Jaarverslag R.E.T. N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag R.E.T. N.V."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 R.E.T. N.V.

2

3

4 Kerncijfers Sociale veiligheid in aantal geregistreerde incidenten Mijlpaal Instappers x Gunning busconcessie door stadsregio Rotterdam op 14 maart 2012 Klanttevredenheid ov-klantenbarometer ,3 7, Verwijtbare rit uitval Bus Tram Metro Nachtbus 7, , ,12% 0,14% Dienstregelinguren (dru s) x Reizigerskilometers x ,40% 0,50% 0,16% 0,17% Klachten (2011: 4.566) Stiptheid in procenten Zwartrijders Mijlpaal ,0% 88,3% 78,5% 76,0% 87,2% 92,0% ,2% 0,3% 2,3% 2,6% 1,8% 1,7% Aardig Onderweg Awards 2012 Jaarverslag 2012 RET N.V. 3

5 Aantal medewerkers FTE in 2012 (2011: 2.619) % 84% Man 16% 84% Vrouw Gemiddelde leeftijd: 49,9 jaar (2011: 48,8 jaar) Bedrijfsopbrengsten In x Opbrengst kaartverkoop Exploitatiebijdragen Werken derden Overig Totaal Mijlpaal Opstellen Business Plan Energieconsumptie in Kwh per reizigerskilometer Resultaat In x ,63 0,70 0,19 0,19 0,13 0,16 10,3 Netto resultaat in 2012 (2011: 10,4) Groene energie 100% Van het totale energieverbruik in 2012 en 2011 Materieel Medewerkertevredenheid 7,0 in 2012 (2011: 6,9) CO² emissie In gram per reizigerskilometer ,72 209,66 2,89 2,96 2,13 2,47 Mijlpaal Alle nieuwe trams en metro s zijn in 2012 uitgeleverd en in gebruik genomen. Verzuim 7,5% ziekteverzuim in 2012 (2011: 6,1%) Jaarverslag 2012 RET N.V. 4

6 Inhoudsopgave Kerncijfers... 3 Duurzaam bezuinigen...10 Doelstelling Busconcessie...11 Bezuinigingen...11 Verbeteren reisinformatie bij verstoringen...12 Vergroten stiptheid...12 Realiseren doelstellingen reorganisatie techniek...12 Bedrijfsresultaat...12 Businessplan Ontwikkelingen in de markt...14 Bezuinigingen...14 Vervoeraanbod...14 Wet personenvervoer Ontwikkeling reisproducten...16 Reizigers en exploitatie...18 Klanttevredenheid...18 Kwaliteit van de dienstverlening...19 Productiviteit...20 Duurzaam ondernemen...21 Duurzaam, betrokken en transparant...21 Ticket to Kyoto...21 Monitoring, rapportage en voortgang kwaliteit- en managementsysteem...22 Milieu: andere behaalde resultaten...23 Maatschappij...24 Aardig Onderweg Award...24 Jaarverslag 2012 RET N.V. 5

7 Sociale veiligheid...25 ov-surveillanten...25 Klanttevredenheid...25 Personeelsmonitor...25 Taakgericht werken...26 Zwartrijderpercentage...26 Onze medewerkers...27 Leeftijdfasebewust personeelsbeleid...27 Verzuim...27 Mobiliteit...27 Diversiteitbeleid...28 Medewerkertevredenheidonderzoek...28 Bevorderen veiligheidsbewustzijn...28 Bedrijfscode...29 Incidenten...29 Goed bestuur (corporate governance)...30 Structuur van de onderneming...30 Corporate governance-structuur...30 Naleving Corporate Governance Code...31 Risicomanagement...31 Interne beheersingsstructuur...31 In Control Statement Project Governance...32 Financiële ontwikkelingen...34 Structuur...34 Resultaat Vooruitblik Taakverdeling directie...36 Personalia directie...37 Jaarverslag 2012 RET N.V. 6

8 Juridische structuur RET N.V Verslag van de Raad van Commissarissen...40 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling...51 Toelichting op de geconsolideerde balans...61 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening...71 Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting op de vennootschappelijke balans...79 Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening...89 Overige gegevens...90 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant...91 Statutaire regeling omtrent winstneming...93 Voorstel resultaatbestemming...93 Gebeurtenissen na balansdatum...93 Meerjarenoverzicht...94 Jaarverslag Rotterdamse Elektrische Tram N.V., hierna te noemen RET N.V. Jaarverslag 2012 RET N.V. 7

9 Jaarverslag 2012 RET N.V. 8

10 Jaarverslag 2012 RET N.V. 9

11 Duurzaam bezuinigen Met een dubbel gevoel kijk ik terug op Aan de ene kant was het een jaar van stevige rijksbezuinigingen waardoor we afscheid moesten nemen van collega s en moesten snijden in het vervoersaanbod. Met minder medewerkers, vooral bij de bus (19 procent minder busaanbod), bij de afdeling Veiligheid en op het hoofdkantoor, stonden we voor de taak ambitieuze doelstellingen te realiseren. We hebben de bezuinigingen van de stadsregio en de reorganisatie op ons hoofdkantoor kunnen realiseren. Niet zonder pijn, dat kan nooit. Maar wel met behoud van service en kwaliteit. Aan de andere kant was 2012 het jaar waarin wij de busconcessie wonnen en waarin de verplichte aanbesteding van het openbaar vervoer in de grote steden ongedaan werd gemaakt. Het winnen van de busconcessie was natuurlijk het hoogtepunt van 2012! Maar vervolgens begon de implementatie. Een leerzaam en boeiend traject dat met veel enthousiasme is uitgevoerd. Het is haast onvoorstelbaar hoeveel werk er kwam kijken bij de overgang naar de nieuwe concessie: van het omstickeren van de bussen, tot het bestellen van nieuwe uniformen en het oprichten van RET Bus B.V., van het ombouwen van de busvloot, de overdracht van personeel tot het uitrollen van marketingcampagnes. Het is goed gegaan maar het heeft ook heel veel van onze medewerkers gevraagd. Het mooiste resultaat voor ons is dat de overgang vrijwel geluidloos is gebeurd. De reiziger heeft er nauwelijks iets van gemerkt! Mijn complimenten aan al die RET ers, die dit mogelijk hebben gemaakt! Ons jaarplan 2012 heette: Duurzaam bezuinigen. Ik denk dat we daarin zijn geslaagd. Natuurlijk is niet alles goed gegaan. Zo hebben we onze doelstelling op het gebied van punctualiteit niet behaald. Maar ik ben er trots op dat het ons gelukt is om te behouden wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Sterker nog: we hebben 2012 ook gebruikt om plannen voor de toekomst te maken. Onze plannen voor de toekomst zijn ambitieus. We zijn ervan overtuigd dat de realisatie van het nieuwe bedrijfsplan de RET nog weerbaarder maakt tegen ontwikkelingen in de samenleving en de politiek. Door te streven naar kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering, efficiëntie en effectiviteit zullen we de ruimte creëren om verder te investeren in het openbaar vervoer. Pedro Peters, statutair directeur Jaarverslag 2012 RET N.V. 10

12 Doelstelling 2012 De RET kijkt terug op een jaar, waarin veel belangrijke doelstellingen zijn behaald. In 2012 brachten we onze vloot helemaal up to date en wonnen we de busconcessie. Verder realiseerden we de opgedragen bezuinigingen en verbeterden we onze reisinformatie. Busconcessie De RET vindt dat marktwerking een nuttig instrument kan zijn, maar is tevens een groot voorstander van integraal openbaar vervoer. De busconcessie wilden we vooral winnen omdat we op die manier het netwerk bij elkaar zouden houden. Bijkomend voordeel was dat we ons busvervoer met 40 procent konden uitbreiden. Toen op 14 maart 2012 bekend werd dat we de aanbesteding hadden gewonnen, begon een grote operatie die ervoor moest zorgen dat de bussen van de nieuw op te richten RET Bus B.V. op 9 december 2012 zouden kunnen rijden. De overgang van Qbuzz naar RET betekende heel veel werk op tal van terreinen: personeel, materieel, achterliggende systemen enzovoorts. Qbuzz en RET hebben zich ingezet voor een soepel verloop van de concessiewisseling, onder meer door samen informatiebijeenkomsten voor het personeel op de verschillende vestigingen te verzorgen. De 90 bussen van Qbuzz gingen op 9 december voor het eerst als RET-bus de weg op. In de dagen hieraan voorafgaand is in de nachtelijke uren hard gewerkt aan het bestickeren van de bussen met de RET logo s en de aanpassing van de communicatieapparatuur. Reizigers hebben van de hele overgang amper iets gemerkt precies zoals we ons van tevoren ten doel hadden gesteld! Bezuinigingen Naast de jaarlijks opgelegde bedrijfsbrede taakstelling van 0,5 procent van de begroting heeft de stadsregio in 2010 voor 2012 tot en met 2014 besparingsmaatregelen opgelegd onder de naam Kosteneffectief Openbaar vervoer (KEOV). In 2011 heeft stadsregio Rotterdam daar bovenop een meerjarige taakstelling opgelegd aan Techniek. Deze bezuinigingen hebben geleid tot besparingen bij de Centrale Verkeersleiding, Sociale Veiligheid, indirect personeel, Bus en Techniek Infra. In 2012 werden onder meer minder projecten uitgevoerd, daalden het busaanbod daalde met ongeveer 19 procent en werd de functie medewerker Toezicht opgeheven. Voor 2012 betekende dat een totale besparing van enkele tientallen miljoenen euro s. Alle voorgenomen bezuinigingsmaatregelen zijn in 2012 gerealiseerd. Jaarverslag 2012 RET N.V. 11

13 Verbeteren reisinformatie bij verstoringen Het nieuwe softwaresysteem RIVER reisinformatie bij verstoringen zorgt ervoor dat de berichten die de reisinformant bij de centrale verkeersleiding ingeeft automatisch worden verstuurd naar de verschillende kanalen, zoals (mobiele) website, het dynamische reisinformatiesysteem op de haltes en de perrons, Twitter en het omroepsysteem. Met het beschikbaar stellen van tablets aan metrobeheerders en medewerkers V&I is er bovendien een extra kanaal beschikbaar gekomen. Door de tablets kunnen onze medewerkers de reizigers nog beter van dienst zijn. RIVER is enthousiast ontvangen. In 2013 wordt het systeem vervolmaakt, onder meer door teksten nog beter af te stemmen op de behoeften van de reiziger. Vergroten stiptheid De doelstellingen voor het vergroten van de stiptheid bij bus en tram zijn in 2012 niet gehaald. Door focus op de vertrekdiscipline hebben we de stiptheid van het moment van wegrijden aanzienlijk kunnen verbeteren. Onderweg lukt het ons nog niet altijd om aan de stiptheidseisen te voldoen. Om dit laatste te verbeteren, besteden we komend jaar veel aandacht aan de rijtijdverdeling. Realiseren doelstellingen reorganisatie techniek De afronding van het reorganisatieplan voor Techniek is gerealiseerd. In 2012 hebben we de nog openstaande onderdelen gestructureerd aangepakt en weggewerkt. De afdeling Techniek heeft in 2012 de door de stadsregio opgelegde bezuinigingstaakstelling gerealiseerd door bij het uitvoeren van onderhoud andere keuzes te maken. Bij het maken van die keuzes (minder of ander onderhoud) zijn uiteraard nimmer concessies aan de veiligheid gedaan. Om de prestaties van de afdeling Techniek te kunnen monitoren, ontwikkelen we een dashboard Techniek waarin de kritische prestatiefactoren voor Vloot en Infrastructuur zijn opgenomen. Het dashboard is een belangrijk hulpmiddel bij assetmanagement. De komende jaren staan in het teken van het verder optimaliseren van de afdeling Techniek. Bedrijfsresultaat De RET voert een financieel stabiel beleid. In 2012 hebben we het begrote resultaat gehaald. Veel van de benodigde bezuinigingen hadden we al in de begroting verwerkt en dankzij het goede flankerende beleid konden we snel de overige bezuinigingen realiseren. Jaarverslag 2012 RET N.V. 12

14 Businessplan In 2012 hebben we een nieuw businessplan opgesteld, waarin we voor de periode concrete doelstellingen hebben geformuleerd. In het businessplan is onder meer aandacht voor efficiencyverbetering, de verbetering van de dienstverlening naar onze klanten en voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij het opstellen van het businessplan hebben we tegelijkertijd geconstateerd dat de voorgenomen taakstellingen uit ons vorige businessplan zijn gerealiseerd. Jaarverslag 2012 RET N.V. 13

15 Ontwikkelingen in de markt Het jaar 2012 stond in het teken van duurzaam bezuinigen. Tegelijkertijd was er ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe, succesvolle producten. Bezuinigingen De financiële taakstelling was fors en leidde tot vermindering van het voorzieningenniveau. Bij de bus verminderde het aantal dru s aanzienlijk, maar de tram bleef buiten schot en bij de metro waren er slechts minimale bezuinigingen. Ook bij de infrastructuur waren de bezuinigen merkbaar: in 2012 liep het beheer en onderhoud met 15 procent terug, dat betrof voornamelijk cosmetisch onderhoud. Door de vernieuwing en uitbreiding van onze zelfservicediensten bleef het serviceniveau voor de reizigers op peil. De afgelopen jaren hebben we het aantal bemenste verkooploketten teruggebracht. De verkoopactiviteiten concentreren zich nu bij de servicepunten in Rotterdam Centraal, Beurs en Zuidplein en in de Servicewinkel in de Laan op Zuid. In totaal namen we door alle bezuinigingen van ruim 200 eigen en ingehuurde medewerkers afscheid. Vervoeraanbod Om de bezuinigingen te kunnen realiseren besloot stadsregio Rotterdam het aanbod van het busvervoer met ongeveer 19 procent te reduceren. Enkele buslijnen werden opgeheven. Diverse andere lijnen werden ingekort of in frequentie teruggebracht. De BOB-bus bleef alleen nog in de weekendnachten rijden. Als gevolg van deze ingrepen nam het aantal reizigers in de bus meer dan verwacht af. Bij de tram waren geen wijzigingen. Vanwege de herinrichting van de Oudedijk, waarbij onder andere de haltes zijn aangepast, kon lijn 7 echter een groot deel van het jaar niet tot de Burgemeester Oudlaan rijden. Als gevolg van de bezuinigingen zijn op verschillende metrolijnen enkele heel vroege en late ritten vervallen en vertrekken de eerste vroege ritten op de zaterdagochtend tot drie kwartier later. Ook de Fast Ferry kreeg met een bezuiniging te maken: in de wintermaanden vaart de ferry alleen nog tijdens de spits. De halte Maeslantkering kwam te vervallen, maar daarentegen werd de halte Pistoolhaven in gebruik genomen. Ondanks alle bezuinigingen nam het aantal reizigerskilometers in 2012 met vier procent toe. Deze toename is vooral toe te schrijven aan het succes van metrolijn E. Vanaf december 2011 rijdt metrolijn E rechtstreeks tussen Den Haag en Slinge, zonder overstap op Jaarverslag 2012 RET N.V. 14

16 Rotterdam Centraal. Deze doorkoppeling heeft geleid tot een forse reizigersgroei. Ook de andere metrolijnen worden door steeds meer reizigers gebruikt. Op 9 december 2012 ging de nieuwe dienstregeling in. De belangrijkste wijzigingen werden veroorzaakt door het feit dat de RET vanaf die datum busconcessiehouder is in de regio Rotterdam. Dit betekende dat we na 9 december ook de buslijnen naar Maassluis, Lansingerland, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Barendrecht gingen rijden. Grootste verandering in dit nieuwe busgebied is de komst van de ZoRobusbaan. Dankzij deze vrije busbaan rijden bussen sneller en frequenter tussen de stations Rodenrijs en Zoetermeer. In december werd de ZoRobusbaan geopend. Daarmee kreeg Lansingerland een snelle en frequente verbinding met Zoetermeer en met het metrostation Rodenrijs, vanwaar reizigers snel naar Rotterdam en Den Haag verder kunnen reizen met de metro. Door de komst van de ZoRobus wijzigden de busroutes in Lansingerland en werd het laatste onderdeel van het Randstadrailproject afgerond. De nieuwe dienstregeling kende diverse aanpassingen voor de tramlijnen. Op drukke trajecten, zoals naar de Kuip en Beverwaard, is het aantal trams per uur verhoogd, terwijl door rustigere gebieden minder trams rijden. Met gemeente Rotterdam en gemeente Capelle aan den IJssel werd een vrij reizen- contract afgesloten voor 65-plussers voor 2012, 2013 en Wet personenvervoer 2000 Ook nadat de busconcessie was gewonnen, bleven we intensief lobbyen voor inbesteding van het openbaar vervoer in een grootstedelijk gebied. In 2016 wacht ons immers een volgende aanbesteding, ditmaal voor rail. Vanuit onze voorkeur voor integraal openbaar vervoer wilden we die aanbesteding graag voorkomen. Na de val van het kabinet Rutte I dienden de oppositiepartijen een initiatiefvoorstel in voor een wijziging in de Wet personenvervoer Het voorstel voor de Wet aanbestedingsvrijheid openbaar vervoer grote steden werd verrassend snel in de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. Vervolgens nam stadsregio Rotterdam het principebesluit om vanaf 2016 het railvervoer in te besteden. Voor de RET betekent dit dat de continuïteit van ons bedrijf ook in de komende jaren is gewaarborgd. Uiteraard houden we oog voor marktconform opereren: we mogen niet te duur worden. Jaarverslag 2012 RET N.V. 15

17 Ontwikkeling reisproducten In 2012 ontwikkelde de RET aantrekkelijke reisproducten voor verschillende bestaande en nieuwe doelgroepen. Onze doelstelling was om het de reiziger een stuk gemakkelijker te maken en daar zijn we zeker in geslaagd. NS-businesskaart Als eerste stad- en streekvervoerder in Nederland sloot de RET in 2012 aan op de NSbusinesskaart. Deze kaart is bestemd voor de zakelijke markt en faciliteert naast toegang tot de trein ook het gebruik van ketendiensten als taxi, ov-fiets, ov-scooter en GreenWheels. Na de start in mei zagen we het aantal transacties met de kaart in ons vervoersgebied elke maand verder stijgen. In 2012 werd afgerekend per aantal gereisde kilometers en in 2013 introduceren we daarbij een vastrechtproduct. Kaarthouders kunnen dan voor een vast bedrag onbeperkt reizen in het RET-gebied. Voor bedrijven heeft dit als voordeel dat zij beter kunnen budgetteren. Regio abonnement en Kidsvrij Voor de aanbesteding van de busconcessie ontwikkelden we verschillende producten, waaronder het regio abonnement en Kidsvrij. Het regioabonnement biedt een goed alternatief voor het (landelijk) vervallen sterabonnement, waarmee reizigers ook in het aansluitende stadsgewest Haaglanden konden reizen. In samenwerking met de omliggende vervoersbedrijven, stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam bieden we met het regioabonnement een vastrechtoplossing voor het hele Rijnmond -gebied. Het regioabonnement is per 1 januari 2013 beschikbaar. Helaas is het niet gelukt om deze abonnementsvorm ook geldig te laten zijn in de provincie Zuid-Holland. Kidsvrij is een product waarmee we gezinnen met kinderen willen verleiden om gebruik te maken van de bus. Op woensdagmiddag en zondag mag een volwassen reiziger maximaal drie kinderen gratis laten mee reizen. Wegwerpkaartje Op 1 januari 2012 introduceerde de RET een wegwerpkaartje (enkel of retour) voor metro, tram en bus. Voorheen verkochten we voor metro, tram en bus aparte kaartjes en moest de reiziger bij uitval van een van de modaliteiten opnieuw een kaartje kopen. Het nieuwe kaartje is geldig voor alle modaliteiten, waardoor de reiziger probleemloos kan overstappen. Het kaartje past in ons streven naar eenvoud van producten: duidelijker en gemakkelijker te gebruiken. Jaarverslag 2012 RET N.V. 16

18 Zomeractie In de zomer van 2012 deed de RET mee aan een actie van Blokker en NS: een aantrekkelijk geprijsde dagkaart waarmee men een dag lang door heel Nederland én door het RET-gebied kon reizen. De beschikbare kaarten waren binnen een week uitverkocht. Jaarverslag 2012 RET N.V. 17

19 Reizigers en exploitatie In 2012 hebben we met een mix van nieuw, modern materieel, slimme voorzieningen en onze service veel geïnvesteerd in de kwaliteit van onze dienstverlening maar het moet nog beter. Klanttevredenheid Jaarlijks wordt de mening van de reizigers over het openbaar vervoer gemeten met de OVklantbarometer. Sinds 2005 stijgt de waardering van de klanten voor de RET. Ook dit jaar is deze stijgende lijn doorgetrokken. Overall scoort de RET een 7,4, dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde en een stijging van 0,1 ten opzichte van vorig jaar. De waardering voor de bus daalde van een 7,4 naar een 7,3. Bij deze daling spelen de bezuinigingen van 2012 een belangrijke rol. De tram scoorde een 7,3 voor de totale rit. Dit is het vierde jaar op rij dat de score met 0,1 punt stijgt. In de beoordeling worden vooral de nieuwe voertuigen door reizigers gewaardeerd. Reizigers ervaren ook een flinke verbetering van de informatie bij verstoringen. Afgelopen jaar werden de schermen aangepast in de voertuigen en is er getraind om reizigers beter te informeren. Het oordeel over de metro is met 0,2 punten gestegen naar een 7,4. Vooral de toegankelijkheid door de gelijkvloerse instap en de hoge frequenties van de metro wordt door de reizigers gewaardeerd. Ook bij de metro is te zien dat reizigers de komst van het nieuwe materieel waarderen. De oordelen over sociale veiligheid zijn dit jaar gedaald, maar de score is nog steeds goed met gemiddeld een 7, Rotterdadam Amster- Den Rotter- Amster- Den Haag Utrecht dam dam Haag Utrecht Bus 7,3 7,5 7,5 7,5 7,4 6,9 7,4 7,2 Tram 7,3 7,3 7,2 7,3 7,2 7,1 7,1 7,1 Metro 7,4 7,2 7,2 7,0 Jaarverslag 2012 RET N.V. 18

20 Kwaliteit van de dienstverlening Nieuw materieel In 2012 hebben we de laatste nieuwe trams en metro s in gebruik genomen. Daarmee beschikken we nu over een compleet, eigentijds wagenpark dat onze reizigers veel comfort biedt. Het interieur van de nieuwe metrovoertuigen heeft een aantrekkelijke kleurstelling en de opstelling van de zitplaatsen biedt meer ruimte. Een ander pluspunt zijn de betere koelingmogelijkheden. Ook de nieuwe trams Citadis I en II dragen bij aan een hogere kwaliteitsbeleving bij de reiziger, onder meer door de lage vloer en de uitstraling van het interieur. De afgelopen tijd is ook de interne organisatie aangepast op het moderne materieel. De nieuwe voertuigen vergden onder meer veranderingen van roosters voor de medewerkers en aanpassing van de infrastructuur. Waar nodig hebben onze monteurs aanvullende opleidingen gevolgd. WiFi, schermen in de voertuigen In alle bussen komt WiFi beschikbaar en in 2012 hebben we dit ook grotendeels gerealiseerd. Reizigers die van WiFi gebruik willen maken, kunnen zich aanmelden met hun adres en een wachtwoord. Direct na de introductie nam het gebruik van WiFi enorm toe: eind 2012 hadden zich al reizigers aangemeld. Met gemiddeld verbindingen per dag voldoet WiFi in de bus duidelijk aan een behoefte. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden voor WiFi in tram en metro. In 2012 heeft de afdeling Vlootservices in de voertuigen beeldschermen ingebouwd. Op de schermen wordt zowel nuttige als leuke informatie getoond. Klantgerichte medewerkers De kwaliteitsbeleving van onze reizigers hangt nauw samen met de opstelling van onze medewerkers. Gedrag en klantgerichtheid hebben continu onze aandacht. Zo worden de resultaten van de klachtenmonitor van het Klant Contact Centrum (KCC) maandelijks in alle afdelingsteams besproken. In 2012 hebben we het onderwerp gedrag en klantgerichtheid nog meer in onze opleidingen ingebed. Op de eerste opleidingsdag staat niet langer de organisatie, maar de klant centraal. In verband met de nieuwe busconcessie volgde een groot aantal medewerkers van bus opleidingen op het gebied van lijnenkennis en systemen. Leermeesters besteedden veel aandacht aan de rijstijl en in trainingen werden chauffeurs opnieuw getraind in het zelf omroepen van informatie bij verstoringen. Jaarverslag 2012 RET N.V. 19

21 Productiviteit Als gevolg van een te hoog ziekteverzuim hebben we de productiviteit die we voor 2012 hadden gepland niet kunnen halen. Zeker ook gezien de leeftijdsopbouw binnen ons bedrijf is verzuim de komende jaren een belangrijk punt van aandacht. Naast het hoge ziekteverzuim is in 2012 meer vakantie opgenomen dan gepland en zijn er meer opleidingen geweest doordat buschauffeurs zich hebben laten omscholen tot metrobestuurder en doordat lijnverkenningen hebben plaatsgevonden voor de nieuwe busconcessie. Jaarverslag 2012 RET N.V. 20

22 Duurzaam ondernemen In 2012 werkten we aan verbreding van het onderwerp duurzaam: van aandacht voor projecten op milieugebied naar een programma voor duurzaam ondernemen, met aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Duurzaam, betrokken en transparant Om de aandacht voor duurzaamheid ondernemen een extra impuls te geven, hebben we de Denktank Duurzaam Ondernemen ingesteld. In deze denktank leggen medewerkers uit verschillende geledingen van ons bedrijf zich toe op ideevorming en nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid: wat kunnen we doen, waar ligt onze toegevoegde waarde? De door de Denktank geformuleerde speerpunten komen terug in het Businessplan Op de lange termijn is het de doelstelling om zoveel mogelijk mensen in het openbaar vervoer te krijgen. Om dit te kunnen bewerkstelligen, richten we ons onder meer op het upgraden van metrostations en de verbetering van P+R mogelijkheden. Ook het bieden van oplossingen voor de zogenoemde first en last mile (de afstand tussen halte en bestemming) is een punt van aandacht. Binnen onze organisatie hebben we flexibele werkplekken ingericht en faciliteren we voorzieningen voor thuiswerken. Voor Rotterdam willen wij naast logistiek verbinder ook sociaal-maatschappelijk verbinder zijn en onze bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de stad. Door actief over de behaalde resultaten te communiceren, maken we onze inspanningen zichtbaar. In 2013 willen we ons eerste duurzaamheidjaarverslag publiceren. Ticket to Kyoto In het Interreg-project Ticket to Kyoto streeft de RET samen met vier andere Europese stadsvervoerders naar vermindering van de CO 2 -uitstoot in het openbaar vervoer. Op 21 juni 2012 organiseerde de RET het annual event van Ticket to Kyoto. Ongeveer 100 deelnemers uit binnen- en buitenland bogen zich over de voortgang van het project en over mogelijkheden voor CO 2 -reductie. In het kader van Ticket to Kyoto investeert de RET in twee energiebesparingsprojecten, Lights Out (het doven van verlichting in metrostations wanneer deze niet in gebruik zijn) en het terugwinnen van remenergie bij de metro. De invoering van Lights Out kan in totaal een besparing van ruim één miljoen kwh per jaar opleveren. Met het bouwen van energieterugvoedinstallaties in het metronetwerk kan per installatie jaarlijks circa kwh worden bespaard. Jaarverslag 2012 RET N.V. 21

23 Om medewerkers bewust te maken van de energieprojecten van de RET en van hun eigen rol in energiebesparing hebben we begin 2012 een Energieweek georganiseerd. In 2012 is de CO 2 -footprint van de RET berekend. Als gevolg van de bezuinigingen bij de afdeling Bus is de footprint afgenomen, maar hij blijft relatief hoog. Door aandacht voor Het Nieuwe Rijden moet verdere afname worden bereikt. Hybride bussen Sinds 2010 test de RET vier hybride bussen uit in de lijndienst: twee van Mercedes en twee van stichting NEMS. De bussen van Mercedes presteren na verschillende modificaties naar behoren. De brandstofbesparing bedraagt ongeveer 20 procent. Beide bussen zijn eigendom van de RET en maken deel uit van de reguliere vloot. De bussen van NEMS bieden mogelijk nog grotere mogelijkheden voor brandstofbesparing, maar vooralsnog is de inzet niet op het gewenste niveau. De komende tijd gaan we door met het testen van nieuwe technieken. Elektrische bedrijfsauto s De RET participeert in een programma van gemeente Rotterdam om met de inzet van elektrische en hybride voertuigen de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Vanaf het eerste kwartaal 2012 hebben we in fasen tien volledig elektrische bedrijfsauto s in gebruik genomen. Ze worden gebruikt voor korte ritten in de stad en rijden elk ongeveer 100 tot 120 kilometer per dag. In totaal hebben onze elektrische auto s in 2012 circa kilometer afgelegd. Inmiddels beschikt elke RET-vestiging over een laadpaal. CO 2 compensatie busreizigers In het milieuplan bij de offerte aanbesteding Bus hebben we aangeboden om de CO 2 uitstoot van houders van een jaarabonnement te compenseren. Dit kan door de aanplant van bomen. In 2012 hebben we de mogelijkheden onderzocht en in 2013 beslissen we over de manier waarop we deze compensatie zullen vormgeven. Daarnaast krijgen reizigers de mogelijkheid om via een app op hun smartphone hun individuele ritten te compenseren. Het Nieuwe Rijden Door toepassing van Het Nieuwe Rijden kan tot 10 procent op brandstof worden bespaard. Alle chauffeurs en bestuurders van de RET hebben de afgelopen jaren de training voor Het Nieuwe Rijden gevolgd. Ook tijdens de Energieweek (31 januari t/m 3 februari 2012) was er veel aandacht voor deze duurzame manier van rijden. Monitoring, rapportage en voortgang kwaliteit- en managementsysteem Bij de aanbesteding Bus hebben we aangeboden om met het busbedrijf te gaan werken volgens de standaard ISO Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens ISO14001 Jaarverslag 2012 RET N.V. 22

24 kunnen de milieurisico s van de bedrijfsvoering worden beheerst en indien mogelijk worden verminderd. In 2012 hebben we het ISO14001-certificeringsproces ingezet met het schrijven van een milieuhandboek. In december 2012 vond de eerste audit door Lloyd s register plaats. Onze doelstelling is om het certificaat voor de zomer van 2013 te behalen. Schoon op weg De RET participeert in een project waarbij de luchtkwaliteit in de stad mobiel wordt gemeten met behulp van meetapparatuur gemonteerd op twee trams. Ook zijn er metrovoertuigen die de buitentemperatuur meten. De metingen hebben tot doel de klimaatverandering inzichtelijk te maken. Milieu: andere behaalde resultaten In 2012 heeft metrostation Zalmplaat bij de verbouwing een nieuw, groen dak gekregen. Eerder werden ook de metrostations Poortugaal, Rhoon en Gerdesiaweg van een dergelijk dak voorzien. De daken halen fijnstof uit de lucht, fungeren als waterbuffer, hebben een isolerende werking en vergen minder onderhoud. Ook bij de verbouwing van de remise Waalhaven was veel oog voor duurzaamheid. Zo maakt de wasinstallatie bijvoorbeeld gebruik van water uit een nabijgelegen bron. En het olieopvangsysteem zorgt dat het verversen van olie op een milieuvriendelijke manier gebeurt. Jaarverslag 2012 RET N.V. 23

25 Maatschappij Aardig Onderweg Award Jarenlang sponsorde de RET allerlei goede doelen, initiatieven waarvoor mensen een bijdrage vroegen. Dat waren veel kleine bedragen. En dat wilden we nu anders aanpakken. De RET wil zoveel mogelijk maatschappelijk rendement uit dit geld halen. Dus niet meer een versnippering aan allerlei kleine zaken. Maar hoe? Als ov-bedrijf vonden we dat het iets te maken moest hebben met Aardig Onderweg, maar ook met onze regio en met verbinden. Als maatschappelijk betrokken onderneming wil de RET meer bieden dan veilig, zorgeloos en comfortabel openbaar vervoer. De RET wil in de stadsregio ook sociaal verbinder zijn. Met de Aardig Onderweg Award onderstrepen we dit. De Aardig Onderweg Awards werden in 2012 voor de tweede keer georganiseerd. Het is een prijs voor mensen die iets bijzonders doen, ontwikkelen of betekenen in de stadsregio Rotterdam. De winnaars worden gestimuleerd om hun doel te bereiken. Een zeer succesvolle aanpak. In 2012 zijn de awards uitgereikt aan: Angelique van Tilburg met haar project Jong010. Angelique inspireert kinderen om meer te lezen en betrokken te zijn bij hun leefomgeving door een gratis kinderkrant uit te brengen. Niek van Hengel met zijn project Granny s finest. Niek laat jong creatief talent samen werken met senioren aan modeaccessoires. Art-Jan de Vries met zijn maatjesproject Humanitas. Art-Jan motiveert het publiek zich aan te melden als vrijwilliger en zich in te zetten voor een leukere wereld. Vincent Dellebeke met zijn project Kids Marina Vincent brengt op speelse wijze de haven en varen dichterbij voor jonge bezoekers aan Rotterdam. Jaarverslag 2012 RET N.V. 24

Aardig onderweg Jaarverslag

Aardig onderweg Jaarverslag Aardig onderweg Jaarverslag 2012 www.ret.nl kerncijfers 2012 2011 Instappers Reizigerskilometers 1.000.000 1.000.000 82 41 22 7,5% Klanttevredenheid Ziekteverzuim OV-klantenbarometer 493 76 460 7,3 7,3

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 2015

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 2015 Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - November 2015 (herzien)

Concessiemonitor MRDH - November 2015 (herzien) Concessiemonitor MRDH - November 215 (herzien) Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016 Concessiemonitor MRDH - Januari 216 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te vroeg

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - Mei 2016

Concessiemonitor MRDH - Mei 2016 Concessiemonitor MRDH - Mei 216 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te vroeg

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - December 2015

Concessiemonitor MRDH - December 2015 Concessiemonitor MRDH - December 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te

Nadere informatie

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?)

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Struikelblokken en valkuilen Lex Boersma, strategisch beleidsadviseur mobiliteit Openbaar vervoer in Schiedam 1990 inzet op hoogwaardig OV

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO 2 Energie reductie plan

CO 2 Energie reductie plan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Energie reductie plan 2015 Pagina 1 Inhoud 1. Introductie 3 2. Organisatiegrens 3 3. Reductiedoelstellingen 3 4. Energie en CO 2 -reductie

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting De provincie Noord-Brabant heeft twee pilots ingevoerd met goedkoop openbaar vervoer. De eerste pilot gericht op jongeren tot 12 jaar en ouderen vanaf 65 jaar en de tweede pliot

Nadere informatie

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Concessie Rail 2016 Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Context Twee railconcessies: Rail Rotterdam: Tram en Metro (inclusief

Nadere informatie

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 2015

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 2015 Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling 16 maart 215 Stiptheid beginpunt

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel.

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel. RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Voortgang en eerste ervaringen Nationaal OV congres Theo Konijnendijk; 7 maart 04 Aanleiding intern: RET bedrijfsplan Duurzaam Ondernemen vast onderdeel van onze

Nadere informatie

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 1 Duurzaamheid en Stern juni 2013 Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 Agenda Stern in vogelvlucht People Planet Vragen? 2 Stern Groep Retailgroep in automobiliteit 2.000 medewerkers 90 verkooppunten

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Persbericht 14 februari 2014

Persbericht 14 februari 2014 Persbericht 14 februari 2014 NS kijkt terug op turbulent 2013 en scherpt koers aan Jaarcijfers 2013 NV Nederlandse Spoorwegen 2013 was voor NS een zwaar jaar. Na het uit dienst nemen van de Fyra/V250 moest

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 1 Dag van de Light Rail Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 Inhoud 1. De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag Opheffing stadsregio s Waarom opschaling? 2.

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2013

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code Monitoring Commissie Corporate Governance T.a.v. Prof. dr. J.A. van Manen Postbus 20401 2500 EK Den Haag Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code T 020-3010301

Nadere informatie

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer Statenmededeling Onderwerp Bussen in Brabant, Trendmonitor OV 2012-2016 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Nadere informatie

CO 2 -emissie voortgangsrapportage 2015 Centercon B.V.

CO 2 -emissie voortgangsrapportage 2015 Centercon B.V. CO 2 -emissie voortgangsrapportage Centercon B.V. Prestatieladder 3.0 Versie 10 juni Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 September 2016 Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Centercon

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief.

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. In de Code van Commissie Peters De Veertig Aanbevelingen (juni 1997) staat in zeer algemene termen iets over risicobeheersing.

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 27 november 2015 Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016. Versie 3.0

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016. Versie 3.0 Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016 Versie 3.0 1. Hoe kan ik mij aanmelden voor het vrij reizen abonnement voor 65-plus? 2. Wie komen in aanmerking voor het vrij reizen

Nadere informatie

Jaaroverzicht Inhoudsopgave. Translink in cijfers Lees verder >> Lees verder >>

Jaaroverzicht Inhoudsopgave. Translink in cijfers Lees verder >> Lees verder >> Jaaroverzicht 2016 Inhoudsopgave Lees verder >> Translink in cijfers 2016 Lees verder >> Inhoudsopgave Bericht van de directie Translink in cijfers De basis op orde Achter de schermen Samen op reis 2 Bericht

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Feiten & Cijfers OV

Feiten & Cijfers OV Feiten & Cijfers OV 2011-2012 www.regioutrecht.nl/ovcijfers 60000 50000 40000 30000 20000 10000 Omvang dienstregeling Maandelijks worden in de regio Utrecht circa 140.000 ritten gereden, goed voor ongeveer

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS CB14.129 notities 14 Aventus\CB14.129.reglement auditcommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE

Nadere informatie

OV-chipkaart maakt reizen duurder!

OV-chipkaart maakt reizen duurder! OV-chipkaart maakt reizen duurder! Farshad Bashir, SP Tweede Kamerlid verkeer, vervoer en infrastructuur Jurgen van der Sloot, beleidsmedewerker verkeer, vervoer en infrastructuur november 2013 OV-chipkaart

Nadere informatie

Aardig onderweg Jaarverslag 2011. www.ret.nl

Aardig onderweg Jaarverslag 2011. www.ret.nl Aardig onderweg Jaarverslag 2011 www.ret.nl 2 Inhoudsopgave Deel 1 Wie zaait zal oogsten 3 Goed bestuur (corporate governance) 5 Structuur van de onderneming 5 Corporate governance-structuur 5 Naleving

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord concessie Rail Rotterdam. 24 juli 2013

Hoofdlijnenakkoord concessie Rail Rotterdam. 24 juli 2013 Hoofdlijnenakkoord concessie Rail Rotterdam 24 juli 2013 1. Opgaven voor een gezonde OV-toekomst De stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de RET streven naar een openbaarvervoersysteem in deze

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Veolia Transport Rail BV Jaarverslag kwaliteit 2015

Veolia Transport Rail BV Jaarverslag kwaliteit 2015 Veolia Transport Rail BV Jaarverslag kwaliteit 2015 Jaarverslag kwaliteit 2015 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Kwaliteitindicatoren.4 3 Contactgegevens..8 Jaarverslag kwaliteit 2015 Pagina

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

29876 Evaluatie AIVD Nr. 4 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

29876 Evaluatie AIVD Nr. 4 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 29876 Evaluatie AIVD Nr. 4 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2005 Inleiding Bij deze doe ik

Nadere informatie

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam Versie 02: oktober 2007 1. Inleiding De huidige vervoerbewijzen (strippenkaarten en sterabonnementen) kunnen in de stadsregio op meer dan 360 locaties

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V.

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring 2015 Batenburg Techniek N.V. 1 van 10 I. Gedragscodes 1.1 Mededeling over de naleving van de principes en best practice

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER PARTIJEN: 1. De Stadsregio Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door Portefeuillehouder Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 4.0 Datum : 1-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Corporate Governance Corporate governance structuur

Corporate Governance Corporate governance structuur Corporate Governance DPA Group N.V. ( DPA ) is een naamloze vennootschap met statutaire zetel in Amsterdam en een two-tier bestuursstructuur. DPA is sinds 1999 genoteerd aan Euronext Amsterdam. De corporate

Nadere informatie

BIJLAGE B REDUCTIE 2015

BIJLAGE B REDUCTIE 2015 BIJLAGE B REDUCTIE 2015 Versie 1 april 2015 v1.0 Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 2015 3 3. Vaststelling van de reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 10

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 10 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART 2016 14.30-16.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 10 2015 NGO-ENS B / 10 Opgave 1 (19 punten) Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 (4 punten) Dit

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Naam reisproduct: Altijd Korting Korte beschrijving van het product Het landelijke kortingproduct is een reisproduct dat landelijk korting verstrekt

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

een innovatie en essentiële verandering voor Connexxion Jan Hollander, 9 oktober 2012

een innovatie en essentiële verandering voor Connexxion Jan Hollander, 9 oktober 2012 een innovatie en essentiële verandering voor Connexxion Jan Hollander, 9 oktober 2012 Inhoud presentatie Inleiding Openbaar Vervoer Connexxion Logistiek Centrum Theorie voor de praktijk: de verandermatrix

Nadere informatie

gemeente Eindhoven GroenLinks is geschrokken van de flinke tariefverhogingen sinds de invoering van de OV-chipkaart in Brabant voor de Eindhovenaren.

gemeente Eindhoven GroenLinks is geschrokken van de flinke tariefverhogingen sinds de invoering van de OV-chipkaart in Brabant voor de Eindhovenaren. gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst00624 Beslisdatum B&W 03 april 2012 Dossiernummer 12.14.103 2.3.1 Raadsvragenvan het raadslid dhr. T. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks) over openbaar vervoer. Sinds

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie