Curriculum Vitae Lennart Graaff

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae Lennart Graaff"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Lennart Graaff Lennart vindt het raakvlak en zorgt voor beweging. Hij ontwikkelt en organiseert in hoog tempo, lokaal, regionaal en (inter) nationaal. Naam (Mr.) Lennart Graaff Geboortedatum 24 november 1973 Geboorteplaats Den Helder Telefoon Internet Samenvatting Lennart Graaff (1973) studeerde Europees en Internationaal Recht en werkte onder meer als hoofd bedrijfsbureau, programmaleider Integrale Ruimtelijke Projecten en interim-manager bij de provincie Zuid-Holland. Van 2008 tot 2014 was Lennart partner bij Investeren in Ruimte. Sinds 2014 is hij partner en oprichter van BLOC bv. Lennart bouwt op alle niveaus aan coalities en investeringsprogramma s op het raakvlak van publieke en private belangen. Van binnenstedelijke uitvoeringsallianties en regionale coalities tot landelijke samenwerkingen. Lennart ontwikkelt gebieden en concepten met onder meer leisure, energie, water(veiligheid) en smart solutions als motor. Hij heeft programma s en publiek-private samenwerkingen opgezet in onder meer Venlo, het Groene Hart, de IJsseldelta, de Kampereilanden, de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Buren en de Waterdriehoek (Dordrecht-Kinderdijk-Biesbosch). Hij heeft bijgedragen aan de vorming van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en diverse business cases ontwikkeld. Daarnaast heeft hij (met anderen) concepten ontwikkeld als NLroute en Green City Lab. Sinds 2011 is Lennart directeur van de Stichting Nationale Landschappen en geeft hij leiding aan Servicenet Nationale Landschappen. Bovendien is Lennart mede-ontwikkelaar en algemeen manager van de Dutch Windwheel, een 174 meter hoog icoon dat in Rotterdam ontwikkeld moet worden. Lennart ontwikkelt concepten en strategieën, brengt groepen, mensen en organisaties in beweging, structureert complexe programma s en organiseert de uitvoering. 1

2 Werkervaring 2014 heden Partner en oprichter BLOC bv. BLOC ontwikkelt gebiedssamenwerking en organiseert gebiedsontwikkeling. We zorgen voor slimme samenwerking tussen overheden, investeerders, ondernemers, marketingorganisaties, maatschappelijke instanties en bewoners. We begeleiden hen totdat investeringen en resultaten onvermijdelijk zijn Partner Investeren in Ruimte bv. Stedelijk en regionaal management Investeren in Ruimte was een onafhankelijk adviesbureau voor proces-, programma- en projectmanagement bij ruimtelijke ontwikkelingen. Investeren in Ruimte stond voor gebiedsontwikkeling waarin coalities van marktpartijen, belanghebbenden en overheden samen werken aan kwaliteit. We hebben daarbij het begrip coalitieplanologie geïntroduceerd. Daarin is de planologie directer gerelateerd aan de vraag in de woon-, werk- en leefomgeving, met een programma van realiseerbare projecten, gebouwd op de energie uit de samenleving, als motor voor ruimtelijke investeringen Interim-manager / programmamanager Provincie Zuid-Holland, Interim Management Consult Interim Management Consult was een eenheid met destijds zeven programma- en interimmanagers die op verschillende veranderopgaven in de provinciale organisatie werden ingezet. Ik heb vanuit deze eenheid onder meer het sturingsmodel voor de Stuurgroep Groene Hart opgetuigd en ik ben hoofd geweest van het Bureau Procescoördinatie van de Afdeling Vergunningen. Vanuit die rol heb ik leiding gegeven aan de 14 medewerkers van dit bureau. Bovendien ben ik verantwoordelijk geweest voor het stroomlijnen en structureren van vier reorganisatietrajecten, waaronder de organisatie van één vergunningenloket in het kader van de Wabo (omgevingsvergunning) Hoofd bedrijfsbureau Provincie Zuid-Holland, Afdeling Programma s en Projecten Operationeel leiding gegeven aan de 26 medewerkers van dit bureau. Daarbij vorm gegeven aan een veranderingstraject waarbij de professionalisering van het programmamanagement en de bedrijfsvoering centraal stond binnen de afdeling Programma s en Projecten, waarin 12 grote ruimtelijke opgaven waren ondergebracht. Bijgedragen aan de centralisatie van de bedrijfsvoering binnen de directie Groen, Water en Milieu en verantwoordelijk geweest voor de omvorming van het Bedrijfsbureau tot een kwaliteitscentrum voor programma- en projectmanagement. 2

3 Programmaleider Integrale Ruimtelijke Projecten Provincie Zuid-Holland, Afdeling Programma s en Projecten Met een team van 5 medewerkers een financiële doorlichting gedaan van de 19 grote ruimtelijke opgaven binnen de directie Groen, Water en Milieu. Mede trekker geweest van een concernvisie op de integrale ruimtelijke projecten Senior bestuurlijk en jurididisch adviseur / plv. Bureauhoofd Provincie Zuid-Holland, afdeling Programma s en Projecten Binnen deze projectorganisatie hoofdverantwoordelijk geweest voor de bestuurlijke- en juridische advisering aan de programma- en projectmanagers van een aantal grote ruimtelijke opgaven (o.a. Groene Hart, Zuid-Hollandse Kust, Glastuinbouw, Deltanatuur). Initiatiefnemer en trekker geweest van de implementatie van risicomanagement binnen de afdeling. Daarnaast een half jaar waargenomen als hoofd van het Bedrijfsbureau Diverse functies Opleiding, cursussen en talenkennis Opleiding Europees en Internationaal Recht, Rijksuniversiteit, Leiden Gymnasium, Marnix College, Ede Cursussen Collegecyclus Verandermanagement, Elsevier / Nyenrode 2007 Foundation Projectmanagement volgens Prince2, 4PSO MD-traject Young Potentials, Provincie Zuid-Holland / Publiek Domein 2005 Training programmamanagement, Twijnstra Gudde 2004 Leergang Communicatie, Interactie en Managementvaardigheden, Van Harte & Lingsma Talen Nederlands, Engels, Frans, Duits 3

4 Opdrachten 2015 heden Kwartiermaker programma Recreatie en Water Groene Hart Ontwikkeling van een investeringsprogramma voor recreatie en water in het Groene Hart. Doel is om met ondernemers en overheden een impuls te geven aan de economische potentie van het gebied heden Adviseur Programma Economie Advisering van het Bureau Economie van de provincie Zuid-Holland over de organisatie en structuur van het programma Economie heden Procesmanagement herontwikkeling Entreezone Werelderfgoed Kinderdijk Ontwikkeling van een economisch perspectief en investeringsplan voor de herontwikkeling van de entreezone van dit Werelderfgoed, inclusief de ontwikkeling van een nieuw bezoekerscentrum. BLOC is tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een aanpak op het visitormanagement op het niveau van de site en de omliggende regio heden Begeleiding warmteplannen provincies Begeleiding van de IPO-werkgroep Energietransitie in haar nadere uitwerking van regionale warmteplannen zoals bedoeld in het SER Energieakkoord heden Opzetten taskforce gebiedsprocessen nieuwe stijl (Krimpenerwaard, Buijtenland van Rhoon, Grevelingen/Volkerak-Zoommeer) In de Krimpenerwaard, Buijtenland van Rhoon en Grevelingen/Volkerak-Zoommeer liggen forse gebiedsopgaven, waar tientallen miljoenen euro s mee gemoeid zijn. BLOC helpt het management van de provincie Zuid-Holland bij de samenwerking en sturing, zowel 'buiten' (tussen de provincie en andere overheden en private en maatschappelijke partijen) als 'binnen' (tussen de afdelingen binnen de provincie) heden Ontwikkeling en algemene leiding Dutch Windwheel Ontwikkeling en projectleiding van dit unieke toekomstig icoon van Rotterdam en Nederland. Een architectonische landmark, de meest innovatieve windmolen ter wereld, een ongekende attractie met wereldwijde uitstraling en dé showcase voor Dutch Clean Technology heden Procesmanagement waterveiligheid Kampereilanden De Kampereilanden zijn aangewezen als waterbergingsgebied. BLOC ontwikkelt in opdracht van de gemeente Kampen een ruimtelijk en financieel arrangement en leidt het proces om met bewoners, 4

5 ondernemers, gemeenten, waterschap, provincie en investeerders te komen tot een waterbestendige inrichting van het gebied heden Ontwikkeling en procesmanagement NLRoute Ontwikkeling van het concept NLroute: zeven landelijke thematische routes die de bezoeker meenemen door het mooiste van het Nederlandse landschap. In Overijssel wordt het eerste deel uitgevoerd, samen met NBTC Holland Marketing, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Overijssel heden Coalitiemanagement Waterdriehoek In de Waterdriehoek - het gebied tussen Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch - liggen veel kansen om het gebied toegankelijker, aantrekkelijker en bekender te maken. BLOC begeleidt de tien publieke en private partners bij de programmaontwikkeling en het sluiten van gebiedsdeals en jaagt de uitvoering aan heden Directievoering Stichting Nationale Landschappen Directievoering van de Stichting Nationale Landschappen. Doel is om de gezamenlijke marketing en kennisontwikkeling van de 20 Nationale Landschappen in Nederland te bevorderen en nieuwe werkwijzen, coalities en financiële arrangementen te ontwikkelen Ontwikkelaar gebiedsvisie/programma Oostvoornse Meer Ontwikkeling van een toeristisch-recreatief programma voor het Oostvoornse Meer, in opdracht van de gemeente Westvoorne en in combinatie met Berkers Advies en Vista. Samen met diverse stakeholders en investeerders (van Havenbedrijf Rotterdam tot hotelontwikkelaars) hebben we een gebiedsvisie opgesteld en werken we aan de uitvoering daarvan Ontwikkeling en procesleiding Green City Lab Begeleiding van het traject om samen met bestuurders van AM en Bouwfonds, de provincie Utrecht en tien Utrechtse gemeenten met slimme rood-groene verbindingen het concept Green City verder te ontwikkelen Verkenning biobased economy Zuidwestelijke Delta Samen met onder meer Studio Marco Vermeulen voert BLOC een strategische verkenning uit naar (ruimtelijke) kansen voor de biobased economy in de Zuidwestelijke Delta. Dit project is beloond met onderzoeksbudget vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Organisator projectversnellers Veenweidegebied De provincie Zuid-Holland en diverse gemeenten geholpen een conferentie voor te bereiden en vier bijeenkomsten georganiseerd met 5

6 publieke en private partners in het Veenweidegebied om versnelling te brengen in een aantal projecten op het gebied van agri&food, biobased economy, recreatie en water. Daarnaast een gesprek met burgemeesters uit het gebied begeleid Procesmanagement pilot Vrijetijdslandschap Groene Hart West Het buitengebied tussen Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn leent zich voor meer recreatieve initiatieven die ook door de stedeling bezocht kunnen worden. BLOC begeleidt (samen met Vista en Berkers Advies) het proces om samen met de ondernemers in het gebied, de ANWB, de provincie Zuid-Holland en de regio Holland-Rijnland de (belevings)waarde van het Groene Hart West te versterken Ontwikkeling Visie Warmte Zuid-Holland Ontwikkeling van een overkoepelend verhaal, een visie die markt, overheid en maatschappij samen bindt aan een strategie om tot de Warmterotonde in de provincie Zuid-Holland te komen Advisering Agenda Ruimte Begeleiding van de Provincie Zuid-Holland om een integrale Agenda Ruimte vorm te geven die de komende jaren samen met publieke en private partners tot uitvoering kan worden gebracht Investeringsstrategie Nieuwe Hollande Waterlinie De betrokken provincies geadviseerd over een nieuwe investeringsstrategie met een meer publiek-private basis Kwartiermaken gebiedsdeal Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden begeleid bij de totstandkoming van een gebiedsdeal waardoor tien projecten konden worden opgestart op het gebied van duurzaamheid, recreatie en (tijdelijke) natuur Organisatie rondetafelgesprekken herpositionering Staatsbosbeheer In opdracht van het College van Rijksadviseurs een reeks rondetafelgesprekken geleid waarin de (on)mogelijkheden voor de toekomst van Staatsbosbeheer zijn verkend Evaluatie Zuidvleugel Zuid In opdracht van de provincie Zuid-Holland een evaluatie uitgevoerd naar de economie, bereikbaarheid en leefbaarheid van de Zuidvleugel- Zuid en de samenwerking van bestuurlijke partners in dit gebied. 6

7 Procesmanagement investeringsprogramma Buren In opdracht van de gemeente Buren een uitvoeringsprogramma ontwikkeld waarmee de belevingswaarde en vitaliteit van het stadje Buren wordt versterkt. Bovendien vorm gegeven aan de BV Buren, een uitvoeringsorganisatie van bewoners, ondernemers en gemeentevertegenwoordigers die samen de uitvoering aanjagen Programmasturing programma Warmte Koude Zuid-Holland Een uitvoeringsprogramma en sturingsmodel ontwikkeld voor het publiek-private Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland Projectleiding gebiedscooperatie IJsseldelta Voor dit Nationaal Landschap in opdracht van de provincie Overijssel en het Ministerie van Infrasturctuur en Milieu - een transitieproces in gang gezet met twee leidende omslagen : van overwegend publiek naar publiek-privaat en van subsidiëren naar investereren. Dit heeft geleid tot de oprichting van een publiek-private coalitie die de komende jaren het transitieproces verder vorm geeft Kwartiermaken zeejachthaven Katwijk/Noordwijk Een marktverkenning voor een zeejachthaven in Katwijk/Noordijk voorbereid en daartoe ook de publieke samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en de gemeenten Katwijk en Noordwijk begeleid Strategie Zwartewaterland waterveilig Voor de gemeente Zwartewaterland een strategie ontwikkeld voor het waterveilig maken van de centra van Hasselt en Genemuiden en het bedrijventerrein van Hasselt Advisering gebiedsontwikkeling Kampen Zuid-West Met een workshop en een gericht advies de gemeente Kampen een stap verder geholpen in de visievorming en programmaontwikkeling van Kampen Zuid-West waar grootschalige ontwikkelingen zijn beoogd Uitvoeringsstrategie Dijk van een Delta Een uitvoeringsstrategie ontwikkeld voor Dijk van een Delta, een inspirerende pilot met als ambitie om een recreatieve verbinding in de Nederlandse delta te ontwikkelen, van Lobith tot aan Zee Procesmanagement businesscases IJssel-Vechtdelta Vier businesscases opgesteld (Kraanbolwerk Zwolle, Stadshagen, Kampereiland en stadsranden Genemuiden) die de IJssel-Vechtdelta als dé proeftuin van het Deltaprogramma helpen neerzetten. 7

8 2012 Advisering herijking Agenda Vitaal Platteland De provincie Utrecht geadviseerd over de herijking van de doelen en organisatie van de Agenda Vitaal Platteland en de onderliggende gebiedsprogramma's Utrecht-West, Utrecht-Oost en RODS Programmamanagement stadsranden Genemuiden Voor de gemeente Zwartewaterland een visie en uitvoeringsprogramma opgesteld voor de stadsranden van Genemuiden, in een nauwe samenwerking tussen overheden, maatschappelijke partners en ondernemers Procesmanagement duurzame coalitie Samen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen een programma ontwikkeld voor een duurzame regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Transformatiestrategie Cruquius Amsterdam Samen met Bureau B+B een transformatiestrategie opgesteld voor het schiereiland Cruquius in Amsterdam, waarbij de inrichting van de openbare ruimte de motor vormt voor de transitie. Met de strategie hebben we een door het Platform Openbare Ruimte uitgeschreven prijsvraag gewonnen Advisering stadsranden Het bestuur van de provincie Overijssel geadviseerd over effectieve sturing op de kwaliteit van stadsranden. Daarbij ook de Omgevingsvisie Overijssel tegen het licht gehouden, door middel van een evaluatie van drie 'pilots' (Netwerkstad Twente, Zwolle en Kampen) Procesmanagement Nationale Landschappen In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beleidsmakers en uitvoerders van Nationale Landschappen geadviseerd over onder meer het vermarkten van de kernkwaliteiten en het verbreden van de samenwerking met private partijen. Daarnaast het Rijk geadviseerd over het nieuwe beleid voor de landschappen Evaluatie Veenweidepact Krimpenerwaard Voor de Strategiegroep Krimpenerwaard een evaluatie uitgevoerd van het veenweidepact waarbij een forse (provinciale) natuuropgave gekoppeld is aan doelen van andere partners in het gebied Procesmanagement Ruimtelijke Agenda Midden-Holland In opdracht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden- Holland verantwoordelijk geweest voor de totstandkoming van een ruimtelijke agenda, met een tijdshorizon tot 2020 (met een doorkijk naar 2040). Vormgegeven aan een visie, die is vertaald naar een 8

9 integraal programma vanuit de thema's bereikbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit Ontwikkeling Programma Ruimtelijke Kwaliteit Groene Hart In opdracht van de Stuurgroep Groene Hart het procesmanagement verzorgd voor het organiseren van een ruimtelijk kwaliteitsprogramma voor het Groene Hart. Onderdeel daarvan was het realiseren van de Kwaliteitsatlas Groene Hart, een interactief, innovatief en inspirerend instrument voor gebiedsontwikkeling in het Groene Hart. Minister Cramer lanceerde de Kwaliteitsatlas Risicomanagement Majeure Projecten Leiding gegeven aan het proces van het opstellen van een risicoanalyse voor de dertien grote ruimtelijke opgaven van de gemeente Venlo en aanbevelingen gedaan om de economische crisis het hoofd te bieden Programmamanagement Cultuur en Economie / herontwikkeling Q4 In opdracht van de gemeente Venlo mede vorm gegeven aan de herontwikkeling van de voormalige drugswijk Q4 naar een aantrekkelijke centrumwijk. Een cultureel-economische programma opgetuigd dat een belangrijke motor voor de gebiedsontwikkeling vormde. Publicaties 2014 De Waterdriehoek: regionale economie succesvol versterken met iconen Gebiedsontwikkeling.nu, november De blijvertjes van de nieuwe planologie RO Magazine, april Slim samenwerken en slim investeren in de Waterdriehoek Recreatie en Toerisme, augustus Open Geest Stivas Magazine, december Nationale Landschappen zijn een sterk merk Blauwe Kamer, april

Curriculum Vitae Lennart Graaff

Curriculum Vitae Lennart Graaff Curriculum Vitae Lennart Graaff Lennart vindt het raakvlak en zorgt voor beweging. Hij ontwikkelt en organiseert in hoog tempo, landelijk, regionaal en lokaal. Naam (Mr.) Lennart Graaff Geboortedatum 24

Nadere informatie

Curriculum Vitae Lennart Graaff

Curriculum Vitae Lennart Graaff Curriculum Vitae Lennart Graaff Lennart vindt het raakvlak en zorgt voor beweging. Hij ontwikkelt en organiseert in hoog tempo, landelijk, regionaal en lokaal. Naam (Mr.) Lennart Graaff Geboortedatum 24

Nadere informatie

Curriculum Vitae Lennart Graaff

Curriculum Vitae Lennart Graaff Curriculum Vitae Lennart Graaff Lennart vindt het raakvlak en zorgt voor beweging. Hij ontwikkelt en organiseert in hoog tempo, lokaal, regionaal en (inter) nationaal. Naam (Mr.) Lennart Graaff Geboortedatum

Nadere informatie

Curriculum Vitae Lennart Graaff

Curriculum Vitae Lennart Graaff Curriculum Vitae Lennart Graaff Lennart zorgt voor momentum. Hij ontwikkelt en organiseert in hoog tempo; lokaal, regionaal en (inter)nationaal. Naam (Mr.) Lennart Graaff Geboortedatum 24 november 1973

Nadere informatie

Geboortedatum / 24 November 1973 Geboorteplaats / Den Helder Telefoon / / Website /

Geboortedatum / 24 November 1973 Geboorteplaats / Den Helder Telefoon / / Website / - CURRICULUM VITAE LLM LENNART GRAAFF Geboortedatum / 24 November 1973 Geboorteplaats / Den Helder Telefoon / 06 523 016 64 Email / Lennart@bloc.nl Website / www.bloc.nl Lennart Graaff (1973) studeerde

Nadere informatie

Geboortedatum / 24 November 1973 Geboorteplaats / Den Helder Telefoon / / Website /

Geboortedatum / 24 November 1973 Geboorteplaats / Den Helder Telefoon / / Website / - CURRICULUM VITAE LLM LENNART GRAAFF Geboortedatum / 24 November 1973 Geboorteplaats / Den Helder Telefoon / 06 523 016 64 Email / Lennart@bloc.nl Website / www.bloc.nl Lennart Graaff (1973) studeerde

Nadere informatie

Curriculum Vitae Lisette van der Meer

Curriculum Vitae Lisette van der Meer Curriculum Vitae Lisette van der Meer Lisette weet de échte ambities en motieven te doorgronden en ontdoet publiek-privaat samenwerken van complexiteit. Naam Lisette van der Meer (MA) Geboortedatum 9 september

Nadere informatie

curriculum vitae Lisette van der Meer

curriculum vitae Lisette van der Meer curriculum vitae Lisette van der Meer Lisette weet de échte ambities en motieven te doorgronden en ontdoet publiek-privaat samenwerken van complexiteit. Naam Lisette van der Meer (MA) Geboortedatum 9 september

Nadere informatie

Curriculum Vitae Lisette van der Meer

Curriculum Vitae Lisette van der Meer Curriculum Vitae Lisette van der Meer Lisette weet de échte ambities en motieven te doorgronden en ontdoet publiek-privaat samenwerken van complexiteit. Naam Lisette van der Meer (MA) Geboortedatum 9 september

Nadere informatie

curriculum vitae Petrus Postma

curriculum vitae Petrus Postma curriculum vitae Petrus Postma Bouwen aan vertrouwen, daar draait het bij Petrus om. Zo legt hij het fundament voor projecten en business cases. Naam (ir.) Petrus Postma Geboortedatum 21 september 1978

Nadere informatie

Geboortedatum / April 21, 1972 Geboorteplaats / Hoorn Telefoon / 0031 (0) / Website /

Geboortedatum / April 21, 1972 Geboorteplaats / Hoorn Telefoon / 0031 (0) / Website / CURRICULUM VITAE IR. ERIK PRINS Geboortedatum / April 21, 1972 Geboorteplaats / Hoorn Telefoon / 0031 (0) 10 485 84 20 Email / Erik@bloc.nl Website / www.bloc.nl Erik Prins (1972) studeerde Civiele Techniek

Nadere informatie

curriculum vitae Petrus Postma

curriculum vitae Petrus Postma curriculum vitae Petrus Postma Bouwen aan vertrouwen, daar draait het bij Petrus om. Zo legt hij het fundament voor projecten en business cases. Naam (ir.) Petrus Postma Geboortedatum 21 september 1978

Nadere informatie

curriculum vitae Wouter Rijsman

curriculum vitae Wouter Rijsman curriculum vitae Wouter Rijsman Een wereldverbeteraar met zakelijk inzicht. Wouter verfrist, verandert en gaat problemen creatief en multidisciplinair te lijf. Naam (drs.) Wouter Rijsman Geboortedatum

Nadere informatie

LISETTE VAN DER MEER MA

LISETTE VAN DER MEER MA CURRICULUM VITAE LISETTE VAN DER MEER MA Geboortedatum / 9 September 1987 Geboorteplaats / Den Helder Telefoon / 06 30 42 89 06 Email / lisette@bloc.nl Website / www.bloc.nl SUMMARY Lisette van der Meer

Nadere informatie

Curriculum vitae Wouter Rijsman

Curriculum vitae Wouter Rijsman Curriculum vitae Wouter Rijsman Een wereldverbeteraar met zakelijk inzicht. Wouter verfrist, verandert en gaat problemen creatief en multidisciplinair te lijf. Naam (drs.) Wouter Rijsman Geboortedatum

Nadere informatie

curriculum vitae Wouter Rijsman

curriculum vitae Wouter Rijsman curriculum vitae Wouter Rijsman Een wereldverbeteraar met zakelijk inzicht. Wouter verfrist, verandert en gaat problemen creatief en multidisciplinair te lijf. Naam (drs.) Wouter Rijsman Geboortedatum

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Programma Fatih Ozdere Algemene introductie Samenwerking met Alblasserdam en SWEK Financien Lennart Graaff - procesmanager Proces project Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Deltanetwerk, 29 november 2012

Deltanetwerk, 29 november 2012 Deltanetwerk, 29 november 2012 Kust- en Deltaontwikkeling in Zuid-Holland Mr. A.M. Kleij MPA Programmadirecteur provincie Zuid-Holland De Zuidvleugel Integrale visie gebiedsontwikkeling Integrale ontwikkeling

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Programma. Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK

Programma. Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK Programma Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK Johan Mellegers commercieel directeur SWEK Stand van zaken ontwikkelingen Kinderdijk Lennart Graaff

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 GEMEENTERAAD KAAG & BRAASSEM 7 DECEMBER 2016 JEROEN TRAUDES kaag en braassem katwijk leiden leiderdorp noordwijk oegstgeest teylingen voorschoten

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College 17 mei 2016 Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College 17 mei 2016 Financieel Juridisch *Z00F23EEE2A* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\352 Behandelend ambtenaar D.B. Admiraal Zaaknummer Z.16-17524 Datum: 12 mei 2016

Nadere informatie

projectenveloppe & denkstarter Frisse winst! Allemaal één euro, omdat we van alleen de wind niet kunnen leven

projectenveloppe & denkstarter Frisse winst! Allemaal één euro, omdat we van alleen de wind niet kunnen leven projectenveloppe & denkstarter Allemaal één euro, omdat we van alleen de wind niet kunnen leven Inhoud Projectenveloppe 3 Waterdriehoek en Kinderdijk 9 Op de lijn Denkstarter 10 11 Inleiding 12 In woorden

Nadere informatie

curriculum vitae Erik Prins

curriculum vitae Erik Prins curriculum vitae Erik Prins Wat is de échte opgave? Erik stelt en beantwoordt die vraag en zorgt voor een richtinggevende strategie. Naam (ir.) Erik Prins Geboortedatum 21 april 1972 Geboorteplaats Hoorn

Nadere informatie

Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 26 oktober 2016 Aanleiding van het onderzoek Actualisering oude normen (1953-1960): nieuwe normering 2017 Deltaprogramma:

Nadere informatie

recreatie natuur woningbouwopgave nationaal landschap stadsrand Zwolle rand IJsselmuiden rand Genemuiden Hasselt ontsluiting

recreatie natuur woningbouwopgave nationaal landschap stadsrand Zwolle rand IJsselmuiden rand Genemuiden Hasselt ontsluiting IJsseldelta Noord IJsseldelta Noord Mastenbroek/ Buitenpolders agrarische structuurversterking recreatie natuur woningbouwopgave nationaal landschap stadsrand Zwolle rand IJsselmuiden rand Genemuiden Hasselt

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS SAMENVATTING. Datum 20 januari 2014. S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984. Titel Geboortedatum

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS SAMENVATTING. Datum 20 januari 2014. S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984. Titel Geboortedatum CURRICULUM VITAE Datum 20 januari 2014 PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Titel Geboortedatum Woonplaats e-mail Nationaliteit S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984 s-hertogenbosch sjoerd@beeckk.nl Nederlandse

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Zwolse Water voor iedereeneen

Zwolse Water voor iedereeneen Zwolse Water voor iedereeneen Op zoek naar een nieuwe werkwijze 2016 12 JAN STADSCAFE ZAP - Club Cele - SPcitI CONCEPT PROCESADVIES 17 e Eeuw De Spontane Stad, Gert Urhahn Lezing 2013 Spontane Stad zo

Nadere informatie

Projecten en initiatieven van de Advies- en Initiatiefraad Nadere invulling van het uitvoeringsprogramma

Projecten en initiatieven van de Advies- en Initiatiefraad Nadere invulling van het uitvoeringsprogramma Aanpak en en initiatieven van de Advies- en Initiatiefraad Nadere invulling van het uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Advies en Initiatiefraad Datum: 23 05 2013 Samenstelling namens

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Werelderfgoed Kinderdijk

Werelderfgoed Kinderdijk Gebiedsdeal Werelderfgoed Kinderdijk Slim samenwerken, slim investeren Eerste Aanzet Versie: 12-09- 2014 1. Aanleiding Binnen de overkoepelende Gebiedsdeal voor de Waterdriehoek is besloten om voor het

Nadere informatie

Agenda workshop De vrijetijdssector en gebiedsontwikkeling

Agenda workshop De vrijetijdssector en gebiedsontwikkeling Agenda workshop De vrijetijdssector en gebiedsontwikkeling 1. Voorstelronde 2. Presentatie Rob Berkers: theoretisch 3. Presentatie Lennert Langerak: praktisch 4. Discussie 5. Afsluiting De vrijetijdssector

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zie het Deltaprogramma als een flexibele verzekering. Nieuwsbrief 3 2014. Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?

Inhoudsopgave. Zie het Deltaprogramma als een flexibele verzekering. Nieuwsbrief 3 2014. Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Binnen de IJssel-Vechtdelta werken zes overheidspartners samen aan een waterveilige en klimaatbestendige toekomst. De provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland, Veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten

Nadere informatie

Curriculum vitae Loes hekkens

Curriculum vitae Loes hekkens Curriculum vitae Loes hekkens Ervaring als communic atieadviseur Gemeente Katwijk Oktober 2008 - heden Coördinator/senior adviseur gemeente Katwijk. Opzet afdeling communicatie Coaching medewerkers Implementatie

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting RiverArt R&D

Beleidsplan Stichting RiverArt R&D stichting RiverArt R&D Houttuinen 36 3311 CE Dordrecht Inleiding De wens in 2013 van het college B&W Dordrecht, om de culturele samenwerking met de stad Rotterdam te intensiveren, leidde tot het idee van

Nadere informatie

Adviescommissies VA & EV MRDH

Adviescommissies VA & EV MRDH ANALYSE- & OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT ONDERZOEK BEREIKBAARHEID ROTTERDAM DEN HAAG Adviescommissies VA & EV MRDH 12 april 2017 Investeringsstrategie MRDH RIJK -> MIRT: Samenhang strategische trajecten

Nadere informatie

Zeeland in stroomversnelling. Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht

Zeeland in stroomversnelling. Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht Zeeland in stroomversnelling Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht Wat is er gebeurd sinds 2 juni? Het advies van de Commissie Balkenende

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Groen 2015

Uitvoeringsprogramma Groen 2015 inter Uitvoeringsprogramma Groen 2015 Aanvullende Programmering Vastgesteld door Gedeputeerde Staten 23 juni 2015 TOELICHTING Dit document is een aanvulling op het eerder vastgestelde Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Volop verbindingen tussen water en ruimte. Samenvatting onderzoek waterveiligheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Volop verbindingen tussen water en ruimte. Samenvatting onderzoek waterveiligheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Volop verbindingen tussen water en ruimte Samenvatting onderzoek waterveiligheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 1 2 De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) is een prachtig en veelzijdig gebied. Maar

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

curriculum vitae Fred Witte

curriculum vitae Fred Witte curriculum vitae Fred Witte Fred zet klant en consument centraal. En koppelt gebiedsontwikkeling aan producten marktontwikkeling. Naam Alfred Pieter Franciscus (Fred) Witte Geboortedatum 9 juli 1964 Geboorteplaats

Nadere informatie

Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart

Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart Aanpak voor een mooi én vitaal Groene Hart 2013-2015 19 juni 2013 De kern Niet voor niets een Nationaal Landschap Het Groene Hart met zijn veenweiden, open water,

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

5. Provinciale organisatie

5. Provinciale organisatie 5. Provinciale organisatie 212 Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (College van Gedeputeerde Staten). 5.1 Provinciale Staten

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma Victor / Klaas Ondertussen in de regio Roadmap Next Economy Oeso-rapport Investeringsprogramma / Tordoir Real Life Testing Ground NOA / NOVI REOS Monitor

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Collegeadvies (verkort) *

Collegeadvies (verkort) * Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Collegeadvies (verkort) 17.07506* Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Koos Alebregtse, afdeling Directie Collegevergadering: 18 april

Nadere informatie

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN Brandweer Utrecht Leidsche Rijn Hoofd Repressie Stichting Rechtsbijstand Den Haag Gemeente Almere Hoofd Wonen Strategisch Beleidsadviseur Uitgifte Teamleider Projectmanagementbureau

Nadere informatie

A3 Publiek Leiderschap

A3 Publiek Leiderschap A3 Publiek Leiderschap Ron Voskuilen Algemeen directeur Stadsontwikkeling, gemeente Rotterdam Voorzitter: Peter Pol Stadsontwikkeling Rotterdam / MCD MCD Lustrum 11 april 2013 Publiek Leiderschap Ron Voskuilen,

Nadere informatie

Groene verdienmodellen? Wat doet de provincie eraan?

Groene verdienmodellen? Wat doet de provincie eraan? Groene verdienmodellen? Wat doet de provincie eraan? PAL-lezing Hans Koot, strategisch adviseur Groen 25 oktober 2013 Nieuw groenbeleid en meer netwerksturing Nieuwe doelen en Meer netwerksturing Financieringsstrategie:

Nadere informatie

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling!

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! In de Nederlandse Delta wonen negen miljoen mensen. Hier wordt zeventig procent van ons inkomen

Nadere informatie

Zeeuws Subsidie Team

Zeeuws Subsidie Team Zeeuws Subsidie Team intro Intro: Zeeland periferie? Intro: Zeeland periferie? 1:30 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 4:00 Intro: Zeeland periferie? 2:30 tot 3:00

Nadere informatie

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta Resultaten Advies en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta 29 november 2013 Nationaal Landschap IJsseldelta is in verandering. Transitie noemen we dat. We bereiden ons voor op een andere manier

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam 30 Oktober 2015 Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam De Partijen: - De gemeente Rotterdam (Rotterdam) - Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M/ DGMI) Overwegende

Nadere informatie

Welkom. Welkom. De heer Van Voornveld Regionaal Bureau voor Toerisme

Welkom. Welkom. De heer Van Voornveld Regionaal Bureau voor Toerisme Welkom Welkom De heer Van Voornveld Regionaal Bureau voor Toerisme Welkom Robbert van Hasselt IDMM, ID Management WWW.IDMM.NL Minisymposium 15-6-09 Maritiem erfgoed IJsseldelta Maritiem erfgoed een roerend

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Lasten totaal MRA Bureau 1.565.300 Uitvoering MRA Economie - Werkplan PRES 4.950.000 Uitvoering MRA Ruimte - Werkplan PRO

Nadere informatie

wij presenteren u kijk 1

wij presenteren u kijk 1 wij presenteren u... 18-4-2016 kijk 1 OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Impact Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 14 april 2016 18-4-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoe past OGW in

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

LEVEN MET WATER STRATEGIE WATERVEILIGHEID EN KLIMAATBESTENDIGHEID IN DE IJSSEL-VECHTDELTA

LEVEN MET WATER STRATEGIE WATERVEILIGHEID EN KLIMAATBESTENDIGHEID IN DE IJSSEL-VECHTDELTA LEVEN MET WATER STRATEGIE WATERVEILIGHEID EN KLIMAATBESTENDIGHEID IN DE IJSSEL-VECHTDELTA STRATEGIE KLIMAATBESTENDIGHEID & MEERLAAGSVEILIGHEID IJSSEL-VECHTDELTA De IJssel-Vechtdelta is een gebied dat onderdeel

Nadere informatie

Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering. Gerwin Gabry KuiperCompagnons

Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering. Gerwin Gabry KuiperCompagnons Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering Gerwin Gabry KuiperCompagnons Gerwin Gabry Sociaal-geograaf/planoloog Visievorming leefomgeving Cursussen Omgevingswet Commissie voor de mer

Nadere informatie

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Beleidskader Economie: Werken aan de economie van de toekomst: Circulair, Innovatief en Internationaal Portefeuillehouder: Gedeputeerde Scheffer, coördinerend gedeputeerde Economie

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies)

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Persoonlijk Naam : drs. Peter de Nooijer Website : www.nfcadvies.nl, info@nfcadvies.nl Telefoon : 06 21 277 902 Opleidingen Opleidingen Cursus / Training -

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen.

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. Plan Van Aanpak Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk 24 april 2017) Besluitvorming: Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. 1) Aanleiding Het

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

: Provinciale Staten van Noord Holland, Utrecht en Zuid Holland. Van : Stuurgroep Groene Hart Tel.:

: Provinciale Staten van Noord Holland, Utrecht en Zuid Holland. Van : Stuurgroep Groene Hart Tel.: Memorandum Datum : 7 december 2006 Aan : Provinciale Staten van Noord Holland, Utrecht en Zuid Holland Van : Stuurgroep Groene Hart Tel.: 030-2582750 Onderwerp : Ontwerp Uitvoeringsprogramma Groene Hart

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Laren, 3 mei 2017 Marijn den Uijl Programmamanager Fysiek Domein 1 Regio Gooi en Vechtstreek 2 Regio Gooi en

Nadere informatie

Pascal Roemers Appie Groenlaan 39 9731 KK GRONINGEN. Groningen, 11 november 2015

Pascal Roemers Appie Groenlaan 39 9731 KK GRONINGEN. Groningen, 11 november 2015 Pascal Roemers Appie Groenlaan 39 9731 KK GRONINGEN Groningen, 11 november 2015 PvdA Groningen t.a.v. kandidaatstellingscommissie Haddingestraat 10 9711 KD GRONINGEN betreft: kandidaatstelling voorzitterschap

Nadere informatie

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland De kracht van Midden-Holland Koersnotitie Midden-Holland Oktober 2013 Positie Midden-Holland in zuidelijke Randstad In deze koersnotitie wordt weergegeven waar Midden-Holland voor staat, welke koers Midden-Holland

Nadere informatie

MIRT-Onderzoek Meerlaagsveiligheid Eiland van Dordrecht

MIRT-Onderzoek Meerlaagsveiligheid Eiland van Dordrecht MIRT-Onderzoek Meerlaagsveiligheid Eiland van Dordrecht MIRT-projectteam Gemeente Dordrecht Waterschap Hollandse Delta Provincie Zuid-Holland Veiligheidsregio ZHZ Ministerie van I & M Berry Gersonius (DOR

Nadere informatie

Investeringsstrategie MRDH

Investeringsstrategie MRDH Investeringsstrategie MRDH Aanleiding De economische ontwikkeling van de MRDH blijft achter bij die van Amsterdam en Eindhoven en zeker bij die van andere Europese metropolitane regio s Agenda Economisch

Nadere informatie

De stad als onderneming?

De stad als onderneming? IkZitopZuidZ id De stad als onderneming? Willem Sulsters & Hidde van der Veer Conferentie Kansrijk ondernemen in de krachtwijken Rotterdam, 14 oktober 2009 IkZitopZuid Wie zijn wij? IZoZ is een privaat

Nadere informatie

Strategische gebiedsontwikkeling vanuit energietransitie perspectief. Oktober 2016 Alliander

Strategische gebiedsontwikkeling vanuit energietransitie perspectief. Oktober 2016 Alliander Strategische gebiedsontwikkeling vanuit energietransitie perspectief Oktober 2016 Alliander West Betuwe plaatje West-Betuwe energie zelfvoorzienend Nijmegen energie neutraal Groene Allianties circulair

Nadere informatie

2.3 KOM NAAR HET ONTSLAKKINGSTEAM!

2.3 KOM NAAR HET ONTSLAKKINGSTEAM! 2.3 KOM NAAR HET ONTSLAKKINGSTEAM! Friso de Zeeuw, directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling en praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft Bregje Kerssemakers, projectleider vermindering lokale

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Factsheet Bedrijvenbeleid/topsectoren Doel Contactpersoon Ministerie EL&I: Dhr. M. Snippe??? Factsheet Gebiedsagenda Zuidvleugel Doel Contactpersoon Factsheet

Nadere informatie

Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart

Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart Aanpak voor een mooi én vitaal Groene Hart 2013-2015 19 juni 2013 De kern Niet voor niets een Nationaal Landschap Het Groene Hart met zijn veenweiden, open water,

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Rotterdam Climate Proof

Rotterdam Climate Proof Rotterdam Climate Proof Connecting water with opportunities in a delta city John Jacobs Rotterdam Climate Proof RCI: PUBLIEK PRIVAAT PARTNERSHIP RCI & ROTTERDAM CLIMATE PROOF DOELEN RCI 50% CO2-reductie

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart 2040, 28 augustus 2017

Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart 2040, 28 augustus 2017 Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) Zuid-Holland Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) Utrecht Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart

Nadere informatie

SLOTPRESENTATIE 18 SEPTEMBER 2014 BART BOMAS

SLOTPRESENTATIE 18 SEPTEMBER 2014 BART BOMAS SLOTPRESENTATIE 18 SEPTEMBER 2014 BART BOMAS PILOTPROJECT > Nieuwe gebiedsontwikkeling > Regels loslaten > Slimme combinaties van samenwerking en financiering > Meerwaarde creëren WAAROM EEN PILOTPROJECT?

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

GEWIJZIGD. 4a 0070/12 31 januari 2013 RZ RO David Moolenburgh Leo Hulst 291833

GEWIJZIGD. 4a 0070/12 31 januari 2013 RZ RO David Moolenburgh Leo Hulst 291833 Raadsvoorstel [ bijlagge e]ggggggg AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4a 0070/12 31 januari 2013

Nadere informatie

projectenveloppe & denkstarter Limes miles Reis je rijk!

projectenveloppe & denkstarter Limes miles Reis je rijk! projectenveloppe & denkstarter Limes miles Reis je rijk! Inhoud Projectenveloppe 3 Matilo 7 Op de lijn Denkstarter 8 Limes miles 9 Inleiding 10 In woorden 11 Opgevangen 12 Sfeer 2 Limes miles projectenveloppe

Nadere informatie