Dé creatieve productiepartner " voor!de!maritieme+!&!offshore!industrie!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dé creatieve productiepartner " voor!de!maritieme+!&!offshore!industrie!!"

Transcriptie

1 Dé creatieve productiepartner " voordemaritieme+&offshoreindustrie Full&service HartsProductionsbiedtalledisciplinesvoor eensuccesvollebedrijfspresentatieonderéén dak.wezijndécreatieveproductiepartnerals hetgaatomstandbouw,3danimatie,video, fotografie,drukwerk,webdesignen promotiemateriaal.wedenkenmee, adviserenenkunnenhetheleprocesvan ontwerptotrealisatieverzorgen.harts Productionsbestaatuiteenkleinteamvan specialistenwaardoorwegarantstaanvoor duidelijkeenkorteafstemmingslijnen. Allecreatievedienstenonderééndak. Verplettenderesultatendoordejuistecombinatievanbeeldenontwerp.

2 2" AEGIR&Marine"BV"" Ruud"Muis" Managing"Owner" "Since'the'early'days'of'AEGIR7Marine' in'2000,'we'have'worked'with'harts' Photography'for'our'marketing' material'as'well'as'for'documentaries' on'special'and'bigger'projects.'working' with'ferdinand'is'always'a'pleasure'as' he'is'technically'skilled'and'very' committed'to'produce'first'class' quality.'when'you'take'this'together' with'his'strong'service'focus'and' pleasant'commercial'attitude,'you'will' not'be'surprised'that'we'use'ferdinand' exclusively'for'all'photography'related' to'our'business." AnderenoverHartsProductions Engine"Deck"Repair"" Tom"de"Schepper" Procurement"Manager" "We'stonden'werkelijk'met'z'n'tienen' achter'één'pc'scherm'te'kijken'naar'wat' Ferdinand'in'beeld'had'gebracht,'er'werd' geen'woord'gezegd,'er'werd'enkel'genoten' van'de'beelden.'dit'was'nog'eens'iets' anders'dan'onze'dagelijkse'bezigheid.'alle' reportages'op'onze'werven'en'schepen' werden'binnen'het'gevraagde'tijdschema' afgewerkt'want'niet'evident'is'bij' zeeschepen'waarvan'de'aan7'en' vertrektijden'zeer'dikwijls'kunnen'wijzigen.' Ook'op'het'gebied'van'flexibiliteit'konden' we'dus'op'hem'rekenen.'ons'besluit'stond' vast:'we'hadden'recht'in'de'roos'geschoten' met'ferdinand."' Ruysch"International"BV"" Willem&Hendrik"Ruysch""" Managing"Director" Ferdinand'is'een'professionele,' sympathieke'en'gepassioneerde'fotograaf' die'altijd'kwaliteitsfoto s'aflevert.'zijn' passie'voor'de'techniek'en'industrie'maken' het'zeer'plezierig'om'met'hem'samen'te' werken.'hij'begrijpt'waar''het'om'draait'in' onze'business'en'weet'foto s'te'maken'die' de'liefde'voor'techniek'weergeven."' We"know"the"business Wezijngespecialiseerdindemaritieme+en offshoreindustrie.datwilzeggendatwede industriegoedkennen.tijdensde productrealisatiemoet iedereverstoringop dewerkvloerbijdecliëntworden voorkomen.zowerkenwealtijdmet goedkeuringvandetechniciterplaatseen volgensdegeldendeveiligheidsnormen. Doorlopendwordtdooronsgeïnvesteerdin veiligheidstrainingenombijtedragenaan eenveiligeenefficiëntewerkomgeving,voor onszelfmaarbovenalvoordeklant.we staan24/7vooruklaar. Gecertificeerd"voor:""" &"VCA"" &"GWO"" &"BOSIET+OLF"" &"CA"EBS" ABOUT"US" VisualsexpoAEGIR+Marine

3 EXPO" VisualKabolaHeatingSystems StandontwerpKabolaHeatingSystems Alle"creatieve"diensten"onder"één"dak." 3DanimatieKabolaHeatingSystems Wedenkenmee,adviserenenkunnenhetheleprocesvanontwerp, realisatieenopslagvooruverzorgen." Overtuiging,"daar"gaat"het"om Doordejuistecombinatievanbeeldenontwerpwetenweinonzestandbouwproducties BrochureKabolaHeatingSystems verpletterenderesultatentebehalen.zoprikkelenwedenieuwsgierigheidvanuw bezoekersenovertuigenwehenuwstandtebezoeken. Duurzaamheid Beursbezoekerswillensteedsvakerbijdragenaanduurzaamheid,enwaarderenhetals hunleveranciersstappenindezerichtingzet.juistvanwegedekortegebruiksduurvan standskijkenwebijhartsproductionsnaarmateriaal+enenergiegebruik. Transporteerbaarheidenmogelijkhedenvoormateriaalrecyclingzijnvanbelang. 3"

4 ANIMATIE" VisualREDS+MaritimeRuyschConsultancy Uw"boodschap"in"één"minuut"duidelijk"" Nietsmaaktcomplexeprojectenentechniekenbegrijpelijkerdaneen3Danimatie. HartsProductionsplaatstuwdienstofproductlevensechtineenomgevingwaardoor uwboodschapbijinéénminuutduidelijkis.eeninvesteringdiezichsnelterug verdient Wat"is"er"mogelijk?" 3DanimatieREDS+MaritimeRuyschConsultancy REDS%Maritime' The'REDS7Maritime'of'Ruysch'Consultancy'is'a' revolutionary'development'in'the'field'of'diesel'engine' diagnostics'and'predictive'maintenance.'' ' The'system'offers'detailed'insight'into'the'status'of' various'components'in'a'marine'diesel'engine.'by' detecting'failures'and/or'efficiencies,'the'reds7maritime' is'able'to'create'both'maintenance'efficiency'and' effectiveness.'' BrochureREDS+MaritimeRuyschConsultancy HartsProductionsontwikkeltanimatiesvoorreclame,instructie,promotieencorporate communicatie.muziek,voice+over,geluidseffectenincombinatiemetechtehd filmbeeldenbehoortallemaaltotdemogelijkheden. Proces Hetmakenvaneen3Danimatievraagttechnischekennisenveelcreatieveinslag.Met trotskunnenwezeggendathetteamvanhartsproductionsalleskillsinhuisheeftom technischetekeningen(cad+cam)naarvisueleproductiestevertalen.wesprekende taal,denkenmee,adviserenenwerkeninnauwesamenwerkingmetdecliënttoenaar 4" hetmooisteeindresultaat.

5 VIDEO" CorporatevideovoorwebsiteSeacontractors Seacontractors.com Video"als"tool"voor"marketing"en"sales" Bedrijvenwordensteedsmeeruitgedaagd.Wewordenoverspoeldmet aanbod,dekeuzeuitcommunicatiemiddeleniseindeloos.bijhetgeven vaneeneersteindrukvanuwbedrijfvraagtdekeuzevanjepresentatie danookserieuzeaandacht. Laat"beeld"uw"verhaal"vertellen Dooronlinemediawordenfilmenfotografiesteedsbelangrijker. HartsProductionsontwikkeltfilmsvoorreclame,instructie,promotieen corporatecommunicatie.zowelkortevideo salsuitgebreidehdfilms metmuziek,voice+overofgeluidseffectenbehorentotde mogelijkheden. 24/7timeLapseEngineDeckRepairAntwerpen We"zijn"doeners DeuitvoeringstaatbijHartsProductionsvoorop.Tegelijkertijdadviserenweendenkenwemee.Elke productiebegintmeteenintakewaarbijuitgangspuntenendoelstellingenwordenvastgesteld.zo werkenwevanuiteenhelderevisie. 5"

6 FOTOGRAFIE" Creatieve"professionals"met"technische"achtergrond Technischinzicht,datiswaarinweonsbijHartsProductionsonderscheiden Ommaritiemeen/ofindustriëleprojectentevertaleninprofessionelefoto+en filmproductiesistechnischekenniseenabsolutemust.wewerkenaltijdmet goedkeuringvandetechniciterplaatseenvolgensdegeldende veiligheidsnormen.wijzijngecertificeerdvoor:vca+gwo+bosiet+olf encaebs. Wanne"have"app. Allefotoreportagezijnmeteengratisapp.tedownloaden.Metdezeapp.kunt uoveraluwbedrijfspresentatielatenzienvanafuwiphone,ipodtouchof ipad. Foto s"als"onderdeel"van"uw"huisstijl Zoheeftualtijdeengespreksonderwerpdatleidtnaaruwproducten/of dienst.webiedeneengrotevariatieinafdrukmogelijkheden. FotodesignentreeSeacontractors 6"

7 Heldere"print&"en"promotieproducties HARTSProductionswerktmeteenteamvanspecialisteninvormgevingendrukwerk zodatzehaarcliëntenvana+zkanondersteunenbijdeontwikkelingvandigitale+en printmedia. Printproducties: Brochures Magazines Flyers Stickers Gevelreclame Spandoeken Banners Canvasdoeken Walldesignetc.etc. Promotie" Voororganisatiesindemaritiemesector,heeft HARTSProductionseenmaritiemebeeldbank gelanceerd.gekoppeldaandezebeeldbankiseen unieke+commercesysteemmetpremium fotoproducten.elkebezoekervandebeeldbankkan zelfonlinebestellingenenafnamevanfotoproducten 7" regelen.

8 WordPressresponsivedesign (schaaltmeeopdesktop,tabletenmobile) WEBDESIGN" SEO(zorgtervoordatuophetinternet gevondenwordt) Webanalytics;beheeruweigenstatistieken Veeluitbreidingsfunctionaliteiten Beheerinstructienaoplevering Webdesign,filmenvisualsEngineDeckRepairAntwerpen EDR+antwerp.eu Zelf"beheer" HartsProductionsontwikkeltwebsitesenwebshopsvanontwerptottechnischerealisatie.Allesismogelijk,ookvoorhostingenonderhoudkuntbijonsterecht.Webouwenwebsites waaraanuzelfnaopleveringeenvoudigwijzigingenkuntdoorvoeren.hiervoorheeftugeentechnischekennisnodig Conversie Doordeuniekecombinatievanbeeldendesigncreërenwenieuwsgierigheidbijuwbezoekersenverleidenwehenuwwebsitetebezoeken.Wekunnentekstenschrijven,vertalenen 8" redigerenwaarbijweonsverplaatseninuwdoelgroepenproberenmethelderetekstproductiesvandebezoekereenklanttemaken.

9 HartsProductions Ambachtstraat SCWerkhovenNL Hartsproductions.com FerdinandHarts ManagingOwner Image your brand Standbouw 3Danimaties Video Fotografie Print Webdesign

Het ijzer smeden als het heet is! Binnen 3 minuten, met 1 klik, direct vanaf de beursvloer

Het ijzer smeden als het heet is! Binnen 3 minuten, met 1 klik, direct vanaf de beursvloer Leadregistratie, lead-opvolging en planning in één App! Expo Het ijzer smeden als het heet is! Binnen 3 minuten, met 1 klik, direct vanaf de beursvloer Alle contactgegevens geëxporteerd naar een CSV database

Nadere informatie

QUANTUM LEAP DESIGN STUDIO BVBA. QUANTUM LEAP Design Studio BVBA

QUANTUM LEAP DESIGN STUDIO BVBA. QUANTUM LEAP Design Studio BVBA QUANTUM LEAP DESIGN STUDIO BVBA QUANTUM LEAP Design Studio BVBA Technische vectortekeningen/illustraties voor handleidingen Interface Design voor CD-Roms/DVD WordPress Content Management Systeem Creatie

Nadere informatie

Efficient Multi-channel publiceren

Efficient Multi-channel publiceren Efficient Multi-channel publiceren 23 januari 2014 PubliQare PubliQare Marktleider op het gebied van Multi-channel oplossingen Zeer gevarieerd klantenbestand in de mediasector; Uitgevers, Bureaus, Corporate

Nadere informatie

24 en 25 maart 2015. Standnummer Bedrijf BezoekPlaats KorteOmschrijvingBedrijf

24 en 25 maart 2015. Standnummer Bedrijf BezoekPlaats KorteOmschrijvingBedrijf 5036 141% Salessupport Leeuwarden Salessupport, acquisitie, telemarketing, drukwerkbegeleiding 5315 8D Games Leeuwarden Games, Serious games, augmented reality, virtual reality, simulatie 5264 AB Vakwerk

Nadere informatie

start 2013 opleidingen mbo

start 2013 opleidingen mbo start 2013 opleidingen mbo webdesigner, grafisch ontwerper, communicatiemedewerker, multimediavormgever, drukker, nabewerker, webdeveloper, art director, trafficmanager, motion graphic designer, gamedeveloper,

Nadere informatie

24 en 25 maart 2015. Standnummer Bedrijf BezoekPlaats KorteOmschrijvingBedrijf

24 en 25 maart 2015. Standnummer Bedrijf BezoekPlaats KorteOmschrijvingBedrijf 5036 141% Salessupport Leeuwarden Salessupport, acquisitie, telemarketing, drukwerkbegeleiding 5315 8D Games Leeuwarden Games, Serious games, augmented reality, virtual reality, simulatie 5264 AB Vakwerk

Nadere informatie

deelname INfoRMATIE 9E EDITIE WEBWINKEL vakdagen 2015 21-22 JANUARI All THE E-COMMERCE YOU CAN GET www.webwinkelvakdagen.nl JAARBEURS UTRECHT HAL 1

deelname INfoRMATIE 9E EDITIE WEBWINKEL vakdagen 2015 21-22 JANUARI All THE E-COMMERCE YOU CAN GET www.webwinkelvakdagen.nl JAARBEURS UTRECHT HAL 1 deelname INfoRMATIE 9E EDITIE All THE E-COMMERCE YOU CAN GET WEBWINKEL vakdagen 2015 21-22 JANUARI JAARBEURS UTRECHT HAL 1 WWW.WEBWINKELvAKdAgEN.NL MARKETiNG // logistiek & KlANTCONTACT // TECHNOlOGiE

Nadere informatie

IMPRESSIONS. Kunst creëren met aluminium profielen Retailinnovaties met de concepten van oil. En verder...

IMPRESSIONS. Kunst creëren met aluminium profielen Retailinnovaties met de concepten van oil. En verder... IMPRESSIONS Business Magazine voor merkbeleving door visuele communicatie editie 02 2015 Coverfoto: Cees Smit, Inc. Kunst creëren met aluminium profielen Retailinnovaties met de concepten van oil En verder...

Nadere informatie

PRIJSLIJST. Prijzen per 01-05-2012

PRIJSLIJST. Prijzen per 01-05-2012 reclameborden directmail periodieken gebruikershandleidingen consumptiebonnen gepersonaliseerd drukwerk nabewerking entreekaarten gevelreclame clubbladen drukwerk kleurenprints belettering web2print kadoartikelen

Nadere informatie

Efficiënt Communiceren als Rotary Club. Tessenderlo 25 april 2014

Efficiënt Communiceren als Rotary Club. Tessenderlo 25 april 2014 Efficiënt Communiceren als Rotary Club Tessenderlo 25 april 2014 Inleidend Het imago van de Rotary verbeteren en het publiek sensibiliseren is één van de drie prioriteiten die Rotary zich stelt op het

Nadere informatie

Wij gaan voor goud! Doelgerichte, creatieve en betaalbare communicatieoplossingen! promotie materiaal

Wij gaan voor goud! Doelgerichte, creatieve en betaalbare communicatieoplossingen! promotie materiaal Wij gaan voor goud! Doelgerichte, creatieve en betaalbare communicatieoplossingen! communicatie bureau drukken printen online marketing webdesign reclamecampagnes en vormgeving promotie materiaal 1 Wij

Nadere informatie

OPLEIDINGEN START 2014. mbo

OPLEIDINGEN START 2014. mbo OPLEIDINGEN START 2014 mbo 2 opleidingen OPLEIDINGEN START 2014 INHOUD Inleiding 4 Welkom 5 Hoe werkt ons onderwijs? 6 Welke opleiding kies je? 9 Mediamanager 10 Medewerker marketing en communicatie 12

Nadere informatie

Mediadocumentatie 2015 Nationale Verkoop Online

Mediadocumentatie 2015 Nationale Verkoop Online Nieuwssites regionale dagbladen deweekkrant.nl deondernemer.nl Mediadocumentatie 2015 Nationale Verkoop Online E-COMMERCE MOBIEL NIEUWSSITES MAGAZINES HUIS-AAN-HUIS KRANTEN DAGBLADEN 1 Wegener Media online,

Nadere informatie

Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Q. Jong A Tai

Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Q. Jong A Tai Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Naam: Q. Jong A Tai Projectnaam: Q.Q.D (Quentin s Quality Design) Datum: 28 april 2015 Klas: MM2C INHOUDSOPGAVE 1. De ondernemer... 3 1.1 Persoonlijke gegevens:... 3 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Voorstelling project. verantwoordelijke multimedia & webdesign

Voorstelling project. verantwoordelijke multimedia & webdesign Voorstelling project verantwoordelijke multimedia & webdesign Project inhoud Verantwoordelijkheden 1. advies en ondersteuning bieden ivm het digitale gebeuren binnen het KIDS (afdeling zorg) 2. organisatiebeleid

Nadere informatie

Personalia. Dominique (Wilhelm Tristan) Koelewijn Adres: Zuiderveldweg 14 3881LJ Putten Telefoon: 06 14 123 556

Personalia. Dominique (Wilhelm Tristan) Koelewijn Adres: Zuiderveldweg 14 3881LJ Putten Telefoon: 06 14 123 556 Personalia Naam: Dominique (Wilhelm Tristan) Koelewijn Adres: Zuiderveldweg 14 3881LJ Putten Telefoon: 06 14 123 556 E mail: info@easy.nu Geboortedatum: 02 01 1987 Geboorteplaats: Putten Nationaliteit:

Nadere informatie

DenaClub.be. info@denaclub.be. Products & Services. DenaCopy.be. info@denacopy.be

DenaClub.be. info@denaclub.be. Products & Services. DenaCopy.be. info@denacopy.be info@denaclub.be enacopy.be info@denacopy.be Products & Services enaclub.be enacopy.be enacopy.be, gevestigd in Brussel, in het hart van Europa, biedt een brede waaier van producten en diensten aan professionelen

Nadere informatie

Het InFysio team... Kim Roos Grote kans dat je mij het eerst spreekt aan de telefoon. Ik zorg voor de back office, ben tekstschrijver,

Het InFysio team... Kim Roos Grote kans dat je mij het eerst spreekt aan de telefoon. Ik zorg voor de back office, ben tekstschrijver, Thema: online focus Het InFysio team... Kim Roos Grote kans dat je mij het eerst spreekt aan de telefoon. Ik zorg voor de back office, ben tekstschrijver, begeleid de InFysio Academy en bewaak planningen

Nadere informatie

Pinterest voor bibliotheken

Pinterest voor bibliotheken Pinterest voor bibliotheken Wat is Pinterest Pinterest is een zeer snel groeiend sociaal media platform. Je prikt met een virtuele punaise een voor jou interessante afbeelding (of video of tekst) op een

Nadere informatie

Webinar over Webinars

Webinar over Webinars Webinar over Webinars 5 gouden tips uit de praktijk In 30 minuten Introductie Nicole Oude Reimerink Bob Oord Wat is een Webinar? Webinar is een live presentatie die door deelnemers online te volgen is.

Nadere informatie

www.hangar36.nl / hangar36

www.hangar36.nl / hangar36 www.hangar36.nl / hangar36 CAUTION: DANGEROUS IDEAS hangar36 / INFO / www.hangar36.nl www.hangar36.nl / INFO / hangar36 / WAT IS HANGAR36? Milaan heeft het. Berlijn heeft het. New York heeft het. En sinds

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Grafische communicatie en media

Studieaanbod binnen het studiegebied Grafische communicatie en media Studieaanbod binnen het studiegebied Grafische communicatie en media Screening van de studierichtingen in het studiegebied Grafische communicatie en media in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015

Nadere informatie

Profiel. 100 jaar leven is 100 jaar leren Leergierig, nieuwsgierig en tech-savvy.

Profiel. 100 jaar leven is 100 jaar leren Leergierig, nieuwsgierig en tech-savvy. Profiel Met doorgedreven technisch inzicht en kennis (zowel van print-workflow, colormanagement en cpdf, als van het webaspect van de media, html en css) én met een gevoel voor evenwicht in layout, streef

Nadere informatie

EERSTE HULP BIJ SOCIALE MEDIA Gommaar Delneste

EERSTE HULP BIJ SOCIALE MEDIA Gommaar Delneste EERSTE HULP BIJ SOCIALE MEDIA Gommaar Delneste Gommaar Delneste Front-end soldier Internet Designer Presentation - agenda 1. de facto image building 2. Employer marketing 3. Web 1.0 4. Web 2.0 5. Social

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

Page: 1. General Display 4. 1.1 Leaderboard Large Rectangle - HalfPage Ad 4. 1.2 Buttons 6. 1.3 Textlink 7.

Page: 1. General Display 4. 1.1 Leaderboard Large Rectangle - HalfPage Ad 4. 1.2 Buttons 6. 1.3 Textlink 7. Specifications 2013 Introduction In this document you ll find an overview with all the specs for advertising campaigns at IEX Media. For delivering the campaign and the material the following rules apply:

Nadere informatie

7 formules voor doeltreffende. communicatie

7 formules voor doeltreffende. communicatie 7 formules voor doeltreffende communicatie 3 tips sterk voor een logo 1. Visualiseer de onderneming Een pakkend logo draagt een boodschap met zich mee. Het brengt jouw klant in de juiste stemming om je

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

Applicaties voor mobiel. Cebuco Masterclass

Applicaties voor mobiel. Cebuco Masterclass Applicaties voor mobiel Cebuco Masterclass Herman Bos marketing director De Telegraaf Bart Mouter manager marketing & channel development Spits 29 september 2010 HET STORMT MEDIACONSUMPTIE VERANDERT INSCHATTING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Beste Koop & Beste uit de test

Gebruikershandleiding. Beste Koop & Beste uit de test Gebruikershandleiding 1 2 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 3 4 Gebruikershandleiding Predicaten Gebruik van Beste koop en Beste uit de test in reclame en promotie Bent u een fabrikant, dienstverlener

Nadere informatie