De staat van de journalistiek:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De staat van de journalistiek:"

Transcriptie

1 De staat van de journalistiek: Wie wordt waakhond in de toekomst? door Hans Laroes Dat het niet goed genoeg gaat met de journalistiek, vooral in de regio, is bekend. En dan? Gaan we zitten wachten tot de laatste journalist het licht uitdoet en de laatste uitgever z n drukpers stil zet en laat verroesten? Gods water over Gods akker? 1 Yournalism

2 Z ijn het alleen journalisten die bedrukt en somber door het leven gaan, nu? Zijn wij de gaslichtaanstekers van de huidige tijd die voor de elektriciteit aan de kant moeten en nog tegenstribbelen in een langgerekte doodstrijd? Want tegelijkertijd is dít ook waar: het is een prachtige tijd, vol innovatie, waarin iemand met een twitteraccount sneller brekend nieuws kan maken dan de grote journalistieke organisaties. Totale democratisering van wat nieuws is. Een tijd ook waarin grote hoeveelheden informatie permanent toegankelijk zijn, voor iedereen, zonder tussenkomst van wie dan ook. Dit verhaal is mogelijk gemaakt door de donateurs van Yournalism en is onderdeel van het grotere onderzoeksproject Wat is de staat van de Nederlandse journalistiek?, dat van start ging na een succesvolle crowdfunding- en crowdsourcingcampagne op het nieuwe journalistieke platform Yournalism. Op zaterdag 21 februari 2015 verscheen een ander deel van dit onderzoek in VONK, de zaterdagbijlage van de Volkskrant. Tientallen donateurs op Yournalism brachten meer dan 3000 bij elkaar en voorzagen onderzoeksjournalist Hans Laroes van vele tips en informatie. Tien jaar geleden, constateerde de BBC onlangs, was er één mobiel apparaat op iedere 10 mensen. Sinds kort zijn de mobiele apparaten in de meerderheid. Rond 2020 zijn er tien mobieltjes (welke vorm ze dan ook hebben), per individu. Veel meer mensen dan nu zullen altijd aangesloten zijn en nieuws volgen op hun horloge, hun koffiebeker, autoruit, of een gepersonaliseerd schermpje in trein of bus. (De andere kant: misschien worden die alles ontsluitende mobiele toepassingen alleen nog maar gebruikt om massaal via Facebook naar windsurfende katten te kijken ). De mensen met hun mobieltjes consumeren niet alleen, maar delen, verspreiden, becommentariëren, scheppen nieuwe verhaallijnen en beïnvloeden zo aanbod en journalistieke keuzes. In hun netwerken wordt nieuws gemaakt, aangescherpt, veranderd, weggegooid worden nieuwe hoofdstukken en verhalen gecreëerd. In ieder geval is er een grote verschuiving gaande. Het is de gebruiker die nu al, maar straks in nog veel sterkere mate, bepaalt wanneer hij of zij met nieuws geconfronteerd wil worden, en wat de definitie van nieuws is. Journalistieke productie-momenten (de krant die in de bus rolt, de uitzending op radio of tv) doen er steeds minder toe. Journalistieke keuzes evenmin: het nieuws is niet op als de pagina vol is is misschien ook wel niet het nieuws dat een lezer kan gebruiken. De regio waar de krant verschijnt of waar de omroep uitzendt is misschien wel niet de omgeving waarin mensen werken, denken en leven. Een kanttekening bij een digitaal hosanna: Het is mooi, zoals bij een recent debat over de journalistiek werd gezegd, dat een individuele mevrouw via Twitter een vraag aan een wethouder kan stellen, en nog antwoord krijgt ook. Maar het is géén journalistiek, het is geen oplossing voor het eroderen van de journalistiek. Die zit elders. In ieder geval in een totaal andere manier van denken, een totaal andere journalistieke cultuur, een andere rol. In bijgaand verhaal is het nauwelijks gegaan over de regionale en lokale omroepen. Laat ik eerlijk zijn: die zijn in mijn ogen niet krachtig genoeg, op een enkele uitzondering na, om de krimpende rol van de kranten volledig over te nemen. Ze produceren minder, volgen nog sterker de agenda van de instituties, gaan zelfs te vaak op pad met verhalen die eerder die dag in de krant hebben gestaan. Zijn vooral verwerkend en niet onderzoekend. Regionale omroepen 2

3 bedienen daarbij ook gebieden die afwijken van de leefwereld van hun publiek. Lokale omroepen zitten het dichtst op hun doelgroepen, maar slechts een enkele lokale omroep wordt professioneel, vakkundig gemaakt. Eindhoven, Enschede zijn goede voorbeelden. (En ja, de lokalen worden beter dan ze waren, maar laten we eerlijk zijn: het is maar op weinig plekken goed genoeg). Het is mooi dat een individuele mevrouw via Twitter een vraag aan een wethouder kan stellen, nog een antwoord krijgt ook. Maar het is géén journalistiek, het is geen oplossing voor het eroderen van de journalistiek. Toch kan het anders: je zou het geld dat landelijk en regionaal in publieke journalistiek wordt gestoken (d.w.z. NOS, de overige publieke omroepen, en de regionalen), kunnen zien als het bedrag dat de samenleving kennelijk over heeft voor goede informatievoorziening. Je zou veel sterker kunnen sturen op strakkere samenwerking tussen deze organisaties: betere uitwisseling en een gezamenlijke aanpak van grotere onderwerpen betekent minder overhead kosten en dubbeling. En vooral een bewust beleid om de witte vlekken te helpen coveren. Het kan allemaal. En ja, het antwoord ken ik: er wordt al beter samengewerkt, de eigen identiteit moet ook beschermd, dus er is een grens aan samenwerking Het is allemaal wel waar, maar het is niet radicaal genoeg en werkt misschien voor 2015, 2016, maar niet meer voor 2020 en verder. Dus: versterk de publieke media, maar alleen op basis van een visionaire agenda, en betrek andere partijen erbij (zoals nu in Limburg van de grond moet komen, met provinciegeld). Koester als samenleving een journalistieke basis die sterker is dan nu. En help de markt voor zover dat kan (alles aan de markt overlaten lijkt mij ook weer niet verstandig; er is op het gebied van de uitgeverijen nogal wat marktfalen geweest sinds 2000). Gelukkig wordt er al geëxperimenteerd en samengewerkt, tussen publiek en privaat. In regionale nieuwscentra bijvoorbeeld, tussen kranten en de regionale omroep, soms anderen. Journalistieke grondstof wordt gedeeld: de korte berichtjes, politieberichten, het snelle nieuws. Dat is mooi, ook al omdat de vaak mentale barrières die samenwerking uitsluiten zo worden opgeruimd; het verruimt de journalistieke mind-set. Doel: meer ruimte over hebben voor eigen verhalen, omdat niet langer pakweg drie journalisten al die korte berichtjes zitten te bewerken, maar nu slechts eentje. Twee kunnen dus ander werk doen. Risico: een zekere eenvormigheid, en geen enkele garantie dat de vrijgemaakte journalisten de volgende bezuinigingsronde overleven. In die zin zijn dit veranderingen in de marge. Allemaal aanpassingen aan de bestaande denk en werkwijze. En in revolutionaire tijden is dat niet genoeg. Het trieste is dat de journalistiek afbrokkelt in een tijd waarin zij juist zo nodig is. De hoeveelheid informatie neemt gigantisch toe, de samenleving wordt gecompliceerder en er groeit onmiskenbaar een informatiekloof 3

4 tussen de digitalen en de digibeten. Internet staat nog maar aan het begin van z n mogelijkheden. Er is nu al zoveel digitale herrie. Er is zoveel mis- en desinformatie dat de echte verhalen verborgen dreigen te blijven. Waarom zouden we de keuzes van Facebook en de algoritmes van Google moeten vertrouwen in wat zij ons voorschotelen waarom zouden we dat in gods - naam doen? De kracht van de journalistiek kan veel beter benut worden. Want hoe je het ook wendt of keert, journalisten zijn professioneel in het omgaan met informatie, in het verklaren van ontwikkelingen en gebeurtenissen, in het stellen van de broodnodige ja maar-vragen, in het waarnemen als ze goed functioneren. De journalistiek brokkelt af in een tijd waarin hij juist zo nodig is. De hoeveelheid informatie neemt gigantisch toe, de samenleving wordt gecompliceerder en er groeit onmiskenbaar een informatiekloof. Tijd voor een benadering vanaf een andere kant. Kan de journalistiek gered worden, door digitale initiatieven als De Correspondent, Blendle of Yournalism? De ruim 600 hier geënquêteerde journalisten zijn positief over de digitale tijd en z n nieuwe mogelijkheden. Er wordt lovend gesproken over digitale kiosk Blendle, over De Correspondent, over Yournalism. Vooral vanuit het idee: daar dóen ze tenminste wat, daar wordt geëxperimenteerd. Blendle is natuurlijk zeg ik op eigen gezag veel minder manipulatief dan Facebook en Google zijn of kunnen zijn. Het is de gebruiker die een veel grotere vrijheid en verrassende keuzes krijgt, het is helder, het is breed, en het oogt veilig en betrouwbaar. Opvallend is dat vooral journalisten van landelijke media verwachten dat de journalistiek mede door deze initiatieven versterkt kan worden. Bij de regionale journalisten is veel meer cynisme. Dat heeft ongetwijfeld met schaal te maken. Ze zien op regionaal niveau niet tot stand komen wat op nationaal niveau wel lukt. Interessant aan De Correspondent is de like-factor, in goed hedendaags Facebookiaans. De Correspondent is er in geslaagd om een community te bouwen van mensen die bij de bedenkers en schrijvers willen horen en die meedenken over de verhalen die gemaakt worden. Ook voor de journalistiek geldt een belangrijke marketingwet: Enquête onder bijna 600 journalisten Digitale initiatieven zoals de Correspondent, Yournalism en Blendle stemmen me hoopvol voor de toekomst van de journalistiek in Nederland. 51% eens 16% oneens Gaat t internet, innovatie op t internet, ons redden? 68% journalisten oneens 56% landelijke journalisten oneens 76% lokale journalisten oneens De media moeten vaker samenwerken om te bouwen aan een gedeelde infrastructuur voor de journalistiek. 70% eens 9% oneens Vind je dat overheid meer moet doen op t gebied van transparantie om daarmee t werk voor journalisten eenvoudiger te maken? 63% eens 4

5 het zijn vooral die paar sterke merken (brands) die overleven of beter: waar mensen bij willen horen, die ze succes gunnen, waar ze van houden. Ze zijn de lovemarks van de huidige tijd, -op journalistiek gebied geldt dat zeker voor De Correspondent en Blendle. En het geldt voor hun bedenkers: mensen als Rob Wijnberg en Alexander Klöpping. Hun initiatieven kunnen worden wat Apple nu is: sexy, cool, deel van je identiteit. En daar hoort zeker bij dat ze simpel zijn, helder, niet meer dan één click verwijderd van wat je wil hebben of doen. Essentieel lijkt, behalve de like-factor, participatie: meepraten, -denken en meebeslissen. De hoge muren tussen nieuwsmaker en nieuwsvolger worden verder afgebroken; de lijnen zijn kort, er is een horizontale relatie in plaats van de oude, hiërarchische verticale. Yournalism is er een perfect voorbeeld van. Dit verhaal dus ook. Het is genieten van de manier waarop het tot stand komt. Eerst het uitzetten van de vraag: zou een verhaal over de stand en de kwaliteit van de journalistiek interessant zijn? Wie zou het willen maken? (ik dus, tot teleurstelling van een enkele participant). Wie wil het mogelijk maken door ervoor te betalen? En vervolgens ook: zijn er tips, suggesties? Welke antwoorden zijn er binnen te halen? Welke voorbeelden? Welke standpunten zijn er, welke opvattingen? Tijdens research en schrijven worden de crowdfunders op de hoogte gehouden, en komt er feedback. Het is, zeg ik voor eigen rekening, heerlijk werken zo: je hoort nieuws, je krijgt nieuwe inzichten. Ik voel grote betrokkenheid bij de mensen voor wie ik werk en die dit stuk exclusief krijgen-, ik heb grote waardering voor de bedenkers, de mensen die van Yournalism een succes willen maken, en die enorm handig zijn in het omgaan met de data die bij dit stuk worden geleverd, in interactieve kaartjes en andere toepassingen. En er hangt een aangename positieve energie omheen. Ook hier is die like-factor groot en nu al een fundament om op verder te bouwen. De hoge muren tussen nieuwsmaker en nieuwsvolger worden verder afgebroken; de lijnen zijn kort, er is een horizontale relatie in plaats van de oude, hiërarchische verticale. H et gaat om innovaties die verhoudingsgewijs goedkoop zijn. Je hebt mensen nodig met een goed idee (dat een tijdje mee kan), en met een laptop. Niet veel oude journalistieke organisaties maken die verandering mee; het zijn de uitzonderingen. Het is vast niet toevallig dat The Guardian in het Verenigd Koninkrijk, altijd vernieuwend, sinds kort begonnen is mensen lid en partner van de krant te maken. Ze betalen extra om onderdeel van de Guardian-community te zijn, ontvangen voordelen en toegang tot de debatten van de krant en individuele journalisten. Bijkomend voordeel: het besef groeit dat nieuws, althans de echte verhalen, iets kost. Dat nieuws dus niet gratis is. Nieuwtjes wel, nieuws niet. 5

6 Hyperlocal is een ander antwoord. Sites vooral immers de goedkoopste platforms met nieuwtjes vanuit de buurt, gemaakt vooral door non-professionals. Dichtbij.nl is er een voorbeeld van. In de zomer van 2014 werd zelfs een winst van 10 miljoen gerapporteerd geen idee of eigenaar Telegraaf mediagroep (TMG) dat voldoende vindt. Maar ook hier vooral: kleine stukkies, politieberichten, hier en daar een gemakkelijke column (opinies zijn gratis). Niet per se de agenda van stad of regio structureel en nauwgezet volgend. Is het voldoende om de journalistiek te redden? Misschien is er wel geen alomvattend antwoord. Geen definitieve oplossing. De Correspondent, Blendle, Yournalism, gaan de journalistieke afkalving van nu niet stoppen. Maar godzijdank dat ze er zijn, na jaren van gebrek aan experiment. Papier lijkt aan het einde van zijn tijd gekomen, als het gaat om z n dominante positie, z n landelijke dekking, z n relevantie. Een enkele landelijke krant blijft vast over, een enkele gespecialiseerde uitgave. ( Ik zeg het hier niet hardop, zei een topman van een grote uitgeverij kort geleden, maar in 2022 bestaat de krant echt niet meer. Niet op papier in ieder geval ). Grote redacties en uitgeverijen zijn duur, vaak log. Door hun organisatie en manier van denken niet langer sterk geworteld in de gebieden waarover ze berichten. Misschien moeten de antwoorden van anderen komen. Het besef groeit dat nieuws, althans de echte verhalen, iets kost. Dat nieuws dus niet gratis is. Nieuwtjes wel, nieuws niet. Er zijn natuurlijk duidelijke trends zichtbaar, die niet de complete journalistieke werkwijze van nu vervangen, maar de moeite van het noteren waard zijn: Participatie bijvoorbeeld. Het verdwijnen van de vroeger onaantastbare muren tussen journalistieke professional en publiek. Natuurlijk, er werd wel eens getipt, maar nu gaat het om een hele andere intensiteit in samenwerking. Individuen sturen mee, suggereren verhalen en invalshoeken, beïnvloeden, geven opinies, hebben grondstoffen voor een verhaal. Het is de journalistieke variant op een netwerksamenleving Goedkopere productiewijzen: de digitale wereld kent geen dure drukkerijen slaat alle stappen tussen maker en volger over. Nieuws is geen eindproduct meer, maar veel meer informatie in een permanente dialoog tussen alle betrokkenen, inclusief de journalisten. De definitie van nieuws verandert, wordt verbreed. News you can use gaat over veel meer dan de traditionele nieuwskeuzes van nu, is veel meer gepersonaliseerd. Gaat over veel meer: van file-informatie tot onderwijs, de weg door de zorginstellingen, gaat over leefbaarheid, gezondheid, alles. Wordt ontsloten op een manier en op het moment dat de gebruiker wil. Goede journalisten helpen hun lezers, volgers, hun publiek om de weg te vinden in de samenleving waarvan zij deel uitmaken, die samenleving te begrijpen. Gigantische hoeveelheden informatie liggen te wachten om daarbij te helpen, 6

7 als ze op een heldere manier ontsloten kunnen worden. We staan op de drempel van het tijdperk van big data, een enorme, snel groeiende jungle waardoorheen paden moeten worden gehakt. Waar transparantie en misbruik dicht bij elkaar liggen. De overheid, landelijk, provinciaal, gemeentelijk, bezit enorme hoeveelheden data die permanent ontsloten zouden moeten worden. Een in de digitale tijd open functionerende overheid zou die gigantische hoeveelheid data permanent moeten ontsluiten. En de controle faciliteren, met heldere zoeksystemen en dus robuuste, voor iedereen beschikbare software. Juist hier kunnen journalisten belangrijk werk doen: welke verhalen zitten er verborgen in de grote hoeveelheden gegevens? Welke naalden zijn er verborgen in al die hooibergen? ook dat is onderdeel van de waakhondfunctie in de digitale tijd. Op dit punt deed The Guardian werk dat illustreert hoe journalisten en publiek samen kunnen werken. De krant zette meer dan geopenbaarde documenten over declaraties van parlementariërs op de site, te veel om zelf te onderzoeken. Lezers werd gevraagd mee te lezen en te researchen, en een seintje te geven als ze iets bijzonders ontdekten, waarmee journalisten dan weer verder gingen. Zo werd een rijstebrijberg aan informatie, misschien wel geopenbaard om te intimideren en af te schrikken, op een creatieve manier te lijf gegaan. Het is leuk werk, het levert verhalen op, het maakt de rolverdeling tussen journalisten en publiek duidelijk, het versterkt onderling vertrouwen. Hoe mooi kan het zijn om echt samen nieuws te maken? We staan op de drempel van het tijdperk van big data, een enorme, snel groeiende jungle waardoorheen paden moeten worden gehakt. Waar transparantie en misbruik dicht bij elkaar liggen. Ik zie het wel voor me, ook in de regio. Netwerken waarin journalisten die dan wel de nieuwsvloer moeten durven verlaten samenwerken met de mensen die zij tot voor kort lezers of publiek noemden (het zijn ouderwetse termen aan het worden). Netwerken waarin een aantal van de bovengeschetste ontwikkelingen samenkomen. Het is interessant en het voegt waarde toe, om samen te werken met mensen die door ervaring of opleiding meer van specifieke zaken weten dan een gemiddelde journalist, maar vervolgens niet weten wat ze met die kennis kunnen doen: of er een verhaal, een vervolg in zit. Het misverstand in de digitale tijd is dat het interessant is om te weten wat mensen ergens van vinden; zie de reacties op een willekeurige nieuwssite en je weet dat dit een noodlottig misverstand is. De werkelijke waarde zit hem in wat mensen wéten, in de ervaring en deskundigheid die zij hebben. Dat is wat uniek en authentiek maakt (en inderdaad, niet iedereen is een bron van verhalen en kennis, maar het aantal bronnen buiten een redactie is veel groter dan op de redactie zelf). 7

8 Het zijn dit soort ongedefinieerde netwerken, met een stevige journalistieke kern, die kunnen besluiten welke verhalen er echt gemaakt moeten worden en welke agenda er echt relevant is. Het gaat niet altijd om méér verhalen en verhaaltjes (dat lijkt de eis van de huidige tijd, waarin het 24x7-wakkere en vraatzuchtige nieuwsmonster altijd schreeuwt van eeuwigdurende honger), maar om juist minder verhalen. Niet de verhalen die gemaakt worden omdat de pagina s nu eenmaal vol moeten, zoals nu. Maar de echte verhalen, waarvan zo n netwerk eigenaar wil zijn ( die zorginstelling, die spoorzone, die parkeergarage, daar gaan wij geen enkel verhaal over missen ). En natuurlijk: goed gemaakt, geproduceerd op de manier die bij deze tijd hoort: animaties, video, 3D-projecties, interactieve kaarten, alles. Het vergt een andere manier van denken. Het vergt een omslag. Het vergt de durf om je een toekomst voor te stellen waarin het er niet om gaat papier te bedrukken. Het gaat om relevantie. Het gaat er om wat een journalist kan doen, als researcher, curator, ontsluiter van informatie, organisator, dataverzamelaar, initiator. Juist de regionale journalistiek, de regionale journalist, kan midden in haar of zijn gebied een andere, nieuwere rol spelen. Dichterbij de mensen voor wie of beter, met wie hij of zij werkt. Dichterbij de verhalen. Dichterbij de essentie van het vak. Het succes van de journalistiek wordt op die manier niet langer gemeten in aantallen gedrukte kranten. Dat was in de tijd van het papier. Succes kan uiteindelijk beter gemeten worden in impact, dan in oplage. Niet iedereen is een bron van verhalen en kennis, maar het aantal bronnen buiten een redactie is veel groter dan op de redactie zelf. E r is inderdaad geen aanpak die alle problemen van de journalistiek oplost. We kunnen natuurlijk iedere twee jaar een onderzoek houden en vaststellen dat het weer allemaal minder is geworden. We kunnen ja maar-en bij veel van de mogelijke oplossingen. Maar we kunnen ook wat proberen; nieuwe initiatieven nemen, de huidige veelbelovende uitbouwen. Een hoogwaardige en ingewikkelde samenleving als de onze, waarin informatie zo n grote rol speelt, heeft nieuwe vormen en andere mensen nodig om met die informatie om te gaan. De opdracht: weten we met z n allen meer te creëren dan er nu verloren dreigt te gaan? Ik hoop het, maar kan het niet garanderen. Maar er is maar een antwoord mogelijk: Laten we het proberen, in ieder geval. 8

9 Over Yournalism Kennis is macht. Informatie-ongelijkheid vormt daardoor een maatschappelijk probleem. Onderzoeksjournalistiek biedt een oplossing voor dit probleem. Door het ontsluiten, vergaren en presenteren van verscholen informatie wordt de status quo doorbroken. Onderzoeksjournalistiek dient zo als tegenmacht, en vormt een essentiële controle op de machten en krachten in onze maatschappij. Best belangrijk, zou je zeggen. Toch wordt er bijna geen onderzoeksjournalistiek meer bedreven. Het kost veel tijd en is daarom te duur voor veel nieuwsorganisaties, zeker voor lokale nieuwsbedrijven. De nieuwslezer wordt hierdoor niet altijd voldoende geïnformeerd. Op welke vragen heb jij nog altijd geen antwoord? Yournalism maakt diepgravend en tijdrovend onderzoek weer mogelijk! Dit doen we door samen te werken met de crowd. Het publiek bepaalt wat er wordt onderzocht, door zelf ideeën voor onderzoek aan te dragen en te doneren aan voorgestelde onderzoeken op de website van Yournalism. Samen weten we meer, en samen zijn we in staat onderzoek te realiseren dat elders te duur is geworden! Onderdeel worden van de Yournalism crowd? Doneer mee voor meer onderzoeksjournalistiek op Yournalism.nl! Colofon Projectnaam Wat is de staat van de Nederlandse journalistiek? Onderzoeksjournalist & auteur Hans Laroes Onderzoeksondersteuning Remy Koens Yournalism donateurs 46 Totaal opgehaald bedrag 3040 Looptijd crowdfunding 31 dagen Eindredactie Jules van Hal Grafisch ontwerp Arthur Roeloffzen Productie Goldilocks Afbeelding Huub Schuijn Deel 9 Yournalism

Democratic Challenge - Discussiepaper

Democratic Challenge - Discussiepaper Burgerjournalisitek Democratic Challenge - Discussiepaper reacties en suggesties zijn welkom via info@democraticchallenge.nl Kort essay Burgerjournalitstiek Ingekorte versie van het uitgebreide onderzoek

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Designing the Daily Digital development platform for the Dutch news media

Designing the Daily Digital development platform for the Dutch news media 3D Academy Workshop Nieuwe manieren van nieuwsproductie 1; de verkenning Datum: Vrijdag 5 maart 2010 Tijd: Locatie: Doelgroep: Workshopvoorzitter: 13:30 17:00 uur Utrecht (Oudaen) Management, nieuwsproducenten

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Omgaan met (sociale) media. Voor politici

Omgaan met (sociale) media. Voor politici Omgaan met (sociale) media Voor politici René Schoemaker Sinds 1986 journalist, onder meer NHD (AC, SC), kabelkranten, NOS, AD, TROS, managementbladen en ict-websites. Sinds 2008 raadslid in Heerhugowaard

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Anderen over het werk van David en Arjan: Met hun boek en hun seminars maken De Kock en Vergeer heel Nederland gelukkig.

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Les 4 Alarm, een worm!

Les 4 Alarm, een worm! Les 4 Alarm, een worm! gatentekst versie 1 Bericht van 12/6/2013, 19:43, van Anne aan Leila Vraagje. Mijn eerste tien op Google geven een idiote indruk me. Helemaal boven aan de lijst de naam van mijn

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer havo 2007-I

Eindexamen maatschappijleer havo 2007-I Vraag Antwoord Scores Opgave 2 Jongeren en massamedia 14 maximumscore 2 Het antwoord moet de volgende onderdelen bevatten: Marktsegmentering is het verdelen van de markt in afzonderlijke delen gericht

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA 53 8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA Media Afhankelijk van de omstandigheden kan het verstandig zijn om de media proactief te benaderen op het moment dat een afdeling van de school zwak of zeer zwak wordt. Bij

Nadere informatie

Uiteindelijk gaat het om het openbreken van macht

Uiteindelijk gaat het om het openbreken van macht Uiteindelijk gaat het om het openbreken van macht Als hoogleraar Publieke Innovatie aan de Universiteit Utrecht onderzoekt Albert Meijer vernieuwing in de publieke sector. Open Overheid en Open Data maken

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Samen een plan maken... Samen beslissen...over de toekomst!

Samen een plan maken... Samen beslissen...over de toekomst! Eigen Kracht-conferentie voor individuen en families Samen een plan maken... Samen beslissen......over de toekomst! Dat ik zelf kan kiezen wat er gaat gebeuren en zoveel mensen me daarbij steunen, dat

Nadere informatie

Nummer 2 - Februari 2012. De marketing van internetshoppen. Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen. Nieuwe vs. oude media. De perfecte vormgeving

Nummer 2 - Februari 2012. De marketing van internetshoppen. Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen. Nieuwe vs. oude media. De perfecte vormgeving Nummer 2 - Februari 2012 Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen De marketing van internetshoppen Nieuwe vs. oude media De perfecte vormgeving RUBRIEKEN 8 Column: Sak van den Boom 45 Agenda p. 46 18

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Civic crowdfunding: het gebeurt al, dus pak die kans

Civic crowdfunding: het gebeurt al, dus pak die kans Civic crowdfunding: het gebeurt al, dus pak die kans Door: Nicolette Ouwerling "Hoi, ik heb een goed idee. Het geld is er al en er zijn wel tweehonderd mensen die het ook graag willen. Kunnen jullie mij

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

GfK Twitter TV ratings

GfK Twitter TV ratings GfK Twitter TV ratings Paul van Niekerk GfK 31 maart 2015 1 Agenda 1 2 3 GfK Audience Measurement Trends in kijken en keuze voor TV-content GfK Twitter TV ratings 2 GfK Audience Measurement 3 Video optie

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Bescherm je foto s met een watermerk

Bescherm je foto s met een watermerk Bescherm je foto s met een watermerk Het is vervelend wanneer een ander met je foto's aan de haal gaat. Je steekt er niet alleen tijd en moeite in maar ook wettelijk heb je rechten over je eigen foto's.

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland Hans Sijbesma Managing Director, AstraZeneca Nederland De ideale wereld De ideale wereld die ik voor me zie, is een wereld die we steeds beter achterlaten voor de volgende generaties. Het gaat erom dat

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

DESIGN THIS 2 MEREL SCHAAP CMD3C - 0837964

DESIGN THIS 2 MEREL SCHAAP CMD3C - 0837964 DESIGN THIS 2 MEREL SCHAAP CMD3C - 0837964 Reflectie De uitdaging die ik mijzelf gesteld had ontwerp een super hero heb ik met beide armen ontarmd. Het onderwerp heb ik dicht bij mij zelfgehouden om met

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

From the Press to Politics and Back. When do Media set the Political Agenda and when do Parties set the Media Agenda? D.J.

From the Press to Politics and Back. When do Media set the Political Agenda and when do Parties set the Media Agenda? D.J. From the Press to Politics and Back. When do Media set the Political Agenda and when do Parties set the Media Agenda? D.J. van der Pas Waarom staan sommige onderwerpen hoog op de agenda van de politiek,

Nadere informatie

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals

Nadere informatie

Investeer in start-ups en jongeren

Investeer in start-ups en jongeren Het jaar 2033 - Bilderbergconferentie 2015 Stef van Grieken, tech-ondernemer Investeer in start-ups en jongeren Stef van Grieken (1986) studeerde Industrial Engineering aan de Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Mensen willen best meehelpen aan het verbeteren van hun buurt, maar van de gemeente willen ze vooral zo min mogelijk last hebben.

Mensen willen best meehelpen aan het verbeteren van hun buurt, maar van de gemeente willen ze vooral zo min mogelijk last hebben. Mensen willen best meehelpen aan het verbeteren van hun buurt, maar van de gemeente willen ze vooral zo min mogelijk last hebben. David Kok in gesprek met Willem Dudok Burgerparticipatie is een hot topic

Nadere informatie

Redactie in beeld: R-TV Webredacteur. Sigrid Abels, MR1A. Julianadorp,

Redactie in beeld: R-TV Webredacteur. Sigrid Abels, MR1A. Julianadorp, Redactie in beeld: R-TV Sigrid Abels, MR1A Julianadorp, 06-04-17 Inhoudsopgave GESCHIEDENIS VAN HET BEROEP WEBREDACTEUR 3 WAT HOUDT HET BEROEP IN? 3 BENODIGDE KWALITEITEN 3 VOOROPLEIDING 4 SALARIS 4 BEROEPSPERSPECTIEF

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

SiC. SiC. Sharing is caring

SiC. SiC. Sharing is caring Si Iedereen kent wel eens het gevoel dat je je dood verveelt, maar heb je ooit ervaren hoe het voelt om eenzaam te zijn? Het blijkt dat oudere mensen steeds vaker kampen met eenzaamheid. Dit is vaak het

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

page 1 Bart Brouwers, @brewbart 9 december 2010, 3D Maastricht

page 1 Bart Brouwers, @brewbart 9 december 2010, 3D Maastricht page 1 OverWoerden, OverZwolle, OverEindhoven, OverHeino: LokaalX 9 december 2010 Wat wilden we? Een hyperlokaal, hyperpersoonlijk, hypersociaal platform voor elke Nederlander mobiel & vast Stevige verdienmodellen

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

MEDIA EN MEDIAGEBRUIK IN HET ELEKTRONISCHE TIJDPERK. dr Lou Lichtenberg Directeur

MEDIA EN MEDIAGEBRUIK IN HET ELEKTRONISCHE TIJDPERK. dr Lou Lichtenberg Directeur MEDIA EN MEDIAGEBRUIK IN HET ELEKTRONISCHE TIJDPERK dr Lou Lichtenberg Directeur MEDIA EN MEDIAGEBRUIK IN HET ELEKTRONISCHE TIJDPERK LIJN LEZING A. Overview over het perslandschap in Nederland B. Maatschappelijke

Nadere informatie

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media Case: knooppuntnamen Werving Sessie Community mijnlef (social) media Lessons learned van deze werkwijze Een samenwerking tussen: LEF, RWS online & Wegen naar de Toekomst Aanleiding Een knooppunt is een

Nadere informatie

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps Titanpad Answergarden Wordle Tricider Resultaten Workshop ICT & Aps Rotterdam, Landelijke Lio-dag 9 februari 2012 Beste student van de lerarenopleidingen economie. Jullie hebben op 9 februari 2012 een

Nadere informatie

3. Paul Römer. ... over de informatierevolutie. de televisie daarin. Foto: NTR/Wim Kluvers

3. Paul Römer. ... over de informatierevolutie. de televisie daarin. Foto: NTR/Wim Kluvers 3. Paul Römer... over de informatierevolutie en de rol van de televisie daarin Foto: NTR/Wim Kluvers Wij zitten in een enorme sprongfase We groeien naar een samenleving waarin we 24 uur per dag in contact

Nadere informatie

Facebook Omarm de open cultuur

Facebook Omarm de open cultuur 1 Facebook Omarm de open cultuur 2 Inhoudsopgave 03 Inleiding 04 Breng je bedrijf naar Facebook 05 Betrek je volgers 06 Maak het persoonlijk 07 Een beeld zegt meer dan 1000 woorden 08 Gebruik emoji 09

Nadere informatie

Webdesign en Online Marketing www.webcare4all.nl

Webdesign en Online Marketing www.webcare4all.nl Webdesign en Online Marketing www.webcare4all.nl Hoger in Google komen Een hoge positie in Google op een relevant zoekwoord zorgt voor een constante stroom aan potentiële klanten. Zo n hoge positie krijg

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften Workshop De Brakke Grond, Amsterdam, 21 mei 2015 Workshop - Inhoud 1. Presentatie (20 minuten)

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

De waarde van het nieuws. dr. Stef van Gompel IE Symposium Zeist, 15/03/2017

De waarde van het nieuws. dr. Stef van Gompel IE Symposium Zeist, 15/03/2017 De waarde van het nieuws dr. Stef van Gompel IE Symposium Zeist, 15/03/2017 In theorie Succesfactoren aanwezig om de serieuze journalistiek tot volle bloei te laten zijn Instituut voor Informatierecht

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij films. Films en auteursrecht

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij films. Films en auteursrecht Werkblad Auteursrecht bij films Films en auteursrecht De bioscoopfilm is net afgelopen en je blijft nog even zitten om de aftiteling van de film te bekijken. Dat duurt lang zeg. Zoveel namen. Hebben al

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Voor afdelingsvrijwilligers Digitale media hebben de laatste jaren gezorgd voor een enorme verschuiving in de manier waarop mensen informatie zoeken, nieuws

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Het 5V- proces van Appreciative Inquiry is een uitstekend instrument voor het houden van een waarderend gesprek of interview. Je kunt de stappen in het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Eerste moodboard. Tweede moodboard

Eerste moodboard. Tweede moodboard Sprekende kopregel 1 Eerste moodboard Het eerste moodboard hebben wij voorgelegd aan de mannen die meededen aan de groepsdiscussie. Zij hebben er op- en aanmerkingen over gegeven, waardoor wij het moodboard

Nadere informatie

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren.

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. WAARSCHUWING Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. INLEIDING Je herkent het vast: je stond met een glas

Nadere informatie

DAGELIJKS, MAAR VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG

DAGELIJKS, MAAR VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG HET MANIFEST. DAGELIJKS, MAAR VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG De Correspondent wil wel actueel zijn, maar niet meedeinen op de waan van de dag. Het laatste nieuws is overal en altijd gratis toegankelijk: daar

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn?

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Bij deze preek is geen powerpoint

Nadere informatie

De IenM Community. Continue dialoog met inwoners over beleid en communicatie. 4 februari 2015

De IenM Community. Continue dialoog met inwoners over beleid en communicatie. 4 februari 2015 De IenM Community Continue dialoog met inwoners over beleid en communicatie 4 februari 2015 I m Karen Hoogendam Research Manager InSites Consulting Karen.hoogendam@insites.eu I m Merlijn Wouters Coördinator

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc Pedl Campagne Plan Arnoud Ching Wai Hirad Luc Ivo INHOUDSOPGAVE inleiding 1 2 ons concept wie we zijn 3 4 kanalen analyse 5 6 strategieën doelstellingen 7 1 INLEIDING Onvoldoende beweging Onvoldoende lichamelijke

Nadere informatie

Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent

Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent November 2011 - BHP Groep - www.bhp.nl Interviewspecial Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent Aaltje Vincent (1960) is één van de experts op het gebied van het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

zomer Vakantie zomer

zomer Vakantie zomer NieuwsBrief nr.3, 2011 Naar Binnen Beste lezer, Het is weer tijd voor de zomer. In het midden van Nederland is afgelopen week de zomervakantie begonnen. De kinderen hebben zes weken geen school. Zes weken

Nadere informatie

Schrijf met meer impact

Schrijf met meer impact Schrijf met meer impact Het volledige trainingsprogramma om met je teksten meer klanten te werven In het Schrijf met meer impact -programma leer je hoe je met jouw eigen schrijfstijl meer ideale klanten

Nadere informatie

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl Strategische inzet van Online Media in de zorg. bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl!! Making the web work for healthcare! making the web work for healthcare Nederlands grootste zorginstelling voor mensen

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 2 dinsdag 18 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 2 dinsdag 18 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 16 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 47 punten

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie