Wijziging in sociale premies, belastingen en andere verplichte afdrachten Wijzigingen in de reserveringen voor bijvoorbeeld feestdagen (het aantal erkende feestdagen op werkdagen kan per kalenderjaar verschillen. Zie ook paragraaf 1.5 Tarieven detachering) Wijziging in het jeugdloon door verjaardag leerling Wijziging in verplichte pensioenafdrachten Wijziging in loon door andere werkzaamheden (alleen in de nieuwe regeling vanaf 1 mei 2013: zie paragraaf 1.4 Beloning) Wijziging in loon na behalen rijbewijs C (alleen in de oude regeling voor 1 mei 2013: zie paragraaf 1.4 Beloning) Wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals de ziektewet. 1 januari is een datum waarop de tarieven doorgaans veranderen door wijzigingen in sociale premies en in verband met het aantal feestdagen in het desbetreffende kalenderjaar. Soms spelen ook CAO-wijzigingen en wijzigingen in het wettelijke minimumuurloon mee. Deze laatste twee wijzigingen vinden vaak ook op 1 juli plaats. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over dergelijke tariefswijzigingen. Na iedere wijzigingen verstrekt VTL flex u per leerling op maat de nieuwe tarieven. Helaas worden wij soms laat geconfronteerd met zaken die invloed hebben op het tarief, waardoor wij niet altijd in staat zijn u ruim van te voren te informeren. 10

11 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL 1.7 Factuur U ontvangt een factuur voor het in de Opdrachtovereenkomst overeengekomen aantal uren (doorgaans 32 uur per week), tenzij deze uren niet gewerkt zijn door: ziekte (on)betaald verlof officiële feestdagen kort verzuim conform de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling buitengewoon verlof (conform de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling (rij)opleiding Dit betekent dus dat u alleen de gewerkte uren betaalt. Houdt u wel rekening met het minimum aantal uren in de Opdrachtovereenkomst. Het exact aantal uren en de uursoorten die gefactureerd worden, worden gebaseerd op de urenverantwoording van u en uw leerling. U bent verantwoordelijk om de gewerkte uren juist en tijdig aan te leveren, namelijk op de maandag volgend op de werkweek voor uur. Indien u de uren later inlevert, ontvangt de leerling later zijn of haar geld. Wij verzoeken u bij het later aanleveren van de uren hierover duidelijk te communiceren met uw leerling. De leerling levert de niet-gewerkte uren aan, zoals vakantiedagen. Indien achteraf blijkt dat de doorgegeven uren afwijken van de feitelijke uren, zal een correctie plaatsvinden. Hierop zit geen verjaringstermijn. De standaard betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. 1.8 Aansprakelijkheid en schade De leerlingen werken onder uw leiding en toezicht. Het zijn vaak jeugdige personen die intensieve begeleiding en toezicht nodig hebben. Voor jeugdige personen gelden bovendien vaak andere eisen aan de arbeidsomstandigheden dan voor volwassen personen. Denk daarbij onder andere aan de Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet. Zo dient u de leerling voor aanvang van de werkzaamheden te informeren over de arbeidsomstandigheden en waar nodig veiligheidsinstructies en beschermende middelen aan te reiken. VTL verstrekt alle leerlingen veiligheidsschoenen. U dient er op toe te zien dat ze ook daadwerkelijk gedragen worden. U dient zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren. Het betreft aansprakelijkheid voor: schade die de leerling lijdt doordat schade die de leerling lijdt door schade die voortvloeit uit het doen of een aan hem toebehorende zaak beschadigd of verloren raakt. uitoefening van de werkzaamheden, waaronder letselschade nalaten van de leerling of uit enige verbintenis tussen u en de leerling en/ of derde Informeer bij uw verzekering naar de dekking. Houd daarbij rekening met verschillen in wat wettelijk mag en wat de verzekering dekt. Wettelijk gezien mag een persoon zonder rijbewijs rijden op eigen, afgesloten terrein. Maar mag dat ook van uw verzekering? Check ook in hoeverre een reisverzekering noodzakelijk is, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Meer over aansprakelijkheid en arbeidsomstandigheden leest u in de Algemene Voorwaarden. 11

12 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL 1.9 Overige detacheringsdiensten Voordetacheren U kunt de leerling ook eerder inzetten, nog voordat de BBL-opleiding aanvangt. Op deze manier kan de leerling een vliegende start maken, bijvoorbeeld gedurende de voorafgaande (zomer)vakantie. Dit is een periode waarin de BPVO nog niet geldt en er dus geen aanspraak gemaakt kan worden op WVA (zie ook paragraaf 1.5: Tarieven detachering). Voor de uren die gewerkt worden in deze periode geldt het standaard detacheringstarief exclusief WVA-O-korting (BBL). Nadetacheren Is de leerling klaar met zijn opleiding, dan mag u de ex-leerling zelf in dienst nemen. U kunt ook kiezen voor het gemak en de flexibiliteit van VTL en de detachering verlengen, bijvoorbeeld omdat u nog niet kunt overzien of u de leerling zelf in dienst kunt nemen. Welke mogelijkheden er zijn is maatwerk en afhankelijk van de periode dat de leerling via VTL werkzaam is geweest. Onze afdeling Customer Relations adviseert u graag. Bij nadetacheren geldt ook geen BPVO meer en dus kan er geen aanspraak meer op WVA gemaakt worden en geldt het standaard detacheringstarief exclusief WVA-O-korting (BBL) (zie ook paragraaf 1.5: Tarieven detachering) Tarieven Voor de actuele lonen en tarieven voor voor- en nadetacheren heeft VTL voor haar klanten tariefkaarten beschikbaar (zie de kolom genaamd standaard. Deze kunt u aanvragen bij de afdeling Customer Relations via telefoonnummer (kies tweemaal optie 2 in het menu). 12

13 13

14 2. Praktische informatie In hoofdstuk 2 volgt een overzicht van praktische informatie rondom het leerwerktraject. 2.1 Werktijden Leerling gaan gedurende het leerwerktraject gemiddeld één dag per week naar school om de theorie van het vak te leren. In schoolvakanties vervalt deze schooldag.leerlingen in het leerwerktraject voor Chauffeur Goederenvervoer volgen daarnaast de Rijopleidingen en leggen rijexamens af. De overige dagen van de werkweek werken ze in uw bedrijf. In de Arbeidstijdenwet is vastgelegd hoeveel uur iemand per week mag werken. In deze paragraaf vindt u informatie over werktijden en schooltijden. Schooldagen De theorie van het vak leert de leerling op een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) of op een Vakschool. Vanzelfsprekend dient u de leerling in de gelegenheid stellen om deze schooldag bij te wonen. Dat betekent doorgaans dat de leerling op deze schooldag niet werkt. Als de schooltijden het toestaan, is het prima als de leerling op een schooldag toch enkele uurtjes werkt. Houd daarbij rekening dat het aantal uur op school en op het werk tezamen binnen de perken blijft in verband met concentratie in de klas en veiligheid op de werkplek. Schooldagen worden binnen de Arbeidstijdenwet gezien als arbeidsdagen. De schooldag telt daarom mee voor het totaal aantal uren dat de leerling per week aan zijn of haar opleiding besteedt. Schooldagen worden overigens niet uitbetaald aan de leerling, tenzij u er zelf voor kiest deze uren wel te vergoeden aan de leerling. Tijdens schoolvakanties mag de leerling wel werken op een schooldag. Dat is echter niet verplicht; de leerling en u bepalen in overleg of dat wel of niet gewenst is. Rijopleiding Volgt de leerling het leerwerktraject voor Chauffeur Goederenvervoer, dan is hij of zij meerdere dagen per jaar afwezig in verband met de Rijopleidingen. De leerling ontvangt zelf de planning en stemt deze af met u. De Rijopleidingen bestaan uit rijlesuren, praktijktoetsen, uren voor examenbegeleiding en examens. De Rijopleidingen worden verzorgd door een VTL Opleider. U dient de leerling uiteraard in de gelegenheid te stellen om de Rijopleidingen te volgen. De uren die niet gewerkt worden door het volgen van de Rijopleidingen worden niet in rekening gebracht, tenzij u er zelf voor kiest deze uren wel te vergoeden aan de leerling. De leerling kan er voor kiezen om 14 verlofuren op te nemen voor de uren die hij of zij niet werkt vanwege de Rijopleidingen. Arbeidstijden De Arbeidstijdenwet bepaalt hoeveel uren en op welk tijdstip van de dag werknemers mogen werken. Het is van belang u hier aan te houden in het kader van de veiligheid op de werkplek, zeker bij de kwetsbare doelgroep jeugdigen. De Arbeidsinspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat zien hierop toe. Houdt u rekening met beperkende clausules in uw aansprakelijkheids- en schadeverzekeringen die in werking kunnen treden bij overschrijding van de regels van de Arbeidstijdenwet. Voor leerlingen onder de 18 jaar geldt: Als het ROC of de Vakschool van de leerling normaal geopend is (dus als het geen vakantietijd is), mag hij of zij maximaal 36 uur per week werken. Over een periode van 4 weken mag de leerling dan gemiddeld per week nooit meer dan 32 uur werken. Deze 32 uur geldt voor de vier dagen dat de leerling werkt, en niet voor de dag dat hij of zij naar school gaat. Bijvoorbeeld: werkt de leerling in een week 36 uur, dan moet hij of zij in de komende 3 weken in totaal 4 uur minder werken dan gemiddeld. Als het ROC of de Vakschool gesloten is, mag de leerling 5 dagen per week werken. Dan geldt dat hij of zij maximaal 45 uur per week mag werken. Over een periode van 4 weken mag de leerling dan echter nooit meer dan 40 uur gemiddeld per week werken. Bijvoorbeeld: werkt hij of zij in een week 45 uur, dan moet de leerling in de komende 3 weken totaal 5 uur minder werken dan gemiddeld. Als de leerling nog geen 18 is, mag hij of zij geen nachtdiensten (van uur t/m uur) draaien.

15 2. Praktische informatie Voor leerlingen van 18 jaar en ouder geldt: Als het ROC of de Vakschool normaal geopend is (dus als het geen vakantietijd is), mag de leerling maximaal 12 uur per dienst werken met een maximum van 52 uur per week. Over een periode van 16 weken mag de leerling dan nooit meer dan 40 uur gemiddeld per week werken. leerling in een bepaalde week 44 uur, dan moet hij of zij in de komende 15 weken totaal 4 uur minder werken dan gemiddeld. week mag werken. Deze 40 uur geldt voor de vier dagen die de leerling werkt en niet voor de dag dat hij of zij naar school gaat. Bijvoorbeeld: werkt de Als het ROC of de Vakschool gesloten is, mag de leerling 5 dagen per week werken. Dan geldt dat hij of zij maximaal 60 uur per Over een periode van 16 weken mag de leerling dan nooit meer dan 48 uur gemiddeld per week werken. Bijvoorbeeld: werkt de leerling in een bepaalde week 50 uur, dan moet hij of zij in de komende 15 weken in totaal 2 uur minder werken dan gemiddeld. Deze arbeidstijden zijn gebaseerd op de Arbeidstijdenwet. Er kunnen echter meer regelingen van toepassing zijn, zoals regelingen over verplichte rusttijden en de vrije zondag. Leerbedrijven dienen zich minimaal te houden aan afspraken uit de eigen CAO of wet- en regelgeving uit de bedrijfstak (bijvoorbeeld het Arbeidstijdenbesluit Vervoer ). 15

16 2. Praktische informatie 2.2 Urenverantwoording In de Opdrachtovereenkomst staat de arbeidsomvang, doorgaans 32 uur per week. Deze uren moeten verantwoord worden om tot de juiste uitbetaling van loon, toeslagen en vergoedingen te komen en om tot de juiste facturatie te komen. Uren doorgeven Het leerbedrijf geeft de gewerkte uren door aan VTL flex. De leerling geeft zelf de niet-gewerkte uren door. Die uren samen moeten minimaal de afgesproken arbeidsomvang bedragen, zoals overeengekomen in de Opdrachtovereenkomst. Digitaal Wekelijks geeft u het aantal gewerkte uren door aan VTL flex. Dit gaat via een online module van VTL flex. Hiervoor heeft u een inlogcode ontvangen. De instructie voor het invoeren van de uren vindt u op onze website via Op tijd De uren dienen uiterlijk op maandag voor uur ingevoerd te zijn, zodat de leerling dezelfde week het loon ontvangt. Indien u de uren later doorgeeft ontvangt de leerling een week later salaris. Hierdoor kan de leerling in de problemen komen met zijn reis- en opleidingskosten. Het is dus van belang tijdig de uren aan VTL flex door te geven. Lukt dat niet? Informeer dan uw leerling over de vertraging. Uursoorten U dient zelf op de urenverantwoording aan te geven of er sprake is van een van onderstaande uursoorten of vergoedingen Uursoort Voorwaarde Toeslag Overuren Na 40 bij het leerbedrijf gewerkte 30% toeslag. In het weekend en op feestdagen gelden de uren per week desbetreffende toeslagen. Deze worden niet verhoogd met de overwerktoeslag Zaterdaguren Werken op zaterdag 50% van het uurtarief* Zondaguren Werken op zondag 100% toeslag Feestdaguren Werken op een erkende feestdag 100% toeslag Ploegentoeslag Structureel conform een dienstenrooster in tenminste twee diensten per etmaal werken Tussen de aanvangstijdstippen van de twee ploegen ligt In twee ploegen indien de vroege dienst start op of na uur en late dienst op of na uur: 8,75% toeslag In twee ploegen met een dagdienst en een nachtdienst die begint op of na uur of eindigt na uur: 11,25% toeslag. In drie ploegen of meer: 13,75% toeslag tenminste 8 uur Koudetoeslag Structureel werken in vrieshuizen Bruto 28,64 bruto per vier weken / 7,16 bruto per week. Onbelaste vergoedingen Fiscaal onbelast uit te vergoeden De onbelaste vergoeding zonder opslag, waaronder verblijfskostenregeling Let op: Als de leerling nog geen 18 jaar oud is, mag hij of zij alleen in ploegendienst werken tussen 6.00 uur en uur, met een maximum van 9 uur per dag. Onder de 18 jaar mag een werknemer nooit nachtdiensten draaien. 16

17 2. Praktische informatie Verblijfskostenvergoeding CAO Beroepsgoederenvervoer Als de leerling voor het werk onderweg is als chauffeur, koerier of bijrijder, ontstaat er recht op de verblijfskostenvergoeding. Die bestaat uit een vergoeding voor maaltijden, andere consumpties en kleine uitgaven. Deze vergoeding kan netto vergoed worden en wordt zonder toeslag in rekening gebracht. Wanneer recht op verblijfskostenvergoeding? Stap 1. Kijk eerst hoe lang de rit heeft geduurd, inclusief pauze. Korter dan vier uur? Dan is er geen recht op een vergoeding. Langer dan vier uur? Dan is er recht op een onbelaste vergoeding (netto) van 0,58 euro per uur (per 01 juli 2013) of op de avondurenvergoeding (stap 2). Stap 2. Kijk vervolgens of er recht is op de avondurenvergoeding. Hierop is recht als de leerling vóór uur is vertrokken EN de rit langer dan 4 uur heeft geduurd. Er is dan recht op een hogere onbelaste vergoeding (netto) van 2,62 euro per uur (per 01 juli 2013) voor de uren inclusief pauze tussen en uur. Voorbeeld 1: De leerling vertrekt om uur en is om uur terug (totaal 3 gewerkte uren). De rit heeft dus korter dan 4 uur geduurd. Recht op vergoeding: Nee Voorbeeld 2: De leerling vertrekt om uur en is om uur terug (totaal 5 gewerkte uren). De rit duurde dus langer dan 4 uur. Recht op vergoeding: Ja Is er in voorbeeld 2 ook recht op avondurenvergoeding? Nee, ook al is er gewerkt tussen uur en uur. Er is namelijk na uur gestart, namelijk om uur. Voorbeeld 3: De leerling vertrekt om uur en is om uur terug (totaal 7 gewerkte uren). De rit heeft langer dan 4 uur geduurd. Recht op vergoeding: Ja Is er in voorbeeld 3 ook recht op avondurenvergoeding? Ja, want er is vóór uur gestart, namelijk om uur. In plaats van 0,58 euro per uur ontvangt de leerling 2,62 euro per gewerkt uur tussen en uur Alle bedragen zijn onder voorbehoud. Aan deze bedragen kun je geen rechten ontlenen. Vragen Ten einde de uitbetaling van salaris en de facturatie juist te laten verlopen raden wij u aan bij eventuele onduidelijkheden contact op te nemen met de afdeling Customer Relations op telefoonnummer of via 17

18 2. Praktische informatie 2.3 Verzuim Als de leerling ziek is, gelden de onderstaande afspraken. Ziek melden Als de leerling om wat voor reden dan ook op de afgesproken uren niet kan werken, dient hij of zij dat altijd met u te bespreken. Ook een bezoek aan de dokter, specialist of tandarts dient de leerling vooraf aan u te melden. De leerling dient zich vóór werktijd ziek te melden bij de leidinggevende van het leerbedrijf (vaak de Praktijkopleider) én tussen 8.30 en uur bij de afdeling Customer Relations van VTL. Een ziekmelding moet: tijdig gebeuren telefonisch gebeuren door de leerling zelf gedaan worden Tijdens de verzuimperiode moet de leerling telefonisch bereikbaar zijn en op het bij VTL bekende verpleegadres aanwezig zijn. Deze afspraken zijn van belang in verband met de verzuimbegeleiding door VTL en de Arbodienst en in verband met (steekproef)controles op het verpleegadres. De leerling is verplicht alles te doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Hij of zij is ook verplicht om alles na te laten wat het herstel kan belemmeren. Bij onverantwoord gedrag tijdens de ziekteperiode of bij het niet naleven van de regels bij verzuim kan de doorbetaling van het salaris worden gestopt. De kosten van de verzuimbegeleiding door VTL en door de Arbodienst zijn in het uurtarief inbegrepen, net als de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Alleen als het verzuim voortvloeit uit een bedrijfsongeval, dan kan VTL besluiten de kosten op u te verhalen. Doorgaans vergoedt uw verzekering deze kosten. Beter melden De leerling moet zich op bij voorkeur de dag voordat hij het werk hervat, beter melden bij zijn leidinggevende van het leerbedrijf. Op de dag van werkhervatting moet de leerling zich beter melden bij de afdeling Customer Relations. Twijfel Twijfel u over de noodzaak van het verzuim? Of houdt de leerling zich volgens u niet aan de regels tijdens verzuim? Bespreek dit dan met de leerling en schakel waar nodig met onze afdeling Customer Relations. Desgewenst gaan wij het gesprek met de leerling aan en indien nodig nemen wij passende maatregelen. 2.4 Vakantie, feestdagen, kort verzuim en bijzonder verlof Vakantie- en verlofdagen neemt de leerling in overleg met u op. De leerling geeft na uw akkoord de uren zelf door aan VTL. Voor de leerling gelden de onderstaande regelingen. Vakantie De leerling heeft per kalenderjaar recht op 21 vakantiedagen indien hij of zij wekelijks 32 uur (vier dagen) werkt. De opbouw van vakantie gaat naar rato het aantal gewerkte uren. De leerling kan online zijn verlofsaldo checken. Feestdagen Op alle erkende feestdagen krijgt de leerling doorbetaald. Voorwaarde is wel dat de feestdag valt op een dag waarop hij of zij gewoonlijk wel werkt én dat er bij het leerbedrijf niet wordt gewerkt. U ontvangt geen factuur voor deze uren. 18

19 2. Praktische informatie De nationaal erkende feestdagen in Nederland zijn: Nieuwjaarsdag, Koningsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, beide Kerstdagen, Bevrijdingsdag (eens per vijf jaar, als op die dag algemeen vrij wordt gegeven). Als een nationale feestdag op een werkdag valt en de leerling op die dag niet werkt, geeft de leerling dit door aan VTL. U hoeft voor deze dag niets te regelen. Als de leerling op een nationale feestdag wel werkt, dan heeft de leerling recht op de feestdagtoeslag van 100%. De gewerkte uren op een feestdag geeft u als leerbedrijf door met het juiste toeslagpercentage, namelijk 100%. Kort verzuim Een bezoek aan tandarts, huisarts, specialist of andere geneeskundige moet de leerling met u afstemmen. De leerling geeft deze niet-gewerkte uren zelf door aan VTL. Hij of zij geeft het daadwerkelijk aantal afwezige uren door, met een maximum van 4 uur. Indien hij of zij kan aantonen dat er meer dan 4 uur nodig zijn geweest, dan moet de leerling het bewijsstuk, bijvoorbeeld een oproep van een specialist, aanleveren. U hoeft voor deze uren niet te regelen. Deze niet-gewerkte uren worden niet bij u in rekening gebracht. Buitengewoon verlof In bepaalde gevallen heeft de leerling recht op buitengewoon verlof. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een trouwdag of begrafenis. Het loon wordt dan doorbetaald. De leerling hoeft er geen vakantiedag voor op te nemen. De VPO Arbeidsvoorwaardenregeling die op de arbeidsovereenkomst van de leerling van toepassing is geeft een limitatief overzicht van het recht op buitengewoon verlof. U hoeft voor deze uren niets te regelen. De leerling geeft dit zelf door, waarbij er altijd een bewijsstuk verlangd wordt, zoals een trouw- of rouwkaart. Deze uren worden niet bij u in rekening gebracht. De VPO Arbeidsvoorwaardenregeling kunt u downloaden van onze website via 2.5 Veiligheid U bent als leerbedrijf verplicht om de leerling onder veilige omstandigheden te laten werken, zoals u dat ook verplicht bent voor uw eigen personeel. Het is uw verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat de leerling zich aan alle voorschriften houdt. Bespreek daarom voor aanvang van de werkzaamheden zaken als veiligheidsinstructies en gedragsregels. Verantwoordelijkheden Praktijkopleider De dagelijkse begeleiding, dus ook het aspect van veiligheid, valt onder de verantwoordelijkheid van de Praktijkopleider van uw bedrijf. VTL ondersteunt de Praktijkopleider hier uiteraard zoveel mogelijk bij. Meer informatie over de rol van de Praktijkopleider vindt u in hoofdstuk 3. Veiligheidskleding VTL zorgt ervoor dat de leerling beschikt over een paar veiligheidsschoenen. Als de werkzaamheden vereisen dat er aanvullende veiligheidskleding wordt gedragen, bijvoorbeeld handschoenen of thermokleding, dan dient u deze kleding aan de leerling in bruikleen te geven. Veiligheidstrainingen VTL zorgt ervoor dat elke leerling een Arbotraining en een opleiding Veiligheidscertificaat Vorkheftruck volgt. Zo worden de leerlingen vooraf op een actieve manier bewust gemaakt van de gevaren en risico s op de werkplek. Aan deze trainingen zijn geen kosten voor u als bedrijf verbonden en worden mede mogelijk gemaakt door SOOB. 19

20 2. Praktische informatie Ongeval melden Mocht zich onverhoopt een (bijna) ongeval bij uw bedrijf voordoen waarbij een leerling betrokken is, dan zijn de leerling en u verplicht dit te melden bij VTL. Dat geldt voor ieder ongeval, ongeacht eventuele (letsel)schade. U meldt het ongeval ook bij de Arbeidsinspectie. Omdat het bedrijfsongeval plaatsvindt onder uw leiding en toezicht, bent u ook verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade, zoals de loondoorbetaling bij verzuim. VTL kan hier aanspraak op maken. Dit dekt doorgaans uw verzekering. 2.6 Verkeersovertredingen Boetes voor verkeersovertredingen worden niet op het loon van de leerling ingehouden. De leerling is er zelf verantwoordelijk voor. U kunt de boete rechtstreeks met de leerling verrekenen: dit verloopt niet via VTL. Dit kan via het Centraal Justitieel Incasso Bureau of door het bedrag aan u te laten terugbetalen. 2.7 Functioneren Voor sommige leerlingen geldt dat ze bij u hun eerste werkervaring opdoen. Dat betekent vaak dat ze begeleiding nodig hebben om zich als goed werknemer te ontwikkelen. Dat is een belangrijke rol voor uw Praktijkopleider (zie ook hoofdstuk 3). Dit geldt voor al het dagelijks functioneren en het ontwikkelen van hun vakmanschap: dit hoort bij het leerwerktraject. Indien ondanks bijsturing en begeleiding het gedrag of het functioneren onder de maat blijft, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Relations. Samen met u kijken wij naar de vervolgstappen, zoals: tips en tricks om de bijsturing en begeleiding effectiever te maken gesprek tussen VTL en de leerling, al dan niet in uw aanwezigheid schriftelijk vastleggen van de verbeterpunten het opleggen van sancties Het kan zijn dat de gedragingen of de uitingen van dien aard zijn, dat er per direct moet worden ingegrepen. Dan dient u onmiddellijk in overleg te treden met de afdeling Customer Relations over de te ondernemen acties. Houd er rekening mee dat u een leerling niet kunt ontslaan. De leerling is immers niet bij u in dienst. Hij of zij is in dienst van VTL flex en werkt op basis van de Opdrachtovereenkomst bij u. In de Opdrachtovereenkomst met VTL staat of de opdracht tussentijds opzegbaar is of niet en welke opzegtermijn er eventueel geldt. Gedurende de duur van de Opdrachtovereenkomst blijft u het geldende uurtarief voor het aantal overeengekomen uren verschuldigd, ook als u de leerling naar huis stuurt. Wij dienen immers het uurloon van de leerling door te betalen. Dit is vergelijkbaar met het naar huis sturen van uw eigen medewerker voor einde dienstverband: ook dan blijft u loon verschuldigd. Overleg daarom altijd met VTL zodat wij bij onverhoopt disfunctioneren naar de beste oplossing op zoek kunnen gaan. 20

Leerling-werknemerboekje 1.0

Leerling-werknemerboekje 1.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 1.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

CAO voor het Kappersbedrijf

CAO voor het Kappersbedrijf CAO voor het Kappersbedrijf 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO), FNV Mooi CNV Vakmensen 1 CAO voor het Kappersbedrijf 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 Wat

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Inhoud Toelichting op de bijzondere voorwaarden 2 Toelichting bij Deel A (Inleiding) en Deel E (Algemene bepalingen) 2 Toelichting bij Deel B (Terbeschikkingstelling

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: IKEA Nederland B.V. te Amsterdam en Inter IKEA Systems B.V. te

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RECRON Payrolling, voor

Nadere informatie

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management VOORWOORD Beste collega, Deze uitgave "Zo werkt dat in Almere", is bedoeld om je als nieuwe collega in algemene zin te informeren over je rechtspositie & arbeidsvoorwaarden en enkele daarmee samenhangende

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland 27 juni 2013 1 Inleiding en uitgangspunt DEEL A

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015. (Samen)werken in dialoog!

Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015. (Samen)werken in dialoog! Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015 (Samen)werken in dialoog! Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015 (Samen)werken in dialoog! 1 Ik geloof in het sneeuwbaleffect van voorbeeldgedrag van leidinggevenden. Grenzen bepalen

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers

Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers Help! Ik word werkgever Handboek voor nieuwe werkgevers Inhoud Voorwoord 4 1. Werkgever in spe 5 1.1 Waar moet ik aan denken voor ik werkgever word? 5 1.2 Hoe vind ik een geschikte werknemer? 5 1.3 Wat

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie