Nummer Naam Balans of Resultaat Activa of Passiva Activa type (optioneel) Passiva type (optioneel) Omzet of Kosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer Naam Balans of Resultaat Activa of Passiva Activa type (optioneel) Passiva type (optioneel) Omzet of Kosten"

Transcriptie

1 1 EIG. VERMOG.,VOORZ. V. RIS./ KOST./SCHUL Balans Passiva 10 KAPITAAL Balans Passiva GEPLAATST KAPITAAL Balans Passiva NIET OPGEVRAAGD KAPITAAL (-) Balans Passiva 11 UITGIFTEPREMIES Balans Passiva UITGIFTEPREMIES Balans Passiva 12 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN Balans Passiva HERWAARDERINGSMEERW. OP IMMAT. VASTE ACT Balans Passiva HERWAARDERINGSMEERW. OP MAT. VASTE ACT. Balans Passiva HERWAARDERINGSMEERW. OP FIN. VASTE ACT. Balans Passiva HERWAARDERINGSMEERW. OP VOORRADEN Balans Passiva TERUGNEMING V. WAARDERINGSM. OP GELDBEL. Balans Passiva 13 RESERVES Balans Passiva WETTELIJKE RESERVE Balans Passiva RESERVES VOOR EIGEN AANDELEN Balans Passiva ANDERE ONBESCHIKBARE RESERVES Balans Passiva BELASTINGVRIJE RESERVES Balans Passiva BESCHIKBARE RESERVES Balans Passiva 14 OVERDRAGEN WINST(OF OVERDRAGEN VERLIES) Balans Passiva OVERDRAGEN WINST Balans Passiva OVERGEDRAGEN VERLIES Balans Passiva OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT Overdracht Balans Passiva 15 KAPITAALSUBSIDIES Balans Passiva KAPITAALSUBSIDIES Balans Passiva 16 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Balans Passiva VOORZ. VR. PENSIOEN EN SOORTG.VERPLICHT. Balans Passiva VOORZIENINGEN VOOR BELASTINGEN Balans Passiva VOORZ. VR. GR. HERSTELL. EN ONDERHOUDSW. Balans Passiva VOORZIENING VOOR LIJFRENTE Balans Passiva VOORZ. VR. OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN Balans Passiva DIVERSE VOORZIENINGEN Balans Passiva UITG. BELASTINGEN OP KAPITAALSUBSIDIES Balans Passiva UITG. BEL. OP GEREAL. MEERW. OP IM. V.A. Balans Passiva UITG. BEL. OP GEREAL. MEERW. OP MAT.V.A. Balans Passiva UITG. BEL. OP GER. MEERW. OP EFFECT. BOP Balans Passiva BUITENL. UITGESTELDE BELASTINGEN Debet/Credi Balans Passiva 17 SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR Balans Passiva ACHTERGESTELDE CONVERTEERBARE LENINGEN Balans Passiva ACHTERGESTELDE NIET CONVERTEERBARE LEN. Balans Passiva NIET ACHTERG. CONVERTEERB. OBLIGATIELEN. Balans Passiva NIET ACHTERG. NIET CONV.OBLIGATIELEN. Balans Passiva LEASINGSCHULDEN EN SOORTGELIJKE Balans Passiva FINANCIERING >JR Balans Passiva FINANCIERING >JR Balans Passiva FINANCIERING >JR Balans Passiva OVERIGE LENINGEN Balans Passiva

2 HANDELSSCHULDEN / LEVERANCIERS Balans Passiva HANDELSSCHULDEN / TE BETALEN WISSELS Balans Passiva ONTV. VOORUITBETALINGEN OP BESTELLINGEN Balans Passiva BORGTOCHTEN ONTVANGEN IN CONTANTEN Balans Passiva OVERIGE SCHULDEN Balans Passiva 2 OPRICHTINGSKOSTEN / V.ACT./ VORD. + J. Balans Activa 20 OPRICHTINGSKOSTEN Balans Activa KOST.VAN OPRICHTING EN KAPITAALVERHOGING Balans Activa AFSCHRIJVING OPRICHTINGSKOSTEN Balans Activa 21 IMMATERIELE VASTE ACTIVA Balans Activa KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING Balans Activa CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES Balans Activa GOODWILL Balans Activa AFSCHRIJVING GOODWILL Balans Activa VOORUITBETALINGEN Balans Activa MEERPRIJS M.B.T. AANSCHAFFING DEELNEMING Balans Activa 22 TERREINEN EN GEBOUWEN Balans Activa TERREINEN Balans Activa AFSCHRIJVING TERREINEN Balans Activa AANKOOPKOSTEN TERREIN Balans Activa GEBOUWEN Balans Activa AFSCHRIJVING GEBOUWEN Balans Activa AANKOOPKOSTEN GEBOUW Balans Activa INRICHTING BUREEL Balans Activa AFSCHRIJVING INRICHTING BUREEL Balans Activa INRICHTING GEBOUW Balans Activa AFSCHRIJVING INRICHTING GEBOUW Balans Activa OVER. ZAKEL. RECHT. OP ONROERENDE GOED. Balans Activa 23 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING Balans Activa INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING Balans Activa AFSCHRIJVING INSTALL., MACH. EN UITRUSTI Balans Activa MATERIAAL % Balans Activa AFSCHRIJVING MATERIAAL % Balans Activa MATERIAAL % Balans Activa AFSCHRIJVING MATERIAAL % Balans Activa UITRUSTING Balans Activa AFSCHRIJVING UITRUSTING Balans Activa VERVANGINGSSTUKKEN Balans Activa AFSCHIJVING VERVANGINGSSTUKKEN Balans Activa SOFTWARE Balans Activa AFSCHRIJVING SOFTWARE Balans Activa 24 MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL Balans Activa KANTOORMEUBILAIR & -BENODIGDHEDEN Balans Activa AFSCHRIJVING KANTOORMEUBILAIR Balans Activa ROLLEND MATERIEEL Balans Activa

3 AFSCHRIJVING ROLLEND MATERIAAL Balans Activa 25 V. A. IN LEASING OF OP GR. SOORTG. RECHT Balans Activa TERREINEN EN GEBOUWEN Balans Activa INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING Balans Activa MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL Balans Activa 26 OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA Balans Activa OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA Balans Activa 27 V. A. IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN Balans Activa VASTE ACTIVA IN AANBOUW Balans Activa GESTORTE VOORUITBET. V.A. IN AANBOUW Balans Activa 28 FINANCIELE VASTE ACTIVA Balans Activa DEELN. IN VERB. ONDERN./AANSCHAFFINGSW. Balans Activa NOG TE STORTEN BEDRAGEN(-) Balans Activa GEBOEKTE MEERWAARDEN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa VORDERING OP REKENING Balans Activa TE INNEN WISSELS Balans Activa VASTRENTENDE EFFECTEN Balans Activa DUBIEUZE DEBITEUREN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa NOG TE STORTEN BEDRAGEN (-) Balans Activa GEBOEKTE MEERWAARDEN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa VORDERINGEN OP REKENING Balans Activa TE INNEN WISSELS Balans Activa VASTRENTENDE EFFECTEN Balans Activa DUBIEUZE DEBITEUREN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa NOG TE STORTEN BEDRAGEN (-) Balans Activa GEBOEKTE MEERWAARDEN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa VORDERINGEN OP REKENING Balans Activa TE INNEN WISSELS Balans Activa VASTRENTENDE EFFECTEN Balans Activa DUBIEUZE DEBITEUREN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa BORGTOCHTEN BETAALD IN CONTANTEN Balans Activa PROVISIE MEDE-EIGENAARS Balans Activa 29 VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR Balans Activa HANDELSDEBITEUREN Balans Activa TE INNEN WISSELS Balans Activa VOORUITBETALINGEN Balans Activa DUBIEUZE DEBITEUREN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa

4 VORDERINGEN OP REKENING Balans Activa TE INNEN WISSELS Balans Activa DUBIEUZE DEBITEUREN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 3 VOORRADEN EN BESTEL. IN UITVOERING Balans Activa 30 GRONDSTOFFEN Balans Activa GRONDSTOFFEN/ AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 31 HULPSTOFFEN Balans Activa HULPSTOFFEN/ AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 32 GOEDEREN IN BEWERKING Balans Activa GOED. IN BEW./ AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 33 GEREED PRODUKT Balans Activa GEREED PRODUKT/ AANSCHAFFINGSW. Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 34 HANDELSGOEDEREN Balans Activa VOORRAAD HANDELSGOEDEREN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN Balans Activa 35 ONROERENDE GOEDEREN BESTEMD VR VERKOOP Balans Activa ONR. GOED. VERK./ AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 36 VOORUITBETALINGEN OP VOORRAADINKOPEN Balans Activa VOORUITBETALINGEN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 37 BESTELLINGEN IN UITVOERING Balans Activa BESTEL. IN UITV./ AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 4 VORDER. EN SCHULD. OP TEN HOOGSTE EEN J. Balans Activa 40 HANDELSVORDERINGEN Balans Activa KLANTEN Klant Balans Activa TE INNEN WISSELS Balans Activa OP TE STELLEN FACTUREN Balans Activa TE INNEN OPBRENGSTEN Balans Activa VOORUITBETALINGEN Balans Activa DUBIEUZE DEBITEUREN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 41 OVERIGE VORDERINGEN Balans Activa OPGEVRAAGD, NIET GESTORD KAPITAAL Balans Activa TERUG TE VORDEREN BTW Balans Activa TERUG TE VORDEREN BTW OP FIN. VERRICHT. Betalingsverschil Balans Activa LOPENDE REKENING ADMINISTRATIE BTW Balans Activa TERUG TE VORDEREN BELAST. IN LAND OORSP. BTW Balans Activa

5 EGALISATIETAKS Balans Activa TERUG TE VORD. BELGISCHE WINSTBELAST. Balans Activa TERUG TE VORD. BELASTINGEN Balans Activa TERUG TE VORD. BUITENLANDSE BELASTINGEN Balans Activa TE INNEN OPBRENGSTEN Balans Activa DIVERSE VORDERINGEN Balans Activa VOORSCHOT AANKOOP ONROEREND GOED Balans Activa DUBIEUZE DEBITEUREN Balans Activa WAARBORG VERPAKKING Balans Activa OVER. VORDER./ GEBOEKTE WAARDEV. (-) Balans Activa 42 SCHULD. OP MR DAN EEN J. BINN.HET J. VER Balans Passiva FINANCIERING Balans Passiva FINANCIERING Balans Passiva FINANCIERING Balans Passiva LENING VOORAFBETALING Balans Passiva SCHULDEN HUUR FINANCIERINGEN EN GELIJKG. Balans Passiva KREDIETINSTELLINGEN Balans Passiva OVERIGE LENINGEN Balans Passiva HANDELSSCHULDEN Balans Passiva VOORUITBETALINGEN ONTVANGEN OP BESTEL. Balans Passiva BORGTOCHTEN ONTVANGEN IN CONTANTEN Balans Passiva DIVERSE SCHULDEN Balans Passiva 43 FINANCIELE SCHULDEN Balans Passiva KREDIETINSTEL./ LENING. OP REK. MET V.T. Balans Passiva KREDIETINSTELLINGEN/ PROMESSEN Balans Passiva KREDIETINSTELLINGEN/ ACCEPTKREDIETEN Balans Passiva KREDIETINST./ SCHULD. IN REKEN.-COURANT Balans Passiva KREDIETINSTELLINGEN/ OVERIGE LENINGEN Balans Passiva 44 HANDELSSCHULDEN Balans Passiva LEVERANCIERS Leverancier Balans Passiva TE BETALEN WISSELS Balans Passiva TE ONTVANGEN FACTUREN Balans Passiva 45 SCHULD. M.B.T. BELAST, BEZOLD, SOC. LAST Balans Passiva GERAAMDE BELGISCHE BELASTINGEN OP RESULT Balans Passiva ANDERE GERAAMDE BELGISCHE BELASTINGEN Balans Passiva GERAAMDE BUITENLANDSE BELASTINGEN Balans Passiva TE BETALEN RV Balans Passiva TE BETALEN BTW BTW Balans Passiva TE BETALEN BTW OP EEG AANKOPEN Balans Passiva LOPENDE REKENING BTW ADMINISTRATIE Balans Passiva TE BETALEN BTW MEDEKONTRAKTANT Balans Passiva TE BETALEN BTW M.B.T. VERLEGINGEN BTW Balans Passiva BTW TE BETALEN IN LAND VAN BESTEMMING BTW Balans Passiva TE BETALEN EGALISATIETAKS Balans Passiva TE BETALEN BELG. BELASTINGEN OP RESULT. Balans Passiva

6 ANDERE TE BETALEN BELG. BELASTINGEN Balans Passiva TE BETALEN BUITENLANDSE BELASTINGEN Balans Passiva TE BETALEN B.V. Balans Passiva TE BETALEN R.S.Z. Balans Passiva VOORSCHOT R.S.Z. Balans Passiva TE BETALEN WEDDE Balans Passiva TE BETALEN NETTOLONEN Balans Passiva GETROUWHEIDSZEGELS Balans Passiva PROVISIE VAKANTIEGELD Balans Passiva ANDERE SOCIALE SCHULDEN Balans Passiva 46 ONTVANGEN VOORUITBETALINGEN OP BESTEL. Balans Passiva ONTVANGEN VOORSCHOTTEN KLANTEN Balans Passiva 47 SCHULD. UIT DE BESTEM. V/H RESULTAAT Balans Passiva DIVIDENDEN EN TANTIEMES OVER. BOEKJAREN Balans Passiva DIVIDENDEN OVER HET BOEKJAAR Balans Passiva TANTIEMES OVER HET BOEKJAAR Balans Passiva ANDERE RECHTHEBBENDEN Balans Passiva 48 OVERIGE SCHULDEN Balans Passiva VERVALLEN OBLIGATIES EN COUPONS Balans Passiva BORGTOCHTEN ONTVANGEN IN CONTANTEN Balans Passiva L/R ZAAKVOERDER Balans Passiva TE BETALEN INTRESTEN Balans Passiva 49 OVERLOPENDE REKENINGEN Balans Passiva OVER TE DRAGEN KOSTEN Balans Passiva VERKREGEN OPBRENGSTEN Balans Passiva TOE TE REKENEN KOSTEN Balans Passiva OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN Balans Passiva VERSCHULDIGDE B.T.W. BTW Balans Passiva BTW IC VERWERVING BTW Balans Passiva B.T.W. MEDECONTRACTANT BTW Balans Passiva AFTREKBARE B.T.W. BTW Balans Passiva B.T.W. TE HERZIEN Balans Passiva BTW R/C Balans Passiva WACHTREKENINGEN Balans Passiva INTERNE BEREKENINGSREKENING Balans Passiva 5 GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Balans Activa 50 EIGEN AANDELEN Balans Activa EIGEN AANDELEN Balans Activa 51 AANDELEN Balans Activa AANDELEN/ AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa NIET OPGEVRAAGDE BEDRAGEN (-) Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 52 VASTRENTENDE EFFECTEN Balans Activa VASTRENT. EFFECTEN/ AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa

7 53 TERMIJNDEPOSITO'S Balans Activa TERMIJNDEPOSITO'S OP MEER DAN EEN JAAR Balans Activa TERM.DEPOSITO'S OP MIN. M. EN MAX. J Balans Activa TERMIJNDEPOSITO'S OP TEN HOOGSTE MAAND Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 54 TE INCASSEREN VERVALLEN WAARDE Balans Activa TE INCASSEREN BANKCHEQUES Balans Activa TE INCASSEREN COUPONS Balans Activa 55 KREDIETINSTELLINGEN Balans Activa ZICHTREKENING Balans Activa SPAARREKENING Balans Activa SPAARREKENING Balans Activa RENTEREKENING Balans Activa GEACTEERDE WAARDEVERMINDERINGEN Balans Activa 56 POSTCHEQUE - EN GIRODIENST Balans Activa REKENING - COURANT Balans Activa UITGESCHREVEN CHEQUES (-) Balans Activa 57 KASSA'S Balans Activa KAS Balans Activa MAALTIJDCHEQUES VOORRAAD Balans Activa 58 INTERNE OVERBOEKINGEN Balans Activa INTERNE OVERBOEKINGEN Balans Activa BETALINGEN KLANTEN BANCONTACT Balans Activa BETALINGEN KLANTEN VISA Balans Activa BETALING LEVERANCIERS DMV VISA Balans Activa OVERGANGSREKENING Overschrijving Balans Activa 6 KOSTEN Winst_verlies Kosten 60 HANDELSGOEDEREN, GROND- EN HULPSTOFFEN Winst_verlies Kosten ALGEMENE ONDERAANNEMINGEN Winst_verlies Kosten AANKOPEN VAN HANDELSGOEDEREN Winst_verlies Kosten AANKOPEN VAN HANDELSGOEDEREN Winst_verlies Kosten AANKOPEN VAN HANDELSGOEDEREN Winst_verlies Kosten AANKOPEN HANDELSGOEDEREN IC Winst_verlies Kosten GEMEENSCHAP KOSTEN ONR GOED VR VERKOOP Winst_verlies Kosten VOORRAADWIJZINGEN VAN GRONDSTOFFEN Winst_verlies Kosten VOORRAADWIJZINGEN VAN HULPSTOFFEN Winst_verlies Kosten VOORRAADWIJZINGEN VAN HANDELSGOEDEREN Winst_verlies Kosten VOORRAADW. VAN ONR. GOED. BEST.VR VERK. Winst_verlies Kosten 61 DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN Winst_verlies Kosten HUUR GEBOUWEN Winst_verlies Kosten RECHT VAN OPSTAL Winst_verlies Kosten HUUR INSTALLATIES Winst_verlies Kosten HUUR ROLLEND MATERIEEL PW Winst_verlies Kosten INTREST HUUR ROLLEND MATERIEEL PW Winst_verlies Kosten HUUR AFVALCONTAINER Winst_verlies Kosten

8 HUUR PERSONENWAGEN Winst_verlies Kosten HUUR GARAGE Winst_verlies Kosten ONDERHOUD & HERSTELLING GEBOUWEN Winst_verlies Kosten ONDERHOUD & HERSTELLING MATERIAAL Winst_verlies Kosten BEVEILIGING Winst_verlies Kosten ONDERHOUD & HERSTELLING PW Winst_verlies Kosten ONDERHOUD & HERSTELLING PW Winst_verlies Kosten ONDERHOUD & HERSTELLING PW Winst_verlies Kosten PARKING Winst_verlies Kosten ONDERHOUD & HERSTELLING LICHTE VRACHT Winst_verlies Kosten DRUKWERK & KANTOORBEHOEFTEN Winst_verlies Kosten BOEKEN & DOCUMENTATIE Winst_verlies Kosten ABONNEMENTEN Winst_verlies Kosten KLEIN MATERIAAL & BENODIGDHEDEN Winst_verlies Kosten ETALAGE & DECORATIE Winst_verlies Kosten ONDERHOUDSPRODUCTEN Winst_verlies Kosten ANTI-VUILMATTEN Winst_verlies Kosten VERBRUIK WATER Winst_verlies Kosten VERBRUIK GAS Winst_verlies Kosten VERBRUIK ELECTRICITEIT Winst_verlies Kosten VERBRUIK STOOKOLIE Winst_verlies Kosten INFORMATICA PRESTATIES Winst_verlies Kosten COMMISSIES Winst_verlies Kosten COMMISSIES VISA Winst_verlies Kosten ERELOON BOEKHOUDING Winst_verlies Kosten ERELOON ARCHITECTEN Winst_verlies Kosten ERELOON GENEESHEREN Winst_verlies Kosten ERELOON DIERENARTSEN Winst_verlies Kosten ERELOON DESKUNDIGEN Winst_verlies Kosten ERELOON ADVOCATEN Winst_verlies Kosten ERELOON NOTARISSEN Winst_verlies Kosten ERELOON GERECHTSDEURWAARDERS Winst_verlies Kosten SOCIAAL SECRETARIAAT Winst_verlies Kosten BEROEPSBIJDRAGEN Winst_verlies Kosten STUDIE- & CONGRESKOSTEN Winst_verlies Kosten BEURZEN & TENTOONSTELLINGEN Winst_verlies Kosten VERZEKERING LICHTE VRACHT Winst_verlies Kosten VERZEKERING PW Winst_verlies Kosten VERZEKERING PW Winst_verlies Kosten VERZEKERING BRAND Winst_verlies Kosten VERZEKERING DIEFSTAL Winst_verlies Kosten VERZEKERING TEGEN BEDRIJFSRISICO Winst_verlies Kosten VERZEKERING STORM/HAGEL/WIND Winst_verlies Kosten VERZEKERING BA Winst_verlies Kosten VERZEKERING DIVERSE Winst_verlies Kosten VERVOERKOSTEN/TRANSPORTKOSTEN Winst_verlies Kosten

9 POSTKOSTEN Winst_verlies Kosten TELEFOONKOSTEN Winst_verlies Kosten INTERNETKOSTEN Winst_verlies Kosten GSM KOSTEN Winst_verlies Kosten WETTELIJKE FORMALITEITEN Winst_verlies Kosten BEROEPSKLEDIJ SPECIFIEK Winst_verlies Kosten BRANDSTOF PW Winst_verlies Kosten BRANDSTOF LICHTE VRACHT Winst_verlies Kosten PUBLICITEIT Winst_verlies Kosten GESCHENKEN Winst_verlies Kosten ONTHAALKOSTEN Winst_verlies Kosten RESTAURANTKOSTEN Winst_verlies Kosten REIS -EN VERBLIJFKOSTEN Debet Winst_verlies Kosten UITZENDKRACHTEN PERSONEN Winst_verlies Kosten BEZOLDIG. VAN BESTUURDERS EN ZAAKVOEDERS Winst_verlies Kosten SOCIALE BIJDRAGEN BESTUURDERS/ZAAKV Winst_verlies Kosten VAPZ ZKV Winst_verlies Kosten VAA ZKV Winst_verlies Kosten VAA ZKV AANGEGEVEN Winst_verlies Kosten 62 BEZOLDIGINGEN, SOC. LASTEN EN PENSIOENEN Winst_verlies Kosten BEZOLDIGINGEN BEDIENDEN Winst_verlies Kosten BEZOLDIGINGEN ARBEIDERS Winst_verlies Kosten EINDEJAARSPREMIE Winst_verlies Kosten PATRONALE LASTEN Winst_verlies Kosten FONDS SLUITING ONDERNEMINGEN Winst_verlies Kosten FONDS HORECA Winst_verlies Kosten BIJDRAGE LOONMATIGING Winst_verlies Kosten WEERVERLET & GETROUWHEIDSZEGELS Winst_verlies Kosten SOLIDARITEITSFONDS Winst_verlies Kosten GETROUWHEIDSPREMIES Winst_verlies Kosten WOON- WERKVERKEER Winst_verlies Kosten GROEPSVERZEKERING Winst_verlies Kosten WETTELIJKE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN Winst_verlies Kosten INTERBEDRIJFSGENEESKUNDIGE DIENST Winst_verlies Kosten WERKKLEDIJ Winst_verlies Kosten PROVISIE VAKANTIEGELD Winst_verlies Kosten 63 AFSCHR.,W.VERMIND. EN VOORZ. VR RIS/KOST Winst_verlies Kosten AFSCHRIJVINGEN OP OPRICHTINGSKOSTEN Winst_verlies Kosten AFSCHRIJVINGEN OP IMMAT. VASTE ACTIVA Winst_verlies Kosten AFSCHRIJVINGEN OP MATER. VASTE ACTIVA Winst_verlies Kosten WAARDEVERMINDERINGEN OP IMMAT. V. ACTIVA Winst_verlies Kosten WAARDEVERMINDERINGEN OP MAT. V. ACTIVA Winst_verlies Kosten VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN Winst_verlies Kosten VOORZIENINGEN VOOR GROTE HERST & ONDERH Winst_verlies Kosten VOORZIENINGEN VOOR ANDERE RISICOS & KOST Winst_verlies Kosten 64 ANDERE BEDRIJFSKOSTEN Winst_verlies Kosten

10 MILIEUBELASTINGEN Winst_verlies Kosten VERKEERSBELASTINGEN PW Winst_verlies Kosten VERKEERSBELASTINGEN PW Winst_verlies Kosten NIET AFTREKBARE BTW BTW Winst_verlies Kosten VERKEERSBELASTINGEN LICHTE VRACHT Winst_verlies Kosten ONROERENDE VOORHEFFINGEN Winst_verlies Kosten PROVINCIALE & GEMEENTELIJKE TAKSEN Winst_verlies Kosten BILLIJKE VERGOEDING Winst_verlies Kosten SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP Winst_verlies Kosten SABAM BIJDRAGE Winst_verlies Kosten MINDERWAARDE COURANTE REALISATIE VA Winst_verlies Kosten AFTREKBARE PROPORTIONELE BTW BOETES Winst_verlies Kosten NIET AFTREKBARE VERKEERSBOETES Winst_verlies Kosten NIET AFTREKBARE NIET PROP BTW BOETES Winst_verlies Kosten 65 FINANCIELE KOSTEN Winst_verlies Kosten INTREST LENING Winst_verlies Kosten INTREST LENING Winst_verlies Kosten INTREST LENING Winst_verlies Kosten DEBETINTRESTEN BANK Winst_verlies Kosten DISCONTOKOSTEN OP VORDERINGEN Betalingsverschil Winst_verlies Kosten NEGATIEVE BETALINGSVERSCHILLEN Betalingsverschil Winst_verlies Kosten ANDERE WISSELRESULTATEN Betalingsverschil Winst_verlies Kosten BANKKOSTEN Winst_verlies Kosten KORTING KLANTEN Winst_verlies Kosten NALATIGHEIDSINTRESTEN Winst_verlies Kosten KREDIETBEPERKING LEVERANCIERS Winst_verlies Kosten NIET BELASTBARE BANKKOSTEN Betalingsverschil Winst_verlies Kosten BANKKOSTEN BTW GEBONDEN Betalingsverschil Winst_verlies Kosten ANDERE FINANCIELE KOSTEN Betalingsverschil Winst_verlies Kosten 66 UITZONDERLIJKE KOSTEN Winst_verlies Kosten UITZ. AFSCHR. WAARDEV. OP OPRICHTINGSK. Winst_verlies Kosten UITZ. AFSCH. WAARDEV. OP IMM. VASTE ACT. Winst_verlies Kosten UITZ. AFSCH. WAARDEV. OP MATER. V. ACT. Winst_verlies Kosten WAARDEVERMIND. OP FINANC. VASTE ACTIVA Winst_verlies Kosten VOORZ. UITZ. RISIC.-KOSTEN/ TOEVOEGINGEN Winst_verlies Kosten VOORZ. UITZ. RISIC.-KOSTEN/ BESTEDINGEN Winst_verlies Kosten MINDERWAARDEN OP REAL. VASTE ACTIVA Winst_verlies Kosten ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN Winst_verlies Kosten SCHADEVERGOEDINGEN Winst_verlies Kosten UITZ. KOST. ALS HERSTRUCT.KOSTEN Winst_verlies Kosten 67 BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Winst_verlies Kosten VOORAFBETALING BELASTINGEN Winst_verlies Kosten GEACTIVEERDE VOORAFBETALING Winst_verlies Kosten ROERENDE VOORHEFFING Winst_verlies Kosten GEACTIVEERDE ROERENDE VOORHEFFING Winst_verlies Kosten BELASTING WINST VORIGE AJ Winst_verlies Kosten

11 GERAAMDE BELASTINGEN Winst_verlies Kosten 68 OVERBOEK. UITGEST. BELAST./ BELASTV. RES Winst_verlies Kosten OVERBOEK. NAAR UITGESTELDE BELASTINGEN Winst_verlies Kosten OVERBOEK. NAAR BELASTINGVRIJE RESERVES Winst_verlies Kosten 69 RESULTAATVERWERKING Winst_verlies Kosten OVERDRAGEN VERLIES VAN VORIGE BOEKJAAR Winst_verlies Kosten TOEVOEG. AAN KAPITAAL EN AANGIFTEPREMIE Winst_verlies Kosten TOEVOEGING AAN DE WETTELIJKE RESERVE Winst_verlies Kosten TOEVOEGING AAN DE OVERIGE RESERVES Winst_verlies Kosten OVER TE DRAGEN WINST Winst_verlies Kosten VERGOEDING VAN HET KAPITAAL Winst_verlies Kosten BESTUURDERS OF ZAAKVOEDERS Winst_verlies Kosten ANDERE RECHTHEBBENDEN Winst_verlies Kosten 7 OPBRENGSTEN Winst_verlies Omzet 70 OMZET Winst_verlies Omzet OMZET % Winst_verlies Omzet OMZET % Winst_verlies Omzet OMZET % Winst_verlies Omzet OMZET % Winst_verlies Omzet DAGONTVANGSTEN % Winst_verlies Omzet DAGONTVANGSTEN % Winst_verlies Omzet DAGONTVANGSTEN % Winst_verlies Omzet DAGONTVANGSTEN % Winst_verlies Omzet RECUPERATIE KOSTEN BIJ DERDEN Winst_verlies Omzet OMZET MEDECONTRACTANT Winst_verlies Omzet ONTVANGEN HUUR Winst_verlies Omzet VERKOOP VAST ACTIEF Winst_verlies Omzet 71 WIJZIGING. VOORR. EN BESTEL. IN UITVOER. Winst_verlies Omzet 72 GEPRODUCEERDE VASTE ACTIVA Winst_verlies Omzet 74 ANDERE BEDRIJFSOPBRENGESTEN Winst_verlies Omzet BEDRIJFSSUBSIDIES EN COMPENS. BEDRAGEN Winst_verlies Omzet MEERW. OP COUR. REAL. MAT. VASTE ACTIVA Winst_verlies Omzet MEERW. OP REAL. VAN HANDELSVORDERINGEN Winst_verlies Omzet RECUPERATIE PERSONEELSKOSTEN Winst_verlies Omzet TERUGGAVE FONDS BESTAANSZEKERHEID Winst_verlies Omzet RECUPERATIE MC DEEL WN Winst_verlies Omzet VRIJSTELLING B.V. Winst_verlies Omzet LAGE LONEN Winst_verlies Omzet MARIBEL Winst_verlies Omzet COMMISSIES LEVERANCIERS Winst_verlies Omzet ONTVANGEN SCHADEVERGOEDING Winst_verlies Omzet PREMIE ONTVANGEN VAN VERZEKERING Winst_verlies Omzet VOORDELEN ALLE AARD Winst_verlies Omzet 75 FINANCIELE OPBRENGSTEN Winst_verlies Omzet OPBRENGSTEN FIN. VA Winst_verlies Omzet

12 CREDITINTRESTEN ZICHTREKENING Winst_verlies Omzet POSITIEVE BETALINGSVERSCHILLEN Betalingsverschil Winst_verlies Omzet ANDERE WISSELRESULTATEN Betalingsverschil Winst_verlies Omzet RESULT. UIT OMREKENING VREEMDE VALUTA Winst_verlies Omzet KORTING LEVERANCIERS Winst_verlies Omzet DIVERSE FINANCIELE OPBRENGSTEN Winst_verlies Omzet VOORDELIG BETALINGSVERSCHIL Winst_verlies Omzet VERKREGEN DISKONTO'S Betalingsverschil Winst_verlies Omzet 76 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN Winst_verlies Omzet 77 REGUL. BELAST. EN TERUGN. FISC. VOORZ. Winst_verlies Omzet 78 ONTTREK. BELASTVRIJE RES. /UITGES. BEL. Winst_verlies Omzet 79 RESULTAAT VERWERKING Winst_verlies Omzet OVERGEDRAGEN WINST VORIG BOEKJAAR Winst_verlies Omzet OVER TE DRAGEN VERLIES Winst_verlies Omzet

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR Bijlage 1. Rekeningenstelsel Bijlage 1. REKENINGENSTELSEL 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal 10000 Geplaatst kapitaal 10100 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Financieel verslag. NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Financieel verslag. NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Financieel verslag 2015 NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1210 Sint-Joost-ten-Node BE 0836.324.003 Boekhoudkantoor Q-bus cvba Grote Steenweg 110 2600 Berchem BE 0475.875.347

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Burgerlijke vennootschap met handelsvorm Erkende Boekhouder-Fiscalist onder nummer 70076537 VICOMA BVBA JAARREKENING 02.06.2010 31.12.2011 Tongersesteenweg 45 3723 Guigoven

Nadere informatie

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 1 604 000 Aankoop handelsgoederen 64.000 64.000 411 000 Aftrekbare BTW op aankopen 3.840 418 000 Borchtochten leeggoed 1.500 440 000 a/ Leveranciers 69.340

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

Alle in het K.B. vermelde rekeningnummers en benamingen zijn in het vet afgedrukt

Alle in het K.B. vermelde rekeningnummers en benamingen zijn in het vet afgedrukt Deloitte Fiduciaire Kortrijksesteenweg 1146 9051 Gent Belgium Tel. + 32 9 393 75 85 Fax + 32 9 393 75 80 www.deloitte-fiduciaire.be Vereenvoudigd Rekeningenstelsel Uitwerking op basis van het KB van 12

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel voor ondernemingen bepaald.

Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel voor ondernemingen bepaald. Deel 4 A: Officiëel Minimum Algemeen Rekeningenstelsel volgens Koninklijke Besluiten (beperkt tot 1 t/m 7) Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

TOTAAL ACTIEF 4.940.398,92

TOTAAL ACTIEF 4.940.398,92 SOLECO - Pagina. 1/5 BALANS EUR PER 31 DECEMBER 2010 ACTIEF OPRICHT.KOST,V.A.&VORDER.>1JR 157.493,55 IMMATERIELE VASTE ACTIVA -33,60 211209 Afschr. Licenties -33,60 TERREINEN EN GEBOUWEN -421,90 221019

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et Administratie: 7841 - Gemeenschapscentrum De Pianofabriek VZW Datum: 31 maart 2015 door Hilde Kenens Balans / Resultaatrekening Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2016

Interne Balans VZW Boekjaar 2016 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 454,38 Materiële vaste activa Installaties; machines en uitrusting Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 23 231 23101000 23102000 23190000 23191000 23192000 Computerhardware

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 31/12/2016 ACTIVA VASTE ACTIVA III. MATERIELE VASTE ACTIVA B. INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 232000 UITRUSTING 3.821,43 D 3.821,43 3.821,43 3.821,43 232900

Nadere informatie

Bijlage Rekeningenstelsel

Bijlage Rekeningenstelsel Bijlage Rekeningenstelsel Analytisch boekhouden en kostencalculatie. Twaalfde herziene editie W. Bruggeman, E. De Lembre, P. Everaert, W. Georges, R. Paemeleire en E. Van Geyt 2011 Intersentia Antwerpen

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Vlaamse Bridge Liga VZW

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Vlaamse Bridge Liga VZW Jaarrapport Onderneming Vlaamse Bridge Liga VZW 0417.758.412 Rapporteringsperiode 1 JANUARI 2016-31 DECEMBER 2016 Inhoudstafel Balans 2 Resultatenrekening 4 Resultaatverwerking 7 Afschrijvingstabel 2016

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

JAARREKENING 2010 per 31/12/2010

JAARREKENING 2010 per 31/12/2010 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 2600 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 0832.645.030 JAARREKENING per 31/12/ Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen 4. Specificatie

Nadere informatie

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998)

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 OPENINGSJOURNAAL Blz. 1 Overdracht 0.00 0.00 1 01/01/1998 G 604000 Aankopen van handelsgoederen 5 670 000.00 G 220000 Terreinen en gebouwen 4 000

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Vereenvoudigd Rekeningenstelsel

Vereenvoudigd Rekeningenstelsel Vereenvoudigd Rekeningenstelsel Uitwerking op basis van het KB van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel Deloitte Fiduciaire Alle in het K.B. vermelde

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015 BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, 43 1970 Wezembeek-Oppem ACTIVA BALANS PER 31 DECEMBER 2015 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 230000 Installaties, machines en uitrusting 2.776,11 230009

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling OEFENING 5.18 Hierna volgt de oplossing van oefening 5.18 p. 452. Achtereenvolgens zijn in dit rapport opgenomen: 1. Het openingsjournaal (dat is de loutere inboeking van de voorlopige proef- en saldibalans

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie