!"#$"%&'()*+,--'.%/'(%&01%'.%234#%'.%5624#-7*08,'9%

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"#$"%&'()*+,--'.%/'(%&01%'.%234#%'.%5624#-7*08,'9%"

Transcriptie

1 !"#$"%&'()*+,'.%/'(%&01%'.%234#%'.%5624#7*08,'9%!"#$%&'()%*# # Tabel 1: De gemiddelde SE en CE cijfers per locatie en de standaard deviatie per VWO vak bij eindexamen SE cijfer CE cijfer Gemiddelde Std. Deviatie Gemiddelde Std. Deviatie nederlands 68,11 2,88 60,96 2,86 latijn 67,16 5,47 63,84 8,86 grieks 69,71 6,27 67,47 9,26 frans 66,85 3,14 63,73 4,93 duits 65,99 3,27 58,64 4,75 engels 68,96 2,93 63,12 3,59 spaans 72,30 5,99 65,85 7,52 geschiedenis 67,73 3,16 61,99 4,40 aardrijks 66,81 3,07 60,80 4,20 wis 64,41 2,81 62,97 4,34 natuur 66,23 3,25 63,67 4,73 schei 65,77 3,10 64,19 4,80 biologie 66,37 2,72 64,53 3,53 economie 65,42 3,14 63,00 4,46 m_o 66,99 3,39 61,22 4,77 kunst 73,05 3,89 66,19 5,56 filosofie 70,67 3,91 68,18 6,83 mijleer 69,77 4,54 62,74 5,57 VWO gemiddeld 68,27 1,49 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011.# 62,57 2,55

2 # Tabel 2: SECE verschillen per VWO vak en locatie bij eindexamen Gemiddelde Minimum Maximum Std. Deviatie Aantal locaties duits,7352,49 2,48, nederlands,7154,43 2,35, mijleer,7027,30 3,30, kunst,6861 1,00 2,97, spaans,6447,97 2,10, aardrijks,6013,63 2,61, engels,5841,65 2,10, m_o,5772 1,13 3,06, geschiedenis,5735,98 2,01, VWO gemiddeld,5700,03 1,71, latijn,3320 1,47 4,15, frans,3122 1,09 2,08, natuur,2561 1,16 2,00, filosofie,2485 1,73 2,31, economie,2416,85 1,82, grieks,2236 2,10 3,30, biologie,1835,95 1,72, schei,1586 1,19 1,74, wis,1437,83 1,78, Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties # Tabel 3: Samenhang tussen SE, CE en SECE verschillen per VWO vak bij eindexamen Cor (SECE verschil, SE) Cor (SECE verschil, CE) Cor (SE,CE) nederlands latijn grieks frans duits engels spaans geschiedenis aardrijks wis natuur schei biologie economie m_o kunst filosofie mijleer VWO gemiddeld Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011.

3 # &'()*+,%%&0.%1',.%.00(%;(778%D+7(,F7.800E% #

4 Tabel 4: Samenhang tussen SECE verschillen van vakken per VWO locatie bij eindexamen 2010 Neder lands latijn grieks frans duits engels spaans Geschie denis Aardrijks Wis Natuur Schei Bio logie Eco nomie m_o kunst Neder lands 1 0,059 0,056 0,255 0,237 0,245 0,168 0,081 0,198 0,163 0,18 0,107 0,132 0,116 0,174 0,094 0,065 0,159 Latijn 0, ,574 0,191 0,105 0,112 0,36 0,048 0,084 0,107 0,25 0,075 0,228 0,083 0,033 0,139 0,000 0,049 Grieks 0,056 0, ,087 0,043 0,088 0,026 0,001 0,041 0,045 0,171 0,056 0,078 0,062 0,012 0,119 0,041 0,191 Frans 0,255 0,191 0, ,288 0,333 0,235 0,116 0,069 0,152 0,178 0,139 0,113 0,181 0,172 0,101 0,027 0,108 Duits 0,237 0,105 0,043 0, ,358 0,237 0,11 0,159 0,184 0,2 0,212 0,181 0,161 0,209 0,097 0,003 0,198 engels 0,245 0,112 0,088 0,333 0, ,157 0,096 0,174 0,209 0,239 0,129 0,184 0,084 0,126 0,119 0,067 0,078 spaans 0,168 0,36 0,026 0,235 0,237 0, ,037 0,023 0,21 0,123 0,008 0,139 0,217 0,164 0,002 0,111 0,165 Geschie denis 0,081 0,048 0,001 0,116 0,11 0,096 0, ,068 0,067 0,114 0,046 0,082 0,14 0,072 0,099 0,118 0,042 Aardrijks 0,198 0,084 0,041 0,069 0,159 0,174 0,023 0, ,161 0,089 0,153 0,112 0,185 0,167 0,151 0,008 0,269 Wis 0,163 0,107 0,045 0,152 0,184 0,209 0,21 0,067 0, ,249 0,228 0,217 0,242 0,187 0,077 0,111 0,295 Natuur 0,18 0,25 0,171 0,178 0,2 0,239 0,123 0,114 0,089 0, ,301 0,254 0,06 0,069 0,067 0,05 0,047 Schei 0,107 0,075 0,056 0,139 0,212 0,129 0,008 0,046 0,153 0,228 0, ,221 0,063 0,08 0,023 0,133 0,128 Biologie 0,132 0,228 0,078 0,113 0,181 0,184 0,139 0,082 0,112 0,217 0,254 0, ,151 0,186 0,064 0,137 0,203 Eco nomie 0,116 0,083 0,062 0,181 0,161 0,084 0,217 0,14 0,185 0,242 0,06 0,063 0, ,265 0,01 0,112 0,033 m_o 0,174 0,033 0,012 0,172 0,209 0,126 0,164 0,072 0,167 0,187 0,069 0,08 0,186 0, ,108 0,198 0,234 kunst 0,094 0,139 0,119 0,101 0,097 0,119 0,002 0,099 0,151 0,077 0,067 0,023 0,064 0,01 0, ,088 0,15 filosofie 0,065 0,000 0,041 0,027 0,003 0,067 0,111 0,118 0,008 0,111 0,05 0,133 0,137 0,112 0,198 0, ,145 mijleer 0,159 0,049 0,191 0,108 0,198 0,078 0,165 0,042 0,269 0,295 0,047 0,128 0,203 0,033 0,234 0,15 0,145 1 VWO gemiddeld 0,494 0,283 0,245 0,473 0,537 0,553 0,38 0,319 0,328 0,544 0,487 0,428 0,422 0,391 0,397 0,252 0,26 0,394 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011.! Filo sofie Mij leer

5 ! Tabel 5: VWO scholen met meer dan 1,0 verschil op SECE gemiddeld bij eindexamen 2010 Neder lands La tijn En gels spaans Geschie de nis Aard rijks Wis Natuur Schei Bio logie Eco nomie m_o kunst Naam plaats grieks frans duits OSG Nieuw Zuid, Hugo de Groot Rotterdam 2,13 1,49 1,95 1,65 0,60 1,62 1,19 1,49 1,70 0,12 0,53 1,82 1,75 1,60 1,71 Amadeus Lyceum Vleuten 2,35 1,00 0,64 1,48 0,99 1,35 1,28 0,59 1,76 0,23 0,58 0,16 0,92 1,68 1,37 Esloo Gravenhage 1,58 1,80 1,13 1,55 0,96 0,50 0,73 0,53 0,45 0,59 0,64 1,10 2,75 1,47 1,31 Islamitisch College Amsterdam 0,86 2,08 0,56 0,61 1,65 1,78 2,00 0,73 0,16 1,02 0,10 1,23 Baken Park Lyceum Almere 0,79 0,85 1,90 0,95 1,30 1,36 0,30 0,94 0,52 0,41 0,58 1,13 1,37 0,12 1,03 1,23 City+ College Gravenhage 1,39 2,10 0,20 1,57 1,30 0,40 0,37 0,67 1,70 1,70 0,20 1,22 Montfort College Rotterdam 0,97 1,40 0,87 1,30 0,89 1,87 0,78 0,77 0,94 0,59 1,40 1,78 1,21 Jan van Brabant College Molenstraat Helmond 1,59 1,13 1,17 1,29 1,33 0,77 1,05 0,62 1,09 1,07 0,80 0,29 0,84 1,21 Charlemage College Kerkrade 0,88 2,71 1,73 0,95 0,36 0,65 0,83 0,31 0,82 0,91 1,15 1,06 0,09 1,20 1,60 1,54 1,20 Gemeentelijke SG Schravenlant Schiedam 1,16 1,21 1,68 1,11 0,94 0,63 2,19 1,36 0,23 0,26 0,57 1,35 3,06 1,67 3,30 1,15 Maurick College, Daltonschool Vught 0,68 0,83 1,29 0,77 1,11 0,99 0,63 1,09 0,31 1,16 0,41 1,20 0,49 1,60 1,54 1,07 Hervormd Lyceum West Amsterdam 1,14 0,25 0,50 1,38 0,94 0,80 0,48 0,12 1,78 0,85 0,04 0,50 0,60 1,07 De Passie Rotterdam 0,50 0,37 2,05 1,12 0,27 1,70 0,74 1,59 1,26 0,17 0,17 1,51 0,33 2,53 1,05 Vrije School Adriaan Roland Holst Bergen Nh 1,41 0,61 1,27 0,69 0,97 1,62 0,12 1,19 1,37 0,74 0,10 0,01 1,04 Citycollege Sint Franciscus Rotterdam 1,06 1,22 1,20 0,35 2,48 1,01 1,18 1,11 0,04 0,80 0,16 0,12 0,87 0,60 0,02 1,03 RodenborchCollege Rosmalen 1,09 0,50 0,64 0,82 1,19 0,46 0,98 0,21 0,38 0,51 0,22 1,11 1,02 1,81 1,01 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties Voor een volledig overzicht van de resultaten van alle scholen zie: of Filo sofie Mij leer VWO Gemid deld

6 !! Tabel 6: VWO scholen met minder dan 0,1 SECE verschil gemiddeld bij eindexamen 2010 Neder La En Geschie de Aard rijks Wis Natuur Schei Bio Eco Filo VWO Gemid Naam plaats lands tijn grieks frans duits gels nis logie nomie m_o kunst sofie deld Commanderij College Gemert 0,07 0,60 0,67 0,07 0,08 0,44 0,16 0,65 0,30 0,47 0,42 0,05 0,78 0,40 0,09 Gymnasium Apeldoorn Apeldoorn 0,55 0,96 0,15 0,05 0,65 0,31 0,07 0,12 0,05 0,70 0,16 0,47 0,19 0,31 0,55 0,05 Scheldemond College Vlissingen 0,67 1,23 0,21 0,02 0,25 0,46 0,22 0,74 0,31 0,48 0,13 0,24 0,05 Gymnasium Haganum Gravenhage 0,25 0,88 0,01 0,03 0,15 0,52 0,12 0,16 0,51 0,37 0,05 0,31 0,09 1,00 0,50 0,04 Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt Amersfoort 0,41 0,06 0,38 0,29 0,49 0,29 0,44 0,86 0,68 0,30 0,30 0,12 0,38 0,54 0,07 0,04 Murmellius gymnasium Alkmaar 0,03 0,09 0,39 0,11 0,26 0,31 0,42 0,14 0,33 0,24 0,28 0,01 0,09 0,70 0,04 Stedelijk Gymnasium Haarlem 0,15 0,32 0,74 0,70 0,06 0,21 0,26 0,44 0,13 0,40 0,41 0,53 0,00 0,34 0,39 0,03 Vossius Gymnasium Amsterdam 1,10 0,88 0,65 0,54 0,00 0,13 0,10 0,31 0,81 0,04 0,58 0,11 0,03 1,65 0,61 0,03 Christelijk Gymnasium Utrecht 0,38 0,65 0,55 0,65 0,19 0,65 0,13 0,83 0,23 0,56 0,56 0,23 0,47 0,54 0,34 0,41 0,03 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties Voor een volledig overzicht van de resultaten van alle scholen zie: of

7 Tabel 7: De gemiddelde SE en CE cijfers per locatie en de standaard deviatie per HAVO vak bij eindexamen SE cijfer CE cijfer Gemiddelde Std. Deviatie Gemiddelde Std. Deviatie nederlands 64,5812 2, ,0107 2,56217 frans 63,8248 3, ,3614 4,48111 duits 63,9401 3, ,0998 3,65943 engels 64,8129 2, ,3768 3,18568 spaans 69,7562 9, , ,99093 geschiedenis 63,2184 2, ,7865 3,80853 aardrijks 63,1478 2, ,2856 3,93971 wis 61,3329 2, ,7201 4,23495 natuur 62,7399 3, ,0765 4,91689 schei 62,2596 3, ,4421 4,62564 biologie 63,1345 2, ,8969 3,31013 economie 62,0653 2, ,3168 4,65600 m_o 61,9601 3, ,8095 4,45579 kunst 69,3442 3, ,2180 5,18448 filosofie 67,1498 3, ,2186 5,60562 mijleer 64,5231 3, ,6011 5,81519 HAVO gemiddelde 64,3041 1, ,5939 2,14869 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties Tabel 8: SECE verschillen per HAVO vak en locatie bij eindexamen 2010 Gemiddelde Minimum Maximum Std. Deviation Aantal locaties kunst,6126 1,16 2,29, duits,4840 1,00 2,70, nederlands,4570,42 1,81, engels,3436,58 1,92, mijleer,2922 1,65 2,00, aardrijks,2862,70 1,83, HAVO gemiddeld,2710,30 1,31, filosofie,1931 1,08 1,90, frans,1463 1,70 2,10, m_o,1151 1,19 1,87, spaans,1083 1,00 1,47, natuur,0663 1,28 1,90, geschiedenis,0432 1,45 1,66, schei,0182 1,60 1,58, economie,0251 1,29 1,96, wis,0387 1,50 1,67, biologie,1762 1,24 1,30, Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011.!

8 Tabel 9: Samenhang tussen SE, CE en SECE verschillen per HAVO vak bij eindexamen 2010.! "#$%&'("'!)*$+,./0!&'1! "#$!%&'("'!)*$+,./0"'1! "#$!%&'0"'1! 2*3*$/423+! 5678! (5697! 5:89! ;$42+! 57<9! (5=>?! 3A.B+! 5>78! 5:9:! *2C*/+! 5>:7! (56:>! 5?68! +D442+! 5889! (5>>?! C*+,.*3*2.+! 576<! (5=6:! 44$3$.EF+FA23*! 5?>9! G.+FA23*! (5==<! 5?=7! 24BAA$FA23*! 5?7<! (5=69! 5???! +,*.FA23*! (5=6=! H.#/#C.*! 57>>! (5=??! *,#2#I.*! 5??=! IJ#! 57?:! (5=6<! FA2+B! 57:9! (5<89! 5:96! ;./#+#;.*! (5<8=! I.E/**$! (5<76! 5?8?! (5<:<! 5?8:! Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011.

9 Tabel 10: Samenhang tussen SECE verschillen van vakken per HAVO locatie bij eindexamen 2010 Neder lands frans duits engels spaans Geschie denis Aardrijks Wis Natuur Schei Bio logie Eco nomie m_o kunst filosofie mijleer Neder lands 1 0,068 0,112 0,158 0,201 0,185 0,222 0,21 0,126 0,139 0,155 0,259 0,196 0,178 0,132 0,11 frans 0, ,215 0,296 0,348 0,077 0,081 0,145 0,052 0,095 0,11 0,118 0,08 0,072 0,239 0,075 duits 0,112 0, ,224 0,263 0,114 0,136 0,087 0,114 0,154 0,086 0,164 0,162 0,17 0,06 0,099 engels 0,158 0,296 0, ,41 0,119 0,118 0,169 0,09 0,064 0,201 0,121 0,08 0,078 0,086 0,121 spaans 0,201 0,348 0,263 0,41 1 0,073 0,257 0,336 0,091 0,112 0,078 0,096 0,248 0,125 0,406 0,187 Geschie denis 0,185 0,077 0,114 0,119 0, ,185 0,092 0,034 0,072 0,103 0,199 0,217 0,021 0,102 0,221 Aardrijks 0,222 0,081 0,136 0,118 0,257 0, ,184 0,14 0,11 0,091 0,196 0,152 0,13 0,085 0,245 Wis 0,21 0,145 0,087 0,169 0,336 0,092 0, ,282 0,185 0,109 0,378 0,186 0,092 0,046 0,084 Natuur 0,126 0,052 0,114 0,09 0,091 0,034 0,14 0, ,328 0,179 0,277 0,094 0,02 0,141 0,17 Schei 0,139 0,095 0,154 0,064 0,112 0,072 0,11 0,185 0, ,193 0,183 0,01 0,027 0,202 0,08 biologie 0,155 0,11 0,086 0,201 0,078 0,103 0,091 0,109 0,179 0, ,084 0,116 0,072 0,106 0,093 Eco nomie 0,259 0,118 0,164 0,121 0,096 0,199 0,196 0,378 0,277 0,183 0, ,4 0,127 0,019 0,237 m_o 0,196 0,08 0,162 0,08 0,248 0,217 0,152 0,186 0,094 0,01 0,116 0,4 1 0,048 0,247 0,341 kunst 0,178 0,072 0,17 0,078 0,125 0,021 0,13 0,092 0,02 0,027 0,072 0,127 0, ,047 0,111 filosofie 0,132 0,239 0,06 0,086 0,406 0,102 0,085 0,046 0,141 0,202 0,106 0,019 0,247 0, ,121 mijleer 0,11 0,075 0,099 0,121 0,187 0,221 0,245 0,084 0,17 0,08 0,093 0,237 0,341 0,111 0,121 1 HAVO gemiddeld 0,532 0,321 0,383 0,489 0,394 0,428 0,406 0,541 0,367 0,375 0,338 0,604 0,46 0,297 0,079 0,421 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011.!

10 ! Tabel 11: HAVO scholen met meer dan 1,0 verschil op SECE gemiddeld bij eindexamen 2010 Neder Geschie Aardrijks Wis naam plaats lands frans duits engels denis Natuur Schei Bio logie Eco nomie m_o kunst Havo gemiddeld De Nieuwste School Tilburg 1,62 0,20 1,00 1,92 0,70 1,40 0,98 1,90 0,10 1,30 1,49 0,93 1,31 Islamitisch College Amsterdam 0,87 0,99 0,89 0,02 1,83 1,67 1,57 0,02 0,20 1,96 1,00 1,18 Nieuw Zuid, Hugo de Groot Rotterdam 1,81 0,49 1,25 1,14 1,04 0,52 0,52 0,43 0,95 0,32 1,34 1,87 0,62 1,15 Calvijn, Maarten Luther Rotterdam 1,00 0,50 0,00 0,40 1,00 1,90 1,80 1,11 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties Voor een volledig overzicht van de resultaten van alle scholen zie: of

11 ! Tabel 12: HAVO scholen met minder dan 0,00 SECE verschil gemiddeld bij eindexamen 2010 naam plaats Neder lands frans duits engels spaans Geschie denis Aardrijks Wis Natuur Schei Bio logie Eco nomie m_o kunst Filo sofie Mij leer HAVO gemiddeld Minkema College Woerden 0,07 0,35 0,57 0,24 0,31 0,24 0,18 0,44 0,59 0,69 0,44 0,24 0,25 0,01 Pius XCollege Bladel 0,16 0,30 0,62 0,30 0,39 0,01 0,09 0,01 0,32 0,33 0,78 0,35 0,10 0,55 0,01 Stanislascollege, Sportlaan Pijnacker 0,25 0,49 0,09 0,22 0,13 0,19 0,74 0,06 0,24 0,58 0,37 0,57 0,17 0,01 Schoonhovens College Schoonhoven 0,30 0,20 0,69 0,56 0,17 0,30 0,45 0,35 0,29 0,47 0,80 0,54 0,52 0,02 Dalton Lyceum Barendrecht 0,17 0,77 0,01 0,07 0,41 0,03 0,41 0,57 0,60 0,55 0,13 0,51 1,16 0,02 Reynaertcollege Hulst 0,33 0,04 0,33 0,45 0,12 0,32 0,85 0,98 0,53 0,18 0,23 0,74 0,45 0,03 Lyceum Schöndeln Roermond 0,33 0,13 0,27 0,05 0,69 0,01 0,17 0,36 0,65 0,04 0,10 0,33 0,72 0,88 0,72 0,03 Kaj Munk College Hoofddorp 0,13 0,11 0,17 0,27 0,12 0,18 0,31 0,15 0,65 0,87 0,39 0,50 0,03 Zwin College Oostburg 0,09 0,66 0,32 0,04 0,03 0,38 0,21 0,21 0,54 0,25 0,44 0,62 0,56 0,04 Blariacum College Venlo 0,23 0,21 0,26 0,44 0,87 0,35 0,04 0,78 0,01 0,31 0,00 0,49 0,24 0,65 0,04 Sintermeertencollege Heerlen 0,27 0,23 0,11 0,16 0,51 0,33 0,79 0,24 0,16 0,06 0,20 0,03 1,02 0,86 0,04 Groenewald Stein Lb 0,17 0,10 0,40 0,19 0,00 0,03 0,17 0,40 1,09 0,57 0,23 0,55 0,90 0,05 Pleincollege Van Maerlant Eindhoven 0,17 1,04 0,33 0,12 0,39 0,28 0,96 0,32 0,14 0,22 0,75 0,15 0,98 0,05 St. Bonifatiuscollege Utrecht 0,47 0,32 0,04 0,23 0,16 0,16 0,25 0,19 0,23 0,31 0,28 0,12 0,05 0,94 0,05 Onze Lieve Vrouwelyceum Breda 0,02 0,25 0,30 0,06 0,37 0,61 0,52 0,01 0,39 0,40 0,13 0,18 0,41 0,10 0,07 Liemers College, Heerenmäten Zevenaar 0,02 0,43 0,02 0,28 0,49 0,27 0,14 0,43 0,23 0,11 0,26 0,19 0,15 0,07 Dollard College Hommesplein Winschoten 0,16 0,44 0,34 0,15 0,18 0,33 0,37 0,17 0,30 0,35 0,27 0,12 0,76 0,40 0,07 CSG Willem van Oranje OudBeijerland 0,22 0,55 0,16 0,05 0,23 0,60 0,07 0,03 0,40 0,51 0,48 0,06 0,68 0,28 0,07 Novalis College Eindhoven 0,34 0,91 0,76 0,58 0,27 0,04 0,33 1,43 0,35 0,45 0,02 1,03 0,08 Twents Carmel College,Lyceumstraat Oldenzaal 0,20 0,20 0,35 0,07 0,08 0,37 0,39 0,25 0,56 0,33 0,58 0,26 0,11 0,09 De Amersfoortse Berg Amersfoort 0,40 1,33 0,10 0,55 1,16 0,01 0,08 0,06 0,00 0,77 0,96 0,19 0,80 0,09 Corlaer College Nijkerk Gld 0,21 0,16 0,24 0,06 0,16 0,07 0,78 0,65 0,55 0,36 0,85 0,27 0,89 0,04 0,10 De Borgen Lindenborg Leek 0,08 0,31 0,16 0,06 0,45 0,12 0,45 0,46 0,38 0,75 0,49 0,32 0,66 0,10 Mgr. Frencken College Oosterhout Nb 0,02 0,09 0,13 0,05 0,23 0,04 0,78 0,31 0,34 0,41 0,83 0,27 0,26 0,47 0,12 CSG Het Farelcollege Ridderkerk 0,07 0,19 0,03 0,53 0,37 0,21 0,27 0,19 0,91 0,21 0,48 0,38 1,00 0,12 Christelijk Lyceum Veenendaal 0,58 0,64 0,24 0,18 0,05 0,08 0,48 0,10 0,08 0,60 0,54 0,02 0,38 0,90 0,12 't Atrium Amersfoort 0,15 0,45 0,60 0,10 0,47 0,40 0,44 0,17 0,92 0,95 0,33 0,67 0,60 0,13 Esprit scholengroep, Cartesius Amsterdam 0,17 0,01 0,30 0,55 1,00 0,95 0,39 0,46 0,28 0,07 0,41 0,84 0,30 1,40 0,23 0,14 CSG De Lage Waard Papendrecht 0,03 0,48 0,00 0,19 0,43 0,01 0,99 0,48 0,20 0,70 0,21 0,09 0,54 0,18

12 Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn 0,21 0,15 0,38 0,17 0,17 0,03 1,09 0,55 0,49 0,08 0,86 0,40 0,05 0,19 Dongemond College Raamsdonksveer 0,10 0,16 0,45 0,28 0,54 0,13 0,28 0,20 0,05 0,59 0,83 0,14 0,37 0,21 Joodse SG Maimonides Amsterdam 0,31 0,83 0,70 0,26 1,45 0,54 0,23 0,40 1,40 1,10 0,49 0,03 1,30 0,23 I.S.W., Hoogeland Naaldwijk 0,00 0,49 0,14 0,00 0,72 0,17 0,17 0,62 1,17 0,32 0,54 0,25 1,74 0,23 Staring College Lochem 0,79 0,15 0,17 0,15 0,28 0,28 0,99 0,56 0,74 0,37 0,51 0,40 0,04 0,24 Wolfert Lyceum Bergschenhoek 0,27 1,70 0,45 0,36 0,77 0,10 1,03 0,07 0,09 0,24 CSG Comenius, Achter de Hoven Leeuwarden 0,28 0,22 0,53 0,02 0,26 0,33 0,84 1,28 0,46 0,43 0,68 0,76 0,28 0,04 0,63 0,30 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties Voor een volledig overzicht van de resultaten van alle scholen zie: of Nederlands 0,45 Natuur 0.40 frans 0,41 Schei 0,41 duits 0,47 biologie 0,29 engels 0,46 Economie 0,34 spaans 0,37 m_o 0,41 Geschiedenis 0,32 kunst 0,48 Aardrijks 0,34 filosofie 0,44 Wis 0,50 mijleer 0,47 VWO/HAVO Gemiddeld 0,59 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011.!!

13 Tabel 14: Samenhang tussen de onderlinge verschillen in CE en SE cijfers binnen een VWO of HAVO locatie, het SE_CE verschil en de gemiddelden van SE en CE per locatie VWO verschillen tussen ce cijfers binnen locatie SECE verschil Gemiddeld SE Gemiddeld CE verschillen tussen se cijfers binnen 0,54 0,13 0,17 0,02 locatie verschillen tussen ce cijfers binnen 1 0,12 0,09 0,06 locatie HAVO verschillen tussen se cijfers binnen 0,49 0,29 0,09 0,24 locatie verschillen tussen ce cijfers binnen locatie 1 0,23 0,14 0,14 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties Tabel 15: SECE verschillen per zeldzame VWO of HAVO vak en locatie bij eindexamen VWO Gemiddelde Minimum Maximum Std. Deviatie Aantal lokaties fries 1,0049,46 1,70, russisch,2400,66,50, turks,6056 1,76,50, arabisch,5414,93,12, HAVO fries,1875,80,80, russisch,2560 1,21,70 1, turks,2560 1,21,70 1, arabisch,1036,14,06, Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011

14 Tabel 16: berekening van totaal examensucces van VWO school Onderdelen van totaal examensucces score gewichten Gemiddeld se,69 Gemiddeld ce,85 Onvertraagd behalen van VWO diploma,78 Slagingspercentage VWO examen,87 Bron: eigen berekening (factoranalyse) inspectiedata, Trouw schoolprestaties Tabel 17: Berekening samenhang afwijking van VWO advies in 2007 (derde klas) en totaal examensucces in 2010; residue is toegevoegde waarde van VWO school bij examensucces in 2010 ongestandaardiseerde coefficient Constante,842 Mate van afwijking van VWO advies 2,265 Bron: eigen berekening (regressieanalyse) inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011 Tabel 18: Samenhang toegevoegde waarde van VWO school bij examensucces en SECE verschil, de gemiddelden voor CE en SE en het totaal examensucces. SECE verschil Gemiddeld SE Gemiddeld CE Totaal examensucces Toegevoegde waarde school bij examensucces,40,71,75,92 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2011

15 Tabel 19: SECE verschillen per VWO vak en locatie bij eindexamen Gemiddelde Minimum Maximum Std. Deviatie Aantal locaties duits,8499,48 3,20, latijn,7235 1,27 4,35, geschiedenis,5977,76 2,03, filosofie,5838,87 3,60, mijleer,5673,98 2,90, spaans,5551,80 2,02, engels,5418,79 1,79, frans,4898 1,10 4,00, nederlands,4764,86 3,02, aardrijks,4668,81 3,00, m_o,4568 1,33 3,70, natuur,4398 1,00 2,73, kunst,4325,93 1,85, grieks,3857 1,50 4,53, schei,3255 1,16 2,18, wis,2830,93 2,03, biologie,2809,77 1,70, economie,0680 1,64 1,84, Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2010.

16 Tabel 20: SECE verschillen per VWO vak en locatie bij eindexamen Gemiddelde Minimum Maximum Std. Deviatie Aantal locaties latijn,9531 1,25 3,23, spaans,8419 1,40 2,74, duits,8270,63 3,34, engels,7428,14 2,85, grieks,6352 1,60 3,10, m_o,5960 1,02 2,81, geschiedenis,5896,69 2,03, nederlands,5522,65 1,63, mijleer,5429,57 2,40, kunst,4764 1,21 2,26, frans,3971 2,07 2,39, aardrijks,3824 1,43 2,90, biologie,3495 2,25 2,10, schei,3397 1,80 2,64, filosofie,3037 1,18 2,63, natuur,2448 2,40 2,40, wis,2427 1,41 1,55, economie,1293 1,24 1,92, Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2009.!!

17 Tabel 21: SECE verschillen per VWO vak en locatie bij eindexamen Gemiddelde Minimum Maximum Std. Deviatie Aantal locaties latijn,8444,95 3,55, duits,8069 1,15 2,90, mijleer,7482,31 2,20, engels,7276,29 2,74, spaans,6879 1,26 2,93, filosofie,5725 1,00 2,68, nederlands,5580,51 2,18, geschiedenis,5480,86 2,43, m_o,5361 2,60 4,00, grieks,5261 2,00 3,54, aardrijks,5174,77 2,44, schei,4489 1,08 3,20, kunst,4234,73 1,90, frans,4217 1,75 2,78, natuur,3818 1,29 2,70, biologie,2868,84 2,80, economie,2781,95 2,55, wis,2564 1,06 2,93, Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2009.

18 Tabel 22: SECE verschillen per VWO vak en locatie bij eindexamen Gemiddelde Minimum Maximum Std. Deviatie Aantal locaties latijn 1,1081 1,37 3,54, geschiedenis,6145,69 2,46, grieks,5999 1,50 4,00, filosofie,5916,89 3,00, Nederlands,5468,69 2,60, mijleer,5400,27 1,68, aardrijks,5390,90 2,13, kunst,5016,71 1,95, natuur,4719,92 2,36, duits,4490 2,15 3,60, m_o,4091 1,40 3,40, wis,3413,88 2,45, biologie,3264,96 2,20, spaans,3174 2,70 2,73 1, engels,3119,79 2,13, economie,3039,92 2,13, schei,2832 1,09 2,10, frans,1803 1,94 3,44, Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2009.

19 Tabel 23: SECE verschillen per VWO vak en locatie bij eindexamen Gemiddelde Minimum Maximum Std. Deviatie Aantal locaties latijn,9024,98 4,11, nederlands,6298,40 1,73, aardrijks,6035,80 2,40, geschiedenis,5881,95 1,94, mijleer,5764,85 2,43, grieks,5463 1,67 3,70, m_o,5045 1,02 2,89, kunst,4432,70 1,84, duits,4116 1,34 2,62, spaans,4042 2,20 2,80 1, engels,3878,60 1,94, economie,3861 1,01 2,60, filosofie,3589 1,32 2,99, schei,3286 1,28 3,24, wis,2575 1,14 2,50, natuur,2135 1,48 2,95, frans,1724 2,61 2,37, biologie,1693 1,02 1,85, Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties 2009.

20 examen 2010 examen 2009 examen 2008 examen 2007 examen 2006 examen 2005 examen ,545,434,355,327,278 examen 2009,545 1,637,503,485,380 examen 2008,434,637 1,566,573,399 examen 2007,355,503,566 1,514,464 examen 2006,327,485,573,514 1,486 examen 2005,278,380,399,464,486 1 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties examen 2010 examen 2009 examen 2008 examen 2007 examen 2006 examen 2005 examen ,587,521,436,385,336 examen 2009,587 1,690,593,515,480 examen 2008,521,690 1,668,605,606 examen 2007,436,593,668 1,699,620 examen 2006,385,515,605,699 1,696 examen 2005,336,480,606,620,696 1 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties examen 2010 examen 2009 examen 2008 examen 2007 examen 2006 examen 2005 examen ,480,366,330,320,297 examen 2009,480 1,686,576,531,463 examen 2008,366,686 1,627,591,469 examen 2007,330,576,627 1,719,598 examen 2006,320,531,591,719 1,674 examen 2005,297,463,469,598,674 1 Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties

21 Tabel 27: Normeringsnormen en gemiddeld SECE verschil voor VWO vakken tussen 2007 en 2010! Normering SE_CE verschil Normering SE_CE verschil Normering SE_CE verschil Normering SE_CE verschil Nederlands 0 0,7154 1,1 0, ,4 0,5522 0,9 0,558 Latijn 0,9 0, , ,7 0,9531 1,7 0,8444 Grieks 0,8 0,2236 1,2 0, ,1 0,6352 1,4 0,5261 Frans 0,7 0,3122 0,3 0, ,6 0,3971 0,6 0,4217 Duits 0,7 0,7352 0,8 0,5313 0,3 0, ,8069 Engels 1,1 0,5841 1,1 0, ,5 0,7428 0,1 0,7276 Spaans 0,3 0, , ,4 0,8419 0,1 0,6879 geschiedenis 0,1 0,5735 0,3 0, ,7 0,5896 0,9 0,548 aardrijks 0,5 0,6013 1,1 0, ,9 0,3824 1,2 0,5174 wis A 0,87 0, , ,71 0,2427 0,8 0,2564 natuur 0,8 0,2561 0,5 0, ,8 0, ,3818 schei 1,6 0,1835 1,3 0, ,3 0,3397 0,8 0,4489 biologie 1,5 0,1835 1,3 0,3858 1,4 0,3495 1,4 0,2868 economie 1,2 0,2416 1,3 0, ,4 0,1293 1,2 0,2781 management en organisatie 1 0,5772 0,9 0, ,8 0,596 0,6 0,5361 filosofie 1,4 0,2485 0,8 0, ,1 0,3037 0,6 0,5725 maatschappijwetenschappen 0,8 0,7027 1,1 0, ,1 0,5429 1,2 0,7482 kunst (algemeen) 1,4 0,6861 0,5 0, ,8 0,4764 0,2 0,4234 correlatie Correlatie : Bron: eigen berekening inspectiedata, Trouw schoolprestaties & //toetswijzer.kennisnet.nl/

22

23

24

25

26

Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO)

Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO) Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO) Schoolnaam Plaats Score VMBO 1 1. Jc Pleysierschool Afd. Westerbeek College 's-gravenhage 77.9 2. Beatrix College Tilburg 77.6 2.

Nadere informatie

1. Unie Noord, Havo voor Muziek en Dans Rotterdam. 2. Karel de Grote College Nijmegen. 3. Stichtse Vrije School Zeist Zeist. 4. Reynaertcollege Hulst

1. Unie Noord, Havo voor Muziek en Dans Rotterdam. 2. Karel de Grote College Nijmegen. 3. Stichtse Vrije School Zeist Zeist. 4. Reynaertcollege Hulst Vwo met meeste toegevoegde waarde 1. Zwin College Oostburg 2. Metameer Stevensbeekseweg Stevensbeek 3. Almere College hoofdvestiging Kampen Kampen 4.!mpulse Kollum Kollum 5. het Calvijn College Goes 6.

Nadere informatie

Barendrecht en. Dr. Schaepmanschool

Barendrecht en. Dr. Schaepmanschool naam plaats schoolsoort Basisonderwijs De Rank Almelo Speciaal basisonderwijs SBO Michaelschool Amersfoort Speciaal basisonderwijs Kolom SBO Zuid, Meander Amsterdam Speciaal basisonderwijs SBO De Prinsenhof

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Sociale herkomst en kwaliteit van VO scholen

Sociale herkomst en kwaliteit van VO scholen Sociale herkomst en kwaliteit van VO scholen J. Dronkers Hoogleraar onderwijssociologie Universiteit Maastricht E- mail: j.dronkers@maastrichtuniversity.nl Homepage: http://apps.eui.eu/personal/dronkers/

Nadere informatie

RMC Regio 29 Rijnmond. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 29 Rijnmond. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 29 Rijnmond RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 29 : Rijnmond Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Vwo Nederlands 12 5 2014 23 5 2014 5 Vwo Fries 26 5 2014 30 5 2014 alle Vwo Latijn 23 5 2014 30 5 2014 5 Vwo Grieks 20 5 2014 30 5 2014 5 Vwo Frans 21 5

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld:

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld: (oud, maar hier en daar nuttig) Studielasttabellen Studielast is een nieuw begrip in de bovenbouw van havo en vwo. Het staat voor de gemiddelde tijd die de gemiddelde leerling aan schoolwerk besteedt.

Nadere informatie

SchoolVenster. Het Stedelijk Lyceum, locatie Zuid Tiemeister 20 7541WG ENSCHEDE. Datum: 18 maart 2015 Bron: Vensters VO Schoolcode : 41804-00AH-007

SchoolVenster. Het Stedelijk Lyceum, locatie Zuid Tiemeister 20 7541WG ENSCHEDE. Datum: 18 maart 2015 Bron: Vensters VO Schoolcode : 41804-00AH-007 SchoolVenster Het Stedelijk Lyceum, locatie Zuid Tiemeister 20 7541WG ENSCHEDE Datum: 18 maart 2015 Bron: Vensters VO Schoolcode : 41804-00AH-007 Algemeen Profiel van de school Toelichting van de school

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1 Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 30 oktober 2015 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 1 week 10 Deze week topactiviteiten voor klas 1,

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

!"#$%$&'$#&((#')$$#'*+,-"'"$'.#+/0$&'12'3$'4(,"1#$&'3+$'5$+3$&'"1"'(,-"$#65+/%$&3$'

!#$%$&'$#&((#')$$#'*+,-'$'.#+/0$&'12'3$'4(,1#$&'3+$'5$+3$&'1'(,-$#65+/%$&3$' !"#$%$&'$#&((#')$$#'*+,-"'"$'.#+/0$&'12'3$'4(,"1#$&'3+$'5$+3$&'"1"'(,-"$#65+/%$&3$' Schoolexamen - centraal schriftelijk Vmbo % geslaagde leerlingen Vmbo Schoolexamen - centraal schriftelijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4816 27 februari 2013 Regeling van het College voor Examens van 12 februari 2013, nummer Cve-13.00546 houdende wijziging

Nadere informatie

Jac. P. Thijssecollege Joodse Scholengemeenschap Maimonides. Friesland: Leeuwarden: 24 januari 2008 Burgemeester Walda Scholengemeenschap

Jac. P. Thijssecollege Joodse Scholengemeenschap Maimonides. Friesland: Leeuwarden: 24 januari 2008 Burgemeester Walda Scholengemeenschap DEELNEMENDE SCHOLEN OWNHL 07-08 SCHOOL Overijssel: Zwolle: 17 januari 2008 Carmel College Salland CSG Het Noordik Pius X College Osg hengelo Bataafse Kamp Sg. St.-Canisius RSG Tromp Meesters Greijdanus

Nadere informatie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bv beeldende vorming Nee

Nadere informatie

Referentielijst M3V Adviespartners MAART 2014

Referentielijst M3V Adviespartners MAART 2014 Referentielijst M3V Adviespartners MAART 014 Onderwijs & huisvesting Voortgezet en hoger onderwijs Den Haag: Zandvliet College: ontwikkeling huisvestingsconcept en ruimtelijk PvE voor de nieuwbouw. Opdrachtgever:

Nadere informatie

18 apr. Werkweek Praag voor A5 Voorbereiding gymnasiumfestival voor G2-3-4-5 19 apr. Werkweek Praag voor A5. 19.30 uur gymnasiumfestival

18 apr. Werkweek Praag voor A5 Voorbereiding gymnasiumfestival voor G2-3-4-5 19 apr. Werkweek Praag voor A5. 19.30 uur gymnasiumfestival Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 4 april 2016 (2) Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 2 week 10 Deze week voorbereiding examen voor H5

Nadere informatie

TROUW!SCHOOLPRESTATIES!2011

TROUW!SCHOOLPRESTATIES!2011 Stan van Alphen Jaap Dronkers TROUWSCHOOLPRESTATIES2011 Eenminimumstandaardinhetonderwijs Inhetonderwijswordenminimumeisenaandeprestatiesvanleerlingengesteldendieworden middels tests en examens gemeten.

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 30 : Zuid-Holland-Zuid Dit document

Nadere informatie

Inleiding. Door deze lijst openbaar te maken, reken ik erop dat nog meer scholen de gedragscode zullen toepassen!

Inleiding. Door deze lijst openbaar te maken, reken ik erop dat nog meer scholen de gedragscode zullen toepassen! Inleiding Het doet me veel plezier dat ik hier op deze site de witte lijst kan publiceren die door de VO-raad beschikbaar is gesteld. Op deze lijst staan alle VO-scholen die de gedragscode schoolkosten

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1 Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 24 augustus 2015 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 1 week 1 35 24 aug Roostervrije dag leerlingen m.u.v.

Nadere informatie

Mannen Senioren Baan Officieel

Mannen Senioren Baan Officieel Bijgewerkt tot en met 31-12-2015 Mannen Senioren Baan Officieel 100 meter 11.2 sec Wim van Rijn Arnhem 31-05-82 200 meter 22.6 sec John van Sprundel Vught 14-08-88 400 meter 50.00 sec et John van Sprundel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10093 29 februari 2016 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 februari 2016, nummer CvTE- 16.00018 houdende

Nadere informatie

Naam/Locatie school. Avicenna College 350 geen geen nee

Naam/Locatie school. Avicenna College 350 geen geen nee Naam/Locatie school Aantal plaatsen Voorrangsregel 1 Voorangsregel 2 School met een bijzondere inrichting? Accent Praktijkonderwijs Centrum 45 Accent Delfshaven 64 Accent Hoogvliet onbeperkt Avicenna College

Nadere informatie

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage Gebruikte afkortingen V = vwo H = havo VH = vwo/havo OGA = Oudenbosch gymnasium atheneum OH = Oudenbosch havo OM = Oudenbosch mavo BGL = beroepsgerichte leerwegen BB = basis beroepsgerichte leerweg KB

Nadere informatie

Witte lijst gedragscode schoolkosten versie 11 januari 2007

Witte lijst gedragscode schoolkosten versie 11 januari 2007 Witte lijst gedragscode schoolkosten versie 11 januari 2007 School Plaats 1 Chr. College Schaersvoorde Aalten 2 Petrus Canisius College ALKMAAR 3 OSG Willem Blaeu Alkmaar 4 Stedelijk Dalton College Alkmaar

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters VO

Voortijdige schoolverlaters VO Voortijdige schoolverlaters VO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 23 Kop van Noord Holland 20090216_023_VO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier A Persoonlijke gegevens voorletters voornaam geboortedatum achternaam geslacht 0 man 0 vrouw e-mailadres telefoonnummer(s) studentnummer Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor toetsen en examens;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor toetsen en examens; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5302 26 februari 2015 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00619 houdende

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek VO

Medewerkersonderzoek VO Medewerkersonderzoek VO waarmee wij uw school verder helpen! Hoe tevreden, betrokken en gemotiveerd zijn uw medewerkers? Hoe scoren uw school, afdelingen en teams in vergelijking met de landelijke VO-cijfers?

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44367 9 december 2015 Voorlichtingspublicatie Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet

Nadere informatie

Wiskunde B GETAL EN RUIMTE HAVO B DEEL 1 wb h4 9789011098718

Wiskunde B GETAL EN RUIMTE HAVO B DEEL 1 wb h4 9789011098718 HAVO4 Schrijf je naam op de sticker in de binnenzijde van het () boek. boeken moeten aan het einde van schooljaar weer ingeleverd worden Extra stickers zijn te verkrijgen bij de receptie van de school

Nadere informatie

Gebruikersrapportage www.bekijkjetoekomstnu.nl

Gebruikersrapportage www.bekijkjetoekomstnu.nl BJTN stats Gebruikersrapportage www.bekijkjetoekomstnu.nl periode: 01-07-2012 t/m 30-09-2012 1 van 19 25-09-12 14:02 2 van 19 25-09-12 14:02 Introductie Waarom deze statistieken en voor wie Om inzicht

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Schoolexamencijfers voor scholen: van slecht naar excellent; editie 2013. Jaap Dronkers, Mark Levels en Roxanne Korthals Universiteit van Maastricht

Schoolexamencijfers voor scholen: van slecht naar excellent; editie 2013. Jaap Dronkers, Mark Levels en Roxanne Korthals Universiteit van Maastricht Schoolexamens voor scholen: van slecht naar excellent; editie 2013. Jaap Dronkers, Mark Levels en Roxanne Korthals Universiteit van Maastricht Versie: 14 december 2013 Inleiding De vaststelling van het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12762 25 juni 2012 Regeling van het College voor examens van 17 april 2012, nr. Cve-12.00736, houdende vaststelling van

Nadere informatie

Centrale examens van de eindexamens vwo, havo, mavo en vbo en van de schriftelijke examens van de staatsexamens vwo, havo, mavo in het jaar 2000

Centrale examens van de eindexamens vwo, havo, mavo en vbo en van de schriftelijke examens van de staatsexamens vwo, havo, mavo in het jaar 2000 CEVO-mededelingen Bestemd voor: scholen voor: c vwo, havo, mavo en vbo; c vso; c vhbo; c vavo; c de voorzitter van de staatsexamenscommissies vwo/ havo en mavo. a. het eerste tijdvak begint op 17 mei in

Nadere informatie

VO-scholen waar de plaatsing voorafgaande en daarmee buiten de matching plaatsvindt

VO-scholen waar de plaatsing voorafgaande en daarmee buiten de matching plaatsvindt VO-scholen waar de plaatsing voorafgaande en daarmee buiten de matching plaatsvindt Scholen die plaats bieden aan basisschoolleerlingen met het advies Kopklas: IJburg College 2 Pieter Nieuwland College

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2014-2015. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012 Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden - Spirityou, januari . Inleiding.. Doorstromers naar het mbo In het schooljaar - in de regio Haaglanden zijn 9 leerlingen doorgestroomd naar het mbo. Uit

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25357 19 augustus 2015 Regeling van het College voor toetsen en examens van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719, houdende

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13957 29 mei 2013 Regeling van het College voor examens van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219, houdende vaststelling

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

Datum 12 juni 2012 Betreft Normering 2012 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken

Datum 12 juni 2012 Betreft Normering 2012 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen; de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma vmbo

Nadere informatie

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v.

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Herkomst: ES Alkmaar Amersfoort Filmhuis Alkmaar midden zaal Lieve Vrouw 1 Grachtzaal Amsterdam Cinecenter Zaal 2 Amsterdam EYE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21734 2 december 2011 Regeling van het College voor examens van 19 april 2011, nr. Cve-11.00404, houdende vaststelling

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo Plaats : Bergen op Zoom BRIN-nummer : 30DJ Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Documentnummer : 3046690

Nadere informatie

Sheet1. Page 1. De StudieKeuzeKrant verspreidingslijst 220 locaties DRENTHE 10 FLEVOLAND 11 FRIESLAND 23

Sheet1. Page 1. De StudieKeuzeKrant verspreidingslijst 220 locaties DRENTHE 10 FLEVOLAND 11 FRIESLAND 23 De StudieKeuzeKrant verspreidingslijst 220 locaties DRENTHE 10 CS Vincent van Gogh Dr. Nassau College De Nieuwe Veste Carmelcollege Emmen Esdal College Hondsrug College SG Wolfsbos Roelof van Echten College

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Mike Hoffmann. Samenvatting. Ervaring. Ambitieuze en passievolle docent geschiedenis zoekt onderwijsgerelateerde uitdaging mikehoffmann@live.

Mike Hoffmann. Samenvatting. Ervaring. Ambitieuze en passievolle docent geschiedenis zoekt onderwijsgerelateerde uitdaging mikehoffmann@live. Mike Hoffmann Ambitieuze en passievolle docent geschiedenis zoekt onderwijsgerelateerde uitdaging mikehoffmann@live.nl Samenvatting Ik ben een creatieve, leuke en gedreven docent met een sterke drive en

Nadere informatie

INFO BULLETIN. nr.27 februari 2012

INFO BULLETIN. nr.27 februari 2012 INFO BULLETIN nr.27 februari 2012 Terugblik op Week van de Procestechniek 2012 (evaluatiegegevens) Officiële ingebruikname Proceslab op t R@velijn te Steenbergen Terugblik op de Week van de Procestechniek

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

Imago-onderzoek VO. waarmee wij uw school verder helpen! Schooljaar 2015-2016. Wat is de concurrentiepositie van uw school?

Imago-onderzoek VO. waarmee wij uw school verder helpen! Schooljaar 2015-2016. Wat is de concurrentiepositie van uw school? Imago-onderzoek VO waarmee wij uw school verder helpen! Wat is de concurrentiepositie van uw school? Waarom kiezen leerlingen van groep 8 wel of juist niet voor uw school? Schooljaar 2015-2016 Wat is het

Nadere informatie

Verjaardagen: week 18, 2015. Allen van harte gefeliciteerd!! Agenda voor de komende weken:

Verjaardagen: week 18, 2015. Allen van harte gefeliciteerd!! Agenda voor de komende weken: week 18, 2015. Verjaardagen: H4D Nienke Heezius 27/04 H5C Mels Teunissen 27/04 H4A Lynn Verschuuren 27/04 V6A Jojanneke Buijnsters 28/04 H4B Veerle Coester 28/04 V4B Cas Koole 28/04 V6D Dennis Linders

Nadere informatie

BEVORDERNORMEN B1 juni 12

BEVORDERNORMEN B1 juni 12 BEVORDERNORMEN B1 juni 12 Gebaseerd op eindrapportcijfers (weging 1 e rapport 1x en 2 e en e rapport 2x) Totaal aantal punten Aantal tekortpunten Aantal punten voor Je gaat over naar van de 9 *) Nederlands,

Nadere informatie

Eindexamens 2015. De data en eisen

Eindexamens 2015. De data en eisen Eindexamens 2015 De data en eisen Maart 2015 Toetsperiode 2 Rekentoets 16 20 maart Vanaf 17 maart Examenkrant is in maart uitgedeeld aan alle leerlingen / www.mijneindexamen.nl voor een digitaal overzicht

Nadere informatie

naam_opleidingsinstituut plaats tel_nr

naam_opleidingsinstituut plaats tel_nr naam_opleidingsinstituut plaats tel_nr Agrilog WOUTERSWOUDE 06 142 553 66 Agrilog WOUTERSWOUDE 06 142 553 66 Atim Europe B.V. NIEUWEGEIN (030) 600 50 80 Atim Europe B.V. NIEUWEGEIN (030) 600 50 80 Auto-

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

onderbouw beroepsgerichte unit

onderbouw beroepsgerichte unit leergebied vakken afk. BG1 BG1 BG1 BG2 BG2 BG2 lwoo tto lwoo tto Moderne vreemde talen Engels EN 3 3 5 3 3 5 Nederlands NE 4 4 4 4 4 4 Mens & Maatschapppij (MM) onderbouw beroepsgerichte unit aardrijkskunde

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 30BT Onderzoek uitgevoerd op : 9 november 2010 Conceptrapport verzonden op : 20

Nadere informatie

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen Rapportage TOA Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014 Algemene bevindingen 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Resultaten in de regio Den Haag... 4 1.1 Overzicht toetsafnames... 4 1.2

Nadere informatie

4 atheneum ak De geo bb vwo leeropdrachtenboek Arm en Rijk 9789006436303

4 atheneum ak De geo bb vwo leeropdrachtenboek Arm en Rijk 9789006436303 4 atheneum ak De geo bb vwo leeropdrachtenboek Arm en Rijk 9789006436303 4 atheneum ak De geo bb vwo leeropdrachtenboek Klimaatvraagstukken 9789006436464 4 atheneum biol Biologie voor jou (5 ed.) leeropdrachtenboek

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO?

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Binnen het voortgezet onderwijs zijn er voor leerlingen die niet in staat zijn het volledige onderwijsprogramma te volgen, mogelijkheden

Nadere informatie

Te verwachten kosten voor schooljaar 2013-2014

Te verwachten kosten voor schooljaar 2013-2014 Te verwachten kosten voor schooljaar 2013-2014 klas 1 introductie excursie safaripark klas 1 april 12.00 lichamelijke opvoeding sportkleding augustus 22.00 borgsom sleutel kluisje augustus 10.00 schoolagenda

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Het profiel I II Het gemeenschappelijk deel Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel De samenstelling van het vakkenpakket. I: Het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 1 Examenreglement staatsexamens vwo-havo-vmbo 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 1 Examenreglement staatsexamens vwo-havo-vmbo 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16226 7 augustus 2012 Regeling van het College voor Examens van 19 juni 2012, nr. CvE-12.01407, houdende vaststelling

Nadere informatie

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 KEUZE IN KLAS 3 Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 VMBO 4 leerwegen: 1. Basisberoepsgerichte leerweg 2. Kaderberoepsgerichte leerweg 3. Gemengde leerweg 4. Theoretische leerweg VMBO op

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Data open dagen en informatie over Voortgezet onderwijs voor slimme kinderen in de regio Utrecht - Utrecht Zuid

Data open dagen en informatie over Voortgezet onderwijs voor slimme kinderen in de regio Utrecht - Utrecht Zuid samengesteld door Arwen Kronemeijer www.sterkbegaafd.nl onder voorbehoud van wijzigingen en (druk)fouten Data open dagen en informatie over Voortgezet onderwijs voor slimme kinderen in de regio Utrecht

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Erasmus Lyceum Eindhoven WVO afdeling mavo, havo, vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Erasmus Lyceum Eindhoven WVO afdeling mavo, havo, vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Erasmus Lyceum Eindhoven WVO afdeling mavo, havo, vwo Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 30DV Onderzoek uitgevoerd op : 7 december 2010 Documentnummer : 3047730

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van..., nr. WJZ/ 2005/ xxxx (3803), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van..., nr. WJZ/ 2005/ xxxx (3803), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Besluit van houdende wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit W.V.O., het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., en het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 in verband met wijziging

Nadere informatie