De vier specialisaties van de master Nederlands Recht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vier specialisaties van de master Nederlands Recht"

Transcriptie

1 De vier specialisaties van de master Nederlands Recht Welke specialisatie kiest u na de bachelor? De masteropleiding Nederlands Recht is een brede opleiding waarmee u in veel sectoren van de maatschappij terecht kunt. Samen met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (voorheen Nederlands recht) is het de klassieke juridische opleiding die recht geeft op de meestertitel met civiel effect, waarmee u toegang heeft tot de togaberoepen. U kunt bij voorbeeld aan de slag in de advocatuur, rechterlijke macht, rechtshulpverlening (rechtsbijstandverzekering; juridisch loket), bedrijfsleven, financiële instellingen, maatschappelijke organisaties, openbaar bestuur, onderzoek/universitair onderwijs. Binnen de master heeft u de mogelijkheid u te specialiseren op een viertal terreinen: Privaatrecht, Bedrijfsrecht, Staats- en Bestuursrecht en Strafrecht en criminologie. Waarom specialiseren? Door u te specialiseren kunt u een vakgebied kiezen dat aansluit bij uw eigen belangstelling. Bovendien kunt u uzelf profileren met het oog op de arbeidsmarkt of een toekomstige baan. Eén, twee of geen specialisatie? Het is mogelijk om twee specialisaties te kiezen. U moet dan wel rekening houden met een langere studieduur. U hoeft overigens maar in één specialisatie een scriptie te schrijven. In plaats van twee specialisaties kunt u ook voor één specialisatie kiezen en uw keuzeruimte vullen met bijvoorbeeld verplichte vakken uit andere specialisaties. Is geen specialisatie mogelijk? Ja, in plaats van een vast specialisatieprogramma kunt u er ook voor kiezen om - binnen een aantal randvoorwaarden - een individueel onderwijsprogramma samen te stellen. Een dergelijk individueel programma moet u wel eerst doorspreken met de studieadviseur. Ook moet het programma voordat u er aan begint, door de Examencommissie zijn goedgekeurd.

2 Specialisatie Privaatrecht Beroepsperspectief De specialisatie Privaatrecht geeft niet alleen (samen met de bachelor Rechtsgeleerdheid/voorheen Nederlands recht) toegang tot de togaberoepen in de rechterlijke macht en in de advocatuur, maar is ook een uitstekende voorbereiding op juridische functies bij bedrijven, financiële instellingen als banken en verzekeraars, maatschappelijke instellingen in bijvoorbeeld de zorg, en overheden. Het beroepsperspectief is onverminderd goed. In het Privaatrecht gaat het om de juiste balans Bij de APK-keuring van een pas door haar gekochte tweedehands auto komt de koopster tot de ontdekking dat de verkoper een aantal ernstige gebreken voor haar verzwegen heeft. De vraag rijst wie van beiden de schade moet dragen. De verkoper had deze gebreken niet mogen verzwijgen. Of mag van de koopster verlangd worden dat zij beter uit haar doppen kijkt? Met andere woorden: wat weegt er nu zwaarder, de onderzoeksplicht van de koper of de mededelingsplicht van de verkoper? In een arrest liet de Hoge Raad de mededelingsplicht van de verkoper het zwaarst wegen en moest deze de auto terugnemen. Dit arrest vormt een goed voorbeeld van hoe men in het Privaatrecht vaak verschillende belangen tegen elkaar moet afwegen om tenslotte de juiste balans te vinden.

3 Vakken specialisatie Privaatrecht In de specialisatie Privaatrecht verdiept u zich verder in het privaatrecht van de basisopleiding in de bachelor. In Verbintenissenrecht c.s. verdiept u zich in belangrijke contracten (koop, opdracht) en rechtsfiguren (nietigheid, verjaring). Goederenrecht c.s. gaat in op het verhaalssysteem van Boek 3 en beperkte rechten zoals pand en erfpacht. Naast deze toppen op de bachelorfase verdiept u zich ook in nieuwe vakken als het Personen- en Familierecht, Ondernemingsrecht en Internationaal Privaatrecht. Niet alleen uw kennis en begrip van het materiële privaatrecht wordt groter, aansluitend op Burgerlijk Procesrecht 1 in de bachelor gaat het in Burgerlijk Procesrecht 2 om: hoe bewijs ik mijn gelijk (bewijsrecht) en hoe haal ik mijn recht (beslagrecht). Want ook wie niet zelf procedeert, moet weten hoe de hazen lopen. Jurist met begrip en overzicht van privaatrecht Met de specialisatie Privaatrecht wordt u dus een jurist met goed begrip en overzicht van het privaatrecht. U weet te werken met regels en belangenafwegingen in een dynamisch rechtsgebied dat nauw aansluit bij maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Daar heeft u veel aan, ongeacht welke (juridische) kant u later opgaat. Profileren Bent u mensgericht, bedrijfsgericht of allebei? Wilt u een commerciële praktijk of juist niet? Wilt u adviseren, procederen of beslissen? Het vakkenaanbod in de master biedt u de mogelijkheid om verder accenten te leggen, bijvoorbeeld op het terrein van personen- en familierecht, aansprakelijkheidsrecht, (internationaal) contractenrecht, financiering & zekerheden of procesrecht. Meer informatie over deze profielen en contactgegevens vind u hierna op faculteit/vakgroepen/prno/privaatrecht. Informatie over de vakken vindt u op Een leuke en nuttige aansluiting op uw privaatrechtelijke specialisatie vindt u bij de civielrechtelijke vereniging Diephuis (www.diephuis.nl). Profielen Privaatrecht Bij de profielen gaat het om een combinatie van vakken die een bepaald accent leggen. Enkele suggesties: Aansprakelijkheid: masterkeuzevakken: Letselschade en beroepsziekten, Gezondheidsrecht, Grondbeginselen Anglo-Amerikaans Vermogensrecht; Bestuur, Aansprakelijkheid en Privaatrecht; seminaars: Aansprakelijkheid (onrechtmatige daad variant); Consument: masterkeuzevakken: Gezondheidsrecht, Huurrecht, Arbeidsovereenkomstenrecht; seminaars: Consumentenrecht, Gezondheidsrecht; Contracten: masterkeuzevakken: Huurrecht, ICT-contracten, International Contracts Law, Grondbeginselen Anglo-Amerikaans Vermogensrechtrecht; seminaars: Aansprakelijkheid (contractenrechtelijke variant), Europa en Privaatrecht, Consumentenrecht; Financiering en Zekerheden: masterkeuzevakken: Bankrecht, Insolventierecht; seminaar : Financiering en Zekerheden; Internationaal: masterkeuzevakken: Comparative Private International Law, Comparative Private Law, Cross-border Commercial Transactions, International Contracts Law, Grondbeginselen Anglo-Americkans Vermogensrecht, Europees Privaatrecht; seminaars: IPR en Rechtspraktijk, Europa en Privaatrecht; Personen- en Familierecht: masterkeuzevakken: Echtscheidingsrecht, Jeugdrecht, Alternatieve Geschilbeslechting; seminaar: Burgerlijk Procesrecht; Procespraktijk: masterkeuzevakken: Elektronisch Bewijs en Bewaar, Alternatieve Geschilbeslechting, International Commercial Dispute Settlement Law, Insolventierecht; seminaar: Burgerlijk Procesrecht; Vastgoed: masterkeuzevakken: Huurrecht, Bouwrecht (privaatrechtelijke aspecten).

4 Specialisatie Bedrijfsrecht Beroepsperspectief De specialisatie Bedrijfsrecht is een van de oudste specialisaties binnen de masteropleiding Nederlands Recht. Deze specialisatie geeft niet alleen, samen met de bachelor Rechtsgeleerdheid (voorheen Nederlands recht), toegang tot de togaberoepen in de rechterlijke macht en in de advocatuur (met name de commerciële, zakelijke praktijk), maar is ook een uitstekende voorbereiding op juridische functies bij bedrijven, financiële instellingen zoals banken en verzekeraars, maatschappelijke instellingen in bijvoorbeeld de zorg, en overheden. In het bedrijfsrecht gaat het om bedrijven en de mensen in die bedrijven Vraagstukken van bedrijfsrecht zijn iedere dag in de krant te vinden: bedrijfsovernames, kritiek op bestuurders van ondernemingen, medezeggenschap van werknemers, ontslagvergoedingen voor werknemers etc. Ondernemingen zijn immers belangrijke deelnemers op de arbeidsmarkt, de goederen- en dienstenmarkt en op de geld- en kapitaalmarkt. Vakken specialisatie Bedrijfsrecht Het bedrijfsleven is zeer gevarieerd en dynamisch en wordt steeds internationaler. Daarom biedt de specialisatie Bedrijfsrecht ook een palet van mogelijkheden om u op een aantal terreinen te verdiepen. Een aantal vakken vormt de basis van de specialisatie en zijn dus verplichte onderdelen. Ten eerste is dat het optioneel verplichte keuzevak Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV recht) en het verdiepende mastervak Ondernemingsrecht 2 (BeursNV s, financieel- en effectenrecht).

5 De centrale thema s van het ondernemingsrecht - dat de juridische structuur van ondernemingen regelt - komen daarin aan bod, zoals oprichting, kapitaalstructuur, bevoegdheden van aandeelhouders en bestuurders, toezicht, besluitvorming en vertegenwoordiging, aansprakelijkheden, fusie en overnames, concernverhoudingen, medezeggenschap, Europees vennootschapsrecht, effectenrecht. Verder is het vak Mededingingsrecht verplicht. Daarin houdt u zich bezig met concurrentiebeperkende gedragingen van ondernemingen. Bij het vak Insolventierecht verdiept u zich in regels die gelden bij financieel onvermogen van personen die in betalingsmoeilijkheden verkeren, in het bijzonder ondernemingen ( BV s en NV s). Het laatste verplichte vak is Arbeidsovereenkomstenrecht waarin u diepgaande kennis verwerft van diverse arbeidsrechtelijke thema s zoals wijziging van arbeidsovereenkomsten, overgang van ondernemingen, aansprakelijkheid van de werkgever/werknemers, doorwerking van grondrechten in het arbeidsrecht en ontslagrecht. Tenslotte volgt u een bedrijfsrechtelijk seminaar, waarin u zich veelal aan de hand van praktijkdossiers verdiept in een aspect van het bedrijfsrecht en tevens uw academische vaardigheden verder ontwikkelt. Daarnaast bent u vrij om uit een scala aan vakken een aantal keuzevakken te kiezen. U kunt daarmee aansluiten bij uw belangstelling of uw wens u verder te specialiseren. Zo kunt u een aantal arbeidsrechtelijke vakken kiezen (Collectief arbeidsrecht, Sociale zekerheidsrecht, Masterclass arbeidsrecht); bedrijfseconomisch/fiscale vakken (Bedrijfseconomie, Belastingrecht 2, Economisch recht) of bedrijfsrechtelijke vakken (Ondernemingsrecht 3, Effectenrecht (Beurs NV s), Jaarrekeningrecht, Personenvennootschappen, Verzekeringsrecht, Intellectuele eigendomsrecht, Informatie- en mediarecht of een stage of recht in praktijkonderdeel. Jurist met begrip en overzicht van ondernemingsrecht Met de specialisatie bedrijfsrecht wordt u dus een jurist met goed begrip en overzicht van belangrijke terreinen op het ondernemingsrecht. De specialisatie bedrijfsrecht trekt vooral studenten aan die later werkzaam willen zijn als bedrijfsjurist of manager van een handelsonderneming, verzekeringsmaatschappij, bank, luchtvaartmaatschappij, merkenbureau etc. of als advocaat in de zakelijke advies- en procespraktijk. Profileren Bent u bedrijfsgericht of meer op mensen gericht? Wilt u een functie in een commerciële, zakelijke praktijk? Wilt u adviseren, procederen of beslissen? Het vakkenaanbod in de master biedt de mogelijkheid om verder accenten te leggen, bijvoorbeeld op het terrein van het arbeidsrecht of het bedrijfsrecht. Meer informatie over deze profielen en contactgegevens vindt u op Informatie over de vakken vindt u op nl/ocasys/rechten. Een leuke en nuttige aansluiting op uw specialisatie bedrijfsrecht vind je bij de bedrijfsrechtelijke studievereniging SGOR (www.sgor.nl). Profielen Bedrijfsrecht Bij de profielen gaat het om een combinatie van vakken die een bepaald accent leggen. Enkele suggesties: Arbeidsrecht: masterkeuzevakken: Collectief arbeidsrecht, Sociale Zekerheidsrecht, Masterclass arbeidsrecht (Recht in praktijkonderdeel), Int. Labour law, Eur. Labour law, Social security law; seminaar: Ondernemingsrecht; Bedrijfsrecht: masterkeuzevakken: Personenvennootschappen, Effectenrecht, Ondernemingsrecht 3, Jaarrekeningenrecht, Verzekeringsrecht, Bedrijfsrecht en ICT, Corporate Law and Economics; seminaars: Rechtspersonen; Corporate litigation; Ondernemingsrecht, Faillissementsrecht, Handelsrecht, Privaatrecht 1 (financiering en zekerheid); Fiscaal/Economisch: masterkeuzevakken: Bedrijfseconomie master NR, Economisch recht, Belastingrecht 2, Toezicht en markt, Corporate Law and Economics, Jaarrekeningrecht; seminaar: Ondernemingsrecht; Internationaal/Europees: masterkeuzevakken: Energy law, Company law, International corporate insolvency law, IPR, International commercial dispute settlement law, International contracts law, Grondbeginselen Anglo-Amerikaans recht, vermogensrecht; seminaar: IPR en rechtspraktijk; Intellectueel Eigendomsrecht: masterkeuzevakken: Intellectueel eigendomsrecht, Informatie- en mediarecht, Merken- en modellenrecht; seminaar: Auteursrecht; Procespraktijk: masterkeuzevakken: Burgerlijk procesrecht 2; Alternatieve geschilbeslechting, Elektronisch bewijs en bewaar; seminaars: Corporate litigation, Burgerlijk procesrecht, IPR en rechtspraktijk.

6 Specialisatie Staats- en Bestuursrecht Beroepsperspectief De specialisatie Staats- en Bestuursrecht geeft niet alleen (samen met de bachelor Rechtsgeleerdheid/voorheen Nederlands recht) toegang tot de togaberoepen in de rechterlijke macht en in de advocatuur, maar is ook een uitstekende voorbereiding op juridische functies bij de overheid. Zo kunt u bijvoorbeeld bij zelfstandige bestuursorganen als beleidsmedewerker aan de slag, of als wetgevingsjurist bij een ministerie, of als beleidsmedewerker bij een provincie of gemeente, maar ook bij bedrijven of maatschappelijke instellingen op terreinen van zorg, onderwijs, cultuur e.d. Bij market-regulators als de OPTA of bij de kartelwaakhond de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) werken ook juristen met een bestuursrechtelijke achtergrond. Vaak minder bekend is dat de meeste advocatenkantoren speciale bestuursrechtsecties hebben, vaak op het terrein van het milieurecht en het ruimtelijk ordeningsrecht, maar ook voor het vreemdelingenrecht en het sociale zekerheidsrecht. Verder hebben alle arrondissementsrechtbanken speciale bestuursrechtsecties en de daar actieve bestuursrechters worden ondersteund door in het bestuursrecht gespecialiseerde gerechtssecretarissen. Daarnaast zijn er bij de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven carrièremogelijkheden In het Staats- en Bestuursrecht gaat het om de verhouding tussen overheid, de samenleving en de burger Staatsrecht gaat in de kern over uitoefening van macht en de rechtvaardiging van macht. Wat maakt of een staat soeverein is en beschikt over een afdoende legitimatie? Het gaat dus niet alleen over de inrichting van de staat, maar heeft ook betrekking op het functioneren van onze democratische rechtsstaat en het politieke proces. Het bestuursrecht betreft de vraag naar de mogelijkheden die het recht aan de overheid biedt om de samenleving precies zo te organiseren als de politiek het heeft afgesproken. Maar ook over de mogelijkheid van de burger om zich te verweren tegen beslissingen van die overheid waar zij het niet mee eens is. De specialisatie Staats- en Bestuursrecht wordt verzorgd door de secties Staatsrecht en Bestuursrecht samen.

7 Vakken specialisatie Staats- en Bestuursrecht In de specialisatie Staats- en Bestuursrecht verdiept u zich verder in het Bestuursrecht (1,2,3) en het Staatsrecht (1,2) van de basisopleiding in de bachelor. In het bestuursrechtelijk optioneel verplichte keuzevak (Omgevingsrecht 1) staat het materiële recht centraal (ruimtelijk ordening, milieu). In het tweede optioneel verplichte keuzevak Recht Decentrale Overheden staat de organisatie van de overheid centraal. In de daaropvolgende drie verplichte mastervakken wordt vooral aandacht besteed aan de Europese dimensie (Staats- en bestuursrecht in communautair perspectief), de rechtsbeginselen (Grondrechten) en de rol die het privaatrecht speelt bij het overheidsbestuur (Bestuur, aansprakelijkheid en Privaatrecht). Tenslotte maakt u een keus tussen het vak Vreemdelingenrecht en Sociale Zekerheidsrecht. Voor het verplichte seminaar heeft u de keuze uit Wetgeving, Vergunningsverlening en Bestuursrechtelijk procederen. Daarnaast is er nog ruimte voor twee keuzevakken. Profielen Staats- en Bestuursrecht Bij de profielen gaat het om een combinatie van vakken die een bepaald accent leggen. Enkele suggesties: Politiek: masterkeuzevakken: Parlementaire geschiedenis en Politiek staatsrecht, Algemene staatsleer/constitutionele theorie, Politicologie, War and Peace 1 en 2, De eerste wereldoorlog en de 20e eeuw; seminaars: Wetgeving, Rechtstheorie, European Constitutions; Omgevingsrecht/milieu: masterkeuzevakken: Omgevingsrecht 2, Bouwrecht, Handhaving bestuursrecht; seminaars: Vergunningverlening, Bestuursrechtelijk procederen; Staats- en bestuursrecht: masterkeuzevak: Staats en bestuursrecht c.s.; seminaars: Gezondheidsrecht, Bestuursrechtelijk procederen. Grondrechten: masterkeuzevakken: Mensenrechten in Europa, Informatiegrondrechten, Human Rights; seminaar: Rechtstheorie. Internationaal Publiekrecht: masterkeuzevakken: Europeanisation of public law, International institutional law, Mensenrechten in Europa, American Constititional law, War and Peace 1 en 2, Transformation and integration in Europe, Human Rights; seminaars: European constitutions, International relations. Jurist met begrip en overzicht van publiekrecht Met de specialisatie Staats- en Bestuursrecht wordt u dus een jurist met goed begrip en overzicht van het publiekrecht. U weet te werken met regels en belangenafwegingen in de maatschappij, maar hebt ook inzicht in de inrichting van de maatschappij en de wijze waarop de burger beschermd wordt tegen diezelfde overheid. Profileren Houdt u meer van politiek, wilt u advocaat op bestuursrechtelijk terrein worden, bent u meer geïnteresseerd in het openbaar bestuur, het milieurecht of het vreemdelingenrecht, dan biedt het vakkenaanbod in de master de mogelijkheid om verdere accenten te leggen, bijvoorbeeld op het terrein van de politiek, het milieu, de grondrecht of het internationale publiekrecht. Meer informatie over deze profielen en contactgegevens vindt u op Informatie over de vakken vindt u op nl/ocasys/rechten. Een leuke en nuttige aansluiting op uw staats- en bestuursrechtelijke specialisatie vindt u bij de studievereniging Frederick van de Marck (www.frederikvandermarck.nl).

8 Specialisatie Strafrecht en Criminologie Beroepsperspectief De specialisatie Strafrecht en Criminologie geeft niet alleen (samen met de bachelor Rechtsgeleerdheid/voorheen Nederlands recht) toegang tot de togaberoepen in de rechterlijke macht het openbaar ministerie en in de advocatuur, maar is ook een uitstekende voorbereiding op juridische, bestuurlijke of beleidsfuncties bij maatschappelijke instellingen in het juridisch veld als de (Raad van de) kinderbescherming, overheden betrokken bij criminaliteitsbestrijding en de veiligheidszorg, politie en reclassering. Binnen de specialisatie Strafrecht en Criminologie kunt u nog een keuze maken tussen de juridische variant en de criminologische variant.

9 In de juridische variant staat het materiële strafrecht centraal In de juridische variant verdiept en verbreedt u vooral uw kennis op het terrein van het materiële strafrecht en het strafprocesrecht. Daarbij staat de juridische methode centraal. De aandacht is vooral gericht op het vermogen juridisch te analyseren, het verder ontwikkelen van de juridische vaardigheden en het uitdiepen en verbreden van uw kennis van centrale leerstukken in het strafrecht en in het strafprocesrecht. Met die kennis en vaardigheden moet u in staat zijn om een bijdrage te leveren aan het oplossen van vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld opzet en schuld (levert een verkeersovertreding met de dood als gevolg schuld op in de zin van het misdrijf dood door schuld in het verkeer?, is het door alternatieve genezers niet verwijzen van een ernstig zieke kankerpatiënt naar de reguliere geneeskunde te beschouwen als levensdelict wanneer de patiënte overlijdt?). In de procesrechtelijke vakken komen vragen aan bod als: hoe voorkomen we dat het rechterlijk systeem verstopt door het gebruik van rechtsmiddelen, hoe ver mag de toepassing van dwangmiddelen gaan, welke consequenties hebben fouten die in de procedure worden gemaakt, welke eisen moeten worden gesteld aan de inbreng van forensische deskundigen in het strafproces? De juridische variant is een brede strafrechtelijke opleiding, waarmee een uitstekende basis wordt gelegd voor de toegang tot de gangbare strafrechtelijk beroepen, zoals officier van justitie, advocaat of rechter. Vakken juridische variant Om de strafrechtjurist goed uit te rusten zijn er in deze variant vijf verplichte hoofdvakken opgenomen: Materieel Strafrecht, Strafprocesrecht (Dwangmiddelen en Rechtsmiddelen), Internationaal Strafrecht en Sanctierecht (optioneel verplicht keuzevak). Ook krijgt u een inleiding in de Criminologie (optioneel verplicht keuzevak), waarin u kunt kennismaken met de criminologische visie op strafrechtelijke problemen. Daarnaast volg u een strafrechtelijk seminaar. In het seminaar ligt de nadruk op het integreren van de strafrechtelijke kennis en het verder ontwikkelen van uw academische vaardigheden. U maakt zelf een annotatie bij een arrest van de Hoge Raad, u voert in een rollenspel met uw medestudenten een echt strafproces, U schrijft in de rol van wetgevingsjurist een notitie aan de minister. Zoals bij elke master sluit u ook deze specialisatie af met het schrijven van een scriptie. In de criminologische variant staat de criminologie centraal In de criminologische variant verdiept en verbreedt u vooral uw kennis op het terrein van de toepassing van de criminologie als verklaringskader voor vormen van criminaliteit, zware overlast, dader- en slachtofferschap en ontwikkelingen in het criminaliteits- en veiligheidsbeleid. Daarbij staan nationale ontwikkelingen als het ontstaan van de risicomaatschappij, vormen van sociale uitsluiting en toegenomen punitiviteit en internationale ontwikkelingen als globalisering, terrorisme en migratiestromen centraal. Veel van deze ontwikkelingen werken direct of indirect door in de dagelijkse praktijk op het terrein van politie, justitie, het criminaliteits- en veiligheidsbeleid en de interventie- en behandelingspraktijken. De aandacht is vooral gericht op het combineren van juridische en criminologische (sociaalwetenschappelijke en mogelijk forensische) inzichten, waarmee een uitstekende basis wordt gelegd voor de toegang tot enerzijds de puur juridische beroepsvelden en anderzijds beroepsvelden binnen de justitiële keten met als pluspunt het kunnen functioneren als intermediair tussen juristen en sociale wetenschappers die werkzaam zijn in het brede veld van criminaliteit, veiligheid en leefbaarheid. Vakken criminologische variant Nadat u als optioneel verplichte keuzevakken de vakken inleiding Criminologie en Sanctierecht hebt gedaan, volgt u in de master vier Criminologievakken, en de verplichte juridische mastervakken Materieel strafrecht en Strafprocesrecht Dwangmiddelen. Er is nog ruimte voor een keuzevak en de master wordt afgesloten met een scriptie over bij voorkeur een criminologisch thema. Het vak Algemene Criminologie is een vervolg op Inleiding Criminologie. Er wordt aandacht besteed aan belangrijke criminologische verklaringen voor concrete vormen van criminaliteit als bijvoorbeeld vermogenscriminaliteit, geweldscriminaliteit, organisatiecriminaliteit en politieke criminaliteit. In het vak Jeugdcriminologie (Jeugdcriminaliteit, Jeugdstrafrecht en Jeugdzorg) wordt een actueel overzicht gegeven van ontwikkelingen op het gebied van de jeugdcriminologie. Thema s zijn onder meer: wat is jeugdcriminaliteit en wat is bekend over aard, omvang en ontwikkelingen; welke jongeren zijn erbij betrokken, wat zijn daarvoor de belangrijkste verklaringen en wat wordt er gedaan aan de bestrijding en voorkoming. >>

10 In het vak Recht en Werkelijkheid in de Justitiële Keten (Strafrechtelijke en criminologische aspecten van de justitiële organisatie) staat het functioneren van de zogenoemde strafrechtketen centraal. Behandeld worden ondermeer beleidsontwikkelingen, praktische problemen en belangentegenstellingen tussen verschillende organisaties in de samenwerking als partners in de justitiële keten: Politie, Openbaar Ministerie, Rechterlijke Macht, Gevangeniswezen, (Jeugd)reclassering, Raad voor de Kinderbescherming. Ook de positie van kwetsbare groepen komt aan bod in de in hun ogen verwarrende en complexe juridische wereld. In het Seminar Criminaliteit en Rechtshandhaving (Strafrechtelijke en buitenstrafrechtelijke aanpak van criminaliteit) wordt een actueel criminaliteitsprobleem behandeld en zoekt u met behulp van inzichten uit de criminologie naar een oplossing voor kwesties die spelen op het terrein van het criminaliteits- en veiligheidsbeleid. Aan de orde komen beschrijvende vragen, verklarende vragen, ontwerpvragen om het probleem aan te pakken en toetsingsvragen naar haalbaarheid, toelaatbaarheid en effectiviteit. Bij de criminologische mastervakken worden probleemgestuurde onderwijsvormen toegepast, waarbij sprake is van een intensieve en interactieve onderwijsbegeleiding. U werkt in werkgroepen waarin elementen van hoorcolleges, bespreking van opdrachten en presentaties, discussies over de te bestuderen literatuur en actualiteiten het kader vormen waarin docent en student samenwerken. Het contactonderwijs wordt door middel van een elektronische leeromgeving (Nestor) ondersteund. Toetsing vindt plaats in de vorm van een werkstuk (literatuuronderzoek, veldonderzoek, evaluatieonderzoek, beleidsanalyse) dan wel een examen. Jurist met begrip en overzicht van strafrecht en criminologie Met de specialisatie Strafrecht en criminologie wordt u dus een jurist met goed begrip en overzicht van het strafrecht. U weet te werken met centrale strafrechtelijke begrippen en u heeft zicht op de opbouw en het functioneren van het strafproces en op de eisen die daaraan worden gesteld in een sterk veranderende samenleving, waarin de claim van de burgers op een veilige samenleving steeds groter lijkt te worden.

11 De strafrechtelijk-criminologische mastervariant is speciaal ontwikkeld voor juristen die een loopbaan ambiëren in de justitiële keten of in de omgeving van het strafrechtelijk bedrijf. U bent niet alleen een jurist met goed begrip en overzicht van het strafrecht, maar u krijgt ook inzicht en vaardigheden in theorie en praktijk van criminologisch onderzoek, ontwikkeling en evaluatie van het criminaliteits- en veiligheidsbeleid, sturing en samenwerking tussen partners in de justitiële keten. In die justitiële keten en ook daarbuiten bestaat een groeiende behoefte aan juristen die beschikken over een bredere kennis van de maatschappelijke omgeving van het strafrechtelijk bedrijf. Profileren Bent u mensgericht, maatschappijgericht of allebei? Wilt u een strafrechtpraktijk of juist niet? Wilt u adviseren, procederen, beslissen of uitvoerend werk in het justitiële veld doen? Het vakkenaanbod in de master biedt u de mogelijkheid om verder accenten te leggen, bijvoorbeeld op het terrein van internationale strafrecht en het sanctierecht, of op het terrein van het jeugdrecht en jeugdcriminologie. Het justitiële veld: masterkeuzevakken: Inleiding psychiatrie voor juristen, Psychiatrie en recht, Penologie, bezoekgroep Norgerhaven, Jeugdrecht, Algemene criminologie; seminaars: Boontje komt om zijn loontje, Dilemma s in het strafrecht; Jeugd en (straf)recht: masterkeuzevakken: Jeugdcriminologie, Jeugdrecht, Penologie, Sanctierecht; Forensische aspecten: masterkeuzevakken: Forensisch bewijs, Recht en werkelijkheid in de justitiële keten, Criminalistiek, Inleiding psychiatrie voor juristen, Proof, evidence and law, Psychiatrie en recht; Internationale criminologische aspecten: masterkeuzevakken: International and Comparative Criminology, Terrorisme en terrorismebestrijding, Comparative Criminal Law; Veiligheid en criminaliteit (bij voorbeeld voor beleidswetenschappers, banen bij de overheid en maatschappelijke organisaties): masterkeuzevakken: Algemene criminologie, Recht en werkelijkheid in de justitiële keten; seminaar: Criminaliteit en rechtshandhaving; Techniek en criminaliteit: masterkeuzevakken: Computercriminaliteit; seminaar: Criminaliteit en rechtshandhaving. Meer informatie over deze profielen en contactgegevens vindt u op Informatie over de vakken vindt u op Een leuke en nuttige aansluiting op uw specialisatie strafrecht vindt u bij de strafrechtelijke vereniging Simon van der Aa (www.simonvanderaa.nl). Profielen Strafrecht en Criminologie Bij de profielen gaat het om een combinatie van vakken die een bepaald accent leggen. In dat kader wordt het onderwijs steeds aangepast en waar nodig vernieuwd. Enkele suggesties: Internationaal: masterkeuzevakken: Comparitive Criminal Law, International Criminal Tribunals, International Comparative Criminology; seminaar: Dilemma s in het strafrecht; Procespraktijk: masterkeuzevakken: Strafrechtelijke gespreksvoering, Inleiding psychiatrie voor juristen, Forensisch bewijs, Psychiatrie en recht, Handhaving bijzondere wetten; seminaars: Strafprocesrecht, Strafrechtelijke jurisprudentie; Straffen: masterkeuzevakken: Inleiding psychiatrie voor juristen, Psychiatrie en recht, Penologie, Bezoekgroep Norgerhaven, Jeugdrecht, Algemene criminologie; seminaar: Boontje komt om zijn loontje; 16

12 16

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Met ingang van 2007-2008 worden de volgende masterprogramma s ingevoerd. Master Notarieel

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

Vakcode Vaknaam Vakgroep RGMEE00406 Aanbestedingsrecht Europees Recht en Economisch Recht, tel. 3635689 RGBBE50010 Administrative Law Bestuursrecht

Vakcode Vaknaam Vakgroep RGMEE00406 Aanbestedingsrecht Europees Recht en Economisch Recht, tel. 3635689 RGBBE50010 Administrative Law Bestuursrecht Vakcode Vaknaam Vakgroep RGMEE00406 Aanbestedingsrecht Europees Recht en Economisch Recht, tel. 3635689 RGBBE50010 Administrative Law Bestuursrecht en Bestuurskunde, tel. 3635674 RGBBE50105 Administrative

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016

Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016 Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016 Hieronder zijn de verschillende accentprogramma s opgenomen. Hierin is aangegeven welke vakken studenten die voor september 2015 met de

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen 2011-2012 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2010-2011 bachelor- en masteropleidingen: Rechtsgeleerdheid + Fiscaal recht + Notarieel recht + Criminologie Leiden, 22 juli 2010 (V 13) Overzicht van hierna opgenomen onderwijsprogramma

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen 2010-2011 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

BIJLAGE 1 ERASMUS UNIVERSITEIT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID ONDERWIJSPROGRAMMA 2006/2007

BIJLAGE 1 ERASMUS UNIVERSITEIT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID ONDERWIJSPROGRAMMA 2006/2007 ERASMUS UNIVERSITEIT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID BIJLAGE 1 ONDERWIJSPROGRAMMA 2006/2007 Hierbij een overzicht van het onderwijsprogramma voor het studiejaar 2006/2007. Het onderwijs is per trimester

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA S 2016-2017 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

Tentamenrooster 2015-2016 per blok

Tentamenrooster 2015-2016 per blok Tentamenrooster 2015-2016 per blok Semester 1: Blok 1.1: - Onderwijsperiode: 31 augustus - 16 oktober (bachelor 1 en master) - Onderwijsperiode: 31 augustus - 9 oktober (bachelor 2 en 3) Vr 16 oktober

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar 1 Jaar 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 bedrijfsleven 1 bedrijfsleven

Nadere informatie

Overgangsregeling Nederlands recht

Overgangsregeling Nederlands recht Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht 2014/2015 2013/2014 2012/2013 OVERZICHT PROGRAMMA NOTARIEEL RECHT 1. Inleiding Vanaf het academisch jaar 2015-2016 is het nieuwe bachelorprogramma in werking getreden. Van het nieuwe bachelorprogramma

Nadere informatie

MASTER RECHTSGELEERDHEID FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING ARBEIDSRECHT. Willemijn Roozendaal

MASTER RECHTSGELEERDHEID FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING ARBEIDSRECHT. Willemijn Roozendaal MASTER RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING ARBEIDSRECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID Willemijn Roozendaal WAAROM ARBEIDSRECHT Bijna iedereen komt dagelijks in aanraking met het arbeidsrecht Het gaat

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Overgangsregelingen nav. onderwijsprogramma s 2010-2011 c.q. curriculumwijzigingen miv. 1 sept. 2010 bij de vier bachelor- en master-opleidingen: Rechtsgeleerdheid, Notarieel, Fiscaal en Criminologie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2014-2015

Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2014-2015 Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2014-2015 Inhoud 1 Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 4 Artikel 2 Begripsbepalingen... 4 Artikel 3 De opleidingen...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen 2009-2010 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2011-2012 bachelor- en masteropleidingen: Rechtsgeleerdheid + Fiscaal recht + Notarieel recht + Criminologie Leiden, 26 mei 2011 (++) Overzicht van hierna opgenomen onderwijsprogramma

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2013-2014 bachelor- en masteropleidingen: en de master Jeugdrecht Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Leiden, 9 april 2013 mr.k. Boonen afd. Onderwijsbeleid

Nadere informatie

Presentatie Recht en Economie

Presentatie Recht en Economie Presentatie Recht en Economie Prof. dr. Koen Caminada Index - Programma s met economie - Afstudeerrichting Recht & economie - Waarom Recht & economie - Voorbeelden van vragen - Afstudeerrichtingen - Opbouw

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 3. Artikel 2 Begripsbepalingen... 3. Artikel 3 De opleidingen...

1 Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 3. Artikel 2 Begripsbepalingen... 3. Artikel 3 De opleidingen... Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2013-2014 Inhoud 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 3 Artikel 2 Begripsbepalingen... 3 Artikel 3 De opleidingen...

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

ADR 1 1 2 Leerlijn Burgerlijk recht: Leerlijn Bestuursrecht: Leerlijn Strafrecht: Major Burgerlijk recht - deel 1 (= Minor)

ADR 1 1 2 Leerlijn Burgerlijk recht: Leerlijn Bestuursrecht: Leerlijn Strafrecht: Major Burgerlijk recht - deel 1 (= Minor) Schematische weergave Beroepsopleiding Advocaten mei 2014 voor raden van toezicht Schematische weergave Beroepsopleiding Advocaten LEERJAAR 1 contacttijd voorbereiding Totale studiebelasting in Beroepsattitude

Nadere informatie

BIJLAGE 1 ERASMUS UNIVERSITEIT ERASMUS SCHOOL OF LAW ONDERWIJSPROGRAMMA 2011/2012

BIJLAGE 1 ERASMUS UNIVERSITEIT ERASMUS SCHOOL OF LAW ONDERWIJSPROGRAMMA 2011/2012 ERASMUS UNIVERSITEIT ERASMUS SCHOOL OF LAW BIJLAGE 1 ONDERWIJSPROGRAMMA 2011/2012 Hieronder volgt het onderwijsprogramma voor het studiejaar 2011/2012. Het onderwijs is per opleiding opgenomen. De masteropleidingen

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Maastricht University) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

overheid en recht rechtsbedeling

overheid en recht rechtsbedeling MASTER IN DE rechten overheid en recht rechtsbedeling WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Maastricht University) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN LIQUIDATIE NIJMAN Waarom liquidaties? Vechtsport & georganiseerde misdaad Criminele inlichtingen Forenisische opsporing

Nadere informatie

Plaatsingssysteem PRI

Plaatsingssysteem PRI Plaatsingssysteem PRI PRIVAATRECHT NEDERLAND A Werken van bijzondere aard A 10 Naslagwerken, woordenboeken A 20 Losbladige werken A 30 Seriewerken A 40 Jurisprudentieverzamelingen B Burgerlijk recht algemeen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht

Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht Mr. E.M.J (Ellen) Hardy Master Open Dag 18 maart 2017 Wie is wie? Waarom specialisatie SBR? Waarom in Maastricht? Onderwijs Het

Nadere informatie

Minoren van HBO-Rechten e-learning

Minoren van HBO-Rechten e-learning Minoren van HBO-Rechten e-learning Minor OU semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Consument & Recht semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Jeugd & Gezin semester 1 én 2 (studiejaar 2012-2013) Minor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding U2014/02482 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag AD Juridisch medewerker Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel AD Juridisch medewerker

Samenvatting aanvraag AD Juridisch medewerker Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel AD Juridisch medewerker Samenvatting aanvraag AD Juridisch medewerker Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Naam (Nederlands en evt. Engels) In geval van een Ad: van welke bacheloropleiding

Nadere informatie

Inschrijfformulier cursussen

Inschrijfformulier cursussen NB: Velden met een * moeten worden ingevuld. Deelnemergegevens: Achternaam Voorletter(s) Titel Inschrijfformulier cursussen * * Geslacht Privéadres M V * Postcode privé Woonplaats privé Telefoonnummer

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2015-2016 Inhoud 1 Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 4 Artikel 2 Begripsbepalingen... 4 Artikel 3 De opleidingen...

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

Inleiding Internationaal en Europees recht

Inleiding Internationaal en Europees recht Overgangsregeling vakken eerste jaar. Onderstaand schema geldt met ingang van september 2012: Nog niet behaald vak oude stijl: Encyclopedie van het Recht A (3 Encyclopedie van het Recht B (5 Staatsrecht

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Stage Advocatenbureau VS Suriname

Stage Advocatenbureau VS Suriname Stage Advocatenbureau VS Suriname Afdeling: n.v.t Gewenste Opleiding: Rechten Stage omschrijving: Dit prestigieuze dienstverlenende advocatenkantoor staat voor deskundigheid en discretie. Het heeft zich

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud 12 De bachelor Rechtsgeleerdheid:... 2 Artikel 44 Toepasselijkheid van het specifieke deel van

Nadere informatie

De indeling van de sector Recht

De indeling van de sector Recht De indeling van de sector Recht Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Rechtsgeleerdheid algemeen 2 Publiekrecht 3 Fiscaal recht 4 Privaat

Nadere informatie

Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht Specialisatie Staats- en bestuursrecht LL.M. Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Staats- en bestuursrecht LL.M. Rechtsgeleerdheid Graad

Nadere informatie

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law Welcome at Maastricht University Master Open Dag 8 oktober2016 Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging Hans Nelen Hoogleraar criminologie Coordinator master FCR Waar ga ik het over hebben? Doel,

Nadere informatie

Master in de Rechten

Master in de Rechten 2017-2018 Master in de Rechten Overheid en recht Rechtsbedeling TROEVEN TROEF 1 TROEF 2 TROEF 3 WISSELWERKING TUSSEN INTERNATIONAAL, EUROPEES EN BELGISCH RECHT EEN SAMENWERK- INGSVERBAND MET EIGEN ACCENTEN

Nadere informatie

Schakeltraject naar de master Arbeidsrecht alleen voor WO-studenten - studiejaar 2016-2017

Schakeltraject naar de master Arbeidsrecht alleen voor WO-studenten - studiejaar 2016-2017 Schakeltraject naar de master Arbeidsrecht verplichte vakken 18 Minimaal vrij te kiezen 9 Maximaal vrij te kiezen 12 aanbevolen keuzevakken overige keuzemogelijkheden Laatste moment van aanvang schakeltraject:

Nadere informatie

Schakeltraject naar de master Arbeidsrecht alleen voor WO-studenten - studiejaar

Schakeltraject naar de master Arbeidsrecht alleen voor WO-studenten - studiejaar Schakeltraject naar de master Arbeidsrecht verplichte vakken 18 Minimaal vrij te kiezen 9 Maximaal vrij te kiezen 12 aanbevolen keuzevakken overige keuzemogelijkheden Arbeidsrecht 6 X - (voorheen Straf(proces)recht

Nadere informatie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie 2016-2017 Blok 1 fase opleiding code vaknaam tent.vorm dag datum van tot B1 RG/FR/CR RR101 Inleiding tot

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Met ingang van 1 september 2016 start de vernieuwde master Onderneming en recht. Toelating

Nadere informatie

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008).

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). 1. Concept-besluit en facultaire

Nadere informatie

Welkom bij de Universiteit Maastricht

Welkom bij de Universiteit Maastricht Welkom bij de Universiteit Maastricht Open dag Faculteit der Rechtsgeleerdheid Master Nederlands Recht Profiel Strafrecht 18 maart 2017 12:30-13:30 uur mr. dr. Jacques Claessen UHD Straf(proces)recht Coördinator

Nadere informatie

Bachelor in de rechten met de KU Leuven. in Leuven, Kortrijk, Brussel of Hasselt!

Bachelor in de rechten met de KU Leuven. in Leuven, Kortrijk, Brussel of Hasselt! Bachelor in de rechten met de KU Leuven in Leuven, Kortrijk, Brussel of Hasselt! 2012-201 Bachelor in de rechten met de KU Leuven te Leuven, Kortrijk, Brussel of Hasselt! Om bachelor in de rechten te

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studiejaar 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studiejaar 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

BElASTingEn: MEER dan EEn inkomstenbron MASTER fiscaal REcHT

BElASTingEn: MEER dan EEn inkomstenbron MASTER fiscaal REcHT Belastingen: meer dan een inkomstenbron MASTER fiscaal RECHT JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De masteropleiding Fiscaal recht duurt één jaar en is alleen in voltijd te volgen. De opleiding is goed te combineren

Nadere informatie

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd.

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd. Rechtsgeleerdheid vanaf studiejaar 2015-2016 In het studiejaar 2014-2015 zal het eerste jaar van het huidig curriculum bachelor voor het laatst aangeboden worden. Vanaf 2015-2016 gaat het nieuwe programma

Nadere informatie

MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS

MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS Begin je carrière tijdens je master MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De masteropleiding Ondernemings - recht aan de Zuidas duurt een jaar en is alleen in voltijd te

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen : specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen : specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid...

Nadere informatie

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Rechtsgeleerdheid - 2010-2011

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Rechtsgeleerdheid - 2010-2011 Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - - M Rechtsgeleerdheid - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Rechtsgeleerdheid - 2010-2011 I De masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Presentatie. Master Nederlands Recht Specialisatie Privaatrecht/Handels- en Ondernemingsrecht. Dr. S.F.G Rammeloo. Master Open Dag 18 maart 2017

Presentatie. Master Nederlands Recht Specialisatie Privaatrecht/Handels- en Ondernemingsrecht. Dr. S.F.G Rammeloo. Master Open Dag 18 maart 2017 Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Privaatrecht/Handels- en Ondernemingsrecht Dr. S.F.G Rammeloo Master Open Dag 18 maart 2017 Programma Eenjarige Master - 8 blokken, dwz twee per blokperiode

Nadere informatie

Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht Specialisatie Staats- en bestuursrecht LL.M. Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Staats- en bestuursrecht LL.M. Rechtsgeleerdheid Graad

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Mondelinge examens 2de zittijd 2014-2015

Mondelinge examens 2de zittijd 2014-2015 Vanaf deze datum (21u) is registratie in pointcarré mogelijk Mondelinge examens 2de zittijd 2014-2015 Titularis Opleidingsonderdeel Dag Datum VM NM AV Lokaal Bauwens A. International Comparative Field

Nadere informatie

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten; Besluit van de algemene raad van 1 december 2014 tot vaststelling van de leidraad inzake registratie lidmaatschap van specialisatieverenigingen en rechtsgebieden waarop de advocaat is gespecialiseerd (Leidraad

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

WO schakelprogramma naar de master Arbeidsrecht

WO schakelprogramma naar de master Arbeidsrecht SCHAKELTRAJTEN FdR UvA 2017 2018 en 2018 2019 (versie van 13 april 2017) WO schakelprogramma naar de master Arbeidsrecht Het schakelprogramma moet minimaal 54 omvatten. Verplicht deel 45 Verplicht deel

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studiejaar 2010-2011

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studiejaar 2010-2011 Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Minoren van HBO-Rechten

Minoren van HBO-Rechten Minoren van HBO-Rechten Deeltijd en E-learning Minor OU Minor Consument & Recht Minor Overheid & Recht Minoren van HBO-Rechten Wat is ook mogelijk Vrije minor (www.kiesopmaat.nl) Eventueel minor bij de

Nadere informatie

Oude afstudeerrichtingen Nederlands recht

Oude afstudeerrichtingen Nederlands recht Oude afstudeerrichtingen Nederlands recht Bedrijfsjuridisch Financieelrechtelijk Internationaalrechtelijk Privaatrechtelijk Staats- en bestuursrechtelijk Strafrechtelijk Thematisch Bedrijfsjuridische afstudeerrichting

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Nederlandstalige masteropleidingen Rechtsgeleerdheid. voor het studiejaar

Faculteit Rechtsgeleerdheid. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Nederlandstalige masteropleidingen Rechtsgeleerdheid. voor het studiejaar Faculteit Rechtsgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Nederlandstalige masteropleidingen Rechtsgeleerdheid voor het studiejaar 2016-2017 studiejaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 61 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 4 Vaardigheden voor juristen A... 6 Inleiding straf- en strafprocesrecht...

Nadere informatie

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een Wat is rechtspraak? 2 Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat?

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Scheiding der machten De rechters zijn gescheiden www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website*. Naam Leerling:...Klas:...

Nadere informatie

Collegerooster 2015-2016 B2 Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie

Collegerooster 2015-2016 B2 Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie Collegerooster 2015-2016 B2 Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie Blok 1.1 (wk 36 t/m 40) Staatsrecht (RR201) (B2 Rechtsgeleerdheid) hoco wo 13:00 16:45 36,37,38,39,40 Practicumhoorcolleges

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2012-2013 bachelor- en masteropleidingen: Rechtsgeleerdheid + Fiscaal recht + Notarieel recht + Criminologie en de master Jeugdrecht Leiden, 13 maart 2012 (en april 2012)

Nadere informatie

Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten. spe R

Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten. spe R Universiteit: Toulouse Structuur Licences Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten TD s (equiv. voor werkcolleges) staan niet open voor de inkomende erasmusstudenten Master

Nadere informatie

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law Welkom aan de Universiteit Maastricht Master Open Dag 8 oktober 2016 Master Fiscaal recht Specialisatie Directe Belastingen Specialisatie Indirecte Belastingen Mr.Dr. M.J.G.A.M. Weerepas Waarom Fiscaal

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Beknopte inhoud... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN. Hoofdstuk I. Concepten van recht... 3

INHOUD. Voorwoord... v Beknopte inhoud... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN. Hoofdstuk I. Concepten van recht... 3 INHOUD Voorwoord.......................................................... v Beknopte inhoud................................................... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN Hoofdstuk I. Concepten van recht.......................................

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden Erasmus Universiteit Onderzoekspracticum: personen, familie en huwelijksvermogensrecht 3 Hogeschool Utrecht Personen en familierecht 3 JOBO Training & Advies De klant staat centraal 6 Jupeca Basiscursus

Nadere informatie