Evaluatierapport Klapperproject, april

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatierapport Klapperproject, april 2010 1"

Transcriptie

1

2 Evaluatierapport Klapperproject, april Inleiding Dit evaluatierapport gaat over het klapperproject van Woonbedrijf in twee Eindhovense krachtwijken. Het begint met een introductie over het klapperproject, daarna volgt een weergave van de door Kurion bijgehouden gegevens. Tot slot wordt een samenvatting van twee tevredenheidsonderzoeken gegeven, die zijn uitgevoerd door externe onderzoeksbureaus. Wat is het klapperproject? Het Klapperproject van woningcorporatie Woonbedrijf is gestart in april 2008 in de Eindhovense krachtwijk Doornakkers. In september 2009 is het project uitgebreid naar de Bennekel, een andere Eindhovense krachtwijk. Dit rapport beslaat de periode april 2008-maart Woonbedrijf heeft Kurion (Bartel Bos) ingehuurd om het Klapperproject uit te voeren. Kurion is een onderneming op het gebied van financiële en sociaal-juridische vraagstukken. Kurion geeft advies over het omgaan met schulden. Verder biedt Kurion budgetbegeleiding, inkomensbeheer en hulp bij het op orde brengen van de administratie. Door een persoonlijke, vraaggerichte aanpak wordt verdere escalatie van problemen voorkomen. Bartel Bos is gecertificeerd schuldhulpverlener conform de NEN-norm , module A. Doelstelling en functies Het Klapperproject heeft als doel om in gesprek te komen met huurders naar aanleiding van huurachterstand, om hen hulp te bieden bij het op orde brengen van de administratie of hen te adviseren hoe om te gaan met mogelijk achterliggende (financiële) problematiek. Het Klapperproject biedt enerzijds concrete hulp, zoals het ordenen van de administratie, het aanvragen van inkomensondersteuning of schuldhulpverlening, anderzijds heeft het Klapperproject een adviserende en signalerende functie richting flankerende hulpverlening. De huurder blijft verantwoordelijk. Het hulpaanbod is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Werkwijze Regelmatig (tweewekelijks) wordt de incassolijst doorgenomen, samen met een klantbeheerder van Woonbedrijf. Als blijkt dat huurders niet reageren op aanmaningen en als de huurachterstand oploopt (vanaf twee maanden), gaat Bartel Bos op huisbezoek. Dit gebeurt meestal onaangekondigd, overdag of s avonds in de vroege avonduren. Soms helpt een persoonlijk gesprek meer dan het sturen van brieven. Tijdens het huisbezoek wordt de hulpvraag van de huurder in kaart gebracht en wordt zo mogelijk een betalingsregeling getroffen. De thuissituatie biedt veelal aanknopingspunten om op door te vragen. Een van de voorwaarden voor het bieden van hulp is het correct nakomen van betalingsafspraken. Naast de signalering vanuit de huurachterstand, vindt doorverwijzing naar het Klapperproject ook plaats vanuit andere signalen, bijvoorbeeld door de observatie van een senior klantbeheerder, buurtbeheerder, straatcoach, of vanuit de netwerkpartners.

3 Evaluatierapport Klapperproject, april Verslag van de bijgehouden gegevens Huisbezoeken Aantal huurders aangebeld: 299 Aantal huurders gesproken achter de voordeur: 219 Aantal huurders geholpen: Light help : 180 Heavy help : 22 Aantal betalingsregelingen: 205 (waarvan 141 succesvol) Hulp bij administratie Hulp bij de administratie is relevant voor 63 huurders. Aantal doet mee: 18 Huurachterstand: De bezochte huurders zijn ingedeeld in 9 groepen van ca 30 huurders per groep. Totale huurachterstand bij start: Huurachterstand in januari 2010: Verschil: (daling 35% in 2 jaar) Onderstaand zijn twee grafieken afgebeeld over het verloop van de huurachterstand (H.a.). Groep 1: ca 30 huurders die vanaf in april-juni 2008 voor het eerst bezocht zijn. Groep 2: ca 30 huurders die vanaf juli-oktober 2008 voor het eerst bezocht zijn, enzovoort. Deze groepen worden door de tijd heen gevolgd om te meten hoe hoog de huurachterstand is. H.a. groepen gestart in groep 1 groep 2 35 groep 3 groep H.a. groepen gestart in 2009 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 groep 9 Bedragen x 1000 Bedragen x 1000

4 Evaluatierapport Klapperproject, april Drie type huurders Naar aanleiding van de huisbezoeken kunnen de 234 huurders worden ingedeeld in drie groepen: Bij de les blijven, Eindjes aan elkaar knopen en Multiprobleem huishoudens. Bij de les blijven (aantal: 92) Deze groep huurders heeft genoeg inkomen, er zijn geen problematische schulden. Een groot deel van deze groep heeft geen behoefte aan hulp of heeft een enkelvoudige hulpvraag, zoals het op orde brengen van de administratie, waarna de huurder het zelf wel verder af kan. Eindjes aan elkaar knopen (aantal: 47) Elke maand is het weer spannend of met het beschikbare inkomen alle lasten betaald kunnen worden. Als er iets misgaat, kan dit een domino-effect hebben. Het ene gat wordt met het andere gevuld. Er kan sprake zijn van problemen met uitkeringen, problematische schulden, negatieve ervaringen met hulpverleningstrajecten, generatiearmoede, etc. Op een of andere manier komt het gezin er telkens weer bovenop. Er is een groot risico dat de problemen de huurder boven het hoofd groeien. Deze groep Eindjes aan elkaar knopen kan door het Klapperproject het beste geholpen worden. Hier speelt onderbenutting vaak een rol (het niet gebruik van voorzieningen). Of men heeft behoefte aan hulp bij het invullen van formulieren. Een deel mist voldoende bureaucratische vaardigheden bij het omgaan met instanties. Multiprobleem / ongemotiveerd (aantal: 95) Bij deze groep gaat het om een complexe hulpvraag. Bijvoorbeeld een combinatie van relatieproblemen, verwerken van een echtscheiding, schuldproblematiek, opvoeding, inkomensachteruitgang, vroegere schuldhulpverlening met negatief resultaat, verslaving, rouwverwerking, lichamelijke klachten, problemen met instanties, slepende rechtszaken, een faillissementsverleden, ontbreken van een zinvolle dagbesteding, zingeving, huishoudelijke verwaarlozing, taalachterstand, ongeletterdheid, vervuiling, etc. Maar hier gaat het ook om ongemotiveerde huurders en zaken als hulpweigering, zorgmijdend gedrag, psychiatrische problematiek, agressief gedrag, asociaal gedrag, overlast voor de buurt, woonfraude, etc. Voor de groep Multiprobleem kan concrete hulp bij administratie een van de vele hulpvragen zijn. Er zijn vaak al veel hulpverleners in het gezin betrokken (geweest). Sommige huurders zijn immuun geworden voor hulpverlening. Hier speelt het Klapperproject met name een signalerende rol. Hulpinstanties worden ingeschakeld en er kan coördinatie van de zorg nodig zijn. De complexiteit van de hulpvraag gaat verder dan reikwijdte van het Klapperproject. De groep multiprobleem kan verder worden uitgesplitst in: - Aantal multiprobleem-huishoudens met problemen op 5 of meer leefgebieden: 85 - Aantal multiprobleem-huishoudens met problemen op 8 of meer leefgebieden: 37

5 Evaluatierapport Klapperproject, april Doorverwijzingen / advies Huurders krijgen advies op diverse sociaal-juridische en financiële gebieden en worden indien nodig doorgeleid naar netwerkpartners. De onderstaande tabel geeft het aantal adviezen en doorverwijzingen weer. Doorgeleid naar (totaal) Doorgeleid naar advies goed result negatief PIT (preventie informatie team) Maatschappelijk werk Bemoeizorg Schuldhulp / budgethulp gemeente Sociale Dienst WWB uitkering Krachtwerker (gemeente) Centrum Jeugd en Gezin Sociaal raadslieden/ jur. Loket Minimaregeling / Voedselbank SWOE/ WMO / Vreemdelingeninfo Belasting (IB, Huur, Zorgtoeslag) Bureau Jeugdzorg NEOS, Novadic, GGZE, Welzijn Totaal extern doorgeleid Het bovenstaande resultaat gaat soms over een huurder die het advies wel of niet opvolgt. Soms gaat het over de samenwerking met een netwerkpartner, waarbij een hulptraject wel of niet goed loopt, bijvoorbeeld door bepaalde drempels of voorwaarden. Tot slot blijft een aantal adviezen en doorverwijzingen over waarover geen feedback over het behaalde resultaat is verkregen. Tot zover de zelf bijgehouden gegevens. Hierna volgt de samenvatting van de twee onderzoeken van de externe onderzoeksbureaus.

6 Evaluatierapport Klapperproject, april Tevredenheidsonderzoek onder huurders 2009 Bij dit onderzoek zijn 32 huurders, die door het Klapperproject geholpen zijn, benaderd door onderzoeksbureau Marketwing. In totaal deden 21 huurders aan het onderzoek mee (65% van de onderzochte populatie). Klantbenadering Achttien respondenten hebben de manier waarop de medewerker hen benaderde als prettig ervaren. Sommigen van hen geven aan dat zij in eerste instantie schrokken toen de medewerker aan de deur verscheen. Dit heeft vooral te maken met de voorgeschiedenis van deze deelnemers en de benaderde (financiële) situatie waarin zij verkeren. Zij dachten bijvoorbeeld aan een deurwaarder. Doordat de medeweker zich netjes voorstelde en duidelijk toelichtte waar hij voor kwam, waren de deelnemers snel gerustgesteld. Quotes huurders: In eerste instantie denk je: wat is dit nou? Een beetje beangstigend. Iemand van Woonbedrijf komt minder bedreigend over dan andere instanties. Hij heeft niet zijn oordeel al klaar, maar helpt je juist. Ik had niet het idee: dit is iemand die je komt naaien. De keuze was aan mij, heel prettig, het was niet van: wij willen dat je dit doet. Effect Acht respondenten hebben concrete hulp bij de administratie gehad. Alle acht respondenten vinden dat hun administratie door de hulp van het Klapperproject beter op orde is. Zij geven allen aan dat hun administratie voorheen een rommeltje was. Papieren lagen ongeordend op een grote hoop, bijvoorbeeld in een doos, of verspreid door de hele woning. Het Klapperproject heeft daar verandering in gebracht. Men heeft nu mappen, met een duidelijke indeling, tabbladen en een alfabetische rangschikking. Overzicht en netjes zijn woorden die de meesten gebruiken. Men kan spullen nu beter terugvinden en papieren die men binnen krijgt, zijn eenvoudig op te bergen. Iedere keer zat ik tegen die administratie op te hikken. Ik zag door de bomen het bos niet meer. Alleen was ik er nooit uitgekomen. Ik had zo n berg dat ik er zelf niet meer uit kwam. Ik was een beetje allergisch geworden voor die berg post. Ik heb zelfs vrienden die de indeling van de mappen willen kopiëren. Tevredenheid Op de vraag Hoe tevreden bent u met de hulp die u gekregen heeft m.b.t. het ordenen van uw administratie? antwoordden alle acht respondenten met tevreden. Men is blij het overzicht terug te hebben en waardeert de hulp van het project. De respondenten ervaren deze hulp als zeer concreet en verhelderend. Iets wat zij bij andere hulpverlening niet altijd gewend zijn. Goede hulp, heel concreet. Ik heb ook andere hulpverlening gehad, oeverloze gesprekken. Daarom vind ik dit heel fijn. Beter dan hij het gedaan heeft, kan niet. Ik had geen betere kunnen treffen.

7 Evaluatierapport Klapperproject, april Enkele getallen tevredenheidsonderzoek onder huurders (feb 2009) Concrete hulp bij de administratie: 8 personen Administratie beter op orde door hulp project? ja, veel beter: 5 ja, beter 3 Hoe tevreden met hulp bij ordenen administratie? Tevreden: 8 De frequentie van bezoek of contact medewerker goed: 8 Tijdens het traject gestopt/afgehaakt? nee, aangeboden traject afgemaakt: 8 Adviezen sociaal juridische vragen: 13 personen Heeft u het advies opgevolgd? ja: 11 nee: 2 Is het advies waardevol geweest? ja: 11 nee: 2 Hoe tevreden met hulp m.b.t. regelen van financiën? tevreden: 11 Warme overdracht: 12 personen Heeft u de organisatie benaderd waar u naar bent doorverwezen? ja: 11 nee: 1 Was dit een doorverwijzing naar het juiste adres? ja: 10 nee: 2 Tevreden over dienstverlening van de betreffende organisatie? ja: 7 nee: 2 (nog) geen hulp gekregen: 3

8 Evaluatierapport Klapperproject, april Tevredenheidsonderzoek onder netwerkpartners 2010 Met netwerkpartners worden bedoeld de samenwerkingspartners van de sociale kaart, zoals professionele organisaties of vrijwilligersorganisaties in het werkveld van het klapperproject. Twintig uitvoerende medewerkers van netwerkpartners, waarmee Bartel Bos regelmatig heeft samengewerkt, werden benaderd voor een kwalitatief onderzoek. Dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Blick. Respondenten: Gemeente Eindhoven Pit team: 0 (wel genodigd) Schulddienstverlening: 4 Krachtwerker: 2 Welzijn Eindhoven: Maatschappelijk werk: 2 Schuldhulpverlening: 1 Opbouwwerk: 1 Sociaal raadslieden: 0 (wel genodigd) NEOS: Preventieve woonbegeleiding: schriftelijke reactie van 2 personen Vrijwillige Hulpdienst Klapperproject: 1 Woonbedrijf: Senior klantbeheerder: 2 Vraagbaak incasso: 1 Algemeen oordeel netwerkpartners Allen staan (zeer) positief ten opzichte van het Klapperproject - het heeft een duidelijke meerwaarde - het voorziet in een leemte in het hulpverleningsaanbod - het draagt bij aan een positief, sociaal imago van Woonbedrijf Sterke punten Klapperproject: - signalerende functie - outreachende functie - bieden van concrete hulp - helpende hand in combinatie met stok achter de deur Meerwaarde Klapperproject Meerwaarde voor netwerkpartners: - algemeen: er is een gezamenlijk belang om problemen niet te laten escaleren, ontruiming zoveel mogelijk te voorkomen - vanuit maatschappelijk werk: Woonbedrijf heeft stok achter de deur om mensen aan te zetten tot verandering van gedrag - vanuit schulddienstverlening: Het achter de voordeur komen, de unit schulddienstverlening heeft geen tijd voor deze intensieve begeleiding De meerwaarde van het Klapperproject staat buiten kijf, maar de meningen zijn verdeeld over de vraag bij welke organisatie (onderdelen van) het Klapperproject thuishoort.

9 Evaluatierapport Klapperproject, april Het Klapperproject heeft drie functies 1. concrete hulp: op orde brengen van de (financiële )administratie 2. vroegtijdige interventie: voorkomen escalatie van de huurachterstand 3. informatie en advies: hulp bij aanvragen voorzieningen (schuldhulpverlening, voedselbank, inkomensondersteunende voorzieningen e.d.) Men vindt het moeilijk om één functie als belangrijkste aan te wijzen omdat de drie functies juist in combinatie van waarde zijn. De meesten vinden vroegtijdige interventie de belangrijkste functie, gevolgd door concrete hulp. Vroegtijdige preventie en wachtlijsten Vroegtijdige doorverwijzing naar netwerkpartners leidt bij een deel van hen tot stagnering in het hulpaanbod met name als gevolg van - gebrek aan capaciteit - wettelijke c.q. interne (conflicterende) richtlijnen - privacybeginselen. Dit knelpunt overstijgt in belangrijke mate het uitvoerend niveau van het Klapperproject en vraagt om (creatieve) oplossingen op leidinggevend/ bestuurlijk en politiek niveau Onderlinge samenwerking Men is (zeer) tevreden over de samenwerking in het kader van het Klapperproject. Bereikbaarheid, nakomen afspraken, terugkoppeling = goed - suggestie: telefoonlijst met rechtstreekse nummers van betrokkenen bij Klapperproject & toelichting wat hun rol/functie is Gezamenlijk huisbezoek (maatschappelijk werk) = goed - combinatie van Woonbedrijf en maatschappelijk werk werkt goed; medewerker Klapperproject kan meer doorpakken - medewerker Klapperproject heeft goed oog voor onderliggende problemen Uitbreiding Klapperproject Het Klapperproject is nu beperkt tot de krachtwijken Doornakkers en Bennekel. Netwerkpartners zijn voorstander van uitbreiding van het Klapperproject naar: - (minimaal) alle wijken waar Woonbedrijf woningen bezit - idealiter moet het gemeentebreed worden ingevoerd. Maar dan moeten wel de randvoorwaarden aanwezig zijn om het te doen slagen: - voldoende capaciteit/geld (geen krachtwijkgelden?) - zo min mogelijk beperkende, conflicterende regelgeving - een wijkgerichte aanpak: iedere wijk zijn eigen Bartel Bos (qua deskundigheid & bekend gezicht wekt vertrouwen) Tot zover het tevredenheidsonderzoek onder netwerkpartners.

10 Evaluatierapport Klapperproject, april Conclusies en aanbevelingen Woonbedrijf is een goede vindplaats voor instanties om een onbereikte groep hulpbehoevende mensen van dienst te kunnen zijn. Door in een vroegtijdig stadium bij de huurders langs te gaan, worden grote maatschappelijke kosten in een later stadium voorkomen. Denk daarbij aan kosten als het inschakelen van een deurwaarder, een eventuele ontruiming en de daaruit volgende kosten voor maatschappelijke opvang en herhuisvesting. Een van de positieve effecten is de daling van de huurachterstand, dus het levert ook iets concreets op voor Woonbedrijf. De kosten gaan echter voor de baat uit. De methode om huurders thuis op te zoeken is arbeidsintensief en vraagt enerzijds om specifieke kennis op het gebied van schuldhulpverlening en inkomensondersteunende maatregelen en anderzijds om een brede kennis van de sociale kaart. De samenwerking met de netwerkpartners is daarbij van groot belang. Deze werkwijze is absoluut de moeite waard, omdat achter de oplopende huurachterstand vele problemen schuil kunnen gaan. Een dreigende crisis kan worden benut om bepaalde mensen over de streep te trekken, die anders geen (of te laat) gebruik zouden maken van de beschikbare hulpverlening. Het klapperproject van Woonbedrijf heeft zijn waarde bewezen. Bijlage: Startdocument Bieding krachtwijken Eindhoven - November 2007

11 Evaluatierapport Klapperproject, april Bijlage Startdocument Bieding krachtwijken Eindhoven - November 2007 Titel aanbod Trekkende partij Coalitiepartijen Welke opgave? Kern van het aanbod Wat gaat dit aanbod opleveren en voor wie? (Outcome) Wat gaat het concreet opleveren? (Output /smart) Welke rol spelen bewoners in de aanpak? Waarom gaat deze aanpak tot een doorbraak leiden? Hoe is duurzame samenwerking gegarandeerd? Globale planning (meerjarig) Investering Nodig van rijk /anderen Klapperproject Woonbedrijf Welzijn Eindhoven (bureau sociaal raadslieden), Bewonersorganisaties/groepen in de 3 krachtwijken, (Hulpverlenings)instanties Opleiding SJD Doe mee; Aanbod achter de voordeur, vermindering armoede Woonbedrijf komt regelmatig klanten tegen (en heeft daar de entree vanuit bijvoorbeeld huurachterstand of overlast) die niet (meer) in staat zijn hun financiële en administratieve zaakjes op orde krijgen. De kern van het aanbod is dan ook het bij de mensen thuis helpen opruimen van de administratieve chaos in de persoonlijke/financiële administratie en het vervolgens helpen aanleren van ander gedrag waardoor problemen op dit vlak verminderen en/of worden opgelost. Hierbij werkt Woonbedrijf samen met diverse instanties en samenwerkingspartners. Voor klanten van Woonbedrijf wordt samen de spreekwoordelijke schoenendoos met rekeningen en brieven doorgelopen en opgeruimd in een klapper. Samen met de klant worden de nodige stappen ondernomen om tot een oplossing van problemen te komen. Gemeente: De klanten worden geholpen bij het gebruik maken van de beschikbare regelingen voor armoedebestrijding Eventuele betalingsachterstanden bij diverse partijen worden verminderd/opgelost of klanten worden heel concreet geholpen bij de verdere aanpak hiervan. Hulpverleninginstanties kunnen vanuit de entree die gemaakt wordt met dit project aanhaken daar waar nodig; er is sprake van een mogelijke warme overdracht. Op basis van onze inschattingen zouden het helpen van ca 100 klanten per jaar haalbaar kunnen zijn 1 coordinator klapperproject Samenwerking met SJD studenten (ca 3 stageplaatsen) Aanhaking van/bij Bureau Sociaal Raadslieden is wellicht mogelijk Deelname is in principe vrijwillig, Woonbedrijf heeft echter vaak goede entree en kan ook de verwijsfunctie invullen naar hulpverlening Vanuit situaties waarin sprake is van huurachterstand kan er ook een bemoeizorgachtige opzet gekozen worden waarbij behoud van het huurcontract inzet kan zijn. Buurtorganisaties hebben vaak ook signalen uit de omgeving die opgepakt kunnen worden binnen deze aanpak. Aanpak is zéér laagdrempelig en springt vooral dáár in waar nodig ipv het bieden van een algemeen generiek loket-achtig aanbod. Juist voor dit soort problemen melden mensen zich daar namelijk niet. Weinig inspanning en kosten, veel resultaat! De werkwijze is recent ingevoerd door Woonbedrijf samen met BWI in Geldrop en heeft daar veel succes! Partijen kunnen middels contract de huidige of geplande samenwerking bestendigen en uitbreiden naar de 3 krachtwijken. Afstemming dient nog plaats te vinden. Opzet van de werkwijze voor de 3 krachtwijken: nov 2007/jan 2008 Uitrol van het aanbod; maart Bij gebleken succes verankering in de werkwijzen van diverse instanties Woonbedrijf: Woonbedrijf reserveert euro ,- voor dit aanbod voor een periode van 5 jaar. Opleiding SJD: begeleiding stagetraject en inzet studenten. Opvolging (uren/capaciteit) op andersoortige/gerelateerde hulpvragen die uit de huisbezoeken naar voren komen.

12 Evaluatierapport Klapperproject, april Klapperproject Woonbedrijf Het Klapperproject van woningcorporatie Woonbedrijf is gestart in april 2008 in de Eindhovense krachtwijk Doornakkers. In september 2009 is het project uitgebreid naar de Bennekel, een andere Eindhovense krachtwijk. Woonbedrijf heeft Kurion (Bartel Bos) ingehuurd om het Klapperproject uit te voeren. Inmiddels zijn er tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder de betrokken huurders en netwerkpartners. De resultaten zijn erg bemoedigend, in dit rapport leest u er meer over. Contactgegevens: Kurion Woonbedrijf Hoge Tom 33 Postbus LW Nuenen 5600 AG Eindhoven T : T : F : E : E : mail o.v.v. district Gestel of Tongelre I : I :

Klapperproject Woonbedrijf

Klapperproject Woonbedrijf Klapperproject Woonbedrijf Krachtwijkontwikkeling in De Bennekel en Doornakkers april 2008 okt 2011 Bartel Bos www.kurion.org Inhoud Introductie klapperproject F1 huurders Huisbezoeken Problemen achter

Nadere informatie

Wouter Snel en Hugo de Haan

Wouter Snel en Hugo de Haan Wie zijn wij? Wouter Snel en Hugo de Haan 11 wijkteams Momenteel zijn er 11 wijkteams, per januari 2015 is één wijkteam gesplitst in twee wijkteams. 5 Jeugdteams Er 5 jeugdteams in de gemeente Zaanstad.

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Portretten. Peter Nieuwenhuizen. Samenwerken om problemen tijdig te signaleren

Portretten. Peter Nieuwenhuizen. Samenwerken om problemen tijdig te signaleren 3 Portretten van mensen die vertellen over de nieuwe, socialere benadering van huurders met een betalingsachterstand. Peter Nieuwenhuizen Afdelingshoofd Debiteurenbeheer Eigen Haard Het huidige huurincassobeleid

Nadere informatie

De plus van Surplus.

De plus van Surplus. De plus van Surplus. Surplus Welzijn Etten-Leur Geld & Recht: Sociaal Raadsliedenwerk Formulierenteam Budgetcoaching Schuldhulpverlening Ontmoeting en ondersteuning Een prettige samenleving waarin we zorgen

Nadere informatie

Overzicht ondersteuningsbehoeften doelgroepen en algemeen, bestaande voorzieningen en compensatie van algemene en doelgroepspecifieke aard

Overzicht ondersteuningsbehoeften doelgroepen en algemeen, bestaande voorzieningen en compensatie van algemene en doelgroepspecifieke aard BIJLAGE Overzicht ondersteuningsbehoeften doelgroepen en algemeen, bestaande en compensatie van algemene en doelgroepspecifieke aard DOELGROEP: Ouderen dagstructurering informatieverschaffing en - verwerking

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team 201305354 Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 20132016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team Kredietbank Nederland Woningstichting Weststellingwerf gebied van Ja, wij zijn betrokken

Nadere informatie

Project Thuisadministratie

Project Thuisadministratie Project Thuisadministratie Doel Het ondersteunen van mensen die tijdelijk of langdurig het overzicht over de eigen administratie kwijt zijn of dreigen kwijt te raken. Voor Wie: Voor mensen die vanwege

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp

Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging Praktijkcase gemeente Den Haag: Verplichte schuldhulpverlening in het kader van preventie? Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen

Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen 1. Wonen Hoe beleeft de cliënt zijn huidige woonsituatie? Zijn er belemmeringen bij huidige woonsituatie, zo ja welke en welke beperkingen

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

EVALUATIE NIEUWE WEBPAGINA SCHULDHULPVERLENING Vindbaarheid en kwaliteit van de informatie

EVALUATIE NIEUWE WEBPAGINA SCHULDHULPVERLENING Vindbaarheid en kwaliteit van de informatie EVALUATIE NIEUWE WEBPAGINA SCHULDHULPVERLENING Vindbaarheid en kwaliteit van de informatie Onderzoek en Statistiek De diensten die de gemeente Helmond aanbiedt in het kader van schulddienstverlening zijn

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

GELD TELT informatie over jouw geldzaken

GELD TELT informatie over jouw geldzaken GELD TELT informatie over jouw geldzaken 2 inleiding Deze folder is voor alle cliënten van Pameijer. Je vindt hier tips en adviezen die te maken hebben met jouw geldzaken. Heb je na het lezen van deze

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief.

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief. Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen Van curatief naar preventief. Gezamenlijke doelen Het voorkomen van of het vroegtijdig signaleren van huurachterstand om woningontruimingen te voorkomen. Zowel huurder,

Nadere informatie

Wouter Snel en Eelco Steenvoorde

Wouter Snel en Eelco Steenvoorde Wie zijn wij? Wouter Snel en Eelco Steenvoorde agenda Organisatie van de wijkteams Hoe werken sociale wijkteams? Schulddienstverlening in de wijkteams Vroegsignalering huurachterstanden Zelfredzaamheidsmatrix

Nadere informatie

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN ALS GEVOLG VAN EEN HUURSCHULD tussen Woningcorporatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Burgers en Samenleving. Commissienotitie (voor l^ennisgeving) Datum: 4 juni 2013 Portefeuille: BS

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Burgers en Samenleving. Commissienotitie (voor l^ennisgeving) Datum: 4 juni 2013 Portefeuille: BS gemeente Roerniond GEMEENTE ROERMOND Commissienotitie (voor l^ennisgeving) Datum: 4 juni 2013 Portefeuille: BS Steller: F. Janssen Afdeling: Sociale Zaken tel.no.: 359 773 Jaarverslag 2012 'Convenant voorkomen

Nadere informatie

Thuisadministratie & Budgetbegeleiding

Thuisadministratie & Budgetbegeleiding Thuisadministratie & Budgetbegeleiding Informatie voor Verwijzers Waarom deze folder? Professionals in de hulpverlening, de dienstverlening, het welzijnswerk, de eerstelijns gezondheidszorg en vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

4. Inkomensondersteuning. Uitvoerings kosten

4. Inkomensondersteuning. Uitvoerings kosten 4. Inkomensondersteuning Diensten BCF Uren Totaal kosten Uitvoerings kosten Activiteiten kosten Inkomsten Netto BCF Z&I : Schuldhulpverlening 5.417 405.772 401.692 4.080 0 405.772 Sociaal Raadslieden Werk

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Gezinnen in onbalans

Gezinnen in onbalans Verwey-Jonker Instituut Drs. Marjolein Goderie Dr. Majone Steketee Gezinnen in onbalans Onderzoek naar het bereiken van gezinnen in probleemsituaties SAMENVATTING November 2003 Verwey-Jonker Instituut

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Evaluatie Convenant Preventie Huisuitzettingen Oplegvel Informatienota Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. L Kleijn Telefoon 0235114068 E-mail: lkleijn@haarlem.nl SZW/ Reg.nr. 2013/59356

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal 31 december 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Wasstraat. Schulden. Heeft uw medewerker schulden?

Wasstraat. Schulden. Heeft uw medewerker schulden? Heeft uw medewerker schulden? De Schuldenwasstraat helpt. Niet door uw medewerker de verantwoordelijkheid te ontnemen, maar door samen te werken aan een oplossing. Niet op de stroperige manier van traditionele

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

PREVENTIEVE WOONBEGELEIDING

PREVENTIEVE WOONBEGELEIDING Rapportage PREVENTIEVE WOONBEGELEIDING EVALUATIE VAN DE PILOT WOONBEGELEIDINGSPROJECT Aan Mevrouw J. T. (Sjanet) Heins, Projectleider District Gestel, Woonbedrijf Van Drs. Rob Bogman Frank van Summeren

Nadere informatie

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen MEMO Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen Geachte leden van de Commissie Welzijn, Bij de behandeling van de programmabegroting

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Convenant Vroeg Eropaf 2016

Convenant Vroeg Eropaf 2016 CONVENANT VROEG EROPAF 2016 Convenant Vroeg Eropaf 2016 De ondergetekenden: 1. - Woningcorporatie Jutphaas, vertegenwoordigd door (naam, functie), - Woningcorporatie Lekstede Wonen, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening 1 V ì - : ; ť Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening Inleiding De vaststelling van de 'Actualisatie Beleidskader schuldhulpverlening' in de raadvergadering van 27 april 2011 is de start

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep?

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep? Vragen raadslid dhr. J. Koelman (fractie SP) ex artikel 35 Rvo betreffende Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Boxmeer (RIS 2012-441) en Jaarverslag 2013 PLANgroep, Uw partner

Nadere informatie

Schulddienstverlening. (SDV) Hoe werkt dat?

Schulddienstverlening. (SDV) Hoe werkt dat? Schulddienstverlening (SDV) Hoe werkt dat? Schulddienstverlening Bestaat uit een front-, mid- en backoffice Is onderdeel van de sector Z&I Gestationeerd in Mercado vloerveld 3b Balie SDV zit in het Stadskantoor

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Werk & inkomen en sociale wijkteams; een goed huwelijk? Divosa-congres 15 mei Hilde van Xanten

Werk & inkomen en sociale wijkteams; een goed huwelijk? Divosa-congres 15 mei Hilde van Xanten Werk & inkomen en sociale wijkteams; een goed huwelijk? Divosa-congres 15 mei 2014 - Hilde van Xanten 5/14/2014 Divosa monitor 2014 Verkenning voortgang implementatie Participatiewet (gepubliceerd 13 mei

Nadere informatie

Maatjesproject schuldpreventie

Maatjesproject schuldpreventie Maatjesproject schuldpreventie Gemeente Ede Werk Inkomen en Zorg Gemeente Ede September 2004 Projectplan Maatjesproject schuldpreventie gemeente Ede september 2004 1 Maatjesproject schuldpreventie Hoofdthema

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De gemeenten Ermelo en Harderwijk werken samen met ketenpartners Westerbeek C.O.D. BV, ZorgDat, Stichting Pinel en MDVeluwe als het gaat om schulddienstverlening.

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Regel het goed Over hoe de huur te betalen en wat te doen bij achterstand. Elke maand op tijd de huur betalen: een vanzelfsprekende zaak.toch wordt zo n maandelijks terugkerende

Nadere informatie

NU WEET IK HOE IK MIJN SCHULDEN GA AANPAKKEN. Gericht aan de slag met uw financiën. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

NU WEET IK HOE IK MIJN SCHULDEN GA AANPAKKEN. Gericht aan de slag met uw financiën. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK HOE IK MIJN SCHULDEN GA AANPAKKEN. Gericht aan de slag met uw financiën. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN DE WEG NAAR SCHULDHULPVERLENING Heeft u schulden of financiële problemen?

Nadere informatie

Budgetcoach Functieprofiel

Budgetcoach Functieprofiel Budgetcoach Functieprofiel Datum: //20... Naam Budgetcoach:... Doelstelling van de functie Budgetcoach De vrijwilliger biedt een aanvullende hulpverlening, waarbij op maat van de cliënt gewerkt wordt dit

Nadere informatie

20 januari BBPZ/MNor/RBos/ Koningin Julianaplein AA Den Haag Postbus AC Den Haag

20 januari BBPZ/MNor/RBos/ Koningin Julianaplein AA Den Haag Postbus AC Den Haag Datum 20 januari 2017 Kenmerk BBPZ/MNor/RBos/17-003 Aan Tweede Kamer der Staten-Generaal Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Koningin Julianaplein 10 2595 AA Den Haag Postbus 93121 2509 AC

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Heerhugowaard op werkbezoek in Utrecht Buurtteams Sociaal versterken bewonerskracht en verminderen escalatie

Heerhugowaard op werkbezoek in Utrecht Buurtteams Sociaal versterken bewonerskracht en verminderen escalatie Heerhugowaard op werkbezoek in Utrecht Buurtteams Sociaal versterken bewonerskracht en verminderen escalatie Het Buurtteam Sociaal van Ondiep/Rijnsweerd (18.000 inwoners) in Utrecht heeft twee jaar na

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

B U R E A U S O C I A A L R A A D S L I E D E N V E L D H O V E N PERIODE 2012-2015

B U R E A U S O C I A A L R A A D S L I E D E N V E L D H O V E N PERIODE 2012-2015 B U R E A U S O C I A A L R A A D S L I E D E N V E L D H O V E N BELEIDSPLAN Bureau Sociaal Raadslieden Geer 100 Internet: www.bsrveldhoven.nl 5501 LB Veldhoven E-mail: info@bsrveldhoven.nl Tel.: (040)

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Almelo, juni 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Onderzoeksteam: Marieke Holl, Dorieke Wewerinke, Sara Al Shamma, Linda van den Dries en Judith Wolf 29 oktober 2013 Studie naar huisuitzetting (Omz ZonMw)

Nadere informatie

Budgetcoach Functieprofiel

Budgetcoach Functieprofiel Budgetcoach Functieprofiel Datum: //20... Naam Budgetcoach:... Doelstelling van de functie Budgetcoach De vrijwilliger biedt een aanvullende hulpverlening, waarbij op maat van de cliënt gewerkt wordt dit

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Wijkteams & schuldhulpverlening. Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Nynke Andringa

Wijkteams & schuldhulpverlening. Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Nynke Andringa Wijkteams & schuldhulpverlening Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Nynke Andringa Waarom wijkteams? Mensen met meervoudige problemen vielen tussen wal en schip Ontstaan van Sociale

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen Sociaal Vangnet Apeldoorn Preventieve aanpak van (multi) problemen 1 Wim ter Beek Coördinator VSW Lieneke Postema Teamleider Mens en Buurt, De Goede Woning Huurt u van een woningcorporatie? U heeft recht

Nadere informatie

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Met de ondertekening van dit convenant verplichten partijen zich tot een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid met betrekking

Nadere informatie

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK 2015-2016 Preventieplan Ridderkerk AvdP pag.1 Inhoud Waarom is preventie zo belangrijk?... 3 Uitgangspunten in de keten van hulpverlening... 3 Wat gaan we doen

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk. 16 maart 2016

Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk. 16 maart 2016 Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk 16 maart 2016 1 Professionals vanuit verschillende moederorganisaties Amaris Lindenhout Stimenz Icare Welzin / Beweging 3.0 MEE Veluwe Sustvarius Philadelphia Ambulante

Nadere informatie

Humanitas - Afdeling Weert e.o. Een nadere kennismaking. Samen aan tafel

Humanitas - Afdeling Weert e.o. Een nadere kennismaking. Samen aan tafel Humanitas - Afdeling Weert e.o. Een nadere kennismaking Samen aan tafel 20-11-2014 Humanitas in het kort Humanitas Weert e.o. - Een nadere kennismaking 2 Thema s van Humanitas - 1 2013: 29.584 deelnemers

Nadere informatie

Bijlage 3. Effectinstrumenten. 1 De hulp is goed verlopen. 2 Ik heb voldoende geleerd om na de hulp zelf verder te gaan

Bijlage 3. Effectinstrumenten. 1 De hulp is goed verlopen. 2 Ik heb voldoende geleerd om na de hulp zelf verder te gaan Bijlage 3 Effectinstrumenten Tevredenheid hulpverlening Helemaal niet mee eens Niet mee eens Wel mee eens Helemaal mee eens 1 De hulp is goed verlopen 2 Ik heb voldoende geleerd om na de hulp zelf verder

Nadere informatie

Huurbetaling en huurincasso

Huurbetaling en huurincasso Huurbetaling en huurincasso Huurbetaling, huurachterstand, betalingsregelingen U huurt een woning die wordt beheerd door WOONBEDRIJF en daarvoor betaalt u huur. U dient de huur altijd vooraf te betalen.

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

WOONPROBLEMEN? Het woon-zorgcontinuüm in de praktijk. Uw thuis in Temse

WOONPROBLEMEN? Het woon-zorgcontinuüm in de praktijk. Uw thuis in Temse WOONPROBLEMEN? Het woon-zorgcontinuüm in de praktijk Uw thuis in Temse 2 Het woon-zorgcontinuüm, algemeen Het woon-zorgcontinuüm is ingericht in de regio Beveren, Temse en Kruibeke en heeft als doel uithuiszetting

Nadere informatie

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL Het protocol is opgesteld om eenduidigheid te verkrijgen tussen de deelnemende instellingen en/of personen betreffende de uitgangspunten, de

Nadere informatie

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers?

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? 7 praktische tips voor werkgevers Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Tip 1: Herken het probleem tijdig Door financiële problemen bij werknemers vroegtijdig

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp 2017 Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Annelies Kooiman Thijs van den Enden a.kooiman@movisie.nl t.vandenenden@movisie.nl Indeling Landelijke peiling

Nadere informatie

Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen

Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen Rekenkamer Gouda - CONCEPT EN VERTROUWELIJK - Versie d.d. 12 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Onderzoekskader schuldhulpverlening in Gouda

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein

Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Opvang onvrede burger Voorkomen dat onvrede uitmondt in een klacht Verbeteren kwaliteit van uw dienstverlening Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Gemeenten krijgen

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

Budgetconsulenten / schuldhulpverleners (m/v) min. 24 en max. 32 uur per week

Budgetconsulenten / schuldhulpverleners (m/v) min. 24 en max. 32 uur per week Wittevrouwenkade 6 3512 CR Utrecht Tel. 030-2340819 Fax 030-2331769 www.tussenvoorziening.nl Rekeningnr. 1458.69.431 VACATURE Budgetconsulenten / schuldhulpverleners (m/v) min. 24 en max. 32 uur per week

Nadere informatie