A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE HOLLANDIA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE HOLLANDIA"

Transcriptie

1 Kézikönyv 80/2004 HOLLANDIA (hu) 1 A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE HOLLANDIA 1. Nemzeti jog Végrehajtás [18. cikk] Nemzeti kárenyhítési rendszerek [12. cikk (2) bekezdés] Illetékes hatóságok [3. cikk] Központi kapcsolattartó pontok [16. cikk] Nyelvek [11. cikk] A lehetséges jövőbeli kérelmezők tájékoztatása [4. cikk] A kárenyhítés iránti igénylőlapok [13. cikk (1) bekezdésének d) pontja] Az áldozat kárenyhítési kérelme Igénylőlap (angol) (holland) A legközelebbi hozzátartozó kárenyhítési kérelme Igénylőlap (holland)... 3 MELLÉKLET... 4

2 Kézikönyv 80/2004 HOLLANDIA (hu) 2 1. Nemzeti jog 1.1. Végrehajtás [18. cikk] A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítési alapjáról szóló törvény [Wet schadefonds geweldsmisdrijven] módosításáról szóló, illetve a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK irányelvet végrehajtó december 14-i törvény (angol) (holland). A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítési alapjáról szóló rendelet [Besluit schadefonds geweldsmisdrijven] módosításáról szóló, illetve a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK irányelvet végrehajtó december 13-i rendelet (angol) (holland). Az erőszakos bűncselekmények áldozatainak kárenyhítési alapjáról szóló törvény (angol) (holland) Nemzeti kárenyhítési rendszerek [12. cikk (2) bekezdés] A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló irányelv 12. cikkének (2) bekezdése, 13. cikkének (1) bekezdése és 16. cikke előírja a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítési rendszereiről való tájékoztatást. 2. Illetékes hatóságok [3. cikk] A Schadefonds Geweldsmisdrijven az erőszakos bűncselekmények áldozatainak kárenyhítésével foglalkozó holland szervezet. Határozatait a beérkezett kérelmek alapján hozza. Meghozott határozatok elleni fellebbezésekkel is foglalkozik. Kapcsolatfelvételi cím: Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus DX Rijswijk Tel.: (070) Fax.: (070) Központi kapcsolattartó pontok [16. cikk] Az irányelv 16. cikke által előírt központi kapcsolatfelvételi pont a Schadefonds Geweldsmisdrijven. Kapcsolatfelvételi cím: Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus DX Rijswijk Tel.: (070) Fax.: (070)

3 Kézikönyv 80/2004 HOLLANDIA (hu) 3 4. Nyelvek [11. cikk] A kérelmezők a Schadefonds Geweldsmisdrijven-nel holland vagy angol nyelven léphetnek kapcsolatba. 5. A lehetséges jövőbeli kérelmezők tájékoztatása [4. cikk] A kérelmet benyújtani kívánó áldozatoknak szóló fontos információk találhatók a Schadefonds Geweldsmisdrijven weboldalán. A weboldal lényeges és hasznos információkat tartalmaz valamennyi, bűncselekmény áldozatává vált és kárenyhítésre igényt tartó személy számára. Angol nyelvű változat is elérhető. 6. A kárenyhítés iránti igénylőlapok [13. cikk (1) bekezdésének d) pontja] A Formanyomtatványok szakaszban szereplő fordítások tájékoztató jellegűek. A továbbítási kérelmek vonatkozásában egyes tagállamokban elfogadott nyelvekről a Nyelvek szakaszban (11. cikk) lehet tájékozódni Az áldozat kárenyhítési kérelme Igénylőlap (angol) (holland) 6.2. A legközelebbi hozzátartozó kárenyhítési kérelme Igénylőlap (holland)

4 Kézikönyv 80/2004 HOLLANDIA (hu) 4 MELLÉKLET

5 Aanvraag uitkering voor slachtoffer Postbus DX Rijswijk (ZH) Tel.:

6 In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor de behandeling van uw aanvraag is het noodzakelijk dat u de machtiging invult en ondertekent. Het kan nodig zijn dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven of de medisch adviseur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven bij de hieronder genoemde instanties informatie inwint. Geeft u toestemming om informatie op te vragen bij de volgende instanties? de huisarts en de behandelende artsen ja nee de behandelende therapeut(en) (bijvoorbeeld psychotherapeut, fysiotherapeut) ja nee de medisch adviseur van de sector of de bedrijfsarts/arbo-arts ja nee de werkgever van het slachtoffer ja nee de instantie die een uitkering verstrekt of heeft verstrekt wegens het letsel ja nee de Belastingsdienst ja nee Gegevens slachtoffer Achternaam Voornamen voluit Geboortedatum Burgerservicenummer (Sofinummer) Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Bent u ouder/voogd van een minderjarig slachtoffer, vul dan hier uw gegevens in. Achternaam Voornamen voluit Geboortedatum Wie ondertekent? uzelf, het slachtoffer bij een minderjarig slachtoffer, ondertekent een ouder of de voogd. Ondertekening Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld Handtekening Datum en plaats Blad 1

7 In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Persoonsgegevens Een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan worden aangevraagd door een slachtoffer of door zijn ouder/voogd. Als u wordt bijgestaan door bijvoorbeeld een advocaat of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland, kunt u die als gemachtigde opgeven. Gegevens slachtoffer Vul hier de persoonsgegevens in van het slachtoffer. Voornaam of voornamen Achternaam en geslacht man vrouw Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Land Telefoon- (en fax)nummer T F Mobiel nummer en -adres 06 E Geboortedatum en geboorteland Beroep of functie Burgerservicenummer (sofinummer) Rekeningnummer bank of giro (voor storting na toekennen uitkering) Of rekening van iemand anders (voor storting na toekennen uitkering) ten name van nee ja, rekeningnummer Voorletters en naam ten name van Stuur een kopie mee van: Postcode en woonplaats een identiteitsbewijs van het slachtoffer (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). 1.2 Gegevens ouder/voogd Bij een minderjarig slachtoffer moeten ook de persoonsgegevens worden ingevuld van een ouder of de voogd. Voorletters en achternaam en geslacht Straat en huisnummer man vrouw Postcode en woonplaats en land Telefoon- (en fax)nummer T F Mobiel nummer en -adres 06 E Burgerservicenummer (sofinummer) Rekeningnummer bank of giro (voor storting na toekennen uitkering) Of rekening van iemand anders (voor storting na toekennen uitkering) ten name van nee ja, rekeningnummer Voorletters en naam ten name van Postcode en woonplaats 1.3 Gegevens gemachtigde Als u wordt bijgestaan door een gemachtigde, bijvoorbeeld door een familielid, een advocaat of door een medewerker van Slachtofferhulp Nederland, en u wilt dat de correspondentie voortaan via deze persoon verloopt, dan moeten hier zijn of haar gegevens worden ingevuld. Voorletters en achternaam Geslacht Naam kantoor/bureau man vrouw Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Land Telefoon- (en fax)nummer T F Mobiel nummer en -adres 06 E Het registratienummer van het dossier Blad 2

8 2 Het misdrijf Hieronder kunt u informatie geven over het geweldsmisdrijf waarvan u het slachtoffer bent. Het Schadefonds heeft deze informatie nodig om een onderzoek te kunnen doen naar wat u is overkomen. Als dit nodig is wordt ook informatie opgevraagd hij politie of justitie. Om welk soort misdrijf gaat het? mishandeling diefstal met geweld zedenmisdrijf poging tot moord/doodslag huiselijk geweld stalking anders, namelijk Datum en tijdstip van het misdrijf: Datum Tijdstip In welke stad of dorp vond het misdrijf plaats? Is er aangifte gedaan? ja nee, stuur een omschrijving mee van wat er is gebeurd (ga naar het laatste blad) Adres politiebureau + plaats Datum aangifte Naam politieagent(e) Proces-verbaalnummer Stuur als bewijs een kopie mee van: de aangifte en het voegingsformulier (indien aanwezig) Is de dader bekend? onbekend bekend, vul hieronder de gegevens in van de dader of de daders Het Schadefonds neemt nooit contact op met de dader(s), maar deze gegevens kunnen nodig zijn om bij politie of justitie informatie op te vragen. Naam Geboortedatum Parketnummer Dader 1: man vrouw Dader 2: man vrouw Dader 3: man vrouw Dader 4: man vrouw Heeft u de dader(s) aansprakelijk gesteld voor de geleden schade? ja nee, ga naar hoofdstuk 3 (Letsel) Hoe heeft u ze aansprakelijk gesteld? voeging in de strafzaak onderlinge regeling civiele schadevergoedingsprocedure Heeft de rechter een bedrag aan schadevergoeding toegewezen? ja, bedrag toegewezen nee, geen bedrag toegewezen Is de schadevergoeding voldaan? ja, schadevergoeding is voldaan nee, schadevergoeding is niet voldaan Voor welke schadeposten is dit bedrag bedoeld? Welk bedrag heeft de dader betaald? Let op het volgende. Het Schadefonds en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) vergelijken hun gegevens om te voorkomen dat dezelfde schade zowel door het Schadefonds als door een dader, via het CJIB, wordt vergoed. Als het CIJB van de dader(s) een bedrag incasseert voor dezelfde schade waarvoor u een uitkering krijgt van het Schadefonds, dan maakt het CIJB dat bedrag over aan het Schadefonds. Blad 3

9 3 Letsel Hieronder geeft u ons informatie over het letsel dat u is toegebracht en/of de psychische klachten die u heeft (gehad) als gevolg van het geweldsmisdrijf. Verder moet u hier de gegevens van uw huisarts en de gegevens van andere behandelaren invullen. Bij hen kan het Schadefonds informatie opvragen. 3.1 Algemeen Naam huisarts Straat en huisnummer huisarts Postcode en woonplaats huisarts Bent u of was u na het misdrijf in staat om uw dagelijkse bezigheden te doen (denk hier aan werken, maar ook boodschappen doen, aankleden, koken en hobby s)? ja nee Zo nee, in welke periode? begindatum einddatum datum herstel nog niet bekend 3.2 Lichamelijk letsel Heeft u lichamelijk letsel (gehad)? Zo ja, in welke periode? ja nee, ga naar vraag 3.3 begindatum einddatum datum herstel nog niet bekend Geef een korte omschrijving (misschien heeft u te weinig schrijfruimte, maak dan gebruik van het laatste blad en verwijs daarop naar het nummer van deze vraag). Bent u door een arts behandeld voor uw lichamelijk letsel? ja nee Naam behandelend arts Specialisme Verbonden aan ziekenhuis Straat en huisnummer arts Postcode en woonplaats arts Was u opgenomen in het ziekenhuis? ja nee Zo ja, in welke periode? datum opname datum ontslag datum ontslag nog niet bekend Naam behandelend arts Specialisme Naam en afdeling ziekenhuis Straat en huisnummer ziekenhuis Postcode en plaats ziekenhuis 3.3 Psychische klachten Heeft u psychische klachten (gehad)? ja nee, ga naar hoofdstuk 4 (Schade) Zo ja, in welke periode? begindatum einddatum datum herstel nog niet bekend Omschrijf kort uw psychische klachten (misschien heeft u te weinig schrijfruimte, maak dan gebruik van het laatste blad en verwijs daarop naar het nummer van deze vraag). Bent u in behandeling (geweest) voor psychische klachten? ja nee, ga naar hoofdstuk 4 (Schade) Zo ja, in welke periode? begindatum einddatum datum laatste behandeling nog niet bekend Blad 4

10 Naam behandelaren (bijvoorbeeld psychotherapeut, psychiater en/of psycholoog) Naam instelling (bijvoorbeeld Riagg, GGZ) Straat en huisnummer instelling Postcode en plaats instelling Straat en huisnummer werkadres behandelaren Postcode en plaats werkadres behandelaren Was u voor uw psychische klachten opgenomen in een ziekenhuis? ja nee, ga naar hoofdstuk 4 (Schade) Zo ja, in welke periode? datum opname datum ontslag datum ontslag nog niet bekend Naam behandelaren (bijvoorbeeld psychotherapeut, psychiater en/of psycholoog) Naam en afdeling psychiatrisch ziekenhuis Straat en huisnummer ziekenhuis Postcode en plaats ziekenhuis 4 Schade Het Schadefonds baseert een uitkering op de letselschade die u heeft geleden. Sommige schade is misschien al geheel of gedeeltelijk vergoed door de dader of een verzekering. Bij een uitkering van het Schadefonds gaat het om schade die nog overblijft en die verder niet vergoed wordt. Geef op de volgende bladen de kosten van deze schade op, door de tabel die bij de schadepost hoort volledig in te vullen. Bewijsstukken: als u rekeningen en bonnetjes, salaris- of uitkeringsspecificaties heeft, stuur hiervan dan een kopie mee met deze aanvraag. Per schadepost is aangegeven welke bewijsstukken u mee moet sturen. 4.1 Medische hulp (bijvoorbeeld huisarts, specialist, fysiotherapeut) Heeft u kosten gemaakt voor medische hulp? ja nee, ga naar de volgende vraag Bent u verzekerd voor medische hulp? ja, de verzekering heeft alle medische kosten vergoed. Ga naar de volgende vraag. ja, de verzekering heeft een gedeelte van de medische kosten vergoed (Stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen en specificaties die de verzekering aan u heeft betaald. Vul hieronder de kosten in die niet zijn vergoed). nee, vul hieronder de medische kosten in die u heeft gemaakt en stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen. Omschrijving van de medische hulp die niet is vergoed Nog niet vergoede kosten 4.2 (Psycho)therapie (bijvoorbeeld psychiater, psychotherapeut, psycholoog) Heeft u kosten gemaakt voor (psycho)therapie? ja nee, ga naar de volgende vraag Bent u verzekerd voor (psycho)therapie? ja, de verzekering heeft alle kosten vergoed. Ga naar de volgende vraag. ja, de verzekering heeft een gedeelte van de kosten vergoed (Stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen en specificaties die de verzekering aan u heeft betaald. Vul hieronder de kosten in die niet zijn vergoed). nee, vul hieronder de kosten in die u heeft gemaakt en stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen Omschrijving van de (psycho)therapeutische hulp die niet is vergoed Nog niet vergoede kosten Blad 5

11 4.3 Tandheelkundige hulp Heeft u kosten gemaakt voor tandheelkundige hulp? ja nee, ga naar de volgende vraag Bent u verzekerd voor tandheelkundige hulp? ja, de verzekering heeft alle kosten vergoed. Ga naar de volgende vraag. ja, de verzekering heeft een gedeelte van de kosten vergoed (Stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen en specificaties die de verzekering aan u heeft betaald. Vul hieronder de kosten in die niet zijn vergoed). nee, vul hieronder de kosten in die u heeft gemaakt en stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen Omschrijving van de tandheelkundige hulp die niet is vergoed Nog niet vergoede kosten 4.4 Heeft u kosten gemaakt voor telefoon en/of porto? Omschrijving van de kosten Telefoon en/of porto (bijvoorbeeld extra telefoon- en verzendkosten) nee, ga naar de volgende vraag ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn. Nog niet vergoede kosten 4.5 Heeft u kosten gemaakt voor reizen en vervoer? Reizen en vervoer (bijvoorbeeld bezoek arts, ziekenhuis, therapeut, politie) nee, ga naar de volgende vraag ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn. Omschrijving reisdoel Aantal Postcode bezochte plaats Nog niet vergoede kosten 4.6 Heeft u kosten gemaakt voor rechtsbijstand wegens het verhalen van de geleden schade? Rechtsbijstand (bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor de bijstand door een advocaat) nee, ga naar de volgende vraag ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn. Stuur als bewijs een kopie mee van: Omschrijving van de rechtsbijstand - het toevoegingsbesluit (de brief waaruit de hoogte blijkt van de eigen bijdrage voor de advocaat) als er een toevoeging is verstrekt - de urenspecificatie van de juridisch deskundige als er geen toevoeging is verstrekt. Nog niet vergoede kosten Blad 6

12 4.7 Hulpmiddelen/prothesen (bijvoorbeeld een bril of gehoorapparaat) Heeft u kosten gemaakt voor aanschaf of huur van hulpmiddelen/prothesen? ja nee, ga naar de volgende vraag Bent u verzekerd voor aanschaf of huur van hulpmiddelen/prothesen? ja, de verzekering heeft alle kosten vergoed. Ga naar de volgende vraag. ja, de verzekering heeft een gedeelte van de kosten vergoed (Stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen en specificaties die de verzekering aan u heeft betaald. Vul hieronder de kosten in die niet zijn vergoed). nee, vul hieronder de kosten in die u heeft gemaakt en stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen Omschrijving van de aangeschafte of gehuurde hulpmiddelen/prothesen die niet worden vergoed Nog niet vergoede kosten 4.8 Heeft u kosten gemaakt voor aangepaste voeding? Aangepaste voeding (bijvoorbeeld vloeibare voeding, dieetvoeding) nee, ga naar de volgende vraag ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn. Omschrijving van de aangeschafte voeding en de periode waarin u daarop was aangewezen Nog niet vergoede kosten 4.9 Heeft u kosten gemaakt voor huishoudelijke hulp? Huishoudelijke hulp nee, ga naar de volgende vraag ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn. Stuur als bewijs een kopie mee van: rekeningen en eventueel Thuiszorgspecificatie(s), de toekenningsbeschikking persoonsgebonden budget. Omschrijving van de huishoudelijke hulp begindatum einddatum Nog niet vergoede kosten 4.10 Kleding (bijvoorbeeld reiniging van kleding of kleding die kapot is gegaan) Heeft u kosten gemaakt voor kleding? Omschrijving van de kledingschade nee, ga naar de volgende vraag ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn. Nog niet vergoede kosten Blad 7

13 4.11 Heeft het misdrijf gevolgen gehad voor uw studie? Heeft u extra kosten gehad door die gevolgen? Studie nee, ga naar de volgende vraag ja, bijvoorbeeld een doublure: vertraging van (een gedeelte van) een studiejaar; einde studie nee ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn. Stuur als bewijs een kopie mee van: - een verklaring van een decaan voor de vertraging in uw studie of het einde van uw studie - een overzicht van uw studieresultaten vóór het geweldsmisdrijf en van uw studieresultaten na het geweldsmisdrijf - rekeningen van uw extra studiekosten Omschrijving van de kosten Nog niet vergoede kosten 4.12 Heeft u kosten gemaakt voor verhuizing of beveiliging? Verhuizing of beveiliging (bijvoorbeeld nieuwe stoffering, dubbele huur, vervoerskosten of een beveiligingsinstallatie) nee, ga naar de volgende vraag ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn. Stuur als bewijs een kopie mee van de rekeningen. Omschrijving van de kosten wegens verhuizing/beveiliging Nog niet vergoede kosten 4.13 Heeft of had u vermindering van inkomsten? Vermindering van inkomsten (door - tijdelijke - arbeidsongeschiktheid) nee, ga naar de volgende vraag ja, vul hieronder de periode in van arbeidsongeschiktheid begindatum einddatum datum herstel nog niet bekend Hoe kreeg u uw inkomen ten tijde van het misdrijf (u kunt meerdere hokjes aankruisen)? als uitkeringsgerechtigde, ga naar de volgende vraag als werknemer als zelfstandige Stuur als bewijs een kopie mee van voor werknemer met een Ziektewetuitkering (bijvoorbeeld uitzendkrachten): - een Ziektewet specificatie voor werknemer in loondienst: - de laatste twee loonstroken van vóór de datum waarop u niet meer kon werken - en de eerste loonstrook van ná de datum waarop u niet meer kon werken voor werknemer in WAO (als u vóór arbeidsongeschikt bent geworden): - de laatste twee loonstroken van vóór de datum waarop u niet meer kon werken - de WAO beschikking - bij aanvulling door werkgever: een loonstrook waaruit die aanvulling blijkt voor werknemer in WIA (als u na arbeidsongeschikt bent geworden): - de laatste twee loonstroken van vóór de datum waarop u niet meer kon werken - een willekeurige loonstrook van een maand uit het eerste jaar en een uit het tweede jaar na de datum waarop u niet meer kon werken - de WIA beschikking - bij aanvulling door werkgever: een loonstrook waaruit die aanvulling blijkt voor zelfstandige: als u langer dan een half jaar arbeidsongeschikt bent geweest: - belastingaanslagen van de laatste vier jaar vóór de datum waarop u niet meer kon werken - belastingaanslagen van ná de datum waarop u niet meer kon werken zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt/heeft geduurd. Bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid? nee ja, stuur dan kopieën mee van specificaties van ontvangen vergoedingen door uw arbeidsongeschiktheidsverzekering Blad 8

14 4.14 Heeft u overige kosten gemaakt die verband houden met het letsel? Overige kosten nee ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn (géén kosten wegens diefstal, verlies of beschadiging van goederen) Stuur als bewijs een kopie mee van bonnetjes en/of rekeningen. Omschrijving van de overige kosten Nog niet vergoede kosten 4.15 Vermogenstoets Het Schadefonds beoordeelt of uw financiële draagkracht voor de hierboven genoemde kosten groot genoeg is om die kosten zelf te dragen. Wilt u in verband hiermee onderstaande vraag beantwoorden? Beschikt u over een vermogen van meer dan N (dit is geld waarover u direct kunt beschikken, bijvoorbeeld geld op uw bankrekening)? ja nee 5 Nog te verwachten kosten Misschien zijn er schadeposten die u nog niet heeft (gehad) maar die u nog wel verwacht. U kunt hieronder deze verwachte schadeposten opgeven en er te zijner tijd een aanvullende aanvraag voor indienen bij het Schadefonds. Voor schade die u wel bekend is, maar die u niet in deze aanvraag heeft ingevuld, kunt u géén aanvullende aanvraag meer indienen. Verwacht u nog schadeposten? nee ja Zo ja, omschrijf kort de schade die u nog verwacht en de kosten daarvan. Geef daarnaast een schatting van het bedrag dat niet zal worden vergoed door een verzekering of de dader. Schadepost Verwachte kosten Blad 9

15 6 Indieningstermijn Als u deze aanvraag indient binnen drie jaar na de datum van het misdrijf, kunt u nu verder gaan naar de ondertekening bij hoofdstuk 7. De onderstaande vragen zijn bedoeld voor een aanvraag die niet binnen drie jaar na de datum van het misdrijf wordt ingediend. Waarom heeft u de aanvraag te laat ingediend? Heeft u een juridisch deskundige geraadpleegd? nee, ga naar de ondertekening bij hoofdstuk 7 ja (bijvoorbeeld een advocaat of een medewerker van een rechtsbijstandverzekering) Zo ja, naam juridisch deskundige Naam kantoor Datum eerste contact Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Wat was de reden van de rechtsbijstand (bijvoorbeeld in verband met voeging in de strafzaak of civiele procedure tot verhaal van de schade)? 7 Ondertekening Bewijsstukken: Let op! U wordt één keer in de gelegenheid gesteld om ontbrekende gegevens aan te vullen. Als het Schadefonds dan nog niet alle gegevens heeft, kan het zijn dat uw aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen. Controleer hier of u alles heeft ingevuld, ondertekend en bijgevoegd dat nodig is voor een snelle behandeling van uw aanvraag. volledig ingevulde en ondertekende aanvraag vraag 1.1: burgerservicenummer (sofinummer) en rekeningnummer bank of giro (waarop u een mogelijke uitkering wilt ontvangen) vraag 1.1: een kopie van een identiteitsbewijs van het slachtoffer hoofdstuk 2: een uitgebreide omschrijving van de toedracht (alléén als u géén aangifte heeft gedaan) hoofdstuk 2: kopie van de aangifte (en eventueel het voegingsformulier als dat is verstrekt) kopieën van de bewijsstukken van opgegeven kosten (per schadepost is aangegeven welke bewijsstukken) volledig ingevulde en ondertekende machtiging (blad 1) Wie ondertekent? uzelf, het slachtoffer bij een minderjarig slachtoffer, ondertekent een ouder of de voogd. Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld en dat de kopieën van alle benodigde bewijsstukken zijn bijgevoegd. Datum en plaats Naam Handtekening Wijzigingen Als er in uw gegevens een wijziging optreedt, wilt u dat dan zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Hoe wist u dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven bestaat? van Slachtofferhulp Nederland van een medewerker bij een rechtsbijstandsverzekering via de Politiewijzer anders, namelijk: van een advocaat van de politie via internet Heeft u al eens een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven ontvangen? nee ja, geef aan wanneer dat (ongeveer) is geweest: Blad 10

16 Blad 11 Aanvullingen Als u in het formulier te weinig schrijfruimte heeft, kunt u dit blad gebruiken om uw antwoord af te maken. Verwijs naar het nummer van de vraag waar het antwoord bij hoort.

17 Application for Victim Compensation Violent Offences Compensation Fund [Schadefonds Geweldsmisdrijven] Postbus DX Rijswijk Telephone +31 (0)

18 To be filled in by Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Authorization In order to enable us to process your application you must complete, sign and return the authorization form. The Violent Offences Compensation Fund or its medical advisor may need to obtain information from the authorities referred to below. Do you consent to information being requested from the following authorities? your GP and/or consulting physicians Yes No your consulting therapist(s) (eg psychotherapist, physiotherapist) Yes No the medical advisor to the sector in which the victim is employed or the company Yes No your employer Yes No the authority that pays or has paid injury benefit Yes No the Dutch Tax and Customs Administration Yes No Victim s particulars Surname Given names in full Date of birth Citizen service number [Burgerservicenummer] (formerly tax and social insurance [sofi] number) Street address Postcode and place of residence If you are the parent/guardian of a minor victim, fill out your particulars here. Surname Given names in full Date of birth Who must sign this form? You, the victim. If the victim is a minor, this form must be signed by his/her parent or guardian. Signature I declare that this form has been completed truthfully. Signature(s) Place and date Page 1

19 To be filled in by Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Personal particulars If you have been the victim of an offence you may apply for compensation from the Violent Offences Compensation Fund. If you are being assisted by for example a lawyer or an employee of Victim Support Netherlands [Slachtofferhulp Nederland], you may authorize them to be your representative. Victim s particulars Fill in your particulars below. Given name or names Surname and sex Male Female Street address Postcode and place of residence Country Telephone number (and fax number if available) T F Mobile phone number and address 06 E Country of birth and date of birth Profession or position Citizen service number [Burgerservicenummer] (formerly tax and social insurance [sofi] number) Bank or giro account number (for payment after compensation is awarded) Or someone else s account (for payment after compensation is awarded) Account name No Yes, account number Initials and surname Account name Enclose a copy of: Postcode and place of residence an identity document of the victim (passport, ID-card, drivers licence). 1.2 Particulars of parent/guardian If the victim is a minor, the personal particulars of a parent or the guardian are also required. Initials and surname and sex Male Female Street address Postcode and place of residence and country Telephone number (and fax number if available) T F Mobile phone number and address 06 E Citizen service number [Burgerservicenummer] (formerly tax and social insurance [sofi] number) Bank or giro account number (for payment after compensation is awarded) Or someone else s account (for payment after compensation is awarded) Account name No Yes, account number Initials and surname Account name Postcode and place of residence 1.3 Particulars of authorized representative If you are being represented by for example a family member, lawyer or an employee of Victim Support Netherlands [Slachtofferhulp Nederland] and you want correspondence to be conducted through this representative, fill in his or her particulars here. Initials and surname Sex Male Female Name of office/agency Street address Postcode and town/city Country Telephone number (and fax number if available) T F Mobile phone number and address 06 E File number Page 2

20 2 The offence Provide information below about the violent offence of which you have been the victim. The Violent Offences Compensation Fund needs this information in order to investigate what has happened to you. If necessary, it will also request information from the police or justice authorities. What was the nature of the offence? Assault Theft accompanied by violence Sex offence Attempted murder/manslaughter Domestic violence Stalking Other: Date and time the offence was committed Date Time In which city or town did the offence take place? Was the offence reported to the police? Yes No, enclose a description of what happened (go to the last page) Address of police station + town/city Date the offence was reported Name of police officer Report number Enclose a copy of: the report and the criminal injuries compensation form [voegingsformulier] (where relevant). Do you know the offender? No Yes, fill in the particulars of the offender(s) below. The Violent Offences Compensation Fund never contacts offenders. However, we may need these particulars in order to request information from the police or justice authorities. Name Date of birth Public Prosecutor s Office number Offender 1: Male Female Offender 2: Male Female Offender 3: Male Female Offender 4: Male Female Have you held the offender(s) liable for the damage you have suffered? Yes No, go to part 3 (Injury) How have you held the offender(s) liable? I have listed myself as a third-party applicant in the criminal proceedings (ie by filling in the violent offences compen sation form [voegingsformulier]) By mutual arrangement Through civil compensation proceedings Has the court awarded a sum of compensation? Yes, a sum of compensation has been awarded No, no sum of compensation has been awarded Has the compensation been paid? Yes, the compensation has been paid No, the compensation has not been paid Exactly what damage was this sum intended to compensate? What amount did the offender pay? Note: The Violent Offences Compensation Fund and the Central Judicial Collection Agency [Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)], which actually pays out compensation to victims, compare information in order to prevent victims being compensated by both the Fund and the offender. If the CJIB collects an amount from the offender(s) for the same damage for which you receive compensation from the Compensation Fund, the CJIB transfers this amount to the Compensation Fund. Page 3

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Aanvraag uitkering voor slachtoffer Telefoon 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl SGm frm as 2005-02 Justitie In te vullen door

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance

Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance Dit schadeformulier kunt u zenden aan : Aon Hewitt/Corporate Wellness This claim form may be sent to: Postbus 518

Nadere informatie

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and Belgium Aandachtspunten bij aanvraag Australisch ouderdomspensioen Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Australië

Nadere informatie

information on your aow-pension

information on your aow-pension information on your aow-pension Your AOW pension Informatie over uw AOW-pensioen Table of contents Introduction 1 1 Who is insured under the AOW scheme 2 2 What are the AOW entitlements 2 3 How much AOW

Nadere informatie

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier Income and assets Inkomen en bezittingen IA Your partner Uw partner MOD For more information Voor meer informatie Purpose of this form Doelstelling van dit formulier This form is part of your claim for

Nadere informatie

Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013

Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013 Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013 Inhoudsopgave CoMensha, Hoe nu verder? Informatie voor slachtoffers van mensenhandel. Deze folder is

Nadere informatie

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland juli 2005 Je hebt rechten! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland You have rights! Information for victims of trafficking in human beings in the Netherlands Ben jij slachtoffer van

Nadere informatie

Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens

Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen IND registration for EU citizens Personen met de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland (behalve Bulgarije en Roemenië) die langer dan drie

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

Pensioen. het buitenland

Pensioen. het buitenland Pensioen ontvangen in het buitenland Receiving pension abroad Welke informatie is van belang als u niet in Nederland woont? Stichting Philips Pensioenfonds What information is important if you do not live

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

AANMELDING. Master Macquarie University

AANMELDING. Master Macquarie University AANMELDING Master Macquarie University KILROY education helpt je met de aanmelding aan Macquarie University. Onze studieadviseurs informeren je over opleidingen, toelatingseisen, collegegelden, eventuele

Nadere informatie

General terms and conditions of purchase of Achmea

General terms and conditions of purchase of Achmea General terms and conditions of purchase of Achmea October 2013 Index Chapter 1 General Conditions 3 Chapter 2 Support Facilities 9 Chapter 3 Marketing and Communication 9 Chapter 4 Secondment en Consultancy

Nadere informatie

KORTRIJK For new inhabitants English

KORTRIJK For new inhabitants English KORTRIJK For new inhabitants English 1 INHOUD 1. Aankomst Arrival 4 5 2. Documenten Documents 7 9 3. Juridisch Advies Legal Advice 12 13 4. Wonen Living 14 16 5. Nederlands leren Learning Dutch 19 20 6.

Nadere informatie

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009 Algemene Bankvoorwaarden 2009 General Banking Conditions 2009 Inhoud / Contents 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009 9 General Banking Conditions 2009 3 4 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

General Conditions (Translation* of the original Dutch text)

General Conditions (Translation* of the original Dutch text) Algemene Voorwaarden General Conditions (Translation* of the original Dutch text) De tekst van deze Algemene Bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V.

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V. Algemene voorwaarden General Terms and Conditions Parentix B.V. 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH Versie 2.1 - Nederlands / Version 2.1 - U.S. English i Inleiding / Introduction Nederlands Dit document bevat

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

Start using standard European direct debit. For new creditors

Start using standard European direct debit. For new creditors Start using standard European For new creditors Introduction Why a new standard European What is the standard European What you need to do 1. Gather information about the standard European 2. Appoint a

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14

Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14 Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Nadere informatie

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise.

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise. GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROVISION OF SERVICES Molenaar&Partners BV Oranjelaan 109 3311 DK Dordrecht Netherlands Chamber of commerce nr. 24349604 Rotterdam, Netherlands Hereinafter to be referred

Nadere informatie

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd.

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. Nederlands - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief (tenzij anders overeengekomen).

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe Algemene voorwaarden Kaliber Europe Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS Voorwaarden Today IT B.V. HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities De woorden die in deze Licentievoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals aangegeven in artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door:

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ZAGT & VAN ELK CONSULTANCY vof Florazoom 17 2719 HR Zoetermeer Verder te noemen ZVEC (These terms and conditions have been translated in English and is attached

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie