Het Practitioner Examen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Practitioner Examen"

Transcriptie

1 Het Practitioner Examen FX02 Scenarioboekje Dit is een 2,5 uur durend examen. Dit boekje bevat het scenario dat als basis dient voor het examen. lle vragen staan in het Vragenboekje. In dit Scenarioboekje is voor een aantal vragen aanvullende informatie opgenomen. Waar gebruik moet worden gemaakt van extra informatie is dat duidelijk aangegeven bij de vraag waarop die informatie betrekking heeft. lle informatie die bij een vraag wordt gegeven, is uitsluitend van toepassing op de betreffende vraag. Voor elk van de acht vragen kunnen 10 punten worden behaald; de maximale score voor dit examen is dus 80 punten. Om te slagen is een minimale score van 55% (44 punten) vereist. Bij iedere vraag is duidelijk aangegeven op welk onderwerp uit de syllabus de vraag betrekking heeft. Bij het examen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van het PRINCE2-manual, dus behalve het Vragenboekje, het Scenarioboekje, het ntwoordenboekje en het PRINCE2-manual mag geen ander materiaal / naslagwerk worden gebruikt. Kandidaatnummer:... PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 1 of 10 Document Owner - Chief Examiner

2 Blanco pagina PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 2 of 10 Document Owner - Chief Examiner

3 scenario Kalenderproject (NB: De bedrijven en personen in dit scenario zijn gefingeerd) Productiebedrijf MNO heeft te kampen met een daling van het aantal orders, deels als gevolg van de toegenomen marketingactiviteiten van de concurrenten. Om iets aan deze situatie te doen, heeft het bedrijf besloten om voor het komende jaar een promotionele kalender te maken voor alle huidige en potentiële klanten. Het eindproduct voor dit project zal een drukklaar kalenderpakket zijn. Het ontwerp voor de kalender is eerder gebruikt. Het ontwerp wordt niet gewijzigd en moet het imago van het bedrijf uitstralen, zoals beschreven in de bestaande standaard voor de huisstijl. In een ander project wordt momenteel een nieuw bedrijfslogo gemaakt, dat op iedere bladzijde van de promotionele kalender moet worden afgedrukt. Het printklaar kalenderpakket zal bestaan uit: Ontwerpen voor kalenderbladen voor elke maand - met daarop de juiste vermelding van de officiële feestdagen en het nieuwe bedrijfslogo Geselecteerde foto s - 12 professioneel gemaakte foto s, met afbeeldingen van verschillende personeelsleden Gekozen papier en gekozen envelop - voor het drukken en verzenden van de kalender Het gekozen ontwerp voor het etiket - als onderdeel van dit project wordt een prijsvraag voor het ontwerp georganiseerd Klantenlijst - namen en adressen van klanten aan wie de kalender verzonden zal worden. Het project is in de initiatiefase en zal daarna nog twee fasen kennen: Fase 2 omvat onder andere de volgende activiteiten: de klantenlijst maken op basis van de informatie van de afdelingen Boekhouding en Marketing naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens bevestigen ontwerpen van de kalenderbladen voor elke maand - dit wordt gedaan door het interne creatieve team een professionele fotograaf selecteren en inhuren ideeën voor foto-ontwerpen uit een eerder project verzamelen en een planning voor de fotosessies overeenkomen een raming maken van de productiekosten papier en envelop selecteren. Fase 3 omvat onder andere de volgende activiteiten: het maken en selecteren van de professionele foto s de prijsvraag uitvoeren en het kiezen van het ontwerp voor het etiket het printklaar kalenderpakket samenstellen. Het Scenario wordt vervolgd op de volgende pagina PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 3 of 10 Document Owner - Chief Examiner

4 vervolg In fase 2 wordt een raming van de productiekosten gemaakt, gebaseerd op de opties en kosten voor het papier, de envelop, het drukken en de verzending van de kalender. De daadwerkelijke productie en verzending van de kalenders liggen echter buiten de scope van dit project. De raming van de productiekosten zal worden beoordeeld door de Stuurgroep ( Board) om te bepalen of het project zal worden voortgezet. Het is nu 5 oktober. Het printklare kalenderpakket moet op 30 november worden aangeleverd bij de drukkerij om de kalender op tijd voor de kerst te kunnen drukken en verspreiden. De totale projectkosten, inclusief de kosten voor het projectmanagement, worden geschat op Er is een tijdtolerantie voor het project van + 1 week / -2 weken en een kostentolerantie voor het project van / Er is een wijzigingsbudget van 500 maar geen risicobudget. PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 4 of 10 Document Owner - Chief Examiner

5 Vraag 1: Thema Business case - anvullende informatie Gedurende de initiatiefase heeft de manager een bespreking gehad met de Marketing Directeur om meer te weten te komen over de eisen aan de promotionele kalender. Hij heeft de volgende aantekeningen gemaakt: Er is bij MNO sprake van een daling van het aantal orders, deels als gevolg van de toegenomen marketingactiviteiten van de concurrenten. 10% van de klanten heeft dit boekjaar geen nieuwe order geplaatst en de motivatie van het personeel is laag. Een aantal ervaren medewerkers heeft als gevolg daarvan ontslag genomen. Vanwege de afgenomen bedrijvigheid zijn de vacatures niet vervuld. ls het project slaagt, zal er een wervingscampagne vereist zijn om de bestaande vacatures te vervullen en het kan zijn dat er extra personeel nodig is. De operationele kosten zullen dan waarschijnlijk stijgen, omdat ervaren personeel duur en moeilijk te vinden is. In financiële termen: er werden in het laatste boekjaar in totaal orders geplaatst, elk met een gemiddelde winst van De marketingafdeling denkt dat het verzenden van een reclamekalender aan de huidige en potentiële klanten van het bedrijf het aantal orders ten minste 10% zal doen toenemen, met nog ten minste 10 extra opdrachten van de lijst met potentiële klanten binnen twaalf maanden na de verzenddatum. De Marketing Directeur zal het project financieren uit het marketingbudget van het bedrijf. Zij denkt dat het effect van een goed bedrijfsimago, wannneer goed uitgebeeld in de kalender, nog wel een tweede jaar zal blijven doorwerken. In de prognose die zij voor het tweede jaar heeft opgesteld verwacht zij eenzelfde toename van orders. Bovendien voorspelt zij dat de jaarlijkse enquête naar de medewerkerstevredenheid een aantoonbare verbetering van het moreel van het personeel zal laten zien. Er is een aantal alternatieven onderzocht, waaronder: 20% korting voor alle vaste klanten - niet rendabel en zal slechts van zeer korte duur zijn een reclamekalender als een gratis kerstgeschenk - zou gericht zijn op huidige en potentiële klanten, en de benefits zouden twee jaar blijven bestaan reclame op de televisie en in kranten - zou te duur zijn een website bouwen - zou niet geschikt zijn voor alle klanten De kalender wordt als de beste optie gezien, zolang de concurrenten van het bedrijf hun marketingactiviteiten niet vergroten. Omdat de marketingafdeling een glossy, kwalitatief hoogwaardig product wil, moet het projectmanagementteam zich bewust zijn van de kosten die dit met zich meebrengt. PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 5 of 10 Document Owner - Chief Examiner

6 Vraag 2: Thema Organisatie (Organization) - anvullende informatie lgemeen Directeur: Hij heeft het bedrijf 25 jaar geleden opgericht en hij kent zijn vak door en door. ls gevolg van een verwonding aan zijn been twee jaar geleden, heeft hij zijn bezoeken aan de technische afdeling moeten beperken. ls lgemeen Directeur heeft hij een totaal overzicht van de strategische eisen van het bedrijf en de bevoegdheid om naar behoefte resources beschikbaar te stellen. Marketing Directeur: Zij werkt drie jaar bij het bedrijf, na een succesvolle carrière bij een reklamebureau. Zij kan de belangen van het bedrijf vertegenwoordigen, met name omdat dit een marketingproject is. Ze heeft de bevoegdheid om het jaarlijkse bedrijfsbudget voor marketing, waaruit het project gefinancierd zal worden, naar eigen inzicht toe te kennen. Zij zal verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de verwachte benefits van de kalender, met name de verbetering van het bedrijfsimago. Technisch Directeur: Hij is verantwoordelijk geweest voor vele technische innovaties in het bedrijf en hij is nog steeds zo enthousiast en energiek als de dag waarop hij is begonnen. Hoewel hij geen deel gaat uitmaken van het projectteam, zal zijn personeel model staan voor de foto's in de kalender. Centraal rchief: Dit team van vijf medewerkers zorgt voor de opslag van alle bedrijfsgegevens en het documentbeheer. Zij onderhouden nu alle projectdossiers. Helder Licht: Dit is de lokale firma voor kantoorbenodigdheden. Deze firma levert alle kantoorbenodigdheden en -apparatuur die het bedrijf nodig heeft en levert ook het papier en de enveloppen voor dit project. Portretten BV: Dit is een professionele fotostudio met een aantal uitstekende fotografen en een goede naam voor wat betreft succesvol uitgevoerde opdrachten. Dit bedrijf is geselecteerd om de foto's voor de kalender te maken. Er moet nog worden besloten welke fotograaf zal worden ingezet. PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 6 of 10 Document Owner - Chief Examiner

7 Vraag 3: Thema Kwaliteit (Quality) - anvullende informatie Uittreksel uit de productbeschrijving ( Product Description) (met fouten) Samenstelling (Composition) Herkomst (Derivation) Vereiste ontwikkelvaardigheden (Development skills required) Kwaliteitsverwachtingen van de klant (Customer's quality expectations) cceptatiecriteria (cceptance criteria) 1. Ontwerp voor elke maand 2. Glanzend 100 grams papier 3. Full colour 4. Geselecteerde enveloppe 5. Gekozen ontwerp voor het etiket 6. Klantenlijst 7. Geselecteerde foto s 8. Planning fotosessies 9. Ontwerp nieuwe bedrijfslogo 10. Eerdere kalenderontwerpen 11. Intern ontwerpteam 12. Raming productiekosten 13. Fotograaf 14. Interne creatief team 15. Drukkerij 16. Professionele foto s 17. Er moeten 10% extra kalenders worden gedrukt voor latere aanvullingen op de klantenlijst 18. De van toepassing bedrijfsstandaarden moeten worden nageleefd 19. De kalender moet het bedrijfsimago uitstralen zoals beschreven in de bedrijfsstandaard voor de huisstijl 20. De kalender zal het aantal orders binnen 12 maanden met ten minste 10% doen toenemen, met nog ten minste 10 extra orders van de lijst met potentiële klanten 21. Uiterlijk: iedere foto moet zo aantrekkelijk en grappig zijn dat de klant hem wil ophangen 22. Uiterlijk: nieuwe bedrijfslogo bevordert sterk imago 23. Veiligheid: voldoet aan Wet Bescherming Persoonsgegevens 24. Zorgvuldigheid: feestdagen komen overeen met de lijst die de afdeling Marketing heeft geleverd PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 7 of 10 Document Owner - Chief Examiner

8 Vraag 5: Thema Risico (Risk) - anvullende informatie Een fotograaf van Portretten BV, een professionele fotostudio, heeft de rol van Teammanager (Team Manager) op zich genomen. Vooraf heeft hij enige tijd besteed om zich te verdiepen in de eisen van het project. Er is een contract voor zijn te leveren diensten opgesteld, dat wordt bewaakt door de Inkoopmanager, en er is een Werkpakket (Work Package) overeengekomen. Het contract specificeert dat de fotograaf een afspraak moet maken met de Technisch Directeur om een planning op te stellen voor de fotosessies. Het uitgangspunt voor de planning is dat het werk van het technische personeel zo min mogelijk wordt verstoord. Deze vergadering had een week geleden plaats moeten vinden. De fotosessies zijn over twee dagen gepland. De Technisch Directeur was op de hoogte gesteld van deze eis. Toen de manager ( Manager) er echter naar vroeg rapporteerde hij dat hij nog niets gehoord van de fotograaf. De manager heeft geprobeerd om de fotograaf te bellen, maar deze heeft nog niet gereageerd. De manager meent dat het risico bestaat dat Portretten BV de agenda te vol boekt en voorrang geeft aan werk voor andere klanten. ls Portretten BV niet op tijd levert, loopt het project vertraging op en dat zal een negatieve impact hebben op de verwachte benefits. Het contract moet worden gereviewed en Portretten BV moet eraan herinnerd worden dat zij ermee hebben ingestemd. PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 8 of 10 Document Owner - Chief Examiner

9 Vraag 6: Thema Plannen (Plans) - anvullende informatie Productoverzicht Er wordt een klantenlijst samengesteld. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van bestaande informatie van de afdelingen Boekhouding en Marketing over respectievelijk de huidige klanten en de potentiële klanten. Op basis van het tarief voor de verzendkosten, dat verkrijgbaar is bij het Postkantoor, wordt een raming van de productiekosten gemaakt om de lgemeen Directeur en de Marketing Directeur in staat te stellen te besluiten of het project doorgaat. ls zij besluiten om door te gaan, zullen zij hun goedkeuring geven voor het lanceren van de interne prijsvraag voor het ontwerpen van het etiket. Er zal een wedstrijdreglement worden opgesteld en het personeel zal daarvan op de hoogte worden gebracht. Het etiketontwerp wordt dan gekozen uit de binnengekomen inzendingen. De foto's voor de kalender moeten gebaseerd zijn op bestaande ideeën voor foto-ontwerpen, die verkrijgbaar zijn bij de afdeling Marketing. Ontwerpen van de kalenderbladen voor elke maand zullen worden gemaakt om de vereiste lay-out van iedere bladzijde weer te geven. De aanvullende informatie wordt vervolgd op de volgende pagina PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 9 of 10 Document Owner - Chief Examiner

10 vervolg Uittreksel uit het Faseplan (Stage Plan) voor fase 3. (lle invoerregels zijn beweringen die waar zijn, maar ze staan wellicht niet in de juiste paragraaf of in het juiste document). Planbeschrijving(Plan description) 1. Fase 3 is de laatste fase (stage) van het project. In deze fase worden de foto's, de inzendingen voor de etiketontwerpwedstrijd, het winnende etiketontwerp en het printklare kalenderpakket opgeleverd Randvoorwaarden plan (Plan pre-requisites) 2. Toename van orders en een verbeterd bedrijfsimago 3. De begroting voor de productiekosten moet acceptabel zijn voor de Stuurgroep ( Board) willen de fotosessies en de etiketwedstrijd doorgaan 4. De klantenlijst is accuraat en volledig Externe afhankelijkheden (External dependencies) 5. In een ander project is de huisstijl van het bedrijf gereviewd. Het bedrijfslogo, dat vereist is voor de prijsvraag voor het etiketontwerp, wordt vernieuwd. Het nieuwe bedrijfslogo wordt door het andere project over twee weken opgeleverd 6. De klantinformatie voor de klantenlijst komt uit de databases van de afdelingen Boekhouding en Marketing 7. Het etiketontwerp moet het nieuwe bedrijfslogo bevatten annamen bij de planning (Planning assumptions) 8. De prijsvraag voor het etiketontwerp levert een bruikbare inzending op 9. De planning die twee weken geleden voor de fotosessie is opgesteld geeft de beschikbaarheid van het technische personeel op de juiste wijze weer 10. Op iedere foto moet een ander lid van het technische team staan Bewaking en beheersing (Monitoring & control) 11. Het plan ( Plan) moet gedurende de fase op basis van de voortgang worden geactualiseerd 12. Elke twee weken wordt er een Hoofdpuntenrapport (Highlight Report) gemaakt 13. Het Faseplan (Stage Plan) wordt aan het einde van iedere dag gereviewd om de prognoses te vergelijken met de voortgang 14. Er worden, op verzoek van de manager ( Manager), Productstatusoverzichten (Product Status ccounts) gemaakt door support ( Support). Deze overzichten geven een samenvatting van de actuele en historische gegevens over alle projectproducten Budgetten (Budgets) 15. Kosten voor het specialistisch werk 16. Tijd 4 weken 17. Risico 0 PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 10 of 10 Document Owner - Chief Examiner

11 Het Practitioner Examen FX02 Vragenboekje Kandidaatnummer:... PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 1 of 30 Document Owner - Chief Examiner

12 Blanco pagina PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 2 of 30 Document Owner - Chief Examiner

13 Door vragen afgedekte onderwerpen in de syllabus : Vraag 1 - Thema Business case Vraag 2 - Thema Organisatie (Organization) Vraag 3 - Thema Kwaliteit (Quality) Vraag 4 - Opstarten v.e. (OP, SU) + Initiëren v.e. (IP) Vraag 5 - Thema Risico (Risk) Vraag 6 - Thema Plannen (Plans) Vraag 7 - Thema Voortgang (Progress) Vraag 8 - Managen v.e. Faseovergang (MF, SB) + Sturen/fsluiten v.e. (DP, CP) PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 3 of 30 Document Owner - Chief Examiner

14 Vraag 1 Syllabus Thema Business case Syllabus Vraag Deel Punten Thema Business case 1 6 Maak gebruik van de aanvullende informatie voor deze vraag in het Scenarioboekje en beantwoord de volgende vragen. In iedere vraag staat een lijst met beweringen die waar zijn over het Kalenderproject, maar slechts 2 beweringen horen thuis in de genoemde paragraaf van de Business case. Geef niet meer en niet minder antwoorden dan het aantal dat bij elke vraag wordt aangegeven. 1 Welke 2 beweringen zouden moeten worden vastgelegd in de paragraaf Redenen (Reasons)? De Marketingafdeling denkt dat door het verzenden van een promotionele kalender aan de huidige en potentiële klanten het aantal orders met ten minste 10% zal toenemen. B 10 % van de klanten heeft dit boekjaar geen nieuwe order geplaatst. C Er worden orders verwacht, met een gemiddelde winst van D E De marketingafdeling denkt dat het effect van een goed bedrijfsimago, uitgebeeld in een succesvolle kalender, nog wel een tweede jaar zal blijven doorwerken. MNO heeft te maken met een daling van het aantal orders, deels als gevolg van de toegenomen marketingactiviteiten van de concurrenten. 2 Welke 2 beweringen zouden moeten worden vastgelegd in de paragraaf Overwogen alternatieven (Business Options)? Maak een promotionele kalender als een gratis kerstgeschenk voor de huidige en potentiële klanten. B Gebruik een professionele fotograaf om de foto's voor de kalender te maken. C Neem de foto's voor de kalender in het bedrijf. D Besteed het maken van de kalender uit aan een professioneel marketingbureau. E Doe niets. De vraag wordt vervolgd op de volgende pagina PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 4 of 30 Document Owner - Chief Examiner

15 Vervolg van de vraag 3 Welke 2 beweringen zouden moeten worden vastgelegd in de paragraaf Verwachte benefits (Expected benefits)? B C D E Het aantal orders zal binnen twaalf maanden ten minste 10% toenemen, met nog ten minste 10 extra orders van de lijst met potentiële klanten. De kalender zal lijken op de kalenders die in voorgaande jaren zijn verstuurd. De marketingafdeling denkt dat het effect van een goed bedrijfsimago, uitgebeeld in een succesvolle kalender, nog wel een tweede jaar zal blijven doorwerken en zal zorgen voor dezelfde toename in orders. De kalender zal foto's bevatten waarop zowel medewerkers als producten van het bedrijf zijn afgebeeld. De marketingafdeling wil een glossy, kwalitatief hoogwaardig product, omdat zij menen dat dit aantrekkelijker is voor klanten. 4 Welke 2 beweringen zouden moeten worden vastgelegd in de paragraaf Verwachte dis-benefits (Expected dis-benefits)? Een glossy, kwalitatief hoogwaardig product brengt extra kosten met zich mee. B C D E Medewerkers van het technische team die niet worden geselecteerd voor de foto's zullen gedemotiveerd raken. De kalender heeft misschien niet tot gevolg dat het aantal orders zoals verwacht met 10% toeneemt. Omdat het Kalenderproject een hoge prioriteit heeft voor MNO, loopt de oplevering van andere projecten in de marketingafdeling vertraging op. De kalender heeft misschien niet tot gevolg dat er binnen 12 maanden 10 extra orders worden geplaatst door klanten die op de lijst met toekomstige klanten staan vermeld. 5 Welke 2 beweringen zouden moeten worden vastgelegd in de paragraaf Doorlooptijd (Timescale)? Benefits gaan verloren als het project niet op tijd wordt afgerond. B De komende 12 maanden zal een wervingscampagne nodig zijn om de bestaande vacatures te vervullen. C Een extra 10% toename van het aantal orders in het tweede jaar. D Het printklare kalenderpakket moet in de eerste week van december worden opgeleverd. E De drukker wil 2 weken voordat het kalenderpakket wordt geleverd geïnformeerd worden over de levering. 6 Welke 2 beweringen zouden moeten worden vastgelegd in de paragraaf Kosten (Costs)? Het marketingbudget van MNO is dit jaar B C Voor zover nu bekend geen doorlopende kosten voor gebruik, beheer en onderhoud. 10 extra orders met een gemiddelde winst van levert een benefit op van in het eerste jaar. D De kosten voor het nieuwe logo zijn geraamd op E De totale projectkosten zijn geraamd op PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 5 of 30 Document Owner - Chief Examiner

16 Syllabus Vraag Deel Punten Thema Business case 1 B 4 Maak gebruik van de aanvullende informatie voor deze vraag in het Scenarioboekje Regel 1 tot en met 4 in onderstaande tabel bestaat uit een stelling en een verklaring. Bepaal voor elke regel welke optie ( t/m E) van toepassing is. Elke optie kan één keer, meer dan één keer of helemaal niet worden gekozen. Optie Stelling Verklaring Waar Waar EN de verklaring is een goede onderbouwing voor de stelling B Waar Waar MR de verklaring is GEEN onderbouwing voor de stelling C Waar Niet waar D Niet waar Waar E Niet waar Niet waar Stelling Verklaring 1 ls de kalenderoptie wordt gewijzigd, moet er een review van de Business case plaatsvinden en moet deze mogelijk worden gewijzigd. 2 De Business case is niet langer levensvatbaar als het kalenderpakket de eerste week van december niet klaar is voor het drukken. 3 Het feit dat het project tot doel heeft iets tegen de daling van het aantal orders te doen, zou moeten worden gedocumenteerd in het voorstel. 4 De verwachte verbetering in de motivatie van het personeel zou NIET als een benefit moeten worden opgenomen in de Business case. WNT De Business case bevat opties voor de oplevering van de gekozen oplossing. WNT De Business case is niet langer levensvatbaar als de Fasetoleranties gedurende het project worden overschreden. WNT De Business case op hoofdlijnen bevat de redenen waarom het project nodig is en maakt deel uit van het voorstel. WNT lleen die benefits die in financiële termen kunnen worden gemeten, zouden moeten worden gedefinieerd in de Business case. Stage Tolerances Brief outline Business Case / Brief PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 6 of 30 Document Owner - Chief Examiner

17 Vraag 2 Syllabus Thema Organisatie (Organization) Syllabus Vraag Deel Punten Thema Organisatie (Organization) 2 6 De onderstaande vragen bevatten beweringen die waar zijn over een persoon in de projectorganisatie. Slechts 2 beweringen verklaren waarom deze persoon, in de context van rollen en verantwoordelijkheden in een PRINCE2-organisatiestructuur, een geschikte kandidaat is voor die rol. Geef niet meer en niet minder antwoorden dan het aantal dat bij elke vraag wordt aangegeven. 1 Welke 2 beweringen verklaren waarom de Marketing Directeur geschikt zou zijn als Opdrachtgever voor dit project? Executive Zij werkt drie jaar bij het bedrijf. B Zij heeft voorheen een succesvol carrière gehad bij een reklamebureau. C D Zij kan de bedrijfsbehoefte van MNO vertegenwoordigen. Zij heeft de bevoegdheid om het marketingbudget, waar het project uit gefinancierd gaat worden, toe te kennen. E Zij heeft meer ervaring nodig om in de technische sector te kunnen werken. 2 Welke 2 beweringen verklaren waarom de lgemeen Directeur geschikt zou zijn als Opdrachtgever voor dit project? Executive Hij heeft het bedrijf 25 jaar geleden opgericht. B Hij kent zijn vak door en door. C Hij beperkt zijn bezoeken aan de technische afdeling. D Hij heeft de bevoegdheid om naar behoefte resources beschikbaar te stellen. E Hij heeft een totaal overzicht van de strategische eisen van het bedrijf. 3 Welke 2 beweringen verklaren waarom de Marketing Directeur geschikt zou zijn voor een rol als Seniorgebruiker voor dit project? Senior User Zij kan de marketingafdeling vertegenwoordigen. B Zij heeft voorheen een succesvol carrière gehad bij een reklamebureau. C De marketingafdeling gaat meewerken bij het realiseren van de benefits van dit project. D Het project zal worden gefinancierd uit het marketingbudget van het bedrijf. E Een aantal producten wordt gemaakt door de verkoopafdeling en de marketingafdeling. De vraag wordt vervolgd op de volgende pagina PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 7 of 30 Document Owner - Chief Examiner

18 Vervolg van de vraag 4 Welke 2 beweringen verklaren waarom de Directeur Verkoop geschikt zou zijn voor een rol als Seniorgebruiker voor dit project? Senior User Hij is vorig jaar met veel enthousiasme begonnen bij het bedrijf. B Hij wil in de toekomst overstappen naar de marketingafdeling en ziet dit als een mogelijkheid om nauw samen te werken met de Marketing Directeur. C Het uitbrengen van een bedrijfskalender heeft een impact op de verkoopafdeling. D Hij rapporteert rechtstreeks aan de Marketing Directeur. E Hij kan de belangen van de huidige en potentiële klanten vertegenwoordigen. 5 Welke 2 beweringen verklaren waarom de Directeur Inkoop geschikt zou zijn voor een rol als Seniorleverancier voor dit project? Senior Supplier Hij is verantwoordelijk voor het adviseren over de acceptatiemethoden die in de leverancierscontracten moeten worden opgenomen. B Hij zal de resources en materialen inkopen die vereist zijn voor de producten van het project. C Hij is technicus geweest en is op dat terrein werkzaam geweest voordat hij zijn huidige positie is gaan bekleden. D Hij kan de Business case van de externe leverancier beïnvloeden, en zorgen dat er waar voor het geld wordt geleverd. E Hij is niet geschikt voor de rol van Opdrachtgever of Seniorgebruiker. Executive / Senior User 6 Welke 2 beweringen verklaren waarom de Directeur Verkoop geschikt zou zijn voor een rol als borging vanuit gebruikersperspectief voor dit project? User ssurance Hij is vorig jaar met veel enthousiasme begonnen bij het bedrijf en heeft de ambitie om de omzet te vergroten. B Hij kan inschatten welke potentiële impact de kalender heeft op de verkoop. C Hij is in staat om te adviseren over de beste manier om de huidige en potentiële klanten als stakeholders bij het project te betrekken. D Hij wil in de toekomst overstappen naar de marketingafdeling en ziet dit als een mogelijkheid om nauw samen te werken met de Marketing Directeur. E Hij kan eventuele conflicterende eisen tussen de verkoopafdeling en de marketingafdeling oplossen. PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 8 of 30 Document Owner - Chief Examiner

19 Syllabus Vraag Deel Punten Thema Organisatie (Organization) 2 B 4 Maak gebruik van de aanvullende informatie voor deze vraag in het Scenarioboekje en beantwoord de volgende vraag. Regel 1 tot en met 4 in onderstaande tabel bestaat uit een stelling en een verklaring. Bepaal voor elke regel welke optie ( t/m E) van toepassing is. Elke optie kan één keer, meer dan één keer of helemaal niet worden gekozen. Optie Stelling Verklaring Waar Waar EN de verklaring is een goede onderbouwing voor de stelling B Waar Waar MR de verklaring is GEEN onderbouwing voor de stelling C Waar Niet waar D Niet waar Waar E Niet waar Niet waar Stelling Verklaring 1 De rol van Seniorgebruiker zou moeten worden gedeeld door Marketing Directeur en de Technisch Directeur. 2 Helder Licht en Portretten BV zijn allebei stakeholders van het Kalenderproject. 3 Een medewerker van het Centraal rchief zou NIET tegelijk een rol als support én als borging moeten uitvoeren voor dit project. 4 De Technisch Directeur zou moeten worden opgenomen in de Communicatiemanagementstrategie. WNT Degenen die de specialisten leveren voor de ontwikkelteams van het project, zouden de rol van Seniorgebruiker moeten vervullen. WNT Iedereen die invloed kan hebben op een project is een stakeholder van dat project. WNT Het is noodzakelijk om de verantwoordelijkheden voor support en borging gescheiden te houden. WNT De Communicatiemanagementstrategie beschrijft de communicatiemiddelen die gebruikt gaan worden. Senior User Senior User Support / ssurance Support / ssurance Communication Management Strategy Communication Management Strategy PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 9 of 30 Document Owner - Chief Examiner

20 Vraag 3 Syllabus Thema Kwaliteit (Quality) Syllabus Vraag Deel Punten Thema Kwaliteit (Quality) 3 3 In kolom 1 staat een lijst met doelstellingen. Kies bij elke doelstelling in kolom 1 de kwaliteitsactiviteit uit kolom 2 die daar betrekking op heeft. Iedere optie uit kolom 2 kan één keer, meer dan één keer of helemaal niet worden gekozen. Kolom 1 Kolom 2 1 Begrijpen wat de Kwaliteitsverwachtingen van de klant zijn. Kwaliteitsborging Quality ssurance Customer's Quality Expectations 2 Goedkeuring van de Producten van het project. 3 Bevestiging dat wordt aangesloten op het beleid van het management en de standaarden van het bedrijf. B Kwaliteitsbeheersing C Kwaliteitsplanning Quality Control Quality Planning PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 10 of 30 Document Owner - Chief Examiner

21 Syllabus Vraag Deel Punten Thema Kwaliteit (Quality) 3 B 4 Voor de envelop is een adresetiket nodig. Het ontwerp van het etiket wordt geselecteerd uit de inzendingen van een interne prijsvraag voor het ontwerpen van een etiket. Het winnende ontwerp van het etiket wordt opgenomen in het printklare kalenderpakket dat aan de drukkerij wordt overgedragen. Het etiket moet half zo groot zijn als de geselecteerde envelop (+5% /- 5%), en gebruik maken van een aantrekkelijk, groot lettertype voor naam en adres van de klant. Het nieuwe bedrijfslogo moet worden verwerkt in het ontwerp van het etiket. De Stuurgroep zal worden gevraagd om alle inzendingen te beoordelen en het winnende ontwerp te kiezen. Board / Product Description / Product Description / Product Description De informatie in kolom 1 kan opgenomen worden in de Productbeschrijving voor het ontwerp van het etiket. Kolom 2 is een lijst met de kwaliteitsparagrafen van een Productbeschrijving, uitgezonderd de Kwaliteitsmethode (Quality method). Bepaal voor elk item in kolom 1 of het moet worden opgenomen in één van de gegeven paragrafen van de Productbeschrijving en kies het juiste antwoord uit kolom 2. Iedere optie uit kolom 2 kan één keer, meer dan één keer of helemaal niet worden gekozen. Kolom 1 Kolom 2 1 De helft van de afmeting van de geselecteerde envelop. NIET opgenomen B Kwaliteitscriteria (Quality criteria) 2 3 Drukkerij. Stuurgroep. C Kwaliteitstolerantie (Quality tolerance) D Vereiste kwaliteitsvaardigheden (Quality skills required) Board 4 +5% / -5% van de vereiste afmeting van het etiket. E Kwaliteitsverantwoordelijkheden (Quality responsibilities) PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 11 of 30 Document Owner - Chief Examiner

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud Inhoud 1. Thema: Plannen 1. Thema: Plannen 1 1.1 Niveaus van Plannen 2 1.1.1 Project Plan (Projectplan) 2 1.1.2 Stage Plan (Faseplan) 2 1.1.3 Exception Plan (Afwijkingsplan) 2 1.2 Product Based Planning

Nadere informatie

PRINCE2 PRACTITIONER-EXAMEN / RICHTLIJNEN VOOR DE KANDIDAAT

PRINCE2 PRACTITIONER-EXAMEN / RICHTLIJNEN VOOR DE KANDIDAAT PRINCE2 PRACTITIONER-EXAMEN / RICHTLIJNEN VOOR DE KANDIDAAT 1 INLEIDING 1.1 Het doel van het examen is de deelnemer in staat te stellen aan te tonen dat hij de PRINCE2 principes, processen, thema s en

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Project Board De Project Board legt verantwoording af aan het bedrijfs- of programmamanagement over het succes van het project, en heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen Hoofdstuk 9 Plannen 9.1 Doel Het doel van het thema Plannen is om de uitvoering, communicatie en beheersing van het realiseren van een specifiek doel of verzameling van doelen te faciliteren door het definiëren

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar

Nadere informatie

2Modelexamen 2. Modelexamen 2

2Modelexamen 2. Modelexamen 2 2Modelexamen 2 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

E.1. Opstarten van een Project (OP)

E.1. Opstarten van een Project (OP) [ppendix E: Health heck - Prince2, editie 2009] E.1. Opstarten van een Project (OP) 1 Zijn de management team rollen toegewezen voor de: D E F G H Executive? Projectmanager? Senior User(s)? Senior Supplier(s)?

Nadere informatie

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Interactieve Discussieavond Testen en PRINCE2 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Agenda Korte introductie PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG) Intro Hot Issues PRINCE2 (Rob

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Project Management: Introductie tot Prince2

Project Management: Introductie tot Prince2 Bijeenkomst Detaco professionals Project Management: Introductie tot Prince2 Stefan van Duren 22 september 2011 Het Turfschip Etten-Leur Gebaseerd op het boek Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie

Nadere informatie

Secretaris op maat! PRINCE2

Secretaris op maat! PRINCE2 PRINCE2 PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment) levert een managementomgeving en structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten.

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management

Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management PRINCE2 Symposium: Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management Rik Marselis Senior Test Adviseur Testen: een vak apart Testen wordt meer en meer herkend als een aparte discipline

Nadere informatie

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice 1. Wat komt NIET voor in de PRINCE2 definities van een project? A. moet producten opleveren B. hanteert gespecificeerde technieken C. is een management

Nadere informatie

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens De kleine Prince 2 Gids voor projectmanagement Zesde herziene druk Mark van Onna Ans Koning Review: Arthur Coppens Inhoud 1 Inleiding 12 1.1 Introductie 12 1.2 Voor wie is De kleine Prince 2? 13 1.3 Het

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

Bram de Vuyst, Ron Seegers

Bram de Vuyst, Ron Seegers PRINCE User Group Nederland PRINCE2 2009 PiP sessie Bram de Vuyst, Ron Seegers Bram.deVuyst@getronics.com, Ron@projectmeester.nl Zoetermeer, 28 oktober 2009 1 Nieuwe manual, boek en pocket guide 2 Nieuw

Nadere informatie

P componenten en technieken

P componenten en technieken 1 rojectmatig P werken 1. Ja, want het resultaat, het is tijdelijk, multidisciplinair en nieuw. 2. Een routinematige aanpak is meer geschikt als de bestemming ieder jaar hetzelfde is. 3. Ja, maar dan wordt

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland Topprestaties vragen geen dikke PRINCE2 documenten PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Op zoek

Nadere informatie

Het Foundation examen

Het Foundation examen Het Foundation examen Proefexamen 2 - Nederlandse termen in de kantlijn Oktober 2012 Multiple Choice Examenduur: 1 uur Instructies 1. Getracht moet worden om alle 75 vragen te beantwoorden. 2. Het Vragenboekje

Nadere informatie

332 Bijlage F: Vertaallijst F.4.2 Thema s Thema's Organisatie Kwaliteit nen Risico Wijziging Themes Organization Quality s Risk Change F.4.3 Processen

332 Bijlage F: Vertaallijst F.4.2 Thema s Thema's Organisatie Kwaliteit nen Risico Wijziging Themes Organization Quality s Risk Change F.4.3 Processen Bijlage F: Vertaallijst F.1 DE ROLLEN Roles Change Authority Executive Project Assurance Project Board Project Manager Project Support Senior Supplier Senior User Team Manager F.2. DE PROCESSEN Processes

Nadere informatie

Projectmanagement update

Projectmanagement update Projectmanagement update Alfred Krol Triple Plus BV Even voorstellen PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. The Swirl logo is

Nadere informatie

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Het doel van deze pocket guide 1 1.2 Wat is een project? 1 1.3 Waarom zijn projecten belangrijk? 2 1.4 Wat maakt een project anders dan reguliere activiteiten? 2 1.5 Wat is projectmanagement?

Nadere informatie

Is grip op de beheersing en besturing van tijd, geld en scope een utopie? Eric Zonneveld, Project Controller 28 september 2012

Is grip op de beheersing en besturing van tijd, geld en scope een utopie? Eric Zonneveld, Project Controller 28 september 2012 Is grip op de beheersing en besturing van tijd, geld en scope een utopie? Eric Zonneveld, Project Controller 28 september 2012 Eric Zonneveld 1993-2003 - Project Engineer - Project Manager 2004-2008 -

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Practitioner Online

Brochure PRINCE2 Practitioner Online Brochure PRINCE2 Practitioner Online Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Thema-avond. Testen en PRINCE2. 20 oktober Introductie en Hot Issues PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG en Rob Baarda, Sogeti)

Thema-avond. Testen en PRINCE2. 20 oktober Introductie en Hot Issues PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG en Rob Baarda, Sogeti) Thema-avond Testen en PRINCE2 20 oktober 2004 20-10-2004 TestNet thema-avond Testen en Prince2 1 Agenda Introductie en Hot Issues PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG en Rob Baarda, Sogeti) Testen en PRINCE2,

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Practitioner

Brochure PRINCE2 Practitioner Brochure PRINCE2 Practitioner Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. PRINCE2 2010 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 PRINCE2... 4 2.1 KENMERKEN PRINCE2...

Nadere informatie

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit service management PRINCE2 release 2009 Een eerste verkenning In 2009 komt een nieuwe versie van PRINCE2 op de markt. De huidige versie is dan circa vier jaar oud. Een samenvatting van de principes, thema

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden

PRINCE2 in duizend woorden PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd White paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes 3 4

Nadere informatie

Sturen of Avonturen. Nieuwegein 30 November 2010

Sturen of Avonturen. Nieuwegein 30 November 2010 Sturen of Avonturen Nieuwegein 30 November 2010 1 Agenda Inleiding Projectbesturing Workshop Sturen of Avonturen BREAK Conclusies Workshop De workshop in de praktijk Afronding BORREL 2 Productvernieuwing

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Beste Arjan Jonker, KWD Resultaatmanagement 2

Beste Arjan Jonker, KWD Resultaatmanagement 2 Kunnen Willen Durven Resultaat KWD PID-Checker KWD Projectmanagement app Arjan Jonker KWD Management Diensten BV h.o.d.n. KWD Resultaatmanagement Weverstede 15 Postbus 761 3430 AT Nieuwegein T 030-6004779

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Practitioner Online

Brochure PRINCE2 Practitioner Online Brochure PRINCE2 Practitioner Online Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Foundation Online

Brochure PRINCE2 Foundation Online Brochure PRINCE2 Foundation Online Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

Projectsabotage. Het verschijnsel dat projecten bewust worden ondermijnd. Deel 1 Ngi 20 4 2011

Projectsabotage. Het verschijnsel dat projecten bewust worden ondermijnd. Deel 1 Ngi 20 4 2011 Projectsabotage Het verschijnsel dat projecten bewust worden ondermijnd Deel 1 Ngi 20 4 2011 Introductie Dion Kotteman Meer dan 25 jaar projectervaring bij overheid en financiële instellingen; Boek geschreven,

Nadere informatie

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID Geert Wissink. 11 oktober 2012, BPUG Seminar 1 2 AGENDA 1. ACHTERGROND 2. ORGANISATIE 3. PROJECTEN & PROGRAMMA S 4. TAILORING PRINCE 2 5. LESSONS LEARNED & ISSUES

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Hoe wendbaar zijn we?

Hoe wendbaar zijn we? Hoe wendbaar zijn we? WENDBAAR heeft te maken met LENIGHEID LENIGHEID is de basis van VERANDERVERMOGEN EN TOCH KAN VERANDEREN BEST LASTIG ZIJN: http://www.youtube.com/watch?v=wochu0sr_eu 1 VERANDEREN BEGINT

Nadere informatie

BPUG-bijeenkomst 3 juli 2013 PRINCE2 en IPMA bij leveranciersorganisaties

BPUG-bijeenkomst 3 juli 2013 PRINCE2 en IPMA bij leveranciersorganisaties BPUG-bijeenkomst 3 juli 2013 PRINCE2 en IPMA bij leveranciersorganisaties Michel Rutgers IPMA B gecertificeerd projectmanager michelrutgers@practicalapproach.nl 1 Programma 1. Introductie 2. Profiel Practical

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Foundation

Brochure PRINCE2 Foundation Brochure PRINCE2 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Casus Verhuizing van een scheepswerf

Casus Verhuizing van een scheepswerf Casus Verhuizing van een scheepswerf Deze casus is onderdeel van de Prince2 Foundationtraining Versiebeheer Versie Auteur Opmerkingen Datum 010 RM Finale Review door de Assessor 24-03-05 V EERK A DE 5A

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Projectmanagers zijn net mensen

Projectmanagers zijn net mensen Projectmanagers zijn net mensen De noodzaak van objectief project performance management Joost Claerhoudt Enkele menselijke eigenschappen De mens is van nature een optimist Mensen pikken positief nieuws

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden. Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 in duizend woorden. Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes

Nadere informatie

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User RUM Risk assessed User requirements Management - SPIder session Project driven by requirements 25th april Copyright 2006 ps_testware - Gijs Kuiper Risk assessed User requirement Management Personalia Gijs

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 1 Hoe wendbaar zijn we? 2 WENDBAARHEID vereist LENIGHEID 3 VERANDERING vereist DURF! 4 VERANDERING kan namelijk nog best lastig zijn: http://www.youtube.com/watch?v=wochu0sr_eu

Nadere informatie

Management van baten Evolutie in denken

Management van baten Evolutie in denken Management van baten Evolutie in denken IPMA interessegroep procesmanagement Versie 0.1 jd0912 Management van baten Setting the direction high Relative market share low low Growth potential high Strategic

Nadere informatie

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord.

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> <Ambitie en validiteit> <datum> <naam> <nummer> <naam> <naam> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord. BUSINESS CASE < naam substitutie van zorg> Doel Uitgave Auteur Zorgaanbieder Contactpersoon De Friesland Versie Paraaf akkoord Paraaf akkoord

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Foundation

Brochure PRINCE2 Foundation Brochure PRINCE2 Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 PRINCE2, MSP, MoP, M_o_R, MoV and P30 PRINCE2, MSP, MoP, M_o_R, MoV and P30 2 Wat is een pop-up shop? Een tijdelijk winkel die opeens ergens verschijnt,

Nadere informatie

3Processen, componenten en technieken

3Processen, componenten en technieken 1Projectmatig werken De familie Prins gaat projectmatig werken In het boek: Prince2 Compact staan de belevenissen van de familie Prins centraal. De familie Prins is een modaal gezin, met pa en ma Prins

Nadere informatie

Product-based Planning Gewoon Doen! Transformatie van PINO naar simpel, toepasbaar PRINCE2

Product-based Planning Gewoon Doen! Transformatie van PINO naar simpel, toepasbaar PRINCE2 Product-based Planning Gewoon Doen! Transformatie van PINO naar simpel, toepasbaar PRINCE2 1 Hunebed.mp4 2 PRINCE2 landt niet goed : Ownership Verprincen eigen methode Business Case Omvangrijke methode

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

9642 LL VEENDAM www.pmscan.nl

9642 LL VEENDAM www.pmscan.nl Agenda Overview van wijzigingen t.o.v. de 2005 editie Even voorstellen Achtergronden van de update Update in 5 minuten Inhoudelijke update per Principe, Thema en Proces Impact op certificering Beschikbaarheid

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V.

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V. PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

Oefenopgaven contextuele competenties deel 2, level C en D

Oefenopgaven contextuele competenties deel 2, level C en D Oefenopgaven contextuele competenties deel 2, level en e antwoorden van onderstaande oefenopgaven zijn op de laatste bladzijde van dit document te vinden. ito ertification V rnhem OPG Oefenopg context

Nadere informatie

NIMA/SMA B EXAMEN SALES ACCOUNTMANAGEMENT 28 JANUARI 2014 ONDERDEEL B1.2

NIMA/SMA B EXAMEN SALES ACCOUNTMANAGEMENT 28 JANUARI 2014 ONDERDEEL B1.2 EXAMENOPGAVEN DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Tijd: 14.00 15.30 uur (1 uur en 30 minuten) Aantal vragen bij dit onderdeel: 4 (vraag 9 t/m 12, 9 deelvragen) Aantal pagina's: 4 Controleer zorgvuldig of alle pagina's

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP

Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP Enige jaren geleden was in SAP de keuze simpel, als je projecten wilt managen gebruik je het projectsysteem. Daarna kwam cprojects, nu bekend als Portfolio

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland De autoriteit voor het toepassen van PRINCE2 in Nederland PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Profielen

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren Auteur(s) Datum Versie Frédéric van der Vaeren 11/03/2013 2.0 Eigenaar Doelpubliek Bert van Hemelen Gebruikers checklist overdracht project/change naar beheer Handleiding : Handleiding voor de checklist

Nadere informatie

PRINCE2 COMPACT METHODE VOOR PROJECTMANAGEMENT. Ir. A.G. van den Akker

PRINCE2 COMPACT METHODE VOOR PROJECTMANAGEMENT. Ir. A.G. van den Akker PRINCE2 COMPACT METHODE VOOR PROJECTMANAGEMENT Ir. A.G. van den Akker Copyright 2010 Ad van den Akker Eerste druk: juni 2010 Conform Manual 2009 PRINCE2 Compact is geaccrediteerd als trainingsmateriaal

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit4You Opdrachtgever: Dirk-Jan de Graaff Bestandsnaam: ITOPIA_PID_TEAM6_1.0.docx Project: Outfit4You Versie: 1.0 Auteur: Team 6 Datum: 27-11-2012 ITOPIA PID Team

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

PRINCE2 Basics Inleiding in PRINCE2

PRINCE2 Basics Inleiding in PRINCE2 PRINCE2 Basics Inleiding in PRINCE2 PRINCE2 is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited Over PRINCE2 PRINCE2 is op het ogenblik de defacto standaard voor projectmanagement in veel branches in Nederland

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Achtergronden Opdrachtgever: Opdrachtnemer: De organisatie: Aanleiding tot het project: Stakeholders: Inhoud van het Plan van Aanpak

Achtergronden Opdrachtgever: Opdrachtnemer: De organisatie: Aanleiding tot het project: Stakeholders: Inhoud van het Plan van Aanpak Inhoud Achtergronden... 2 Projectresultaat... 3 Projectactiviteit... 4 Projectgrenzen... 5 Tussenresultaat... 6 Milestones:... 6 Kwaliteiten... 7 Projectorganisatie... 8 Archivering... 8 Planning... 9

Nadere informatie

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Appr For information and printed versions please see

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Appr For information and printed versions please see PRINCE2 Editie 2017 Foundation Courseware - Nederlands Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Appr Colofon Titel: Auteurs: Uitgever: PRINCE2 Editie 2017 Foundation Courseware - Nederlands

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Wat maakt een project en/of programma succesvol?

Wat maakt een project en/of programma succesvol? Wat maakt een project en/of programma succesvol? Bijeenkomst 4 april 2011 Drs. Sylvie Rath Voor informatie verwijs ik graag naar de website van WagenaarHoes, mijn laatste werkgever (www.wagenaarhoes.nl)

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie