Curriculum Vitae Lennart Graaff

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae Lennart Graaff"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Lennart Graaff Lennart vindt het raakvlak en zorgt voor beweging. Hij ontwikkelt en organiseert in hoog tempo, lokaal, regionaal en (inter) nationaal. Naam (Mr.) Lennart Graaff Geboortedatum 24 november 1973 Geboorteplaats Den Helder Telefoon Internet Samenvatting Lennart Graaff (1973) studeerde Europees en Internationaal Recht en werkte onder meer als hoofd bedrijfsbureau, programmaleider Integrale Ruimtelijke Projecten en interim-manager bij de provincie Zuid-Holland. Van 2008 tot 2014 was Lennart partner bij Investeren in Ruimte. Sinds 2014 is hij partner en oprichter van BLOC bv. Lennart bouwt op alle niveaus aan coalities en investeringsprogramma s op het raakvlak van publieke en private belangen. Van binnenstedelijke uitvoeringsallianties en regionale coalities tot landelijke samenwerkingen. Lennart ontwikkelt gebieden en concepten met onder meer leisure, energie, water(veiligheid) en smart solutions als motor. Hij heeft programma s en publiek-private samenwerkingen opgezet in onder meer Venlo, het Groene Hart, de IJsseldelta, de Kampereilanden, de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Buren en de Waterdriehoek (Dordrecht-Kinderdijk-Biesbosch). Hij heeft bijgedragen aan de vorming van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en diverse business cases ontwikkeld. Daarnaast heeft hij (met anderen) concepten ontwikkeld als NLroute en Green City Lab. Sinds 2011 is Lennart directeur van de Stichting Nationale Landschappen en geeft hij leiding aan Servicenet Nationale Landschappen. Bovendien is Lennart mede-ontwikkelaar en algemeen manager van de Dutch Windwheel, een 174 meter hoog icoon dat in Rotterdam ontwikkeld moet worden. Lennart ontwikkelt concepten en strategieën, brengt groepen, mensen en organisaties in beweging, structureert complexe programma s en organiseert de uitvoering. 1

2 Werkervaring 2014 heden Partner en oprichter BLOC bv. BLOC ontwikkelt gebiedssamenwerking en organiseert gebiedsontwikkeling. We zorgen voor slimme samenwerking tussen overheden, investeerders, ondernemers, marketingorganisaties, maatschappelijke instanties en bewoners. We begeleiden hen totdat investeringen en resultaten onvermijdelijk zijn Partner Investeren in Ruimte bv. Stedelijk en regionaal management Investeren in Ruimte was een onafhankelijk adviesbureau voor proces-, programma- en projectmanagement bij ruimtelijke ontwikkelingen. Investeren in Ruimte stond voor gebiedsontwikkeling waarin coalities van marktpartijen, belanghebbenden en overheden samen werken aan kwaliteit. We hebben daarbij het begrip coalitieplanologie geïntroduceerd. Daarin is de planologie directer gerelateerd aan de vraag in de woon-, werk- en leefomgeving, met een programma van realiseerbare projecten, gebouwd op de energie uit de samenleving, als motor voor ruimtelijke investeringen Interim-manager / programmamanager Provincie Zuid-Holland, Interim Management Consult Interim Management Consult was een eenheid met destijds zeven programma- en interimmanagers die op verschillende veranderopgaven in de provinciale organisatie werden ingezet. Ik heb vanuit deze eenheid onder meer het sturingsmodel voor de Stuurgroep Groene Hart opgetuigd en ik ben hoofd geweest van het Bureau Procescoördinatie van de Afdeling Vergunningen. Vanuit die rol heb ik leiding gegeven aan de 14 medewerkers van dit bureau. Bovendien ben ik verantwoordelijk geweest voor het stroomlijnen en structureren van vier reorganisatietrajecten, waaronder de organisatie van één vergunningenloket in het kader van de Wabo (omgevingsvergunning) Hoofd bedrijfsbureau Provincie Zuid-Holland, Afdeling Programma s en Projecten Operationeel leiding gegeven aan de 26 medewerkers van dit bureau. Daarbij vorm gegeven aan een veranderingstraject waarbij de professionalisering van het programmamanagement en de bedrijfsvoering centraal stond binnen de afdeling Programma s en Projecten, waarin 12 grote ruimtelijke opgaven waren ondergebracht. Bijgedragen aan de centralisatie van de bedrijfsvoering binnen de directie Groen, Water en Milieu en verantwoordelijk geweest voor de omvorming van het Bedrijfsbureau tot een kwaliteitscentrum voor programma- en projectmanagement. 2

3 Programmaleider Integrale Ruimtelijke Projecten Provincie Zuid-Holland, Afdeling Programma s en Projecten Met een team van 5 medewerkers een financiële doorlichting gedaan van de 19 grote ruimtelijke opgaven binnen de directie Groen, Water en Milieu. Mede trekker geweest van een concernvisie op de integrale ruimtelijke projecten Senior bestuurlijk en jurididisch adviseur / plv. Bureauhoofd Provincie Zuid-Holland, afdeling Programma s en Projecten Binnen deze projectorganisatie hoofdverantwoordelijk geweest voor de bestuurlijke- en juridische advisering aan de programma- en projectmanagers van een aantal grote ruimtelijke opgaven (o.a. Groene Hart, Zuid-Hollandse Kust, Glastuinbouw, Deltanatuur). Initiatiefnemer en trekker geweest van de implementatie van risicomanagement binnen de afdeling. Daarnaast een half jaar waargenomen als hoofd van het Bedrijfsbureau Diverse functies Opleiding, cursussen en talenkennis Opleiding Europees en Internationaal Recht, Rijksuniversiteit, Leiden Gymnasium, Marnix College, Ede Cursussen Collegecyclus Verandermanagement, Elsevier / Nyenrode 2007 Foundation Projectmanagement volgens Prince2, 4PSO MD-traject Young Potentials, Provincie Zuid-Holland / Publiek Domein 2005 Training programmamanagement, Twijnstra Gudde 2004 Leergang Communicatie, Interactie en Managementvaardigheden, Van Harte & Lingsma Talen Nederlands, Engels, Frans, Duits 3

4 Opdrachten 2015 heden Kwartiermaker programma Recreatie en Water Groene Hart Ontwikkeling van een investeringsprogramma voor recreatie en water in het Groene Hart. Doel is om met ondernemers en overheden een impuls te geven aan de economische potentie van het gebied heden Adviseur Programma Economie Advisering van het Bureau Economie van de provincie Zuid-Holland over de organisatie en structuur van het programma Economie heden Procesmanagement herontwikkeling Entreezone Werelderfgoed Kinderdijk Ontwikkeling van een economisch perspectief en investeringsplan voor de herontwikkeling van de entreezone van dit Werelderfgoed, inclusief de ontwikkeling van een nieuw bezoekerscentrum. BLOC is tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een aanpak op het visitormanagement op het niveau van de site en de omliggende regio heden Begeleiding warmteplannen provincies Begeleiding van de IPO-werkgroep Energietransitie in haar nadere uitwerking van regionale warmteplannen zoals bedoeld in het SER Energieakkoord heden Opzetten taskforce gebiedsprocessen nieuwe stijl (Krimpenerwaard, Buijtenland van Rhoon, Grevelingen/Volkerak-Zoommeer) In de Krimpenerwaard, Buijtenland van Rhoon en Grevelingen/Volkerak-Zoommeer liggen forse gebiedsopgaven, waar tientallen miljoenen euro s mee gemoeid zijn. BLOC helpt het management van de provincie Zuid-Holland bij de samenwerking en sturing, zowel 'buiten' (tussen de provincie en andere overheden en private en maatschappelijke partijen) als 'binnen' (tussen de afdelingen binnen de provincie) heden Ontwikkeling en algemene leiding Dutch Windwheel Ontwikkeling en projectleiding van dit unieke toekomstig icoon van Rotterdam en Nederland. Een architectonische landmark, de meest innovatieve windmolen ter wereld, een ongekende attractie met wereldwijde uitstraling en dé showcase voor Dutch Clean Technology heden Procesmanagement waterveiligheid Kampereilanden De Kampereilanden zijn aangewezen als waterbergingsgebied. BLOC ontwikkelt in opdracht van de gemeente Kampen een ruimtelijk en financieel arrangement en leidt het proces om met bewoners, 4

5 ondernemers, gemeenten, waterschap, provincie en investeerders te komen tot een waterbestendige inrichting van het gebied heden Ontwikkeling en procesmanagement NLRoute Ontwikkeling van het concept NLroute: zeven landelijke thematische routes die de bezoeker meenemen door het mooiste van het Nederlandse landschap. In Overijssel wordt het eerste deel uitgevoerd, samen met NBTC Holland Marketing, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Overijssel heden Coalitiemanagement Waterdriehoek In de Waterdriehoek - het gebied tussen Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch - liggen veel kansen om het gebied toegankelijker, aantrekkelijker en bekender te maken. BLOC begeleidt de tien publieke en private partners bij de programmaontwikkeling en het sluiten van gebiedsdeals en jaagt de uitvoering aan heden Directievoering Stichting Nationale Landschappen Directievoering van de Stichting Nationale Landschappen. Doel is om de gezamenlijke marketing en kennisontwikkeling van de 20 Nationale Landschappen in Nederland te bevorderen en nieuwe werkwijzen, coalities en financiële arrangementen te ontwikkelen Ontwikkelaar gebiedsvisie/programma Oostvoornse Meer Ontwikkeling van een toeristisch-recreatief programma voor het Oostvoornse Meer, in opdracht van de gemeente Westvoorne en in combinatie met Berkers Advies en Vista. Samen met diverse stakeholders en investeerders (van Havenbedrijf Rotterdam tot hotelontwikkelaars) hebben we een gebiedsvisie opgesteld en werken we aan de uitvoering daarvan Ontwikkeling en procesleiding Green City Lab Begeleiding van het traject om samen met bestuurders van AM en Bouwfonds, de provincie Utrecht en tien Utrechtse gemeenten met slimme rood-groene verbindingen het concept Green City verder te ontwikkelen Verkenning biobased economy Zuidwestelijke Delta Samen met onder meer Studio Marco Vermeulen voert BLOC een strategische verkenning uit naar (ruimtelijke) kansen voor de biobased economy in de Zuidwestelijke Delta. Dit project is beloond met onderzoeksbudget vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Organisator projectversnellers Veenweidegebied De provincie Zuid-Holland en diverse gemeenten geholpen een conferentie voor te bereiden en vier bijeenkomsten georganiseerd met 5

6 publieke en private partners in het Veenweidegebied om versnelling te brengen in een aantal projecten op het gebied van agri&food, biobased economy, recreatie en water. Daarnaast een gesprek met burgemeesters uit het gebied begeleid Procesmanagement pilot Vrijetijdslandschap Groene Hart West Het buitengebied tussen Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn leent zich voor meer recreatieve initiatieven die ook door de stedeling bezocht kunnen worden. BLOC begeleidt (samen met Vista en Berkers Advies) het proces om samen met de ondernemers in het gebied, de ANWB, de provincie Zuid-Holland en de regio Holland-Rijnland de (belevings)waarde van het Groene Hart West te versterken Ontwikkeling Visie Warmte Zuid-Holland Ontwikkeling van een overkoepelend verhaal, een visie die markt, overheid en maatschappij samen bindt aan een strategie om tot de Warmterotonde in de provincie Zuid-Holland te komen Advisering Agenda Ruimte Begeleiding van de Provincie Zuid-Holland om een integrale Agenda Ruimte vorm te geven die de komende jaren samen met publieke en private partners tot uitvoering kan worden gebracht Investeringsstrategie Nieuwe Hollande Waterlinie De betrokken provincies geadviseerd over een nieuwe investeringsstrategie met een meer publiek-private basis Kwartiermaken gebiedsdeal Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden begeleid bij de totstandkoming van een gebiedsdeal waardoor tien projecten konden worden opgestart op het gebied van duurzaamheid, recreatie en (tijdelijke) natuur Organisatie rondetafelgesprekken herpositionering Staatsbosbeheer In opdracht van het College van Rijksadviseurs een reeks rondetafelgesprekken geleid waarin de (on)mogelijkheden voor de toekomst van Staatsbosbeheer zijn verkend Evaluatie Zuidvleugel Zuid In opdracht van de provincie Zuid-Holland een evaluatie uitgevoerd naar de economie, bereikbaarheid en leefbaarheid van de Zuidvleugel- Zuid en de samenwerking van bestuurlijke partners in dit gebied. 6

7 Procesmanagement investeringsprogramma Buren In opdracht van de gemeente Buren een uitvoeringsprogramma ontwikkeld waarmee de belevingswaarde en vitaliteit van het stadje Buren wordt versterkt. Bovendien vorm gegeven aan de BV Buren, een uitvoeringsorganisatie van bewoners, ondernemers en gemeentevertegenwoordigers die samen de uitvoering aanjagen Programmasturing programma Warmte Koude Zuid-Holland Een uitvoeringsprogramma en sturingsmodel ontwikkeld voor het publiek-private Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland Projectleiding gebiedscooperatie IJsseldelta Voor dit Nationaal Landschap in opdracht van de provincie Overijssel en het Ministerie van Infrasturctuur en Milieu - een transitieproces in gang gezet met twee leidende omslagen : van overwegend publiek naar publiek-privaat en van subsidiëren naar investereren. Dit heeft geleid tot de oprichting van een publiek-private coalitie die de komende jaren het transitieproces verder vorm geeft Kwartiermaken zeejachthaven Katwijk/Noordwijk Een marktverkenning voor een zeejachthaven in Katwijk/Noordijk voorbereid en daartoe ook de publieke samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en de gemeenten Katwijk en Noordwijk begeleid Strategie Zwartewaterland waterveilig Voor de gemeente Zwartewaterland een strategie ontwikkeld voor het waterveilig maken van de centra van Hasselt en Genemuiden en het bedrijventerrein van Hasselt Advisering gebiedsontwikkeling Kampen Zuid-West Met een workshop en een gericht advies de gemeente Kampen een stap verder geholpen in de visievorming en programmaontwikkeling van Kampen Zuid-West waar grootschalige ontwikkelingen zijn beoogd Uitvoeringsstrategie Dijk van een Delta Een uitvoeringsstrategie ontwikkeld voor Dijk van een Delta, een inspirerende pilot met als ambitie om een recreatieve verbinding in de Nederlandse delta te ontwikkelen, van Lobith tot aan Zee Procesmanagement businesscases IJssel-Vechtdelta Vier businesscases opgesteld (Kraanbolwerk Zwolle, Stadshagen, Kampereiland en stadsranden Genemuiden) die de IJssel-Vechtdelta als dé proeftuin van het Deltaprogramma helpen neerzetten. 7

8 2012 Advisering herijking Agenda Vitaal Platteland De provincie Utrecht geadviseerd over de herijking van de doelen en organisatie van de Agenda Vitaal Platteland en de onderliggende gebiedsprogramma's Utrecht-West, Utrecht-Oost en RODS Programmamanagement stadsranden Genemuiden Voor de gemeente Zwartewaterland een visie en uitvoeringsprogramma opgesteld voor de stadsranden van Genemuiden, in een nauwe samenwerking tussen overheden, maatschappelijke partners en ondernemers Procesmanagement duurzame coalitie Samen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen een programma ontwikkeld voor een duurzame regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Transformatiestrategie Cruquius Amsterdam Samen met Bureau B+B een transformatiestrategie opgesteld voor het schiereiland Cruquius in Amsterdam, waarbij de inrichting van de openbare ruimte de motor vormt voor de transitie. Met de strategie hebben we een door het Platform Openbare Ruimte uitgeschreven prijsvraag gewonnen Advisering stadsranden Het bestuur van de provincie Overijssel geadviseerd over effectieve sturing op de kwaliteit van stadsranden. Daarbij ook de Omgevingsvisie Overijssel tegen het licht gehouden, door middel van een evaluatie van drie 'pilots' (Netwerkstad Twente, Zwolle en Kampen) Procesmanagement Nationale Landschappen In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beleidsmakers en uitvoerders van Nationale Landschappen geadviseerd over onder meer het vermarkten van de kernkwaliteiten en het verbreden van de samenwerking met private partijen. Daarnaast het Rijk geadviseerd over het nieuwe beleid voor de landschappen Evaluatie Veenweidepact Krimpenerwaard Voor de Strategiegroep Krimpenerwaard een evaluatie uitgevoerd van het veenweidepact waarbij een forse (provinciale) natuuropgave gekoppeld is aan doelen van andere partners in het gebied Procesmanagement Ruimtelijke Agenda Midden-Holland In opdracht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden- Holland verantwoordelijk geweest voor de totstandkoming van een ruimtelijke agenda, met een tijdshorizon tot 2020 (met een doorkijk naar 2040). Vormgegeven aan een visie, die is vertaald naar een 8

9 integraal programma vanuit de thema's bereikbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit Ontwikkeling Programma Ruimtelijke Kwaliteit Groene Hart In opdracht van de Stuurgroep Groene Hart het procesmanagement verzorgd voor het organiseren van een ruimtelijk kwaliteitsprogramma voor het Groene Hart. Onderdeel daarvan was het realiseren van de Kwaliteitsatlas Groene Hart, een interactief, innovatief en inspirerend instrument voor gebiedsontwikkeling in het Groene Hart. Minister Cramer lanceerde de Kwaliteitsatlas Risicomanagement Majeure Projecten Leiding gegeven aan het proces van het opstellen van een risicoanalyse voor de dertien grote ruimtelijke opgaven van de gemeente Venlo en aanbevelingen gedaan om de economische crisis het hoofd te bieden Programmamanagement Cultuur en Economie / herontwikkeling Q4 In opdracht van de gemeente Venlo mede vorm gegeven aan de herontwikkeling van de voormalige drugswijk Q4 naar een aantrekkelijke centrumwijk. Een cultureel-economische programma opgetuigd dat een belangrijke motor voor de gebiedsontwikkeling vormde. Publicaties 2014 De Waterdriehoek: regionale economie succesvol versterken met iconen Gebiedsontwikkeling.nu, november De blijvertjes van de nieuwe planologie RO Magazine, april Slim samenwerken en slim investeren in de Waterdriehoek Recreatie en Toerisme, augustus Open Geest Stivas Magazine, december Nationale Landschappen zijn een sterk merk Blauwe Kamer, april

curriculum vitae Petrus Postma

curriculum vitae Petrus Postma curriculum vitae Petrus Postma Bouwen aan vertrouwen, daar draait het bij Petrus om. Zo legt hij het fundament voor projecten en business cases. Naam (ir.) Petrus Postma Geboortedatum 21 september 1978

Nadere informatie

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen Bidbook Servicenet Nationale Landschappen is een organisatie van en voor de Nationale Landschappen. Dit bidbook laat zien waar wij voor staan en waar wij de komende jaren aan willen werken. Samen met iedereen

Nadere informatie

Nationale Landschappen: van beleidsconcept naar kwaliteitsmerk

Nationale Landschappen: van beleidsconcept naar kwaliteitsmerk Nationale Landschappen: van beleidsconcept naar kwaliteitsmerk Verslag van het symposium van 25 november 2010 en aanbevelingen voor mogelijke vervolgstappen Op 25 november vond in het oude stadhuis van

Nadere informatie

curriculum vitae Fred Witte

curriculum vitae Fred Witte curriculum vitae Fred Witte Fred zet klant en consument centraal. En koppelt gebiedsontwikkeling aan producten marktontwikkeling. Naam Alfred Pieter Franciscus (Fred) Witte Geboortedatum 9 juli 1964 Geboorteplaats

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Adres: Essesteijnstraat 145. Telefoonnummer: 06 1230 9449. Geboortedatum: 18-03-1969

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Adres: Essesteijnstraat 145. Telefoonnummer: 06 1230 9449. Geboortedatum: 18-03-1969 Curriculum Vitae Personalia Achternaam: Langerak Voornaam: Lennert Adres: Essesteijnstraat 145 Postcode 2272 XT Woonplaats: Voorburg Telefoonnummer: 06 1230 9449 Email: lennert@uenl.nl Website: www.uenl.nl

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Verslag Symposium De Nationale Landschappen verdienen het!

Verslag Symposium De Nationale Landschappen verdienen het! Verslag Symposium De Nationale Landschappen verdienen het! Radio Kootwijk, 5 september 2011, 10.00-15.30 uur Ruim 90 belangstellenden kwamen naar Radio Kootwijk voor de lancering van Servicenet Nationale

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Resumé. Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm.

Resumé. Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm. Resumé Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm.nl Kenmerkend Jantien is een betrokken procesmanager,

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Werkplan 2015. Huis van De Brabantse Kempen

Werkplan 2015. Huis van De Brabantse Kempen Werkplan 2015 Huis van De Brabantse Kempen Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Missie 2. Strategie en doelstelling 3. Programma - Thema s Koplopersgroepen 4. Activiteiten 5. Europees beleid 6. Huis van de Brabantse

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

Workshop Samenwerken met ondernemers

Workshop Samenwerken met ondernemers Workshop Samenwerken met ondernemers Met de terugtredende overheid is er in relatie tot de Nationale Landschappen (meer nog dan voorheen) een grotere rol weggelegd voor het bedrijfsleven. Dat vraagt in

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

NEDER LAND STEDEN LAND

NEDER LAND STEDEN LAND NEDER LAND STEDEN LAND Uitgave G32-stedennetwerk Tekst: G32-stedennetwerk Eindredactie: Platform31 Opmaak: Gé grafische vormgeving Fotografie: Hollandse Hoogte Den Haag, mei 2015 Voorwoord Als bestuurders

Nadere informatie

Bijlage: Werkprogramma

Bijlage: Werkprogramma Bijlage: Werkprogramma Agenda Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag Concept April 2014 INHOUD INLEIDING 3 WERKLOCATIES 4 ENERGIE-INFRASTRUCTUUR 5 BRANDING 6 CLUSTERVORMING 7 FINANCIERING

Nadere informatie

Water als driver van een vitale stad

Water als driver van een vitale stad 1 GO WITH THE FLOW Water als driver van een vitale stad Een bijdrage van de waterschappen aan de Agenda Stad bij het congres op 15 April 2015 met bijdragen van: Waterschap Aa en Maas Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

Scriptie jaargang 3. Sturen op Stromen. Sturingsfilosofie en profielschets voor de initiatieffase van regionale gebiedsontwikkeling

Scriptie jaargang 3. Sturen op Stromen. Sturingsfilosofie en profielschets voor de initiatieffase van regionale gebiedsontwikkeling Scriptie jaargang 3 Sturen op Stromen Sturingsfilosofie en profielschets voor de initiatieffase van regionale gebiedsontwikkeling Auteur: drs. M.C.J. Schapendonk, MCD Datum: augustus 2007 Niets uit deze

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 3 2. Deelbegrotingen bestuurscommissies / portefeuilles 2.1 Algemeen Bestuur 5 2.2 Arbeidsparticipatie 11 2.3 Economische Zaken,

Nadere informatie

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 2 Van agenda naar to-do lijstje De maakbare regio? Kermit de Kikker: It s not easy being green DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 10e jaargang juli 2013 Dagelijks Bestuur(d)

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Jaarplan 2008 projectbureau NHW

Jaarplan 2008 projectbureau NHW Jaarplan 2008 projectbureau NHW Hoofdlijn... 2 Uitwerkingen per dossier... 5 1 - Kwaliteit... 5 2 - Marketing, Communicatie & pr... 6 3 - Liniebrede projecten... 8 4 - Internationale samenwerking... 10

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

2. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, hierna te noemen bedrijfsleven

2. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, hierna te noemen bedrijfsleven Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, allen handelend

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Inhoudsopgave Naam instantie Naam lectoraat Pagina Avans Hogeschool Innovatie Bouwproces en Techniek 3 Christelijke Hogeschool Windesheim Area Development

Nadere informatie