Overzicht van interventies voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. laag. geletterden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van interventies voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. laag. geletterden"

Transcriptie

1 Overzicht van interventies voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden laag geletterden

2 Interventies beperkte gezondheidsvaardigheden Product kennis-item beperkte gezondheidsvaardigheden Op zoek naar methodieken waarmee je betere zorg kunt verlenen aan mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Kijk hier voor een overzicht van handige tools. Wat zijn beperkte gezondheidsvaardigheden? Mensen hebben beperkte gezondheidsvaardigheden als ze bepaalde competenties missen om goed met gezondheid en ziekte om te kunnen gaan. Bijvoorbeeld ze kunnen niet goed lezen, schrijven, informatie verzamelen en informatie kritisch afwegen. Wat kun je doen? Als zorgverlener heb je een belangrijke rol in het bevorderen van gezondheidsvaardigheden. Dit kun je doen door informatie te doseren, door te toetsen of iemand het begrepen heeft, door de communicatie te ondersteunen met visuele middelen en door een langere consulttijd in te lassen. De interventies in het overzicht kunnen hierbij helpen. Download gratis het overzicht in pdf-vorm. Toolkits 1 Toolkit Laaggeletterdheid Laaggeletterdheid.htm Toolkit voor omgang met laaggeletterden in de huisartsenpraktijk Zorgverleners, zoals huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners LHV in samenwerking met: Stichting Lezen & Schrijven (St. L&S) Gezondheidsinstituut NIGZ Stichting Expertisecentrum Educatieve Televisie (ETV) het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Pharos

3 2011 gratis Met deze toolkit kun je laaggeletterdheid sneller herkennen en daarmee dus beter rekening houden met deze groep patiënten. De toolkit biedt de mogelijkheid om laaggeletterde patiënten te ondersteunen bij wat zij nodig hebben. De toolkit bevat Checklist Observaties in de huisartsenpraktijk (pdf) een checklist om laaggeletterdheid te herkennen, Checklist Communicatie op maat van laaggeletterden (pdf). Posters (pdf) 2 Herkenningswijzer files/2011/08/212567_hkw_gezondheidssector.pdf Boekenlegger smoezenlijst en signalen Doel: laaggeletterdheid sneller kunnen herkennen Zorgverleners Stichting. Lezen & Schrijven 2010 gratis De herkenningswijzer is een document op boekenleggerformaat met signalen en veelgebruikte smoezen die duiden op een taalachterstand. Vaak schamen laaggeletterden zich ervoor dat zij slecht kunnen lezen en schrijven. Zij verbergen hun taalachterstand. De herkenningswijzer geeft handvatten en tips om de taalachterstand te herkennen, begrip te tonen en het probleem bespreekbaar te maken. 3 Toolkit Zorg goed voor je hart zorg_goed_voor_uw_hart/

4 Pakket met voorlichtingsmaterialen voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of die de Nederlandse taal niet goed beheersen Doel: het gesprek tussen zorgverlener en patiënt ondersteunen Zorgverleners en Nederlanders, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, Turkse Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven en de Nederlandse taal niet goed beheersen De Nederlandse Hartstichting Materialen die helpen bij vragen als: Wat zijn hart- en vaatziekten? Welke risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn er? Wat is gezond leven? Wat is een goede aanpak? De materialen bestaan uit: folders in eenvoudig Nederlands over hart- en vaatziekten, over voeding en bewegen plaatjeskaarten over bewegen en over leefstijladviezen risicotesten voor individuen en voor groepen om het risico op diabetes, hart- en vaatziekten en/of nierschade in kaart te brengen voorlichtingsfilmpjes in het Turks en Arabisch 4 Toolkit Gezonde Taal, omgaan met laaggeletterdheid in de zorg Otwikkelaar toolkit-voor-laaggeletterde-pati%c3%abnten.htm Dit pakket maakt medewerkers van het UMC Utrecht bewust van laaggeletterdheid. Het bevat handvatten om laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar te maken Medewerkers van het UMC Utrecht en patiënten UMC Utrecht, ontwikkeld in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven

5 : Informatie over de risico s die patiënten lopen en de misverstanden die kunnen ontstaan als patiënten onvoldoende geletterd zijn. Daarnaast bevat de tookit richtlijnen voor begeleiding van patiënten en een methode waarmee poliklinieken hun proces beter kunnen inrichten op laaggeletterden. De toolkit bevat een traject voor patiënten en een traject voor medewerkers. 5 Toolkit Gezondheidsvaardigheden details&proj=40 Digitale toolkit met veel informatie, documenten en tests over beperkte gezondheidsvaardigheden Zorgverleners NIGZ Korte beschrijving De toolkit Gezondheidsvaardigheden bevat hulpmiddelen en instrumenten om mensen met lage gezondheidsvaardigheden te herkennen en de communicatie met hen te verbeteren. Met tools voor professionals, voor organisaties en voor de einddoelgroep. 6 Voorlichtingspijl voor gedragsverandering De Voorlichtingspijl helpt zorgverleners bij het voorlichtingsgesprek met als doel dat patiënten hun gedrag veranderen. Professionals in de zorg en gezondheidsbevordering NIGZ Verandering van gedrag komt pas tot stand nadat een aantal achtereenvolgende stappen (openstaan, begrijpen, willen, kunnen, doen en blijven doen)

6 doorlopen zijn. Deze zes stappen vormen de basis van de Voorlichtingspijl. De Voorlichtingspijl is gebaseerd op het door de Stichting O&O ontwikkelde voorlichtingsmodel van Hoenen e.a. 7 Voorlichtingsmaterialen Hartstichting in eenvoudig Nederlands zorg_goed_voor_uw_hart/materialen_nederlanders/ Voorlichtingsmaterialen in eenvoudig Nederlands voor professionals die werken met patiënten die moeite hebben met de Nederlandse taal. De materialen helpt bij het geven van voorlichting aan deze doelgroep. Zorgverleners De Nederlandse Hartstichting Er zijn materialen voor vier groepen patiënten: Nederlanders Marokkaanse Nederlanders Turkse Nederlanders Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders Inhoud: Plaatjeskaart Bewegen Plaatjeskaart Leefadviezen Plaatjeskaart Risicotest Scheurblok Leefadviezen Folder Hart- en vaatziekten Folder Bewegen Folder Voeding 8 Voorlichtingsmap Begrijp je lichaam

7 ekterm=begrijp+je+lichaam Voorlichtingsmap met eenvoudige afbeeldingen en teksten over het menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten. Doel: zorgprofessionals ondersteunen bij het geven van voorlichting aan patiënten die onvoldoende kunnen lezen en schrijven Professionals in de zorg en preventie Het CBO, de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Expertisecentrum ETV.nl en Pharos 2012 (eerdere uitgave in 1996 door NIGZ) Onderwerpen die worden behandeld: zuurstof, verbranding, het hart, spijsvertering, luchtwegen, roken en medicijnen. Met handleiding en deelnemersboekjes. 9 Toolkit Better Communication, Better Care: Provider Tools to Care for Diverse Populations ICE_C&L_Provider_Tool_Kit pdf Tools die helpen bij de communicatie met patiënten met verschillende culturele achtergronden Professionals in de zorg en gezondheidsbevordering Industry Collaboration Effort (ICE) 2010 De tools zijn verdeeld over vier onderwerpen: Interactie met een diverse patiëntenpopulatie Communicatie en taalbarrières Patiënten met verschillende culturele achtergronden Referenties en bronnen op het gebied van taal en cultuur

8 10 Checklist Assisting Health Literacy: checklist for materials pl?id=80;n=349 Checklist die je kunt gebruiken om te zorgen dat gezondheidsinformatie beter wordt begrepen Professionals in de zorg International Alliance of Patients Organizations 2003 De checklist bevat vier tips om te zorgen dat gezondheidsinformatie goed wordt begrepen door mensen met een laag niveau van health literacy: 1 Beschrijf je doelstelling 2 Betrek de lezer en/of kijker 3 Maak het makkelijk om te lezen en/of te kijken 4 Plaatjes en foto s In de checklist worden deze tips verder uitgewerkt. 11 Checklist communicatie met allochtonen user_upload/_temp_/checklist_communicatie_ allochtonen.pdf Deze checklist helpt bij het beoordelen van communicatiemateriaal: is dit geschikt voor de communicatie met allochtone doelgroepen? Professionals in de zorg Rijksvoorlichtingsdienst De checklist bestaat uit vijf onderdelen: vertalen of niet? attentiewaarde taalgebruik distributie uittesten van materialen

9 12 Tools Zes stappen om begrip te bevorderen en niet-pluissignalen docs/afp_health_lit.pdf Twee hulpmiddelen voor een betere omgang met patiënten die minder gezondheidsvaardig zijn Zorgverleners Safeer, R. en J. Keenan: Health Literacy: The Gap between Physicians and Partients; in:american Family Physician, august 1, 2005, volume 72, number Een overzicht van zes concrete stappen die je als zorgverlener kunt zetten om begrip te bevorderen Een lijst van acht gedragingen van patiënten die kunnen wijzen op een laag niveau van gezondheidsvaardigheden 13 Conversation maps https://www.lillypro.nl/diabetes/ diabetes-verpleegkundige-poh/patienteninformatie/ conversation-maps Interactieve visuele en verbale hulpmiddelen om mensen met diabetes te betrekken bij een zinvol gesprek over diabetes, zodat zij beter en effectiever omgaan met diabetes Zorgverleners, voornamelijk praktijkondersteuners en verpleegkundigen Healthy Interactions in samenwerking met Internationale Diabetes Federatie en Lilly Onbekend Onbekend Dit hulpmiddel bestaat uit een reeks afbeeldingen en metaforen die je op een plaat op tafel legt. Inclusief een gids voor de gespreksleider om drie tot tien patiënten te begeleiden in een levendige discussie.

10 Onderwerpen: Leven met diabetes Het mechanisme van diabetes Beginnen met insulinetherapie 14 Tolken ondersteuning Tolkdiensten in elke gewenste taal. De tolken kunnen ingezet worden in de communicatie met een patiënt met een niet-nederlandse achtergrond Zowel voor mensen uit het bedrijfsleven als de non-profit sector Tolk- en Vertaalcentrum Nederland Niet van toepassing Je kunt kiezen uit een tolkentelefoon of een tolk op locatie. Dit laatste is handig als er sprake is van zware of complexe gesprekken. Bijvoorbeeld als er sprake is van een slechtnieuwsgesprek, als je iets wilt uitleggen met beeldmateriaal of als er tijdens het gesprek moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. 15 Health communicator Een meertalig anamnese en video-voorlichtingssysteem dat direct rapporteert aan His, Kis of Zis Zorgverleners Hans Nederhof, huisarts in Amsterdam 2011 Onbekend Health Communicator biedt de patiënt de mogelijkheid om in zijn eigen taal het spreekuurconsult vóór te bereiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gebruikersinterface die zo is ontworpen dat hij ook geschikt is voor

11 gebruik door ouderen en laaggeletterden. De hulpverlener kan met de vertaalde informatie een gericht consult voeren. Na afloop van het consult ontvangt de patiënt via het Health Communicator netwerk voorlichting op maat in zijn of haar moedertaal. De pilot is oktober 2012 gestart. 16 Digitale nieuwsbrief gezondheidsvaardigheden tonen&pagina=279 Informatiebrief over beperkte gezondheidsvaardigheden Zorgverleners Alliantie gezondheidsvaardigheden / NIGZ Website van Pharos over huisarts en migrant Pharos is een kennis- en adviescentrum Zorgprofessionals, migranten, vluchtelingen, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden Pharos Niet van toepassing De website bevat kennis en advies over gezondheidszorg voor migranten, vluchtelingen en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden 18 Diabetes Risicotest - Plaatjesversie producten-diabetes-risicotest Geïllustreerde versie van de Diabetes Risicotest, speciaal voor mensen met minder kennis van de Nederlandse taal Professionals met allochtone doelgroepen en Nederlandstalige analfabeten

12 Nederlandse Diabetes Federatie in samenwerking met NIGZ 2008 De plaatjestest heeft twee versies: Diabetes Risicotest plaatjes (Nederlands) PowerPoint plaatjestest Voor Turkse mensen is de Diabetes Risicotest beschikbaar. 19 Scheurblok Novo Nordisk (Diabetes) document/index.asp Voorlichtingsmateriaal om patiënten uitleg te geven over diabetes Zorgverleners Novo Nordisk Te bestellen Er zijn verschillende soorten scheurblokken: Scheurblok Hypo-hyper Scheurblok Wat is diabetes type 1/2? Scheurblokinstructie FlexPen en InnoLet (ook in Turks/Arabisch) Scheurblok Victoza peninstructie (ook in Arabisch, Turks en Engels) 20 Diabetes Interactief Educatie Programma (DIEP.info) Website die patiënten helpt om diabetes zelf te managen Patiënten met diabetes type 2 en (diabetes)zorgverleners Academisch Ziekenhuis en de Universiteit van Maastricht

13 DIEP biedt betrouwbare informatie over de ziekte en de behandeling. De website helpt patiënten met diabetes type 2 bij het maken van keuzes in uw dagelijks leven. 21 Animaties Astmafonds Longfonds Visualisaties van de werking van longen, longen met astma, leven met astma, ervaringen van anderen, astmakinderen Zorgverleners Astmafonds Onbekend De animaties zijn gericht op astma en COPD. Gesproken in Nederlands, Turks en Arabisch. 22 Praten-platen over diabetes winkel.detail&pid=979 Visueel materiaal waarmee je advies en voorlichting geeft aan allochtone en laaggeletterde patiënten met diabetes Zorgverleners NIGZ euro De platenmap bestaat uit 58 tekeningen, foto s en instructies. Door mondelinge toelichting te geven, kun je de patiënt inzicht geven in het verloop en behandeling van diabetes. Inclusief suggesties om rekening te houden met

14 kennis en vaardigheden en de sociaal-culturele achtergrond van een patiënt. Naast uitleg over de ziekte is er aandacht voor leefstijladviezen. Workshops trainingen 23 Workshop Gezondheidsvaardigheden ( Mijn patiënt begrijpt me niet ) detail&cid=280 Training voor zorgverleners over patiënten met gezondheidsvaardigheden. Doel: zorgen dat de boodschap overkomt bij patiënten en dat ze de informatie kunnen toepassen Zorgverleners NIGZ 175 bij open inschrijving; in company = op offerte De training bevat tips en trucs voor zorgverleners. Daarbij gaat het om vragen als: Hoe kunnen zorgverleners mensen met lage gezondheidsvaardigheden herkennen? Hoe kan gebruik worden gemaakt van visuele ondersteuning? Hoe kan mondelinge en schriftelijke communicatie het best ingericht worden? 24 E-learningsmodule Herkennen en doorverwijzen voor praktijkassistenten Digitale training voor het herkennen en doorverwijzen van patiënten die laaggeletterd zijn Praktijkassistenten Stichting Lezen & Schrijven

15 In deze digitale training wordt de theorie over de problematiek van laaggeletterdheid afgewisseld met oefenvragen en tips voor het herkennen en doorverwijzen van mensen met laaggeletterdheid. 25 Training Heb ik het goed uitgelegd? Effectief communiceren met migranten met een lage scholing en beperkt Nederlands Deze training geeft inzicht in de mogelijkheden van de patiënten om de informatie, adviezen en vragen te begrijpen Zorgprofessionals met cliënten met een lage scholingsachtergrond en beperkt Nederlands Pharos ,- per deelnemer, inclusief lesmap Voor migranten met weinig scholing is het niet vanzelfsprekend dat hij alles begrijpt, vragen kan stellen en adviezen in de praktijk kan brengen. De training leert hoe je de vragen, informatie en adviezen aanpast op het niveau van de patiënt. Video materiaal 26 Wachtkamerfilm Zelfmanagement (2 minuten) Producten/Producten-Wachtkamerfilmzelfmanagement.html Korte film die patiënten ervan bewust maakt dat ze zelf aan hun gezondheid kunnen werken Zorgverleners en patiënten Vilans in samenwerking met zorggroep Cohesie, gezondheidscentrum Withuis, Regionale Ondersteu ningsstructuur Robuust, zorgverzekeraars CZ en VGZ

16 Voorlichtingsfilm van twee minuten om patiënten in de wachtkamer kennis te laten maken met zelfmanagement. De film maakt patiënten duidelijk dat ze zelf aan hun gezondheid kunnen werken. De film toont het verhaal in de vorm van tekeningen, zonder geluid, met eenvoudig taalgebruik. 27 Film Gezondheidsvaardigheden (7 minuten) &vardoc=1077&vardossier=51 Filmpje over wat gezondheidsvaardigheden zijn Zorgverleners NIGZ 2010 De film komt van het NIGZ congres Gezondheidsvaardigheden van 9 september Film Health literacy (5 minuten) Filmpje over het internationale onderzoek naar gezondheidsvaardigheden van het European Health Literacy Survey Iedereen Maastricht University 2012

17 Posters folders boekjes 29 Posters over gezondheidsvaardigheden Posters die aandacht vragen voor lees- en schrijfproblemen Zorgverleners, patiënten Alliantie gezondheidsvaardigheden Poster Er gaat een wereld voor mij open uploads/2012/09/poster_213244_rob.pdf Poster Er gaat een wereld voor ons open uploads/2012/09/poster_213244_tweeling.pdf Poster Vertel het ons uploads/2012/09/poster-artsen-def.pdf 30 Folders gezondheidsvoorlichting voor laaggeletterden Folders die helpen bij de communicatie met laagopgeleide en laaggeletterde patiënten Zorgverleners Pharos 2011, 2012 Folder: Het belang van begrijpelijk beeldmateriaal Nel van Beelen interviewt twee Pharos-medewerksters over hun recept

18 voor begrijpelijk voorlichtingsmateriaal. het-belang-van-begrijpelijk-beeldmateriaal#765 Folder Heb ik het goed uitgelegd? Folder over hoe te communiceren met de eerste generatie migranten. heb-ik-het-goed-uitgelegd# Gezondheidsboek. Wie helpt mij als ik ziek ben? Voorlichtingsboekje in zeer eenvoudig Nederlands, te gebruiken tijdens het spreekuur met laaggeletterden Huisartsen en praktijkondersteuners UMC St. Radboud (van M. Schoevers, M. van de Muijsenbergh en T. Lagro-Jansen) 2009 Onbekend Het boekje geeft uitleg over de Nederlandse gezondheidszorg, een groot aantal veelvoorkomende ziekten en de mogelijkheden om daar zelf iets aan te doen. 32 Zakboekje communicatie hulpverlening allochtonen: communiceren met patiënten van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst detail&pid=523 Praktisch informatieboekje met tips om problemen in de communicatie met allochtonen te voorkomen Professionals in de zorg en gezondheidsbevordering NIGZ

19 Dit boekje bevat informatie over de communicatie met patiënten van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse komaf. In het boekje is extra aandacht voor de ramadan. Ook bevat het boekje een lijst met Turkse en Arabische woorden. 33 Wanneer laten tolken? Veldnormen voor de inzet van tolken in de gezondheidszorg webshop/product/21/wanneer-laten-tolken Folder met informatie en advies over het werken met tolken in de gezondheidszorg Zorgverleners Pharos 2007 Deze folder geeft zorgverleners informatie over het juiste moment om een tolk te schakelen. 34 Boek Schrijven in eenvoudig Nederlands Boek over hoe je je boodschap in eenvoudig Nederlands schrijft Voorlichters, zorgverleners Auteur Karen Heij, SDU Uitgevers 2011 Onbekend 35 Brochure Stoppen-met-roken: willen en kunnen Stoppen_ met_roken/wat_of_wie_helpt_u_/brochure/ StopBrochure.aspx

20 Folder met informatie en tips om te stoppen met roken. In Turks en Nederlands Zorgverleners, patiënten STIVORO Onbekend 5,50 De folder bevat informatie waarom stoppen goed is, hoe je kunt stoppen en hoe je het volhoudt. De informatie komt uit onderzoek en uit ervaringen van rokers die met succes zijn gestopt. 36 Patiëntenfolders Astmafonds Longfonds Deze folders bieden basisinformatie over de longziekte. Handig in de wachtkamer of om mee te geven bij het eerste consult. Zorgverleners Astmafonds Onbekend Er zijn folders over astma, COPD, kind met astma, Alpha-1 en bronchiëctasieën.

deel het gevoel CONVERSATION MAP: een nieuwe benadering van diabeteseducatie waarmee u uw patiënten laat praten had echt uit te maken van

deel het gevoel CONVERSATION MAP: een nieuwe benadering van diabeteseducatie waarmee u uw patiënten laat praten had echt uit te maken van CONVERSATION MAP: een nieuwe benadering van diabeteseducatie waarmee u uw patiënten laat praten Ik had echt het gevoel deel uit te maken van het leerproces. Ontworpen door In samenwerking met Gesponsord

Nadere informatie

Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen

Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen Een speciale uitdaging voor het huisartsenteam en het steunnetwerk Dr. Jany Rademakers, NIVEL Drs. Jeanny

Nadere informatie

Toolkit Laaggeletterdheid

Toolkit Laaggeletterdheid Toolkit Laaggeletterdheid Toolkit voor Omgang met laaggeletterden in de huisartsenpraktijk Voorwoord Toolkit Laaggeletterdheid 01 Lezen en schrijven, het lijkt zo vanzelfsprekend En u vraagt zich vervolgens

Nadere informatie

Cultuursensitieve Hulpverlening. Marjan Mensinga Trainer/advieseur, Cultureel Antropoloog, SPV Pharos 17 januari 2013

Cultuursensitieve Hulpverlening. Marjan Mensinga Trainer/advieseur, Cultureel Antropoloog, SPV Pharos 17 januari 2013 Cultuursensitieve Hulpverlening Marjan Mensinga Trainer/advieseur, Cultureel Antropoloog, SPV Pharos 17 januari 2013 Wat gaan we doen Kennismaken Gezondheidsvaardigheden, Gezondheid bij allochtonen lage

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden in Nederland

Gezondheidsvaardigheden in Nederland Gezondheidsvaardigheden in Nederland ontwikkelingen in onderzoek, beleid en praktijk Jany Rademakers NIVEL, Utrecht Gezondheidsvaardigheden op de agenda in Nederland (1) 2010 Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Nadere informatie

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Praktijktoepassingen

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Praktijktoepassingen Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden Praktijktoepassingen 3 april 2012 prof. dr. Walter Devillé drs. Hester van Bommel Gezondheidsvaardigheden Vaardigheden om informatie

Nadere informatie

Laaggeletterden in de apotheek. Utrecht 6-10-2015 Maria van den Muijsenbergh, huisarts / onderzoeker

Laaggeletterden in de apotheek. Utrecht 6-10-2015 Maria van den Muijsenbergh, huisarts / onderzoeker Laaggeletterden in de apotheek Utrecht 6-10-2015 Maria van den Muijsenbergh, huisarts / onderzoeker Laaggeletterdheid: Zoveel moeite met lezen en schrijven dat je niet goed kunt functioneren in het dagelijks

Nadere informatie

Werken aan Zelfmanagement met een individueel zorgplan bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Werken aan Zelfmanagement met een individueel zorgplan bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden Werken aan Zelfmanagement met een individueel zorgplan bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden Verslag voor Samenwerkingsgroep Implementatie Zorgstandaard VRM Simone Arkesteyn, Vilans Geesje Tomassen,

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden, kunnen we daar beter van worden?

Gezondheidsvaardigheden, kunnen we daar beter van worden? Gezondheidsvaardigheden, kunnen we daar beter van worden? Alja Bosch, MSc. Docent Fontys Hogescholen Toegepaste Psychologie Communicatiewetenschapper Fysiotherapeut Inhoud Gezondheidsvaardigheden, waar

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden van chronische zieken belangrijk voor zelfmanagement Monique Heijmans, Geeke Waverijn

Gezondheidsvaardigheden van chronische zieken belangrijk voor zelfmanagement Monique Heijmans, Geeke Waverijn Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Gezondheidsvaardigheden van chronische zieken belangrijk voor zelfmanagement, M. Heijmans, NIVEL, juni 2014) worden gebruikt.

Nadere informatie

Migranten met diabetes. OCE - 15 4 2015 Maria Sahakian diëtiste Maria van den Muijsenbergh, huisarts Pharos / Radboudumc

Migranten met diabetes. OCE - 15 4 2015 Maria Sahakian diëtiste Maria van den Muijsenbergh, huisarts Pharos / Radboudumc Migranten met diabetes OCE - 15 4 2015 Maria Sahakian diëtiste Maria van den Muijsenbergh, huisarts Pharos / Radboudumc PROGRAMMA WORKSHOP Casus Oorzaken minder goede zorguitkomsten Wat helpt? Nuttige

Nadere informatie

Lage gezondheidsvaardigheden

Lage gezondheidsvaardigheden Lage gezondheidsvaardigheden en therapietrouw 1 Mirjam Fransen, Prem Adhien, Marie-Louise Essink-Bot Dr. M.P. Fransen, gezondheidswetenschapper, afdeling Sociale geneeskunde, Academisch Medisch Centrum,

Nadere informatie

15 oktober 2015 Brigit van Soest LAAGGELETTERDHEID & THERAPIETROUW

15 oktober 2015 Brigit van Soest LAAGGELETTERDHEID & THERAPIETROUW 15 oktober 2015 Brigit van Soest LAAGGELETTERDHEID & THERAPIETROUW Agenda 1. Inleiding 2. Laaggeletterdheid 3. Therapietrouw 4. Pilots 5. Vragen? Overal had ik er last van. Bij de bibliotheek, het stadhuis,

Nadere informatie

Klare Taal! Gezondheidsvaardigheden en toegankelijk Nederlands

Klare Taal! Gezondheidsvaardigheden en toegankelijk Nederlands Klare Taal! Gezondheidsvaardigheden en toegankelijk Nederlands Judith Keizers 12-05-2014 Wat zijn gezondheidsvaardigheden Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden en competenties van individuele mensen

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in de jeugd ggz. Tips voor communicatie

Ouderbetrokkenheid in de jeugd ggz. Tips voor communicatie Ouderbetrokkenheid in de jeugd ggz Tips voor communicatie Colofon Ouderbetrokkenheid in de jeugd ggz is een uitgave van Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen Foto s: Corbis Vormgeving: Zwerver

Nadere informatie

Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg

Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg Marjan Mensinga trainer en adviseur bij Pharos en med. antropoloog/spv/poh GGZ Jennifer van den Broeke senior projectleider en adviseur bij Pharos

Nadere informatie

Expertbijeenkomst Zelfmanagement en Moeilijk Bereikbare Groepen 28 oktober 2010

Expertbijeenkomst Zelfmanagement en Moeilijk Bereikbare Groepen 28 oktober 2010 Expertbijeenkomst Zelfmanagement en Moeilijk Bereikbare Groepen 28 oktober 2010 Deelnemers Anita Vlasveld (NISB) Laura Butselaar (NISB) Nicolette Warmenhoven (Nierstichting) Mirjam Franssen (AMC) Haske

Nadere informatie

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud)

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Over geld & opvoeden Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Programma: Wie zijn wij? Inhoud cursus Over geld en opvoeden Werken met het materiaal

Nadere informatie

Stop-Roken-Poli. De tweede afspraak is op de afgesproken

Stop-Roken-Poli. De tweede afspraak is op de afgesproken Stoppen met roken Als u wilt stoppen met roken heeft u binnen het ULC Dekkerswald en UMC St Radboud twee mogelijkheden: Als patiënt bestaat de mogelijkheid doorverwezen te worden door uw longarts of longverpleegkundige

Nadere informatie

Interventie zelfmanagement Turkse mannen met diabetes. Monica Overmars GVO functionaris GGD Hart voor Brabant

Interventie zelfmanagement Turkse mannen met diabetes. Monica Overmars GVO functionaris GGD Hart voor Brabant Interventie zelfmanagement Turkse mannen met diabetes Monica Overmars GVO functionaris GGD Hart voor Brabant Inhoud - Aanleiding - Onderzoekspilot in Tilburg 2010/2011 - Doel - Evaluatie pilot - Sterke

Nadere informatie

Vaardig in Voorlichting

Vaardig in Voorlichting Vaardig in Voorlichting Hoe vind ik aansluiting bij laaggeletterde ouders? Floriske Dalhuisen, Trainer NIGZ Invloed op gezondheid Hoogste factor? Leeftijd Inkomen Geletterdheid Arbeidssituatie Opleidingsniveau

Nadere informatie

Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar: Culturele diversiteit in het justitiële werkveld

Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar: Culturele diversiteit in het justitiële werkveld Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar: Culturele diversiteit in het justitiële werkveld 1 Stichting Pharos Expertisecentrum gezondheidsverschillen Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen Kaveh

Nadere informatie

Voor mensen met een verstandelijke beperking en diabetes, mantelzorgers en begeleiders. Verstandelijke beperking en diabetes: zo doe je dat samen!

Voor mensen met een verstandelijke beperking en diabetes, mantelzorgers en begeleiders. Verstandelijke beperking en diabetes: zo doe je dat samen! Voor mensen met een verstandelijke beperking en diabetes, mantelzorgers en begeleiders Verstandelijke beperking en diabetes: zo doe je dat samen! Leven met diabetes kan behoorlijk lastig zijn. Het heeft

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Workshop. Ervaringen van migranten als onderdeel Door Cliënten Bekeken aanpak

Workshop. Ervaringen van migranten als onderdeel Door Cliënten Bekeken aanpak Workshop Ervaringen van migranten als onderdeel Door Cliënten Bekeken aanpak Agenda 1. Voorstelronde 2. Door Cliënten Bekeken (DCB) 3. Pilot: telefonische interviews; ervaringen 4. DCB workshop 5. Afsluiting

Nadere informatie

Voorbeeld aanvraag Honours Grant

Voorbeeld aanvraag Honours Grant Voorbeeld aanvraag Honours Grant Naam van het project Het multiculturele Rotterdam in beweging: op weg naar een gezonde toekomst Aanvrager(s) Khaoula Makouri en Linda Al-Hassany Samenvatting (max 250 woorden)

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

Disclosure belangen sprekers

Disclosure belangen sprekers Disclosure belangen sprekers (potentiële) Belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven n.v.t. Centrale zorgverlener Welke rol kan zij spelen? dr. ir. Helene Voogdt

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

Doorstroom naar geschikt beweegaanbod in de wijk

Doorstroom naar geschikt beweegaanbod in de wijk Doorstroom naar geschikt beweegaanbod in de wijk In dit document met belemmeringen en aanbevelingen worden 3 hoofdcategorieën onderscheiden, te weten: - Aanbod - Organisatie - Gezondheid Zij bevatten persoonlijke,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LANDELIJKE ACHTERSTANDSFONDSEN, nr 9. Inleiding Beste medewerkers van achterstandsfondsen en belangstellenden.

NIEUWSBRIEF LANDELIJKE ACHTERSTANDSFONDSEN, nr 9. Inleiding Beste medewerkers van achterstandsfondsen en belangstellenden. NIEUWSBRIEF LANDELIJKE ACHTERSTANDSFONDSEN, nr 9 Inleiding Beste medewerkers van achterstandsfondsen en belangstellenden. Hierbij ontvangt u de negende nieuwsbrief Achterstandsfondsen. Graag vraag ik nog

Nadere informatie

Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk

Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk Dé verbindingsschakel tussen 1 e lijn en publieke gezondheid Ton Drenthen, NHG Gerrit Vink, Agnes de Bruijn, Astmafonds NCVGZ 12 april 2012 Achtergrond Toenemende

Nadere informatie

14 ZIEKTEPREVENTIE. Bij het reserveren is de titel en de plaatscode van belang.

14 ZIEKTEPREVENTIE. Bij het reserveren is de titel en de plaatscode van belang. 14 ZIEKTEPREVENTIE Dit is een van de onderdelen uit de catalogus van het Documentatiecentrum van de afdeling Gezondheidsbevordering van de GGD Den Haag. De materialen kunnen alleen geleend worden door

Nadere informatie

Lage gezondheidsvaardigheden & Therapietrouw

Lage gezondheidsvaardigheden & Therapietrouw Lage gezondheidsvaardigheden & Therapietrouw Nationale Diabetes Dag Drs P.Adhien, apotheker/epidemioloog Drs B.A.D. van Soest-Segers, apotheker, KNMP 28 maart 2014 Therapietrouw Brigit van Soest, apotheker,

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Preventie Bevorderen van gezond gedrag

Preventie Bevorderen van gezond gedrag Preventie Preventie Bevorderen van gezond gedrag Marleen Mares Pepijn Roelofs Tweede druk Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Voorwoord In de Nederlandse Grondwet ligt vastgelegd dat de overheid verantwoordelijk

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Achterstandswijken Roermond

Jaarplan 2012 Achterstandswijken Roermond Jaarplan 2012 Achterstandswijken Roermond Roermond, februari 2012 Inleiding Algemeen Door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is in 1996 beleid ontwikkeld om te

Nadere informatie

Visueel voorlichtingsmateriaal voor laaggeletterden

Visueel voorlichtingsmateriaal voor laaggeletterden Beschouwing Visueel voorlichtingsmateriaal voor laaggeletterden Eldine Oosterberg, Jorien Bakx, Hester van Bommel, Sanne Elbrink Inleiding In Nederland is 10% van de beroepsbevolking (1,1 miljoen mensen)

Nadere informatie

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen Projectplan Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen [Naam organisatie] vindt het belangrijk om alert te zijn op

Nadere informatie

3 FASEN MODEL. Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement

3 FASEN MODEL. Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement 3 FASEN MODEL Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement INTRODUCTIE Het aanmoedigen van chronisch zieke patiënten door zorgverleners in het nemen van dagelijkse beslissingen,

Nadere informatie

Interculturele Communicatie & Interculturele Competentie

Interculturele Communicatie & Interculturele Competentie Interculturele Communicatie & Interculturele Competentie Kaveh Bouteh Senior trainer en adviseur bij PHAROS Adviseur interculturalisatie en diversiteitmanagement K.bouteh@pharos.nl Doelstelling: Hoe bereiken

Nadere informatie

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Inhoud presentatie 1. De Zorgmodule Voeding. i. Wat is de Zorgmodule Voeding? Hoe is deze tot stand gekomen? Op

Nadere informatie

Support desk Nova College Taal in de buurt Nieuwsbrief Supportdesk Taal in de Buurt, nummer 2, februari 2011

Support desk Nova College Taal in de buurt Nieuwsbrief Supportdesk Taal in de Buurt, nummer 2, februari 2011 Support desk Nova College Taal in de buurt Nieuwsbrief Supportdesk Taal in de Buurt, nummer 2, februari 2011 Via uw e mail ontvangt u vanaf december 2010 iedere twee maanden een digitale nieuwsbrief. In

Nadere informatie

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte Over deze toolkit Welkom in het huis van persoonsgerichte zorg! Zoals je ziet is het huis nog in

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Datum: 14 en 15 juni 2006 Rol: expert educator innovator consulent ondernemer Punten: 6 1 1 1

Datum: 14 en 15 juni 2006 Rol: expert educator innovator consulent ondernemer Punten: 6 1 1 1 De accreditatie commissie van de EADV heeft in april 2006 vergaderd over een aantal aanvragen, nummer: 200600241 scholing: De Nieuwe NHG-standaard organisatie: Stichting Langerhans 14 en 15 juni 2006 1

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Longgeneeskunde Poliklinische longrevalidatie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl LON013 / Poliklinische longrevalidatie / 27-08-2015 2 Poliklinische

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

ZELFMANAGEMENT IN DE ZORGSTANDAARDEN

ZELFMANAGEMENT IN DE ZORGSTANDAARDEN ZELFMANAGEMENT IN DE ZORGSTANDAARDEN Sanne Niemer Anne-Margreet Strijbis Corrine Brinkman Emiel Rolink Helene Voogdt (PON) (Platform Vitale Vaten) (NDF) (LAN) (LAZ/CBO/CPZ) PROGRAMMA 1. QUIZ: wat is een

Nadere informatie

De diëtist voor een gezonde leefstijl

De diëtist voor een gezonde leefstijl De diëtist voor een gezonde leefstijl GroenekruisDomicura: voor alle zorg bij u thuis Als het om uw gezondheid gaat, of om die van uw kind of iemand anders die u dierbaar is, dan neemt u geen enkel risico.

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

(potentiële) belangenverstrengeling. Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld. Nee

(potentiële) belangenverstrengeling. Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld. Nee Disclosure belangen Marie-Louise Essink-Bot (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Parallelsessie 4. Prof. dr. A.A.M. Masclee, hoofd afdeling Maag- Darm- en Leverziekten, MUMC+

Parallelsessie 4. Prof. dr. A.A.M. Masclee, hoofd afdeling Maag- Darm- en Leverziekten, MUMC+ Parallelsessie 4 Prof. dr. A.A.M. Masclee, hoofd afdeling Maag- Darm- en Leverziekten, MUMC+ Programma Welkom Presentaties: 1. Verleden, Heden, Toekomst Patiëntenparticipatie door prof. dr. A.A.M. Masclee

Nadere informatie

PATIËNTENPARTICIPATIE BIJ DE ONTWIKKELING VAN EEN INDIVIDUEEL ZORGPLAN VOOR MENSEN MET COPD. Janneke Elberse j.e.elberse@vu.nl Athena Instituut, VU

PATIËNTENPARTICIPATIE BIJ DE ONTWIKKELING VAN EEN INDIVIDUEEL ZORGPLAN VOOR MENSEN MET COPD. Janneke Elberse j.e.elberse@vu.nl Athena Instituut, VU PATIËNTENPARTICIPATIE BIJ DE ONTWIKKELING VAN EEN INDIVIDUEEL ZORGPLAN VOOR MENSEN MET COPD Janneke Elberse j.e.elberse@vu.nl Athena Instituut, VU Patiëntenparticipatie (1) Patiëntenparticipatie = Als

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria zorgverleners voor het geven van begeleiding bij het stoppen met roken*

Kwaliteitscriteria zorgverleners voor het geven van begeleiding bij het stoppen met roken* Kwaliteitscriteria zorgverleners voor het geven van begeleiding bij het stoppen met roken* Om te garanderen dat zorgverleners kwalitatieve en effectieve zorg bij stoppen met roken aanbieden dienen zorgverleners

Nadere informatie

Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe. Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam

Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe. Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam Chronic disease burden - hart- en vaatziekten - diabetes - COPD - depressie / angst - obesitas Adequate preventie

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Patiënten Informatie Map COPD Deze map is eigendom van Patiëntensticker Uw behandelend longarts is: Inhoud PIM COPD Praktische informatie PIM COPD Informatie Polikliniek Longziekten

Nadere informatie

Uw collectieve zorgverzekering

Uw collectieve zorgverzekering Uw collectieve zorgverzekering CZ en Stichting CVEZ bieden u verschillende diensten en handige tools bij uw collectieve zorgverzekering. Meer dan alleen zorg verzekeren CZ doet meer dan alleen zorg verzekeren.

Nadere informatie

Stappenplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patiënten

Stappenplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patiënten Stappenplan Aanpak laaggeletterdheid bij patiënten Werken aan taal is werken aan gezondheid Leidraad in 5 stappen De vijf stappen in dit boekje bieden u een leidraad om binnen uw organisatie of praktijk

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Tilweg 5b. Een tillift thuis

Tilweg 5b. Een tillift thuis Tilweg 5b Tilweg 5b is een project van het programma Thuiszorgtechnologie van ZorgOnderzoek Nederland, waarin met vijftien thuiszorgorganisaties samen aan dit pakket is gewerkt. Tilweg 5b is een huisadres,

Nadere informatie

Workshop -onderzoek. Zelfmanagementondersteuning vraagt om een recept op maat. Daphne Jansen & Lieke van Houtum NIVEL 24-04-2012

Workshop -onderzoek. Zelfmanagementondersteuning vraagt om een recept op maat. Daphne Jansen & Lieke van Houtum NIVEL 24-04-2012 Workshop -onderzoek Zelfmanagementondersteuning vraagt om een recept op maat Daphne Jansen & Lieke van Houtum NIVEL 24-04-2012 Centrale vragen Workshop: Hoe kunnen hulpbehoeften van mensen met een chronische

Nadere informatie

Frans Damenlezing 2014. Maria van den Muijsenbergh Huisarts / onderzoeker

Frans Damenlezing 2014. Maria van den Muijsenbergh Huisarts / onderzoeker Frans Damenlezing 2014 Maria van den Muijsenbergh Huisarts / onderzoeker Meedoen eigen regie niet voor iedereen weggelegd Gettovorming op de loer door participatiesamenleving AD Patrick, laaggeletterd

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

Pilot Ondersteuning bij zelfregie

Pilot Ondersteuning bij zelfregie Pilot Ondersteuning bij zelfregie Achtergrond proces methodiek gespreksmodel Pilot voor zorgpaden long, mamma, colon & prostaat Inhoud presentatie Achtergrondinformatie zorg voor kankerpatiënten in Nederland

Nadere informatie

Welkomstwoord Welkomstwoord door dagvoorzitter Aisha de Jong, ze heet de aanwezigen welkom. Aisha de Jong werkt als beleidsmedewerker van Dona Daria.

Welkomstwoord Welkomstwoord door dagvoorzitter Aisha de Jong, ze heet de aanwezigen welkom. Aisha de Jong werkt als beleidsmedewerker van Dona Daria. 1 Taal & Gezondheid Seminar 18 september 2014 Take Care project Pressure Line & Dona Daria Welkomstwoord Welkomstwoord door dagvoorzitter Aisha de Jong, ze heet de aanwezigen welkom. Aisha de Jong werkt

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Individueel behandelplan COPD/Astma

Individueel behandelplan COPD/Astma Individueel behandelplan COPD/Astma Persoonlijke gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoon E-mail Geb. datum Diagnose Diagnose gesteld op Bij ongeval waarschuwen Naam Adres Telefoon Relatie met pasdrager

Nadere informatie

De patiënt en cardiovasculair risicomanagement Koos van Staveren en Karin Idema. k.idema@hartenvaatgroep.nl

De patiënt en cardiovasculair risicomanagement Koos van Staveren en Karin Idema. k.idema@hartenvaatgroep.nl De patiënt en cardiovasculair risicomanagement Koos van Staveren en Karin Idema k.idema@hartenvaatgroep.nl Onze boodschap vandaag? Sluit aan bij de persoonlijke situatie! Dus: wie bent u & waarom bent

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol School: Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Intensief transmuraal zorgpad COPD ITZ COPD

Intensief transmuraal zorgpad COPD ITZ COPD Intensief transmuraal zorgpad COPD ITZ COPD U heeft de chronische longaandoening COPD. Het afgelopen jaar bent u hiervoor meer dan 2 keer opgenomen in het ziekenhuis. Dit betekent dat uw COPD niet goed

Nadere informatie

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL PATIËNTENINFORMATIE Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL Inhoudsopgave 1 Voorwoord.............................................................................. 3 2 Zorroo ondersteunt

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Communicatie voor iedereen

Communicatie voor iedereen Communicatie voor iedereen Workshop studiedag VVSG - Leuven 12 en 19 oktober 2010 Programma - Inleiding - Vraagstuk bereik - Vraagstuk omgaan met diversiteit - Doelgroepen - Conclusies rond communicatie

Nadere informatie

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 1 Diabetes mellitus 2 Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 2 Inhoud Epidemiologie Diagnostiek en behandeling in de diabetesketenzorg in Nederland Wat doet de praktijkondersteuner binnen

Nadere informatie

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV,

Nadere informatie

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Hoofdstuk 2 Zorgverleners bij diabetes type 2 21 Checklists Dit uitneembare katern bevat checklists over controles die bij goede zorg horen; tips voor communicatie

Nadere informatie

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Implementatie ondersteunde zelfzorg opschalen Chronische zieke mensen helpen aan hun eigen gezondheid te werken, ondersteund door de zorgverlener, ehealth,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

Terugkomdag Richtlijnontwikkeling

Terugkomdag Richtlijnontwikkeling Terugkomdag Richtlijnontwikkeling Martine Versluijs, PGOsupport Ilse Raats, CBO 5 maart 2015 Programma 10.00 Afgeleide producten van richtlijnen Patiëntenversies Keuzehulpen en gedeelde besluitvorming

Nadere informatie

Hepatitis C campagne - achtergronden van de campagne en hepatitis C -

Hepatitis C campagne - achtergronden van de campagne en hepatitis C - Hepatitis C campagne - achtergronden van de campagne en hepatitis C - Maike Berghuijs NIGZ Charles Helsper Julius Centrum Landelijke Hepatitis Week - 19 januari 2009 M. Berghuijs, NIGZ & CW Helsper, Julius

Nadere informatie

Palliatieve zorg aan allochtonen Informatie bestemd voor zorgverleners. In deze InZicht ...

Palliatieve zorg aan allochtonen Informatie bestemd voor zorgverleners. In deze InZicht ... Inleiding Waar autochtonen de weg naar de thuiszorg en palliatieve zorg weten te vinden als er meer zorg nodig is, blijven allochtonen langer op het niveau van de mantelzorg steken 1) Enerzijds heeft dit

Nadere informatie

Samenwerken in de 1 e lijn. Samenwerken in de 1e lijn

Samenwerken in de 1 e lijn. Samenwerken in de 1e lijn 1 Samenwerken in de 1e lijn 2 Spreker Lucie Douwes Dekker www.cabbollerman.nl 3 Globaal Programma Inleiding - inventarisatie vragen, verwachtingen Samenwerkingstest Samenwerkingsprojecten: voorbeelden,

Nadere informatie

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken?

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken? - Samenwerking - - Programma - 17.00 17.30 uur Inloop, hapje & drankje 17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand

Nadere informatie

E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012

E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012 E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012 Korte omschrijving Mikado heeft in opdracht van de Parnassia Bavo Groep een e-learningprogramma ontwikkeld.

Nadere informatie

Chronische Nierschade in Nederland

Chronische Nierschade in Nederland Chronische Nierschade in Nederland Stadium GFR (ml/min/1,73m 2 ) Albuminurie > 30 mg/24 hr Prevalentie VS (%) Prevalentie Nederland (%) 1 >90 Ja 3,3 1,3 2 60-89 Ja 3,0 3,8 3 30-59 Ja/nee 4,3 5,3 4 15-29

Nadere informatie

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar Overzicht bachelorcursussen Dit overzicht geeft een groot aantal bachelorcursussen weer die aandacht besteden cultuur en/of gender op het gebied van gezondheidszorg. Het overzicht betreft cursussen uit

Nadere informatie