A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE HOLLANDIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE HOLLANDIA"

Transcriptie

1 Kézikönyv 80/2004 HOLLANDIA (hu) 1 A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE HOLLANDIA 1. Nemzeti jog Végrehajtás [18. cikk] Nemzeti kárenyhítési rendszerek [12. cikk (2) bekezdés] Illetékes hatóságok [3. cikk] Központi kapcsolattartó pontok [16. cikk] Nyelvek [11. cikk] A lehetséges jövőbeli kérelmezők tájékoztatása [4. cikk] A kárenyhítés iránti igénylőlapok [13. cikk (1) bekezdésének d) pontja] Az áldozat kárenyhítési kérelme Igénylőlap (angol) (holland) A legközelebbi hozzátartozó kárenyhítési kérelme Igénylőlap (holland)... 3 MELLÉKLET... 4

2 Kézikönyv 80/2004 HOLLANDIA (hu) 2 1. Nemzeti jog 1.1. Végrehajtás [18. cikk] A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítési alapjáról szóló törvény [Wet schadefonds geweldsmisdrijven] módosításáról szóló, illetve a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK irányelvet végrehajtó december 14-i törvény (angol) (holland). A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítési alapjáról szóló rendelet [Besluit schadefonds geweldsmisdrijven] módosításáról szóló, illetve a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK irányelvet végrehajtó december 13-i rendelet (angol) (holland). Az erőszakos bűncselekmények áldozatainak kárenyhítési alapjáról szóló törvény (angol) (holland) Nemzeti kárenyhítési rendszerek [12. cikk (2) bekezdés] A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló irányelv 12. cikkének (2) bekezdése, 13. cikkének (1) bekezdése és 16. cikke előírja a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítési rendszereiről való tájékoztatást. 2. Illetékes hatóságok [3. cikk] A Schadefonds Geweldsmisdrijven az erőszakos bűncselekmények áldozatainak kárenyhítésével foglalkozó holland szervezet. Határozatait a beérkezett kérelmek alapján hozza. Meghozott határozatok elleni fellebbezésekkel is foglalkozik. Kapcsolatfelvételi cím: Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus DX Rijswijk Tel.: (070) Fax.: (070) Központi kapcsolattartó pontok [16. cikk] Az irányelv 16. cikke által előírt központi kapcsolatfelvételi pont a Schadefonds Geweldsmisdrijven. Kapcsolatfelvételi cím: Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus DX Rijswijk Tel.: (070) Fax.: (070)

3 Kézikönyv 80/2004 HOLLANDIA (hu) 3 4. Nyelvek [11. cikk] A kérelmezők a Schadefonds Geweldsmisdrijven-nel holland vagy angol nyelven léphetnek kapcsolatba. 5. A lehetséges jövőbeli kérelmezők tájékoztatása [4. cikk] A kérelmet benyújtani kívánó áldozatoknak szóló fontos információk találhatók a Schadefonds Geweldsmisdrijven weboldalán. A weboldal lényeges és hasznos információkat tartalmaz valamennyi, bűncselekmény áldozatává vált és kárenyhítésre igényt tartó személy számára. Angol nyelvű változat is elérhető. 6. A kárenyhítés iránti igénylőlapok [13. cikk (1) bekezdésének d) pontja] A Formanyomtatványok szakaszban szereplő fordítások tájékoztató jellegűek. A továbbítási kérelmek vonatkozásában egyes tagállamokban elfogadott nyelvekről a Nyelvek szakaszban (11. cikk) lehet tájékozódni Az áldozat kárenyhítési kérelme Igénylőlap (angol) (holland) 6.2. A legközelebbi hozzátartozó kárenyhítési kérelme Igénylőlap (holland)

4 Kézikönyv 80/2004 HOLLANDIA (hu) 4 MELLÉKLET

5 Aanvraag uitkering voor slachtoffer Postbus DX Rijswijk (ZH) Tel.:

6 In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor de behandeling van uw aanvraag is het noodzakelijk dat u de machtiging invult en ondertekent. Het kan nodig zijn dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven of de medisch adviseur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven bij de hieronder genoemde instanties informatie inwint. Geeft u toestemming om informatie op te vragen bij de volgende instanties? de huisarts en de behandelende artsen ja nee de behandelende therapeut(en) (bijvoorbeeld psychotherapeut, fysiotherapeut) ja nee de medisch adviseur van de sector of de bedrijfsarts/arbo-arts ja nee de werkgever van het slachtoffer ja nee de instantie die een uitkering verstrekt of heeft verstrekt wegens het letsel ja nee de Belastingsdienst ja nee Gegevens slachtoffer Achternaam Voornamen voluit Geboortedatum Burgerservicenummer (Sofinummer) Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Bent u ouder/voogd van een minderjarig slachtoffer, vul dan hier uw gegevens in. Achternaam Voornamen voluit Geboortedatum Wie ondertekent? uzelf, het slachtoffer bij een minderjarig slachtoffer, ondertekent een ouder of de voogd. Ondertekening Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld Handtekening Datum en plaats Blad 1

7 In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Persoonsgegevens Een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan worden aangevraagd door een slachtoffer of door zijn ouder/voogd. Als u wordt bijgestaan door bijvoorbeeld een advocaat of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland, kunt u die als gemachtigde opgeven. Gegevens slachtoffer Vul hier de persoonsgegevens in van het slachtoffer. Voornaam of voornamen Achternaam en geslacht man vrouw Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Land Telefoon- (en fax)nummer T F Mobiel nummer en -adres 06 E Geboortedatum en geboorteland Beroep of functie Burgerservicenummer (sofinummer) Rekeningnummer bank of giro (voor storting na toekennen uitkering) Of rekening van iemand anders (voor storting na toekennen uitkering) ten name van nee ja, rekeningnummer Voorletters en naam ten name van Stuur een kopie mee van: Postcode en woonplaats een identiteitsbewijs van het slachtoffer (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). 1.2 Gegevens ouder/voogd Bij een minderjarig slachtoffer moeten ook de persoonsgegevens worden ingevuld van een ouder of de voogd. Voorletters en achternaam en geslacht Straat en huisnummer man vrouw Postcode en woonplaats en land Telefoon- (en fax)nummer T F Mobiel nummer en -adres 06 E Burgerservicenummer (sofinummer) Rekeningnummer bank of giro (voor storting na toekennen uitkering) Of rekening van iemand anders (voor storting na toekennen uitkering) ten name van nee ja, rekeningnummer Voorletters en naam ten name van Postcode en woonplaats 1.3 Gegevens gemachtigde Als u wordt bijgestaan door een gemachtigde, bijvoorbeeld door een familielid, een advocaat of door een medewerker van Slachtofferhulp Nederland, en u wilt dat de correspondentie voortaan via deze persoon verloopt, dan moeten hier zijn of haar gegevens worden ingevuld. Voorletters en achternaam Geslacht Naam kantoor/bureau man vrouw Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Land Telefoon- (en fax)nummer T F Mobiel nummer en -adres 06 E Het registratienummer van het dossier Blad 2

8 2 Het misdrijf Hieronder kunt u informatie geven over het geweldsmisdrijf waarvan u het slachtoffer bent. Het Schadefonds heeft deze informatie nodig om een onderzoek te kunnen doen naar wat u is overkomen. Als dit nodig is wordt ook informatie opgevraagd hij politie of justitie. Om welk soort misdrijf gaat het? mishandeling diefstal met geweld zedenmisdrijf poging tot moord/doodslag huiselijk geweld stalking anders, namelijk Datum en tijdstip van het misdrijf: Datum Tijdstip In welke stad of dorp vond het misdrijf plaats? Is er aangifte gedaan? ja nee, stuur een omschrijving mee van wat er is gebeurd (ga naar het laatste blad) Adres politiebureau + plaats Datum aangifte Naam politieagent(e) Proces-verbaalnummer Stuur als bewijs een kopie mee van: de aangifte en het voegingsformulier (indien aanwezig) Is de dader bekend? onbekend bekend, vul hieronder de gegevens in van de dader of de daders Het Schadefonds neemt nooit contact op met de dader(s), maar deze gegevens kunnen nodig zijn om bij politie of justitie informatie op te vragen. Naam Geboortedatum Parketnummer Dader 1: man vrouw Dader 2: man vrouw Dader 3: man vrouw Dader 4: man vrouw Heeft u de dader(s) aansprakelijk gesteld voor de geleden schade? ja nee, ga naar hoofdstuk 3 (Letsel) Hoe heeft u ze aansprakelijk gesteld? voeging in de strafzaak onderlinge regeling civiele schadevergoedingsprocedure Heeft de rechter een bedrag aan schadevergoeding toegewezen? ja, bedrag toegewezen nee, geen bedrag toegewezen Is de schadevergoeding voldaan? ja, schadevergoeding is voldaan nee, schadevergoeding is niet voldaan Voor welke schadeposten is dit bedrag bedoeld? Welk bedrag heeft de dader betaald? Let op het volgende. Het Schadefonds en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) vergelijken hun gegevens om te voorkomen dat dezelfde schade zowel door het Schadefonds als door een dader, via het CJIB, wordt vergoed. Als het CIJB van de dader(s) een bedrag incasseert voor dezelfde schade waarvoor u een uitkering krijgt van het Schadefonds, dan maakt het CIJB dat bedrag over aan het Schadefonds. Blad 3

9 3 Letsel Hieronder geeft u ons informatie over het letsel dat u is toegebracht en/of de psychische klachten die u heeft (gehad) als gevolg van het geweldsmisdrijf. Verder moet u hier de gegevens van uw huisarts en de gegevens van andere behandelaren invullen. Bij hen kan het Schadefonds informatie opvragen. 3.1 Algemeen Naam huisarts Straat en huisnummer huisarts Postcode en woonplaats huisarts Bent u of was u na het misdrijf in staat om uw dagelijkse bezigheden te doen (denk hier aan werken, maar ook boodschappen doen, aankleden, koken en hobby s)? ja nee Zo nee, in welke periode? begindatum einddatum datum herstel nog niet bekend 3.2 Lichamelijk letsel Heeft u lichamelijk letsel (gehad)? Zo ja, in welke periode? ja nee, ga naar vraag 3.3 begindatum einddatum datum herstel nog niet bekend Geef een korte omschrijving (misschien heeft u te weinig schrijfruimte, maak dan gebruik van het laatste blad en verwijs daarop naar het nummer van deze vraag). Bent u door een arts behandeld voor uw lichamelijk letsel? ja nee Naam behandelend arts Specialisme Verbonden aan ziekenhuis Straat en huisnummer arts Postcode en woonplaats arts Was u opgenomen in het ziekenhuis? ja nee Zo ja, in welke periode? datum opname datum ontslag datum ontslag nog niet bekend Naam behandelend arts Specialisme Naam en afdeling ziekenhuis Straat en huisnummer ziekenhuis Postcode en plaats ziekenhuis 3.3 Psychische klachten Heeft u psychische klachten (gehad)? ja nee, ga naar hoofdstuk 4 (Schade) Zo ja, in welke periode? begindatum einddatum datum herstel nog niet bekend Omschrijf kort uw psychische klachten (misschien heeft u te weinig schrijfruimte, maak dan gebruik van het laatste blad en verwijs daarop naar het nummer van deze vraag). Bent u in behandeling (geweest) voor psychische klachten? ja nee, ga naar hoofdstuk 4 (Schade) Zo ja, in welke periode? begindatum einddatum datum laatste behandeling nog niet bekend Blad 4

10 Naam behandelaren (bijvoorbeeld psychotherapeut, psychiater en/of psycholoog) Naam instelling (bijvoorbeeld Riagg, GGZ) Straat en huisnummer instelling Postcode en plaats instelling Straat en huisnummer werkadres behandelaren Postcode en plaats werkadres behandelaren Was u voor uw psychische klachten opgenomen in een ziekenhuis? ja nee, ga naar hoofdstuk 4 (Schade) Zo ja, in welke periode? datum opname datum ontslag datum ontslag nog niet bekend Naam behandelaren (bijvoorbeeld psychotherapeut, psychiater en/of psycholoog) Naam en afdeling psychiatrisch ziekenhuis Straat en huisnummer ziekenhuis Postcode en plaats ziekenhuis 4 Schade Het Schadefonds baseert een uitkering op de letselschade die u heeft geleden. Sommige schade is misschien al geheel of gedeeltelijk vergoed door de dader of een verzekering. Bij een uitkering van het Schadefonds gaat het om schade die nog overblijft en die verder niet vergoed wordt. Geef op de volgende bladen de kosten van deze schade op, door de tabel die bij de schadepost hoort volledig in te vullen. Bewijsstukken: als u rekeningen en bonnetjes, salaris- of uitkeringsspecificaties heeft, stuur hiervan dan een kopie mee met deze aanvraag. Per schadepost is aangegeven welke bewijsstukken u mee moet sturen. 4.1 Medische hulp (bijvoorbeeld huisarts, specialist, fysiotherapeut) Heeft u kosten gemaakt voor medische hulp? ja nee, ga naar de volgende vraag Bent u verzekerd voor medische hulp? ja, de verzekering heeft alle medische kosten vergoed. Ga naar de volgende vraag. ja, de verzekering heeft een gedeelte van de medische kosten vergoed (Stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen en specificaties die de verzekering aan u heeft betaald. Vul hieronder de kosten in die niet zijn vergoed). nee, vul hieronder de medische kosten in die u heeft gemaakt en stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen. Omschrijving van de medische hulp die niet is vergoed Nog niet vergoede kosten 4.2 (Psycho)therapie (bijvoorbeeld psychiater, psychotherapeut, psycholoog) Heeft u kosten gemaakt voor (psycho)therapie? ja nee, ga naar de volgende vraag Bent u verzekerd voor (psycho)therapie? ja, de verzekering heeft alle kosten vergoed. Ga naar de volgende vraag. ja, de verzekering heeft een gedeelte van de kosten vergoed (Stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen en specificaties die de verzekering aan u heeft betaald. Vul hieronder de kosten in die niet zijn vergoed). nee, vul hieronder de kosten in die u heeft gemaakt en stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen Omschrijving van de (psycho)therapeutische hulp die niet is vergoed Nog niet vergoede kosten Blad 5

11 4.3 Tandheelkundige hulp Heeft u kosten gemaakt voor tandheelkundige hulp? ja nee, ga naar de volgende vraag Bent u verzekerd voor tandheelkundige hulp? ja, de verzekering heeft alle kosten vergoed. Ga naar de volgende vraag. ja, de verzekering heeft een gedeelte van de kosten vergoed (Stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen en specificaties die de verzekering aan u heeft betaald. Vul hieronder de kosten in die niet zijn vergoed). nee, vul hieronder de kosten in die u heeft gemaakt en stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen Omschrijving van de tandheelkundige hulp die niet is vergoed Nog niet vergoede kosten 4.4 Heeft u kosten gemaakt voor telefoon en/of porto? Omschrijving van de kosten Telefoon en/of porto (bijvoorbeeld extra telefoon- en verzendkosten) nee, ga naar de volgende vraag ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn. Nog niet vergoede kosten 4.5 Heeft u kosten gemaakt voor reizen en vervoer? Reizen en vervoer (bijvoorbeeld bezoek arts, ziekenhuis, therapeut, politie) nee, ga naar de volgende vraag ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn. Omschrijving reisdoel Aantal Postcode bezochte plaats Nog niet vergoede kosten 4.6 Heeft u kosten gemaakt voor rechtsbijstand wegens het verhalen van de geleden schade? Rechtsbijstand (bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor de bijstand door een advocaat) nee, ga naar de volgende vraag ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn. Stuur als bewijs een kopie mee van: Omschrijving van de rechtsbijstand - het toevoegingsbesluit (de brief waaruit de hoogte blijkt van de eigen bijdrage voor de advocaat) als er een toevoeging is verstrekt - de urenspecificatie van de juridisch deskundige als er geen toevoeging is verstrekt. Nog niet vergoede kosten Blad 6

12 4.7 Hulpmiddelen/prothesen (bijvoorbeeld een bril of gehoorapparaat) Heeft u kosten gemaakt voor aanschaf of huur van hulpmiddelen/prothesen? ja nee, ga naar de volgende vraag Bent u verzekerd voor aanschaf of huur van hulpmiddelen/prothesen? ja, de verzekering heeft alle kosten vergoed. Ga naar de volgende vraag. ja, de verzekering heeft een gedeelte van de kosten vergoed (Stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen en specificaties die de verzekering aan u heeft betaald. Vul hieronder de kosten in die niet zijn vergoed). nee, vul hieronder de kosten in die u heeft gemaakt en stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen Omschrijving van de aangeschafte of gehuurde hulpmiddelen/prothesen die niet worden vergoed Nog niet vergoede kosten 4.8 Heeft u kosten gemaakt voor aangepaste voeding? Aangepaste voeding (bijvoorbeeld vloeibare voeding, dieetvoeding) nee, ga naar de volgende vraag ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn. Omschrijving van de aangeschafte voeding en de periode waarin u daarop was aangewezen Nog niet vergoede kosten 4.9 Heeft u kosten gemaakt voor huishoudelijke hulp? Huishoudelijke hulp nee, ga naar de volgende vraag ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn. Stuur als bewijs een kopie mee van: rekeningen en eventueel Thuiszorgspecificatie(s), de toekenningsbeschikking persoonsgebonden budget. Omschrijving van de huishoudelijke hulp begindatum einddatum Nog niet vergoede kosten 4.10 Kleding (bijvoorbeeld reiniging van kleding of kleding die kapot is gegaan) Heeft u kosten gemaakt voor kleding? Omschrijving van de kledingschade nee, ga naar de volgende vraag ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn. Nog niet vergoede kosten Blad 7

13 4.11 Heeft het misdrijf gevolgen gehad voor uw studie? Heeft u extra kosten gehad door die gevolgen? Studie nee, ga naar de volgende vraag ja, bijvoorbeeld een doublure: vertraging van (een gedeelte van) een studiejaar; einde studie nee ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn. Stuur als bewijs een kopie mee van: - een verklaring van een decaan voor de vertraging in uw studie of het einde van uw studie - een overzicht van uw studieresultaten vóór het geweldsmisdrijf en van uw studieresultaten na het geweldsmisdrijf - rekeningen van uw extra studiekosten Omschrijving van de kosten Nog niet vergoede kosten 4.12 Heeft u kosten gemaakt voor verhuizing of beveiliging? Verhuizing of beveiliging (bijvoorbeeld nieuwe stoffering, dubbele huur, vervoerskosten of een beveiligingsinstallatie) nee, ga naar de volgende vraag ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn. Stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen. Omschrijving van de kosten wegens verhuizing/beveiliging Nog niet vergoede kosten 4.13 Heeft of had u vermindering van inkomsten? Vermindering van inkomsten (door - tijdelijke - arbeidsongeschiktheid) nee, ga naar de volgende vraag ja, vul hieronder de periode in van arbeidsongeschiktheid begindatum einddatum datum herstel nog niet bekend Hoe kreeg u uw inkomen ten tijde van het misdrijf (u kunt meerdere hokjes aankruisen)? als uitkeringsgerechtigde, ga naar de volgende vraag als werknemer als zelfstandige Stuur als bewijs een kopie mee van voor werknemer met een Ziektewetuitkering (bijvoorbeeld uitzendkrachten): - een Ziektewet specificatie voor werknemer in loondienst: - de laatste twee loonstroken van vóór de datum waarop u niet meer kon werken - en de eerste loonstrook van ná de datum waarop u niet meer kon werken voor werknemer in WAO (als u vóór arbeidsongeschikt bent geworden): - de laatste twee loonstroken van vóór de datum waarop u niet meer kon werken - de WAO beschikking - bij aanvulling door werkgever: een loonstrook waaruit die aanvulling blijkt voor werknemer in WIA (als u na arbeidsongeschikt bent geworden): - de laatste twee loonstroken van vóór de datum waarop u niet meer kon werken - een willekeurige loonstrook van een maand uit het eerste jaar en een uit het tweede jaar na de datum waarop u niet meer kon werken - de WIA beschikking - bij aanvulling door werkgever: een loonstrook waaruit die aanvulling blijkt voor zelfstandige: als u langer dan een half jaar arbeidsongeschikt bent geweest: - belastingaanslagen van de laatste vier jaar vóór de datum waarop u niet meer kon werken - belastingaanslagen van ná de datum waarop u niet meer kon werken zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt/heeft geduurd. Bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid? nee ja, stuur dan kopieën mee van specificaties van ontvangen vergoedingen door uw arbeidsongeschiktheidsverzekering Blad 8

14 4.14 Heeft u overige kosten gemaakt die verband houden met het letsel? Overige kosten nee ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn (géén kosten wegens diefstal, verlies of beschadiging van goederen) Stuur als bewijs een kopie mee van bonnetjes en/of rekeningen. Omschrijving van de overige kosten Nog niet vergoede kosten 4.15 Vermogenstoets Het Schadefonds beoordeelt of uw financiële draagkracht voor de hierboven genoemde kosten groot genoeg is om die kosten zelf te dragen. Wilt u in verband hiermee onderstaande vraag beantwoorden? Beschikt u over een vermogen van meer dan N (dit is geld waarover u direct kunt beschikken, bijvoorbeeld geld op uw bankrekening)? ja nee 5 Nog te verwachten kosten Misschien zijn er schadeposten die u nog niet heeft (gehad) maar die u nog wel verwacht. U kunt hieronder deze verwachte schadeposten opgeven en er te zijner tijd een aanvullende aanvraag voor indienen bij het Schadefonds. Voor schade die u wel bekend is, maar die u niet in deze aanvraag heeft ingevuld, kunt u géén aanvullende aanvraag meer indienen. Verwacht u nog schadeposten? nee ja Zo ja, omschrijf kort de schade die u nog verwacht en de kosten daarvan. Geef daarnaast een schatting van het bedrag dat niet zal worden vergoed door een verzekering of de dader. Schadepost Verwachte kosten Blad 9

15 6 Indieningstermijn Als u deze aanvraag indient binnen drie jaar na de datum van het misdrijf, kunt u nu verder gaan naar de ondertekening bij hoofdstuk 7. De onderstaande vragen zijn bedoeld voor een aanvraag die niet binnen drie jaar na de datum van het misdrijf wordt ingediend. Waarom heeft u de aanvraag te laat ingediend? Heeft u een juridisch deskundige geraadpleegd? nee, ga naar de ondertekening bij hoofdstuk 7 ja (bijvoorbeeld een advocaat of een medewerker van een rechtsbijstandverzekering) Zo ja, naam juridisch deskundige Naam kantoor Datum eerste contact Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Wat was de reden van de rechtsbijstand (bijvoorbeeld in verband met voeging in de strafzaak of civiele procedure tot verhaal van de schade)? 7 Ondertekening Bewijsstukken: Let op! U wordt één keer in de gelegenheid gesteld om ontbrekende gegevens aan te vullen. Als het Schadefonds dan nog niet alle gegevens heeft, kan het zijn dat uw aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen. Controleer hier of u alles heeft ingevuld, ondertekend en bijgevoegd dat nodig is voor een snelle behandeling van uw aanvraag. volledig ingevulde en ondertekende aanvraag vraag 1.1: burgerservicenummer (sofinummer) en rekeningnummer bank of giro (waarop u een mogelijke uitkering wilt ontvangen) vraag 1.1: een kopie van een identiteitsbewijs van het slachtoffer hoofdstuk 2: een uitgebreide omschrijving van de toedracht (alléén als u géén aangifte heeft gedaan) hoofdstuk 2: kopie van de aangifte (en eventueel het voegingsformulier als dat is verstrekt) kopieën van de bewijsstukken van opgegeven kosten (per schadepost is aangegeven welke bewijsstukken) volledig ingevulde en ondertekende machtiging (blad 1) Wie ondertekent? uzelf, het slachtoffer bij een minderjarig slachtoffer, ondertekent een ouder of de voogd. Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld en dat de kopieën van alle benodigde bewijsstukken zijn bijgevoegd. Datum en plaats Naam Handtekening Wijzigingen Als er in uw gegevens een wijziging optreedt, wilt u dat dan zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Hoe wist u dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven bestaat? van Slachtofferhulp Nederland van een medewerker bij een rechtsbijstandsverzekering via de Politiewijzer anders, namelijk: van een advocaat van de politie via internet Heeft u al eens een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven ontvangen? nee ja, geef aan wanneer dat (ongeveer) is geweest: Blad 10

16 Blad 11 Aanvullingen Als u in het formulier te weinig schrijfruimte heeft, kunt u dit blad gebruiken om uw antwoord af te maken. Verwijs naar het nummer van de vraag waar het antwoord bij hoort.

17 Application for Victim Compensation Violent Offences Compensation Fund [Schadefonds Geweldsmisdrijven] Postbus DX Rijswijk Telephone +31 (0)

18 To be filled in by Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Authorization In order to enable us to process your application you must complete, sign and return the authorization form. The Violent Offences Compensation Fund or its medical advisor may need to obtain information from the authorities referred to below. Do you consent to information being requested from the following authorities? your GP and/or consulting physicians Yes No your consulting therapist(s) (eg psychotherapist, physiotherapist) Yes No the medical advisor to the sector in which the victim is employed or the company Yes No your employer Yes No the authority that pays or has paid injury benefit Yes No the Dutch Tax and Customs Administration Yes No Victim s particulars Surname Given names in full Date of birth Citizen service number [Burgerservicenummer] (formerly tax and social insurance [sofi] number) Street address Postcode and place of residence If you are the parent/guardian of a minor victim, fill out your particulars here. Surname Given names in full Date of birth Who must sign this form? You, the victim. If the victim is a minor, this form must be signed by his/her parent or guardian. Signature I declare that this form has been completed truthfully. Signature(s) Place and date Page 1

19 To be filled in by Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Personal particulars If you have been the victim of an offence you may apply for compensation from the Violent Offences Compensation Fund. If you are being assisted by for example a lawyer or an employee of Victim Support Netherlands [Slachtofferhulp Nederland], you may authorize them to be your representative. Victim s particulars Fill in your particulars below. Given name or names Surname and sex Male Female Street address Postcode and place of residence Country Telephone number (and fax number if available) T F Mobile phone number and address 06 E Country of birth and date of birth Profession or position Citizen service number [Burgerservicenummer] (formerly tax and social insurance [sofi] number) Bank or giro account number (for payment after compensation is awarded) Or someone else s account (for payment after compensation is awarded) Account name No Yes, account number Initials and surname Account name Enclose a copy of: Postcode and place of residence an identity document of the victim (passport, ID-card, drivers licence). 1.2 Particulars of parent/guardian If the victim is a minor, the personal particulars of a parent or the guardian are also required. Initials and surname and sex Male Female Street address Postcode and place of residence and country Telephone number (and fax number if available) T F Mobile phone number and address 06 E Citizen service number [Burgerservicenummer] (formerly tax and social insurance [sofi] number) Bank or giro account number (for payment after compensation is awarded) Or someone else s account (for payment after compensation is awarded) Account name No Yes, account number Initials and surname Account name Postcode and place of residence 1.3 Particulars of authorized representative If you are being represented by for example a family member, lawyer or an employee of Victim Support Netherlands [Slachtofferhulp Nederland] and you want correspondence to be conducted through this representative, fill in his or her particulars here. Initials and surname Sex Male Female Name of office/agency Street address Postcode and town/city Country Telephone number (and fax number if available) T F Mobile phone number and address 06 E File number Page 2

20 2 The offence Provide information below about the violent offence of which you have been the victim. The Violent Offences Compensation Fund needs this information in order to investigate what has happened to you. If necessary, it will also request information from the police or justice authorities. What was the nature of the offence? Assault Theft accompanied by violence Sex offence Attempted murder/manslaughter Domestic violence Stalking Other: Date and time the offence was committed Date Time In which city or town did the offence take place? Was the offence reported to the police? Yes No, enclose a description of what happened (go to the last page) Address of police station + town/city Date the offence was reported Name of police officer Report number Enclose a copy of: the report and the criminal injuries compensation form [voegingsformulier] (where relevant). Do you know the offender? No Yes, fill in the particulars of the offender(s) below. The Violent Offences Compensation Fund never contacts offenders. However, we may need these particulars in order to request information from the police or justice authorities. Name Date of birth Public Prosecutor s Office number Offender 1: Male Female Offender 2: Male Female Offender 3: Male Female Offender 4: Male Female Have you held the offender(s) liable for the damage you have suffered? Yes No, go to part 3 (Injury) How have you held the offender(s) liable? I have listed myself as a third-party applicant in the criminal proceedings (ie by filling in the violent offences compen sation form [voegingsformulier]) By mutual arrangement Through civil compensation proceedings Has the court awarded a sum of compensation? Yes, a sum of compensation has been awarded No, no sum of compensation has been awarded Has the compensation been paid? Yes, the compensation has been paid No, the compensation has not been paid Exactly what damage was this sum intended to compensate? What amount did the offender pay? Note: The Violent Offences Compensation Fund and the Central Judicial Collection Agency [Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)], which actually pays out compensation to victims, compare information in order to prevent victims being compensated by both the Fund and the offender. If the CJIB collects an amount from the offender(s) for the same damage for which you receive compensation from the Compensation Fund, the CJIB transfers this amount to the Compensation Fund. Page 3

Aanvraag uitkering voor nabestaande

Aanvraag uitkering voor nabestaande Aanvraag uitkering voor nabestaande Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor slachtoffer

Aanvraag uitkering voor slachtoffer Aanvraag uitkering voor slachtoffer Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Aanvraag uitkering voor slachtoffer Telefoon 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl SGm frm as 2005-02 Justitie In te vullen door

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties a Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de minister van Buitenlandse Zaken t.a.v.

Nadere informatie

ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER NEDERLÄNDERNA

ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER NEDERLÄNDERNA Manual 80/2004 NETHERLANDS (sv) 1 ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER NEDERLÄNDERNA 1. Nationell lagstiftning... 2 1.1. Genomförande [artikel 18]... 2 1.2. Nationella ordningar för ersättning [artikel 12.2]...

Nadere informatie

ENTSCHÄDIGUNG DER OPFER VON STRAFTATEN NIEDERLANDE

ENTSCHÄDIGUNG DER OPFER VON STRAFTATEN NIEDERLANDE Handbuch 80/2004 NIEDERLANDE (de) 1 ENTSCHÄDIGUNG DER OPFER VON STRAFTATEN NIEDERLANDE 1. Einzelstaatliche Rechtsvorschriften... 2 1.1. Umsetzung [Artikel 18]... 2 1.2. Einzelstaatliche Entschädigungsregelungen

Nadere informatie

ŽALOS ATLYGINIMAS NUSIKALTIMŲ AUKOMS NYDERLANDAI

ŽALOS ATLYGINIMAS NUSIKALTIMŲ AUKOMS NYDERLANDAI Vadovas 80/2004 NYDERLANDAI (lt) 1 ŽALOS ATLYGINIMAS NUSIKALTIMŲ AUKOMS NYDERLANDAI 1. Nacionalinė teisė... 2 1.1. Įgyvendinimas [18 straipsnis]... 2 1.2. Nacionalinės kompensavimo schemos [12 straipsnio

Nadere informatie

Aanvraag Uitkering slachtoffer

Aanvraag Uitkering slachtoffer Aanvraag Uitkering slachtoffer Bent u na 1972 slachtoffer geworden van een opzettelijk geweldsmisdrijf in Nederland? En heeft u door dit geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk of psychisch letsel? Dan kunt

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Aanvraag Uitkering nabestaande

Aanvraag Uitkering nabestaande Aanvraag Uitkering nabestaande Is een naaste van u na 1972 slachtoffer geworden van een opzettelijk geweldsmisdrijf in Nederland? En is deze naaste hierdoor overleden? Dan kunt u mogelijk een uitkering

Nadere informatie

Aanvraag Uitkering nabestaande

Aanvraag Uitkering nabestaande Aanvraag Uitkering nabestaande Is het overleden slachtoffer geen naaste van u, maar heeft u wel de begrafenis of crematie betaald? Dan kunt u met dit formulier een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance

Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance Dit schadeformulier kunt u zenden aan : Aon Hewitt/Corporate Wellness This claim form may be sent to: Postbus 518

Nadere informatie

Wijziging doorgeven/notification of a change

Wijziging doorgeven/notification of a change Wijziging doorgeven/notification of a change Kinderbijslag/Child Benefit Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier nabestaande(n) Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier slachtoffer Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Heeft u schade door een strafbaar feit en wilt u schadevergoeding? Dan kunt u met dit formulier schadevergoeding verzoeken (art. 51g lid 1 Sv). Verzoek

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens aanvrager / Applicant data. 1. Uw volledige personalia / Your complete biographical data. Achternaam / Surname

Persoonlijke gegevens aanvrager / Applicant data. 1. Uw volledige personalia / Your complete biographical data. Achternaam / Surname Aanvraagformulier voor teruggave tegoed(en) op de Gemeentegiro Application form for repayment of unclaimed credit balances with the Gemeentegiro Amsterdam [Amsterdam Municipal Giro System] Persoonlijke

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Middelen van bestaan - Immigratie richtlijnen

Middelen van bestaan - Immigratie richtlijnen Middelen van bestaan - Immigratie richtlijnen Een student die in Nederland wil verblijven om te studeren moet beschikken over voldoende financiële middelen van bestaan om de kosten te kunnen betalen van

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens aanvrager / Applicant data. 1. Uw volledige personalia / Your complete biographical data. Achternaam / Surname

Persoonlijke gegevens aanvrager / Applicant data. 1. Uw volledige personalia / Your complete biographical data. Achternaam / Surname Aanvraagformulier voor teruggave erfpachtboete vanwege betalingsachterstand erfpachtcanon opgelopen in WO II Application form for repayment of the ground rent penalty Persoonlijke gegevens aanvrager /

Nadere informatie

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5 Gemeente Groningen / City of Groningen Kreupelstraat 1 afdeling publiekszaken / department of civil affairs postbus 30026 9700 RM Groningen E-mail : burgerzaken.bs@groningen.nl www.gemeente.groningen.nl

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM

AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM Achternaam (last name): Voornaam (first name): m/v Adres (address): Postcode (postal code): Plaats (city): Telefoonnummer (telephone number): Mobielnr/ tel nr werk

Nadere informatie

Gezondheidsformulier Health form

Gezondheidsformulier Health form Persoonlijke gegevens / Personal information Achternaam Surname Voornamen Christian names Adres Address Postcode Postal code Telefoonnummer thuis Telephone number home Geboortedatum Date of Birth Geslacht

Nadere informatie

Please fill in the attached form and return to us personally, together with a copy of your ID and a copy of the care insurance or -card.

Please fill in the attached form and return to us personally, together with a copy of your ID and a copy of the care insurance or -card. Dear Sir / Madam, You want to register as a patient at GP Practice Baecke & Nobel. Please fill in the attached form and return to us personally, together with a copy of your ID and a copy of the care insurance

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

inlichtingenformulier Gemeentelijke Basisadministratie

inlichtingenformulier Gemeentelijke Basisadministratie gemeente datum nummer Eerste inschrijving vanuit het buitenland settling in the Netherlands for the first time Het formulier geheimhouding is / wordt: aan betrokkene / betrokkenen uitgereikt aan betrokkene

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website)

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Holiday child daycare Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Step 1: Registration Click the registration link (via intranet or www.vakantieopvangstekelbees.be Reserveren) Fill

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Schade? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, dan is dat een ingrijpende ervaring.

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2013 (see below for translation website)

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2013 (see below for translation website) Holiday child daycare Manual online enrollments 2013 (see below for translation website) Step 1: Registration Click the registration link (via intranet or www.vakantieopvangstekelbees.be) Fill out the

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Aansprakelijkheidsverzekering. Particulieren

Aanvraagformulier. Aansprakelijkheidsverzekering. Particulieren Aanvraagformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Rialto. Tóch verzekerd BELANGRIJK: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht Als aanvrager / kandidaat-verzekeringnemer bent

Nadere informatie

Registration and Mutation form for Sickness insurance and Basic Health insurance

Registration and Mutation form for Sickness insurance and Basic Health insurance Registration and Mutation form 1/6 Registration and Mutation form for Sickness insurance and Basic Health insurance To be completed by all employees whose wages are lower than the wage limit. Registratie-

Nadere informatie

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor t.a.v. mr. M.R.H. Krans Faxnummer: 088-188 00 01 E-mailadres: veiling@vdstap.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

This is your camper rental voucher. Dear Sir/Madam,

This is your camper rental voucher. Dear Sir/Madam, This is your camper rental voucher Dear Sir/Madam, Below you will find your camper rental voucher. You will need this document when you pick up your rental camper. We kindly ask you to check the information

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Informatiefolder Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Kinderbijschrijvingen worden afgeschaft Met ingang van 26 juni 2012 kunnen kinderen

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst]

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst] t.a.v. Mw. E. (Evelien) Ravesteijn E-mailadres: kantoren@ooms.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens rechtspersoon

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Bijlage 1: Invulformulier voor bepalen wel/niet aanvragen ISF Player Transfer Request

Bijlage 1: Invulformulier voor bepalen wel/niet aanvragen ISF Player Transfer Request Aan Alle KNBSB-verenigingen in de Dutch National Softball League Van Competitiezaken Datum 9 oktober 2015 Onderwerp DNSL-procedure rondom een speelster die in het buitenland speelt of heeft gespeeld Dit

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Application for extension of residence permit for temporary humanitarian and permanent humanitarian (foreign national)

Application for extension of residence permit for temporary humanitarian and permanent humanitarian (foreign national) Application for extension of residence permit for temporary humanitarian and permanent humanitarian (foreign national) Read the explanation before you start to fill out the form. For whom is this form

Nadere informatie

Slachtoffer van geweld?

Slachtoffer van geweld? Slachtoffer van geweld? Wij komen u financieel tegemoet Erkenning geeft kracht Wat doet het Schadefonds Geweldsmisdrijven? Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen

Nadere informatie

Supplementary information Old Age Provision for Authors Buma

Supplementary information Old Age Provision for Authors Buma Supplementary information Old Age Provision for Authors Buma Met opmaak: Lettertype: (Standaard) Arial, 22, Complex scriptlettertype: Arial, 22 Met opmaak: Lettertype: (Standaard) Arial, 22, Complex scriptlettertype:

Nadere informatie

Employee s Mutation form. Werknemers Mutatie formulier. Commencement, Mutation and Termination of Employment

Employee s Mutation form. Werknemers Mutatie formulier. Commencement, Mutation and Termination of Employment Employee s Mutation form / Employee s Mutation form Commencement, Mutation and Termination of Employment Werknemers Mutatie formulier Indiensttreding, Wijzigingen en Uitdiensttredingen Dear Employer, The

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

U kunt zich uitsluitend online aanmelden (www.flux-alliance.eu). Stap 1: Paspoort gegevens

U kunt zich uitsluitend online aanmelden (www.flux-alliance.eu). Stap 1: Paspoort gegevens Dit is een overzicht van de FLUX online aanmelding. Veldnamen met een * zijn verplichte velden die moeten worden ingevuld. In dit overzicht is tevens vermeld voor wie specifieke informatie nodig is (USA)

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Op de volgende pagina's wordt overal waar 'Contra-expertise staat ook 'Taalanalyse' bedoeld.

Op de volgende pagina's wordt overal waar 'Contra-expertise staat ook 'Taalanalyse' bedoeld. Vragenlijst Contra-expertise / Taalanalyse Beperkt Vooraf: Op de volgende pagina's wordt overal waar 'Contra-expertise staat ook 'Taalanalyse' bedoeld. Voor het aanvragen van een Contra-expertise Beperkt

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie

Schade aangifte formulier Claim TAF Maandlastbeschermer / TAF Zelfstandigenplan

Schade aangifte formulier Claim TAF Maandlastbeschermer / TAF Zelfstandigenplan Schade aangifte formulier Claim TAF Maandlastbeschermer / TAF Zelfstandigenplan Invullen en opsturen naar: TAF BV, afdeling Schade, Postbus 4562, 5601 EN Eindhoven Gegevens verzekerde Polisnummer(s): Achternaam:

Nadere informatie

Notification of an application for a regular residence permit on temporary grounds medical treatment

Notification of an application for a regular residence permit on temporary grounds medical treatment Notification of an application for a regular residence permit on temporary grounds medical treatment Read the explanation before you start to fill out the form. For whom is this form? You can use this

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

INFORMATION FORM. 4. Below state education/training in order of date and state if you have qualified/graduated or expect to qualify/graduate

INFORMATION FORM. 4. Below state education/training in order of date and state if you have qualified/graduated or expect to qualify/graduate INFORMATION FORM 1. This form is completed in application connection with: work experience ( in this case skip question 2) otherwise, viz. 2. Which job are you interested in? Are you responding to an yes

Nadere informatie

ING Corporate Card Programma Bedrijfs- en Privéfacturering. ING Corporate Card Programme Corporate and Individual Pay. Wijzigen bedrijfsgegevens

ING Corporate Card Programma Bedrijfs- en Privéfacturering. ING Corporate Card Programme Corporate and Individual Pay. Wijzigen bedrijfsgegevens ING Corporate Card Programma Bedrijfs- en Privéfacturering Wijzigen bedrijfsgegevens ING Corporate Card Programme Corporate and Individual Pay Change company details 1. Bedrijfsgegevens (verplicht) / Company

Nadere informatie

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen A. Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Roepnaam Geslacht : V M Geboortedatum Studentnummer Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Aanvraag/Application form

Aanvraag/Application form Aanvraag/Application form Vrijwillige Verzekering Met dit formulier kunt u vrijwillige verzekering voor een ouderdomspensioen AOW en/ of nabestaandenuitkering Anw aanvragen. U kunt de aanvraag tot ééar

Nadere informatie

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Ik ben de weg kwijt. Not knowing where you are Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is? Asking for a specific location on a map Waar kan ik vinden? Asking for a specific... een toilet?...

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingsplan voor promovendi (maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst)

Opleidings- en begeleidingsplan voor promovendi (maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst) formulier inleveren bij uw faculteit/instituut hand this form in at your faculty/institute of per post versturen aan - or post it to: Vrije Universiteit Dienst Financiën en Personeel De Boelelaan 1105

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie