Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt."

Transcriptie

1 Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat VD Voorburg Tel Adves & nformate Ondersteunng Actvteten Vervoer Wjk- en denstencentra Bel voor vragen of meer nformate. Wjk- en denstencentrum de Plnt Prns Frederklaan GZ Ledschendam Tel Wat u als oudere wlt weten, kunt doen of nodg hebt. voor ouderen voor ouderen 33 Elkaar kennen, elkaar helpen.

2 Waar vndt u wat 1. Ondersteunng ouderen Maatschappeljk werk/ouderenadvseur... 4 Kennsmakngsteam... 6 Bezoek op Maat... 7 Ouderensoos de Oranjehoek... 8 Alzhemer Café... 9 Mantelzorgondersteunng Zelfstandg wonen Telefooncrkel Alarmerng Burenhulp Formulerenhulp/socaal-jurdsche hulp, hulp bj schulden en belastngaangfte Admnstrate Thus Samen Boodschappen Doen Eet-je-mee/Open eettafel Vervoer Partculer vervoer Busvervoer Bus 47 en de Wnkelbus Actvteten Sporteve, createve en socale actvteten Cultuurmenu Leesclubs, computer- en taalcursussen Roze Plusbjeenkomsten Vrjwllgerswerk Handge telefoonnummers en nternetadressen Overzcht van alle densten/actvteten Adressen Wjk- en denstencentra Woej ondersteunt ouderen Heeft u als oudere behoefte aan ondersteunng, dan s Woej msschen wat voor u? Woej (Welzjn Oud en Jong) s een aanspreekpunt als het gaat om maatschappeljke ondersteunng voor ouderen op uteenlopende gebeden, van hulp bj vragen over wonen, zorg en fnancële zaken tot vervoer van deur tot deur. Maatschappeljke ondersteunng en actvteten Woej bedt densten en actvteten specaal gercht op ouderen. Bent u bjvoorbeeld wat mnder mobel, dan kunt u onze vervoersdensten nschakelen. Heeft u moete met formuleren, ook n dat geval kunt u bj ons aankloppen. Wlt u een kopje koffe drnken met andere ouderen, dan bent u van harte welkom n een van onze Wjk- en denstencentra. In deze brochure vndt u een overzcht van ons utgebrede programma voor ouderen n Ledschendam-Voorburg. Woej staat voor u klaar Rum 650 vrjwllgers en zo n 30 beroepskrachten van Woej staan voor u klaar. Wlt u meer nformate of heeft u vragen, bel. U kunt ook op kjken. 2 WELKOM 3

3 MAATSCHAPPELIJK WERKERS / OUDERENADVISEURS Onze ouderenadvseurs helpen u graag verder Team ouderenwerk De maatschappeljk werkers/ouderenadvseurs van Woej kunnen u ondersteunen bj vragen over wonen, zorg of fnancën. Wj helpen u met praktsche oplossngen. Aan de hulp de we beden zjn geen kosten verbonden. Passende ondersteunng Mocht u vragen of problemen hebben, wj gaan graag met u n gesprek om te onderzoeken hoe we u het beste kunnen ondersteunen. De ondersteunng de Woej bedt s gebaseerd op uw persoonljke stuate. Als we weten wat u nodg heeft, zoeken we ut welke passende ondersteunng Woej kan beden. Mocht Woej de net n hus hebben, dan kjkt de ouderenadvseur welke organsate u wel de juste hulp kan beden. Farda Souhal Hub Kwnt Wlma Brasem Vragen over wonen, zorg, welzjn of fnancën? De ouderenadvseurs zjn berekbaar va Wjk- en denstencentrum (WDC) de Oranjehoek n Voorburg. U kunt elke werkdag bellen voor uw vragen of voor het maken van een afspraak voor een husbezoek. Wlt u meer weten, bel dan WDC de Oranjehoek. Marjan Koot Anke-Ida Markvoort Petra Koeleman Tymen Coljn Thérèse Grootenboers woej.nl Maureen Engels Alle medewerkers van het ouderenwerkteam zjn berekbaar va 4 ONDERSTEUNING VOOR OUDEREN ONDERSTEUNING OUDEREN 5

4 KENNISMAKINGSTEAM Wj komen kennsmaken De gemeente Ledschendam-Voorburg wl de denstverlenng zo goed mogeljk laten aansluten op wat ouderen nodg hebben. Daarom komen de vrjwllgers van het Woej Kennsmakngsteam bj alle ouderen boven de 80 jaar n Ledschendam-Voorburg langs om te horen wat er leeft. Vertrouwd en vertrouweljk We vragen net alleen wat uw wensen zjn, maar we kunnen ook vertellen welke verschllende voorzenngen er voor ouderen n Ledschendam-Voorburg zjn. Of aan welke actvteten u n uw omgevng kunt meedoen. Uteraard zjn er geen kosten aan dt gesprek verbonden en bovenden wordt alles wat u zegt vertrouweljk behandeld. Vrjbljvend U ontvangt voorafgaand aan het gesprek een bref met utleg over dt bezoek. Daarna bellen we u om een afspraak te maken. Stelt u geen prjs op een husbezoek van het Kennsmakngsteam, dan kunt u ons dat tjdens het telefoongesprek laten weten. Wlt u een vrjbljvend kennsmakngsbezoek, maar heeft u geen bref ontvangen? Neem dan contact op met Wjk en denstencentrum telefoon. Wlt u meer weten, bel dan WDC de Oranjehoek. BEZOEK OP MAAT Ondersteunng bj socale contacten Als oudere kan het soms moeljk zjn om socale contacten te onderhouden. U bent msschen beperkt n uw bewegngsvrjhed of uw gezondhed laat te wensen over. Bent u daardoor veel alleen, doe dan een beroep op de vrjwllgers van Bezoek op Maat. Deze Woej vrjwllgers komen graag bj u langs om een lusterend oor te beden, met u een wandelngetje te maken, een spelletje te doen of om gezellg samen een kop koffe te drnken. Er wordt altjd goed gekeken of een vrjwllger bj u past. De vrjwllgers worden ook ngezet om mantelzorgers te ondersteunen. Zj kunnen bjvoorbeeld een paar uurtjes bj de naaste van de mantelzorger bljven, zodat deze even vrjaf heeft. Bouw een netwerk op met de netwerkcoach Heeft u als oudere of mantelzorger problemen met het onderhouden of opbouwen van socale contacten, dan kan een netwerkcoach van Woej u daarbj helpen. De netwerkcoach s een specaal opgelede vrjwllger de maxmaal een jaar samen met u werkt aan het opbouwen en utbreden van uw socale contacten. De netwerkcoaches van Woej beden u een frsse blk, een lusterend oor en een steuntje n de rug. Ondersteunng aanvragen? Neem contact op met Wlma Brasem, telefoon, e-mal: of Anke-Ida Markvoort, telefoon, e-mal: Wlt u meer weten, bel dan WDC de Oranjehoek. 6 ONDERSTEUNING OUDEREN ONDERSTEUNING OUDEREN 7

5 OUDERENSOOS Ouderensoos, actvteten voor ouderen De Ouderensoos bedt gezellghed, actvteten en een warme maaltjd. U kunt er kaarten maken of meedoen aan de yogalessen en u kunt er ook om adves en nformate vragen. De Ouderensoos s elke maandag, donderdag en om de week op zondag open. Iedereen s welkom, een ndcate s net nodg. Het programma maakt u samen Bezoekers geven het dagprogramma samen met de Woej medewerkers vorm. De kosten voor de Ouderensoos zjn 7,50 per dag, houders van de Ooevaarspas betalen 5,-, de prjzen zjn nclusef koffe/thee, maaltjd, drankje en vervoer. Gezonde maaltjd Op maandag en donderdag serveren we een gezonde, warme maaltjd. Laat u van te voren va weten of u komt? Komt u net naar de Ouderensoos maar wlt u wel mee-eten, dan betaalt u 5.-. Op zondag serveren we tussen en uur soep met broodjes. De zondag s er voor edereen Om de week staat de zondagmddag n het teken van ontmoetng. Famleleden, kennssen, wjkbewoners en andere geïnteresseerden zjn op zondagmddag ook van harte welkom. Op zondag start het programma om uur. Woej vervoer staat voor u klaar Bezoekers van de Ouderensoos kunnen met een busje worden opgehaald en thusgebracht. ALZHEIMER CAFÉ Het Alzhemer Café voor nformate over demente Het Alzhemer Café Ledschendam-Voorburg bedt op een laagdrempelge maner nformate over demente. Maandeljks komen daar mensen met demente, hun partner of hun famle en hulpverleners en andere belangstellenden bj elkaar. Door het delen van ervarngen en nformate s het Alzhemer Café een steun voor de dementerende en zjn omgevng. Elke maand een nteressant onderwerp Elke maand staat het café n het teken van een thema, zoals Vergeetachtghed of demente of Wat kan er nog wel bj demente? Onder ledng van een gespreksleder vertelt een deskundge meer over het thema, waarna bezoekers vragen kunnen stellen en ervarngen utwsselen. Tjd en plaats Het Alzhemer Café Ledschendam-Voorburg s elke tweede dnsdagavond van de maand open. U bent vanaf uur welkom n Partycentrum Dekker s Hoeve aan het Essepad 6, 2272 JS Voorburg*. Het programma begnt om uur en duurt tot uur. Daarna kunt u nog tot uur napraten. De toegang s grats en u hoeft zch net van te voren aan te melden. Wlt u meer weten, bel dan WDC de Oranjehoek. *) Let op: Het Alzhemer Café vndt vanaf september 2015 op een andere locate plaats. Bj het samenstellen van deze brochure s deze nog net bekend. Wlt u meer weten, bel dan WDC de Oranjehoek. 8 ONDERSTEUNING OUDEREN ONDERSTEUNING OUDEREN 9

6 MANTELZORGONDERSTEUNING Woej bedt mantelzorgers ondersteunng Bent u mantelzorger? Staat u klaar voor een langdurg zeke partner, een gehandcapt knd, uw vader of moeder de moeljkheden heeft met zelfstandg wonen, een goede vrend(n) of buur de veel zorg nodg heeft? Dan komt er vaak veel op u af. Het combneren van zorg, werk, gezn en vrje tjd kan een belastng worden, ook emotoneel. Woej ondersteunt mantelzorgers bj zaken waar ze n de zorg voor hun naaste tegenaan lopen. Doe een beroep op onze ouderenadvseur, gespecalseerd n mantelzorgondersteunng of vraag om meer Informate, adves en begeledng Bj Woej kunt u, ook als jonge mantelzorger, terecht voor nformate, adves en persoonljke begeledng, emotonele steun en praktsche ondersteunng. Hoe moet u omgaan met bepaalde stuates, hoe kunt u ondersteunende hulp nzetten, of welke regelngen zjn er voor mantelzorgers? Woej helpt u graag, ook bj het versterken of utbreden van het egen socale netwerk. Tjd voor uzelf met respjtzorg Respjtzorg bedt mantelzorgers de mogeljkhed hun zorgtaken tjdeljk aan een ander over te dragen. Daardoor kunnen zj de zorg beter volhouden. Respjtzorg s een onderdeel van Bezoek op Maat waarbj vrjwllgers worden ngezet. Wlt u een paar uurtjes voor uzelf, naar de kapper of het theater? Dankzj een vrjwllger van Bezoek op Maat s de zorg van uw naaste n goede handen en kunt u weer energe opdoen. Wlt u meer weten, bel dan WDC de Oranjehoek. TELEFOONCIRKEL Met de telefooncrkel houdt u contact Vndt u het een velg dee dat u elke dag even gebeld wordt? Doe dan mee met de telefooncrkel. De telefooncrkel bestaat ut een groep mensen de elkaar elke dag belt. De telefooncrkels n Ledschendam- Voorburg zjn een samenwerkngsverband van het Rode Krus en Woej. U wordt elke ochtend gebeld s Ochtends op een vast tjdstp wordt u gebeld door emand de ook aan de telefooncrkel meedoet. U heeft dan tjd voor een gesprekje en vervolgens belt u zelf de volgende persoon van de crkel. Dankzj de telefooncrkel houden ouderen contact met elkaar om te horen of alles n orde s en om even een praatje te maken. Wordt er net opgenomen, dan s het meteen dudeljk dat er ets aan de hand s en wordt er acte ondernomen. Meld u aan voor de telefooncrkel Woont u n Voorburg, meldt u zch dan aan bj mevr. R. Bremmers, telefoonnummer Als u n Ledschendam woont, kunt u zch aanmelden bj mevr. J. Borsboom, telefoonnummer: Aan deelname zjn geen kosten verbonden, met utzonderng van uw egen telefoonkosten. Wlt u meer weten, bel dan WDC de Oranjehoek. 10 ONDERSTEUNING OUDEREN ZELFSTANDIG WONEN 11

7 ALARMERING Alarmerng maakt thus wonen velger BURENHULP Burenhulp helpt bj klusjes Met een alarmerngssysteem kunt u langer en velger thus bljven wonen. Het alarmerngssysteem bestaat ut een alarmapparaat met een zender de u om uw hals of pols draagt en de met uw telefoon verbonden s. Met de zender kunt u vanut elke plaats n uw wonng de meldkamer alarmeren. U hoeft n geval van nood alleen op de knop te drukken en u maakt automatsch telefonsch contact met de meldkamer. Kes zelf we hulp bedt U kunt zelf kezen we er na alarmerng bj u langskomt, zoals buren of famleleden de bj u n de buurt wonen of professonele hulpverleners. Woej werkt samen met WoonZorgcentra Haaglanden (WZH). WZH heeft een specaal alarmteam, dt team s 7 dagen per week, 24 uur per dag oproepbaar. Alarmerng, de kosten Aanslutkosten voor een hals- en polszender bedragen 50,-, voor een alarm met valdetector betaalt u 75,-, n bede gevallen komen daar nog abonnementskosten bj. Voor hulp van bekenden betaalt u 13,- per maand, professonele hulp kost 19,- per maand. Heeft u een medsche ndcate, kjk dan of u va uw zektekostenverzekerng kortng kunt krjgen. Storngen of andere spoedesende alarmerngszaken buten kantooruren? Bel ! Wlt u meer weten, bel dan WDC de Oranjehoek. De burenhulp s een denst van Woej de u kunt nschakelen voor klusjes. Heeft u een schlderj dat opgehangen moet worden, s de rozenstruk toe aan een snoebeurt of moet u voor een afspraak naar uw husarts, schakel dan de burenhulp van Woej n. Vrjwllgers helpen ouderen Vrjwllgers van Woej helpen u graag bj klene klusjes en bj andere zaken waar u af en toe hulp bj nodg heeft. U kunt de burenhulp onder andere nschakelen voor: Reparates aan stekkers, deurbel of sloten Aanbrengen van handgrepen bj tolet of douche Af en toe een boodschap doen als u zek bent Een keer mee naar arts of zekenhus De burenhulp bedt géén wekeljkse boodschappendenst, hushoudeljke verzorgng of groot onderhoud aan uw hus of tun. Deze densten worden verleend door andere projecten en organsates. Wj nformeren u her graag over. Wat kost de burenhulp? Voor het verrchten van klusjes vragen we 5,- per gewerkt uur als tegemoetkomng voor de reskosten en de sljtage van het gereedschap. U betaalt dt rechtstreeks aan de vrjwllger. Als de vrjwllger materalen koopt, verrekent hj de kosten Meer weten? Bel Maureen Engels, telefoonnummer met u aan de hand van de (berekbaar dnsdag tot vrjdag van uur) kassabon. Mocht de vrjwllger constateren dat er een of va e-mal vakman ngeschakeld moet worden, dan kan hj een tegemoetkomng n de reskosten van 2,50 vragen. Aanvragen burenhulp U kunt zch aanmelden op tussen va telefoonnummer. Wlt u meer weten, bel dan WDC de Oranjehoek. 12 ZELFSTANDIG WONEN ZELFSTANDIG WONEN 13

8 Mevrouw Koppenaal komt onder de mensen Mevrouw Koppenaal kent Woej van bede kanten. Eerst als vrjwllger en nu als emand de gebrukt maakt van de densten van Woej. Ze was bj Woej yogalerares, tot op hoge leeftjd zelfs. Een fantastsche tjd, met leuke groepen en leve mensen. Ik voelde me altjd heel op me gemak bj Woej en werd ook gewaardeerd voor de yogalessen, k kreeg alle rumte. Maar helaas, de ouderdom komt met gebreken. En als het dan tegenzt met je gezondhed, dan kom je net meer toe aan zoets als je admnstrate. Toen kwam her een keer een ouderenadvseur langs. Nou de schatte de stuate meteen goed n en heeft voor hulp gezorgd. Nu komt er om de zoveel tjd emand van Woej om met me de admnstrate te doen. Mevrouw Koppenaal heeft een gezellg en lcht appartement op de zesde verdepng met een prachtg utzcht over Voorburg. Ze s blj dat ze met de ondersteunng van de Woej vrjwllgers nog zelfstandg kan wonen. Maar Woej doet net alleen de admnstrate. Ze hebben vervoer en organseren het Cultuurmenu. Want als je alleen woont, moet je toch onder de mensen bljven komen. En weet je wat k zo leuk vnd, ze kjken naar hoe je bent. Zo hebben ze me laatst met emand anders, ook een oudere dame, n contact gebracht. We zjn samen koffe gaan drnken en het klkt, hadden ze goed gematcht. Dat s toch bjzonder!?! 14 INTERVIEW FORMULIERENHULP / SOCIAAL-JURIDISCHE HULP HULP BIJ SCHULDEN EN BELASTINGAANGIFTE Ondersteunng bj formuleren, jurdsche problemen, schulden en belastngaangfte 65+ Hulp bj belastngaangfte voor 65+ Jaarljks helpen goed opgelede vrjwllgers van Woej een klene 500 ouderen bj het nvullen van hun belastngaangfte. Bent u 65 jaar of ouder, heeft u geen egen wonng en geen spaargeld, dan kunt u terecht bj een van de Wjk- en denstencentra van Woej. De (admnstrate) kosten voor deze denst bedragen 5,-. Een afspraak maken kan va. Socaal Raadsleden Bj problemen op het gebed van belastngen (toeslagen en nkomensbelastng), nkomen, husvestng en jurdsche geschllen beden de socaal raadsleden grats nformate, adves en concrete denstverlenng. Spreekuur alleen op afspraak, bel. Formulerenhulp Heeft u moete met formele breven, kunt u moeljk lezen of twjfelt u of u n aanmerkng komt voor een regelng? Tjdens de open spreekuren van de formulerenhulp kunt u adves en hulp krjgen bj het nvullen van formuleren. Informeer naar de openngstjden van onze grats nloopspreekuren va. Voorpost schuldhulpverlenng helpt bj schulden Laat uw schuldproblemen net boven uw hoofd groeen, schakel de voorpost schuldhulpverlenng n. Zj geeft nformate en adves aan edereen met vragen op het gebed van (begnnende) schulden. De voorpost kjkt samen met u wat nodg s om weer grp te krjgen op uw fnancële stuate. Deze denstverlenng s grats. U kunt een afspraak maken va of va Wlt u meer weten, bel dan WDC de Oranjehoek. ZELFSTANDIG WONEN 15

9 ADMINISTRATIE THUIS Uw admnstrate weer op orde Is uw admnstrate net op orde, bjvoorbeeld vanwege gezondhedsklachten en s er nemand n uw omgevng de u kan helpen, vraag n dat geval de hulp van Admnstrate Thus aan. Een ouderenadvseur en een vrjwllger overleggen samen met u hoe zj u het beste kunnen ondersteunen om uw admnstrate, bjvoorbeeld breven en rekenngen, weer op orde te krjgen. Hoe werkt Admnstrate Thus? Na uw aanvraag komt de ouderenadvseur bj u op husbezoek en kjkt samen met u wat er preces met uw admnstrate moet gebeuren. De afspraken de tjdens dt gesprek gemaakt worden, leggen we vast n een contract. Vervolgens komt er één keer per week of één keer per twee weken een vaste vrjwllger bj u thus om samen met u de admnstrate te doen. De vrjwllger neemt uw admnstrate net volledg over. U houdt zelf de verantwoordeljkhed en de admnstrate bljft bj u thus. SAMEN BOODSCHAPPEN DOEN Zelf boodschappen bljven doen Wlt u graag zelf uw boodschappen doen, maar lukt dt net meer, ga dan met Samen Boodschappen Doen mee. Onze vrjwllgers beden u een helpende hand door uw tas te dragen of ondersteunen u anderszns. U wordt thus opgehaald en ook weer teruggebracht. Tjden en kosten We gaan één keer n de week naar verschllende supermarkten n Ledschendam-Voorburg. Tussen en uur halen wj u thus op en rond en uur wordt u weer thusgebracht. De kosten voor vervoer bedragen 2,50. Aanmelden voor Samen Boodschappen Doen Contactpersoon voor Samen Boodschappen Doen s Marjan Koot, berekbaar op telefoonnummer , of per e-mal: Wlt u meer weten, bel dan WDC de Oranjehoek. Aanvragen Admnstrate Thus U kunt zch voor Admnstrate Thus aanmelden va Hub Kwnt, ouderenadvseur van Woej, telefoon of e-mal: woej.nl. Kjk voor meer nformate op Aangepast adves Admnstrate Thus kunnen wj helaas net aanbeden aan clënten met geheugenproblemen en/of schulden. Deze clënten advseren we andere hulpverlenng. Wlt u meer weten, bel dan WDC de Oranjehoek. 16 ZELFSTANDIG WONEN ZELFSTANDIG WONEN 17

10 EET-JE-MEE / OPEN EETTAFEL Gezellg eten met buurtgenoten PARTICULIER VERVOER Partculeren brengen u van deur tot deur Bj Woej wordt n alle Wjk- en denstencentra door vrjwllgers gekookt voor wjkbewoners. In Wjk- en denstencentra de Plnt en de Groene Loper s er wekeljks een gezellge maaltjd, waar veel oudere buurtbewoners gebruk van maken. Ze ontmoeten elkaar en geneten van een gezonde warme maaltjd. In Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek s er één keer per maand een open eettafel, waar wjkbewoners gezamenljk eten. Vaak s er een thema, waardoor de maaltjd extra feesteljk s. In de Oranjehoek kunnen wjkbewoners ook op maandag en donderdag aanschuven tjdens de Ouderensoos. Tweede kerstdag bj Woej Woej opent haar deuren op tweede kerstdag. Wjkbewoners zjn welkom tjdens een feesteljke maaltjd, verzorgd door vrjwllgers. Voor vervoer kan gezorgd worden. Informeer bj de wjkcentra. Eet-je-mee In WDC de Plnt kunt u elke maandag mee-eten tussen en uur bj Eet-je-mee. Aanmelden kan de week ervoor va telefoon of bj de recepte van de Plnt. Kosten: 5,- of 2,50 met 0oevaarspas. In WDC de Groene Loper kunt u op vrjdag mee-eten bj Eet-je-mee. De nloop begnt om uur. Aanmelden kan de week ervoor va telefoon of bj de recepte van de Groene Loper. Kosten 5,- of 2,50 met 0oevaarspas. Contact: WDC de Plnt WDC de Groene Loper WDC de Oranjehoek Open eettafel In WDC de Oranjehoek s er elke verde woensdag van de maand een open eettafel tussen en uur. U kunt zch tot rum een week van tevoren opgeven. Er s altjd een keuzemenu. Kosten: 7,50. Op maandag en donderdag kunt u rond het mddaguur aanschuven bj de Ouderensoos. Kosten zjn 5,-. Meer nformate Het Partculer vervoer van Woej s voor nwoners van Ledschendam- Voorburg de vanwege gezondhedsklachten net met het openbaar vervoer kunnen rezen. Deze vervoersdenst bestaat ut partculeren de u met hun egen auto van deur tot deur brengen. Als u gebruk wlt maken van het Partculer vervoer, wordt dan voor 18,70 per jaar/ per woonadres ld van de vervoersdensten van Woej. Wat u moet weten Het Partculer vervoer van Woej s bedoeld voor bezoekjes aan famle of vrenden, om naar een wjkcentrum te gaan of als u een afspraak heeft bj de dokter, de fysotherapeut of de tandarts. Vraag het vervoer één werkdag van tevoren aan bj de centrale van uw woonplaats. De centrales zjn van maandag t/m vrjdag tussen 9.00 en uur berekbaar. Centrale Voorburg, telefoonnummer Centrale Ledschendam, telefoonnummer Wordt u opgehaald, zorgt u er dan voor dat u klaar staat. De vrjwllgers rjden n prncpe tussen 9.00 en uur. Rtafspraken met chauffeurs zonder tussenkomst van Woej zjn net toegestaan en zjn net verzekerd. Tareven Partculer vervoer Het taref bnnen Ledschendam-Voorburg s voor een retour 5,50, een enkeltje kost 3,-. Deze tareven gelden voor twee personen (vanaf één woonadres). Alle rtten (net als eventueel het parkeergeld) moet u contant aan de chauffeur betalen. Voor rtten buten de gemeente (bjv. naar Stompwjk), betaalt u extra. Rtten van en naar zekenen verpleeghuzen n de rego hebben vaste tareven. Wlt u meer weten, bel dan WDC de Oranjehoek. 18 ZELFSTANDIG WONEN VERVOER 19

11 BUSVERVOER Busvervoer voor rolstoelers Hoe kunt u busrtten aanvragen? U kunt op tussen en uur en na uur gebrukmaken van de Woej bussen. Buten deze tjden zjn er beperkte mogeljkheden. Vervoer s ook n het weekend en op feestdagen mogeljk. Vraag uw rtten mnmaal dre dagen van tevoren aan va telefoonnummer , berekbaar op van 9.00 tot uur. Woej heeft zes bussen de ngercht zjn als rolstoelbus en plaats beden aan maxmaal acht personen. Dankzj een enthousaste groep vrjwllgers kan edereen de rolstoelafhankeljk s, ver voerd worden n de gemeente Ledschendam-Voorburg en daarbuten. U kunt de bus ook aanvragen voor vervoer naar een vakanteadres of zomaar een rondrt langs het strand of door de Bollenstreek. Wat kost busvervoer van Woej? Voor het busvervoer moet u ld van de Woej vervoersdensten zjn. Dt kost 18,70 per jaar. Rolstoelvervoer bnnen de gemeente Contact: Busvervoer Woej Tp! De aangepaste 8-persoonsbus kan op verzoek worden ngezet voor het vervoer van groepen. Kjk voor de kosten op Ledschendam-Voorburg kost 5,30 per retour, buten de gemeentegrenzen betaalt u bovenop deze prjs 0,53 per klometer. Alle rtten denen contant met de chauffeur te worden afgerekend, ook het parkeergeld. BUS 47 EN DE WINKELBUS Specaal busvervoer van Woej Voor nwoners van Ledschendam-Zud en de senoren n Woonoord Duvenvoorde, Marënpark en de wjk Prnsenhof s er Bus 47. Deze vervoersdenst rjdt tussen Ledschendam-Zud, wnkelcentrum Ledsenhage, zekenhus MCH-Antonushove, Prnsenhof en De Star. Naast ouderen met of zonder rollators, zjn ook vaders en moeders met een nklapbare knderwagen van harte welkom. De Wnkelbus Woej zet voor ouderen de wnkels wllen bezoeken een bus n voor vervoer vanut Ledschendam, Voorburg en Stompwjk naar Ledsenhage en retour. Deze Wnkelbus rjdt op vaste dagen en tjden en stopt bj dverse senorencomplexen. Uteraard kunt u uw rollator meenemen. Kosten en voorwaarden Meerjden met Bus 47 kan alleen als u ld bent van de Woej vervoersdensten. Dt ldmaatschap kost 18,70 per jaar. Voor Bus 47 betalen leden 1,- per rt. Van de Wnkelbus kunt u zonder ld maatschap gebrukmaken, de kosten voor een retourrt bedragen 2,50. Bel (berekbaar tussen uur) voor meer nformate over halteplaatsen, restjden en route. Contact: Busvervoer Woej Wlt u meer weten, bel dan het busvervoer van Woej Wlt u meer weten, bel dan het busvervoer van Woej VERVOER VERVOER 21

12 Aan tafel met meneer Otterspoor Meneer Otterspoor loopt met een rollator, maar dat weerhoudt hem er net van elke maandag rchtng de Oranjehoek te lopen. Dan s er soos, da s best gezellg. En k dek daar elke maandag de tafels. Heb k wat te doen. En k eet mee, lekker makkeljk. Maar soms s het teveel drukte om me heen. Ik zt wel graag alleen, hoor. Maar ja, een mens moet ook eens de deur ut. En bj de Oranjehoek kennen ze me. Dat vnd k prettg. Ze weten wat ze aan me hebben en dat k gewoon zeg wat k vnd. Zo ben k altjd geweest. Ja, dat weten de ouderenadvseurs ook. Als de her zjn, zeg k ook wat k denk. Dat meneer Otterspoor zjn humor nog net verloren s, bljkt wel ut zjn oogopslag. Maar dat het net altjd even makkeljk gaat, s ook wel dudeljk. Ik zou het wel leuk vnden als de ouderenadvseurs wat vaker langskwamen, dat je je verhaal eens kunt doen. Maar ja, k begrjp ook wel dat dat lastg s. Als ze her zjn, kjken ze hoe het met je gaat, of je je nog zelfstandg redt. Ja, dat gaat best, k heb een ntereurverzorgster, de s goud waard. De ouderenadvseurs geven je allerle advezen, dat s wel handg, maar k wl toch mjn egen beslssngen bljven nemen. Daarom twjfel k er ook weleens aan of k de admnstratehulp van Woej moet laten komen? Maar ze doen goed werk, met vervoer en de soos. Maandag zen ze me zeker weer. 22 INTERVIEW SPORTIEVE, CREATIEVE EN SOCIALE ACTIVITEITEN Met Woej bljft u actef Of u nu houdt van yoga, dans, zang of kunstgeschedens, n onze Wjk- en denstencentra kunt u terecht voor tal van actvteten en cursussen op eder nveau. Bovenden beden we ook rumte aan gezellghed en ontmoetngen, zoals een kaartje leggen, bngoën of een kopje koffe drnken met andere bezoekers. Sport en bewegen Wlt u meer bewegen? Woej bedt u volop keuze, u kunt bj ons terecht voor yoga, koersbal, wandelen en Nordc walkng. Tevens kunt u n de Woej Wjk- en denstencentra bljarten (ook als vrouw), dverse soorten dans beoefenen of aan Meer Bewegen voor Ouderen, gymnastek en stoelyoga meedoen. Createve actvteten Woej heeft createve cursussen voor begnners en gevorderden. Van edelsmeden, tekenen en schlderen, boetseren tot createf knutselen, een reuma knutselclub, naales, bloemschkken, handwerken en verschedene cursussen kunstgeschedens. U kunt bj Woej zelfs n een koor zngen. Als alt, sopraan, tenor of bas vndt u vast en zeker een plek bj een van de koren de n de Woej Wjk- en denstencentra oefenen. Praktsche nformate De meeste cursussen starten n september, maar nformeer gerust of u ook op een ander tjdstp kunt nstappen. Bj onze Wjk- en denstencentra kunt u de programma s met alle actvteten opvragen en nformeren naar de kosten. Wlt u meer weten, bel dan WDC de Oranjehoek Informate over de actvteten vndt u n de programmafolders verkrjgbaar bj de Wjk- en denstencentra van Woej. WDC de Groene Loper, WDC de Plnt, ACTIVITEITEN 23

13 CULTUURMENU Cultuurmenu voor culturele utjes Voor ouderen ut Ledschendam-Voorburg de graag een keertje utgaan, maar de net meer zo goed ter been zjn, geen zn hebben om alleen naar de schouwburg of het theater te gaan of net n het donker over straat wllen, organseert Woej elk kwartaal een afwsselend cultureel programma. Per kwartaal kunt u mnmaal twee en maxmaal ver utstapjes kezen ut een vaststaand programma. Het programma vareert van opera tot muscal en van toneel tot dansvoorstellngen. Geheel verzorgd op stap U gaat geheel verzorgd met een klene groep (max. 16 deelnemers) op stap. U wordt thus opgehaald, naar de schouwburg of het theater gereden en na afloop van de voorstellng weer thusgebracht. Tjdens het utstapje s er begeledng door vrjwllgers en n de pauze krjgt u een consumpte. Schrjf u n voor het Cultuurmenu De kosten wsselen per voorstellng. Met een Ooevaarspas ontvangt u kortng. U kunt zch nschrjven door het nschrjfformuler n te vullen dat bj het programma zt. U ontvangt een schrfteljke bevestgng of u nderdaad kunt deelnemen aan de voorstellngen van uw keuze. Het programmaboekje met nschrjfformuleren vndt u n onze Wjk- en denstencentra. U kunt het boekje ook aanvragen va telefoonnummer of downloaden op Wlt u meer weten, bel dan WDC de Oranjehoek. LEESCLUBS, COMPUTER- EN TAALCURSUSSEN Verbreed uw horzon Naast sport en gezellghed bedt Woej ook leesclubs, taallessen en computerles. Kortom; allerle actvteten waar u aan mee kunt doen omdat u bj de tjd wlt bljven of omdat u het nteressant vndt. Leesclubs en taallessen Bj Woej zjn dverse Sena Leesgroepen waarn deelnemers met elkaar zowel Engels- als Nederlandstalge boeken lezen en bespreken. Wlt u lever een taal leren? U kunt bj ons terecht voor Italaanse en Nederlandse les. Computerles, ook ndvdueel Heeft u extra ondersteunng nodg bj het leren omgaan met de computer? Geeft u zch dan op voor de computerlessen bj Woej. De 1-op-1 computerlessen zjn erg popular, tjdens deze ndvduele lessen maakt een deskundge vrjwllger u wegwjs n bjvoorbeeld e-malen, fotobewerkng of n een door u aangedragen onderwerp. Praktsche nformate De meeste cursussen starten n september, maar nformeer gerust of u ook op een ander tjdstp kunt nstappen. Bj onze Wjk- en denstencentra kunt u de programma s met alle actvteten opvragen en nformeren naar de kosten. WDC de Groene Loper, WDC de Plnt, Wlt u meer weten, bel dan WDC de Oranjehoek Informate over de actvteten vndt u n de programmafolders verkrjgbaar bj de Wjk- en denstencentra van Woej. 24 ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN 25

14 ROZE PLUSBIJEENKOMSTEN Ongedwongen gezellghed Elke eerste vrjdagmddag van de maand beden de Roze Plusbjeenkomsten n Wjk- en denstencentrum Oranjehoek homoseksuele mannen en vrouwen vanaf 55 jaar de gelegenhed elkaar te ontmoeten. Roze Plusbjeenkomsten De Roze Plusbjeenkomsten, ontstaan met medewerkng van ANBO Roze, geven rumte om neuwe contacten op te doen. De mddagen kenmerken zch door een ontspannen en gezellge sfeer waarn edereen zchzelf kan zjn. Elke eerste vrjdagmddag De Roze Plusbjeenkomsten worden elke eerste vrjdagmddag n de maand gehouden, van tot uur n het Wjk- en denstencentrum Oranje Nassaustraat 1 n Voorburg. De kosten zjn 5,-, nclusef consumptes. Is er bjvoorbeeld een hgh tea of een Indsch buffet, dan lgt de toegangsprjs hoger. Voor meer nformate of aanmeldngen kunt u bellen met Woej,. Malen naar of kan ook. VRIJWILLIGERS Als vrjwllger bj Woej aan de slag Alle actvteten de n deze brochure genoemd worden, zjn mogeljk dankzj de enthousaste nzet van vrjwllgers. Msschen wlt u na het lezen van deze brochure ook wat voor anderen betekenen, zoals ouderen, wjkbewoners of knderen? Neem dan contact met ons op, u bent harteljk welkom. Op zoek naar vrjwllgerswerk? Kom langs bj een van onze Wjk- en denstencentra (u vndt de adressen aan de achterzjde van deze brochure) en vraag naar de mogeljkheden. Of nformeer bj het Vrjwllgerspunt gevestgd n t Koetshus, Oostende 73, 2271 EC Voorburg, op telefonsch berekbaar tussen 9.00 en uur op telefoonnummer of kjk op Meer nformate vndt u n de brochure Vrjwllgerswerk verkrjgbaar bj de Wjk- en denstencentra van Woej of vraag de brochure telefonsch aan. Contact: Vrjwllgerspunt Wlt u meer weten, bel dan WDC de Oranjehoek. 26 ACTIVITEITEN VRIJWILLIGERSWERK 27

15 HANDIGE TELEFOONNUMMERS EN INTERNETADRESSEN Belangrjke telefoonnummers Alarmnummer Polte, Brandweer, Ambulance 112 Polte Gemeente Ledschendam-Voorburg Blokkeren bankpas Blokkeren gropas Zorgnformate CIZ-Indcate Zorg Florence Zorg WZH-zorgljn Dokter, avond- en weekenddenst Tandarts, avond- en weekenddenst CAK (Centraal Admnstrate Kantoor) Servcenummers Platform Gehandcapten (secretaraat) Partcpateraad (secretaraat) Socale Verzekerngsbank AOW/Anw Vdomes Woonnvest CAK Partculer vervoer Woej Ledschendam Berekbaar tussen uur Partculer vervoer Woej Voorburg Berekbaar tussen uur Busvervoer van Woej Berekbaar tussen uur Verles OV-chpkaart Internetadressen De ste van de gemeente Het dgtale loket voor Ledschendam-Voorburg Socale Verzekerngsbank CAK Neuws ut Ledschendam-Voorburg Het wekeljkse neuws ut Stompwjk Het lokale aanbod op het gebed van kunst en cultuur Veel nformate voor senoren de actef zjn op het web Zoekt u een maatje? Voor edereen de te jong s om zch oud te voelen Vervoer Regotax Valys HANDIGE TELEFOONNUMMERS HANDIGE TELEFOONNUMMERS 29

16 Denst/actvtet Informate Denst/actvtet Informate Ondersteunng voor ouderen Maatschappeljk werk/ ouderenadvseurs Kenns makngsteam Voor vragen en adves op het gebed van wonen, zorg, welzjn en fnancën. Vrjwllgers van het Kennsmakngsteam bezoeken ouderen boven de 80 jaar om kenns te maken, nformate te verstrekken en wensen n kaart te brengen. Op pagna 4 en 5 vndt u meer Op pagna 6 vndt u meer Formulerenhulp/ socaal-jurdsche hulp, hulp bj schulden en belastngaangfte 65+ Admnstrate Thus Samen Boodschappen Doen Vrjwllgers helpen ouderen met het nvullen van formuleren, bj socaal-jurdsche zaken, bj schulden en met hun belastngaangfte. Een vrjwllger komt bj een oudere thus om samen met de oudere de admnstrate te doen. Vrjwllgers ondersteunen ouderen bj het doen van boodschappen. Op pagna 15 vndt u meer Op pagna 16 vndt u meer Op pagna 17 vndt u meer Bezoek op maat Ouderensoos Alzhemer Café Mantelzorgondersteunng Alles voor zelfstandg thuswonen Telefooncrkel Vrjwllgers bezoeken zelfstandg wonende ouderen de her behoefte aan hebben, veelal als gevolg van afnemende zelfredzaamhed of eenzaamhed. Bezoek op Maat ondersteunt ook mantelzorgers. De vrjwllge netwerkcoach werkt samen met de clënt aan het utbreden van de socale contacten. Bedt dverse actvteten voor ouderen. Elke maandag, donderdag en om de week op zondag s er een dagprogramma. Ook voor een gezonde maaltjd. Laagdrempelge bjeenkomsten over demente. Elke tweede dnsdagavond van de maand van uur, Partycentrum Dekker s Hoeve, Essepad 6, 2272 JS Voorburg. Let op: vanaf sept s er een andere locate. Woej ondersteunt mantelzorgers bj zaken de ze bj de verzorgng van hun naaste tegenkomen. Ouderen bellen elkaar elke ochtend voor een praatje en om te horen of alles n orde s. Op pagna 7 vndt u meer Op pagna 8 vndt u meer Op pagna 9 vndt u meer Op pagna 10 vndt u meer Op pagna 11 vndt u meer Eet-je-mee/ Open eettafel Mobel met vervoer van Woej Partculer vervoer Busvervoer Bus 47 en de Wnkelbus Met Woej bljft u actef Sporteve, createve en socale actvteten Cultuurmenu In de WDC s kunnen ouderen voor een gernge bjdrage geneten van een gezonde warme maaltjd. Vrjwllgers beden met hun egen auto ouderen vervoer van deur tot deur. De personenbussen van Woej vervoeren rolstoelafhankeljke ouderen en gehandcapten van deur tot deur. Bus 47 en de Wnkelbus brengen en halen ouderen naar en van dverse wnkelcentra. Woej bedt ouderen een grote verschedenhed aan sporteve, createve en socale actvteten. Elk kwartaal organseert Woej een groepsutje naar o.a. opera, muscal, toneel- of dansvoorstellng. Op pagna 18 vndt u meer Op pagna 19 vndt u meer Op pagna 20 vndt u meer Op pagna 21 vndt u meer Een overzcht van de mogeljkheden vndt u n deze brochure: pagna 23. Op pagna 24 vndt u meer Alarmerng Burenhulp Dankzj een alamerngssysteem kunnen ouderen langer velg thus wonen. Va een zender kunnen ze met een smpele druk op de knop een alarmdenst waarschuwen. Vrjwllgers verrchten bj ouderen klene klusjes n en rondom het hus. Op pagna 12 vndt u meer Op pagna 13 vndt u meer Leesclubs, computer- en taalcursussen Roze Plus bjeenkomsten Woej bedt leesclubs, taallessen en computerles specaal voor ouderen. Voor homoseksuele mannen en vrouwen van 55 jaar en ouder organseert Woej elke 1e vrjdagmddag van de maand gezellge (thema) bjeenkomsten. Op pagna 25 vndt u meer Op pagna 26 vndt u meer 30 OVERZICHT DIENSTEN/ACTIVITEITEN OVERZICHT DIENSTEN/ACTIVITEITEN 31

NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg.

NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg. Voorheen... LEIDSCHENDAM-VOORBURG NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg. 070-386 3113 BESTE LEZER, De seniorenkrant

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Seniorengids. Maarkedal

Seniorengids. Maarkedal Senorengds Maarkedal Voorwoord Beste senor We droomt er net van een mooe oude dag? Een zee van tjd om te geneten van famle en vrenden, klusjes n de tun op te knappen, deel te nemen aan actvteten de plaatsvnden

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

1 Dag! pagina 8 15 begroetingen; kennismaken; 2 Hoe gaat het? pagina 16 25 hoe het met iemand gaat; kennismaken;

1 Dag! pagina 8 15 begroetingen; kennismaken; 2 Hoe gaat het? pagina 16 25 hoe het met iemand gaat; kennismaken; 1 Dag! pagna 8 15 begroetngen; kennsmaken; enkele natonalteten; het alfabet; namen van Europese landen Les Thema s 2 Hoe gaat het? pagna 16 25 hoe het met emand gaat; kennsmaken; formeel/nformeel taalgebruk;

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat

Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38e Jaargang - nr 5 september-oktober 2014 Scholenveldloop (lagere school) Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat Behaagacte 2014 15 Schrjf uw

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

2970actief. Nu ook culturele activiteiten in de krokusvakantie. 2970 krokus binnenin. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel.

2970actief. Nu ook culturele activiteiten in de krokusvakantie. 2970 krokus binnenin. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Nu ook culturele actvteten n de krokusvakante 2970 krokus bnnenn Februar 2016 1 Actvtetenkalender Februar 2016 Lchtmswandelng dnsdag 2 februar van 13.15

Nadere informatie

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com nederlands Werkwoorden vervoegen Persoon en getal Onderwerp, persoonsvorm en gezegde Naamwoordeljk en werkwoordeljk gezegde SP 1

Nadere informatie

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 1 januar-februar 2015 Uw gemeente trakteert Neuwjaarsbabbel: vrjdag 9 januar - 19.30 uur De deale vakantejob 9 Meer bewegen om mnder te vallen 13

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die cultuur Voor mj s het belangrjk te kunnen bezg zjn met de dngen de k graag doe. Ik neem stekjes van lanten en lant o verlant de dan n otten. Mjn dochter en haar vrend hebben mjn koertje voor mj geschlderd

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een menng woensdag 15 jul om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur jul-augustus 2015 1 Intatef voor het Actvtetenkalender

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 4 jul-augustus 2015 Stem Dobbelhoevepad tot wandelng van het jaar (p. 18) Carrousel n augustus 9 10 000 stappen 22 Grats jurdsch adves 24 In dt nummer

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7 Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38 ste Jaargang - nr 2 maart-aprl 2014 Schrlle contrasten op de Westeljke Jordaanoever Spraakmakende documentare nu ook te zen n Schlde - pagna 7 Neuwe renovatepreme

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

3p. Nieuwjaarsbabbel vrijdag 8 januari - 19.30 uur. Vinden wat u zoekt op de nieuwe www.schilde.be. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

3p. Nieuwjaarsbabbel vrijdag 8 januari - 19.30 uur. Vinden wat u zoekt op de nieuwe www.schilde.be. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 40e Jaargang - nr 1 januar-februar 2016 Neuwjaarsbabbel vrjdag 8 januar - 19.30 uur Vnden wat u zoekt op de neuwe www.schlde.be 3p. In dt nummer Neuwjaarsbabbel 2

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februar 2014 Leven en Welzjn aanpak waterbeheersng rendeert p. 4 herneuwde woonpremes p. 8 1 + UT n Menen over de stad nhoud Scan mj en lees

Nadere informatie

Meesters & leerling Ciamberlani, Opsomer & Van Dyck DOSSIER STROOMSCHAARSTE. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel 21/10-28/12

Meesters & leerling Ciamberlani, Opsomer & Van Dyck DOSSIER STROOMSCHAARSTE. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel 21/10-28/12 met DOSSIER STROOMSCHAARSTE Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38e Jaargang - nr 6 november-december 2014 Meesters & leerlng Camberlan, Opsomer & Van Dyck 21/10-28/12 Feestbussen net meer grats 5 Gemeente

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 26/09/2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 Leven en Welzjn E I N D E J A A R S A C T I E van 1 tot 31 december 14 SHOP&WIN 10.000 AAN CADEAUBONNEN VERZAMEL

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie Johan Konng freelance journalst & tekstspecalst over Taal, Teken, Tekst, Twtter, Terug, Tegenwoordg, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffe DONDERDAG 2 JANUARI 211 door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

2970actief vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Containerpark tijdelijk gesloten - wat nu?

2970actief vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Containerpark tijdelijk gesloten - wat nu? Bnnenn 2970actef vakante Informateblad Schlde en s-gravenwezel 40e Jaargang - nr 2 maart-aprl 2016 Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Contanerpark tjdeljk gesloten - wat nu? 10 In dt nummer Werken

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

Verenigingendag in t Parkske zondag 6 september 13-17 uur (p. 3) DOSSIER. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

Verenigingendag in t Parkske zondag 6 september 13-17 uur (p. 3) DOSSIER. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel met DOSSIER afval Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 5 september-oktober 2015 Verengngendag n t Parkske zondag 6 september 13-17 uur (p. 3) Verborgen parels: n de bb en op Open Monumentendag

Nadere informatie

SLIM MOBIEL. Verkeers- en mobiliteitseducatie in Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017

SLIM MOBIEL. Verkeers- en mobiliteitseducatie in Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017 SLIM MOBIEL Verkeers- en mobltetseducate n Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017 De Vaucampslaan n Huzngen, van chaos naar opmerkeljk rustg Jong geleerd, s oud gedaan: fetsvaardghed bj kleuters Weggeefacte

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 6 november-december 2015 EXPO Felx De Boeck 25 oktober tot 24 januar - p13 Schup n de grond voor bouw gemeenschapscentrum 5 Pensoenztdagen n Denstencentrum

Nadere informatie

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6 Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014 Leven en Welzjn EI DRAAD L 100 jaar geleden velen de Dutsers Menen bnnen p. 9 leewerken n onze stad p. 6 bblotheek rekkem n het dorpshus

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie