Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschiktheidsverzekering"

Transcriptie

1 Arbeidsongeschiktheidsverzekering QaCrew is ontstaan vanuit de gedachte dat we de kwaliteit van arbeid in de binnenvaart willen verbeteren, zowel voor de opdrachtgever als opdrachtnemer. Professioneler, veiliger en socialer. QaCrew helpt zzp ers aan opdrachten en ondersteunt hen met financieel advies. Als onderdeel daarvan heeft QaCrew in samenwerking met MultiSure BV een unieke, zeer voordelige arbeidsongeschiktheidsverzekering samengesteld, specifiek voor varend personeel. In deze brochure vindt u hierover meer informatie. Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met MultiSure.!

2 Tosca PK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Telefoon +31 (0) Telefax +31 (0) Website AFM nr KvK Uw Ref.: QaCrew Behandeld door: J.L. Niemeijer Datum: Betreft: Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers (zzp ers) in de binnenvaart. Geachte heer, mevrouw, Met referte aan uw informatie aanvraag hebben wij het genoegen u hierbij, met betrekking tot het bovenvermelde onderwerp geheel vrijblijvend nader te mogen informeren. Wij menen er echter goed aan te doen ons eerst aan u voor te stellen. MultiSure B.V. MultiSure is opgericht op 1 januari 1994 en heeft ruime ervaring met de arbeidsongeschiktheidsrisico s van o.a. bemanningen van onder niet Nederlandse vlag varende schepen (ongeacht de nationaliteit). Zij richt zich met name op individuele en collectieve verzekeringen voor (internationale) zeevarenden en aanverwante beroepen. Onze ervaring en deskundigheid op dit terrein staan borg voor een uitgebreid scala van uitgekiende verzekeringsproducten en een bedrijfsmentaliteit die de relaties een uitstekende service garandeert. Naast het afdekken van de financiële risico's verbonden aan arbeidsongeschiktheid biedt MultiSure ook passende alternatieven ten aanzien van kosten verbonden aan "wereldwijde" medische behandelingen en verzuimbegeleiding. Graag maken wij u attent op onze dienstenwijzer, waarin wij u wegwijs maken binnen ons kantoor en de onderdelen van onze dienstverlening. U treft de dienstenwijzer aan op onze website, maar op aanvraag sturen wij u deze graag toe. Algemene productinformatie Ondanks recente aanpassingen in de Sociale Verzekeringssector, waarbij in de meeste gevallen sprake was van het verlagen van uitkeringsrechten, biedt een Nederlands loondienstverband de werknemer dekking tegen de financiële risico's verbonden aan arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ongeval of ziekte. Vervalt het Nederlandse loondienstverband, dan vervallen daarmede tevens de navolgende werknemersverzekeringen: ZW - Ziekte Wet (uitkering gedurende het 1e jaar van arbeidsongeschiktheid) WIA - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (uitkering in aansluiting op de uitkeringsperiode ZW tot uiterlijk het bereiken van de 65-jarige leeftijd) WW - Werkloosheidswet Helaas kent de particuliere verzekeringsmarkt voor de WW geen alternatief. Blad 1 van 6

3 MultiSure kan u behulpzaam zijn bij het invullen van een adequaat alternatief voor uw inkomensverzekeringen. Uitgebreidere productinformatie omtrent treft u aan op blad - Ziektewet vervangende verzekering 3 t/m 4 - WIA-vervangende verzekering 5 t/m 6 Bij het vervaardigen van bijgevoegde documentatie hebben wij getracht alles zo duidelijk mogelijk tot uitdrukking te laten komen. Desondanks kunnen wij ons, mede gelet op de toch wel ingewikkelde materie, voorstellen dat u nog vragen heeft. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om contact met ons op te nemen temeer daar wij graag MAATWERK leveren geheel gesneden op uw persoonlijke situatie. Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier / gezondheidsverklaring TOTAALPLAN zullen wij u een overzicht van de af te sluiten verzekeringen toezenden, aangevuld met informatie omtrent de medische keuring (vanaf een verzekerde arbeidsongeschiktheidsrente van EUR ,00) en het adres van onze medische adviseur. In het vertrouwen u hiermee voorlopig naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijven wij, graag in afwachting van uw reactie. Met vriendelijke groet, MultiSure B.V. J.L. Niemeijer Zie vervolgbladen 3 t/m 6. Blad 2 van 6

4 DE ZIEKTEWET VERVANGENDE VERZEKERING Uitkeringsduur Deze verzekering biedt u financiële zekerheid gedurende de eerste 52 (*) weken van algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Hoogte verzekerde uitkering De maximaal te verzekeren uitkering is gelijk aan 12 x uw basis maandgage/-inkomen, waarvan 80% wordt uitgekeerd. (U mag uiteraard ook uitgaan van een lager jaarloon) Wachttijd De standaarddekking kent een wachttijd van 14 dagen, maar 7 dagen of indien u dat wenst een langere wachttijd dan 14 dagen, is mogelijk. Zie het bijgevoegde tarievenblad Dekkingsgebied De polis biedt u uiteraard wereldwijde dekking, gedurende 24 uur per dag en blijft zodoende ook van kracht gedurende een verlofperiode. Contractduur De contractduur van de verzekering is standaard 12 maanden, maar een kortere contractduur is mogelijk. De korte termijnpremie luidt als volgt: Verzekeringsduur: Percentage van de jaarpremie: 1 maand 25% t/m 3 maanden 40% t/m 5 maanden 60% t/m 8 maanden 80% 9 maanden en meer 100% Restitutie van premie is onder bepaalde voorwaarden van toepassing, de berekening van de restitutie geschiedt overeenkomstig de korte termijn premieschaal. Voorbeelden premieberekening volgens bijgaand tarief 1995 (zeevarenden / inland navigation) Gegevens : leeftijd verzekerde 38 jaar / uitkering 52 weken / wachttijd 14 dagen / jaarloon EUR ,00 Jaarpremie : 25 x EUR 32,50 = EUR 812,50 Uitkering : 80% = EUR ,00 : 365 = EUR 54,79 per dag Fiscale aspecten Gelet op de polis constructie is de premie niet aftrekbaar van de aangifte inkomstenbelasting, maar een eventuele uitkering is belastingvrij. Dit kan voor u mede van belang zijn bij het bepalen van de hoogte van het door u te verzekeren jaarloon!!! Medische waarborgen In principe is voor deze verzekering geen medische keuring noodzakelijk. Voor de premies/bijzondere bepalingen Lloyds K5A verwijzen wij u naar bijgevoegd tarievenblad Hieruit zullen u tevens de diverse mogelijkheden blijken ten aanzien van wachttijd en maximale uitkeringsduur. Blad 3 van 6

5 Individual Temporary Total Disablement Insurance rates COVER: Temporary Total Dismemberment due to : ILLNESS : 52 weeks 80% of annual wages ACCIDENT : 52 weeks 80% of annual wages AGE EXCESS EXCESS EXCESS EXCESS EXCESS EXCESS 7 DAYS 14 DAYS 21 DAYS 30 DAYS 42 DAYS 90 DAYS 18 / 39 40,00 32,50 29,00 26,00 23,50 19,50 40 / 44 45,00 35,00 31,00 27,00 24,00 21,50 45 / 49 47,50 37,50 34,00 29,50 26,50 22,50 50 / 54 N/A 40,00 36,00 32,50 29,00 25,00 55 / 59 N/A N/A 37,00 34,50 32,00 27,50 60 / 64 N/A N/A N/A 40,00 35,00 30,00 Notes: Premium per EUR 1.000,00 annual wages N/A = Not Applicable Inland navigation : Rates as mentioned above LLOYDS FORM K5A EXCLUDING PRE-EXISTING CONDITIONS: This policy excludes all claims directly or indirectly resulting from or consequent upon any pre-existing conditions of the insured person as mentioned in the certificate. NERVOUS, MENTAL & PSYCHOLOGICAL CLAUSE: In respect of any disablement caused by nervous, mental or psychological disorders the waiting period will be at least 21 days (if the waiting period as mentioned in the certificate is more than 21 days the waiting period remains as stipulated in the certificate) the maximum period of benefit in case of any disablement as a result of a nervous, mental or psychological disorder will be 90 days (excluding the waiting period) with an extra period of 60 days at 50% of the insured benefit if the nervous, mental or psychological disorder is a result of an accident. Blad 4 van 6

6 DE WIA-VERVANGENDE VERZEKERING Doel: De financiële gevolgen van langdurige of blijvende algehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval zijn niet te overzien. Als aanvulling op de Ziektewet vervangende verzekering beschikt MultiSure over een exclusief product welke, uiteraard, wordt ondergebracht bij een eerste klasse verzekeringsmaatschappij. Hoogte verzekerde uitkering De maximaal te verzekeren uitkering is gelijk aan de uitkering uit hoofde van uw Ziektewet vervangende verzekering d.w.z. 80% van het onder de Ziektewet vervangende verzekering aangegeven jaarloon. Wachttijd Deze verzekering kent een wachttijd van 365 dagen en sluit daardoor direct aan op de uitkeringsduur van de Ziektewet vervangende verzekering. Aldaar kunt u dus in ieder geval de keuze laten vallen op een uitkeringsduur 52 weken en profiteren van het aldus verkregen premievoordeel!! Dekkingsgebied De verzekering biedt u uiteraard wereldwijde dekking, gedurende 24 uur per dag en blijft voor zeevarenden zodoende ook van kracht gedurende een verlofperiode. Combinatie Ziektewet vervangende verzekering In principe is deze unieke WIA-vervangende verzekering uitsluitend af te sluiten in combinatie met de Ziektewet vervangende verzekering, zodat MultiSure u een directe aansluiting kan garanderen op de maximale uitkeringsduur van de Ziektewet vervangende verzekering. Premievervaldatum / Contractduur De premievervaldatum wordt gesteld op 1 januari, jaarlijks. De contractduur is gelijk aan de Ziektewet vervangende verzekering, d.w.z. 12 maanden. Tussentijdse beëindiging is mogelijk indien er sprake is van een Nederlandse arbeidsovereenkomst waardoor de werknemersverzekeringen wederom verplicht van toepassing zijn. Medische waarborgen In de regel wordt een medische keuring verlangd. De daaraan verbonden kosten neemt de verzekeraar voor haar rekening. Indien de aanvraag na keuring wordt ingetrokken komen de keuringskosten voor uw rekening. Afhankelijk van de te verzekeren rente c.q. de hoogte van het gewenste kapitaal zal een huisartsc.q. internistenkeuring plaatsvinden, in alle gevallen geldt echter een H.I.V.-test. Uitkeringsduur De maximale eindleeftijd van de polis is naar keuze, te weten 60 of 67 jaar. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Na een periode van volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering, als geaccepteerd door verzekeraars, betalen verzekeraars 80% van het verschil tussen de verzekerde rente en het inkomen dat wordt verkregen voor het uitvoeren van alternatieve werkzaamheden. Alternatieve werkzaamheden zijn werkzaamheden anders dan het eigen of vergelijkbaar beroep van verzekerde. Voor de volledige tekst verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Gelijkblijvende of 4% s.i. stijgende uitkering Een stijgende uitkering gaat voor het eerst in bij het bereiken van het 3e uitkeringsjaar. Totaalplan of het Arbeidsongeschiktheidsplan U kunt een keuze maken uit 2 pakketten, namelijk: Pakket 1 - het Arbeidsongeschiktheidsplan Pakket 2 - het Totaalplan Blad 5 van 6

7 Pakket 1 - het Arbeidsongeschiktheidsplan - omvat: Uitkering van de periodieke rente bij: Arbeidsongeschiktheid - door ziekte of ongeval Minimum te verzekeren rente EUR ,00 en maximaal EUR ,00. Pakket 2 - het Totaalplan - omvat: Uitkering van het verzekerd kapitaal(*) ineens bij: Overlijden - door ziekte of ongeval Invaliditeit - door ongeval aangevuld met een uitkering van de periodieke rente bij: Arbeidsongeschiktheid - door ziekte of ongeval (*) minimum te verzekeren kapitaal EUR ,00 maximum te verzekeren kapitaal EUR ,00 Het Totaalplan biedt een korting op de premie voor de arbeidsongeschiktheidsrente. Minimum te verzekeren rente EUR ,00 en maximaal EUR ,00. De premie De premie is leeftijdgebonden en luidt (per EUR 1.000,00 kapitaal of rente) als volgt: Pakket 1 - het Arbeidsongeschiktheidsplan 60 jaar 67 jaar leeftijdsgroep stijging 0% stijging 4% kapitaal stijging 0% stijging 4% kapitaal 18 t/m 29 20,060 21,540 n.v.t. 22,270 23,030 n.v.t. 30 t/m 34 23,030 25,000 n.v.t. 26,730 27,900 n.v.t. 35 t/m 39 26,730 29,700 n.v.t. 30,440 32,670 n.v.t. 40 t/m 44 35,640 37,870 n.v.t. 40,100 41,590 n.v.t. 45 t/m 49 46,030 52,730 n.v.t. 53,460 55,700 n.v.t. 50 t/m 54 67,570 74,260 n.v.t. 75,730 78,700 n.v.t. 55 t/m , ,940 n.v.t. 133, ,660 n.v.t. 60 t/m 66 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 122, ,660 n.v.t. Pakket 2 - het Totaalplan 60 jaar 67 jaar leeftijdsgroep stijging 0% stijging 4% kapitaal stijging 0% stijging 4% kapitaal 18 t/m 29 16,048 17,232 2,230 17,816 18,424 2, t/m 34 18,424 20,000 2,470 21,384 22,320 2, t/m 39 21,384 23,760 3,710 24,352 26,136 3, t/m 44 28,512 30,296 4,960 32,080 33,272 4, t/m 49 36,824 42,184 7,430 42,768 44,560 7, t/m 54 54,056 59,408 12,370 60,584 62,960 12, t/m 59 96, ,952 20, , ,928 20, t/m 66 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 98, ,928 35,270 Voorbeeld berekening jaarpremie: Gegevens : Leeftijd verzekerde 38 jaar / jaarloon Ziektewet vervangende verzekering EUR ,00 te verzekeren rente 80% = EUR ,00 / eindleeftijd 67 jaar, stijgende uitkering 4% Pakket 1 het arbeidsongeschiktheidsplan Pakket 2 het totaalplan (inclusief EUR ,00 kapitaal) Premie kapitaal : n.v.t Premie kapitaal : (45 x 3,71) = EUR 166,95 Premie rente : (20x 32,67) = EUR 653,40 Premie rente : (20 x 26,136) = EUR 522,72 Totaal EUR 653,40 Totaal EUR In dit geval vergt de kapitaalverzekering dus een extra premie groot EUR 36,27. Blad 6 van 6

8 Tosca PK Krimpen aan den IJssel T +31-(0) F +31-(0) E W Vergunningnummer AFM Aanvraagformulier / Gezondheidsverklaring Arbeidsongeschiktheidsverzekering (QaCrew) 1. Gegevens verzekeringnemer / verzekerde Naam en voorletters :... Eerste voornaam :... Adres :... Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer privé : Telefoon mobiel : adres :... Geboortedatum : Nationaliteit : BSN / Sofinummer :... Burgerlijke staat : Gehuwd Ongehuwd Samenwonend Geregistreerd partnerschap Bent u op bovenstaand adres woonachtig? Ja Nee Zo nee, wat is uw verblijfsadres : Premiebetaling : Per premienota Per automatische incasso Bankrekeningnummer : Nieuwe aanvraag Wijziging polisnummer :. Gewenste ingangsdatum : Wat is uw beroep / bezigheid? : Bent u momenteel volledig arbeidsgeschikt? : Ja Nee 5. Wat is uw vaste jaarloon? : EUR.. 6. Hoeveel arbeidsongeschiktheidsrente wenst u te verzekeren? (maximaal 80% van het bij vraag 5 vermelde bedrag) : EUR.. 7. Welke uitkeringstermijn wenst u? : 52 /52 weken 8. Hoeveel wachtdagen wenst u? : (NB : Vraag 9, 10 en 11, alleen van toepassing indien de WIA vervangende verzekering wordt verlangd) 9. Wenst u een kapitaalverzekering bij overlijden (door ziekte of ongeval) c.q. bij invaliditeit ten gevolge van een ongeval? : Ja Nee Zo ja, welk kapitaal wenst u te verzekeren? : EUR Welke eindleeftijd wenst u? : Wenst u een 4% stijgende uitkering? : Ja Nee 12. Gezondheidsvragen: Wat is uw lengte? :... Wat is uw gewicht? :... Bestaan er momenteel: Gezondheidsklachten? :... Afwijkingen/misvormingen? :... V

9 13. Heeft u of had u de laatste 5 jaar klachten ten aanzien van de navolgende aandoeningen of afwijkingen? 1. beroerte of hersenbloeding 24. galaandoeningen 2. overspanning of zenuwaandoening 25. galstenen 3. toevallen of duizelingen 26. aambeien of andere aandoeningen 4. hoofdpijn of migraine van anus en endeldarm 5. verlamming (b.v. polio) 27. fistel 6. oogaandoeningen 28. breuk 7. gehoorklachten 29. suikerziekte 8. aandoeningen van mond of keelholte 30. nieraandoeningen (b.v. angina) 31. niersteen 9. aandoeningen van neus of neusholte 32. blaasaandoeningen 10. bronchitis 33. blaasstenen 11. astma 34. aandoeningen van de urinewegen 12. allergie (b.v. hooikoorts) (b.v. storing urinelozing) 13. longaandoeningen 35. aandoening van de geslachtsorganen 14. pleuritis 36. reumatische aandoeningen 15. hartaandoeningen 37. ischias of spit 16. bloedvataandoeningen, spataderen 38. aandoeningen van de wervelkolom 17. bloeddrukafwijkingen (b.v. hernia nuclei pulposi) 18. bloedarmoede of algemene zwakte 39. andere rugklachten 19. bloedziekten 40. voetklachten 20. aandoeningen van slokdarm, maag en/of twaalfvingerige darm 41. aandoeningen van beenderen of gewrichten 21. verslavingen 42. venerische aandoeningen 22. t.b.c. 43. andere niet vermelde aandoeningen 23. leveraandoeningen of afwijkingen Zo ja: a) tevens vermelden welke aandoening of afwijking :... b) de datum en duur van de behandeling :... c) of de gezondheid volledig is hersteld :... Slotvragen en slotverklaring Belangrijk: Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht. 1) Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Vragen waarvan u het antwoord al bij de maatschappij bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Als u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u met opzet tot misleiden van de maatschappij heeft gehandeld of de maatschappij bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft zij tevens het recht de verzekering op te zeggen. 2) Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat deze aanvraag is verzonden, maar voordat de maatschappij u heeft bericht over haar definitieve beslissing de door u ter verzekering aangeboden risico s al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de maatschappij mededelen, indien deze vallen onder de gestelde vragen. 3) Ten aanzien van de mededelingsplicht voor de gevraagde verzekering gelden bovendien de volgende uitgangspunten: a) Een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord; b) De algemene slotvraag dient volledig te worden beantwoord. Deze slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld, waarvan aanvrager, bij voorbeeld op grond van de overige gestelde vragen en/of de aard van de gevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van de ter verzekering aangeboden risico s van belang konden zijn. Is aan u ooit een verzekering geweigerd of opgezegd of zijn aan u ooit beperkende voorwaarden of een verhoogde premie opgelegd? Bent u de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie? Bent u in de laatste 8 jaar strafrechtelijk veroordeeld? Is aan u wel eens een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid geweigerd? Heeft u verder nog iets mee te delen dat voor de maatschappij voor de beoordeling van deze aanvraag van belang kan zijn? Indien u een van de bovenstaande vragen met ja heeft beantwoord dan graag de bijzonderheden op een aparte bijlage vermelden. Desgewenst kunt u deze bijlage vertrouwelijk aan onze directie zenden. Ondertekening Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart ondergetekende dat hij een verzekering wil sluiten en akkoord te gaan met de bij deze verzekering behorende polisvoorwaarden, die na acceptatie van de verzekering zullen worden uitgereikt, maar nu al kunnen worden opgevraagd. Plaats. Datum. Handtekening... V

Aanvraag/Wijziging Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers en DGA s

Aanvraag/Wijziging Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers en DGA s Aanvraag/Wijziging Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers en DGA s Voor zover de gegevens uit de bijgevoegde cijferbijlage blijken, hoeft u ze niet in te vullen Polisnummer Naam

Nadere informatie

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht.

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht. Aliquismod AEGON Auto modipisis op Maat nulput o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnr. Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon gewenste

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KOSTBAARHEDEN

AANVRAAGFORMULIER KOSTBAARHEDEN AANVRAAGFORMULIER KOSTBAARHEDEN Driessen Assuradeuren Koninginnegracht 60 2514 AE Den Haag 070-3624545 info@driessenassuradeuren.nl Met het invullen van dit vragenformulier verstrekt u de gegevens die

Nadere informatie

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen)

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) AEGON Auto op Maat Aanvraagformulier o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer gewenste ingangsdatum Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier 1 Aanvraag Arbeidsongeschiktheidsverzekering Nieuwe aanvraag Wijziging AOV Polisnummer 1 Verzekeringnemer (aanvrager) Naam

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:...

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... Aanvraag/wijziging Motorrijtuigverzekering 1. Intermediair Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... 2. Ingangsdatum Ingangsdatum:... Betreft: nieuwe verzekering wijziging polisnummer:... 3. Contracttermijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor Consultancy en Interimmanagement

Aanvraagformulier voor Consultancy en Interimmanagement Aanvraagformulier voor Consultancy en Interimmanagement Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Het door verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WAGENPARKVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER WAGENPARKVERZEKERING Beurs-World Trade Center Beurs-World Trade Center Beursplein 37 Postbus 30101 3001 DC Rotterdam Telefoon +31 (0)10 405 2000 Fax +31 (0)10 405 5252 E-mail auto@gebrsluyter.nl Website www.gebrsluyter.nl

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring Levensverzekering Waarom dit formulier? Bij een aanvraag van een levensverzekering ontvangt u als (kandidaat-)verzekerde deze gezondheidsverklaring. U vult op dit formulier uw medische

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Levensverzekering N.V. Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer Vergunningnummer AFM: 12000418 Gegevens gewenste verzekering Nieuwe verzekering

Nadere informatie

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47 S1560.75 www. allianz.nl Allianz Nederland Schadeverzekering Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11 Fax (030) 603 93 47 Aanvraag particuliere verzekering Verzekerd Wonen Pakket

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd aanvraag

ZelfstandigVerzekerd aanvraag ZelfstandigVerzekerd aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) ZelfstandigVerzekerd aanvraag  1. aanvraag betreft (Er moet altijd een gezondheidsverklaring ingevuld

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Veilig Op Weg Pakket. Aanvraag

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Veilig Op Weg Pakket. Aanvraag Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Veilig Op Weg Pakket Aanvraag Aanvraag Veilig Op Weg Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Naam Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon E-mailadres

Nadere informatie

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N OVZ O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N O V Z aanvraag - / wijzigingsformulier Particuliere verzekeringen verzekeringen Tussenpersoon Nummer a. Keuze verzekeringsvormen Welke verzekering(en)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL deze aanvraag betreft : een nieuw af te sluiten verzekering AANVRAGER/VERZEKERINGNEMER (dat is degene wiens risico wordt verzekerd) rechtsvorm : eenmanszaak

Nadere informatie

gezondheidsverklaring

gezondheidsverklaring Expat Pakket gezondheidsverklaring intermediair intermediairnummer 770569(feb2011)a adresgegevens intermediair (of stempel) Expat Pakket gezondheidsverklaring waarom dit formulier? Bij een aanvraag van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ZZP- AOV en wat de rechten en verplichtingen van zowel de verzekeraar als uzelf zijn. De polisvoorwaarden maken onderdeel uit van de

Polisvoorwaarden ZZP- AOV en wat de rechten en verplichtingen van zowel de verzekeraar als uzelf zijn. De polisvoorwaarden maken onderdeel uit van de Polisvoorwaarden ZZP- AOV en wat de rechten en verplichtingen van zowel de verzekeraar als uzelf zijn. De polisvoorwaarden maken onderdeel uit van de polis die de verzekeraar afgeeft. versie GG QL 09-2012

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT Voor het verkrijgen van een offerte is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld. Het aanvraagformulier dient getekend en gedateerd

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket

Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Aanvraag particuliere verzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon

Nadere informatie

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v Aanvraagformulier voor particuliere schadeverzekeringen Gegevens verzekeringnemer Naam m/v Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Beroep Gegevens verzekerden alleenstaand echtgenote of partner kind(eren)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Contactpersoon. E-mailadres

Naam tussenpersoon. Contactpersoon. E-mailadres Aanvraagformulier AEGON Auto op Maat Aanvraag nieuwe verzekering Wijziging op polisnummer Nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer Gewenste ingangsdatum - - Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Naam

Nadere informatie