VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. Eerste OBUG Benelux Userconference. Oracle 11g voor ontwikkelaars. Oracle Forms integreren in ADF Faces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. Eerste OBUG Benelux Userconference. Oracle 11g voor ontwikkelaars. Oracle Forms integreren in ADF Faces"

Transcriptie

1 VISIE Oracle Gebruikersclub Holland Najaar 2007 Jaargang 12 Nummer 2 h 7,50 Onderdeel van Onderdeel van: Eerste OBUG Benelux Userconference Oracle 11g voor ontwikkelaars Oracle Forms integreren in ADF Faces

2 Oracle as it is meant to be Uw keuze voor Oracle is een bewuste keuze. Niet alleen voor de techniek, maar ook voor de visie van Oracle. De vraag is dan ook niet waar u heengaat, maar hoe u er komt. Volgt u altijd de ideale lijn of moet u onderweg toch afremmen? Meant2B heeft het vermogen om met Oracle techniek onderscheidende toepassingen te maken. We benaderen ICT vraagstukken zoals Oracle dat bedoelt. Pragmatisch, zonder het denkwerk uit het oog te verliezen. Leuk, vanwege het enthousiasme én de kennis van onze medewerkers. Effectief, want uiteindelijk telt het resultaat. Wilt u de ideale lijn volgen? De Liesbosch 14a, 3439 LC Nieuwegein T: E: W:

3 VISIE Colofon Redactie H. Gerritse (hoofdredacteur) R. Buitenhuis L. Jellema M. Uitentuis Redactie-adres Oracle Gebruikersclub Holland Utrechtseweg 48c, 3704 HE Zeist Postbus 701, 3700 AS Zeist E Realisatie Drukkerij Donath B.V. T (030) F (030) E Organisatie A.J. van der Weijden BMO bv E OGh-secretariaat/ advertentie-exploitatie Utrechtseweg 48c, 3704 HE Zeist A.J. van der Weijden T (030) F (030) E Gebruikersbijeenkomsten/congres Werving sprekers/onderwerpen Th. Koster Conclusion Communication Bestuur OGh Voorzitter R. Bos Delta Lloyd NV T +31 (0) E Geachte lezer, geïnformeerd. Daarnaast vindt u in deze editie een uitgebreid verslag van de OBUG Benelux Userconference 2007, waarvan de OGh een van de initiatiefnemers was. Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de oprichting van de Oracle Benelux User Group (OBUG) in maart Met ruim 850 aanwezigen mag dit eerste gezamenlijke event onder de vlag van de OBUG zeer geslaagd worden genoemd. Vele leden van de OAUG, de OGh, de BLOUG en de BRUG samen met hun business partners - hebben met enorme inzet en energie de OBUG Userconference gemaakt tot het succes dat het is geworden. Namens de OGh wil ik nogmaals iedereen bedanken Inhoud Voorwoord door Ruud Bos Voorwoord Met heel veel genoegen breng ik hierbij het najaarsnummer 2007 onder uw aandacht. Het is een gedenkwaardig nummer want er wordt onder andere stilgestaan bij het feit dat de OGh dit jaar 20 jaar bestaat. Het 20-jarig jubileum zal op een later tijdstip nog op gepaste wijze worden gevierd, zoals u dat van ons gewend bent. De OGh-leden zullen hierover nog nader worden voor hun bijdrage. Zoals u natuurlijk gewend bent zijn er ook talrijke andere interessante artikelen te vinden die maken dat OGh Visie een leuk en lezenswaardig blad is voor de Oracle geïnteresseerde. In de komende periode zullen wij onderzoeken op welke wijze de OGH Visie een breder OBUG publiek kan bedienen. Mocht u hierover ideeën hebben of hieraan een bijdrage willen leveren, dan nodig ik u van harte uit contact op te nemen met de redactie. Ik wens u veel leesplezier. Ruud Bos Voorzitter Oracle Gebruikersclub Holland 3 Penningmeester G.G. Timmerman Amis Services BV T +31 (0) E Overige bestuursleden R. Buitenhuis Ciber Nederland BV T +31 (0) E Y. Fu Itude Technology T +31 (0) E Vertegenwoordiger SIM M. Uitentuis Atlis Informatiesystemen T +31 (0) E Oplage OGh Visie is een uitgave van Oracle Gebruikers club Holland en wordt verzonden aan al haar leden. U kunt zich aanmelden via de website of d.m.v. het inschrijfformulier in OGh Visie en u ontvangt dan automatisch OGh Visie. Voor losse (gratis) abonnementen kunt u zich ook aanmelden bij de website OGh Eerste gezamenlijke OBUG conferentie in teken van cross-over Column Een DBA is een dwerg door Jeroen Evers Oracle 11g voor ontwikkelaars door Lucas Jellema en Alex Nuijten Lang leve de dikke database door Toon Koppelaars Systeemvernieuwing onder SOA met Oracle e-business Suite door Balt Leenman en Björn Vos Oracle Database 11 verder geoptimaliseerd voor grid computing Toepassen van Change Data Capture (CDC) door Ronald Rood Oracle Forms integreren in ADF Faces door Wilfred van der Deijl Geo-ICT: een bijzonder vak door Han Wammes Oracle databaseserver centraal op RedDatabase Symposium

4 OBUG Benelux Userconference Eerste gezamenlijke OBUG conferentie in teken van cross-over De eerste gezamenlijke conferentie van de Oracle gebruikersverenigingen, verenigd in de Oracle Benelux User Group, vond op 16 oktober jl. plaats in het Euretco Expo Center in Houten. Het thema van deze OBUG Benelux Userconference was Cross-over - kijken over traditionele grenzen. Ruim 850 Oraclegebruikers uit Nederland en België hadden de files onderweg en voor de inschrijfbalies getrotseerd om deze eerste OBUG bijeenkomst bij te wonen. ruim dertig parallelle sessies deelden met de datering van haar presentatie, Oracle gebruikers en ontwikkelaars waarvan op sommige sheets Oracle hun ervaring en oplossingen vanuit OpenWorld 2006 stond vermeld. verschillende stromingen: technolo- De Oracle Vice President behandelde gy, middleware en applications. Ge- vervolgens de belangrijkste features durende de dag en in de vooravond van de nieuwe releases van de ver- werden verschillende OGh hands- schillende productlijnen. Zij gaf aan on sessies gehouden, waarin de deel- dat bij de ontwikkeling van nieuwe nemers kennis konden maken en zelf productversies nadrukkelijk wordt aan de slag konden met Oracle-pro- gekeken naar de andere productlij- ducten. Oracle University verzorgde nen en gebruik gemaakt wordt van gedurende de dag een aantal mini- de best-of-breed applicatiecompo- lessen over actuele technologieën. In nenten daaruit. Centraal in Oracle s Voorzitter Ruud Bos opende de eerste OBUG Benelux Userconference. de centrale hal van het Expo Center was een vendor showcase ingericht, waar bijna veertig Oracle-partners productontwikkelingstrategie staat de toepassing van next generation technology, zoals XML, SOA, Busi- Cross-over staat voor kijken over hun producten en diensten aan de ness Process Manager. traditionele grenzen, de overstap van congresgangers presenteerden. Er zijn ook al volgende nieuwe re- bestaande technieken naar nieuwe leases gepland voor de verschillende technologieën, conventies door- Applications Unlimited productlijnen. breken op het gebied van conven- Openingsspreker Doris Wong, Vice tionaliteit, technologie en tooling, President en General Manager Ap- stelde Ruud Bos, voorzitter van de plication Development van Oracle Oracle Benelux User Group, in zijn Corp., verschafte de toehoorders openingswoord. Nieuwe mogelijk- inzicht in Oracle s applications stra- heden voor business intelligence, tegie. Zij benadrukte dat Oracle blijft andere functionaliteiten aanbieden investeren in alle huidige applica- binnen bestaande oplossingen, maar tions productlijnen. In het kader ook de toenemende rol van appli- van deze Applications Unlimited catieservers en technologie om nog strategie zijn recent nieuwe versies meer uit IT-investeringen te halen. uitgebracht van de PeopleSoft, JD Bestaande grenzen binnen het Ora- Edwards en Siebel productlijnen, cle productportfolio zullen hierdoor terwijl ook Oracle s eigen E-Business verder vervagen. suite een nieuwe release beleefde. 4 Tijdens de conferentie gaven verschillende keynote sprekers hun visie op het thema Cross-over. In Opvallende afwezige in het overzicht dat Wong gaf was Hyperion, maar dat had wellicht te maken hebben Vice President Doris Wong was uit de Verenigde Staten overgekomen om de applications strategie van Oracle toe te lichten.

5 OBUG Benelux Userconference Hiermee wordt volgens Wong aansluiting zijn met het bestaande duidelijk onderstreept dat Oracle in- klantenbestand en cross- en upsel- vesteringen van klanten in applica- ling mogelijkheden bieden, de inte- tions blijft beschermen en de waarde gratie in de Oracle organisatie moet van die investeringen zelfs vergroot binnen zes maanden te realiseren door de ontwikkeling van nieuwe zijn, en uiteindelijk moet ook het fi- en verbeterde productversies. In elke nanciële plaatje kloppen. productlijn worden innovaties door- Industrieanalisten schatten dat Ora- gevoerd, met als belangrijkste aan- cle de afgelopen twee jaar meer dan dachtsgebieden Role Based Analy- dertig miljard dollar heeft gespend- tics, Applicatie Integratie, Enterprise eerd aan overnames. Oracle heeft Management, Search, Master Data daarmee op tal van fronten mid- Management en XML Repository. dleware, CRM, ERP een vooraan- Parallel aan het Applications Unlimited programma bouwt Oracle verder aan de Fusion Middleware stack, die door Wong werd gekarakteriseerd De Belgische premier Guy Verhofstadt legde het verband tussen SOA en de politieke situatie in België. staande positie verworven, dan wel de nummer 1 positie (databases) verder verstevigd. Oracle heeft daarmee een duidelijke over-steek gemaakt als a better way to do things. Zij duidelijk verband te leggen met Ora- van puur productle-verancier naar noemde een aantal technologische cle, de zelfhulpgroep OBUG en het Applications Integrator, aldus Bos. ontwikkelingen die key drivers zijn conferentiethema Cross-over. Al met voor Fusion, zoals Web 2.0, Service al een alleszins geslaagd optreden Oriented Architecture, standaardisa- van dit Belgische duo, ondanks de tie in middleware en het gebruik van aanvankelijke confusion over de open technologiestandaarden. werkelijke identiteit van de aangekondigde spreker. Belgische ziekte Als eerste keynote spreker na de Overnamestrategie lunchpauze stond de Belgische eerste De afsluitende keynote werd ver- minister Guy Verhofstadt op het zorgd door Marcel Bos, Oracle Senior programma. Vanwege de moeilijke Vice President Consulting Western politieke situatie in België bleek de Continental Europe, die het confer- premier te zijn vervangen door de entiethema belichtte vanuit het per- Vlaamse cabaretier en stemmen- spectief van Oracle Consulting en imitator Dirk Denoyelle. Samen met de (overname)strategie van Oracle. zijn vaste begeleider Kris De Jean, die aanvankelijk fungeerde als lijfwacht, gaf de cabaretier een aantal rake imitaties ten beste, waarbij hij Binnen Oracle heeft een cross-over plaatsgevonden van productkennis naar industriekennis, stelde Bos. De strategie van Oracle is gericht Marcel Bos, Oracle Senior Vice President Consulting Western Continental Europe, gaf in zijn keynote een toelichting op de overnamestrategie van Oracle. treffend inhaakte op de actualiteit op completeness en de toepassing en de relatie legde met Oracle, de van (open) standaarden, waarbij in- Hands-on sessies OBUG en de User Conference. Als gespeeld wordt op de vraag vanuit de Tijdens de OBUG Userconference stand-in voor Guy Verhofstadt liet industrie en de klanten. organiseerde de Oracle Gebruikers- hij het verband zien tussen Service Oracle heeft in de afgelopen tijd groep Holland in samenwerking met Oriented Architecture SOA en de bijna veertig acquisities gedaan, de Itude en Oracle Benelux User Group bestuurlijke inrichting en politieke voorgenomen overname van BEA de OGh Hands-on sessies. De doel- situatie in België, die hij dan ook Systems die vlak voor het congres stelling van deze hands-on sessies is kwalificeerde als Belgische ziekte. bekend werd, nog niet meegerekend. het bevorderen van de kennis van Ook in zijn soms zeer hilarische Oracle hanteert volgens Bos bij de Oracle producten bij de leden en imitaties van onder meer Bill Gates, overnames vier criteria waaraan moet het stimuleren van onderlinge erva- koning Albert II, Paul van Vliet en George Bush wist hij telkens een worden voldaan. De overname moet strategisch passen, er moet ring- en kennisuitwisseling tussen de leden, stelt Yung Fu, bestuurslid 5

6 OBUG Benelux Userconference van de OGh en organisator van de hands-on sessies. In totaal zijn er verdeeld over de dag en de avond vier rondes gehouden van zes hands-on sessies met elk een eigen thema: JDeveloper/ADF door AMIS Webcenter door Capgemini Business Intelligence door Ciber Business Process Management BPEL door Itude ICT Connaisseurs Enterprise Server Bus door LogicaCMG Oracle Spatial en APEX door Transfer Solutions. De hands-on sessies werden ingeleid met een korte presentatie door de betreffende kennispartner, waarin kort de toolset werd geïntroduceerd en ingegaan werd op de omgeving en de case. Tijdens elk van de hands-on Tijdens het uitvoeren van de opdracht werden de deelnemers aan de OGh hands-on sessies begeleid door Oracle-experts van de betreffende kennispartner. sessie kregen de deelnemers de dvd s met de complete voorgeïnstalleerde toolsets op VMWare onder Linux, plus de installatiehandleiding aangeboden. Vervolgens werd op de meegebrachte laptop een opdracht uitgevoerd, waarin de deelnemers kennis maakten met de toolset. Tijdens de opdracht werden de deelnemers begeleid door in totaal meer dan twintig experts in de genoemde kennisgebieden. Het ligt in de bedoeling dat de OGh een vervolg gaat geven aan deze hands-on sessies, kon Yung Fu aan het eind van de bijeenkomst melden. Afhankelijk van de belangstelling en de beschikbaarheid van een locatie met de geschikte voorzieningen, willen we eenmaal per jaar in samenwerking met een kennispartner een OGh Hands-on sessie over een specifiek thema organiseren. We zullen onze leden daarover informeren via de gebruikelijke kanalen. 6 Deelnemers aan de OGh hands-on sessies werden getrakteerd op taart ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Oracle gebruikersclub Holland. OGh-voorzitter Ruud Bos snijdt de taart aan, onder het goedkeurend oog van de overige bestuursleden (vlnr) Yung Fu, Milan Uitentuis, Robin Buitenhuis en Gerwin Timmerman.

7 Column OGh Visie verwelkomt Jeroen Evers als columnist. Jeroen Evers is Oracle DBA bij Fameus Automatisering BV. Hij studeerde Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Twente, is Oracle Certified Master en lid van het Oaktable Network. Een DBA is een dwerg Door Jeroen Evers Column Oracle 10g kwam met heel veel A s; de A van Automatic. Automatic [Database Diagnostic Monitor Shared Memory Management Workload Repository StorageManagement Tuning Optimizer SQL Tuning Advisor Segment Advisor Optimizer Statistics Collection]. En we hadden al Automatic [Undo Management Segment Space Management PGA Management]. Een Automatic Diagnostics Repository ligt in Oracle Database 11g op ons te wachten. Ook voordat het Automatic heette, was de trend duidelijk zichtbaar. Oracle Managed Files had ongetwijfeld AMF geheten als de feature in Oracle 10g was geïntroduceerd en de SPFILE was wellicht een APFILE geweest. Een advies over het juiste aantal block buffers kon in middeleeuwse versies van de database al opgevraagd worden..de geschiedenis van de Oracle Advisors gaat overigens terug tot voor de christelijke jaartelling. De bekendste was wel die in Delphi, berucht om de dubbelzinnige adviezen. Bedoeling is natuurlijk dat alles wat automatisch gaat geen aandacht nodig heeft en de praktijk leert dat weinig DBA s vandaag de dag inderdaad nog zoveel tijd kwijt zijn aan het managen van extents in tablespaces als ten tijde van Oracle 7.2. Ook de meeste andere A s maken hun belofte behoorlijk goed waar, al is dat niet altijd meteen in de release waarin de feature geïntroduceerd wordt. Ontsnappen aan de wet van behoud van ellende valt echter niet mee. Nieuwe features verhogen de complexiteit. Hoe meer een Oracle database kan, hoe meer init.ora parameters, hoe meer v$-views, hoe meer apart gelicenseerde opties die desondanks standaard aanwezig zijn, des te complexer het stukje software onvermijdelijk moet zijn. Laten we echter optimistisch zijn en aannemen dat alle A s in staat zijn de verhoogde complexiteit volledig te compenseren. Dus wat er aan complexiteit bij komt per release, wordt volledig gecompenseerd door wat er aan complexiteit af gaat door meer en betere A s. De relativiteitstheorie waardoor iedereen Einstein kent, is tegenwoordig eerstejaarsstof op de universiteit. Voortgang in de wetenschap wordt wel eens beschreven met de metafoor van een dwerg op de schouders van een reus. Die studenten zijn echt niet slimmer dan Einstein, maar ze leren nu dingen die Albert nooit heeft geweten. De dwerg ziet verder dan de reus, niet omdat ie betere ogen heeft, maar omdat ie gebruik maakt van de hoogte die de reus reeds bereikt heeft. De reus groeit door het inzicht dat de dwerg toevoegt en de volgende dwerg kan nog weer verder kijken. In de wereld van de Oracle database verstoren de A s het patroon; de nieuwe DBA blijft een dwerg op de grond en de oude reus schrompelt langzaam ineen, niemand klimt meer op z n schouders. En dan doet zich een situatie voor waarin de A s het antwoord schuldig moeten blijven. De automatisch gegenereerde oplossing blijkt niet te werken. De dwerg blijft worstelen met z n Automatic SQL Tuning Advisor om het slecht performende statement te tunen. No way dat ie gaat proberen dat SQL statement van drie pagina s zelf te tunen. Een Automatic Statement Generator (ASG) heeft drie pagina s SQL-chaos geproduceerd, we hebben andere A s nodig om het weer in orde te krijgen. Had hij ervaring opgedaan met simpele statements en was hij doorgegroeid met wat ingewikkelder spul, dan had ie dat drie pagina-statement ook nu wel ontleed en getuned. De weg naar de schouders van de reus is een geleidelijke en kan niet op commando met een jump worden overbrugd. Op het gebied van performance optimalisatie en troubleshooting zal de realiteit steeds in staat blijken vraagstukken voort te brengen waar de A s (nog) niet mee overweg kunnen. Door de verbeteringen in de A s zullen dergelijke vraagstukken steeds complexer worden (al hebben A s soms ook de neiging de eenvoudigste oplossingen over het hoofd te zien) en de behoefte aan specialisten die niet afhankelijk zijn van A s om trouble te shooten en performance te optimaliseren, wordt alleen maar groter. Hoe goed een DBA ook is in zijn vak, hij zal zich moeten realiseren dat hij een dwerg is. De vraag die je je als DBA dan ook moet stellen is dan of je dat als een tuinkabouter laag bij de grond wilt zijn, of toch liever op de schouders van een reus. 7

8 Oracle 11g Oracle 11g voor ontwikkelaars Door Lucas Jellema en Alex Nuijten Oracle Database 11g release 1 is bezig beschikbaar te komen. De Productie Release voor Linux staat al sinds begin september op Oracle Technology Network en de Windows editie is sinds eind oktober officieel beschikbaar. In eerste instantie lijkt deze release voor ontwikkelaars niet de meest spannende release te zijn. Maar schijn bedriegt: er zitten toch weer een heleboel features in waar je veel plezier van kunt hebben - omdat ze nuttig en waardevol en soms ook best lollig zijn. In dit artikel nemen we een aantal van de nieuwe features onder de loep. 8 Vele kleine verbeteringen Er zijn vele kleine verbeteringen gemaakt waar je als ontwikkelaar mee te maken kunt gaan krijgen. Bijvoorbeeld: waar je voorheen altijd een SELECT statement nodig had om de eerstvolgende waarde uit een sequence te bepalen, is het nu mogelijk om middels een direct assignment de volgende waarde te verkrijgen. var := sequence.nextval; Iets minder code, een stuk eleganter. Oracle 10g Release 2 introduceerde de Compilation Warnings, meldingen die kunnen helpen bij het schrijven van code. In 11g krijg je een warning indien je een exception handler WHEN OTHERS hebt, maar er geen RAISE of RAISE_APPLICATION_ER- ROR in hebt staan. Dit wordt gezien als slechte codering. Een extra toevoeging in LOOP constructies is het CONTINUE statement. Hiermee kun je aangeven dat de iteratie een keertje mag overslaan. begin fori in 1..3 loop dbms_output_line ( i= to_char(i)); continue when (i = 2); dbms_output.put_ line( Alleen als i ongelijk is aan 2?); end loop; end; Waarschijnlijk is dit wel een bekende melding: ORA-04068: existing state of packages has been discarded Stel dat je een package hebt die iets doet met een tabel, niet geheel ondenkbaar. En je wilt een extra kolom aan die tabel toevoegen, dan wordt de Package Body invalid. Een gebruiker van het betreffende package kan dan deze melding krijgen. Eigenlijk is dat raar, maar zo was nu het eenmaal. In Oracle 11g is dit opgelost. Door het wijzigen van iets waar de package niets mee doet, bijvoorbeeld die extra kolom, zal de package niet meer invalid worden. Voor gebruikers van packages is dit toch een stuk vriendelijker. Onder de noemer Fine Grained Dependency Tracking is dit terug te vinden in de documentatie. De integratie tussen SQL en PL/SQL is weer iets dichter bij elkaar gekomen nu het mogelijk is om een named notation te gebruiken voor functie aanroepen vanuit SQL. In PL/SQL is dit al heel lang mogelijk. Met de named notation geef je expliciet de parameter naam aan bij het aanroepen van de functie: select ename, f_get_emp_sal (p_ ename => KING ) from emp; De positie van de database in SOA omgevingen is verder uitgebreid met de Native WebServices. Deze stellen ons in staat om PL/SQL Packages direct te publiceren als SOAP WebService, aanroepbaar van buiten de database en mogelijk zelfs de firewall! 11g Nieuwe Functionaliteit voor DBA s. De meeste aankondigingen van Oracle 11g bevatten overzichten van de nieuwe functionaliteit. Meestal gaan deze in op de beheeraspecten van de database, met nadruk op performance, beschikbaarheid, beveiliging en beheergemak. Dit artikel is nadrukkelijk bedoeld voor Oracle ontwikkelaars, maar laten we kort even de lijst doornemen van wat deze nieuwe release voor DBA s zo interessant maakt: SQL Performance Analyzer Database Replay SQL Plan Management SQL Repair Advisor Hangman Utility Hot Patching en Feature based patching Automatic Memory Management Automated Storage Load Balancing Automatic Diagnostic Repository Incident Packaging Service om problemen aan te melden bij Oracle Support ILM Information Lifecycle Management Advanced Table Compression Audit Vault Invisible Indexes Gebruik the Data Guard Physical Standby Database voor queries Snellere DML Triggers (tot 25% sneller) BLOB limiet (van 4Gb naar 8 TB

9 Oracle 11g tot 128 TB) SecureFiles (opvolger van de LOB s): Transparante encryptie, deduplicatie en compressie én: Faster than Unix files to read/write Partitionering: Interval Based (met automatische Partition Creatie) en met Reference Partitioning (kind-tabel volgt het partition-schema van zijn ouder-tabel) Pivot en Unpivot Operaties Pivot is een wat lastig te vertalen term. Pivot Table - in Excel een bekend begrip - vertaald als draaitabel. En dat maakt het een stuk duidelijker... Pivot in termen van SQL queries is een term die beschrijft hoe meerdere rijen in een query resultaat worden samengevoegd waarbij een of meer waarden in iedere rij een nieuwe kolom in de samengevoegde rij opleveren. Een voorbeeld is een query die voor alle Departments in de EMP tabel per jaar (van 1980 tot 1982) het aantal medewerkers oplevert dat in dat jaar in dienst is gekomen. We willen graag voor ieder department een aparte rij, en voor ieder jaar een aparte kolom. Met Oracle 11g hebben we nu een echte PIVOT operator, die in dit geval kan worden gebruikt: select * from (select deptno, extract (year from hiredate) hireyear from emp ) pivot ( count(hireyear) count_emps for hireyear in (1980, 1981, 1982) ) NB: Er kunnen meerdere cellen worden gedefinieerd, met naast het aantal medewerkers in een jaar bijvoorbeeld ook een gemiddelde of totale salaris. Dit resulteert in extra kolommen voor ieder jaar. Naast de PIVOT kent Oracle 11g ook een UNPIVOT operatie. Deze laat zich losjes omschrijven als: splits iedere rij in meerdere resultaatrijen, afhankelijk van het aantal UNPIVOT kolommen. Iedere resultaat-rij heeft alle niet-unpivot kolommen uit de originele rij, een UNPIVOT-type kolom en een UNPIVOT-waarde kolom. De UNPIVOT-type kolom geeft aan voor welke UNPIVOT kolom deze rij is gecreëerd en de UNPIVOTwaarde kolom geeft de waarde uit die kolom. Een simpel voorbeeld is het splitsen van tijd-registratierecords - met kolommen voor de dagen van de week - in records per dag. Virtual Columns Normalisatie is een belangrijk onderdeel van het maken van een databaseontwerp. Afleidbare gegevens, hoe vaak ze ook nodig zijn voor rapportages en op schermen, dienen uit het ontwerp gebannen te worden. Als we het vaste salaris en de bonus per maand weten, kunnen we het totale inkomen altijd afleiden. Als we de geboortedatum weten kunnen we de leeftijd altijd berekenen. En dus gaan we de denormale inkomen en leeftijd kolommen uit ons definitieve ontwerp schrappen. Jammer is dan wel dat iedere keer dat die gegevens nodig zijn, we ze opnieuw expliciet in queries moeten opnemen. Of we moeten een view maken op de tabel waarin die kolommen zijn opgenomen. 11g Virtual Columns zijn ondermeer een oplossing voor dit probleem. We kunnen de denormale, afleidbare gegevens nu toch opnemen in de tabel-definitie, als Virtual Column. Dat betekent dat we bij een DESC van de tabel de kolom zien, dat we er te allen tijde de waarde van kunnen opvragen, maar dat de database die waarde niet opslaat maar tijdens de query opnieuw bepaalt. Bijvoorbeeld: alter table emp ADD (income AS (sal + nvl(comm,0))) creëert een Virtual Column die IN- COME heet in de tabel EMP. Het inkomen wordt bepaald door de waarden van SAL en COMM bij elkaar op te tellen, en is dus een denormaal gegeven. De INCOME kolom kunnen we in queries gewoon gebruiken, alsof het een echte kolom is. select ename, sal, comm., income from emp We kunnen uiteraard geen waarde inserten of updaten in een Virtual Column. Wat we wel kunnen doen is de Virtual Column opnemen in Constraint definities en Indexen. Zowel Unique, Foreign Key als Check Constraints kunnen Virtual Columns bevatten. Bijvoorbeeld - het inkomen mag niet hoger zijn dan 8000: alter table emp add constraint emp_income_ck check ( income < 8000) De expressie waarmee we een Virtual Column definiëren mag alle echte (non virtual) kolommen van de tabel gebruiken, evenals alle standaard Oracle SQL functies én onze eigen PL/SQL functies! Door dat laatste ontstaan interessante mogelijkheden. In Check Constraints bijvoorbeeld kunnen geen User Defined Functions benaderd worden. Maar 9

10 Oracle 11g 10 nu via de Virtual Columns kan dat via een omweg toch. Stel dat we een functie income_ checker( p_sal in number, p_comm in number) return varchar2 hebben die op een ingewikkelde manier bepaalt of een inkomen al dan niet toegestaan is. We kunnen niet het volgende check constraint aanmaken: check (income_checker(sal, comm)= Y ) Wat we wel kunnen doen nu in 11g, en wat op hetzelfde neerkomt, is: alter table EMP ADD (income_chk AS income_checker( sal + nvl(comm,0) ) ) en vervolgens: check (income_chk = Y ) Oracle Total Recall - Flashback nu ook voor ontwikkelaars In Oracle 9i begon de opmars van de Flashback technologie. Met Flashback stelt Oracle ons in staat om data te reconstrueren zoals die er een aantal transacties geleden uitzag. We kunnen als het ware in een tijdmachine stappen, teruggaan naar een uur, een dag of zelfs een jaar geleden, een query uitvoeren. Voor applicatieontwikkelaars was de Flashback functionaliteit hooguit een leuk speeltje: er was eigenlijk nooit voldoende zekerheid van de beschikbaarheid van historische data die voldoende ver terug kon kijken in de tijd, om daadwerkelijk in applicaties gebruik te maken van Flashback. Met Oracle Total Recall - of eigenlijk met FLASHBACK DATA ARCHIVE - gaat dit veranderen. In 11g kan heel gericht voor een tabel Flashback Data bijgehouden worden. De eerste stap is het aanmaken van een Flashback Archive - een opslagplaats voor Flashback data die door meerdere tabellen kan worden gedeeld. Een Flashback Archive heeft een specifieke RETENTION: de periode gedurende welke datawijzigingen moeten worden bewaard. We creëren hier een Flashback Archive waarin transactiegegevens gedurende 15 jaar bewaard blijven. CREATE FLASHBACK ARCHIVE LONGTERM_ARCHIVE TABLESPACE HISTORY RETENTION 15 YEAR Om ons te verzekeren van 15 jaar flashback voor tabel EMP gebruiken dit statement: ALTER TABLE EMP FLASHBACK ARCHIVE LONGTERM_ ARCHIVE; Als we in databaseontwerp hebben vastgelegd dat we voor bepaalde tabellen over historische data beschikken, dan kunnen we in onze rapportages en applicaties echt gebruik gaan maken van Flashback operaties. Bijvoorbeeld een query om de salarisontwikkeling van onze medewerkers ten opzichte van vorig jaar te beoordelen: select e1.ename, e1.sal. e2.sal, (e2.sal - e1.sal)/ e1.sal * 100 percentuele_wijziging from emp e1, emp AS OF timestamp( systimestamp - 365) e2 where e1.empno = e2.empno Oracle Total Recall maakt Journalling tabellen en andere vormen van archivering die we tot nu hoe hebben gebruikt in onze applicaties grotendeels overbodig! DBMS_COMPARISON - vergelijk en merge Het nieuwe supplied package dbms_ comparison laat ons de inhoud van twee tabellen of views vergelijken. Het package biedt een nauwkeurig rapport van rijen die in de ene tabel en de andere tabel niet voorkomen - en andersom - en ook van de rijen die in beide tabellen staan, maar wel met verschillende waarden. Bij de vergelijking kunnen we een lijst van de kolommen opgeven die in de vergelijking moet worden betrokken - zodat bijvoorbeeld een Last_Modified_Date niet ten onrechte anderszins gelijke rijen rapporteert. De vergeleken tabellen kunnen zich bevinden in hetzelfde schema, dezelfde database of in twee verschillende databases. De vergelijking vindt in dat laatste geval plaats via een database link. Nadat we een vergelijking hebben gemaakt, kunnen we ervoor kiezen om een merge operatie uit te voeren, waarbij de vergeleken object gelijkgetrokken worden. Hierbij moeten we kiezen welke tabel de correcte situatie aangeeft - en welke tabel daaraan gelijk moet worden gemaakt. Partial Flashback Table - flashback van subset van rijen of kolommen Een combinatie van twee 11g features - dbms_comparison en total recall (ofwel Flashback Data Archive) - stelt ons in staat om de volgende krachtige operatie uit te voeren: een partiële flashback van een tabel! De standaard Flashback Table operatie draait alle wijzigingen in een tabel terug naar een eerder tijdstip, voor alle rijen en voor alle kolommen. Hoewel dat een zeer krachtige operatie is, is deze ook nogal grof. Als bijvoorbeeld een import operatie alle Order-data van een bepaalde regio mismaakt heeft, maar in dezelfde periode correcte wijzigingen zijn gemaakt op de Order-gegevens van tien andere regio s, is Flashback Table niet ideaal: om de incorrecte import ongedaan te maken kunnen we een Flashback Table naar vlak voor de import uitvoeren, maar verliezen we alle wel correcte wijzigingen. Vergelijkbaar is de situatie waarbij een batch-proces nieuwe salarissen

11 Oracle 11g heeft berekend en vastgelegd voor alle medewerkers - maar de berekening op verkeerde algoritmes was gebaseerd (of achterhaalde CAO afspraken). Tegen de tijd dat we dit ontdekken zijn er ook andere wijzingen in de medewerker-gegevens gemaakt, die we niet willen verliezen. Flashback Table kan ons niet uit de brand helpen. Compound Trigger - elegante oplossing voor mutating table fouten Naast de verschillende tabel triggers die er al zijn- before statement, after statement, before row en after row- is er een nieuw type trigger toegevoegd, de Compound Trigger. Deze trigger kan alle trigger momenten bevatten.stel: je wilt de volgende business rule implementeren: Een medewerker mag niet meer salaris krijgen dan zijn directe manager. Aangezien medewerkers en managers in dezelfde tabel staan, is deze regel niet zomaar te implementeren. Als je zou trachten in een row-level trigger de medewerkers tabel te querien om het salaris van de manager te bepalen, dan krijg je een foutmelding: ORA-04091: table XXXX is mutating, trigger/ function may not see it Voor dit mutating table probleem is een aantal oplossingen mogelijk. De meest bekende is met drie triggers en een package. Omdat je pas vanuit een statement-level trigger je eigen tabel mag queriën, moet de controle van deze business rule in deze trigger worden uitgevoerd. Het package is nodig om bij te houden welke werknemers een salarisverhoging hebben gehad en te kunnen controleren of zij niet meer dan hun directe manager verdienen. Met Oracle 11g kan je in een enkele trigger de volledige business rule implementatie uitvoeren: de Compound Trigger. CREATE TRIGGER compound_trigger FOR UPDATE OF sal ON emp COMPOUND TRIGGER -- deze variabelen bestaande tijdens het statement emp_list num_tble:= num_ tbl(); -- lijst van alle opgewaarde medewerkers AFTER STATEMENT IS BEGIN -- loop door emp_list en controleer iedere medewerker END AFTER STATEMENT; AFTER EACH ROW IS BEGIN -- als het salaris wordt verhoogd, voeg empno toe aan emp_list END AFTER EACH ROW; END compound_trigger; / SQL en Function Result Caches Een van de verbeteringen in Oracle Database 11g is de mogelijkheid tot cachen van result sets. Door middel van de RESULT_CACHE hint kun je aangeven dat de result set moet worden gecached. Dit werkt over verschillende sessies heen. Bijvoorbeeld: select /*+ result_cache */ value, displaylabel from domain_values where name = some domain Naast de RESULT_CACHE hint voor SQL queries, kun je ook voor functies aangeven dat de resultaten gecached moeten worden. Indien de functie nog een keer wordt aangeroepen met dezelfde input parameters, wordt het resultaat onmiddellijk teruggegeven. Ook dit werkt over verschillende sessies heen: create or replace function test_ result_cache (p_in in number) return number result_ cache... Conclusie Oracle lapt het hem toch weer. Een nieuwe release, veel marketing-geroffel, en toch ook weer een heleboel waardevolle nieuwe functionaliteit. Die de voorsprong van de Oracle Database op de concurrentie nogmaals bevestigt. Die veel van de eerder in 9i en 10g ingeslagen wegen verder aflegt en nog waardevoller maakt. En die ook laat zien hoe zowel SQL als PL/ SQL in ontwikkeling blijven, mede onder de invloed van ontwikkelingen zoals in moderne programmeertalen (bijvoorbeeld Java) en industriestandaarden (bijvoorbeeld rondom XML en SQL/XML maar ook de Native PL/ SQL WebServices). Uiteraard zullen vooral DBA s hun hart kunnen ophalen bij de 11g Release: hun werk is weer verder gespecialiseerd, met meer weer alledaagse zaken overgenomen door de Automatic processen en intelligente Advisors. Maar ook databaseontwikkelaars kunnen interessante gereedschappen aan de kist toevoegen. De belangrijkste is misschien wel de doorbraak van Flashback technologie tot in de applicatie, maar dat is maar een van de vele. We hopen de lezer met het topje van de ijsberg in dit artikel op zijn minst nieuwsgierig gemaakt te hebben naar 11g! Bronnen Oracle 11g Documentation - docs/cd/b28359_01/server.111/b28279/toc.htm Auteurs Alex Nuijten en Lucas Jellema zijn werkzaam bij AMIS als Technisch Consultant. Dit artikel is de neer- slag van hun presentatie Oracle 11g voor Ontwikkelaars op de afgelopen OBUG Userconference. Zie voor een uitgebreidere beschrijving en codevoorbeelden de online versie van dit artikel op amis.nl/tech_artikelen.php?id=533. De presentatie is te vinden op de website van de OGh 11

12 Dikke database Lang leve de dikke database Door Toon Koppelaars 12 In zijn presentatie tijdens de OBUG User Conference behandelde Toon Koppelaars, Senior IT Architect van Centraal Boekhuis het concept van de dikke database. In dit concept wordt alle applicatiefunctionaliteit in de database gerealiseerd, en slechts de user interface (heel dun) door middel van een technologie daarbuiten. Applicaties die volgens dit concept gebouwd worden, zijn hoog immuun voor de steeds maar weer veranderende user interface-technologieën, stelt Koppelaars. En oh ja, ze performen ook nog bijzonder goed en zijn prima te onderhouden en te beheren. Technologie Explosie Tegenwoordig hebben we een enorm arsenaal aan technologieën en programmeertalen tot onze beschikking waarmee we (web)applicaties kunnen bouwen: Javascript, HTML/ XML, Java, JDBC, SQL, Enterprise Java Beans, JavaServer Pages, Struts, Tapestry, ibatis, Hivemind, Toplink, Xquery, PL/SQL, Hibernate, Spring,.Net, LINQ, PHP, AspectJ, Maverick, APEX, Cocoon2, UIX, ADF-BC, Webwork, Wicket, Webforms, JavaServer Faces, JHeadstart, Ajax, Ruby on Rails, Adobe/Flex-Actionscript, Drupal, WCF, Netbeans, Python, Groovy, Grails, F#. En ga maar door. Dit speelveld is tevens erg dynamisch: nieuwe tools, frameworks en programmeertalen komen en gaan op jaarbasis. De technologie stack die toegepast wordt bij het bouwen van een applicatie neigt steeds meer naar een du-jour stack: nu hot en sexy, maar volgend jaar verouderd en verguisd. Voor bedrijfskritische applicaties die een lifespan hebben van vijf of misschien wel meer dan tien jaar veroorzaakt deze technologiedynamiek aanzienlijke problemen in het beheren en onderhouden van de applicatiesoftware. In dit artikel willen we u wijzen op een alternatief dat zich in de praktijk al jaren bewezen heeft: De Dikke Database. Het Huidige Denken Het moet database (management system) onafhankelijk zijn. Kent u die? Lang leve het object model en de Java container. We willen van DBMS kunnen switchen, zonder dat dit veel impact heeft. SQL en PL/SQL zijn proprietary en dat is blijkbaar een vies woord. Maar dat houdt toch niet in dat SQL en PL/SQL slechte technologie is? Let wel: deze programmeeromgeving is al bijna 20 jaar oud en als bijzonder robuust en rijk qua functionaliteit te betitelen. Je kunt het zo gek niet bedenken of de PL/ SQL omgeving heeft er wel een of andere supplied package of feature voor. Deze taal staat zeker niet stil is evolueert continu mee met de gangbare IT trends. Desalniettemin, moeten we toch alles in Java (of iets anders buiten het DBMS) programmeren? Laten we nou eens even reëel worden. Hoe vaak bent u de afgelopen tijd van DBMS geswitcht? Ik doe een gok voor u: ten hoogste net zo vaak als dat het hoofdkantoor van het bedrijf waar u voor werkt, veranderd is. En dat is niet vaak. Daarbij komt trouwens dat als er geswitcht wordt, de kans dat er van Oracle weg geswitcht waarschijnlijk kleiner is ten opzichte van de kans dat er naar Oracle toe geswitcht wordt. Maar die observatie doet er even niet toe nu. Het punt is dat de DBMS technologie die toegepast wordt in een bedrijf, de technologie is die van alle andere technologieën die betrokken zijn bij de bouw van een bedrijfsapplicatie waarschijnlijk het minst vaak verandert. Wat Willen de Gebruikers Gebruikers zal het een worst wezen door middel van welke technologie (stack) een applicatie gebouwd is. Gebruikers willen maar één ding: efficiënt kunnen werken met het geautomatiseerde systeem dat hen ondersteunt in het dagelijkse werk. En hiervoor zijn zij continu afhankelijk van bedrijfsgegevens (data). De systemen bieden hen de windows op deze gegevens: ik noem deze systemen dan ook vaak Window-on-Data (WoD) applicaties. Heel simpel gezien kun je stellen dat gebruikers slechts twee type activiteiten uitvoeren in zo n WoD applicatie. Ze querien gegevens en ze transacten gegevens. By the way, wist u dat een DBMS ontworpen is om precies dit te doen? En dat ze daar ondertussen ook bijzonder goed in zijn geworden. Mits, dat moet er wel bij gezegd worden, het onderliggend fundament van elke WoD applicatie in orde is. Dat fundament wordt gevormd door het onderliggend relationeel database design (ik vermijd bewust de term datamodel, om redenen waarmee ik u hier niet lastig zal vallen). Ik gebruik hierbij met opzet het woord relationeel, om aan te geven dat object orientatie, op

13 Dikke database het gebied van gegevensmodellering, simpelweg niet van toepassing is. Als onder uw applicaties hiërarchische object modellen gepersisteerd zijn, dan vermoed ik dat het fundament van die applicatie voor verbetering vatbaar is. Maar ook dit is eigenlijk besides the point. Gebruikers willen gegevens opvragen en ze willen gegevens onderhouden. WoD Code Classificatie Elke regel code van een WoD applicatie kan toegewezen worden aan één van de volgende drie code classes: user interface (UI) code business logic (BL) code data logic (DL) code UI-code creëert user interface voor de gebruiker. Deze code heeft ook tot taak om te reageren op UI-events (geïnitieerd door de gebruiker) en dan doorgaans BL-code aan te roepen. DL-code is alle code die gebouwd is met als doel om de integriteit van de gegevens in het databaseontwerp te waarborgen. Elk databaseontwerp is doorgaans doordrenkt van dataintegriteit constraints. Code die deze constraints bij uitvoering van transacties (komend vanuit BL-code) controleert, behoort tot de DL-code classe. BL-code is de rest: als de regel code niet tot UI-code of DL-code behoort, dan betreft het BL-code. Het moge duidelijk zijn dat in een gemiddelde WoD applicatie, de bulk van alle procedurele code regels toegewezen kan worden aan DL en BL code. En het efficiënt uitvoeren van dit soort code is, om het toch nog een keer te herhalen, één van de belangrijkste ontwerpcriteria van een DBMS. Gij Zult Technologie Onafhankelijk Zijn Gegeven de observatie dat de DBMS technologie de meest stabiele is, en dat daarbuiten, sinds zo ongeveer eind jaren negentig, al continu een technologie explosie gaande is, kom ik tot een heel andere conclusie dan het eerder genoemde huidige denken. Gij zult niet DBMS onafhankelijke applicaties bouwen, waarbij naast UI ook BL en DL code in een du-jour technologie geïmplementeerd wordt. In tegendeel, gij zult du-jour technologie-onafhankelijke applicaties bouwen. De manier om dit voor elkaar te krijgen is om alle BL en DL code in het DBMS te implementeren, en slechts de user interface, heel dun, in een technologie daarbuiten. Als je met deze bril naar de dynamiek van de technologie gaat kijken, wordt de wereld ineens heel eenvoudig: elke nieuwe hype kan (en ga) je beoordelen slechts op haar merites in het gebied van user interface development. Want de bulk van je applicatiecode zit lekker veilig in de stabiele dikke database. U dient de dikke database wel beheersbaar in te richten om te voorkomen dat het één grote bak met PL/ SQL spaghetti gaat worden. Om dit voor elkaar te krijgen moet er aandacht worden besteed aan 1) het gescheiden houden van DL en BL code en 2) aan het expliciet introduceren van database API s ten behoeve van de user interface. De Voordelen van de Dikke Database Primair voordeel van de dikke database benadering is de verworven immuniteit voor du-jour technologie. Eigenlijk moet ik dat anders verwoorden: je creëert voor jezelf de mogelijkheid om agile te zijn met betrekking tot het adopteren van nieuwe UI technologie. Doordat je dit soort technologie a priori heel dun inzet, ben je ook in staat om relatief eenvoudig van UI technologie te switchen. Immers de bulk van je applicatielogica zit in de dikke database en die is nagenoeg 100% onveranderd herbruikbaar met een nieuwe UI technologie. Je desinvestering is dus minimaal. Iets wat we nu bij Centraal Boekhuis direct ervaren bij het migreren van meerdere met JDeveloper gebouwde applicaties naar Apex. Als tweede belangrijke voordeel wil ik nog noemen: performance. In de dikke database benadering zal alle query en transactie processing in één context, zijnde de databasesessie, plaatsvinden. Er hoeft niet van context geswitcht te worden. Context switching (van data tier, naar business logic tier, naar web tier etc.) is niet zelden de performance- en schaalbaarheid-killer van een WoD applicatie die dom omgaat met de database. Overige voordelen van de dikke database benadering zijn te vinden op het gebied van beheer en monitoring. Denk bijvoorbeeld aan de instrumentatie van het DBMS door middel van bijvoorbeeld SQL tracing, maar ook aan diverse in-flight change mogelijkheden. Naast de zeer rijke functionaliteit voor ontwikkelaars, heeft het DBMS ook op dit gebied een voorsprong van ruim 20 jaar. Een voorsprong die met de komst van Database 11g ruim aanwezig blijft, zo niet nog verder wordt vergroot. 13

14 Ervaren in it-dienstverlening. Toonaangevend in Oracle Solutions. Neem eens een kijkje op de nieuwe kennispagina s van CIBER: CIBER Nederland Eindhoven - Nieuwegein - Den Bosch I: E: T:

15 SOA-casus-CJIB Systeemvernieuwing onder SOA met Oracle e-business Suite Organisaties zouden een business case moeten maken om stapsgewijs naar een Service Oriented Enterprise te groeien. Voorbeelden als het CJIB werken inspirerend: veel kan nú al en de gereedschappen als BPEL-PM gaan beslist een grote verschuiving teweegbrengen, al is het alleen om het simpele feit dat het nu technologisch allemaal mogelijk is. Een verslag van de transitie van het CJIB naar een Service Oriented Enterprise. In februari 2005, tijdens een workshop bij Oracle in Redwood Shores, hoorde ik voor de eerste keer over Project Fusion, Oracle s plan om een volledig nieuwe SOA applicatiesuite te ontwikkelen, vertelt Balt Leenman, EMEA Oracle Alliance manager bij Capgemini. We waren als strategisch partner van Oracle uitgenodigd op het hoofdkantoor van Oracle. Het was in de periode kort na de overname van PeopleSoft en JD Edwards. Oracle voerde een campagne Oracle PeopleSoft, Better Together. Met mijn achtergrond in architectuur wist ik heel goed wat SOA was, maar nog nooit had ik SOA in verband gebracht met ERP en bedrijfsprocessen. Innovatie programma Vanaf dat moment is bij Capgemini een initiatief gestart om organisaties de zakelijke voordelen (business benefits) van SOA te laten begrijpen en er voordeel mee te behalen. Ons programma kreeg de cryptische naam CxO Fusion Experience mee. CxO voor zakelijke voordelen op boardroom niveau, C-level: dus CEO, CFO, CIO, maar het is ook een verwijzing naar Capgemini en Oracle: CxO, legt Leenman uit. Een van de activiteiten die is opgepakt is de Architectuur en Oracle Fusion Master Class, een training waarin architecten, lead consultants en projectleiders drie dagen samenwerken rondom een casus om een bedrijfsproces op een service oriented manier in te richten. Aan de pilot van deze Master Class nam een architect deel die op dat moment een adviesopdracht uitvoerde voor het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), aldus Leenman. Het CJIB werd geconfronteerd met een aantal trends in de markt, zoals de focus op kostenreductie, politieke verwachtingen met betrekking tot het toevoegen van nieuwe diensten en de snelheid van veranderingen in de bestaande diensten. Het ICT-landschap van het CJIB was echter verouderd en bestond uit maatwerkoplossingen voor iedere dienst. Het uitvoeren van een nieuwe wet betekende in feite het ontwikkelen van weer een nieuwe applicatie. Jan van Dijk, Unitdirecteur Informatietechnologie & ICT-innovatie bij CJIB wilde een opener, flexibeler systeem, waarin continuïteit, flexibiliteit en efficiency voorop stonden. Om deze visie te realiseren, werd bij het CJIB het programma Noorder- Wint opgestart. Met zijn achtergrond als IT-manager bij de Postbank, waar hij een soortgelijke beweging had meegemaakt, had Van Dijk ervaring met component based applications en zag hierin de oplossing voor de uitdagingen waar het CJIB op dat moment voor stond. De verbinding tussen CxO Fusion Experience en het programma NoorderWint was toen snel gemaakt. Door gebruik te maken van Capgemini s Integrated Architecture Framework (IAF) werd er een generiek procesmodel ontwikkeld. In dit procesmodel waren de reeds bestaande diensten teruggebracht naar hun elementaire activiteiten. Bij de vertaling van dit procesmodel naar een IT-oplossing koos het CJIB, waar mogelijk, voor de standaardmodules van de Oracle e-business Suite, die opgedeeld werden in herbruikbare componenten. Voor CJIB-specifieke deelprocessen zullen SOA maatwerk componenten gebouwd worden die georkestreerd worden tot een geïntegreerd proces door middel van Oracle BPEL-PM. Het is geen gemakkelijk proces, legt Jan van Dijk uit. Ons uitgangspunt was: uitsluitend proven technology toepassen. Nu is BPEL Process Manager een stabiel en bewezen product maar we hebben moeten ondervinden dat Oracle B2B een stuk minder volwassen is. Als we niet de directe support van Oracle (HQ) Develop- Centraal Justitieel Incasso Bureau - CJIB Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) is een agentschap van het Ministerie van Justitie. Als uitvoeringsorganisatie in de justitiële keten is het CJIB onder meer verantwoordelijk voor de afhandeling van boetes, straffen en andere sancties. De belangrijkste opdrachtgevers van het CJIB zijn het Openbaar Ministerie, het VROM en een aantal grote bestuursorganen zoals de Nederlandsche Bank en de inspectie Verkeer en Waterstaat. 15

16 SOA-casus-CJIB 16 ment hadden, dan was het erg lastig geworden. Nu is het ook wel erg innovatief wat CJIB aan het doen is, maar het gaat ons zeker lukken. SOE De CJIB-casus is een heel mooi voorbeeld van een SOE: een Service Oriented Enterprise, zegt Balt Leenman. Wij zien SOA als een design principle, een ontwerpfilosofie, waarbij je een opdeling in drie lagen kunt maken. Laag 1 - SOI, Service Oriented Infrastructure, de hard- en softwareinfrastructuur. Hier betekent SOA het virtualiseren van IT middelen. Niet langer een één-op-één koppeling tussen een applicatie en een server maar bijvoorbeeld GRID computing. Zo ook het toepassen van een Enterprise Service Bus (ESB), in plaats van losse interfaces. Laag 2 - SOApps, Service Oriented Applications. Boven op een SOI laag kun je applicaties toepassen waarvan de processen opgedeeld zijn in logische bouwstenen, componenten, die je tot een proces kunt samenvoegen door middel van moderne orkestratie tools, zoals BPEL-PM van Oracle. Het is hierbij van belang om helder te hebben welke delen van de bedrijfsprocessen standaard processen zijn en waar flexibiliteit gewenst is. Laag 3 - SOE, Service Oriented Enterprise. We spreken over een SOE wanneer een organisatie op CxO niveau een duidelijke visie op SOA heeft vanuit een business perspectief. Een SOE heeft op CxO niveau een visie op IT als enabler voor de business ofwel business aligned IT. Flexibiliteit Veel SOA-projecten hebben een technische insteek, stelt Leenman. Bij SOA gaat het vaak over kostenverlaging én om flexibiliteit. Maar deze flexibiliteit moet geen doel op zich zijn, maar een middel om een (business) doel te bereiken. In de situatie van CJIB is de voortdurend veranderende wetgeving aanleiding om flexibele bedrijfsprocessen toe te passen. Ook moet het systeem voldoende flexibel zijn om reeds bestaande processen te kunnen hergebruiken. Voor zulke processen heeft het CJIB services gedefinieerd. Deze services kunnen vanuit verschillende wetgevingen worden aangeroepen. Bijvoorbeeld het proces inhouding rijbewijs. Dit proces wordt zowel gebruikt wanneer een bestuurder veroordeeld is omdat er veel te hard is gereden, als wanneer er sprake was van overmatig drankgebruik. Het definiëren van dit proces als een service, geeft het CJIB de mogelijkheid het te hergebruiken in plaats van het op meerdere plekken te onderhouden. Conclusies Concluderend merkt Jan van Dijk op: Het is haalbaar om vandaag al SOA toe te passen op basis van een standaardapplicatie als e-business Suite R11, waarbij standaard componenten worden gecombineerd met maatwerkcomponenten. De sleutel tot succes is de beschikbaarheid van middleware producten. Een goed gedefinieerde architectuur (bijvoorbeeld op basis van IAF) is daarbij cruciaal. In de nabije toekomst verwacht Jan veel heil van verdere ontwikkeling van e-business Suite in de richting van Fusion Applications, waarmee een verdere uitbouw naar een completere SOA met nog meer flexibiliteit en hergebruik bereikbaar wordt. Het gaat niet allemaal even gemakkelijk, zegt Jan van Dijk. Er is veel onontgonnen gebied, het CJIB leert veel en onze leveranciers (inclusief Oracle) ook. Het uitgangspunt om een pakket als basis voor SOA te zien lijkt een contradictio in termini, de meeste consultants hebben hier ook nog moeite mee. Dit is echter wel de basisgedachte achter Fusion! Waar het begon met een Architecture Master Class, zouden we ook zo moeten doorzetten, in een mix van ervaren architecten, applicatie consultants en middleware specialisten, zodat dezelfde taal wordt gesproken en men de begrippen deelt. Balt Leenman merkt tenslotte op dat wat CJIB doet inderdaad erg innovatief is. Het is een gedurfd staaltje visionair ondernemerschap: de manier waarop CJIB voorop loopt in het SOE denken. Voorop lopen betekent ook de kastanjes uit het vuur halen. Wat ik erg sterk van het CJIB en van Jan van Dijk vind is het vermogen om ook Oracle Development te mobiliseren. Er zijn ook goede lessen te leren voor andere organisaties, die misschien niet zo voorop lopen, zoals het principe om proven technology te implementeren. Organisaties zouden een business case moeten maken waarbij aangeven wordt waar en waarom een bepaalde flexibiliteit in bestaande en toekomstige bedrijfsprocessen nodig is. Deze business case kan vervolgens gebruikt worden om stapsgewijs naar een Service Oriented Enterprise te groeien. Voorbeelden als het CJIB werken inspirerend: veel is nú al mogelijk en de gereedschappen als BPEL-PM gaan beslist een grote verschuiving teweegbrengen, al is het alleen om het simpele feit dat het nu technologisch allemaal mogelijk is. Auteurs: Balt Leenman, EMEA Oracle Alliance Manager bij Capgemini, Björn Vos, Consultant bij Capgemini, met medewerking van Jan van Dijk, Unitdirecteur Informatietechnologie & ICT-innovatie bij CJIB. De CJIB casus is door Leenman en Van Dijk gepresenteerd tijdens de OBUG Benelux Userconference.

17 10, 11 & 12 MAART 2008 nh Hotel Den Haag HET ONAFHANKELIJKE EVENEMENT GERICHT OP DE ORACLE DATABASE 5% EXTRA KORTING VOOR OGh/OBUG LEDEN SPREKERS Mogens Nørgaard Mark Rittman Christian Antognini Julian Dyke Lucas Jellema Carel-Jan Engel Daniel Fink Onderwerpen Oracle server tuning, Query optimization en SQL tuning, Advanced application development, Oracle data guard, Datawarehousing met Oracle 11g, Oracle RAC en meer. Onderwerpen speciaal voor de Oracle ontwikkelaar of Oracle DBA. voor een compleet programmaoverzicht en alle details. Wat is RedDatabase Symposium? RedDatabase Symposium duurt drie dagen met elke dag een keuze uit drie diepgaande, dagvullende masterclasses. Alle sprekers zijn internationale experts op hun gebied en zeer ervaren sprekers. Ze vormen de crème de la crème van de Oracle community. Prijzen 1 dag is 799, 2 dagen 1339 en 3 dagen 1819 (ex. BTW) Kortingen tot 35% 10% Vroegboekkorting, 15% Groepskorting 5% OGh/OBUG Leden, 5% RedStone Members Word gratis RedStone Member via de website. Dit geeft u recht op 5% extra korting op alle evenementen van RedStone Innovations. RedDatabase Symposium wordt georganiseerd door:

18 Oracle Database 11g Diverse verbeteringen en uitbreiding van functionaliteit in nieuwste versie Oracle Database 11g verder geoptimaliseerd voor grid computing Oracle heeft de nieuwste versie van haar database geïntroduceerd: Oracle Database 11g. Net als bij de voorgaande versie 10g, die in 2004 werd uitgebracht, geeft de benaming aan dat Oracle Database 11g speciaal is ontworpen voor grid computing. De nieuwe database is volgens Oracle op tal van punten verbeterd op het gebied van beschikbaarheid, schaalbaarheid, performance, beheer en security. Ook is de nodige functionaliteit toegevoegd, zoals nieuwe data partitioning- en compressiemogelijkheden en nieuwe features als Oracle Real Application Testing, Active Data Guard, Total Recall en FastFiles. 18 In een presentatie tijdens de OBUG gebruikersconferentie liet John Abrahams van Oracle Nederland een aantal van de belangrijkste nieuwe eigenschappen van Oracle Database 11g de revue passeren. Abrahams gaf aan dat de nieuwe database verder is geoptimaliseerd voor grid computing en effectief gebruikt kan worden op zowel kleine blade servers als grote SMP-servers, en elk formaat cluster. Met Oracle Database 11g kunnen gebruikers alle typen informatie beheren, van traditionele bedrijfsinformatie tot XML en 3D spatial informatie. In de nieuwe release zijn Oracle s unieke mogelijkheden op het gebied van database clustering, datacenter automation en workload management verder uitgebreid, aldus Abrahams. In combinatie met bedrijfszekere en schaalbare grids van voordelige servers en storage is de Oracle technologie daarmee geschikt voor de meest veeleisende toepassingen op het gebied van OLTP, datawarehousing en content management. Beheer In Oracle Database 11g zijn de mogelijkheid voor self-management en automation management verbeterd en uitgebreid. Nieuwe beheermogelijkheden zijn onder meer Automatic SQL en memory tuning, een nieuwe Partitioning Advisor die beheerders automatisch advies geeft over hoe tables en indexes kunnen worden gepartitioneerd om de performance te verbeteren. Verder voorziet 11g nu in automatische, unified tuning van zowel System Global Area (SGA) als Program Global Area (PGA) memory buffers en zijn de diagnostics voor database clusters verbeterd en uitgebreid. De ADDM (Automatic Database Diagnostiek Monitor) biedt nu een beter totaaloverzicht van de performance in Oracle RAC omgevingen en verbeterde mogelijkheden voor vergelijkende performance-analyse. Oracle Database 11g bevat een nieuwe Support Workbench die een eenvoudig te gebruiken interface bevat die beheerders incidenten laat zien en daarbij informatie geeft over hoe incidenten snel kunnen worden opgelost. Oracle Data Guard, de functie die het onderhoud en de synchronisatie van de database tussen lokale en remote servers coördineert, heeft in 11g een aantal significante verbeteringen en uitbreidingen ondergaan. Het is nu mogelijk real-time queries en recovery te doen op een fysieke stand-by database, waarmee het stand-by systeem kan worden ingezet voor rapportage, back-up, testen en rolling upgrades van productiedatabases. Oracle Total Recall met Flashback Data Archive biedt beheerders de mogelijkheid een tijddimensie toe te voegen aan verschillende typen data voor change tracking, Information Life Cycle Management, auditing en compliance. Flashback Data Archive zorgt voor automatische en gestructureerde storage van change data, zodat heel efficiënt queries op data uit het verleden kunnen worden opgehaald. De DBA kan ook beleidsregels instellen voor het automatisch wissen van data wanneer het systeem een bepaalde drempelwaarde voor levensduur bereikt. Performance en schaalbaarheid Op het vlak van performance en schaalbaarheid kent Database 11g een aantal nieuwe en verbeterde features, zoals Query Result Caches, die de prestatie van applicaties verbetert door caching en hergebruik van de resultaten van veelgebruikte database queries en functies in databaseen applicatie tiers. Database Resident Connection Pooling voorziet in connection pooling voor niet-multithreaded applicaties, waardoor de schaalbaarheid van webgebaseerde systemen verbetert. In de nieuwe versie zijn ook aanzienlijke performance verbeteringen gerealiseerd in XML DB, een feature van de database die gebruikers in staat stelt native XML data op te slaan en te manipuleren. XML DB ondersteunt nu ook binary XML en

19 Oracle Database 11g biedt de mogelijkheid XML data te manipuleren via industriestandaard interfaces, met ondersteuning voor XQuery, JSR-170 en SQL/XML standaarden. Oracle Flashback Transaction is een nieuwe feature die het mogelijk maakt een per ongeluk uitgevoerde transactie en andere afhankelijke transacties eenvoudig ongedaan te maken. Parallel Backup and Restore helpt de back-up en restore performance van zeer grote databases te verbeteren, en de hot patching functionaliteit maakt het mogelijk database patches uit te voeren zonder de database af te hoeven sluiten. De nieuwe Data Recovery Advisor vergemakkelijkt de recovery procedure en vermindert de recovery downtime. De databasebeheerders krijgt automatische een advies over de slimste manier om te recoveren, plus een overzicht van de alternatieve mogelijkheden en de benodigde tijd. De kans op fouten wordt hierdoor tot een minimum gereduceerd. Oracle FastFiles is een nieuwe functionaliteit voor de opslag van grote objecten (LOBS) in de database, zoals afbeeldingen, grote tekstobjecten, multimedia bestanden of geavanceerde datatypes, zoals XML, John Abrahams van Oracle presenteerde tijdens de OBUG Userconference een aantal nieuwe features van Oracle Database 11g. medische afbeeldingen en driedimensionale (spatial) objecten. Real Application Testing Met de Real Application Testing functionaliteit in Oracle Database 11g kunnen database upgrades andere changes in hardware en operating system eenvoudiger, met minder risico en tegen lagere kosten worden uitgevoerd. Systemen kunnen voor en na de change worden getest, zodat aan de hand van de testresultaten problemen kunnen worden geïdentificeerd en verholpen. De Database Replay functionaliteit bijvoorbeeld maakt het mogelijk om eenvoudig actuele productie workloads op databaseniveau vast te leggen in flat file formaat en vervolgens af te spelen in een nieuwe testomgeving, zodat de impact van changes volledig kan worden getest, inclusief kritische concurrency karakteristieken. Met SQL Performance Analyser kan specifieke SQL workload worden opgenomen en afgespeeld, waarbij geïdentificeerde problemen kunnen worden verholpen met behulp van de SQL Tuning Advisor. Ook op het gebied van security meldt Oracle een aantal significante verbeteringen. Zo zijn de mogelijkheden van Oracle Transparent Data Encryption uitgebreid tot en met encryptie op kolomniveau en biedt de Database 11g nu tablespace encryptie voor encryptie van complete tabellen, indexen en andere datastorage. Aan het slot van zijn betoog verwees John Abrahams naar een tweetal white papers, waarin een compleet overzicht wordt gegeven van de nieuwe features en mogelijkheden van Oracle Database 11g. De white papers zijn te downloaden van de Oracle website. VISIE Oracle Gebruikersclub Holland Onderdeel van: Ook u kunt lid worden van de OGh en ontvangt automatisch OGh Visie! Meld u aan via Niet-leden kunnen zich gratis abonneren op OGh Visie via 19

20 Change Data Capture Toepassen van Change Data Capture (CDC) Door Ronald Rood Op de OBUG User Conference gaf Ronald Rood een presentatie over Change Data Capture (CDC). CDC is een verdere verfijning om het laden van wijzigingen (delta s) in datawarehouses eenvoudiger te maken. Een verslag van een onderzoek naar de toepasbaarheid van CDC bij Eneco. 20 Vanwege de steeds groter wordende databases bij Eneco wordt het voor ons hoog tijd om het laden van wijzigingen uit de transactieverwerkende systemen weer eens onder de loep te nemen. Toen we met Business Intelligence (BI) begonnen, deden we dat rechtstreeks op het productiesysteem. Het bleek al vlot dat het tot een botsing kwam tussen de belangen van het callcenter en de BI gebruikers, die de database regelmatig plat legden met hun ad hoc queries en rapporten waardoor het callcenter niet normaal kon werken. Vandaar dat voor BI een eigen physical stand-by database werd gemaakt die kon worden gebruikt voor raadpleegfuncties. Daarnaast kwam dan de warehouse database die moest proberen om wijzigingen uit de stand-by database te halen. Door de huidige groei is het bepalen van een delta echter niet meer goed te doen. In de productieapplicatie zijn op een aantal plekken historie/log/audit tabellen ingebouwd, maar lang niet overal. Daardoor moet in veel gevallen nog steeds een ellenlange verschillen procedure worden gedraaid om de delta ten opzichte van de vorige lading te bepalen. Dat zijn gelijk al drie zaken die vertraging veroorzaken: 1) De stand-by wordt dagelijks gerecovered. 2) Het bepalen van de delta duurt lang. 3) Het overhalen van de delta naar staging duurt lang. Nu was het al voor Oracle 10 mogelijk om logminer te gebruiken om wijzigingen in een database mee te achterhalen, maar dat is nog niet zo simpel. Het proces heeft nogal wat stappen. Die kunnen natuurlijk gescript worden, maar het blijft een wiebelig systeem. Anders dan zo heel af en toe eens een undo transactie genereren uit de archives heb ik er eigenlijk nooit iets zinnigs mee gedaan. Met Oracle 10gR1 kwam daar Change Data Capture (CDC) om de hoek kijken. Een goed begin, maar voor ons niet bruikbaar. Het werkte alleen maar synchroon via triggers en kon niet overweg met een 9iR2 data source zoals dat in ons geval nodig is. In 10gR2 werd de asynchrone distributed hotlog mode geïntroduceerd en die neemt onze bezwaren weg. Niet dat dit direct probleemloos zal werken, maar met een handvol patches is het op een bron met een staging database wel draaibaar te krijgen. De problemen die ik ben tegen gekomen zijn opgelost in en in (hopelijk komt die nu snel). Er zijn diverse voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een werkende CDC installatie te maken. De bron database moet natuurlijk in ARCHIVELOG mode draaien maar ook met SUPLEMENTAL logging. Dit is om er voor te zorgen dat de sleutel waarden van een rij mee gaan naar de logging, als een niet-sleutelveld wordt aangepast. Bij het opzetten van een CDC opstelling moet worden gewerkt vanuit de 10gR2 database. Via een database link worden procedures in de source database aangeroepen om de publicatie van wijzingen te regelen. We kunnen op kolom niveau aangeven in welke tabellen we geïnteresseerd zijn.

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Customer Case: WoningNet

Customer Case: WoningNet Customer Case: WoningNet WoningNet en Webservices Woonruimtebemiddeling Shared service center Business uitdaging Architectuur visie Woonruimtebemiddeling Woningzoekende Corporatiemedewerker Corporatiemedewerker

Nadere informatie

SQL manipulatietaal. We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database.

SQL manipulatietaal. We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. SQL manipulatietaal We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. Basiscommando's: INSERT : toevoegen van gegevens DELETE : verwijderen van gegevens UPDATE : wijzigen van gegevens

Nadere informatie

Hoog Beschikbaarheid en het waterschapshuis

Hoog Beschikbaarheid en het waterschapshuis Hoog Beschikbaarheid en het waterschapshuis het doel, de mogelijkheden en de beperkingen Oracle Waterschapsdag SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin jwesterduin@transfer-solutions.com 30 november

Nadere informatie

Pijlers van Beheer. Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl

Pijlers van Beheer. Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl Welkom Pijlers van Beheer Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl Waarom doe je Beheer Business perspectief Stabiliteit Security Enablen voor gebruikers Ondersteuning Technisch Perspectief

Nadere informatie

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Wat is een database? Een verzameling van georganiseerde data Een database bestaat uit applicaties, SQL en het DBMS Watis eendbms? EenDBMS

Nadere informatie

Secure Application Roles

Secure Application Roles Secure Application Roles Beheer de toegang tot de database 1. Inleiding Het realiseren van geautoriseerde toegang tot een database lijkt eenvoudig. Echter, vaak blijkt dat dezelfde combinatie van gebruikersnaam

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Responsive web applicaties op Oracle

Responsive web applicaties op Oracle APEX Responsive web applicaties op Oracle Spreker(s) : Datum : E-mail : Arian Macleane & Jacob Beeuwkes 06-06-2013 info@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline Trends APEX intro APEX

Nadere informatie

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms?

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? your oracle solu+ons partner Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? APEX for mission critical applications: the Groupm business-case By Ronny Boeykens & Stijn Van Raes iadvise o Opgericht in 2004

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3

Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3 Vision ~ Knowledge ~ Results Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3 OGh Fusion Middleware/ SOA Dag 19 Mei 2010, Het Oude Tolhuys Edwin Biemond email edwin.biemond@whitehorses.nl Web http://blogs.whitehorses.nl/,

Nadere informatie

SQL Aantekeningen 3. Maarten de Rijke mdr@science.uva.nl. 22 mei 2003

SQL Aantekeningen 3. Maarten de Rijke mdr@science.uva.nl. 22 mei 2003 SQL Aantekeningen 3 Maarten de Rijke mdr@science.uva.nl 22 mei 2003 Samenvatting In deze aflevering: het selecteren van tuples, operaties op strings, en aggregatie functies. Verder kijken we naar iets

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Editions Based Redefinition: Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door. Lucas Jellema, Alex Nuijten - AMIS Services BV

Editions Based Redefinition: Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door. Lucas Jellema, Alex Nuijten - AMIS Services BV Editions Based Redefinition: Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door. Lucas Jellema, Alex Nuijten - AMIS Services BV In een vorige editie van Optimize hebben we bekeken wat voor nieuwe toeters en bellen

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Visie & Strategie. Aad van Schetsen. Vice President & General Manager Uniface Delft, 18 November 2009

Visie & Strategie. Aad van Schetsen. Vice President & General Manager Uniface Delft, 18 November 2009 Visie & Strategie Aad van Schetsen Vice President & General Manager Uniface Delft, 18 November 2009 Agenda Visie Strategie Technologie Kennis Marketing Organisatie Uniface in de Crisis Investeringen worden

Nadere informatie

SQL Plan Management in Oracle11g Harald van Breederode

SQL Plan Management in Oracle11g Harald van Breederode SQL Plan Management in Oracle11g Harald van Breederode Sinds de introductie van de Cost Based Optimizer (CBO) in Oracle7 hebben zowel database beheerders als database ontwikkelaars de wens om deze optimizer

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Johannes Koning. Koning Automatiseringsdiensten & Advies. A Nieuwe Schoolweg 2 A 9756 BB Glimmen T +31628256540 E info@koningautomatisering.

Johannes Koning. Koning Automatiseringsdiensten & Advies. A Nieuwe Schoolweg 2 A 9756 BB Glimmen T +31628256540 E info@koningautomatisering. Johannes Koning A Nieuwe Schoolweg 2 A 9756 BB Glimmen T +31628256540 E info@koningautomatisering.nl I www.koningautomatisering.nl Cursussen Jaar Teradata ( SQL, Database architecture ) 2014 Next Generation

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties Capita Selecta voor administratieve applicaties Bij afstudeerproject: Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder 26 augustus 2006 Inhoud 26

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd.

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd. SQL Inleiding relationele databases DBMS DataBase Management System!hiërarchische databases.!netwerk databases.!relationele databases.!semantische databases.!object oriënted databases. Relationele databases

Nadere informatie

Copyright IBS 2006. Nieuwbouw. Vereenvoudigd en versnelt Java ontwikkeling. Huub Cleutjens

Copyright IBS 2006. Nieuwbouw. Vereenvoudigd en versnelt Java ontwikkeling. Huub Cleutjens Nieuwbouw Vereenvoudigd en versnelt Java ontwikkeling Huub Cleutjens Inhoud IBS en Java Keuzes: taal / architectuur Productiviteit / arbeidsdeling IBS Java Development Accelerator Persistence UI Persistence

Nadere informatie

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam Een reisverslag OGH Fusion Middleware SOA dag 19-5-2010 Lonneke Dikmans Oracle Ace Director Inhoud 2 Architectuur Doelstellingen Rotterdam Veilig, betrouwbaar

Nadere informatie

DB architectuur. joost.vennekens@denayer.wenk.be

DB architectuur. joost.vennekens@denayer.wenk.be DB architectuur joost.vennekens@denayer.wenk.be DB - logisch perspectief - DB - fysisch perspectief - DBMS Fysische details van databank beheren Zodat gebruiker zich enkel om logische perspectief moet

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware

Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware Denis Joannides Jelle de Bruin Truston Fusion Duwboot 6-8 Houten www.truston-fusion.com OGH 19 mei 2010 Wie is Truston Fusion? Onderdeel van

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

begin presentatie welkom naam jan vegt functie business consultant bedrijf www.2en40.nl 2 specialismes + E A I Enterprise Application Integration EAI integratie-vraagstukken veel meer details bij Rita

Nadere informatie

Optimale Performance bij de Rechtspraak. Froukje van der Wulp en Maarten Smeets Tech Experience 2017

Optimale Performance bij de Rechtspraak. Froukje van der Wulp en Maarten Smeets Tech Experience 2017 15 juni 2017 Optimale Performance bij de Rechtspraak Optimale Performance bij de Rechtspraak Froukje van der Wulp en Maarten Smeets Tech Experience 2017 Agenda Even voorstellen Introductie Spir-it en de

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Op dit moment vindt er wereldwijd een technologie gebaseerde bedrijfsrevolutie plaats die op het eerste gezicht geen grenzen kent. Met zeer grote snelheid worden

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts

Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts Studenten: Peter Asnong Rik Broens Tom De Keyser Daan Gielen Kris Gregoire Koen Olaerts Toon Wouters Inhoudsopgave

Nadere informatie

The End of an Architectural Era

The End of an Architectural Era The End of an Architectural Era M. Stonebraker, S. Madden, D. J. Abadi, S. Harizopoulos, N. Hachem, P. Helland Jorn Van Loock Inleiding Oorsprong relationele DBMS IBM System R (1974) DB2 Sybase SQL Server

Nadere informatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Waterbodem Applicatie (WAB*info) 10 juli 2008 Gaston Lamaitre Data-ICT-Dienst, Delft Inhoud Wat doet Rijkswaterstaat? Doel van WAB*info De randvoorwaarden

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

OBUG Benelux Connect 2011

OBUG Benelux Connect 2011 ONAFHANKELIJK VAKTIJDSCHRIFT VOOR DE ORACLE-PROFESSIONAL Maart 2010, jaargang 14, nummer 2 Prijs 13,50 OBUG Benelux Connect 2011 Tien pagina's vooruitblik Inrichten van Oracle-database (2) 11g Certified

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g

Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g Vision ~ Knowledge ~ Results Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g Frank Dorst samenwerking, pragmatische aanpak en innovatie met Java en Oracle OGh DBA Dag: 11g in de praktijk

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Uitleg algemene structuur WTell

Uitleg algemene structuur WTell Uitleg algemene structuur WTell Brondocument C:\WebServer\Handleiding\WTellAlgemeen\WTellStructuurGlobaal.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-09-11 1e versie met uitleg globale structuur WTell

Nadere informatie

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Daarom Cloud? Cloud! Waarom Daarom nu? nu! Marc Gruben April 2015 Wie ben ik? Informatie analist Project/development manager Developer/architect Wie

Nadere informatie

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM CASE STUDY CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM Een optimaal beschikbaar mailplatform Kwaliteitsverbeteringen én kostenbesparing Met de Zimbra Collaboration Suite beschikt ZorgSaam

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

Gimme Five! Op weg naar TYPO3 5.0 'Phoenix'

Gimme Five! Op weg naar TYPO3 5.0 'Phoenix' Gimme Five! Op weg naar TYPO3 5.0 'Phoenix' Waarom TYPO3 5.0? Waarom TYPO3 5.0? Enkele redenen: Waarom TYPO3 5.0? Enkele redenen: Complexiteit De TYPO3 Core architectuur heeft zijn limiet bereikt en is

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Praktijkcasus Identity management. Bert Dondertman 14 september 2010

Praktijkcasus Identity management. Bert Dondertman 14 september 2010 Praktijkcasus Identity management Bert Dondertman 14 september 2010 Agenda Praktijkcasus: Waarom? Hoe? Score op de diverse dimensies OGh IAM presentatie juli 2010 2 Waarom? Centraal klantportaal waar mogelijkheden

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model...

1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model... 1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model... 4 1.1.4. Wat is SQL?... 6 1.1.5. Verschillende categorieên

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM)

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Op weg naar de favoriete Verzekeraar Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Nationale-Nederlanden actief sinds 1845 De Nederlanden van 1845 Nationale-Nederlanden breidt uit in binnen

Nadere informatie

DECADE FINANCIALS. met APEX klaar voor de toekomst. Zeist 25 03 2014

DECADE FINANCIALS. met APEX klaar voor de toekomst. Zeist 25 03 2014 DECADE FINANCIALS met APEX klaar voor de toekomst Zeist 25 03 2014 AGENDA Andre Geelen Team Manager Decade Decade introductie Sebastiaan Laponder Oracle Ontwikkelaar Decade 3 voor de migratie Gilbert Rattink

Nadere informatie

De plug-in is heel eenvoudig te installeren met een setup-programma. Waarna je een aantal menu opties in het tools menu er bij krijgt.

De plug-in is heel eenvoudig te installeren met een setup-programma. Waarna je een aantal menu opties in het tools menu er bij krijgt. Plsqldoc Genereer je documentatie Beeklaan 444 2562 BK Den Haag www.darwin-it.nl info@darwin-it.nl KvK 27283780 ING 65.35.40.663 Technical Architect Net als (vrijwel) elke ontwikkelaar vind ik het documenteren

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Waarom een Independent Software Vendor voor XForms kiest. Johan Blok CM Pro www.cmprofessionals.eu

Waarom een Independent Software Vendor voor XForms kiest. Johan Blok CM Pro www.cmprofessionals.eu Waarom een Independent Software Vendor voor XForms kiest Johan Blok CM Pro www.cmprofessionals.eu CWI Wikipedia An independent software vendor (ISV) is a company specializing in making or selling software,

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren PDF Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren Engineering Data Management Algemeen Document Management Creëren en vrijgeven Creëren en vrijgeven r e p a P e t i Wh en Document Control;

Nadere informatie

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Travelcard, project Next Peter Latten, Maarten Küppers Peter Latten Peter Latten Scrum Coach / Sr. Project Manager m: +31 (0)6 23

Nadere informatie

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL)

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

React en React Native voor websites en apps

React en React Native voor websites en apps React en React Native voor websites en apps H A N S-PE T E R H ARMSEN HEEFT DI T GE SCH R E V EN IN APRI L 2017 Deze whitepaper is bedoeld voor product owners en beslissers. Hij gaat over React, een JavaScript

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Redwood Education Benelux Training Programma 2017

Redwood Education Benelux Training Programma 2017 Redwood Education Benelux Training Programma 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Introductie... 2 2 On-site training & maatwerk... 3 3 Basistraining... 4 3.1 Cronacle/ SAP BPA / RunMyJobs Basis Training...

Nadere informatie

Service Oriented Architecture voor interne beheersing

Service Oriented Architecture voor interne beheersing Service Oriented Architecture voor interne beheersing Bedrijfsprocessen overschrijden steeds vaker de grenzen van de organisatie, bijvoorbeeld in het geval van processen met toeleveringsbedrijven. Dergelijke

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten.

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. MISSION STATEMENT Systemat Expert wenst haar klanten bij te staan in de realisatie van hun diverse IT projecten door hun te voorzien

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Dataconversie met Oracle Spatial

Dataconversie met Oracle Spatial Realworld klantendag 19 september 2013 Voorstellen 1 2 Computer Science & Engineering (TU/e) 3 Realworld Systems 4 Datamigraties Alliander Stedin Agenda 1 Architectuur Inleiding Ontwerp migratie 2 Rapportage

Nadere informatie

OGH: : 11g in de praktijk

OGH: : 11g in de praktijk OGH: : 11g in de praktijk Real Application Testing SPREKER : E-MAIL : PATRICK MUNNE PMUNNE@TRANSFER-SOLUTIONS.COM DATUM : 14-09-2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Real Application Testing Uitleg Real Application

Nadere informatie

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Enabling Mobile Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Door Rutger van Iperen Mobile Developer bij AMIS Services Introductie Het gebruik van

Nadere informatie

Object Oriented Programming

Object Oriented Programming Object Oriented Programming voor webapplicaties Door Edwin Vlieg Waarom OOP? Basis uitleg over OOP Design Patterns ActiveRecord Model View Controller Extra informatie Vragen OOP Object Oriented Programming

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Business Proces en Social Media

Business Proces en Social Media Business Proces en Social Media G L O M I D C O 1 1 1.1 Inleiding Social media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter hebben een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Sterker nog, ze zijn niet meer weg te

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Onafhankelijke diensten......veilig, gebundeld en gepersonaliseerd voor.....alle doelgroepen... Klanten Informatie Communicatie Back-office

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie