Hoofdstuk 5 - Opgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 5 - Opgaven"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 5 - Opgaven Algemeen Praktijkprobleem: schadeclaim consument: opgave 5.2 Plan van aanpak: opgaven Juridisch kader bij aansprakelijkheid: opgaven Beperken van risico s voor producent: opgaven Oplossing praktijkprobleem: opgave 5.20 Hulp van specialisten: opgave 5.21 Bijzondere situaties bij niet-verhaalbaarheid schade: opgaven Algemeen 5.1 U wilt al heel lang een eigen bedrijf beginnen. Tijdens uw stageperiode heeft u even mogen ruiken aan de levensmiddelenindustrie en het lijkt u een prima idee om babyvoeding op de markt te brengen. Volgens u kan de voeding voor baby s lekkerder en goedkoper. Maak een inventarisatie van juridische problemen die u mogelijk kunt tegenkomen bij de productie van babyvoeding. Praktijkprobleem: schadeclaim consument 5.2 Zet voor uzelf op een rijtje welke maatregelen u zult treffen. Maak daarbij een onderscheid tussen kortetermijn- en langetermijnmaatregelen. Plan van aanpak 5.3 In stap 1 moet u reageren op klachten van klanten die schade hebben ondervonden door uw product te gebruiken. a Hoe reageert u in eerste instantie op deze klachten? b Welke informatie heeft u vervolgens nodig om adequaat en efficiënt te kunnen reageren? c Hoe zult u extern reageren als blijkt dat gedupeerde klanten met een schadeclaim - dreigen? d Zou u ook intern maatregelen voorstellen? 5.4 Als uiteindelijk de hele zaak weer is gesust, zal er een evaluatie moeten plaatsvinden. Welke punten zult u hier aan de orde willen stellen? Juridisch kader: bij aansprakelijkheid 5.5 U lijdt schade door het gebruik van een snijmachine en nu blijkt dat de producent van deze machine in Frankrijk gezeteld is. Navraag leert dat u uw schadeclaim voor de Franse rechter moet neerleggen. Heeft u dan iets aan de informatie die u heeft gelezen over de Nederlandse wettelijke regeling van productenaansprakelijkheid? Recht doen 1

2 5.6 Geef in de onderstaande gevallen gemotiveerd aan of de producten gebrekkig zijn in de zin van art. 6:186 BW: a Een twee meter lange ladder, waarvan de treden als gevolg van een slechte lasverbinding niet goed vastzitten. b Witte wijn die antivries bevat. c Afslankpillen die niet het beoogde resultaat hebben. d Geïmplanteerde hartkleppen, gemaakt van metaal en kunststof, die onverwachts breken. e Schoonmaakmiddel waarvan de veiligheidssluiting niet goed werkt. f Een tien jaar oude auto waarvan de motor midden op het kruispunt afslaat. g Borstimplantaten die leiden tot gezondheidsproblemen. 5.7 a Kunt u uitleggen wat precies het bestaan van een causaal verband betekent? b Geef twee voorbeelden. Vermeld bij ieder voorbeeld waarom deze eis in de wet is opgenomen. c Wat houdt de omkeringsregel in? Bedenk een voorbeeld waarin deze door de rechter wordt toegepast. d Welke twee soorten causaal verband kennen we? 5.8 a Welke soorten schade komen onder de regeling van de productenaansprakelijkheid voor vergoeding in aanmerking? b Welke soorten schade worden niet vergoed onder deze regeling? 5.9 U importeert blikjes ananas uit Spanje. X heeft uw ananas gekocht bij Albert Heijn. Na het eten van uw ananas wordt X met darmkrampen in het ziekenhuis opgenomen. Uit onderzoek blijkt dat de ananas besmet was met een bacterie. X is na zijn herstel binnengelopen bij een advocaat die een half uur kosteloos voorlichting geeft en deze heeft hem verteld dat hij een claim kan indienen op basis van productenaansprakelijkheid. X komt vervolgens bij u om informatie van u los te peuteren. a Wat moet X bewijzen om de schade die hij lijdt, vergoed te kunnen krijgen? b Wie kan X aansprakelijk stellen op grond van productenaansprakelijkheid? 5.10 Geef aan de hand van de volgende spelsituatie aan of er wel of niet aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad bestaat: Simon en Joska zijn 16 respectievelijk 17 jaar oud en zijn met een aantal vrienden aan het midgetgolfen. Simon loopt op enig moment naar een volgende baan en stelt zich ongeveer op een afstand van 2 à 3 meter op van Joska, die juist met slaan wil beginnen. Joska zwaait haar golfstick naar achteren en raakt daarbij het linkeroog van Simon. Simon loopt ernstig letsel op Lees het voorbeeld van wielrenner Piet op pagina 117 uit het boek. a Zou Piet de NS aansprakelijk kunnen stellen op grond van art. 6:173 BW? b Kan de gemeente ook aansprakelijk worden gesteld en zo ja, op welke rechtsgrond? c Stel dat vaststaat dat de rijstrook voor fietsers en de rijstrook voor snelverkeer op de brug waren gescheiden door een doorgetrokken streep en dat Piet deze doorgetrokken streep heeft overschreden en dus feitelijk daar niet had mogen fietsen. Kan de aansprakelijk gestelde persoon gelet op deze omstandigheid een beroep doen op eigen schuld van Piet? 5.12 Aafje bezoekt het zwembad en gaat op één van de aanwezige kuipstoeltjes zitten. Een poot breekt af, Aafje valt met haar hoofd tegen een stenen muurtje. a Wie is aansprakelijk? b Welke rechtsgrond zou u inzetten? c Welke verweermiddel zal de aangeklaagde kunnen inzetten? d Stel: de stoel wordt al drie jaar in het zwembad gebruikt. Heeft de vordering of het verweermiddel kans van slagen? 2 Opgaven hoofdstuk 5

3 5.13 Martijn koopt een dure, prachtige onderbroek. Na deze een dag te hebben gedragen, blijkt het textiel bij Martijn de huidaandoening dermatitis te hebben veroorzaakt. Martijn inventariseert zijn schadeposten: 1 ziekenhuiskosten dermatoloog 5.000; 2 gederfde levensvreugde, blijvende littekens en ongemak ; 3 koopprijs onderbroek 50. U werkt bij de betreffende zaak (in mannenondergoed) waar Martijn de onderbroek gekocht heeft. U wordt geconfronteerd met een woedende Martijn die u aansprakelijk stelt voor het totale bedrag van a Hoe reageert u op deze woedende Martijn? b Welke vragen zult u hem stellen? c Welke bewijsstukken wilt u dat Martijn overlegt? d Bent u aansprakelijk op grond van de regeling van productenaansprakelijkheid? e Stel dat u niet aansprakelijk bent op grond van de regeling van productenaansprakelijkheid, kunt u dan op een andere rechtsgrond aansprakelijk worden gesteld? f Welke schadeposten van Martijn komen op grond van de productenaansprakelijkheid voor vergoeding in aanmerking en wie moet deze schade vergoeden? Loop de drie schadeposten een voor een langs. g Moet u de onderbroeken terugsturen naar de fabrikant? h Stel dat u denkt: Oh, dat zal allemaal wel niet zo n vaart zal lopen, en u blijft het textiel verkopen. Kunt u op grond van deze onverschilligheid aansprakelijk worden gesteld en zo ja, op welke rechtsgrond en aan welke wettelijke eisen moet dan worden voldaan? i Stel dat Martijn (gedeeltelijk) gelijk heeft, zult u dan een dagvaarding afwachten of lijkt het u beter de zaak te schikken? j Zou uw reactie een andere zijn wanneer u de producent of importeur zou zijn van dit textiel en zo ja, hoe? 5.14 Als uw bedrijf te maken krijgt met een claim die gebaseerd wordt op productenaansprakelijkheid, dan heeft u nog enige ontsnappingsmogelijkheden. Inventariseer deze mogelijkheden Een van de ontsnappingsmogelijkheden betreft een beroep op verjaring of verval. a Wat is het verschil tussen beide? b Bedenk een geval waarbij de verjarings- of vervaltermijn erg onredelijk kan uitpakken. Beperken van risico s voor producent 5.16 Welke mogelijkheden heeft uw bedrijf om de kans op productenaansprakelijkheid zo klein mogelijk te houden? 5.17 Kunt u nog meer redenen bedenken om te zorgen voor een optimale veiligheid van uw product? 5.18 U heeft er alles aan gedaan om uw product zo veilig mogelijk te maken (alles is uitvoerig getest, gecontroleerd, aangepast aan de nieuwste technieken enzovoort). Bovendien draagt uw product een keurmerk. Is dit een garantie om claims op grond van de regeling productenaansprakelijkheid te voorkomen? 5.19 Stel dat u een onveilig product op de markt heeft gebracht en u wordt overdonderd door vele ingediende schadeclaims. U vindt het bezwaarlijk om ze een voor een te behandelen. Ziet u een oplossing voor dit probleem? Recht doen 3

4 Oplossing praktijkprobleem 5.20 Annet draaide op een zaterdag in de kantine van de sportvereniging een fles cola open. Zij deed dit zonder extra druk of kracht te gebruiken. Plotseling brak de hals van de fles af, als gevolg waarvan zij zich ernstig heeft verwond aan haar linkerhand. a Wie kan Annet aansprakelijk stellen op grond van productenaansprakelijkheid? b Wat moet Annet stellen en bewijzen om de claim hard te maken? c Welke verweermiddelen kan de aangesprokene aanvoeren? d Binnen welke termijn moet Annet procederen? e Verplaats u in de positie van de fabrikant van de cola: hoe zou u reageren op de claim van Annet? Hulp van specialisten 5.21 Mediation of bemiddeling is een manier om een geschil tussen twee partijen op te lossen. Noem een voordeel en een nadeel van mediation. Bijzondere situaties bij niet-verhaalbaarheid schade 5.22 De heer Jansen is directeur van een bedrijf dat homeopatische geneesmiddelen produceert. U bent werkzaam in dit bedrijf als administratief-juridisch medewerker. Bij u komen dan ook in eerste instantie de klachten binnen en u speelt ze waar nodig door naar interne of externe mensen. Op een gegeven moment krijgt u een brief van de advocaat van de heer Brinkhorst waarin hij uw bedrijf aansprakelijk stelt voor het onzorgvuldig omgaan met medische gegevens. Brinkhorst heeft namelijk meegewerkt aan een door Jansen uitgevoerd medisch onderzoek. De gegevens blijken bij de verzekeringsgeneeskundige terecht te zijn gekomen en deze heeft de gegevens gebruikt om te beoordelen of Brinkhorst in aanmerking blijft komen voor zijn WAO-uitkering. De uitslag valt voor Brinkhorst negatief uit. a Op welke rechtsgrond heeft Brinkhorst zijn claim gebaseerd? b Wat dient Brinkhorst te bewijzen om in rechte gelijk te kunnen krijgen? c Zou hier het verweer van Jansen op kunnen gaan: Ik heb geen schuld, mij treft geen verwijt, dus ik ben niet aansprakelijk? Leg uit Kunt u een verklaring geven voor het feit dat in sommige gevallen schuld niet vereist is om een onrechtmatige gedraging toe te kunnen rekenen? Vergelijk de voorbeelden die zijn genoemd in subpar Kijk op de volgende pagina voor de antwoorden. 4 Opgaven hoofdstuk 5

5 Antwoorden opgaven hoofdstuk Mogelijke juridische problemen: naleven van toepasselijke juridische voorschriften (vergunningen, eisen aan voedsel en dergelijke); gevolgen niet naleven voornoemde regels; de babyvoeding moet uitvoerig getest zijn, zodat het door de baby gegeten kan worden zonder dat zij/hij ziek wordt; schadeclaims als voedsel wel schadelijke bestanddelen blijkt te bevatten; contracten met afnemers; hoe te verzekeren tegen schade? a Reactie: Stel de omvang van het schadeprobleem vast. Bepaal de speelruimte die u heeft om het probleem op te lossen; mag u bijvoorbeeld schikken? Bepaal binnen welke termijn er een oplossing voor het probleem gevonden moet zijn. b Benodigde informatie: U zult bij gedupeerde of vertegenwoordiger van de gedupeerde moeten informeren hoe het ongeval heeft plaatsgevonden. Hoe lang is uw product al in gebruik voordat schade plaatsvond? Wat is de oorzaak van de onveiligheid van uw product? Is het eenmalige schade of kan het vaker voorkomen? Zijn er bij andere afnemers ook dergelijke klachten binnengekomen? c Externe reactie: Recall overwegen, dat wil zeggen: terughalen van uw product en schade vergoeden. Advertentie plaatsen en andere middelen gebruiken, bijvoorbeeld radio en televisie, om consumenten te waarschuwen voor gebruik van uw product. Klachtenlijn openen; systematische klachtenafhandeling. d Maatregelen intern: Productieproces checken, waar zit de fout, is het wel veilig genoeg? Hoe zit het met de veiligheid van producten die uw bedrijf afneemt en als onderdeel of grondstof gebruikt voor uw product? 5.4 Evaluatiepunten: Waren de maatregelen die u heeft genomen achteraf bekeken juist? Bent u met de gedupeerde tot een bevredigende oplossing gekomen? Heeft u preventieve maatregelen genomen en kunt u al beoordelen of deze succesvol zijn? 5.5 Ja, de productenaansprakelijkheidsregeling is een uitvloeisel van een EG-richtlijn, dat wil zeggen: de inhoud van de richtlijn moest omgezet worden in nationale wetgeving. Hier en daar zijn er enkele verschillen vanwege keuzemogelijkheden die landen hadden bij implementatie. 5.6 a Ja, onveilig product. b Ja, onveilig. c Nee, niet onveilig (wel eventueel wanprestatie, zie hoofdstuk 2). d Ja, onveilig. e Afhankelijk van soort schoonmaakmiddel, presentatie product, redelijkerwijs te verwachten gebruik. f Ja, wel onveilig, maar producent heeft wel verweermiddel, want het betreft tien jaar oude auto (zelf voor onderhoud zorg dragen). g Ja, onveilig. Recht doen 5

6 5.7 a Er moet een duidelijk verband bestaan tussen de onveiligheid van het product en de schade: doordat het product onveilig is, is de schade ontstaan. b Voorbeeld: doordat de sluiting van een kinderzitje niet goed werkt, is een kindje gewond geraakt; dit was niet gebeurd als de sluiting wel goed had gewerkt. Reden om dit in de wet op te nemen, is te voorkomen dat een producent aansprakelijk is voor schade die anders ook wel ontstaan was en niet door zijn product is ontstaan. Voorbeeld: jurisprudentie waar causaliteit een rol heeft gespeeld, is de DES-zaak. Het betreft hier een medicijn ter voorkoming van miskramen, voorgeschreven aan zwangere vrouwen. Bij een aantal van de dochters van deze vrouwen blijkt zich een schadelijke bijwerking voor te doen tussen hun 14e en 21e levensjaar (kanker in de baarmoederhals en de vagina). Voor deze dochters was het na zoveel jaren praktisch onmogelijk de producent aan te wijzen wiens product de aandoeningen heeft veroorzaakt. In Nederland is deze zaak opgelost door de bewijslast om te keren, zich baserend op art. 6:99 BW. c Deze regel geldt bij het aannemen van causaliteit en luidt als volgt: indien door een als onrechtmatige daad of wanprestatie aan te merken gedraging een risico terzake van het ontstaan van schade in het leven is geroepen en dit risico zich vervolgens verwezenlijkt, is daarmee het causaal verband tussen die gedraging en de aldus ontstane schade in beginsel gegeven. Vb. kop-staartbotsing. d 1 Causaal verband in de zin van art. 6:162, voorwaarde voor aansprakelijkheid; 2 Causaal verband in de zin van art. 6:98, om te beoordelen welke schade aan de veroorzaker is toe te rekenen. 5.8 a Schade die vergoed wordt: letselschade: onbeperkt; zaakschade: beperkt. b Schade die niet vergoed wordt: transactieschade: schade aan het product zelf; zaakschade in bedrijfssfeer; zaakschade beneden a Art. 6:188 BW: gebrek, schade, causaal verband. b Albert Heijn is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk, maar deze is gevrijwaard, zodra hij de identiteit van de producent of van degene die hem de ananas heeft geleverd (uw bedrijf dus), onthult (art. 6:187 lid 4 BW). Uw bedrijf niet, want u importeert uit Spanje, derhalve niet in de EG. De Spaanse producent kan aangesproken worden. Probleem is echter dat dan het internationale recht in het geding is. Zie hierover hoofdstuk Nee, Joska is niet aansprakelijk. De gedraging valt binnen het kader van het midgetgolfspel, valt daarmee dus niet buiten de normale beoefening van het spel en levert geen grove onzorgvuldigheid op a Eerst moet dan bekeken worden of de brug een roerende zaak is in de zin van art. 3:3 lid 2 BW. Die vraag kan bevestigend beantwoord worden omdat het een tijdelijke voorziening is ten behoeve van de realisatie van een spoortunnel. De brug is ook gebrekkig in de zin van art. 6:173: het wegdek van de rijstrook van de brug bevatte spleten die bij het gebruik van dit wegdek door fietsers een bijzonder gevaar opleverden, welk gevaar zich thans heeft verwezenlijkt. Máár de NS is niet aan te merken als bezitter van de roerende zaak, dus niet aansprakelijk. b Ja, op grond van art. 6:174 lid 2 BW. De gemeente is wegbeheerder van de brug en op basis daarvan aansprakelijk. De gemeente moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert. 6 Opgaven hoofdstuk 5

7 c Eigen schuld van Piet zou betekenen dat hij een verkeersfout heeft gemaakt. Dat is hier het geval omdat Piet de voor fietsers bedoelde en zodanig kenbare veiligheidsnormen heeft geschonden door overschrijding van de doorgetrokken streep. De rechter zal bijvoorbeeld tot een 50/50-verdeling kunnen komen (= feitelijk oordeel) omdat enerzijds de schade niet zou zijn ingetreden als Piet de doorgetrokken streep niet zou zijn overschreden maar anderzijds zou dit evenmin het geval zijn wanneer de spleten in het wegdek dichtgezet zouden zijn a De exploitant van het zwembad. b Art. 6:173 BW: bezitter van de gebrekkige roerende zaak (de stoel) is aansprakelijk. De stoel voldeed niet aan de eisen die men daaraan mocht stellen en leverde een gevaar voor mensen op, welk gevaar zich in dit geval heeft voorgedaan. c Het gebrek aan de stoel is een veiligheidsgebrek in de zin van de regeling productenaansprakelijkheid en u moet zich daarom tot de producent richten. Hij stelt dan dat zich de situatie zoals bedoeld onder a van lid 2 van art. 6:173 voordoet. d Verweermiddel heeft dus geen kans van slagen en dus is de vordering toewijsbaar. Het is aannemelijk gezien het intensieve gebruik in een zwembad van een stoel gedurende reeds drie jaar dat het gebrek aan de stoelpoot nog niet bestond op het moment waarop de stoel in het verkeer werd gebracht. Het gebrek zou dan immers al lang aan het licht zijn gekomen a Meelevend zijn en verontschuldigingen aanbieden. b Vragen over toedracht van de schade: ligt het wel aan het door u verkochte textiel dat Martijn een huidaandoening opgelopen heeft? Heeft hij in het verleden vaker last gehad van dergelijke huidproblemen? Aankoopbon van de onderbroek vragen, zodat u weet dat de onderbroek bij uw winkel gekocht is en niet elders. c Martijn kan een en ander misschien aantonen met behulp van een medisch rapport; de schade kan aangetoond worden door middel van een nota van het ziekenhuis; immateriële schade kan wellicht aangetoond worden door middel van een verklaring van een plastisch chirurg, de huisarts en een psycholoog. d Nee, want u kunt door de naam van de producent of degene die u het textiel geleverd heeft aan uw aansprakelijkheid ontkomen op grond van art. 6:187 lid 4 BW. e Ja, zie hoofdstuk 2: art. 7:17 BW (non-conformiteit): textiel beantwoordt niet aan de overeenkomst, want het behoort geen huidaandoeningen te veroorzaken. Het betreft hier consumentenkoop (art. 7:5 BW). Teruggave koopprijs op grond van art. 7:24 lid 1 BW: het betreft hier transactieschade (vgl. art. 6:193 BW). De andere schadeposten behoeven niet door de winkel te worden vergoed, art. 7:24 lid 2 BW is niet van toepassing (ook niet sub c, want beide schadeposten betreffen geen zaakschade en zijn hoger dan franchisebedrag). f Schadeposten: 1 Voor schade onderbroek, zie antwoord onder e. 2 Ziekenhuiskosten betreffen letselschade en zijn vergoedbaar op grond van art. 6:190 lid 2 sub a BW. 3 Gederfde levensvreugde is ook letselschade en komt derhalve ook voor vergoeding in aanmerking op grond van art. 6:190 lid 1 sub a BW. Of hoogte bedrag ook inderdaad door rechter gehonoreerd wordt, is de vraag. Bij een schikking kunnen partijen erover onderhandelen. g Ja, dat is wel wijs (zie antwoord onder h). Bovendien is natuurlijk de fabrikant aansprakelijk op grond van productenaansprakelijkheid (art. 6:187 lid 2) en zal hij het textiel terug willen hebben; hij zal wel een recall-actie willen inzetten. h Als u de onderbroeken blijft verkopen terwijl vaststaat dat ze huidaandoeningen veroorzaken, bent u wel aansprakelijk voor alle schadeposten en wel op grond van onrechtmatige daad conform art. 6:162 BW. Schuld is dan weliswaar vereist, maar dat is voor de gedupeerde niet moeilijk te bewijzen. U kent het gevaar en bent derhalve verwijtbaar en onzorgvuldig bezig door het textiel te blijven verkopen (zie voor onrechtmatige daad par. 5.8). i Gelet op het kleine bedrag ( 50), is het niet verstandig het aan te laten komen op een procedure. Recht doen 7

8 j Schikken ligt dan voor de hand. Voordelen: de gedupeerde partij heeft het gevoel in zijn recht te staan en goed te worden behandeld; u staat waarschijnlijk minder lijnrecht tegenover elkaar; het is goedkoper in die zin dat uw advocaat minder uren maakt dan bij een gerechtelijke procedure; geen lange wachttijden (gerechtelijke procedures kunnen jaren lopen, denk ook aan hoger beroep en cassatie). Als u meent dat het schikkingsbedrag te hoog is of u bent ervan overtuigd dat u niet aansprakelijk bent, dan kunt u het laten aankomen op een procedure. Maar denk dan alsnog aan bovengenoemde kosten en maak een afweging Ontsnappingsmogelijkheden, ook wel verweermiddelen genoemd: De gedupeerde heeft zelf ook schuld aan de schade die geleden is, art. 6:185 lid 2 BW (hij is het product bijvoorbeeld blijven gebruiken, ondanks dat hem bekend was dat het product niet veilig was). Verweermiddelen opgesomd in sub a-f van lid 1 van art. 6:185 BW, bijvoorbeeld: producent heeft het product niet in het verkeer gebracht (het product komt door diefstal op de markt); het gebrek is later ontstaan (normale slijtage, normaal bederf, verandering van het product nadat het in het verkeer is gebracht); het product is in overeenstemming met dwingende overheidsvoorschriften (de producent had geen keuze, maar was op grond van overheidsvoorschriften verplicht een bepaald soort materiaal te gebruiken en dat materiaal blijkt later de oorzaak te zijn van de gebrekkigheid). Verjaring en verval, art. 6:191 BW (gedupeerde stelt pas drie jaren na ontdekking een rechtsvordering in; na tien jaren vervalt het recht om een schadeclaim in te dienen) a Verjaring heeft zogenoemde zwakke werking, dat wil zeggen: je kunt verjaring stoppen (stuiten) door een brief te sturen waarin je de producent aansprakelijk stelt. De termijn begint dan opnieuw te lopen. Verval heeft echter een sterke werking, dat wil zeggen: dit is een harde grens; na de vervaltermijn heeft de gedupeerde geen recht meer om een actie in stellen. Zijn recht is vervallen. Stuiting is derhalve niet mogelijk. b Zaken waarbij de schadelijke uitwerking pas laat aan het licht komt, bijvoorbeeld DESzaak, asbest Zorgdragen voor een goede veiligheid van het product. Voldoen aan de preventieve kwaliteitskeuringen, bijvoorbeeld keurmerk, maar ook aan alle wettelijke voorschriften. Kwaliteitscontroles invoeren, zowel voor eindproducten als voor grondstoffen, onderdelen enzovoort. Distributie moet zorgvuldig verlopen. Gebruiksaanwijzingen moeten zorgvuldig worden opgesteld: waar nodig waarschuwingen opnemen, evenals veiligheidsvoorschriften. Denk ook aan wijze van reclame voeren. Welke verwachtingen worden hierdoor gewekt bij de consument? 5.17 Andere redenen: Verzekerbaarheid van claims. Reputatie van uw bedrijf. Goede veiligheid betekent uiteindelijk minder kosten Nee, het product kan desondanks onveilig zijn. Het gaat om de definitie zoals opgesomd in art. 6:186 BW. Het betreft een risicoaansprakelijkheid van de producent. Stellen dat hij geen schuld heeft, ontslaat hem niet van aansprakelijkheid. Wel heeft hij diverse verweermiddelen, maar daaronder valt niet: mijn product heeft een keurmerk. 8 Opgaven hoofdstuk 5

9 5.19 Ja, het is mogelijk dat bijvoorbeeld de Consumentenbond als belangenbehartiger opkomt voor de slachtoffers van uw product. U hoeft dan alleen met de Consumentenbond te onderhandelen en een bedrag ter beschikking te stellen, zodat deze organisatie voor afhandeling van de claims kan zorgdragen. Ook kan de producent geld in een schadefonds storten waar dan vervolgens de claims uit betaald worden a Annet kan aansprakelijk stellen: de leverancier van de cola, art. 6:187 lid 4 BW (deze is gekweten zodra hij de identiteit onthult van de producent of van degene die hem het product heeft geleverd); de importeur, art. 6:187 lid 3 BW; de fabrikant van het eindproduct (de cola), art. 6:187 lid 2 BW; eventueel als blijkt dat de oorzaak lag bij de fles: de flessenfabrikant, art. 6:187 lid 2 BW (fabrikant van een onderdeel). b Op grond van art. 6:188 BW: de schade, het gebrek en het causale verband. c Verweermiddelen: eigen schuld van Annet; verweermiddelen art. 6:185 sub a-f BW. d Drie jaar na aanvang van de dag volgende op die waarop Annet bekend is geworden met schade, het gebrek en de identiteit (zie antwoord onder a, eerste lid) van de producent bekend is geworden of had moeten worden. En in ieder geval tien jaar na de dag waarop de producent het product in het verkeer heeft gebracht. e Reactie: contact opnemen met Annet en verontschuldigingen aanbieden; aanvullende informatie zien te achterhalen; onderzoek instellen naar toedracht van het ongeval; contact opnemen met flessenfabrikant; productieafdeling inlichten en eventueel productieproces aanpassen; recall-actie: flessen cola uit de handel nemen; meer aandacht besteden aan kwaliteitszorg Voordelen: goedkope manier van geschillenoplossing; geschillenoplossing die laagdrempelig is (geen rechtspraak). Nadelen: als u in uw recht staat, krijgt u via mediation wellicht niet waar u op mocht rekenen als de rechter de zaak zou hebben beslist; u moet gesprekken voeren met uw tegenpartij a Onrechtmatige daad, art. 6:162. b Te bewijzen door Brinkhorst: onrechtmatige gedraging: het is zeer onbetamelijk om onzorgvuldig met medische gegevens om te gaan; schuld: de onzorgvuldigheid kan Jansen verweten worden; schade: WAO-uitkering is stopgezet; causaal verband: wanneer de gegevens niet aan het licht waren gekomen, was de uitkering niet stopgezet. c Ja, maar dan moet dit wel bewezen worden. Onrechtmatige daad is een schuldaansprakelijkheid Er zijn situaties waarin de wetgever ervoor gekozen heeft iemand verantwoordelijk te stellen, ook al kon deze persoon de onrechtmatige gedraging misschien niet voorkomen. Het gaat dus om vormen van risicoaansprakelijkheid. Het niet-aanwijzen van een verantwoordelijke zou tot gevolg hebben dat een slachtoffer met de schade blijft zitten (tenzij deze zich had verzekerd). Bij kinderen (tot en met 13 jaar) ligt het dan voor de hand om de ouders als verantwoordelijken aan te wijzen, bij gebouwen de eigenaar en bij dieren de eigenaar. Recht doen 9

Productveiligheid en productaansprakelijkheid (Les 2 vervolg - Les 3 begin)

Productveiligheid en productaansprakelijkheid (Les 2 vervolg - Les 3 begin) Productveiligheid en productaansprakelijkheid (Les 2 vervolg Les 3 begin) Vraag: Wat als je het slachtoffer wordt van een onveilig product? 1. Overzicht regelgeving Wet betreffende de veiligheid van consumenten

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND & ENERGIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Aansprakelijkheid voor producten met gebreken Versie 07/02/2003 VERSIE

Nadere informatie

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT Bij de aankoop van een woning blijkt achteraf nogal eens dat iets anders geleverd is dan op grond van de koopovereenkomst mocht worden verwacht. Er kan bijvoorbeeld sprake

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

Artikel 185 WW. Spoorboekje

Artikel 185 WW. Spoorboekje Artikel 185 WW Spoorboekje Wanneer is art. 185 WVW van toepassing? Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan wil art. 185 WVW van toepassing zijn. Allereerst zal er sprake moeten zijn van een ongeval

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Omdat u verder wilt met uw leven...

Omdat u verder wilt met uw leven... Omdat u verder wilt met uw leven... Letselschade? Wij zijn er voor U! Als slachtoffer van letselschade wilt u erkenning voor het onrecht dat u is aangedaan. Daarnaast zoekt u financiële compensatie voor

Nadere informatie

Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars

Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars De partijen: Verbond van Verzekeraars, gevestigd te Den Haag, en Zorgverzekeraars Nederland, gevestigd te Zeist, in aanmerking nemende dat: 1. zorgverzekeraars

Nadere informatie

Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid Mr. L. Dommering-van Rongen Productaansprakelijkheid Een rechtsvergelijkend overzicht 2000 Kluwer - Deventer Inhoud Lijst van gebruikte afkortingen V 1. INLEIDING 1 1.1. Wat is productaansprakelijkheid?

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 12 maart 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 12 maart 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-157 d.d. 21 mei 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Krijg de hulp die u verdient!

Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Als u door een ongeval of een medische fout letselschade oploopt, kunnen de gevolgen groot zijn, zowel voor uzelf als voor uw omgeving. Misschien

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT

PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Over het kopen en verkopen van dieren leven vele vragen. Die

Nadere informatie

1. Praktijk Puur4Jou zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

1. Praktijk Puur4Jou zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Praktijk Puur4Jou de cliënt waarop Praktijk Puur4Jou deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,

Nadere informatie

Letselschade!... en nu?

Letselschade!... en nu? Letselschade!... en nu? Een praktische toelichting op het verloop van het schaderegelingstraject na een letselschade. Letselschade Service Letselschade!... en nu? 2 1 Inhoud: pagina Inleiding... 3 Aansprakelijkheid.....

Nadere informatie

Consumentenrecht. Het dier als ding. U beslist zelf wat u koopt. Garantie na aankoop van een dier

Consumentenrecht. Het dier als ding. U beslist zelf wat u koopt. Garantie na aankoop van een dier Consumentenrecht Over het kopen en verkopen van dieren leven vele vragen. Die vragen komen vaak voort uit een situatie waarin het dier te kampen blijkt te hebben met een afwijking of gebrek waarop de nieuwe

Nadere informatie

Advies van Mr. D.R. Martens, juridisch adviseur NAUTIBEL en advocaat

Advies van Mr. D.R. Martens, juridisch adviseur NAUTIBEL en advocaat ONVERWACHTE PROBLEMEN NA VERKOOP? Wat gebeurt er als er goederen, na de afhandeling van de verkoop, niet aan hun taak of verwachtingen voldoen? Waar heeft de koper recht op en wat zijn de plichten van

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-251 d.d. 26 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-251 d.d. 26 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-251 d.d. 26 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Volgens artikel 7:928 lid 6 BW kan een

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. ANWB en verkeersslachtoffers Naast de inzet voor meer verkeersveiligheid is de ANWB ook betrokken bij de afwikkeling

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT

PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT over houden van huisdieren Over het kopen en verkopen van dieren leven vele vragen. Die

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

Bestuurs(proces)recht II- B Samenvatting van de stof - Bestuursrecht in het Awb- tijdperk, T. Barkhuysen e.a., Kluwer 2014.

Bestuurs(proces)recht II- B Samenvatting van de stof - Bestuursrecht in het Awb- tijdperk, T. Barkhuysen e.a., Kluwer 2014. AthenaSummary Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bachelorjaar 2 Bestuurs(proces)recht II- B Samenvatting van de stof - Bestuursrecht in het Awb- tijdperk, T. Barkhuysen e.a., Kluwer

Nadere informatie

Aansprakelijkheid op het ijs

Aansprakelijkheid op het ijs Aansprakelijkheid op het ijs KNSB verenigingsdag voor bestuurders 3 november 2007 Bart Bendel Wouter Vermaas Inhoud workshop Aansprakelijkheid van: Schaatsers Verenigingen Trainers Aansprakelijkheid van

Nadere informatie

Klachten procedure. Informatiebrief Klachtenprocedure

Klachten procedure. Informatiebrief Klachtenprocedure Informatiebrief Klachtenprocedure Beste ouder(s) / verzorger(s), Kinderopvang Beestenboel werkt volgens de VAK-formule. De VAK-formule is gericht op het bieden van verantwoorde en professionele kinderopvang

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? www.wbf.nl Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is

Nadere informatie

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer.

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SteamteQ Artikel 1. Toepasbaarheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en alle andere rechtsbetrekkingen met SteamteQ met

Nadere informatie

Nederlands Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche NOTITIE INZAKE REDELIJKHEIDSBEGINSELEN, IN RELATIE TOT CONFORMITEITSVEREISTE,

Nederlands Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche NOTITIE INZAKE REDELIJKHEIDSBEGINSELEN, IN RELATIE TOT CONFORMITEITSVEREISTE, NOTITIE INZAKE REDELIJKHEIDSBEGINSELEN, IN RELATIE TOT CONFORMITEITSVEREISTE, WANPRESTATIE, AANSPRAKELIJKHEID, ALGEMENE VOORWAARDEN en WETTELIJKE BEPALINGEN E. Kolsteeg 28 juli 2014 Redelijkheidsbeginselen.

Nadere informatie

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Monografieen BW B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Prof. mr. C.J.M. Klaassen Kluwer - Deventer - 2007 Inhoud VOORWOORD XI LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV I INLEIDING

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering VO 18-05 Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan. De

Nadere informatie

Naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar d.d. 23 februari 2015.

Naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar d.d. 23 februari 2015. Vrijblijvende en ter oriëntatie bedoelde toelichting op procedure misleiding Staatsloterij en de eventuele mogelijkheid tot het verkrijgen van schadevergoeding of een andere vorm van compensatie. Naar

Nadere informatie

Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren. Uw partner in gestapeld wonen!

Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren. Uw partner in gestapeld wonen! Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren Uw partner in gestapeld wonen! Verantwoord gebouw onderhoud aansprakelijkheid VvE door mr. K.J. Schuurs Juridische Dienst, VvE Belang Inhoud Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Zaak T-205/99 Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Douanerechten Invoer van televisietoestellen uit India Ongeldige certificaten van oorsprong Verzoek tot kwijtschelding van invoerrechten

Nadere informatie

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Agenda Inleiding Bewijs Causaliteit Praktische aanpak Deskundigen Zorgplicht werkgever

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Waarborgfonds kan uitkomst bieden

Waarborgfonds kan uitkomst bieden Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is doorgereden) of onverzekerd is. Of dader reed bij het ongeval

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

De Letselschade InfoKit. Letselschade opgelopen? Weet snel waar je aan toe bent met de antwoorden op meer dan 50 FAQʼs.

De Letselschade InfoKit. Letselschade opgelopen? Weet snel waar je aan toe bent met de antwoorden op meer dan 50 FAQʼs. De Letselschade InfoKit Letselschade opgelopen? Weet snel waar je aan toe bent met de antwoorden op meer dan 50 FAQʼs. 1 Algemeen 1. Ik heb letsel opgelopen. Wat moet ik doen? 2. Bij een aanrijding ben

Nadere informatie

HOE WERKT DE GESCHILLENCOMMISSIE OSTEOPATHIE. 1. Inleiding. 3. Wie zitten er in de Geschillencommissie?

HOE WERKT DE GESCHILLENCOMMISSIE OSTEOPATHIE. 1. Inleiding. 3. Wie zitten er in de Geschillencommissie? HOE WERKT DE GESCHILLENCOMMISSIE OSTEOPATHIE 1. Inleiding U heeft een geschil met uw Osteopathie zorgaanbieder. Samen komt u er niet uit. U kunt dan de hulp inroepen van de Geschillencommissie Osteopathie.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen

Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen mr. Harold de Boer mr. Stephan de Vries 12 januari 2015 Sport Fryslân De Haan Advocaten & Notarissen PROGRAMMA 1. Inleiding 2. Bestuur en Taak - interne aansprakelijkheid

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

Voedselveiligheid, aansprakelijkheid & toezicht.

Voedselveiligheid, aansprakelijkheid & toezicht. Voedselveiligheid, aansprakelijkheid & toezicht. Esther Ceulen dinsdag 14 juni 2016 Inleiding Productaansprakelijkheid (privaatrecht) Voedselveiligheidsrecht (publiekrecht, preventief en repressief) Toezicht

Nadere informatie

Convenant loonregres

Convenant loonregres Overwegingen: Aon pleegt voor werkgevers onder meer loonregres ex. artikel artikel 6:107a BW; Aon is van mening dat er op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW voor de zogenaamde buitengerechtelijke

Nadere informatie

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam.

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam. KLACHTENREGELING NMI De Stichting Nederlands Mediation Instituut kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening inzake mediation in het algemeen,

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 050.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Het indienen van een schadeclaim

Het indienen van een schadeclaim Het indienen van een schadeclaim Algemeen De situatie kan zich voordoen dat u, tijdens uw verblijf in het St. Elisabeth Ziekenhuis, schade hebt opgelopen. U hebt dan de mogelijkheid een schadeclaim in

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beide te D Zaak : Farmaceutische zorg, voorschrijvend arts Zaaknummer : 2009.01831 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/5 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.0691 (013.06) ingediend door: hierna te noemen klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk.

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg In dit document vindt u vragen en antwoorden bij de mededelingen van het Ministerie van Veiligheid en

Nadere informatie

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade Toelichting voor slachtoffers van letselschade Letselschadehulp van Stichting Rechtsbijstand ZLM, wij doen het graag voor u! U heeft letsel opgelopen bij een verkeersongeval, een ongeluk op het werk, een

Nadere informatie

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen 13 mei 2014 Netwerk sport bewegen en gezonde leefstijl Brechtje Paijmans Doelen Advocatuur & Universiteit Utrecht paijmans@doelenadvocatuur.nl Programma van vandaag ongevallen Aspecten van verzekering

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012. Rapportnummer: 2012/140

Rapport. Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012. Rapportnummer: 2012/140 Rapport Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer Datum: 4 september 2012 Rapportnummer: 2012/140 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de RDW informatie heeft verstrekt, op basis

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen tussen

Nadere informatie

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-509 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.C. Ruinaard en mr. dr. S.O.H. Bakkerus, leden en mr. M.H.P. Leijendekker, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 95 d.d. 27 oktober 2009 (mr. B. Sluijters, voorzitter, mr. P.A. Offers en dr. D.F. Rijkels, arts) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen?

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Feiten In 2007 vindt een ongeval plaats tussen twee auto s. De ene wordt

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? HetWaarborgfondsMotorverkeer kanuitkomstbieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig en de dader rijdt door of is onverzekerd.

Nadere informatie

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder de overheid) onder meer loonregres ex. artikel 2 Verhaalswet ongevallen

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 OPGAVE 1 (34 punten) Vraag 1.1 (5 punten) Er staan geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open. Het voorbereidingsbesluit van artikel

Nadere informatie

Toelichting. slachtoffer van een ongeval

Toelichting. slachtoffer van een ongeval Toelichting slachtoffer van een ongeval Slachtoffer van een ongeval, wat nu? U heeft letsel bij een ongeval opgelopen. Er komt heel wat op u af. Naast de eerste zorg en het herstel, krijgt u ook te maken

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059

Rapport. Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059 Rapport Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059 Wat is de klacht? Mevrouw V. klaagt erover dat zij na 15 maanden nog steeds geen inhoudelijke reactie op haar verzoek om schadevergoeding heeft

Nadere informatie

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Klachteninstituut Verzekeringen Postbus 93560 2509 AN Den Haag Telefoon: (070) 333 8 999 Fax: (070) 333 8 900 Internet: www.klachteninstituut.nl

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onjuiste oppervlakte in verkoopdocumentatie.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onjuiste oppervlakte in verkoopdocumentatie. Informatie aan niet-opdrachtgever. Onjuiste oppervlakte in verkoopdocumentatie. Klager heeft een woning gekocht die beklaagde in verkoop had. In de verkoopdocumentatie van beklaagde werd vermeld dat de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Weet u van het bestaan van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)? Ja Nee of 24% 27% 16% 50% 67% 76% 73% 84%

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid - GOMA Deborah Lauria Directeur De Letselschade Raad

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid - GOMA Deborah Lauria Directeur De Letselschade Raad Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid - GOMA Deborah Lauria Directeur De Letselschade Raad 1 Wat is de GOMA? Gedragscode Openheid medische incidenten;

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september Rapportnummer: 2012/139

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september Rapportnummer: 2012/139 Rapport Rapport betreffende een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012 Rapportnummer: 2012/139 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de RDW informatie heeft verstrekt,

Nadere informatie

Het effect van de Wnra op de schaderegeling. 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom

Het effect van de Wnra op de schaderegeling. 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom Het effect van de Wnra op de schaderegeling 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom Programma Schade van de ambtenaar Rechtspositionele voorschriften Werkgeversaansprakelijkheid Goed werkgeverschap

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Verzekeringsrecht. De nieuwe verjaringsregeling. mr. A.E. Krispijn 1. 1. Inleiding. 2. Vóór 1 juli 2010

Verzekeringsrecht. De nieuwe verjaringsregeling. mr. A.E. Krispijn 1. 1. Inleiding. 2. Vóór 1 juli 2010 mr. A.E. Krispijn 1 De nieuwe verjaringsregeling 39 (Wijzigingen van artikel 7:942 BW) 1. Inleiding Op 1 juli 2010 zijn de Wet deelgeschilprocedure bij letselen overlijdensschade ( Wet deelgeschilprocedure,

Nadere informatie

De rechten van grootouders

De rechten van grootouders Mr E.L.M. Louwen advocaat familierecht/mediator Bierman advocaten, Tiel De rechten van grootouders Wet Al jaren vragen grootouders aan de rechter om een omgangsregeling met hun kleinkinderen. Al jaren

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Brabant-Noord hem niet financieel tegemoet heeft willen komen toen hij kort na een huiszoeking een geldbedrag van 1.020 miste.

Nadere informatie

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling 9 september 2015 Alex Ter Horst Advocaat pensioenrecht Achtergrond Indien verplichtstelling van toepassing is leidt dat voor wg en bpf tot allerlei

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webdesign. Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam. Artikel 1.

Algemene Voorwaarden Webdesign. Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam. Artikel 1. Algemene Voorwaarden Webdesign Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam Artikel 1. Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche

Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche 9 mei 2006 Barneveld Lezing PTC mr. Annemieke van Dooren-Korenstra ABAB juristen s-hertogenbosch Programma Inleiding Beperken bedrijfsrisico s Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/09/2017

Datum van inontvangstneming : 19/09/2017 Datum van inontvangstneming : 19/09/2017 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING 9.8.2017 ZAAK C-491/17 2. De behandeling van de zaak te schorsen totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële

Nadere informatie

Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring. Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak

Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring. Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak Inleiding Nieuw verzekeringsrecht per 1 januari 2006 met nieuwe regeling voor verjaring Voor 1 januari

Nadere informatie

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Schade? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, dan is dat een ingrijpende ervaring.

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Klacht Op grond van de door verzoeker verstrekte gegevens is de klacht als volgt geformuleerd:

Klacht Op grond van de door verzoeker verstrekte gegevens is de klacht als volgt geformuleerd: POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN een Zorgverzekeraar DATUM 3 juli 2003 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Hoefsmeden Kennisevent

Hoefsmeden Kennisevent 1 I:\Presentaties\AM\Lezingen 2015\Hoefsmeden seminar 26-02-2015 Hoefsmeden Kennisevent PRESENTATIE: MR. M. ANNETTE MAK 2 Onderwerpen: A. Aansprakelijkheid jegens opdrachtgever ten aanzien van kwaliteit/fout.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 2 Klacht Op 26 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Drachten, met een klacht over een gedraging van Gak Nederland

Nadere informatie

t twaalfuurtje van deze week 9 april 2014

t twaalfuurtje van deze week 9 april 2014 t twaalfuurtje van deze week 9 april 2014 Makelaar adviseert te hoge vraagprijs; wel beroepsfout, geen schadeplichtigheid Op 26 maart 2014 heeft de rechtbank Den Haag een interessant vonnis gewezen met

Nadere informatie

De framevaste delen zijn gemaakt van roestvrij staal. Hier zit dus nauwelijks onderhoud aan.

De framevaste delen zijn gemaakt van roestvrij staal. Hier zit dus nauwelijks onderhoud aan. Onderhoud Bough Bikes maakt fietsen van massief eikenhout. Het eikenhout is goed bestand tegen weersinvloeden. Het hout behoudt haar sterkte maar zal wel verkleuren en vergrijzen over de tijd. Bough Bikes

Nadere informatie

Titel I Algemene bepalingen. Artikel 1 Toepassingsgebied

Titel I Algemene bepalingen. Artikel 1 Toepassingsgebied 140 Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst inzake het gebruik van de infrastructuur bij internationaal spoorwegvervoer (CUI - Aanhangsel E bij het Verdrag) Titel I Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Professionals

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Professionals De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Over U... Wat is uw beroep? Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: Hoeveel jaar ervaring heeft u met de opvang van een medisch incident? Medicus, medicus in opleiding

Nadere informatie

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei.

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei. KLACHTENREGLEMENT Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV kennen een klachtenreglement welke ten doel hebben het voorzien in een procedure om op klachten binnen zo kort mogelijke termijn adequaat

Nadere informatie