Publicatieblad van de Europese Unie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicatieblad van de Europese Unie"

Transcriptie

1 Publicatieblad van de Europese Unie 1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1791/2006 VAN DE RAAD van 20 november 2006 tot aanpassing van bepaalde verordeningen, besluiten en beschikkingen op het gebied van vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van personen, vennootschapsrecht, mededingingsbeleid, landbouw (met inbegrip van veterinaire en fytosanitaire wetgeving), vervoersbeleid, belastingen, statistieken, energie, milieu, samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, douaneunie, externe betrekkingen, gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en instellingen, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië ( 1 ), en met name op artikel 4, lid 3, Gelet op de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 56, Gezien het voorstel van de Commissie, Overwegende hetgeen volgt: (1) Indien besluiten van de instellingen na 1 januari 2007 van kracht blijven en in verband met de toetreding moeten worden aangepast, en in de Toetredingsakte of de bijlagen daarbij niet in de noodzakelijke aanpassingen is voorzien, moet overeenkomstig artikel 56 van de Toetredingsakte de Raad de daartoe noodzakelijke besluiten vaststellen, tenzij het oorspronkelijke besluit door de Commissie is aangenomen. (2) In de Slotakte van de Conferentie die het Toetredingsverdrag heeft opgesteld, wordt aangegeven dat de Hoge Verdragsluitende Partijen een politiek akkoord hebben bereikt over de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen van de besluiten van de instellingen, en wordt de Raad en de Commissie verzocht om deze aanpassingen vóór de toetreding aan te nemen, waar nodig aangevuld en bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkeling van het recht van de Unie. (3) De volgende verordeningen moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd: op het gebied van het vrij verkeer van goederen: Verordeningen (EG) nr. 2003/2003 ( 2 ) en (EG) nr. 339/93 ( 3 ), ( 1 ) PB L 157 van , blz. 11. ( 2 ) PB L 304 van , blz. 1. ( 3 ) PB L 40 van , blz. 1. op het gebied van het vrij verkeer van personen: Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 ( 4 ) en (EEG) nr. 574/72 ( 5 ), op het gebied van vennootschapsrecht: Verordening (EG) nr. 2157/2001 ( 6 ), op het gebied van mededingingsbeleid: Verordening (EG) nr. 659/1999 ( 7 ), op het gebied van landbouw (met inbegrip van veterinaire wetgeving): Verordeningen nr. 79/65 ( 8 ), (EEG) nr. 1784/77 ( 9 ), (EEG) nr. 2092/91 ( 10 ), (EEG) nr. 2137/92 ( 11 ), (EG) nr. 1493/1999 ( 12 ), (EG) nr. 1760/2000 ( 13 ), (EG) nr. 999/2001 ( 14 ), (EG) nr. 2160/2003 ( 15 ), (EG) nr. 21/2004 ( 16 ), (EG) nr. 853/2004 ( 17 ), (EG) nr. 854/2004 ( 18 ), (EG) nr. 882/2004 ( 19 ) en (EG) nr. 510/06 ( 20 ), op het gebied van vervoersbeleid: Verordeningen (EEG) nr. 1108/70 ( 21 ), (EEG) nr. 3821/85 ( 22 ), (EEG) nr. 881/92 ( 23 ), (EEG) nr. 684/92 ( 24 ), (EEG) nr. 1192/69 ( 25 ) en (EEG) nr. 2408/92 ( 26 ), ( 4 ) PB L 149 van , blz. 2. ( 5 ) PB L 74 van , blz. 1. ( 6 ) PB L 294 van , blz. 1. ( 7 ) PB L 83 van , blz. 1. ( 8 ) PB 109 van , blz ( 9 ) PB L 200 van , blz. 1. ( 10 ) PB L 198 van , blz. 1. ( 11 ) PB L 214 van , blz. 1. ( 12 ) PB L 179 van , blz. 1. ( 13 ) PB L 204 van , blz. 1. ( 14 ) PB L 147 van , blz. 1. ( 15 ) PB L 325 van , blz. 1. ( 16 ) PB L 5 van , blz. 8. ( 17 ) PB L 139 van , blz. 55. ( 18 ) PB L 139 van , blz ( 19 ) PB L 165 van , blz. 1. ( 20 ) PB L 93 van , blz. 12. ( 21 ) PB L 130 van , blz. 4. ( 22 ) PB L 370 van , blz. 8. ( 23 ) PB L 95 van , blz. 1. ( 24 ) PB L 74 van , blz. 1. ( 25 ) PB L 156 van , blz. 8. ( 26 ) PB L 240 van , blz. 8.

2 2 Publicatieblad van de Europese Unie op het gebied van belastingen: Verordening (EG) nr. 1798/2003 ( 1 ), op het gebied van statistieken: Verordeningen (EEG) nr. 2782/75 ( 2 ), (EEG) nr. 357/79 ( 3 ), (EEG) nr. 837/90 ( 4 ), (EEG) nr. 959/93 ( 5 ), (EG) nr. 1172/98 ( 6 ), (EG) nr. 437/2003 ( 7 ) en (EG) nr. 1177/2003 ( 8 ), op het gebied van energie: Verordening (EG) nr. 1407/2002 ( 9 ), op het gebied van milieu: Verordeningen (EG) nr. 761/2001 ( 10 ) en (EG) nr. 2037/2000 ( 11 ), op het gebied van samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken: Verordeningen (EG) nr. 1346/2000 ( 12 ), (EG) nr. 44/2001 ( 13 ), (EG) nr. 1683/95 ( 14 ) en (EG) nr. 539/2001 ( 15 ), op het gebied van douane-unie: Verordening (EEG) nr. 2913/92 ( 16 ), op het gebied van externe betrekkingen: Verordeningen (EEG) nr. 3030/93 ( 17 ), (EG) nr. 517/94 ( 18 ), (EG) nr. 152/2002 ( 19 ), (EG) nr. 2368/2002 ( 20 ) en (EG) nr. 1236/2005 ( 21 ), op het gebied van gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid: Verordeningen (EG) nr. 2488/2000 ( 22 ), (EG) nr. 2580/2001 ( 23 ), (EG) nr. 881/2002 ( 24 ), (EG) nr. 1210/2003 ( 25 ), (EG) nr. 131/2004 ( 26 ), (EG) nr. 234/2004 ( 27 ), (EG) nr. 314/2004 ( 28 ), (EG) nr. 872/2004 ( 29 ), (EG) nr. 1763/2004 ( 30 ), (EG) nr. 174/2005 ( 31 ), (EG) nr. 560/2005 ( 32 ), (EG) nr. 889/2005 ( 33 ), (EG) nr. 1183/2005 ( 34 ), (EG) nr. 1184/2005 ( 35 ), (EG) ( 1 ) PB L 264 van , blz. 1. ( 2 ) PB L 282 van , blz ( 3 ) PB L 54 van , blz ( 4 ) PB L 88 van , blz. 1. ( 5 ) PB L 98 van , blz. 1. ( 6 ) PB L 163 van , blz. 1. ( 7 ) PB L 66 van , blz. 1 ( 8 ) PB L 165 van , blz. 1. ( 9 ) PB L 205 van , blz. 1. ( 10 ) PB L 114 van , blz. 1. ( 11 ) PB L 244 van , blz. 1. ( 12 ) PB L 160 van , blz. 1. ( 13 ) PB L 12 van , blz. 1. ( 14 ) PB L 164 van , blz.1. ( 15 ) PB L 81 van , blz. 1. ( 16 ) PB L 302 van , blz. 1. ( 17 ) PB L 275 van , blz. 1. ( 18 ) PB L 67 van , blz.1. ( 19 ) PB L 25 van , blz. 1. ( 20 ) PB L 358 van , blz. 28. ( 21 ) PB L 200 van , blz. 1. ( 22 ) PB L 287 van , blz. 19. ( 23 ) PB L 344 van , blz. 70. ( 24 ) PB L 139 van , blz. 9. ( 25 ) PB L 169 van , blz.6. ( 26 ) PB L 21 van , blz.1. ( 27 ) PB L 40 van , blz.1. ( 28 ) PB L 55 van , blz. 1. ( 29 ) PB L 162 van , blz. 32. ( 30 ) PB L 315 van , blz. 14. ( 31 ) PB L 29 van , blz. 5. ( 32 ) PB L 95 van , blz. 1. ( 33 ) PB L 152 van , blz. 1. ( 34 ) PB L 193 van , blz. 1. ( 35 ) PB L 193 van , blz. 9. nr. 1859/2005 ( 36 ), (EG) nr. 305/2006 ( 37 ), (EG) nr. 765/2006 ( 38 ) en (EG) nr. 817/2006 ( 39 ), op het gebied van instellingen: Verordening (EEG) 1/58 ( 40 ), (4) en de volgende besluiten en beschikkingen moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd: op het gebied van het vrij verkeer van personen: Besluiten van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers nr. 117 van 7 juli 1982 ( 41 ), nr. 136 van 1 juli 1987 ( 42 ), nr. 150 van 26 juni 1992 ( 43 ) en nr. 192 van 29 oktober 2003 ( 44 ), op het gebied van landbouw (veterinaire en fytosanitaire wetgeving): Beschikkingen 79/542/EEG ( 45 ), 82/735/EEG ( 46 ), 90/424/EEG ( 47 ), 2003/17/EG ( 48 )en 2005/834/EG ( 49 ), op het gebied van vervoersbeleid: Beschikking nr. 1692/96/EEG ( 50 ), op het gebied van energie: Besluit 77/270/Euratom ( 51 ) en het statuut van het Voorzieningsagentschap van Euratom ( 52 ), op het gebied van milieu: Beschikkingen 97/602/EG ( 53 ) en 2002/813/EG ( 54 ), op het gebied van samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken: Besluiten van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de nieuwe versie van de Gemeenschappelijke Visuminstructie ( 55 ) en van 22 december 2004 betreffende de verklaring voor het met zich meevoeren van verdovende middelen en psychotrope stoffen als bedoeld in artikel 75 ( 56 ), ( 36 ) PB L 299 van , blz. 23. ( 37 ) PB L 51 van , blz. 1. ( 38 ) PB L 134 van , blz. 1. ( 39 ) PB L 148 van , blz. 1. ( 40 ) PB 17 van , blz ( 41 ) PB C 238 van , blz. 3. ( 42 ) PB C 64 van , blz. 7. ( 43 ) PB C 229 van , blz. 5. ( 44 ) PB L 104 van , blz ( 45 ) PB L 146 van , blz. 15. ( 46 ) PB L 311 van , blz. 16. ( 47 ) PB L 224 van , blz.19. ( 48 ) PB L 8 van , blz. 10. ( 49 ) PB L 312 van , blz. 51. ( 50 ) PB L 228 van , blz. 1. ( 51 ) PB L 88 van , blz. 9. ( 52 ) PB 27 van , blz ( 53 ) PB L 242 van , blz. 64. ( 54 ) PB L 280 van , blz. 62. ( 55 ) PB L 239 van , blz ( 56 ) PB L 239 van , blz. 463.

3 3 Publicatieblad van de Europese Unie HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 1. De volgende verordeningen worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage: op het gebied van het vrij verkeer van goederen: Verordeningen (EG) nr. 2003/2003 en (EG) nr. 339/93, op het gebied van het vrij verkeer van personen: Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72, op het gebied van vennootschapsrecht: Verordening (EG) nr. 2157/2001, op het gebied van mededinging: Verordening (EG) nr. 659/1999, op het gebied van landbouw (met inbegrip van veterinaire onderdelen): Verordeningen nr. 79/65, (EEG) nr. 1784/77, (EEG) nr. 2092/91, (EEG) nr. 2137/92, (EG) nr. 1493/1999, (EG) nr. 1760/2000, (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 2160/2003, (EG) nr. 21/2004, (EG) nr. 853/2004, (EG) nr. 854/2004, (EG) nr. 882/2004 en (EG) nr. 510/06, op het gebied van vervoersbeleid: Verordeningen (EEG) nr. 1108/70, (EEG) nr. 3821/85, (EEG) nr. 881/92, (EEG) nr. 684/92, (EEG) nr. 1192/69 en (EEG) nr. 2408/92, op het gebied van belastingen: Verordening (EG) nr. 1798/2003, op het gebied van statistieken: Verordeningen (EEG) nr. 2782/75, (EEG) nr. 357/79, (EEG) nr. 837/90, (EEG) nr. 959/93, (EG) nr. 1172/98, (EG) nr. 437/2003 en (EG) nr. 1177/2003, op het gebied van energie: Verordening (EG) nr. 1407/2002, op het gebied van milieu: Verordeningen (EG) nr. 761/2001 en (EG) nr. 2037/2000, op het gebied van samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken: Verordeningen (EG) nr. 1346/2000, (EG) nr. 44/2001, (EG) nr. 1683/95 en (EG) nr. 539/2001, op het gebied van douane-unie: Verordening (EEG) nr. 2913/92, op het gebied van externe betrekkingen: Verordeningen (EEG) nr. 3030/93, (EG) nr. 517/94, (EG) nr. 152/2002, (EG) nr. 2368/2002 en (EG) nr. 1236/2005, op het gebied van gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid: Verordeningen (EG) nr. 2488/2000, (EG) nr. 2580/2001, (EG) nr. 881/2002, (EG) nr. 1210/2003, (EG) nr. 131/2004, (EG) nr. 234/2004, (EG) nr. 314/2004, (EG) nr. 872/2004, (EG) nr. 1763/2004, (EG) nr. 174/2005, (EG) nr. 560/2005, (EG) nr. 889/2005, (EG) nr. 1183/2005, (EG) nr. 1184/2005, (EG) nr. 1859/2005, (EG) nr. 305/2006, (EG) nr. 765/2006 en (EG) nr. 817/2006, op het gebied van instellingen: Verordening (EEG) 1/ De volgende besluiten en beschikkingen worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage: op het gebied van het vrij verkeer van personen: Besluiten van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake sociale zekerheid van migrerende werknemers nr. 117 van 7 juli 1982, nr. 136 van 1 juli 1987, nr. 150 van 26 juni 1992 en nr. 192 van 29 oktober 2003, op het gebied van landbouw (veterinaire en fytosanitaire wetgeving): Beschikkingen 79/542/EEG, 82/735/EEG, 90/424/EEG, 2003/17/EG en 2005/834/EG, op het gebied van vervoersbeleid: Beschikking nr. 1692/96/EEG, op het gebied van energie: Besluit 77/270/Euratom en het statuut van het Voorzieningsagentschap van Euratom, op het gebied van milieu: Beschikkingen 97/602/EG en 2002/813/EG, op het gebied van samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken: Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de nieuwe versie van de Gemeenschappelijke Visuminstructie en van 22 december 1994 betreffende de verklaring voor het met zich meevoeren van verdovende middelen en psychotrope stoffen als bedoeld in artikel 75, Artikel 2 Deze verordening treedt in werking onder voorbehoud en op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Gedaan te Brussel, 20 november 2006 Voor de Raad De voorzitter J. KORKEAOJA

4 4 Publicatieblad van de Europese Unie BIJLAGE INHOUD 1. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN A. MESTSTOFFEN B. HORIZONTALE EN PROCEDURELE MAATREGELEN 2. VRIJ VERKEER VAN PERSONEN SOCIALE ZEKERHEID 3. VENNOOTSCHAPSRECHT 4. MEDEDINGINGSBELEID 5. LANDBOUW A. LANDBOUWWETGEVING B. VETERINAIRE EN FYTOSANITAIRE WETGEVING I. VETERINAIRE WETGEVING II. FYTOSANITAIRE WETGEVING 6. VERVOERSBELEID A. BINNEANDS VERVOER B. VERVOER OVER DE WEG C. VERVOER PER SPOOR D. TRANS-EUROPEES VERVOERSNET E. LUCHTVERVOER 7. BELASTINGEN 8. STATISTIEKEN 9. ENERGIE 10. MILIEU A. NATUURBESCHERMING B. BESTRIJDING VAN INDUSTRIËLE VERONTREINIGING EN RISICOBEHEERSING C. CHEMICALIËN 11. SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN JUSTITIE EN BINNEANDSE ZAKEN A. JUSTITIËLE SAMENWERKING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN B. VISUMBELEID C. DIVERSEN 12. DOUANE-UNIE TECHNISCHE AANPASSINGEN VAN HET DOUANEWETBOEK 13. EXTERNE BETREKKINGEN 14. GEMEENSCHAPPELIJK BUITEANDS EN VEILIGHEIDSBELEID 15. INSTELLINGEN

5 5 Publicatieblad van de Europese Unie 1. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN A. MESTSTOFFEN R 2003: Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen (PB L 304 van , blz. 1), gewijzigd bij: R 0885: Verordening (EG) nr. 885/2004 van de Raad van (PB L 168 van , blz. 1), R 2076: Verordening (EG) nr. 2076/2004 van de Commissie van (PB L 359 van , blz. 25). a) In bijlage I, A.2, nr. 1, wordt in kolom 6, eerste alinea, aan de tekst tussen haakjes na Slowakije het volgende toegevoegd: Bulgarije, Roemenië ; b) In bijlage I, B.1, B.2 en B.4, wordt in kolom 5, punt 3, tweede alinea, eerste streepje, aan de tekst tussen haakjes na Slowakije het volgende toegevoegd: Bulgarije, Roemenië. B. HORIZONTALE EN PROCEDURELE MAATREGELEN R 0339: Verordening (EEG) nr. 339/93 van de Raad van 8 februari 1993 betreffende controles op de overeenstemming van uit derde landen ingevoerde producten met de op het gebied van de productveiligheid toepasselijke voorschriften (PB L 40 van , blz. 1), gewijzigd bij: N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van , blz. 21), Slowaakse Republiek (PB L 236 van , blz. 33), R 0806: Verordening (EG) nr. 806/2003 van de Raad van (PB L 122 van , blz. 1). a) Aan artikel 6, lid 1, wordt het volgende toegevoegd: Опасен продукт допускане за свободно обращение не е разрешено Регламент (ЕИО) 339/93 Produs periculos import neautorizat Regulamentul (CEE) nr. 339/93 ; b) Aan artikel 6, lid 2, wordt het volgende toegevoegd: Продукт несъответстващ на изискванията допускане за свободно обращение не е разрешено Регламент (ЕИО) 339/93 Produs neconform import neautorizat Regulamentul (CEE) nr. 339/93 2. VRIJ VERKEER VAN PERSONEN SOCIALE ZEKERHEID R 1408: Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB L 149 van , blz. 2), gewijzigd en laatstelijk bijgewerkt bij: R 0118: Verordening (EG) nr. 118/97 van de Raad van (PB L 28 van , blz. 1), en nadien gewijzigd bij: R 1290: Verordening (EG) nr. 1290/97 van de Raad van (PB L 176 van , blz. 1), R 1223: Verordening (EG) nr. 1223/98 van de Raad van (PB L 168 van , blz. 1), R 1606: Verordening (EG) nr. 1606/98 van de Raad van (PB L 209 van , blz. 1), R 0307: Verordening (EG) nr. 307/1999 van de Raad van (PB L 38 van , blz. 1), R 1399: Verordening (EG) nr. 1399/1999 van de Raad van (PB L 164 van , blz. 1), R 1386: Verordening (EG) nr. 1386/2001 van het Europees Parlement en de Raad van (PB L 187 van , blz. 1), Slowaakse Republiek (PB L 236 van , blz. 33), R 0631: Verordening (EG) nr. 631/2004 van het Europees Parlement en de Raad van (PB L 100 van , blz. 1), R 0647: Verordening (EG) nr. 647/2005 van het Europees Parlement en de Raad van (PB L 117 van , blz. 1), R 0629: Verordening (EG) nr. 629/2006 van het Europees Parlement en de Raad van (PB L 114 van , blz. 1), en ingetrokken vanaf de datum van inwerkingtreding van de toepassingsverordening bij: R 0883: Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van , blz. 1). a) In artikel 82 (B), lid 1, wordt honderdvijftig vervangen door honderdtweeënzestig ; b) Bijlage I Werknemers en/of zelfstandigen (Artikel 1, onder a), ii), en iii) van de verordening) wordt als volgt gewijzigd: (i) na de woorden Niet van toepassing onder A. BELGIË invoegen: B. BULGARIJE Als zelfstandige in de zin van artikel 1, onder a), ii), van de verordening wordt aangemerkt ieder die werkt zonder arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 4, lid 3, punt 5 en punt 6, van de socialezekerheidswet. ;

6 6 Publicatieblad van de Europese Unie (ii) de rubrieken B. TSJECHIË, C. DENEMARKEN, D. DUITS- LAND, E. ESTLAND, F. GRIEKEAND, G. SPANJE, H. FRANKRIJK, I. IERLAND, J. ITALIË, K. CYPRUS, L. LETLAND, M. LITOUWEN, N. LUXEMBURG, O. HONGA- RIJE, P. MALTA, Q. NEDERLAND, R. OOSTENRIJK, S. POLEN, T. PORTUGAL, U. SLOVENIË, V. SLOWAKIJE, W. FIAND, X. ZWEDEN, Y. VERENIGD KONINKRIJK worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: C. TSJECHIË, D. DENEMARKEN, E. DUITSLAND, F. ESTLAND, G. GRIEKEAND, H. SPANJE, I. FRANKRIJK, J. IERLAND, K. ITALIË, L. CYPRUS, M. LETLAND, N. LITOUWEN, O. LUXEMBURG, P. HONGARIJE, Q. MALTA, R. NEDERLAND, S. OOSTENRIJK, T. POLEN, U. PORTUGAL, W. SLOVENIË, X. SLOWAKIJE, Y. FIAND, Z. ZWEDEN, AA. VERENIGD KONINKRIJK ; (ii) de rubrieken B. TSJECHIË, C. DENEMARKEN, D. DUITS- LAND, E. ESTLAND, F. GRIEKEAND, G. SPANJE, H. FRANKRIJK, I. IERLAND, J. ITALIË, K. CYPRUS, L. LETLAND, M. LITOUWEN, N. LUXEMBURG, O. HONGA- RIJE, P. MALTA, Q. NEDERLAND, R. OOSTENRIJK, S. POLEN, T. PORTUGAL, U. SLOVENIË, V. SLOWAKIJE, W. FIAND, X. ZWEDEN, Y. VERENIGD KONINKRIJK worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: C. TSJECHIË, D. DENEMARKEN, E. DUITSLAND, F. ESTLAND, G. GRIEKEAND, H. SPANJE, I. FRANKRIJK, J. IERLAND, K. ITALIË, L. CYPRUS, M. LETLAND, N. LITOUWEN, O. LUXEMBURG, P. HONGARIJE, Q. MALTA, R. NEDERLAND, S. OOSTENRIJK, T. POLEN, U. PORTUGAL, W. SLOVENIË, X. SLOWAKIJE, Y. FIAND, Z. ZWEDEN, AA. VERENIGD KONINKRIJK ; (iii) na de woorden Niet van toepassing onder U. PORTUGAL invoegen: V. ROEMENIË Niet van toepassing. ; c) Bijlage I, Deel II ( Gezinsleden (Artikel 1, onder f), tweede zin, van de verordening) ), wordt als volgt gewijzigd: (i) na de woorden Niet van toepassing onder A. BELGIË invoegen: B. BULGARIJE Niet van toepassing. ; (iii) na de woorden Niet van toepassing onder U. PORTUGAL invoegen: V. ROEMENIË Niet van toepassing. ; e) Bijlage II, Deel II ( Bijzondere uitkeringen bij geboorte of adoptie die krachtens artikel 1, letter u), onder i), zijn uitgesloten van de werkingssfeer ), wordt als volgt gewijzigd: (i) na de laatste tekst onder A. BELGIË invoegen: B. BULGARIJE (ii) de rubrieken B. TSJECHIË, C. DENEMARKEN, D. DUITS- LAND, E. ESTLAND, F. GRIEKEAND, G. SPANJE, H. FRANKRIJK, I. IERLAND, J. ITALIË, K. CYPRUS, L. LETLAND, M. LITOUWEN, N. LUXEMBURG, O. HONGA- RIJE, P. MALTA, Q. NEDERLAND, R. OOSTENRIJK, S. POLEN, T. PORTUGAL, U. SLOVENIË, V. SLOWAKIJE, W. FIAND, X. ZWEDEN, Y. VERENIGD KONINKRIJK worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: C. TSJECHIË, D. DENEMARKEN, E. DUITSLAND, F. ESTLAND, G. GRIEKEAND, H. SPANJE, I. FRANKRIJK, J. IERLAND, K. ITALIË, L. CYPRUS, M. LETLAND, N. LITOUWEN, O. LUXEMBURG, P. HONGARIJE, Q. MALTA, R. NEDERLAND, S. OOSTENRIJK, T. POLEN, U. PORTUGAL, W. SLOVENIË, X. SLOWAKIJE, Y. FIAND, Z. ZWEDEN, AA. VERENIGD KONINKRIJK ; (iii) na de woorden Niet van toepassing onder U. PORTUGAL invoegen: (ii) Uitkering ineens bij bevalling (Wet inzake gezinsbijslagen voor kinderen). ; de rubrieken B. TSJECHIË, C. DENEMARKEN, D. DUITS- LAND, E. ESTLAND, F. GRIEKEAND, G. SPANJE, H. FRANKRIJK, I. IERLAND, J. ITALIË, K. CYPRUS, L. LETLAND, M. LITOUWEN, N. LUXEMBURG, O. HONGA- RIJE, P. MALTA, Q. NEDERLAND, R. OOSTENRIJK, S. POLEN, T. PORTUGAL, U. SLOVENIË, V. SLOWAKIJE, W. FIAND, X. ZWEDEN, Y. VERENIGD KONINKRIJK worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: C. TSJECHIË, D. DENEMARKEN, E. DUITSLAND, F. ESTLAND, G. GRIEKEAND, H. SPANJE, I. FRANKRIJK, J. IERLAND, K. ITALIË, L. CYPRUS, M. LETLAND, N. LITOUWEN, O. LUXEMBURG, P. HONGARIJE, Q. MALTA, R. NEDERLAND, S. OOSTENRIJK, T. POLEN, U. PORTUGAL, W. SLOVENIË, X. SLOWAKIJE, Y. FIAND, Z. ZWEDEN, AA. VERENIGD KONINKRIJK ; V. ROEMENIË Voor de vaststelling van het recht op verstrekkingen op grond van hoofdstuk 1 van Titel III van de verordening wordt onder gezinslid een echtgenoot, een ouder ten laste, of een kind jonger dan 18 jaar (of een kind jonger dan 26 jaar en ten laste) verstaan. ; d) Bijlage II, Deel I ( Bijzondere stelsels voor zelfstandigen welke van de werkingssfeer van de verordening zijn uitgesloten krachtens artikel 1, onder j), vierde alinea ), wordt als volgt gewijzigd: (iii) na Geen onder U. PORTUGAL invoegen: V. ROEMENIË Uitkering bij geboorte. ; f) Bijlage II, Deel III. Bijzondere, niet op het premie- of bijdragebetaling berustende prestaties in de zin van artikel 4, lid 2 ter, die niet binnen de werkingssfeer van de verordening vallen wordt als volgt gewijzigd: (i) na de woorden Niet van toepassing onder A. BELGIË invoegen: B. BULGARIJE Niet van toepassing. ; (i) na Geen onder A. BELGIË invoegen: B. BULGARIJE Geen. ;

7 7 Publicatieblad van de Europese Unie (ii) de rubrieken B. TSJECHIË, C. DENEMARKEN, D. DUITS- LAND, E. ESTLAND, F. GRIEKEAND, G. SPANJE, H. FRANKRIJK, I. IERLAND, J. ITALIË, K. CYPRUS, L. LETLAND, M. LITOUWEN, N. LUXEMBURG, O. HONGA- RIJE, P. MALTA, Q. NEDERLAND, R. OOSTENRIJK, S. POLEN, T. PORTUGAL, U. SLOVENIË, V. SLOWAKIJE, W. FIAND, X. ZWEDEN, Y. VERENIGD KONINKRIJK worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: C. TSJECHIË, D. DENEMARKEN, E. DUITSLAND, F. ESTLAND, G. GRIEKEAND, H. SPANJE, I. FRANKRIJK, J. IERLAND, K. ITALIË, L. CYPRUS, M. LETLAND, N. LITOUWEN, O. LUXEMBURG, P. HONGARIJE, Q. MALTA, R. NEDERLAND, S. OOSTENRIJK, T. POLEN, U. PORTUGAL, W. SLOVENIË, X. SLOWAKIJE, Y. FIAND, Z. ZWEDEN, AA. VERENIGD KONINKRIJK ; (iii) na Geen onder U. PORTUGAL invoegen: V. ROEMENIË Geen. ; g) Bijlage II bis ( Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties (Artikel 10 bis van de verordening) ) wordt als volgt gewijzigd: (i) na de laatste tekst onder A. BELGIË invoegen: B. BULGARIJE Sociaal ouderdomspensioen (artikel 89 van de socialezekerheidswet). ; (ii) 3. BULGARIJE OOSTENRIJK Artikel 38, lid 3, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 14 april BULGARIJE SLOVENIË Artikel 32, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 18 december 1957., het nummer vóór TSJECHIË DUITSLAND wordt gewijzigd van 2 in 5 en de nummering gaat als volgt verder: 6. TSJECHIË CYPRUS 7. TSJECHIË LUXEMBURG 8. TSJECHIË OOSTENRIJK 9. TSJECHIË SLOWAKIJE 10. DENEMARKEN FIAND 11. DENEMARKEN ZWEDEN 12. DUITSLAND GRIEKEAND 13. DUITSLAND SPANJE 14. DUITSLAND FRANKRIJK 15. DUITSLAND LUXEMBURG 16. DUITSLAND HONGARIJE 17. DUITSLAND NEDERLAND (ii) de rubrieken B. TSJECHIË, C. DENEMARKEN, D. DUITS- LAND, E. ESTLAND, F. GRIEKEAND, G. SPANJE, H. FRANKRIJK, I. IERLAND, J. ITALIË, K. CYPRUS, L. LETLAND, M. LITOUWEN, N. LUXEMBURG, O. HONGA- RIJE, P. MALTA, Q. NEDERLAND, R. OOSTENRIJK, S. POLEN, T. PORTUGAL, U. SLOVENIË, V. SLOWAKIJE, W. FIAND, X. ZWEDEN, Y. VERENIGD KONINKRIJK worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: C. TSJECHIË, D. DENEMARKEN, E. DUITSLAND, F. ESTLAND, G. GRIEKEAND, H. SPANJE, I. FRANKRIJK, J. IERLAND, K. ITALIË, L. CYPRUS, M. LETLAND, N. LITOUWEN, O. LUXEMBURG, P. HONGARIJE, Q. MALTA, R. NEDERLAND, S. OOSTENRIJK, T. POLEN, U. PORTUGAL, W. SLOVENIË, X. SLOWAKIJE, Y. FIAND, Z. ZWEDEN, AA. VERENIGD KONINKRIJK ; (iii) na de laatste tekst onder U. PORTUGAL invoegen: V. ROEMENIË Maandelijkse uitkering voor gehandicapten (Noodverordening nr. 102/1999 betreffende speciale bescherming en tewerkstelling van gehandicapten, bekrachtigd bij Wet nr. 519/2002). ; h) Bijlage III, Deel A ( Bepalingen van Verdragen inzake sociale zekerheid welke ongeacht het bepaalde in artikel 6 van de verordening van toepassing blijven (Artikel 7, lid 2, onder c), van de verordening) ), wordt als volgt gewijzigd: (i) na de tekst onder 1. BELGIE DUITSLAND invoegen: 2. BULGARIJE DUITSLAND (a) Artikel 28, lid 1, onder b), van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 17 december (b) Punt 10 van het Slotprotocol bij genoemd verdrag. 18. DUITSLAND OOSTENRIJK 19. DUITSLAND POLEN (iii) na de tekst onder 19. DUITSLAND POLEN invoegen: 20. DUITSLAND ROEMENIË a) Artikel 28, lid 1, onder b), van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 8 april b) Punt 13 van het Slotprotocol bij genoemd verdrag. ; (iv) het nummer vóór DUITSLAND SLOVENIË wordt gewijzigd van 17 in 21 en de nummering gaat als volgt verder: 22. DUITSLAND SLOWAKIJE 23. DUITSLAND VERENIGD KONINKRIJK 24. SPANJE PORTUGAL 25. IERLAND VERENIGD KONINKRIJK 26. ITALIË SLOVENIË 27. LUXEMBURG SLOWAKIJE 28. HONGARIJE OOSTENRIJK 29. HONGARIJE SLOVENIË 30. NEDERLAND PORTUGAL 31. OOSTENRIJK POLEN 32. OOSTENRIJK SLOVENIË 33. OOSTENRIJK SLOWAKIJE 34. POLEN VERENIGD KONINKRIJK 35. FIAND ZWEDEN

8 8 Publicatieblad van de Europese Unie i) Bijlage III, deel B ( Bepalingen van Verdragen, waarvan de toepassing niet wordt ingebreid tot allen op wie de verordening van toepassing is ), wordt als volgt gewijzigd: (i) vóór 1. TSJECHIË CYPRUS invoegen: 1. BULGARIJE OOSTENRIJK Artikel 38, lid 3, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 14 april ; (ii) het nummer vóór TSJECHIË CYPRUS wordt gewijzigd van 1 in 2 en de nummering gaat als volgt verder: 3. TSJECHIË OOSTENRIJK 4. DUITSLAND HONGARIJE 5. DUITSLAND SLOVENIË 6. ITALIË SLOVENIË 7. HONGARIJE OOSTENRIJK 8. HONGARIJE SLOVENIË 9. OOSTENRIJK POLEN 10. OOSTENRIJK SLOVENIË 11. OOSTENRIJK SLOWAKIJE j) Bijlage IV, Deel A ( Wetgevingen als bedoeld in artikel 37, lid 1, van de verordening volgens welke het bedrag van de invaliditeitsuitkeringen onafhankelijk is van de duur der tijdvakken van verzekering ), wordt als volgt gewijzigd: (i) na de laatste tekst onder A. BELGIË invoegen: B. BULGARIJE (ii) de rubrieken B. TSJECHIË, C. DENEMARKEN, D. DUITS- LAND, E. ESTLAND, F. GRIEKEAND, G. SPANJE, H. FRANKRIJK, I. IERLAND, J. ITALIË, K. CYPRUS, L. LETLAND, M. LITOUWEN, N. LUXEMBURG, O. HONGA- RIJE, P. MALTA, Q. NEDERLAND, R. OOSTENRIJK, S. POLEN, T. PORTUGAL, U. SLOVENIË, V. SLOWAKIJE, W. FIAND, X. ZWEDEN, Y. VERENIGD KONINKRIJK worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: C. TSJECHIË, D. DENEMARKEN, E. DUITSLAND, F. ESTLAND, G. GRIEKEAND, H. SPANJE, I. FRANKRIJK, J. IERLAND, K. ITALIË, L. CYPRUS, M. LETLAND, N. LITOUWEN, O. LUXEMBURG, P. HONGARIJE, Q. MALTA, R. NEDERLAND, S. OOSTENRIJK, T. POLEN, U. PORTUGAL, W. SLOVENIË, X. SLOWAKIJE, Y. FIAND, Z. ZWEDEN, AA. VERENIGD KONINKRIJK ; (iii) na Geen onder U. PORTUGAL invoegen: V. ROEMENIË Geen. ; l) Bijlage IV, deel C ( Gevallen als bedoeld in artikel 46, lid 1, onder b), van de verordening, waarin van de berekening van de uitkering overeenkomstig artikel 46, lid 2, van de verordening kan worden afgezien ), wordt als volgt gewijzigd: (i) na Geen onder A. BELGIË invoegen: B. BULGARIJE Alle aanvragen voor pensioenen voor tijdvakken van verzekering en voor ouderdomspensioenen, invaliditeitspensioenen op grond van een algemene ziekte, en voor nabestaandenpensioenen die van voornoemde pensioenen zijn afgeleid. ; (ii) Geen. ; de rubrieken B. TSJECHIË, C. DENEMARKEN, D. DUITS- LAND, E. ESTLAND, F. GRIEKEAND, G. SPANJE, H. FRANKRIJK, I. IERLAND, J. ITALIË, K. CYPRUS, L. LETLAND, M. LITOUWEN, N. LUXEMBURG, O. HONGA- RIJE, P. MALTA, Q. NEDERLAND, R. OOSTENRIJK, S. POLEN, T. PORTUGAL, U. SLOVENIË, V. SLOWAKIJE, W. FIAND, X. ZWEDEN, Y. VERENIGD KONINKRIJK worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: C. TSJECHIË, D. DENEMARKEN, E. DUITSLAND, F. ESTLAND, G. GRIEKEAND, H. SPANJE, I. FRANKRIJK, J. IERLAND, K. ITALIË, L. CYPRUS, M. LETLAND, N. LITOUWEN, O. LUXEMBURG, P. HONGARIJE, Q. MALTA, R. NEDERLAND, S. OOSTENRIJK, T. POLEN, U. PORTUGAL, W. SLOVENIË, X. SLOWAKIJE, Y. FIAND, Z. ZWEDEN, AA. VERENIGD KONINKRIJK ; (ii) de rubrieken B. TSJECHIË, C. DENEMARKEN, D. DUITS- LAND, E. ESTLAND, F. GRIEKEAND, G. SPANJE, H. FRANKRIJK, I. IERLAND, J. ITALIË, K. CYPRUS, L. LETLAND, M. LITOUWEN, N. LUXEMBURG, O. HONGA- RIJE, P. MALTA, Q. NEDERLAND, R. OOSTENRIJK, S. POLEN, T. PORTUGAL, U. SLOVENIË, V. SLOWAKIJE, W. FIAND, X. ZWEDEN, Y. VERENIGD KONINKRIJK worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: C. TSJECHIË, D. DENEMARKEN, E. DUITSLAND, F. ESTLAND, G. GRIEKEAND, H. SPANJE, I. FRANKRIJK, J. IERLAND, K. ITALIË, L. CYPRUS, M. LETLAND, N. LITOUWEN, O. LUXEMBURG, P. HONGARIJE, Q. MALTA, R. NEDERLAND, S. OOSTENRIJK, T. POLEN, U. PORTUGAL, W. SLOVENIË, X. SLOWAKIJE, Y. FIAND, Z. ZWEDEN, AA. VERENIGD KONINKRIJK ; (iii) na de tekst onder U. PORTUGAL invoegen: (iii) na Geen onder U. PORTUGAL invoegen: V. ROEMENIË Geen. ; k) Bijlage IV, Deel B ( Bijzondere stelsels voor zelfstandigen in de zin van artikel 38, lid 3, en artikel 45, lid 3, van de verordening ), wordt als volgt gewijzigd: (i) na Geen onder A. BELGIË invoegen: B. BULGARIJE Geen. ; V. ROEMENIË Geen. ; m) Bijlage VI ( Bijzonderheden voor de toepassing van wetgevingen van bepaalde lidstaten ) wordt als volgt gewijzigd: (i) na de laatste tekst onder A. BELGIË invoegen: B. BULGARIJE Geen. ;

9 9 Publicatieblad van de Europese Unie (ii) de rubrieken B. TSJECHIË, C. DENEMARKEN, D. DUITS- LAND, E. ESTLAND, F. GRIEKEAND, G. SPANJE, H. FRANKRIJK, I. IERLAND, J. ITALIË, K. CYPRUS, L. LETLAND, M. LITOUWEN, N. LUXEMBURG, O. HONGA- RIJE, P. MALTA, Q. NEDERLAND, R. OOSTENRIJK, S. POLEN, T. PORTUGAL, U. SLOVENIË, V. SLOWAKIJE, W. FIAND, X. ZWEDEN, Y. VERENIGD KONINKRIJK worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: C. TSJECHIË, D. DENEMARKEN, E. DUITSLAND, F. ESTLAND, G. GRIEKEAND, H. SPANJE, I. FRANKRIJK, J. IERLAND, K. ITALIË, L. CYPRUS, M. LETLAND, N. LITOUWEN, O. LUXEMBURG, P. HONGARIJE, Q. MALTA, R. NEDERLAND, S. OOSTENRIJK, T. POLEN, U. PORTUGAL, W. SLOVENIË, X. SLOWAKIJE, Y. FIAND, Z. ZWEDEN, AA. VERENIGD KONINKRIJK ; (iii) na de tekst onder U. PORTUGAL invoegen: V. ROEMENIË Het bevoegd orgaan houdt voor de berekening van het in artikel 46, lid 2, onder a), van de verordening bedoelde theoretische bedrag in stelsels waarin pensioenen worden berekend op basis van pensioenpunten, voor ieder verzekeringsjaar dat vervuld werd volgens de wettelijke regeling van een andere lidstaat, rekening met een aantal pensioenpunten dat gelijk is aan het quotiënt van het aantal pensioenpunten verkregen krachtens de wettelijke regeling die het orgaan toepast, gedeeld door het aantal jaren dat overeenstemt met die punten. ; n) Bijlage VII wordt vervangen door: BIJLAGE VII GEVALLEN WAARIN OP EEN PERSOON GELIJKTIJDIG DE WETGEVING VAN TWEE LIDSTATEN VAN TOEPASSING IS (Artikel 14 quater, lid 1, onder b) van de verordening) 1. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in België en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat. 2. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Bulgarije en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat. 3. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Tsjechië en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat. 4. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Denemarken en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Denemarken wonend persoon. 5. Voor de stelsels van de ongevallenverzekering voor landbouwers en de pensioenverzekering voor landbouwers; uitoefening van landbouwwerkzaamheden anders dan in loondienst in Duitsland en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat. 6. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Estland en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Estland wonend persoon. 7. Voor de stelsels van de pensioenverzekering voor zelfstandigen: uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Griekenland en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat. 8. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Spanje en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Spanje wonend persoon. 9. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Frankrijk en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat, behalve Luxemburg. 10. Uitoefening van landbouwwerkzaamheden anders dan in loondienst in Frankrijk en van werkzaamheden in loondienst in Luxemburg. 11. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Italië en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat. 12. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Cyprus en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Cyprus wonend persoon. 13. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Malta en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat. 14. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Portugal en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat. 15. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Roemenië en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat. 16. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Finland en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Finland wonend persoon. 17. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Slowakije en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat. 18. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Zweden en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Zweden wonend persoon. ;

10 10 Publicatieblad van de Europese Unie o) Bijlage VIII ( Regelingen die alleen voorzien in kinderbijslagen of aanvullende of bijzondere bijslagen voor wezen (Artikel 78 bis van de verordening) ) wordt als volgt gewijzigd: (i) (ii) na de laatste tekst onder A. BELGIË invoegen: B. BULGARIJE Geen. ; de rubrieken B. TSJECHIË, C. DENEMARKEN, D. DUITS- LAND, E. ESTLAND, F. GRIEKEAND, G. SPANJE, H. FRANKRIJK, I. IERLAND, J. ITALIË, K. CYPRUS, L. LETLAND, M. LITOUWEN, N. LUXEMBURG, O. HONGA- RIJE, P. MALTA, Q. NEDERLAND, R. OOSTENRIJK, S. POLEN, T. PORTUGAL, U. SLOVENIË, V. SLOWAKIJE, W. FIAND, X. ZWEDEN, Y. VERENIGD KONINKRIJK worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: C. TSJECHIË, D. DENEMARKEN, E. DUITSLAND, F. ESTLAND, G. GRIEKEAND, H. SPANJE, I. FRANKRIJK, J. IERLAND, K. ITALIË, L. CYPRUS, M. LETLAND, N. LITOUWEN, O. LUXEMBURG, P. HONGARIJE, Q. MALTA, R. NEDERLAND, S. OOSTENRIJK, T. POLEN, U. PORTUGAL, W. SLOVENIË, X. SLOWAKIJE, Y. FIAND, Z. ZWEDEN, AA. VERENIGD KONINKRIJK ; (iii) na Geen onder U. PORTUGAL invoegen: V. ROEMENIË Geen R 0574: Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71, betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB L 74 van , blz. 1), gewijzigd en laatstelijk bijgewerkt bij: R 0118: Verordening (EG) nr. 118/97 van de Raad van (PB L 28 van , blz. 1), en nadien gewijzigd bij: R 1290: Verordening (EG) nr. 1290/97 van de Raad van (PB L 176 van , blz. 1), R 1223: Verordening (EG) nr. 1223/98 van de Raad van (PB L 168 van , blz. 1), R 1606: Verordening (EG) nr. 1606/98 van de Raad van (PB L 209 van , blz. 1), R 0307: Verordening (EG) nr. 307/1999 van de Raad van (PB L 38 van , blz. 1), R 1399: Verordening (EG) nr. 1399/1999 van de Raad van (PB L 164 van , blz. 1), R 0089: Verordening (EG) nr. 89/2001 van de Commissie van (PB L 14 van , blz. 16), R 1386: Verordening (EG) nr. 1386/2001 van het Europees Parlement en de Raad van (PB L 187 van , blz. 1), R 0410: Verordening (EG) nr. 410/2002 van de Commissie van (PB L 62 van , blz. 17), Slowaakse Republiek (PB L 236 van , blz. 33), R 1851: Verordening (EG) nr. 1851/2003 van de Commissie van (PB L 271 van , blz. 3), R 0631: Verordening (EG) nr. 631/2004 van het Europees Parlement en de Raad van (PB L 100 van , blz. 1), R 0077: Verordening (EG) nr. 77/2005 van de Commissie van (PB L 16 van , blz. 3), R 0647: Verordening (EG) nr. 647/2005 van het Europees Parlement en de Raad van (PB L 117 van , blz. 1), R 0207: Verordening (EG) nr. 207/2006 van de Commissie van (PB L 36 van , blz. 3), R 0629: Verordening (EG) nr. 629/2006 van het Europees Parlement en de Raad van (PB L 114 van , blz. 1), a) Bijlage 1 ( Bevoegde autoriteiten (Artikel 1, onder 1), van de verordening en artikel 4, lid 1, en artikel 122 van de toepassingsverordening) ) wordt als volgt gewijzigd: (i) (ii) na de laatste tekst onder A. BELGIË invoegen: B. BULGARIJE 1. Министърът на труда и социалната политика (Minister van arbeid en sociaal beleid), София. 2. Министърът на здравеопазването (Minister van volksgezondheid), София. ; de rubrieken B. TSJECHIË, C. DENEMARKEN, D. DUITS- LAND, E. ESTLAND, F. GRIEKEAND, G. SPANJE, H. FRANKRIJK, I. IERLAND, J. ITALIË, K. CYPRUS, L. LETLAND, M. LITOUWEN, N. LUXEMBURG, O. HONGA- RIJE, P. MALTA, Q. NEDERLAND, R. OOSTENRIJK, S. POLEN, T. PORTUGAL, U. SLOVENIË, V. SLOWAKIJE, W. FIAND, X. ZWEDEN, Y. VERENIGD KONINKRIJK worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: C. TSJECHIË, D. DENEMARKEN, E. DUITSLAND, F. ESTLAND, G. GRIEKEAND, H. SPANJE, I. FRANKRIJK, J. IERLAND, K. ITALIË, L. CYPRUS, M. LETLAND, N. LITOUWEN, O. LUXEMBURG, P. HONGARIJE, Q. MALTA, R. NEDERLAND, S. OOSTENRIJK, T. POLEN, U. PORTUGAL, W. SLOVENIË, X. SLOWAKIJE, Y. FIAND, Z. ZWEDEN, AA. VERENIGD KONINKRIJK ; (iii) na de laatste tekst onder U. PORTUGAL invoegen: V. ROEMENIË 1. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerie van arbeid, sociale solidariteit en gezinszaken), Bucureşti. 2. Ministerul Sănătăţii (Ministerie van volksgezondheid), Bucureşti. ;

11 11 Publicatieblad van de Europese Unie b) Bijlage 2 ( Bevoegde organen (Artikel 1, onder o), van de verordening en artikel 4, lid 2, van de toepassingsverordening) ) wordt als volgt gewijzigd: (i) na de laatste tekst onder A. BELGIË invoegen: B. BULGARIJE 1. Ziekte en moederschap: a) verstrekkingen: Министерство на здравеопазването (Ministerie van volksgezondheid), София. Национална здравноосигурителна каса (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds), София. Агенция за хората с увреждания (Bureau voor personen met een handicap), София. b) uitkeringen: Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София. 2. Invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen: 3. Arbeidsongevallen, beroepsziekten: Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София. a) verstrekkingen: Министерство на здравеопазването (Ministerie van volksgezondheid), София. Национална здравноосигурителна каса (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds, София. Агенция за хората с увреждания (Bureau voor personen met een handicap), София; b) uitkeringen: Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София. 4. Uitkeringen bij overlijden: Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София. 5. Werkloosheidsuitkeringen: Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София. 6. Gezinsbijslagen: Агенция за социално подпомагане (Bureau voor sociale bijstand), София. ; (ii) de rubrieken B. TSJECHIË, C. DENEMARKEN, D. DUITSLAND, E. ESTLAND, F. GRIEKEAND, G. SPANJE, H. FRANKRIJK, I. IERLAND, J. ITALIË, K. CYPRUS, L. LETLAND, M. LITOUWEN, N. LUXEMBURG, O. HONGARIJE, P. MALTA, Q. NEDERLAND, R. OOSTENRIJK, S. POLEN, T. PORTUGAL, U. SLOVENIË, V. SLOWAKIJE, W. FIAND, X. ZWEDEN, Y. VERENIGD KONINKRIJK worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: C. TSJECHIË, D. DENEMARKEN, E. DUITSLAND, F. ESTLAND, G. GRIEKEAND, H. SPANJE, I. FRANKRIJK, J. IERLAND, K. ITALIË, L. CYPRUS, M. LETLAND, N. LITOUWEN, O. LUXEMBURG, P. HONGARIJE, Q. MALTA, R. NEDERLAND, S. OOSTENRIJK, T. POLEN, U. PORTUGAL, W. SLOVENIË, X. SLOWAKIJE, Y. FIAND, Z. ZWEDEN, AA. VERENIGD KONINKRIJK ; (iii) na de laatste tekst onder U. PORTUGAL invoegen: V. ROEMENIË 1. Ziekte en moederschap: a) verstrekkingen: Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Regionaal Ziekteverzekeringsfonds). b) uitkeringen: i) in het algemeen Casa de asigurari de sanatate (Ziekteverzekeringsfonds). ii) specifieke gevallen: beroepsmilitairen: Gespecialiseerde dienst van het Ministerie van nationale defensie. leden van de politiediensten: Gespecialiseerde afdeling van het Ministerie van bestuur en binnenlandse zaken. magistraten: Casa de Asigurări a Avocaţilor (Verzekeringsfonds voor magistraten).

12 12 Publicatieblad van de Europese Unie 2. Invaliditeit: a) in het algemeen: Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten). b) specifieke gevallen: i) beroepsmilitairen: Gespecialiseerde dienst van het Ministerie van nationale defensie. ii) leden van de politiediensten: Gespecialiseerde afdeling van het Ministerie van bestuur en binnenlandse zaken. iii) magistraten: Casa de Asigurări a Avocaţilor (Verzekeringsfonds voor magistraten). 3. Ouderdoms- en nabestaandenpensioenen, uitkeringen bij overlijden a) in het algemeen: Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Regionaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten). b) specifieke gevallen: i) beroepsmilitairen: Gespecialiseerde dienst van het Ministerie van nationale defensie. ii) leden van de politiediensten: Gespecialiseerde afdeling van het Ministerie van bestuur en binnenlandse zaken. iii) magistraten: Casa de Asigurări a Avocaţilor (Verzekeringsfonds voor magistraten). 4. Arbeidsongevallen, beroepsziekten: a) verstrekkingen: Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Regionaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten). b) uitkeringen en pensioenen: Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Regionaal fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten). 5. Uitkeringen bij overlijden: a) in het algemeen: Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Regionaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten). b) specifieke gevallen: i) beroepsmilitairen: Gespecialiseerde dienst van het Ministerie van nationale defensie. ii) leden van de politiediensten: Gespecialiseerde afdeling van het Ministerie van bestuur en binnenlandse zaken. iii) magistraten: Casa de Asigurări a Avocaţilor (Verzekeringsfonds voor magistraten). 6. Werkloosheidsuitkeringen: Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Regionaal Werkgelegenheidsagentschap). 7. Gezinsbijslagen: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerie van arbeid, sociale solidariteit en gezinszaken), Bucureşti. Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Ministerie van onderwijs en onderzoek), Bucureşti. ;

13 13 Publicatieblad van de Europese Unie c) Bijlage 3 ( Organen van de woonplaats en organen van de verblijfplaats (Artikel 1, onder p), van de verordening en artikel 4, lid 3, van de toepassingsverordening) ) wordt als volgt gewijzigd: (i) na de laatste tekst onder A. BELGIË invoegen: B. BULGARIJE 1. Ziekte en moederschap: a) verstrekkingen: Министерство на здравеопазването (Ministerie van volksgezondheid), София. Национална здравноосигурителна каса (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds), София. Агенция за хората с увреждания (Bureau voor personen met een handicap), София. b) uitkeringen: Regionale diensten van het Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid. 2. Invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen: 3. Arbeidsongevallen, beroepsziekten: Hoofdzetel van het Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid. a) verstrekkingen: Министерство на здравеопазването (Ministerie van volksgezondheid), София. Национална здравноосигурителна каса (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds), София. Агенция за хората с увреждания (Bureau voor mensen met een handicap), София. b) kortlopende uitkeringen: Regionale diensten van het Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid. c) invaliditeitspensioenen: Hoofdzetel van het Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid. 4. Uitkeringen bij overlijden: Regionale diensten van het Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid. 5. Werkloosheidsuitkeringen: Regionale diensten van het Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid. 6. Gezinsbijslagen: Directoraten voor sociale bijstand van het Bureau voor sociale bijstand. ; (ii) de rubrieken B. TSJECHIË, C. DENEMARKEN, D. DUITSLAND, E. ESTLAND, F. GRIEKEAND, G. SPANJE, H. FRANKRIJK, I. IERLAND, J. ITALIË, K. CYPRUS, L. LETLAND, M. LITOUWEN, N. LUXEMBURG, O. HONGARIJE, P. MALTA, Q. NEDERLAND, R. OOSTENRIJK, S. POLEN, T. PORTUGAL, U. SLOVENIË, V. SLOWAKIJE, W. FIAND, X. ZWEDEN, Y. VERENIGD KONINKRIJK worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: C. TSJECHIË, D. DENEMARKEN, E. DUITSLAND, F. ESTLAND, G. GRIEKEAND, H. SPANJE, I. FRANKRIJK, J. IERLAND, K. ITALIË, L. CYPRUS, M. LETLAND, N. LITOUWEN, O. LUXEMBURG, P. HONGARIJE, Q. MALTA, R. NEDERLAND, S. OOSTENRIJK, T. POLEN, U. PORTUGAL, W. SLOVENIË, X. SLOWAKIJE, Y. FIAND, Z. ZWEDEN, AA. VERENIGD KONINKRIJK ; (iii) na de laatste tekst onder U. PORTUGAL invoegen: V. ROEMENIË 1. Verstrekkingen: Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Regionaal Ziekteverzekeringsfonds). 2. Uitkeringen: a) voor ziekte en moederschap: Casa de asigurari de sanatate (Ziekteverzekeringsfonds). b) invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen, en uitkeringen bij overlijden Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Regionaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsuitkeringen). c) arbeidsongevallen, beroepsziekten: Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Regionaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten). d) werkloosheidsuitkeringen: Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Regionaal Werkgelegenheidsagentschap). e) gezinsbijslagen: Lokale instanties en schoolinstanties. ;

14 14 Publicatieblad van de Europese Unie d) Bijlage 4 ( Verbindingsorganen (Artikel 3, lid 1, artikel 4, lid 4, en artikel 122 van de toepassingsverordening) ) wordt als volgt gewijzigd: (i) na de laatste tekst onder A. BELGIË invoegen: B. BULGARIJE 1. Ziekte en moederschap: a) verstrekkingen: Национална здравноосигурителна каса (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds), София. b) uitkeringen: Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София. 2. invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen: Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София. 3. arbeidsongevallen, beroepsziekten: a) verstrekkingen: Национална здравноосигурителна каса (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds), София. b) uitkeringen en pensioenen: Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София. 4. uitkeringen bij overlijden: Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София. 5. werkloosheidsuitkeringen: Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София. 6. gezinsbijslagen: Агенция за социално подпомагане (Bureau voor sociale bijstand), София. ; (ii) de rubrieken B. TSJECHIË, C. DENEMARKEN, D. DUITSLAND, E. ESTLAND, F. GRIEKEAND, G. SPANJE, H. FRANKRIJK, I. IERLAND, J. ITALIË, K. CYPRUS, L. LETLAND, M. LITOUWEN, N. LUXEMBURG, O. HONGARIJE, P. MALTA, Q. NEDERLAND, R. OOSTENRIJK, S. POLEN, T. PORTUGAL, U. SLOVENIË, V. SLOWAKIJE, W. FIAND, X. ZWEDEN, Y. VERENIGD KONINKRIJK worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: C. TSJECHIË, D. DENEMARKEN, E. DUITSLAND, F. ESTLAND, G. GRIEKEAND, H. SPANJE, I. FRANKRIJK, J. IERLAND, K. ITALIË, L. CYPRUS, M. LETLAND, N. LITOUWEN, O. LUXEMBURG, P. HONGARIJE, Q. MALTA, R. NEDERLAND, S. OOSTENRIJK, T. POLEN, U. PORTUGAL, W. SLOVENIË, X. SLOWAKIJE, Y. FIAND, Z. ZWEDEN, AA. VERENIGD KONINKRIJK ; (iii) na de tekst onder U. PORTUGAL invoegen: V. ROEMENIË 1. Verstrekkingen: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds), Bucureşti. 2. Uitkeringen: a) voor ziekte en moederschap: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds), Bucureşti. b) invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen, en uitkeringen bij overlijden Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten), Bucureşti. c) arbeidsongevallen, beroepsziekten: Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationaal Fonds voor pensioenen en andere socialezekerheidsrechten), Bucureşti. d) werkloosheidsuitkeringen: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Nationaal Werkgelegenheidsagentschap), Bucureşti. e) gezinsbijslagen: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerie van arbeid, sociale solidariteit en gezinszaken), Bucureşti. ;

15 15 Publicatieblad van de Europese Unie e) Bijlage 5 ( Van kracht gebleven toepassingsbepalingen van bilaterale overeenkomsten (Artikel 4, lid 5, artikel 5, artikel 53, lid 3, artikel 104, artikel 105, lid 2, artikel 116, artikel 121 en artikel 122 van de toepassingsverordening) ) wordt als volgt gewijzigd: (i) vóór 1. BELGIE TSJECHIË invoegen: 1. BELGIË BULGARIJE Niet van toepassing. ; 29. BULGARIJE DUITSLAND Artikel 8 en artikel 9 van het Administratieve Akkoord betreffende de toepassing van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 17 december 1997 op het gebied van pensioenen. 30. BULGARIJE ESTLAND Niet van toepassing. (ii) (iii) (iv) het nummer vóór BELGIË TSJECHIË wordt gewijzigd van 1 in 2 en de nummering gaat als volgt verder: 3. BELGIË DENEMARKEN 4. BELGIË DUITSLAND 5. BELGIË ESTLAND 6. BELGIË GRIEKEAND 7. BELGIË SPANJE 8. BELGIË FRANKRIJK 9. BELGIË IERLAND 10. BELGIË ITALIË 11. BELGIË CYPRUS 12. BELGIË LETLAND 13. BELGIË LITOUWEN 14. BELGIË LUXEMBURG 15. BELGIË HONGARIJE 16. BELGIË MALTA 17. BELGIË NEDERLAND 18. BELGIË OOSTENRIJK 19. BELGIË POLEN 20. BELGIË PORTUGAL ; na de tekst onder 20. BELGIE PORTUGAL invoegen: 21. BELGIË ROEMENIË Niet van toepassing. ; het nummer vóór BELGIË SLOVENIË wordt gewijzigd van 20 in 22 en de nummering gaat als volgt verder: 23. BELGIË SLOWAKIJE 24. BELGIË FIAND 25. BELGIË ZWEDEN 26. BELGIË VERENIGD KONINKRIJK ; 31. BULGARIJE GRIEKEAND Niet van toepassing. 32. BULGARIJE SPANJE Geen. 33. BULGARIJE FRANKRIJK Niet van toepassing. 34. BULGARIJE IERLAND Niet van toepassing. 35. BULGARIJE ITALIË Niet van toepassing. 36. BULGARIJE CYPRUS Niet van toepassing. 37. BULGARIJE LETLAND Niet van toepassing. 38. BULGARIJE LITOUWEN Niet van toepassing. 39. BULGARIJE LUXEMBURG Geen. 40. BULGARIJE HONGARIJE Geen. 41. BULGARIJE MALTA Niet van toepassing. 42. BULGARIJE NEDERLAND Geen. 43. BULGARIJE OOSTENRIJK Geen. (v) na de laatste tekst onder 26. BELGIË VERENIGD KONINKRIJK invoegen: 27. BULGARIJE TSJECHIË Artikel 29, lid 1 en lid 3, van het Administratieve Akkoord van 25 november 1998 en artikel 5, lid 4, van het Administratieve Akkoord van 30 november 1999 met betrekking tot het wederzijds afzien van vergoeding van de kosten van administratieve en medische controles. 28. BULGARIJE DENEMARKEN Niet van toepassing. 44. BULGARIJE POLEN Geen. 45. BULGARIJE PORTUGAL Niet van toepassing. 46. BULGARIJE ROEMENIË Geen. 47. BULGARIJE SLOVENIË Geen.

16 16 Publicatieblad van de Europese Unie 48. BULGARIJE SLOWAKIJE Artikel 9, lid 1, van het Administratieve Akkoord betreffende de toepassing van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 30 mei BULGARIJE FIAND Niet van toepassing. 50. BULGARIJE ZWEDEN Niet van toepassing. 51. BULGARIJE VERENIGD KONINKRIJK Geen. ; (vi) het nummer vóór TSJECHIË DENEMARKEN wordt gewijzigd van 25 in 52 en de nummering gaat als volgt verder: 53. TSJECHIË DUITSLAND 54. TSJECHIË ESTLAND 55. TSJECHIË GRIEKEAND 56. TSJECHIË SPANJE 57. TSJECHIË FRANKRIJK 58. TSJECHIË IERLAND 59. TSJECHIË ITALIË 60. TSJECHIË CYPRUS 61. TSJECHIË LETLAND 62. TSJECHIË LITOUWEN 63. TSJECHIË LUXEMBURG 64. TSJECHIË HONGARIJE 65. TSJECHIË MALTA 66. TSJECHIË NEDERLAND 67. TSJECHIË OOSTENRIJK 68. TSJECHIË POLEN 69. TSJECHIË PORTUGAL ; (vii) na Niet van toepassing onder 69. TSJECHIË PORTUGAL invoegen: 70. TSJECHIË ROEMENIË Geen. ; (viii) het nummer vóór TSJECHIË SLOVENIË wordt gewijzigd van 43 in 71 en de nummering gaat als volgt verder: 72. TSJECHIË SLOWAKIJE 73. TSJECHIË FIAND 74. TSJECHIË ZWEDEN 75. TSJECHIË VERENIGD KONINKRIJK 76. DENEMARKEN DUITSLAND 77. DENEMARKEN ESTLAND 78. DENEMARKEN GRIEKEAND 79. DENEMARKEN SPANJE 80. DENEMARKEN FRANKRIJK 81. DENEMARKEN IERLAND 82. DENEMARKEN ITALIË (ix) 83. DENEMARKEN CYPRUS 84. DENEMARKEN LETLAND 85. DENEMARKEN LITOUWEN 86. DENEMARKEN LUXEMBURG 87. DENEMARKEN HONGARIJE 88. DENEMARKEN MALTA 89. DENEMARKEN NEDERLAND 90. DENEMARKEN OOSTENRIJK 91. DENEMARKEN POLEN 92. DENEMARKEN PORTUGAL ; na de tekst onder 92. DENEMARKEN PORTUGAL invoegen: 93. DENEMARKEN ROEMENIË Niet van toepassing. ; (x) het nummer vóór DENEMARKEN SLOVENIË wordt gewijzigd van 65 in 94 en de nummering gaat als volgt verder: 95. DENEMARKEN SLOWAKIJE 96. DENEMARKEN FIAND 97. DENEMARKEN ZWEDEN 98. DENEMARKEN VERENIGD KONINKRIJK 99. DUITSLAND ESTLAND 100. DUITSLAND GRIEKEAND 101. DUITSLAND SPANJE 102. DUITSLAND FRANKRIJK 103. DUITSLAND IERLAND 104. DUITSLAND ITALIË 105. DUITSLAND CYPRUS 106. DUITSLAND LETLAND 107. DUITSLAND LITOUWEN 108. DUITSLAND LUXEMBURG 109. DUITSLAND HONGARIJE 110. DUITSLAND MALTA 111. DUITSLAND NEDERLAND 112. DUITSLAND OOSTENRIJK 113. DUITSLAND POLEN 114. DUITSLAND PORTUGAL ; (xi) na de tekst onder 114. DUITSLAND PORTUGAL invoegen: 115. DUITSLAND ROEMENIË Geen. ; (xii) het nummer vóór DUITSLAND SLOVENIË wordt gewijzigd van 86 in 116 en de nummering gaat als volgt verder: 117. DUITSLAND SLOWAKIJE 118. DUITSLAND FIAND 119. DUITSLAND ZWEDEN

17 17 Publicatieblad van de Europese Unie 120. DUITSLAND VERENIGD KONINKRIJK 121. ESTLAND GRIEKEAND 122. ESTLAND SPANJE 123. ESTLAND FRANKRIJK 124. ESTLAND IERLAND 125. ESTLAND ITALIË 126. ESTLAND CYPRUS 127. ESTLAND LETLAND 128. ESTLAND LITOUWEN 129. ESTLAND LUXEMBURG 130. ESTLAND HONGARIJE 131. ESTLAND MALTA 132. ESTLAND NEDERLAND 133. ESTLAND OOSTENRIJK 134. ESTLAND POLEN 135. ESTLAND PORTUGAL ; (xiii) na Niet van toepassing onder 135. ESTLAND PORTUGAL invoegen: (xiv) 136. ESTLAND ROEMENIË Niet van toepassing. ; het nummer vóór ESTLAND SLOVENIË wordt gewijzigd van 106 in 137 en de nummering gaat als volgt verder: 138. ESTLAND SLOWAKIJE 139. ESTLAND FIAND 140. ESTLAND ZWEDEN 141. ESTLAND VERENIGD KONINKRIJK 142. GRIEKEAND SPANJE 143. GRIEKEAND FRANKRIJK 144. GRIEKEAND IERLAND 145. GRIEKEAND ITALIË 146. GRIEKEAND CYPRUS 147. GRIEKEAND LETLAND 148. GRIEKEAND LITOUWEN 149. GRIEKEAND LUXEMBURG 150. GRIEKEAND HONGARIJE 151. GRIEKEAND MALTA 152. GRIEKEAND NEDERLAND 153. GRIEKEAND OOSTENRIJK 154. GRIEKEAND POLEN 155. GRIEKEAND PORTUGAL ; (xv) na Niet van toepassing onder 155. GRIEKEAND PORTUGAL invoegen: 156. GRIEKEAND ROEMENIË Geen. ; (xvi) (xvii) (xviii) het nummer vóór GRIEKEAND SLOVENIË wordt gewijzigd van 125 in 157 en de nummering gaat als volgt verder: 158. GRIEKEAND SLOWAKIJE 159. GRIEKEAND FIAND 160. GRIEKEAND ZWEDEN 161. GRIEKEAND VERENIGD KONINKRIJK 162. SPANJE FRANKRIJK 163. SPANJE IERLAND 164. SPANJE ITALIË 165. SPANJE CYPRUS 166. SPANJE LETLAND 167. SPANJE LITOUWEN 168. SPANJE LUXEMBURG 169. SPANJE HONGARIJE 170. SPANJE MALTA 171. SPANJE NEDERLAND 172. SPANJE OOSTENRIJK 173. SPANJE POLEN 174. SPANJE PORTUGAL ; na de laatste tekst onder 174. SPANJE PORTUGAL invoegen: 175. SPANJE ROEMENIË Geen. ; het nummer vóór SPANJE SLOVENIË wordt gewijzigd van 143 in 176 en de nummering gaat als volgt verder: 177. SPANJE SLOWAKIJE 178. SPANJE FIAND 179. SPANJE ZWEDEN 180. SPANJE VERENIGD KONINKRIJK 181. FRANKRIJK IERLAND 182. FRANKRIJK ITALIË 183. FRANKRIJK CYPRUS 184. FRANKRIJK LETLAND 185. FRANKRIJK LITOUWEN 186. FRANKRIJK LUXEMBURG 187. FRANKRIJK HONGARIJE 188. FRANKRIJK MALTA 189. FRANKRIJK NEDERLAND 190. FRANKRIJK OOSTENRIJK 191. FRANKRIJK POLEN 192. FRANKRIJK PORTUGAL ; (xix) na de tekst onder 192. FRANKRIJK PORTUGAL invoegen: 193. FRANKRIJK ROEMENIË Geen. ;

18 18 Publicatieblad van de Europese Unie (xx) het nummer vóór FRANKRIJK SLOVENIË wordt gewijzigd van 160 in 194 en de nummering gaat als volgt verder: 195. FRANKRIJK SLOWAKIJE 196. FRANKRIJK FIAND 197. FRANKRIJK ZWEDEN 198. FRANKRIJK VERENIGD KONINKRIJK 199. IERLAND ITALIË 200. IERLAND CYPRUS 201. IERLAND LETLAND 202. IERLAND LITOUWEN 203. IERLAND LUXEMBURG 204. IERLAND HONGARIJE 205. IERLAND MALTA 206. IERLAND NEDERLAND 207. IERLAND OOSTENRIJK 208. IERLAND POLEN 209. IERLAND PORTUGAL ; (xxi) na Niet van toepassing onder 209. IERLAND PORTUGAL invoegen: (xxii) 210. IERLAND ROEMENIË Niet van toepassing. ; het nummer vóór IERLAND SLOVENIË wordt gewijzigd van 176 in 211 en de nummering gaat als volgt verder: 212. IERLAND SLOWAKIJE 213. IERLAND FIAND 214. IERLAND ZWEDEN 215. IERLAND VERENIGD KONINKRIJK 216. ITALIË CYPRUS 217. ITALIË LETLAND 218. ITALIË LITOUWEN 219. ITALIË LUXEMBURG 220. ITALIË HONGARIJE 221. ITALIË MALTA 222. ITALIË NEDERLAND 223. ITALIË OOSTENRIJK 228. ITALIË SLOWAKIJE 229. ITALIË FIAND 230. ITALIË ZWEDEN 231. ITALIË VERENIGD KONINKRIJK 232. CYPRUS LETLAND 233. CYPRUS LITOUWEN 234. CYPRUS LUXEMBURG 235. CYPRUS HONGARIJE 236. CYPRUS MALTA 237. CYPRUS NEDERLAND 238. CYPRUS OOSTENRIJK 239. CYPRUS POLEN 240. CYPRUS PORTUGAL ; (xxv) na Niet van toepassing onder 240. CYPRUS PORTUGAL invoegen: (xxvi) 241. CYPRUS ROEMENIË Niet van toepassing. ; het nummer vóór CYPRUS SLOVENIË wordt gewijzigd van 205 in 242 en de nummering gaat als volgt verder: 243. CYPRUS SLOWAKIJE 244. CYPRUS FIAND 245. CYPRUS ZWEDEN 246. CYPRUS VERENIGD KONINKRIJK 247. LETLAND LITOUWEN 248. LETLAND LUXEMBURG 249. LETLAND HONGARIJE 250. LETLAND MALTA 251. LETLAND NEDERLAND 252. LETLAND OOSTENRIJK 253. LETLAND POLEN 254. LETLAND PORTUGAL ; (xxvii) na Niet van toepassing onder 254. LETLAND PORTUGAL invoegen: 255. LETLAND ROEMENIË Niet van toepassing. ; 224. ITALIË POLEN 225. ITALIË PORTUGAL ; (xxiii) na Niet van toepassing onder 225. ITALIË PORTUGAL invoegen: (xxiv) 226. ITALIË ROEMENIË Niet van toepassing. ; het nummer vóór ITALIË SLOVENIË wordt gewijzigd van 191 in 227 en de nummering gaat als volgt verder: (xxviii) het nummer vóór LETLAND SLOVENIË wordt gewijzigd van 218 in 256 en de nummering gaat als volgt verder: 257. LETLAND SLOWAKIJE 258. LETLAND FIAND 259. LETLAND ZWEDEN 260. LETLAND VERENIGD KONINKRIJK 261. LITOUWEN LUXEMBURG

19 19 Publicatieblad van de Europese Unie 262. LITOUWEN HONGARIJE 263. LITOUWEN MALTA 264. LITOUWEN NEDERLAND 265. LITOUWEN OOSTENRIJK 266. LITOUWEN POLEN 267. LITOUWEN PORTUGAL ; (xxix) na Niet van toepassing onder 267. LITOUWEN PORTUGAL invoegen: 268. LITOUWEN ROEMENIË Niet van toepassing. ; (xxx) het nummer vóór LITOUWEN SLOVENIË wordt gewijzigd van 230 in 269 en de nummering gaat als volgt verder: 270. LITOUWEN SLOWAKIJE 271. LITOUWEN FIAND 272. LITOUWEN ZWEDEN 273. LITOUWEN VERENIGD KONINKRIJK 274. LUXEMBURG HONGARIJE 275. LUXEMBURG MALTA 276. LUXEMBURG NEDERLAND 277. LUXEMBURG OOSTENRIJK 278. LUXEMBURG POLEN 279. LUXEMBURG PORTUGAL ; (xxxi) na de tekst onder 279. LUXEMBURG PORTUGAL invoegen: 280. LUXEMBURG ROEMENIË Geen. ; (xxxii) het nummer vóór LUXEMBURG SLOVENIË wordt gewijzigd van 241 in 281 en de nummering gaat als volgt verder: 282. LUXEMBURG SLOWAKIJE 283. LUXEMBURG FIAND 284. LUXEMBURG ZWEDEN 285. LUXEMBURG VERENIGD KONINKRIJK 286. HONGARIJE MALTA 287. HONGARIJE NEDERLAND 288. HONGARIJE OOSTENRIJK 289. HONGARIJE POLEN 290. HONGARIJE PORTUGAL ; (xxxiii) na Niet van toepassing onder 290. HONGARIJE PORTUGAL invoegen: 291. HONGARIJE ROEMENIË Geen. ; (xxxiv) het nummer vóór HONGARIJE SLOVENIË wordt gewijzigd van 251 in 292 en de nummering gaat als volgt verder: 293. HONGARIJE SLOWAKIJE 294. HONGARIJE FIAND 295. HONGARIJE ZWEDEN 296. HONGARIJE VERENIGD KONINKRIJK 297. MALTA NEDERLAND 298. MALTA OOSTENRIJK 299. MALTA POLEN 300. MALTA PORTUGAL ; (xxxv) na Niet van toepassing onder 300. MALTA PORTUGAL invoegen: 301. MALTA ROEMENIË Niet van toepassing. ; (xxxvi) (xxxvii) het nummer vóór MALTA SLOVENIË wordt gewijzigd van 260 in 302 en de nummering gaat als volgt verder: 303. MALTA SLOWAKIJE 304. MALTA FIAND 305. MALTA ZWEDEN 306. MALTA VERENIGD KONINKRIJK 307. NEDERLAND OOSTENRIJK 308. NEDERLAND POLEN 309. NEDERLAND PORTUGAL ; na de tekst onder 309. NEDERLAND PORTUGAL invoegen: 310. NEDERLAND ROEMENIË Geen. ; (xxxviii) het nummer vóór NEDERLAND SLOVENIË wordt gewijzigd van 268 in 311 en de nummering gaat als volgt verder: 312. NEDERLAND SLOWAKIJE 313. NEDERLAND FIAND 314. NEDERLAND ZWEDEN 315. NEDERLAND VERENIGD KONINKRIJK 316. OOSTENRIJK POLEN 317. OOSTENRIJK PORTUGAL ; (xxxix) na de tekst onder 317. OOSTENRIJK PORTUGAL invoegen: 318. OOSTENRIJK ROEMENIË Geen. ; (xl) het nummer vóór OOSTENRIJK SLOVENIË wordt gewijzigd van 275 in 319 en de nummering gaat als volgt verder: 320. OOSTENRIJK SLOWAKIJE 321. OOSTENRIJK FIAND 322. OOSTENRIJK ZWEDEN 323. OOSTENRIJK VERENIGD KONINKRIJK 324. POLEN PORTUGAL ; (xli) na Niet van toepassing onder 324. POLEN PORTUGAL invoegen: 325. POLEN ROEMENIË Niet van toepassing. ;

20 20 Publicatieblad van de Europese Unie (xlii) (xliii) het nummer vóór POLEN SLOVENIË wordt gewijzigd van 281 in 326 en de nummering gaat als volgt verder: 327. POLEN SLOWAKIJE 328. POLEN FIAND 329. POLEN ZWEDEN 330. POLEN VERENIGD KONINKRIJK ; na Geen onder 330. POLEN VERENIGD KONINK- RIJK invoegen: 331. PORTUGAL ROEMENIË f) Bijlage 6 ( Procedure voor de betaling van uitkeringen (Artikel 4, lid 6, artikel 53, lid 1, en artikel 122 van de toepassingsverordening) ) wordt als volgt gewijzigd: (i) na de laatste tekst onder A. BELGIË invoegen: B. BULGARIJE 1. In de betrekkingen met België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Letland,, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk: rechtstreekse betaling. Niet van toepassing. ; (xliv) het nummer vóór PORTUGAL SLOVENIË wordt gewijzigd van 286 in 332 en de nummering gaat als volgt verder: (xlv) 333. PORTUGAL SLOWAKIJE 334. PORTUGAL FIAND 335. PORTUGAL ZWEDEN 336. PORTUGAL VERENIGD KONINKRIJK ; na de laatste tekst onder 336. PORTUGAL VERENIGD KONINKRIJK invoegen: 337. ROEMENIË SLOVENIË (ii) 2. In de betrekkingen met Duitsland, Cyprus en Litouwen: betaling via de verbindingsorganen. ; de rubrieken B. TSJECHIË, C. DENEMARKEN, D. DUITS- LAND, E. ESTLAND, F. GRIEKEAND, G. SPANJE, H. FRANKRIJK, I. IERLAND, J. ITALIË, K. CYPRUS, L. LETLAND, M. LITOUWEN, N. LUXEMBURG, O. HONGA- RIJE, P. MALTA, Q. NEDERLAND, R. OOSTENRIJK, S. POLEN, T. PORTUGAL, U. SLOVENIË, V. SLOWAKIJE, W. FIAND, X. ZWEDEN, Y. VERENIGD KONINKRIJK worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: C. TSJECHIË, D. DENEMARKEN, E. DUITSLAND, F. ESTLAND, G. GRIEKEAND, H. SPANJE, I. FRANKRIJK, J. IERLAND, K. ITALIË, L. CYPRUS, M. LETLAND, N. LITOUWEN, O. LUXEMBURG, P. HONGARIJE, Q. MALTA, R. NEDERLAND, S. OOSTENRIJK, T. POLEN, U. PORTUGAL, W. SLOVENIË, X. SLOWAKIJE, Y. FIAND, Z. ZWEDEN, AA. VERENIGD KONINKRIJK ; Geen ROEMENIË SLOWAKIJE Geen ROEMENIË FIAND Niet van toepassing ROEMENIË ZWEDEN Niet van toepassing ROEMENIË VERENIGD KONINKRIJK Geen. ; (xlvi) het nummer vóór SLOVENIË SLOWAKIJE wordt gewijzigd van 291 in 342 en de nummering gaat als volgt verder: 343. SLOVENIË FIAND (iii) de tekst onder E. DUITSLAND wordt als volgt gewijzigd: (a) in punt 1, onder b), en punt 2, onder b), worden vóór Nederland de woorden Bulgarije en ingevoegd; (b) in punt 4, onder b), wordt na België het woord Bulgarije ingevoegd; (iv) na de tekst onder U. PORTUGAL invoegen: V. ROEMENIË Rechtstreekse betaling. ; g) Bijlage 7 ( Banken (Artikel 4, lid 7, artikel 55, lid 3, en artikel 122 van de toepassingsverordening) ) wordt als volgt gewijzigd: (i) na Geen onder A. BELGIË invoegen: B. BULGARIJE Булбанк (Bulbank), София. ; 344. SLOVENIË ZWEDEN 345. SLOVENIË VERENIGD KONINKRIJK 346. SLOWAKIJE FIAND 347. SLOWAKIJE ZWEDEN 348. SLOWAKIJE VERENIGD KONINKRIJK 349. FIAND ZWEDEN 350. FIAND VERENIGD KONINKRIJK 351. ZWEDEN- VERENIGD KONINKRIJK ; (ii) de rubrieken B. TSJECHIË, C. DENEMARKEN, D. DUITS- LAND, E. ESTLAND, F. GRIEKEAND, G. SPANJE, H. FRANKRIJK, I. IERLAND, J. ITALIË, K. CYPRUS, L. LETLAND, M. LITOUWEN, N. LUXEMBURG, O. HONGA- RIJE, P. MALTA, Q. NEDERLAND, R. OOSTENRIJK, S. POLEN, T. PORTUGAL, U. SLOVENIË, V. SLOWAKIJE, W. FIAND, X. ZWEDEN, Y. VERENIGD KONINKRIJK worden met de bijbehorende tekst herschikt als volgt: C. TSJECHIË, D. DENEMARKEN, E. DUITSLAND, F. ESTLAND, G. GRIEKEAND, H. SPANJE, I. FRANKRIJK, J. IERLAND, K. ITALIË, L. CYPRUS, M. LETLAND, N. LITOUWEN, O. LUXEMBURG, P. HONGARIJE, Q. MALTA, R. NEDERLAND, S. OOSTENRIJK, T. POLEN, U. PORTUGAL, W. SLOVENIË, X. SLOWAKIJE, Y. FIAND, Z. ZWEDEN, AA. VERENIGD KONINKRIJK ;

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument EP-PE_TC1-COD(2007)0054

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument EP-PE_TC1-COD(2007)0054 EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Geconsolideerd wetgevingsdocument 15.1.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0054 ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 15 januari 2008 met het oog op

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 8 december 2006 (OR. en) 2005/0258 (COD) PE-CONS 3669/06 SOC 549 CODEC 1331 OC 898 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 270/67 COMMISSIE

Publicatieblad van de Europese Unie L 270/67 COMMISSIE 29.9.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 270/67 COMMISSIE BESLUIT Nr. 1/2006 VAN HET GEMENGD COMITÉ EU-ZWITSERLAND van 6 juli 2006 tot wijziging van bijlage II (sociale zekerheid) bij de Overeenkomst

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

1. De Commissie heeft het bovengenoemde voorstel op 30 maart 2007 bij de Raad ingediend.

1. De Commissie heeft het bovengenoemde voorstel op 30 maart 2007 bij de Raad ingediend. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 mei 2007 (15.05) (OR. en) 9351/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0054 (COD) SOC 193 CODEC 476 VERSLAG van: aan: nr. Comv.: Betreft: de Groep sociale vraagstukken

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: INHOUDSOPGAVE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van de Raad tot aanpassing van Richtlijn 89/108/EEG

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0444 (E) 12103/15 JUSTCIV 202 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD waarbij

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERDRAG ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 10 (1992) Nr. 13 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 182 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106. RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106. RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van 30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106 RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van 29.4.2004 tot wijziging van Richtlijn 2003/49/EG waarbij bepaalde lidstaten overgangsperioden mogen instellen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 De gevolmachtigden van: DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" te noemen, en van HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 9201/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 91 SIRIS 84 COMIX 447

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 9201/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 91 SIRIS 84 COMIX 447 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 920/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 9 SIRIS 84 COMIX 447 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE VERSIE

GECONSOLIDEERDE VERSIE 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 1972R0574 01/06/2004 Aantal bladzijden: 226 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1

SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1 SLOTAKTE FA/TR/EU/HR/nl 1 FA/TR/EU/HR/nl 2 I. TEKST VAN DE SLOTAKTE 1. De gevolmachtigden van ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN, DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE PRESIDENT VAN DE TSJECHISCHE

Nadere informatie

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BIJLAGE PROTOCOL bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 oktober 2009 (05.11) (OR. en) 13381/1/09 REV 1 SIRIS 117 SCHENGEN 27 COMIX 674

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 oktober 2009 (05.11) (OR. en) 13381/1/09 REV 1 SIRIS 117 SCHENGEN 27 COMIX 674 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 oktober 2009 (05.11) (OR. en) 13381/1/09 REV 1 SIRIS 117 SCHENGEN 27 COMIX 674 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep SIS/SIRENE / Gemengd Comité (EU-IJsland/Noorwegen

Nadere informatie

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 23 OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE AF/CE/BA/nl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 146 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2007 COM(2007) 787 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt met betrekking tot de goedkeuring van bepalingen voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

13381/3/09 REV 3 dau/ngs/jg 1 DG H 3B

13381/3/09 REV 3 dau/ngs/jg 1 DG H 3B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 2009 (13.11) (OR. en) 13381/3/09 REV 3 SIRIS 117 SCHENGEN 27 COMIX 674 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep SIS/SIRENE / Gemengd Comité (EU-IJsland/Noorwegen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Vertaling C-322/17-1 Zaak C-322/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 mei 2017 Verwijzende rechter: High Court (Ierland) Datum van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 mei 2011 (OR. en) 8900/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0245 (NLE) EEE 14 SOC 334 MI 197

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 mei 2011 (OR. en) 8900/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0245 (NLE) EEE 14 SOC 334 MI 197 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 mei 2011 (OR. en) 8900/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0245 (NLE) EEE 14 SOC 334 MI 197 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 8 februari 2005 (OR. en) 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van het

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

BIJLAGE VI (SOCIALE ZEKERHEID) BIJ DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

BIJLAGE VI (SOCIALE ZEKERHEID) BIJ DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE BIJLAGE VI (SOCIALE ZEKERHEID) BIJ DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE laatstelijk gewijzigd door Besluit 188/2014 van het Gemengd Comité van 25 september 2014 (PB L 202 van 30 juli

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 mei 2007 (15.05) (OR. en) 9347/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0008 (COD) SOC 190 CODEC 473 VERSLAG

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 mei 2007 (15.05) (OR. en) 9347/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0008 (COD) SOC 190 CODEC 473 VERSLAG RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 mei 2007 (15.05) (OR. en) 9347/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0008 (COD) SOC 190 CODEC 473 VERSLAG van: aan: nr. Comv.: Betreft: de Groep sociale vraagstukken

Nadere informatie

10889/10 VP/mg DG G I

10889/10 VP/mg DG G I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 juni 2010 (OR. en) 10889/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0135 (E) ECOFIN 360 UEM 209 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD overeenkomstig

Nadere informatie

8620/01 AL/td DG H I NL

8620/01 AL/td DG H I NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 mei 2001 (OR. fr) 8620/01 LIMITE VISA 66 FRONT 36 COMIX 338 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad inzake de aanpassing van de

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE

VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK MALTA, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

BIJLAGE. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGE. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 BIJLAGE Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 12.12.2007 COM(2007) 793 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt met betrekking tot de goedkeuring van bepalingen voor

Nadere informatie

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 32 niederländische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1.

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 32 niederländische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 32 niederländische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLOTAKTE FA/TR/EU/HR/nl 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 32 niederländische Schlussakte

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 augustus 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 VOORSTEL van: ingekomen: 3 augustus 2017 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 3.7.2007 COM(2007) 376 definitief 2007/0129 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de bijlagen

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon

Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Protokoll in niederländischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN Brussel, 14

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 juni 2004 (OR. en) 10470/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0110 (COD) ENER 169

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 juni 2004 (OR. en) 10470/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0110 (COD) ENER 169 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 juni 2004 (OR. en) 10470/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0110 (COD) ENER 169 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg VWS Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 februari 2006, nr. MEVA/BO-2659498, houdende tot wijziging

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0153 (E) 13587/17 JUSTCIV 251 COLAC 111 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 25 april 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0083 (NLE) 8457/17 ADD 1 COEST 85 ELARG 28 VOORSTEL van: ingekomen: 24 april 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Deze tijdslijn illustreert het verhaal van de Europese Unie. U kunt de tijdslijn in verschillende stukken afdrukken

Nadere informatie

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde e.a. Artikel 4 lid 1 1. De lidstaten beperken op zijn minst hun jaarlijkse antropogene emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Änderungsprotokoll in niederländischer Sprache-NL (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Änderungsprotokoll in niederländischer Sprache-NL (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Änderungsprotokoll in niederländischer Sprache-NL (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9196/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9196/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9196/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ONTWERP-BESLUIT

Nadere informatie

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

13581/17 WST/sht/bb DGD 2

13581/17 WST/sht/bb DGD 2 Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0148 (E) 13581/17 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: JUSTCIV 248 ACP 116 ESE 5 BESLUIT VAN

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 oktober 2006 (16.10) (OR. en) 13467/06 ADD 2 LIMITE ELARG 119 ACCTR 18

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 oktober 2006 (16.10) (OR. en) 13467/06 ADD 2 LIMITE ELARG 119 ACCTR 18 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 oktober 2006 (16.10) (OR. en) PUBLIC 13467/06 ADD 2 LIMITE ELARG 119 ACCTR 18 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2005 (OR. en) 6240/05 JUSTCIV 23

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2005 (OR. en) 6240/05 JUSTCIV 23 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 maart 2005 (OR. en) 6240/05 JUSTCIV 23 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verdrag inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek

Nadere informatie

14899/09 HD/mm DG H 2 A

14899/09 HD/mm DG H 2 A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2009 (OR. en) 14899/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0034 (CNS) JUSTCIV 215 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD tot

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0150 (E) 13586/17 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: JUSTCIV 250 COLAC 110 ACP 118 ISL 39

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 maart 2011 (OR. en) 7591/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0245 (NLE) EEE 9 SOC 229 MI 139

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 maart 2011 (OR. en) 7591/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0245 (NLE) EEE 9 SOC 229 MI 139 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 maart 2011 (OR. en) 7591/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0245 (NLE) EEE 9 SOC 229 MI 139 VOORSTEL van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

NOTA "A"-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers

NOTA A-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2002 (07.06) (OR. fr,en,de) 9628/02 PUBLIC LIMITE ELARG 201 NOTA "A"-PUNT van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad Betreft: UITBREIDING

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 17/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: TOETREDINGSAKTE, BIJLAGE IV ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN

Nadere informatie

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys INHOUD 1. Algemene kennis over de EU 2. Wat ging eraan vooraf 3. Structuur 4. Totstandkoming wetten De Europese Unie: 500 miljoen mensen 27 landen EU-landen Kandidaat-EU-landen

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC)

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) 13420/09 LIMITE AGRI 380 AGRIORG 85 AGRISTR 35 AGRIMON

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33704 29 november 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk 169401-113162-Z,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. betreffende de aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. betreffende de aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014 NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie