Uitvoeringsprogramma Groen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsprogramma Groen 2015"

Transcriptie

1 inter Uitvoeringsprogramma Groen 2015 Aanvullende Programmering Vastgesteld door Gedeputeerde Staten 23 juni 2015

2 TOELICHTING Dit document is een aanvulling op het eerder vastgestelde Uitvoeringsprogramma Groen 2015 (GS-besluit van 4 november 2014). In het Uitvoeringsprogramma Groen 2015 is aangegeven dat vijf gebiedsafspraken in voorbereiding zijn. Daar is ook aangekondigd dat Gedeputeerde Staten medio 2015 een besluit nemen over de maximale provinciale cofinanciering per gebiedsafspraak, waarmee deze projecten kunnen worden toegevoegd aan het programma. In deze aanvullende programmering zijn twee nieuwe gebiedsafspraken toegevoegd en één eerder vastgestelde gebiedsafspraak gewijzigd, hetgeen betekent dat hiervoor subsidie kan worden aangevraagd krachtens paragraaf 2.1 van de Uitvoeringsregeling Groen (URG). Deze drie gebiedsafspraken worden toegelicht in bijlage B. Ten behoeve van de zelfstandige leesbaarheid van dit document zijn de wijzigingen hierna opgenomen als aanpassing en aanvulling van de bijlagen A en B van het op 4 november 2014 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Groen 2015; tevens zijn voor een volledig beeld ook de gebiedsafspraken van 2014 vermeld. De programmering van gebiedsafspraken voor 2016 e.v. zal via de Regiegroepen en Landschapstafels verder gestalte krijgen.

3 Bijlage A Overzicht integrale gebiedsafspraken Programmering integrale gebiedsafspraken 2015 als bedoeld in artikel 8 van de Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014 In de formats in Bijlage B staan de onderstaande gearceerde gebiedsafspraken (= Aanvullende programmering) beschreven. Op basis van opname in het Uitvoeringsprogramma Groen kunnen genoemde gebiedspartij(en) cofinanciering aanvragen bij de provincie. Gebiedsafspraken 2014: Max. provinciale cofinanciering UPG 1 Varen Duin- en Bollenstreek ,- 2 Programma Leidse Ommelanden fase ,- 3 Recreatief netwerk Rijn- en Veenstreek ,- 4 Ontwikkeling Nieuwkoopse Plassen en omgeving fase ,- 5 Recreatieve verbindingen Duin, Horst en Weide ,- 6 Poorten Hof van Delfland fase ,- 7 Poelzone Westland ,- 1 8 Varen Haaglanden ,- 9 Blauwe Verbinding - Heulweg ,- 11 Weids Bloemendaal ,- 12 Veenweidepark 2 e fase ,- 13 Kwaliteitsmaatregelen Buytenhout fase 2 (nieuw) ,- 14 Waterdriehoek fase 2 (nieuw) ,- 15 Reeuwijkse Plassen en Veenweiden (fase 1) ,- 16 Streekfonds Krimpenerwaard ,- 17 Groenblauw netwerk Alblasserwaard Vijfheerenlanden fase ,- 19 Programma Leidse Ommelanden fase ,- Gebiedsafspraken 2015: 10 Bezoekerspunt Sophiapolder (gewijzigd, was 2014) ,- 18 Proeftuin stikstofreductie Veenweiden N2000 (nieuw)) ,- 20 Programma Bollenstreek fase ,- 21 Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Oosterduinse meer ,- 22 Oude Hollandse Waterlinie fase ,- 23 Reeuwijkse plassen fase ,- 25 Van Zee tot Zweth ,- 26 Kwaliteitsmaatregelen Buytenhout fase ,- 27 Rivier als Getijdepark ,- 28 Rondje Voorne-Putten ,- 29 Groen-blauw netwerk Alblasserwaard Vijfheerenlanden fase ,- 30 Waterdriehoek fase 2b ,- 31 Noord-Zuidrand Hoeksche Waard, in relatie met IRP Goeree ,- 32 Groenblauw netwerk Alblasserwaard Vijfheerenlanden fase ,- (nieuw) Totaal gebiedsafspraken ,- Budget gebiedsafspraken 2015 (subsidieplafond) ,- 1 Betreft een versnellingsproject groen, provinciale cofinanciering via URG

4 Bijlage B Formats voor Aanvullende programmering van de integrale gebiedsafspraken Bezoekerspunt Sophiapolder Omschrijving activiteit(en) Realisatie van: - Duurzaam en zelfvoorzienend bezoekerspunt op natuureiland Sophiapolder Aangeven aan welke provinciale doelen activiteit voldoet - Toename recreatie in het groen Beoogde totale kosten Geraamde kosten provinciale groendoelen Geraamde kosten overige provinciale doelen n.v.t. Beoogde max. cofinanciering provincie ,- Beoogde partner die subsidie aanvraagt Stichting Bezoekerspunt Sophiapolder Samenwerkende partners Beoogde start uitvoering en looptijd Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Hollands Landschap, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties, ondernemers (1 jaar) Beheer en onderhoud van de activiteiten voor minimaal 7 jaar geregeld? Ja

5 18. Proeftuin stikstofreductie Veenweiden N2000 Naam gebiedsafspraak Programma Proeftuin Veenweiden Natura 2000 Omschrijving activiteit(en) Verkleinen van de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden met behoud van agrarisch ontwikkelingsperspectief, en bijdragen aan de beleidsdoelstellingen in het westelijk veenweidengebied m.b.t. de thema s waterkwaliteit en bodemdaling. Aangeven aan welke provinciale doelen activiteit voldoet - Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen. - Bijdrage aan realisatie waterdoelen: Kaderrichtlijn Water en waterkwaliteit. Beoogde totale kosten Geraamde kosten provinciale groendoelen Geraamde kosten overige provinciale doelen 0 Beoogde max. cofinanciering provincie URG Beoogde partner die subsidie aanvraagt LTO Noord Samenwerkende partners LTO Noord, Ministerie van Economische Zaken, Provincie Noord-Holland en Provincie Utrecht Beoogde start uitvoering en looptijd Beheer en onderhoud van de activiteiten voor minimaal 7 jaar geregeld? Niet van toepassing. Toelichting: Het Programma Proeftuin Veenweiden Natura 2000 heeft zekere raakvlakken (veenweidengebieden, reductie stikstof- en fosfaatemissie) met het Programma systeeminnovatie veenweiden dat is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Groen Het Programma Proeftuin Veenweiden Natura 2000 richt zich op de verbetering van de veenweidelandbouw en de positie van de agrarische ondernemers ten dienste van het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden in de westelijke veenweidengebieden. Verder zijn de activiteiten die worden uitgevoerd en de toepassingen die worden onderzocht en ontwikkeld binnen het Programma Proeftuin Veenweiden Natura 2000 andere dan binnen het Programma systeeminnovatie veenweiden. Er is geen sprake van overlapping.

6 32. Groenblauw Netwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (fase 3) Omschrijving activiteit(en) Versterking van het groenblauwe netwerk in de Alblasserwaard- Vijfheerenlanden, om bestaande natuurkerngebieden te verbinden en om recreatief medegebruik te stimuleren. Daarbij wordt de relatie tussen de verstedelijkte zuidrand en het landelijke middengebied verstevigd door recreatieve verbindingen en poorten te ontwikkelen (Leerdam). Deze fase is complementair op de eerdere twee fases van gebiedsafspraken. Fase 3 omvat de volgende activiteiten: 1. Toegangspoort Leerdam: plan Heikikker 2. Uitkijkplatform Zouweboezem 3. Herstel waterriet Zouweboezem 4. Vaarroutenetwerk (fase 2): restauratie stoepen 5. Gastheren van het landschap (Alblasserwaard- Vijfheerenlanden) 6. Coördinatie en procesbegeleiding Aangeven aan welke provinciale doelen uit beleidsvisie Groen deze activiteit voldoet - Toename recreatie in het groen - Behoud biodiversiteit - Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen - Bijdrage aan realisatie doelen erfgoed Beoogde totale kosten Geraamde kosten provinciale groendoelen Geraamde kosten overige provinciale doelen n.v.t. Beoogde max. cofinanciering provincie cfm URG Beoogde partner die subsidie aanvraagt 1. Gemeente Leerdam 2. Zuid-Hollands Landschap 3. Zuid-Hollands Landschap 4. Historische Vereniging Binnenwaard 5. Gemeente Molenwaard 6. Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Samenwerkende partners Stichting Blauwzaam, Ondernemingsorganisatie VNO-NCW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Agrarische Natuurvereniging Den Haneker, Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, samenwerkende gemeenten in de Alblasserwaard- Vijfheerenlanden, Historische Vereniging Binnenwaard, Waterschap Rivierenland, Oasen, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, AOC Wellantcollege, Energiecoöperatie De Knotwilg, Zuid-Hollands Landschap, VVV Zuid-Holland Zuid, Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard, Natuur- en Vogelwacht

7 Beoogde startdatum van uitvoering en looptijd Vijfheerenlanden, Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. Medio 2015 (2 jaar) Beheer en onderhoud van de activiteiten voor minimaal 7 jaar geregeld? Ja. Iedere beoogde aanvrager heeft voor zijn/haar activiteit beheer en onderhoud voor minimaal 7 jaar geregeld.

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE.

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE. Hoogvliet Poortugaal Spijkenisse Hellevoetsluis 4 Zuidland Nieuw-Beijerland Oud-Beijerland 3 6 1 HOEKSCHE WAARD 2 GOEREE-OVERFLAKKEE 7 5 0 2,5 5 km Projecten 1 Agroranden 2 Ontsluiting Tiengemeten 3 Proeftuin

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-547104711 (DOS-2011-0010738) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 22 maart

Nadere informatie

projectenveloppe & denkstarter Frisse winst! Allemaal één euro, omdat we van alleen de wind niet kunnen leven

projectenveloppe & denkstarter Frisse winst! Allemaal één euro, omdat we van alleen de wind niet kunnen leven projectenveloppe & denkstarter Allemaal één euro, omdat we van alleen de wind niet kunnen leven Inhoud Projectenveloppe 3 Waterdriehoek en Kinderdijk 9 Op de lijn Denkstarter 10 11 Inleiding 12 In woorden

Nadere informatie

Groenblauwe gebiedsdeal Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Samen werken aan een duurzame topregio. Projectenpakket Fase 2

Groenblauwe gebiedsdeal Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Samen werken aan een duurzame topregio. Projectenpakket Fase 2 Groenblauwe gebiedsdeal Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Samen werken aan een duurzame topregio Projectenpakket Fase 2 Oktober 2014 De gebiedsdeal is een deal tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Groenblauwe gebiedsdeal Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Samen werken aan een duurzame topregio. Projectenpakket Fase 1

Groenblauwe gebiedsdeal Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Samen werken aan een duurzame topregio. Projectenpakket Fase 1 Groenblauwe gebiedsdeal Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Samen werken aan een duurzame topregio Projectenpakket Fase 1 Juli 2014 De gebiedsdeal is een deal tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl. oduct&productid=2930. oduct&productid=15495

Provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl. oduct&productid=2930. oduct&productid=15495 Update Subsidiemogelijkheden d.d. 5 december 2013 Inleiding Het project Versterken oeverwallen Bodegraven-Woerden richt zich op het behoud en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten van de oeverwallen

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

B&W d.d. 6 mei 2014

B&W d.d. 6 mei 2014 B&W 14.0391 d.d. 6 mei 2014 Onderwerp Intentieverklaring Gebiedsafspraak / Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1. Het

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College 17 mei 2016 Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College 17 mei 2016 Financieel Juridisch *Z00F23EEE2A* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\352 Behandelend ambtenaar D.B. Admiraal Zaaknummer Z.16-17524 Datum: 12 mei 2016

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 26 oktober 2016 Aanleiding van het onderzoek Actualisering oude normen (1953-1960): nieuwe normering 2017 Deltaprogramma:

Nadere informatie

Natuurbeleid in Zuid-Holland

Natuurbeleid in Zuid-Holland Natuurbeleid in Zuid-Holland Wat staat de natuur de komende jaren te wachten? Achterbanbijeenkomst Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland 13 december 2011 20.00 Opening en welkom voorzitter Susanne Kuijpers

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland

BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland DE ONDERGETEKENDEN: Waterschap Rivierenland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Bassa, lid van het Dagelijks Bestuur, hierna

Nadere informatie

Groenblauwe gebiedsdeal Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Samen werken aan een duurzame topregio. Visiedocument

Groenblauwe gebiedsdeal Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Samen werken aan een duurzame topregio. Visiedocument Groenblauwe gebiedsdeal Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Samen werken aan een duurzame topregio Visiedocument Juni 2014 De gebiedsdeal is een deal tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 MAART 2015. Besluitenlijst van de vergadering 10 maart 2015 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 MAART 2015. Besluitenlijst van de vergadering 10 maart 2015 vastgesteld. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 MAART 2015 enlijst van de vergadering 10 maart 2015 vastgesteld. Conformlijst t.b.v. vergadering van 17 maart 2015 vastgesteld. Zie stukken

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten - Subsidieplafonds voor de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen Zuid-Holland 2016 en

Voordracht aan Provinciale Staten - Subsidieplafonds voor de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen Zuid-Holland 2016 en Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 11 oktober 2016 Geheim: nvt Portefuillehouder: J.F. Weber Uiterlijke beslistermijn: 15 september 2016 Behandeld ambtenaar : M.J. Sol E-mailadres: mj.sol@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan 2018 tekstdeel Algemeen: Overal waar 2017 stond is dit aangepast naar 2018 Natuurnetwerk Nederland is afgekort tot NNN. Specifiek per pagina:

Nadere informatie

Versie dd n.a.v. GS-overleg op 25 oktober 2016

Versie dd n.a.v. GS-overleg op 25 oktober 2016 Versie dd. 20161026 n.a.v. GS-overleg op 25 oktober 2016 MEERJARENPROGRAMMERING GROEN 2016-19 ZUID-HOLLAND, Gebiedsprogrammering i.s.m. de Landschapstafels Voorwoord Han Weber 2 1. Inleiding 3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 20 juli 2015) Nummer 3060

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 20 juli 2015) Nummer 3060 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 20 juli 2015) Nummer 3060 Onderwerp Vervolgvragen afschaffen melkquotum Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Krimpenerwaard

Uitvoeringsovereenkomst Krimpenerwaard Uitvoeringsovereenkomst Krimpenerwaard 2015 2021 Preambule In december 2014 hebben de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de rechtsvoorgangers van de gemeente

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Mid B - Geparafeerd door: Boer, G. de D&H Geparafeerd door: Boer, G. de

Parafering besluit PFO Mid B - Geparafeerd door: Boer, G. de D&H Geparafeerd door: Boer, G. de agendapunt 3.a.7 1256497 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden POP3 SUBSIDIEPROGRAMMA Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 24 mei 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/FIN CTL/MCTL

Nadere informatie

Programma. Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK

Programma. Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK Programma Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK Johan Mellegers commercieel directeur SWEK Stand van zaken ontwikkelingen Kinderdijk Lennart Graaff

Nadere informatie

Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart

Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart Aanpak voor een mooi én vitaal Groene Hart 2013-2015 19 juni 2013 De kern Niet voor niets een Nationaal Landschap Het Groene Hart met zijn veenweiden, open water,

Nadere informatie

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 GEMEENTERAAD KAAG & BRAASSEM 7 DECEMBER 2016 JEROEN TRAUDES kaag en braassem katwijk leiden leiderdorp noordwijk oegstgeest teylingen voorschoten

Nadere informatie

Westelijke Veenweiden

Westelijke Veenweiden Westelijke Veenweiden Nota Ruimte budget 113 miljoen euro Planoppervlak 73.000 hectare in totaal voor alle projecten Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit De Groene Ruggengraat, waar

Nadere informatie

2. Korte projectbeschrijving Water in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is de drager van de economie en de cultuurhistorie.

2. Korte projectbeschrijving Water in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is de drager van de economie en de cultuurhistorie. 1. Inleiding De werkgroep water is één van de werkgroepen van de Stichting Blauwzaam. Uitgangspunten voor de werkgroep zijn, dat de groep een bijdrage wil leveren aan de verduurzaming van de regio. Door

Nadere informatie

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Inleiding In de komende decennia zal de bevolkingssamenstelling veranderen en zal het aandeel ouderen in de bevolking toenemen. Indien nu al bekend is hoeveel ouderen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Raadsinformatiebrief nr. 77

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Raadsinformatiebrief nr. 77 Raadsinformatiebrief Onderwerp Raadsinformatiebrief nr. 77 Gebiedsovereenkomst Gouwe Wiericke Registratienummer Z-16-38131 / RI-16-00408 Datum 20 september 2016 Aan De leden van de gemeenteraad Van Het

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Programma Fatih Ozdere Algemene introductie Samenwerking met Alblasserdam en SWEK Financien Lennart Graaff - procesmanager Proces project Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Barometer culturele kwaliteit nul-, een- en tweemeting

Barometer culturele kwaliteit nul-, een- en tweemeting Barometer culturele kwaliteit nul-, een- en tweemeting Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben voor de periode 2013-2016 de beleidsvisie cultureel

Nadere informatie

Programma: Bibliotheken en erfgoedlijnen

Programma: Bibliotheken en erfgoedlijnen voor bibliotheken Programma: Bibliotheken en erfgoedlijnen 14.00 Welkom, Lydia de Jong (ProBiblio) 14.10 Presentatie Erfgoedlijnen, Joost Vorst programmamanager Provincie Zuid-Holland vragen 15.00 Wat

Nadere informatie

projectenveloppe & denkstarter Limes miles Reis je rijk!

projectenveloppe & denkstarter Limes miles Reis je rijk! projectenveloppe & denkstarter Limes miles Reis je rijk! Inhoud Projectenveloppe 3 Matilo 7 Op de lijn Denkstarter 8 Limes miles 9 Inleiding 10 In woorden 11 Opgevangen 12 Sfeer 2 Limes miles projectenveloppe

Nadere informatie

HOLLAND. Lid Gedeputeerde Staten. Mr. J.F. (Han) Weber statencommissie Groen en Water

HOLLAND. Lid Gedeputeerde Staten. Mr. J.F. (Han) Weber statencommissie Groen en Water Lid Gedeputeerde Staten Mr. J.F. (Han) Weber p HOLLAND statencommissie Groen en Water Contact 070 441 79 27 jf.weber@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 560498 Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1

Nadere informatie

Evaluatie begrotingssubsidie IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Evaluatie begrotingssubsidie IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Evaluatie begrotingssubsidie 2013-2015 IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 20 mei 2016 1. Inleiding Provincie Zuid-Holland evalueert sinds 2013 de door haar verstrekte begrotingssubsidies

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

Werelderfgoed Kinderdijk

Werelderfgoed Kinderdijk Gebiedsdeal Werelderfgoed Kinderdijk Slim samenwerken, slim investeren Eerste Aanzet Versie: 12-09- 2014 1. Aanleiding Binnen de overkoepelende Gebiedsdeal voor de Waterdriehoek is besloten om voor het

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 16 januari 2013

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 16 januari 2013 Lange Termijn Agenda Staten Groen en Water, versie 16 januari 2013 Eerste kwartaal 2013 Door GS aan te bieden onderwerpen aan de Concept beheerplan Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen 23-01-2013 13-02-2013

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland;

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 juni 2017, nr. 947200/958442, tot wijziging van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553033657 (DOS-2016-0003510) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

programma Natuur en Water

programma Natuur en Water programma Natuur en Water coördinerend portefeuillehouder ambtelijk verantwoordelijke programmacoördinator J. Vente L. Bakker; C. Plokhooij Tot en met maart 2013: Harry van Bovene (Gouda) Vanaf april 2013:

Nadere informatie

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen. Naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Kansenkaart Biodiversiteit Zuid-Holland

Kansenkaart Biodiversiteit Zuid-Holland Kansenkaart Biodiversiteit Zuid-Holland -Toelichtingdefinitieve versie 25 januari 2011 R.G. Verbeek, F. van Vliet, J.D. Buizer, T.J. Boudewijn & F.L.A. Brekelmans Bureau Waardenburg b.v. 1) Inleiding Deze

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 13 maart 2013

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 13 maart 2013 Tweede kwartaal 2013 Aanlevering Voorstel Doel van de Portefeuillehouder Opmerkingen bij de griffie datum behandeling bespreking in de commissie Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Incidentele

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 8 DECEMBER 2015. Besluitenlijst van de vergadering 1 december 2015 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 8 DECEMBER 2015. Besluitenlijst van de vergadering 1 december 2015 vastgesteld. A1 Janssen PZH-2015-536006938 Uitvoeringsprogramma s regionale waterkeringen 1. Kennisgenomen van de uitvoeringsprogramma s regionale waterkeringen 2015-2024 van het waterschap Rivierenland, het waterschap

Nadere informatie

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6).

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6). VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Kredietaanvraag projecten Nota Ruimte middelen Nummer: 447055 In D&H: 18-10-2011 / 13-12-2011 Steller: ir. J. van Zuijlen/W. van Buren In Cie:

Nadere informatie

In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen.

In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen. PROJECTENOVERZICHT MIDDEN-DELFLAND 2025 In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen. Van deze projecten

Nadere informatie

Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart

Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart Aanpak voor een mooi én vitaal Groene Hart 2013-2015 19 juni 2013 De kern Niet voor niets een Nationaal Landschap Het Groene Hart met zijn veenweiden, open water,

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 oktober 2017, nr. 881247/992351, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 Gedeputeerde

Nadere informatie

4. De bestemmingsreserve van de Landschapstafel ad ,- en het restant weestaken Stadsregio

4. De bestemmingsreserve van de Landschapstafel ad ,- en het restant weestaken Stadsregio Raadsvoorstel Onderwerp: Waalvisie Portefeuillehouder: Smit, V.A. e-mailadres opsteller: m.rienks@bar-organisatie.nl Onderwerp Waalvisie Commissie: Samen wonen 9 februari 2017 Gemeenteraad: 23 februari

Nadere informatie

Datum : 14 november 2006 Nummer PS : PS2006REG20 Dienst/sector : REG/RLU Commissie : REG Registratienummer : 2006REG00338i Portefeuillehouder : Lokker

Datum : 14 november 2006 Nummer PS : PS2006REG20 Dienst/sector : REG/RLU Commissie : REG Registratienummer : 2006REG00338i Portefeuillehouder : Lokker S T A T E N V O O R S T E L Datum : 14 november 2006 Nummer PS : PS2006REG20 Dienst/sector : REG/RLU Commissie : REG Registratienummer : 2006REG00338i Portefeuillehouder : Lokker Titel : Ontwerp-Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN. Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020

TECHNISCHE VRAGEN. Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 Vraagsteller: CDA/Geert Schipaanboord Datum : 27-01-2015 1. In de overeenkomst staat de volgende passage: Het betrof

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie NIEUWSBRIEF Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen Oktober 2014 Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland gaan op een andere manier samenwerken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Volop verbindingen tussen water en ruimte. Samenvatting onderzoek waterveiligheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Volop verbindingen tussen water en ruimte. Samenvatting onderzoek waterveiligheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Volop verbindingen tussen water en ruimte Samenvatting onderzoek waterveiligheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 1 2 De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) is een prachtig en veelzijdig gebied. Maar

Nadere informatie

Bijlage 1C. Noord Nederland. Groningen is genoemd in het decentralisatieakkoord met de provincies. Het is opgenomen in de mei-circulaire van BZK.

Bijlage 1C. Noord Nederland. Groningen is genoemd in het decentralisatieakkoord met de provincies. Het is opgenomen in de mei-circulaire van BZK. Bijlage 1C Besluit Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit ( ) en Nota Ruimte budget: decentralisatie van de middelen Er heeft een herijking plaatsgevonden van de rijksinzet in 23 ruimtelijke projecten die

Nadere informatie

Alle feiten op een rijtje

Alle feiten op een rijtje Alle feiten op een rijtje Wie zijn we, waar staan we voor Groenalliantie Midden-Holland is sinds 1 mei 2014 de rechtsopvolger van de opgeheven Natuur- en recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse

Nadere informatie

Bijlagen Referenties en kaarten

Bijlagen Referenties en kaarten Bijlagen Referenties en kaarten 2020 Visie 2020 95 Groen - Blauw Natuur en ecologie 96 Water 97 Mobiliteit Weginfrastructuur 98 Openbaar vervoer 99 Fietspaden 100 Wonen Economie Woningbouwlocaties 101

Nadere informatie

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland;

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland; Besluit van provinciale staten van Utrecht van 6 februari 2006, Noord-Holland van (datum), van Zuid- Holland van (datum) en van Gelderland van (datum) tot vaststelling van de Verordening waterkering West-Nederland

Nadere informatie

Kromme Rijngebied + Landschapsontwikkelingsplan. Uitvoeringsprogramma

Kromme Rijngebied + Landschapsontwikkelingsplan. Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied + Uitvoeringsprogramma Buitengebied gemeenten de Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede 27 november 2009 Colofon Projectsecretariaat:

Nadere informatie

Ruimtelijke inrichting van Nederland

Ruimtelijke inrichting van Nederland Ruimtelijke inrichting van Nederland De rijksoverheid zet een mix van instrumenten in bij de ruimtelijke inrichting: - Uitvoering door de rijksoverheid Er zijn 3 categorieën rijksbeleid: - Internationale

Nadere informatie

Verkiezingsmanifest Groene Ruimte voor Provinciale Staten van Zuid-Holland

Verkiezingsmanifest Groene Ruimte voor Provinciale Staten van Zuid-Holland Verkiezingsmanifest Groene Ruimte voor Provinciale Staten van Zuid-Holland Op de bres voor de kwaliteit van het buitengebied! Ruimte Landschap Robuust watersysteem Natuur Recreatie om de stad Landbouw

Nadere informatie

Subsidieregeling naam Project naam Subsidie soort Aangevraagd Bedrag. begroting boekjaar begroting-boekjaar 118.631,00 118.631,00

Subsidieregeling naam Project naam Subsidie soort Aangevraagd Bedrag. begroting boekjaar begroting-boekjaar 118.631,00 118.631,00 1.1 DOS-2014-0009634 Gemeente Westland Gemeente Westland - toezichthouders en reddingbrigade zandmotor 1.1 DOS-2014-0009640 Gemeente Westland Gemeente Westland - toezichthouders en reddingbrigade zandmotor

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 3 juni Voorstel datum behandeling. bij de griffie

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 3 juni Voorstel datum behandeling. bij de griffie Tweede kwartaal 2013 Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Notitie continuiteit vrijwilligerswerk Groen (hoe financiering) o.a. mogelijkheid meerjarige projectsubsidies Programmering systeeminnovatie

Nadere informatie

Programma Natuur, Water en Recreatie versie n.a.v. Bestuurlijk Overleg 8 december 2014 en inrichting Regio Midden Holland

Programma Natuur, Water en Recreatie versie n.a.v. Bestuurlijk Overleg 8 december 2014 en inrichting Regio Midden Holland Programma Natuur, Water en Recreatie versie n.a.v. Bestuurlijk Overleg 8 december 2014 en inrichting Regio Midden Holland Coördinerend portefeuillehouder Coördinerend gemeentesecretaris Programmasecretaris

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 21 november 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 31 december 2017 Behandeld ambtenaar : A.P.J. van der Sluis E-mailadres: apj.vander.sluis@pzh.nl

Nadere informatie

Kaart 1 Compleet maken van het mobiliteitsnetwerk

Kaart 1 Compleet maken van het mobiliteitsnetwerk Kaart 1 Compleet maken van het mobiliteitsnetwerk (Inter)nationale weg Bovenregionale weg Regionale weg Stedenbaan R-net Rijksvaarweg Recreatietoervaartnet - aanvullend Regionale hoofdfietsverbinding Ruimtelijke

Nadere informatie

Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart 2040, 28 augustus 2017

Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart 2040, 28 augustus 2017 Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) Zuid-Holland Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) Utrecht Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma

Nadere informatie

Overwegende dat het wenselijk is dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar gestimuleerd worden voor gezond en duurzaam eten te kiezen;

Overwegende dat het wenselijk is dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar gestimuleerd worden voor gezond en duurzaam eten te kiezen; Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 21 november 2017, PZH-2017-615323894, DOS- 2016-0005086, tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Nadere informatie

Wij zijn het niet eens met het voornemen tot het verlenen van deze ontheffing en zullen dit in deze zienswijze nader onderbouwen.

Wij zijn het niet eens met het voornemen tot het verlenen van deze ontheffing en zullen dit in deze zienswijze nader onderbouwen. Omgevingsdienst Haaglanden Postbus 14060 2501 GB Den Haag Betreft: Zienswijze ontwerpbeschikking ODH-2015-00734749 Ons kenmerk: SL 500/15.052 Datum: 17 december 2015 Geachte meneer/mevrouw, Hierbij dienen

Nadere informatie

Herinrichting De Zaag

Herinrichting De Zaag Herinrichting De Zaag Recreatieve voorzieningen Een project van: het Zuid-Hollands Landschap, Rijkswaterstaat en gemeente Krimpenerwaard Met medewerking van: Provincie Zuid-Holland (URG) Herinrichting

Nadere informatie

Een Rijke Groenblauwe Leefomgeving in Zuid- Holland

Een Rijke Groenblauwe Leefomgeving in Zuid- Holland Een Rijke Groenblauwe Leefomgeving in Zuid- Holland Inleiding Maatschappelijke opgaven Er komen een aantal maatschappelijke opgave af op de provincie. Tegelijk is de provincie bezig met het vormgeven van

Nadere informatie

Intentieverklaring Duin Horst & Weide. Maart 2016 EINDCONCEPT

Intentieverklaring Duin Horst & Weide. Maart 2016 EINDCONCEPT Intentieverklaring Duin Horst & Weide Maart 2016 EINDCONCEPT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, vertegenwoordigd door de heer A.J.M. Zonneveld, voorzitter. 2. ANWB, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen:

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen: Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 26 augustus 2014, nr. 435505-435560, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie ruimtelijke kwaliteit Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Nadere informatie

schetsschuit Blauwzaam Lint Alblasserwaard - Vijfheerenlanden 13 februari 2013

schetsschuit Blauwzaam Lint Alblasserwaard - Vijfheerenlanden 13 februari 2013 schetsschuit Blauwzaam Lint Alblasserwaard - Vijfheerenlanden 13 februari 2013 2 impressie schetsschuit Blauwzaam Lint impressie schetsschuit Blauwzaam Lint 3 Inhoud Inleiding Excursie Werksessie 1: Dromen

Nadere informatie

GWM Ê IWI NGEKOMEN 1 8 HAW 2010

GWM Ê IWI NGEKOMEN 1 8 HAW 2010 s GWM2010-83 Ê IWI NGEKOMEN 1 8 HAW 2010 P ZüID HOLLAND Statencommissie Groen, Water en Milieu Lid Gedeputeerde Staten J.L. Evertse Contact T 070-441 61 58 F 070-441 78 19 jl.evertse@pzh.nl Postadres Provinciehuis

Nadere informatie

Blauwe Reiger. Purperreiger

Blauwe Reiger. Purperreiger Resultaten kolonievogels in Zuid-holland noord Hoe is het met de kolonievogels in Zuid-holland gegaan? Nemen de soorten toe of af? Hoe is dat het afgelopen seizoen vergaan? En hoe ontwikkelen de aantallen

Nadere informatie

De groene Motor. Naar een provinciaal netwerk voor de professionele ondersteuning van vrijwilligers in het groen ( ) Mei 2013

De groene Motor. Naar een provinciaal netwerk voor de professionele ondersteuning van vrijwilligers in het groen ( ) Mei 2013 Naar een provinciaal netwerk voor de professionele ondersteuning van vrijwilligers in het groen (2013-2016) Mei 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Meer vrijwilligers in het Groen in Zuid-Holland

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland. Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2013

Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland. Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2013 Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2013 Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland Verslag

Nadere informatie

nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013

nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013 nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013 Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van 20 december 2012, kenmerk 51/MO/2012008753, afdeling Management Ondersteuning 1 Nummer 46 van 2012

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 11 januari 2011 Nummer PS : Afdeling : ILG en GRN Commissie : RGW Steller : Josje van Noorden Portefeuillehouder : Dhr Krol Registratienummer : 2010INT266286

Nadere informatie

I gemeenten ook de Regionale Agenda Samenleving nieuwe stijl geleidelijk af te bouwen.

I gemeenten ook de Regionale Agenda Samenleving nieuwe stijl geleidelijk af te bouwen. Ons kenmerk provincie ZUID HOLLAND Erratum Vanwege de ontwikkelingen rond het vervolg van het RAS-beleid 2009-2012 stellen wij voor het beleidskader Jeugdzorg te wijzigen. De gevolgen hiervan zijn met

Nadere informatie

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol - 1 PS2010RGW09 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 02-03-2010 Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT256368 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

Kalender beleids- en subsidieevaluaties Versie 18 februari 2016

Kalender beleids- en subsidieevaluaties Versie 18 februari 2016 Kalender beleids- en subsidieevaluaties - Versie 18 februari Kader: Verordening beleidsevaluatie van 2 maart Algemene subsidieverordening PZH Evaluatiekader Subsidies (GS) zie bijlage Beleid Evaluatieverslag

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 7 april 2015) Nummer Onderwerp Gevolgen afschaffing melkquotum

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 7 april 2015) Nummer Onderwerp Gevolgen afschaffing melkquotum van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 7 april 2015) Nummer 3031 Onderwerp Gevolgen afschaffing melkquotum Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Op

Nadere informatie

Voortgangsrapportage doel 4.1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur

Voortgangsrapportage doel 4.1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur Voortgangsrapportage doel 4.1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur - 2016 De voortgangsrapportage over begrotingsdoel 4.1 (Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur) bevat

Nadere informatie

Openbaar. Samenwerkingsovereenkomst Stadswaard. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Samenwerkingsovereenkomst Stadswaard. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stadswaard Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032, Groen &Water / 1023 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis, H. Tiemens Samenvatting Gemeente, provincie

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren ONTWERP Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012,

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012, PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Flevoland Nr. 1869 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent ondersteuning van activiteiten die

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007)

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007) Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht is een zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt 24.000 inwoners en vormt met de plaatsen Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem

Nadere informatie

Duurzame energie op Goeree-Overflakkee

Duurzame energie op Goeree-Overflakkee Bestuursakkoord Duurzame energie op Goeree-Overflakkee Ondergetekenden: 1. De gemeente Dirksland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...(naam),...(functie), krachtens het machtigingsbesluit van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013.

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 28 6 januari 2016 Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. Besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie