Project 1 Politiek Mediavormgever - MultiMedia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project 1 Politiek Mediavormgever - MultiMedia"

Transcriptie

1 Project 1 - MultiMedia bm412pro13 Beeld & Media mmv

2 Casusomschrijving in het algemeen Een politieke partij richt je op om dat je een aantal zaken in de maatschappij wilt veranderen. Deze veranderingen worden in een partijprogramma weergeven. Ook zul je als je een partij wilt oprichten en mee wilt doen aan verkiezingen, moeten voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden. Wanneer je een politieke partij wilt oprichten, dan doe je dat voor een groter publiek en het is belangrijk dat de mensen weten wat deze nieuwe politieke partij wil en welke mensen achter deze politieke partij zitten. Dus wil een politieke partij succes hebben dan zal er een plan (campagne) gemaakt moeten worden op welke manier er zoveel mogelijk mensen bereikt kunnen worden. In deze tijd van nieuwe media kom je al snel via de computer op het internet en het is dan ook voor de hand liggend dat er een website gemaakt moet worden. Daarnaast maken we ook een cd/dvd met wervende/informatieve inhoud(content) die tijdens politieke bijeenkomsten als promotiemateriaal Jij en de politiek doet mij niks! Wat heb ik er mee te maken. Ze doen maar daar in Den Haag. Ik heb toch niets te vertellen. Zo denken veel mensen. Nou, jij weet wel beter, zeker na de LLB-lessen van de afgelopen tijd! Inderdaad, de politiek heeft een suf en duf imago. Met een groepje enthousiastelingen heb je een politieke partij opgericht. Het wordt tijd je partij aan het grote publiek voor te stellen. De wereld mag weten dat jullie eraan komen. Dat er in de politiek weer wat te beleven valt. De basisbeurs voor studenten afschaffen? Camera s in de binnenstad? Alle bars om 2 uur dicht? Het heeft allemaal met politieke beslissingen te maken. Daarom hebben jullie een lijst met speerpunten voor je partij opgesteld en die wil je luid en duidelijk naar voren brengen. Zorg ervoor dat iedereen je partij gaat leren kennen. Om het programma, de partij en de lijsttrekker te promoten, ga je een aantal producten ontwikkelen. 17 1

3 Inhoud Specifiek deel Inhoud Casus...pag. 1 Inleiding...pag. 2 Fase 1 (Oriëntatiefase) Projecttaak 1...pag. 3 Fase 2 (Definitiefase) Projecttaak 2...pag. 5 Fase 3 (Ontwerpfase) Projecttaak 3...pag. 6 Fase 4 (Keuzefase) Projecttaak 4...pag. 7 Fase 5 (Voorbereidingsfase) Projecttaak 5...pag. 8 Fase 6 (Uitvoeringsfase) Projecttaak 6...pag. 9 Fase 7 (Presentatiefase) Projecttaak 7...pag. 11 Fase 8 (Evaluatiefase) Projecttaak 8...pag. 12 Bijlage Beoordeling procesverslag...pag. 14 Bijlage Beschrijving kerntaken en werkprocessen pag. 15 Bijlage Formulier go no-go...pag. 18 Titel Doel 1 Doel 2 Doel 3 Doel 4 Inleiding Specifiek deel e campagne Projectmatig leren werken. Leren werken met/integreren van multimediapakketten. Leren werken met/integreren van opmaak-, illustratie, retoucheerapplicaties. Leren werken met bedrijfsmatige grootheden. De opdracht binnen deze case is: Maak een campagne voor een nieuw op te richten politieke partij. Ontwerp en produceer een website in XHTML en CSS waarin je de nieuwe politieke partij presenteert aan het publiek. Maak een cd/dvd met een promotievideo(duur: maximaal 3 minuten). Maak een promotie animatie (30sec t/m 1minuut). Ontwerp een cd-hoes, cd-inlay plus achterkant en een logo voor de partij. Maak een offerte voor de totale opdracht. Dit project loopt vanaf 013 februari Ga uit van 9 effectieve weken, Na 4 projectweken (week 11)vindt een tussentijdse presentatie plaats. Je legt alles vast in een verslag. Met een groepje van 3 of 4 leerlingen richten jullie een politieke partij op. Bedenk een naam voor de partij, ontwerp een logo, stel samen het partijprogramma op, denk na over de doelgroep etc. en ook ga je samen filmen. 17 2

4 De uitvoering van de campagne is een individuele taak. Voor de video ga je uit van het gezamelijke bronmateriaal maar je monteert het tot een individuele promotievideo. Titel Doel 1 Doel 2 Doel 3 Doell 4 Kerntaken Indicatoren Fase 1 - oriëntatiefase Projecttaak 1 De cursist begrijpt de opdracht en weet wat er tijdens en aan het eind van het project verwacht wordt. De cursist kan zich oriënteren op de opdracht. De cursist kan zich oriënteren op het doel van de opdracht. De cursist kan zich oriënteren op de doelgroep. 1 Ontwerpt media- uiting. 1.1 Beoordeelt opdracht. Analyseren. Opdracht: Orienteer je goed op de opdracht. Doe dit door de in onderstaande onderdelen de vragen te beantwoorden. Geef uitgebreide antwoorden. Lees het projectboek goed door en ga na of je alles begrijpt. Wat je niet begrijpt, schrijf je op. Bespreek de vragen met je medeoprichter en/of je tutor. Zorg ervoor dat alles je duidelijk wordt/is. Algemeen Registreer bij alles wat je doet de werktijden, noteer deze in je logboek. Vermeld bij alles wat je opzoekt en/of gebruikt je bronnen. 1. Verzamel van 2 politieke partijen de partijprogramma s, kies voor een landelijke en een lokale partij. Bestudeer deze programma s en noteer: a. de belangrijkste programmapunten. b. de doelgroep(en). Product Website 1. Bestudeer van de eerder genoemde partijen de websites: doe het volgende; a. Noteer de menuitems die erop staan. 2. Bestudeer de grafische interface(wat is dat?) van de websites: doe het volgende: a. Beschrijf de wijze van navigeren b. Beschrijf de typografie, het kleurgebruik en de compositie c. Past de interface bij de partij? Motiveer dit. 17 3

5 Productie promotievideo Je gaat voor je opgerichtte (lokale) partij een promotievideo maken, bekijk in websites of in het drukwerk van de andere partijen of er actiepunten zijn die je voor je eigen partij zou kunnen gebruiken en die je in beeld zou kunnen brengen. Maak hiervan een lijst (vermeld je bronnen). Productie promotieanimatie Het moet qua tekst en uitstraling een wervende werking hebben. Zowel tekst als beeld moeten er op gericht zijn om op de partij te gaan stemmen. Teksten zijn slogans en statements. Dus ultrakort en vaak in forse letters. Ze kunnen in staccato informatie geven, maar ook als een stempel dwars op het beeld komen. Zowel taal als beelden moeten kort en krachtig overkomen. Ook een eventuele Voice over en de noodzakelijke geluidsaccenten moeten het geheel ondersteunen en versterken. Kijk dus uit voor uit de toon vallende onderdelen. (hoe goed ook) Er moet een duidelijk begin en einde zijn. Kop en staart. Het moet gemaakt zijn in After Effects. Productie cd-hoes en logo Maak je keuze uit één de volgende twee formaten: a. Jewel cd-box 1 ) b. DVD Box model Amary groot 2 ) 1. Motiveer de keuze voor het gekozen formaat. 2. Verzamel hiervan (gekozen formaat) minstens 3 cd s/dvd-boxen en bestudeer de opmaak, kleur, tekst van de boekjes en inlaycards. 3. Noteer welke gegevens op de hoezen staan, zijn er overeenkomsten? Welke? 4. Omschrijf van elke cd de sfeer, sluit die aan bij de doelgroep van de cd. 5. Bestudeer 3 logo s van politieke partijen. Laten zien. 6. Met welk programma kan een logo het best gemaakt worden? Waarom? Maak een cd-inlay en de zij- en achterkant. Maak de cd-omslag en een inhoud-vel. AOV Maak een lijst met te verrichten werkzaamheden. Onderzoek wat het uurtarief is voor de genoemde werkzaamheden. Houd bij hoeveel tijd je per onderdeel nodig hebt. (logboek) Onderzoek welke bijkomende kosten er nog meer zijn. 17 4

6 Titel Doel 1 Doel 2 Kerntaken Fase 2 - definitiefase Projecttaak 2 De cursist begrijpt de opdracht en weet wat er tijdens en aan het eind van het project verwacht wordt. De cursist kan aan de hand van de opdracht eisen formuleren waaraan het resultaat moet voldoen. 1 ontwerpt media- uiting. 1.2 Maakt plan van aanpak. Samenwerken en overleggen. Opdracht: Stel een plan van eisen op. Om dit goed te kunnen doen geef je antwoord op de volgende vragen onder de kopjes algemeen, website, video, animatie en logo/cd-hoes: Algemeen Onderzoek welke technieken/programma s je kunt gebruiken voor de te maken producten (zie hieronder). Noteer deze per product. Website Promotievideo Promotieanimatie CD-hoes plus logo Website 1. Aan welke technische eisen moet de website voldoen? (ao script, afmetingen, beeldmateriaal) 2. Aan welke inhoudelijke eisen moet de website voldoen? (Welke onderdelen komen in de site?) Promotievideo 1. Welke premisse (wat is dat?) krijgt je filmpje? 2. Voor wie maak je je film? 3. Welke informatie ga je verstrekken (heb je nodig van partijmensen)? 4. Voor welke vorm kies je: een interview, of beelden met voice over of...? 5. Heb je medewerking nodig van politici? Of kies je voor de mening van de gewone man uit de straat? 17 5

7 Promotieanimatie 1. Aan welke eisen moet een animatiefilm voldoen? 2. Welke vorm geef je jouw animatie (opbouw: onderdelen en hun beweging)? 3. Wat is een storyboard? 4. Waarom zijn lagen in Photoshop in handig om te animeren in After Effect? 5. Hoe kun je de animatie integreren in de promotievideo? (informeer bij de docent) Logo, cd-hoes 1. Wat wil je bereiken met cd-hoes? 2. Wat is de doelgroep? 3. Aan welke eisen moet de cd-hoes voldoen? 4. Aan welke eisen moet het logo voldoen? 5. T.a.v.: a. Opdrachtgever (de politieke partij) b. Druktechnisch. Aov 1. Maak, op basis van de gegevens uit fase 1, een offerte, richt je daarbij tot de klant. Laat aftekenen door de docent AOV: zie go formulier. Titel Doel 1 Doel2 Kerntaken Fase 3 - ontwerpfase Projecttaak 3 De cursist kan aan de hand van de opdracht en het plan van eisen idee- en studieschetsen maken De cursist kan aan de hand van de opdracht eisen formuleren waaraan het resultaat moet voldoen. 1- Ontwerpt media-uiting Maakt concept Maakt ontwerp. Opdracht: Maak voor de te maken producten, afhankelijk van de aard van de mediauiting, scripts, studie-/ontwerpschetsen, storyboards, teksten. Nederlands 1. Het partijprogramma: noteer de politieke thema s en standpunten. Schrijf deze uit. 2. Schrijf de inhouden(content) voor je webpagina s. 3. Stel de lijsttrekker voor d.m.v. een interview (kan ook filmportret zijn). Plaats het interview in de website (Flashvideo). 17 6

8 Website 1. Maak een flowchart (je menustructuur). 2. Bedenk een passende slogan voor de partij. 3. Maak 2 verschillende interfaceontwerpen. Promotievideo 1. Bepaal de inhoud van de video, schrijf een script en schets (het storyboard), evt. draaiboek. 2. Bepaal de lengte van de film, maximaal 3 minuten. 3. Bedenk welke mening de kijker (liefst) moet hebben na het zien van de film. 4. Maak een tijdsplanning voor opnamen interview en montage. 5. Maak keuzes voor grafische en muzikale ondersteuning van de video. Promotieanimatie 1. Bepaal de tekst en de stijl van de animatie. 2. Schrijf een script, teken het storyboard. 3. Bepaal de deelproducten (logo,tekstvorm,foto s e.d) voor je animatie. 4. Bepaal het ondersteunende geluid. Logo, cd-hoes Gebruik de slogan/slagzin en het logo ook voor de cd-hoes. 1. Schets drie verschillende invalshoeken voor de cd-hoes (denk aan gekozen formaat). 2. Schets 2 verschillende logo s, duidelijk verschillend van elkaar. 3. Bedenk de teksten voor titelblad/achterkant. Titel Doel 1 Doel 2 Kerntaken Fase 4 - keuzefase Projecttaak 4 De cursist begrijpt de opdracht en weet wat er tijdens en aan het eind van het project verwacht wordt. De cursist kan aan de hand van de opdracht een urencalculatie en offerte maken. 1 Ontwerp media-uiting 1.1 Beoordeelt opdracht. 1.5 Maakt plan van aanpak Met druk en tegenslag omgaan. Opdracht: Maak de juiste keuzes uit je teksten/schetsen/ideeën: Maak een keuze uit je schetsen. Presenteer en motiveer je keuzes aan de tutor. Maak notities van deze bijeenkomst voor je procesverslag. 17 7

9 Nederlands 1. Kies je definitieve teksten, bekijk ze nog even goed, laat ze hier zien. Website 1. Kies je beeldmateriaal. Laten zien of benoemen. 2. Maak een ontwerpkeuze, laten zien of benoemen. Video Maak een keuze uit een van de drie ideeën die je in fase 3 hebt bedacht. Verwerk dit leukste of best haalbare idee tot een korte promisse, of beschrijf de scènes, in beelden, zodat je het kunt gebruiken als basis voor een storyboard. Animatie 1. Maak een keuze uit je basismateriaal. Laat dit zien! Logo, cd-hoes 1. Maak een keuze uit je cd/dvd hoes ontwerpen en werk één van de twee schetsen netjes uit op een A4-tje tot een presentatieschets (in pdf formaat). Laat dit zien! 2. Maak een keuze uit je logo ontwerpen en werk één van de drie schetsen netjes uit op een A4-tje tot een presentatieschets (in pdf formaat). Laat dit zien! Titel Doel 1 Kerntaken 5 - voorbereidingsfase Projecttaak 5 De cursist kan aan de hand van de opdracht en ideeën een planning maken voor de uit te voeren werkzaamheden. 2 Realiseert media-uiting. 2.1 Bereidt realisatie voor. Materialen en middelen inzetten. Opdracht: Voer per product de juiste voorbereidingshandelingen uit. Maak een lijst voor de producten met activiteiten en aandachtspunten ter voorbereiding van de uitvoering. Website 1. Waaraan moet je denken en wat moet je regelen voordat je aan de uitvoering begint? Noteer dit! 2. Wanneer ga je de website uitvoeren? 17 8

10 Promotieanimatie 1. Noteer de handelingen waaraan je moet denken voordat je met het maken van de animatie begint. Noteer dit! 2. Maak vervolgens een globale planning. Opmerking: denk ook aan het geluid voor de animatie. Promotievideo 1. Bepaal aan de hand van je draaiboek welke scènes je wilt gaan opnemen, maak hiervoor een planning en zo nodig afspraken. 2. Bepaal welke ingesproken teksten en geluids/muziekfragmenten je wilt toevoegen. Maak afspraken om deze te verzamelen en op te nemen. 3. Bespreek de benodigde opnameapparatuur en de montagecomputer. Logo, cd-hoes en titelblad/achterkant 1. Maak het beeldmateriaal geschikt voor drukwerk. 2. Controleer de tekst op en in de cd/dvd hoes op taalfouten. Titel Doel 1 Doel 2 Kerntaken indicatoren Fase 6 - Uitvoering Projecttaak 6 De cursist voert de geplande werkzaamheden uit. De cursist kan de producten toetsen aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn in het plan van eisen. 2 Realiseert media-uiting. 2.3 Maakt de media uiting. (Op de behoeften en verwachtingen van de klant/ opdrachtgever). Met druk en tegenslag omgaan. Materialen en middelen inzetten. Overtuigen en beinvloeden. Opdracht: Maak met de specificaties de gekozen producten.(zie de stappen hieronder) Opdracht: Voer met behulp van het plan van eisen(fase 2) de kwaliteitscontrole uit. Zet de eisen er nog even bij. Opdracht: Noteer de productietijden in je procesverslag. Produceer de website 1. Maak een goede mappenstructuur. 2. Maak de ontworpen interface in Photoshop of Fireworks. 3. Maak het ontworpen logo in Illustrator en bewaar dit (ook) voor web. 4. Maak de site in Macromedia Dreamweaver met XHTML en CSS. 17 9

11 Laat aftekenen door de docent AV: zie go formulier. Produceer de promotievideo 1. Maak op de afgeproken dag de beeld- en geluidsopnamen, en eventuele interviews. 2. Capture de benodigde video en geluidsbestanden naar de gereserveerde montagecomputer. 3. Zorg dat je animatie is gerenderd in de voor video benodigde resolutie, en dat deze ook in de montagecomputer geladen is. 4. Combineer de animatie met de life-opnamen in de montage. Laat aftekenen door de docent animatie: zie go formulier. Produceer de promotieanimatie 1. Maak de animatie (in After Effects) met behulp van de diverse deelproducten en maak gebruik van de laagstructuur van bepaalde onderdelen. 2. Laat een geanimeerde tekst onderdeel van je animatie zijn. 3. Render de animatie (net als de video) in DV-formaat. 4. Combineer de animatie met de life-opnamen in de montage Laat aftekenen door de docent dtp: zie go formulier. Produceer het logo, de cd-hoes en titelblad/achterkant 1. Voer je in projecttaak 3 gemaakte presentatieschetsen uit in de juiste programma s. Denk aan druktechnische aspecten als: afloop, kleurmodus etc. 2. Exporteer de documenten als pdf (afdrukken, met snijtekens en afloop)

12 Titel Doel 1 Doel2 Kerntaken Fase 7 - presentatiefase Projecttaak 7 De cursist kan het gemaakte werk presenteren en gemaakte keuzes motiveren. De cursist gebruikt in de verdediging van zij werk het idioom dat in de branche gebruikelijk is. 1 Ontwerp media-uiting. 1.5 Presenteert media-uiting. Met druk en tegenslag omgaan. Materialen en middelen inzetten. Overtuigen en beinvloeden. Opdracht: Je presenteert de gemaakte media-uitingen. Denk daarbij aan het volgende: Geef de structuur voor je presentatie aan: Tip; dmv een Powerpoint Neem de juiste presentatietechnieken in acht. (informeer bij het vak Nederlands) Zie het als een verkooppraatje; blijf altijd positief, breng het enthousiast, geloof in je product en straal dat ook uit. Geen verhalen over dingen die mis gingen. Voor je procesverslag: Vertel in een kort en bondig verhaal over: De keuzes die je hebt gemaakt en motiveer deze. Wat heb je geleerd bij de uitvoering van de opdrachten? Nederlands 1. Maak een presentatieschema: Laat aftekenen door de docent Nederlands: zie go formulier. Producten: Website 1. Je levert een website in op cd/dvd (1 dvd voor alle producten, denk aan een duidelijke mappenstructuur) die voldoet aan de gestelde eisen m.b.t. inhoud, techniek en usability (zie eisenpakket). 2. Je levert een website in waarbij de bestanden in een goed geordende mappenstructuur geplaatst zijn. Promotievideo Lever je videofilm, al of niet gecombineerd met de animatie aan als AVI in DV kwaliteit. Animatie en video zijn zelfstandige producten! Wervende animatie Lever je animatie, al of niet gecombineerd met de video aan als AVI in DV kwaliteit, op dvd. Animatie en video zijn zelfstandige producten! 17 11

13 Logo, cd-hoes en titelblad/achterkant Producteis: zowel qua vormgeving als inhoud volgens juiste eisen en druktechnisch uitvoerbaar. Inleveren: Op dvd: Digitale bestanden (.pdf) en print (eventueel zwart-wit). Proces: Het presenteren van de gemaakte producten (per product). Vertel in een kort en bondig verhaal over: De keuzes die je hebt gemaakt en motiveer deze. Wat heb je geleerd bij de uitvoering van de opdrachten? Titel Doel 1 Doel 2 Doel 3 Kerntaken Fase 8 - evaluatiefase Projecttaak 8 De cursist kan aan de hand van de opdracht en het plan van eisen beoordelen of de producten aan de gestelde voorwaarden voldoen. De cursist kan beoordelen of planning en werkelijk gemaakte uren met elkaar overeenkomen. De cursist kan aangeven waar knelpunten zijn ontstaan en deze beoordelen op fouten. 4. realiseert media-uiting 14. ontwikkeld beroepscompetenties(brengt in kaart wat goed gaat en beter kan) Maak een evaluatie over het productieproces (zie onderstaande vragen) en bespreek deze met je tutor. Maak met behulp van het plan van eisen een evaluatie over het product en bespreek dit met je tutor. Geef antwoord op de volgende vragen: Vertel wat je, per product, vindt van het eindresultaat. Relateer dit aan de eisen die je in fase 2 hebt geformuleerd. Punten voor het verslag: Zorg dat het verslag verzorgd aangeleverd wordt. Zorg voor een goede indeling van het verslag: zie beoordelingsformuler(10). Zorg dat het verslag compleet is: zie beoordelingsformuler(10). Correct en aantrekkelijk taalgebruik. Lever je logboek (als bijlage in het verslag) en procesverslag in bij je tutor. Voeg de bijlagen op aparte vellen bij, niet in hoesjes stoppen

14 Geef antwoord op de volgende vragen: (geef geen korte, nietszeggende antwoorden) 1. Vertel wat je, per product, vindt van het eindresultaat. 2. Welke punten zijn voor verbetering vatbaar? 3. Was je planning goed? 4. Waar lagen de eventuele knelpunten? 5. Verwerk deze punten in het verslag en bespreek ze met je tutor. 6. Vergelijk de uiteindelijke inzet in tijd en materiaal (logboek) met je offerte uit projecttaak 1, geef aan op welke punten je de berekeningen zou aanpassen. Lever tijdens de presentatie je logboek/procesverslag in bij je tutor

15 Naam Student:... Klas: MV4 Datum:... Tutoren:... Project: : _mv_mmv Max. behaald werkprocessen Toelichting Vormgeving/tilelblad verslag, datum, inhouds opgave. goed vormgegeven, met zorg en compleet Presenteert media-uiting Inleiding geef kort het doel en de inhoud weer van het project. Fase 1: oriëntatie Kerntaak 1 :Ontwerpt media-uiting Presenteert media-uiting Beoordeelt opdracht en adviseert opdrachtgever Fase 2: definitie Kerntaak 1 :Ontwerpt media-uiting Maakt plan van aanpak Fase 3: ontwerp Kerntaak 1 :Ontwerpt media-uiting Fase 4: keuze Kerntaak 1: Ontwerpt media-uiting Kerntaak 3: Voert ondernemerstaken uit Fase 5: voorbereiding Kerntaak 2 :Realiseert media-uiting Fase 6: uitvoering Kerntaak 2 :Realiseert media-uiting Maakt ontwerp Beoordeelt opdracht en adviseert opdrachtgever 3.3 Regelt financiële zaken maakt/verantwoord keuzes mbt ontwerpen, teksten, productonderdelen, laat keuzes zien aan opdrachtgever maakt voorcalculaties, offertes Tussentijendse presentatie doe je voor je klas Bereidt realisatie voor zorgt ervoor dat de productie goed voorbereid wordt + planning Maakt de media-uiting 2.5 Beheert database Fase 7: presentatie Kerntaak 1: Ontwerpt media-uiting Presenteert media-uiting presenteert de informatie en gebruikt geschikte presentatiemiddelen, volgens de juiste presentatie technieken Fase 8: evaluatie Presenteert media-uiting kan reflecteren op het eigen handelen Procescijfer: Productcijfer: 17 14

16 Naam/deelnemer:... Klas/uitstroom:... Tutoren: De is in staat op adequate wijze de kerntaken uit te voeren: Kerntaken Fase Beoordeling Go Tutor 1 Kerntaak 1 :Ontwerpt media-uiting 1,2,3, 6,7 1.1 Beoordeelt opdracht en adviseert opdrachtgever 1.2 Maakt plan van aanpak 1.3 Maakt concept 1.4 Maakt ontwerp 1.5 Presenteert media-uiting De mediavormgever verzamelt informatie over de behoeften en wensen van de opdrachtgever, hij beoordeelt de opdracht en overlegt met de opdrachtgever om verduidelijking of aanvulling/aanpassing van de informatie en legt dit vast, hij analyseert de informatie en trekt op basis hiervan conclusies en stelt een bij de opdrachtgever passend advies op. De mediavormgever overlegt en stemt af met collega s, deopdrachtgever en derden over het plan van aanpak, hij formuleert de inhoud van het plan van aanpak, hij vertaalt het plan van aanpak in uit te voeren stappen, de benodigde tijd en de benodigde inzet van mensen en middelen. De mediavormgever verzamelt informatie over markt/doelgroep, product/dienst, organisatie, concurrentie, onderwerp, thema en boodschap, hij vormt zich een beeld op basis van de verzamelde informatie en legt dit vast, hij ontwikkelt het concept: hij bedenkt het communicatie-idee en kiest voor een creatieve invulling, hij gebruikt hierbij geschikte hulpmiddelen om ideeën te vormen, hij legt het concept vast en verantwoordt hierbij de gemaakte keuzes. De mediavormgever interpreteert het concept, hij kiest geschikte (vormgevings)elementen, hij houdt hierbij rekening met wet- en regelgeving, hij maakt een ontwerp, verantwoordt de gemaakte keuzesen maakt de presentatie, hij gebruikt daarvoor hulpmiddelen, overlegt indien nodig met de opdrachtgever, collega s en derden en werkt volgens de gestelde kwaliteits- en productiviteitsniveaus. De mediavormgever verantwoordt gemaakte keuzes in het ontwerp, hij presenteert de informatie en gebruikt geschikte presentatiemiddelen, hij reageert adequaat op reacties van de opdrachtgever. Toelichting: De mediavormgever dient tijdens het gehele ontwikkelproces steeds duidelijke afwegingen te maken over de aantrekkelijkheid en kwaliteit ten opzichte van tijd, geld en wensen van de opdrachtgever en kan dit toelichten. De mediavormgever dient, in relatie tot het plan van aanpak, snel oplossingen te kunnen vinden als situaties en plannen zich anders voordoen dan in eerste instantie geschetst. Hij moet daarbij kunnen omgaan met veranderde wensen van de opdrachtgever en hij dient de oplossingen op een heldere wijze toe te lichten en te presenteren. De mediavormgever dient meestal onder tijdsdruk kwaliteit te leverenbinnen de gestelde kaders van het plan van aanpak. Hij moet daarbij rekening houden met de planning en niet teveel door willen gaan om het nog mooier en beter te maken. Hij moet een evenwicht zien te vinden tussen de kwaliteit en de kosten

17 Kerntaak 2 :Realiseert media-uiting 5,6,3 2.1 Bereidt realisatie voor 2.2 Begeleidt uitbestedingen 2.3 Maakt de media-uiting 2.4 Beheert hard- en software 2.5 Beheert database De mediavormgever verzamelt en inventariseert de benodigde materialen en bestanden voor de realisatie en beoordeelt of ze technisch bruikbaar zijn en bewerkt ze waar nodig, hij beoordeelt elementen op geschiktheid en past deze zonodig aan de specifieke media-uiting aan, hij zorgt ervoor dat derden bestanden juist aanleveren, hij respecteert rechten en regelt toestemming voor gebruik en maakt gebruik van relevante software. De mediavormgever geeft aan derden opdracht, hij selecteert een opdrachtnemer, hij formuleert de opdracht, hij bewaakt de planning en begroting tijdens de uitbesteding, hij stelt criteria op voor het proces en resultaat van uitbesteding en beoordeelt het resultaat van de uitbesteding. De mediavormgever maakt en bewerkt tekst- en beeldelementen, past gekozen (vormgevings)elementen toe, brengt specificaties aan, werkt de structuur verder uit en plaatst hierin de elementen, past waar nodig de juiste functionaliteit toe, stemt vorm en inhoud op elkaar af, hij gebruikt relevante software, hij legt de realisatie ter goedkeuring voor en voert zonodig correcties door, test de werking en/of controleert de specificaties voor aanlevering en levert het bestand aan volgens de technische vereisten. Bij bovengenoemde werkzaamheden installeert, onderhoudt en beveiligt de mediavormger zijn hard- en software, beoordeelt hij wanneer hij zelf taken kan uitvoeren of wanneer hij iemand anders moet inschakelen en legt hij vast wat hij aan installatie, onderhoud en beveiliging heeft gedaan. De mediavormgever controleert bestanden, zorgt ervoor dat ze worden opgeslagen in de database conform geldende afspraken, hij komt met voorstellen om de database aan te passen en hij houdt de database up to-date. Toelichting: De mediavormgever dient tijdens het gehele ontwikkelproces steeds duidelijke afwegingen te maken over de aantrekkelijkheid en kwaliteit ten opzichte van tijd, geld en wensen van de opdrachtgever en kan dit toelichten. De mediavormgever dient, in relatie tot het plan van aanpak, snel oplossingen te kunnen vinden als situaties en plannen zich anders voordoen dan in eerste instantie geschetst. De mediavormgever dient meestal onder tijdsdruk kwaliteit te leveren binnen de gestelde kaders van het plan van aanpak. Hij moet daarbij rekening houden met de planning en niet teveel door willen gaan om het nog mooier en beter te maken. Hij moet een evenwicht zien te vinden tussen de kwaliteit en de kosten. 3 Kerntaak 3: Voert ondernemerstaken uit 3.1 Stelt een ondernemings plan op 3.2 Promoot het bedrijf 3.3 Regelt financiële zaken De mediavormgever doet onderzoek of laat dit doen naar trends en ontwikkelingen op het gebied van markt en concurrentie, producten en diensten. H ij kent de markt en de concurrentie, hij maakt op basis van het marktonderzoek een ondernemingsplan met de onderdelen marketing, verkoop en financiering. De mediavormgever werkt aan het uitbouwen van de commerciële positie van het bedrijf, hij bouwt en onderhoudt relaties en communiceert op kernachtige wijze de kwaliteiten van zijn bedrijf. De mediavormgever maakt voorcalculaties, offertes, nacalculaties, facturen en houdt de financiële administratie bij volgens vaststaande procedures, hij zorgt ervoor dat de inhoud is afgestemd op de ontvanger

18 leerjaar1 leerjaar2 leerjaar 3 leerjaar 4 nivo werkprocessen A B C D Onderwijsperiode Kerntaak 1 Introduc BPV BPV 1.1 Beoordeelt opdracht 1.2 Maakt plan van aanpak X X X X X X 1.3 Maakt concept 1.4 Maakt ontwerp 1.5 presenteert media-uiting Kerntaak2 X X X X X X 2.1 Bereidt realisatie voor X X X 2.2 Begeleidt uitbestedingen 2.3 Maakt de media-uiting X X X 2.4 Beheert hard- en software 2.5 Beheert database Kerntaak 3 X X X 3.1 Stelt een ondernemings plan op 3.2 Promoot het bedrijf 3.3 Regelt financiel zaken 17 17

19 Naam Student:... Klas: MV4 Datum:... Tutoren:... Project: : Realisatie Datum Docent Paraaf Datum Docent Paraaf Nederlands Docent Nederlands Fase 2: opdracht Fase 7: Spreekschema No-go Go AOV Docent Aov Fase2: offerte No-go Go Web No-go Go ontwerp(schets) en interfaceontwerpen Video Script, storyboard en draaiboek. Animatie Script, storyboard en draaiboek. No-go No-go No-go Go Go Go Logo en CD-hoes 2 Schets voor logo 2 Schets voor CD-hoes Tussen presentatie No-go Go 17 18

20 Naam Student:... Klas: MV4 Datum:... Tutoren:... Project: : Planning Week7 Week 8 Week9 Week 10 Week 11 tussen PPT Verslag Fase 1t/m4 week 12 week 13 week 14 week 17 19

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Campagne. Big John. Mediacollege Amsterdam

Campagne. Big John. Mediacollege Amsterdam Campagne Big John 2011 Mediacollege Amsterdam Campagne Duur project Week 7 (14 18 feb.) Week 8 (21-25 febr.) Week 9 (28 febr. - 4 mrt.) Week 10 (7 11 mrt.) Week 11 (14-18 mrt.) Week 12 (22-26 mrt.) Week

Nadere informatie

2013-2014. Stageverslag. o.a: Prisma Advies Groep Event Republic Ticket Counter

2013-2014. Stageverslag. o.a: Prisma Advies Groep Event Republic Ticket Counter 1 Stageverslag Eerste stage! 2013-2014 o.a: Prisma Advies Groep Event Republic Ticket Counter Praktische informatie: De opdracht, het resultaat en wat ik heb geleerd Mediacollege Amsterdam * 1 4 8 3 9

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Colofon. Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008-2009

Colofon. Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350. Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008-2009 Colofon Titel: Brein in de media? Uitgever: De Eindhovense school Telefoon: 040 2591391 Fax: 040 2591350 Ontwikkelgroep Multimedia Vormgeven 2008-2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Mediavormgever. Animatie / Audiovisuele Vormgeving. Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3

Mediavormgever. Animatie / Audiovisuele Vormgeving. Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3 Mediavormgever Animatie / Audiovisuele Vormgeving Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3 Opleiding: Mediavormgever (BOL4) Uitstroom: Animatie / Audiovisuele Vormgeving Crebocode: 90411 Versie: Student Inhoudsopgave

Nadere informatie

Starten met E- Learning in Moodle

Starten met E- Learning in Moodle Starten met E- Learning in Moodle Auteurs: Michiel Boerman, id5r en Isabelle Langeveld, Helder & Wijzer Op dit moment overweeg je om te starten met E- Learning. Je wilt een opleiding die je aanbiedt ondersteunen

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN 9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN +HW6HFWRUZHUNVWXN In Uitleg over het vmbo-examen, het sectorwerkstuk en praktische opdrachten is een samenvatting gegeven van wat een sectorwerkstuk is. Hier wordt een

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

Praktijkinstructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138)

Praktijkinstructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138) instructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138) pi.cca10.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Technology Human Computer Interaction HCI Blok 1.4 4 ects Docenten Klaas Jan Mollema Peter Vossen Onderwijsvorm Werkcollege / Computerpracticum

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Inhoudsopgave Lean Six Sigma... 3 Lean... 3 Six Sigma... 3 Lean Six Sigma in de zorg...

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding:

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding: Projectmanagement Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12 Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vierde druk Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 90-01-34703-7 Aantal pagina s boek: 154 Aantal

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie