!"#$"%&'()*+,--'.%/'(%&01%'.%234#%'.%5624#-7*08,'9%

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"#$"%&'()*+,--'.%/'(%&01%'.%234#%'.%5624#-7*08,'9%"

Transcriptie

1 !"#$"%&'()*+,'.%/'(%&01%'.%234#%'.%5624#7*08,'9%!"#$%&'()%*# # Tabel 1: De gemiddelde SE en CE cijfers per locatie en de standaard deviatie per VWO vak bij eindexamen SE cijfer CE cijfer Gemiddelde Std. Deviatie Gemiddelde Std. Deviatie nederlands 68,11 2,88 60,96 2,86 latijn 67,16 5,47 63,84 8,86 grieks 69,71 6,27 67,47 9,26 frans 66,85 3,14 63,73 4,93 duits 65,99 3,27 58,64 4,75 engels 68,96 2,93 63,12 3,59 spaans 72,30 5,99 65,85 7,52 geschiedenis 67,73 3,16 61,99 4,40 aardrijks 66,81 3,07 60,80 4,20 wis 64,41 2,81 62,97 4,34 natuur 66,23 3,25 63,67 4,73 schei 65,77 3,10 64,19 4,80 biologie 66,37 2,72 64,53 3,53 economie 65,42 3,14 63,00 4,46 m_o 66,99 3,39 61,22 4,77 kunst 73,05 3,89 66,19 5,56 filosofie 70,67 3,91 68,18 6,83 mijleer 69,77 4,54 62,74 5,57 VWO gemiddeld 68,27 1,49 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011.# 62,57 2,55

2 # Tabel 2: SECE verschillen per VWO vak en locatie bij eindexamen Gemiddelde Minimum Maximum Std. Deviatie Aantal locaties duits,7352,49 2,48, nederlands,7154,43 2,35, mijleer,7027,30 3,30, kunst,6861 1,00 2,97, spaans,6447,97 2,10, aardrijks,6013,63 2,61, engels,5841,65 2,10, m_o,5772 1,13 3,06, geschiedenis,5735,98 2,01, VWO gemiddeld,5700,03 1,71, latijn,3320 1,47 4,15, frans,3122 1,09 2,08, natuur,2561 1,16 2,00, filosofie,2485 1,73 2,31, economie,2416,85 1,82, grieks,2236 2,10 3,30, biologie,1835,95 1,72, schei,1586 1,19 1,74, wis,1437,83 1,78, Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties # Tabel 3: Samenhang tussen SE, CE en SECE verschillen per VWO vak bij eindexamen Cor (SECE verschil, SE) Cor (SECE verschil, CE) Cor (SE,CE) nederlands latijn grieks frans duits engels spaans geschiedenis aardrijks wis natuur schei biologie economie m_o kunst filosofie mijleer VWO gemiddeld Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011.

3 # &'()*+,%%&0.%1',.%.00(%;(778%D+7(,F7.800E% #

4 Tabel 4: Samenhang tussen SECE verschillen van vakken per VWO locatie bij eindexamen 2010 Neder lands latijn grieks frans duits engels spaans Geschie denis Aardrijks Wis Natuur Schei Bio logie Eco nomie m_o kunst Neder lands 1 0,059 0,056 0,255 0,237 0,245 0,168 0,081 0,198 0,163 0,18 0,107 0,132 0,116 0,174 0,094 0,065 0,159 Latijn 0, ,574 0,191 0,105 0,112 0,36 0,048 0,084 0,107 0,25 0,075 0,228 0,083 0,033 0,139 0,000 0,049 Grieks 0,056 0, ,087 0,043 0,088 0,026 0,001 0,041 0,045 0,171 0,056 0,078 0,062 0,012 0,119 0,041 0,191 Frans 0,255 0,191 0, ,288 0,333 0,235 0,116 0,069 0,152 0,178 0,139 0,113 0,181 0,172 0,101 0,027 0,108 Duits 0,237 0,105 0,043 0, ,358 0,237 0,11 0,159 0,184 0,2 0,212 0,181 0,161 0,209 0,097 0,003 0,198 engels 0,245 0,112 0,088 0,333 0, ,157 0,096 0,174 0,209 0,239 0,129 0,184 0,084 0,126 0,119 0,067 0,078 spaans 0,168 0,36 0,026 0,235 0,237 0, ,037 0,023 0,21 0,123 0,008 0,139 0,217 0,164 0,002 0,111 0,165 Geschie denis 0,081 0,048 0,001 0,116 0,11 0,096 0, ,068 0,067 0,114 0,046 0,082 0,14 0,072 0,099 0,118 0,042 Aardrijks 0,198 0,084 0,041 0,069 0,159 0,174 0,023 0, ,161 0,089 0,153 0,112 0,185 0,167 0,151 0,008 0,269 Wis 0,163 0,107 0,045 0,152 0,184 0,209 0,21 0,067 0, ,249 0,228 0,217 0,242 0,187 0,077 0,111 0,295 Natuur 0,18 0,25 0,171 0,178 0,2 0,239 0,123 0,114 0,089 0, ,301 0,254 0,06 0,069 0,067 0,05 0,047 Schei 0,107 0,075 0,056 0,139 0,212 0,129 0,008 0,046 0,153 0,228 0, ,221 0,063 0,08 0,023 0,133 0,128 Biologie 0,132 0,228 0,078 0,113 0,181 0,184 0,139 0,082 0,112 0,217 0,254 0, ,151 0,186 0,064 0,137 0,203 Eco nomie 0,116 0,083 0,062 0,181 0,161 0,084 0,217 0,14 0,185 0,242 0,06 0,063 0, ,265 0,01 0,112 0,033 m_o 0,174 0,033 0,012 0,172 0,209 0,126 0,164 0,072 0,167 0,187 0,069 0,08 0,186 0, ,108 0,198 0,234 kunst 0,094 0,139 0,119 0,101 0,097 0,119 0,002 0,099 0,151 0,077 0,067 0,023 0,064 0,01 0, ,088 0,15 filosofie 0,065 0,000 0,041 0,027 0,003 0,067 0,111 0,118 0,008 0,111 0,05 0,133 0,137 0,112 0,198 0, ,145 mijleer 0,159 0,049 0,191 0,108 0,198 0,078 0,165 0,042 0,269 0,295 0,047 0,128 0,203 0,033 0,234 0,15 0,145 1 VWO gemiddeld 0,494 0,283 0,245 0,473 0,537 0,553 0,38 0,319 0,328 0,544 0,487 0,428 0,422 0,391 0,397 0,252 0,26 0,394 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011.! Filo sofie Mij leer

5 ! Tabel 5: VWO scholen met meer dan 1,0 verschil op SECE gemiddeld bij eindexamen 2010 Neder lands La tijn En gels spaans Geschie de nis Aard rijks Wis Natuur Schei Bio logie Eco nomie m_o kunst Naam plaats grieks frans duits OSG Nieuw Zuid, Hugo de Groot Rotterdam 2,13 1,49 1,95 1,65 0,60 1,62 1,19 1,49 1,70 0,12 0,53 1,82 1,75 1,60 1,71 Amadeus Lyceum Vleuten 2,35 1,00 0,64 1,48 0,99 1,35 1,28 0,59 1,76 0,23 0,58 0,16 0,92 1,68 1,37 Esloo Gravenhage 1,58 1,80 1,13 1,55 0,96 0,50 0,73 0,53 0,45 0,59 0,64 1,10 2,75 1,47 1,31 Islamitisch College Amsterdam 0,86 2,08 0,56 0,61 1,65 1,78 2,00 0,73 0,16 1,02 0,10 1,23 Baken Park Lyceum Almere 0,79 0,85 1,90 0,95 1,30 1,36 0,30 0,94 0,52 0,41 0,58 1,13 1,37 0,12 1,03 1,23 City+ College Gravenhage 1,39 2,10 0,20 1,57 1,30 0,40 0,37 0,67 1,70 1,70 0,20 1,22 Montfort College Rotterdam 0,97 1,40 0,87 1,30 0,89 1,87 0,78 0,77 0,94 0,59 1,40 1,78 1,21 Jan van Brabant College Molenstraat Helmond 1,59 1,13 1,17 1,29 1,33 0,77 1,05 0,62 1,09 1,07 0,80 0,29 0,84 1,21 Charlemage College Kerkrade 0,88 2,71 1,73 0,95 0,36 0,65 0,83 0,31 0,82 0,91 1,15 1,06 0,09 1,20 1,60 1,54 1,20 Gemeentelijke SG Schravenlant Schiedam 1,16 1,21 1,68 1,11 0,94 0,63 2,19 1,36 0,23 0,26 0,57 1,35 3,06 1,67 3,30 1,15 Maurick College, Daltonschool Vught 0,68 0,83 1,29 0,77 1,11 0,99 0,63 1,09 0,31 1,16 0,41 1,20 0,49 1,60 1,54 1,07 Hervormd Lyceum West Amsterdam 1,14 0,25 0,50 1,38 0,94 0,80 0,48 0,12 1,78 0,85 0,04 0,50 0,60 1,07 De Passie Rotterdam 0,50 0,37 2,05 1,12 0,27 1,70 0,74 1,59 1,26 0,17 0,17 1,51 0,33 2,53 1,05 Vrije School Adriaan Roland Holst Bergen Nh 1,41 0,61 1,27 0,69 0,97 1,62 0,12 1,19 1,37 0,74 0,10 0,01 1,04 Citycollege Sint Franciscus Rotterdam 1,06 1,22 1,20 0,35 2,48 1,01 1,18 1,11 0,04 0,80 0,16 0,12 0,87 0,60 0,02 1,03 RodenborchCollege Rosmalen 1,09 0,50 0,64 0,82 1,19 0,46 0,98 0,21 0,38 0,51 0,22 1,11 1,02 1,81 1,01 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties Voor een volledig overzicht van de resultaten van alle scholen zie: of Filo sofie Mij leer VWO Gemid deld

6 !! Tabel 6: VWO scholen met minder dan 0,1 SECE verschil gemiddeld bij eindexamen 2010 Neder La En Geschie de Aard rijks Wis Natuur Schei Bio Eco Filo VWO Gemid Naam plaats lands tijn grieks frans duits gels nis logie nomie m_o kunst sofie deld Commanderij College Gemert 0,07 0,60 0,67 0,07 0,08 0,44 0,16 0,65 0,30 0,47 0,42 0,05 0,78 0,40 0,09 Gymnasium Apeldoorn Apeldoorn 0,55 0,96 0,15 0,05 0,65 0,31 0,07 0,12 0,05 0,70 0,16 0,47 0,19 0,31 0,55 0,05 Scheldemond College Vlissingen 0,67 1,23 0,21 0,02 0,25 0,46 0,22 0,74 0,31 0,48 0,13 0,24 0,05 Gymnasium Haganum Gravenhage 0,25 0,88 0,01 0,03 0,15 0,52 0,12 0,16 0,51 0,37 0,05 0,31 0,09 1,00 0,50 0,04 Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt Amersfoort 0,41 0,06 0,38 0,29 0,49 0,29 0,44 0,86 0,68 0,30 0,30 0,12 0,38 0,54 0,07 0,04 Murmellius gymnasium Alkmaar 0,03 0,09 0,39 0,11 0,26 0,31 0,42 0,14 0,33 0,24 0,28 0,01 0,09 0,70 0,04 Stedelijk Gymnasium Haarlem 0,15 0,32 0,74 0,70 0,06 0,21 0,26 0,44 0,13 0,40 0,41 0,53 0,00 0,34 0,39 0,03 Vossius Gymnasium Amsterdam 1,10 0,88 0,65 0,54 0,00 0,13 0,10 0,31 0,81 0,04 0,58 0,11 0,03 1,65 0,61 0,03 Christelijk Gymnasium Utrecht 0,38 0,65 0,55 0,65 0,19 0,65 0,13 0,83 0,23 0,56 0,56 0,23 0,47 0,54 0,34 0,41 0,03 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties Voor een volledig overzicht van de resultaten van alle scholen zie: of

7 Tabel 7: De gemiddelde SE en CE cijfers per locatie en de standaard deviatie per HAVO vak bij eindexamen SE cijfer CE cijfer Gemiddelde Std. Deviatie Gemiddelde Std. Deviatie nederlands 64,5812 2, ,0107 2,56217 frans 63,8248 3, ,3614 4,48111 duits 63,9401 3, ,0998 3,65943 engels 64,8129 2, ,3768 3,18568 spaans 69,7562 9, , ,99093 geschiedenis 63,2184 2, ,7865 3,80853 aardrijks 63,1478 2, ,2856 3,93971 wis 61,3329 2, ,7201 4,23495 natuur 62,7399 3, ,0765 4,91689 schei 62,2596 3, ,4421 4,62564 biologie 63,1345 2, ,8969 3,31013 economie 62,0653 2, ,3168 4,65600 m_o 61,9601 3, ,8095 4,45579 kunst 69,3442 3, ,2180 5,18448 filosofie 67,1498 3, ,2186 5,60562 mijleer 64,5231 3, ,6011 5,81519 HAVO gemiddelde 64,3041 1, ,5939 2,14869 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties Tabel 8: SECE verschillen per HAVO vak en locatie bij eindexamen 2010 Gemiddelde Minimum Maximum Std. Deviation Aantal locaties kunst,6126 1,16 2,29, duits,4840 1,00 2,70, nederlands,4570,42 1,81, engels,3436,58 1,92, mijleer,2922 1,65 2,00, aardrijks,2862,70 1,83, HAVO gemiddeld,2710,30 1,31, filosofie,1931 1,08 1,90, frans,1463 1,70 2,10, m_o,1151 1,19 1,87, spaans,1083 1,00 1,47, natuur,0663 1,28 1,90, geschiedenis,0432 1,45 1,66, schei,0182 1,60 1,58, economie,0251 1,29 1,96, wis,0387 1,50 1,67, biologie,1762 1,24 1,30, Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011.!

8 Tabel 9: Samenhang tussen SE, CE en SECE verschillen per HAVO vak bij eindexamen 2010.! "#$%&'("'!)*$+,./0!&'1! "#$!%&'("'!)*$+,./0"'1! "#$!%&'0"'1! 2*3*$/423+! 5678! (5697! 5:89! ;$42+! 57<9! (5=>?! 3A.B+! 5>78! 5:9:! *2C*/+! 5>:7! (56:>! 5?68! +D442+! 5889! (5>>?! C*+,.*3*2.+! 576<! (5=6:! 44$3$.EF+FA23*! 5?>9! G.+FA23*! (5==<! 5?=7! 24BAA$FA23*! 5?7<! (5=69! 5???! +,*.FA23*! (5=6=! H.#/#C.*! 57>>! (5=??! *,#2#I.*! 5??=! IJ#! 57?:! (5=6<! FA2+B! 57:9! (5<89! 5:96! ;./#+#;.*! (5<8=! I.E/**$! (5<76! 5?8?! (5<:<! 5?8:! Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011.

9 Tabel 10: Samenhang tussen SECE verschillen van vakken per HAVO locatie bij eindexamen 2010 Neder lands frans duits engels spaans Geschie denis Aardrijks Wis Natuur Schei Bio logie Eco nomie m_o kunst filosofie mijleer Neder lands 1 0,068 0,112 0,158 0,201 0,185 0,222 0,21 0,126 0,139 0,155 0,259 0,196 0,178 0,132 0,11 frans 0, ,215 0,296 0,348 0,077 0,081 0,145 0,052 0,095 0,11 0,118 0,08 0,072 0,239 0,075 duits 0,112 0, ,224 0,263 0,114 0,136 0,087 0,114 0,154 0,086 0,164 0,162 0,17 0,06 0,099 engels 0,158 0,296 0, ,41 0,119 0,118 0,169 0,09 0,064 0,201 0,121 0,08 0,078 0,086 0,121 spaans 0,201 0,348 0,263 0,41 1 0,073 0,257 0,336 0,091 0,112 0,078 0,096 0,248 0,125 0,406 0,187 Geschie denis 0,185 0,077 0,114 0,119 0, ,185 0,092 0,034 0,072 0,103 0,199 0,217 0,021 0,102 0,221 Aardrijks 0,222 0,081 0,136 0,118 0,257 0, ,184 0,14 0,11 0,091 0,196 0,152 0,13 0,085 0,245 Wis 0,21 0,145 0,087 0,169 0,336 0,092 0, ,282 0,185 0,109 0,378 0,186 0,092 0,046 0,084 Natuur 0,126 0,052 0,114 0,09 0,091 0,034 0,14 0, ,328 0,179 0,277 0,094 0,02 0,141 0,17 Schei 0,139 0,095 0,154 0,064 0,112 0,072 0,11 0,185 0, ,193 0,183 0,01 0,027 0,202 0,08 biologie 0,155 0,11 0,086 0,201 0,078 0,103 0,091 0,109 0,179 0, ,084 0,116 0,072 0,106 0,093 Eco nomie 0,259 0,118 0,164 0,121 0,096 0,199 0,196 0,378 0,277 0,183 0, ,4 0,127 0,019 0,237 m_o 0,196 0,08 0,162 0,08 0,248 0,217 0,152 0,186 0,094 0,01 0,116 0,4 1 0,048 0,247 0,341 kunst 0,178 0,072 0,17 0,078 0,125 0,021 0,13 0,092 0,02 0,027 0,072 0,127 0, ,047 0,111 filosofie 0,132 0,239 0,06 0,086 0,406 0,102 0,085 0,046 0,141 0,202 0,106 0,019 0,247 0, ,121 mijleer 0,11 0,075 0,099 0,121 0,187 0,221 0,245 0,084 0,17 0,08 0,093 0,237 0,341 0,111 0,121 1 HAVO gemiddeld 0,532 0,321 0,383 0,489 0,394 0,428 0,406 0,541 0,367 0,375 0,338 0,604 0,46 0,297 0,079 0,421 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011.!

10 ! Tabel 11: HAVO scholen met meer dan 1,0 verschil op SECE gemiddeld bij eindexamen 2010 Neder Geschie Aardrijks Wis naam plaats lands frans duits engels denis Natuur Schei Bio logie Eco nomie m_o kunst Havo gemiddeld De Nieuwste School Tilburg 1,62 0,20 1,00 1,92 0,70 1,40 0,98 1,90 0,10 1,30 1,49 0,93 1,31 Islamitisch College Amsterdam 0,87 0,99 0,89 0,02 1,83 1,67 1,57 0,02 0,20 1,96 1,00 1,18 Nieuw Zuid, Hugo de Groot Rotterdam 1,81 0,49 1,25 1,14 1,04 0,52 0,52 0,43 0,95 0,32 1,34 1,87 0,62 1,15 Calvijn, Maarten Luther Rotterdam 1,00 0,50 0,00 0,40 1,00 1,90 1,80 1,11 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties Voor een volledig overzicht van de resultaten van alle scholen zie: of

11 ! Tabel 12: HAVO scholen met minder dan 0,00 SECE verschil gemiddeld bij eindexamen 2010 naam plaats Neder lands frans duits engels spaans Geschie denis Aardrijks Wis Natuur Schei Bio logie Eco nomie m_o kunst Filo sofie Mij leer HAVO gemiddeld Minkema College Woerden 0,07 0,35 0,57 0,24 0,31 0,24 0,18 0,44 0,59 0,69 0,44 0,24 0,25 0,01 Pius XCollege Bladel 0,16 0,30 0,62 0,30 0,39 0,01 0,09 0,01 0,32 0,33 0,78 0,35 0,10 0,55 0,01 Stanislascollege, Sportlaan Pijnacker 0,25 0,49 0,09 0,22 0,13 0,19 0,74 0,06 0,24 0,58 0,37 0,57 0,17 0,01 Schoonhovens College Schoonhoven 0,30 0,20 0,69 0,56 0,17 0,30 0,45 0,35 0,29 0,47 0,80 0,54 0,52 0,02 Dalton Lyceum Barendrecht 0,17 0,77 0,01 0,07 0,41 0,03 0,41 0,57 0,60 0,55 0,13 0,51 1,16 0,02 Reynaertcollege Hulst 0,33 0,04 0,33 0,45 0,12 0,32 0,85 0,98 0,53 0,18 0,23 0,74 0,45 0,03 Lyceum Schöndeln Roermond 0,33 0,13 0,27 0,05 0,69 0,01 0,17 0,36 0,65 0,04 0,10 0,33 0,72 0,88 0,72 0,03 Kaj Munk College Hoofddorp 0,13 0,11 0,17 0,27 0,12 0,18 0,31 0,15 0,65 0,87 0,39 0,50 0,03 Zwin College Oostburg 0,09 0,66 0,32 0,04 0,03 0,38 0,21 0,21 0,54 0,25 0,44 0,62 0,56 0,04 Blariacum College Venlo 0,23 0,21 0,26 0,44 0,87 0,35 0,04 0,78 0,01 0,31 0,00 0,49 0,24 0,65 0,04 Sintermeertencollege Heerlen 0,27 0,23 0,11 0,16 0,51 0,33 0,79 0,24 0,16 0,06 0,20 0,03 1,02 0,86 0,04 Groenewald Stein Lb 0,17 0,10 0,40 0,19 0,00 0,03 0,17 0,40 1,09 0,57 0,23 0,55 0,90 0,05 Pleincollege Van Maerlant Eindhoven 0,17 1,04 0,33 0,12 0,39 0,28 0,96 0,32 0,14 0,22 0,75 0,15 0,98 0,05 St. Bonifatiuscollege Utrecht 0,47 0,32 0,04 0,23 0,16 0,16 0,25 0,19 0,23 0,31 0,28 0,12 0,05 0,94 0,05 Onze Lieve Vrouwelyceum Breda 0,02 0,25 0,30 0,06 0,37 0,61 0,52 0,01 0,39 0,40 0,13 0,18 0,41 0,10 0,07 Liemers College, Heerenmäten Zevenaar 0,02 0,43 0,02 0,28 0,49 0,27 0,14 0,43 0,23 0,11 0,26 0,19 0,15 0,07 Dollard College Hommesplein Winschoten 0,16 0,44 0,34 0,15 0,18 0,33 0,37 0,17 0,30 0,35 0,27 0,12 0,76 0,40 0,07 CSG Willem van Oranje OudBeijerland 0,22 0,55 0,16 0,05 0,23 0,60 0,07 0,03 0,40 0,51 0,48 0,06 0,68 0,28 0,07 Novalis College Eindhoven 0,34 0,91 0,76 0,58 0,27 0,04 0,33 1,43 0,35 0,45 0,02 1,03 0,08 Twents Carmel College,Lyceumstraat Oldenzaal 0,20 0,20 0,35 0,07 0,08 0,37 0,39 0,25 0,56 0,33 0,58 0,26 0,11 0,09 De Amersfoortse Berg Amersfoort 0,40 1,33 0,10 0,55 1,16 0,01 0,08 0,06 0,00 0,77 0,96 0,19 0,80 0,09 Corlaer College Nijkerk Gld 0,21 0,16 0,24 0,06 0,16 0,07 0,78 0,65 0,55 0,36 0,85 0,27 0,89 0,04 0,10 De Borgen Lindenborg Leek 0,08 0,31 0,16 0,06 0,45 0,12 0,45 0,46 0,38 0,75 0,49 0,32 0,66 0,10 Mgr. Frencken College Oosterhout Nb 0,02 0,09 0,13 0,05 0,23 0,04 0,78 0,31 0,34 0,41 0,83 0,27 0,26 0,47 0,12 CSG Het Farelcollege Ridderkerk 0,07 0,19 0,03 0,53 0,37 0,21 0,27 0,19 0,91 0,21 0,48 0,38 1,00 0,12 Christelijk Lyceum Veenendaal 0,58 0,64 0,24 0,18 0,05 0,08 0,48 0,10 0,08 0,60 0,54 0,02 0,38 0,90 0,12 't Atrium Amersfoort 0,15 0,45 0,60 0,10 0,47 0,40 0,44 0,17 0,92 0,95 0,33 0,67 0,60 0,13 Esprit scholengroep, Cartesius Amsterdam 0,17 0,01 0,30 0,55 1,00 0,95 0,39 0,46 0,28 0,07 0,41 0,84 0,30 1,40 0,23 0,14 CSG De Lage Waard Papendrecht 0,03 0,48 0,00 0,19 0,43 0,01 0,99 0,48 0,20 0,70 0,21 0,09 0,54 0,18

12 Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn 0,21 0,15 0,38 0,17 0,17 0,03 1,09 0,55 0,49 0,08 0,86 0,40 0,05 0,19 Dongemond College Raamsdonksveer 0,10 0,16 0,45 0,28 0,54 0,13 0,28 0,20 0,05 0,59 0,83 0,14 0,37 0,21 Joodse SG Maimonides Amsterdam 0,31 0,83 0,70 0,26 1,45 0,54 0,23 0,40 1,40 1,10 0,49 0,03 1,30 0,23 I.S.W., Hoogeland Naaldwijk 0,00 0,49 0,14 0,00 0,72 0,17 0,17 0,62 1,17 0,32 0,54 0,25 1,74 0,23 Staring College Lochem 0,79 0,15 0,17 0,15 0,28 0,28 0,99 0,56 0,74 0,37 0,51 0,40 0,04 0,24 Wolfert Lyceum Bergschenhoek 0,27 1,70 0,45 0,36 0,77 0,10 1,03 0,07 0,09 0,24 CSG Comenius, Achter de Hoven Leeuwarden 0,28 0,22 0,53 0,02 0,26 0,33 0,84 1,28 0,46 0,43 0,68 0,76 0,28 0,04 0,63 0,30 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties Voor een volledig overzicht van de resultaten van alle scholen zie: of Nederlands 0,45 Natuur 0.40 frans 0,41 Schei 0,41 duits 0,47 biologie 0,29 engels 0,46 Economie 0,34 spaans 0,37 m_o 0,41 Geschiedenis 0,32 kunst 0,48 Aardrijks 0,34 filosofie 0,44 Wis 0,50 mijleer 0,47 VWO/HAVO Gemiddeld 0,59 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011.!!

13 Tabel 14: Samenhang tussen de onderlinge verschillen in CE en SE cijfers binnen een VWO of HAVO locatie, het SE_CE verschil en de gemiddelden van SE en CE per locatie VWO verschillen tussen ce cijfers binnen locatie SECE verschil Gemiddeld SE Gemiddeld CE verschillen tussen se cijfers binnen 0,54 0,13 0,17 0,02 locatie verschillen tussen ce cijfers binnen 1 0,12 0,09 0,06 locatie HAVO verschillen tussen se cijfers binnen 0,49 0,29 0,09 0,24 locatie verschillen tussen ce cijfers binnen locatie 1 0,23 0,14 0,14 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties Tabel 15: SECE verschillen per zeldzame VWO of HAVO vak en locatie bij eindexamen VWO Gemiddelde Minimum Maximum Std. Deviatie Aantal lokaties fries 1,0049,46 1,70, russisch,2400,66,50, turks,6056 1,76,50, arabisch,5414,93,12, HAVO fries,1875,80,80, russisch,2560 1,21,70 1, turks,2560 1,21,70 1, arabisch,1036,14,06, Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011

14 Tabel 16: berekening van totaal examensucces van VWO school Onderdelen van totaal examensucces score gewichten Gemiddeld se,69 Gemiddeld ce,85 Onvertraagd behalen van VWO diploma,78 Slagingspercentage VWO examen,87 Bron: eigen berekening (factoranalyse) inspectiedata, Trouw schoolprestaties Tabel 17: Berekening samenhang afwijking van VWO advies in 2007 (derde klas) en totaal examensucces in 2010; residue is toegevoegde waarde van VWO school bij examensucces in 2010 ongestandaardiseerde coefficient Constante,842 Mate van afwijking van VWO advies 2,265 Bron: eigen berekening (regressieanalyse) inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011 Tabel 18: Samenhang toegevoegde waarde van VWO school bij examensucces en SECE verschil, de gemiddelden voor CE en SE en het totaal examensucces. SECE verschil Gemiddeld SE Gemiddeld CE Totaal examensucces Toegevoegde waarde school bij examensucces,40,71,75,92 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011

15 Tabel 19: SECE verschillen per VWO vak en locatie bij eindexamen Gemiddelde Minimum Maximum Std. Deviatie Aantal locaties duits,8499,48 3,20, latijn,7235 1,27 4,35, geschiedenis,5977,76 2,03, filosofie,5838,87 3,60, mijleer,5673,98 2,90, spaans,5551,80 2,02, engels,5418,79 1,79, frans,4898 1,10 4,00, nederlands,4764,86 3,02, aardrijks,4668,81 3,00, m_o,4568 1,33 3,70, natuur,4398 1,00 2,73, kunst,4325,93 1,85, grieks,3857 1,50 4,53, schei,3255 1,16 2,18, wis,2830,93 2,03, biologie,2809,77 1,70, economie,0680 1,64 1,84, Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2010.

16 Tabel 20: SECE verschillen per VWO vak en locatie bij eindexamen Gemiddelde Minimum Maximum Std. Deviatie Aantal locaties latijn,9531 1,25 3,23, spaans,8419 1,40 2,74, duits,8270,63 3,34, engels,7428,14 2,85, grieks,6352 1,60 3,10, m_o,5960 1,02 2,81, geschiedenis,5896,69 2,03, nederlands,5522,65 1,63, mijleer,5429,57 2,40, kunst,4764 1,21 2,26, frans,3971 2,07 2,39, aardrijks,3824 1,43 2,90, biologie,3495 2,25 2,10, schei,3397 1,80 2,64, filosofie,3037 1,18 2,63, natuur,2448 2,40 2,40, wis,2427 1,41 1,55, economie,1293 1,24 1,92, Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2009.!!

17 Tabel 21: SECE verschillen per VWO vak en locatie bij eindexamen Gemiddelde Minimum Maximum Std. Deviatie Aantal locaties latijn,8444,95 3,55, duits,8069 1,15 2,90, mijleer,7482,31 2,20, engels,7276,29 2,74, spaans,6879 1,26 2,93, filosofie,5725 1,00 2,68, nederlands,5580,51 2,18, geschiedenis,5480,86 2,43, m_o,5361 2,60 4,00, grieks,5261 2,00 3,54, aardrijks,5174,77 2,44, schei,4489 1,08 3,20, kunst,4234,73 1,90, frans,4217 1,75 2,78, natuur,3818 1,29 2,70, biologie,2868,84 2,80, economie,2781,95 2,55, wis,2564 1,06 2,93, Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2009.

18 Tabel 22: SECE verschillen per VWO vak en locatie bij eindexamen Gemiddelde Minimum Maximum Std. Deviatie Aantal locaties latijn 1,1081 1,37 3,54, geschiedenis,6145,69 2,46, grieks,5999 1,50 4,00, filosofie,5916,89 3,00, Nederlands,5468,69 2,60, mijleer,5400,27 1,68, aardrijks,5390,90 2,13, kunst,5016,71 1,95, natuur,4719,92 2,36, duits,4490 2,15 3,60, m_o,4091 1,40 3,40, wis,3413,88 2,45, biologie,3264,96 2,20, spaans,3174 2,70 2,73 1, engels,3119,79 2,13, economie,3039,92 2,13, schei,2832 1,09 2,10, frans,1803 1,94 3,44, Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2009.

19 Tabel 23: SECE verschillen per VWO vak en locatie bij eindexamen Gemiddelde Minimum Maximum Std. Deviatie Aantal locaties latijn,9024,98 4,11, nederlands,6298,40 1,73, aardrijks,6035,80 2,40, geschiedenis,5881,95 1,94, mijleer,5764,85 2,43, grieks,5463 1,67 3,70, m_o,5045 1,02 2,89, kunst,4432,70 1,84, duits,4116 1,34 2,62, spaans,4042 2,20 2,80 1, engels,3878,60 1,94, economie,3861 1,01 2,60, filosofie,3589 1,32 2,99, schei,3286 1,28 3,24, wis,2575 1,14 2,50, natuur,2135 1,48 2,95, frans,1724 2,61 2,37, biologie,1693 1,02 1,85, Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2009.

20 examen 2010 examen 2009 examen 2008 examen 2007 examen 2006 examen 2005 examen ,545,434,355,327,278 examen 2009,545 1,637,503,485,380 examen 2008,434,637 1,566,573,399 examen 2007,355,503,566 1,514,464 examen 2006,327,485,573,514 1,486 examen 2005,278,380,399,464,486 1 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties examen 2010 examen 2009 examen 2008 examen 2007 examen 2006 examen 2005 examen ,587,521,436,385,336 examen 2009,587 1,690,593,515,480 examen 2008,521,690 1,668,605,606 examen 2007,436,593,668 1,699,620 examen 2006,385,515,605,699 1,696 examen 2005,336,480,606,620,696 1 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties examen 2010 examen 2009 examen 2008 examen 2007 examen 2006 examen 2005 examen ,480,366,330,320,297 examen 2009,480 1,686,576,531,463 examen 2008,366,686 1,627,591,469 examen 2007,330,576,627 1,719,598 examen 2006,320,531,591,719 1,674 examen 2005,297,463,469,598,674 1 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties

21 Tabel 27: Normeringsnormen en gemiddeld SECE verschil voor VWO vakken tussen 2007 en 2010! Normering SE_CE verschil Normering SE_CE verschil Normering SE_CE verschil Normering SE_CE verschil Nederlands 0 0,7154 1,1 0, ,4 0,5522 0,9 0,558 Latijn 0,9 0, , ,7 0,9531 1,7 0,8444 Grieks 0,8 0,2236 1,2 0, ,1 0,6352 1,4 0,5261 Frans 0,7 0,3122 0,3 0, ,6 0,3971 0,6 0,4217 Duits 0,7 0,7352 0,8 0,5313 0,3 0, ,8069 Engels 1,1 0,5841 1,1 0, ,5 0,7428 0,1 0,7276 Spaans 0,3 0, , ,4 0,8419 0,1 0,6879 geschiedenis 0,1 0,5735 0,3 0, ,7 0,5896 0,9 0,548 aardrijks 0,5 0,6013 1,1 0, ,9 0,3824 1,2 0,5174 wis A 0,87 0, , ,71 0,2427 0,8 0,2564 natuur 0,8 0,2561 0,5 0, ,8 0, ,3818 schei 1,6 0,1835 1,3 0, ,3 0,3397 0,8 0,4489 biologie 1,5 0,1835 1,3 0,3858 1,4 0,3495 1,4 0,2868 economie 1,2 0,2416 1,3 0, ,4 0,1293 1,2 0,2781 management en organisatie 1 0,5772 0,9 0, ,8 0,596 0,6 0,5361 filosofie 1,4 0,2485 0,8 0, ,1 0,3037 0,6 0,5725 maatschappijwetenschappen 0,8 0,7027 1,1 0, ,1 0,5429 1,2 0,7482 kunst (algemeen) 1,4 0,6861 0,5 0, ,8 0,4764 0,2 0,4234 correlatie Correlatie : Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties & //toetswijzer.kennisnet.nl/

22

23

24

25

26

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD WAT MOET EN WAT MAG geactualiseerdee n versie d e f i n i t i e v e IN DE ONDERBOUW? Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO?

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Binnen het voortgezet onderwijs zijn er voor leerlingen die niet in staat zijn het volledige onderwijsprogramma te volgen, mogelijkheden

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs DE STAAT VAN HET ONDERWIJS De staat van het onderwijs ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS APRIL 2014 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 oor u ligt het nderwijsverslag

Nadere informatie

Huis-aan-huiskrantenonderzoek 2011

Huis-aan-huiskrantenonderzoek 2011 Huis-aan-huiskrantenonderzoek 2011 Voor: Wegener Media Door: Synovate Datum: April 2011 Project: 91536 Copyright: Synovate BV. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die u in dit document worden

Nadere informatie

FACTSHEETS MEDIO 2013. Nederland compleet. kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. www.dtz.nl www.dtz-ugl.com

FACTSHEETS MEDIO 2013. Nederland compleet. kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. www.dtz.nl www.dtz-ugl.com FACTSHEETS MEDIO compleet kantoren- en bedrijfsruimtemarkt www.dtz.nl www.dtz-ugl.com FACTSHEETS MEDIO Voorwoord Geachte lezer, Tweemaal per jaar publiceren wij Compleet, onze regionale factsheets voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 2012 tijdvak 2 Nederlands Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

k w e s t i e d e l e n

k w e s t i e d e l e n d e k w e s t i e l e e r nr 1 m i d 1 d e l e n b e l e i d otivatie docenten < (massa)maatwerk < de leermiddelmix < ict < blij errast < schoolleiding < PvE < ander taakbeleid < geld? < elo < beter le

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 2015 01 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 2 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo Naar het vmbo A De platforms beroepsvoorbereidende programma s in het vmbo hebben de krachten gebundeld in de Stichting Platforms VMBO (SPV). Voor al uw vragen

Nadere informatie

Fietsland Nederland, er liggen nog kansen

Fietsland Nederland, er liggen nog kansen Jg. 47 / Nr. 3 / 2014 Fietsland Nederland, er liggen nog kansen P. 164 Fietsland Nederland, er liggen nog kansen Jan Klinkenberg en Luca Bertolini Fietsbrug Het Groentje, onderdeel van de snelfietsroute

Nadere informatie

En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld?

En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld? En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld? Wat onderzoek kan doen voor de professionalisering van docenten Ditte Lockhorst, Ineke van den Berg, Marianne Boogaard Over deze publicaties En, heb je vandaag

Nadere informatie

Bij Bosshardt. Een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. en het Leger des Heils

Bij Bosshardt. Een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. en het Leger des Heils Bij Bosshardt Een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Leger des Heils Inhoudsopgave Inleiding Hoofdconclusie 1. Bij Bosshardt 2. De bezoekers van Bij Bosshardt 3 Eenzaamheid en sociale

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 2012 tijdvak 1 Nederlands Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Berlage of Barlaeus?

Berlage of Barlaeus? Het schoolkeuzeproces door de ogen van Amsterdamse ouders Projectnummer: 11258 In opdracht van: DMO Lotje Cohen MSc drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs drs. Jeroen Slot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij LOB. Negen voorbeelden van vo-scholen

Ouderbetrokkenheid bij LOB. Negen voorbeelden van vo-scholen Ouderbetrokkenheid bij LOB Negen voorbeelden van vo-scholen 1 Ouderbetrokkenheid bij LOB inhoudsopgave xxx Inleiding 2 Voorbeelden van scholen 3 Beroepenmarkt mét ouders, Corlaer College, Nijkerk 3 Ouders

Nadere informatie

Rekenlessen uit de praktijk

Rekenlessen uit de praktijk Rekenlessen uit de praktijk Inhoud Aanleiding en onderzoeksopzet 2 Conclusies op hoofdlijnen 3 Waarnemingen 4 Scholen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek 11 Colofon 11 Aanleiding en onderzoeksopzet

Nadere informatie

basisschoolleerlingen

basisschoolleerlingen Zwemvaardigheid van basisschoolleerlingen in de gemeente Groningen Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het

Nadere informatie

Tuberculose? Nog springlevend!

Tuberculose? Nog springlevend! Tuberculose? Nog springlevend! Tuberculose? Nog springlevend! Inhoud Tuberculose, bestaat dat nog?... 3 Wat is tuberculose?... 4 Hoe wordt tuberculose ontdekt?... 6 Tuberculose vroeger... 9 Hoe wordt tuberculose

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Normering met een vaardigheidsschaal, zoals bij Rekentoets VO en COE

Normering met een vaardigheidsschaal, zoals bij Rekentoets VO en COE Normering met een vaardigheidsschaal, zoals bij Rekentoets VO en COE December 2012 1. Doel van normering met een vaardigheidsschaal Zoals gebruikelijk bij examens, worden bij de rekentoetsen VO en de centraal

Nadere informatie

kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst

kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst Coverbeeld: Scholieren tijdens de les Tinten en Tonen in de tentoonstelling Fishing van Imi Knoebel, Gemeentemuseum Den Haag. Foto: Najib Nafid. Voorwoord

Nadere informatie