STUDIEGIDS FASE 2 EN 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS FASE 2 EN 3"

Transcriptie

1 AUDIOVISUEEL VORMGEVER STUDIEGIDS FASE 2 EN 3 KWALIFICATIEDOSSIER MEDIAVORMGEVER ANIMATIE/AUDIOVISUELE VORMGEVING Cohort 2010 Cohort 2011 Cohort

2 COLOFON Uitgever: SintLucas Telefoon: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without written permission from the publisher

3 INHOUD Voorwoord & leeswijzer 4 Inleiding 5 Hoe zit het onderwijs wettelijk in elkaar 6 Het beroepsgerichte deel 7 Nederlands 7 Rekenen 7 Engels 7 Loopbaan- en burgerschap 7 Beroepspraktijkvorming 7 Structuur en inhoud van het onderwijs 9 Planning, onderwijstijd en werkwijze 9 Begeleiding 11 Ontwikkelgerichte beoordeling 12 Studievoortgang en normering 13 Normering fase 2 leerjaar 2 (semester 3 en 4) 14 Normering fase 2 leerjaar 3 (semester 5 en 6) 16 Normering fase 3 leerjaar 4 (semester 7 en 8) 19 Bijlage: Overzicht kerntaken en werkprocessen 21 Bijlage: BPV praktijkassessment 22 Bijlage: BPV leerprocesassessment 23

4 VOORWOORD EN LEESWIJZER Om je goed te informeren over je opleiding bij SintLucas hebben we deze studiegids samengesteld. Het is belangrijk dat je de studiegids goed doorneemt. Als je vragen hebt over de inhoud, kun je die stellen aan je studieloopbaanbegeleider. Waar nodig verwijzen we naar de website van SintLucas waar je algemene informatie over onze school kunt vinden. De studiegids bestaat uit de onderdelen: het algemeen deel (dit geldt voor alle mbo-studenten van SintLucas) het opleidingsdeel (dit deel ligt nu voor je) het examendeel (volgt later in je opleiding) Dit is het opleidingsdeel. Hierin vind je specifieke informatie over: de wettelijke eisen de inhoud van de opleiding, de verplichte onderdelen en de keuzemogelijkheden de opbouw van de opleiding en de begeleiding de voortgangseisen In het dummyboek dat je gekregen hebt staat veel praktische informatie, specifiek voor SintLucas Eindhoven. Deze studiegids geeft een beschrijving van de opleiding Audiovisueel Vormgever op SintLucas Eindhoven. De mediabranche is een branche waarin ontwikkelingen en vernieuwingen elkaar snel opvolgen. We volgen deze trends op de voet om de opleiding zo actueel mogelijk te houden. Dit betekent dat ook de inhoud van deze studiewijzer kan veranderen gedurende jouw opleiding. We zullen je daarvan op de hoogte houden. 4

5 INLEIDING De opleiding Audiovisueel Vormgever bestaat uit 3 fases: Fase 1: Oriënteren Je maakt kennis met de school, de opleiding, je studieloopbaanbegeleider, je docenten, je medestudenten en je toekomstige beroep. Je leert algemene basisvaardigheden en beroepsvaardigheden en doet veel basiskennis op. Deze fase duurt normaal 1 jaar. Fase 2: Verbreden en verdiepen Je verbreedt jouw basisvaardigheden en je verdiept je kennis en inzicht. Daarnaast werk je aan een professionele werkhouding. Je leert vanaf nu ook ondernemersvaardigheden, zodat je ervaart hoe je een onderneming moet starten. Ook ga je deze fase starten met externe opdrachtgevers. Deze fase duurt normaal 2 leerjaren en omvat een stage van een half jaar. Als je verder wilt gaan voor het diploma fotograaf dan geef je je op voor de selectie. Vanaf leerjaar 3 mag een kleine groep geselecteerde studenten zich meer specialiseren in fotografie. De meeste studenten gaan verder als brede AV-specialist (cameraman en/of video-editor). Fase 3: Specialiseren, diplomeren, voorbereiden op toekomstambitie Deze fase duurt normaal 1 leerjaar. Je loopt een semester stage en je krijgt een semester projecten en lessen op school. In de projecten op school voer je diverse opdrachten uit van verschillende complexiteit. Dat doe je soms in een team en soms individueel. Hiermee laat je zien dat je kunt samenwerken en dat je individuele kwaliteiten hebt en dat je blijft groeien. Daarnaast kies je voor een traject gericht op: - doorstroom naar het hbo, - een succesvolle opstart van je eigen onderneming of - op werken / starten op de arbeidsmarkt. Verder bewijs je in beroepsgerichte examens (meesterproeven) op school en in de bpv dat je geschikt bent als beginnend beroepsbeoefenaar. Je krijgt je diploma als je je stage en je schooldeel en alle examenonderdelen hebt gehaald (zie studiegids examendeel voor alle examenonderdelen en diploma-eisen). Fase 1 Leerjaar 1 Oriënteren Semester 1 Lessen Semester 2 Lessen en projecten Fase 2 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Verbreden en verdiepen Verbreden en verdiepen Semester 3 Lessen en projecten Semester 5 Lessen en projecten Semester 4 Lessen en projecten Semester 6 BPV Fase 3 Leerjaar 4 Specialiseren, diplomeren, voorbereiden op toekomstambitie Semester 7 BPV Semester 8 Projecten en lessen Meesterproef/proeven 5

6 INLEIDING De leerjaren In principe duurt de opleiding audiovisuele productie vier jaar. Ieder leerjaar omvat twee semesters van 18 lesweken. Als je uitzonderlijk veel talent hebt, havo-student bent of over aantoonbare verworven competenties beschikt, is het mogelijk om een opleiding versneld te doorlopen. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. Het gebeurt altijd op voordracht van je studieloopbaanbegeleider of vakdocenten. Audiovisueel vormgever De Audiovisueel Vormgever is een vormgever met speciale interesse, passie en talent voor het vormgeven van Audiovisuele producties zoals videoclips, videoportretten, korte films, animaties, commercials, fotoreportages, impressies, trailers en autonome av-kunstuitingen. Je leert op deze opleiding hoe je dit zo effectief mogelijk kunt doen. We werken zoveel mogelijk vanuit de wens van een klant of opdrachtgever. Een vormgever kan de wens van een klant vertalen naar een origineel idee, dit idee omzetten naar een beeldend concept, een plan van aanpak schrijven, het ontwerp visualiseren, het product maken en na-bewerken. Daarnaast kan de vormgever dit product professioneel presenteren. Hierbij krijg je natuurlijk goede ondersteuning en genoeg tijd om te oefenen en te experimenteren d.m.v. lessen, workshops, (externe) projecten en stages. Ook leer je van de medestudenten en van de mogelijkheden die de nieuwe- en sociale media bieden. Naarmate de opleiding vordert, worden de opdrachten complexer, maar ook de tijdsdruk en de kwaliteitseisen nemen toe. Eigenschappen zoals doorzettingsvermogen, initiatief nemen, samenwerken, goed om kunnen gaan met stress en omgaan met feedback zijn daarbij zeer belangrijk. 6

7 HOE ZIT HET ONDERWIJS WETTELIJK IN ELKAAR HET BEROEPSGERICHTE DEEL Elk beroep bestaat uit een aantal kerntaken. Deze kerntaken zijn weer verdeeld in werkprocessen. Een werkproces is een klein afgebakend deel van een kerntaak dat een begin en een eind heeft en een duidelijk resultaat. Bijvoorbeeld het geven van een presentatie. Als je een presentatie geeft, moet je een aantal dingen kunnen en weten, en daar een bepaalde werkhouding bij hebben. Hoe geef je een presentatie, wat is het doel ervan, welke materialen en middelen gebruik je erbij en hoe leg je iets duidelijk uit aan de luisteraar? Dat noemen we competenties. Om een werkproces goed uit te voeren heb je competenties nodig. Elk werkproces kent daarom een aantal competenties. Een competentie is altijd samengesteld uit kennis, vaardigheden en houding. De kerntaken, de werkprocessen en de competenties zijn voor elke vakrichting vastgelegd in een kwalificatiedossier. Dit dossier is door de minister goedgekeurd en geldt voor elke school in Nederland die deze opleiding uitvoert. In bijlage 1 vind je een overzicht van de kerntaken, werkprocessen en competenties uit het kwalificatiedossier voor Mediavormgever. Het volledige kwalificatiedossier vind je op:www.kwalificatiesmbo.nl Zit je in cohort 2010, kies dan versie Zit je in cohort 2011, kies dan versie Zit je in cohort 2012, kies dan versie NEDERLANDS Nederlands is een apart examenvak dat op niveau 3F wordt afgenomen. Het wordt afgesloten met examens op de onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken, Gesprekken voeren, Schrijven. In de studiegids-examendeel vind je de precieze regels. REKENEN Rekenen is een apart examenvak. Er is een verplicht examen rekenen op 3F niveau. In de studiegids-examendeel vind je de precieze regels rondom de examens. ENGELS Engels is een verplicht onderdeel van de opleiding met een apart examen. Je moet in deze onderdelen examen doen: Lezen, Luisteren, Spreken, Gesprekken voeren, Schrijven. In de studiegids-examendeel vind je de precieze regels rondom de examens. Je vindt de laatste informatie over de wettelijke eisen voor taal en rekenen op deze website: 7

8 HOE ZIT HET ONDERWIJS WETTELIJK IN ELKAAR LOOPBAAN- EN BURGERSCHAP Loopbaan en burgerschap is een verplicht onderdeel van iedere mboopleiding. Loopbaan Met je studieloopbaanbegeleider werk je aan je loopbaanoriëntatie: capaciteitenreflectie: waar ben ik goed in? motievenreflectie: wat vind ik belangrijk in mijn loopbaan en wat doe ik graag? werkexploratie: wat voor werk past bij mij en hoe zoek ik mijn weg op de arbeidsmarkt? loopbaansturing: welke keuzes maak ik en hoe stuur ik mijn eigen leren en loopbaan? netwerken: hoe leg ik en onderhoud ik contacten die handig zijn voor mijn loopbaan? Je bouwt zelfstandig een loopbaandossier op in je portfolio. Je loopbaancoach helpt je hiermee met opdrachten en oefeningen. Burgerschap Er zijn vier burgerschapsdimensies verplicht voor elke mbo-opleiding in Nederland. de politiek-juridische dimensie de economische dimensie de sociaal-maatschappelijke dimensie de dimensie vitaal burgerschap De dimensies zijn uitgelegd in het algemene gedeelte van de studiegids. In de lessen van Loopbaan en burgerschap komen deze dimensies aan bod. BEROEPSPRAKTIJKVORMING Beroepspraktijkvorming (BPV) is het officiële woord voor stage. In je mbo-opleiding is stage verplicht. In fase 2 en 3 ga je twee keer 20 weken op stage bij verschillende bedrijven. Je draait dan in een bedrijf mee en je leert het vak in de praktijk. Zo doe je de werkervaring op. Je zoekt in overleg met je studieloopbaanbegeleider en de bpv-consulent van SintLucas een geschikte stageplek die zoveel mogelijk bij jouw capaciteiten en wensen past. 8

9 STRUCTUUR EN INHOUD VAN HET ONDERWIJS PLANNING, ONDERWIJSTIJD EN WERKWIJZE Onderwijstijd Op school heb je uur per week begeleide onderwijstijd afhankelijk van het semester. Tijdens je stage werk je uur per week afhankelijk van je praktijkovereenkomst. Het rooster staat altijd actueel online en is ook te bekijken via een speciale app. Je doet er verstandig aan om je rooster te checken voordat je naar school vertrekt. Het is reëel om naast de ingeplande lessen gemiddeld 2 uur per dag te reserveren voor huiswerk. Onderwijstijd fase 2 en 3 Semester 3+4 School 32 weken van 28 uur en 4 weken van 14 uur Semester 5 School 16 weken van 25 uur en 2 weken van 14 uur Semester 6 Bpv incl. terugkomdagen 20 weken van uur ( 640 uur) Semester 7 Bpv incl. terugkomdagen 20 weken van uur ( 640 uur) Semester 8 School 16 weken van 25 uur en 2 weken van 14 uur(450 uur) Werkvormen Op SintLucas onderscheiden we verschillende werkvormen: - Vakken / beroepsgerichte vaklessen: hier leer je beroepsgerichte vaardigheden zoals video- en audiotechnieken, fotograferen - Pakkettraining: hier krijg je software-trainingen van een docent of je leert via tutorials - Theorielessen: hier vergaar je kennis op allerlei gebieden - Project-uren: hier werk je aan projecten en je leert kennis en vaardigheden toepassen - Studieloopbaanbegeleiding: hier werk je met een slb er aan je carrière binnen school - Keuzemodules hbo doorstroom, ondernemen of werken (E HOW) Leermiddelen Je gebruikt bij alle lessen je eigen laptop. Je hebt je belangrijkste gereedschap dus altijd bij je, zowel op school als thuis. Wij adviseren een krachtige laptop waar zware video-bewerkingsprogramma s op kunnen draaien. De helpdesk van SintLucas kan je daarbij goed adviseren. We werken voornamelijk met de Microsoft Office en Adobe CS pakketten. Deze software kun je via school (slim.nl) tegen een zeer gereduceerde prijs aanschaffen. 9

10 STRUCTUUR EN INHOUD VAN HET ONDERWIJS Projecten In de projecten pas je kennis en vaardigheden toe in beroepssituaties. Je leert denkvaardigheden toepassen zoals onderzoeken, analyseren, ontwerpen, problemen oplossen, samenwerken, kritisch denken, creatief denken en reflecteren. Ook ontdek je in de projecten welke vakkennis en vaardigheden je nog meer moet verdiepen. Vakken Je krijgt vakgerichte lessen zoals: mediacommunicatie, fotografie, animatie, audio, video, beeldbeschouwing, vormgeven, pakkettraining en ondernemersvaardigheden. Het doel van de vakken is aanleren en verdiepen van kennis en vaardigheden. Tijdens de verdiepingsfase krijg je nog steeds algemene vakken als Nederlands, rekenen, Engels, loopbaan en burgerschap. Doorstuderen, werken of eigen bedrijf Als je deze opleiding succesvol hebt afgerond kun je doorstuderen aan hogescholen, kunst- en filmacademies zoals St. Joost, HKU, Willem de Kooning Academie en Fontys in Nederland. Je kunt ook gaan werken als audiovisueel vormgever bij een reclamebureau, videobedrijf, (lokale) omroep, communicatiebureau, ontwerpbureau, fotostudio of uitgeverij. Het is ook mogelijk om je eigen bedrijf te beginnen of als freelancer aan de slag te gaan. Er zijn meer dan genoeg mogelijkheden na deze opleiding. Je krijgt een basis voor een succesvolle carrière. 10

11 BEGELEIDING Begeleiding en zorg Iedere student wordt individueel begeleid door een studieloopbaanbegeleider (slb er). Deze coach volgt de voortgang van de student op de voet en stimuleert, adviseert en stuurt daar waar nodig. Als de begeleiding van een student meer vereist dan de studieloopbaanbegeleider of vakdocenten kunnen bieden, is er op SintLucas een zorgteam dat deze student kan begeleiden of doorverwijzen naar externe zorgverleners. Pop/pap Wij vinden het heel belangrijk dat je ook zelf de regie over je eigen leerproces in handen neemt. Jij bepaalt zelf mede wat je leert. Hiervoor gebruik je een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). In het POP beschrijf je wat je wilt leren. Dit doe je in overleg met je studieloopbaanbegeleider. Soms wordt dat aangeboden in de lessen, maar soms wil je iets leren wat wij niet direct kunnen bieden. Dit alles overleg je met je studieloopbaanbegeleider en vakdocenten en van daaruit ontstaat een Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP). 11

12 ONTWIKKELGERICHTE BEOORDELING In de projecten en vaklessen krijg je feedback van je begeleiders, van je medestudenten en je reflecteert zelf kritisch op je eigen prestaties. Je bouwt zelfstandig een loopbaandossier op in je portfolio. Voor Nederlands, rekenen en Engels zie je per vaardigheid welk niveau je in toetsen hebt laten zien. Zo weet je waar je nog extra op moet oefenen om uiteindelijk je examens te halen. Je aanwezigheid op SintLucas is verplicht en wordt daarom ook bijgehouden. Je ontwikkelgerichte beoordelingen vind je in het volgsysteem (magister/ monitor) en op je rapporten. Rapportage Je krijgt in fase 2 en 3 meerdere rapporten. Daarop kun je lezen wat jouw officiële resultaten zijn. Daarbij krijg je een studieadvies. Het onderwijsteam beschrijft wat ze van jouw prestaties, inzet en beroepshouding vinden. Indien nodig worden passende maatregelen voorgesteld. Je studieloopbaanbegeleider bespreekt dit met je. In leerjaar 2 krijg je vier rapportages met daarbij een studieadvies. In leerjaar 3 krijg je twee rapportages met daarbij een studieadvies: eind semester 5, dit bepaalt of je op stage mag eind semester 6, dit bepaalt of je naar fase 3 mag In leerjaar 4 krijg je twee rapportages met daarbij een studieadvies: eind semester 7, dit bepaalt of je stage voldoende is tijdens semester 8, dit bepaalt of je het schooldeel behaalt Portfolio Tijdens je opleiding leg je alles vast en bewaar je alles wat je maakt in verschillende portfolio s. Het portfolio ga jij gebruiken om aan te tonen dat je bepaalde kennis en vaardigheden beheerst, maar ook hoe je tot een bepaald product bent gekomen (het proces). Alle tussenliggende stappen, schetsen, feedback en (deel)producten leg je hierin vast. Je krijgt lessen hoe je dit het beste kunt doen. Tijdens presentatie- en beoordelingsmomenten zal hier altijd naar gevraagd worden. Een portfolio heb je ook altijd nodig bij sollicitatiegesprekken voor een stageplek, vervolgopleiding of baan. Het is dus een belangrijk instrument. 12

13 STUDIEVOORTGANG EN NORMERING In fase 2 en 3 zijn er verschillende momenten waarop het onderwijsteam jouw studievoortgang bespreekt en je studieadvies ontvangt. Je getoonde inzet, je getoonde talenten en je resultaten worden besproken. Daaruit volgt een studieadvies. Je kunt drie soorten studieadvies krijgen. Positief advies Je krijgt een positief advies als je voldoende inzet hebt getoond en je passie of talent in je resultaten hebt laten zien. Verbeteradvies Als het onderwijsteam twijfelt over je inzet of over je getoonde passie of talent, dan krijg je een verbeteradvies. Dat betekent dat je binnen een gestelde termijn verbetering moet laten zien om verder te mogen op de opleiding of op SintLucas. Het onderwijsteam beschrijft concreet wat je moet verbeteren en hoe je dat kunt doen. Het onderwijsteam geeft ook aan in welke opleiding / profiel je de verbetering mag laten zien. Je studieloopbaanbegeleider bespreekt dit met je. Negatief advies Je krijgt een negatief advies - als je niet voldoende inzet hebt getoond of - als je geen passie of talent in je resultaten hebt laten zien of - als je geen verbetering hebt laten zien naar aanleiding van een vorig verbeteradvies, Als je een negatief advies krijgt, dan is het verstandig om een andere opleiding of andere school te zoeken. Je mag het negatieve advies een maal negeren. Je tekent dan een contract waarin het onderwijsteam de voorwaarden heeft vastgelegd waar je aan moet voldoen. Je studievoortgang wordt na de afgesproken termijn opnieuw besproken en dan volgt een definitief bindend studieadvies. Als je een tweede negatief advies krijgt dan moet je definitief een andere opleiding of andere school zoeken. Je studieloopbaanbegeleider begeleidt je hierbij. 13

14 STUDIEVOORTGANG EN NORMERING Normering Onderstaande normeringen zijn een leidraad, het onderwijsteam kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken. NORMERING FASE 2 LEERJAAR 2 (SEMESTER 3 EN 4) In leerjaar 2 krijg je vier rapporten met daarbij een studieadvies. Positief advies Je krijgt een positief studieadvies als je voldoet aan de volgende eisen: Resultaat project(en): tenminste een voldoende voor: - project(en) en - individuele procesbeoordeling. Zie beoordelingsmodellen in de projecten. Ondersteunende vakken: tenminste 80% voldoende. Nederlands, Engels, rekenen, ondernemersvaardigheden, mediacommunicatie, fotografie, animatie, audio, video, beeldbeschouwing, vormgeven, pakkettraining en loopbaan & burgerschap. Inzet: tenminste 90% voldoende voor alle onderdelen. Verbeteradvies Je kunt een verbeteradvies krijgen als je voldoet aan de volgende eisen: Resultaat: tenminste een voldoende voor: - project(en) of - individuele procesbeoordeling. Zie beoordelingsmodellen in de projecten. Ondersteunende vakken: tenminste 60% van de vakken voldoende. Nederlands, Engels, rekenen, ondernemersvaardigheden, mediacommunicatie, fotografie, animatie, audio, video, beeldbeschouwing, vormgeven, pakkettraining en loopbaan & burgerschap. Inzet: tenminste 80% voldoende voor alle onderdelen. 14

15 STUDIEVOORTGANG EN NORMERING Negatief advies Je krijgt een negatief advies bij: Een onvoldoende resultaat voor: - project(en) en - individuele procesbeoordeling. Zie beoordelingsmodellen in de projecten. Ondersteunende vakken: minder dan 60% van de vakken voldoende zijn. Nederlands, Engels, rekenen, ondernemersvaardigheden, mediacommunicatie, fotografie, animatie, audio, video, beeldbeschouwing, vormgeven, pakkettraining en loopbaan & burgerschap. Inzet: minder is dan 80% voldoende voor alle onderdelen. 15

16 STUDIEVOORTGANG EN NORMERING NORMERING FASE 2 LEERJAAR 3 (SEMESTER 5 EN 6) In leerjaar 3 krijg je twee rapporten met daarbij een studieadvies: eind semester 5, dit bepaalt of je op stage mag, eind semester 6, dit bepaalt of je naar fase 3 mag. Normering semester 5 Positief advies Je krijgt een positief studieadvies als je voldoet aan de volgende eisen: Resultaat project(en): tenminste een voldoende voor: - project(en) en - individuele procesbeoordeling. Zie beoordelingsmodellen in de projecten. Ondersteunende vakken: 100% voldoende. Nederlands, Engels, rekenen, ondernemersvaardigheden, mediacommunicatie, fotografie, animatie, audio, video, beeldbeschouwing, vormgeven, pakkettraining en loopbaan & burgerschap en HOW (HBO doorstroom, ondernemen en werken). Inzet: tenminste 90% voldoende voor alle onderdelen. Verbeteradvies Je gaat op school of in de stage je resultaten verbeteren, dit is afhankelijk van waar je verbeterpunten liggen. Indien je op stage mag, werk je tijdens de stage aan een aantal verbeterpunten. Je kunt een verbeteradvies krijgen als je voldoet aan de volgende eisen: Resultaat: tenminste een voldoende voor: - project(en) of - individuele procesbeoordeling. Zie beoordelingsmodellen in de projecten. OF Ondersteunende vakken: tenminste 60% voldoende. Nederlands, Engels, rekenen, ondernemersvaardigheden, mediacommunicatie, fotografie, animatie, audio, video, beeldbeschouwing, vormgeven, pakkettraining en loopbaan & burgerschap en HOW (HBO doorstroom, ondernemen en werken). N.B. Aan het eind van leerjaar 3 moeten alle ondersteunende vakken afgerond zijn met een voldoende om door te kunnen naar fase 3. OF Inzet: tenminste 80% voldoende voor alle onderdelen. 16

17 STUDIEVOORTGANG EN NORMERING Negatief advies Je krijgt een negatief advies bij: Een onvoldoende resultaat voor: - project(en) en - individuele procesbeoordeling. Zie beoordelingsmodellen in de projecten. OF Ondersteunende vakken: minder dan 60% van de vakken voldoende zijn. Nederlands, Engels, rekenen, ondernemersvaardigheden, mediacommunicatie, fotografie, animatie, audio, video, beeldbeschouwing, vormgeven, pakkettraining en loopbaan & burgerschap en HOW (HBO doorstroom, ondernemen en werken) OF Inzet: minder is dan 80% voldoende voor alle onderdelen. Normering semester 6 Dit studieadvies bepaalt of je door mag naar fase 3. Dit is een bindend advies. Het onderwijsteam beantwoordt de volgende vragen; - heb je voldoende vakkennis en vaardigheden (ondersteunende vakken, bpv en portfolio)? - heb je een haalbaar afstudeerplan gemaakt (POP & PAP)? Positief advies Je krijgt een positief advies indien je voldoet aan de volgende eisen: Resultaat van je BPV is voldoende - voldoende werk- en beroepshouding BPV - voldoende vakspecifieke kennis en vaardigheden getoond in de stage - voldoende leervaardigheden/leerproces - voldoende aanwezigheid (uren) Zie de beoordelingsmodellen BPV in de bijlage. Ondersteunende vakken leerjaar 3: 100% voldoende. Nederlands, Engels, rekenen, ondernemersvaardigheden, mediacommunicatie, fotografie, animatie, audio, video, beeldbeschouwing, vormgeven, pakkettraining en loopbaan & burgerschap en HOW (HBO doorstroom, ondernemen en werken). 17

18 STUDIEVOORTGANG EN NORMERING Je hebt een volledig, realistisch en haalbaar (uitvoerbaar) afstudeerplan gemaakt op basis van je portfolio-gesprek. Het afstudeerplan bevat tenminste: - een realistische sterkte-zwakte analyse van jezelf; - een persoonlijk opleidingsplan (POP) met WAT je nog gaat leren qua beroepsgerichte kennis en vaardigheden; - een persoonlijk activiteiten plan (PAP) HOE je dit gaat doen wat doe je op school in welke lessen, welke activiteiten doe je op stage, wat voor stageplaats nodig, hoe ga je een stageplaats regelen; - globaal plan voor de meesterproef: wat voor soort opdrachten wil je tijdens de BPV en op school uitvoeren en wat voor soort bedrijf daarvoor nodig is. Verbeteradvies Een verbeteradvies kan betekenen dat je studievertraging oploopt (bijvoorbeeld dat je extra stage moet lopen of dat je je stage moet overdoen) of dat je binnen de nominale studietijd verbeteringen kunt laten zien. Dit is afhankelijk van waar je verbeteringen liggen. Het onderwijsteam beschrijft concreet wat je moet verbeteren en hoe je dat kunt doen. Je kunt een verbeteradvies krijgen als je: Resultaat van je BPV onvoldoende is. Zie beoordelingsmodellen BPV in de bijlage. OF Ondersteunende vakken leerjaar 3: niet 100% voldoende, maar je hebt een realistisch en haalbaar verbeterplan daarvoor in je afstudeerplan staan. EN een volledig, realistisch en haalbaar (uitvoerbaar) afstudeerplan gemaakt hebt op basis van je portfolio-gesprek. Negatief advies Je krijgt een negatief advies indien: Resultaat van je BPV onvoldoende is. Zie beoordelingsmodellen BPV in de bijlage. EN een van deze punten geldt: OF OF Ondersteunende vakken leerjaar 3 niet 100% voldoende zijn en je geen realistisch en haalbaar verbeterplan daarvoor hebt. Je GEEN volledig, realistisch en haalbaar (uitvoerbaar) afstudeerplan gemaakt hebt op basis van je portfolio-gesprek OF als het afstudeerplan niet op tijd klaar is. Je geen verbetering hebt laten zien naar aanleiding van een vorig verbeteradvies. 18

19 STUDIEVOORTGANG EN NORMERING NORMERING FASE 3 LEERJAAR 4 (SEMESTER 7 EN 8) In fase 3 bestaat het onderwijs uit BPV in semester 7 en lessen en projecten in semester 8. Je moet de BPV en het schooldeel halen. Daarnaast heb je ook beroepsgerichte examens (meesterproeven) tijdens je BPV en/of op school. De precieze eisen voor de examinering worden omschreven in de studiegids - examendeel (die krijg je in de loop van fase 2). Normering semester 7 Dit studieadvies bepaalt of je semester 7 behaalt Het onderwijsteam beantwoordt de volgende vragen; - heb je je BPV behaald? - heb je volgens je afstudeerplan gewerkt, heb je voldoende vakkennis en vaardigheden opgedaan en heb je een actueel / bijgesteld afstudeerplan voor semester 8? Positief advies Je krijgt een positief advies indien je voldoet aan de volgende eisen: Het resultaat van je BPV is voldoende: - voldoende werk- en beroepshouding BPV - voldoende vakspecifieke kennis en vaardigheden getoond in de stage - voldoende leervaardigheden/leerproces - voldoende aanwezigheid (uren) Je laat in een portfolio-gesprek/presentatie zien dat je: - hebt gewerkt volgens je afstudeerplan en - voldoende vakkennis en vaardigheden hebt opgedaan en - een actueel / bijgesteld afstudeerplan hebt voor semester 8 Verbeteradvies Je krijgt een verbeteradvies bij: Een onvoldoende resultaat voor je BPV. Dit betekent dat je de BPV moet verlengen of volledig moet herkansen (na semester 8). OF Een onvoldoende portfolio-gesprek/presentatie, wanneer je niet kunt laten zien dat je: - hebt gewerkt volgens je afstudeerplan of - voldoende vakkennis en vaardigheden hebt opgedaan of - een actueel / bijgesteld afstudeerplan hebt voor semester 8 Dit betekent dat je dit in semester 8 alsnog moet aantonen in de lessen en projecten. 19

20 STUDIEVOORTGANG EN NORMERING Negatief advies Je krijgt een negatief advies bij: Een onvoldoende resultaat voor je BPV. Zie beoordelingsmodellen BPV in de bijlage. EN Je in een portfolio-gesprek/presentatie niet kunt laten zien dat je: - hebt gewerkt volgens je afstudeerplan of - voldoende vakkennis en vaardigheden hebt opgedaan of - een actueel / bijgesteld afstudeerplan hebt voor semester 8 OF Je geen verbetering hebt laten zien naar aanleiding van een vorig verbeteradvies. Normering semester 8 Dit studieadvies bepaalt of je het schooldeel behaalt. Positief advies Je krijgt een positief advies indien je voldoet aan de volgende eisen: Inzet Resultaat project: tenminste een voldoende voor project(en). De beoordelingscriteria voor een project worden bij ieder project verstrekt. Inzet: tenminste 100% voldoende voor alle onderdelen (projecten, vakken, workshops). Verbeteradvies Je krijgt een verbeteradvies bij: Een onvoldoende resultaat voor project(en). De beoordelingscriteria voor een project worden bij ieder project verstrekt. Je inzet niet 100% voldoende is voor alle onderdelen (projecten, vakken, workshops). Negatief advies Je krijgt een negatief advies als je: inzet minder dan 80% voldoende is geen verbetering hebt laten zien naar aanleiding van een vorig verbeteradvies 20

21 BIJLAGE: OVERZICHT KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN De volledige kwalificatiedossiers vind je op: MEDIAVORMGEVER Legenda: K2: Animatie/audiovisuele vormgeving Kerntaak Werkproces Kwalificatie Kerntaak 1: Ontwerp de media-uiting K2 1.1 Beoordeel de opdracht en bespreekt deze met de opdracht gever x 1.2 Maakt een plan van aanpak x 1.3 Maakt een concept x 1.4 Maakt een ontwerp x 1.5 Presenteert het concept en/of ontwerp van de media-uiting x Kerntaak 2: Realiseert de media-uiting 2.1 Bereidt de realisatie voor x 2.2 Begeleidt uitbesteding aan derden x 2.3 Maakt de media-uiting x 2.4 Levert de media-uiting op x 2.5 Houdt het archief bij x Kerntaak 3: Voert ondernemerstaken uit 3.1 Maakt een plan voor het starten van een eigen bedrijf x 3.2 Promoot zijn werk x 3.3 Regelt financieel administratieve zaken x 21

22 BIJLAGE: BPV PRAKTIJKASSESSMENT O V G O V G Ik kan een media-uiting vervaardigen volgens instructies. Ik kan handelen volgens auteursrecht. Ik kan een verzorgde en complete presentatie houden. Ik kan binnen de gestelde tijd een productie realiseren. DEEL 3 LEERVAARDIGHEDEN / LEERPROCES (100% voldoende) Ja Nee Ja Nee Ik toon aan met mijn POP en PAP te werken. Ik bespreek mijn leerproces volgens de 7 stappen uit mijn logboek met mijn praktijkbegeleider. Toelichting norm: - Deel 1 moet 80% voldoende zijn: van de 10 criteria mogen er max. 2 onvoldoende zijn. - Deel 2 moet 75% voldoende zijn: van de 12 criteria mogen er max. 3 onvoldoende zijn. - Deel 3 moet 100% voldoende zijn: Beide criteria moeten met ja beantwoord zijn. Totaal aantal gewerkte uren: Aantal verzuim uren: Naam praktijkbegeleider: Handtekening praktijkbegeleider: Datum: 22

23 BIJLAGE: BPV LEERPROCESASSESSMENT STUDENT: OPLEIDING: TUSSENTIJDSEBEOORDELING PROCES DATUM: Invullen: Student SLB-er PERSOONLIJK ONTWIKKELINGS PLAN (POP) (100% voldoende) Ja Nee Ja Nee Ik heb in mijn POP leerdoelen m.b.t. beroepsvaardigheden vermeld. Ik heb in mijn POP leerdoelen m.b.t. werkhouding vermeld. Ik heb in mijn POP leerdoelen m.b.t. leervaardigheden vermeld. Ik kan mijn leerproces verantwoorden in mijn logboek en mijn procesportfolio. DEEL 1 ALGEMEEN (100% voldoende) Ja Nee Ja Nee Ik toon aan met mijn POP en PAP te werken. Ik bespreek mijn leerproces volgens de 7 stappen uit mijn logboek met mijn praktijkbegeleider. Ik lever op tijd mijn formulieren in. Toelichting norm: -Alle criteria moeten met ja beantwoord zijn. Handtekening SLB-er: Handtekening student: Datum: 23

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM- EN EVENEMENTENTECHNIEK STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS PODIUM & RIGGING NIV 4 (CREBO 95716) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS LICHT NIV 4 (CREBO 95715) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS

Nadere informatie

2014-2015. MEDIA- EN EVENEMENTENMANAGEMENT - mediamanager niveau 4 (crebo 95400) Fase 1. Cohort 2014

2014-2015. MEDIA- EN EVENEMENTENMANAGEMENT - mediamanager niveau 4 (crebo 95400) Fase 1. Cohort 2014 2014-2015 MEDIA- EN EVENEMENTENMANAGEMENT - mediamanager niveau 4 (crebo 95400) Fase 1 Cohort 2014 September 2014 Inhoud Voorwoord & leeswijzer... 3 Inleiding... 4 Fases in de opleiding... 5 Hoe zit het

Nadere informatie

Studiegids. Media- en evenementenmanagement

Studiegids. Media- en evenementenmanagement Studiegids Media- en evenementenmanagement KD Mediamanagement Fase 2 (verdiepen, verbreden, voorbereiden op toekomstambitie) Fase 3 (specialiseren, voorbereiden op toekomstambitie, diplomeren) cohort 2011

Nadere informatie

Studiegids Opleidingsdeel

Studiegids Opleidingsdeel Studiegids Opleidingsdeel 2014-2015 VORMGEVEN, COMMUNICATIE & RUIMTE: 2D/3D Fase 1 Oriëntatiefase (basisjaar) Boxtel Cohort 2014 Inhoudsopgave Voorwoord & leeswijzer... 3 Inleiding... 4 Hoe zit het onderwijs

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 2 Voorbereiding Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu

Nadere informatie

Mediavormgever Art & Design

Mediavormgever Art & Design Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25201 4 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Thorbeckestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 1 Oriëntatie Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu Actief

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Interactieve Media Vormgeving niveau 4 4 jarig Crebocode: 90414 Dossiercode: 22086 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2019 Sector:

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

1.1.Specifieke examens

1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Interactief mediavormgever Niveau 4 4 jaar 1.1.Specifieke examens Crebocode: 90414 Leerweg: BOL Cohort: 2014 2018 Sector: Techniek & Vormgeving Team: Mediavormgeving Beroepsgerichte examens

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Zelfstandige Externe Stage

Zelfstandige Externe Stage IK, LEREN EN WERKEN Zelfstandige Externe Stage deel 4 van 6 Colofon Auteur: Marian van der Meijs, werkzaam bij ICBA Inhoudelijke redactie: Jacobien Ubbink Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress,

Nadere informatie

STUDIEGIDS - EXAMINERING

STUDIEGIDS - EXAMINERING PROJECTLEIDER STUDIEGIDS - EXAMINERING Projectleider (PIE) (crebo 94525) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud Versie 2011 Cohort 2010 10 september 2013 Inhoud Voorwoord & leeswijzer...

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Grafische Vormgeving niveau 4 3 jarig Crebocode: 90413 Dossiercode: 22086 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: T & V Team:

Nadere informatie

BPV-katern Ondernemen

BPV-katern Ondernemen BPV-katern Ondernemen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: R. van Midde Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Edu Actief b.v. Meppel Drukwerk: Titel

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Spreken en gesprekken voor 1F

Spreken en gesprekken voor 1F NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 2 van 5 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Titel: Basisvaardigheden

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Module Oriëntatie op facilitair medewerker

Module Oriëntatie op facilitair medewerker Module Oriëntatie op facilitair medewerker Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk je op de volgende pagina. Te activeren tot: Inloggen op de website www.fd-okay.nl Voor in dit boek

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

AMBITIE.info. BPV Werken in de detailhandel

AMBITIE.info. BPV Werken in de detailhandel AMBITIE.info BPV Werken in de detailhandel Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Ruimtelijk vormgever TOELATING

Ruimtelijk vormgever TOELATING Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25212 4 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Thorbeckestraat, Arnhem lbo-, vbo- of mavo-diploma vmbo KL, GL of TL basisberoepsopleiding (mbo)

Nadere informatie

Stage bij. Mediavormgever

Stage bij. Mediavormgever Stage bij Mediavormgever Inhoudsopgave De opleiding 1 Opbouw van de opleiding 2 De vakgebieden 3 Stage bij het College voor Techniek en Design 6 Accredatie door S-BB 7 Eerste stage + Kwalificerende stage

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa ICT Kwalificatiedossier : ICT- en mediabeheer Crebonummer : 23089 Opleiding : ICT-Beheerder Crebonummer : 25189 Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen AMBITIE.INFO BPV Verkopen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Uitgeverij

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

Ambitie.info. BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen

Ambitie.info. BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen Ambitie.info BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Horeca Opleiding : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Crebonummer : 94153 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort 1 : 2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Ambitie.info. BPV Verkoop optimaliseren

Ambitie.info. BPV Verkoop optimaliseren Ambitie.info BPV Verkoop optimaliseren 1 Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Zorg Kwalificatiedossier : Tandartsassistent Crebonummer : 23186 Opleiding : Tandartsassistent Crebonummer : 25490 Niveau : 4 Leerweg : bol Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Brood en Banket Opleiding : Uitvoerend Bakker Crebonummer : 95747 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Vakexpert

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie

Module Oriëntatie op facilitair leidinggevende

Module Oriëntatie op facilitair leidinggevende Module Oriëntatie op facilitair leidinggevende Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk je op de volgende pagina. Te activeren tot: Inloggen op de website www.fd-okay.nl Voor in dit

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Milieu-onderzoeker

Nadere informatie

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 1.Beroepshouding Binnen de opleiding is een zeer belangrijk element om te kunnen slagen de zgn Beroepshouding. Het gaat daarbij om de houding t.a.v. jezelf, je

Nadere informatie

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB OER (Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016) Facilitair medewerker niveau 2 Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: 95751 KBB: SBB Niveau: 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur: 1 jaar 2015-2016 Cohort:

Nadere informatie

Opleidingsgids. Mediavormgever. Studiejaar: Niveau: 4 Crebo: Leerweg: BOL

Opleidingsgids. Mediavormgever. Studiejaar: Niveau: 4 Crebo: Leerweg: BOL Opleidingsgids Mediavormgever Studiejaar: 2016 2017 Niveau: 4 Crebo: 22086 Leerweg: BOL 1. Woord vooraf 3 2. Leeswijzer 5 3. De opleiding op één A4 6 4. Het beroep Mediavormgever 7 4.1. Wat doet een Mediavormgever?

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Spreken en gesprekken

Spreken en gesprekken NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 3 van 5 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress, Wolvega Illustraties: Edu Actief

Nadere informatie

WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT

WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT LOOPBAANCOACHING OPLEIDING ONDERWIJSASSISTENT 2013-2016 NAAM: WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT VOOR HET LEREN Je maakt een portfolio en in dat portfolio heb je bewijzen van competenties

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Opzichter/uitvoerder groene ruimte (profielkeuze) Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Zorg Kwalificatiedossier : Doktersassistent Crebonummer : 23180 Opleiding : Doktersassistent Crebonummer : 25473 Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor : VrijeTijd Opleiding : Medewerker Sport en Recreatie Crebonummer : 25500 KBB : Samenwerkingsorganisatie Beroep en Bedrijfsleven Sectorkamer zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2017 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Agro

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Autotechniek Opleiding : Eerste autotechnicus Crebonummer : 93420 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 01 08 2011 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 4 Crebonummer 92630 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche Voertuigentechniek Opleiding : Werkplaatsmanager Schadeherstel Crebonummer : 93386

Nadere informatie

Mediavormgever. Animatie / Audiovisuele Vormgeving. Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3

Mediavormgever. Animatie / Audiovisuele Vormgeving. Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3 Mediavormgever Animatie / Audiovisuele Vormgeving Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3 Opleiding: Mediavormgever (BOL4) Uitstroom: Animatie / Audiovisuele Vormgeving Crebocode: 90411 Versie: Student Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Recreatief Frontoffice. GOE Werken als frontofficemedewerker bij een lowbudget- of groepsaccommodatie. Instructie-/werkboek

Recreatief Frontoffice. GOE Werken als frontofficemedewerker bij een lowbudget- of groepsaccommodatie. Instructie-/werkboek Recreatief Frontoffice GOE Werken als frontofficemedewerker bij een lowbudget- of groepsaccommodatie Instructie-/werkboek Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Auteur: Perry van Milt Redactie: Edu Actief

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bediening Crebonummer : 23081 Opleiding : Gastheer/-vrouw Crebonummer : 25168 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Allround parketteur. niveau 3. Werkboek 1

Allround parketteur. niveau 3. Werkboek 1 Allround parketteur niveau 3 Werkboek 1 Colofon Allround parketteur niveau 3 werkboek 1 ISBN: 978 90 3720 119 2 NUR: 174 Trefwoord: Werkboek Parket Ontwikkeld in samenwerking met: Stichting Hout & Meubel

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Brood en Banket Opleiding : Zelfstandig Werkend Banketbakker Crebonummer : 95748 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort

Nadere informatie

Recreatief Frontoffice. GOE Verhuur en verkoop van producten en diensten. Instructie-/werkboek

Recreatief Frontoffice. GOE Verhuur en verkoop van producten en diensten. Instructie-/werkboek Recreatief Frontoffice GOE Verhuur en verkoop van producten en diensten Instructie-/werkboek Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Auteur: Perry van Milt Redactie: Edu Actief b.v. Eindredactie: Edu Actief

Nadere informatie

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Beste studenten, Gedurende de opleiding gaan jullie een Afstudeermap samenstellen waarin je alle bewijzen verzameld van de Kerntaakexamens,

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Vormgeving: Edu Actief b.v.

Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Vormgeving: Edu Actief b.v. BPV Leidinggeven Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Vormgeving: Edu Actief b.v. Meppel Steenbergen, M. BPV Leidinggeven ISBN: 978 90 3721

Nadere informatie

1. Examenplan AV specialist (o.b.v. formatversie 1.5)

1. Examenplan AV specialist (o.b.v. formatversie 1.5) 1. Examenplan AV specialist (o.b.v. formatversie 1.5) 1.1. Beroepsgerichte examens Examenoverzicht Naam : AV specialist niveau : 4 sduur: 1 jaar Crebocode: 95702 Leerweg (BOL/BBL): BOL Cohort: 2014 2015

Nadere informatie

PrOmotie. Sociale Competentie. Ik & de Ander. Werkboek 3

PrOmotie. Sociale Competentie. Ik & de Ander. Werkboek 3 PrOmotie Sociale Competentie Ik & de Ander Werkboek 3 Auteurs Onder redactie van Met dank aan Tekstredactie Vormgeving Illustraties Drukwerk : Aveline Dijkman, Ingrid Koops, Marjo de Jong : Ingrid Koops

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

PrOmotie. Praktijk en Loopbaan. Ik & de Ander Werkboek 2

PrOmotie. Praktijk en Loopbaan. Ik & de Ander Werkboek 2 PrOmotie Praktijk en Loopbaan Ik & de Ander Werkboek 2 Colofon Auteur: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Aveline Dijkman, Annemarie van Hekken, Ingrid

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Tijd voor jezelf

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Tijd voor jezelf PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Tijd voor jezelf Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Mieke van Wieringen, Caroline van den Kommer Ina Berlet

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School Veiligheid, Defensie Opleiding : Monteur mechatronica volgens VeVa traject Crebonummer : 91080 SBB : Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 20-2016

Nadere informatie