De beroepswereld van het geluid en de muziek on line in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De beroepswereld van het geluid en de muziek on line in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Transcriptie

1

2 De beroepswereld van het geluid en de muziek on line in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Studie onder leiding van Decker B., Orianne J.-F. et Thys S. Gerealiseerd door Het Brussels Observatorium van de arbeidsmarkt en de kwalificaties Anspachlaan Brussel Januari 2001

3

4 Inhoudstafel INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1: EEN MOEILIJK TE OMLIJNEN STUDIEOBJECT... 3 HOOFDSTUK 2: METHODOLOGIE... 5 HOOFDSTUK 3: THEORETISCHE MODELLEN EN PERSPECTIEVEN Het begrip "kunstwereld" Het begrip "competentie"...8 HOOFDSTUK 4: DE PRODUCTIEMACHINES: PRODUCTIE VAN PRODUCTEN, OPNAME, CONSUMPTIE De platenmaatschappijen De on line distributeurs De geluidsstudio's De filmproductiemaatschappijen De multimediaproductiehuizen en de software- en hardwareontwerpers die een band hebben met de muziek De internet providers De organisatoren van voorstellingen en multimediaevenementen De juridische adviesbureaus...25 HOOFDSTUK 5: PORTRETGALERIJ EN COMPETENTIEPROFIELEN De beroepen in verband met geluid De multimediaberoepen De beroepen van de artistieke creatie De beroepen in verband met de handel en de distributie...47 HOOFDSTUK 6: INITIËLE EN VOORTGEZETTE OPLEIDINGEN Initiële opleidingen Voortgezette opleidingen Gevalsstudie: Syntech Bedrijfsopleidingen...57 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN...59 BIBLIOGRAFIE...63 BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3

5

6 De beroepswereld van het geluid en de muziek on line Januari 2001 Inleiding De partners die aan de oorsprong liggen van het project Brussels Music Online willen aantonen dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alle operators aanwezig zijn voor het ontvangen, het verspreiden en de promotie via het internet van alle types muziekevenementen: "het is de bedoeling de lokale artiesten te promoten en het gebruik van de Brusselse breedbandnetten te stimuleren dankzij het brede aanbod van multimedia-inhoud op lokaal niveau". Dit project, op initiatief van Brussel Technopool, wordt ondersteund door heel wat partners 1. De eerste fase van dit project bestaat in een verkennende studie van de nieuwe beroepen die verband houden met de digitalisering van het geluid en de verspreiding ervan via de nieuwe elektronische media. De resultaten van de studie, die werd toevertrouwd aan het Brussels Observatorium van de arbeidsmarkt en de kwalificaties, zullen worden verspreid tijdens het pilootevenement van het project, op 15 maart 2001 in het kader van het festival Ars Musica. De doelstellingen van het onderzoek zijn de volgende: 1. Analyse van de behoeften aan werkkrachten (vooral gespecialiseerd personeel) en van de opleidingsbehoeften (herscholing); 2. Aantonen van de productieprocessen van muziekwerken en multimedia (identificatie van de belangrijkste functies en stappen van deze productieketens); 3. Identificeren van de typeprofielen voor de beroepen in deze sector onder de vorm van een portretgalerij; 4. Inzoomen op de beroepen die het meest blootgesteld zijn aan de industriële mutaties (beroepen die te maken hebben met het internet); 5. Uitbreiding tot de functies die gekoppeld zijn aan de marketing of aan de omkadering en de juridische bescherming van de muziekproducties die verspreid worden via deze nieuwe media. 6. Snelle stand van zaken van de opleiding en van de afzetgebieden in de sector van geluid en muziek. 1 Chello Broadband Belgium, e-strategy, European Multimedia Forum, Info2clear, Netbeat, SABAM, Viva Musica, Ars Musica, Musica Numéris, Equus, Opsis en WAP32. 1

7 Brussels Observatorium van de arbeidsmarkt en de kwalificaties Het begrip "digitalisering van het geluid" verwijst naar de procédés van de omvorming van geluidsbronnen in discontinue digitale informatie, in tegenstelling tot de analoge opname (continue variaties). Het begrip muziek on line, wordt gebruikt voor alle verspreidingsmiddelen van de muziekproductie via de nieuwe elektronische media (downloaden van geluidsbestanden 2 en streaming via het internet). De ontwikkeling van de muziek on line zou gepaard gaan met de geleidelijke verdwijning van de dragers, aangezien het beluisteren - net als het verwerken van het geluid - voornamelijk beheerd wordt door de computer. De digitale muziek en de muziek on line stemmen precies overeen met twee afzonderlijke fasen die elkaar opvolgen en die geleidelijk aan nieuwe problemen opleveren op het gebied van de regelgeving in dit domein: "De komst, in 1981, van de eerste digitale drager, met name de cd zou het einde betekenen van de analoge kopieën die clandestien werden uitgewisseld. Niemand had toen voorzien dat dit het begin zou betekenen van het tijdperk van digitale piraterij op grote schaal, met of zonder drager". (MIH, 21/01/00, p20). Met een penetratiegraad van meer dan 80% in Europa en 686 miljoen verkochte dragers in 1998, geniet de cd als digitale drager veruit de voorkeur bij het grote publiek. De duizelingwekkende groei van het begin van de jaren '90 is echter slechts een verre herinnering, en bepaalde analisten voorspellen zelfs een daling van de verkoop van dragers. De reden hiervoor moet niet noodzakelijk worden gezocht in de piraterij van muziekwerken, maar ook in de verkoopspraktijken van de muziek on line. Een studie van het onderzoekcentrum Médiamétrie (Frankrijk, 1999) wilde aantonen dat hoe meer muziek er on line wordt beluisterd, hoe minder platen er worden gekocht. De verkoop van gedownloade muziek is nu nog marginaal te noemen, maar zou volgens bepaalde experts in miljoen dollar kunnen vertegenwoordigen en in 2004 zelfs 4 miljard dollar over heel de wereld (bron L'économie du disque SNEP/MIH op. cit.). Er zijn diverse elementen die de explosie van deze nieuwe markt remmen: het gebrek aan bandbreedte (wordt opgelost met de ADSL), het gebrek aan permanente aansluiting thuis (facturatie van de duurtijd in de Europese landen), nog ontoereikende graad van persoonlijke informatica-uitrusting, terughoudendheid van de consument voor het kopen van gedematerialiseerde muziek (zonder drager, zonder brochure), problemen in verband met de beveiliging van de technologieën op het niveau van de transmissie, de betaling, van het beheer van de rechten. Een voorbeeld van een bedrijf dat voordeel heeft kunnen halen uit deze nieuwe marktkansen: Netbeat (www.netbeat.com). Het in 1996 ontstane Netbeat, uit de fusie van het Franse label Boucherie Productions en het Belgische Team 4 Action, heeft zich gevestigd in België en in Groot-Brittannië. Vandaag hebben de verantwoordelijken van het bedrijf van hun Europese ontwikkeling en in het bijzonder in Frankrijk, een prioriteit gemaakt. Netbeat is één van de sterkste muziekportaalsites die meer dan cd's voorstelt (majors en onafhankelijke labels) en parallel een redactionele inhoud aanbiedt (on line magazine). 2 De Motion Picture Experts Group, Audio Layer 3, afgekort MP3, is een compressiestandaard bestemd voor de opslag van audiovisuele gegevens. Dankzij dit procédé neemt een stuk van 5 minuten dat 50 Mb geheugen in beslag neemt, na MP3- compressie op een cd slechts 4 Mb in. 2

8 De beroepswereld van het geluid en de muziek on line Januari 2001 Hoofdstuk 1: Een moeilijk te omlijnen studieobject De opbouw van het object bleek van in het begin problematisch, zowel voor de vorsers als voor de opdrachtgevers. De beroepen die verband houden met de digitalisering van het geluid en de verspreiding via de nieuwe elektronische media vormen immers geen homogeen geheel van werknemers of bedrijven en stemmen niet overeen met een specifieke activiteitensector. Aangezien de benadering via de beroepen ons niet toeliet het studieobject te vatten of te construeren, zijn we uitgegaan van de productie, en meer in het bijzonder de productieve ketens en zijn we in een tweede fase teruggekomen op de beroepen in de sector van het geluid en de muziek on line. Bij het begin is onze bevraging de volgende: "Hoe gaat het, heel concreet, in zijn werk om muziek te maken en te verspreiden via de nieuwe elektronische media?". Via welke groepen actoren, via welke coöperatieketens verloopt de muziekproductie en -verspreiding? Dit theoretisch perspectief is geïnspireerd op de werken van de socioloog H. S. Becker, een dominante figuur in het symbolisch interactionisme en de eerste die zich binnen deze stroming ging interesseren voor de kunst als sociale activiteit. Merk op dat hij ook jazzpianist en fotograaf is. In 1982 voert hij het concept in van Monde de l'art 3 (Kunstwereld). Wij zullen de gelegenheid krijgen om terug te komen op dit theoretische model dat ons verkennend onderzoek zal leiden door de beroepswereld van geluid en muziek on line. Onze eerste vaststelling tekende zich al snel af: de muziekproductie en de verspreiding ervan verloopt via complexe configuraties van actoren, via "werelden", via de ontmoeting van verschillende beroepen en verschillende sectoren. Onze benadering via productieketens heeft ons toegelaten verschillende sectoren en subsectoren te identificeren die betrokken zijn bij het studieveld. NACE-code Activiteitensector Type bedrijf Uitgeverijen van geluidsopnames Platenmaatschappijen (Onafhankelijke Labels, Majors) 22.3 Reproductie van opgenomen media Geluidsstudio's 32.3 Vervaardiging van audio- en videoapparatuur (voor ontvangst, opname of reproductie van geluid en beeld) Fabrikant van diverse toestellen Handel in platen, cd's, dvd, cassettes Distributeurs 64.2 Telecommunicatie Internet providers 72 Informatica-activiteiten Uitgevers van websites, software, hardware 92.1 Activiteiten op het gebied van film en video Filmproductiehuizen 92.2 Radio en televisie Radio en tv 92.3 Overige activiteiten op gebied van amusement Organisatoren van voorstellingen 3 H. S. Becker, Les Mondes de l'art, Flammarion,

9 Brussels Observatorium van de arbeidsmarkt en de kwalificaties Op basis van deze eerste vaststelling zijn we geneigd deze configuraties van actoren te kenmerken aan de hand van hun banden van onderlinge afhankelijkheid. De muziekproductie en -distributie wordt immers mogelijk gemaakt door het feit dat alle actoren onderlinge afhankelijkheidsbanden weven en zeer complexe samenwerkingsketens opbouwen: de muzikant heeft de geluidsingenieur nodig om zijn muziek te "vast te leggen", de geluidsingenieur en de producent hebben de muzikant nodig om muziek te maken, ze hebben beide geluids- en muziekuitgevers nodig, verkopers, gespecialiseerde juristen, die zelf de geluids- en muziekmensen nodig hebben om een muziekproduct te verkopen of uit te geven, de radio's hebben muziekproducten nodig, enz. Audiovisueel : Geluidsstudio, bioscoop, radio, tv Uitgave: Label, Majors Handel: Distributeurs Muziek on line Spektakel: Concertorganisatoren, Informatica: Website, software, hardware Telecom.: Internet providers Hierboven vindt u een schets van een configuratie van de muziekproductie en -verspreiding on line. Deze kunstwereld, die aldus gedefinieerd en afgelijnd is, is vreemd genoeg verwant aan de transversale sector van de nieuwe informatica- en communicatietechnologieën (ICT). De studie die gerealiseerd werd door Fabrimetal 4 leert ons dat deze sector 5 in 1998 in Brussel ongeveer 700 bedrijven en om en bij de arbeidsplaatsen vertegenwoordigde, dit wil zeggen 4,6% van de bezoldigde arbeid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De studie van Fabrimetal groepeert eveneens de bedrijven die een activiteit uitoefenen die de ICT benadert en aanvult (erkenning van de inhoud en on line diensten): de sector van de uitgebreide ICT 6 vertegenwoordigde in 1998 in Brussel ongeveer 1300 bedrijven en meer dan arbeidsplaatsen. Er wordt melding gemaakt van een behoefte aan 2000 "ICT-specialisten" in Brussel per jaar, terwijl het onderwijs er jaarlijks in heel België slechts 2000 opleidt Fabrimetal, Brussel, digitaal centrum van de Zennevalei, Ronéo, Brussel, Lees in dit verband: Pricewaterhouse Coopers, Impact des technologies de l'information sur le marché du travail et les qualifications requises, Ronéo, Brussel, CT: NACE-codes 30, 32, 51.64, 64.2 en 72. ICT uitgebreid: NACE-codes 22.1, 22.2, , , 74.4, 74.81, 92.1, 92.2, 92.4, en

10 De beroepswereld van het geluid en de muziek on line Januari 2001 Hoofdstuk 2: Methodologie Om de verschillende objectieven van deze verkennende studie te bereiken, hebben wij een reeks inhoudelijke 7 gesprekken gehad met beroepsmensen en experts in de Brusselse bedrijven die actief zijn in de betrokken sectoren. Wij hebben eveneens de verantwoordelijken ontmoet van hogescholen en organisaties voor beroepsopleiding. De vragenlijst richt zich vooral tot beleidsmensen en multimediaverantwoordelijken, die zonder meer verondersteld worden een prospectieve visie te geven over hun onderneming op het vlak van beroepen en behoeften aan human resources, op het niveau van de muziek- en multimediaactiviteiten (geluid, muziek, beeld, Web,.). De enquête met vragenlijst is opgebouwd rond zes krachtlijnen: 1. Hoofdactiviteit en organisatorische kenmerken van het bedrijf; 2. Markt en types productie; 3. Multimediafuncties; 4. Evolutie van de beroepen; 5. Behoeften aan human resources; 6. Behoeften aan opleiding. Naast de gesprekken hebben we syntheses gemaakt van de documentatie die "on line" beschikbaar is van de verschillende betrokken actoren, die we niet hebben kunnen ontmoeten - door gebrek aan tijd en middelen - om te antwoorden op de vragenlijst over de verschillende krachtlijnen van de hoofdactiviteit, de markt en de producten. 7 Wij verwijzen naar J.-C. Kaufmann, L'entretien compréhensif, Éditions Nathan, Parijs,

11 Brussels Observatorium van de arbeidsmarkt en de kwalificaties Parallel met het kwalitatieve luik hebben we getracht het activiteitenvolume en de werkgelegenheid in de bij de studie betrokken sectoren te kwantificeren. Dit kwantitatieve luik stelt problemen op het vlak van de aflijning van de sectoren (NACE-code). Wij hebben onze eigen steekproef samengesteld op basis van diverse bronnen: RSZ, BNB, ARAMIS, Gouden Gids, lijsten verstrekt door Technopool. De informatie die beoogd wordt in dit kwantitatieve luik, is de volgende: de grootte van het bedrijf en de structuur van de tewerkstelling, het activiteitenvolume, de jaarlijkse omzet, de lokalisatie. 6

12 De beroepswereld van het geluid en de muziek on line Januari 2001 Hoofdstuk 3: Theoretische modellen en perspectieven 1. Het begrip "kunstwereld" We hebben reeds gesproken over de zeer concrete, maar niet minder pertinente theoretische inbreng van de socioloog H. S. Becker, in het kader van deze verkennende studie over de beroepen die verband houden met de digitalisering van het geluid en de verspreiding ervan via de nieuwe elektronische media. Het begrip "kunstwereld" lijkt ons bijzonder geschikt om de collectieve dimensie weer te geven van de artistieke activiteit (verdeling en sociale herverdeling van het werk, legitimering van de bevoegdheden, collectieve constructie van de kennis, ). Het theoretische perspectief van Becker wil immers aantonen hoe de sociale actoren worden gemobiliseerd in de kunst, de productie, de verspreiding, de consumptie, de esthetische homologatie en de evaluatie van de werken om samen te werken volgens een bepaald aantal conventionele procedures binnen de netten die door de auteur "kunstwerelden" worden genoemd. Becker interesseert zich voor de kunst als werk, wat we moeten verstaan als sociale productie; zijn analyse is meer toegespitst op de sociale organisatie - dit wil zeggen op de menselijke verhoudingen die nodig zijn voor het realiseren van kunstwerken - dan op het esthetische. "Parler de l'organisation d'un monde de l'art (...), c'est une autre façon de parler de la distribution des savoirs et de leur rôle dans l'action collective" 8. Het begrip "wereld", dat centraal staat in zijn analyse, lijkt ons erg interessant; hiermee wordt het volgende bedoeld: "désigner le réseau de tous ceux dont les activités, coordonnées grâce à une connaissance commune des moyens conventionnels de travail, concourent à la production des œuvres qui font précisément la notoriété du monde de l'art" 9. Voor de auteur is kunst blijkbaar vooral een activiteit, die het mogelijk maakt om artistieke ideeën materieel vorm te geven. Deze activiteit wordt gekenmerkt door zijn collectief aspect; de realisatie van kunstwerken vereist de samenwerking van een bepaald aantal personen met diverse en complementaire bekwaamheden. De realisatie van kunstwerken veronderstelt, zoals elke menselijke realisatie, samenwerkingsketens en taakverdeling. Deze verdeling van het werk binnen de kunstwerelden impliceert met name een geheel van normen die iedereen aanneemt om de coördinatieproblemen op te lossen: dit zijn de conventies. Met andere woorden, kunst is een activiteit met een buitengewoon sociaal karakter die geanalyseerd kan worden als elke andere collectieve activiteit; aan de hand van het begrip "wereld" denken we zowel na over de aard als over de functie van de menselijke interacties binnen de kunstwereld. Het laatste hoofdstuk van het boek van Becker handelt over de reputatie als sociaal proces (p. 349). "Parler de l'art, c'est une façon particulière de parler de la société et des mécanismes sociaux en général. ( ) le monde de l'art reflète la société dans son ensemble". (pp ) ("Spreken over kunst is een bijzondere manier om over de maatschappij te spreken en over de sociale mechanismen in het algemeen. ( ) de kunstwereld weerspiegelt de maatschappij in haar geheel."). 8 9 "Spreken van de organisatie van een kunstwereld ( ), is een andere manier van spreken over de verspreiding van kennis en de rol ervan in de collectieve actie". - Idem, p88. "Het netwerk benoemen van diegenen wiens activiteiten, die gecoördineerd worden dankzij een gemeenschappelijke kennis van de conventionele werkmiddelen, bijdragen tot de productie van werken die de kunstwereld zijn faam verlenen". - Idem, p22. 7

13 Brussels Observatorium van de arbeidsmarkt en de kwalificaties 2. Het begrip "competentie" Het traditionele begrip van kwalificatie heeft beperkingen die voor bepaalde auteurs interessant zijn om te overschrijden (Zarifian, 1999 en 2000; Dietrich, 1999; Lichtenberger, 1999). Enerzijds wordt de definitie van dit begrip opgebouwd in verhouding tot het werk - als mogelijkheid om een werk uit te voeren -, en negeert het in deze zin de mogelijkheid van de actoren om de inhoud van het werk te veranderen; anderzijds wordt het begrip kwalificatie gedefinieerd in verhouding tot de kennis (kennisvoorraad), waardoor de processen van legitimering en erkenning van de kwalificatie in een professioneel milieu ondoorzichtig worden, naar gelang van de behoeften van dit milieu. Om het kwalificerende karakter van de organisatie 10 te bepalen, voeren deze auteurs het begrip "competentie" in. In het kader van ons onderzoek lijkt dit begrip ons centraal te staan en bijzonder handig te zijn om de evolutie te schetsen van de beroepswereld van geluid en muziek. Als we er P. Zarifian 11 op naslaan, bestaat dit nieuwe concept uit twee dimensies: de dimensie van het onvoorziene, met andere woorden hij die de moeilijkheden in het productieproces het hoofd kan bieden, is bekwaam, en de dimensie van de erkenning die stelt dat diegene die door de anderen erkend wordt als expert, bekwaam is. Het leren is dan ook niet meer herleidbaar tot het traditionele begrip van ervaring; het betreft een proces dat ervoor zorgt dat de ervaring van het verleden opnieuw geïnvesteerd wordt bij het oplossen van nieuwe problemen. Het is zo dat de auteur het begrip invoert van de dialectiek van de kennis en van de competentie. Het beheer van de kennis leunt aan bij de theorie; het beheer van de competenties situeert zich daarentegen langs de kant van de situaties. Wat hij het "competentiemodel" noemt, is in feite een beheermodel dat toelaat de spanning tussen kennis en competentie te organiseren. Deze recente thesissen vormen de grondslag voor een lectuur van de industriële mutaties op het vlak van de overgang van de logica van de werkplaats naar de logica van de bekwaamheid. In tegenstelling tot de term kwalificatie kenmerkt "competentie" de werknemer zelf en niet de functie: men kan spreken van een gekwalificeerde functie maar niet van een competente functie. De term impliceert de tussenkomst van een menselijke actor, zoals Y. Lichtenberger 12 onderstreept. De huidige mutaties worden geïnterpreteerd aan de hand van drie essentiële begrippen die het klassieke industriële werkschema grondig overhoop halen: het evenement, de communicatie en de service 13. Het evenement, zoals ongekende strubbelingen of problemen die de vernieuwingsactiviteit oproept, de communicatie die erop gericht is de kwaliteit van de interacties te verbeteren, vaak bij crisissen of conflicten, en de service waarbij de nadruk wordt gelegd op de eindkwaliteit, die mogelijk wordt gemaakt door complexe actieketens Lees in dit verband Amadieu J-F, Cadin L.(1996), Compétence et organisation qualifiante, Parijs, Economica. Zarifian P., Compétences et organisation qualifiante en milieu industriel, in Fr. Minet, M. Parlier, S. de Witte, La compétence, mythe, construction ou réalité?, L'Harmattan, Parijs, Lichtenberger Y., Compétence, organisation du travail et confrontation sociale, in Fromation Emploi, nr. 67 Juli - September 1999, Parijs. Zarifian P., Objectif compétence, pour une nouvelle logique, Éditions Liaisons, Parijs,

14 De beroepswereld van het geluid en de muziek on line Januari 2001 Hoofdstuk 4: De productiemachines: productie van producten, opname, consumptie In dit hoofdstuk zullen wij proberen de verschillende bedrijven te typeren die collectief bezig zijn met de realisatie, de productie en de verspreiding van muziekwerken. We herinneren de lezers eraan dat het gaat om een verkennende studie en dat dit geenszins een exhaustieve beschrijving is - en zeker geen foto-opname - van de betrokken sector(en). Wij stellen voor de verschillende bedrijven te beschouwen als heterogene machines 14, enerzijds om de verschillende componenten weer te geven van deze bedrijven en de wijze waarop deze componenten zich verhouden - als het concept van machine zich boven de technische machine uit ontwikkelt - en anderzijds om het wisselvallige, voortdurend veranderende en zelfs chaotische karakter te typeren van de artistieke productie (in tegenstelling tot de concepten van mechaniek of structuur die onvermijdelijk wijzen op een universele, onveranderbare en abstracte dimensie). Nemen we het voorbeeld van een opnamestudio. Dit bedrijf dat wordt beschouwd als een machine, bestaand uit verschillende componenten: technische, abstracte, affectieve, artistieke, administratieve, commerciële, juridische, componenten. Met elk van de componenten stemmen verwachte competenties overeen die gedeeltelijk worden toegepast door de actoren. Met de technische componenten bijvoorbeeld stemmen technische competenties overeen (bediening van een mengtafel, gebruik van "geluidsprogramma's" zoals Logic of Protools), met de artistieke componenten stemmen artistieke competenties overeen (muzikaal oor, kennis en praktijk in notenleer, een instrument, ), met de affectieve componenten stemmen relationele componenten overeen (beheer van de affecten, onbevangenheid, beschikbaarheid, ), enzovoort. Wat produceren deze heterogene machines eigenlijk? Als we kijken naar de geschriften van G. Deleuze en F. Guattari 15, kunnen we ook in de productie drie afzonderlijke niveaus onderscheiden: de productie van de producten, de productie van de opname en de productie van de consumptie. De productie van de producten beperkt zich niet tot de productie van de producten op zich, maar betreft ook de productie van productieve ketens, van productiemachines. De productie van de opname stemt overeen met de actie van registreren, vastleggen en bewaren en vereist het gebruik van dragers. De productie van de consumptie omvat de productie van behoeften, van promotie, van verspreiding. We leggen de nadruk op het feit dat een productie met een machine altijd wisselvallig, veranderend en discontinu is; een machine kan defect raken. Een ander centraal punt in onze redenering is de manier waarop de verschillende componenten/competenties zich onderling verhouden. Zijn de componenten geïntegreerd, collectief, hiërarchisch, genormeerd? Laten we een voorbeeld nemen: het geval van een hele kleine geluidsstudio die gespecialiseerd is in geluidsrestauratie en mastering: de beheerder situeert zich op een zeer hoog integratieniveau van componenten, met andere woorden, hij moet op de hoogte zijn van de administratieve competenties (als beheerder), zeer geavanceerde technische competenties beheersen (masteringtechniek), artistiek en commercieel aangelegd zijn en deze competenties ook toepassen Omgekeerd wordt een platenmaatschappij, vooral als het om een Major gaat, Lees in dit verband ook L'hétérogenèse machinique in F. Guattari, Chaosmose, Gallilée, Parijs, 1992, ch.ii. G. Deleuze en F. Guattari, L'Anti-Oedipe, Editons de Minuit, Parijs,

15 Brussels Observatorium van de arbeidsmarkt en de kwalificaties gekenmerkt door een ver doorgedreven hiërarchische structuur van de competenties (piramidevormige organisatiestructuur, interne mobiliteit, promotie, ); de onafhankelijke labels kopiëren op beperkte schaal de organisatiestructuur van een Major (hiërarchie van de competenties), maar voegen dikwijls affectieve componenten toe aan de commerciële ("zich aangesproken voelen als consument", "op het puntje van zijn stoel zitten", ). Wij zullen proberen een systematiek in deze kwesties te brengen door de verschillende "machines" voor te stellen die samenwerken in de realisatie, de productie en de verspreiding van muziek- en multimediawerken (muziek on line). Wij hebben 8 types onderscheiden in de betrokken bedrijven: De platenmaatschappijen (Onafhankelijke labels en Majors) De distributeurs on line De geluidsstudio's De filmproductiehuizen (fictie film/video, documentaires, reclame) De multimedia productiehuizen (websites, dvd, cd-rom, animatie) en de ontwerpers van software en hardware die verband houden met muziek De internet providers De organisatoren van muziek- en multimedia-evenementen De bureaus voor juridische consultancy Aan de hand van compilaties van diverse bronnen, die wij hierboven reeds citeerden, hebben we in Brussel meer dan 2000 bedrijven geïdentificeerd die binnen het terrein van het onderzoek vallen: de kolom N van de tabel geeft de verdeling weer van deze bedrijven naar gelang van het type activiteit (NACE-code). NACE-code Activiteitensector N % N* %* Uitgeverijen van geluidsopnames Reproductie van opgenomen media Vervaardiging van audio- en videoapparatuur (voor ontvangst, opname of reproductie van geluid en beeld) Handel in platen, cd's, dvd, cassettes Telecommunicatie Informatica-activiteiten Activiteiten op het gebied van film en video 92.2 Radio en televisie Overige activiteiten op gebied van amusement Totaal In kolom N* staat dezelfde informatie voor de bedrijven die opgenomen zijn in de ARAMIS-database van de BGDA), en waarvoor wij over een aantal interessante gegevens beschikken. 10

16 De beroepswereld van het geluid en de muziek on line Januari 2001 Op het vlak van de juridische vorm van de bedrijven, merken we op dat 45% van de bedrijven die opgenomen zijn in de ARAMIS-database naamloze vennootschappen zijn, 30% zijn bvba's (waarvan 5% eenmans-bvba's), 7% zijn vzw's (NACE-code 92), 6% coöperatieven, en 4% buitenlandse firma's. De verdeling van de bedrijven volgens hun ligging toont sterke concentraties aan in bepaalde gemeenten zoals Schaarbeek (15% van het totaal), Elsene (14%) en Brussel Stad (13%). Voor wat de omvang van de bedrijven betreft, onthouden we dat onze steekproef (ARAMIS) voor 72% bestaat uit bedrijven met minder dan 5 werknemers, 11% met 5 tot 9, 8% met 10 tot 19, en 5% met 20 tot 49 werknemers. 1. De platenmaatschappijen De platenmaatschappijen liggen aan de basis van de muziekproductie: ze brengen de artiesten onder contract, ze "producen" en promoten hen en soms zorgen ze zelfs voor de verspreiding. In Brussel, net als in de rest van Europa, zien we dat er twee types platenmaatschappijen bestaan: enerzijds de Amerikaanse multinationals, of Majors, en anderzijds de onafhankelijke labels. De belangrijkste Majors in Brussel zijn: BMG, EMI, Sony Music, Warner Music, Virgin Music, Universal Music. Elk van deze Majors groepeert ook meerdere labels. Bijvoorbeeld, Warner Music omvat verschillende labels zoals Elektra, Qwest, Atlantic, Wea, Warner Bros, Sony Music omvat ondermeer Columbia, Epic, Een platenmaatschappij kan worden beschouwd als een machine met meerdere en heterogene componenten. Deze machinecomponenten worden gebruikt door verschillende en welbepaalde diensten of afdelingen van het bedrijf die de achtereenvolgende fasen beheren van de productieketen. De belangrijkste componenten of diensten van een platenmaatschappij zijn: 1. Dienst A & R: artistiek directeur en productieassistent(e) - prospector 2. Dienst marketing: product manager en promotieverantwoordelijke (promotion manager) 3. Dienst verkoop- (en/of distributie-): verkoopverantwoordelijke (sales manager) - verkoopsassistent(e) (sales assistant) 4. Financiële dienst: financieel directeur - assistent(e) 5. Administratieve dienst (HRM) Naar gelang van de grootte van de platenmaatschappij, met name of het gaat om een Major of een onafhankelijk label worden andere componenten geïntegreerd in de productiemachine: 6. Juridische dienst 7. Webservice, multimedia 8. Uitgave Om de complexiteit weer te geven van de samenwerkingsketens, die onmisbaar zijn voor de realisatie van een muziekwerk, stellen wij voor een productieketen schematisch voor te stellen. Het begint bij de artiesten die een muziekwerk creëren, meestal bij hen thuis op partituur of onder de vorm van zelf geproduceerde maquette (wijd verspreide structuur van home studio), en een 11

17 Brussels Observatorium van de arbeidsmarkt en de kwalificaties platenmaatschappij vragen om het werk te produceren. In dit stadium brengt de artistieke directeur de artiest(en) onder contract voor één of meer projecten (albums), ofwel voor een bepaalde duur: dit is de productiefase die wordt toegepast door een bepaald aantal actoren van de platenmaatschappij (uitgever, jurist, prospector, producent, assistent, artistiek directeur, technisch directeur ). De functie van artistiek directeur wordt van meet af aan gekenmerkt door een zeer hoog niveau van transversaliteit: hij superviseert de hele productieketen. De platenmaatschappij voert vervolgens de tweede fase van de productieketen uit: de realisatie van het muziekwerk. De platenmaatschappij financiert en organiseert de opname van het werk. Deze fase van de realisatie kan worden onderverdeeld in drie subfasen: de opname, de mixing en de mastering. Wij komen later terug op deze realisatiefase, die altijd door de platenmaatschappijen aan opname-, mixing- en masteringstudio's wordt uitbesteed. Eens het werk gerealiseerd is, belanden we in de fase van de exploitatie ervan, die de Majors ook aan gespecialiseerde studio's uitbesteden : de pressing en de packaging. De promotiefase wordt verzekerd door de product manager (persen en verpakken van het muziekstuk) en zijn assistenten, promotieverantwoordelijken. Dit team zorgt ervoor, op basis van een marketingplan, dat de artiest bekend wordt via de media (radio, tv, pers), via de nieuwe elektronische media, door het organiseren van evenementen (concert, signeersessie, ), of door publiciteit (affiches, display, ). De distributiefase wordt gerealiseerd door de verkoopverantwoordelijke van de platenmaatschappij en zijn team of wordt uitbesteed aan distributeurs (bijv. Pias). In beide gevallen betreft het de verkoop van het werk aan de platenwinkels: bijvoorbeeld FNAC, Free Record Shop, Macro, KEY Account, Sonica, Dynamite, Fasen Creatie Productie Realisatie Exploitatie Promotie Distributie Actoren Componist/ Producent Artistiek directeur (A&R) Geluidsingenieur Specialist in pressing Product manager Verantwoordelijke verkoop Auteur Uitgever (Chef geluidsman) Specialist in packaging Arrangeur Executive producent Technicus/ geluidsassistent Productieassistent Opnametechnicus Jurist Studiomuzikanten Financieel directeur Prospector Promotieverantwoordelijke Verkopers Structuur Home studio Majors - Labels Geluidsstudio Pressing studio Majors - Labels Distributeurs Dienst A&R Packaging studio Dienst marketing Majors - Labels Dienst verkoop Binnen de platenmaatschappijen wordt de structuur van de tewerkstelling gekenmerkt op verschillende niveaus. Qua statuut, zijn het voornamelijk bedienden. De aanwerving van werknemers gebeurt vooral "van mond tot mond" (professionele contacten), maar ook via de kleine advertenties, de "headhunters" en soms ook de uitzendkantoren, voor de administratieve functies. De tewerkstelling wordt eveneens gekenmerkt door een hoog niveau aan mobiliteit. De werknemers van de platenmaatschappijen 12

18 De beroepswereld van het geluid en de muziek on line Januari 2001 vormen "een hele kleine wereld", waar iedereen elkaar kent, waar men vaak van bedrijf verandert en waar men heel snel stijgt in een relatief impliciete hiërarchie. De typecarrière van een general manager van een groot onafhankelijk label begint meestal onderaan de ladder. Hij begint als agent (of verantwoordelijke) voor de promotie in een Major, wordt dan product manager in een andere maatschappij en klimt vervolgens op tot artistiek directeur in nog een andere, alvorens hij zijn eigen label opstart of de leiding op zich neemt van de Belgische afdeling van een internationaal label. Het niveau van het salaris evolueert binnen deze hiërarchie (basissalaris ongeveer BEF netto per maand). Waaruit bestaat het werk van een promotieverantwoordelijke concreet? Zich informeren over de artiesten die gepromoot worden (beluisteren, biografische samenvatting, ) Ontvangen, begeleiden en opvolgen van de artiesten tijdens evenementen die worden georganiseerd door de platenmaatschappij (persconferentie, concert, signeersessie, ) Een netwerk van professionele relaties opbouwen en onderhouden (pers, nieuwe media, concurrerende platenmaatschappijen en labels, artiesten, evenementorganisators, ) Om binnen te geraken in de promotie van een platenmaatschappij moet men: Iemand kennen in de platenmaatschappij of herkend worden door iemand (kleine, zeer gesloten wereld); anders moet men deze kleine wereld van de platenmaatschappijen goed kennen Zeer goed relaties kunnen opbouwen (gemakkelijk contact leggen, openstaan voor nieuwe ideeën, vriendelijk zijn ) Beschikbaar zijn (GSM altijd aan) Graag uitgaan, naar concerten gaan, 's avonds laat kunnen opblijven, 's morgens vroeg opstaan (de promotieagent volgt het nachtleven van de artiesten en dat van het bedrijfsleven vanaf negen uur 's morgens). Zin voor organisatie hebben (ernst, stiptheid) - stress kunnen beheersen Snel zijn ("men moet een vechter zijn", "op het puntje van zijn stoel zitten", "zichzelf kunnen verkopen", "snel op de bal kunnen spelen") - zich gemakkelijk kunnen aanpassen Drietalig zijn (bijna een conditio sine qua non) Muziekkennis is een plus, maar is geen hoofdtroef. Het kwalificatieniveau is geen aanwervingscriterium van de eerste orde, maar een diploma in de marketing, de communicatie, of de journalistiek kan een mobiliteitsfactor zijn. Hoewel er in Brussel nieuwe on line distributiestructuren en daarbij horende promotiestructuren opduiken, lijken de actoren van de platenmaatschappijen zich op dit ogenblik niet bedreigd te voelen door de technologische mutaties in de platenindustrie. De manager van een onafhankelijk label vertelt ons: "Het on line downloaden van muziek vormt geen bedreiging van de platenindustrie, maar creëert 13

19 Brussels Observatorium van de arbeidsmarkt en de kwalificaties nieuwe behoeften. Wat een grotere bedreiging vormt is het illegaal kopiëren van cd's". Hoewel deze actoren zich weinig schijnen bezig te houden met het anticiperen op sectoriële mutaties, stellen ze zich echter wel vragen rond de toekomst van de platenberoepen en twijfelen ze aan het voortduren van hun bestaan, wat al sinds 50 jaar stabiel was. 2. De on line distributeurs Met het verschijnen van de nieuwe elektronische media, duiken er nieuwe promotie-/distributiestructuren op. Dit type structuur stelt ofwel de promotie en de verkoop voor van artiesten die onder contract zijn bij onafhankelijke labels, ofwel enkel de verkoop van artiesten onder contract bij Majors. Deze nieuwe machines van de handel on line vloeien rechtstreeks voort uit technologische omwentelingen. Dit type distributeur verkoopt muziek on line (door downloaden of op cd-dragers) en stelt tegelijk een redactionele inhoud voor (muziekmagazine on line: interviews, news), alsook het downloaden en streaming van muziekuittreksels, van gefilmde interviews en van videoclips, web casting van spektakels en live evenementen (occasioneel, op verzoek) en verstrekt een catalogus van de labels, van de artiesten en van de producties. Bij wijze van voorbeeld, Netbeat verkoopt gemiddeld 30 cd's per dag en houdt tussen 20 en 45% van de prijs van de verkochte platen voor zich. De prijs van de plaat wordt vastgelegd per product en de winstmarge evolueert bijna dagelijks. Men begrijpt ongetwijfeld dat de omzet van dit type bedrijf op dit ogenblik "belachelijk" is. De actoren verklaren dit door de "afwezigheid van een markt". Ze leven van "investeringen op middellange termijn" die voortvloeien uit een veroveringsstrategie van een toekomstige markt (naar schatting 5 jaar). De structuur van de tewerkstelling in dit type van bedrijf wordt gekenmerkt op de volgende manier. Op het niveau van het statuut zijn de meeste werknemers bedienden, met uitzondering van de productiedienst die veel freelance medewerkers aanwerft die veel ervaring hebben in een welbepaald muzikaal domein. Het salarisniveau benadert dat van de platenmaatschappijen (basissalaris van ongeveer BEF netto per maand). De aanwervingen gebeuren voor 80% naar aanleiding van spontane kandidaturen, en de rest via professionele contacten; voor het administratieve personeel wordt vaak een beroep gedaan op uitzendkantoren. Laaggekwalificeerde werkzoekenden zullen zeer moeilijk werk vinden in dit type van bedrijf, waar de functies een zeer hoog kwalificatieniveau vereisen (typeprofiel is een hoger niveau van het korte type in informatica of communicatie). Er zijn ook mogelijkheden op een laag kwalificatieniveau, maar dan is een zeer goede kennis/ervaring in een bepaald muziekdomein vereist (bijv. de jazzspecialist). In vergelijking met de platenmaatschappijen zijn er veel technici (informatici, site editors, programmeurs, regisseurs web cam - multicam, ). aanwezig en nodig. Er is slechts af en toe opleiding nodig en deze behoefte beperkt zich tot het bijwerken van specifieke technische kennis voor bepaalde werknemers. In dit nieuwe type onderneming zijn de werknemers op verschillende markten thuis, ze cumuleren verschillende functies. Een licentiaat in de communicatie bijvoorbeeld houdt zich bezig met het 14

20 De beroepswereld van het geluid en de muziek on line Januari 2001 klantencontact en de klantenservice en gaat tegelijk op zoek naar Labels, zorgt voor het beheer van de inhoud, de clearance van de rechten en daaraan gekoppeld de elektronische muziekcatalogus. De werknemers geven hun functie zelf vorm, vullen ze in en veranderen permanent. De belangrijkste functies die moeten worden voorzien in deze nieuwe distributiestructuren zijn de volgende: manager, commercieel distributeur op support/on line, technisch-commercieel expert, verkoper, netsurfer, technisch adviseur, verantwoordelijke voor de inhoud, administratief personeel 3. De geluidsstudio's Er bestaat in Brussel, en in het bijzonder in bepaalde gemeenten zoals Schaarbeek - rond de VRT - een sterke concentratie aan geluidsstudio's. Het zijn voornamelijk kleine privé-ondernemingen, bvba's met 1 tot 10 werknemers, die hoofdzakelijk zelfstandig of freelance werken en wiens hoofdactiviteit zich situeert rond verschillende polen: de meersporenmuziek(muziekproductie, opname, mixing, mastering), de reclame (radio en tv), de postproductie (tv, film, bedrijfsfilm), de geluidsinkleding (sound design - jingle voor radio, tv), geluidsbanden voor voorstellingen,, de geluidsrestauratie, de archivering en de compilatie, de bestellingen van geluidsbestanden voor multimediaproducten (dvd, cd-rom, Website). De klanten van deze bedrijven variëren naar gelang van het type besteld product: Type activiteit Meersporenmuziek Geluidsrestauratie - compilatie - mastering Postproductie Reclame Geluidsband voorstelling Geluidsinkleding Geluidsbestanden voor multimediaproducten Type klant Majors, labels, groepen die hun eigen productie verzorgen Majors, labels Filmproductiehuizen Reclamebureaus Theaters, organisatoren van evenementen Radio, tv (bijv. VRT) Bedrijven voor productie en ontwerp van sites De realisatie (opname, mixing en mastering), de restauratie of de compilatie van muziekwerken zijn bestellingen die meestal uitgaan van Majors of onafhankelijke labels, maar ook van groepen die hun eigen productie verzorgen, van componisten of arrangeurs. In het kader van de postproductie, worden de studio's aangezocht door de film- en audiovisuele productiehuizen om geluidsbanden en/of de dubbing te realiseren van bedrijfsfilms, fictiefilms, tvuitzendingen, In bepaalde gevallen worden de studio's echte castinghuizen voor het zoeken naar de 15

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSB AANP KKEN

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSB AANP KKEN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSB I AANP KKEN PSYCHOSOCIALE RISICO'S.be LEEftIjdSbEwuSt PERSOnEELSbELEId AAnPAkkEn met nuttige aanbevelingen voor de uitvoering van de Cao nr.104 betreffende een werkgelegenheidsplan

Nadere informatie

Employer branding en rekruteringscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr. 24

Employer branding en rekruteringscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr. 24 Employer branding en rekruteringscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr. 24 COMM Collection is een reeks van praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

Tijd Om Harde Noten Te Kraken. De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context. Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith

Tijd Om Harde Noten Te Kraken. De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context. Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith Tijd Om Harde Noten Te Kraken De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith Toïne Haverkamp 3418332 22-6-2012 Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

Telecomsector Februari 2003

Telecomsector Februari 2003 Telecomsector Februari 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

Ontwikkeling van digitale vaardigheden en verkleining van ongelijkheden

Ontwikkeling van digitale vaardigheden en verkleining van ongelijkheden Ontwikkeling van digitale vaardigheden en verkleining van ongelijkheden Een verkenning van de digitale kloof van de tweede graad Périne Brotcorne Gérard Valenduc J U N I 2 0 0 8 S T U D I E U I T G E V

Nadere informatie

De animatiefilmsector in Vlaanderen: Traditie en vernieuwing onder de loep.

De animatiefilmsector in Vlaanderen: Traditie en vernieuwing onder de loep. De animatiefilmsector in Vlaanderen: Traditie en vernieuwing onder de loep. Onderzoek naar de Vlaamse Animatiefilmsector in opdracht van het Vlaams Audiovisueel Fonds Eindrapport Philippe Meers en Koen

Nadere informatie

DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER

DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER Inhoudstafel DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER 1. Inleiding... 3 2. Methodologie... 5 3. Variatie in contactcenter activiteiten... 6 4. Functies & processen binnen een contactcenter... 8 5. Een structureel

Nadere informatie

Marieke Pattijn Promoter: Heidi Peeters. Het oog wil ook wat

Marieke Pattijn Promoter: Heidi Peeters. Het oog wil ook wat Marieke Pattijn Promoter: Heidi Peeters Het oog wil ook wat K.U. Leuven Master in de Culturele Studies Academiejaar 2010-2011 Marieke Pattijn Promoter: Heidi Peeters Het oog wil ook wat de rol van inkleding

Nadere informatie

CEVORA. www.cevora.be. Beroepsprofiel Contactcenter. CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218)

CEVORA. www.cevora.be. Beroepsprofiel Contactcenter. CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218) CEVORA Beroepsprofiel Contactcenter www.cevora.be CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218) Beroepsprofielen van bedienden contactcenter Inhoudstafel De organisatie van een contactcenter 2

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

De thuiskopie in de digitale samenleving: Op weg naar een heffing op P2P?

De thuiskopie in de digitale samenleving: Op weg naar een heffing op P2P? Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit gent Academiejaar 2011 2012 TECHNOLOGIE EN DE AFDWINGING VAN HET AUTEURSRECHT: De thuiskopie in de digitale samenleving: Op weg naar een heffing op P2P? Masterproef

Nadere informatie

E-Marketing voor muzikanten

E-Marketing voor muzikanten departement conservatorium E-Marketing voor muzikanten Een handleiding voor muzikanten op het internet, als conclusie van een marktonderzoek Glenn Magerman 09 Promotor: Kevin Voets Copromotor: Kristien

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoud. De dag van vandaag kent iedereen PROXIMEDIA.

Voorwoord. Inhoud. De dag van vandaag kent iedereen PROXIMEDIA. Voorwoord De dag van vandaag kent iedereen PROXIMEDIA. In maart 2004 benoemd tot "Ambassadrice des Gazelles bruxelloises" in de categorie van de KMO's, geselecteerd als één van de 6 finalisten in de wedstrijd

Nadere informatie

Hogere opleidingen in de popmuziek vandaag in Vlaanderen: de nood aan zakelijke vorming

Hogere opleidingen in de popmuziek vandaag in Vlaanderen: de nood aan zakelijke vorming FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN Richting: Agogische Wetenschappen Hogere opleidingen in de popmuziek vandaag in Vlaanderen: de nood aan zakelijke vorming Eindwerk voorgelegd voor het

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE SECTOR AUDIOVISUEEL BEROEPSPROFIELEN EN STARTKWALIFICATIES PROJECT KUNSTVAKONDERWIJS DRS GODELIEVE VAN DER HEYDEN DRS LEO CAPEL E.A.

PROFIEL VAN DE SECTOR AUDIOVISUEEL BEROEPSPROFIELEN EN STARTKWALIFICATIES PROJECT KUNSTVAKONDERWIJS DRS GODELIEVE VAN DER HEYDEN DRS LEO CAPEL E.A. PROFIEL VAN DE SECTOR AUDIOVISUEEL BEROEPSPROFIELEN EN STARTKWALIFICATIES PROJECT KUNSTVAKONDERWIJS DRS GODELIEVE VAN DER HEYDEN DRS LEO CAPEL E.A. Projectorganisatie Kunstvakonderwijs, mei 1999 Colofon

Nadere informatie

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ p~ê~ü=idloqvb éêçãçíçê=w aé=üééê=gçü~å=^`h^boq = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar OUTSOURCING FEBRUARI 2008 HET HOE EN WAAROM VAN EFFICIËNT UITBESTEDEN CALL- EN CONTACTCENTERS FACILITY MANAGMENT IT OUTSOURCING TRANSPORT & LOGISTIC Outsourcen van call- en contactcenters is niet on- Het

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR

OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR INHOUD 1 Introductie 3 2 Voorwoord 4 3 Wat bevat de toolkit? 5 4 Het doel en de voordelen van de toolkit 6 5 Hoe de toolkit te gebruiken 8

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk. Mei 2007

Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk. Mei 2007 Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk Mei 2007 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met steun van het Europees Sociaal Fonds

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN INTERIM MANAGEMENT ALS MANAGEMENTINSTRUMENT: THEORETISCH- EN EMPIRISCH ONDERZOEK Scriptie voorgedragen tot het

Nadere informatie

Waarde, Waardering, Waardigheid. Hospitality Care en de toekomst van de Nederlandse Verpleeghuiszorg

Waarde, Waardering, Waardigheid. Hospitality Care en de toekomst van de Nederlandse Verpleeghuiszorg Waarde, Waardering, Waardigheid Hospitality Care en de toekomst van de Nederlandse Verpleeghuiszorg Eindrapportage Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts 1 juni 2005 Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Waarde, Waardering

Nadere informatie

De balans tussen werk en privé en het toenemende belang van communicatie

De balans tussen werk en privé en het toenemende belang van communicatie IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar M White Paper Maart 2013 De balans tussen werk en privé en het toenemende belang van communicatie Op zoek naar antwoorden op de nieuwste uitdagingen, zoals de

Nadere informatie

!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s

!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s 2006 T h o u g h t Leadership!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s S e c t i o n or Chapter T i t l e Inhoud Vo o r wo ord 1. I n l e i d

Nadere informatie