Interreg A Euregio Maas-Rijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interreg A Euregio Maas-Rijn"

Transcriptie

1 limburg.be Interreg A Euregio Maas-Rijn Growing Together

2 limburg.be Interreg IV A Euregio Maas-Rijn Resultaten in Limburg: Limburgs aandeel (EFRO): 13,3 miljoen euro Provinciale cofinanciering: 5 miljoen euro 42 projecten met Limburgse partner(s) Innovatie, concurrentievermogen en arbeidsmarkt: 29 Milieu en duurzaamheid: 5 Levenskwaliteit: 8 Enkele voorbeelden

3 EU 2020 strategie limburg.be

4 EU 2020 strategie limburg.be

5 limburg.be Interreg V A Euregio Maas-Rijn Inhoud van het Interregprogramma As 1 As 2 As 3 As 4 Sociale Innovatie 2020 Economie 2020 inclusie & opleiding 2020 Territoriale ontwikkeling 2020

6 limburg.be 1. Innovatie 2020 Stijging van het percentage KMO s dat innovaties introduceert Door overdracht van technologie richting bedrijven Door ontwikkelen van innovatieve producten en processen voor en met bedrijven Verhogen van de samenwerking en de synergie tussen ondernemingen, onderzoekscentra en kennisinstellingen Door het ontwikkelen van innovatieve clusters met het oog op het bundelen van kennis en technologie transfer Bundelen van competenties uit verschillende sectoren met het oog op kruisbestuiving

7 limburg.be 2. Economie 2020 Vergroten van het concurrentievermogen van KMO s Introductie van nieuwe business modellen, gericht op een innovatief en internationaal ondernemerschap Ondersteunen van startende ondernemingen Ondersteunen van nieuwe sectoren Haalbaarheidsonderzoeken voor product-markt combinaties binnen clusters samenwerkende KMO s Meer efficiënte omgang met hulpbronnen in KMO s Ontwikkelen, demonstratie en stimuleren grondstoffenefficiënte technologieën en processen

8 limburg.be 2. Economie 2020 Voorbeelden van acties voor partners uit de sociale economie Stimuleren van bewustzijn voor en ontwikkelen van sociaal ondernemerschap bij bedrijven Ondersteunen van procesveranderingen en innovaties bij bedrijven (bv. business modellen) met het oog op de overstap van arbeidskrachten uit de sociale economie naar de reguliere economie concurrentie met reguliere economie = groot binnen deze as!

9 limburg.be 3. Sociale inclusie en opleiding 2020 Verhogen van de sociale integratie van kwetsbare groepen Uitwisselen van kennis en innovatieve methoden, bv. via pilootprojecten rond leefbaarheid in steden en landelijke gebieden Versterken van het (gezondheids)preventiebeleid Verbetering van de aansluiting van het grensoverschrijdende opleidingssysteem op de arbeidsmarkt Ondersteunen van grensoverschrijdende samenwerking rond opleidingen, stages en levenslang leren in het algemeen. Ontwikkelen van opleidingen voor innovatieve sectoren, bv. de creatieve economie. Betere aansluiting van (technische) opleidingen op de arbeidsmarkt

10 limburg.be 3. Sociale inclusie en opleiding 2020 Voorbeelden van acties voor partners uit de sociale economie Uitwisselen van leerlingen, stagiaires, leraren, opleiders en kennis tussen scholen, bedrijven en competentie- en opleidingscentra Coördineren van het aanbod aan beroepsopleidingen, zowel op het vlak van initiële scholing als op het gebied van permanente educatie Acties gericht op stages binnen bedrijven en het vergroten van stage mogelijkheden met het oog op duaal leren.

11 limburg.be 4. Territoriale ontwikkeling 2020 Verminderen van de belemmerende werking van de grens voor inwoners en instellingen Samenwerking rond politionele en civiele veiligheid Verbeteren van de grensoverschrijdende dienstverlening voor grensarbeiders Verbinding van zorgstrategieën en van klinische en ambulante zorgdiensten Verbetering van de attractiviteit van het programmagebied Verbeteren en afstemmen van het toeristische en culturele aanbod, bv. ook door een betere exploitatie van het erfgoed in het algemeen Verbeteren van het grensoverschrijdend aanbod aan vervoersmogelijkheden

12 limburg.be Interreg V A Euregio Maas-Rijn PROGRAMMABUDGET Totaal programmabudget (EFRO): 96 miljoen euro Betoelagingspercentage project: 50% EFRO

13 limburg.be Interreg V A Euregio Maas-Rijn PROGRAMMAGEBIED België - Provincie Limburg - Provincie Luik - Duitstalige Gemeenschap Nederland - Nederlands Limburgse regio s Midden- en Zuid-Limburg Duitsland - Region Aachen in Nordrhein - Westfalen - Eifelkreis Bitburg-Prüm + Kreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz

14 limburg.be Interreg V A Euregio Maas-Rijn Prioritaire partners binnen as innovatie Prioritaire partners voor assen Sociale inclusie en opleiding Territoriale ontwikkeling

15 limburg.be Interreg V A Euregio Maas-Rijn PROJECT INDIENEN Project manager per deelregio van de EMR voor projectontwikkeling, indiening en begeleiding Getrapt systeem: - Eerst indienen van een projectschets via regionale antenne - Indien GO, indienen projectaanvraagformulier EFRO steun: 50% totale projectkosten Provinciale cofinanciering: - 9,6 miljoen euro voor Interreg EMR en Interreg GVN - SALK Looptijd project: 3 jaar

16 limburg.be Interreg V A Euregio Maas-Rijn WIJZIGINGEN Belangrijke focus op KMO s Partnerschap buiten de grenzen van het programmagebied mogelijk, indien meerwaarde voor de Euregio Maas-Rijn Aanzienlijke administratieve vereenvoudiging - declaratie van projectkosten - volledig digitaal beheerssysteem Beheersautoriteit van het programma: provincie Nederlands Limburg

17 limburg.be Contact Matthias Verhegge Dienst Europese en Internationale Samenwerking Provincie Limburg Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt Tel GSM /

18 Interreg Vlaanderen-Nederland Projectmogelijkheden onder Interreg V

19 Interreg IV Vlaanderen-Nederland Resultaten in Limburg: Limburgs aandeel (EFRO): 11,1 miljoen EUR Provinciale cofinanciering: 2,8 miljoen EUR 33 projecten met Limburgse partner(s) Economie: 17 Milieu: 9 Mens: 7 19

20 EU 2020-strategie De EU 2020-strategie: Inhoudelijke richting voor de Europese fondsen Meer inhoudelijke focus in de verschillende EU-programma s Geconcentreerde inzet op 11 thema s EU 2020 doelstellingen 11 thematische doelstellingen Investeringsprioriteiten 20

21 EU 2020-strategie Slimme groei 1. Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie 2. Toegang, gebruik en kwaliteit van ICT 3. Concurrentiekracht KMO s/mkb s Duurzame groei 4. Koolstofarme economie 5. Aanpassing klimaatverandering, risicopreventie en -beheer 6. Bescherming milieu en efficiënt gebruik hulpbronnen 7. Duurzaam vervoer en knelpunten centrale netwerkinfrastructuren Inclusieve groei 8. Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit 9. Sociale inclusie en bestrijden armoede 10. Onderwijs, levenslang leren, incl. infrastructuur 11. Institutionele capaciteit en efficiënt openbaar bestuur 21

22 Interreg V Vlaanderen-Nederland Sterke inhoudelijke focus op 4 thema s Programmabudget: 152 miljoen EUR 58 mln. EUR meer dan Aandeel Limburg: 13,5 miljoen EUR Triple helix: overheden kennisinstellingen bedrijven Innovatie staat centraal, bijzondere focus KMO s E-loket Bevoorschotting KMO s Nieuwe werking met projectoproepen Begeleiding door projectadviseurs per provincie 22

23 Interreg V Vlaanderen-Nederland Programmagebied: ongewijzigd, geen onderscheid meer tussen grensarrondissementen en aangrenzende arrondissementen Mogelijkheid tot samenwerking met partners buiten programmagebied indien gemotiveerd Aandacht voor Rijnmond / Zuid-Oost Zuid-Holland 23

24 Aandachtspunten Interreg V Grensoverschrijdend programma: minstens 1 NL partner Projectduur: 3 jaar Maximum 50% EFRO-steun - voorfinanciering Provinciale cofinanciering 9,6 miljoen EUR voor GVN en EMR SALK Getrapt systeem bij indiening van projecten: Na opening oproep (call) kunnen projectideeën aangemeld worden Projectaanmeldingen die geselecteerd worden, kunnen een volwaardige projectaanvraag indienen 24

25 Interreg V Vlaanderen-Nederland Sterke inhoudelijke focus: 4 thema s Thematische doelstellingen EFRO verdel ing Budg et Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie 40% 61,0 mio Steun voor de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken 22% 33,5 mio Bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen 22% 33,5 25

26 1. Verbeteren van onderzoek en innovatie Stimuleren van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling door uitbreiding van onderzoeksinfrastructuur bij kennisinstellingen door het leggen van verbindingen tussen kennisinstellingen Innovatie van producten, diensten, toepassingen en processen in de vorm van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling door samenwerking tussen bedrijven onderling of met kennisinstellingen 26

27 2. Overgang naar een koolstofarme economie Bevorderen van energie-efficiëntie (EE) en gebruik van hernieuwbare energie (RE) in bedrijven door demonstratie van toepassingsmogelijkheden nadruk op innovatieve maatregelen en technieken Bevorderen van EE en RE in openbare infrastructuur en woningbouwsector door demonstratie van toepassingsmogelijkheden nadruk op innovatieve maatregelen en technieken Innovatie van koolstofarme producten, diensten, toepassingen en processen door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling door samenwerking tussen bedrijven onderling of met kennisinstellingen vroege implementatie van innovatieve technologieën 27

28 3.Milieu en efficiënte omgang met hulpbronnen Beschermen en herstellen van het milieu beschermen en herstellen biodiversiteit en bodem bevorderen van ecosysteemdiensten Innovatie van producten, diensten, toepassingen en processen voor verbeteren van milieubescherming en van efficiënte omgaan met hulpbronnen door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling door samenwerking tussen bedrijven onderling of met kennisinstellingen Bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven door stimuleren van aanpassing van productieprocessen 28

29 3.Milieu en efficiënte omgang met hulpbronnen Voorbeeldacties voor partners binnen de sociale economie Herstel van groene infrastructuur / aangetaste ecosysteemdiensten Toename van biodiversiteit, preventie van biodiversiteitsverlies Pilootprojecten inzake nieuwe modellen van publiek-private samenwerking in natuurbeheer 29

30 4. Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit Verbeteren van aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt gericht op het beter benutten van het arbeidspotentieel 30

31 4. Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit Voorbeeldacties voor partners binnen de sociale economie Samenwerking tussen bemiddelende instanties gericht op betere ontsluiting van informatie over vacatures, Verhogen van in- en uitstroom van technische opleidingen en beroepen Stimuleren van kennisuitwisseling door alle betrokken partijen (overheden, opleiders, branche-organisaties, werkgevers) Ontwikkeling van grensoverschrijdende programma s (curricula) en faciliteiten voor opleidingen 31

32 Verloop Interregprogramma Start programma: 24 november 2014 startevenement Breda met lancering 1 ste oproep looptijd 1 ste oproep: 24/11/ /1/2015 Preselectie 1 e call april 2015; eindselectie zomer 2015 Na de zomer 2015 wellicht een tweede projectencall 32

33 Contactgegevens Interreg Vlaanderen-Nederland Albert Building, Belpairestraat 20 - B Antwerpen (Berchem) Provincie Limburg Matthias Verhegge Dienst Europese en Internationale Samenwerking Universiteitslaan Hasselt 33

34 ESF Vlaanderen OP Sociale Economie Caroline Meyers

35 Opbouw OP

36 OP Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende jongeren); 8iii (ondernemerschap) Prioriteit 2, loopbaanbeleid preventief 10i (ongekwalificeerde uitstroom); 10iii (een leven lang leren); Prioriteit 3, sociale inclusie en armoedebestrijding 9i (actieve inclusie); 9ii (focus op gemarginaliseerde groepen); 9v (ondersteuning van de sociale economie);

37 OP Prioriteit 4, mensgericht ondernemen 8v (Aanpassing van werknemers, ondernemingen en ondernemers aan veranderingen ) Prioriteit 5, innovatie en transnationale samenwerking ter ondersteuning van de thematische doelstellingen 8, 9 en 10; Prioriteit 6, technische bijstand

38 Oproepen naar sociale economie Prioriteit 9v

39 Doelstelling investeringsprioriteit 9v Bevorderen van sociaal ondernemerschap en sociale economie Focus zal liggen op doorstroom

40 Andere oproepen die open staan voor sociale economie Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid Anders Organiseren Opleidingen in bedrijven Innovatie Transnationaliteit

41 Oproep Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen

42 Oproep Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid Doelstelling Verhogen werkzaamheid door verhoging werkbaarheid Langer aan de slag blijven mogelijk maken Ontwikkeling werknemers stimuleren op manier die zinvol is voor Henzelf De organisatie

43 Oproep Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid Acties? (1/2) pijler strategisch competentiebeleid systeem uitwerken om competenties in kaart te brengen competentiedenken uitrollen naar alle andere HR processen pijler strategisch loopbaanbeleid interne mobiliteit versterken (horizontaal & verticaal) jobrotatie omslag naar loopbaangesprekken transparante interne arbeidsmarkt beleid rond flexibel werken en telewerken burn-out

44 Oproep Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid Acties? (2/2) pijler coachend leiderschap nieuw beleid rond de selectie van toekomstige leidinggevenden koppeling aan het strategisch competentie- en loopbaanbeleid cultuuromslag stimuleren naar coachend leiderschap systeem ter ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden

45 Oproep Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid Wie? alle organisaties met rechtspersoonlijkheid die: Gevestigd zijn in het Vlaams gewest Reeds stappen hebben gezet inzake werving en selectie, onthaal, opleidingen, functieprofielen en functioneringsgesprekken

46 Oproep Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid Subsidiëring Oproepbudget euro euro ESF euro VCF Maximale subsidie per project: euro Maximaal euro ESF Maximaal euro VCF Private cofinanciering van minimaal 30% voor KMO s en 50% voor GO s

47 Oproep Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid Wanneer? Openstelling oproep: 1 februari april 2015 Voorziene startdatum: 01/08/2015 OF 01/09/2015 Looptijd: 12m (geen verlenging mogelijk)

48 Oproep Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen

49 Oproep Anders Organiseren Wat? Stimuleren van aanpassingen aan de organisatiestructuur van de onderneming Doelstelling: Werknemer: meer betrokkenheid, meer plezier in het werk, minder stress minder verloop en verzuim Onderneming: meer flexibiliteit, meer innovativiteit, meer productiviteit

50 Oproep Anders Organiseren Acties? (1/2) Procesanalyse Herontwerp Doorvoeren van de organisatiekanteling Grove structuur Productiestructuur Besturingsstructuur Veranderingsmanagement Ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden

51 Oproep Anders Organiseren Acties? (2/2) Fijnstructuur (optioneel) vastleggen en verduidelijken verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de teams Fleximatrix KPI s

52 Oproep Anders Organiseren Wie? alle organisaties met rechtspersoonlijkheid die: Gevestigd zijn in het Vlaams gewest > 20 werknemers reeds stappen gezet hebben inzake werving en selectie, onthaal, competentie- en loopbaanbeleid en leiderschap reeds missie/visie

53 Oproep Anders Organiseren Subsidiëring Oproepbudget euro euro ESF euro VCF Maximale subsidie per project: euro Maximaal euro ESF Maximaal euro VCF Private cofinanciering van minimaal 30% voor KMO s en 50% voor GO s

54 Oproep Anders Organiseren Wanneer? Openstelling oproep: 1 februari april 2015 Voorziene startdatum: 01/08/2015 OF 01/09/2015 Looptijd: 12m (geen verlenging mogelijk)

55 Oproep Opleidingen in bedrijven OP ESF Vlaanderen Prioriteit uit OP: 2 - loopbaanbeleid preventief

56 Oproep Opleidingen in bedrijven Doelstelling Via deze oproep willen we organisaties, met speciale aandacht voor KMO s, de kans bieden om hun werknemers sterker te maken op de arbeidsmarkt. Organisaties kunnen in deze oproep maximum , euro (ESF+ VCF) subsidies krijgen voor algemene opleidingen voor in totaal ,00 euro

57 Oproep Opleidingen in bedrijven Wie? (2/2) Enkel ondernemingen die reeds een strategisch opleidingsplan hebben Partnerschap mogelijk Geen voorgaand project in ESF-oproep 252.

58 Oproep Opleidingen in bedrijven Acties Opleidingsacties (geen screening) Algemene opleiding Bedrijfsoverschrijdend Werknemer staat sterker op de arbeidsmarkt Geen wettelijk verplichte opleidingen Nederlands Minimum 6u/deelnemer Leerbewijs gekoppeld aan opleiding

59 Oproep Opleidingen in bedrijven Financiering Maximale subsidie: EUR Minimaal 30% (Kleine) of 50% (MGO) private inbreng

60 Oproep Opleidingen in bedrijven Wanneer? Deadline indiening: Looptijd project: maanden

61 Oproep Innovatie OP ESF Vlaanderen Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit

62 Oproep Innovatie Wat? Versterking van dienstverleners (intermediairen) op de Vlaamse arbeidsmarkt. Door bestaande dienstverlening te verbeteren of nieuwe dienstverlening te ontwikkelen Op basis van proces-, product- en/of methodiekontwikkeling

63 Oproep Innovatie Wie? Alle organisaties, met rechtspersoonlijkheid die gevestigd zijn in het Vlaams gewest Verplicht partnerschap

64 Oproep Innovatie Acties? Proces-, product-, en/of methodiekontwikkeling. Procesontwikkeling: effectief en efficiënt herontwerpen van de werkprocessen, gericht op de klant. Productontwikkeling: ontwikkelen van nieuwe tools voor dienstverleners Methodiekontwikkeling: ontwikkelen of aanpassen van de werkwijze waarop dienstverleners vandaag werken.

65 Oproep Innovatie Subsidiëring? Oproepbudget euro euro ESF euro VCF Maximale subsidie per project: euro Maximaal euro ESF Maximaal euro VCF

66 Oproep Innovatie Wanneer? Openstelling oproep: 1 februari april 2015 Voorziene startdatum: 01/08/2015 OF 01/09/2015 Looptijd: 24m (geen verlenging mogelijk)

67 Oproep Transnationaliteit OP ESF Vlaanderen Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit

68 Oproep Transnationaliteit Wat? Common framework of flexible approach Transnationaal partnerschap Oproep in overleg met andere regio s binnen Europa Vooropgestelde thema s (EC) waaronder sociale economie Start van oproepen is afhankelijk van de beslissingen van de EC

69 limburg.be Meer Europese Samenwerking voor de Sociale Economie 1 april u30-16u30

70 lokalebesturen.limburg.be Ontwikkelingen Economische moeilijkere economische context in Limburg Februari 2015: nwwz Werkloosheidsgraad: 8,95% (t.o.v. 8,02% in Vlaanderen) Evolutie februari : Nwwz met 51,60% of meer dan ! (t.o.v. 44,5% in Vlaanderen) Werkloosheidsgraad met 2,82 %-punten! (t.o.v. 2,27 %-punten in Vlaanderen) 2014: ontvangen vacatures Evolutie : ontvangen vacatures met 25,03% of (t.o.v. 17,61% in Vlaanderen) Limburg: conjunctuurgevoelig, meer uitgesproken schommelingen t.o.v. Vlaanderen

71 lokalebesturen.limburg.be Ontwikkelingen Werkzoekenden in minstens één kansengroep 1 Limburg februari nwwz of 71,10% Stijging van personen t.o.v. februari 2014 Stijging van 1,68 %-punt t.o.v. februari 2014 Multiproblematiek! Verdringing op de arbeidsmarkt van kansengroepen! Concurrentie hogere profielen Tewerkstellingskans in sociale economie Eind 2014: ±2 500 plaatsen (VTE) Te weinig potentieel voor kansengroepen (gering groeipad en weinig doorstroom)! Multiproblematiek van kansengroepen: hogere druk op SE ondernemingen 1 Ouderen, laaggeschoolden, allochtonen, arbeidsbeperking

72 lokalebesturen.limburg.be Ontwikkelingen Jobuitstoot Ford en toeleveranciers begin 2015 Polarisatie arbeidsmarkt Meer vraag naar hooggekwalificeerde jobs (kenniseconomie) Stagnatie of daling van lager kwalificerende jobs Zeer competitieve en snel evoluerende maatschappij/economie/arbeidsmarkt Harde economische principes versus sociale motieven Werkbaarheid en werkzaamheid Verdringingseffecten sociale economie onderling Wijzigingen decretaal kader: maatwerk en lokale diensteneconomie, werkervaringsprojecten, artikel 60, PWA, Moeilijk voor kansengroepen!

73 lokalebesturen.limburg.be Provinciaal beleid Rol provincie sociale economie en kansengroepen: afstemming Zes luiken binnen de contouren van het ondersteuningsdecreet waarbinnen de provincies een rol kunnen opnemen, complementair en additioneel aan de bevoegdheden van de Vlaamse overheid en de gemeenten - Overleg - Jaarlijks overleg met toelichting beleidsinitiatieven (6 mei 2014)

74 lokalebesturen.limburg.be Provinciaal beleid - Collectieve ondersteuning sociale economie - Facilitator van het ondersteuningsorgaan: diensten aanvullend versterken, regionale accenten, regionale vertaalslag en verrijking Vlaamse cijfers - Studiedag Sociale Economie: de toekomst uitgedaagd! i.s.m. in C (5 november 2015) - Open dialoog sociale economie (19 maart 2015) Limburgs ambitieplan? - Wordt vervolgd: open dialoog Lokale DienstenEconomie en Lokale Besturen - Studiedag Meer Europese Samenwerking voor de Sociale Economie - Studiedag Hoe kan het lokaal bestuur lokale sociale economie financieel ondersteunen? - Vraag vanuit in C tot samenwerking met de provincies intervisie? - Individuele ondersteuning sociale economie - Financiële ondersteuning bieden: de provincies bewaken de complementariteit met het Vlaamse beleid terzake en hebben hierbij aandacht voor het niet overschrijden van de Europese staatssteundrempels Provinciale subsidie!

75 lokalebesturen.limburg.be Provinciaal beleid - Bevorderen van de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen - Ondersteunen van sensibilisering, uitbouw van draagvlak en toepassingen, tijdelijke en experimentele ontwikkeling/ondersteuning MITS regionaal/provinciaal van aard en ondernemingsoverschrijdend - Ondersteuning van de gemeenten in het uitbouwen van de regierol op het vlak van lokale sociale economie - Ondersteuning tot standkoming intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en uitbouwen regierol gemeenten (op vraag van de gemeenten) - Studiedag Hoe kan het lokaal bestuur lokale sociale economie financieel ondersteunen? - Wetenschappelijke onderbouwde managementopleidingen en onderzoek - Mogelijkheid tot deelname aan de werkgroep sociale economie Steunpunt WSE

76 lokalebesturen.limburg.be Provinciaal beleid Samenwerkingsovereenkomst VDAB De provinciale werkloosheid significant terugdringen De match tussen de Limburgse arbeidsmarkt en bedrijfsleven verbeteren De wendbaarheid van de Limburgse arbeidsmarkt in relatie met de ontwikkeling van nieuwe economische speerpunten verhogen De groeipotenties van de sociale economie valoriseren

77 lokalebesturen.limburg.be Subsidiereglement sociale economie Binnen de perken van het jaarlijks vastgestelde budget kan de deputatie een subsidie verlenen aan sociale economieondernemingen of hun projectpartnerschap voor de uitvoering van projecten die het behoud en de groei van de tewerkstelling beogen, de doorstroom voor kansengroepen bevorderen en de samenwerking (clustering) stimuleren - Budget meerjarenplanning: ,00 - Aanvrager: erkende sociale economieonderneming - Duurtijd: 2 jaar - Inhoudelijke voorwaarden: minimaal één van volgende drie voorwaarden - Behoud (heroriëntering) of groei (nieuwe marktniches) van tewerkstelling - Doorstroom via nieuwe methodieken - Samenwerking (clustering) voor schaalvergroting

78 lokalebesturen.limburg.be Subsidiereglement sociale economie - Behoud van tewerkstelling - Heroriëntering van activiteiten in het kader van de veranderende economische realiteit - Groei van tewerkstelling - Nieuwe marktniches die inspelen op nieuwe noden en behoeften - Doorstroom via nieuwe methodieken - Doorstroom = de doorgroei van de doelgroepmedewerker, hetzij naar een tewerkstelling in de sociale economie met een geringere ondersteuning dan de voorgaande tewerkstelling, hetzij naar een tewerkstelling in het normaal economisch circuit. - Samenwerking (clustering) - Schaalvergroting in het licht van de nieuwe regelgeving van het landschap sociale economie

79 lokalebesturen.limburg.be Subsidiereglement sociale economie - Inhoudelijke voorwaarden (algemeen) - Innovatief/vernieuwend karakter - Hefboomfunctie - Streefdoel: inbedding binnen reguliere werking - Projectsubsidie: - Maximaal ,00-85% van de subsidiabele kosten (15% eigen inbreng) - Subsidiabele kosten: excl. bouw en verbouwingswerken, aankoop gebouwen, uitrusting en andere infrastructuur gebouwen, recupereerbare btw, recepties en catering

80 lokalebesturen.limburg.be Subsidiereglement sociale economie - Wijze van betaling: - 50% bij toekenning - Saldo bij vervulling voorwaarden betaling - Financiële verantwoordingsstukken - Eindrapport - Rapport met projecteigen (beleids)aanbevelingen - Continue indiening vanaf 1 april Projectpartnerschappen worden gestimuleerd - Minstens één sociale economieonderneming (altijd de aanvrager) - Open voor reguliere bedrijven/organisaties

81 lokalebesturen.limburg.be Subsidiereglement sociale economie Alle informatie over het nieuwe subsidiereglement kan u terugvinden via: - Informatiemap Contact: Provincie Limburg Dienst economie Els Broux

82 Vragen lokalebesturen.limburg.be

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020 ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers caroline.meyers@esf.vlaanderen.be Opbouw OP 2014-2020 1 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Opbouw OP 2014-2020 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende jongeren); 8iii (ondernemerschap) Prioriteit 2,

Nadere informatie

Interreg A Euregio Maas-Rijn

Interreg A Euregio Maas-Rijn Interreg A Euregio Maas-Rijn Growing Together EU 2020 strategie limburg.be EU 2020 strategie limburg.be Inhoud van het Interregprogramma As 1 As 2 As 3 As 4 Innovatie 2020 Economie 2020 Sociale inclusie

Nadere informatie

Ondersteuning voor bedrijven

Ondersteuning voor bedrijven Ondersteuning voor bedrijven OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Infosessie 28 maart 2017 West4Work Agenda Wat is ESF? Een ESF project Oproep

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Sinds de invoering van de Europese Werkgelegenheidsstrategie in 1998 en de Lissabonstrategie in 2000, wordt het Europees Sociaal Fonds beschouwd als de belangrijkste Europese

Nadere informatie

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Politieke Academie 2013 Europese cohesiebeleid Doel: economische, sociale en territoriale samenhang of cohesie in de Europese Unie Principes: ontwikkeling herverdeling

Nadere informatie

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 1 INTERREG Wat is INTERREG? INTERREG-programma s zijn subsidieprogramma s die sinds 1990 de samenwerking stimuleren tussen regio s uit

Nadere informatie

Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland Grensoverschrijdend samenwerken voor groei

Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland Grensoverschrijdend samenwerken voor groei Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland 2014 2020 Grensoverschrijdend samenwerken voor groei Algemene informatie - Officiële lancering: 20 en 21 november in Rijsel; - 256 miljoen euro EFRO steun; - Samenwerkingsprojecten

Nadere informatie

Interreg V Vlaanderen-Nederland

Interreg V Vlaanderen-Nederland Interreg V Vlaanderen-Nederland Waarom deze workshop - Doelstellingen OP-Zuid en Interreg Vlaanderen-Nederland afgestemd - Projectidee past niet zo goed in OP-Zuid, maar wèl in Interreg - Bijkomend: subsidie

Nadere informatie

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Infosessie oproep 307 Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Oproep 307 Kader Wat Wie Hoe Wanneer Kader ESF Vlaanderen ESF = Europees Sociaal Fonds Subsidieagentschap in het domein Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI De uitdagingen Groei en banen scheppen Klimaatverandering en Energieafhankelijkheid

Nadere informatie

Interreg V Vlaanderen-Nederland

Interreg V Vlaanderen-Nederland Interreg V Vlaanderen-Nederland Peter Moerdijk projectadviseur 3 maart 2015 Waarom deze workshop - Doelstellingen OP-Zuid en Interreg Vlaanderen-Nederland afgestemd - Projectidee past niet zo goed in OP-Zuid,

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Thema s van belang voor

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Infosessie Europese subsidieprogramma s 2014-2020

Infosessie Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Infosessie Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI De uitdagingen Groei en banen scheppen Klimaatverandering en Energieafhankelijkheid aanpakken

Nadere informatie

Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën. Tom Verhoef

Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën. Tom Verhoef Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën Tom Verhoef www.op-oost.eu slimme, duurzame & inclusieve groei slimme groei: R&D-investeringen naar 3% BBP groene groei uitstoot broeikasgassen

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Thema s van belang voor

Nadere informatie

16/04/2015 WORKSHOP 3 : EUROPESE MOGELIJKHEDEN STRUCTUURFONDSEN

16/04/2015 WORKSHOP 3 : EUROPESE MOGELIJKHEDEN STRUCTUURFONDSEN WORKSHOP 3 : EUROPESE MOGELIJKHEDEN STRUCTUURFONDSEN 1 Plattelandsontwikkeling & LEADER Doel: Verhogen van de leefbaarheid van het platteland Verschillende subsidiepoten: Subsidiepoot voor gehele provincie*

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Nadere informatie

ESF Vlaanderen Ondersteuning naar bedrijven

ESF Vlaanderen Ondersteuning naar bedrijven ESF Vlaanderen Ondersteuning naar bedrijven Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren Oproep Opleiding in bedrijven OP ESF Vlaanderen 2014-2020 WEST4WORK Zorg voor Werkbaar Werk 31 oktober

Nadere informatie

Oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Oproep Anders organiseren

Oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Oproep Anders organiseren Oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Oproep Anders organiseren Infosessie 24/02/2015 INFOSESSIE: agenda 1. Wat is ESF? 2. Toelichting oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid 3. Opmaak

Nadere informatie

Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten. DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016

Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten. DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016 Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016 Economische Agenda voor Zeeland 2017-2021 Digitale versie: http://voor.zeeland.nl/economischeagenda 1. Prioritaire

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst over 3e call Interreg Vlaanderen-Nederland. 20 oktober 2016

Informatiebijeenkomst over 3e call Interreg Vlaanderen-Nederland. 20 oktober 2016 Informatiebijeenkomst over 3e call Interreg Vlaanderen-Nederland 20 oktober 2016 Programma 07:45-08:10 uur Inloop 08:10-08:15 uur Welkom 08:15-08:30 uur Algemene info over de subsidiemogelijkheden en focus

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De bedoeling is dat u bij het beantwoorden

Nadere informatie

Europese subsidies en de sociale economie

Europese subsidies en de sociale economie Europese subsidies en de sociale economie Tewerkstelling van vluchtelingen binnen de sociale economie 24 Mei 2016 Agenda 14:00 Welkom 14:15 Inleiding: Wie zijn de vluchtelingen? Quentin Callens, Agentschap

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. INFODAG EUROPESE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 1 Maart 2016

Europees Sociaal Fonds. INFODAG EUROPESE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 1 Maart 2016 Europees Sociaal Fonds INFODAG EUROPESE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 1 Maart 2016 AGENDA 1. Het globale programma 2. Het Brusselse luik in het OP 3. ESF-oproepen in Brussel AGENDA 1. Het globale programma 2.

Nadere informatie

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s Oproep FICHE Specifieke doelstelling

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Europa investeert in uw regio

Europa investeert in uw regio Interreg V Vlaanderen-Nederland Europa investeert in uw regio INNOVATIE DUURZAME ENERGIE MILIEU www.grensregio.eu ARBEIDS MARKT Europa en grensoverschrijdende samenwerking Het Europese Interreg-programma

Nadere informatie

INTERREG V A 2014 2020

INTERREG V A 2014 2020 INTERREG V A 2014 2020 Doelen en subsidieinstrumenten van de EU Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei Structuurfondsen Doelstelling 1 Convergentie (Regio s met BBP/inw. < 75% van het Europese gemiddelde)

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink EFRO 2014 2020 Ed Meijerink EFRO 2014-2020: waar staan we? OP EFRO RIS3 Noord-Nederland (4 maatschappelijke opgaven, living lab, geïntegreerde projecten) Focus op inzet MKB Innovatie Koolstofarm Beschikbare

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie I Voorwerp van het project 1.1 Beschrijving van het project De zorgsector wordt geconfronteerd met enkele ingrijpende veranderingen zoals de toenemende

Nadere informatie

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die:

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die: MEDIAKIT Wat is ESF? 2 ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft als doel de werkgelegenheid te bevorderen en de arbeidmarkt te verstevigen. Hiervoor krijgt het ESF-Agentschap Vlaanderen subsidies

Nadere informatie

Overige Europese (Co)Financieringsfondsen. EC 2,1 miljard euro periode 2007-2013. België 4 miljoen Euro 2007

Overige Europese (Co)Financieringsfondsen. EC 2,1 miljard euro periode 2007-2013. België 4 miljoen Euro 2007 Overige Europese (Co)financieringsfondsen LIFE+ EFRO INTERREG IV PDPO Visserijfonds CIP Ludo Holsbeek Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Beleidsvoorbereiding en Evaluatie. Koning Albert II-laan,

Nadere informatie

WEBINAR 9 oktober Kennismaking INTERREG voor nieuwkomers INTERREG >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen

WEBINAR 9 oktober Kennismaking INTERREG voor nieuwkomers INTERREG >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen WEBINAR 9 oktober 2015 Kennismaking INTERREG voor nieuwkomers INTERREG 2014-2020 >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Introductie amenwerking ver de grens > Gé Huismans > Lidwien

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De

Nadere informatie

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat INTERREG V Deutschland Nederland 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat Kader Europa 2020 Strategie Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei Europese Verordeningen Structuurfondsen

Nadere informatie

Inhoud. Doelstelling. Vernieuwend door combinatie succesfactoren. Werkpakketten & activiteiten WP1: Projectmanagement 27/02/2015 2

Inhoud. Doelstelling. Vernieuwend door combinatie succesfactoren. Werkpakketten & activiteiten WP1: Projectmanagement 27/02/2015 2 2 (Be)Levende Landschappen Projectvoorstel aangemeld bij Interreg Vlaanderen-Nederland Inhoud Doelstelling en aanpak Pilootgebieden & Partnerschap Pilootgebied Bels Lijntje Financiële aspecten Projectaanvraag

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Vincent Ketelaars ERAC B.V. Binnenlands Bestuur Europa-debat Houten, 21 november 2013 Inhoud van presentatie Indeling 1 Uw ervaringen in eerdere projecten?

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

SALK / GTI Limburg Aandeel ESF. Nota t.a.v. Taskforce Salk VERDELING ESF-MIDDELEN GTI-LIMBURG. Departement Werk en Sociale Economie

SALK / GTI Limburg Aandeel ESF. Nota t.a.v. Taskforce Salk VERDELING ESF-MIDDELEN GTI-LIMBURG. Departement Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Afdeling ESF Koning Albert II-laan 35 bus 20 1030 BRUSSEL www.esf-vlaanderen.be SALK / GTI Limburg Aandeel ESF Nota t.a.v. Taskforce Salk //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

OP Zuid. Programmaperiode 2014-2020

OP Zuid. Programmaperiode 2014-2020 OP Zuid Programmaperiode 2014-2020 1 Europees kader Europees Programma 2014-2020 Cohesiebeleid EFRO OP -zuid 2 Programmagebied 3 Vertrekpunten voor het nieuwe programma Houtskoolschets OP-Zuid Schatgraven

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Europese fondsen

Informatiebijeenkomst Europese fondsen Informatiebijeenkomst Europese fondsen 1 Programma 12.30 13.00 Inloop Locatie: Wandelkerk (via Abdijplein en Kloostergangen) 13.00 13.30 Het nieuwe Europese kader 2014-2020 Inleiding door gedeputeerde

Nadere informatie

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Toekomst Europese programma s Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Inhoud - Operationeel Programma Zuid (doelstelling 2, EFRO) - Stand van zaken andere Europese programma s: - Doelstelling 3, grensoverschrijdende

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

Start LIRES Provinciehuis, 6/2/2017

Start LIRES Provinciehuis, 6/2/2017 Start LIRES Provinciehuis, 6/2/2017 AGENDA 1. Welkom Gouverneur 2. Inleiding Gedeputeerde 3. Uitgangspunten voor het LIRES programma 4. Methodiek en aanpak 5. Organisatie en structuur 6. Vragen en gedachtenwisseling

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4.

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4. 22 april 2015 Bastiaan de Jonge 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie 2. Instrumenten 3. Budget en planning 4. Tips Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Europese programma s in Nederland

Europese programma s in Nederland Het cohesiebeleid van de Europese Commissie Europese programma s 2014-2020 in Nederland Vincent Ketelaars ERAC B.V. 28 mei 2013 Neth-ER 01 Inhoud van presentatie Indeling 01 Inhoud van presentatie 02 Introductie

Nadere informatie

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 POP-3 Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 1 Provincie Zeeland Uitvoering POP-3: Johan Wandel Boy Saija Arjon Copper Programma Zeeuws

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Nieuwsbrief externe financiering

Nieuwsbrief externe financiering Nieuwsbrief externe financiering 30 juli 2014 Ruim 300 miljoen voor Vlaams-Nederlandse samenwerking Het samenwerkingsprogramma 'Interreg Vlaanderen-Nederland' voor de periode 2014-2020 is officieel ingediend

Nadere informatie

JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK OPROEP 414: OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN

JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK OPROEP 414: OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK : OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN FORTIO-bedrijfsopleidingen staat al jaren bekend als partner voor opleidingen op maat, maar wist u dat wij ook experten in huis hebben om

Nadere informatie

Startnota: GTI-Limburg

Startnota: GTI-Limburg Startnota: GTI-Limburg Inhoud Algemeen kader... 2 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Operationeel Programma 2014-2020 Investeren in groei en werkgelegenheid in Vlaanderen. 2 Overzicht prioriteiten...

Nadere informatie

Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren

Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Infosessie 1 februari 2017 VAC Gent Agenda 9u

Nadere informatie

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak 1. Wat willen wij: Visie op Velsen Met het vaststellen van de Visie op Velsen

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

2. Graag een overzicht van de regionale tenders die werden uitgeschreven in de periode 2011 tot heden met vermelding van

2. Graag een overzicht van de regionale tenders die werden uitgeschreven in de periode 2011 tot heden met vermelding van SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 354 van EMMILY TALPE datum: 29 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Regionaal uitbestedingsbeleid inzake opleiding en

Nadere informatie

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN)

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) Behorende bij Budget 4, Kennis Werkt P-4.2 Landbouw, 440179 Landbouw structuurversterking 1, Inleiding De primaire agrarische

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II Carolien Huisman Mmv Martijn Onderstal, Laura Vis 1 mei Kansen voor West II: Kaders Innovatie Valorisatie: Het stimuleren van

Nadere informatie

LEADER in POP3. Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt alvast aan de slag* Ochtend programma

LEADER in POP3. Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt alvast aan de slag* Ochtend programma *Deze presentatie wordt gedurende 2014 geactualiseerd zodra nieuwe informatie beschikbaar is LEADER in POP3 Ochtend programma Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

6/10/14. De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB

6/10/14. De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB 2 1 3 Werk in een veranderende wereld 4 VUCA Volatile Uncertain Complex Ambiguous Uitdagingen op de Arbeidsmarkt 2 EU doelstellingen voor 2020!

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Ondernemend Turnhout 15 februari 2017

Ondernemend Turnhout 15 februari 2017 Ondernemend Turnhout 15 februari 2017 Omgevingsvergunning en digitale bouwaanvraag Wie, wat, wanneer? Digitale bouwaanvraag 23 februari 2017 Verplicht indien met architect Aanvragen die ingediend moeten

Nadere informatie

1. Verleent de minister actief zijn medewerking aan het EMR-actieplan?

1. Verleent de minister actief zijn medewerking aan het EMR-actieplan? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van WILLEM-FREDERIK SCHILTZ datum: 26 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmobiliteit - Actieplan Euregio Maas-Rijn

Nadere informatie

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid actieteam@stvda.nl Even ter herinnering: de achtergrond Sociaal Akkoord 11 april 2013 regionale arbeidsmarkt:

Nadere informatie

WEBINAR. Verdieping INTERREG North West Europe (NWE) voor gevorderden INTERREG 2014 - >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen

WEBINAR. Verdieping INTERREG North West Europe (NWE) voor gevorderden INTERREG 2014 - >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen WEBINAR Verdieping INTERREG North West Europe (NWE) voor gevorderden INTERREG 2014-2020 >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Introductie > Gé Huismans > Jacqueline Brouwer!Alle

Nadere informatie

Werkvormm vzw. Containerherstelling

Werkvormm vzw. Containerherstelling Werkvormm vzw Opleiding containerhersteller Containerherstelling 1 Werkvormm is een letterwoord Het staat voor; Werk door Vorming, Opleiding, Re-ïntegratie, resocialisatie, rehabilitatie en zolang het

Nadere informatie

Speech jaarvergadering oud ambtenaren Europese Instellingen op 21 april 2017 in PH Zwolle -------------------------------------------------------------------------------------------- dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Programma van Europese Territoriale Samenwerking INTERREG V-A Euregio Maas-Rijn

Programma van Europese Territoriale Samenwerking INTERREG V-A Euregio Maas-Rijn Programma van Europese Territoriale Samenwerking INTERREG V-A Euregio Maas-Rijn 2014-2020 Beschrijving van de prioritaire assen, thematische en specifieke doelstellingen en investeringsprioriteiten 1 Prioritaire

Nadere informatie

Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap. Infosessie 9/04/2015

Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap. Infosessie 9/04/2015 Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Infosessie 9/04/2015 Historiek & Kadering Ondernemen Werkt I II III ( Unizo ) Maatpak Ondernemerschap Maak Werk van je Zaak ( Syntra Limburg in partnerschap andere

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Stand van zaken Europese programma's EFRO, POP en INTERREG Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: te besluiten conform

Nadere informatie

De EUREGIO. Meerwaarde voor de aangesloten gemeente

De EUREGIO. Meerwaarde voor de aangesloten gemeente De EUREGIO Meerwaarde voor de aangesloten gemeente Dr. Elisabeth Schwenzow www.euregio.eu 129 aangesloten gemeenten Foto vom Rat in Enschede Foto von der Maut EUREGIO Sociaal-culturele ontmoetingen Sociaal-culturele

Nadere informatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie Een nieuw Fries programma voor innovatie Om innovatie in Fryslân een impuls te geven hebben de en de Europese Commissie het Regionaal Innovatie Programma Fryslân (RIPF) opgezet. Dit programma wil de in

Nadere informatie