STUDIEGIDS FASE 2 EN 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS FASE 2 EN 3"

Transcriptie

1 AUDIOVISUEEL VORMGEVER STUDIEGIDS FASE 2 EN 3 KWALIFICATIEDOSSIER MEDIAVORMGEVER ANIMATIE/AUDIOVISUELE VORMGEVING Cohort 2010 Cohort 2011 Cohort

2 COLOFON Uitgever: SintLucas Telefoon: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without written permission from the publisher

3 INHOUD Voorwoord & leeswijzer 4 Inleiding 5 Hoe zit het onderwijs wettelijk in elkaar 6 Het beroepsgerichte deel 7 Nederlands 7 Rekenen 7 Engels 7 Loopbaan- en burgerschap 7 Beroepspraktijkvorming 7 Structuur en inhoud van het onderwijs 9 Planning, onderwijstijd en werkwijze 9 Begeleiding 11 Ontwikkelgerichte beoordeling 12 Studievoortgang en normering 13 Normering fase 2 leerjaar 2 (semester 3 en 4) 14 Normering fase 2 leerjaar 3 (semester 5 en 6) 16 Normering fase 3 leerjaar 4 (semester 7 en 8) 19 Bijlage: Overzicht kerntaken en werkprocessen 21 Bijlage: BPV praktijkassessment 22 Bijlage: BPV leerprocesassessment 23

4 VOORWOORD EN LEESWIJZER Om je goed te informeren over je opleiding bij SintLucas hebben we deze studiegids samengesteld. Het is belangrijk dat je de studiegids goed doorneemt. Als je vragen hebt over de inhoud, kun je die stellen aan je studieloopbaanbegeleider. Waar nodig verwijzen we naar de website van SintLucas waar je algemene informatie over onze school kunt vinden. De studiegids bestaat uit de onderdelen: het algemeen deel (dit geldt voor alle mbo-studenten van SintLucas) het opleidingsdeel (dit deel ligt nu voor je) het examendeel (volgt later in je opleiding) Dit is het opleidingsdeel. Hierin vind je specifieke informatie over: de wettelijke eisen de inhoud van de opleiding, de verplichte onderdelen en de keuzemogelijkheden de opbouw van de opleiding en de begeleiding de voortgangseisen In het dummyboek dat je gekregen hebt staat veel praktische informatie, specifiek voor SintLucas Eindhoven. Deze studiegids geeft een beschrijving van de opleiding Audiovisueel Vormgever op SintLucas Eindhoven. De mediabranche is een branche waarin ontwikkelingen en vernieuwingen elkaar snel opvolgen. We volgen deze trends op de voet om de opleiding zo actueel mogelijk te houden. Dit betekent dat ook de inhoud van deze studiewijzer kan veranderen gedurende jouw opleiding. We zullen je daarvan op de hoogte houden. 4

5 INLEIDING De opleiding Audiovisueel Vormgever bestaat uit 3 fases: Fase 1: Oriënteren Je maakt kennis met de school, de opleiding, je studieloopbaanbegeleider, je docenten, je medestudenten en je toekomstige beroep. Je leert algemene basisvaardigheden en beroepsvaardigheden en doet veel basiskennis op. Deze fase duurt normaal 1 jaar. Fase 2: Verbreden en verdiepen Je verbreedt jouw basisvaardigheden en je verdiept je kennis en inzicht. Daarnaast werk je aan een professionele werkhouding. Je leert vanaf nu ook ondernemersvaardigheden, zodat je ervaart hoe je een onderneming moet starten. Ook ga je deze fase starten met externe opdrachtgevers. Deze fase duurt normaal 2 leerjaren en omvat een stage van een half jaar. Als je verder wilt gaan voor het diploma fotograaf dan geef je je op voor de selectie. Vanaf leerjaar 3 mag een kleine groep geselecteerde studenten zich meer specialiseren in fotografie. De meeste studenten gaan verder als brede AV-specialist (cameraman en/of video-editor). Fase 3: Specialiseren, diplomeren, voorbereiden op toekomstambitie Deze fase duurt normaal 1 leerjaar. Je loopt een semester stage en je krijgt een semester projecten en lessen op school. In de projecten op school voer je diverse opdrachten uit van verschillende complexiteit. Dat doe je soms in een team en soms individueel. Hiermee laat je zien dat je kunt samenwerken en dat je individuele kwaliteiten hebt en dat je blijft groeien. Daarnaast kies je voor een traject gericht op: - doorstroom naar het hbo, - een succesvolle opstart van je eigen onderneming of - op werken / starten op de arbeidsmarkt. Verder bewijs je in beroepsgerichte examens (meesterproeven) op school en in de bpv dat je geschikt bent als beginnend beroepsbeoefenaar. Je krijgt je diploma als je je stage en je schooldeel en alle examenonderdelen hebt gehaald (zie studiegids examendeel voor alle examenonderdelen en diploma-eisen). Fase 1 Leerjaar 1 Oriënteren Semester 1 Lessen Semester 2 Lessen en projecten Fase 2 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Verbreden en verdiepen Verbreden en verdiepen Semester 3 Lessen en projecten Semester 5 Lessen en projecten Semester 4 Lessen en projecten Semester 6 BPV Fase 3 Leerjaar 4 Specialiseren, diplomeren, voorbereiden op toekomstambitie Semester 7 BPV Semester 8 Projecten en lessen Meesterproef/proeven 5

6 INLEIDING De leerjaren In principe duurt de opleiding audiovisuele productie vier jaar. Ieder leerjaar omvat twee semesters van 18 lesweken. Als je uitzonderlijk veel talent hebt, havo-student bent of over aantoonbare verworven competenties beschikt, is het mogelijk om een opleiding versneld te doorlopen. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. Het gebeurt altijd op voordracht van je studieloopbaanbegeleider of vakdocenten. Audiovisueel vormgever De Audiovisueel Vormgever is een vormgever met speciale interesse, passie en talent voor het vormgeven van Audiovisuele producties zoals videoclips, videoportretten, korte films, animaties, commercials, fotoreportages, impressies, trailers en autonome av-kunstuitingen. Je leert op deze opleiding hoe je dit zo effectief mogelijk kunt doen. We werken zoveel mogelijk vanuit de wens van een klant of opdrachtgever. Een vormgever kan de wens van een klant vertalen naar een origineel idee, dit idee omzetten naar een beeldend concept, een plan van aanpak schrijven, het ontwerp visualiseren, het product maken en na-bewerken. Daarnaast kan de vormgever dit product professioneel presenteren. Hierbij krijg je natuurlijk goede ondersteuning en genoeg tijd om te oefenen en te experimenteren d.m.v. lessen, workshops, (externe) projecten en stages. Ook leer je van de medestudenten en van de mogelijkheden die de nieuwe- en sociale media bieden. Naarmate de opleiding vordert, worden de opdrachten complexer, maar ook de tijdsdruk en de kwaliteitseisen nemen toe. Eigenschappen zoals doorzettingsvermogen, initiatief nemen, samenwerken, goed om kunnen gaan met stress en omgaan met feedback zijn daarbij zeer belangrijk. 6

7 HOE ZIT HET ONDERWIJS WETTELIJK IN ELKAAR HET BEROEPSGERICHTE DEEL Elk beroep bestaat uit een aantal kerntaken. Deze kerntaken zijn weer verdeeld in werkprocessen. Een werkproces is een klein afgebakend deel van een kerntaak dat een begin en een eind heeft en een duidelijk resultaat. Bijvoorbeeld het geven van een presentatie. Als je een presentatie geeft, moet je een aantal dingen kunnen en weten, en daar een bepaalde werkhouding bij hebben. Hoe geef je een presentatie, wat is het doel ervan, welke materialen en middelen gebruik je erbij en hoe leg je iets duidelijk uit aan de luisteraar? Dat noemen we competenties. Om een werkproces goed uit te voeren heb je competenties nodig. Elk werkproces kent daarom een aantal competenties. Een competentie is altijd samengesteld uit kennis, vaardigheden en houding. De kerntaken, de werkprocessen en de competenties zijn voor elke vakrichting vastgelegd in een kwalificatiedossier. Dit dossier is door de minister goedgekeurd en geldt voor elke school in Nederland die deze opleiding uitvoert. In bijlage 1 vind je een overzicht van de kerntaken, werkprocessen en competenties uit het kwalificatiedossier voor Mediavormgever. Het volledige kwalificatiedossier vind je op:www.kwalificatiesmbo.nl Zit je in cohort 2010, kies dan versie Zit je in cohort 2011, kies dan versie Zit je in cohort 2012, kies dan versie NEDERLANDS Nederlands is een apart examenvak dat op niveau 3F wordt afgenomen. Het wordt afgesloten met examens op de onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken, Gesprekken voeren, Schrijven. In de studiegids-examendeel vind je de precieze regels. REKENEN Rekenen is een apart examenvak. Er is een verplicht examen rekenen op 3F niveau. In de studiegids-examendeel vind je de precieze regels rondom de examens. ENGELS Engels is een verplicht onderdeel van de opleiding met een apart examen. Je moet in deze onderdelen examen doen: Lezen, Luisteren, Spreken, Gesprekken voeren, Schrijven. In de studiegids-examendeel vind je de precieze regels rondom de examens. Je vindt de laatste informatie over de wettelijke eisen voor taal en rekenen op deze website: 7

8 HOE ZIT HET ONDERWIJS WETTELIJK IN ELKAAR LOOPBAAN- EN BURGERSCHAP Loopbaan en burgerschap is een verplicht onderdeel van iedere mboopleiding. Loopbaan Met je studieloopbaanbegeleider werk je aan je loopbaanoriëntatie: capaciteitenreflectie: waar ben ik goed in? motievenreflectie: wat vind ik belangrijk in mijn loopbaan en wat doe ik graag? werkexploratie: wat voor werk past bij mij en hoe zoek ik mijn weg op de arbeidsmarkt? loopbaansturing: welke keuzes maak ik en hoe stuur ik mijn eigen leren en loopbaan? netwerken: hoe leg ik en onderhoud ik contacten die handig zijn voor mijn loopbaan? Je bouwt zelfstandig een loopbaandossier op in je portfolio. Je loopbaancoach helpt je hiermee met opdrachten en oefeningen. Burgerschap Er zijn vier burgerschapsdimensies verplicht voor elke mbo-opleiding in Nederland. de politiek-juridische dimensie de economische dimensie de sociaal-maatschappelijke dimensie de dimensie vitaal burgerschap De dimensies zijn uitgelegd in het algemene gedeelte van de studiegids. In de lessen van Loopbaan en burgerschap komen deze dimensies aan bod. BEROEPSPRAKTIJKVORMING Beroepspraktijkvorming (BPV) is het officiële woord voor stage. In je mbo-opleiding is stage verplicht. In fase 2 en 3 ga je twee keer 20 weken op stage bij verschillende bedrijven. Je draait dan in een bedrijf mee en je leert het vak in de praktijk. Zo doe je de werkervaring op. Je zoekt in overleg met je studieloopbaanbegeleider en de bpv-consulent van SintLucas een geschikte stageplek die zoveel mogelijk bij jouw capaciteiten en wensen past. 8

9 STRUCTUUR EN INHOUD VAN HET ONDERWIJS PLANNING, ONDERWIJSTIJD EN WERKWIJZE Onderwijstijd Op school heb je uur per week begeleide onderwijstijd afhankelijk van het semester. Tijdens je stage werk je uur per week afhankelijk van je praktijkovereenkomst. Het rooster staat altijd actueel online en is ook te bekijken via een speciale app. Je doet er verstandig aan om je rooster te checken voordat je naar school vertrekt. Het is reëel om naast de ingeplande lessen gemiddeld 2 uur per dag te reserveren voor huiswerk. Onderwijstijd fase 2 en 3 Semester 3+4 School 32 weken van 28 uur en 4 weken van 14 uur Semester 5 School 16 weken van 25 uur en 2 weken van 14 uur Semester 6 Bpv incl. terugkomdagen 20 weken van uur ( 640 uur) Semester 7 Bpv incl. terugkomdagen 20 weken van uur ( 640 uur) Semester 8 School 16 weken van 25 uur en 2 weken van 14 uur(450 uur) Werkvormen Op SintLucas onderscheiden we verschillende werkvormen: - Vakken / beroepsgerichte vaklessen: hier leer je beroepsgerichte vaardigheden zoals video- en audiotechnieken, fotograferen - Pakkettraining: hier krijg je software-trainingen van een docent of je leert via tutorials - Theorielessen: hier vergaar je kennis op allerlei gebieden - Project-uren: hier werk je aan projecten en je leert kennis en vaardigheden toepassen - Studieloopbaanbegeleiding: hier werk je met een slb er aan je carrière binnen school - Keuzemodules hbo doorstroom, ondernemen of werken (E HOW) Leermiddelen Je gebruikt bij alle lessen je eigen laptop. Je hebt je belangrijkste gereedschap dus altijd bij je, zowel op school als thuis. Wij adviseren een krachtige laptop waar zware video-bewerkingsprogramma s op kunnen draaien. De helpdesk van SintLucas kan je daarbij goed adviseren. We werken voornamelijk met de Microsoft Office en Adobe CS pakketten. Deze software kun je via school (slim.nl) tegen een zeer gereduceerde prijs aanschaffen. 9

10 STRUCTUUR EN INHOUD VAN HET ONDERWIJS Projecten In de projecten pas je kennis en vaardigheden toe in beroepssituaties. Je leert denkvaardigheden toepassen zoals onderzoeken, analyseren, ontwerpen, problemen oplossen, samenwerken, kritisch denken, creatief denken en reflecteren. Ook ontdek je in de projecten welke vakkennis en vaardigheden je nog meer moet verdiepen. Vakken Je krijgt vakgerichte lessen zoals: mediacommunicatie, fotografie, animatie, audio, video, beeldbeschouwing, vormgeven, pakkettraining en ondernemersvaardigheden. Het doel van de vakken is aanleren en verdiepen van kennis en vaardigheden. Tijdens de verdiepingsfase krijg je nog steeds algemene vakken als Nederlands, rekenen, Engels, loopbaan en burgerschap. Doorstuderen, werken of eigen bedrijf Als je deze opleiding succesvol hebt afgerond kun je doorstuderen aan hogescholen, kunst- en filmacademies zoals St. Joost, HKU, Willem de Kooning Academie en Fontys in Nederland. Je kunt ook gaan werken als audiovisueel vormgever bij een reclamebureau, videobedrijf, (lokale) omroep, communicatiebureau, ontwerpbureau, fotostudio of uitgeverij. Het is ook mogelijk om je eigen bedrijf te beginnen of als freelancer aan de slag te gaan. Er zijn meer dan genoeg mogelijkheden na deze opleiding. Je krijgt een basis voor een succesvolle carrière. 10

11 BEGELEIDING Begeleiding en zorg Iedere student wordt individueel begeleid door een studieloopbaanbegeleider (slb er). Deze coach volgt de voortgang van de student op de voet en stimuleert, adviseert en stuurt daar waar nodig. Als de begeleiding van een student meer vereist dan de studieloopbaanbegeleider of vakdocenten kunnen bieden, is er op SintLucas een zorgteam dat deze student kan begeleiden of doorverwijzen naar externe zorgverleners. Pop/pap Wij vinden het heel belangrijk dat je ook zelf de regie over je eigen leerproces in handen neemt. Jij bepaalt zelf mede wat je leert. Hiervoor gebruik je een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). In het POP beschrijf je wat je wilt leren. Dit doe je in overleg met je studieloopbaanbegeleider. Soms wordt dat aangeboden in de lessen, maar soms wil je iets leren wat wij niet direct kunnen bieden. Dit alles overleg je met je studieloopbaanbegeleider en vakdocenten en van daaruit ontstaat een Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP). 11

12 ONTWIKKELGERICHTE BEOORDELING In de projecten en vaklessen krijg je feedback van je begeleiders, van je medestudenten en je reflecteert zelf kritisch op je eigen prestaties. Je bouwt zelfstandig een loopbaandossier op in je portfolio. Voor Nederlands, rekenen en Engels zie je per vaardigheid welk niveau je in toetsen hebt laten zien. Zo weet je waar je nog extra op moet oefenen om uiteindelijk je examens te halen. Je aanwezigheid op SintLucas is verplicht en wordt daarom ook bijgehouden. Je ontwikkelgerichte beoordelingen vind je in het volgsysteem (magister/ monitor) en op je rapporten. Rapportage Je krijgt in fase 2 en 3 meerdere rapporten. Daarop kun je lezen wat jouw officiële resultaten zijn. Daarbij krijg je een studieadvies. Het onderwijsteam beschrijft wat ze van jouw prestaties, inzet en beroepshouding vinden. Indien nodig worden passende maatregelen voorgesteld. Je studieloopbaanbegeleider bespreekt dit met je. In leerjaar 2 krijg je vier rapportages met daarbij een studieadvies. In leerjaar 3 krijg je twee rapportages met daarbij een studieadvies: eind semester 5, dit bepaalt of je op stage mag eind semester 6, dit bepaalt of je naar fase 3 mag In leerjaar 4 krijg je twee rapportages met daarbij een studieadvies: eind semester 7, dit bepaalt of je stage voldoende is tijdens semester 8, dit bepaalt of je het schooldeel behaalt Portfolio Tijdens je opleiding leg je alles vast en bewaar je alles wat je maakt in verschillende portfolio s. Het portfolio ga jij gebruiken om aan te tonen dat je bepaalde kennis en vaardigheden beheerst, maar ook hoe je tot een bepaald product bent gekomen (het proces). Alle tussenliggende stappen, schetsen, feedback en (deel)producten leg je hierin vast. Je krijgt lessen hoe je dit het beste kunt doen. Tijdens presentatie- en beoordelingsmomenten zal hier altijd naar gevraagd worden. Een portfolio heb je ook altijd nodig bij sollicitatiegesprekken voor een stageplek, vervolgopleiding of baan. Het is dus een belangrijk instrument. 12

13 STUDIEVOORTGANG EN NORMERING In fase 2 en 3 zijn er verschillende momenten waarop het onderwijsteam jouw studievoortgang bespreekt en je studieadvies ontvangt. Je getoonde inzet, je getoonde talenten en je resultaten worden besproken. Daaruit volgt een studieadvies. Je kunt drie soorten studieadvies krijgen. Positief advies Je krijgt een positief advies als je voldoende inzet hebt getoond en je passie of talent in je resultaten hebt laten zien. Verbeteradvies Als het onderwijsteam twijfelt over je inzet of over je getoonde passie of talent, dan krijg je een verbeteradvies. Dat betekent dat je binnen een gestelde termijn verbetering moet laten zien om verder te mogen op de opleiding of op SintLucas. Het onderwijsteam beschrijft concreet wat je moet verbeteren en hoe je dat kunt doen. Het onderwijsteam geeft ook aan in welke opleiding / profiel je de verbetering mag laten zien. Je studieloopbaanbegeleider bespreekt dit met je. Negatief advies Je krijgt een negatief advies - als je niet voldoende inzet hebt getoond of - als je geen passie of talent in je resultaten hebt laten zien of - als je geen verbetering hebt laten zien naar aanleiding van een vorig verbeteradvies, Als je een negatief advies krijgt, dan is het verstandig om een andere opleiding of andere school te zoeken. Je mag het negatieve advies een maal negeren. Je tekent dan een contract waarin het onderwijsteam de voorwaarden heeft vastgelegd waar je aan moet voldoen. Je studievoortgang wordt na de afgesproken termijn opnieuw besproken en dan volgt een definitief bindend studieadvies. Als je een tweede negatief advies krijgt dan moet je definitief een andere opleiding of andere school zoeken. Je studieloopbaanbegeleider begeleidt je hierbij. 13

14 STUDIEVOORTGANG EN NORMERING Normering Onderstaande normeringen zijn een leidraad, het onderwijsteam kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken. NORMERING FASE 2 LEERJAAR 2 (SEMESTER 3 EN 4) In leerjaar 2 krijg je vier rapporten met daarbij een studieadvies. Positief advies Je krijgt een positief studieadvies als je voldoet aan de volgende eisen: Resultaat project(en): tenminste een voldoende voor: - project(en) en - individuele procesbeoordeling. Zie beoordelingsmodellen in de projecten. Ondersteunende vakken: tenminste 80% voldoende. Nederlands, Engels, rekenen, ondernemersvaardigheden, mediacommunicatie, fotografie, animatie, audio, video, beeldbeschouwing, vormgeven, pakkettraining en loopbaan & burgerschap. Inzet: tenminste 90% voldoende voor alle onderdelen. Verbeteradvies Je kunt een verbeteradvies krijgen als je voldoet aan de volgende eisen: Resultaat: tenminste een voldoende voor: - project(en) of - individuele procesbeoordeling. Zie beoordelingsmodellen in de projecten. Ondersteunende vakken: tenminste 60% van de vakken voldoende. Nederlands, Engels, rekenen, ondernemersvaardigheden, mediacommunicatie, fotografie, animatie, audio, video, beeldbeschouwing, vormgeven, pakkettraining en loopbaan & burgerschap. Inzet: tenminste 80% voldoende voor alle onderdelen. 14

15 STUDIEVOORTGANG EN NORMERING Negatief advies Je krijgt een negatief advies bij: Een onvoldoende resultaat voor: - project(en) en - individuele procesbeoordeling. Zie beoordelingsmodellen in de projecten. Ondersteunende vakken: minder dan 60% van de vakken voldoende zijn. Nederlands, Engels, rekenen, ondernemersvaardigheden, mediacommunicatie, fotografie, animatie, audio, video, beeldbeschouwing, vormgeven, pakkettraining en loopbaan & burgerschap. Inzet: minder is dan 80% voldoende voor alle onderdelen. 15

16 STUDIEVOORTGANG EN NORMERING NORMERING FASE 2 LEERJAAR 3 (SEMESTER 5 EN 6) In leerjaar 3 krijg je twee rapporten met daarbij een studieadvies: eind semester 5, dit bepaalt of je op stage mag, eind semester 6, dit bepaalt of je naar fase 3 mag. Normering semester 5 Positief advies Je krijgt een positief studieadvies als je voldoet aan de volgende eisen: Resultaat project(en): tenminste een voldoende voor: - project(en) en - individuele procesbeoordeling. Zie beoordelingsmodellen in de projecten. Ondersteunende vakken: 100% voldoende. Nederlands, Engels, rekenen, ondernemersvaardigheden, mediacommunicatie, fotografie, animatie, audio, video, beeldbeschouwing, vormgeven, pakkettraining en loopbaan & burgerschap en HOW (HBO doorstroom, ondernemen en werken). Inzet: tenminste 90% voldoende voor alle onderdelen. Verbeteradvies Je gaat op school of in de stage je resultaten verbeteren, dit is afhankelijk van waar je verbeterpunten liggen. Indien je op stage mag, werk je tijdens de stage aan een aantal verbeterpunten. Je kunt een verbeteradvies krijgen als je voldoet aan de volgende eisen: Resultaat: tenminste een voldoende voor: - project(en) of - individuele procesbeoordeling. Zie beoordelingsmodellen in de projecten. OF Ondersteunende vakken: tenminste 60% voldoende. Nederlands, Engels, rekenen, ondernemersvaardigheden, mediacommunicatie, fotografie, animatie, audio, video, beeldbeschouwing, vormgeven, pakkettraining en loopbaan & burgerschap en HOW (HBO doorstroom, ondernemen en werken). N.B. Aan het eind van leerjaar 3 moeten alle ondersteunende vakken afgerond zijn met een voldoende om door te kunnen naar fase 3. OF Inzet: tenminste 80% voldoende voor alle onderdelen. 16

17 STUDIEVOORTGANG EN NORMERING Negatief advies Je krijgt een negatief advies bij: Een onvoldoende resultaat voor: - project(en) en - individuele procesbeoordeling. Zie beoordelingsmodellen in de projecten. OF Ondersteunende vakken: minder dan 60% van de vakken voldoende zijn. Nederlands, Engels, rekenen, ondernemersvaardigheden, mediacommunicatie, fotografie, animatie, audio, video, beeldbeschouwing, vormgeven, pakkettraining en loopbaan & burgerschap en HOW (HBO doorstroom, ondernemen en werken) OF Inzet: minder is dan 80% voldoende voor alle onderdelen. Normering semester 6 Dit studieadvies bepaalt of je door mag naar fase 3. Dit is een bindend advies. Het onderwijsteam beantwoordt de volgende vragen; - heb je voldoende vakkennis en vaardigheden (ondersteunende vakken, bpv en portfolio)? - heb je een haalbaar afstudeerplan gemaakt (POP & PAP)? Positief advies Je krijgt een positief advies indien je voldoet aan de volgende eisen: Resultaat van je BPV is voldoende - voldoende werk- en beroepshouding BPV - voldoende vakspecifieke kennis en vaardigheden getoond in de stage - voldoende leervaardigheden/leerproces - voldoende aanwezigheid (uren) Zie de beoordelingsmodellen BPV in de bijlage. Ondersteunende vakken leerjaar 3: 100% voldoende. Nederlands, Engels, rekenen, ondernemersvaardigheden, mediacommunicatie, fotografie, animatie, audio, video, beeldbeschouwing, vormgeven, pakkettraining en loopbaan & burgerschap en HOW (HBO doorstroom, ondernemen en werken). 17

18 STUDIEVOORTGANG EN NORMERING Je hebt een volledig, realistisch en haalbaar (uitvoerbaar) afstudeerplan gemaakt op basis van je portfolio-gesprek. Het afstudeerplan bevat tenminste: - een realistische sterkte-zwakte analyse van jezelf; - een persoonlijk opleidingsplan (POP) met WAT je nog gaat leren qua beroepsgerichte kennis en vaardigheden; - een persoonlijk activiteiten plan (PAP) HOE je dit gaat doen wat doe je op school in welke lessen, welke activiteiten doe je op stage, wat voor stageplaats nodig, hoe ga je een stageplaats regelen; - globaal plan voor de meesterproef: wat voor soort opdrachten wil je tijdens de BPV en op school uitvoeren en wat voor soort bedrijf daarvoor nodig is. Verbeteradvies Een verbeteradvies kan betekenen dat je studievertraging oploopt (bijvoorbeeld dat je extra stage moet lopen of dat je je stage moet overdoen) of dat je binnen de nominale studietijd verbeteringen kunt laten zien. Dit is afhankelijk van waar je verbeteringen liggen. Het onderwijsteam beschrijft concreet wat je moet verbeteren en hoe je dat kunt doen. Je kunt een verbeteradvies krijgen als je: Resultaat van je BPV onvoldoende is. Zie beoordelingsmodellen BPV in de bijlage. OF Ondersteunende vakken leerjaar 3: niet 100% voldoende, maar je hebt een realistisch en haalbaar verbeterplan daarvoor in je afstudeerplan staan. EN een volledig, realistisch en haalbaar (uitvoerbaar) afstudeerplan gemaakt hebt op basis van je portfolio-gesprek. Negatief advies Je krijgt een negatief advies indien: Resultaat van je BPV onvoldoende is. Zie beoordelingsmodellen BPV in de bijlage. EN een van deze punten geldt: OF OF Ondersteunende vakken leerjaar 3 niet 100% voldoende zijn en je geen realistisch en haalbaar verbeterplan daarvoor hebt. Je GEEN volledig, realistisch en haalbaar (uitvoerbaar) afstudeerplan gemaakt hebt op basis van je portfolio-gesprek OF als het afstudeerplan niet op tijd klaar is. Je geen verbetering hebt laten zien naar aanleiding van een vorig verbeteradvies. 18

19 STUDIEVOORTGANG EN NORMERING NORMERING FASE 3 LEERJAAR 4 (SEMESTER 7 EN 8) In fase 3 bestaat het onderwijs uit BPV in semester 7 en lessen en projecten in semester 8. Je moet de BPV en het schooldeel halen. Daarnaast heb je ook beroepsgerichte examens (meesterproeven) tijdens je BPV en/of op school. De precieze eisen voor de examinering worden omschreven in de studiegids - examendeel (die krijg je in de loop van fase 2). Normering semester 7 Dit studieadvies bepaalt of je semester 7 behaalt Het onderwijsteam beantwoordt de volgende vragen; - heb je je BPV behaald? - heb je volgens je afstudeerplan gewerkt, heb je voldoende vakkennis en vaardigheden opgedaan en heb je een actueel / bijgesteld afstudeerplan voor semester 8? Positief advies Je krijgt een positief advies indien je voldoet aan de volgende eisen: Het resultaat van je BPV is voldoende: - voldoende werk- en beroepshouding BPV - voldoende vakspecifieke kennis en vaardigheden getoond in de stage - voldoende leervaardigheden/leerproces - voldoende aanwezigheid (uren) Je laat in een portfolio-gesprek/presentatie zien dat je: - hebt gewerkt volgens je afstudeerplan en - voldoende vakkennis en vaardigheden hebt opgedaan en - een actueel / bijgesteld afstudeerplan hebt voor semester 8 Verbeteradvies Je krijgt een verbeteradvies bij: Een onvoldoende resultaat voor je BPV. Dit betekent dat je de BPV moet verlengen of volledig moet herkansen (na semester 8). OF Een onvoldoende portfolio-gesprek/presentatie, wanneer je niet kunt laten zien dat je: - hebt gewerkt volgens je afstudeerplan of - voldoende vakkennis en vaardigheden hebt opgedaan of - een actueel / bijgesteld afstudeerplan hebt voor semester 8 Dit betekent dat je dit in semester 8 alsnog moet aantonen in de lessen en projecten. 19

20 STUDIEVOORTGANG EN NORMERING Negatief advies Je krijgt een negatief advies bij: Een onvoldoende resultaat voor je BPV. Zie beoordelingsmodellen BPV in de bijlage. EN Je in een portfolio-gesprek/presentatie niet kunt laten zien dat je: - hebt gewerkt volgens je afstudeerplan of - voldoende vakkennis en vaardigheden hebt opgedaan of - een actueel / bijgesteld afstudeerplan hebt voor semester 8 OF Je geen verbetering hebt laten zien naar aanleiding van een vorig verbeteradvies. Normering semester 8 Dit studieadvies bepaalt of je het schooldeel behaalt. Positief advies Je krijgt een positief advies indien je voldoet aan de volgende eisen: Inzet Resultaat project: tenminste een voldoende voor project(en). De beoordelingscriteria voor een project worden bij ieder project verstrekt. Inzet: tenminste 100% voldoende voor alle onderdelen (projecten, vakken, workshops). Verbeteradvies Je krijgt een verbeteradvies bij: Een onvoldoende resultaat voor project(en). De beoordelingscriteria voor een project worden bij ieder project verstrekt. Je inzet niet 100% voldoende is voor alle onderdelen (projecten, vakken, workshops). Negatief advies Je krijgt een negatief advies als je: inzet minder dan 80% voldoende is geen verbetering hebt laten zien naar aanleiding van een vorig verbeteradvies 20

21 BIJLAGE: OVERZICHT KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN De volledige kwalificatiedossiers vind je op: MEDIAVORMGEVER Legenda: K2: Animatie/audiovisuele vormgeving Kerntaak Werkproces Kwalificatie Kerntaak 1: Ontwerp de media-uiting K2 1.1 Beoordeel de opdracht en bespreekt deze met de opdracht gever x 1.2 Maakt een plan van aanpak x 1.3 Maakt een concept x 1.4 Maakt een ontwerp x 1.5 Presenteert het concept en/of ontwerp van de media-uiting x Kerntaak 2: Realiseert de media-uiting 2.1 Bereidt de realisatie voor x 2.2 Begeleidt uitbesteding aan derden x 2.3 Maakt de media-uiting x 2.4 Levert de media-uiting op x 2.5 Houdt het archief bij x Kerntaak 3: Voert ondernemerstaken uit 3.1 Maakt een plan voor het starten van een eigen bedrijf x 3.2 Promoot zijn werk x 3.3 Regelt financieel administratieve zaken x 21

22 BIJLAGE: BPV PRAKTIJKASSESSMENT O V G O V G Ik kan een media-uiting vervaardigen volgens instructies. Ik kan handelen volgens auteursrecht. Ik kan een verzorgde en complete presentatie houden. Ik kan binnen de gestelde tijd een productie realiseren. DEEL 3 LEERVAARDIGHEDEN / LEERPROCES (100% voldoende) Ja Nee Ja Nee Ik toon aan met mijn POP en PAP te werken. Ik bespreek mijn leerproces volgens de 7 stappen uit mijn logboek met mijn praktijkbegeleider. Toelichting norm: - Deel 1 moet 80% voldoende zijn: van de 10 criteria mogen er max. 2 onvoldoende zijn. - Deel 2 moet 75% voldoende zijn: van de 12 criteria mogen er max. 3 onvoldoende zijn. - Deel 3 moet 100% voldoende zijn: Beide criteria moeten met ja beantwoord zijn. Totaal aantal gewerkte uren: Aantal verzuim uren: Naam praktijkbegeleider: Handtekening praktijkbegeleider: Datum: 22

23 BIJLAGE: BPV LEERPROCESASSESSMENT STUDENT: OPLEIDING: TUSSENTIJDSEBEOORDELING PROCES DATUM: Invullen: Student SLB-er PERSOONLIJK ONTWIKKELINGS PLAN (POP) (100% voldoende) Ja Nee Ja Nee Ik heb in mijn POP leerdoelen m.b.t. beroepsvaardigheden vermeld. Ik heb in mijn POP leerdoelen m.b.t. werkhouding vermeld. Ik heb in mijn POP leerdoelen m.b.t. leervaardigheden vermeld. Ik kan mijn leerproces verantwoorden in mijn logboek en mijn procesportfolio. DEEL 1 ALGEMEEN (100% voldoende) Ja Nee Ja Nee Ik toon aan met mijn POP en PAP te werken. Ik bespreek mijn leerproces volgens de 7 stappen uit mijn logboek met mijn praktijkbegeleider. Ik lever op tijd mijn formulieren in. Toelichting norm: -Alle criteria moeten met ja beantwoord zijn. Handtekening SLB-er: Handtekening student: Datum: 23

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM- EN EVENEMENTENTECHNIEK STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS PODIUM & RIGGING NIV 4 (CREBO 95716) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS LICHT NIV 4 (CREBO 95715) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS

Nadere informatie

Colofon. Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008-2009

Colofon. Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008-2009 Colofon Titel: Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350 Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008-2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bbl Opleidingsduur : 3 jaar) Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bol Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design 1 stramien_13-14_definitief.indd 1 02-07-13 16:48 stramien_13-14_definitief.indd 2 02-07-13 16:48 welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Administratief Medewerker Crebonummer : 22156 Uitstroom 1 : Bedrijfsadministratief Medewerker Crebonummer uitstroom

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en regeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker marketing en communicatie Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

OPLEIDINGEN START 2014. mbo

OPLEIDINGEN START 2014. mbo OPLEIDINGEN START 2014 mbo 2 opleidingen OPLEIDINGEN START 2014 INHOUD Inleiding 4 Welkom 5 Hoe werkt ons onderwijs? 6 Welke opleiding kies je? 9 Mediamanager 10 Medewerker marketing en communicatie 12

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95070

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie