Het Practitioner Examen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Practitioner Examen"

Transcriptie

1 Het Practitioner Examen FX02 Scenarioboekje Dit is een 2,5 uur durend examen. Dit boekje bevat het scenario dat als basis dient voor het examen. lle vragen staan in het Vragenboekje. In dit Scenarioboekje is voor een aantal vragen aanvullende informatie opgenomen. Waar gebruik moet worden gemaakt van extra informatie is dat duidelijk aangegeven bij de vraag waarop die informatie betrekking heeft. lle informatie die bij een vraag wordt gegeven, is uitsluitend van toepassing op de betreffende vraag. Voor elk van de acht vragen kunnen 10 punten worden behaald; de maximale score voor dit examen is dus 80 punten. Om te slagen is een minimale score van 55% (44 punten) vereist. Bij iedere vraag is duidelijk aangegeven op welk onderwerp uit de syllabus de vraag betrekking heeft. Bij het examen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van het PRINCE2-manual, dus behalve het Vragenboekje, het Scenarioboekje, het ntwoordenboekje en het PRINCE2-manual mag geen ander materiaal / naslagwerk worden gebruikt. Kandidaatnummer:... PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 1 of 10 Document Owner - Chief Examiner

2 Blanco pagina PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 2 of 10 Document Owner - Chief Examiner

3 scenario Kalenderproject (NB: De bedrijven en personen in dit scenario zijn gefingeerd) Productiebedrijf MNO heeft te kampen met een daling van het aantal orders, deels als gevolg van de toegenomen marketingactiviteiten van de concurrenten. Om iets aan deze situatie te doen, heeft het bedrijf besloten om voor het komende jaar een promotionele kalender te maken voor alle huidige en potentiële klanten. Het eindproduct voor dit project zal een drukklaar kalenderpakket zijn. Het ontwerp voor de kalender is eerder gebruikt. Het ontwerp wordt niet gewijzigd en moet het imago van het bedrijf uitstralen, zoals beschreven in de bestaande standaard voor de huisstijl. In een ander project wordt momenteel een nieuw bedrijfslogo gemaakt, dat op iedere bladzijde van de promotionele kalender moet worden afgedrukt. Het printklaar kalenderpakket zal bestaan uit: Ontwerpen voor kalenderbladen voor elke maand - met daarop de juiste vermelding van de officiële feestdagen en het nieuwe bedrijfslogo Geselecteerde foto s - 12 professioneel gemaakte foto s, met afbeeldingen van verschillende personeelsleden Gekozen papier en gekozen envelop - voor het drukken en verzenden van de kalender Het gekozen ontwerp voor het etiket - als onderdeel van dit project wordt een prijsvraag voor het ontwerp georganiseerd Klantenlijst - namen en adressen van klanten aan wie de kalender verzonden zal worden. Het project is in de initiatiefase en zal daarna nog twee fasen kennen: Fase 2 omvat onder andere de volgende activiteiten: de klantenlijst maken op basis van de informatie van de afdelingen Boekhouding en Marketing naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens bevestigen ontwerpen van de kalenderbladen voor elke maand - dit wordt gedaan door het interne creatieve team een professionele fotograaf selecteren en inhuren ideeën voor foto-ontwerpen uit een eerder project verzamelen en een planning voor de fotosessies overeenkomen een raming maken van de productiekosten papier en envelop selecteren. Fase 3 omvat onder andere de volgende activiteiten: het maken en selecteren van de professionele foto s de prijsvraag uitvoeren en het kiezen van het ontwerp voor het etiket het printklaar kalenderpakket samenstellen. Het Scenario wordt vervolgd op de volgende pagina PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 3 of 10 Document Owner - Chief Examiner

4 vervolg In fase 2 wordt een raming van de productiekosten gemaakt, gebaseerd op de opties en kosten voor het papier, de envelop, het drukken en de verzending van de kalender. De daadwerkelijke productie en verzending van de kalenders liggen echter buiten de scope van dit project. De raming van de productiekosten zal worden beoordeeld door de Stuurgroep ( Board) om te bepalen of het project zal worden voortgezet. Het is nu 5 oktober. Het printklare kalenderpakket moet op 30 november worden aangeleverd bij de drukkerij om de kalender op tijd voor de kerst te kunnen drukken en verspreiden. De totale projectkosten, inclusief de kosten voor het projectmanagement, worden geschat op Er is een tijdtolerantie voor het project van + 1 week / -2 weken en een kostentolerantie voor het project van / Er is een wijzigingsbudget van 500 maar geen risicobudget. PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 4 of 10 Document Owner - Chief Examiner

5 Vraag 1: Thema Business case - anvullende informatie Gedurende de initiatiefase heeft de manager een bespreking gehad met de Marketing Directeur om meer te weten te komen over de eisen aan de promotionele kalender. Hij heeft de volgende aantekeningen gemaakt: Er is bij MNO sprake van een daling van het aantal orders, deels als gevolg van de toegenomen marketingactiviteiten van de concurrenten. 10% van de klanten heeft dit boekjaar geen nieuwe order geplaatst en de motivatie van het personeel is laag. Een aantal ervaren medewerkers heeft als gevolg daarvan ontslag genomen. Vanwege de afgenomen bedrijvigheid zijn de vacatures niet vervuld. ls het project slaagt, zal er een wervingscampagne vereist zijn om de bestaande vacatures te vervullen en het kan zijn dat er extra personeel nodig is. De operationele kosten zullen dan waarschijnlijk stijgen, omdat ervaren personeel duur en moeilijk te vinden is. In financiële termen: er werden in het laatste boekjaar in totaal orders geplaatst, elk met een gemiddelde winst van De marketingafdeling denkt dat het verzenden van een reclamekalender aan de huidige en potentiële klanten van het bedrijf het aantal orders ten minste 10% zal doen toenemen, met nog ten minste 10 extra opdrachten van de lijst met potentiële klanten binnen twaalf maanden na de verzenddatum. De Marketing Directeur zal het project financieren uit het marketingbudget van het bedrijf. Zij denkt dat het effect van een goed bedrijfsimago, wannneer goed uitgebeeld in de kalender, nog wel een tweede jaar zal blijven doorwerken. In de prognose die zij voor het tweede jaar heeft opgesteld verwacht zij eenzelfde toename van orders. Bovendien voorspelt zij dat de jaarlijkse enquête naar de medewerkerstevredenheid een aantoonbare verbetering van het moreel van het personeel zal laten zien. Er is een aantal alternatieven onderzocht, waaronder: 20% korting voor alle vaste klanten - niet rendabel en zal slechts van zeer korte duur zijn een reclamekalender als een gratis kerstgeschenk - zou gericht zijn op huidige en potentiële klanten, en de benefits zouden twee jaar blijven bestaan reclame op de televisie en in kranten - zou te duur zijn een website bouwen - zou niet geschikt zijn voor alle klanten De kalender wordt als de beste optie gezien, zolang de concurrenten van het bedrijf hun marketingactiviteiten niet vergroten. Omdat de marketingafdeling een glossy, kwalitatief hoogwaardig product wil, moet het projectmanagementteam zich bewust zijn van de kosten die dit met zich meebrengt. PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 5 of 10 Document Owner - Chief Examiner

6 Vraag 2: Thema Organisatie (Organization) - anvullende informatie lgemeen Directeur: Hij heeft het bedrijf 25 jaar geleden opgericht en hij kent zijn vak door en door. ls gevolg van een verwonding aan zijn been twee jaar geleden, heeft hij zijn bezoeken aan de technische afdeling moeten beperken. ls lgemeen Directeur heeft hij een totaal overzicht van de strategische eisen van het bedrijf en de bevoegdheid om naar behoefte resources beschikbaar te stellen. Marketing Directeur: Zij werkt drie jaar bij het bedrijf, na een succesvolle carrière bij een reklamebureau. Zij kan de belangen van het bedrijf vertegenwoordigen, met name omdat dit een marketingproject is. Ze heeft de bevoegdheid om het jaarlijkse bedrijfsbudget voor marketing, waaruit het project gefinancierd zal worden, naar eigen inzicht toe te kennen. Zij zal verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de verwachte benefits van de kalender, met name de verbetering van het bedrijfsimago. Technisch Directeur: Hij is verantwoordelijk geweest voor vele technische innovaties in het bedrijf en hij is nog steeds zo enthousiast en energiek als de dag waarop hij is begonnen. Hoewel hij geen deel gaat uitmaken van het projectteam, zal zijn personeel model staan voor de foto's in de kalender. Centraal rchief: Dit team van vijf medewerkers zorgt voor de opslag van alle bedrijfsgegevens en het documentbeheer. Zij onderhouden nu alle projectdossiers. Helder Licht: Dit is de lokale firma voor kantoorbenodigdheden. Deze firma levert alle kantoorbenodigdheden en -apparatuur die het bedrijf nodig heeft en levert ook het papier en de enveloppen voor dit project. Portretten BV: Dit is een professionele fotostudio met een aantal uitstekende fotografen en een goede naam voor wat betreft succesvol uitgevoerde opdrachten. Dit bedrijf is geselecteerd om de foto's voor de kalender te maken. Er moet nog worden besloten welke fotograaf zal worden ingezet. PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 6 of 10 Document Owner - Chief Examiner

