STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN"

Transcriptie

1 STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN REGLEMENT OP DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1 De stad richt op het openbaar domein volgende openbare markten in: SCHOOLDREEF GENTBRUGGE VRIJDAGMARKT VRIJDAGMARKT EDMOND VAN BEVERENPLEIN LEDEBERGPLEIN SINT-MICHIELSPLEIN KOUTER BIJ SINT-JACOBS EN BEVERHOUTPLEIN OUDE BEESTENMARKT iedere maandag van 7.30 tot 13 uur markt in nieuwe koopwaar, niet voor dieren elke vrijdag van 7.30 tot 13 uur markt in nieuwe koopwaar, niet voor bloemen, planten en dieren elke zaterdag van 11 tot 18 u30 markt in nieuwe koopwaar, niet voor bloemen, planten en dieren elke zondag van 7.30 tot 13 uur markt in nieuwe koopwaar, niet voor dieren elke zondag van 7.30 tot 13 uur markt in nieuwe koopwaar, niet voor dieren elke zondag van 7.30 tot 13 uur markt uitsluitend in voedingswaren elke dag van 7 tot 13 uur markt uitsluitend in bloemen en planten elke vrijdag van 8 tot 13 uur elke zaterdag van 8 tot 13 uur elke zondag van 8 tot 14 uur markt in tweedehandswaren, met uitzondering van kledij en/of lederwaren elke zondag van 7 tot 13 uur markt in vogels, troeteldieren en toebehoren elke zondag van 7 tot 13 uur markt in kleine huis- en neerhofdieren elke zondag van 7 tot 13 uur markt in tweedehandsfietsen GROENTENMARKT GROENTENMARKT elke vrijdag van 7.30 tot 13 uur uitsluitend biologische voedingsmiddelen niet tijdens de Gentse Feesten elke zaterdag van 10 tot 18 uur elke zondag en feestdag van 10 tot 18 uur tijdens de periode 1 april tot en met 30 september niet tijdens de Gentse Feesten markt uitsluitend in ambachtelijk vervaardigde producten (geen voeding)

2 RERUM NOVARUMPLEIN elke woensdag van 14 u tot 18 u markt uitsluitend in voedingswaren Het aanvangsuur van volgende markten wordt ieder jaar tijdens de periode dat het zomeruur van kracht is, een halfuur vervroegd (van 7u30 naar 7u): Ledebergplein, Edmond van Beverenplein en Vrijdagmarkt op vrijdag. De plannen van de standplaatsen op de diverse markten: zie bijlagen 1 t/m 12 Artikel 2 Op elke standplaats kunnen slechts producten uit één der volgende categorieën te koop aangeboden worden: verse groenten en fruit vers vlees, al dan niet samen met kaas en/of met ter plaatse gebakken vleeswaren en/of gevogelte aan het spit - marktkramer heeft een vergunning van beenhouwer-spekslager gebakken vleeswaren en/of gevogelte aan het spit vis zuivel snacks (hamburgers, worsten, loempia s, warme wafels, ) voor mogelijke consumptie ter plaatse biologische voeding (enkel mits lidmaatschap bij een onafhankelijke controleorganisatie, erkend door het Ministerie van Landbouw in het kader van de Europese wetgeving op biologische producten. Op alle te koop aangeboden produkten moet het biogarantielogo duidelijk herkenbaar aangebracht worden, conform het biogarantielastenboek van de controleorganisatie) brood en banket snoep en/of voorverpakte koeken algemene voeding (met uitsluiting van voormelde categorieën) fournituren textiel en toebehoren, met uitzondering van fournituren lederwaren en toebehoren bloemen en planten tweedehandsartikelen tweedehandsartikelen met uitzondering van kledij en/of lederwaren. Uitzondering : in geval van verkoop van inboedels mag 10 % van het aanbod uit kledij bestaan vogels, troeteldieren en toebehoren kleine huis- en neerhofdieren (verkoop van honden en katten op de openbare markt is verboden) andere Artikel 3: Personen aan wie de standplaatsen kunnen toegewezen worden Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan: - de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een machtiging als werkgever - rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de machtiging als werkgever De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van het KB van 24 september 2006.

3 Artikel 4: Personen die de standplaatsen kunnen innemen De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door: a) 1. de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen houders van een machtiging als werkgever, aan wie een standplaats is toegewezen 2. de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een machtiging als werkgever b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; d) de standwerker, houder van een machtiging als werkgever aan wie het tijdelijk gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van een machtiging als aangestelde A en B voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd; e) door de personen die beschikken over een machtiging als aangestelde A of een machtiging als aangestelde B, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c) f) De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze. De personen opgesomd in a) 2. tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd. Artikel 5 Het college van burgemeester en schepenen zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepalen. De standplaatsen worden opgedeeld in de artikel 2 van dit reglement opgesomde categorieën. HOOFDSTUK 2: Dagplaatsen - abonnementen Artikel 6: Dagplaatsen 6.1. : Op de volgende markt: Oude Beestenmarkt : markt in tweedehandsfietsen (zondag) kunnen de standplaatsen, per marktdag, vrij worden ingenomen : Minimum vijf procent van het totaal aantal standplaatsen op de hierna vermelde markten: Ledebergplein Edmond van Beverenplein Vrijdagmarkt (vrijdagmorgen) Vrijdagmarkt (zaterdagnamiddag) Schooldreef Gentbrugge Sint-Michielsplein Groentenmarkt (biomarkt op vrijdagmorgen) Kouter

4 - 4 - Bij Sint-Jacobs en Beverhoutplein (vrijdag, zaterdag en zondag) Oude Beestenmarkt (enkel markt in vogels, troeteldieren en toebehoren en markt in kleine huis- en neerhofdieren) Groentenmarkt (ambachtenmarkt) Rerum Novarumplein worden als dagplaatsen voorbehouden : Bij afwezigheid van de houder van een abonnement een halfuur na de aanvang van de markt kan de afgevaardigde van de Stad de standplaats voor de markt toewijzen aan een derde als dagplaats : Voor volgende markten worden de dagplaatsen altijd toegewezen na loting : Ledebergplein, Edmond van Beverenplein, Vrijdagmarkt vrijdag en zaterdag, Schooldreef Gentbrugge. Voor de overige markten gebeurt de toewijzing van de dagplaatsen volgens de chronologische volgorde van aankomst op de markt. Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten niet kan uitgemaakt worden gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting : De houder van de machtiging als werkgever en de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter overeenkomstig art. 7 van het KB van 24 september 2006 moeten op de loting van de dagplaatsen aanwezig zijn. De uitgelote personen mogen een keuze maken uit de beschikbare plaatsen volgens de volgorde van loting. Voor de goede organisatie van de markt kan de marktcontroleur een andere plaats toewijzen : Per markt kan per onderneming vermeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen slechts één standplaats worden toegewezen : De hierboven vermelde dagplaatsen worden toegewezen tegen betaling van de vergoeding voorzien in het retributiereglement op de markten. De retributie is verschuldigd per marktdag en dient ter plaatse aan de marktcontroleur te worden betaald tegen kwijting. Artikel 7: Abonnementen 7.1. : Met uitzondering van de standplaatsen vermeld onder artikel 6.1 en 6.2. van dit reglement wordt: - een abonnement van 12 maanden verleend voor de standplaatsen op volgende markten: Ledebergplein Edmond van Beverenplein Vrijdagmarkt (vrijdagmorgen) Vrijdagmarkt (zaterdagnamiddag) Schooldreef Gentbrugge Sint-Michielsplein Groentenmarkt (biomarkt op vrijdagmorgen) Kouter Bij Sint-Jacobs en Beverhoutplein (vrijdag, zaterdag en zondag) Oude Beestenmarkt (enkel markt in vogels, troeteldieren en toebehoren en markt in kleine huis- en neerhofdieren) Rerum Novarumplein - een abonnement van 6 maanden (1 april-30 september) verleend voor de standplaatsen op de Groentenmarkt - ambachtenmarkt - op zaterdag en/of zon- en feestdag.

5 - 5 - Deze abonnementen worden stilzwijgend hernieuwd, behoudens anders bepaald door de aanvrager en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs door het college van burgemeester en schepenen in de gevallen bepaald in dit reglement. De abonnee kan zijn abonnement te allen tijde beëindigen met een schriftelijke opzeg van minimum 1 maand, gericht aan het college van burgemeester en schepenen. De opzegperiode gaat in de eerste van de maand volgend op de maand waarin de opzeg is gebeurd. De abonnementsprijs zal zowel in geval van intrekking als van opzeg worden terugbetaald naar rato van het aantal resterende maanden van het lopende jaar : De standplaats waarvoor een abonnement wordt verleend, wordt aanvaard in de staat waarin ze zich bevindt. De abonnee wordt verondersteld de standplaats te kennen en te aanvaarden met alle bestaande wegvergunningen, toleranties en lasten waarmee ze zou kunnen belast zijn. Hij verzaakt aan elk bezwaar wegens onvoldoende oppervlakte : De abonnee mag de toegewezen standplaats enkel gebruiken voor het te koop aanbieden van die producten of diensten waarvoor het college van burgemeester en schepenen de standplaats heeft bestemd : De abonnementen worden verleend aan de personen vermeld in art 3a) van dit reglement : Per markt en per onderneming kan slechts één abonnement voor een standplaats worden gegeven. De houder van een abonnement kan zich geen kandidaat stellen voor een dagplaats : De standplaatsen worden per markt ingedeeld als volgt: het aantal standplaatsen waarvoor een abonnement wordt uitgereikt bedraagt maximum 95 procent van het totale aantal standplaatsen. Aan standwerkers wordt een abonnement bij voorrang toegekend, voor zover hun totaal niet meer bedraagt dan 5 procent van het totale aantal standplaatsen op volgende markten: Ledebergplein Edmond van Beverenplein Vrijdagmarkt (vrijdagmorgen) Vrijdagmarkt (zaterdagnamiddag) Schooldreef Gentbrugge Sint-Michielsplein Groentenmarkt (biomarkt op vrijdagmorgen) Rerum Novarumplein 7.7. : Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal deze vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het infobord van de dienst Markten en Foren, te 9000 Gent en via de website ( De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip. Zij worden hetzij bij brief neergelegd tegen ontvangstmelding bij de dienst Markten en Foren, te 9000 Gent, hetzij bij ter post aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs verstuurd aan Stad Gent - dienst Markten en Foren, p/a Botermarkt 1, 9000 Gent, hetzij op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs gericht aan De aanvraag bevat volgende gegevens : - naam en adres van de aanvrager (natuurlijk persoon of rechtspersoon) - vermelding welke markt + marktdag waarvoor de aanvraag geldt. (één aanvraag per markt) - soort producten of diensten welke te koop worden aangeboden of de vermelding standwerker - indien het een seizoensgebonden activiteit is: de periode van activiteit - minimum vereiste oppervlakte (lengte x breedte) - een kopie van de machtiging als werkgever

6 in voorkomend geval, het ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) Onvolledige aanvragen zullen niet in aanmerking worden genomen. Op deze aanvraag volgt de onmiddellijke afgifte of het versturen van een ontvangstbewijs met vermelding van datum van inschrijving en volgorde in het register van de kandidaten (volgens art 7.8) en de informatie over zijn recht om het register van de kandidaturen te raadplegen : Register van de kandidaturen Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register: rekening houdend met de eventuele specialisatie: aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën): a) personen die een uitbreiding van hun standplaats hebben aangevraagd; b) personen die een wijziging van hun standplaats hebben aangevraagd; c) personen die een standplaats hebben aangevraagd als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen; d) de externe kandidaten. en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie en tenslotte volgens datum van indiening of overhandiging kandidatuur. Uitbreiding en wijziging van standplaats (a en b hierboven) worden enkel toegestaan in geval er geen resterende oppervlakte overblijft na de uitbreiding of de wijziging of in geval de resterende oppervlakte na uitbreiding of wijziging nog minimum 5 m bedraagt. Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie terzelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven: voor de categorieën a), b) en c) zoals hierboven vermeld, aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft (uitgezonderd de categorie externe kandidaten); wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting; voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting. De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur. Indien er wijzigingen zijn aan de gegevens vermeld op de aanvraag volgens artikel 7.7 van dit reglement dienen deze spontaan te worden meegedeeld op dezelfde wijze zoals voorzien in dit artikel. Indien dit niet het geval is kan overgegaan worden tot schrapping in het chronologisch register.

7 - 7 - Indien de marktkramer een aanbieding van een abonnement voor een bepaalde markt niet aanneemt binnen de 14 dagen na schriftelijke kennisgeving wordt hij in het desbetreffend chronologisch register van die markt geschrapt. Van het voorgaande kan worden afgeweken door het college van burgemeester en schepenen mits gegronde reden(en) : Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager: bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs; of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; of bij elektronische post met ontvangstbewijs : Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat: de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd toegekend; in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel; het ondernemingsnummer; de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker; de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is; desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden : Overdracht van een standplaats. A. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 1 wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 2 en indien de overnemer(s) houder(s) is (zijn) van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever die hem toelaat dezelfde specialisatie als de overlater te verkopen, en de specialisatie van de overlater voortzetten op elke overgedragen standplaats. 3 De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan één standplaats beschikken (cf. art.6.6) B. In afwijking van art A. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen echtgenoten bij feitelijke scheiding, echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen echtgenoten bij echtscheiding wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning

8 - 8 - op voorwaarde dat - de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de vermelde toestand in B - de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in A. 2 en 3 De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd : Opschorting abonnement De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen: door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug. De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voorkomen. Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als dagplaats. Indien de abonnee definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld onder art kan hij afstand doen van zijn abonnement. In dit geval is geen vooropzeg nodig. De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van het abonnement worden betekend hetzij bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, hetzij bij overhandiging tegen ontvangstbewijs, hetzij op duurzame drager tegen ontvangstbewijs : Seizoensgebonden ambulante activiteiten Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden. De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit. Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse standplaatsen : Standwerkers: Wordt als standwerker beschouwd, de persoon van wie de activiteit uitsluitend bestaat in de verkoop, op verschillende markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik uitlegt, door middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid bij het publiek en zodoende de verkoop ervan te promoten. De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk: - rechtstreeks aan een andere standwerker; - via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat. Al naargelang, maakt de standwerker of de vereniging op voorhand aan de dienst Markten en Foren de lijst van standwerkers over aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd. De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementprijs voor de duur van de onderverhuring.

9 - 9 - HOOFDSTUK 3 - Verplichtingen Artikel 8 De standplaats van de houder van een abonnement mag slechts worden ingenomen ten vroegste één uur voor de aanvang van de markt. Alle standplaatsen moeten uiterlijk één uur na het sluiten van de markt ontruimd zijn. De markt mag niet verlaten worden voor het einde van de markt. Indien de standplaats niet wordt ingenomen gedurende vier opeenvolgende weken of gedurende acht marktdagen per jaar, kan dit leiden tot de intrekking van het abonnement. Het college van burgemeester en schepenen kan een afwijking, hetzij individueel, hetzij voor een bepaalde categorie van abonnees, op deze verplichting toestaan, mits het bewijs wordt geleverd van een gegronde reden. Het college van burgemeester en schepenen beslist terzake op discretionaire wijze. Artikel 9 De marktkramer zal steeds bij het opstellen en het wegnemen van de verkoopinrichting en bij de exploitatie ervan de voorschriften van de afgevaardigde van het stadsbestuur naleven. Het is de marktkramer uitdrukkelijk verboden wagens of enig ander voorwerp vast te hechten aan de weg, aan de bomen, verlichtingsmasten, verkeerstekens e.a. Hij dient alle maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het openbaar domein, beplantingen, bomen, verlichtingsmasten en verkeerstekens. De politieverordening houdende veiligheidsmaatregelen bij gebruik van occasionele warmte- en/of verlichtingsbronnen is van toepassing. De marktkramer dient hieromtrent ook zijn burgerlijke aansprakelijkheid te laten verzekeren. Het college kan voor bepaalde markten de verplichting opleggen om met gelijke kraampjes te werken teneinde een mooi esthetisch uitzicht te geven aan de markt. Artikel 10 De marktkramer moet steeds instaan voor het rein houden van de standplaats tot op een afstand van 10 meter rond deze standplaats. De marktkramer staat in voor de verwijdering van het afval op het einde van de markt. Artikel 11 Bij het innemen van de standplaats moet stipt de aangewezen lijn van de kramen worden gevolgd. De uitsprong van het tentdak en de uitklapbare panelen van de verkoopwagens mogen geen hinder veroorzaken voor het publiek. Het is verboden de doorgangen voor de voetgangers te belemmeren door er voorwerpen te plaatsen of er achter te laten. Alle marktkramers dienen hun voertuig, indien het niet ingebouwd wordt in de toegewezen standplaats, één uur na het aanvangsuur van de markt van het marktterrein te verwijderen. Artikel 12 De marktkramer erkent uitdrukkelijk dat de Stad hierbij enkel handelt in haar hoedanigheid van eigenares of beheerster van het openbaar domein en niets toezegt of waarborgt in verband met de uitoefening van de haar toegewezen bevoegdheden als administratieve overheid. Artikel 13 De marktkramer verzaakt uitdrukkelijk aan elk verhaal tegen de Stad betreffende de hinder of schade die hij zou kunnen ondervinden door de aanwezigheid van onder andere bomen, palen, draden, schakelkasten e.a. of het niet voorhanden zijn van nutsvoorzieningen op de standplaats. Artikel 14 De marktkramer zal alle belastingen of taksen, van om het even welke aard, die door een hoger bestuur op het exploiteren van marktkramen of gelijkaardige handelsuitbatingen, op de verkoop van bepaalde goederen of op de standplaats zelf, zouden geheven worden, betalen, zonder mogelijkheid van verhaal op de Stad.

10 Artikel 15 Bij afwezigheid van de houder van een abonnement een half uur na de aanvang van de markt, kan de afgevaardigde van de Stad de standplaats, voor de marktdag, toewijzen aan een derde. Deze standplaatsen worden toegewezen volgens de regels die dit reglement voorziet inzake het toewijzen van dagplaatsen (losse standplaatsen). De houder van het abonnement zal hiervoor geen enkel recht op een vergoeding kunnen laten gelden. Artikel 16 Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken. Het bord bevat volgende vermeldingen: 1 hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; 2 de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 3 al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 4 het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). HOOFDSTUK 4: Diverse Artikel 17: Intrekking/opschorting abonnement De Stad kan te allen tijde het abonnement intrekken, opschorten of werken uitvoeren boven of onder de standplaats op de markt om reden van openbaar nut, zonder dat de houder van een abonnement het recht heeft op enige vergoeding. Artikel 18: Afschaffing markt-gebruik De houder van een abonnement zal evenmin het recht hebben op een vergoeding ingeval de markt om een of andere reden, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, niet meer wordt gehouden. Wanneer de markt in zijn totaliteit of een deel van de standplaatsen definitief wordt opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg van één jaar aan de houders van een abonnement, uitgezonderd in geval van absolute noodzakelijkheid. Deze personen krijgen de voorrang bij het toekennen van een vacante plaats per abonnement zoals bepaald in art. 7.8 c. Hij heeft ook geen verhaal tegen de Stad wanneer hij, ingevolge de bestemming of de bestemmingswijziging van de standplaatsen in de omgeving van de standplaats waarvoor hij een abonnement heeft, op enige wijze schade zou ondervinden. Artikel 19: Sancties 19.1 : Het abonnement kan van rechtswege door het college van burgemeester en schepenen worden geschorst of worden ingetrokken in volgende gevallen: 1. indien de marktkramer het goed niet gebruikt en/of exploiteert overeenkomstig hetgeen bepaald is in dit reglement of wanneer hij producten of diensten aanbiedt waarvoor hij geen toelating heeft volgens zijn abonnement. 2. indien het abonnement één maand na de vervaldatum niet betaald is. 3. indien de abonnee afwezig is op de markt zoals bepaald in artikel 8 van dit reglement. 4. indien de marktkramer geen houder meer zou zijn van een machtiging overeenkomstig de

11 wet op de ambulante activiteiten bij niet naleving van één of meerdere andere verbintenissen van deze overeenkomst. 6. bij het niet naleven van verplichtingen, opgelegd door wetten, decreten en besluiten o.a. deze m.b.t. de voedingsmiddelen, ambulante handel, de handelspraktijken, ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu/hinderlijke inrichtingen en alle verordeningen van de Stad Gent, in het bijzonder de toepasselijke politiereglementen : In al deze gevallen zal de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs vaste datum verlenen aan de intrekking of schorsing van het abonnement. De rechter zal desgevallend enkel dienen vast te stellen dat de in dit artikel uitdrukkelijk voorziene voorwaarde vervuld is : De bedragen, betaald als vergoeding, zullen in deze gevallen worden terugbetaald naar rato van het aantal resterende maanden van het lopende jaar. De houder van het abonnement zal naar aanleiding van de intrekking of schorsing van het abonnement in geen enkel geval recht hebben op enige schadevergoeding : In geval van schade houdt de Stad zich het recht voor om een overeenkomstige vergoeding te vorderen : De marktkramer kan door het college van burgemeester en schepenen tijdelijk of definitief de deelname aan de markt op een dagplaats ontzegd worden indien hij in het verleden de standplaats niet gebruikt en/of geëxploiteerd heeft overeenkomstig hetgeen bepaald is in dit reglement. Artikel 20 Het Stadsbestuur kan te allen tijde om welke reden ook overgaan tot een herschikking van de markt en/of de standplaats(en), of de markt tijdelijk of definitief overbrengen naar een andere locatie zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. HOOFDSTUK 5: Overgangs- en opheffingsbepalingen Artikel 21 De bestaande concessies voor "textiel en lederwaren" die met ingang van 1 juli 1996 werden omgezet in jaarabonnementen blijven bestaan voor die categorie zolang het abonnement niet wordt overgedragen. Bij overdracht moet gekozen worden tussen "textiel en toebehoren" of "lederwaren en toebehoren". Artikel 22 De marktkramers die op 1 oktober 2007 houder zijn van een abonnement op de prondelmarkt Bij Sint- Jacobs en Beverhoutplein kunnen tot op het einde van hun abonnement (overlijden, stopzetting of overdracht) ook goederen verkopen die vanuit economisch standpunt als verouderd worden beschouwd zoals einde-reeksen en goederen uit faillissementen. De marktkramers die op 1 juli 2013 houder zijn van een abonnement op de prondelmarkt Bij Sint- Jacobs en Beverhoutplein kunnen tot op het einde van hun abonnement (overlijden, stopzetting of overdracht) ook tweedehands textiel en/of lederwaren verkopen. Artikel 23: Betwistingen Alle betwistingen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent behoren.

12 Artikel 24 Het reglement van inwendig bestuur op de openbare markten, door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 25 juni 1996 en gewijzigd in zitting van 22 april 1997, 24 juni 1997, 18 januari 1999, 27 maart 2000, 18 december 2000, 24 september 2001, 28 januari 2002, 22 april 2002 en 24 maart 2003 wordt opgeheven. Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 september 2007 Gewijzigd in zitting van 24 november 2008 Gewijzigd in zitting van 23 november 2009 Gewijzigd in zitting van 26 september 2011 Gewijzigd in zitting van 28 januari 2013 Gewijzigd in zitting van 24 juni 2013 Gewijzigd in zitting van 23 september 2013 Gewijzigd in zitting van 16 december 2013

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein gemeenteraad van 20 februari 2017 HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * 07FIN16050010bd HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * AFDELING I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Gegevens

Nadere informatie

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Afdeling 1 - Organisatie de openbare markten Artikel 1: Gegevens van openbare markten (wet art. 8

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1. Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Algemene voorwaarden Bezit machtiging ambulante activiteiten (sinds 1-4-2014 beveiligde leurkaart verplicht) of vergunning niet-commerciële

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- GESTEMD

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 De organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten ART.1.- Gegevens

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Marktreglement Goedgekeurd in gemeenteraad van 20 november 2006, wijzigingen goedgekeurd in gemeenteraad van 17 december 2007 en in gemeenteraad van 24 november 2008 AFDELING 1 Organisatie van ambulante

Nadere informatie

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten werd gewijzigd door de wet van 4/7/2005

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN.

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 09 november 2007 GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten GEM 30-08-2007 LE/anm ambulante activiteiten. Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein DE GEMEENTERAAD Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op de

Nadere informatie

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Voorafgaande machtiging Aanvraag machtiging De inname van een standplaats

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT GEMEENTE TERNAT MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD,

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Gelet op het Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de

Nadere informatie

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Voorafgaande machtiging Aanvraag machtiging: De inname van een standplaats

Nadere informatie

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST Artikel 1 Eenieder die op het grondgebied van de stad ambulante handel wenst uit te oefenen, dient over een voorafgaande toelating van

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1 - Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie 4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gelet

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE WACHTEBEKE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 januari 2009 Tegenwoordig: M.M. De Vliegher, Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente Aartselaar REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Onderhavig marktreglement zal kenbaar gemaakt

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 maart 2009, gecoördineerde versie

Nadere informatie

Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Technische Dienst 03-410 16 36 annemie.vandenbrande@zandhoven.be Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 april

Nadere informatie

Artikel 2: PLAATS EN DAG VAN DE MARKT TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2: PLAATS EN DAG VAN DE MARKT TOEPASSINGSGEBIED AFDELING 1 : ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1: BEVOEGDHEID 1. De gemeenteraad vertrouwt aan het College van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de markten

Nadere informatie

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25)

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25) REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN GEMEENTERAADSBESLUIT 29 OKTOBER 2007, GEWIJZIGD OP 11 JUNI 2012, 29 APRIL 2013 EN 19 DECEMBER 2016 AFDELING 1 Organisatie van

Nadere informatie

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de openbare markten op plaatsen die vooraf zijn bepaald AFDELING 1 Organisatie van

Nadere informatie

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium ALGEMEEN EN ZONAAL DEEL VAN HET GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 9 december 2010 en gewijzigd bij besluit van 14

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN 2012_Marktreglement.doc 1/16 INHOUD Afdeling 1 - Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten... 3 Hoofdstuk I: Algemeen... 3 Artikel 1: Organisatie

Nadere informatie

DAGORDE: 12. REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GOEDKEURING WIJZIGINGEN.

DAGORDE: 12. REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GOEDKEURING WIJZIGINGEN. STAD LOKEREN Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad ZITTING VAN 22 oktober 2007 Waren aanwezig: Voorzitter : Anthuenis Filip, Burgemeester. Schepenen : Liebaut, Van Rysselberghe, Van der Sypt,

Nadere informatie

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2)

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2) Huishoudelijk Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de markten Gecoördineerde versie van de gemeenteraden van 27/09/2007, 24/06/2010,

Nadere informatie

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober 2013 ------------- Waren aanwezig: Onderwerp: Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

Reglement organisatie openbare kermissen

Reglement organisatie openbare kermissen Reglement organisatie openbare kermissen Goedgekeurd in gemeenteraad 11 september 2008 Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand

Nadere informatie

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN Art.1: Het raadsbesluit d.d. 10/09/2007 en latere wijzigingen, betreffende het reglement met betrekking tot de ambulante

Nadere informatie

Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten. Afdeling 1: organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten. Afdeling 1: organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten. Afdeling 1: organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Art.1.- De gemeente richt op het openbaar domein een wekelijkse

Nadere informatie

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Reglement Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 augustus 2012 AFDELING 1 : Organisatie

Nadere informatie

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein Gemeenteraadsbesluit van 24-10-2016 Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016 Reglement ambulante handel op openbaar domein AFDELING 1 Artikel 1: Toepassingsgebied (KB art. 42

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring Gemeentebestuur Ardooie Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 11 maart 2013 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011)

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) AFDELING 1 : Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

Wat verandert de wetswijzing van 2017?

Wat verandert de wetswijzing van 2017? 24 april 2017 Wat verandert de wetswijzing van 2017? VERMINDERING MINIMUM OPZEGTERMIJN DEFINITIEF OPHEFFEN STANDPLAATS OPENBARE MARKT Art. 8, 2, wet 25 juni 1993 OPHEFFING VERPLICHT ADVIES VAN MINISTER

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein De gemeenteraad heeft in zitting van 22 november 2010 beslist het reglement betreffende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten

Nadere informatie

Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout

Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout Afdeling 1: Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Hoofdstuk 1: Organisatie van de markt Artikel 1: Algemeen 1.1 De openbare

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * AFDELING I: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007)

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2)

Nadere informatie

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad in zitting van 03 maart 2014. Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste,

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL Goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 mei 2012 1 INHOUD 1. Hoofdstuk I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Artikel 1 Gegevens van openbare

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Aanwezig : Burgemeester - Voorzitter: Schepenen : Raadsleden : Gemeentesecretaris : Afwezig of verontschuldigd : Hendrik Bogaert

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Zingem UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 22 december 2011 Aanwezig : Etienne VER CRUYSSE, Kathleen HUTSEBAUT, Voorzitter,

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 - Toepassingsgebied

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is om organisatie van de ambulante activiteiten

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN

Stad Aalst REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN Artikel 1 De gemeente richt op het openbaar domein openbare markten in voor allerlei koopwaar en diensten met uitzondering van tweedehandsartikelen, zoals bepaald

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens

Nadere informatie

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten.

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD dd. 1 juli 2010 ALGEMENE BEPALINGEN - DEFINITIES Artikel 1 In onderhavig reglement wordt verstaan onder: Openbaar

Nadere informatie

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 18/11/2013. Dit reglement

Nadere informatie

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

REGLEMENT Bijlage 4 APV

REGLEMENT Bijlage 4 APV REGLEMENT Bijlage 4 APV Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van dinsdag 9 januari 2018 op de openbare markten en op het openbaar

Nadere informatie

dienst economische en juridische zaken

dienst economische en juridische zaken dienst economische en juridische zaken R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN Artikel 1: gegevens van openbare markten (wet art. 8 2)

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN De raad, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993 houdende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE OPENBARE MARKTEN

REGLEMENT VOOR DE OPENBARE MARKTEN REGLEMENT VOOR DE OPENBARE MARKTEN De Gemeenteraad, Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP DINSDAG 16 MAART 2010. Aanwezig: burgemeester-voorzitter: Katrien Schryvers schepenen: Bart Sebreghts, Bob Peeters, Luc Kennis,

Nadere informatie

lokale economie_marktreglement blz. 1 van 11

lokale economie_marktreglement blz. 1 van 11 Reglement subsidie extensieve groendaken goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 maart 2002 aangepast door de gemeenteraad op 3 juni 2002, 3 september 2007 en 1 september 2008 Artikel 1. Plaats, dag en

Nadere informatie

Gavere Prinsdom aan de Schelde

Gavere Prinsdom aan de Schelde Gavere Prinsdom aan de Schelde Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 26 november 2007 Aanwezig: Hugo LEROY Burgemeester-Voorzitter,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN GEMEENTE UKKEL Reglement betreffende de kermisattracties en de ambulante vestigingen van kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen. Datum van de beraadslaging:

Nadere informatie

Algemeen politiereglement voor de stad Eeklo reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein wijziging.

Algemeen politiereglement voor de stad Eeklo reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein wijziging. uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 20 januari 2014 Algemeen politiereglement voor de stad Eeklo reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markt en op het

Nadere informatie

Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Afdeling I Artikel 1: Gegevens van de openbare markten (wet art. 8 2) 1 De stad organiseert op het openbaar domein volgende openbare markten:

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT BETREFFENDE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT BETREFFENDE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen 2007-08-30 - SEC- reglement op de openbare kermissen De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK Inhoud BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK... 2 AFDELING 1 Reglement van inwendig bestuur betreffende ambulante

Nadere informatie

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad,

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad, GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening

Nadere informatie

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement kermisactiviteiten op openbare

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van beraadslagingen van de gemeenteraad van 29 april 2008.

Uittreksel uit het register van beraadslagingen van de gemeenteraad van 29 april 2008. STAD TONGEREN Uittreksel uit het register van beraadslagingen van de gemeenteraad van 29 april 2008. Aanwezig : Schiepers G. Schepen-Voorzitter, Willems C. Burgemeester wnd, Vrancken J., Thys C., Stassen

Nadere informatie

Overwegende, dat in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid, de markten aan zekere reglementeringen moeten onderworpen worden;

Overwegende, dat in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid, de markten aan zekere reglementeringen moeten onderworpen worden; REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN (2de aanpassing, goedgekeurd in vergadering van 19 november 2009) Gelet op art. 42 van het Gemeentedecreet dd. 15

Nadere informatie

OFFICIEUS GECOORDINEERDE VERSIE

OFFICIEUS GECOORDINEERDE VERSIE OFFICIEUS GECOORDINEERDE VERSIE DOOR HET AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN 24 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten Inhoudstafel Tekst

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007.

Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007. 1 Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007. Tot op vandaag bestond er geen wetgeving voor kermissen. Door de wet van 4 juli 2005 echter werd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de inname openbare domein en private plaatsen door ambulante handelaars

Huishoudelijk reglement op de inname openbare domein en private plaatsen door ambulante handelaars Huishoudelijk reglement op de inname openbare domein en private plaatsen door ambulante handelaars Dit reglement is van toepassing op de ambulante handelaars die een standplaats innemen op het openbaar

Nadere informatie

1. Gemeentelijk reglement op de openbare markten te Koksijde. Afdeling 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

1. Gemeentelijk reglement op de openbare markten te Koksijde. Afdeling 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten 1. Gemeentelijk reglement op de openbare markten te Koksijde Afdeling 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Bevoegdheid De gemeenteraad delegeert aan het college van

Nadere informatie

Stedelijk reglement ambulante handel stad Antwerpen

Stedelijk reglement ambulante handel stad Antwerpen Stedelijk reglement ambulante handel stad Antwerpen Artikel 1 Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op commerciële ambulante handelsactiviteiten op het grondgebied van de stad Antwerpen met

Nadere informatie

Nieuw gemeentelijk marktreglement, ingaand vanaf 1 oktober 2007, naar aanleiding van nieuwe wetgeving op de ambulante handel.

Nieuw gemeentelijk marktreglement, ingaand vanaf 1 oktober 2007, naar aanleiding van nieuwe wetgeving op de ambulante handel. 1 Nieuw gemeentelijk marktreglement, ingaand vanaf 1 oktober 2007, naar aanleiding van nieuwe wetgeving op de ambulante handel. Op 4 juli 2005 en 20 juli 2006 werden er nieuwe wetten genomen over de uitoefening

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ------ Openbare vergadering van 21 mei 2013 om 20:00 Aanwezig: Carlo Gysens, voorzitter; Hilde Claes, burgemeester; Karolien Mondelaers,

Nadere informatie

Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement van Londerzeel:

Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement van Londerzeel: REGLEMENT: GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE MARKTEN Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23/10/2007 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25/06/2013 Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie-

Nadere informatie

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 18-12-2008 Aanwezig: Dhr. B. Coopman, voorzitter-burgemeester; B. Nobels, L. Van Roost, K. Vandermeiren, M. Einfalt, P. Van Grunderbeek en C. Vander

Nadere informatie

Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert,

Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert, Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert, schepenen; Jef Van Bree, Gerard Bloemen, Guido Renckens,

Nadere informatie

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013 Bekendgemaakt op 28 februari 2013 Artikel 1 Openbare procedure

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein

Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen.

Nadere informatie

Marktgids 2013 Afdeling Financiën

Marktgids 2013 Afdeling Financiën Marktgids 2013 Afdeling Financiën Dienst marktwezen Stadhuis J. F. Kennedyplein 1 8370 Blankenberge Tel (050)42 99 42 - toestel 779 - Fax (050)42 90 29 e-mail: luc.content@blankenberge.be 2 DEEL 1 - REGLEMENT

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 27 oktober 2016 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN VAN 19 MAART 2008 REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN INLEIDING EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN

Nadere informatie

b e s l u i t : Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr ;

b e s l u i t : Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr ; Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 06-63; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op

Nadere informatie

GEMEENTE VORST REGLEMENT BETREFFENDE DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

GEMEENTE VORST REGLEMENT BETREFFENDE DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN GEMEENTE VORST REGLEMENT BETREFFENDE DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN Hoofdstuk 1 : ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN Artikel 1 - Voorwerp De

Nadere informatie