HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L891

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L891"

Transcriptie

1 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid R2/R2/ HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L891 Consultatie van het Verzekerbaarheidsbestand bij de Verzekeringsinstellingen door de OCMW s via het POD Maatschappelijke Integratie (SmalS-MvM), de Kruispuntbank en het Nationaal Intermutualistisch College. Referentie : R2/R2/ gerenvoieerd Auteur : Marc Stockx en Leo Van Broekhoven Type document : Gebruikershandleiding Datum : Versie : 7.0 Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 1 R2/R2/

2 Inhoud I. INLEIDING... 4 I.A. STATUS VAN DIT WERKDOCUMENT... 4 I.B. DOEL VAN GEGEVENSSTROOM L I.C. SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE CONSULTATIE L891 DOOR DE OCMW S... 6 I.D. INHOUD VAN DE VOLGENDE HOOFDSTUKKEN... 6 II. ALGEMEEN OPZET VAN DE GEGEVENSSTROOM L II.A. OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG... 7 II.B. BEPALING VAN HET ANTWOORD... 9 II.C. BESCHRIJVING VAN DE GEGEVENS VAN HET VERZEKERBAARHEIDSBESTAND... 9 III. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE ZONES IN EEN VOORLEGGING IV. VOORBEELD VAN VOORLEGGING V. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE ZONES IN EEN ANTWOORD V.A. INLEIDING Definitief antwoord van de Tussentijds antwoord Negatieve definitieve antwoorden van het NIC (en de landsbonden) inleiding voorbeeld Analyse van het record Een andere returncode zou bijvoorbeeld kunnen zijn de returncode : INSZ niet gekend in het personenrepertorium van het NIC Eerste tussentijds antwoord van de (MFI) Inleiding Voorbeeld Analyse van het record Tweede tussentijds antwoord van de (MDP) Tussentijds antwoord (MFI) van het NIC Inleiding Voorbeeld Analyse van het record V.B. PREFIX A V.C. GEGEVENSGEDEELTE IN IN-HOUSE FORMAAT V.C.1. N000, slaging-stroom E V.C.3. L891, slaging_stroom A, variante, vast formaat VI.A. VOORBEELD 1 : ANTWOORD N VI.A.1. Prefix-gedeelte VI.A.2. Gegevensgedeelte VI.B. VOORBEELD 2 : ANTWOORD N001 VAN DE VI OF NIC VIA VI.B.1. Prefix-gedeelte VI.B.2. Gegevensgedeelte (in in-house formaat) VI.C. VOORBEELD 3 : ANTWOORD N001 TUSSENTIJDS ANTWOORD VAN DE KRUISPUNTBANK VI.C.1. Prefix-gedeelte VI.C.2. Gegevensgedeelte (in in-house formaat) ZIE ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE ZONES IN EEN ANTWOORD VI.D. VOORBEELD 4 : ANTWOORD N001 TUSSENTIJDS ANTWOORD VAN HET NIC 30 VI.D. VOORBEELD 4 : ANTWOORD N001 TUSSENTIJDS ANTWOORD VAN HET NIC VI.D.1. Prefix-gedeelte VI.D.2. Gegevensgedeelte (in in-house formaat) VI.E. VOORBEELD 5: ANTWOORD L891 MET DE GEVRAAGDE GEGEVENS VI.E.1. Prefix-gedeelte VI.E.2. Gegevensgedeelte in IHFN VI. XML-DOCUMENTATIE VII. LIJSTEN MET RETURNCODES Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 2 R2/R2/

3 VIII. VERTROUWELIJKHEID VAN DE MEDEDELING EN DE VERDERE VERWERKING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD Versie Datum Verspreiding Wijzigingen t.a.v. de vorige versie Voorlegging aan NIC Voorlegging aan L. Van Broekhoven () Eerste ontwerp gebaseerd op werkdocument NIC Voorgelegd in de plenaire werkgroep OCMW s met VI op Overgemaakt aan de werkgroep op met vraag tot definitieve goedkeuring. Toevoegen tussentijds antwoord van NIC en. Kleine aanpassingen aan prefixen Verbetering prefixen en tussentijdse antwoorden Definitieve versie Verbeteringen Definitieve versie Verbetering tussentijds en definitief antwoord van het NIC (bemerking C. Vanoycke (NIC)) Verbetering tussentijdse antwoorden van de (bemerkingen F. Taillieu ()) Definitieve versie Vanaf zal de zone Sociale Franchise ingevuld worden met nullen. De informatie m.b.t. de maximumfactuur wordt niet doorgegeven. Aanpassing tussentijds antwoord Definitieve versie Vanaf het voorjaar 2005 geven de verzekeringsinstellingen wel de informatie m.b.t. de maximumfactuur door in de zone Sociale Franchise. Toevoegen rc gegeven door de verzekeringsinstellingen De L891 wordt ook in xml (online + batch) worden aangeboden. Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 3 R2/R2/

4 I. Inleiding I.A. Status van dit werkdocument Voorliggend werkdocument zal een synthesedocument zijn waarin alle werkafspraken m.b.t. het elektronisch bericht Consultatie van het Verzekerbaarheidsbestand bij de VI zullen worden geïnventariseerd. Het document zal voortdurend worden bijgewerkt en geactualiseerd in de werkgroep. De instellingen die het document goedkeuren in de werkgroep, gaan tegelijkertijd het engagement aan om het bericht volgens de vermelde modaliteiten aan te maken of te verwerken. Indien u bemerkingen of suggesties hebt m.b.t. deze documentatie, mag u contact opnemen met : Marc Stockx, Projectcoördinator, tel.: 02/ fax.: 02/ I.B. Doel van gegevensstroom L891 In haar beraadslaging Nr. 99/36 van 2 maart 1999 heeft het Sectoraal comité van de sociale zekerheid de OCMW s reeds gemachtigd tot het raadplegen van het verzekerbaarheidsbestand dat door de verzekeringsinstelling wordt beheerd. De OCMW s zijn krachtens artikel 39, 5 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart, gemachtigd om deze verzekerbaarheidsgegevens te raadplegen en te bewaren, voor zover ze een dossier behandelen met betrekking tot de betrokken sociaal verzekerde. De OCMW s verwachten evenwel dat veel van de sociaal verzekerden die een beroep wensen te doen op hun diensten om uiteenlopende redenen niet in het bezit zullen zijn van een sociale identiteitskaart (verloren, vergeten, gestolen ) Om hieraan te verhelpen, zouden de OCMW s graag in de mogelijkheid worden gesteld om de verzekerbaarheidsgegevens rechtstreeks, via het netwerk van de sociale zekerheid, te raadplegen in het zogenaamde SFDF-bestand (Sickness Fund Data File) dat door de verzekeringsinstellingen wordt beheerd. De raadpleging geschiedt via het POD Maatschappelijke Integratie (de beheersinstelling van het netwerk van de OCMW s) (SmalS-MvM), de Kruispuntbank en het Nationaal Intermutualistisch College. Het SFDF-bestand bevat per aangesloten lid van de betrokken Verzekeringsinstelling sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot zijn rechten inzake Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 4 R2/R2/

5 terugbetaling van de geneeskundige verzorging (zie verder). Alleen de lopende verzekerbaarheidsperiode zal consulteerbaar worden gemaakt 1. Dat houdt in dat als een OCMW een vraag stelt over een periode die ruimer is dan de laatste verzekerbaarheidsperiode, de verzekeringsinstelling waar betrokkene laatst gekend is (was), de beperktere periode geeft. 1 Mail NIC van eind januari 2001 met referentie CIN Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 5 R2/R2/

6 I.C. Schematische voorstelling van de Consultatie L891 door de OCMW s 2 VI Ocmw Ocmw Ocmw MSZ (Smals-MvM) Secundair Verwijzingsrepertorium Voorlegging/antwoord Voorlegging/antwoord NIC tussentijds tussentijds antwoord antwoord Verwijzingsrepertorium Secundair Verwijzingsrepertorium VI VI VI zijn de Verzekeringsinstellingen. I.D. Inhoud van de volgende hoofdstukken In hoofdstuk II wordt het algemeen opzet van de gegevensstroom L891 voorgesteld. In hoofdstuk III wordt de structuur voorgesteld van de voorleggingen. De voorbeelden van hoofdstuk IV verduidelijken dit. De structuur van de antwoorden wordt weergegeven in hoofdstuk V, met voorbeelden in hoofdstuk VI. In hoofdstuk VII komen de lijsten met returncodes aan bod. Tenslotte wordt de vertrouwelijkheid van de mededeling en de verdere verwerking ervan benadrukt in hoofdstuk VIII. 2 De OCMW s die (full) XML-berichten zullen gebruiken, zullen rechtstreeks aansluitend op de Kruispuntbank. De Kruispuntbank zal een conversie uitvoeren van het (full)xml-bericht naar een prefix A1 + ihf_stroom en vice versa. In geval van een online voorlegging zijn er geen tussentijdse berichten tenzij bij het NIC in geval de persoon gekend is bij twee verzekeringsinstellingen. Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 6 R2/R2/

7 II. Algemeen opzet van de gegevensstroom L891 II.A. Omschrijving van de vraag OCMW s zullen slechts het SFDF-bestand kunnen consulteren voor personen voor wie zij voorafgaandelijk een dossier hebben geïntegreerd in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank met één van de volgende betekenisvolle hoedanigheidscodes: Waarde Omschrijving 001 Dossier in onderzoek 002 Bestaansminimum 003 Equivalent bestaansminimum 004 Andere hulp 005 Inwonende Langs de kant van de verzekeringsinstellingen zullen de dossiers voorafgaandelijk geïntegreerd zijn in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank met de hoedanigheidscode 001 en in het secundair repertorium van het Nationaal Intermutualistisch College. Waarde Omschrijving 001 Dossier gezondheidszorgen (al dan niet in regel) De vraag vertrekt steeds van een INSZ-nummer, waarvoor de gegevens worden opgevraagd in het SFDF-bestand. In de prefix van de vraag kan worden gespecifiëerd voor welke periode gegevens worden opgevraagd. Indien er minstens één dag overlapping voorkomt tussen de opgegeven periode in de prefix en de laatste verzekerbaarheidsperiode, dan verleent de VI in het antwoord de gegevens m.b.t. deze periode. Let wel: dat kan dus ook een periode zijn tijdens dewelke de persoon niet verzekerd is. De vraag wordt niet geëncrypteerd en is in vast formaat. Het betreft een prefix zonder gegevensgedeelte. De OCMW s stellen een vraag L891 online tot op het niveau van de. De antwoordt online met een tussentijds antwoord. De stuurt vervolgens de vraag door naar het NIC in uitgesteld relais. Het NIC stuurt de vraag in uitgesteld relais door naar de VI die eveneens in uitgesteld relais antwoorden. Het NIC stuurt vervolgens de antwoorden van de VI door naar de POD Maatschappelijke Integratie (SmalS-MvM) via de eveneens in uitgesteld relais. De OCMW s consulteren de antwoorden via de Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 7 R2/R2/

8 consultatie LA20 en LA21. De consultatie is ook interactief mogelijk. In dat geval betekent dit dat sommige tussentijdse antwoorden van de partners in de gegevensstroom verdwijnen. Vb. stel dat het bericht door de OCMW s online wordt verstuurd tot op het niveau van het NIC, dan zal alleen het NIC een tussentijds antwoord versturen waarin wordt meegedeeld aan de OCMW s dat het record goed verwerkt en doorgestuurd werd naar de verzekeringsinstellingen. De Kruispuntbank verstuurt in dit scenario geen tussentijds antwoord sturen naar de POD Maatschappelijke Integratie (SmalS-MvM) aangezien de vraag online binnenkwam en onmiddellijk werd doorgestuurd. Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 8 R2/R2/

9 II.B. Bepaling van het antwoord De vraag zal eerst de gebruikelijke syntax- en veiligheidscontroles doorlopen. Daarna wordt een specifieke toepassing opgeroepen die nagaat of deze sector dit formulier L891 naar de mag toesturen voor de opgegeven hoedanigheidscodes. In overeenstemming met de beslissing van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid wordt - voorafgaand aan de behandeling van de vraag - gecontroleerd of er een integratie-controle nodig is of niet. Het antwoord zal in IHFN-formaat zijn. Voor de OCMW s die werken in xml zal de een conversie uitvoeren van IHF naar XML. II.C. Beschrijving van de gegevens van het Verzekerbaarheidsbestand. Hierna volgt voor een goed begrip de beschrijving van de actualisering van het SFDFsubbestand bij de VI (het Verzekerbaarheidsbestand). Let wel: de consultatie van het verzekerbaarheidsbestand door de OCMW s is slechts een gedeelte van het SFDFbestand. De inhoud van het SFDF-subbestand dat via de verzekeringsinstellingen op de SIS-kaart wordt opgenomen, wordt afgeleid uit één of meerdere bronbestanden bij de verzekeringsinstellingen. Deze bestanden zijn verschillend gestructureerd bij de verschillende verzekeringsinstellingen. Voor een goed begrip wordt in wat volgt beschreven hoe het verzekerbaarheidsbestand wordt bijgewerkt op de SIS-kaart. Inhoudelijk zouden minimaal de volgende gegevens moeten beschikbaar zijn : Gegeven Versie van verzekerbaarheid Jaar van sociale franchise Indicator van derde betaler Beschrijving van de inhoud Sequentieel nummer dat toegekend wordt op het ogenblik dat de SFDF-situatie wordt ingeschreven op de kaart. Het nummer is geassocieerd met de datum van actualisering van de kaart. De V.I. zou op deze wijze in haar bestanden moeten beschikken over het geheel van versies die op de kaart ingeschreven zijn of zouden moeten zijn. Elke versie komt overeen met de inhoud van een SFDF-bestand. De versie zal niet consulteerbaar zijn via de L891. Deze zone komt twee keer voor en omvat de waarde van het jaar waarvoor het lid kan genieten van de sociale franchise (vb.: 1996) Vanaf wordt deze zone ingevuld met nullen aangezien de sociale franchise werd vervangen door de maximumfactuur. Vanaf het voorjaar 2005 wordt in deze zone meegedeeld of de maximumfactuur van toepassing is en voor welk jaar. Geeft aan of een lid kan genieten van de derdebetalersregeling Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 9 R2/R2/

10 3X nummer van de mutualiteit nummer bij de mutualiteit CT1 CT2 begindatu m verzekerbaarheid Einddatum verzekerbaarheid In drie betekenisvolle posities waarvan de eerste de verzekeringsinstelling (de referentie wordt vastgelegd door het RIZIV) inschrijvingsnummer bij de mutualiteit titulariscode 1 (codificering van het RIZIV) titulariscode 2 (codificering van het RIZIV) Datum vanaf wanneer het lid gekend is bij de mutualiteit met dit inschrijvingsnummer voor deze combinatie CT1, CT2 Datum tot wanneer het lid gekend is bij de mutualiteit met dit inschrijvingsnummer voor deze combinatie CT1, CT2 Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 10 R2/R2/

11 Beheer van verzekerbaarheidsversies : A. Definities Een periode van verzekerbaarheid : Een periode, beperkt tot een begin- en een einddatum, waarvoor een ononderbroken combinatie CT1/CT2 bestaat. Een SFDF-situatie : Combinatie van drie verzekerbaarheidsperiodes met hun V.I.-nummer en het inschrijvingsnummer bij de V.I. geassocieerd met de twee jaren van de fiscale franchise alsook aan de flag van de derde betaler (plus de SEZAM). Een SFDF-situatie is gekoppeld aan de begin- en einddatum van de validiteit (die niet op de kaart komt). Begin validiteit van de SFDF-situatie : Berekeningsdatum van een nieuwe SFDF-situatie. Einde validiteit van de SFDF-situatie : Einddatum van de laatste SFDF-periode, beperkt tot de einddatum van de validiteit van de SIS; later gewijzigd door de dag-1 van de begindatum van de volgende SFDF-situatie. Nummer van de SFDF-situatie : Sequentieel nummer dat wordt toegekend bij het berekenen van de nieuwe SFDF-situatie onafhankelijk van haar inschrijving op de kaart. Dit nummer is uitsluitend bestemd voor intern gebruik bij de verzekeringsinstelling en wordt niet vermeld op de kaart. Versie van verzekerbaarheid : Sequentieel nummer toegekend bij het inschrijven van een SFDF-situatie op de kaart; het is gekoppeld aan de actualiseringsdatum van de kaart. Begindatum validiteit van de versie : Actualiseringsdatum van de SIS-kaart. Einddatum validiteit van de versie : Einddatum van de laatste SFDF-periode, beperkt tot de einddatum van de validiteit van de SIS-kaart, later gewijzigd door de dag-1 van de begindatum van de volgende versie. Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 11 R2/R2/

12 B. Algemene regels Bij elke wijziging van één van de samenstellende gegevens van de SFDF-situatie, moeten één of meerdere nieuwe SFDF-situaties worden berekend. Deze situaties ontvangen een nummer en een validiteitsperiode (dit is ook het geval voor vervangingen van de kaart die een afschrift van de SFDF-situatie creëren, maar voor een ander kaartnummer). Alleen de SFDF-situaties die reëel zijn ingeschreven op de kaart zullen beschikken over een sequentieel en oplopend versienummer. Opeenvolgende taken bij het creëren van een nieuwe versie : De vaststelling van de periodes van verzekerbaarheid alsook van de informatie m.b.t. de sociale franchise, de derde betaler en de maximumfactuur, hangen af van de documenten in het dossier van het lid (regels van vaststelling van de verzekerbaarheid). Samenbrengen van deze gegevens in één SFDF-situatie en vergelijking met de actuele verzekerbaarheidsversie. Als de gegevens verschillend zijn, zal een actualisering gebeuren wanneer een kaart opnieuw wordt aangeboden. In dat stadium kunnen de gegevens worden geëncrypteerd (gebruik makend van het versienummer dat onmiddelijk hoger is dan het actuele nummer op de kaart). Op het moment van actualisering van de kaart met de nieuwe SFDF-situatie, wordt het versienummer en de datum van actualisering opgeslagen. De ontkoppeling van het nummer van de SFDF-situatie en het versienummer moet een gemakkelijker beheer van de gegevens bij de verzekeringsinstellingen toelaten. C. Regels voor de vaststelling van verzekerbaarheidssituaties en van hun validiteitsduur De periodes van verzekerbaarheid volgen elkaar op zonder overlappingen of onderbrekingen Personen die niet in regel zijn of niet onderworpen aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering zullen CT1/CT2 = 000/000 hebben. De validiteitsduur van de periode van verzekerbaarheid voor de niet onderworpenen zal steeds gelijk zijn aan de validiteitsperiode van de kaart. D. Selectieregels van verzekerbaarheidsperiodes voor de creatie van de SFDFsituatie Een periode van verzekerbaarheid mag niet worden hernomen, als de begindatum hoger is dan de einddatum van de kaart. Behalve voor de niet onderworpenen, zal de eerste periode van verzekerbaarheid nooit 000/000 zijn. De lopende periode is altijd hernomen. Vervolgens worden in chronologische volgorde de periodes hernomen die zich situeren in de 18 maanden die de datum van de dag volgen. Dit heeft te maken met de maximale geldigheid van een ontvangen bijdragebon. Indien de drie periodes niet ingevuld zijn, worden ze toch Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 12 R2/R2/

13 vervolledigd met de vroegere periodes van verzekerbaarheid, maar in antichronologische volgorde m.a.w. in de normale situatie is de situatie drie de meest recente. Indien vroegere periodes worden hernomen, is de derde situatie de oudste situatie. Let wel: het voorgaande geldt alleen voor de verschillende verzekerbaarheidsperiodes vermeld op de SIS-kaart zelf; zoals vermeld wordt bij de rechtstreekse consultatie van het SFDF-bestand door de OCMW s via het netwerk, slechts de laatste verzekerbaarheidsperiode gegeven. E. Regels in geval van mutatie In geval van mutatie zal op het moment van actualisering van de kaart uitsluitend de einddatum van de validiteit van de oude versie worden meegegeven aan de vroegere VI. F. Regels voor duplicaten Een nieuwe kaart zal een nieuwe logische en fysieke nummer krijgen. De eerste ingeschreven versie, zal de versienummer 1 dragen. (duplicaat van de situatie, maar geassocieerd aan een nieuwe versie.) Opmerking : Wanneer de laatste situatie een periode in de toekomst omvat en de berekening van een nieuwe situatie hernomen in één van deze periodes, de laatste periode van de gekende situatie omvat, zal een nieuwe situatie niet worden geregistreerd. Er mag aangenomen worden dat de consultatie van het SFDF- of van het bronbestand bij de VI s door de OCMW s via het NIC, voldoende beantwoordt aan het vooropgestelde opzet. Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 13 R2/R2/

14 III. Algemene beschrijving van de zones in een voorlegging De voorlegging bestaat in een standaard A1-prefix, gevolgd door een gegevensgedeelte. We overlopen eerst de zones van de prefix van de voorleggingen van formulier L891 : - Constante : waarde X25T on-line voorleggingen in test, X25P voor on-linevoorleggingen in productie, en TAPE voor mailbox-voorleggingen. Mailbox-voorleggingen in test kunnen worden overgemaakt met een ander userid dan in productie. - Versie prefix : steeds A1 - Sector : sectornummer van de sector die de vraag stelt, steeds 017 invullen (dit is het sectornummer van de POD Maatschappelijke Integratie (SmalS-MvM) ) - Type instelling : 001 is een instelling van het secundaire netwerk van de (zoals bvb. OCMW) - Interne referentie sector : vrij te bepalen door de sector : dient als latere referentie, dus bij voorkeur een unieke waarde binnen de vragende sector. Kan beginnen met NIS-gemeentecode van het OCMW. - User-id : vast te leggen in samenspraak met veiligheidsdienst : deze zone wordt gebruikt bij toegangscontroles - Soort aanvraag : Verplicht in te vullen, maar enkel van belang bij on-line voorleggingen : O0L duidt op on-line-vragen waarvoor men een on-line antwoord verlangt D0L op on-line-vragen waarvoor men een mailbox-antwoord verlangt. Bij mailbox-voorleggingen bekomt men steeds mailbox-antwoorden, wat men ook invult als soort-aanvraag. - INSZ : INSZ-nummer van de persoon voor wie men het Verzekerbaarheidsbestand wil raadplegen. - Formulier : steeds L891 - Variante, Gedeelte_bericht, Identificatie_toepassing : steeds blanco s - Interne_referentie_beantwoorder : steeds blanco s - Datum_versturen_aanvraag : jaar,maand,dag,uur,minuten (formaat YY MM DD HH MM) - Antwoord_termijn en Actie_timeout : verplicht in te vullen bij on-line-raadplegingen : binnen welke termijn verwacht men een antwoord en wat te doen indien die termijn overstreken wordt : aanvraag supprimeren of antwoord later per mailbox opsturen? Antwoord_termijn bestaat uit 1 alfa-numerisch karakter ( "J" voor dagen of "M" voor minuten) gevolgd door 2 numerische karakters die het aantal dagen, resp. minuten aangeven Actie_time-out is 1 alfa-numerisch karakter lang. De waarde "S" duidt aan dat men - wanneer de antwoord_termijn wordt overschreden-- de vraag mag supprimeren. De waarde "M" duidt aan dat het antwoord in een mailbox moet worden opgestuurd. - Slaging_stroom : 0 (nul) invullen - Hoedanigheidscode, Fase, Begin-repertorium, Einde-repertorium : Dit zijn verplichte Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 14 R2/R2/

15 zones die de kenmerken opgeven van het dossier dat de vragende sector heeft over de persoon met het opgegeven INSZ-nummer. Indien de eind-datum_repertorium niet gekend is, moet men toch een datum invullen. Men kan dan bvb. de datum van de aanvraag opgeven. - Begin-bericht en einde-bericht : specifieren de periode waarover men gegevens vraagt. De begindatum is verplicht; de einddatum is optioneel. - Sector_leverancier : 011 = NIC - Type_instelling_leverancier : 001 (Het Verzekerbaarheidsbestand bevindt zich bij de Verzekeringsinstellingen zelf ) De Verzekeringsinstellingen zullen alleen rekening houden met de periode Bericht en nagaan of er één dag overlap is met de laatste verzekerbaarheidsperiode. In tegenstelling tot het antwoord, is de voorlegging in vaste structuur. Er is geen gegevensgedeelte. Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 15 R2/R2/

16 IV. Voorbeeld van voorlegging L891 Commentaar PREFIX CONSTANTE X25T X25T : on-line-test X25A : on-line acceptatie-test X25P : on-line productie TAPE : mailbox VERSIE_PREFIX A1 vaste waarde voor L891 SECTOR 017 TYPE_INSTELLING 017 (= MSZ) 001 (= OCMW) 001 : instelling van secundair netwerk 000 : instelling van primair netwerk INTERNE_REFERENTIE_SECTOR posities USER-ID posities SOORT-AANVRAAG D0L D : instelling wenst vraag in uitgesteld relais O : on-line-vraag met on-line antwoord 0L : vaste waarde voor L891 INSZ FORMULIER L891 VARIANTE GEDEELTE_BERICHT IDENTIFICATIE_TOEPASSING INTERNE_REFERENTIE_ BEANTWOORDER DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG jjmmdduumm ANTWOORD_TERMIJN M05 voor on-line ondervraging: antwoord gewenst binnen de 5 minuten ACTIE_TIMEOUT M voor time-out bij on-line ondervraging : vraag supprimeren(s) of antwoord per mailbox nasturen (M) SLAGING_STROOM 0 HOEDANIGHEIDSCODE 001 FASE 00 BEGIN_REPERTORIUM begin van de periode waarvoor de persoon geïntegreerd is door vrager EINDE_REPERTORIUM einde van deze periode (verplichte zone) BEGIN_BERICHT begin van de periode waarvoor gegevens gevraagd worden EINDE_BERICHT einde van deze periode (verplichte zone) SECTOR_LEVERANCIER 011 (= NIC) De Verzekeringsinstellingen moeten antwoorden TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 001 (= VI) opmerking :,,,... duiden blanco s aan Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 16 R2/R2/

17 V. Algemene beschrijving van de zones in een antwoord V.A. Inleiding Er zijn 6 mogelijke antwoorden. Ter illustratie volgen hieronder een aantal scenario s: N000 (geen gegevensgedeelte, slaging stroom E, netwerkreturncode) verwerping door de omdat er een probleem vastgesteld is met een zone uit de prefix (zoals syntax, veiligheid, integratieprobleem afzender...) (scenario 1). N001 (gegevensgedeelte, slaging stroom H = doorgestuurd) de online voorlegging is door de goed ontvangen en zal in batch verder verwerkt worden (scenario 1 bericht MFI). N001 (gegevensgedeelte, slaging stroom H = gegevens doorgestuurd) tusssentijds antwoord (bericht MDP) verzonden door de Kruispuntbank naar de OCMW s als het bericht wordt doorgestuurd naar het NIC (scenario 1) N001 (gegevensgedeelte, slaging stroom H = gegevens doorgestuurd) tusssentijds antwoord verzonden door het Nationaal Intermutualistisch College naar de OCMW s via het netwerk als het bericht wordt doorgestuurd naar de VI (scenario 2). N001 (gegevensgedeelte, slaging stroom E ) : verwerping omdat de gevraagde gegevens niet kunnen verstuurd worden. Dit kan zijn omdat er niks aanwezig is in het verzekerbaarheidsbestand (scenario 2). Gegevensgedeelte,slaging_ stroom A, variante ) : de gevraagde gegevens) (scenario 3). Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 17 R2/R2/

18 leo2001_versie05-01 Scenario 1 on-line SmalS on-line voorlegging SmalS tussentijds on-line antwoord N001-MFI: gegevensgedeelte dat aangeeft dat de vraag verder in batch zal verwerkt worden in batch SmalS tussentijds antw oord in batch N001-MDP: gegevensgedeelte dat aangeeft dat de vraag werd doorgestuurd naar het NIC SmalS definitief antwoord in batch slaging-stroom = E voorlegging geweigerd wegens integratieproblemen twee mogelijkheden: - Gegevensgedeelte N001, ERC-segment geeft foutcode bij integratieproblemen bestemm eling - Geen gegevensgedeelte, applicatiereturncode uit de prefix duidt het integratieprobleem bij de afzender Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 18 R2/R2/

19 leo2001_versie05-02 Scenario 2 on-line on-line voorlegging SmalS SmalS on-line antwoord in batch SmalS slaging-stroom = H voorlegging doorgestuurd NIC NIC voorlegging doorgestuurd LB tijdelijk antwoord NIC: voorlegging doorgestuurd NIC SmalS doorsturen tijdelijk antwoord NIC NIC NIC definitief antwoord NIC: slaging-stroom = E Reden weigering in ERC-segment onmogelijk antwoord te geven LB SmalS doorsturen definitief antwoord Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 19 R2/R2/

20 leo2001_versie05-03 Scenario 3 on-line SmalS on-line voorlegging SmalS on-line antwoord in batch SmalS tijdelijk antwoord voorlegging doorgestuurd NIC NIC voorlegging doorgestuurd LB SmalS doorsturen tijdelijk antwoord tijdelijk antwoord NIC NIC antwoord slaging-stroom = A LB doorsturen antwoord NIC SmalS doorsturen antwoord Definitief antwoord van de Alle verwerpingen die voortvloeien uit de controles op de prefix worden teruggestuurd via een antwoord-bericht. Dit bericht bevat enkel een prefix-antwoord. De netwerk- of de toepassingsreturncode wordt ingevuld. Nooit worden beide codes gelijkertijd ingevuld. Het gegevensgedeelte (= het eigenlijk attest of vraag) wordt weggelaten. Bij de definitieve antwoorden die door de worden opgemaakt, zijn er twee variantes mogelijk : N000 of N001. Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 20 R2/R2/

21 -- variante : N000 (= er volgt GEEN gegevensgedeelte) Soort antwoord : F0L F =(Finaal antwoord) = definitief antwoord 0 (= nul) = geen variabel gegevensgedeelte in prefix L = consultatie Slaging stroom : E (=voorlegging geweigerd) Gebruik : indien de voorlegging verworpen wordt omwille van veiligheidsproblemen, syntactische problemen of problemen met de integratie-controle bij de afzender -- variante : N001 (= er volgt EEN GENORMALISEERD gegevensgedeelte) Soort antwoord : F0L F =(Finaal antwoord)= definitief antwoord 0 (= nul) = geen variabel gegevensgedeelte in prefix L = consultatie Slaging stroom : E (=voorlegging geweigerd) Gebruik :indien de verwerping uitsluitend te maken heeft met de integratieproblemen bij de bestemmeling Tussentijds antwoord Voor elk correct attest (na controle prefix + omzetting) wordt door de een berichtje teruggestuurd dat aanduidt dat het attest doorgestuurd is naar het NIC, of wordt door het NIC een bericht teruggestuurd, dat aanduidt dat het attest is doorgestuurd naar de VI. Dit tussentijds antwoord bestaat uit een prefix-antwoord en een gegevensgedeelte : variante : N001 (= genormaliseerd bericht) Soort antwoord : I0L I = (intermediair antwoord)= tussentijds antwoord 0 (= nul) = geen variabel gegevensgedeelte in de prefix L = consultatie slaging stroom : H (= gegevens doorgestuurd) toepassingsreturncode : (netwerkcode := 0000) Negatieve definitieve antwoorden van het NIC (en de landsbonden) inleiding Voor alle antwoorden van het NIC (en de landsbonden) wordt dezelfde structuur gebruikt, namelijk het genormaliseerd bericht N001. Het NIC en de landsbonden gebruiken de segmenten BGM, DTM en ERC uit het N001-bericht. voorbeeld Een typisch bericht aan SmalS-MvM zou er als volgt kunnen uitzien : 0000A F0L L891N001 E0421P E #BGMA #DTMA #ERCA # Analyse van het record 0000 Netwerkreturncode zonder probleem A Prefix A1/ Sector OCMW s / Type Instelling 1 : OCMW Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 21 R2/R2/

22 referentie voorlegging user-id OCMW F0L definitief antwoord (F : final) INSZ-nummer van de persoon waarop de consultatie betrekking had Applicatiereturncode zonder probleem L891 Consultatie SFDF-bestand N001 Gegevensgedeelte in vorm N blanco s E0421P interne referentie Datum insturen voorlegging (YYMMDD + uur + minuten) Datum definitief antwoord A E : Voorlegging geweigerd 002 hoedanigheidscode 00 fase repertoriumperiode van voorlegging periode bericht 011 bericht afkomstig uit sector 11 (= NIC) 001 & meer bepaald van type instelling 1 (=mutualiteit) #BGMA1 6 blanco s zone voorbehouden om eventueel later nummer bericht te plaatsen #DTMA1 149 datum die volgt is verzendingsdatum formaat datum is CCYYMMDD 102 #ERCA Op de consultatie kon geen positief antwoord verleend worden. returncode : persoon is niet gekend op ziekenfondsniveau 010 van foutenlijst 10 (zie N001-Returncodes ) # Een andere returncode zou bijvoorbeeld kunnen zijn de returncode : INSZ niet gekend in het personenrepertorium van het NIC. Eerste tussentijds antwoord van de (MFI) Inleiding Voor het tussentijdse antwoord van de wordt ook het bericht N001 gebruikt. De keuze van de weerhouden segmenten uit het volledige N001-bericht, wijkt wel af van de keuze die gebruikt wordt voor de definitieve antwoorden van het NIC (en de landsbonden). De gebruikt uit het volledige N001-bericht de segmenten BGM, ERC en INP. Voorbeeld Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 22 R2/R2/

23 0000A I0Z L891N001 E0511P H #BGMA1MFI#ERCA18 1 BK #INPA # Analyse van het record 0000 netwerkreturncode : 0000 : alles OK A prefix A1/ sector / type instelling : OCMW referentie voorlegging user-id OCMW I0L tussentijds antwoord (I : intermediair) INSZ-nummer van persoon waarvoor geconsulteerd wordt toepassingsreturncode : 6 maal 0 : alles OK L891 Consultatie SFDF-bestand N001 standaardbericht N001 in gegevensgedeelte E0511P referentie datum voorlegging OCMW datum van dit tussentijds antwoord H H : uw vraag werd doorgestuurd (zie bijlage 1) 002 hoedanigheidscode INSZ in sector OCMW 00 fase periode waarvoor de persoon geïntegreerd is periode bericht 011 Het bericht is doorgestuurd naar het NIC (sector 011) 000 #BGMA1 MFI duidt het type N001 aan (= verwerkt door applicatie bij de ) #ERCA returncode = inputrecord correct verwerkt 001 lijst met returncodes 001 = lijst met returncodes Mailbox BK Verantwoordelijke voor de lijst met returncodes BK = Banque Carrefour/Kruispuntbank 1 blanco #INPA1 1 aantal bestemmelingen/definitieve antwoorden 1 = 1 instelling zal antwoord geven 017 sector van de afzender 017 = OCMW 000 Type instelling van de afzender. # De stuurt een eerste tussentijds bericht als antwoord op de online vraag. Vervolgens stuurt zij een tweede tussentijds bericht op het ogenblik dat ze de vraag in uitgesteld relais doorstuurt. Dat heeft als gevolg dat de OCMW s onmiddellijk antwoord ontvangen van de d.m.v. een tussentijds antwoord. Via de LA20 en LA21 vinden zij een tweede tussentijds antwoord in uitgesteld relais. Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 23 R2/R2/

24 Tweede tussentijds antwoord van de (MDP) Heeft dezelfde prefix als het eerste tussentijds antwoord van de. Het gegevensgedeelte verschilt evenwel. Inhoud * in GIR komt de identificatie van de bestemmeling (=sector + type_instelling + hoedanigheidscode) + de beschrijving van de toegelaten variante voor die bestemmeling sector : 3 numerieke significatieve posities (vb 011) type_instelling : 3 numerieke significatieve posities (vb 000) hoedanigheidscode : 3 posities 000 : definitieve inschrijving nnn : een hoedanigheidscode (met 001 <= nnn <= 900) (= blanco) : voorlopige inschrijving default-variante : 4 posities (momenteel steeds 0000) * in GIS staat een aanduiding omtrent het versturen van de voorlegging naar de bestemmeling processing-code : 3 posities alfanumeriek, links gecadreerd 11 (= voorlegging is doorgestuurd via mailbox) 0 (= voorlegging is verworpen) lijstnummer : 3 posities alfanumeriek, links gecadreerd 8 (= lijst met de processing-codes van de ) beheerder van de lijst : 3 posities alfanumeriek, links gecadreerd BK (= BCSS/) * in RFF komt de referentie die de toegekend heeft aan de voorlegging die verstuurd is naar de bestemmeling (qualifier : 583) referentie toegekend door de : 15 alfanumerieke posities * in ERC komt de reden waarom een voorlegging niet naar de bestemmeling verstuurd is. errorcode : 6 posities alfanumeriek (niet geïntegreerd voor de bestemmeling) lijstnummer : 3 posities alfanumeriek, links gecadreerd 009 (=lijst met errorcodes van de ) beheerder van de lijst : 3 posities alfanumeriek, links gecadreerd BK (= BCSS/) 1 blanco Het tussentijds antwoord dat gestuurd wordt als de voorlegging naar de 1 potentiële betemmeling verstuurd mag worden. Dit antwoord bestaat uit een prefix-antwoord gevolgd door onderstaand gegevensgedeelte. #BGMA1MDP #GIRA #GISA BK#RFFA1583D0919T OPM : een. verwijst naar een blanco-karakter Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 24 R2/R2/

25 Tussentijds antwoord (MFI) van het NIC Inleiding Voor het tussentijdse antwoord van het NIC wordt ook het bericht N001 gebruikt. De keuze van de weerhouden segmenten uit het volledige N001-bericht, wijkt wel af van de keuze die gebruikt wordt voor de definitieve antwoorden van het NIC (en de landsbonden). Zoals de gebruikt het NIC uit het volledige N001-bericht de segmenten BGM, ERC en INP. Voorbeeld 0000A I0Z L891N001 E0511P H #BGMA1MFINIC#ERCA BK #INPA # Analyse van het record 0000 netwerkreturncode : 0000 : alles OK A prefix A1/ sector / type instelling : OCMW referentie voorlegging user-id OCMW I0L tussentijds antwoord (I : intermediair) INSZ-nummer van persoon waarvoor geconsulteerd wordt toepassingsreturncode : 6 maal 0 : alles OK L891 Consultatie SFDF-bestand N001 standaardbericht N001 in gegevensgedeelte E0511P referentie datum voorlegging OCMW datum van dit tussentijds antwoord H H : uw vraag werd doorgestuurd (zie bijlage 1) 002 hoedanigheidscode INSZ in sector OCMW 00 fase periode waarvoor de persoon geïntegreerd is periode bericht 011 dit tussentijds antwoord komt van het NIC 001 (NIC : sector 11; instelling 001) #BGMA1 MFI duidt het type N001 aan NIC (= verwerkt door applicatie bij het NIC) #ERCA returncode = inputrecord correct verwerkt en doorgestuurd naar VI = dubbele aansluiting op het niveau van het filter van het NIC (returncodes links gekadreerd) 010 lijst met returncodes 010 = lijst met returncodes Mailbox BK Verantwoordelijke voor de lijst met returncodes BK = Banque Carrefour/Kruispuntbank Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 25 R2/R2/

26 1 blanco #INPA1 1 aantal bestemmelingen/definitieve antwoorden 1 = 1 instelling zal antwoord geven 011 sector naar wie de voorlegging is verstuurd 011 = NIC 001 Type instelling naar wie de voorlegging doorgestuurd is. # V.B. Prefix A1 Conform -brochure. Zie voorbeelden (in hoofdstuk VI) ter illustratie. V.C. Gegevensgedeelte in in-house formaat V.C.1. N000, slaging-stroom E Geen gegevensgedeelte Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 26 R2/R2/

27 V.C.3. L891, slaging_stroom A, variante, vast formaat. Naam zone Formaat Beginpositie Status SOCIALE FRANCHISE 1 4 pos. 1 C alfanumeriek SOCIALE FRANCHISE 2 4 pos. 5 C alfanumeriek DERDE 1 pos. 9 C BETALERSREGELING alfanumeriek VERZEKERINGSINSTEL 3 pos. 10 M LING 1 alfanumeriek IDENTIFICATIE bij de 13 pos. 13 M verzekeringsinstelling alfanumeriek CT1 3 pos. 26 M alfanumeriek CT2 3 pos. 29 M alfanumeriek BEGINDATUM 8 pos. 32 M JJJJMMDD alfanumeriek EINDDATUM 8 pos. alfanumeriek 40 M JJJJMMDD M = Mandatory C = conditional Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 27 R2/R2/

28 VI. Voorbeelden van antwoord VI.A. Voorbeeld 1 : Antwoord N000 VI.A.1. Prefix-gedeelte L891 weigert vraag Commentaar (probleem prefix) NETWERKRETURNCODE 3004 zie algemene lijst netwerkreturncodes VERSIE_PREFIX A1 overgenomen uit voorlegging SECTOR 017 (= MSZ) overgenomen uit voorlegging TYPE_INSTELLING 001 (= OCMW) overgenomen uit voorlegging INTERNE_REFERENTIE_SECTOR overgenomen uit voorlegging USER-ID overgenomen uit voorlegging SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD F0L INSZ overgenomen uit voorlegging RETURNCODE TOEPASSING zie lijst returncodes FORMULIER L891 VARIANTE N000 << ofwel de toepassingsreturncode ofwel de netwerkreturncode moet verschillend zijn van nul. GEDEELTE_BERICHT IDENTIFICATIE_TOEPASSING INTERNE_REFERENTIE_ NR BEANTWOORDER DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG overgenomen uit voorlegging DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD SLAGING_STROOM E <<=voorlegging geweigerd HOEDANIGHEIDSCODE 001 overgenomen uit voorlegging FASE 00 overgenomen uit voorlegging BEGIN_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging EINDE_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging BEGIN_BERICHT overgenomen uit voorlegging EINDE_BERICHT overgenomen uit voorlegging SECTOR_LEVERANCIER 025 (= ) TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 000 VI.A.2. Gegevensgedeelte Geen gegevensgedeelte. Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 28 R2/R2/

29 VI.B. VI.B.1. Voorbeeld 2 : Antwoord N001 van de VI of NIC via Prefix-gedeelte L891 Commentaar NETWERKRETURNCODE 0000 VERSIE_PREFIX A1 overgenomen uit voorlegging SECTOR 025 (= ) overgenomen uit voorlegging TYPE_INSTELLING 000 overgenomen uit voorlegging INTERNE_REFERENTIE_SECTOR overgenomen uit voorlegging USER-ID overgenomen uit voorlegging SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD F0L INSZ overgenomen uit voorlegging RETURNCODE TOEPASSING FORMULIER L891 VARIANTE N001 << reden van weigering : zie gegevensgedeelte GEDEELTE_BERICHT IDENTIFICATIE_TOEPASSING INTERNE_REFERENTIE_ VINR BEANTWOORDER DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD SLAGING_STROOM E <<<< voorlegging geweigerd HOEDANIGHEIDSCODE 000 overgenomen uit voorlegging FASE 00 overgenomen uit voorlegging BEGIN_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging EINDE_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging BEGIN_BERICHT overgenomen uit voorlegging EINDE_BERICHT overgenomen uit voorlegging SECTOR_LEVERANCIER 011 (= NIC) TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 001 (= VI)/ 000 (= NIC) VI.B.2. Gegevensgedeelte (in in-house formaat) Zie Algemene beschrijving van de zones in een antwoord. Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 29 R2/R2/

30 VI.C. Voorbeeld 3 : Antwoord N001 Tussentijds antwoord van de Kruispuntbank VI.C.1. Prefix-gedeelte L891 Commentaar NETWERKRETURNCODE 0000 VERSIE_PREFIX A1 overgenomen uit voorlegging SECTOR 017 (= MSZ) overgenomen uit voorlegging TYPE_INSTELLING 001 (= OCMW) overgenomen uit voorlegging INTERNE_REFERENTIE_SECTOR overgenomen uit voorlegging USER-ID overgenomen uit voorlegging SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD I0L INSZ overgenomen uit voorlegging RETURNCODE TOEPASSING FORMULIER L891 VARIANTE N001 << reden van weigering : zie gegevensgedeelte GEDEELTE_BERICHT IDENTIFICATIE_TOEPASSING INTERNE_REFERENTIE_ VINR BEANTWOORDER DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD SLAGING_STROOM E <<<< voorlegging geweigerd HOEDANIGHEIDSCODE 000 overgenomen uit voorlegging FASE 00 overgenomen uit voorlegging BEGIN_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging EINDE_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging BEGIN_BERICHT overgenomen uit voorlegging EINDE_BERICHT overgenomen uit voorlegging SECTOR_LEVERANCIER 025 (= ) TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 000 VI.C.2. Gegevensgedeelte (in in-house formaat) Zie Algemene beschrijving van de zones in een antwoord Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 30 R2/R2/

31 VI.D. VI.D.1. Voorbeeld 4 : Antwoord N001 Tussentijds antwoord van het NIC Prefix-gedeelte L891 Commentaar NETWERKRETURNCODE 0000 VERSIE_PREFIX A1 overgenomen uit voorlegging SECTOR 025 (= ) overgenomen uit voorlegging TYPE_INSTELLING 000 overgenomen uit voorlegging INTERNE_REFERENTIE_SECTOR overgenomen uit voorlegging USER-ID overgenomen uit voorlegging SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD I0L INSZ overgenomen uit voorlegging RETURNCODE TOEPASSING FORMULIER L891 VARIANTE N001 << reden van weigering : zie gegevensgedeelte GEDEELTE_BERICHT IDENTIFICATIE_TOEPASSING INTERNE_REFERENTIE_ VINR BEANTWOORDER DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD SLAGING_STROOM E <<<< voorlegging geweigerd HOEDANIGHEIDSCODE 000 overgenomen uit voorlegging FASE 00 overgenomen uit voorlegging BEGIN_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging EINDE_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging BEGIN_BERICHT overgenomen uit voorlegging EINDE_BERICHT overgenomen uit voorlegging SECTOR_LEVERANCIER 011 (= NIC) TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 000 (= NIC) VI.D.2. Gegevensgedeelte (in in-house formaat) Zal dezelfde structuur hebben als het tussentijds antwoord van de. Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 31 R2/R2/

32 VI.E. Voorbeeld 5: Antwoord L891 met de gevraagde gegevens VI.E.1. Prefix-gedeelte L891 Commentaar NETWERKRETURNCODE 0000 VERSIE_PREFIX A1 overgenomen uit voorlegging SECTOR 017 (= MSZ) overgenomen uit voorlegging TYPE_INSTELLING 001 (= OCMW) overgenomen uit voorlegging INTERNE_REFERENTIE_SECTOR overgenomen uit voorlegging USER-ID overgenomen uit voorlegging SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD F0L INSZ overgenomen uit voorlegging RETURNCODE TOEPASSING FORMULIER L891 VARIANTE <<< gedetailleerd antwoord GEDEELTE_BERICHT IDENTIFICATIE_TOEPASSING INTERNE_REFERENTIE_ REFINTERNE-VI BEANTWOORDER DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD SLAGING_STROOM A <<< resultaten gevonden HOEDANIGHEIDSCODE 001 overgenomen uit voorlegging FASE 00 overgenomen uit voorlegging BEGIN_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging EINDE_REPERTORIUM overgenomen uit voorlegging BEGIN_BERICHT overgenomen uit voorlegging EINDE_BERICHT overgenomen uit voorlegging SECTOR_LEVERANCIER 011 (= NIC) TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 001 (= VI) Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 32 R2/R2/

33 VI.E.2. Gegevensgedeelte in IHFN Zie documentatie in bijlage. Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 33 R2/R2/

34 VII. Xml-documentatie Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 34 R2/R2/

35 VIII. Lijsten met Returncodes code Omschrijving Netwerkcodes 3000 Versie prefix ongeldig 3001 Identificatie afzender (sector + type_instelling) ongeldig 3002 User-id ongeldig (formaat en inhoud) 3003 Soort aanvraag ongeldig (formaat en inhoud) 3004 INSZ ongeldig (formaat en inhoud) 3005 Formulier of variante foutief 3006 Antwoordtermijn ongeldig 3007 Actie time-out ongeldig 3008 Identificatie leverancier (sector en type_instelling) ongeldig (formaat) 4000 Hoedanigheidscode of fase ongeldig (formaat) 4001 Periode dossier ongeldig (formaat datum) 4002 Einddatum dossier mag niet voorafgaan aan begindatum dossier 4100 Formulier/IT is niet gekend voor Soort Behandeling 4101 Een verplichte zone van de prefix is niet ingevuld Veiligheidsprobleem : Een gebruiker (UserID) mag een voorlegging niet versturen. Applicatiereturncodes Er is geen probleem vastgesteld Intern probleem De afzender heeft geen machtiging om het formulier naar de bestemmeling te sturen De afzender heeft het INSZ niet geïntegreerd bij de met de opgegeven hoedanigheidscode De afzender heeft het INSZ geïntegreerd bij de met de opgegeven hoedanigheidscode, maar de fase is niet groot genoeg De afzender heeft het INSZ geïntegreerd bij de met de opgegeven hoedanigheidscode, maar niet voor die periode Controle integratie kan niet uitgevoerd worden omdat er een zone ontbreekt in de prefix. Returncodes in gegevensgedeelte / Segment ERCA / foutenlijst Aanvaarding onvolledige of foutieve gegevens in de vraag (vb. INSZ, ) Technisch probleem bij de sector van de verzekeringsinstellingen de VI kent het INSZ niet het NIC kent het INSZ niet Het INSZ is bij twee of meer VI s ingeschreven (voorlopig antwoord) Het record is goed verwerkt door het NIC en doorgestuurd naar de VI. (tussentijds antwoord) Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 35 R2/R2/

36 IX Vertrouwelijkheid van de mededeling en de verdere verwerking van sociale gegevens van persoonlijke aard De elektronische uitwisseling van sociale gegevens van persoonlijke aard via het netwerk van de sociale zekerheid mag slechts gebeuren mits naleving van een aantal maatregelen die waarborgen bieden voor de veiligheid en het correct gebruik van de gegevens. De sociale gegevens van persoonlijke aard mogen met name slechts worden meegedeeld en aangewend voor de doeleinden waarvoor het Sectoraal comité van de sociale zekerheid een machtiging heeft verleend. Verder mogen de sociale gegevens van persoonlijke aard door de OCMW s slechts worden verwerkt met inachtneming van de heersende veiligheidsnormen. De OCMW s dienen onder meer hun dossiers voorafgaandelijk te integreren in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank en gebruik te maken van gebruikersprofielen. De OCMW s garanderen dat de gegevens enkel getransporteerd worden via een beveiligd netwerk zodat derden geen toegang kunnen krijgen tot de getransporteerde gegevens van persoonlijke aard. Meer algemeen zijn de OCMW s ertoe gehouden de meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard aan te wenden conform de bepalingen van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling strekkende tot de bescherming van de integriteit van de persoonlijke levenssfeer. OCMW s die sociale gegevens van persoonlijke aard zouden gebruiken in strijd met voormelde wettelijke en reglementaire bepalingen riskeren strafrechtelijke sancties. Verzekerbaarheidsbestand - Blz. 36 R2/R2/

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Handleiding L - stromen

Handleiding L - stromen Handleiding L - stromen Handleiding L stromen - Blz. 1 - Inhoudstafel 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES EN CONTROLES... 4 2.1 ONLINE CONSULTATIES... 4 2.2 BATCH CONSULTATIES...4 2.2.1 De afzender vult

Nadere informatie

HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L410

HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L410 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid R2/R2/00035306 HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L410 GEGEVENSSTROOM TUSSEN VI EN SVF VIA HET NETWERK M.B.T. DE VERZEKERBAARHEIDSGEGEVENS VAN EEN ZELFSTANDIGE IN GEVAL VAN

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, L: Consultatie bij de RVA van de periodes van volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Nadere informatie

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg A424 1. Inleiding De personen die in het buitenland

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten A016, M: Gegevensstroom van RVA naar CIMIRe met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S

SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN SMALS-MVM SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S MULTIFUNCTIONEEL ATTEST TE VERSTUREN AAN DE INSTELLINGEN VAN VERZEKERING TEGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT. Situering van het document

Nadere informatie

Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken

Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken A023, Z: Gegevensstroom waarmee de FOD Sociale Zekerheid en de RVP via de KSZ de attesten i.v.m. chronisch zieken

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, L: Consultatie bij de RVA van de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet door het NIC en het FBZ A014,

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Attesten Sociale MAF v2.4 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003

Attesten Sociale MAF v2.4 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003 Referentie: rubriek 7180, domein 024 Auteurs: Filip Bauters & Leo Van Broekhoven Herziening: Françoise Tomasetti Type document: Toelichting voor de betrokken sectoren

Nadere informatie

Handleiding M en Z stromen

Handleiding M en Z stromen Handleiding M en Z stromen 1 / 14 Inhoudstafel Handleiding Generieke M_8.2.1.docx 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES EN CONTROLES.... 4 2.1 VERSCHIL M EN Z STROMEN.... 4 2.1.1 M - stromen... 4 2.1.2 Z -

Nadere informatie

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Ce document vous est offert par la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Il peut être diffusé librement, à condition de mentionner la source et l URL Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Chaussée

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater

Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater A015, M: Gegevensstroom van RVA naar RKW, RSVZ en NIC met de mededeling van het einde van de wachttijd van een schoolverlater Auteur: Claudia

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten

Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten A077, Z: Gegevensstroom waarmee de RVA via de KSZ de gegevens betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten meedeelt aan

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet A0, M: Gegevensstroom van RVA naar SIGeDIS met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE VERSIES Ver Datum Verspreiding Commentaar

AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE VERSIES Ver Datum Verspreiding Commentaar Project Afgeleide rechten De Lijn Gratis Pas Documentatie opgesteld door de KSZ in verband met de gegevensuitwisseling Ref: R1/R1 (O2/O2 vanaf versie 0.4) (R6/R6 vanaf versie 1.0) AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, M: Gegevensstroom van de RVA naar verschillende bestemmelingen met de mededeling van de periodes van loopbaanonderbreking

Nadere informatie

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies 1) Inhoud van de L608 De soort informatie heeft als kenmerk L608. De constante van de prefix is gelijk

Nadere informatie

Attest Jonge werkzoekende

Attest Jonge werkzoekende Attest Jonge werkzoekende A200, M: gegevensuitwisseling van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling naar RKW en RSVZ met betrekking tot de jonge werkzoekenden Auteurs : Vincent Turine Dernière

Nadere informatie

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA)

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA) Referenties : G\R3\projectdocumentatie\A042\beschrijving Titel : Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) A042 Auteur : Patrick Laureyns Datum laatste wijziging:

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud

OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie?... 2 5) Wat zijn

Nadere informatie

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval A044, M: Gegevensstroom van het FAO naar verschillende bestemmelingen (VSI, RKW, NIC, RJV, SIGeDIS)

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet A013, M: Gegevensstroom van RVA naar CIMIRe met de mededeling van de gelijkgestelde

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN 910M

BESCHRIJVING VAN 910M Kruispuntbank van de sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 Brussel tel 02-741 83 11 fax 02-741 83 00 BESCHRIJVING VAN 910M Inhoudstafel I. ALGEMEEN...1 II. DE GEGEVENSSTROOM...1 II.A.1. Algemeen...1

Nadere informatie

Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009

Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009 Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009 Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie 0.0 22.05.2006 Intern -- 0.1 08.08.2006 werkgroep vertaling Status: werkdocument A009

Nadere informatie

HealthCareInsurance (Raadpleging van de verzekerbaarheid)

HealthCareInsurance (Raadpleging van de verzekerbaarheid) HealthCareInsurance (Raadpleging van de verzekerbaarheid) Contents 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie voor welke behoeftes?... 3 5) Wat zijn de vereisten

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 12 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 12 juli 2007; SCSZ/07/128 1 BERAADSLAGING NR. 07/041 VAN 25 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE OPENBARE

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 16 juli 2001;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 16 juli 2001; SCSZ/04/94 BERAADSLAGING NR. 01/72 VAN 2 OKTOBER 2001, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2004, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VOOR ENERZIJDS DE MEDEDELING VAN HET ELEKTRONISCH BERICHT GEZONDHEIDSZORGEN GEPENSIONEERDEN

Nadere informatie

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004;

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004; SCSZ/04/26 BERAADSLAGING NR 04/005 VAN 20 FEBRUARI 2004 M.B.T. DE MEDEDELINGEN VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE ZORGVERZEKERING BERAADSLAGINGEN NR 02/115 VAN

Nadere informatie

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Contents Social Rate Investigation... 1 (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 20 juni 2006;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 20 juni 2006; SCSZ/06/102 1 BERAADSLAGING NR. 06/051 VAN 18 JULI 2006 MET BETREKKING TOT DE BERAADSLAGING NR. 05/22 VAN 3 MEI 2005 MEDEDELING VAN DE IDENTITEIT VAN DE CONTACTPERSOON VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING VAN

Nadere informatie

Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting. ingeval van beroepsziekte

Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting. ingeval van beroepsziekte Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting A045, M: Gegevensstroom opgestart op het initiatief van het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) naar

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/326 BERAADSLAGING NR. 12/103 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijn?...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/13/169 BERAADSLAGING NR. 12/081 VAN 18 SEPTEMBER 2012, GEWIJZIGD OP 16 JULI 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/01/82 BERAADSLAGING NR. 01/70 VAN 14 AUGUSTUS 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK AAN DE DRUKKER VAN DE GRATIS PASSEN VANWEGE

Nadere informatie

Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust

Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Referentie Onderwerp Auteur Laatste wijziging 10/11/2005 Pagina s 12 Versie 6 G1/G1/R4/funcan/A020 Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust Mark Demol Attest

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG SCSZ/06/130 1 BERAADSLAGING NR 06/072 VAN 19 SEPTEMBER 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE WERKNEMERS IN ARBEIDSONGESCHIKTHEID INGEVOLGE ZIEKTE, INVALIDITEIT OF ZWANGERSCHAP,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/122 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index

Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling... 1 Index... 1 Doel van het document...2 Scope... 2 1. Glossarium... 2 1.1. Functioneel... 2 1.2. Technisch...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/070 BERAADSLAGING NR. 17/037 VAN 18 APRIL 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR HET

Nadere informatie

Algemene toelichting A038, M/L

Algemene toelichting A038, M/L Algemene toelichting A038, M/L De vakantiekassen en de RJV als leverancier van gegevens betreffende de jaarlijkse vakantie. Page 1 of 22 Versie Datum Verspreiding Commentaar 0 2000 Werkgroep Ontwerpdocument

Nadere informatie

MutationsSender (mutaties rijksregister en KSZ-register) Inhoud

MutationsSender (mutaties rijksregister en KSZ-register) Inhoud MutationsSender (mutaties rijksregister en KSZ-register) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijn?... 2 5) Wat

Nadere informatie

Algemene toelichting A038, M/L

Algemene toelichting A038, M/L Algemene toelichting A038, M/L De vakantiekassen en de RJV als leverancier van gegevens betreffende de jaarlijkse vakantie. Page 1 of 22 Versie Datum Verspreiding Commentaar 0 2000 Werkgroep Ontwerpdocument

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen

Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen A417, M: Gegevensstroom van de RVA naar de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM, ADG) alsook naar de Directie

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juli 2007; SCSZ/07/153 1 BERAADSLAGING NR. 07/052 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE SECTOR WERKLOOSHEID AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING,

Nadere informatie

ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud

ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/09/100 BERAADSLAGING NR 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/133 BERAADSLAGING NR. 08/039 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/064 BERAADSLAGING NR 11/042 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en de URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden 18 maart 2013 Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden Afrekenbestand en weigeringen Procedure voor

Nadere informatie

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van 17 maart 2004 en van 15 april 2013;

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van 17 maart 2004 en van 15 april 2013; SCSZ/13/115 BERAADSLAGING NR. 04/009 VAN 6 APRIL 2004, GEWIJZIGD OP 7 MEI 2013, M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/15/014 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010 EN OP 3 FEBRUARI 2015,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/037 BERAADSLAGING NR. 17/019 VAN 7 MAART 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 maart 2006;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 maart 2006; SCSZ/06/056 1 BERAADSLAGING NR 06/021 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RSVZ AAN DE RVP MET HET OOG OP DE UITBETALING VAN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN AAN

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1 Specifieke instructies voor de facturatie van geneeskundige zorgen in het kader van fase 1. RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/176 BERAADSLAGING NR. 13/087 VAN 3 SEPTEMBER 2013, GEWIJZIGD OP 4 NOVEMBER 2014, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/042 BERAADSLAGING NR 10/021 VAN 6 APRIL 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende het bewijs van werkloosheid of van rechthebbende op een loopbaanonderbrekingsuitkering

Gegevensstroom betreffende het bewijs van werkloosheid of van rechthebbende op een loopbaanonderbrekingsuitkering Gegevensstroom betreffende het bewijs van werkloosheid of van rechthebbende op een loopbaanonderbrekingsuitkering A012, Z: Gegevensstroom waarmee enerzijds de uitbetalingsinstellingen van de sector werkloosheid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/16/142 BERAADSLAGING NR. 12/081 VAN 18 SEPTEMBER 2012, LAATST GEWIJZIGD OP 21 JUNI 2016, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud

XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Hoe werkt het?... 3 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een goede

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/039 1 BERAADSLAGING NR. 07/013 VAN 6 MAART 2007, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE INKOMENDE GRENSARBEIDERS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/141 BERAADSLAGING NR 09/078 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud

PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Hoe werkt het?... 2 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een goede overdracht van de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid SCSZ/12/241 BERAADSLAGING NR. 12/065 VAN 17 JULI 2012 AANGAANDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN HET NATIONAAL INTERMUTUALISTISCH

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/83 1 BERAADSLAGING NR. 05/030 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE WERKLIEDEN UIT HET BOUWBEDRIJF AAN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?...4 3. Selectiescherm...5 Selectiescherm werkgever...5 Selectiescherm mandataris...5 Opties, velden en knoppen...6

Nadere informatie

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster)

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) Inhoudstafel 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 Voorgeschiedenis... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? Binnen welke

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

1. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN

1. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Monitoring Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 28.05.2015 onze ref. II/A/997/79ter/JOB-IVB uw ref. contact Johan Buyck Isabelle Van den Bossche telefoon

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/142 BERAADSLAGING NR 09/079 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming Privacywet Vlaamse Sociale Bescherming In het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming worden er 3 tegemoetkomingen toegekend: de Vlaamse Zorgverzekering het Basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming

Nadere informatie

OCMWCPASIdentifyPerson (identificatie persoon)

OCMWCPASIdentifyPerson (identificatie persoon) OCMWCPASIdentifyPerson (identificatie persoon) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie?... 2 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie