INFOFICHE Transport- & logistiek Medewerker - TLM - per module

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOFICHE Transport- & logistiek Medewerker - TLM - per module"

Transcriptie

1 INFOFICHE Transport- & logistiek Medewerker - TLM - per module Basismodule TLM: HAVENKENNIS Havenkennis Havenkennis Deelcertificaat Havenkennis 40 lestijden 4 lestijden 64,00 Eigen cursusmateriaal Richtprijs: 14,00 Een blik op de wereld; Europa vandaag; België Havens en hun activiteiten (Functies, soorten havens, soorten goederen, de opmars van de container) Bespreking van de haven van Antwerpen: Ligging, industrie in de haven, goederenbehandeling, achterlandverbindingen, Modal split, werking van de haven, reglementen en gebruiken bij inkomend verkeer en bij uitgaand verkeer, havenkosten. Bespreking der Belgische zeehavens: opdracht - groepswerk Zeebrugge, Gent, Oostende, Brussel & scheepslift te Strépy, Luik, Charleroi, Namen. In deze module krijg je inzicht in de werking van een haven. Hierbij wordt aandacht besteed aan de infrastructuur, de trafieken, de beheersvormen en het hinterland. Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 1 van 19

2 Basismodule TLM: INCOTERMS Incoterms Incoterms 2010 Deelcertificaat Incoterms 20 lestijden 4 lestijden 32,00 Eigen cursusmateriaal Richtprijs: 8,00 Delivered Duty Paid (DDP) Toelichting tot de Incoterms 2010; Waarom regelmatig herziening? Bespreking termen + praktische oefeningen Ex Works (EXW) Free Carrier (FCA) Free Along Side Ship (FAS) Free On Board (FOB) Cost and Freight (CFR) Cost, Insurance and Freight (CIF) Carriage Paid To (CPT) Carriage and Insurance Paid (CIP) Delivered at Terminal (DAT) Delivered at Place (DAP) In deze module krijg je inzicht in de werking van de Incoterms (International Commercial Terms). Incoterms of leveringsvoorwaarden regelen de rechten en plichten van de koper en de verkoper bij de levering van goederen en vormen een essentieel onderdeel van de internationale koopovereenkomst. Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 2 van 19

3 Basismodule TLM: TUSSENPERSONEN Tussenpersonen Tussenpersonen Deelcertificaat Tussenpersonen 20 lestijden 4 lestijden 32,00 Eigen cursusmateriaal Richtprijs: 6,00 De tussenpersonen bij het goederenvervoer: De vervoerscommissionair Juridisch statuut Toegang tot het beroep De commissionair-expediteur Juridisch statuut Toegang tot het beroep Beroepsorganisaties De vervoersmakelaar Juridisch statuut Toegang tot het beroep Andere haven gebonden beroepen: De reder De scheepsagent Juridisch statuut Toegang tot het beroep Behandelaars van goederen De stouwers/stuwadoors De naties In deze module krijg je inzicht in de verschillende tussenpersonen en havenpartners. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het juridisch statuut dat zij bezitten en de implicaties hiervan. Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 3 van 19

4 Basismodule TLM: ZEEVERVOER Zeevervoer Zeevervoer Deelcertificaat Zeevervoer 60 lestijden 4 lestijden 96,00 Eigen cursusmateriaal Richtprijs: 12,00 Bespreking van: Vormen van zeevervoer; De belangrijkste zeeroutes; De belangrijkste zeehavens; De organisaties betrokken bij het zeevervoer; De constructie van scheepstypen; Bespreking reglementering: Hague & Visby rules Het analyseren van transportdocumenten: het connossement en specifieke documenten In deze module krijg je inzicht in de specifieke werking van het zeevervoer. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verschillende soorten zeevervoer, de betrokken actoren, de reglementering en de gebruikte zeetransportdocumenten. Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 4 van 19

5 Basismodule TLM: WEGVERVOER Wegvervoer Wegvervoer Deelcertificaat Wegvervoer 60 lestijden 4 lestijden 96,00 Eigen cursusmateriaal Richtprijs: 17,00 Bespreking reiswegen: Europese internationale reiswegen (E-wegen) Het Belgisch wegennet Reiswegen voor Alpentransit De voornaamste ferryverbindingen Gebruik van een routeplanner Belasting op voertuigen, Tolgelden & Gebruiksrechten Materieel Wat is een voertuig? Internationale classificatie Massa s en afmetingen van de bedrijfsvoertuigen Praktische oefeningen op laadvloerberekeningen en vrachtquotaties Specifieke vormen van wegvervoer: 24-uren economie bereikbaarheid ADR-vervoer: gevaarlijke stoffen over de weg ATP (koeltransport) Arbeidsreglementering voor vrachtwagenbestuurders Sociale verordening EG. Controle de tachograaf Vakbekwaamheid chauffeur Organisatorisch kader van het wegvervoer Toegang tot het beroep Toegang tot de markt Bespreking CMR-vrachtbrief + praktische oefeningen op invulling CMR-vrachtbrief Juridisch kader van het wegvervoer De vervoersovereenkomst Uitvoering van het contract De C.M.R. wetgeving In deze module krijg je inzicht in de specifieke werking van het wegvervoer. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verschillende soorten wegvervoer, de betrokken actoren, de reglementering en de gebruikte wegtransportdocumenten. Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 5 van 19

6 Basismodule TLM: LUCHTVERVOER Luchtvervoer Luchtvervoer Deelcertificaat Luchtvervoer 20 lestijden 4 lestijden 32,00 Eigen cursusmateriaal Richtprijs: nog nader te bepalen Juridisch kader Inleiding Wetgeving Algemene Vervoersvoorwaarden Productaanbod Vliegtuigfabrikanten Vliegtuigtypes Unit Load Devices (ULD) Tariefstructuren De luchtvrachtbrief House Air Way Bill Master Air Way Bill Consolidation Aankomstbericht en Laat-Volgen Diensten & Organisaties betrokken bij het luchtvrachtvervoer IATA Brussels Airport Company Belgocontrol Eurocontrol Vrachtafhandelaars Expediteurs Overheidsdiensten Luchtvaartmaatschappijen General Sales Agent Verzender Bestemmeling Praktische oefeningen op vrachtprijsberekening en het invullen van documenten In deze module krijg je inzicht in de specifieke werking van het luchtvrachtvervoer. Hierbij wordt aandacht besteed aan de reglementering, de betrokken actoren en de gebruikte luchtvrachtdocumenten. Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 6 van 19

7 Basismodule TLM: BINNENVAART Binnenvaart Binnenvaart Deelcertificaat Binnenvaart 20 lestijden 4 lestijden 32,00 Eigen cursusmateriaal Richtprijs: nog nader te bepalen Vervoercontract Inleiding Vervoer- & Rivierbevrachting Bevrachtingsvoorwaarden Klassenindeling van waterwegen Productaanbod Vervoers- & Verzendingsdocumenten CMNI-vrachtbrief (vaar)cognossement Ligcognossement Duwovereenkomst Meetbrief IJkcertificaat Klopbrief Europese vaarwegen Bevrachtingsovereenkomst Marktactoren Zelfstandige Particulieren Rederijen Huisparticulieren Coöperatieven Praktische oefeningen op vrachtprijsberekening In deze module krijg je inzicht in de specifieke werking van het goederenvervoer via de binnenvaart. Hierbij wordt aandacht besteed aan de reglementering, de betrokken actoren en de gebruikte binnenvaartdocumenten. Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 7 van 19

8 Basismodule TLM: SPOORVERVOER Spoorvervoer Spoorvervoer Deelcertificaat Spoorvervoer 20 lestijden 4 lestijden 32,00 Eigen cursusmateriaal Richtprijs: 9,00 Liberalisatie spoorvervoer i.o.v Europa Overgang van staatsstructuur naar privéstructuur. Praktische gevolgen Bespreking wetgeving CIM-wetgeving RIV-overeenkomst RID-wetgeving Het goederenmaterieel Wagentypes Wageneigenaars Identificatie van de wagens Vervoersvormen en concepten Wagenladingentransport Bloktrein Shuttletrein Spoornetwerken Spoorbundels of emplacementen Openbare laad- en losplaatsen Bedrijfsspooraansluitingen Intermodale terminals CIM vrachtbrief Belang In deze module krijg je inzicht in de specifieke werking van het spoorvervoer. Hierbij wordt aandacht besteed aan de reglementering, de betrokken actoren en de gebruikte spoorvervoerdocumenten. Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 8 van 19

9 Basismodule TLM: LOGISTIEK Logistiek Logistiek Deelcertificaat Logistiek 40 lestijden 4 lestijden 64,00 Eigen cursusmateriaal Richtprijs: 11,00 Deelsystemen in de logistiek Schematische voorstelling van de logistieke keten Plaatsing van een magazijn in de logistieke keten / supply chain Verklaring van nieuwe terminologie (2/3/4/5 PL, cross-docking, direct loading etc) Voorraadbeheer Wat is voorraad Soorten voorraden Voorraadbeheer techniek & praktijk verschillende methodes Voorraad in de distributieketen: voorraadplaats en optimale beheersing van de integrale ketenvoorraad Optimale organisatie: optimale bescherming van producten en efficiënte productbehandeling In deze module krijg je inzicht in de werking van de logistieke keten. Hierbij wordt aandacht besteed aan de goederen- en documentenstroom. Ook voorraadbeheer en magazijnbeheer vormen een essentieel onderdeel van deze module. Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 9 van 19

10 Basis modules TLM: ZAKELIJKE COMMUNICATIE FRANS/ENGELS/DUITS Zakelijke communicatie in een 1 ste vreemde taal Zakelijke communicatie Frans Deelcertificaat Zakelijke communicatie in een 1 ste vreemde taal - Frans 80 lestijden 4 lestijden 128,00 Objectif Express 1, uitgeverij Hachette - aangevuld met extra cursusmateriaal van de leerkracht Richtprijs: nog nader te bepalen Zakelijke communicatie in een 2 de vreemde taal Zakelijke communicatie Engels 80 lestijden 4 lestijden 128,00 Business Result Student s book D.Grant,a.o. Oxford University Press Richtprijs: 31,00 Deelcertificaat Zakelijke communicatie in een 1 ste vreemde taal - Engels Zakelijke communicatie in een 3 de vreemde taal Zakelijke communicatie Duits Zakelijke communicatie Duits 80 lestijden 4 lestijden 128,00 Unternehmen Deutsch, Grundkurs, Lehrbuch + Arbeitsbuch N. Becker, u.a. Intertaal/Klett Verlag - Richtprijs: nog nader te bepalen Respectievelijk: Basiskennis Frans Basiskennis Engels Basiskennis Duits Eenvoudige korte teksten schrijven Details invullen op standaardformulieren s en brieven Specifieke documenten die in het bedrijfsleven gebruikt worden Kennismaking en onthaal Een bezoeker of delegatie: begroeten; verwelkomen; vragen zich te identificeren; doorverwijzen; vragen om te wachten; informeren dat de gevraagde persoon (niet) beschikbaar is; de weg wijzen. Eenvoudige sociale gesprekken: Zichzelf voorstellen Vragen om te herhalen Vragen om langzamer te spreken Afscheid nemen Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 10 van 19

11 Afspraken: Een afspraak maken en noteren Telefonische contacten Starten en afsluiten Oproepen filteren Een oproeper doorverbinden Telefoonnummers noteren en doorgeven Een inlichting vragen Een afspraak maken en noteren Reserveren Gespelde namen begrijpen en namen spellen Nummers/getallen communiceren Op een antwoordapparaat: een bericht begrijpen; een bericht inspreken. Geautomatiseerde doorschakelinstructies begrijpen Telefonische probleemsituaties verhelpen s Je krijgt inzicht in de mondelinge en telefonische communicaties met klanten, bezoekers, collega s. Er wordt aandacht besteed aan je spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheden in de respectievelijke talen binnen een zakelijke context. Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 11 van 19

12 Basismodule TLM: Communicatieve technieken voor de transport- en logistieke sector Mondelinge communicatieve technieken voor de transport- en logistiek sector Schriftelijke communicatieve technieken voor de transport- en logistiek sector Communicatieve technieken voor de transporten logistiek sector Nederlands, Frans, Engels en Duits 40 lestijden 4 lestijden 64,00 Eigen cursusmateriaal: 11,00 Deelcertificaat Mondelinge communicatieve technieken voor de transport- en logistiek sector Deelcertificaat Schriftelijke communicatieve technieken voor de transport- en logistiek sector Verklaring vakterminologie: Algemene handelstermen Transport- & logistieke termen Verzekeringstermen Douanetermen Personen, diensten en organisaties Transportdocumenten Getallen, rekening- en telefoonnummers Maten en gewichten Datum en uur Gesprekken in de context van logistiek en transport (telefonisch en face-to-face): Informatie inwinnen Informatie verstrekken Afspraken maken Klachten behandelen Verslag uitbrengen Rollenspelen: casussen Dispatch Expeditie logistiek/warehousing Deze module omvat het mondelinge gebruik van het Nederlands, Frans, Engels en Duits in een zakelijke context. De module brengt vaardigheden aan die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse communicatie in een transport en logistieke omgeving. De competenties met betrekking tot communicatie en onthaal worden bereikt in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Concreet betekent dit dat je in de mondelinge en telefonische communicatie met klanten, bezoekers, collega s je op een juiste manier kan uiten en volgens de voorgeschreven procedures optreden, je bedient je hierbij vlot van de verschillende talen. Tenslotte leer je, eveneens vanuit een keurig taalgebruik, bijkomende vaardigheden zoals presentatietechnieken, vergadertechnieken en sollicitatietechnieken. Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 12 van 19

13 Basismodule TLM: TEKSTVERWERKING Tekstverwerking - Word Tekstverwerking 1 40 lestijden 4 lestijden 64,00 Handboek Initiatie Word A. Bosschaerts Uitgeverij Deboeck Richtprijs: 15,00 Deelcertificaat Tekstverwerking 1 - Word Doel en nut van tekstverwerking Opstarten en verlaten van het programma - Werkvenster Weergave van de pagina Werkbalken aan- en uitzetten Intikken en corrigeren van tekst Eindmarkeringen Tekstentiteiten: alinea, pagina. Tussenvoegen en overschrijven Wissen van tekst Herstelfunctie Spellingscontrole, grammaticacontrole, autocorrectie Symbolen en speciale tekens Tekst selecteren Een tekstdeel selecteren (teken, woord ), een selectie opheffen Tekstdelen verplaatsen, kopiëren en verwijderen Binnen één document, tussen verschillende documenten Zoeken en vervangen Opmaak plaatsen, kopiëren en verwijderen Tekenopmaak: lettergrootte, lettertype, letterweergave, onderstrepen (kleur), effecten. Alinea-opmaak: regelafstand, afstand tussen alinea s, randen en arceringen, uitlijning en inspringing, opsommingstekens en nummering, tabstops: opvultekens, instellen en wijzigen. Pagina-opmaak: papierformaat en marges, papieroriëntatie, kop- en voettekst. Werken met tabellen Invoegen Opmaak Afdrukken Afdrukopties: selectie printer, printerinstellingen, aantal exemplaren, afdrukvoorbeeld Documenten opslaan en opvragen Help-functie In deze module worden de grondbeginselen van tekstverwerking aangeleerd. Je leert de elementaire begrippen van tekstverwerking. Je leert de basisvaardigheden door middel van een aantal eenvoudige oefeningen. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist met een tekstverwerkingspakket werken en kan hij dat pakket probleemoplossend toepassen. Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 13 van 19

14 Basismodule TLM: Rekenblad Rekenblad - Excel Rekenblad 1 Deelcertificaat Rekenblad 1 - excel 40 lestijden 4 lestijden 64,00 Handboek MS Excel 2013 (Eddy Van den Broeck, Erik Cuypers, uitgeverij De Boeck). Richtprijs: 18 euro Doel en nut van het elektronisch rekenblad Navigeren binnen de werkmap Benoemen van het werkblad Beveiligen van het werkblad Pagina-einde Invoer van gegevens Waarden Reeksen Invoegen rij/kolom Verwijderen rij/kolom Bereiken Selecteren Benoemen Kopiëren: absolute adressering; relatieve adressering. Verplaatsen Verwijderen Opmaak Celeigenschappen, auto-opmaak, samenvoegen cellen, splitsen van cellen, opmaak kopiëren en plakken Werkblad afdrukken Afdrukvoorbeeld, printerinstellingen, formules afdrukken, pagina-instellingen Grafieken Standaardgrafieken aanmaken, grafiek aanpassen Formules Eenvoudige formules opstellen Volgorde van bewerkingen Functies Ingebouwde functies gebruiken, foutenanalyse Bestanden opslaan en opvragen Help-functie Weergavevensters In deze module worden de grondbeginselen van het werken met een rekenblad aangeleerd. Je leert de basisvaardigheden door middel van een aantal eenvoudige oefeningen. Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 14 van 19

15 Module voor gevorderden TLM: INTERMODAAL VERVOER Intermodaal vervoer Intermodaal vervoer 40 lestijden 4 lestijden 64,00 Eigen cursusmateriaal: 6,00 Deelcertificaat Intermodaal vervoer Aanbevolen traject 1. Basismodules TLM 2. Modules voor gevorderden TLM Vervoerscombinaties beschrijven en bespreken van: wegvervoer spoorvervoer binnenvaart short sea shipping De organisaties, onder meer UIRR (Union Internationale des Sociétés de transport Combiné Rail.Route) ICF (Intercontainer Interfrigo) IFB (Inter Ferry Boats) Unilog GETC (Groupement Européen du Transport Combiné EIA (European Intermodal Association) Rail4Chem Transportdocumenten Connossement of B/L B/L for combined transport FIATA Multimodal Transport Bill of Lading Forwarders Certificate of receipt House B/L FIATA Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods) In deze module krijg je inzicht in de verschillende mogelijkheden van vervoerscombinaties. Hierbij wordt aandacht besteed aan de betrokken actoren en de gebruikte documenten Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 15 van 19

16 Module voor gevorderden TLM: TRANSPORTVERZEKERINGEN Transportverzekeringen Transportverzekeringen 40 lestijden 4 lestijden 64,00 Eigen cursusmateriaal: nog nader te bepalen Deelcertificaat Transportverzekeringen Aanbevolen traject 1. Basismodules TLM 2. Modules voor gevorderden TLM Verschillen tussen zaakschadeverzekeringen en sommenverzekeringen Verzekeringsdocumenten Gevolgen voor mogelijks afsluiten van de transportverzekeringen bij het bepalen van de Incoterms Algemene basisbeginselen van de verzekeringen Cargo en casco In deze module krijg je inzicht in de specifieke werking van transportverzekeringen. Naast een algemene kennismaking met het verzekeringswezen en zijn juridische implicaties, wordt aandacht besteed aan de betrokken partijen binnen de transportverzekeringen. Daarnaast komen de verschillende soorten transportverzekeringen aan bod. Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 16 van 19

17 Module voor gevorderden TLM: DOCUMENTENSTROOM EN DOCUMENTAIR KREDIET Documentenstroom en documentair krediet Documentenstroom en documentair krediet Deelcertificaat Documentenstroom en documentair krediet 40 lestijden 4 lestijden 64,00 Eigen cursusmateriaal: Documentenstroom = 10,00 Documentair Krediet = 7,00 Aanbevolen traject 1. Basismodules TLM 2. Modules voor gevorderden TLM Bespreking gebruik van de diverse betalingsmodi: Overschrijving Wissel Cheque Toepassing der financieringstechnieken in de buitenlandse handel: Valutatermijncontract Valutaoptie Bespreking van documenten: Transportdocumenten bij import en export Controledocumenten Beschrijvende documenten Verzekeringsdocumenten Werking Documentair krediet Documentair Incasso Partijen UCP Adviseren/confirmeren Uitvoeringsvormen Rol van de bank In deze module krijg je inzicht in de specifieke werking van diverse betalingsmodi en verschillende handelsdocumenten. Hierbij wordt uitvoerig ingegaan op het doel, de werking en de functie van het documentair krediet. Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 17 van 19

18 Module voor gevorderden TLM: DOUANE, BTW & ACCIJNZEN Douane, BTW & accijnzen Douane, BTW & accijnzen 80 lestijden 4 lestijden 128,00 Eigen cursusmateriaal: nog nader te bepalen Deelcertificaat Douane, BTW & accijnzen Aanbevolen traject 1. Basismodules TLM 2. Modules voor gevorderden TLM Gebruik van het enig document bij de verschillende douaneregelingen: in het vrije verkeer brengen uitvoer douane-entrepot actieve veredeling; passieve veredeling behandeling onder douanetoezicht extern en intern douanevervoer Overzicht van de verschillende vakken en codes. Douane is enkel bevoegd voor inning van de BTW bij invoer. Specifieke BTW- wetgeving wordt niet behandeld (= bevoegdheid van de BTW -administratie) Taken en organisatiestructuur van de administratie der douane en accijnzen. Overzicht van de verschillende douaneregelingen In het vrije verkeer brengen Uitvoer Douane-entrepot Actieve veredeling; passieve veredeling Tijdelijke invoer Behandeling onder douanetoezicht Intern en extern douanevervoer Oorsprong Nomenclatuur Douanewaarde Douaneschuld Accijnsschorsingsregeling en de accijnsbewegingen Inning en betaling van accijns De controlemaatregelen Communautaire accijnsgoederen Energieproducten en elektriciteit; alcoholhoudende dranken; tabak Nationale accijnsproducten Alcoholvrije dranken; koffie Communautaire accijnsgoederen: Energieproducten en elektriciteit; alcoholhoudende dranken; tabak Nationale accijnsproducten Alcoholvrije dranken; koffie In deze module leer je de belangrijkste begrippen inzake btw, douane en accijnzen kennen. Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan het gebruik van het enig document. Daarnaast leer je om accijnsgoederen te benoemen en de indeling van de accijnzen weer te geven. Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 18 van 19

19 Module voor wie afstudeert TLM: WERKPLEKLEREN Werkplekleren Werkplekleren Deelcertificaat Werkplekleren 80 lestijden 4 lestijden 128,00 Eigen cursusmateriaal: nog nader te bepalen De cursist dient alle basis modules en de modules voor gevorderden met vrucht te hebben beëindigd. Aanbevolen traject 1. Basismodules TLM 2. Modules voor gevorderden TLM 3. Werplekleren De competenties kunnen verworven worden door werkplekleren: stage op een externe stageplaats, gastsprekers, extra-muros activiteiten of binnen klasverband aan de hand van een casus. Je legt legt een portfolio aan, met het oog op het opvolgen en het evalueren van het werkplekleren. Een lijst van de verwachte taken, opdrachten en activiteiten zal bij aanvang van de module aan elke cursist worden overhandigd. Deze lijst kan per cursist variëren. Deze module situeert zich in het dagelijks leven van een transport- en logistiek medewerker. De dagelijkse opdrachten en taken komen hier aan bod en kunnen in deze module worden ingeoefend: documenten invullen, archiveren Het werkplekleren dat in deze module beoogd wordt, kan gerealiseerd worden via een brede waaier aan onderwijsleersituaties waar cursisten leren in levensechte contexten. Voorbeelden van werkplekleren zijn o.a. stages, leerondernemingen, virtuele oefenfirma s, cases onder begeleiding, bedrijfsbezoeken, gastdocenten Transport- en logistiek medewerker INFO PER MODULE update: Pagina 19 van 19

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Leerplan modulaire opleiding

Leerplan modulaire opleiding Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Studiegebied TSO3 Boekhouden-informatica

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009 KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2004/0279/066 en D/2004/0279/003A vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat

Nadere informatie

Internationaal transport en goederenverzending

Internationaal transport en goederenverzending Internationaal transport en goederenverzending Se-n-Se tso 2015/1177/4// oudewijnlaan 20-21 1000 russel tel. 02-514 19 00 www.pov.be Dankwoord Dit leerplan kwam tot stand dank zij de medewerking van Heidi

Nadere informatie

Telefonist-receptionist

Telefonist-receptionist Leerplan OPLEIDING Telefonist-receptionist Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/694/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3

Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3 Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3 Inhoud FRANS... 2 BSO3 INLEIDING FRANS A1... 2 BSO Frans 2... 3 BSO Frans 3... 4 BSO Frans 4... 5 ENGELS... 6 BSO 3 Engels 1... 6 BSO 3, Engels B

Nadere informatie

BOEKHOUD KUNDIG. Centrum voor Volwassenenonderwijs

BOEKHOUD KUNDIG. Centrum voor Volwassenenonderwijs S T U D I E BOEKHOUD B E D I E N D E G I D S KUNDIG 2015-2016 Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be

Nadere informatie

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP www.cofep.be DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het nieuwe leerplan? In het competentie-ontwikkelend leren vormen niet de vakken het

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: LOGISTIEK MANAGEMENT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: LOGISTIEK MANAGEMENT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: LOGISTIEK MANAGEMENT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste deelgebieden

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP INHOUDSOPGAVE 1 Waarom kiezen voor een oefenfirma? 3 2 Oefenfirma in studierichting Kantoor BSO 3e graad,

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/005 September 2010

SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/005 September 2010 SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2010 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud 1 Studierichtingsprofiel

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2004/0279/073 vanaf 1 september 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

I M PORT. Bent u van plan om zaken te doen met het buitenland?

I M PORT. Bent u van plan om zaken te doen met het buitenland? Bent u van plan om zaken te doen met het buitenland? Wat uw overwegingen ook zijn, importeren vraagt een grondige voorbereiding. Daar helpt dit boekje bij. Stap voor stap, beknopt, en met veel verwijzingen

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL Transportplanner

BEROEPSPROFIEL Transportplanner BEROEPSPROFIEL Transportplanner 1 Inhoud 1. Gerelateerde namen en functietitels 2. Afbakening en omschrijving 3. Taken en bijhorende specifieke beroepscompetenties A. Algemene takenclusters 3.1. Transportonderhandelingen

Nadere informatie

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd.

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd. VOORWOORD In deze brochure geven wij naast de algemene informatie over ons opleidingsinstituut, een omschrijving van de trainingen en faciliteiten die IP Computer Training Centrum Zwolle voor u verzorgt.

Nadere informatie

Het Documentair Krediet

Het Documentair Krediet Bank Het Documentair Krediet Een betaalmiddel voor uw internationale handelsverrichtingen 1 Inhoud Inhoud pag. 1 0. Woord vooraf 4 1. Het documentair krediet - definities 4 1.1. De contracten 4 1.2. De

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: RECHTSPRAKTIJK Aantal lestijden: Modules: 1440 lestijden A Algemene vaardigheden B Rechtspracticus

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING DIGITAL MARKETING / ENTERTAINMENT MARKETING* / INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18

Nadere informatie

Contactcentermedewerker

Contactcentermedewerker Leerplan OPLEIDING Contactcentermedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2014/1066/6//D Indieningsdatum: 31 mei 2014 STRCTRSCHEMA Contactcentermedewerker 31 mei 2014 1 MODLES Naam Code

Nadere informatie

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl Studiegids INTRO Voor iedereen de juiste cursus voor de juiste prijs Iedereen Iedereen heeft een verschillende reden om te starten met een cursus of opleiding. Of het nu verwacht wordt van je werkgever,

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat

Nadere informatie