Hoofdstuk 1 : Introductie tot multimedia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1 : Introductie tot multimedia"

Transcriptie

1 Hfdstuk 1 : Intrductie tt multimedia 1.1 Wat is multimedia - verschillende mensen -> verschillende (tegengestelde) meningen - Alles te maken met interactiviteit, beeld en geluid. - Integratie van verschillende applicaties is de tekmst (één multimedia-apparaat dat alles kan) - Cmpnenten : Vb. Telecnferencing, gedistribueerde lesgeven, zeken in vide/ beelddatabases, cöperatieve werkmgevingen, audicues vr deelnemers aan een videvergadering, schaalbare beelden, bewerkbare beelden, tls vr reverse engineering van films, stemherkenning... - Onderzeksvelden : Prcessing en cderen van multimedia (cntentanalyse, beveiliging, cmpressie,..) Systeemndersteuning en netwerken (netwerkprtcllen, internet, besturingssystemen, servers en clients, databases, Quality f service) Tls en applicaties (leersystemen, hypermedia, user interfaces) Interactie en integratie. (web-everywhere testellen, leren via multimedia, virtuele mgevingen) - Huidige prjecten: Objecttracken (cameragebaseerd) 3D mtin capturing Meerdere standpunten (ftrealistische weergave van virtuele acteurs dr vastleggen extra dimensies, zals ppervlakte) 3D pname: hg realistische pname van spraakanimaties Specifieke applicaties vr bijvrbeeld andersvaliden Ontwerpen van slimme kledij sciaal netwerkende kledij Elektrnisch gezndheid van patiënten mnitren (bij hen thuis) Verbeterde interactie (interfaces tussen echte en virtuele mensen zals vr verbeterd vertellen van verhalen) 1.2 Multimedia en Hypermedia - Evlutie: kranten (eerste massacmmunicatie met tekst en beeld), bewegende beelden (19 e eeuw), draadlze radi (Italië, eind 19 e eeuw), televisie (20 e eeuw) - Vanaf Cmputer: Beschrijving van Memex (1945 hypermedia aanlp naar WWW) Jaren 60: eerste hypertekstsystemen: Xanadu (1960 eerste pging tt hypertekst) NLS: On-Line System (1968 zeer vreg hyptertekstprgramma) FRESS ( zie hierbven) Prject van MIT : Multiple Multimedia -> eerste hypermedia videschijf (Aspen Mvie Map 1976, srt ggle street view) Tim Berners-Lee stelt WWW vr aan het CERN (1985) MPEG-1 (1991) MPEG-2, MPEG-4 (90 s) PDA (1991) JPEG -> JPEG2000 (1992) MBne audi multicast (1992) audi ver netwerk beperken in data NCSA Msaic (1993) - eerste echte internetbrwser Netscape (1994) JAVA (1995) DVD (1996) MP3 testellen (1998) - - Hypertext systeem : Niet lineair lezen, met links naar andere plaatsen in de tekst.

2 - Hypermedia: niet per sé beperkt tt tekst, k beelden, geluid, vide vb. WWW - -> slaat p een specifieke multimediatepassing - Multimedia: cmputerinfrmatie die getnd kan wrden dr geluid, beelden, vide en animatie. (naast tekst en tekeningen) - Tepassingen: elektrnische kranten en tijdschriften, WWW, nline referentiewerken, thuisshppen, interactieve TV, videcnferencing, vide-n-demand, interactieve films 1.3 WWW - 3 delstellingen: 1. universele tegang 2. Effectiviteit 3. Verantwrdelijkheid - Geschiedenis: GML (generalized markup language) 1960 SGML (standard) 1986 HTML en HTTP (Tim Berners-Lee) 1990 MOSAIC (eerste ppulaire brwser) 1993 Netscape 1994 XML SMIL: Synchrnized Multimedia Integratin Language, markup langage vr multimediavrstelling

3 Hfdstuk 2: Multimedia authring en tls 2.1 Multimedia authring Vide vergangen - Effectieve manier m een verandering van scene aan te duiden. - Types: Cut : abrubpte vergang (eenvudigst en meest gebruikt) Wipe: vervangen van pixels in een regi van het beeld dr pixels van een ander beeld (links-rechts, rechts-links, verticaal, hrizntaal, irispening..) Disslve (vervagen): Eerste beeld wrdt gradueel ver de tijd dr het tweede vervangen dr een geleidelijke mengeling van pixels te gebruiken. Crss Disslve: Elke pixel geleidelijk lineaire functie - = fade-in (A is zwart) en = fade-ut (B is zwart) Dither Disslve: Meer en meer pixels abrubt - = Whipe (in een specifieke gemetrische vlgrde) Fade-In: wit/zwart beeld gradueel vervangen dr het te tnen beeld. Fade-ut: beeld gradueel vervangen dr een wit f wart beeld. - Eigen type: Beeld laten wegschuiven Design prblemen - Platfrm: veel sftware lijkt prtable, maar baseert zich p run-time mdules - Videfrmaat en reslutie: NTSC (US), PAL (EU) en SECAM (FR) zijn niet cmpatibel, dus eerst een cnversie ndig m iets af te spelen p een speler die een ander frmaat gebruikt. - Geheugen en schijfruimte: Minstens 128 MB RAM en 20 GB schijfruimte m accepteerbare perfrmance en pslagruimte te hebben vr multimedia. - Levermethdes: Niet iedereen heeft al DVD-RW drives CD-ROMs hebben niet geneg schijfruimte en zijn te traag Elektrnische levering hangt af van de bandbreedte, streaming is k een ptie. Autmatische authring - Een geavanceerde tl m nieuwe multimediapresentaties mee te maken - Een mechanisme m van bestaande brnnen meer bruikbare multimediadcumenten te maken. - Hypermedia dcumenten: het prduceren van dcumenten die bedeld zijn m niet lineair te lezen. - 3 fases: Capturing: van een tekst, audi digitaliseren f een frame-grabber vr vide. Dit is reeds ged ntwikkeld en verlpt autmatisch. Authring: He de data best structureren m verschillende views te te staan (beter dan één enkele statische view)? Opslaan als bestaande datastructuren in de infrmatica (lijsten, grafen, bmen) Publicatie: Het del van de multimediatls 2.3 VRML (Virtual Reality Mdelling Language) - Platfrmnafhankelijke taal m te bekijken p het internet - Del: Mgelijk maken m gekleurde bjecten in een 3D mgeving te plaatsen - Interpreted (waardr relatief traag) - Maar invledrijk: eerste taal m een 3D wereld te tnen p het web - VRML 1.0 ( 95): bjecten maken + texturen en materialen specifiëren -

4 - VRML 2.0: mgelijkheid tt maken van interactieve werelden Animatie en geluid in een interactieve virtuele wereld Nieuwe bjecten Java en javascript vr interactieve bjecten acties gedefinieerd dr de gebruiker - Bestaat uit ndes in een hiërarchie die een scene beschrijven met één f meerdere bjecten - Enkel basisvrmen: samenvegen vr cmplexe vrmen - Shape nde als algemene nde, Bx, Cylinder, Cne, Sphere zijn gemetry ndes die basisbjecten plaatsen in de virtuele wereld - Cmplexe vrmen: IndexedFaceSet: verzameling van vlakken m cmplexe bjecten vr te stellen Extrusin: 2D drsnede van een bject (vr bv ppervlakte blemblaadje) - Appearance nde : material nde + texture nde Material nde: eigenschappen van een ppervlak zals kleur, drzichtigheid, belichting... Texture ndes: m textures te mappen p een bject ImageTexture: een externe JPEG f PNG MvieTextur: een MPEG vide-bject PixelTexture: een beeld maken m met ImageTexture te gebruiken - Text nde - Transfrm ndes: alle shapes en teksten starten in het midden van de VRML wereld, m ze ged te zetten meten transfrm ndes gebruikt wrden. (bevat bv. Translatin, Scale, Rtatin ndes) - Viewpint ndes m het camerastandpunt f het aantal camera s te veranderen - Psitin nde, rientatin nde, fieldofview nde vr aanpassing psitie, rtatie en kijkhek - Drie srten belichting mgelijk: DirectinalLight: ver de hele wereld in een bepaalde richting (zals zn) PintLight: Licht in alle richtingen vanuit één punt. SptLight: In een zekere richting vanuit een punt. Belichting -> realisme! - Backgrund nde m achtergrndkleur/luchtkleur te veranderen - Panrama nde m een textuur p de zijkanten van de wereld te mappen, gecentreerd rnd de gebruiker (dus randen niet te bereiken) hiervr wrdt een grte mvattende kubus gebruikt.

5 Hfdstuk 3: Representaties vr beelden en beelddata 3.1 Datatypes 1-bit beelden - Bestaande uit pixels f pels (picture elements) - Elke pixel als 1 bit (die aan f uit staat) -> Binair beeld - Mnchrm beeld: want bestaat uit slechts 1 kleur (k ng andere srten mnchrme beelden) 640 x 480 bits ->/(8*1000) ->38.4 kb 8-bit grijswaarde beelden - elke pixel heeft een grijswaarde tussen de 0 en de 255, elke pixel in 1 byte - Bitmap: tweedimensinale tabel met pixelwaarden (k z in videgeheugen) - Beeldreslutie: het aantal pixels in een digitaal beeld - Bitmap met pgeslagen wrden in de hardware, dit nemen we de Frame Buffer (grafische kaart wrdt hiervr gebruikt), als de reslutie van de grafische kaart niet grt geneg is vr een bepaald beeld wrdt de data tijdelijk bewaard in het RAM-geheugen. - Kan gezien wrden als een set van 1-bit bit-planes (bit wrdt p 1 gezet als de beeldpixel een niet-nul waarde heeft p f bven dat niveau) - Grafische kaarten kunnen bitplane data aan viderate refreshen (60 cycles per secnde), maar kunnen de data niet ged bijhuden (zals RAM dat kan) Dithering - Prbleem: een dt kan enkel wel f niet geprint wrden, geen grijswaarden mgelijk (2-level f 1-bit printers) - Omzetten van waarden tussen 0 en 255 naar patrnen die aangenaam gen. (meer en meer gevuld naarmate een pixel dnkerder wrdt) - Hfdstrategie hudt in dat een pixel vervagen wrdt dr een grter patrn (bv. 2x2 f 4x4) gelijkaardig aan het analge halftne printing, hierbij wrden cirkels zwarte inkt die variëren in grte geprint m tintvergangen te simuleren. - Bijhuden van een dither matrix: Delen van de pixelwaarde dr het aantal elementen 1 zetten als pixelwaarde hger is dan het element - n x n matrix zrgt vr n^2 + 1 intensiteitslevels bv. 2*2: 0 dts ingevuld p gelijk welke manier = 5 levels - Spatiale reslutie (aantal lijnen per inch) mwisselen tegen intensiteitsreslutie (kleurintensiteit). De intensiteit kan verhgd wrden dr pixels te vervangen dr grtere matrices, maar dan wrdt je beeld k effectief grter, waardr er minder lijnen per inch zijn en je een blurry effect krijgt. - Elke pixel vervangen dr 4x4 betekent 16x grter beeld! - Bij Ordered dithering gaat men p dezelfde manier te werk, maar dan kijkt men naar de waarde van een pixel zelf en die wrdt dan geprint als de waarde hger is dan de dithermatrixwaarde (vr die pixel), daarna wrdt de matrix ver 4 pixels hrizntaal en 4 verticaal verschven. Datatypes - Meest vrkmend: 8 bit en 24 bit - Smmige hardware/besturingssysteemspecifiek, andere crss-platfrm - Applicaties kunnen datatypes herkennen en vertalen (indien niet crss-platfrm) - Cmpressietechnieken maken deel uit van de meeste beeldfrmaten, deze kunnen lssy f lssless zijn.

6 24-bit kleurenbeelden - Elke pixel vrgesteld dr 3 bytes, gewnlijk RGB - 2^24 mgelijke kleuren = miljen - Opslagruimte! (640x480 al 921 kb (640*480*24/8000) - Meestal pgeslagen als 32 bit met extra infrmatie vr special effects (alfa-waarde) 8-bit kleurenbeelden - Vr backward cmpability ndig - = 256 kleuren - Gebruiken LUT (Lk Up Table) m kleurinfrmatie te bewaren - Beeld bewaart geen kleur, maar een index in de LUT met een 3-byte waarde vr de kleur - Meest gebruikte kleuren kiezen uit een beeld m deze vr te stellen in de LUT, d.m.v. een 3D histgram. (clustering ntdekken) - 1/3 van de grtte verhead LUT te verwaarlzen = 256 x bytes = 1 kb LUT - Zie hierbven - Bewaard in de fileheader - Ok palette genemd - Clrpickers bestaan uit klikbare blkken die gelinkt zijn aan een LUT - Eenvudige animatie mgelijk via LUT, namelijk Clr Cycling f Palette Animatin. - - Kleurendithering: bit per kleurkanaal en de R, G en B dts verdelen ver de ruimte (beter als dit niet gedaan wrdt, maar ged geneg vr gedkpe printers), beter vraf mengen. - Wanneer slechts een beperkt aantal kleuren vrstelbaar zijn, kan gebruik wrden gemaakt van het uitmiddelen van de intensiteit van naburige pixels m kleuren na te btsen. - - Lut pstellen: - - RGB kubus pdelen in gelijke delen vr elke dimensie en het centrum van elk blkje nemen als entry vr de LUT en daarna de ranges herschalen. - Mensen geveliger vr R en G, dus deze herschalen naar 3 bits (0..7), dan vr B, waarvr we slechts 2 bits gebruiken (0..3) - Als een kleine verandering in RGB resulteert in een nieuwe cde krijgen we een randartefact. - Beter: Median-cut algrtime - Prbeert meeste bits te plaatsen waar ze het meest ndig zijn, daar waar kleuren het meest geclusterd zijn. - R-waarden srteren en mediaan nemen: kleiner = 0, grter = 1 (mediaan is waar de helft van de pixels grter zijn en de helft kleiner) - De G-waarden van de pixels met een 0 label srteren en de mediaan nemen: kleiner = 00, grter = 01. Daarna vr de waarden met een 1 label. Daarna zelfde met B-waarden. - RGBRGBRG is uiteindelijke resultaat - Dit vrmt de indexwaarden, crrespnderende kleuren kunnen de centrums van de blkjes zijn. - Kleur wrdt genmen als hij bij de grte helft zit => beter nderscheid p basis van het beeld - Bv. bij rde appels zal het veel langer duren vr een pixel een 1 krijgt vr rd dan anders. - Nadeel: verhead dr berekenen histgrammen/mediaan en pslaan LUT per beeld - Vrdeel: gebruik gemaakt van de geveligheid vr R en G, simpel Filefrmaten

7 - JPEG p dit mment belangrijkst - 8-bit GIF histrisch belangrijk dr verbinding met WWW en HTML (eerste herkende beeldfrmaat p het web) GIF (Graphics Interchange Frmat) - Bedeld m ver telefnmdems te verzenden - Best vr beelden met weinig verschillende kleuren (want slechts 8 bit beschikbaar 256 kleuren) - Simpel frmaat, maar bevat tch veel algemene cncepten - Interlacing: lijnen niet sequentieel drgestuurd, maar ver heel het beeld met enkele lijnen tussen. - Ondersteuning van simpele animatie - Beeld van een GIF-bestand GIF signature (6 bytes) GIF87a (vb.) Screen descriptr (7) breedte (pixels, LSB, 2) hgte (pixels, LSB, 2) m(1)-cr(3)-0(1)-pixel(3) achtergrnd Glbal clr map Rd intensiteit Gren intensiteit Blauw intensiteit Image descriptr (10) kmma linkerkant (pixels, LSB,2) bvenkant (zelfde) breedte (zelfde) hgte (zelfde) m-i pixel(3) Lcal clr map Raster area GIF terminatr

8 Screen descriptr: vr vlaggen m (glbal clr map?), cr +1 (aangevraagde clr reslutin - aantal bits vr kleuren), verbdige 0, pixel +1 (bits/pixel, meestal maar niet altijd zelfde als cr) LUT-index vr backgrund Byte met enkel nullen Kleine kleurenreslutie ged vr bv. weergave p schermen met kleine reslutie zals plshrlges Glbal clr map: vr als geen lkale map vrzien is (=LUT) lengte = 2^(pixel+1) -> 3x256 mgelijkheden, want gesrteerd van 0 tt 255 Kan meerdere beelden bevatten, uitbreidbaar want alles genegeerd tussen einde ene beeld en begin van het vlgende beeld (aangegeven dr kmma). Image descriptr (één vr elk beeld) Interlacing: laat te al een deel van het beeld te tnen vr het vlledig geladen is, vergelijkbaar met prgressive mde in JPEG. (4-pass sequence) start rij 0: m de 8 start rij 4: m de 8 start rij 2: m de 4 start rij 1: m de 2 De rasterdata wrdt eerst gecmprimeerd met LZW (Lempel-Ziv-Welch) - Mgelijkheid vr Extensin Blcks - Gesrteerde LUT zdat als een decder slechts een beperkt aantal kleuren ter beschikking heeft de belangrijkste genmen wrden. JPEG (Jint Phtgraphic Experts Grup) - Op dit mment de belangrijkste standaard - Maakt gebruik van specifieke beperkingen van het menselijk zicht vr hge cmpressierates - Kunnen niet ged hge spatiale frequenties zien (veel veranderingen p kleine x,y), vral bij kleur. Daarm kan dit uitgemiddeld wrden en zelfs deels weggelaten. - Zelf cmpressierate instellen (tt 100%, gemiddeld Q=10% met aanneembare kwaliteit) - Default = 75% -> 5.6% van riginele grte (10% kmt vereen met 1.5%), GIF cmprimeert tt 23% van het rigineel. PNG (Prtable Netwrk Graphics) - bedeld als vervanging van GIF - kan tt 48 bits kleurinfrmatie bijhuden - Interlacing in 8x8 blkken i.p.v. per lijn TIFF (Tagged Image File Frmat) - Ondersteuning vr tags Type cmpressie Veel beeldtypes (1-bit, grijswaarden, 8-bit kleur, 24-bit RGB,...) Lssless -> JPEG Tag vr ptinele cmpressie (maar minder cntrleerbaar, niet echt beter) - Cntainerstandaard (geen cmpressiestandaard) - Nu wrden URI s gebruikt in de plaats van tags (behalve bij.a. EXIF) EXIF (Exchange Image File) - Beeldfrmaat vr digitale camera s - Gebruikt JPEG vr cmpressie - Veel tags vr hgere kwaliteitsprinten (kleurcrrectie-algritmes) Flits Expsure Lichtbrn Witbalans Scenetype - Ondersteunt kppeling van audi

9 Hfdstuk 4 : Kleur in beeld en vide 4.1 Kleurwetenschap Licht en spectra - Licht is een elektrmagnetische glf, kleur wrdt gekarakteriseerd dr zijn glflengte Lasers: 1 glflengte Meeste lichtbrnnen: grte heveelheid glflengtes (daglicht bijna alle glflengtes) Mensen kunnen slechts een beperkt interval zien ( nm) Krt = blauw, lang = rd - Spectrphtmeter: een testel m zichtbaar licht te meten (dr middel van lichtbreking wrden de glflengtes pgesplitst) - Dispersie: regenbgeffect - Spectral Pwer Distributin (SPD): Spectrum, tnt de relatieve heveelheid lichtenergie (elektrmagnetisch signaal) per glflengte (lambda vr glflengte) E(lambda) - Curve uit metingen is eigenlijk binnen intervallen van ngeveer 5-10 nm, dus eigenlijk niet cntinu. Menselijk zicht - Og werkt als een lens die een beeld plaatst p het netvlies (nderstebven gespiegeld). - Het netvlies bestaat uit een reeks staafjes (rds) en drie srten kegeltjes (cnes). - De staafjes dienen vral nder slechte lichtmstandigheden. - Drie srten kegeltjes het meest gevelig vr R, G en B (elke srt vr één kleur) - Verderp weinig geweten, waarschijnlijk maken de hersenen gebruik van verschillen en cmbinaties van kleuren (in een hg lichtniveau achrmatisch kanaal). Spectrale geveligheid van het g - Meest gevelig vr licht in het midden van het zichtbare spectrum - Geveligheid vr blauw is gevelig lager! (bijna niet zichtbaar p een grafiek), waarschijnlijk dr zijn late teveging aan de evlutie - Luminus-efficiency functie: sm van geveligheden per kleur V(lambda) - BGR p een grafiek (vlgrde van kleuren) - Gewnlijk wrden de functies R,G,B vrgesteld als : q(λ) =(q R (λ),q G (λ),q B (λ)) T - Geveligheid van de staafjes lijkt p luminus-efficiency, maar iets meer naar R te. Gevelig vr een grt aantal glflengtes, maar prduceren enkel een signaal vr de waarneming van zwart-wit. - Verdeling van kegels is 40:20:1 (RGB) (=> achrmatisch kanaal = 2R + G + B/20) - De respns in elk kleurenkanaal van het g is prprtineel met het aantal neurnen die schieten, elke glflengte in het spectrum verrzaakt een bepaald aantal afvurende neurnen. De respns hierp is afhankelijk van de geveligheid. - Ttale respns p elk van de drie kleuren is de sm van alle glflengtes uit het spectrum vermenigvuldigd met de respns erp: (G en B analg) R = E(λ)q R (λ)dλ - werkt ENKEL vr bjecten die zelf licht geven!

10 Beeldvrming - Oppervlakken reflecteren verschillende heveelheden licht p verschillende glflengtes - Dnkere ppervlakken reflecteren minder energie dan lichte ppervlakken - Reflectiefunctie : S(lamda) - Licht wrdt uitgestten (E(lamda)), licht wrdt gereflecteerd (S(lamda)) en gefilterd dr het menselijk g -> de kegeltjes (C(lamda)) - C(delta) is het kleursignaal, het prduct van E(delta) en S(lamda) - ttale respns, rekening hudend met reflectie: R = E(λ)S(λ)q R (λ)dλ Camerasystemen - Gemaakt als het g, prduceert drie signalen per pixel (kmt vereen met lcatie p de retina) - Analge signalen mgezet naar digitale, gedumpt in integers en bewaard (8 bit precisie betekent hier dat vr zwel R, G, als B het min. 0 is en het max. 255 is) - Het licht dat het g van de cmputergebruiker binnengaat is dat wat het scherm uitstt, daarm meten we de E(lambda)-functie kennen. Gammacrrectie - RGB waarden in een beeld wrden pnieuw gecnverteerd naar analge signalen en sturen de elektrnenkannnen aan in een kathdestraalbuis (CRT) - We zuden graag hebben dat een CRT systeem licht prduceert in lineaire functie met dit vltage, dit is echter niet het geval. - Uitgeznden licht wel ruwweg prprtineel met het vltage verheven tt een macht, deze macht nemen we gamma. (ngeveer 2.2) - Als de grtte in het rde kanaal R is, dan zendt het scherm licht uit met de prprtie van R tt de macht gamma. - SPD kmt vereen met de rde fsfrverf dat het del is van het elektrnenkann vr kanaal elektrnenkann - Gammacrrectie betekent dan dat vr uitzending het signaal tt 1/gamma wrdt verheven m de macht p te vangen en z te kmen tt lineaire signalen. - Znder deze crrectie is het beeld te dnker Clr-match functies - De drie basiskleuren vr additieve kleurenmenging wrden de clr primaries genemd. - Clrimeter: een testel dat gebruikt wrdt bij het experimenteren met kleuren matching. Dr de helderheid van de drie basiskleuren aan te passen met de prefpersn een te matchen licht nabtsen. - Smmige lichten kunnen niet nagebtst wrden dr een lineaire cmbinatie van de primaries, daarvr met een licht dan van de bvenkant naar de nderkant verplaatst wrden en het te matchen licht beschijnen in plaats van het witte scherm. CIE chrmaticiteitsdiagram - Om te vermijden dat r nder de x-as gaat is een stel fictieve primaries pgesteld, dit heeft geleid tt de clr-matching functies - Kmen vrt uit de rgb clr-matching dr het uitveren een lineaire transfrmatie (met een 3x3 matrix) - ntatie: x(λ), y(λ), z(λ) - zdanig gekzen dat y vereenkmt met de luminus-efficiencycurve (V(lambda))

11 - Vr een algemene SPD, essentiële clrimetrische infrmatie (ttale respns) m kleur te karakteriseren is vlgende set tristimulus-waarden: XYZ (analg vr Y en Z) X = E(λ)x(λ)dλ - Y wrdt hier de luminantie genemd - We zitten met drie waarden => 3D vrstelling ndig, maar mdat dit meilijk vr te stellen is werd een 2D vrstelling gemaakt. - Hiervr dienen we de grtte van de vectren te nrmaliseren dr te delen dr te delen dr X + Y + Z. Hieruit verkrijgen we dan x, y en z (y en z analg) x = X/(X + Y + Z), waardr x+y+z = 1 en z = 1-x-y - x, y en z nemen we de chrmaticiteit. - Gewnlijk levert prjectie van elke tristimulusvectr (X,Y,Z) p het vlak (1,0,0),(0,1,0), (0,0,1) een prjectie p in het z=0 vlak nder de bissectrice (van linksbven naar rechtsnder) (Aangezien x en y genrmaliseerd zijn, zijn ze altijd kleiner f gelijk aan 1 en aangezien x +y+z = 1, is k hun sm altijd kleiner f gelijk aan 1) - chrmaticiteitsdiagram: paardenhef bij mnchrmatisch licht. nderste rechte lijn: line f purples, verbindt de extremen van het zichtbare spectrum (400 en 700 nm) de hef zelf: spectrum lcus (meetkundige figuur gevrmd dr het verbinden van een verzameling punten die vlden aan bepaalde vrwaarden), tnt de chrmatische waarden (x,y) van mnchrmatisch licht p elke zichtbare glflengte. Kleurenmnitrspecificaties clrmatching functie zdanig pgesteld dat x, y, z allemaal dezelfde ppervlakte nder hun curve hebben, daarm geldt dat vr een witte verlichter met alle SPD waarden gelijk aan één (een equi-energie wit licht) de chrmaticiteitswaarden (1/3,1/3) zijn. Dit nemen we het witpunt. als E(lambda) altijd 1 is, dan blijft bij XYZ enkel ng x, y, z ver nder de integraal en aangezien die eenzelfde ppervlakte hebben nder de curve geldt X=Y=Z, maar dan is x = X/(X+X+X) = 1/3 (analg vr y en z) Verschillende witte spectra kunnen gekzen wrden als standaard verlichter, elk met hun eigen witpunt (bv. verlichters A (gleilamp) en C (pging tt daglicht), daglichttypes D65 en D100, flurescent F2) -> maar ng steeds rnd 1/3 Chrmaciteiten p de rand stellen de pure kleuren vr, he dichter bij het witpunt, he minder gesatureerd. Mix tussen twee lichtkleuren ligt p hun verbindingslijn. enkel bij additieve kleurmenging dminante glflengte = lijn tussen een lichtkleur p de rand en het witpunt (blijft drlpen dr vrbij het punt p de rand), cmplementaire dminante glflengte is de lijn na drtrekking dr het witpunt als de dminante glflengte vertrk vanuit een lichtkleur p de line f purples. set van cmplementaire kleuren vr een gegeven kleur wrdt gegeven dr alle kleuren p de lijn dr het witpunt. excitatin purity(verzadigingsgraad): (uitgedrukt in %) afstanden van het witpunt naar een gegeven kleur ver afstanden tt de dminante glflengte van die gegeven kleur (het punt p de rand). - Deels gespecifieerd dr het gewenste witpunt wanneer alle elektrnenkannnen met hun hgste energie geactiveerd wrden. - We willen een gespecifieerd witpunt bereiken p R =G =B =1, met R de gammagecrrigeerde en genrmaliseerde versie van R. - NTSC en SMPTE: Nrd-Amerikaanse/Japanse standaard met SMPTE de nieuwere versie (gebaseerd p D65 ipv C) EBU: standaard in Eurpa, gebruikt bij PAL en SECAM systemen. - Gain-cntrl vr elk elektrnenkann instellen m de chrmaticiteiten te bepalen.

12 Out-f-Gamut kleuren - He kunnen we testel-nafhankelijke kleuren (x,y-chrmaciteitwaarden) genereren, gebruik makende van testel-afhankelijke kleurwaarden (RGB) - Uit elke (x,y) willen we die RGB-triple vinden, gegeven een gespecifieerde (x,y,z) - z vinden we uit z = 1 - x - y en RGB uit de dr de prduceur gespecifieer chrmaticiteiten. - Alle waarden van RGB meten verschillende van nul zijn, anders zien we bv. enkel de chrmaticiteit van de rde fsfr. x r x g x b R x y r y g y b G = y z r z g z b B z Deze eerste matrix nemen we in het vervlg M. - Als (x,y) gegeven is (genrmaliseerde kleuren -> zie chrmaticiteitsdiagram), dan met x,y,z geïnverteerd wrden m de juiste RGB te krijgen. - Als R, G f B negatief is wil dit zeggen dat het kleur zichtbaar is vr mensen, maar niet tnbaar is p het testel. - De set van tnbare kleuren nemen we het gamut van een testel, als een kleur niet tnbaar is, dan is hij bijgevlg ut f gamut. - Twee methdes m dit te p te lssen: Het dichtste in-gamut kleur kiezen, dus een kleur p de driehek die het dichtst bij het echte kleur ligt. Het dichtste cmplementaire kleur kiezen, dit kan dr een verbinding te maken met het witpunt en dan het kleur p de driehek te nemen. Dit is meestal de beste plssing mdat we minder gevelig zijn aan saturatie dan aan een verschil in tint. - Grassman s wet: het matchen van kleuren is lineair. Als we 3 lichten, afkmstig van de drie fsfrs cmbineren kunnen we enkel kleuren maken binnen de cnvexe set afgeleid van deze drie lichten. Als we namelijk 2 lichten cmbineren L1 en L2 dan geldt vr hun RGB waarden: R = R1+R2, G=G1+G2 en B=B1+B2. Deze cnvexe set die we afleiden zal in het geval van schermen een driehek zijn mdat we bij schermen werken met drie cmpnenten (RGB). Witpuntcrrectie - Tt nu te enkel met xyz (enkel chrmaticiteit) gewerkt, terwijl we XYZ (k magnitude ) wilen kunnen mappen naar een testel-specifieke RGB. - Daarnaast willen we dat wanneer R, G en B hun hgste waarde hebben, we het witpunt krijgen. - De methde m deze twee zaken p te lssen is witpuntcrrectie. XYZ -> RGB Neem Y(witpunt) = 1 => (X/Y, Y, Z/Y) = XYZ(witpunt) Op zek gaan naar een set van crrectiefactren, zdat als we, wanneer we de gains van de elektrnenkannnen vermenigvuldigen met deze waarden we het witpunt (in termen van XYZ) krijgen bij R=G=B=1. De crrectiefactren drukken we uit in de vrm van een diagnaalmatrix D (=diag(d1,d2,d3)), zdat XYZ(witpunt) = M*D*(1,1,1)^T en aangezien D*(1,1,1)^T = (d1,d2,d3)^t is dit gelijk aan M*(d1,d2,d3)^T - Transfrmatiematrix van XYZ naar RGB is T (=M*D) - Dit geeft dan (X,Y,Z)^T = T * (R,G,B)^T (k vr andere punten dan het witpunt)

13 Met gammacrrectie - Meestal wrdt er gewerkt met niet-lineaire (i.t.t. hierbven) signalen waarp gammecrrectie is tegepast (deze R,G,B signalen wrden geprduceerd dr bv. een camcrder) - Oplssing: Eerst de lineaire RGB berekenen met (X,Y,Z)^T = T*(R,G,B)^T en dan gammacrrectie tepassen. Meestal niet z gedaan, meestal wrdt de Y-waarde gewn gebruikt zals ze is, maar dan vr niet-lineaire signalen (R, G en B ). Het enige wat verandert is dat we Y nu Y nemen. - De betekenis van Y is dat ze de helderheid van een pixel beschrijft 4.2 Kleurenmdellen in beelden CMY kleurenmdel : subtractieve kleurenmenging - Vr inkt, geprint p papier: niet rd + gren is geel, maar gele inkt trekt blauw licht van wit licht af en reflecteert rd en gren. - In plaats van R, G en B als primaries hebben we primaries ndig die vereenkmen met - R, -G en -B, dit zijn C (cyaan), M (magenta) en Y (geel). - Cyaan filtert rd weg, Magenta filtert gren weg en Geel filtert blauw weg. - Wit kmt enkel vr als het medium wit is. RGB -> CMY - C = 1 - R, M = 1 - G, Y = 1 - B - R = 1 - C, G = 1 - M, B = 1 - Y CMYK: underclr verwijdering - C, M en Y mengen zu meten zwart geven, maar in plaats krijgen we een mdderig bruin. - Echte zwarte inkt gebruiken is veel gedkper dan de kleuren te mengen tt zwart, dit is niet enkel gedkper maar k scherper. - Bereken dat deel van de CMY mengeling dat zwart zu zijn, verwijder het uit de prprties van de kleuren en veg echt zwart te in de plaats. Printer gamuts - Ideaal gezien zu cyaan, rd vlledig meten wegfilteren en gren en blauw vlledig meten drlaten. Deze blkkeringsverven wrden enkel nagebtst binnen de industrie. - Dit leidt tt crsstalk tussen de kleurenkanalen (=> meilijk bereikbare kleuren bij printen in te schatten) - Gamut verlapt NTSC en is een stuk kleiner. (witpunt heet hier nu zwartpunt) - 6-hek ipv 3-hek (naast de drie cmpnenten, k ng drie cmbinaties: CM, CY en MY) 4.3 Kleurenmdellen in vide YUV kleurenmdel (rsprnkelijk vr PAL) - YUV cdeert een luminantiesignaal Y, vr gammagecrrigeerde signalen is dit Y (= de Y bij witpuntcrrectie, luma genemd) - Chrminantie: verschil tussen een kleur en een witreferentie met dezelfde luminantie, hiervr gebruiken we de kleurverschillen U en V: U = B - Y en V = R - Y.

14 Y R U = ( ) G V ( ) B - Vr een grijze pixel, met R =G =B, heeft Y de waarde van die pixel mdat = 1 => 0.299*R *R *R =R en is de chrminantie (U,V) = 0 (duidelijk te zien p matrix) - In de echte implementatie wrden U en V herschaald zdat ze een handiger minimum en maximum hebben. cmpnent: *maximum van Y cmpsiet: -1/3 -> +4/3-0 is niet het minimum vr U en V, er geldt: U > 0 : blauw U < 0 : geel (-blauw) V > 0 : rd V < 0 : cyaan (-rd) - Veel bandbreedte vr Y (want veel geveliger aan), nl. 5.5 Mhz en weinig vr U en V (slechts 1.3 MHz elk) YIQ kleurenmdel (gebruikt vr NTSC) - variatie p YUV (k chrminantie 0 bij grijze pixels), waarbij het ene kleurenkanaal (I) wel meer infrmatie bevat dan het andere, rekening hudend met nze visuele perceptie. - U en V gedraaid ver 33 graden: I = V*cs(33) - U*sin(33) Q = V*sin(33) + U*cs(33) - U is ruwweg richting ranje-blauw en Q is ruwweg richting paars-gren - Origineel k bandbreedte in zelfde hiërarchie, (4.2, 1.5 en 0.6), nu echter beide 1 (MHz) - [Y, I, Q]^T = [R, G, B ]^T YCbCr kleurenmdel (cmpnent vide) - Gebruikt bij JPEG en MPEG en sterk gerelateerd aan YUV - Cb is U, maar met 0.5*B, sms verschven zdat de waarden tussen 0 en 1 liggen Cr is V, maar met 0.5*R (+0, 0.5, 0.5) - In de praktijk 8-bit cdering met Y in [16,219] Cb en Cr hebben een ffset van 128 en een bereik van (+16,128,128)

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S1116363 Opdrachtgever

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding SMART Ntebk 14 Mac OS X-besturingssysteemsftware Gebruikershandleiding Kennisgeving handelsmerk SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, het SMART-lg

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011 ebeam Educatin Suite Versin 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incrprated, 2011 Inhudspgave ebeam Educatin Suite 4 Inf ver... 5 Wat is nieuw? 6 Minimale systeemvereisten 7 Installatie 8 Hardware installatie

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Handleiding. Inleiding 1

Handleiding. Inleiding 1 Handleiding Inleiding 1 2 Inleiding INLEIDING 4 Systeemvereisten... 4 Beveiliging databank... 5 Tepassing... 5 Oefenpppen p de cmputer aansluiten... 6 Oefenpppen rechtstreeks p de seriële prten van de

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012)

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012) VastMbiel in 1 Technische Dienstbeschrijving versie 1.3, maart 2013 (p basis van versie 1.2, ktber 2012) 1 I nh uds pg av e 1 Inleiding... 6 1.1 Scpe van VastMbiel in 1... 6 1.2 Overzicht van de dienst

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 1 Inhudspgave 1. Inleiding 3 1.1 Therie interessecmpnent 3 2. Ontwikkeling 6 2.1 Afname

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie