Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 3 april uur - mediazaal Ter Vesten, Beveren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 3 april 2014-20 uur - mediazaal Ter Vesten, Beveren"

Transcriptie

1 Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Marissa Van Eyck, stagiaire cultuurbeleid Johan Smet, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 3 april uur - mediazaal Ter Vesten, Beveren Leden: Hendrik Deckers, Bert Jacobs, Bart Hendrickx, Diane Scheerders, Mieke Van Hove, Roland Van Kemseke, Eric Van Oevelen, Rita Verhoeven, Gerda Vlegels, Marleen Wymeersch Verontschuldigd: Cecile D Hollander, Anita Morjaen, André Tas, Luc Van Broeck 1. Welkom en inleiding door Kris Deckers De voorzitter verwelkomt de leden en in het bijzonder schepen Johan Smet, die er vorige keer helaas niet bij kon zijn. Marissa stelt zich kort voor als stagiaire cultuurbeleid. Zij volgt het derde jaar aan de KDG Hogeschool Event en Project management. Er volgt een rondje van de tafel en iedereen stelt zich kort voor. 2. Goedkeuring en opvolging verslag 25/02/2014 De voorzitter overloopt het verslag van vorige vergadering. Een aantal punten komt nog terug in de loop van de vergadering. Voor die punten die niet worden hernomen, volgt een korte stand van zaken. PCR-Beveren Het opvolgen van de afwerking van de schouwen werd op Omnitracker gezet. PCR-Kallo De vraag naar sleutels voor de PCR-Kallo is behandeld en opgelost. Een sleutel van de voordeur en de grote zaal werden bezorgd. Gebruik infrastructuur OC t Klooster voor podiumactiviteiten / concertjes Er is vraag naar samenwerking om de infrastructuur van o.a. OC t Klooster en OC Boerenpoort in de toekomst meer te gebruiken voor concerten. Een eventuele samenwerking met de KPSK is vooraf af te toetsen of te bespreken met secretaris Cecile D Hollander. PCR-Beveren Vraag naar data in de schouwburg in het najaar ligt niet eenvoudig. De PCR-Beveren benadrukt dat dit toch eens besproken moet worden. De voorzitter stelt voor om samen een afspraak te maken met Ben Croon. Het verslag wordt goedgekeurd.

2 verslag RVB kd Stand van zaken werkgroepen Bloemenmarkt 2014 (Bart en Bert) Momenteel zijn er 13 verenigingen die zich hebben geëngageerd om mee te doen met de Bloemenmarkt. De vensteraffiche is in opmaak en wordt na de paasvakantie aan de scholen bezorgd voor verdeling. De vraag m.b.t. Sabam wordt nog opgevolgd door Bert en Bart. Kunst & Vreugd zal optreden om uur. Jeugdkoor Alabaré treedt om 12 uur op (aperitiefconcert). De Beverse Film- en Videoclub zal bij goed weer ook een gala geven, t.g.v. het 40-jarig bestaan. Financieel: 2.500,- euro gebudgetteerd via de GCR. De vraag werd gesteld naar extra ondersteuning via Beveren Zomert, o.a. voor Circolito. Andere deelnemende verenigingen: Beverse Kantschool, Compostmeesters, Femma Beveren O.L.V., Femma St.-Lutgardis, FRAGMA13, Gezinsbond (bloemen, schminken, ijsbar), Kunst en vreugd, KVLV Beveren, Pagus Wasia Piper & Drums, Schaakclub 64, Sint-Janskunstvrienden, Molenmenners, groendienst, Circolito vzw Mechelen. Parkconcerten 2014 (Hendrik en Hilde) De concerten vinden telkens plaats om uur en bestaan uit 2 delen van 45 minuten, met een pauze van 30 minuten. Voor de editie van 2014 werden 3 locaties uitgekozen. Affiches en flyers worden nog voorzien. De nodige bonnetjes worden aan de contactpersonen per PCR overhandigd. FORT LIEFKENSHOEK CONTACTPERSOON PCR 18/05/2014 K.H. St-Cecilia Kieldrecht Diane Scheerders 25/05/2014 K. Fanfare Eendracht Vrasene Marleen Wymeersch 22/06/2014 K.F. Leopold- en Albertisten Kieldrecht Kris Deckers 06/07/2014 Drumband Schelderood Kallo Rita Verhoeven 14/09/2014 Feestorkest Klank & Deugd (Beveren) Bert Jacobs EXTRA T.G.V. BLOEMENMARKT 25/05/2014 K.K.H. Kunst & Vreugd Beveren + jeugdafdeling Bart Hendrickx HOF TER SAKSEN 15/06/2014 K. Fanfare De Kunstliefde Melsele Mieke Van Hove 24/08/2014 K.F. St-Cecilia Haasdonk Bart Hendrickx TERRAS TER VESTEN 29/06/2014 K.M. Euterpia Verrebroek Hendrik Deckers 03/08/2014 Big Band Waesiana Beveren Bert Jacobs Er worden nog stoelen gezocht voor de eerste twee data. De voorraad van de TDW was reeds uitgeput bij aanvraag. De aanvraag bij Sabam zal door Hilde ingediend worden. 11-juliviering 2014 (Cecile) Voor de 11-juliviering op donderdag 10 juli 2014, om 20 uur in Ter Vesten, werd KADRIL met ARCHAI geboekt. De band die al vele zangers en zangeressen naar het sterrendom katapulteerde trekt voor de volgende cd Archaï volop de kaart van de nieuwe frontlady Karla Verlie. Zij bewees reeds met het tangoensemble Orquestra Tanguedia dat ze een vocaliste pur sang is. ARCHAI klinkt als een oerkreet en laat zich vrij vertalen als BACK TO THE ROOTS. Terug dus naar oude liedboeken met ondeugende zowel als aangrijpende teksten, die waar nodig aangepast worden aan het hedendaagse Nederlands. Vooral muzikaal wordt dit echter een terugkeer naar een stevige rockbasis. De stem van Karla laat ook voor het eerst in jaren toe om de liedjes waarmee Riguelle en Kadril zichzelf indertijd op de kaart zetten uit de topper Nooit Met Krijt terug op de playlist te zetten. Dat alleen al is een plezier dat u zichzelf niet kan ontzeggen! Kaarten kunnen gratis geboekt worden via Ter Vesten. Open Monumentendag 2014 Texamsite (Gerda en Kris) Het project rond de Texamsite krijgt stilaan vorm. Een eerste infomoment bracht vele mensen samen. Erfgoedmedewerker Bert Verwerft zal contact opnemen met de filmclub om een aantal betrokkenen te laten interviewen.

3 verslag RVB kd 3. Straatnaamgeving (Bert) De gemeenteraad heeft een aantal straatnamen goedgekeurd. Vredestraat (Beveren): komt waar nu het Viergemeet was. Viergemeet (Beveren): wordt een nieuwe straat als ontsluiting naar de Luit. Van Eepoelstraat en Vesten. De verbinding met Hoge Eiken wordt afgesloten. Callamerenstraat (Kallo): nieuwe straat met ontsluiting langsheen Melseledijk. Vitsweg (Kallo): De bestaande Vitsweg wordt uitgebreid. Het tracé van de Sint-Niklaasstraat wordt bij de Vitsweg gevoegd. De straatnaam Sint-Niklaasstraat wordt afgeschaft. Niet verwarren met Nicolaasstraat. Smishoekplein (Vrasene): nieuwe straat met ontsluiting langsheen Kolkstraat en een overbouwde doorrit langs Oude Dorpsstraat. Pastoor Sabotstraat (Melsele): nieuwe weg met ontsluiting langsheen Gaverlandwegel en Berghoekwegel. Opmerking RVB: dit is een weinig consequent volgen van de regel: Antoon Sabotstraat, pastoor. De RVB hoopt dat de regel in de toekomst wel zal worden toegepast. Celine Van Geertsomstraat (Melsele): nieuwe weg met ontsluiting langsheen Berghoekwegel. Voor de laatste reeks is nog geen nieuws binnengekomen. De RVB neemt kennis van de goedgekeurde namen maar benadrukt dat het volgen van de eerder opgestelde regels weinig consequent wordt toegepast. ArtuBe 2014 (Kris en Hilde) Alle podiumverenigingen kregen de oproep tot deelname. De oogst is beperkt, hoewel de datum reeds tijdens de AV van juni en bij herhaling tijdens de AV van september werd aangekondigd. De voorzitter roept nog eens op om mee te werken. Vanuit de werkgroep drukt men de hoop uit dat het initiatief dat eind mei aan zijn tweede editie toe is, op cultureel vlak wat betekenis krijgt. De voorzitter stelt voor om meer ruimte te geven aan de verenigingen, op diverse podia. Als bijlage wordt nog een informatieve brief toegevoegd om zoveel mogelijk verenigingen en geïnteresseerde op te roepen om zeker een paar uurtjes vrij te maken op 24 mei om een kijkje te komen nemen. De werkgroep roept de Facebook gebruikers op om ArtuBe te liken en te delen met hun vrienden via Puntenstelsel indienen jaarverslag (Hendrik en Bert) De documenten werden bekeken en kunnen voorbereid worden voor de verzending samen met de uitnodiging van de AV. De deadline voor het indienen van het jaarverslag is uitzonderlijk vastgelegd op 30 juni 2014! De maanden juli en augustus 2014 worden volgend jaar meegenomen in het jaarverslag Werkwijze De stemgerechtigden van de AV ontvangen de documenten via de post. De andere bestuursleden (die een mailadres opgaven) ontvangen een oproep via mail, met daarin de verwijzing naar de diverse documenten op de gemeentelijke website. Via een brievenbus voor de cultuurraad die (tijdens de openingsuren) zal opgesteld worden aan de ticketbalie van Ter Vesten. Tijdens de sluitingsuren kunnen de documenten in de reguliere brievenbus gedeponeerd worden aan de achterzijde van Ter Vesten (kant terras CultuurCafé). Een volgende stap m.b.t. het indienen van het jaarverslag zal de automatisering zijn. Dit wordt momenteel onderzocht en op een volgende vergadering opnieuw opgenomen. Mogelijke kostprijs, verbonden aan de opmaak van een degelijke site, zou 200,- euro kunnen bedragen (cf. website Kieldrecht).

4 verslag RVB kd 4. WAK 2014 in Verrebroek (Luc en Hilde) WAK 2015: kandidaten? Aan de WAK 2014 in Verrebroek nemen 15 kunstenaars en 1 vereniging deel. Er is een grote diversiteit aan kunsttakken vertegenwoordigd in de tentoonstelling De Groote Kunst. Bij de opening zal er accordeonmuziek voorzien worden, in het kader van de herdenking van WO I. De bestuursleden ontvingen een uitnodiging voor de opening van de WAK op 30 april in Verrebroek. Er wordt gepolst naar een mogelijke kandidatuur voor de WAK 2015: Kallo? Eric neemt dit mee naar de PCR. Eventueel kan de school betrokken worden. Het thema is immers De Kleine Artiest. 4. Communicatie ( ing versus post) Omwille van de noodzakelijke besparingen zal de informatie m.b.t. de cultuurraad zoveel mogelijk via mailverkeer gebeuren. Iedereen met mail, ontvangt de info via mail. Iedereen zonder mail, ontvangt de info via brief. In eerste instantie enkel stemgerechtigden en plaatsvervangers! De uitnodigingen voor de AV worden nog per brief aan alle stemgerechtigden verstuurd. De nodige informatie komt op de website van de gemeente. Daar naast komt er een map met verslagen in alle filialen van de Bib. RVB verklaart zich akkoord om de voorzitter mandaat te geven om het verslag goed te keuren voor plaatsing op de website. Eventuele opmerkingen of aanvullingen kunnen dan nog steeds worden gegeven op de eerstvolgende raad van bestuur. 5. Aanpassing renovatie Hof ter Welle Een aantal jaren geleden werd een ambitieus plan van Hof ter Welle voorgesteld. In 1999 werd de buitenrenovatie van Hof ter Welle afgrond. In 2008 werd onder toenmalig directeur Rik Van Daele een concept opgezet met vergaderinfrastructuur voor verenigingen en het kunstpatrimonium. Er werd een architectenbureau opgezet; het budget werd toen op 3 miljoen euro geschat. In februari 2013 kwamen de architecten met de diensten samen. Omdat de stedenbouwkundige vergunning vervalt in december 2014, moet er nu wat druk achter het dossier komen. Er is momenteel een budgettair probleem + een tijdsprobleem. Voor het budgettair probleem was een oplossing: de renovatie herbekijken en zo strak mogelijk houden. Op 4 december zou de werf moeten opgestart zijn. Op 10 maart werd op het college een nieuw concept aanvaard. De opdracht werd aan het architectenbureau doorgegeven. Op 27 april moet het voorstel, herwerkt, binnen zijn bij de diensten. Op 28 april gaat dit naar het college en op 27 mei naar de GR. Op 28 mei kan dit dan gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Op 8 september moet het college de gunning doen. Begin oktober gebeurt de betekening van de opdracht. Binnen de nieuwe Beleids- en beheercyclus moet namelijk gestart worden in het jaar dat het geld voorzien is. De schepen licht de gewijzigde plannen toe. Kelder niveau -1 Om de kelder uit de diepen, moet je 80 cm diep gaan. En dan is het noodzakelijk dat de archeologische dienst hier bij komt kijken. Daarom werd beslist om de kelder niet uit te diepen. Ook de kitchenette werd op dit moment niet weerhouden. De liftkoker wordt wel behouden. Zo kunnen er ook stoelen naar beneden gebracht worden, voor stockage. De toiletten werden voorzien op 3 niveaus. Dit werd niet weerhouden op niveau -1. De boekenlift werd geschrapt. Door al deze ingrepen zal het archeologisch onderzoek slechts op 2 plaatsen moeten plaatsvinden: in de technische ruimte en op de binnenplaats.

5 verslag RVB kd 5. Bovenste verdieping niveau +4 Deze ruimte was eerst voorzien voor kunstpatrimonium voor de gemeente Beveren. Omdat er geen lift was boven, moest er een soort luik komen in de vloer om zaken naar boven te takelen. Dit werd niet weerhouden. De zolder wordt voorlopig niet gebruikt maar wel geïsoleerd. Gelijkvloers niveau 0 Het kunstpatrimonium komt naar dit niveau. Zo is er geen acclimatisatie nodig. Zo kan het patrimonium ook ontsloten worden voor het publiek. Er komt een leeszaal van de heemkundige kring, met mogelijkheid tot vergaderen. En verder een sanitaire blok, lift, schatkamer. Kapel wordt gerenoveerd met mogelijkheid tot het geven van kleine concerten. Men speelt met het idee om (op termijn) toch een keldertoegang te maken via het binnenplein. De glazen constructie die er nu is, wordt afgebroken. Hier wordt een nooduitgang voorzien naar een noodbrug over de slotgracht (cf. Cortewalle). 1 ste verdieping niveau +1 Lift. Doksaal, eventueel mogelijkheid tot vergaderen. Ruimte voor heemkundige museum. Ruimte voor lezing of vergadering of grotere tentoonstelling. Bureel voor de erfgoedconsulent. Budgettair Eerst: euro Nu euro Door een grondige besparing door te voeren, behouden we nog wat budget voor de binneninrichting. Er kunnen eventueel ook subsidies voorzien worden, maar dat is een lange wachtlijst. Het bestuur kiest ervoor om nu niet gesubsidieerd te gaan, maar te starten met de werken. De voorzitter bedankt de schepen voor de uitvoerige toelichting. 6. Agendapunten uit het culturele veld Werkgroep Kunsten Toelichting op de volgende vergadering Werkgroep Erfgoed De werkgroep kwam samen op 23 maart en behandelde naast de plannen voor de restauratie van Hof ter Welle ook het programma van OMD 2014 en het programma van Erfgoeddag. De bestuursleden ontvangen nog een uitnodiging voor de opening van de Erfgoedtentoonstelling. 7. Financieel verslag (stand van zaken Luc) Dit punt wordt verdaagd naar de volgende vergadering. 8. Briefwisseling / mededelingen punten vanuit de vzw GCC Toelichting bij het punt van Ben Croon over de hervorming van de vzw. De RVB beslist om alle huidige afgevaardigden voor de AV en de RVB te herbevestigen. Deze mensen zullen opnieuw voorgedragen worden. De RVB zal dit schriftelijk laten weten aan de vzw van het cultuurcentrum. Voor de politiek verandert er wel een en ander. De politieke afgevaardigden zitten ten persoonlijke titel in de vzw. Zij hebben in deze functie dus geen daadwerkelijke kracht. De verslagen van de vzw moeten naar de GR. De schepen van Cultuur verdedigt dit op de GR. Hier moet wel de regel max. 2/3 van hetzelfde geslacht toegepast worden.

6 verslag RVB kd 6. punten vanuit het beheersorgaan van de Bib Momenteel geen nieuwe punten. Verslagen, binnengekomen op het secretariaat Momenteel zijn er geen nieuwe verslagen binnen. Probleem stoelen Parkconcerten Voorstel: nakijken gebruik stoelen Speelpleingebouw. Hilde belt hiervoor met de jeugddienst. Voor de Bloemenmarkt: eventueel een teveel aan stoelen naar Liefkenshoek. Bart bekijkt dit met Marc. Schaakstukken cultuurraad nazicht De schaakstukken van de cultuurraad zijn aan herstel toe. Hendrik gaat ter plaatse kijken om de schade vast te stellen en de stukken eventueel te repareren. Eerder werden de stukken al door de schaakclub hersteld en verstevigd. Beveren Zomert Beveren Zomert pakt uit met een nieuwe formule. Zie informatie, toegevoegd als bijlage. Besparingsmaatregel: inlevering van budget / verantwoording toelagen culturele verenigingen De gemeentelijke toelagen worden jaarlijks nominatief toegekend per vereniging en op de begroting voorzien. Alle gemeentelijke diensten en ook de raden, en dus ook de verenigingen, hebben moeten inleveren in functie van de besparingen. Dit werd in de vergadering van de RVB van de cultuurraad van december 2013 behandeld. Een verslag hiervan werd in de 2de helft van december aan de verenigingen toegestuurd. Op dat moment was de gemeenteraad nog niet bijeengekomen en was er nog geen definitief resultaat bekend. In zitting van eind december 2013 besliste de gemeenteraad om over te gaan tot een vermindering van de toelagen van ca. 10%. Hiervoor werd het gemiddelde over de toelagen van de laatste 3 jaren berekend ( ), dat dan werd afgerond. In de meeste gevallen komt dat dan neer om een vermindering van de toelagen met 0,915. De toelage die werd voorzien voor uitbetaling in 2014 (dus over het werkjaar ) komt dus niet overeen met de berekening volgens het reglement op de toelagen ( 62,- basistoelage + 0,20 per toegekend punt), zoals werd opgenomen in het puntenoverzicht in de algemene vergadering van de cultuurraad in oktober Wandelroutes stand van zaken digitalisering Beveren: Dirk van Duyse heeft zijn akkoord gegeven voor teksten van Beveren. Verrebroek: nog na te vragen bij Abdon Van Bogaert. Vrasene: navragen bij Jean Schaekers. Melsele: akkoord. Haasdonk: navragen bij Johan De Ridder. Kallo: Eric Van Oevelen en Wim Heylen. 9. Varia / rondvraag Aankondigingen en oproepen Uitnodiging grensoverschrijdende quiz in OC Ermenrike op vrijdag 25/04, door het EGTS. Uitnodiging opening tentoonstelling Verrebroek WAKt Uitnodiging opening tentoonstelling Erfgoeddag Vrasene Orde Van Braderick Vrijdag 25 april 2014 orgelconcert in Vrasene Uitnodigingen worden doorgegeven. Melsele Vraag naar vergadering over de toegekende punten. Hierover mag rechtstreeks contact opgenomen worden met Johan De Ridder, die de berekening vorig jaar nog op zich nam. Graag Hilde in kopie zetten voor verdere opvolging.

7 verslag RVB kd 7. Beverse film- en videoclub Vorig weekend vond de provinciale wedstrijd van Oost-Vlaanderen plaats. Beveren wint de beker van de beste club. Dat delen we graag mee aan het bestuur. Voorstel: verenigingen die een prijs hebben ontvangen in het cultureel werkjaar, zouden even moeten betrokken worden bij de AV. Huur materiaal gemeente Als de plaatselijke raad iets organiseert in samenwerking met de verenigingen, dan kan het materiaal gratis worden ontleend. Opgelet: Uiteraard is het niet logisch dat de PCR elke week iets organiseert! Data volgende vergaderingen RVB op dinsdag 20 mei in CC Ter Vesten RVB op dinsdag 24 juni in CC Ter Vesten AV op woensdag 4 juni 2014 in CC Ter Vesten, i.s.m. vtbkultuur Video Beveren 11-juliviering op donderdag 10 juli 2014 om 20 uur. De volgende vergadering van de RAAD VAN BESTUUR werd vastgelegd op 20 mei 2014 om 20 uur in Ter Vesten. Contactadres secretariaat cultuurraad Secretariaat Gemeentelijke Cultuurraad Beveren p/a Gravenplein Beveren Secretaris: Hilde Reyniers

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 25 februari 2014-20 uur - Huis Lombaert, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 25 februari 2014-20 uur - Huis Lombaert, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Luc Van Broeck, penningmeester Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

van maandag 12 september 2016

van maandag 12 september 2016 van maandag 12 september 2016 Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter Vandaag stellen twee verenigingen stellen zich voor: A.D.E.M. en AXIS4peace FINANCIEEL VERSLAG 2015 2016 INKOMSTEN Toelage Gemeente

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 19 november 2014-20 uur - OC De Verre, Verrebroek

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 19 november 2014-20 uur - OC De Verre, Verrebroek Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Johan Smet, schepen van Cultuur Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 6 oktober 2015-20 uur - refter Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 6 oktober 2015-20 uur - refter Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 6 oktober 2015-20 uur - refter Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 7 mei uur - Mediazaal Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 7 mei uur - Mediazaal Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Johan Smet, schepen van Cultuur. Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 29 februari uur - polyzaal 1 Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 29 februari uur - polyzaal 1 Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 29 februari 2016-20 uur - polyzaal 1 Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 16 december uur - polyzaal 2 Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 16 december uur - polyzaal 2 Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 16 december 2015-20 uur - polyzaal 2 Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 16 oktober 2014-20 uur - mediazaal Ter Vesten, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 16 oktober 2014-20 uur - mediazaal Ter Vesten, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 16 oktober 2014-20

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 12 februari uur - Cultuurcentrum Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 12 februari uur - Cultuurcentrum Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Johan Smet, schepen van Cultuur Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 18 november uur - polyzaal 2 Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 18 november uur - polyzaal 2 Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 18 november 2015-20 uur - polyzaal 2 Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 8 september 2015-20 uur - OC 't Klooster Vrasene

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 8 september 2015-20 uur - OC 't Klooster Vrasene Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Johan Smet, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

HERDENKINGS- PROGRAMMA DE GROOTE OORLOG ( ) Algemene vergadering van de Cultuurraad 4/6/2014

HERDENKINGS- PROGRAMMA DE GROOTE OORLOG ( ) Algemene vergadering van de Cultuurraad 4/6/2014 HERDENKINGS- PROGRAMMA DE GROOTE OORLOG (2014-2018) Algemene vergadering van de Cultuurraad 4/6/2014 PROGRAMMA DE GROTE OORLOG (2014-2019) Seizoen Thema Toelichting 2013-2014 Beveren aan de vooravond van

Nadere informatie

Algemene Vergadering 29/03/2017

Algemene Vergadering 29/03/2017 Algemene Vergadering 29/03/2017 Agenda 1. Verwelkoming Presentatie Meerhout 2. Toelichting erfgoedcel k.erf: Nacht van het Kempens Erfgoed 3. Goedkeuring verslag vorige vergadering 4. Kasverslag 2016,

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen

Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen Artikel 1 - Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Beveren kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende sociaal-culturele

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)

ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC) ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC) Datum: donderdag 19 november 2015 om 20u Plaats: halfronde zaal stadskantoor Aanwezig/verontschuldigd/Afwezig: zie aanwezigheidslijst Frida Verslaggever:

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 2 februari 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),van

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter Van Bastelaere (voorzitter), Bart Van Dosselaer, Sylvain De Boey, Machteld Van Raemdonck, Marleen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING

ALGEMENE VERGADERING ALGEMENE VERGADERING Gemeentelijke Sportraad (GSR) Beveren Donderdag 20 november 2014 19.30 uur in zaal Olympia VERWELKOMING Alle aanwezigen van harte welkom op de jaarlijkse algemene vergadering van GSR

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 4 december 2014 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN Artikel 1: Algemene bepalingen Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht Gemeente Beveren Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht geldig vanaf 1 januari 2014 GEBRUIKSREGLEMENT POLYVALENTE ZAAL ART. 1: Het gemeentebestuur stelt volgende lokalen in het ontmoetingscentrum

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement cultuurraad

Huishoudelijk reglement cultuurraad Huishoudelijk reglement cultuurraad Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. organiek reglement: het organiek reglement van de cultuurraad van Berlare; 2. erkende en aanvaarde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Subsidiereglement Culturele verenigingen

Subsidiereglement Culturele verenigingen Subsidiereglement Culturele verenigingen HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel 1: Definities Cultuurvereniging: groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als basisdoelstelling

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid; Gelet op

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Algemene vergadering cultuurraad

Algemene vergadering cultuurraad Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 - Fax: 015 22 40 14 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be VERSLAG Algemene vergadering cultuurraad Datum vergadering Donderdag 18 september 2014 Aanwezig

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Artikel 2 De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Artikel 2 De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN VAN DE CULTUURRAAD Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 7 juni 2001, gewijzigd dd. 1 maart 2010 en 16 februari 2012 Artikel 1 De culturele raad heeft als doel het bevorderen

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Verslag Beheersorgaan GC 1 maart 2017

Verslag Beheersorgaan GC 1 maart 2017 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk cd-vdb-2017-005 contactpersoon Functie tel. Veerle De Bock Cultuurambtenaar 09 218 95 50 Zomergem 1 maart 2017 e-mail cultuurdienst@zomergem.be Verslag Beheersorgaan

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE Goedgekeurd door de Gemeenteraad van Beveren in zitting van

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds HOOFDSTUK I: algemene bepalingen Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Het Cultuurfonds heeft tot doel de erkende

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE EN SOCIO- CULTURELE VERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE EN SOCIO- CULTURELE VERENIGINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE EN SOCIO- CULTURELE VERENIGINGEN Art. 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de culturele en socio-culturele verenigingen en bepaalt

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen 1. Algemeen Artikel 1. Doelstelling Het gemeentebestuur verleent

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 7 september 2017 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 7 september 2017 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 7 september 2017 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter Van Bastelaere (voorzitter), Neel De Block (secretaris), Fabienne Van Remoortere (penningmeester),

Nadere informatie

Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar)

Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar) Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar) Wat is een erkenning? Wichelse verenigingen en particuliere initiatieven (kunstenaars) kunnen zich vanaf 2015 en om de 10 jaar door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Legislatuur 2014 2019

Legislatuur 2014 2019 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SU BSI DI EREGLEM ENT TER ONDERSTEU NI NG VAN ERKENDE VERENI GI NGEN VOOR ONTWI KKELI NGSSAM ENWERKI NG EN I NTERNATI ONALE SOLI DARI TEI T

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN TOELAGEN AAN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN DE STAD TIENEN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN TOELAGEN AAN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN DE STAD TIENEN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN dienst cultuur R E G L E M E N T Gemeenteraad van 26-05-2015 REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN TOELAGEN AAN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN DE STAD TIENEN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

DIENSTREGLEMENT BIBLIOTHEEK

DIENSTREGLEMENT BIBLIOTHEEK DIENSTREGLEMENT BIBLIOTHEEK Dienstreglement van de openbare bibliotheek Beveren Artikel 1 : ALGEMEEN De verschillende vestigingen van de openbare bibliotheek Beveren zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

Nadere informatie

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring REGLEMENT SUBSIDIËRING VAN JEUGDRAAD EN JEUGDVERENIGINGEN (GR MEI 2008) 1 AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT 1994 1. WIE WORDT GESUBSIDIEERD? Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 1 juni 2016 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 1 juni 2016 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 1 juni 2016 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter VAN BASTELAERE (voorzitter), Bart VAN DOSSELAER, Hector SMET, Machteld VAN RAEMDONCK, Marleen VAN

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

REGLEMENT STAD AALST WERKINGSSUBSIDIES VOOR DE CULTURELE EN SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN

REGLEMENT STAD AALST WERKINGSSUBSIDIES VOOR DE CULTURELE EN SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN REGLEMENT STAD AALST WERKINGSSUBSIDIES VOOR DE CULTURELE EN SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe in het budget van de stad Aalst goedgekeurde

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD. Van dinsdag 26 maart VERONTSCHULDIGD : Chris Geldof AFWEZIG :

VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD. Van dinsdag 26 maart VERONTSCHULDIGD : Chris Geldof AFWEZIG : VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD Van dinsdag 26 maart 2012 AANWEZIG : Vandepitte Marc Cloet Gerarda De Loof Ria Deltour Koen Deleu Marnik Glorieux Christiane Haghedooren Thomas Nollet Martine Tommeleyn

Nadere informatie

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel.

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. 1 Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. Aan de jeugdraad wordt een nominatief bedrag van 1.500 toegekend

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie (geadviseerd door de culturele raad op 28/08/2002 en goedgekeurd in de gemeenteraad van 9/11/2002 ) Algemene bepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE

GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE Lijsterbessenlaan 24 9120 Beveren Tel 03/750 10 75 website www.dekunstacademiebeveren.be GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE INFOBROCHURE Muziekatelier SCHOOLJAAR 2017-2018 ~ 1 ~ INHOUDSTAFEL Adressen academie

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN 8.10.2014

VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN 8.10.2014 Bibliotheek Zoutleeuw V. Betsstraat 16, 3440 Zoutleeuw T 011 78 45 48 bibliotheek@zoutleeuw.be zoutleeuw.bibliotheek.be VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN 8.10.2014 Aanwezig Verontschuldigd Afwezig Ilse

Nadere informatie

Notulen Vergadering Heemkundekring Machala

Notulen Vergadering Heemkundekring Machala Notulen Vergadering Heemkundekring Machala http://www.tuxx.nl/ Datum: 15 september 2016 Tijd: 19u30 Locatie: Hof van Woinke Aanwezig: Cornand F Cornand H De Backer E De Wilder G De Wilder L Dekempeneer

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

De Tervuurse herder. op het Warandeplein. WEDSTRIJDREGLEMENT voor BEELDENDE KUNSTENAARS

De Tervuurse herder. op het Warandeplein. WEDSTRIJDREGLEMENT voor BEELDENDE KUNSTENAARS De Tervuurse herder op het Warandeplein WEDSTRIJDREGLEMENT voor BEELDENDE KUNSTENAARS Het wedstrijdreglement en het bijhorende inschrijvingsformulier zijn raadpleegbaar op de startpagina van www.tervuren.be,

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Interlokale Vereniging Associatie Midwest

Interlokale Vereniging Associatie Midwest Prezone Midwest dinsdag 24 juni 2014 Inhoud 1. Goedkeuring verslag prezoneraad 27 mei 2014 4 2. Goedkeuring akkoord verdeelsleutel, aangepast aan de opmerkingen van het akkoord van de PZR 27 mei 2014 4

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WERKINGSSUBSIDIES ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING

AANVRAAGFORMULIER WERKINGSSUBSIDIES ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING AANVRAAGFORMULIER WERKINGSSUBSIDIES ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING CATEGORIE 3 VERENIGINGEN GERICHT OP AMATEURKUNSTEN EN VERENIGINGEN MET LOUTER CULTUURSCHEPPENDE, CULTUURBEWARENDE EN CULTUURBEVORDERENDE

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

Algemene vergadering cultuurraad

Algemene vergadering cultuurraad Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 - Fax: 015 22 40 14 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be VERSLAG Algemene vergadering cultuurraad Datum vergadering Woensdag 21 mei 2014 Aanwezig Hildegarde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Podiumbeestje. schooljaar 2010 2011 (deel II) van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

Podiumbeestje. schooljaar 2010 2011 (deel II) van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Podiumbeestje schooljaar 2010 2011 (deel II) van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Lijsterbessenlaan 24, 9120 Beveren Tel. 03/775 35 79 Fax. 03/755 82 75 e-mail: academie@beveren.be

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 april 2016 (231) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 april 2016 (231) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 april 2016 (231) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 09032016 (230) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Bestuursvergadering 17.06.2015 - goedgekeurde versie

Bestuursvergadering 17.06.2015 - goedgekeurde versie p.a. Cultuurdienst Kasteelstraat 1-3 9960 Assenede 09 341 90 88 cultuur@assenede.be Bestuursvergadering 17.06.2015 - goedgekeurde versie datum & locatie: 17.06.2015 om 20 uur in De Bijenkorf aanwezig:

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van De Haan kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende sociaal-culturele

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN

GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN Bijhorend aanvraagformulier in te dienen vóór 1 juni 2010. ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit reglement is van toepassing op de plaatselijke

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)

ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC) ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC) Datum: maandag 7 oktober 2013, 19 uur. De vergadering werd een uur vervroegd, zodat de leden nadien nog naar de theatervoorstelling op de Kaaifeesten

Nadere informatie

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 Aanwezig :. Afwezig: CYRIEL SWEVERS voorzitter; GILBERTE MULS, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ALFONS

Nadere informatie