Tilburg University. Economologues Klok, H.J.; van Schaik, A.B.T.M.; Smulders, Jack

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tilburg University. Economologues Klok, H.J.; van Schaik, A.B.T.M.; Smulders, Jack"

Transcriptie

1 Tilburg University Economologues Klok, H.J.; van Schaik, A.B.T.M.; Smulders, Jack Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2001 Link to publication Citation for published version (APA): Klok, H. J., van Schaik, A. B. T. M., & Smulders, J. A. (Eds.) (2001). Economologues: Liber Amicorum voor Theo van de Klundert. Tilburg: Tilburg University Press. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright, please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 28. aug. 2015

2 E C O OMOLO UE E N G S Liber Amicorum voor Theo van de Klundert Redactie Henk Klok Ton van Schaik Sjak Smulders

3 Authors of the chapters, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without the prior permission of its author(s). Published by Department of Economics Tilburg University P.O. Box LE Tilburg The Netherlands ISBN

4 Economologues Liber Amicorum voor Theo van de Klundert Aangeboden op 23 maart 2001 bij het afscheid van Theo C.M.J. van de Klundert als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg Redactie Henk Klok Ton van Schaik Sjak Smulders Dept. Algemene Economie Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg

5 Inhoudsopgave Proloog 9 Curriculum Vitae Theo C.M.J. van de Klundert 11 Publicaties Theo C.M.J. van de Klundert 13 1 Het Propaedeuse Onderwijs in de Algemene Economie aan de 24 KUB, Berry de Beer 2 Social Norms and New Technology: Substitutes or 32 Complements?, Lans Bovenberg 3 Eigentijdse Belastingbeginselen, Sijbren Cnossen 60 4 Evenwichtige Arbeidsmarktontwikkelingen, Nick Draper 68 5 Growing Older, Casper van Ewijk 79 6 Financial Intermediation and Long-Run Economic Growth 85 in the Netherlands , Martin Fase 7 Van Homo-Economicus tot Mens, Henk Folmer en Jeroen 99 Jongeneel 8 Over Oude en Nieuwe Economie, George Gelauff Sectorstructuurverschuivingen in China: 116 een Normaalpartoonanalyse, Henk van Gemert 10 Reversals in Competitiveness in the Globalized 135 Semiconductor Industry, Ad van de Gevel 5

6 6 Inhoudsopgave 11 Social and Economic Aspects in the Old Testament, 147 Johan Graafland 12 Ethiek en Economie: de Zondagsopening, Raymond Gradus Economie en Spiritualiteit, Rob de Groof Overheidsinvesteringen en Intergenerationele Herverdeling, 183 Ben Heijdra, Albert van der Horst en Lex Meijdam 15 Het Goed(e) in de Economie, Michiel Keyzer en Joan Muysken Een Imaginaire Wandeling in de Oude Warande, Henk Klok Monopolies en Welvaart, Ad Kolnaar Het Contraire Verloop van de Productiviteitsgroei 253 in de Jaren en , Simon Kuipers en Gerard Kuper 19 De Economische Agent Wikt, de Onderzoeker Beschikt, 271 Fieke van der Lecq 20 Over Relaties Gesproken, Peter Leeflang, Marcel 278 Kornelis en Marnik Dekimpe 21 Desastreuze Dynamiek. Over de Interactie tussen Instituties 287 en Groei, Richard Nahuis en Jeroen van de Ven 22 Grenzen aan Schaal, Endogeniteit en Groei, Henk Peer Het voordeel van de Twijfel. Een Experiment over 313 Eerlijkheid, Vertrouwen en Opportunisme, Jan Potters 24 Infobasics and the New Economy, Ton van Schaik Dynamic Programming versus Lagrange: Is there a Horse 334 Race in Optimization?, Eric Schaling 26 Asset Bubbles in a Monopolistic Competitive Macro 350 Model, Partha Sen

7 Inhoudsopgave 7 27 Groei en Vriendschap, Sjak Smulders Consistency of the Tableau Economique - and Why it 373 Still Matters Today, Bert Steenge 29 De Schoonheid van het Jaargangenmodel, Jimmy Tjan 390

8

9 Proloog Deze bundel vormt een eerbetoon aan Theo van de Klundert als stimulerende leermeester en collega bij gelegenheid van zijn terugtreden als hoogleraar Algemene Leer en Geschiedenis van de Economie aan de Katholieke Universiteit Brabant. Stimulerende leermeester en collega, die frase geeft al aan wie aan deze bundel bijdragen hebben geleverd. In de eerste plaats diegenen voor wie Theo als promotor is opgetreden. Een indrukwekkende reeks jonge wetenschappers heeft hij bij het schrijven van hun opus magnum begeleid. Bij velen betekende de promotie niet het einde van de wetenschappelijke samenwerking met Theo. Talrijke tijdschriftpublicaties en ook boeken heeft hij met voormalige promovendi het licht doen zien. Maar ook met collega s, met wie hij op de KUB, de RUG, het CPB en in het kader van De Economist samenwerkte heeft hij samen gepubliceerd. Ook vakgenoten met wie hij op andere wijze binnen en buiten de genoemde instellingen een werkrelatie had ondervonden in hun werk de stimulerende belangstelling van Theo van de Klundert en eren hem met een bijdrage aan deze bundel. Helaas was niet iedereen uit de, elkaar nogal eens overlappende, kringen waaruit de medewerkers aan deze bundel afkomstig zijn in de gelegenheid een bijdrage te leveren. Gezondheid of drukke werkzaamheden verhinderden dit. Dat afhaken ging soms met pijn in het hart. Zo reageerde Rick van der Ploeg dat hij helaas geen tijd had om een essay te schrijven, maar, Theo was en is de meest excentrieke, creatieve, fantasierijke hoogleraar in Tilburg. Het was een voorrecht om met de man Marxist, neoklassiek, socioloog en milieubewust te mogen werken. Ik mis zijn open houding en zijn gevoel voor humor. De veelzijdigheid van Theo van de Klundert heeft ook geleid tot een grote verscheidenheid aan activiteiten, contacten en relaties. De inhoud van deze bundel weerspiegelt dat. Voor de redacteuren leverde dat problemen op. Welke titel dekt de lading? Na het nodige gedelibereer is voor een titel gekozen die zonder al te veel omhaal van woorden kan suggereren dat het om een bundel gaat waarin economen een diversiteit van stellingen betrekken, waarin zij op zeer verschillende wijzen een dialoog met Theo van de Klundert en zijn werk aangaan: Economologues. Een ander probleem betrof de indeling. Een indeling 9

10 10 Proloog op thema s die aan de inhoud van de bijdragen recht doet was onmogelijk. Daarom is voor de rangschikking van de essays gekozen voor de meest simpele, nl. alfabetisch op auteur. Aan de essays in deze bundel gaan het curriculum vitae en de publicatielijst van Theo van de Klundert vooraf. Deze laten zien dat de wetenschappelijke kwaliteiten van Theo ook buiten de kring van zijn directe collega s en leerlingen werd en wordt gewaardeerd. Niet alleen op de KUB was hij als docent en onderzoeker actief, maar ook daarbuiten werd hij aangezocht vanwege zijn expertise. Theo heeft nooit in een ivoren toren geleefd. Wanneer binnen de universiteit of daarbuiten op hem een beroep werd gedaan om bestuurlijke of organisatorische taken op zich te nemen was hij daartoe altijd bereid. Maar de twee taken waaraan hij zijn hart had verpand: het verzorgen van onderwijs en het verrichten van onderzoek mochten daardoor niet in gevaar komen. Wetenschappelijk op zijn lauweren gaan rusten lukt hem niet. En wellicht dat menig scribent in deze vriendenbundel in de toekomst nog wordt verrast met een vervolg op zijn bijdrage van de hand van Theo. Aan het einde van deze inleidende opmerkingen past een speciaal woord van dank aan het departement Algemene Economie en de Faculteit der Economische Wetenschappen die door hun financiële steun deze uitgave hebben mogelijk gemaakt, maar ook aan de medewerksters van het secretariaat van het departement Algemene Economie: zonder de inzet van Marja, Nicole, Jolanda en Corina zou deze publicatie niet tot stand zijn gekomen. Henk Klok Ton van Schaik Sjak Smulders

11 Curriculum Vitae Theo C.M.J. van de Klundert Opleiding : Canisius College, Nijmegen 1958 : Doctoraal Economische Wetenschappen (Cum Laude), KUB, Tilburg 1962 : Promotie (Cum Laude), KUB, Tilburg Loopbaan : Militaire dienst : Medewerker DSM, Heerlen : Wetenschappelijk medewerker KUB, Tilburg : Visiting fellow, Stanford University, U.S.A heden : Hoogleraar Economie, KUB, Tilburg : Buitengewoon hoogleraar Economie, KUN, Nijmegen 1978 : Buitengewoon hoogleraar Economie, Universiteit van Suriname : Decaan van de Faculteit Economische Wetenschappen, KUB, Tilburg 1992 : Visiting professor University of California, Santa Cruz, U.S.A : Voorzitter van het departement Economie, KUB, Tilburg heden : Hoogleraar Economie, Rijksuniversiteit Groningen Overige academische activiteiten heden : Lid Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (bestuurslid , voorzitter 1982) heden : Lid redactie De Economist (voorzitter sinds 1988) heden : Lid curatorium Leerstoel Midden en Kleinbedrijf, KUB, Tilburg : Lid Wetenschappelijke Raad CentER voor economisch onderzoek, KUB, Tilburg 11

12 12 Curriculum Vitae Theo C.M.J. van de Klundert : Lid curatorium Leerstoel Milieu-economie, KUB, Tilburg 1990 : Lid programma-comité van het 5e jaarlijks congres van de European Economic Association in Lissabon, Portugal heden : Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen Maatschappelijke dienstverlening : Lid examencommissie Staathuishoudkunde en Statistiek MO (voorzitter ) heden : Wetenschappelijk adviseur CPB, Den Haag : Lid stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid : Lid visitatiecommissie voor de Vlaamse Economische Faculteiten 1996 : Lid visitatiecommissie voor Economische Hogeschool Brussel heden : Voorzitter Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing (CWL), KUB, Tilburg Lid van diverse commissie van de SER, Den Haag Als (co)promotor begeleide promoties A.J.W. van de Gevel (KUB, 1970) A.B.Th.M. van Schaik (KUB, 1973) H.M. Thoben (KUB, 1973) R.J. de Groof (KUB, 1977) H.W.G.M. Peer (KUB, 1979) B. Mhango (Universiteit Suriname, 1980) A.E. Steenge (RUG, 1980) H.A. Lambers (erepromotie, KUB 1982) H.G. van Gemert (KUB, 1985) C. van Ewijk (KUB, 1989) R.H.J.M. Gradus (KUB, 1990) A.C. Meijdam (KUB, 1991) R. van Stratum (KUN, 1991) G.M.M. Gelauff (KUB, 1992) G. Hes (KUB, 1994) J.A. Smulders (KUB, 1994) E. Schaling (KUB, 1995) H.H.F. Wijffels (erepromotie, KUB, 1998)

13 D.A.G. Draper (KUB, 2000) R. Nahuis (KUB, 2000)

14 Publicaties Theo C.M.J. van de Klundert BOEKEN Groei en inkomensverdeling (Growth and Distribution of Income), Leiden: Stenfert Kroese, Grondslagen van de economische analyse (Principles of Economic Analysis), Amsterdam: J.H. de Bussy, (with R. de Groof) Inleiding tot de micro-economische theorie (Introduction to Microeconomic Theory), Amsterdam: J.H. de Bussy, Lonen en werkgelegenheid (Wages and Employment), Leiden: Stenfert Kroese, (with H. Peer), Energie: een economisch perspectief (Energy: an Economic Perspective), Leiden: Stenfert Kroese, (with R. de Groof), Keuze en evenwicht; Van micro-economie naar macroeconomie (Choice and Equilibrium; From Microeconomics Towards Macroeconomics), Groningen: Wolters Noordhoff, Groei en instituties. Over de oorzaken van economische ontwikkeling (Growth and institu-tions. On the causes of economic development), Tilburg: Tilburg University Press, (red.), Economisering van de Samenleving (The Commodification of Society), Tilburg: Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing, (ed. by S. Smulders), Growth theory in historical perspective: selected essays of Theo van de Klundert, Cheltenham: Edward Elgar,

15 14 Publicaties Theo C.M.J. van de Klundert ARTIKELEN Het tijdselement in de theorie van het partiële oligopolie (The Time Dimension in the Theory of Partial Oligopoly), Maandschrift Economie, 26 (1961), No 2, pp Modellenbouw en economische realiteit (Modelbuilding and Economic Reality), Maandschrift Economie, 26 (1961), No 12, pp De economische wetenschap in het licht van de methodologie (Economic Science in the Light of Methodology), Maandschrift Economie, 27 (1962), No 4, pp Bouwen aan een groeitheorie (Constructing a Theory of Growth), De Economist, 111 (1963), No 11, pp Maximalisatie-principes en investeringscriteria (Principles of Maximisation and Investment criteria), Maandschrift Economie, 28 (1963), No 7, pp Van prijstheorie naar prijsbeleid; een ideologisch conflict (From Price Theory to Price Policy; an Ideological Conflict), Inaugural Lecture, Leiden, (with Paul David) Biased Efficiency Growth and Capital-labor Substitution in the U.S., ', American Economic Review, 55 (1965), No 3, pp De proliferatie van economische modellen (The Proliferation of Economic Models), De Economist, 113 (1965), No 10, pp Economische dynamica (Economic Dynamics), Maandschrift Economie, 30, No 6, pp Over de grondslagen van de prijstheorie (On the Principles of Price Theory), Maandschrift Economie, 29 (1965), No 9/10, pp (with H.J. Klok) A Note on Strumilin's Model of Optimal Saving, Economics of Planning, 6 (1966), No 3, pp

16 Publicaties Theo C.M.J. van de Klundert 15 Theorieën van de economische groei en de internationale handel (Theories of Economic Growth and International Trade), Tijdschrift voor Economie, (1966), No 2, pp Essentiële aspecten van de theorie van het consumentengedrag (Essential Aspects of the Theory of Consumer Behaviour), Maandschrift Economie, 31 (1967), No 4, pp Twee visies op het vraagstuk van de kapitaalaccumulatie (Two Visions on the Question of Capital Accumulation), De Economist, 115 (1967), No 5, pp Enkele opmerkingen naar aanleiding van de theorie van Patinkin (Some Remarks Concerning Patinkins's Theory), De Economist, 115 (1967), No 1, pp Marcuse, Wemelsfelder en de economie, Economisch-Statistische Berichten, 53 (1968)No. 2669, pp Maatschappijkritiek en economie. Een methodologische beschouwing (Social Criticism and Economics. A Methodological View), Maandschrift Economie, 33 (1969) pp Markt, planning en menselijk gedrag (Market, Planning and Human Behaviour), Wending, november 1969, pp Produktie, kapitaal en interest (Production, Capital and Rate of Interest), De Economist, 118 (1970), No 6, pp Het moderne kapitalisme (Modern Capitalism), Maandblad Oost-West, 9 (1970), No 4, pp Ekonomie en ideologie in de Westerse samenleving (Economics and Ideology in the Western Society), Wetenschap en Samenleving, 24 (1970), No 4, pp Vormingswerk en economie, Volksopvoeding, Belgisch-Nederlands tijdschrift, 19 (1970), No 5-6, pp Activiteiten overheid op weegschaal economie (An Ecopnomic Perspective on the Activities of the Government), Economisch-Statistische Berichten, 55 (1970), No. 2727, p. 3.

17 16 Publicaties Theo C.M.J. van de Klundert Het einde van een droom (The End of a Dream), Economisch-Statistische Berichten, 55 (1970), No. 2731, p Meerdimensionale schaarste (Multidimensional Scarcity), Economisch- Statistische Berichten, 55 (1970), No. 2735, p Politieke economie (Political Economy), Economisch-Statistische Berichten, 55 (1970), No. 2739, p Problemen rond de dollar (Problems with the Dollar), Economisch- Statistische Berichten, 55 (1970), No. 2748, p Fusies (Mergers), Economisch-Statistische Berichten, 55 (1970), No. 2743, p Betrekkelijkheid moderne technologie (Relativity of Modern Technology), Economisch-Statistische Berichten, 55 (1970), No. 2752, p Stagnatie op laag niveau (Stagnation on a Low Level), Economisch- Statistische Berichten, 55 (1970), No. 2756, p Marxistische economie (Marxian Economics), Economisch-Statistische Berichten, 55 (1970), No. 2760, p De zorgelijke jaren zeventig (The Precarious 1970s), Economisch- Statistische Berichten, 55 (1970), No. 2765, p De internationale onderneming (The International Enterprise), Economisch- Statistische Berichten, 55 (1970), No. 2769, p Inflatie en werkloosheid (Inflation and Unemployment), Economisch- Statistische Berichten, 55 (1970), No. 2773, p Balans van de wetenschap, Economisch-Statistische Berichten, 55, No p Labour Values and International Trade, Research Memorandum, 26 (1971), FEW, Tilburg University. (With A. van Schaik) Durable Capital and Economic Growth, De Economist, 122 (1974), No 3, pp

18 Publicaties Theo C.M.J. van de Klundert 17 Structurele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (Structural Developments on the Labour Market), Maandschrift Economie, 38 (1974), No 11, pp Valeur Travail et Commerce International: Une Reformulation de la Theorie de A. Emmanuel (avec discussion), Cahiers d'analyse economique, GEREI, Paris, 1975, pp Het Centraal Economisch Plan 1975 (The Central Economic Plan 1975), Economisch Statistische Berichten, 60 (1975), No 2999, pp (with A. van Schaik) Simulatie en economische theorie, enkele resultaten met betrekking tot de Nederlandse economie (Simulation and Economic Theory, Some Results With Regard to the Dutch Economy), Maandschrift Economie, 39 (1975), No 5, pp (with H. den Hartog and H. Tjan), De structurele ontwikkeling van de werkgelgenheid in macro-economisch perspectief (The Structural Development of Employment in Macroeconomic Perspective), in: Preadviezen van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Leiden, 1975, pp (with H. den Hartog and H. Tjan), Winstmaximalisatie, markt en economische levensduur van kapitaalgoederen: een antwoord aan Den Butter (Profit Maximisation, Market and Economic Life Span of Capital Goods: an Answer to Den Butter), Maandschrift Economie, 40 (1976), 7, pp Het Centraal Economisch Plan 1976 (The Central Economic Plan 1976), Economisch Statistische Berichten, 61, 30 juni 1976, pp (with R. de Groof) Induced Technical Progress and Economic Growth, De Economist, 125 (1977), No 4, pp Het Centraal Economisch Plan 1977 (The Central Economic Plan 1977), Economisch Statistische Berichten, 62, 25 mei 1977, pp (with A. van Schaik) Demand and Supply as Factors Determining Economic Growth, De Economist, 126 (1978), No 3, pp (with A. van Schaik) On Shift and Share of Durable Capital, in: J. de Bandt (ed.), Le Capital dans la Fonction de Production, Paris, 1978, pp

19 18 Publicaties Theo C.M.J. van de Klundert Geld, groei en werkloosheid (Money, Growth and Unemployment), in: W. van den Goorbergh et. al., Over macht en wet in het economisch gebeuren, (Essays in honour of D.B.J. Schouten), Leiden: Stenfert Kroese, 1979, pp Vintaf-II en de werkloosheid (Vintaf-II and Unemployment), Economisch Statistische Berichten, 64 (1979), pp Comment on Muller and Zwezerijnen's Paper, in: S. Kuipers and G. Lanjouw (eds.), Prospects of Economic Growth, Amsterdam, 1980, pp (with A. Kolnaar), Onderontwikkeling, economische groei en internationale arbeidsverdeling (Underdevelopment, Economic Growth and International Division of Labour), in: Pre-adviezen van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Leiden: Stenfert Kroese, 1980, pp De arbeidsmarkt in dynamisch perspectief (The Labour Market in Dynamic Perspective), in: P. Eijgelshoven en L. van Gemerden (ed.), Inkomensverdeling en Openbare Financiën (Essays in honour of Jan Pen), Utrecht, 1981, pp Optimal Capital Accumulation in Generalized Leontief Models, De Economist, 129 (1981), No 1, pp Flexibele wisselkoersen op korte en lange termijn in een kleine open economie (Flexible Exchange Rates on the Short and Long Run in a Small Open Economy), Maandschrift Economie, 45 (1981), No 5, pp (with H. den Hartog), De Nederlandse economie in model (Modelling the Dutch economy), Teleac, (with A. Kolnaar), LDC's versus DC's: Trade and Growth, Journal of Economic Studies, 9 (1982), No 2, pp Distribution, Taxation and Employment in an Open Economy, De Economist, 130 (1982), No 1, pp The Vintaf-II Model for the Dutch Economy, in: J. Plasmans (ed.), Econometric Modelling in Theory and Practice, The Hague, 1982, pp

20 Publicaties Theo C.M.J. van de Klundert 19 Economische groei en energieverbruik in mondiaal perspectief (Economic Growth and Energy Use in Global Perspective), Maandschrift Economie, 46 (1982), No 2, pp The Energy Problem in a Small Open Economy, Journal of Macroeconomics, 5 (1983), No 2, pp (with P. Peters), Enkele beschouwingen over moderne ontwikkelingen in de macro-economische theorie (Some Reflections on Modern Developments in Macroeconomic Theory), Maandschrift Economie, 48 (1984), No. 4, pp Energie in de toekomst (Energy in the Future), Toekomstbeeld, 1984, pp Economic Resilience: a Two-country Analysis, De Economist, 134 (1986), No 1, pp (with P. Peters), Tax Incidence in a Model with Perfect Foresight of Agents and Rationing in Markets, Journal of Public Economics, 30 (1986), pp Applied General Equilibrium Analysis: Some Prototypes, in: Central Planning Bureau, Occasional Papers, 1987, No 41, pp Coordination Failure in an Industrial Society, De Economist, 135 (1987), No 4, pp (with P. Peters), Price Inertia in a Macroeconomic Model of Monopolistic Competition, Economica, 55 (1988), pp A Macroeconomic Two-Country Model with Price-Discriminating Monopolists, Journal of Economics, 48 (1988), No 1, pp (with F. van der Ploeg), Demand-side Policies and Supply-side Policies in a Small Open Economy with Nominal and Real Wage Rigidity, in: Peter Flaschel and Michael Krüger (eds.), Recent Approaches to Economic Dynamics, Frankfurt am Main, 1988, pp (with F. van der Ploeg), Wage Rigidity and Capital Mobility in An Optimizing Model of a Small Open Economy, De Economist, 137 (1989), No 1, pp

21 20 Publicaties Theo C.M.J. van de Klundert (with F. van der Ploeg), Fiscal Policy and Finite Lives in Interdependent Economies with Real and Nominal Wage Rigidity, Oxford Economic Papers, 41 (1989), No 3, pp Wage Differentials and Employment in a Two-Sector Model with a Dual Labour Market, Metroeconomica, No 3 (1989). (with A. van Schaik), Unemployment Persistence and Loss of Productive Capacity: a Keynesian Approach, Journal of Macroeconomics, 12 (1990), No 3 pp On Socioeconomic Causes of 'Wait Unemployment', European Economic Review, 34 (1990), pp Reducing External Debt in a World with Imperfect Asset and Imperfect Commodity Substitution, European Journal of Political Economy, 7 (1991), pp (with A. van Schaik), Economische groei in Nederland in een internationaal perspectief (Economic Growth in the Netherlands in an International Perspective), Economisch Statistische Berichten, 76, nr (maart 1991). In memorian Prof.dr. P.J.L.M. Peters ; Maandschrift Economie, 55 (1991), no. 1, pp (with S. Smulders), Reconstructing Growth Theory: A Survey, De Economist, 140 (1992), No. 2, pp In memorian Prof.Dr. L.H. Klaassen ( ), De Economist, 141 (1993), No 2, pp Crowding out of private and public capital accumulation in an international context, Economic Modelling, 10 (1993), No 3, pp (with C. van Ewijk), Endogenous technology, budgetary regimes and public debt in H.A.A. Verbon and F.A.A.M. van Winden (eds.), The Political Economy of Government Debt, Amsterdam: North-Holland, 1993, pp (with A.C. Meijdam), Endogenous growth and income distribution, Journal of Economics, 58 (1993), No 1, pp

22 Publicaties Theo C.M.J. van de Klundert 21 Inhalen en voorbijstreven (Catching-up and Overtaking), Economisch Statistische Berichten, 78, 29 september 1993, nr. 3930, pp (with S. Smulders) Imperfect Competition and Technological Change: A General Equilibrium Analysis, Revista Internazionale di Scienze Sociali, 101 (1993), nr. 3, pp In memoriam Prof.dr. P. Hennipman ( ), De Economist, 142 (1994), nr. 4, pp. III-IV. (with S. Smulders), Imperfect competition, concentration and growth with firm-specific R&D, European Economic Review, 39 (1995), pp (with S. Smulders), Strategies for Growth in a Macroeconomic Setting, The Manchester School of Economic and Social Studies, LXIII (1995), No. 4, pp (with A. van Schaik), On the historical continuity of the process of economic growth, in Bart van Ark and Nicholas Craft (eds.), Quantitative Aspects of Post-war European Economic Growth, Cambridge University Press, 1996, pp (with S. Smulders), North-South Knowledge Spillovers and Competition. Convergence versus Divergence, Journal of Development Economics, 50 (1996), pp (with B. Geurts en H. Timmer), The European Economy in an Expanding World, De Economist, 144 (1996), nr. 2, pp The Global Culture of McWorld. Een commentaar, NEXUS, 16 (1996), pp (with S. Smulders), Growth Competition and Welfare, The Scandinavian Journal of Economics, 99 (1997), No. 1, pp (with J. Potters), McKinsey on capital productivity, De Economist, 145 (1997), No. 1, pp Keynesiaanse goden, echte groei (Keynesian Gods, Real Growth), ESB, nr. 4103, 23 april 1997, p. 329.

23 22 Publicaties Theo C.M.J. van de Klundert (met S. Smulders), Marktwerking of dynamiek?, ESB, 82, nr (14 mei 1997). Marktwerking of dynamiek? Naschrift, ESB, 82, nr (15 oktober 1997). Miljoenennota 1997: Regeren is (ver) vooruitzien, Staatscourant, 17 september 1997, nr (with M. Fase), Simon Kuipers: an economist in search of rigour and relevance, De Economist 146 (1998), Nr. 1, pp (with R. Nahuis), Economic Development and Trade in the World Economy, Economic Modelling, 15 (1998), pp Over economische groei en de convergentie van landen, Mededeling van de Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 61, no. 4. Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Amsterdam Miljoenennota biedt weinig inspiratie, Staatscourant, 15 september (with F.C.Palm), Market Dynamics and Innovation. Introduction, De Economist, 146 (1998), No. 3, pp Economic development in Europe; in W. Kanning et al. (eds.), Economic Policy and Economic Reasoning, Cheltenham: Edward Elgar, Economic efficiency and ethics, De Economist, 147 (1999), No. 2, pp (with S. Smulders), Catching-up and Regulation in a Two-Sector Small Open Economy, Review of International Economics, 7 (1999), Issue 3, pp (met A.L. Bovenberg), Christelijke traditie en neo-klassieke economie in gesprek, Economisch Statistische Berichten, 84, 19 november 1999, nr. 4230, pp Over sociale dimensies in de economie, Maandschrift Economie, 63 (1999), december, pp

24 Publicaties Theo C.M.J. van de Klundert 23 Normen en waarden in de markteconomie (Norms and values in the market economy), in: Met markt meer mens? Beschouwingen bij het ZLTO-afscheid van Xavier van der Spank, ZLTO, (with S. Smulders) Loss of Technological Leadership of Rentier Economies, a two-country endogenous growth model, Journal of International Economics, 54 (2001), pp Institutional development and economic growth; discussion in M.S. Oosterbaan, Th. De Ruyter Steveninck and N. Van der Windt (eds.), The Determinants of Economic Growth, 2001, pp Kapitalistische dynamiek en veranderende instituties: Europa versus Amerika (Capitalistic dynamics and changing institutions: Europe versus America), in M. Becker et al. (red.), Economie en Christelijke Ethiek, (met S.G. van der Lecq), The civil society: can it last?, 2001.

25 1 Het Propedeuse Onderwijs in de Algemene Economie aan de KUB Berry de Beer * 1.1 INLEIDING In deze korte bijdrage wil ik de invloed van Theo van de Klundert op het onderwijsprogramma Algemene Economie aan de economische faculteit (FEW) in Tilburg beschrijven. De relevante periode heb ik zelf bij toeval in totaliteit meegemaakt. In 1964 begon ik mijn studie economie aan de Katholieke Hogeschool en het eerste college economie kreeg ik van de net benoemde hoogleraar Van de Klundert. In een volle zaal in gebouw A kregen de eerstejaars studenten college met als leidraad Handboek van de Economie van onze zuiderbuur M.A.G. van Meerhaeghe. Het was nog de tijd dat: - studenten massaal opstonden als de hoogleraar binnenkwam; - hoogleraren veelal de colleges begonnen met gebed; - de propedeuse-examens voor alle vakken in een korte periode in mei afgenomen werden; wel waren er regelmatig herkansingen; - de resultaten vaak een slachting te zien gaven: zes, negen dan wel twaalf maanden werden gul uitgedeeld, d.w.z. dat herkansing - voor alle vakken wel te verstaan, ook voor die waarvoor al een voldoende was behaald - eerst na die termijn mogelijk was; - ouderejaars studenten met kennelijk plezier de gecumuleerd uitgedeelde jaren bijhielden. Omdat ik na mijn benoeming in 1970 als assistent bij Van de Klundert vooral bij het propedeuse-onderwijs betrokken ben geweest zal ik mijn aandacht * Katholieke Universiteit Brabant. 24

26 Het Propedeuse Onderwijs in de Algemene Economie aan de KUB 25 grotendeels op de propedeuse richten, maar enige aandacht voor het kandidaats- en doctoraal onderwijs zal er ook zijn. 1.2 DE PROPEDEUSE De gehele periode overziend zijn er enkele opmerkelijke trends.! Perioden met vooral dictaten en dan weer handboeken wisselen elkaar af.! Terwijl in de beginperiode vooral met Nederlandse literatuur wordt gewerkt, staan er vanaf het eind van de jaren 80 vooral Engelstalige boeken op de literatuurlijst.! Perioden met hardcore onderwijs met veel aandacht voor analyse en tools worden regelmatig onderbroken door perioden met meer nadruk op maatschappelijke relevantie en minder tools (eind jaren 60 en jaren 70) en meer vaardigheden (eind jaren 90) De jaren 60 In 1964 maakte de bekende D.B.J. Schouten in de propedeuse plaats voor zijn zojuist benoemde leerling Van de Klundert. Al snel bleek dat een zeer goed in de internationale literatuur ingewijde hoogleraar een grote toegevoegde waarde voor het economie-onderwijs aan onze faculteit zou gaan betekenen. Na een korte periode met als verplichte stof het reeds vermelde boek van Van Meerhaeghe en de beruchte appendix 1 van Exacte Economie van Schouten (voor vele studenten was voor bestudering en begrip hiervan het dictaat Schellekens onontbeerlijk) begon Van de Klundert samen met zijn assistenten Rob de Groof en Henk Klok te werken aan zijn eigen handboek Grondslagen van de Economische Analyse. Geïnspireerd door Henderson en Quandt s Microecomic Theory en Bailey s National Income and the Price Level kwam er misschien wel het eerste Nederlandstalige handboek tot stand dat nauw aansloot bij actuele inzichten in de algemeen-economische theorie. Het boek was nogal compact geschreven en de studenten van de Katholieke Hogeschool, maar zeker ook de studenten MO Staathuishoudkunde, voor wie het boek verplichte literatuur was, hadden hier hun handen vol aan. In 1968 verscheen het voor het eerst op de literatuurlijst voor de propedeuse. Echter niet voor lang. De mede door de studentenbeweging in Parijs in gang gezette democratiseringsbeweging werd in Nederland als eerste door maatschappijkritische studenten in Tilburg opgepikt. De verandering van de vermolmde instituten ging hen niet snel genoeg. Een onbezonnen actie van een van de curatoren was voldoende om de vlam

Harry Beckers over innovatie. redactie Ton Langendorff

Harry Beckers over innovatie. redactie Ton Langendorff Harry Beckers over innovatie redactie Ton Langendorff Publicatie van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Deze bundel is uitgegeven in de reeks AWT-achtergrondstudies als Achtergrondstudie

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij faces Y. 1 4 #. 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

Tilburg University. Leiderschap & strategische opgave Peters, Freek; Strijp, I. Publication date: 2011. Link to publication

Tilburg University. Leiderschap & strategische opgave Peters, Freek; Strijp, I. Publication date: 2011. Link to publication Tilburg University Leiderschap & strategische opgave Peters, Freek; Strijp, I. Publication date: 2011 Link to publication Citation for published version (APA): Peters, F., & Strijp, I. (2011). Leiderschap

Nadere informatie

Tilburg University. Fiscale ethiek in de boardroom Gribnau, Hans. Published in: Vakblad Tax Assurance

Tilburg University. Fiscale ethiek in de boardroom Gribnau, Hans. Published in: Vakblad Tax Assurance Tilburg University Fiscale ethiek in de boardroom Gribnau, Hans Published in: Vakblad Tax Assurance Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2014 Link to

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek.

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. Eindrapportage Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. (Toward successful implementation of the Liferay platform in historical research) Stefan Dormans

Nadere informatie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag Kunstmatige Intelligentie Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO

Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO dr. ir. S.R. Miller Universiteit Twente ir. W. Mensonides Universiteit Twente en Saxion Hogescholen ing. E.J. de Jong VBW van Bouwend Nederland prof. dr.

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Betreft: Master thesis Aangenaam kennismaken Auteur: R.M. (Robin) Koster Kennisinstelling:

Nadere informatie

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW MACHAZINE Volume 18 - Issue 3 March 2014 SYMPOSIUM 2014 Big Data CREATING THE POSSIBILITY OF Reviewing the World ALGAL BLOOMS IN THE North Sea MOVIE REVIEW Primer CONTAINING: Current Affairs Association

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20 Faculteitsblad Electrical Engineering News Internships BachelorCollegeLive PhotoImpressionGLOW December 2012 20 I Colofon Jaargang 5 nummer 4 December 2012 De Connecthor is een uitgave van de elektrotechnische

Nadere informatie

BESTUUR STELT ZICH VOOR... Turmoil on credit markets and a closer look on the credit crunch STELLING: VROUWEN KUNNEN BETER BELEGGEN DAN MANNEN

BESTUUR STELT ZICH VOOR... Turmoil on credit markets and a closer look on the credit crunch STELLING: VROUWEN KUNNEN BETER BELEGGEN DAN MANNEN NOVEMBER 2007 1e JAARGANG NUMMER 1 BESTUUR STELT ZICH VOOR... Turmoil on credit markets and a closer look on the credit crunch STELLING: VROUWEN KUNNEN BETER BELEGGEN DAN MANNEN INHOUDSOPGAVE COLOFON Colofon

Nadere informatie

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Remote Teaching Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Delft University of Technology Faculty of Architecture Department of Real Estate & Project Management

Nadere informatie

De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg

De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten RIZIV De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg Januari 2014 Karel Van den Bosch, Peter Willemé Dit rapport is het resultaat van een

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Accountancy en Management Control Accounting UVT-1-11.indd 1 16-04-2007 15:10:48 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

Beleggers in gebiedsontwikkeling

Beleggers in gebiedsontwikkeling Beleggers in gebiedsontwikkeling Incentives en belemmeringen voor een actieve rol van institutionele beleggers bij de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden P5 Afstudeerrapport P.L. (Pelle) Steigenga

Nadere informatie

faces adapt to survive belastingparadijs NL The accountancy profession is subject to change is nederland nu wel of geen belastingparadijs?

faces adapt to survive belastingparadijs NL The accountancy profession is subject to change is nederland nu wel of geen belastingparadijs? faces Y. 1 5 #. 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie