Project map. Naam project:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project map. Naam project:"

Transcriptie

1 Project map Naam project:

2 1 Inleiding In deze projectmap vind je uitleg over de procedure die je volgt bij het werken voor een opdrachtgever: Eerste contactformulier Briefing (gesprek met opdrachtgever) Debriefing Voorcalculatie Offerte 0-sprint o gebruikersscenario s o visueel concept mindmap moodboard ruwe schetsen o basislay-out vormgeving verschillende functies (menu, typografie, visuals, enz) o presentatie aan opdrachtgever Vervolgsprints per gebruiker scenario o inventarisatie van functionaliteit o functioneel ontwerp o gebruikerstesten o visueel ontwerp o bouwen o testen o opleveren o verbeteren Definitieve oplevering Nacalculatie Factuur 2

3 2 Inhoud 1 Inleiding Inhoud Eerste contactformulier Briefing/ Debriefing Voorcalculatie Offerte Leveringsvoorwaarden Plan van aanpak sprint Gebruikersscenario s Concept De presentatie van de 0-sprint Vervolgsprints AIDAS A (Attention) I (Interest) D (Desire) A (Action) S (satisfaction) Producten vervolg-sprints Uitbestedingsdocumenten Oplevering Nacalculatie Factuur Contactrapporten

4 1. Eerste contactformulier Vul dit formulier meteen in na het eerste contact met de klant. Naam bedrijf Basisinformatie project Projectnaam: projectnummer Leverdatum: Gegevens opdrachtgever (formele contractpartij) Organisatie: Bezoekadres: PC+Plaats: Postadres: Eigenaar project: Datum 1e contact: Gesproken met: Hr./Mw. Vervolgactie: Omschrijving opdracht/vraag (specificeer gewenst product(en)): PC+Plaats: Telefoonnummer: Website: Functie: Omschrijving taken/werkzaamheden: Mobiel nummer: Aard van het bedrijf Bijzonderheden: Omschrijving technische eisen: Omschrijving doelgroep/gebruik: 4

5 3 Briefing/ Debriefing De briefing is een gesprek met de opdrachtgever. In dit gesprek probeer je alle informatie te krijgen die je nodig hebt voor het maken van het project. Dit gesprek bereid je voor door onderzoek te doen naar de opdrachtgever en eventueel naar het product en/of dienst van de opdrachtgever. Voor tips voor het doen van onderzoek zie het hoofdstuk Onderzoek. Je kunt de volgende lijst gebruiken om te kijken of je geen punten bent vergeten. Aandachtspunten bij het schrijven van een debriefing/ briefing gesprek 1 Wie of wat is het bedrijf? a. Naam bedrijf. b. Naam en functie opdrachtgever. c. Wat voor soort product of dienst levert het bedrijf? d. Wat is de missie/visie van het bedrijf? e. Waar zit het bedrijf of de instelling? f. Wie beslist er mee over het project? 2 Wat wil de opdrachtgever met deze opdracht bereiken? a. meer omzet / meer hits op de website b. meer naamsbekendheid c. anders d. Wanneer is de website een succes? 3 Wie is de doelgroep? a. Kenmerken, interesses b. Leeftijd / % man % vrouw c. Inkomensklasse/opleiding 4 Wat is het onderscheidend productvoordeel van het product van de opdrachtgever? a. Wat is het unieke aan product of dienst 5 Wat is de communicatieboodschap? a. Welke boodschap moeten we de consument inhoudelijk vertellen? 6 Wie zijn de concurrenten van de opdrachtgever? 7 Wat is de look and feel? a. Wat is de gewenste uitstraling? b. Wat is het taalgebruik? 8 Corporate Identity (indien van toepassing) a. Bestaande logo gebruiken of redesign van logo ontwikkelen? b. Is er een huisstijl? Ja, waar bestaat dat uit? Nee, moet er een nieuwe huisstijl ontwikkeld worden? 9 Gewenste producten: (per product) a. Technische eisen b. Wensen vormgeving c. Wensen interactiviteit 5

6 d. Wie levert de content? e. Manier waarop producten opgeleverd moeten worden. 10 Afspraken a. Hoe wordt er gecommuniceerd? b. Wanneer? De debriefing is de bevestiging van de opdracht. Wat je schrijft in de debriefing, verwacht de opdrachtgever ook. Zorg dat de debriefing zo duidelijk is, zodat de opdrachtgever weet wat je gaat doen en wat je levert. Alle punten van de bovenstaande tabel komen terug in de debriefing. 6

7 4 Voorcalculatie Als een bedrijf met de productie begint zal het bedrijf vooraf een zo goed mogelijke schatting maken van alle kosten (bijvoorbeeld de kosten van materiaal en arbeid). Van elke opdracht stel je een berekening op waarin is opgenomen wat die opdracht zal gaan kosten aan materiaal, arbeid en overige kosten. Neem als uitgangspunt de gebruikerscenario s. Voorbeeld: VOORCALCULATIE PREMIUM-VERSIE 2 UURTARIEF xx, 00 ASSET TRAJECT ASSETS Uren Prijs TRAJECT Prijs VOORTRAJECT Totaal xxxx x.xxx, 00 CREATIEF TRAJECT Totaal xxxx x.xxx, 00 UITVOERINGSTRAJECT Totaal xxxx x.xxx, 00 PROTOTYPE Totaal xxxx x.xxx, 00 EINDFASE Totaal xxxx x.xxx, 00 WERKOVERLEG EN PRESENTATIES 7

8 Totaal xxxx x.xxx, 00 TOTAAL XXXX X.XXX, 00 8

9 5 Offerte Een offerte is een prijsopgave aan de klant. Laat de offerte zo goed mogelijk aansluiten op de wensen van de klant. Maak je bijvoorbeeld een offerte voor het ontwerpen van een huisstijl? Vraag dan na welke onderdelen je moet ontwerpen. Logo, visitekaartjes en briefpapier of ook een website? Wat zet je in een offerte? jouw gegevens en de gegevens van de klant; datum van de offerte; offertenummer; samenvatting van de werkzaamheden; het tarief of prijs; geldigheidsduur van uw offerte; een verwijzing naar uw algemene voorwaarden Wees zo concreet mogelijk in een offerte Vermeld of het bedrag inclusief of exclusief btw en reiskosten is. Maak duidelijk welke werkzaamheden er binnen de offerte vallen en wanneer je over meerwerk spreekt. Onder welke voorwaarden kun je de werkzaamheden uitvoeren? Denk hierbij aan voorbereidend werk van de klant of de aanwezigheid van materialen. Afspraken over bijvoorbeeld betalingen kun je opnemen in de algemene voorwaarden. Tips voor een goede offerte Splits de werkzaamheden uit. Zo kan de klant kiezen wat hij wel of niet laat doen. Zorg voor een aantrekkelijke offerte: overzichtelijk, in huisstijl en zonder vaktermen. Maak gebruik van een begeleidend schrijven bij de offerte als je wilt verwijzen naar een eerder gesprek. Als de klant de offerte tekent, heef je een juridische overeenkomst. Neem de tijd voor de offerte en lees alles na voor je hem verzendt. Voorbeeld offerte van BNO Aan: (naam bedrijf) t.a.v. (naam contactpersoon) (adres) (postcode en plaatsnaam) Datum: Betreft: Offerte (naam project) Geachte (naam opdrachtgever), Naar aanleiding van uw verzoek ontvangt u hierbij de offerte/begroting voor het project (naam project). 9

10 Omschrijving opdracht (omschrijving product) Doelgroep (korte omschrijving doelgroep) Onderdelen Tijdpad Specifieke werkzaamheden Opsomming van alle werkzaamheden bv Opdrachtoriëntatie/ research Ontwerp visueel concept Ontwerp functioneel ontwerp Presentaties (schets)voorstellen Uitwerking pagina s website Drukklaar maken briefpapier en visitekaartjes Programmeren cms Besprekingen opdrachtgever Planning 1e fase Werkzaamheden: (bv Opdrachtoriëntatie, schetsontwerpen, functioneel voorstel, presentatie, besluitvorming) Doorlooptijd: (periode) Uiterlijk voltooid (datum) Aan te leveren door de opdrachtgever: 1. Opdrachtbevestiging 2. Akkoord op visueel en functioneel concept uiterlijk 1 september Fase 1 is inclusief (aantal) besprekingen met opdrachtgever 2e fase Werkzaamheden: (bv definitief visueel en functioneel ontwerp) Doorlooptijd: (periode) Uiterlijk voltooid (datum) Aan te leveren door de opdrachtgever: 1. Goedkeuring op definitief visueel en functioneel ontwerp; uiterlijk 1 oktober 2. Systeemgegevens en content website. Fase 2 is inclusief (aantal) besprekingen met opdrachtgever 3e fase Werkzaamheden: (bv Begeleiding programmeur, proefdraaien, fine tuning, oplevering website) Doorlooptijd: (periode) Uiterlijk voltooid (datum) Doorlooptijd: 2 weken, 10

11 uiterlijk voltooid 15 oktober Aan te leveren door de opdrachtgever: 1. Fase 3 is inclusief (aantal) besprekingen met opdrachtgever. Begroting/ honorering 1e fase opdrachtoriëntatie... uur à schetsontwerpen... uur à uitwerking concept... uur à presentatie... uur à besprekingen/reizen... uur à e fase - def. visueel ontwerp... uur à def functioneel ontwerp... uur à presentaties... uur à besprekingen/reizen... uur à e fase - begeleiding programmeur... uur à proefdraaien... uur à fine tuning I oplevering... uur à besprekingen/reizen... uur à Totaalhonoranium - Kosten - - Totaal kosten - Totaal, exlusief btw - Aanvullende voorwaarden 1. Indien de opdracht wordt beëindigd voordat alle fasen zijn doorlopen, dient de opdrachtgever alle verrichte werkzaamheden te vergoeden en is niet gerechtigd het (schets)ontwerp te gebruiken. 2. Op alle overeenkomsten zijn de leveringsvoorwaarden van (naam bedrijf) van toepassing. Een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden is bij deze offerte gevoegd. 11

12 Indien u met bovenstaande akkoord bent, verzoek ik u een kopie van deze begroting voor akkoord getekend aan mij te retourneren. Met vriendelijke groet, 12

13 6 Leveringsvoorwaarden Voorbeeld van leveringsvoorwaarden: De ondergetekenden, en Naam: <> Adres: <> Postcode en woonplaats: <> Vertegenwoordigd door: <naam en functie vertegenwoordiger> hierna te noemen: opdrachtgever Het leerbedrijf (naam bedrijf), ressorterend onder de Stichting Media Amsterdam, KvK nr , gevestigd te Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.A. de Haas, voorzitter College van Bestuur, hierna te noemen: producent : verklaren als volgt te zijn overeenkomen: Artikel 1 Opdracht a. De opdrachtgever draagt aan de producent op om voor opdrachtgever te vervaardigen: de nader in de bijlage omschreven items, verder te noemen de productie. De bijlage is bij deze overeenkomst gehecht en maakt hiervan onderdeel uit. b. De opdracht en de productie vinden plaats binnen het opleidingstraject van studenten van de beroepsopleidingen Mediavormgeven, Mediatechnologie en/of Mediamanagement van het Mediacollege Amsterdam. De productie is aan te merken als studieopdracht. c. De productie wordt uitgevoerd door studenten van het leerbedrijf (naam bedrijf) van het Mediacollege Amsterdam, hierna te noemen de makers. d. Wijzigingen van de opdracht of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Artikel 2 Bronmateriaal Tussen partijen zal in goed onderling overleg bepaald worden of en zo ja, welk bronnenmateriaal (tekst, beeld en geluid) bij de productie van de items zal worden gebruikt. In dat geval zal tevens bepaald worden welke partij verantwoordelijk is voor het aandragen van eventuele bronnen. In alle gevallen zal die partij op wiens verantwoordelijkheid bepaalde bronnen worden aangedragen er voor instaan dat op het gebruik van de bronnen dezelfde gebruiksrechten gelden als thans voor de gehele opdracht is afgesproken. Artikel 3 Uitvoering a. De productie wordt gemaakt door studenten van het leerbedrijf (naam bedrijf) onder inhoudelijke begeleiding van docenten van het Mediacollege Amsterdam. Daarbij worden de instructies van de opdrachtgever in acht genomen. b. De productie wordt gemaakt op basis van een ontwerp dat door de producent aan de opdrachtgever ter goedkeuring wordt voorgelegd. 13

14 Met de productie zal niet eerder worden begonnen nadat de opdrachtgever aangegeven heeft akkoord te gaan met het ontwerp. 14

15 Artikel 4 Faciliteiten a. De opdrachtgever verleent de producent de hulp en faciliteiten die naar beider inzicht noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de productie. b. De opdrachtgever stelt eventueel bronmateriaal, op basis van artikel 2 door hem te leveren en eventueel ander benodigd (grafisch) materiaal kosteloos ter beschikking. c. Partijen vrijwaren elkaar over en weer van het door de andere partij ter beschikking gestelde materiaal indien en voor zover het auteursrechtelijk beschermd materiaal betreft. Artikel 5 Vergoeding a. De opdracht en de productie komen tot stand in het kader van een studieopdracht van de makers. b. Voor de productie is een vergoeding verschuldigd die wordt gespecificeerd in de bijgaande offerte van, met de kosten zoals bepaald in lid c. van dit artikel. c. De kosten van de door de producent verkregen licenties voor het gebruik van geautomatiseerde auteurssystemen, die nodig zijn voor totstandkoming van de productie zoals nader omschreven in de productieomschrijving, worden door de opdrachtgever vergoed. Gebruik en daarmee gemoeide kosten zullen steeds voorafgaand aan daadwerkelijke incorporatie van de systemen in de opdracht, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de opdrachtgever. Artikel 6 Gebruik a. De opdrachtgever zal de productie niet in een andere vorm dan aangegeven in de productieomschrijving gebruiken (vertonen daaronder begrepen) zonder schriftelijke toestemming vooraf van de producent. b. De opdrachtgever vrijwaart de producent voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van de productie. c. De opdrachtgever zal geen kopieën van de productie aanmaken anders dan voor gebruik voor eigen archivering. Artikel 7: Rechten a. De producent verbindt zich bij aflevering van de productie aan de opdrachtgever gelijk daarbij over te dragen het recht op gebruik zoals bepaald in de product- en procesomschrijving. De producent vrijwaart de opdrachtgever tegen eventuele claims van derden die zij in zouden kunnen (doen) stellen tegen het aan haar toegestane gebruik. Deze vrijwaring geldt niet ten aanzien van eventueel door de opdrachtgever beschikbaar gesteld bronnenmateriaal. b. Oplevering van de productie vindt plaats door een vertoninggereed product ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever. Na de oplevering dient de opdracht door de opdrachtgever geaccepteerd te worden middels een schriftelijke reactie van deze aan de producent. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na oplevering heeft laten weten de opdracht, onder opgave van redenen, niet te accepteren wordt de opdracht geacht geaccepteerd te zijn. c. Alle overige auteursrechten op de productie zullen bij de producent blijven berusten. Eventueel door de opdrachtgever ingebracht bronnenmateriaal is uitgezonderd van deze bepaling. Hierop kan de producent geen rechten doen gelden. 15

16 Artikel 8 Opleveringsdatum Partijen verbinden zich alle voorwaarden te scheppen waardoor het de producent mogelijk zal zijn de productie aan de opdrachtgever te leveren uiterlijk op <datum>. Artikel 9 Overige bepalingen a. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen partijen met elkaar in overleg treden. b. Alle geschillen in verband met de overeenkomst of overeenkomsten die daarmee samenhangen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Partijen kunnen in onderling overleg treden om bij overeenkomst een geschil aan arbitrage te onderwerpen. c. Op deze overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op <datum>. De opdrachtgever, namens deze, De producent, namens deze,.... <naam> <functie]> naam functie 16

17 7 Plan van aanpak Een projectplan bestaat altijd uit dezelfde onderdelen: Administratieve gegevens Situatieschets en probleemstelling Projectdoelstelling Resultaten en producten Randvoorwaarden en beperkingen Projectorganisatie Financiële aspecten Naam van de opdrachtgever De betrokkenen De titel van het project Waarom krijg je de opdracht voor het project Achtergrond van het project Wat is de algemene doelstelling van het project? Hoe wordt verwacht wat verbeterd zal gaan worden? Wat zijn de beoogde effecten? Wat is de doelgroep? Wat zijn de (deel)producten? Wat is er voor nodig om het project te laten slagen? Geef een globale fasering aan in de tijd. o Is bekend wanneer het project klaar moet zijn? o Is de totale tijd geschat? o Is de tijd per fase en per activiteit geschat? o Zijn de normen en marges vastgelegd (= balkenplan)? o Is duidelijk welke activiteiten na elkaar moeten gebeuren en welke tegelijkertijd kunnen plaatsvinden? o Zijn er afspraken gemaakt over wie wat wanneer doet? o Zijn alle afspraken op een kalender vastgelegd? Wie doet wat, wanneer per fase. o Is er een duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden? o Is voor iedereen duidelijk wat de verhouding is tussen het project en de rest van de organisatie? o Is vastgelegd op welke manier overleg en besluitvorming plaatsvinden binnen het project? o Is er voor alle kennis vastgelegd wie ze beheerst? Geef de beslismomenten aan. o Is duidelijk welke soort informatie voor het project van belang is en moet worden beheerst? o Is er vastgelegd wie welke informatie moet geven en wie welke informatie moet krijgen? o Is er een systeem ontworpen om bij alle informatie aan te geven om welke soort informatie het gaat, wat ermee gedaan moet worden en door wie (= registratiesysteem)? o Is de structuur van beslisdocumenten vastgelegd en duidelijk voor iedereen? Kwaliteit: o Zijn er kwaliteitseisen opgesteld? o Zijn deze kwaliteitseisen omgezet in concrete normen? o Zijn er prioriteiten gesteld in de normen? o Wat zijn de marges? o Hoe staat het met de afspraken over wie op welke manier en op welk moment het resultaat toetst aan de normen? Personele middelen Materiële middelen o Is duidelijk wat de totale kosten en opbrengsten van het project zijn? o Zijn de kosten opgesplitst over de verschillende activiteiten? o Zijn de normen en marges vastgelegd (= begroting)? o Zijn het doen van uitgaven en het innen van inkomsten op de kalender 17

18 Communicatie Risico s vastgelegd? o Is de begroting goedgekeurd? Taken en verantwoordelijkheden Informatieplan: o Wie van de betrokkenen krijgt welke informatie? o Op welke manier krijgen betrokkenen de informatie? o Welke informatie, die het project oplevert, moet worden vastgelegd en bewaard? Wat kan er mis gaan? Wat kun je dan doen? Wie neemt maatregelen om dit te voorkomen? 18

19 8 0-sprint Bij het doorlopen van het project maak je gebruik van scrum. Kijk nog even naar de ze video over scrum: 8.1 Gebruikersscenario s Een interactief project begint met het maken van de gebruikersscenario s (=userstorys). User stories worden in korte eenvoudige zinnen beschreven bij voorkeur op de volgende manier: Als een <type gebruiker> wil ik <iets doen> zodat ik <er iets aan heb>. Voorbeelden van gebruikersscenario s: Als boekkoper wil ik de klantbeoordelingen van een boek lezen zodat ik beter kan beslissen of ik het boek wil kopen. Als een geregistreerde gebruiker, wil ik een nieuw wachtwoord kunnen aanvragen zodat ik weer toegang kan krijgen als ik mijn wachtwoord vergeten ben. Aan de gebruikersscenario s hang je prioriteiten volgens de mosow methode. M - must haves: deze eisen moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eis is het product niet bruikbaar; S - should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar; C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is; W - won't haves: deze eisen zullen in dit project niet aan bod komen maar kan in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn. De lijst met gebruikersscenario s is de backlog. 8.2 Concept Soorten concept: creatief (visueel) concept marketingconcept interactief concept Een creatief concept is het uitgangspunt voor, of basisidee achter de vormgeving van een product. Een creatief concept bestaat vaak uit ruwe schetsen, eventueel ondersteund met tekst. Een creatief concept maakt voor een ander (persoon of bedrijf) het uitgangspunt voor vormgeving duidelijk in woord + beeld (gevoel of gedachte). Een marketingconcept is een totaal-idee omtrent de profilering van een product, dienst of bedrijf. Met andere woorden: Hoe kun je het product, dienst of bedrijf het beste verkopen. een marketingconcept beschrijft hoe je 'klanten winnen, klanten houden en klanten laten groeien'. Dat wil zeggen: mensen zoveel mogelijk laten kopen. Een interactief concept is een eerste weergave van de interactie van een product. Waarop kan geklikt worden en wat gebeurd er dan? Hoe betrek je de bezoeker/gebruiker bij het 19

20 Projectmap bedrijfsprojecten 2012 product. Hoe beïnvloedt acties van de gebruiker/bezoeker de verloop van de website, animatie, video, enz.. (aida s model). Een interactief bestaat uit schetsen. Het ontwikkelen van een concept begint met het maken van een mindmap met associaties over het onderwerp. De mindmap is een middel om tot een concept te komen. Aan de opdrachtgever presenteer je het concept met eventueel een moodboard waarin de mood is uitgewerkt en een styleboard met de uitwerking van het concept in (basis)vormgeving. 8.3 De presentatie van de 0-sprint Aan het eind van de o-sprint presenteer je aan de opdrachtgever de resultaten van de sprint. De presentatie moet aan de opdrachtgever duidelijk maken wat de inhoud van de website wordt en wat je ideeën zijn over de manier waarop je de content uit gaat werken: 20 gebruikersscenario s visueel concept o mindmap o moodboard o ruwe schetsen basislay-out o vormgeving verschillende functies (menu, typografie, visuals, enz)

21 9 Vervolgsprints Wanneer de 0-sprint is goedgekeurd, ga je de gebruikerscenario s een voor een uitwerken in een sprint. Elke scenario is een sprint. Het werk van een sprint bestaat uit de volgende onderdelen: inventarisatie van de functionaliteit inventarisatie van de content functioneel ontwerp (prototype) technisch ontwerp (MD) visueel ontwerp (IV) bouwen testen opleveren Het gebruikerscenario met de hoogste prioriteit (must) werk je uit in de eerste sprint. Hierna werk je het scenario uit met een lagere prioriteit, enz. Je begint een sprint met de inventarisatie van de benodigde functionaliteit van het scenario. Deze werk je uit in een functioneel ontwerp voor de verschillende devices (prototypes). Let op, ook hier wil de opdrachtgever keuze hebben uit verschillende ontwerpen. Vanuit het functioneel ontwerp ga je de verschillende functies vormgeven. Je gebruikt hiervoor de elementen van de basis vormgeving. Wanneer de vormgeving is goedgekeurd, ga je bouwen. Zorg dat het geheel getest is en voldoet aan alle criteria. Plaats het online zodat de opdrachtgever mee kan kijken. Denk bij het ontwerp ook aan het AIDAS-model: 9.1 AIDAS Om iets goed te "verkopen" op een website, kun je gebruik maken van het AIDAS-model. AIDAS staat voor: A (attention) I (Intrest) D(Desire) A (Action) S (Satisfaction) AIDAS is een model dat vaak gebruikt voor reclame-uitingen. Je kunt het gebruiken bij het ontwerp van een pagina. 21

22 9.1.1 A (Attention) Allereerst moet de attentie of aandacht (Engels: Attention) van de klant worden getrokken. Soms wordt de eerste stap ook als bekendheid (Engels: awareness) benoemd. Het doel van de communicatie is de aandacht van de consument te krijgen. Dit kan bewerkstelligd worden door een opvallende typografie of kleur of (bewegend) beeld I (Interest) Belangstelling of interesse (Engels: Interest) is de tweede stap in het model. Het doel is om de consument te wijzen op de positieve aspecten van het product of merk. De consument moet geïnteresseerd raken. Een mogelijkheid hiertoe is het doen van een belofte (kwaliteitsgarantie) of een aantrekkelijk aanbod D (Desire) Verlangen of voorkeur is de derde stap (Engels: Desire). In deze stap wordt de interesse omgezet in een verlangen of voorkeur voor het product. Vaak zal de reclame-uiting erop gericht zijn de consument te overtuigen dat het product of merk waardevol is A (Action) Actie (Engels: Action) is de vierde stap van het AIDA-model. Het doel van deze fase is de consument te bewegen het product te kopen of verder op de site te kijken. De consument moet de gelegenheid hebben om actie te ondernemen om het product te bemachtigen. Een vorm hiervan is "Klik hier om een nieuwe auto te winnen". Een mogelijke invulling van een reclame-uiting in deze fase is door de consument te informeren waar het product te verkrijgen is S (satisfaction) Het AIDA-model is in de loop der tijd uitgebreid en veranderd. Een recente uitbreiding betreft de S van satisfaction, ofwel tevredenheid. De veronderstelling hierbij is dat om tot een vervolgaankoop over te gaan, de consument ook tevreden moet zijn met zijn voorafgaande aankoop. 22

23 9.2 Producten vervolg-sprints functioneel ontwerp: o prototypes met wireframes voor beeldscherm en mobile devices o ontwerp interactie o ontwerp cms o verslag/foto s gebruikerstest creatief ontwerp: o ruwe schetsen o uitgewerkt schetsen (digitaal) o definitieve schetsen o Prototype o digitaal gerealiseerd (deel)product o validatierapport o cms o deeloplevering gespreksaantekeningen/ met opdrachtgever Creatief ontwerp 23

24 Digitale schetsen 10 Uitbestedingsdocumenten Soms moet je onderdelen van een productie uitbesteden omdat je projectteam zelf de kennis in huis heeft. Deze uitbesteding moet je begeleiden. Denk dan aan de volgende zaken: Leg de achtergrond uit van het ontwerp (de opdracht), naast dat het nuttig kan zijn voor de uitwerking kan het ook motiverend werken naar de uitvoerenden. Een flowchart is daarbij van belang. Zorg voor een duidelijke wireframe van pagina s waar het over gaat. Zorg voor een duidelijke aanwijzingen betreft lay-out, een duidelijk stramien (grid) aangeven betreft formaat, fontkeuze, corpsgrootte, kleurgebruik, marges, tussenruimten, regelafstand etc. Leg uit wat je precies voor ogen hebt betreft navigatie, interactiviteit, beveiliging etc. Zonodig een running demo aanleveren. Beschrijf dus wat je wilt en wat je voor ogen hebt. Voeg daarbij de volgende informatie toe: Een wireframe Een grid en een basis-stramien met de benodigde info Een flowchart Een running demo (zonodig) Belangrijk is dat je wat ruimte openlaat voor eigen initiatief, als er om technisch redenen een beter resultaat bereikt kan worden, door het iets anders aan te pakken, zou dat heel verstandig kunnen zijn het advies te volgen als dit niet van invloed is op je ontwerp. Naast het vaststellen van een tijdsplanning is bereikbaarheid; mobiel en/of per van belang. 24

25 11 Oplevering Nadat alle sprints zijn doorlopen volgt de definitieve oplevering. Bij de oplevering staat het hele product op de juiste server online, is het printwerk aangeleverd en er is zo nodig een handleiding bij een cms gemaakt. Inleveren: Logingegevens server Gebruikersgegevens server inclusief rechten Handleiding Goedkeuring opdrachtgever 25

26 12 Nacalculatie Voor de nacalculatie gebruik je hetzelfde stramien als van de voorcalculatie, alleen vul je hier de werkelijk gewerkte uren in. 26

27 13 Factuur Voorbeeld factuur: PMCC Peter Mulder Concept & Communicatie Oorgat CS Edam F A C T U U R The Wedding Society t.a.v. mevrouw Y. Hannema Voorhaven AD Hoofddorp Kenmerk TWS HFDDRP 03 Factuurdatum 10 april 2013 Factuurnummer Betalingstermijn twee weken (volgens afspraak) product/ dienst toelichting 1. redactie Content website 3.725, 00 weddingsociety.nl 2. marge 10% 1.140, 00 + TOTAAL 4.865, 00 AF Reeds gefactureerd facturen t/m , 00 -/ , 00 BTW 21% 787, 08 + Te voldoen 4.535, 08 De algemene leveringsvoorwaarden van de BNO zijn van toepassing. Betaling s.v.p. onder vermelding van het factuurnummer. Dank u voor uw opdracht. m KvK BTW NL B02 BANK

28 14 Contactrapporten Bij elk klantencontact maakt je een contactrapport om gemaakte afspraken vast te leggen. Een contractrapport bevat: Datum Naam project Aanwezigen Besproken onderwerpen Gemaakte afspraken 28

29 29 Projectmap bedrijfsprojecten 2012

Zakelijke. Communicatie. Esmay Smidt en Daphne de Jager MM2B. Shop Till You Drop

Zakelijke. Communicatie. Esmay Smidt en Daphne de Jager MM2B. Shop Till You Drop Zakelijke Communicatie Esmay Smidt en Daphne de Jager MM2B Shop Till You Drop 1 Debriefing Template - Daphne de Jager en Esmay Smidt - MM2B Aan Ramon Berg Van Daphne de Jager en Esmay Smidt Datum Maandag

Nadere informatie

Document oplevering designs Hansschuiling.nl

Document oplevering designs Hansschuiling.nl Document oplevering designs Hansschuiling.nl Document oplevering designs Auteur: Dirk Ottenheijm Opdrachtgever: Hans Schuiling Datum: 14-10-2011 McCloud Online idiots www.mccloudoi.nl info@mccloudoi.nl

Nadere informatie

Debriefing. Bedrijf: Electric Sportstore Contactweg 36 1014 AN Amsterdam

Debriefing. Bedrijf: Electric Sportstore Contactweg 36 1014 AN Amsterdam Debriefing Bedrijf: Electric Sportstore Contactweg 36 1014 AN Amsterdam Contactpersoon en functie: Hugo Verlaat h.verlaat@ma-web.nl 06-123 45 678 Mediacollege Amsterdam Hugo Verlaat is docent Mediatechnologie

Nadere informatie

Plan Van Aanpak Cobra Art Magazine

Plan Van Aanpak Cobra Art Magazine Plan Van Aanpak Cobra Art Magazine J. Van der Laan 04-01-16 1 Inhoud Achtergronden... 3 Doelstelling... 3 Projectopdracht... 3 Projectactiviteiten... 4 Kwaliteit... 5 Planning... 6 Kosten... 7 Facebook

Nadere informatie

Debriefing. planning

Debriefing. planning Kerntaak 1: Ontwerpt media-uiting werkprocessen en criteria bijbehorende competenties 1.1 beoordeelt opdracht en adviseert M. Analyseren heeft de informatie van de geanalyseerd door deze uiteen te rafelen

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Naam: Noortje Jansen en Kinga Dlugosz Klas: MM2C Datum: 30-10-2014 Vak: Project management

Plan Van Aanpak. Naam: Noortje Jansen en Kinga Dlugosz Klas: MM2C Datum: 30-10-2014 Vak: Project management Plan Van Aanpak Naam: Noortje Jansen en Kinga Dlugosz Klas: MM2C Datum: 30-10-2014 Vak: Project management Debriefing Concept Inhoudsopgave 2t/m4 5t/m8 Projectactiviteiten 9 Planning 9 Organisatie (wie

Nadere informatie

Wat is een offerte? Aanbieden van product(en) of dienst(en) Meestal op aanvraag van klant Prijs afspraken SpecificaAes Geldigheidsduur

Wat is een offerte? Aanbieden van product(en) of dienst(en) Meestal op aanvraag van klant Prijs afspraken SpecificaAes Geldigheidsduur Offerte maken Wat is een offerte? Aanbieden van product(en) of dienst(en) Meestal op aanvraag van klant Prijs afspraken SpecificaAes Geldigheidsduur Opmaak offerte HuissAjl Logo Eigen adres Adres klant

Nadere informatie

Kasumi van Eijk Robin de Jong Plan van aanpak Carla kastelein MM2C

Kasumi van Eijk Robin de Jong Plan van aanpak Carla kastelein MM2C Kasumi van Eijk Robin de Jong Plan van aanpak Carla kastelein MM2C Inhoud 1. introductie 2. debriefing 3. doelgroep 4. doelstelling 5. werkwijze 6. planning 7. prijslijst 8. Concurrentie analyse 9 Concept

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK! WEBSHOP!

PLAN VAN AANPAK! WEBSHOP! PLAN VAN AANPAK WEBSHOP LIS REEN KIM LOKHORST CARLA KASTELIJN MM2A - Achtergrond - Project resultaat - Project activiteiten - Project grenzen - Tussenkwaliteiten - Kwaliteit - Project organisatie - Planning

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TEKSTBUREAU FLYTANDE

ALGEMENE VOORWAARDEN TEKSTBUREAU FLYTANDE ALGEMENE VOORWAARDEN TEKSTBUREAU FLYTANDE Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing tenzij daarvan in de opdrachtovereenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken. 1. Kwaliteit Tekstbureau Flytande verplicht

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en, 2.

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

Alle genoemde bedragen zijn ex BTW (21%), tenzij anders vermeld.

Alle genoemde bedragen zijn ex BTW (21%), tenzij anders vermeld. Hieronder volgen de Algemene Voorwaarden van Elephant sees Elephant (hierna te noemen Opdrachtnemer ), die ook te vinden zijn op de website www.elephantseeselephant.com: Meerwerk Werkzaamheden niet begroot

Nadere informatie

1.1 DE OPDRACHT IN HET KORT

1.1 DE OPDRACHT IN HET KORT Opdracht 03: een formulier ontwerpen Versie voor studenten v5.0 2010.04.28 James M. Boekbinder Skype: jboekbinder3641 E-mail: james.boekbinder@gmail.com Blog: http://www.razormind.info/infoconstructor

Nadere informatie

Plan van aanpak - Webshop Kim Krijt & Nadine Oosterman MM2A

Plan van aanpak - Webshop Kim Krijt & Nadine Oosterman MM2A Plan van aanpak - Webshop Kim Krijt & Nadine Oosterman MM2A 1 Inhoudsopgave Concept Blz 3 Achtergrond Blz 4 Projectactiviteiten Blz 5 Projectgrenzen Blz 6 Kwaliteit Blz 7 Kosten Blz 8 Risico s Blz 9 Bijlagen

Nadere informatie

Foreal Creative Media is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54609577. Opgemaakt te Brunssum op 23 april 2014.

Foreal Creative Media is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54609577. Opgemaakt te Brunssum op 23 april 2014. Algemene voorwaarden Foreal Creative Media is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54609577. Opgemaakt te Brunssum op 23 april 2014. 1) Definities 1.1 Opdrachtgever Onder opdrachtgever

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PROJECT WEBSHOP VOOR NATIONAAL BUREAU DE ZONNEBLOEM & GEMEENTE AMSTERDAM VERSIE 1 3-12-2012. Patrick Haring IV2A

PLAN VAN AANPAK PROJECT WEBSHOP VOOR NATIONAAL BUREAU DE ZONNEBLOEM & GEMEENTE AMSTERDAM VERSIE 1 3-12-2012. Patrick Haring IV2A PLAN VAN AANPAK PROJECT WEBSHOP VOOR NATIONAAL BUREAU DE ZONNEBLOEM & GEMEENTE AMSTERDAM VERSIE 1 3-12-2012 IV2A Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteiten... 5 Projectgrenzen

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van Scribo ALGEMEEN

Algemene leveringsvoorwaarden van Scribo ALGEMEEN Algemene leveringsvoorwaarden van Scribo ALGEMEEN Artikel 1 Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst die Scribo met een opdrachtgever sluit. In onderling overleg kunnen de bepalingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST OPDRACHT HYPOTHEKEN

OVEREENKOMST OPDRACHT HYPOTHEKEN MODEL LE GARAGE OVEREENKOMST OPDRACHT HYPOTHEKEN Op alle diensten die door Le Garage worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Oost

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Vergunningaanvraag Banieren

Vergunningaanvraag Banieren Vergunningaanvraag Banieren Vergunningaanvraag voor het (laten) plaatsen van banieren in de gemeente Utrecht Voor het in behandeling nemen van deze vergunningaanvraag bent u leges (vrij van BTW) verschuldigd.

Nadere informatie

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO WIJ ZIJN ITCH CREATIVE STUDIO een creatief bureau met een team van 4 specialisten, we hebben ruim 14 jaar ervaring en zijn sterk in het bedenken en ontwikkelen van een strategische

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden.

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden. Algemene Voorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Van Golden Goose Internet Marketing Agency, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Leiden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van N.B. tekst & advies,

Algemene leveringsvoorwaarden van N.B. tekst & advies, Algemene leveringsvoorwaarden van, Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtovereenkomst tussen en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden in de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Duidelijk Engels, eenmanszaak, gevestigd te Burgemeester Prinsensingel 61 te Roosendaal. KvK nummer 56183275

Duidelijk Engels, eenmanszaak, gevestigd te Burgemeester Prinsensingel 61 te Roosendaal. KvK nummer 56183275 Algemene Voorwaarden Duidelijk Engels, eenmanszaak, gevestigd te Burgemeester Prinsensingel 61 te Roosendaal. KvK nummer 56183275 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

credo.algemene leveringsvoorwaarden

credo.algemene leveringsvoorwaarden credo.algemene leveringsvoorwaarden Eindhoven 2012 art. 1. DEFINITIES In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die credo.creatie opdracht

Nadere informatie

Achtergronden Opdrachtgever: Opdrachtnemer: De organisatie: Aanleiding tot het project: Stakeholders: Inhoud van het Plan van Aanpak

Achtergronden Opdrachtgever: Opdrachtnemer: De organisatie: Aanleiding tot het project: Stakeholders: Inhoud van het Plan van Aanpak Inhoud Achtergronden... 2 Projectresultaat... 3 Projectactiviteit... 4 Projectgrenzen... 5 Tussenresultaat... 6 Milestones:... 6 Kwaliteiten... 7 Projectorganisatie... 8 Archivering... 8 Planning... 9

Nadere informatie

HetSchoolvoorbeeld.nl

HetSchoolvoorbeeld.nl HetSchoolvoorbeeld.nl maakt websites voor het onderwijs die u zelf met het bekroonde en gebruiksvriendelijke programma Word- Press inhoudelijk kunt beheren. De vakkundigheid van het team van HetSchoolvoorbeeld.nl

Nadere informatie

Webstudio Edit & Design Erna de Jonge Algemene Voorwaarden

Webstudio Edit & Design Erna de Jonge Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Webstudio Edit & Design Erna de Jonge ( afgekort als EDJ) en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

VANBERKELADVIESGROEP. Versie 1-2013 OVEREENKOMST OPDRACHT HYPOTHEKEN

VANBERKELADVIESGROEP. Versie 1-2013 OVEREENKOMST OPDRACHT HYPOTHEKEN VANBERKELADVIESGROEP Versie 1-2013 OVEREENKOMST OPDRACHT HYPOTHEKEN Naam : Adres : Postcode / Woonplaats : Opdrachtbevestiging Plaats : Datum : Betreft : Hypotheekadvies en/of -bemiddeling Geachte heer

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media De partijen: 1. [ ] ( opdrachtgever ), statutair gevestigd te [ ] en kantoorhoudende aan [ ], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ] en 2. LS Advies &

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Opleidingen BV, gevestigd te Arnhem. 1.2 Opleiding c.q. Training:

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de

Nadere informatie

> Retouradres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag

> Retouradres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag > Retouradres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.rvo.nl Contactpersoon. T 088602. sbir@rvo.nl Projectnaam Referentienummer SBIR..

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tekstbureau PEER

Algemene voorwaarden Tekstbureau PEER Algemene voorwaarden Tekstbureau PEER Artikel 1. Algemeen Op alle tekstproducties, aanbiedingen en overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van Tekstbureau PEER zijn onderstaande

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Mijn lens en ik. 23 april 2015 Mediacollege Amsterdam MM2B Daphne de Jager

PLAN VAN AANPAK. Mijn lens en ik. 23 april 2015 Mediacollege Amsterdam MM2B Daphne de Jager PLAN VAN AANPAK Mijn lens en ik 23 april 2015 Mediacollege Amsterdam MM2B Daphne de Jager MIJN LENS EN IK MIJN LENS EN IK 2 IHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7,8,9 Pagina 10 Pagina 11,12,13

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem, 16-9-14 Opgesteld door: Maurice Wildenberg, 537811 Maurice@softwarehub.nl Instituut: Hogeschool Inholland Plan van Aanpak Portfoliowebsite

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report 02-09-2013 design inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave & contactgegevens 2

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden van Coöperatie Verdieping21 ua te Amsterdam,

Leveringsvoorwaarden van Coöperatie Verdieping21 ua te Amsterdam, Leveringsvoorwaarden van Coöperatie Verdieping21 ua te Amsterdam, ontleend aan de leveringsvoorwaarden van de Verenigde Audiovisuele Productiebedrijven (VAP), aangevuld met artikelen uit de leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

Cliënt die zich aanmeldt bij Opdrachtnemer en een schriftelijke overeenkomst tot opdracht sluit verder te noemen opdrachtgever.

Cliënt die zich aanmeldt bij Opdrachtnemer en een schriftelijke overeenkomst tot opdracht sluit verder te noemen opdrachtgever. Algemene voorwaarden Y-catcher! per september 2015 Definities: Y-catcher! gevestigd Veerdijk 40 J te Wormer ingeschreven bij de KvK onder nummer 35030184 te Amsterdam verder te noemen, opdrachtnemer. Het

Nadere informatie

DIGITALE DISTRIBUTIE OVEREENKOMST (voorbeeld)

DIGITALE DISTRIBUTIE OVEREENKOMST (voorbeeld) DIGITALE DISTRIBUTIE OVEREENKOMST (voorbeeld) Tussen Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail Website (hierna te noemen Distributeur), En Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail Website (hierna te noemen Producent)

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gedeponeerd op 12 februari 2016 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Algemene voorwaarden Gedeponeerd op 12 februari 2016 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam Lamar communicatie Veemarkt 125 1019 CB Amsterdam www.lamarcommunicatie.nl Datum 17.06.2016 Onderwerp Leveringsvoorwaarden Algemene voorwaarden Gedeponeerd op 12 februari 2016 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

grafimedia CSPE GL Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

grafimedia CSPE GL Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-GL 2015 gedurende 400 minuten grafimedia CSPE GL Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 9 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden websites 2. Betalingsvoorwaarden Op iedere Merqom website zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing: Betalingen

1. Algemene Voorwaarden websites 2. Betalingsvoorwaarden Op iedere Merqom website zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing: Betalingen 1. Algemene Voorwaarden websites 2. Betalingsvoorwaarden Op iedere Merqom website zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing: Betalingen kunnen gedaan worden dmv overschrijving op onze bankrekening,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

CASTING PLAN VAN AANPAK. Eyeworks. Zita Willemse 27 november, Amsterdam. Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam. www.eyeworks.

CASTING PLAN VAN AANPAK. Eyeworks. Zita Willemse 27 november, Amsterdam. Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam. www.eyeworks. CASTING PLAN VAN AANPAK Zita Willemse 27 november, Amsterdam Eyeworks Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam www.eyeworks.tv Inhoudsopgave Inhoud Debriefing... 3 Projectactiviteiten... 6 Projectorganisatie...

Nadere informatie

Serviceovereenkomst Basis H&V

Serviceovereenkomst Basis H&V Serviceovereenkomst Basis H&V De ondergetekenden, Van der Hulst & Verlaan Financiële Planning en Vermogenscoördinatie B.V. gevestigd aan de Burgemeester Pabstlaan 10 C- 10 te Hoofddorp, 2131 XE te Hoofddorp

Nadere informatie

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren.

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Introductie U overweegt een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk.

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

Fine Tune Music. Algemene Voorwaarden Fine Tune Music

Fine Tune Music. Algemene Voorwaarden Fine Tune Music Fine Tune Music Algemene Voorwaarden Fine Tune Music 1. Introductie en algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) wordt verstaan onder: a. Fine Tune Music: een creatief bureau dat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

grafimedia CSPE GL Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

grafimedia CSPE GL Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-GL 2014 gedurende 400 minuten grafimedia CSPE GL Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 10 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden 1/3 Dit document bevat de algemene en aanvullende voorwaarden, versie 3 (maart 2017) van Liefste Dag, gevestigd aan de Prins Hendrikkade 189b Unit 2.24. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Enschede

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING U hebt Frank Ruis Financiële Rust B.V. ingeschakeld voor het verkrijgen van financieel advies en/of voor de bemiddeling in een of meerdere financiële producten.

Nadere informatie

grafimedia CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

grafimedia CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2015 gedurende 660 minuten grafimedia CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 10 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla 27-11-2014 NETIDENTITY PLAN VAN AANPAK Priscilla Inhoud Debriefing... 2 Projectresultaat... 5 Projectactiviteiten... 6 Projectgrenzen... 8 Kwaliteit... 9 Projectorganisatie...10 Planning...11 Kosten...12

Nadere informatie

Plan van Aanpak Project Massamedia

Plan van Aanpak Project Massamedia Plan van Aanpak Project Massamedia M. Schel Marco Schel Producties Mei 2015 Inhoudsopgave Achtergrond... 3 Projectresultaat... 4 Projectactiviteiten... 5 Projectgrenzen... 6 Kwaliteit... 7 Projectorganisatie...

Nadere informatie

3.3 Schrijfdoel en publiek bepalen In deze paragraaf oefen je met de schrijfstrategieën schrijfdoel en publiek bepalen.

3.3 Schrijfdoel en publiek bepalen In deze paragraaf oefen je met de schrijfstrategieën schrijfdoel en publiek bepalen. EN_interventie_werkboek_niv4_201 27-6-201 15:01 Pagina 125 Fase. Schrijfdoel en publiek bepalen In deze paragraaf oefen je met de schrijfstrategieën schrijfdoel en publiek bepalen. Taalgebruik Als je een

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

NED~ Groenendaal _. Bureau voor verkiezingen. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA Den Haag

NED~ Groenendaal _. Bureau voor verkiezingen. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA Den Haag NED~ Groenendaal _ Bureau voor verkiezingen Betreft: Getekende contracten Beste Erna, Bijgaand de getekende contracten retour. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA

Nadere informatie

Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website

Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website Inhoud Introductie... 3 Belangrijke Termen... 3 Inloggen op jouw Wordpress website... 4 Een Backup maken... 4 Het Wordpress dashboard... Thema

Nadere informatie

Shop till you drop! Plan van aanpak. Flying View Laura van den Bemt Demi Drijver!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Shop till you drop! Plan van aanpak. Flying View Laura van den Bemt Demi Drijver!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Shop till you drop Flying View van 1 14 Shop till you drop Flying View INHOUDSOPGAVE - Project opdracht - Projectresultaat - Projectactiviteiten - Projectgrenzen - Kwaliteit - Project organisatie - Planning

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam:

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam: AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015 Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Voorletters: Roepnaam: Adres: Woonplaats: Telefoon (privé): Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp IVS Website

Functioneel Ontwerp IVS Website Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen 20-12-2012 Functioneel Ontwerp IVS Website INHOUDSOPGAVE 1. 1. INLEIDING...2 2. BESCHRIJVING VAN DE MOGELIJKE FUNCTIONALITEITEN VAN HET

Nadere informatie

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing Een goede online briefing past op één A4 [+ checklist] Auteur: Ronald Heijkens, Sabel Online Je wilt een nieuwe website, intranet, online magazine of app. Maar omdat je de expertise zelf niet in huis hebt,

Nadere informatie

Strategische Media. Werkcollege week 1 2011

Strategische Media. Werkcollege week 1 2011 Strategische Media Werkcollege week 1 2011 Wat gaan we doen? 1. Korte introductie 2. Briefing Microsoft Windows Phone 7 3. Samenstellen teams 4. Opdracht 5. Huiswerk Briefing Microsoft De opdracht: ontwikkel

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

NAPK/VvL-contract voor het schrijven van een theatertekst

NAPK/VvL-contract voor het schrijven van een theatertekst NAPK/VvL-contract voor het schrijven van een theatertekst met licentieovereenkomst Inhoud pag 1. Intentieverklaring/Inleiding bij NAPK/VvL-contract voor het schrijven van een theatertekst pag 2. Contract

Nadere informatie

BRIEFING TEMPLATE. De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing

BRIEFING TEMPLATE. De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing BRIEFING TEMPLATE De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing Aanleiding Deze white paper is opgesteld voor bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar een template die hen helpt

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

OVEREENKOMST INHUUR CONSULTANCY DIENSTEN

OVEREENKOMST INHUUR CONSULTANCY DIENSTEN OVEREENKOMST INHUUR CONSULTANCY DIENSTEN PARTIJEN: , gevestigd en kantoorhoudende te aan de , ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de hierna te noemen:

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

Promotieplanning Darren Arendse

Promotieplanning Darren Arendse Promotieplanning Darren Arendse 1 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 1 Onderzoek Blz. 4,5,6 Hoofdstuk 2 Strokenplanning ZIE EXCEL BESTAND Hoofdstuk 3 Uitvoering ZIE EXCEL BESTAND, 7,8,9 Hoofdstuk

Nadere informatie

van aanpak Noa & Annika

van aanpak Noa & Annika Plan van aanpak Noa & Annika MM2A inhoudsopgave Concept pagina 3 Logo s pagina 4 Achtergronden pagina 5 Projectresultaat pagina 6 Projectactiviteiten pagina 7 Projectgrenzen pagina 8 Tussenresultaten pagina

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kuitenbrouwer Woorden Die Werken

Algemene Voorwaarden Kuitenbrouwer Woorden Die Werken Algemene Voorwaarden Kuitenbrouwer Woorden Die Werken 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders wordt aangegeven:

Nadere informatie

1. Blocial eenmanszaak, gevestigd te Breda, Haagdijk 35C, vertegenwoordigd door Esther Stoel.

1. Blocial eenmanszaak, gevestigd te Breda, Haagdijk 35C, vertegenwoordigd door Esther Stoel. Breda, december 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Blocial en haar opdrachtgevers, respectievelijk

Nadere informatie

Opdracht: werkzaamheden die GéBé verricht op verzoek van de opdrachtgever

Opdracht: werkzaamheden die GéBé verricht op verzoek van de opdrachtgever pagina 1 van 6 Algemene voorwaarden 1. Begrippen 2. Toepassing 3. Offerte 4. Overeenkomst 5. Uitvoering van de opdracht 6. Wijziging of beëindiging van de opdracht 7. Overmacht 8. Betaling 9. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Succesvol websites bouwen vanuit een concept

Succesvol websites bouwen vanuit een concept Succesvol websites bouwen vanuit een concept Docent: Ruben Olislagers 1 Internetstrategie Begin met een gedegen plan 2 User Centered Design Ontwerpen vanuit de wensen en behoeften van de doelgroep Wie

Nadere informatie