7 Vraag 3: Thema Kwaliteit (Quality) - anvullende informatie Uittreksel uit de productbeschrijving ( Product Description) (met fouten) Samenstelling (Composition) Herkomst (Derivation) Vereiste ontwikkelvaardigheden (Development skills required) Kwaliteitsverwachtingen van de klant (Customer's quality expectations) cceptatiecriteria (cceptance criteria) 1. Ontwerp voor elke maand 2. Glanzend 100 grams papier 3. Full colour 4. Geselecteerde enveloppe 5. Gekozen ontwerp voor het etiket 6. Klantenlijst 7. Geselecteerde foto s 8. Planning fotosessies 9. Ontwerp nieuwe bedrijfslogo 10. Eerdere kalenderontwerpen 11. Intern ontwerpteam 12. Raming productiekosten 13. Fotograaf 14. Interne creatief team 15. Drukkerij 16. Professionele foto s 17. Er moeten 10% extra kalenders worden gedrukt voor latere aanvullingen op de klantenlijst 18. De van toepassing bedrijfsstandaarden moeten worden nageleefd 19. De kalender moet het bedrijfsimago uitstralen zoals beschreven in de bedrijfsstandaard voor de huisstijl 20. De kalender zal het aantal orders binnen 12 maanden met ten minste 10% doen toenemen, met nog ten minste 10 extra orders van de lijst met potentiële klanten 21. Uiterlijk: iedere foto moet zo aantrekkelijk en grappig zijn dat de klant hem wil ophangen 22. Uiterlijk: nieuwe bedrijfslogo bevordert sterk imago 23. Veiligheid: voldoet aan Wet Bescherming Persoonsgegevens 24. Zorgvuldigheid: feestdagen komen overeen met de lijst die de afdeling Marketing heeft geleverd PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 7 of 10 Document Owner - Chief Examiner

8 Vraag 5: Thema Risico (Risk) - anvullende informatie Een fotograaf van Portretten BV, een professionele fotostudio, heeft de rol van Teammanager (Team Manager) op zich genomen. Vooraf heeft hij enige tijd besteed om zich te verdiepen in de eisen van het project. Er is een contract voor zijn te leveren diensten opgesteld, dat wordt bewaakt door de Inkoopmanager, en er is een Werkpakket (Work Package) overeengekomen. Het contract specificeert dat de fotograaf een afspraak moet maken met de Technisch Directeur om een planning op te stellen voor de fotosessies. Het uitgangspunt voor de planning is dat het werk van het technische personeel zo min mogelijk wordt verstoord. Deze vergadering had een week geleden plaats moeten vinden. De fotosessies zijn over twee dagen gepland. De Technisch Directeur was op de hoogte gesteld van deze eis. Toen de manager ( Manager) er echter naar vroeg rapporteerde hij dat hij nog niets gehoord van de fotograaf. De manager heeft geprobeerd om de fotograaf te bellen, maar deze heeft nog niet gereageerd. De manager meent dat het risico bestaat dat Portretten BV de agenda te vol boekt en voorrang geeft aan werk voor andere klanten. ls Portretten BV niet op tijd levert, loopt het project vertraging op en dat zal een negatieve impact hebben op de verwachte benefits. Het contract moet worden gereviewed en Portretten BV moet eraan herinnerd worden dat zij ermee hebben ingestemd. PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 8 of 10 Document Owner - Chief Examiner

9 Vraag 6: Thema Plannen (Plans) - anvullende informatie Productoverzicht Er wordt een klantenlijst samengesteld. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van bestaande informatie van de afdelingen Boekhouding en Marketing over respectievelijk de huidige klanten en de potentiële klanten. Op basis van het tarief voor de verzendkosten, dat verkrijgbaar is bij het Postkantoor, wordt een raming van de productiekosten gemaakt om de lgemeen Directeur en de Marketing Directeur in staat te stellen te besluiten of het project doorgaat. ls zij besluiten om door te gaan, zullen zij hun goedkeuring geven voor het lanceren van de interne prijsvraag voor het ontwerpen van het etiket. Er zal een wedstrijdreglement worden opgesteld en het personeel zal daarvan op de hoogte worden gebracht. Het etiketontwerp wordt dan gekozen uit de binnengekomen inzendingen. De foto's voor de kalender moeten gebaseerd zijn op bestaande ideeën voor foto-ontwerpen, die verkrijgbaar zijn bij de afdeling Marketing. Ontwerpen van de kalenderbladen voor elke maand zullen worden gemaakt om de vereiste lay-out van iedere bladzijde weer te geven. De aanvullende informatie wordt vervolgd op de volgende pagina PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 9 of 10 Document Owner - Chief Examiner

10 vervolg Uittreksel uit het Faseplan (Stage Plan) voor fase 3. (lle invoerregels zijn beweringen die waar zijn, maar ze staan wellicht niet in de juiste paragraaf of in het juiste document). Planbeschrijving(Plan description) 1. Fase 3 is de laatste fase (stage) van het project. In deze fase worden de foto's, de inzendingen voor de etiketontwerpwedstrijd, het winnende etiketontwerp en het printklare kalenderpakket opgeleverd Randvoorwaarden plan (Plan pre-requisites) 2. Toename van orders en een verbeterd bedrijfsimago 3. De begroting voor de productiekosten moet acceptabel zijn voor de Stuurgroep ( Board) willen de fotosessies en de etiketwedstrijd doorgaan 4. De klantenlijst is accuraat en volledig Externe afhankelijkheden (External dependencies) 5. In een ander project is de huisstijl van het bedrijf gereviewd. Het bedrijfslogo, dat vereist is voor de prijsvraag voor het etiketontwerp, wordt vernieuwd. Het nieuwe bedrijfslogo wordt door het andere project over twee weken opgeleverd 6. De klantinformatie voor de klantenlijst komt uit de databases van de afdelingen Boekhouding en Marketing 7. Het etiketontwerp moet het nieuwe bedrijfslogo bevatten annamen bij de planning (Planning assumptions) 8. De prijsvraag voor het etiketontwerp levert een bruikbare inzending op 9. De planning die twee weken geleden voor de fotosessie is opgesteld geeft de beschikbaarheid van het technische personeel op de juiste wijze weer 10. Op iedere foto moet een ander lid van het technische team staan Bewaking en beheersing (Monitoring & control) 11. Het plan ( Plan) moet gedurende de fase op basis van de voortgang worden geactualiseerd 12. Elke twee weken wordt er een Hoofdpuntenrapport (Highlight Report) gemaakt 13. Het Faseplan (Stage Plan) wordt aan het einde van iedere dag gereviewd om de prognoses te vergelijken met de voortgang 14. Er worden, op verzoek van de manager ( Manager), Productstatusoverzichten (Product Status ccounts) gemaakt door support ( Support). Deze overzichten geven een samenvatting van de actuele en historische gegevens over alle projectproducten Budgetten (Budgets) 15. Kosten voor het specialistisch werk 16. Tijd 4 weken 17. Risico 0 PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 10 of 10 Document Owner - Chief Examiner

11 Het Practitioner Examen FX02 Vragenboekje Kandidaatnummer:... PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 1 of 30 Document Owner - Chief Examiner

12 Blanco pagina PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 2 of 30 Document Owner - Chief Examiner

13 Door vragen afgedekte onderwerpen in de syllabus : Vraag 1 - Thema Business case Vraag 2 - Thema Organisatie (Organization) Vraag 3 - Thema Kwaliteit (Quality) Vraag 4 - Opstarten v.e. (OP, SU) + Initiëren v.e. (IP) Vraag 5 - Thema Risico (Risk) Vraag 6 - Thema Plannen (Plans) Vraag 7 - Thema Voortgang (Progress) Vraag 8 - Managen v.e. Faseovergang (MF, SB) + Sturen/fsluiten v.e. (DP, CP) PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 3 of 30 Document Owner - Chief Examiner

14 Vraag 1 Syllabus Thema Business case Syllabus Vraag Deel Punten Thema Business case 1 6 Maak gebruik van de aanvullende informatie voor deze vraag in het Scenarioboekje en beantwoord de volgende vragen. In iedere vraag staat een lijst met beweringen die waar zijn over het Kalenderproject, maar slechts 2 beweringen horen thuis in de genoemde paragraaf van de Business case. Geef niet meer en niet minder antwoorden dan het aantal dat bij elke vraag wordt aangegeven. 1 Welke 2 beweringen zouden moeten worden vastgelegd in de paragraaf Redenen (Reasons)? De Marketingafdeling denkt dat door het verzenden van een promotionele kalender aan de huidige en potentiële klanten het aantal orders met ten minste 10% zal toenemen. B 10 % van de klanten heeft dit boekjaar geen nieuwe order geplaatst. C Er worden orders verwacht, met een gemiddelde winst van D E De marketingafdeling denkt dat het effect van een goed bedrijfsimago, uitgebeeld in een succesvolle kalender, nog wel een tweede jaar zal blijven doorwerken. MNO heeft te maken met een daling van het aantal orders, deels als gevolg van de toegenomen marketingactiviteiten van de concurrenten. 2 Welke 2 beweringen zouden moeten worden vastgelegd in de paragraaf Overwogen alternatieven (Business Options)? Maak een promotionele kalender als een gratis kerstgeschenk voor de huidige en potentiële klanten. B Gebruik een professionele fotograaf om de foto's voor de kalender te maken. C Neem de foto's voor de kalender in het bedrijf. D Besteed het maken van de kalender uit aan een professioneel marketingbureau. E Doe niets. De vraag wordt vervolgd op de volgende pagina PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 4 of 30 Document Owner - Chief Examiner

15 Vervolg van de vraag 3 Welke 2 beweringen zouden moeten worden vastgelegd in de paragraaf Verwachte benefits (Expected benefits)? B C D E Het aantal orders zal binnen twaalf maanden ten minste 10% toenemen, met nog ten minste 10 extra orders van de lijst met potentiële klanten. De kalender zal lijken op de kalenders die in voorgaande jaren zijn verstuurd. De marketingafdeling denkt dat het effect van een goed bedrijfsimago, uitgebeeld in een succesvolle kalender, nog wel een tweede jaar zal blijven doorwerken en zal zorgen voor dezelfde toename in orders. De kalender zal foto's bevatten waarop zowel medewerkers als producten van het bedrijf zijn afgebeeld. De marketingafdeling wil een glossy, kwalitatief hoogwaardig product, omdat zij menen dat dit aantrekkelijker is voor klanten. 4 Welke 2 beweringen zouden moeten worden vastgelegd in de paragraaf Verwachte dis-benefits (Expected dis-benefits)? Een glossy, kwalitatief hoogwaardig product brengt extra kosten met zich mee. B C D E Medewerkers van het technische team die niet worden geselecteerd voor de foto's zullen gedemotiveerd raken. De kalender heeft misschien niet tot gevolg dat het aantal orders zoals verwacht met 10% toeneemt. Omdat het Kalenderproject een hoge prioriteit heeft voor MNO, loopt de oplevering van andere projecten in de marketingafdeling vertraging op. De kalender heeft misschien niet tot gevolg dat er binnen 12 maanden 10 extra orders worden geplaatst door klanten die op de lijst met toekomstige klanten staan vermeld. 5 Welke 2 beweringen zouden moeten worden vastgelegd in de paragraaf Doorlooptijd (Timescale)? Benefits gaan verloren als het project niet op tijd wordt afgerond. B De komende 12 maanden zal een wervingscampagne nodig zijn om de bestaande vacatures te vervullen. C Een extra 10% toename van het aantal orders in het tweede jaar. D Het printklare kalenderpakket moet in de eerste week van december worden opgeleverd. E De drukker wil 2 weken voordat het kalenderpakket wordt geleverd geïnformeerd worden over de levering. 6 Welke 2 beweringen zouden moeten worden vastgelegd in de paragraaf Kosten (Costs)? Het marketingbudget van MNO is dit jaar B C Voor zover nu bekend geen doorlopende kosten voor gebruik, beheer en onderhoud. 10 extra orders met een gemiddelde winst van levert een benefit op van in het eerste jaar. D De kosten voor het nieuwe logo zijn geraamd op E De totale projectkosten zijn geraamd op PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 5 of 30 Document Owner - Chief Examiner

16 Syllabus Vraag Deel Punten Thema Business case 1 B 4 Maak gebruik van de aanvullende informatie voor deze vraag in het Scenarioboekje Regel 1 tot en met 4 in onderstaande tabel bestaat uit een stelling en een verklaring. Bepaal voor elke regel welke optie ( t/m E) van toepassing is. Elke optie kan één keer, meer dan één keer of helemaal niet worden gekozen. Optie Stelling Verklaring Waar Waar EN de verklaring is een goede onderbouwing voor de stelling B Waar Waar MR de verklaring is GEEN onderbouwing voor de stelling C Waar Niet waar D Niet waar Waar E Niet waar Niet waar Stelling Verklaring 1 ls de kalenderoptie wordt gewijzigd, moet er een review van de Business case plaatsvinden en moet deze mogelijk worden gewijzigd. 2 De Business case is niet langer levensvatbaar als het kalenderpakket de eerste week van december niet klaar is voor het drukken. 3 Het feit dat het project tot doel heeft iets tegen de daling van het aantal orders te doen, zou moeten worden gedocumenteerd in het voorstel. 4 De verwachte verbetering in de motivatie van het personeel zou NIET als een benefit moeten worden opgenomen in de Business case. WNT De Business case bevat opties voor de oplevering van de gekozen oplossing. WNT De Business case is niet langer levensvatbaar als de Fasetoleranties gedurende het project worden overschreden. WNT De Business case op hoofdlijnen bevat de redenen waarom het project nodig is en maakt deel uit van het voorstel. WNT lleen die benefits die in financiële termen kunnen worden gemeten, zouden moeten worden gedefinieerd in de Business case. Stage Tolerances Brief outline Business Case / Brief PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 6 of 30 Document Owner - Chief Examiner

17 Vraag 2 Syllabus Thema Organisatie (Organization) Syllabus Vraag Deel Punten Thema Organisatie (Organization) 2 6 De onderstaande vragen bevatten beweringen die waar zijn over een persoon in de projectorganisatie. Slechts 2 beweringen verklaren waarom deze persoon, in de context van rollen en verantwoordelijkheden in een PRINCE2-organisatiestructuur, een geschikte kandidaat is voor die rol. Geef niet meer en niet minder antwoorden dan het aantal dat bij elke vraag wordt aangegeven. 1 Welke 2 beweringen verklaren waarom de Marketing Directeur geschikt zou zijn als Opdrachtgever voor dit project? Executive Zij werkt drie jaar bij het bedrijf. B Zij heeft voorheen een succesvol carrière gehad bij een reklamebureau. C D Zij kan de bedrijfsbehoefte van MNO vertegenwoordigen. Zij heeft de bevoegdheid om het marketingbudget, waar het project uit gefinancierd gaat worden, toe te kennen. E Zij heeft meer ervaring nodig om in de technische sector te kunnen werken. 2 Welke 2 beweringen verklaren waarom de lgemeen Directeur geschikt zou zijn als Opdrachtgever voor dit project? Executive Hij heeft het bedrijf 25 jaar geleden opgericht. B Hij kent zijn vak door en door. C Hij beperkt zijn bezoeken aan de technische afdeling. D Hij heeft de bevoegdheid om naar behoefte resources beschikbaar te stellen. E Hij heeft een totaal overzicht van de strategische eisen van het bedrijf. 3 Welke 2 beweringen verklaren waarom de Marketing Directeur geschikt zou zijn voor een rol als Seniorgebruiker voor dit project? Senior User Zij kan de marketingafdeling vertegenwoordigen. B Zij heeft voorheen een succesvol carrière gehad bij een reklamebureau. C De marketingafdeling gaat meewerken bij het realiseren van de benefits van dit project. D Het project zal worden gefinancierd uit het marketingbudget van het bedrijf. E Een aantal producten wordt gemaakt door de verkoopafdeling en de marketingafdeling. De vraag wordt vervolgd op de volgende pagina PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 7 of 30 Document Owner - Chief Examiner

18 Vervolg van de vraag 4 Welke 2 beweringen verklaren waarom de Directeur Verkoop geschikt zou zijn voor een rol als Seniorgebruiker voor dit project? Senior User Hij is vorig jaar met veel enthousiasme begonnen bij het bedrijf. B Hij wil in de toekomst overstappen naar de marketingafdeling en ziet dit als een mogelijkheid om nauw samen te werken met de Marketing Directeur. C Het uitbrengen van een bedrijfskalender heeft een impact op de verkoopafdeling. D Hij rapporteert rechtstreeks aan de Marketing Directeur. E Hij kan de belangen van de huidige en potentiële klanten vertegenwoordigen. 5 Welke 2 beweringen verklaren waarom de Directeur Inkoop geschikt zou zijn voor een rol als Seniorleverancier voor dit project? Senior Supplier Hij is verantwoordelijk voor het adviseren over de acceptatiemethoden die in de leverancierscontracten moeten worden opgenomen. B Hij zal de resources en materialen inkopen die vereist zijn voor de producten van het project. C Hij is technicus geweest en is op dat terrein werkzaam geweest voordat hij zijn huidige positie is gaan bekleden. D Hij kan de Business case van de externe leverancier beïnvloeden, en zorgen dat er waar voor het geld wordt geleverd. E Hij is niet geschikt voor de rol van Opdrachtgever of Seniorgebruiker. Executive / Senior User 6 Welke 2 beweringen verklaren waarom de Directeur Verkoop geschikt zou zijn voor een rol als borging vanuit gebruikersperspectief voor dit project? User ssurance Hij is vorig jaar met veel enthousiasme begonnen bij het bedrijf en heeft de ambitie om de omzet te vergroten. B Hij kan inschatten welke potentiële impact de kalender heeft op de verkoop. C Hij is in staat om te adviseren over de beste manier om de huidige en potentiële klanten als stakeholders bij het project te betrekken. D Hij wil in de toekomst overstappen naar de marketingafdeling en ziet dit als een mogelijkheid om nauw samen te werken met de Marketing Directeur. E Hij kan eventuele conflicterende eisen tussen de verkoopafdeling en de marketingafdeling oplossen. PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 8 of 30 Document Owner - Chief Examiner

19 Syllabus Vraag Deel Punten Thema Organisatie (Organization) 2 B 4 Maak gebruik van de aanvullende informatie voor deze vraag in het Scenarioboekje en beantwoord de volgende vraag. Regel 1 tot en met 4 in onderstaande tabel bestaat uit een stelling en een verklaring. Bepaal voor elke regel welke optie ( t/m E) van toepassing is. Elke optie kan één keer, meer dan één keer of helemaal niet worden gekozen. Optie Stelling Verklaring Waar Waar EN de verklaring is een goede onderbouwing voor de stelling B Waar Waar MR de verklaring is GEEN onderbouwing voor de stelling C Waar Niet waar D Niet waar Waar E Niet waar Niet waar Stelling Verklaring 1 De rol van Seniorgebruiker zou moeten worden gedeeld door Marketing Directeur en de Technisch Directeur. 2 Helder Licht en Portretten BV zijn allebei stakeholders van het Kalenderproject. 3 Een medewerker van het Centraal rchief zou NIET tegelijk een rol als support én als borging moeten uitvoeren voor dit project. 4 De Technisch Directeur zou moeten worden opgenomen in de Communicatiemanagementstrategie. WNT Degenen die de specialisten leveren voor de ontwikkelteams van het project, zouden de rol van Seniorgebruiker moeten vervullen. WNT Iedereen die invloed kan hebben op een project is een stakeholder van dat project. WNT Het is noodzakelijk om de verantwoordelijkheden voor support en borging gescheiden te houden. WNT De Communicatiemanagementstrategie beschrijft de communicatiemiddelen die gebruikt gaan worden. Senior User Senior User Support / ssurance Support / ssurance Communication Management Strategy Communication Management Strategy PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 9 of 30 Document Owner - Chief Examiner

20 Vraag 3 Syllabus Thema Kwaliteit (Quality) Syllabus Vraag Deel Punten Thema Kwaliteit (Quality) 3 3 In kolom 1 staat een lijst met doelstellingen. Kies bij elke doelstelling in kolom 1 de kwaliteitsactiviteit uit kolom 2 die daar betrekking op heeft. Iedere optie uit kolom 2 kan één keer, meer dan één keer of helemaal niet worden gekozen. Kolom 1 Kolom 2 1 Begrijpen wat de Kwaliteitsverwachtingen van de klant zijn. Kwaliteitsborging Quality ssurance Customer's Quality Expectations 2 Goedkeuring van de Producten van het project. 3 Bevestiging dat wordt aangesloten op het beleid van het management en de standaarden van het bedrijf. B Kwaliteitsbeheersing C Kwaliteitsplanning Quality Control Quality Planning PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 10 of 30 Document Owner - Chief Examiner

21 Syllabus Vraag Deel Punten Thema Kwaliteit (Quality) 3 B 4 Voor de envelop is een adresetiket nodig. Het ontwerp van het etiket wordt geselecteerd uit de inzendingen van een interne prijsvraag voor het ontwerpen van een etiket. Het winnende ontwerp van het etiket wordt opgenomen in het printklare kalenderpakket dat aan de drukkerij wordt overgedragen. Het etiket moet half zo groot zijn als de geselecteerde envelop (+5% /- 5%), en gebruik maken van een aantrekkelijk, groot lettertype voor naam en adres van de klant. Het nieuwe bedrijfslogo moet worden verwerkt in het ontwerp van het etiket. De Stuurgroep zal worden gevraagd om alle inzendingen te beoordelen en het winnende ontwerp te kiezen. Board / Product Description / Product Description / Product Description De informatie in kolom 1 kan opgenomen worden in de Productbeschrijving voor het ontwerp van het etiket. Kolom 2 is een lijst met de kwaliteitsparagrafen van een Productbeschrijving, uitgezonderd de Kwaliteitsmethode (Quality method). Bepaal voor elk item in kolom 1 of het moet worden opgenomen in één van de gegeven paragrafen van de Productbeschrijving en kies het juiste antwoord uit kolom 2. Iedere optie uit kolom 2 kan één keer, meer dan één keer of helemaal niet worden gekozen. Kolom 1 Kolom 2 1 De helft van de afmeting van de geselecteerde envelop. NIET opgenomen B Kwaliteitscriteria (Quality criteria) 2 3 Drukkerij. Stuurgroep. C Kwaliteitstolerantie (Quality tolerance) D Vereiste kwaliteitsvaardigheden (Quality skills required) Board 4 +5% / -5% van de vereiste afmeting van het etiket. E Kwaliteitsverantwoordelijkheden (Quality responsibilities) PRINCE2-NL--FX02-V1.3 Page 11 of 30 Document Owner - Chief Examiner

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice 1. Wat komt NIET voor in de PRINCE2 definities van een project? A. moet producten opleveren B. hanteert gespecificeerde technieken C. is een management

Nadere informatie

Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Project Board De Project Board legt verantwoording af aan het bedrijfs- of programmamanagement over het succes van het project, en heeft

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

2Modelexamen 2. Modelexamen 2

2Modelexamen 2. Modelexamen 2 2Modelexamen 2 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie 2009 Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

3Processen, componenten en technieken

3Processen, componenten en technieken 1Projectmatig werken De familie Prins gaat projectmatig werken In het boek: Prince2 Compact staan de belevenissen van de familie Prins centraal. De familie Prins is een modaal gezin, met pa en ma Prins

Nadere informatie

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English accept (risk response) acceptance A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt

Nadere informatie

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Inhoudsopgave Lean Six Sigma... 3 Lean... 3 Six Sigma... 3 Lean Six Sigma in de zorg...

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie