De vier specialisaties van de master Nederlands Recht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vier specialisaties van de master Nederlands Recht"

Transcriptie

1 De vier specialisaties van de master Nederlands Recht Welke specialisatie kiest u na de bachelor? De masteropleiding Nederlands Recht is een brede opleiding waarmee u in veel sectoren van de maatschappij terecht kunt. Samen met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (voorheen Nederlands recht) is het de klassieke juridische opleiding die recht geeft op de meestertitel met civiel effect, waarmee u toegang heeft tot de togaberoepen. U kunt bij voorbeeld aan de slag in de advocatuur, rechterlijke macht, rechtshulpverlening (rechtsbijstandverzekering; juridisch loket), bedrijfsleven, financiële instellingen, maatschappelijke organisaties, openbaar bestuur, onderzoek/universitair onderwijs. Binnen de master heeft u de mogelijkheid u te specialiseren op een viertal terreinen: Privaatrecht, Bedrijfsrecht, Staats- en Bestuursrecht en Strafrecht en criminologie. Waarom specialiseren? Door u te specialiseren kunt u een vakgebied kiezen dat aansluit bij uw eigen belangstelling. Bovendien kunt u uzelf profileren met het oog op de arbeidsmarkt of een toekomstige baan. Eén, twee of geen specialisatie? Het is mogelijk om twee specialisaties te kiezen. U moet dan wel rekening houden met een langere studieduur. U hoeft overigens maar in één specialisatie een scriptie te schrijven. In plaats van twee specialisaties kunt u ook voor één specialisatie kiezen en uw keuzeruimte vullen met bijvoorbeeld verplichte vakken uit andere specialisaties. Is geen specialisatie mogelijk? Ja, in plaats van een vast specialisatieprogramma kunt u er ook voor kiezen om - binnen een aantal randvoorwaarden - een individueel onderwijsprogramma samen te stellen. Een dergelijk individueel programma moet u wel eerst doorspreken met de studieadviseur. Ook moet het programma voordat u er aan begint, door de Examencommissie zijn goedgekeurd.

2 Specialisatie Privaatrecht Beroepsperspectief De specialisatie Privaatrecht geeft niet alleen (samen met de bachelor Rechtsgeleerdheid/voorheen Nederlands recht) toegang tot de togaberoepen in de rechterlijke macht en in de advocatuur, maar is ook een uitstekende voorbereiding op juridische functies bij bedrijven, financiële instellingen als banken en verzekeraars, maatschappelijke instellingen in bijvoorbeeld de zorg, en overheden. Het beroepsperspectief is onverminderd goed. In het Privaatrecht gaat het om de juiste balans Bij de APK-keuring van een pas door haar gekochte tweedehands auto komt de koopster tot de ontdekking dat de verkoper een aantal ernstige gebreken voor haar verzwegen heeft. De vraag rijst wie van beiden de schade moet dragen. De verkoper had deze gebreken niet mogen verzwijgen. Of mag van de koopster verlangd worden dat zij beter uit haar doppen kijkt? Met andere woorden: wat weegt er nu zwaarder, de onderzoeksplicht van de koper of de mededelingsplicht van de verkoper? In een arrest liet de Hoge Raad de mededelingsplicht van de verkoper het zwaarst wegen en moest deze de auto terugnemen. Dit arrest vormt een goed voorbeeld van hoe men in het Privaatrecht vaak verschillende belangen tegen elkaar moet afwegen om tenslotte de juiste balans te vinden.

3 Vakken specialisatie Privaatrecht In de specialisatie Privaatrecht verdiept u zich verder in het privaatrecht van de basisopleiding in de bachelor. In Verbintenissenrecht c.s. verdiept u zich in belangrijke contracten (koop, opdracht) en rechtsfiguren (nietigheid, verjaring). Goederenrecht c.s. gaat in op het verhaalssysteem van Boek 3 en beperkte rechten zoals pand en erfpacht. Naast deze toppen op de bachelorfase verdiept u zich ook in nieuwe vakken als het Personen- en Familierecht, Ondernemingsrecht en Internationaal Privaatrecht. Niet alleen uw kennis en begrip van het materiële privaatrecht wordt groter, aansluitend op Burgerlijk Procesrecht 1 in de bachelor gaat het in Burgerlijk Procesrecht 2 om: hoe bewijs ik mijn gelijk (bewijsrecht) en hoe haal ik mijn recht (beslagrecht). Want ook wie niet zelf procedeert, moet weten hoe de hazen lopen. Jurist met begrip en overzicht van privaatrecht Met de specialisatie Privaatrecht wordt u dus een jurist met goed begrip en overzicht van het privaatrecht. U weet te werken met regels en belangenafwegingen in een dynamisch rechtsgebied dat nauw aansluit bij maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Daar heeft u veel aan, ongeacht welke (juridische) kant u later opgaat. Profileren Bent u mensgericht, bedrijfsgericht of allebei? Wilt u een commerciële praktijk of juist niet? Wilt u adviseren, procederen of beslissen? Het vakkenaanbod in de master biedt u de mogelijkheid om verder accenten te leggen, bijvoorbeeld op het terrein van personen- en familierecht, aansprakelijkheidsrecht, (internationaal) contractenrecht, financiering & zekerheden of procesrecht. Meer informatie over deze profielen en contactgegevens vind u hierna op faculteit/vakgroepen/prno/privaatrecht. Informatie over de vakken vindt u op Een leuke en nuttige aansluiting op uw privaatrechtelijke specialisatie vindt u bij de civielrechtelijke vereniging Diephuis (www.diephuis.nl). Profielen Privaatrecht Bij de profielen gaat het om een combinatie van vakken die een bepaald accent leggen. Enkele suggesties: Aansprakelijkheid: masterkeuzevakken: Letselschade en beroepsziekten, Gezondheidsrecht, Grondbeginselen Anglo-Amerikaans Vermogensrecht; Bestuur, Aansprakelijkheid en Privaatrecht; seminaars: Aansprakelijkheid (onrechtmatige daad variant); Consument: masterkeuzevakken: Gezondheidsrecht, Huurrecht, Arbeidsovereenkomstenrecht; seminaars: Consumentenrecht, Gezondheidsrecht; Contracten: masterkeuzevakken: Huurrecht, ICT-contracten, International Contracts Law, Grondbeginselen Anglo-Amerikaans Vermogensrechtrecht; seminaars: Aansprakelijkheid (contractenrechtelijke variant), Europa en Privaatrecht, Consumentenrecht; Financiering en Zekerheden: masterkeuzevakken: Bankrecht, Insolventierecht; seminaar : Financiering en Zekerheden; Internationaal: masterkeuzevakken: Comparative Private International Law, Comparative Private Law, Cross-border Commercial Transactions, International Contracts Law, Grondbeginselen Anglo-Americkans Vermogensrecht, Europees Privaatrecht; seminaars: IPR en Rechtspraktijk, Europa en Privaatrecht; Personen- en Familierecht: masterkeuzevakken: Echtscheidingsrecht, Jeugdrecht, Alternatieve Geschilbeslechting; seminaar: Burgerlijk Procesrecht; Procespraktijk: masterkeuzevakken: Elektronisch Bewijs en Bewaar, Alternatieve Geschilbeslechting, International Commercial Dispute Settlement Law, Insolventierecht; seminaar: Burgerlijk Procesrecht; Vastgoed: masterkeuzevakken: Huurrecht, Bouwrecht (privaatrechtelijke aspecten).

4 Specialisatie Bedrijfsrecht Beroepsperspectief De specialisatie Bedrijfsrecht is een van de oudste specialisaties binnen de masteropleiding Nederlands Recht. Deze specialisatie geeft niet alleen, samen met de bachelor Rechtsgeleerdheid (voorheen Nederlands recht), toegang tot de togaberoepen in de rechterlijke macht en in de advocatuur (met name de commerciële, zakelijke praktijk), maar is ook een uitstekende voorbereiding op juridische functies bij bedrijven, financiële instellingen zoals banken en verzekeraars, maatschappelijke instellingen in bijvoorbeeld de zorg, en overheden. In het bedrijfsrecht gaat het om bedrijven en de mensen in die bedrijven Vraagstukken van bedrijfsrecht zijn iedere dag in de krant te vinden: bedrijfsovernames, kritiek op bestuurders van ondernemingen, medezeggenschap van werknemers, ontslagvergoedingen voor werknemers etc. Ondernemingen zijn immers belangrijke deelnemers op de arbeidsmarkt, de goederen- en dienstenmarkt en op de geld- en kapitaalmarkt. Vakken specialisatie Bedrijfsrecht Het bedrijfsleven is zeer gevarieerd en dynamisch en wordt steeds internationaler. Daarom biedt de specialisatie Bedrijfsrecht ook een palet van mogelijkheden om u op een aantal terreinen te verdiepen. Een aantal vakken vormt de basis van de specialisatie en zijn dus verplichte onderdelen. Ten eerste is dat het optioneel verplichte keuzevak Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV recht) en het verdiepende mastervak Ondernemingsrecht 2 (BeursNV s, financieel- en effectenrecht).

5 De centrale thema s van het ondernemingsrecht - dat de juridische structuur van ondernemingen regelt - komen daarin aan bod, zoals oprichting, kapitaalstructuur, bevoegdheden van aandeelhouders en bestuurders, toezicht, besluitvorming en vertegenwoordiging, aansprakelijkheden, fusie en overnames, concernverhoudingen, medezeggenschap, Europees vennootschapsrecht, effectenrecht. Verder is het vak Mededingingsrecht verplicht. Daarin houdt u zich bezig met concurrentiebeperkende gedragingen van ondernemingen. Bij het vak Insolventierecht verdiept u zich in regels die gelden bij financieel onvermogen van personen die in betalingsmoeilijkheden verkeren, in het bijzonder ondernemingen ( BV s en NV s). Het laatste verplichte vak is Arbeidsovereenkomstenrecht waarin u diepgaande kennis verwerft van diverse arbeidsrechtelijke thema s zoals wijziging van arbeidsovereenkomsten, overgang van ondernemingen, aansprakelijkheid van de werkgever/werknemers, doorwerking van grondrechten in het arbeidsrecht en ontslagrecht. Tenslotte volgt u een bedrijfsrechtelijk seminaar, waarin u zich veelal aan de hand van praktijkdossiers verdiept in een aspect van het bedrijfsrecht en tevens uw academische vaardigheden verder ontwikkelt. Daarnaast bent u vrij om uit een scala aan vakken een aantal keuzevakken te kiezen. U kunt daarmee aansluiten bij uw belangstelling of uw wens u verder te specialiseren. Zo kunt u een aantal arbeidsrechtelijke vakken kiezen (Collectief arbeidsrecht, Sociale zekerheidsrecht, Masterclass arbeidsrecht); bedrijfseconomisch/fiscale vakken (Bedrijfseconomie, Belastingrecht 2, Economisch recht) of bedrijfsrechtelijke vakken (Ondernemingsrecht 3, Effectenrecht (Beurs NV s), Jaarrekeningrecht, Personenvennootschappen, Verzekeringsrecht, Intellectuele eigendomsrecht, Informatie- en mediarecht of een stage of recht in praktijkonderdeel. Jurist met begrip en overzicht van ondernemingsrecht Met de specialisatie bedrijfsrecht wordt u dus een jurist met goed begrip en overzicht van belangrijke terreinen op het ondernemingsrecht. De specialisatie bedrijfsrecht trekt vooral studenten aan die later werkzaam willen zijn als bedrijfsjurist of manager van een handelsonderneming, verzekeringsmaatschappij, bank, luchtvaartmaatschappij, merkenbureau etc. of als advocaat in de zakelijke advies- en procespraktijk. Profileren Bent u bedrijfsgericht of meer op mensen gericht? Wilt u een functie in een commerciële, zakelijke praktijk? Wilt u adviseren, procederen of beslissen? Het vakkenaanbod in de master biedt de mogelijkheid om verder accenten te leggen, bijvoorbeeld op het terrein van het arbeidsrecht of het bedrijfsrecht. Meer informatie over deze profielen en contactgegevens vindt u op Informatie over de vakken vindt u op nl/ocasys/rechten. Een leuke en nuttige aansluiting op uw specialisatie bedrijfsrecht vind je bij de bedrijfsrechtelijke studievereniging SGOR (www.sgor.nl). Profielen Bedrijfsrecht Bij de profielen gaat het om een combinatie van vakken die een bepaald accent leggen. Enkele suggesties: Arbeidsrecht: masterkeuzevakken: Collectief arbeidsrecht, Sociale Zekerheidsrecht, Masterclass arbeidsrecht (Recht in praktijkonderdeel), Int. Labour law, Eur. Labour law, Social security law; seminaar: Ondernemingsrecht; Bedrijfsrecht: masterkeuzevakken: Personenvennootschappen, Effectenrecht, Ondernemingsrecht 3, Jaarrekeningenrecht, Verzekeringsrecht, Bedrijfsrecht en ICT, Corporate Law and Economics; seminaars: Rechtspersonen; Corporate litigation; Ondernemingsrecht, Faillissementsrecht, Handelsrecht, Privaatrecht 1 (financiering en zekerheid); Fiscaal/Economisch: masterkeuzevakken: Bedrijfseconomie master NR, Economisch recht, Belastingrecht 2, Toezicht en markt, Corporate Law and Economics, Jaarrekeningrecht; seminaar: Ondernemingsrecht; Internationaal/Europees: masterkeuzevakken: Energy law, Company law, International corporate insolvency law, IPR, International commercial dispute settlement law, International contracts law, Grondbeginselen Anglo-Amerikaans recht, vermogensrecht; seminaar: IPR en rechtspraktijk; Intellectueel Eigendomsrecht: masterkeuzevakken: Intellectueel eigendomsrecht, Informatie- en mediarecht, Merken- en modellenrecht; seminaar: Auteursrecht; Procespraktijk: masterkeuzevakken: Burgerlijk procesrecht 2; Alternatieve geschilbeslechting, Elektronisch bewijs en bewaar; seminaars: Corporate litigation, Burgerlijk procesrecht, IPR en rechtspraktijk.

6 Specialisatie Staats- en Bestuursrecht Beroepsperspectief De specialisatie Staats- en Bestuursrecht geeft niet alleen (samen met de bachelor Rechtsgeleerdheid/voorheen Nederlands recht) toegang tot de togaberoepen in de rechterlijke macht en in de advocatuur, maar is ook een uitstekende voorbereiding op juridische functies bij de overheid. Zo kunt u bijvoorbeeld bij zelfstandige bestuursorganen als beleidsmedewerker aan de slag, of als wetgevingsjurist bij een ministerie, of als beleidsmedewerker bij een provincie of gemeente, maar ook bij bedrijven of maatschappelijke instellingen op terreinen van zorg, onderwijs, cultuur e.d. Bij market-regulators als de OPTA of bij de kartelwaakhond de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) werken ook juristen met een bestuursrechtelijke achtergrond. Vaak minder bekend is dat de meeste advocatenkantoren speciale bestuursrechtsecties hebben, vaak op het terrein van het milieurecht en het ruimtelijk ordeningsrecht, maar ook voor het vreemdelingenrecht en het sociale zekerheidsrecht. Verder hebben alle arrondissementsrechtbanken speciale bestuursrechtsecties en de daar actieve bestuursrechters worden ondersteund door in het bestuursrecht gespecialiseerde gerechtssecretarissen. Daarnaast zijn er bij de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven carrièremogelijkheden In het Staats- en Bestuursrecht gaat het om de verhouding tussen overheid, de samenleving en de burger Staatsrecht gaat in de kern over uitoefening van macht en de rechtvaardiging van macht. Wat maakt of een staat soeverein is en beschikt over een afdoende legitimatie? Het gaat dus niet alleen over de inrichting van de staat, maar heeft ook betrekking op het functioneren van onze democratische rechtsstaat en het politieke proces. Het bestuursrecht betreft de vraag naar de mogelijkheden die het recht aan de overheid biedt om de samenleving precies zo te organiseren als de politiek het heeft afgesproken. Maar ook over de mogelijkheid van de burger om zich te verweren tegen beslissingen van die overheid waar zij het niet mee eens is. De specialisatie Staats- en Bestuursrecht wordt verzorgd door de secties Staatsrecht en Bestuursrecht samen.

7 Vakken specialisatie Staats- en Bestuursrecht In de specialisatie Staats- en Bestuursrecht verdiept u zich verder in het Bestuursrecht (1,2,3) en het Staatsrecht (1,2) van de basisopleiding in de bachelor. In het bestuursrechtelijk optioneel verplichte keuzevak (Omgevingsrecht 1) staat het materiële recht centraal (ruimtelijk ordening, milieu). In het tweede optioneel verplichte keuzevak Recht Decentrale Overheden staat de organisatie van de overheid centraal. In de daaropvolgende drie verplichte mastervakken wordt vooral aandacht besteed aan de Europese dimensie (Staats- en bestuursrecht in communautair perspectief), de rechtsbeginselen (Grondrechten) en de rol die het privaatrecht speelt bij het overheidsbestuur (Bestuur, aansprakelijkheid en Privaatrecht). Tenslotte maakt u een keus tussen het vak Vreemdelingenrecht en Sociale Zekerheidsrecht. Voor het verplichte seminaar heeft u de keuze uit Wetgeving, Vergunningsverlening en Bestuursrechtelijk procederen. Daarnaast is er nog ruimte voor twee keuzevakken. Profielen Staats- en Bestuursrecht Bij de profielen gaat het om een combinatie van vakken die een bepaald accent leggen. Enkele suggesties: Politiek: masterkeuzevakken: Parlementaire geschiedenis en Politiek staatsrecht, Algemene staatsleer/constitutionele theorie, Politicologie, War and Peace 1 en 2, De eerste wereldoorlog en de 20e eeuw; seminaars: Wetgeving, Rechtstheorie, European Constitutions; Omgevingsrecht/milieu: masterkeuzevakken: Omgevingsrecht 2, Bouwrecht, Handhaving bestuursrecht; seminaars: Vergunningverlening, Bestuursrechtelijk procederen; Staats- en bestuursrecht: masterkeuzevak: Staats en bestuursrecht c.s.; seminaars: Gezondheidsrecht, Bestuursrechtelijk procederen. Grondrechten: masterkeuzevakken: Mensenrechten in Europa, Informatiegrondrechten, Human Rights; seminaar: Rechtstheorie. Internationaal Publiekrecht: masterkeuzevakken: Europeanisation of public law, International institutional law, Mensenrechten in Europa, American Constititional law, War and Peace 1 en 2, Transformation and integration in Europe, Human Rights; seminaars: European constitutions, International relations. Jurist met begrip en overzicht van publiekrecht Met de specialisatie Staats- en Bestuursrecht wordt u dus een jurist met goed begrip en overzicht van het publiekrecht. U weet te werken met regels en belangenafwegingen in de maatschappij, maar hebt ook inzicht in de inrichting van de maatschappij en de wijze waarop de burger beschermd wordt tegen diezelfde overheid. Profileren Houdt u meer van politiek, wilt u advocaat op bestuursrechtelijk terrein worden, bent u meer geïnteresseerd in het openbaar bestuur, het milieurecht of het vreemdelingenrecht, dan biedt het vakkenaanbod in de master de mogelijkheid om verdere accenten te leggen, bijvoorbeeld op het terrein van de politiek, het milieu, de grondrecht of het internationale publiekrecht. Meer informatie over deze profielen en contactgegevens vindt u op Informatie over de vakken vindt u op nl/ocasys/rechten. Een leuke en nuttige aansluiting op uw staats- en bestuursrechtelijke specialisatie vindt u bij de studievereniging Frederick van de Marck (www.frederikvandermarck.nl).

8 Specialisatie Strafrecht en Criminologie Beroepsperspectief De specialisatie Strafrecht en Criminologie geeft niet alleen (samen met de bachelor Rechtsgeleerdheid/voorheen Nederlands recht) toegang tot de togaberoepen in de rechterlijke macht het openbaar ministerie en in de advocatuur, maar is ook een uitstekende voorbereiding op juridische, bestuurlijke of beleidsfuncties bij maatschappelijke instellingen in het juridisch veld als de (Raad van de) kinderbescherming, overheden betrokken bij criminaliteitsbestrijding en de veiligheidszorg, politie en reclassering. Binnen de specialisatie Strafrecht en Criminologie kunt u nog een keuze maken tussen de juridische variant en de criminologische variant.

9 In de juridische variant staat het materiële strafrecht centraal In de juridische variant verdiept en verbreedt u vooral uw kennis op het terrein van het materiële strafrecht en het strafprocesrecht. Daarbij staat de juridische methode centraal. De aandacht is vooral gericht op het vermogen juridisch te analyseren, het verder ontwikkelen van de juridische vaardigheden en het uitdiepen en verbreden van uw kennis van centrale leerstukken in het strafrecht en in het strafprocesrecht. Met die kennis en vaardigheden moet u in staat zijn om een bijdrage te leveren aan het oplossen van vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld opzet en schuld (levert een verkeersovertreding met de dood als gevolg schuld op in de zin van het misdrijf dood door schuld in het verkeer?, is het door alternatieve genezers niet verwijzen van een ernstig zieke kankerpatiënt naar de reguliere geneeskunde te beschouwen als levensdelict wanneer de patiënte overlijdt?). In de procesrechtelijke vakken komen vragen aan bod als: hoe voorkomen we dat het rechterlijk systeem verstopt door het gebruik van rechtsmiddelen, hoe ver mag de toepassing van dwangmiddelen gaan, welke consequenties hebben fouten die in de procedure worden gemaakt, welke eisen moeten worden gesteld aan de inbreng van forensische deskundigen in het strafproces? De juridische variant is een brede strafrechtelijke opleiding, waarmee een uitstekende basis wordt gelegd voor de toegang tot de gangbare strafrechtelijk beroepen, zoals officier van justitie, advocaat of rechter. Vakken juridische variant Om de strafrechtjurist goed uit te rusten zijn er in deze variant vijf verplichte hoofdvakken opgenomen: Materieel Strafrecht, Strafprocesrecht (Dwangmiddelen en Rechtsmiddelen), Internationaal Strafrecht en Sanctierecht (optioneel verplicht keuzevak). Ook krijgt u een inleiding in de Criminologie (optioneel verplicht keuzevak), waarin u kunt kennismaken met de criminologische visie op strafrechtelijke problemen. Daarnaast volg u een strafrechtelijk seminaar. In het seminaar ligt de nadruk op het integreren van de strafrechtelijke kennis en het verder ontwikkelen van uw academische vaardigheden. U maakt zelf een annotatie bij een arrest van de Hoge Raad, u voert in een rollenspel met uw medestudenten een echt strafproces, U schrijft in de rol van wetgevingsjurist een notitie aan de minister. Zoals bij elke master sluit u ook deze specialisatie af met het schrijven van een scriptie. In de criminologische variant staat de criminologie centraal In de criminologische variant verdiept en verbreedt u vooral uw kennis op het terrein van de toepassing van de criminologie als verklaringskader voor vormen van criminaliteit, zware overlast, dader- en slachtofferschap en ontwikkelingen in het criminaliteits- en veiligheidsbeleid. Daarbij staan nationale ontwikkelingen als het ontstaan van de risicomaatschappij, vormen van sociale uitsluiting en toegenomen punitiviteit en internationale ontwikkelingen als globalisering, terrorisme en migratiestromen centraal. Veel van deze ontwikkelingen werken direct of indirect door in de dagelijkse praktijk op het terrein van politie, justitie, het criminaliteits- en veiligheidsbeleid en de interventie- en behandelingspraktijken. De aandacht is vooral gericht op het combineren van juridische en criminologische (sociaalwetenschappelijke en mogelijk forensische) inzichten, waarmee een uitstekende basis wordt gelegd voor de toegang tot enerzijds de puur juridische beroepsvelden en anderzijds beroepsvelden binnen de justitiële keten met als pluspunt het kunnen functioneren als intermediair tussen juristen en sociale wetenschappers die werkzaam zijn in het brede veld van criminaliteit, veiligheid en leefbaarheid. Vakken criminologische variant Nadat u als optioneel verplichte keuzevakken de vakken inleiding Criminologie en Sanctierecht hebt gedaan, volgt u in de master vier Criminologievakken, en de verplichte juridische mastervakken Materieel strafrecht en Strafprocesrecht Dwangmiddelen. Er is nog ruimte voor een keuzevak en de master wordt afgesloten met een scriptie over bij voorkeur een criminologisch thema. Het vak Algemene Criminologie is een vervolg op Inleiding Criminologie. Er wordt aandacht besteed aan belangrijke criminologische verklaringen voor concrete vormen van criminaliteit als bijvoorbeeld vermogenscriminaliteit, geweldscriminaliteit, organisatiecriminaliteit en politieke criminaliteit. In het vak Jeugdcriminologie (Jeugdcriminaliteit, Jeugdstrafrecht en Jeugdzorg) wordt een actueel overzicht gegeven van ontwikkelingen op het gebied van de jeugdcriminologie. Thema s zijn onder meer: wat is jeugdcriminaliteit en wat is bekend over aard, omvang en ontwikkelingen; welke jongeren zijn erbij betrokken, wat zijn daarvoor de belangrijkste verklaringen en wat wordt er gedaan aan de bestrijding en voorkoming. >>

10 In het vak Recht en Werkelijkheid in de Justitiële Keten (Strafrechtelijke en criminologische aspecten van de justitiële organisatie) staat het functioneren van de zogenoemde strafrechtketen centraal. Behandeld worden ondermeer beleidsontwikkelingen, praktische problemen en belangentegenstellingen tussen verschillende organisaties in de samenwerking als partners in de justitiële keten: Politie, Openbaar Ministerie, Rechterlijke Macht, Gevangeniswezen, (Jeugd)reclassering, Raad voor de Kinderbescherming. Ook de positie van kwetsbare groepen komt aan bod in de in hun ogen verwarrende en complexe juridische wereld. In het Seminar Criminaliteit en Rechtshandhaving (Strafrechtelijke en buitenstrafrechtelijke aanpak van criminaliteit) wordt een actueel criminaliteitsprobleem behandeld en zoekt u met behulp van inzichten uit de criminologie naar een oplossing voor kwesties die spelen op het terrein van het criminaliteits- en veiligheidsbeleid. Aan de orde komen beschrijvende vragen, verklarende vragen, ontwerpvragen om het probleem aan te pakken en toetsingsvragen naar haalbaarheid, toelaatbaarheid en effectiviteit. Bij de criminologische mastervakken worden probleemgestuurde onderwijsvormen toegepast, waarbij sprake is van een intensieve en interactieve onderwijsbegeleiding. U werkt in werkgroepen waarin elementen van hoorcolleges, bespreking van opdrachten en presentaties, discussies over de te bestuderen literatuur en actualiteiten het kader vormen waarin docent en student samenwerken. Het contactonderwijs wordt door middel van een elektronische leeromgeving (Nestor) ondersteund. Toetsing vindt plaats in de vorm van een werkstuk (literatuuronderzoek, veldonderzoek, evaluatieonderzoek, beleidsanalyse) dan wel een examen. Jurist met begrip en overzicht van strafrecht en criminologie Met de specialisatie Strafrecht en criminologie wordt u dus een jurist met goed begrip en overzicht van het strafrecht. U weet te werken met centrale strafrechtelijke begrippen en u heeft zicht op de opbouw en het functioneren van het strafproces en op de eisen die daaraan worden gesteld in een sterk veranderende samenleving, waarin de claim van de burgers op een veilige samenleving steeds groter lijkt te worden.

11 De strafrechtelijk-criminologische mastervariant is speciaal ontwikkeld voor juristen die een loopbaan ambiëren in de justitiële keten of in de omgeving van het strafrechtelijk bedrijf. U bent niet alleen een jurist met goed begrip en overzicht van het strafrecht, maar u krijgt ook inzicht en vaardigheden in theorie en praktijk van criminologisch onderzoek, ontwikkeling en evaluatie van het criminaliteits- en veiligheidsbeleid, sturing en samenwerking tussen partners in de justitiële keten. In die justitiële keten en ook daarbuiten bestaat een groeiende behoefte aan juristen die beschikken over een bredere kennis van de maatschappelijke omgeving van het strafrechtelijk bedrijf. Profileren Bent u mensgericht, maatschappijgericht of allebei? Wilt u een strafrechtpraktijk of juist niet? Wilt u adviseren, procederen, beslissen of uitvoerend werk in het justitiële veld doen? Het vakkenaanbod in de master biedt u de mogelijkheid om verder accenten te leggen, bijvoorbeeld op het terrein van internationale strafrecht en het sanctierecht, of op het terrein van het jeugdrecht en jeugdcriminologie. Het justitiële veld: masterkeuzevakken: Inleiding psychiatrie voor juristen, Psychiatrie en recht, Penologie, bezoekgroep Norgerhaven, Jeugdrecht, Algemene criminologie; seminaars: Boontje komt om zijn loontje, Dilemma s in het strafrecht; Jeugd en (straf)recht: masterkeuzevakken: Jeugdcriminologie, Jeugdrecht, Penologie, Sanctierecht; Forensische aspecten: masterkeuzevakken: Forensisch bewijs, Recht en werkelijkheid in de justitiële keten, Criminalistiek, Inleiding psychiatrie voor juristen, Proof, evidence and law, Psychiatrie en recht; Internationale criminologische aspecten: masterkeuzevakken: International and Comparative Criminology, Terrorisme en terrorismebestrijding, Comparative Criminal Law; Veiligheid en criminaliteit (bij voorbeeld voor beleidswetenschappers, banen bij de overheid en maatschappelijke organisaties): masterkeuzevakken: Algemene criminologie, Recht en werkelijkheid in de justitiële keten; seminaar: Criminaliteit en rechtshandhaving; Techniek en criminaliteit: masterkeuzevakken: Computercriminaliteit; seminaar: Criminaliteit en rechtshandhaving. Meer informatie over deze profielen en contactgegevens vindt u op Informatie over de vakken vindt u op Een leuke en nuttige aansluiting op uw specialisatie strafrecht vindt u bij de strafrechtelijke vereniging Simon van der Aa (www.simonvanderaa.nl). Profielen Strafrecht en Criminologie Bij de profielen gaat het om een combinatie van vakken die een bepaald accent leggen. In dat kader wordt het onderwijs steeds aangepast en waar nodig vernieuwd. Enkele suggesties: Internationaal: masterkeuzevakken: Comparitive Criminal Law, International Criminal Tribunals, International Comparative Criminology; seminaar: Dilemma s in het strafrecht; Procespraktijk: masterkeuzevakken: Strafrechtelijke gespreksvoering, Inleiding psychiatrie voor juristen, Forensisch bewijs, Psychiatrie en recht, Handhaving bijzondere wetten; seminaars: Strafprocesrecht, Strafrechtelijke jurisprudentie; Straffen: masterkeuzevakken: Inleiding psychiatrie voor juristen, Psychiatrie en recht, Penologie, Bezoekgroep Norgerhaven, Jeugdrecht, Algemene criminologie; seminaar: Boontje komt om zijn loontje; 16

12 16

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

MASTER RECHTSGELEERDHEID

MASTER RECHTSGELEERDHEID MASTER RECHTSGELEERDHEID wo masteropleiding 2015 2016 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De masteropleiding Rechtsgeleerdheid volgt op de brede, algemene benadering van de bacheloropleiding.

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Op mijn website www.jurilogie.nl vindt u vrijwel alle voor de praktijk relevante juridische

Op mijn website www.jurilogie.nl vindt u vrijwel alle voor de praktijk relevante juridische JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) RECENTELIJK VERSCHENEN september 2014 Op mijn website www.jurilogie.nl vindt u vrijwel alle voor de praktijk relevante juridische boeken

Nadere informatie

groninger civilistenblad

groninger civilistenblad nr 01 / november 2014 gcb groninger civilistenblad Interview met A-G L. Timmerman Prof. mr. S.F. Sagel Het nieuwe ontslagrecht Prof. mr. J.H.M. Willems Werknemers(on)macht in corporate structures Mr. dr.

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Waar kom jij terecht?

Waar kom jij terecht? met gastspreker Jan Kees de Jager Waar kom jij terecht? www.utrechtsebedrijvendag.nl Colofon JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT Bedrijvendagcommissie 2013 / 2014 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht T

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U COLOFON JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT BEDRIJVENDAGCOMMISSIE 2012 / 2013 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht 030 24 00 811 bedrijvendag@jsvu.nl www.utrechtsebedrijvendag.nl 22 maart 2013 J S V U REDACTIE

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers

nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers Nieuwe stap grootste advocatenkantoor Noordwest Veluwe OMVR Lunenberg Advocaten opent nieuw

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

Regionale voorlichting 2014

Regionale voorlichting 2014 Regionale voorlichting 2014 Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : donderdag 20 maart 2014 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Alle leerlingen moeten zich vooraf voor meer voorlichtingsronden

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

HBO-Rechten. Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012

HBO-Rechten. Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012 HBO-Rechten Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012 Colofon HBO-Rechten Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten CROHO: 39205 HBO-Rechten Publicatie: juli 2012 Vastgesteld door

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

Criminologie als studie en beroep

Criminologie als studie en beroep René van Swaaningen Het primaire doel van dit stuk is het bieden van een overzicht van de ontwikkeling van de diverse criminologie-opleidingen in Nederland en van de beroepen waarin afgestudeerde criminologen

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID

BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid, Ministerie van Justitie, Den Haag, maart 2007 2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding en samenvatting 4 Vraag 1 6 Wat was het probleem

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R)

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Operationeel

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie