Nummer Naam Balans of Resultaat Activa of Passiva Activa type (optioneel) Passiva type (optioneel) Omzet of Kosten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer Naam Balans of Resultaat Activa of Passiva Activa type (optioneel) Passiva type (optioneel) Omzet of Kosten"

Transcriptie

1 1 EIG. VERMOG.,VOORZ. V. RIS./ KOST./SCHUL Balans Passiva 10 KAPITAAL Balans Passiva GEPLAATST KAPITAAL Balans Passiva NIET OPGEVRAAGD KAPITAAL (-) Balans Passiva 11 UITGIFTEPREMIES Balans Passiva UITGIFTEPREMIES Balans Passiva 12 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN Balans Passiva HERWAARDERINGSMEERW. OP IMMAT. VASTE ACT Balans Passiva HERWAARDERINGSMEERW. OP MAT. VASTE ACT. Balans Passiva HERWAARDERINGSMEERW. OP FIN. VASTE ACT. Balans Passiva HERWAARDERINGSMEERW. OP VOORRADEN Balans Passiva TERUGNEMING V. WAARDERINGSM. OP GELDBEL. Balans Passiva 13 RESERVES Balans Passiva WETTELIJKE RESERVE Balans Passiva RESERVES VOOR EIGEN AANDELEN Balans Passiva ANDERE ONBESCHIKBARE RESERVES Balans Passiva BELASTINGVRIJE RESERVES Balans Passiva BESCHIKBARE RESERVES Balans Passiva 14 OVERDRAGEN WINST(OF OVERDRAGEN VERLIES) Balans Passiva OVERDRAGEN WINST Balans Passiva OVERGEDRAGEN VERLIES Balans Passiva OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT Overdracht Balans Passiva 15 KAPITAALSUBSIDIES Balans Passiva KAPITAALSUBSIDIES Balans Passiva 16 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Balans Passiva VOORZ. VR. PENSIOEN EN SOORTG.VERPLICHT. Balans Passiva VOORZIENINGEN VOOR BELASTINGEN Balans Passiva VOORZ. VR. GR. HERSTELL. EN ONDERHOUDSW. Balans Passiva VOORZIENING VOOR LIJFRENTE Balans Passiva VOORZ. VR. OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN Balans Passiva DIVERSE VOORZIENINGEN Balans Passiva UITG. BELASTINGEN OP KAPITAALSUBSIDIES Balans Passiva UITG. BEL. OP GEREAL. MEERW. OP IM. V.A. Balans Passiva UITG. BEL. OP GEREAL. MEERW. OP MAT.V.A. Balans Passiva UITG. BEL. OP GER. MEERW. OP EFFECT. BOP Balans Passiva BUITENL. UITGESTELDE BELASTINGEN Debet/Credi Balans Passiva 17 SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR Balans Passiva ACHTERGESTELDE CONVERTEERBARE LENINGEN Balans Passiva ACHTERGESTELDE NIET CONVERTEERBARE LEN. Balans Passiva NIET ACHTERG. CONVERTEERB. OBLIGATIELEN. Balans Passiva NIET ACHTERG. NIET CONV.OBLIGATIELEN. Balans Passiva LEASINGSCHULDEN EN SOORTGELIJKE Balans Passiva FINANCIERING >JR Balans Passiva FINANCIERING >JR Balans Passiva FINANCIERING >JR Balans Passiva OVERIGE LENINGEN Balans Passiva

2 HANDELSSCHULDEN / LEVERANCIERS Balans Passiva HANDELSSCHULDEN / TE BETALEN WISSELS Balans Passiva ONTV. VOORUITBETALINGEN OP BESTELLINGEN Balans Passiva BORGTOCHTEN ONTVANGEN IN CONTANTEN Balans Passiva OVERIGE SCHULDEN Balans Passiva 2 OPRICHTINGSKOSTEN / V.ACT./ VORD. + J. Balans Activa 20 OPRICHTINGSKOSTEN Balans Activa KOST.VAN OPRICHTING EN KAPITAALVERHOGING Balans Activa AFSCHRIJVING OPRICHTINGSKOSTEN Balans Activa 21 IMMATERIELE VASTE ACTIVA Balans Activa KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING Balans Activa CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES Balans Activa GOODWILL Balans Activa AFSCHRIJVING GOODWILL Balans Activa VOORUITBETALINGEN Balans Activa MEERPRIJS M.B.T. AANSCHAFFING DEELNEMING Balans Activa 22 TERREINEN EN GEBOUWEN Balans Activa TERREINEN Balans Activa AFSCHRIJVING TERREINEN Balans Activa AANKOOPKOSTEN TERREIN Balans Activa GEBOUWEN Balans Activa AFSCHRIJVING GEBOUWEN Balans Activa AANKOOPKOSTEN GEBOUW Balans Activa INRICHTING BUREEL Balans Activa AFSCHRIJVING INRICHTING BUREEL Balans Activa INRICHTING GEBOUW Balans Activa AFSCHRIJVING INRICHTING GEBOUW Balans Activa OVER. ZAKEL. RECHT. OP ONROERENDE GOED. Balans Activa 23 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING Balans Activa INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING Balans Activa AFSCHRIJVING INSTALL., MACH. EN UITRUSTI Balans Activa MATERIAAL % Balans Activa AFSCHRIJVING MATERIAAL % Balans Activa MATERIAAL % Balans Activa AFSCHRIJVING MATERIAAL % Balans Activa UITRUSTING Balans Activa AFSCHRIJVING UITRUSTING Balans Activa VERVANGINGSSTUKKEN Balans Activa AFSCHIJVING VERVANGINGSSTUKKEN Balans Activa SOFTWARE Balans Activa AFSCHRIJVING SOFTWARE Balans Activa 24 MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL Balans Activa KANTOORMEUBILAIR & -BENODIGDHEDEN Balans Activa AFSCHRIJVING KANTOORMEUBILAIR Balans Activa ROLLEND MATERIEEL Balans Activa

3 AFSCHRIJVING ROLLEND MATERIAAL Balans Activa 25 V. A. IN LEASING OF OP GR. SOORTG. RECHT Balans Activa TERREINEN EN GEBOUWEN Balans Activa INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING Balans Activa MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL Balans Activa 26 OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA Balans Activa OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA Balans Activa 27 V. A. IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN Balans Activa VASTE ACTIVA IN AANBOUW Balans Activa GESTORTE VOORUITBET. V.A. IN AANBOUW Balans Activa 28 FINANCIELE VASTE ACTIVA Balans Activa DEELN. IN VERB. ONDERN./AANSCHAFFINGSW. Balans Activa NOG TE STORTEN BEDRAGEN(-) Balans Activa GEBOEKTE MEERWAARDEN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa VORDERING OP REKENING Balans Activa TE INNEN WISSELS Balans Activa VASTRENTENDE EFFECTEN Balans Activa DUBIEUZE DEBITEUREN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa NOG TE STORTEN BEDRAGEN (-) Balans Activa GEBOEKTE MEERWAARDEN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa VORDERINGEN OP REKENING Balans Activa TE INNEN WISSELS Balans Activa VASTRENTENDE EFFECTEN Balans Activa DUBIEUZE DEBITEUREN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa NOG TE STORTEN BEDRAGEN (-) Balans Activa GEBOEKTE MEERWAARDEN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa VORDERINGEN OP REKENING Balans Activa TE INNEN WISSELS Balans Activa VASTRENTENDE EFFECTEN Balans Activa DUBIEUZE DEBITEUREN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa BORGTOCHTEN BETAALD IN CONTANTEN Balans Activa PROVISIE MEDE-EIGENAARS Balans Activa 29 VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR Balans Activa HANDELSDEBITEUREN Balans Activa TE INNEN WISSELS Balans Activa VOORUITBETALINGEN Balans Activa DUBIEUZE DEBITEUREN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa

4 VORDERINGEN OP REKENING Balans Activa TE INNEN WISSELS Balans Activa DUBIEUZE DEBITEUREN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 3 VOORRADEN EN BESTEL. IN UITVOERING Balans Activa 30 GRONDSTOFFEN Balans Activa GRONDSTOFFEN/ AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 31 HULPSTOFFEN Balans Activa HULPSTOFFEN/ AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 32 GOEDEREN IN BEWERKING Balans Activa GOED. IN BEW./ AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 33 GEREED PRODUKT Balans Activa GEREED PRODUKT/ AANSCHAFFINGSW. Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 34 HANDELSGOEDEREN Balans Activa VOORRAAD HANDELSGOEDEREN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN Balans Activa 35 ONROERENDE GOEDEREN BESTEMD VR VERKOOP Balans Activa ONR. GOED. VERK./ AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 36 VOORUITBETALINGEN OP VOORRAADINKOPEN Balans Activa VOORUITBETALINGEN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 37 BESTELLINGEN IN UITVOERING Balans Activa BESTEL. IN UITV./ AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 4 VORDER. EN SCHULD. OP TEN HOOGSTE EEN J. Balans Activa 40 HANDELSVORDERINGEN Balans Activa KLANTEN Klant Balans Activa TE INNEN WISSELS Balans Activa OP TE STELLEN FACTUREN Balans Activa TE INNEN OPBRENGSTEN Balans Activa VOORUITBETALINGEN Balans Activa DUBIEUZE DEBITEUREN Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 41 OVERIGE VORDERINGEN Balans Activa OPGEVRAAGD, NIET GESTORD KAPITAAL Balans Activa TERUG TE VORDEREN BTW Balans Activa TERUG TE VORDEREN BTW OP FIN. VERRICHT. Betalingsverschil Balans Activa LOPENDE REKENING ADMINISTRATIE BTW Balans Activa TERUG TE VORDEREN BELAST. IN LAND OORSP. BTW Balans Activa

5 EGALISATIETAKS Balans Activa TERUG TE VORD. BELGISCHE WINSTBELAST. Balans Activa TERUG TE VORD. BELASTINGEN Balans Activa TERUG TE VORD. BUITENLANDSE BELASTINGEN Balans Activa TE INNEN OPBRENGSTEN Balans Activa DIVERSE VORDERINGEN Balans Activa VOORSCHOT AANKOOP ONROEREND GOED Balans Activa DUBIEUZE DEBITEUREN Balans Activa WAARBORG VERPAKKING Balans Activa OVER. VORDER./ GEBOEKTE WAARDEV. (-) Balans Activa 42 SCHULD. OP MR DAN EEN J. BINN.HET J. VER Balans Passiva FINANCIERING Balans Passiva FINANCIERING Balans Passiva FINANCIERING Balans Passiva LENING VOORAFBETALING Balans Passiva SCHULDEN HUUR FINANCIERINGEN EN GELIJKG. Balans Passiva KREDIETINSTELLINGEN Balans Passiva OVERIGE LENINGEN Balans Passiva HANDELSSCHULDEN Balans Passiva VOORUITBETALINGEN ONTVANGEN OP BESTEL. Balans Passiva BORGTOCHTEN ONTVANGEN IN CONTANTEN Balans Passiva DIVERSE SCHULDEN Balans Passiva 43 FINANCIELE SCHULDEN Balans Passiva KREDIETINSTEL./ LENING. OP REK. MET V.T. Balans Passiva KREDIETINSTELLINGEN/ PROMESSEN Balans Passiva KREDIETINSTELLINGEN/ ACCEPTKREDIETEN Balans Passiva KREDIETINST./ SCHULD. IN REKEN.-COURANT Balans Passiva KREDIETINSTELLINGEN/ OVERIGE LENINGEN Balans Passiva 44 HANDELSSCHULDEN Balans Passiva LEVERANCIERS Leverancier Balans Passiva TE BETALEN WISSELS Balans Passiva TE ONTVANGEN FACTUREN Balans Passiva 45 SCHULD. M.B.T. BELAST, BEZOLD, SOC. LAST Balans Passiva GERAAMDE BELGISCHE BELASTINGEN OP RESULT Balans Passiva ANDERE GERAAMDE BELGISCHE BELASTINGEN Balans Passiva GERAAMDE BUITENLANDSE BELASTINGEN Balans Passiva TE BETALEN RV Balans Passiva TE BETALEN BTW BTW Balans Passiva TE BETALEN BTW OP EEG AANKOPEN Balans Passiva LOPENDE REKENING BTW ADMINISTRATIE Balans Passiva TE BETALEN BTW MEDEKONTRAKTANT Balans Passiva TE BETALEN BTW M.B.T. VERLEGINGEN BTW Balans Passiva BTW TE BETALEN IN LAND VAN BESTEMMING BTW Balans Passiva TE BETALEN EGALISATIETAKS Balans Passiva TE BETALEN BELG. BELASTINGEN OP RESULT. Balans Passiva

6 ANDERE TE BETALEN BELG. BELASTINGEN Balans Passiva TE BETALEN BUITENLANDSE BELASTINGEN Balans Passiva TE BETALEN B.V. Balans Passiva TE BETALEN R.S.Z. Balans Passiva VOORSCHOT R.S.Z. Balans Passiva TE BETALEN WEDDE Balans Passiva TE BETALEN NETTOLONEN Balans Passiva GETROUWHEIDSZEGELS Balans Passiva PROVISIE VAKANTIEGELD Balans Passiva ANDERE SOCIALE SCHULDEN Balans Passiva 46 ONTVANGEN VOORUITBETALINGEN OP BESTEL. Balans Passiva ONTVANGEN VOORSCHOTTEN KLANTEN Balans Passiva 47 SCHULD. UIT DE BESTEM. V/H RESULTAAT Balans Passiva DIVIDENDEN EN TANTIEMES OVER. BOEKJAREN Balans Passiva DIVIDENDEN OVER HET BOEKJAAR Balans Passiva TANTIEMES OVER HET BOEKJAAR Balans Passiva ANDERE RECHTHEBBENDEN Balans Passiva 48 OVERIGE SCHULDEN Balans Passiva VERVALLEN OBLIGATIES EN COUPONS Balans Passiva BORGTOCHTEN ONTVANGEN IN CONTANTEN Balans Passiva L/R ZAAKVOERDER Balans Passiva TE BETALEN INTRESTEN Balans Passiva 49 OVERLOPENDE REKENINGEN Balans Passiva OVER TE DRAGEN KOSTEN Balans Passiva VERKREGEN OPBRENGSTEN Balans Passiva TOE TE REKENEN KOSTEN Balans Passiva OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN Balans Passiva VERSCHULDIGDE B.T.W. BTW Balans Passiva BTW IC VERWERVING BTW Balans Passiva B.T.W. MEDECONTRACTANT BTW Balans Passiva AFTREKBARE B.T.W. BTW Balans Passiva B.T.W. TE HERZIEN Balans Passiva BTW R/C Balans Passiva WACHTREKENINGEN Balans Passiva INTERNE BEREKENINGSREKENING Balans Passiva 5 GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Balans Activa 50 EIGEN AANDELEN Balans Activa EIGEN AANDELEN Balans Activa 51 AANDELEN Balans Activa AANDELEN/ AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa NIET OPGEVRAAGDE BEDRAGEN (-) Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 52 VASTRENTENDE EFFECTEN Balans Activa VASTRENT. EFFECTEN/ AANSCHAFFINGSWAARDE Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa

7 53 TERMIJNDEPOSITO'S Balans Activa TERMIJNDEPOSITO'S OP MEER DAN EEN JAAR Balans Activa TERM.DEPOSITO'S OP MIN. M. EN MAX. J Balans Activa TERMIJNDEPOSITO'S OP TEN HOOGSTE MAAND Balans Activa GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-) Balans Activa 54 TE INCASSEREN VERVALLEN WAARDE Balans Activa TE INCASSEREN BANKCHEQUES Balans Activa TE INCASSEREN COUPONS Balans Activa 55 KREDIETINSTELLINGEN Balans Activa ZICHTREKENING Balans Activa SPAARREKENING Balans Activa SPAARREKENING Balans Activa RENTEREKENING Balans Activa GEACTEERDE WAARDEVERMINDERINGEN Balans Activa 56 POSTCHEQUE - EN GIRODIENST Balans Activa REKENING - COURANT Balans Activa UITGESCHREVEN CHEQUES (-) Balans Activa 57 KASSA'S Balans Activa KAS Balans Activa MAALTIJDCHEQUES VOORRAAD Balans Activa 58 INTERNE OVERBOEKINGEN Balans Activa INTERNE OVERBOEKINGEN Balans Activa BETALINGEN KLANTEN BANCONTACT Balans Activa BETALINGEN KLANTEN VISA Balans Activa BETALING LEVERANCIERS DMV VISA Balans Activa OVERGANGSREKENING Overschrijving Balans Activa 6 KOSTEN Winst_verlies Kosten 60 HANDELSGOEDEREN, GROND- EN HULPSTOFFEN Winst_verlies Kosten ALGEMENE ONDERAANNEMINGEN Winst_verlies Kosten AANKOPEN VAN HANDELSGOEDEREN Winst_verlies Kosten AANKOPEN VAN HANDELSGOEDEREN Winst_verlies Kosten AANKOPEN VAN HANDELSGOEDEREN Winst_verlies Kosten AANKOPEN HANDELSGOEDEREN IC Winst_verlies Kosten GEMEENSCHAP KOSTEN ONR GOED VR VERKOOP Winst_verlies Kosten VOORRAADWIJZINGEN VAN GRONDSTOFFEN Winst_verlies Kosten VOORRAADWIJZINGEN VAN HULPSTOFFEN Winst_verlies Kosten VOORRAADWIJZINGEN VAN HANDELSGOEDEREN Winst_verlies Kosten VOORRAADW. VAN ONR. GOED. BEST.VR VERK. Winst_verlies Kosten 61 DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN Winst_verlies Kosten HUUR GEBOUWEN Winst_verlies Kosten RECHT VAN OPSTAL Winst_verlies Kosten HUUR INSTALLATIES Winst_verlies Kosten HUUR ROLLEND MATERIEEL PW Winst_verlies Kosten INTREST HUUR ROLLEND MATERIEEL PW Winst_verlies Kosten HUUR AFVALCONTAINER Winst_verlies Kosten

8 HUUR PERSONENWAGEN Winst_verlies Kosten HUUR GARAGE Winst_verlies Kosten ONDERHOUD & HERSTELLING GEBOUWEN Winst_verlies Kosten ONDERHOUD & HERSTELLING MATERIAAL Winst_verlies Kosten BEVEILIGING Winst_verlies Kosten ONDERHOUD & HERSTELLING PW Winst_verlies Kosten ONDERHOUD & HERSTELLING PW Winst_verlies Kosten ONDERHOUD & HERSTELLING PW Winst_verlies Kosten PARKING Winst_verlies Kosten ONDERHOUD & HERSTELLING LICHTE VRACHT Winst_verlies Kosten DRUKWERK & KANTOORBEHOEFTEN Winst_verlies Kosten BOEKEN & DOCUMENTATIE Winst_verlies Kosten ABONNEMENTEN Winst_verlies Kosten KLEIN MATERIAAL & BENODIGDHEDEN Winst_verlies Kosten ETALAGE & DECORATIE Winst_verlies Kosten ONDERHOUDSPRODUCTEN Winst_verlies Kosten ANTI-VUILMATTEN Winst_verlies Kosten VERBRUIK WATER Winst_verlies Kosten VERBRUIK GAS Winst_verlies Kosten VERBRUIK ELECTRICITEIT Winst_verlies Kosten VERBRUIK STOOKOLIE Winst_verlies Kosten INFORMATICA PRESTATIES Winst_verlies Kosten COMMISSIES Winst_verlies Kosten COMMISSIES VISA Winst_verlies Kosten ERELOON BOEKHOUDING Winst_verlies Kosten ERELOON ARCHITECTEN Winst_verlies Kosten ERELOON GENEESHEREN Winst_verlies Kosten ERELOON DIERENARTSEN Winst_verlies Kosten ERELOON DESKUNDIGEN Winst_verlies Kosten ERELOON ADVOCATEN Winst_verlies Kosten ERELOON NOTARISSEN Winst_verlies Kosten ERELOON GERECHTSDEURWAARDERS Winst_verlies Kosten SOCIAAL SECRETARIAAT Winst_verlies Kosten BEROEPSBIJDRAGEN Winst_verlies Kosten STUDIE- & CONGRESKOSTEN Winst_verlies Kosten BEURZEN & TENTOONSTELLINGEN Winst_verlies Kosten VERZEKERING LICHTE VRACHT Winst_verlies Kosten VERZEKERING PW Winst_verlies Kosten VERZEKERING PW Winst_verlies Kosten VERZEKERING BRAND Winst_verlies Kosten VERZEKERING DIEFSTAL Winst_verlies Kosten VERZEKERING TEGEN BEDRIJFSRISICO Winst_verlies Kosten VERZEKERING STORM/HAGEL/WIND Winst_verlies Kosten VERZEKERING BA Winst_verlies Kosten VERZEKERING DIVERSE Winst_verlies Kosten VERVOERKOSTEN/TRANSPORTKOSTEN Winst_verlies Kosten

9 POSTKOSTEN Winst_verlies Kosten TELEFOONKOSTEN Winst_verlies Kosten INTERNETKOSTEN Winst_verlies Kosten GSM KOSTEN Winst_verlies Kosten WETTELIJKE FORMALITEITEN Winst_verlies Kosten BEROEPSKLEDIJ SPECIFIEK Winst_verlies Kosten BRANDSTOF PW Winst_verlies Kosten BRANDSTOF LICHTE VRACHT Winst_verlies Kosten PUBLICITEIT Winst_verlies Kosten GESCHENKEN Winst_verlies Kosten ONTHAALKOSTEN Winst_verlies Kosten RESTAURANTKOSTEN Winst_verlies Kosten REIS -EN VERBLIJFKOSTEN Debet Winst_verlies Kosten UITZENDKRACHTEN PERSONEN Winst_verlies Kosten BEZOLDIG. VAN BESTUURDERS EN ZAAKVOEDERS Winst_verlies Kosten SOCIALE BIJDRAGEN BESTUURDERS/ZAAKV Winst_verlies Kosten VAPZ ZKV Winst_verlies Kosten VAA ZKV Winst_verlies Kosten VAA ZKV AANGEGEVEN Winst_verlies Kosten 62 BEZOLDIGINGEN, SOC. LASTEN EN PENSIOENEN Winst_verlies Kosten BEZOLDIGINGEN BEDIENDEN Winst_verlies Kosten BEZOLDIGINGEN ARBEIDERS Winst_verlies Kosten EINDEJAARSPREMIE Winst_verlies Kosten PATRONALE LASTEN Winst_verlies Kosten FONDS SLUITING ONDERNEMINGEN Winst_verlies Kosten FONDS HORECA Winst_verlies Kosten BIJDRAGE LOONMATIGING Winst_verlies Kosten WEERVERLET & GETROUWHEIDSZEGELS Winst_verlies Kosten SOLIDARITEITSFONDS Winst_verlies Kosten GETROUWHEIDSPREMIES Winst_verlies Kosten WOON- WERKVERKEER Winst_verlies Kosten GROEPSVERZEKERING Winst_verlies Kosten WETTELIJKE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN Winst_verlies Kosten INTERBEDRIJFSGENEESKUNDIGE DIENST Winst_verlies Kosten WERKKLEDIJ Winst_verlies Kosten PROVISIE VAKANTIEGELD Winst_verlies Kosten 63 AFSCHR.,W.VERMIND. EN VOORZ. VR RIS/KOST Winst_verlies Kosten AFSCHRIJVINGEN OP OPRICHTINGSKOSTEN Winst_verlies Kosten AFSCHRIJVINGEN OP IMMAT. VASTE ACTIVA Winst_verlies Kosten AFSCHRIJVINGEN OP MATER. VASTE ACTIVA Winst_verlies Kosten WAARDEVERMINDERINGEN OP IMMAT. V. ACTIVA Winst_verlies Kosten WAARDEVERMINDERINGEN OP MAT. V. ACTIVA Winst_verlies Kosten VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN Winst_verlies Kosten VOORZIENINGEN VOOR GROTE HERST & ONDERH Winst_verlies Kosten VOORZIENINGEN VOOR ANDERE RISICOS & KOST Winst_verlies Kosten 64 ANDERE BEDRIJFSKOSTEN Winst_verlies Kosten

10 MILIEUBELASTINGEN Winst_verlies Kosten VERKEERSBELASTINGEN PW Winst_verlies Kosten VERKEERSBELASTINGEN PW Winst_verlies Kosten NIET AFTREKBARE BTW BTW Winst_verlies Kosten VERKEERSBELASTINGEN LICHTE VRACHT Winst_verlies Kosten ONROERENDE VOORHEFFINGEN Winst_verlies Kosten PROVINCIALE & GEMEENTELIJKE TAKSEN Winst_verlies Kosten BILLIJKE VERGOEDING Winst_verlies Kosten SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP Winst_verlies Kosten SABAM BIJDRAGE Winst_verlies Kosten MINDERWAARDE COURANTE REALISATIE VA Winst_verlies Kosten AFTREKBARE PROPORTIONELE BTW BOETES Winst_verlies Kosten NIET AFTREKBARE VERKEERSBOETES Winst_verlies Kosten NIET AFTREKBARE NIET PROP BTW BOETES Winst_verlies Kosten 65 FINANCIELE KOSTEN Winst_verlies Kosten INTREST LENING Winst_verlies Kosten INTREST LENING Winst_verlies Kosten INTREST LENING Winst_verlies Kosten DEBETINTRESTEN BANK Winst_verlies Kosten DISCONTOKOSTEN OP VORDERINGEN Betalingsverschil Winst_verlies Kosten NEGATIEVE BETALINGSVERSCHILLEN Betalingsverschil Winst_verlies Kosten ANDERE WISSELRESULTATEN Betalingsverschil Winst_verlies Kosten BANKKOSTEN Winst_verlies Kosten KORTING KLANTEN Winst_verlies Kosten NALATIGHEIDSINTRESTEN Winst_verlies Kosten KREDIETBEPERKING LEVERANCIERS Winst_verlies Kosten NIET BELASTBARE BANKKOSTEN Betalingsverschil Winst_verlies Kosten BANKKOSTEN BTW GEBONDEN Betalingsverschil Winst_verlies Kosten ANDERE FINANCIELE KOSTEN Betalingsverschil Winst_verlies Kosten 66 UITZONDERLIJKE KOSTEN Winst_verlies Kosten UITZ. AFSCHR. WAARDEV. OP OPRICHTINGSK. Winst_verlies Kosten UITZ. AFSCH. WAARDEV. OP IMM. VASTE ACT. Winst_verlies Kosten UITZ. AFSCH. WAARDEV. OP MATER. V. ACT. Winst_verlies Kosten WAARDEVERMIND. OP FINANC. VASTE ACTIVA Winst_verlies Kosten VOORZ. UITZ. RISIC.-KOSTEN/ TOEVOEGINGEN Winst_verlies Kosten VOORZ. UITZ. RISIC.-KOSTEN/ BESTEDINGEN Winst_verlies Kosten MINDERWAARDEN OP REAL. VASTE ACTIVA Winst_verlies Kosten ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN Winst_verlies Kosten SCHADEVERGOEDINGEN Winst_verlies Kosten UITZ. KOST. ALS HERSTRUCT.KOSTEN Winst_verlies Kosten 67 BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Winst_verlies Kosten VOORAFBETALING BELASTINGEN Winst_verlies Kosten GEACTIVEERDE VOORAFBETALING Winst_verlies Kosten ROERENDE VOORHEFFING Winst_verlies Kosten GEACTIVEERDE ROERENDE VOORHEFFING Winst_verlies Kosten BELASTING WINST VORIGE AJ Winst_verlies Kosten

11 GERAAMDE BELASTINGEN Winst_verlies Kosten 68 OVERBOEK. UITGEST. BELAST./ BELASTV. RES Winst_verlies Kosten OVERBOEK. NAAR UITGESTELDE BELASTINGEN Winst_verlies Kosten OVERBOEK. NAAR BELASTINGVRIJE RESERVES Winst_verlies Kosten 69 RESULTAATVERWERKING Winst_verlies Kosten OVERDRAGEN VERLIES VAN VORIGE BOEKJAAR Winst_verlies Kosten TOEVOEG. AAN KAPITAAL EN AANGIFTEPREMIE Winst_verlies Kosten TOEVOEGING AAN DE WETTELIJKE RESERVE Winst_verlies Kosten TOEVOEGING AAN DE OVERIGE RESERVES Winst_verlies Kosten OVER TE DRAGEN WINST Winst_verlies Kosten VERGOEDING VAN HET KAPITAAL Winst_verlies Kosten BESTUURDERS OF ZAAKVOEDERS Winst_verlies Kosten ANDERE RECHTHEBBENDEN Winst_verlies Kosten 7 OPBRENGSTEN Winst_verlies Omzet 70 OMZET Winst_verlies Omzet OMZET % Winst_verlies Omzet OMZET % Winst_verlies Omzet OMZET % Winst_verlies Omzet OMZET % Winst_verlies Omzet DAGONTVANGSTEN % Winst_verlies Omzet DAGONTVANGSTEN % Winst_verlies Omzet DAGONTVANGSTEN % Winst_verlies Omzet DAGONTVANGSTEN % Winst_verlies Omzet RECUPERATIE KOSTEN BIJ DERDEN Winst_verlies Omzet OMZET MEDECONTRACTANT Winst_verlies Omzet ONTVANGEN HUUR Winst_verlies Omzet VERKOOP VAST ACTIEF Winst_verlies Omzet 71 WIJZIGING. VOORR. EN BESTEL. IN UITVOER. Winst_verlies Omzet 72 GEPRODUCEERDE VASTE ACTIVA Winst_verlies Omzet 74 ANDERE BEDRIJFSOPBRENGESTEN Winst_verlies Omzet BEDRIJFSSUBSIDIES EN COMPENS. BEDRAGEN Winst_verlies Omzet MEERW. OP COUR. REAL. MAT. VASTE ACTIVA Winst_verlies Omzet MEERW. OP REAL. VAN HANDELSVORDERINGEN Winst_verlies Omzet RECUPERATIE PERSONEELSKOSTEN Winst_verlies Omzet TERUGGAVE FONDS BESTAANSZEKERHEID Winst_verlies Omzet RECUPERATIE MC DEEL WN Winst_verlies Omzet VRIJSTELLING B.V. Winst_verlies Omzet LAGE LONEN Winst_verlies Omzet MARIBEL Winst_verlies Omzet COMMISSIES LEVERANCIERS Winst_verlies Omzet ONTVANGEN SCHADEVERGOEDING Winst_verlies Omzet PREMIE ONTVANGEN VAN VERZEKERING Winst_verlies Omzet VOORDELEN ALLE AARD Winst_verlies Omzet 75 FINANCIELE OPBRENGSTEN Winst_verlies Omzet OPBRENGSTEN FIN. VA Winst_verlies Omzet

12 CREDITINTRESTEN ZICHTREKENING Winst_verlies Omzet POSITIEVE BETALINGSVERSCHILLEN Betalingsverschil Winst_verlies Omzet ANDERE WISSELRESULTATEN Betalingsverschil Winst_verlies Omzet RESULT. UIT OMREKENING VREEMDE VALUTA Winst_verlies Omzet KORTING LEVERANCIERS Winst_verlies Omzet DIVERSE FINANCIELE OPBRENGSTEN Winst_verlies Omzet VOORDELIG BETALINGSVERSCHIL Winst_verlies Omzet VERKREGEN DISKONTO'S Betalingsverschil Winst_verlies Omzet 76 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN Winst_verlies Omzet 77 REGUL. BELAST. EN TERUGN. FISC. VOORZ. Winst_verlies Omzet 78 ONTTREK. BELASTVRIJE RES. /UITGES. BEL. Winst_verlies Omzet 79 RESULTAAT VERWERKING Winst_verlies Omzet OVERGEDRAGEN WINST VORIG BOEKJAAR Winst_verlies Omzet OVER TE DRAGEN VERLIES Winst_verlies Omzet

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal

Nadere informatie

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011 OCMW WAASMUNSTER Jaarrekening 2011 Q&A - 2/10/2012 Inhoud De geconsolideerde balans per 31/12/2011 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011 Proef- en saldibalans per 31/12/2011 Schema van

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

Directoraat-generaal Gezondheidszorg

Directoraat-generaal Gezondheidszorg Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst financiering van de ziekenhuizen Eurostation Blok II Telefoon : 02 524 87 10 Victor Hortaplein 40 bus 10 Fax : 02 524 87 79 1060 Brussel Gegevensinzameling Budget

Nadere informatie

1ste bach TEW. Accountancy. 1ste en 2de semester. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.50 EUR

1ste bach TEW. Accountancy. 1ste en 2de semester. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.50 EUR 1ste bach TEW Accountancy 1ste en 2de semester Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 125 5.50 EUR Accountancy samenvatting semester 1 samenvatting semester 2, vanaf p 34 Accountancy

Nadere informatie

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25 VVKSO Guimardstraat 1 1040 Brussel MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. KLASSE 1: Eigen vermogen, voorzieningen en schulden op meer dan een jaar 10 Patrimonium

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Manipulaties in de jaarrekening

Manipulaties in de jaarrekening Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Manipulaties in de jaarrekening Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Principes inzake waardering Het bestuursorgaan

Nadere informatie

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108 5 bevoegdheid 1 woord vooraf 3 Deel 1. Adviezen 19 1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBN 20 1.1. Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 20 1.2 Afwijkingen 23 advies 108/1 Afwijkingen

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD OP DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek Boekhouden Hst 1: Inleiding Boekhouden: regelmatig en systematisch registreren vd gevolgen van ondernemingsactiviteiten en beleidsbeslissingen alg geldende boekhoudprincipes en boukhoudr Finaciële rapportering:

Nadere informatie

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE door E. DELEMBRE Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent Directeur Seminarie Bedrijfseconomie Bank- en Bedrijfsrevisor 1. Belgie kende tot voor 17 juli

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Financiële vaste activa

HOOFDSTUK 4. Financiële vaste activa HOOFSTUK 4 Financiële vaste activa Blz. 293 tot 326 ATIVA BALANS per --/--/-- I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa 21 III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen 22 B. Installaties,

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie