Beter, Samen, Anders Meer met minder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beter, Samen, Anders Meer met minder"

Transcriptie

1 Beter, Samen, Anders Meer met minder LEAN Pilootproject FAVV Netwerk Organisatiebeheersing 7 juni 2012 Paul Van Gampelaere FOD P&O

2 Beter, Samen, Anders Meer met minder LEAN project bij het FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FOD P&O DG OPO Sparen en/of Investeren Opties LEAN Aanpak FAVV Filosofie Instrumentarium Pilootproject Vraagstelling 2

3 FOD Personeel en Organisatie Organigram 3

4 Directoraat-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling DG OPO richt zich op een geïntegreerde ontwikkeling en beheer van de organisatie, het individu en het management. Zij bereidt het beleid voor, ontwikkelt instrumenten, begeleidt en ondersteunt de federale overheidsdiensten bij het uitvoeren van verbeterprojecten. (bvb. organisatiebeheer, kwaliteits- en procesmanagement, leiderschap,prestatie- en talentmanagemnt, diversiteitsbeleid, ) Externe omgeving Politiek, Economisch, Sociaal, Technologisch Het Team Structuur, Maturiteit, Ontwikkelingsfase Klant / Belanghebbende Output, Toegevoegde waarde, Resultaat, Effect Organisatiecultuur Ontwikkelingsfase, Structuur, Systemen, Beperkingen, Cultuur Organisatie Management support De Leidersrol Eigenschappen, Daadkracht, Waarden, Interpersoonlijke vaardigheden Personeel Taak Gestructureerd of niet gestructureerd Het probleem Beperkingen /Vereisten Individuele Noden Verwachtingen, Kennis, Vertrouwen, Ervaring, Motivatie, Commitment 4

5 DG OPO Uit onze gereedschapskist Leiderschap Cultuurontwikkeling Strategische gereedschapskist Prestatiemanagement Procesmanagement Balanced Scorecard Quality management CAF Diversiteit Betere werkgever + Betere dienstverlener Veranderingsmanagement Welzijn Competentiemanagement Projectmanagement Personeels- en Klantentevredenheidsmetingen 5

6 TRANSFORMATIE Overheid 3.0 Excellent Effectief - Efficiënt Geïntegreerd Duurzaam LEANgestuurd Innovatief Participatief Pijler 1 Pijler 2 Pijler 3 Klantgericht Resultaatgericht Bestuursovereenkomst Strategie BSC Ontwikkelcirkels Leiderschapsontwikkeling BPM Werklastmeeting ABC Interne Controle Procesgericht Competentiemanagement Excellent Effectief Efficiënt Medewerker / Organisatie AgO - Netwerk organisatiebeheersing - 7 juni

7 Uitbouwen overheid steunt op vertrouwen ambtenaar 7

8 De oorsprong van het project LEAN Oktober Periode van een voorlopige regering - Seminarie van het netwerk van de stafdirecteurs P&O met als thema: «Sparen om te Investeren Investeren om te Sparen» 8

9 «Sparen om te Investeren, Investeren om te Sparen» De verschillende opties Tactische verbeteringen: Quick Wins. Operationele efficiëntie Basiskosten verbeteren. Strategie herdefiniëren: Een optimaal en duurzaam model ontwikkelen. Externe kosten Interne kosten Transformatie Diverse kleine uitgaven verminderen Werkmethoden optimaliseren Synergieën/ Centralisering van aankopen Duurzame impact op de indienstneming van personeel? Sluiting Lineaire economie Contracten met consultants beëindigen Activiteiten met weinig toegevoegde waarde laten vallen Een shared services uitbouwen Ontslagen Contracten met consultants heronderhandelen Functies duurzaam maken IT, logistiek rationaliseren Strategische vermindering van personeelsbezetting Aanwervingen stopzetten Optimalisering van processen, Lean / Six Sigma implementeren Bestaande contracten heronderhandelen (telecom, energie, ) Organisatie ROWE (result oriented work environment) Lineair Outsourcing, nearsourcing 9

10 «Sparen om te Investeren, Investeren om te Sparen» Waarop werken? Waar starten? Externe kosten Facturen Contracten Uitgaven Operations Procesverbetering Doorstroom Kosten Core / Non-Core Verspilling Monitoring Transformatie Klant Toegevoegde Waarde Cultuur Organisation Design Ketenaanpak 10

11 Bottom Up Niet te vergeten Missie en klantwens centraal plaatsen Top Down Externen, belanghebbenden Efficiëntie Besparingen Missie Klant/Burger Kwaliteit Effectiviteit Mensen Benchmarking 11

12 Kiezen voor Operational Excellence via de filosofie van Lean* Lean teneinde de werktijd te verbeteren, het niveau van tevredenheid bij de burger te verhogen en om de federale administratie te steunen in zijn streven naar een sterke performantie. wegens het verbeterpotentieel, de managementkwaliteit en het vertrouwen in de cultuur van de ambtenaren om de dingen goed te doen. *LEAN is het voldoen aan de klantenverwachtingen met een minimum aan middelen. 12

13 Filosofie van LEAN De 5 concepten van Womack en Jones Lean inspireert zich op de vijf concepten van Womack en Jones (zie schema), die vertaald worden naar een participatieve managementmethode. 1. Bepaal de waarde vanuit het standpunt van de klant 2. Identificeer de waardestromen 3. Creëer stroming: voeg de stappen met waardecreatie in een proces van continue stroom (laat de waarde vloeien) 4. Ontwikkel en lever alleen wat de klant vraagt wanneer hij het vraagt (= «trek»; vraaggestuurd) 5. Breng continu verbetering aan en streef naar perfectie Waarde Waardestroom Stroming Trek Perfectie 13

14 Sleutelkenmerken LEAN Het nastreven van excellente interne processen Het responsabiliseren van alle medewerkers Het verbeteren van de klantenervaring Een specifieke managementstijl Een aantal eenvoudige technieken 14

15 LEAN in de processen Bepaal de waarde vanuit de klant 15

16 LEAN in de processen Bevorder waardestromen 16

17 Overprocessing Boven de eisen/verwachtingen uitvoeren; geen standaardprocedures LEAN in de processen Zoek de bronnen van verspilling Werkoverdracht versnipperd werk; werk dat moeilijk kan worden overgenomen Herwerken Herwerken door verkeerde of door verkeerde of incomplete informatie; door verkeerde door uitvoering verkeerde uitvoering Verplaatsen rondzwervende documenten; onlogische archiefsystemen Verliezen in de kantooromgeving Wachten Wachten op informatie; op anderen in het proces op anderen in het proces Overproductie overaanbod van niet relevante diensten en informatie Werkvoorraad stapels dossiers, mails; onder handen zijnde werk Checken verzamelen van handtekeningen 17

18 Onze LEAN MEER met MINDER (of HETZELFDE) en NIET HETZELFDE met MINDER VERLIES 18

19 aanpak 19

20 Aanpak via de DMAIC-cyclus Effectiviteits- en efficiëntietraject Define Measure Analyse Improve Control Definieer Meet Analyseer Verbeter Beheers Identificeer de verwachtingen van de administratie en de gebruikers Valideer de verbeterobjectieven Meet de actuele prestatie Identificeer opportuniteiten in het rationaliseren van taken, door die taken te viseren met weinig toegevoegde waarde voor de gebruiker Bepaal bij problemen de hoofdoorzaken Ontwikkel de gepaste oplossingen Stuur het bewerkstelligen van oplossingen Ontplooi oplossingen de vijf stappen Beheers de performantie van het proces Verbeter continu 20

21 Aanpak Onze gereedschapskist Ishikawa-diagram of visgraatdiagram Schildpaddiagram Zwembanendiagram met identificatie van de aandachtspunten Verbeteringsvoorstellen Opstellen projectfiches voor de geïdentificeerde verbeteringen Presentatie van de projecten aan het management en validatie Implementatie van de projecten Opvolging en versterken van de LEAN-filosofie 21

22 Ishikawadiagram Nuttig om de actuele frustaties te verkennen, opportuniteiten te ontdekken en om de vertrouwenssfeer te scheppen Bron van Quick Wins om draagvlak met de aanpak te creëren Nuttig beeld (souvenirsfoto) om op het einde van het project de gerealiseerde verandering vast te stellen 22

23 Schildpaddiagram Beknopte benadering end-to-end Globaal zicht Bevat de contextuele elementen van de sleutelprocessen 23

24 Zwembanendiagram met identificatie van de aandachtspunten Het beschreven proces is het proces AS IS en niet AS BUILD De rollen worden duidelijk uitgezet De activiteiten en hun sequentiële en voorwaardelijke volgorde worden klaar opgetekend De interacties (inputs, outputs en termijnen) tussen de rollen worden zichtbaar 24

25 Het team draagt de objectieven vernieuwend leuk duurzaam 25

26 Verbeteringsvoorstellen Op basis van de aandachtspunten oplossingen voorstellen en formuleren De haalbaarheid van de voorstellen bestuderen De voorstellen valideren 26

27 De projectfiches Projecten clusteren Responsabiliseren en elk teamlid betrekken Structureren naar een realiseerbaar project 27

28 Voorstellen van projecten Presentatie van zijn project(en) door iedereen aan het team Markeert het einde van de eerste reeks teammeetings in de LEAN-cyclus en het begin van de implementatiefase voor de verbeteringen 28

29 Validatie van de projecten Uitwisseling over het geheel van de meetings, de interacties, de werksfeer, Presentatie van het geheel aan resultaten uit de Leancirkels Voorstelling van de aandachtspunten en de voorgestelde oplossingen Voorstel van projecten Validatie door management 29

30 Implementatie van de projecten en versterken van de LEAN-filosofie Laat toe om de projecten te concretiseren en de dienstverlening aan de klanten te verbeteren Laat toe om de LEAN-dynamiek in het team te behouden 30

31 Op lange termijn Operationnal Excellence : streef naar optimalisatie in de prestaties Implementeer een verbetercultuur door iedereen te betrekken en hierdoor de transformatie te bevorderen Versterk de ploeggeest door samen deel uit te maken van de verbetering in de groepsprestaties Doe beroep op iedereen en benut elke bekwaamheid en talent 31

32 Piloot Klant Missie Resultaat Kosten Processen! 32

33 Piloot LEAN FAVV DG Algemene Diensten DG Algemene diensten Sponsor & Klant 33

34 Piloot LEAN FAVV DG Algemene Diensten 34

35 Piloot LEAN Uitdagingen Uitdagingen voor de Algemene Diensten in het kader van de implementatie van LEAN Uitdaging 1 Uitdaging 2 Uitdaging 3 Dit project bouwt verder op de dynamiek die werd gecreëerd gedurende de voorgaande moderniseringsprojecten en past volkomen in de lopende projecten (ISO, risico-analyses, ) Dank zij de optimalisatie van de processen, zal de klantentevredenheid nog verbeteren zonder verhoging van middelen Het ontwikkelen en het verwezenlijken van voorstellen berust op de deelname van ons allen Uitdaging 4 Vanuit de rol als pilootproject binnen de Federale Overheid inventariseren van de leerpunten alsook de aanpak die kan gevolgd worden bij gelijkaardige implementaties binnen andere federale overheidsdiensten. 35

36 KLANKBORDGROEP - DENKFORUM Piloot LEAN Structuur van het project DIRECTIECOMITE VAN HET FAVV LEAN-cirkel L11 Opvolging en besluitvormingsproces Stuurgroep Leden van het directiecomité Sponsor Projectbeheerder DG FOD P&O Coaches FOD P&O Frequentie +/- 1x/2 maand Sponsor: DG Algemene Diensten Projectbeheer & PMO: 2 medewerkers staf algemene diensten Coaching: 2 experten FOD P&O Projectgroep Sponser PMO Diensthoofd FIN Communicatieverantwoordelijke Afgevaardigden van de Coaches FOD P&O Projectleider Frequentie: +/- om de 2 weken - Inhoudelijke discussies inzake overkoepelde materies en linken tussen deelprojecten -opvolging stand van zaken LEAN-cirkel L1n Leden PMO Sponsor Projectleider Coaches FOD P&O Frequentie: wekelijks (behalve de weken met stuurgroep of projectgroep) - Opvolging stand van zaken, kwaliteit en goed verloop van project in al zijn aspecten LEAN-cirkel L21 LEAN-cirkel L2n COMMUNICATIIE NAAR ANDERE STAKEHOLDERS 36

37 Planning & Organisatie Samenstelling en rollen Samenstelling & structuur: Stuurgroep Projectteam PMO (Program Management Office) Leancirkels Klankbordgroep Communicatie Rollen & verantwoordelijkheden: Sponsor Projectleiding Coaching Medewerkers Afgevaardigden Communicatoren 37

38 FAVV DG AD Piloot 1 - Directie Financiering Het FAVV wordt gedeeltelijk gefinancierd door: Jaarlijkse heffingen: > operatoren in de voedselketen, Retributies voor prestaties op aanvraag: x facturen per jaar. Geven ook aanleiding tot geschillen maar welke termijnen? Proces Afhandeling van een klacht Gemiddelde leveringstermijn Afhandelingstermijn Efficiëntie % 2 maand 2 uur 0,62% Flessenhalstheorie Van een afhandeling per groep overstappen naar een flow continu «single piece flow» 38

39 FAVV Directie Financiering LEAN-cirkels Retributie/Incasso Heffingen FR Heffingen NL Boekhouding Contactcenter Groepsleiders (LEAN-leaders) Elke week één vergadering per groep In totaal 3 tot 5 vergaderingen per groep 39

40 LEAN-project nagestreefde doelstellingen voor de operatoren Verhogen van het percentage correcte facturen - bedragen, administratieve gegevens, Administratieve vereenvoudiging - in eerste lijn bij financiering te verwerken geschillen, beroep alleen aanbevolen voor onopgeloste gevallen, Reactiviteit en doorstroming van uitwisseling verbeteren - verkorting van antwoordtermijnen en termijnen voor terugbetaling aan de operatoren Facturatietermijnen verkorten opvolging van slechte betalers intensiveren 40

41 Actieplan Verschillende actieniveaus Binnen een dienst (retributie, heffing, ) Voor de hele directie Financiering Voor de relaties tussen Financiering en de andere diensten van Algemene Diensten Voor de relaties tussen Financiering en de andere DG s Quick Wins Ergonomie van kantoren van het callcenter herbekijken In overeenstemming brengen van twee datasets via excel in plaats van dat manueel te doen Signataires elke dag doorsturen in plaats van eenmaal per week 41

42 Actieplan Op middellange termijn Scannen van binnenkomende poststukken Implementering van een computerapplicatie voor klachtenbeheer Uitbreiding van CRM-applicatiesoftware naar dossiers Financiering Opleiding voor teamchefs De ene doelstelling na de andere (cascade) Vastlegging van doelstellingen en KPI voor individuen en voor het team Ontwikkelcirkels met inbegrip van de gesprekken over competentieontwikkeling en loopbaanontwikkeling 42

43 Actieplan Organisatie van teamsessies om: De doelstellingen en KPI s voor het team vast te leggen De behaalde resultaten te bespreken De problemen op te lossen Nieuwe ideeën uit te wisselen De prioriteiten vast te leggen Goede praktijken met elkaar te delen Sessies op hogere niveaus: De behaalde resultaten rapporteren Problemen naar boven doorgeven en ze oplossen 43

44 Actieplan Horizontale opleidingen voor de medewerkers Projecten voor kennisoverdracht Invoeren van procedures voor de communicatie tussen de verschillende DG s Overgang van een systematische ante controle naar een steekproefgewijze post controle Pilootproject thuiswerk Op lange termijn Het globale proces van financiering binnen het hele Agentschap beschrijven Implementering van een DMS-systeem Databanken synchroniseren Activiteitenboom van operatoren herbekijken 44

45 Verwachten resultaten klanten 1) Correcte facturen AS IS: 95% TO BE: 99% 2) Verzendingstermijn facturen AS IS: TO BE: van 60 tot 120 dagen van 30 tot 60 dagen 3) Afhandelingstermijn klachten AS IS: TO BE: 2-3 maanden 15 dagen 4) Administratieve vereenvoudiging AS IS: TO BE: aangetekende zending aan de GB verzending per in eerste lijn, en naar de GB of de ombudsdienst in tweede lijn 5) Eén enkel elektronisch dossier voor elke operator, ook consulteerbaar voor de operator zelf 45

46 Aanpak LEAN Noodzakelijke voorwaarden Sponsorship en sterk engagement vanwege het management Vorming van de betrokkenen Werk de voorwaarden uit voor een participatief en erkentelijk management Betrokkenheid van het middenkader Leg de objectieven vast t.o.v. het LEAN-project Vertrouwensklimaat tussen de LEAN-projectleider en de betrokken teams Tijd vrijmaken om de meetings (LEAN-cirkels) te houden en de verbeteringen te identificeren Beschikken over een LEAN Room, lokaal waar de wanden vol hangen van werkdocumenten uit de LEAN-cirkels 46

47 LEAN Resultaten Verhogen van de klantgerichtheid Verbetering van de toegevoegde waarde / niveau van de dienstverlening Aanpassing aan de markteisen Ontwikkeling en opstart van nieuwe diensten Verbetering van de productiviteit Vermindering van de verspillingen Automatisering van processen Aandacht voor risicobeheer Verbetering van het operationeel model / van de organisatiestructuur Talentbeheer / Competentieontwikkeling Drijfveer van verandering / versterking van de organisatiecultuur 47

48 Voor uw aandacht en belangstelling: vriendelijk dank! 48

49 Vragen & Antwoorden Beter, Samen, Anders Meer met minder 49

50 Contact Paul Van Gampelaere Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD P&O) DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling (DG OPO) Wetstraat 51 / bureel 439 BE-1040 BRUSSEL tel

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Opleiding interne controle in de lokale besturen

Opleiding interne controle in de lokale besturen Opleiding interne controle in de lokale besturen 16 april 2008 Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT), Marcel Habetslaan 7 3600 Genk Deloitte Consulting Agenda Deel 1 Interne controle in lokale

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Managementplan 2013-2015

Managementplan 2013-2015 Managementplan 2013-2015 Beter samen leven ~ 1 ~ Inhoudstafel I. Voorwoord... 3 II. Kader... 5 1. Participatief management...5 2. Co-design...6 3. Consolideren...6 III. Aanpak... 7 1. Omgevingsanalyse...7

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Geïntegreerd Managementplan FOD Binnenlandse Zaken 2009-2014 Inhoudstafel 1 Voorwoord 5 2 De opbouw van het geîntegreerd plan 6 3 De missie, de visie, de waarden

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

www.kwinta.be De nieuwe ISO 9001:2015

www.kwinta.be De nieuwe ISO 9001:2015 De nieuwe ISO 9001:2015 2 Inhoudstafel DE NIEUWE ISO GEANALYSEERD In het oog springende nieuwigheden 3 Klantenzorg blijft hoogste prioriteit 11 Terminologie: vragen over ISO en normalisatie 13 DE NIEUWE

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

verklarende woordenlijst

verklarende woordenlijst Een aantal begrippen, dat soms te pas en te onpas gebruikt wordt, definiëren om er voor te zorgen dat de gebruikte begrippen in dit praktijkboek helder en eenduidig kunnen begrepen worden. De begrippen

Nadere informatie

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17 Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 17 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare 23-12-2014 Möbius Business Redesign NV Kortrijksesteenweg 152 B-9830 Sint-Martens-Latem Tel: +32 9 280 74 20 Fax:

Nadere informatie

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven 2012 2013 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussels Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

Service Delivery Manager

Service Delivery Manager /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor één van haar leden, Het Facilitair Bedrijf (HFB), is Vlaanderen connect op zoek naar een: Service Delivery

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Management Summary ICT SHARED SERVICES. Beperkte offerteaanvraag Bestek nr. IT09117 EXPLOITATIEDIENSTEN ICT SHARED SERVICES

Management Summary ICT SHARED SERVICES. Beperkte offerteaanvraag Bestek nr. IT09117 EXPLOITATIEDIENSTEN ICT SHARED SERVICES FOD Kanselarij van de Eerste Minister Wetstraat 16 1000 Brussel ICT SHARED SERVICES Beperkte offerteaanvraag Bestek nr. IT09117 EXPLOITATIEDIENSTEN ICT SHARED SERVICES Management Summary 21 oktober 2011

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

Whitepaper Implementatie procesverbetering binnen de overheid met Lean denken

Whitepaper Implementatie procesverbetering binnen de overheid met Lean denken Whitepaper Implementatie procesverbetering binnen de overheid met Lean denken n ntwerpe o ontwikkelen Plan van Aanpak Operational Excellence binnen non- profit Auteurs: Abbe Zwaal, Rob Teijink en Annemiek

Nadere informatie