Wat gaan we doen, mees?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat gaan we doen, mees?"

Transcriptie

1 Wat gaan we doen, mees? Onderzoek alles... en maak er een grafiek van Wouter Sluitman Heb het lef en doe af en toe het rekenboek aan de kant. De rekenavonturen die zich dan in de klas kunnen gaan afspelen, doen menig leraar watertanden. Wouter Sluitman waagde de sprong en laat de lezers van Willem Bartjens meegenieten. Groep 7, rekenen, les 33. Maar meester, waar staan de dagen dan? Ik schrik van deze vraag, want de grafiek blinkt mijns inziens uit in duidelijkheid. Wie kan Manon even helpen? Enkele voorzichtige vingers. Sven krijgt de beurt: Onderaan? Waarom denk je dat? Nou volgens mij staan daar de dagen. De meeste kinderen kijken stomverbaasd, terwijl in grote letters op de x- as MA DI WO DO VR staat geschreven. Hoe is het mogelijk dat mijn kinderen, die toch vrijwel allemaal op de rekentoetsen van het Leerlingvolgsysteem gemiddeld of bovengemiddeld scoren, niet in staat zijn de grafiek in één oogopslag te lezen? Ik vraag de klas: Waar dienen grafieken eigenlijk voor? Om te rekenen. Leg je antwoord eens uit. Nou, anders heb je niets te rekenen. Eindelijk zegt Lucas: Volgens mij maken grafieken duidelijk wat je hebt onderzocht. AHAA! HET MAAKT IETS DUIDELIJK! Overdreven enthousiast huppel ik nu door de klas. HET MAAKT DUIDELIJK WAT JE HEBT ONDERZOCHT. JA, JAA! De kinderen knikken. We zijn het eens. Nou, dat kunnen wij ook! Boeken weg! Boeken weg? Ja, gooi ze maar weg... eh... doe ze maar in je la. Hun stralende gezichten verraden dat ze veel verwachten van wat er nu komen gaat. Tara, wil jij even samen met Norah wat vellen karton pakken. Gooi je boeken maar weg, we gaan onderzoek doen En Bram, wil jij even wat gekleurd papier pakken. Ja, pak maar van elke kleur een stapel. Wat gaan we doen, mees? Onderzoek doen Dit is zo n beetje de inleiding van de rekenles die ik wil beschrijven. Graag zou ik hierbij willen vermelden dat het een willekeurig en representatief voorbeeld van mijn rekenonderwijs betreft. Ik ben immers een groot voorstander van realistisch en aanschouwelijk onderwijs. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik helaas, in de afgelopen maanden het gevecht tegen het routinematig volgen van de methode dikwijls verloren heb. Te vaak heb ik de kinderen op de leerstof afgestemd in plaats van andersom. Vandaag echter beschrijf ik een moment van glorie. Een fijne, betekenisvolle rekenles die mijns inziens de moeite van het bekijken waard is! Jullie gaan in groepjes een onderzoek doen en de resultaten van het onderzoek verwerken jullie in een grafiek zodat precies duidelijk wordt wat de uitkomst van jullie onderzoek is. Natuurlijk zijn er kinderen die allerlei vragen hebben, maar daar schenk ik deze keer bewust weinig aandacht aan. Het moet een onderzoek zijn dat je in de klas kan uitvoeren. Wie heeft er al een idee? Lucas komt over de brug: Ik zou wel willen onderzoeken welke schoenmaat iedereen heeft. En hoe zou je dan de grafiek maken? Nou, gewoon. Mijn gestrekte arm met krijtje in de hand nodigt Lucas uit om naar het bord te komen. Zijn voorbeeld werkt verhelderend en ik proef dat een verdere toelichting mijnerzijds meer kwaad dan goed zal doen. Eén ding wil ik nog even zeggen: niemand is verplicht om mee te doen aan het onderzoek. Als je bijvoorbeeld liever niet wilt vertellen wat je schoenmaat is, dan mag je dat gewoon voor je houden en dan mogen de onderzoekers hier niet om zeuren. In het echt gebeurt het trouwens ook dat mensen weigeren om mee te doen aan een onderzoek. Ik ben blij dat niemand opmerkt dat in het echt de onderzoekers wel zeuren als je niet mee wilt werken. Aan de slag Snel maak ik groepjes van drie of vier kinderen. Elk groepje telt tenminste één goede rekenaar. Als ze aan het werk zijn valt me op dat het lang niet altijd de goede rekenaar is, die de leiding neemt. Hier en daar geeft de verdeling op de assen aanleiding tot discussie. Hoe verdeel je 31 kinderen mooi over 58 centimeter? Hoe dik moeten de staven zijn? Hoe hoog wordt eigenlijk de hoogste staaf? De jonge onderzoekers gaan aan de slag: Wat is jouw lievelingseten? Wat 2000/2001 jrg. 20 nr. 4 willem bartjens 13

2 Frank Roosendaal wil je later worden? Wat is je lievelingsspel? Bij sommige onderzoeken word ik ook betrokken. Hoe lang bent u meester?... Wauw, 1 meter 82 dan wordt de grafiek lekker hoog! Ik zie een groep waar ze de gegevens direct in de grafiek verwerken. Trots wordt mij de taakverdeling uitgelegd. We hebben eerst samen de grafiek bedacht en nu stellen Fiorella en Michiel de vragen en wij tekenen alles gelijk in de grafiek, met potlood nog. Straks gaan we samen de stroken knippen. Gelukkig weet ik het advies begin pas aan de grafiek als je alle gegevens hebt, voor mij te houden. Laat ze dat maar zelf ontdekken! De kinderen zijn zeer enthousiast. Bedenk een vraag voor de klas Ik leg de leerlingen uit dat ze straks hun onderzoek moeten presenteren en daarbij een klassenvraag moeten stellen. Dat is een vraag aan de klas waarvan het antwoord uit de grafiek kan worden gehaald. Het werk wordt hervat en twintig minuten later hangen de grafieken op het 1 bord en zitten de kinderen in de kring. Het eerste groepje heeft onderzocht hoeveel glitters iedereen in de klas heeft: Nou, en we zijn erachter gekomen dat er twee kinderen zijn die vijftien glitters hebben. En onze vraag is: Hoeveel kinderen hebben nul glitters? Tijdens de nabespreking zijn de kinderen zeer betrokken. Hoe kan het ook anders? Meester, wat moet je doen als je klaar bent? Deze (toch te verwachten) vraag overvalt mij een beetje. Eh... dan eh... Nou, dan ga je met je groepje de presentatie voorbereiden. Welke presentatie? 14 willem bartjens jrg. 20 nr /2001

3 De grafieken gaan over hen zelf! De motivatie om een vraag van een klasgenoot te beantwoorden is groot. Er komt veel ter sprake. De problemen die de presenterende groepjes hebben ondervonden zijn dikwijls voor iedereen herkenbaar. Ja, dat hadden wij ook! Zeker het aspect ruimtegebrek op de horizontale as blijkt een gemeenschappelijk probleem te zijn geweest. En de oplossingen waren zeer divers. Van het overdoen door de schoenmaten-groep tot het beperken van de groep ondervraagden door de lengte-groep tot het simpelweg aanplakken van een extra stuk karton door de Glitter-groep. (Je ziet er niets van!) De grafiek die aangeeft hoeveel jongens en meisjes er in de groepen 6 t/m 8 zitten, wordt gretig door de klas geanalyseerd. Alles wat de kinderen uit deze grafiek kunnen opmaken komt op tafel, vaak gevolgd door een uitleg voor degenen die het niet begrijpen. Onze klas heeft de meeste kinderen! Groep 8a heeft de minste kinderen! In bijna iedere klas zitten meer jongens dan meisjes. Het verschil tussen het aantal jongens en meisje is het grootst in 6a, enz. Ik doe niet mee en ben apetrots! Tijd voor de volgende presentatie. Er komt veel aan de orde De beroepen-groep begint zijn presentatie met zelfkritiek: Nou, wij hebben de staven niet goed gemaakt want de staaf met 3 is niet anderhalf keer zo groot als de staaf met 2. En wij hebben de verticale verdeling veel te groot gemaakt. Hij is wel veertig en hij hoeft maar dertien te zijn, maar dat komt omdat we eerst de grafiek getekend hadden, terwijl we beter hadden kunnen wachten totdat we precies wisten hoe hoog hij moest zijn. Onze vraag aan de klas is: Heeft de meester wel of niet meegedaan aan dit onderzoek?! Het zijn niet de goede rekenaars die de leiding nemen Drie paar pretoogjes kijken nu de klas rond. Ronald krijgt de beurt: Ja, want bij elkaar hebben jullie 32 personen ondervraagd en er zitten maar 31 kinderen in deze klas. Ja, dat klopt! Ik vraag Ronald hoe hij weet dat er 32 personen zijn ondervraagd. Voordat hij ook maar kans ziet zijn lippen te bewegen, rolt het antwoord al op z n kwik-kwek-en-kwaks uit de monden van het drietal. Gewoon alle staven optellen! Dan weet je het. Zichtbaar nagenietend van het zojuist gegeven antwoord, gaat het drietal tevreden zitten. Het aardige is dat bij elke bespreking wel iets nieuws ter sprake komt. Zo verklaren de jongens van de toetsgroep (die van mij op willekeurige volgorde het aantal fouten van een rekentoets hadden gekregen) hoe zij het gemiddelde hebben uitgerekend. Vervolgens vertellen de kinderen van de lekkerste-eten-groep dat ze eerst een enquête hebben gehouden en daarna pas hebben bepaald welke gerechten er in de grafiek zouden voorkomen. Bij hen hoefden de kinderen niet uit een aantal keuzemogelijkheden te kiezen. Wanneer duurt een les te lang? Hoewel de presentaties vlot verlopen, ben ik blij als het laatste groepje aan de klas vraagt of er nog vragen zijn. Juist op het moment dat ik mijzelf voorlieg dat deze rekenles van ruim anderhalf uur eigenlijk voor niemand te lang heeft geduurd en ik deze laatste groep vriendelijk wil bedanken voor zijn bijdrage, barst er een discussie los. In de grafiek van de lengte-groep begint de verticale as namelijk niet bij 0, zoals bij de andere groepen, maar bij 1,35 m! De vraag is: Mag dat eigenlijk wel? De argumenten voor en Jasper Oostlander 2000/2001 jrg. 20 nr. 4 willem bartjens 15

4 tegen worden tegen elkaar afgewogen. Uiteindelijk vinden de meeste kinderen dat de grafiek een goed beeld geeft van wat er is onderzocht en dat het dus wel mag. Toch willen ze nog van mij horen hoe het officieel moet. Nu doet zich de vreemde situatie voor dat ík wil stoppen met de rekenles en dat de kínderen willen doorgaan. Aan hun gezichten te zien zullen ze geen genoegen nemen met een ontwijkend antwoord. Ze willen harde feiten. Voor het eerst in mijn onderwijsloopbaan begin ik tégen mijn zin uit te wijden over een rekenonderwerp. Volgens mij worden er door mensen die grafieken maken verschillende oplossingen gebruikt. Of ze beginnen gewoon in de oorsprong... Oorsprong?? Eh... (Ik wijs op de oorsprong in een grafiek) De plek waar de twee assen bij elkaar komen wordt oorsprong genoemd. Of ze beginnen daar gewoon met het getal waarmee ze willen beginnen en laten dat verder zo. Zoals jullie dat hebben gedaan. Of ze beginnen met het getal waarmee ze willen beginnen (in jullie geval was dat 1,35 m) maar doen dan iets met die as. Maar jongens dat is stof voor het voortgezet onderwijs! Nee, vertel nou. Wat doen ze dan met die as, meester? (Zachtjes nu:) Ze halen een stuk van de as weg en vullen die lege plek vervolgens met een soort z- teken in. Ze geven hiermee aan: Ik laat niet alles zien want alleen de bovenkant is interessant. Plechtig (maar mij er terdege Heeft de meester wel of niet meegedaan aan dit onderzoek? van bewust dat de tijdsduur van deze rekenles nu echt de spuigaten uitloopt) teken ik in een van de grafieken het omgekeerde z-teken in de y-as. Kijk, zo. Maar dit mag je meteen weer vergeten, hoor! (Als ze iets niet zullen vergeten...) Het vervolg Een paar dagen later kreeg de grafiekenles een staartje. Jongens en meisje, zoals jullie weten zijn de finales van het dam- schaaktoernooi gespeeld en hebben wij een trotse winnaar in ons midden! gejuich Nu is vrijdagmiddag de prijsuitreiking en... voor de rest van de middag is er een spelletjescircuit! harder gejuich. Ik leg uit dat er zeven activiteiten zijn: simultaan dammen, simultaan schaken, dominobaan bouwen, computeren, sjoelen, spelletjes doen en tafeltennissen. Van die zeven activiteiten mogen zij hun eerste, tweede en derde keus bij mij opgeven. Marie-Louise mag als eerste haar bestelling doorgeven. Haar eerste keus is simultaan dammen, haar tweede keus: dominobaan bouwen en haar derde keus: computeren. Dan volgt Peter. Eerste keus: computeren; tweede keus: simultaan dammen; derde keus: spelletjes doen. Op het moment dat ik Richard vraag wat zijn voorkeuren zijn, hoor ik links van mij een opgetogen Bram roepen: Hé mees, daar kunnen we straks ook Jasper Oostlander 16 willem bartjens jrg. 20 nr /2001

5 2 Stel je voor, je bent een fabrikant die computerspelletjes maakt. En je probeert de eigenaren van speelgoedwinkels ervan te overtuigen dat ze vooral computerspelletjes moeten inkopen omdat kinderen vooral dáár zo dol op zijn. Welke grafiek zou je de winkeliers dan laten zien? De kinderen kwamen er op dat ze dan de grafiek die alleen aangeeft wat de eerste keuze van de kinderen was, zouden gebruiken. En stel je nu eens voor dat je een fabrikant bent die dominosteentjes maakt. Welke grafiek zou je dan het liefst aan de verkopers van speelgoed laten zien? Nu kozen de kinderen unaniem voor de grafiek die alleen alle keuzes bij elkaar aangeeft. Björn merkte op dat het onderdeel spelletjes best populair lijkt in de ene grafiek terwijl hij in de eerstekeuze-grafiek niet eens voorkomt! Daar waren de kinderen even stil van... een grafiek van maken! Direct krijgt hij bijval van zijn klasgenoten. Ja, dat kan! Gaan we dat doen, mees? Ook door míjn lijf gaat een vreugdeschok. Het schiet door mijn hoofd dat het vergelijken van verschillende grafieken die gebaseerd zijn op dezelfde gegevens heel leerzaam kan zijn en dat het bovendien naadloos aansluit op de vorige grafiekenles. Het kost me moeite om mijzelf in toom te houden en de situatie maximaal uit te buiten. Ja, maar hoe willen jullie dat dan doen? Nou gewoon, u moet straks die lijst kopiëren. Oja, zo krijgt iedereen de gegevens. Maar het is zoveel informatie. Is het wel mogelijk om daar een grafiek van te maken? Diverse kinderen proberen mij ervan te overtuigen dat die gegevens toch echt wel in een grafiek te verwerken zijn. Omdat iedereen door elkaar praat, is er voor mij geen touw aan vast te knopen. Hoeft ook niet, de boodschap was overgekomen. De kinderen gingen hard aan het werk. Sommige gezamenlijk, anderen alleen. Degenen die moeite hadden met het maken van de grafiek vroegen mij of een klasgenoot te hulp. Met tips als: Kijk anders alleen naar de eerste keuze of Kijk anders alleen naar hoeveel keer iets gekozen is wisten ook kinderen die doorgaans moeite met rekenen hebben, een grafiek te maken. Sterke rekenaars daagde ik uit om alle gegevens in één grafiek te stoppen. In afbeelding 2 is te zien dat sommige kinderen dat inderdaad voor elkaar kregen. Alleen kwamen de makers van dit voorbeeld in de problemen toen ze nul keer gekozen moesten weergeven. Zij hadden per abuis de verticale as bij 1 laten beginnen. De nabespreking De nabespreking was mijns inziens om van te smullen! De kinderen hadden bewondering voor elkaars werk en ontdekten dat grafieken gebruikt kunnen worden om mensen te misleiden. Ik legde hen de volgende vraag voor: Hé mees, daar kunnen we ook een grafiek van maken! Zo kwam de tweede grafiekenles in stilte ten einde. Al met al is er tijdens de twee rekenlessen veel ter sprake gekomen en ik heb weer bevestigd gekregen wat ik al dondersgoed wist. Namelijk, dat kinderen veel van elkaar leren als ze daar maar de kans voor krijgen. Ik heb ervaren dat kinderen enorm betrokken en vindingrijk zijn als ze een reëel probleem voorgeschoteld krijgen. Ik ontdekte dat er eigenlijk vanzelf nieuwe rekenuitdagingen ontstaan met mogelijkheden tot differentiatie als die maar als zodanig (h)erkend worden. Ik heb weer eens ondervonden dat het beslist de moeite waard is om de rekenmethode wat vaker aan de kant te gooien. Om mijn mening kracht bij te zetten zou ik nu eigenlijk willen vertellen dat ik de kinderen nogmaals les 33 heb voorgeschoteld en dat ze die allemaal zonder fouten wisten op te lossen. Helaas! De waarheid is dat ik inmiddels bij les 46 ben terwijl ik bij les 52 had moeten zijn. Ik loop dus achter en vind dat ik geen tijd heb voor les 33. Want ja, volgens de methode... De auteur van dit artikel is leerkracht van groep 7 van de Willem- Alexanderschool te Amstelveen. 2000/2001 jrg. 20 nr. 4 willem bartjens 17

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Goed. gedaan INFORMATIEBROCHURE. Met proeflessen! Sociaal-emotionele ontwikkeling Groep 1 tot en met 8

Goed. gedaan INFORMATIEBROCHURE. Met proeflessen! Sociaal-emotionele ontwikkeling Groep 1 tot en met 8 Goed gedaan INFORMATIEBROCHURE Sociaal-emotionele ontwikkeling Groep 1 tot en met 8 Met proeflessen! lnhoud De methode Waarom Goed gedaan! 2 lnhoud en didactiek Schoolbreed en stap-voor-stap 3 Structuur

Nadere informatie

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek Handleiding Dit moet je weten! - 1 Inhoud Rekenen en Leren Leren... 2 Rekenportfolio... 3 Leren Leren pijlers... 3 Zelfbeeld... 3 Motivatie... 5 Memoriseren in plaats van leren... 6 Strategieën... 7 Globale

Nadere informatie

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

ECHTE. Het belang van open vragen in de rekenles VRAGEN KRIS VERBEECK

ECHTE. Het belang van open vragen in de rekenles VRAGEN KRIS VERBEECK ECHTE VRAGEN KRIS VERBEECK Vragen naar de Het belang van open vragen in de rekenles Tijdens de rekenles worden veel vragen gesteld die geen echte vragen zijn. Het gaat dan om het reproduceren van één antwoord

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

LESSENSERIE MINDFULNESS GROEP 7/8

LESSENSERIE MINDFULNESS GROEP 7/8 LESSENSERIE MINDFULNESS GROEP 7/8 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De lessenserie in het kort 3 Doelstellingen 3 Benodigdheden 3 Trefwoorden en kernbegrippen 3 Overzicht lesinhouden 4 Les 1 Confrontatie

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Opdrachtkaart Een wigwam op het strand

Opdrachtkaart Een wigwam op het strand Een wigwam op het strand Je maakt een collage met plaatjes uit tijdschriften. Je tekent en schrijft er zelf bij. Zo maak je een hele grappige of misschien wel een serieuze of enge collage. - 2 (maar alleen

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Er ligt een krokodil onder mijn bed!

Er ligt een krokodil onder mijn bed! Er ligt een krokodil onder mijn bed! Levensbeschouwelijke vorming n.a.v. het prentenboek FIE NIEUWENHUIZEN-GRIPPELING 1 Inhoud Inleiding... 3 Waarom een module gebaseerd op Er ligt een krokodil onder mijn

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inleiding Hoe werkt dit boek? Stap 1. Waar droom je over? Oefeningen Wat is jouw droom? Alles kan! Jouw droomleven.

INHOUDSOPGAVE. Inleiding Hoe werkt dit boek? Stap 1. Waar droom je over? Oefeningen Wat is jouw droom? Alles kan! Jouw droomleven. INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoe werkt dit boek? 5 7 Stap 1 Waar droom je over? Oefeningen Wat is jouw droom? Alles kan! Jouw droomleven 9 11 12 13 Stap 2 Energie Oefeningen Waar krijg jij energie van? Dit

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

S P E C I A L. Mijn digitale wereld. 10+ speciaal onderwijs op. internet. Afspraken maken Praten over internet Cijfers en feiten Veilig contact leggen

S P E C I A L. Mijn digitale wereld. 10+ speciaal onderwijs op. internet. Afspraken maken Praten over internet Cijfers en feiten Veilig contact leggen S P E C I A L Mijn digitale wereld 10+ speciaal onderwijs op internet Afspraken maken Praten over internet Cijfers en feiten Veilig contact leggen Zou iedere leraar een mediawijze leerkracht moeten zijn,

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie