Technisch Rapport. i-bridge Liveviewer. Versie 1.0. Datum 02 December 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch Rapport. i-bridge Liveviewer. Versie 1.0. Datum 02 December 2010"

Transcriptie

1 Technisch Rapport i-bridge Liveviewer Versie 1.0 Datum 02 December 2010 Status Definitief

2 Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider functionele integratie M Versie 1.0 Opdrachtgever R. van Bladel Auteur(s) P. Brooijmans; Geodan; ESRI Nederland; Microsoft Projecten i-bridge2.0 Pagina 2 van 22

3 Inhoud Colofon Inleiding Architectuur Software en hardware Software Deployment Ondersteunende producten, componenten en tools Technische documentatie Overzicht LiveViewer Logbook control Pagina 3 van 22

4 1 Inleiding Dit document bevat de technische beschrijving van de implementatie van de LiveViewer applicatie met functionele eisen zoals beschreven in Definitiestudie crisiscommunicatie versie 1.0. De technische implementatie wordt beschreven op hoofdlijnen. Voor technische details wordt verwezen naar de applicatie code. De technische beschrijving is gesplitst in twee delen: - Architectuur o Systeem o Database - Applicatie o Structuur o Classes Afbakening: - Slechts enkele onderdelen uit het gehele i-bridge systeem worden hier behandeld: o Database views als databron voor ArcMap documenten o Map services als databron voor de LiveViewer webapplicatie o De LiveViewer webapplicatie in meer detail. - Buiten scope vallen: o i-bridge Desktop applicaties zoals Plot en Tekst o Werking en implementatie van Groove en Ping o Het aanmaken van een i-bridge database in SQLServer met alle daarin benodigde objecten (users, rollen, tabellen, views, programmatische toevoegingen, etc.) o Het toevoegen van het historie mechanisme in de database. o Het toevoegen van het security mechanisme Row Level Security (RLS) in de database. Pagina 4 van 22

5 2 Architectuur LiveViewer (Silverlight) Webserver ArcGIS Server MapServices Autenticatie Service ArcMap QueryLayers CmsEntities Service Database server EagleDB ArcGIS views Eagle views (RLS) Eagle tabellen Ping Groove Beschrijving van architectuur plaatje: - Groove en Ping o De Ping converter vangt de incident wijzigingen op vanuit Groove en stuurt de updates naar de database. Detail beschrijving over Groove en Ping vallen de scope van dit document. - Database o In de database zijn 3 schema s aanwezig: Het i-bridge schema bevat de i-bridge tabellen (Cms objecten) die door Ping worden bijgewerkt. De i-bridge tabellen zijn voorzien van een security mechanisme: Row Level Security (RLS). Afhankelijk van de gebruikers rol waarmee verbinding wordt gemaakt met de database krijgt de gebruiker meer of minder incidenten of incident details te zien. Ping is een bijzondere gebruiker die wel rechten heeft om direct in de i- Bridge tabellen te schrijven. Pagina 5 van 22

6 o - ArcGIS o o o Het i-bridgeviews schema bestaat uit views op de i-bridge tabellen. De i-bridge views implementeren de RLS functionaliteit. Database gebruikers hebben alleen toegang tot deze views. Toegang tot i-bridge tabellen is afgesloten. Hiermee wordt bereikt dat iedere gebruiker alleen via het RLS systeem toegang heeft tot de database. Het Arcgis schema bevat views op de i-bridge views. In de views worden attribuutwaarden uit het genormaliseerde i-bridge schema plat gemaakt. De arcgis views zijn zo ingericht dat ze perfect aansluiten op de ESRI ArcGIS componenten daar bovenop. Conclusie: gebruikers vanuit de liveviewer bereiken de database via de ESRI ArcGIS component via een 3-laags toegangs systeem. ArcgisViews I- BridgeViews I-BridgeTabellen. Alleen gebruikers die in het RLS systeem zijn geautoriseerd om bepaalde data te mogen zien kunnen die data zien in de LiveViewer. De ESRI ArcGIS component bestaat uit 2 delen ArcMAP Vanuit een ArcMAP document worden zgn. querylayers gemaakt. Een querylayer heeft een directe verbinding met de SQLServer database views in het arcgis schema. Er wordt geen gebruik gemaakt van een ArcSDE tussenlaag zoals in eerdere versies van ArcGIS wel noodzakelijk was. Dit maakt de architectuur een heel stuk lichter en eenvoudiger te beheren (n.l geen beheer). Er wordt een map document aangemaakt voor iedere te verwachten gebruikers rol. In eerste instantie zijn dat de rollen: Beheerder Deelnemer Publiek ArcGIS Server Voor ieder mapdocument (gebruikers rol) wordt in ArcGIS Server een mapservice gepubliceerd. In eerste instantie zijn er dus 3 mapservices: beheerder, deelnemer en publiek. De mapservices dienen als databron voor de LiveViewer webapplicatie. Belangrijk om te beseffen is dat de toegang tot de database via de arcgis views alleen maar raadplegen toestaat. Via deze verbinding kan dus niet worden gemuteerd. - Autenticatie service o De LiveViewer applicatie vereist dat de gebruiker inlogt. De Autenticatie service op de webserver wordt hiervoor gebruikt. o In eerste instantie wordt nog gebruik gemaakt van een lokale userstore op de webserver (forms autenticatie). Op termijn zou die userstore kunnen worden vervangen door een Active Directory structuur. - CmsEntities service o Voor het beheren van toegangsrechten voor de verschillende gebruikers rollen is voorzien in een beheerfunctie in de LiveViewer. De beheerfunctie kan toegangsrechten van incidenten en incident detail objecten aanpassen in de database. Omdat de verbinding via ArcGIS niet toestaat om te muteren in de database (querylayers zijn readonly) wordt gebruik gemaakt van een aparte service die dat wel ondersteunt. o Het gebruik van de LiveViewer is alleen toegestaan na autenticatie van de gebruiker. Bij het opstarten vande applicatie wordt automatisch ingelogd met gebruiker publiek. o De gebruikers rol beheerder is de enige die toegang heeft tot de beheerfunctie in de LiveViewer en ook direct toegang heeft tot de i-bridge tabellen in de database. Pagina 6 van 22

7 3 Software en hardware 3.1 Software Voor de ontwikkeling zijn de volgende versies van software pakketten gebruikt: - ArcGIS 10 Prerelease (Desktop en Server) o Deze versie van ArcGIS is vereist om gebruik te kunnen maken van zgn Query Layers in ArcGIS Desktop en Feature Layers in de Silverlight webclient. - ArcGIS Web API voor Silverlight versie 2.0 o Deze laatste versie van de SIlverlight API ondersteunt de nieuwe functionaliteiten in SIlverlight 4. - Visual Studio 2010, Silverlight 4 o Silverlight 4 heeft standaard voorzieningen voor: WCF/RIA services (authentication, eenvoudig data beheer in SQL Server) Richt Text Boxt control - Microsoft SQLServer 2008 SP1 o Nodig voor de ondersteuning van Geometry en Geography in de database. 3.2 Deployment De LiveViewer is een webapplicatie en moet dus worden geïnstalleerd op een webserver. Het installeren van de LiveViewer gaat het makkelijkst op Windows Server 2008 R2. Eerdere versie (Windows Server 2003) is ook mogelijk maar dat vereist extra configuratie en installatie werk. Details over installeren zijn te vinden in de Installatie Handleiding voor de LiveViewer. 3.3 Ondersteunende producten, componenten en tools De applicatie is gebouwd met Silverlight 4.0 final edition en de ArcGIS API for Microsoft Silverlight versie 2.0 beta. Verder worden er twee controls van de Silverlight toolkit gebruikt (BusyIndicator en GridSplitter). Om met Silverlight versie 4.0 te kunnen werken is VisualStudio 2010 vereist Microsoft SQL Server 2008 R aspx?WT.mc_id=SEARCH&WT.srch= ArcGIS Silverlight Silverlight toolkit ArcGIS API voor Microsoft Silverlight Silverlight 4.0 WCF/RIA services Pagina 7 van 22

8 4 Technische documentatie 4.1 Overzicht LiveViewer De LiveViewer layout ziet er zo uit: EagleIncidentSelecto r: Selecteer hier het gewenste incident uit de lijst EagleText: Toont de tekstbeelden van een incident EagleLogViewer: Hier verschijnen de logbook regels van het geselecteerde incident EagleMap: Dit is de map waarin incident objecten van het geselecteerde incident in worden getekend De indeling van de webpagina: De hoofdcontainer is een MainPage met daarin o De titelbalk met tekst en/of logo o Uitlog/inlog knop voor wisselen van gebruiker De MainPage is opgedeeld in 3 delen: EagleIncidentSelector, EagleLogViewer en EagleMap. De afmetingen van de 3 onderdelen zijn dynamisch aan te passen m.b.v. gridsplitter lijnen. Linksboven: EagleIncidentSelector o Voor het selecteren van een incident uit de lijst met incidenten die voor de huidig ingelogde gebruiker zichtbaar zijn. Linksmidden: EagleText o Voor het tonen van tekstbeelden. o Opgedeeld per type en datum Linksonder: EagleLogViewer o Voor het tonen van logboekregels van geselecteerd incident Rechtsmidden: EagleMap o Map object: bevat map layers (bing, movida en featurelayers uit de mapservices) o EagleMap bevat naast het Map object zelf ook nog een aantal andere componenten: Navigator (zoom, pan, rotate, etc.) Schaalbalk linksonder Knoppenbalk links vertical Knoppenbalk linksboven horizontal IncidentTree control rechtsboven (toont incident objecten in lijst vorm) Pagina 8 van 22

9 4.1.1 Layers LiveViewer: Esri MAP Bing: CustomBingLayer Movida: CustomKmlLayer Maps: FeatureLayers Bing service Movida service Map services De Map bevat 3 typen layers: Een custombinglayer (afgeleid van een ArcGisTiledMapServiceLayer). De databron van deze layer wordt geleverd door een Geodan bing service. Optioneel kan iedere willekeurige bing service hiervoor worden gebruikt. Een customkmllayer (afgeleid van ArcGisGraphicsLayer). Deze layer wordt gevoed door een Movida KML service. Een aantal FeatureLayers. Voor iedere view in het arcgis database schema wordt automatisch, bij opstarten van de liveviewer, een featurelayer aangemaakt. FeatureLayers Een featurelayer is een afgeleide van een graphicslayer. D.w.z. zo n layer wordt niet gerenderd op de arcgis server maar alleen de features uit zo n layer worden naar de web client gestuurd. De web client applicatie is verantwoordelijk voor het renderen van de features. Het voordeel van lokale graphics (uit bijv. een featurelayer) op de client is dat er maptips aan gekoppeld kunnen worden waardoor de gebruiker op heel simpele wijze de attributen van incident objecten kan raadplegen. Bovendien is het zelf renderen van de graphics bijzonder handig bij: Het selecteren van graphics in de map waarbij ze een aparte selectie kleur krijgen De transparantie van de graphics door de gebruiiker laten regelen. Bij het opstarten van de liveviewer wordt eerst de metadata van alle beschikbare mapservices opgehaald. Van iedere service wordt vastgelegd welke layers en tabellen er in zitten. Van iedere layer en tabel worden ook de details bewaard. Bijv. Naam LayerID of tabelid GeometryType (punt, lijn, vlak) De attribuut velden o Naam o DataType Pagina 9 van 22

10 Nadat deze gegevens zijn ontvangen van de mapservices worden de featurelayers aangemaakt en gerenderd in de applicatie. De featurelayers worden alleen opnieuw aangemaakt na het inloggen van een gebruiker. Als een gebruiker eenmaal is ingelogd worden bestaande featurelayers alleen nog maar ververst Klassen Een compleet overzicht van alle klassen en usercontrols in de liveviewer applicatie Login sequence Main page Bevat klassen en functies voor logout en login. Bij logout worden een aantal objecten gereset: o EagleMap, de featurelayers worden verwijderd o EagleText, de inhoud wordt gewist o EagleLogViewer, de inhoud wordt gewist o Merk op: bing- en movida-layer blijven zichtbaar Na iedere succesvolle login wordt de volgende sequence doorlopen: o Gebruik de mapservice behorend bij de ingelogde gebruiker o Bevraag de incidenten en toon keuze lijst in EagleIncidentSelector o Nadat gebruiker een incident heeft gekozen: De volgende stappen vinden plaats in EagleMap: Maak nieuwe featurelayers voor de actieve mapservice In de where-clause voor de featurelayers staat vermeld om welk incident het gaat De featurelayers worden automatisch ververst zodra ze aan de EagleMap.Map worden toegevoegd. Pagina 10 van 22

11 RefreshTimer o o o Iedere verversing veroorzaakt een FeatureLayer.UpdateCompleted event. De featurelayers worden gerenderd in EagleRenderer Na afloop van het renderen worden de incident objecten getoond in een treeview: IncidentTreeControl Als alle featurelayers zijn gerenderd dan worden de tekstbeelden opgevraagd met de EagleText klasse. Na selectie van een incident worden ook de bijbehorende logboekregels opgevraagd met EagleLogViewer. Na afloop van bovenstaande sequence wordt een RefreshTimer gestart. De timer geeft timerticks na een periode die is in te stellen in de configuratie. Bij een timertick wordt bovenstaande sequence weer doorlopen. De featurelayers worden nu niet opnieuw aangemaakt maar worden alleen ververst. Renderen Het renderen van de incident objecten gebeurt met de EagleRenderer klasse. Als een feature uit een featurelayer is ververst doordat de featurelayer initieel is toegevoegd aan de Map of als een featurelayer expliciet in de code wordt geupdated dan hebben de features nog geen symbol. Het symbol is nodig om een feature in de map zichtbaar te maken. Alle gegevens voor het aanmaken en toekennen van symbols aan features bevinden zich in de EagleRenderer. Het toekennen van symbolen gebeurt op basis van: De waarde van een attribuut in een feature. Doorgaans is dat het attribuut Type. Een symbol definitie in de EagleRenderer die op basis van de waarde van het renderattribuut wordt toegekend aan een feature. De symbol definities zijn gedefinieerd in XAML. <ImageBrush x:name="brush_incident" ImageSource="../Resources/Images/Incident.png" /> <esrisymbols:markersymbol x:name="symbol_incident" OffsetX="15" OffsetY="15"> <esrisymbols:markersymbol.controltemplate> <ControlTemplate> <Rectangle Fill="{StaticResource Brush_Incident}" Opacity="0.75" Width="30" Height="30" /> </ControlTemplate> </esrisymbols:markersymbol.controltemplate> </esrisymbols:markersymbol> Bovenstaand voorbeeld toont de definitie van een ImageBrush. De imagebrush wordt vervoilgens gebruikt in een esri MarkerSymbol. Door de symbol definities op deze manier op te nemen wordt een goede performance gegarandeerd. De imagesource van de brush wordt op deze manier niet steeds opnieuw geëvalueerd bij het renderen van een feature. Op dezelfde manier als hierboven zijn ook de symbolen voor lijnen en vlakken opgenomen in de XAML van de EagleRenderer. Het is belangrijk om te realiseren dat alle render informatie hiermee hardcoded is opgenomen. Er is geen mogelijkheid voor de gebruiker om symbolen aan te passen Configuratie De configuratie voor de applicatie bestaat uit een beperkt aantal items. In de web.config file in de Pagina 11 van 22

12 folder van de webapplicatie zijn een aantal app-settings opgenomen. <appsettings> <add key="apptitle" value="eagle LiveViewer" /> <add key="servername" value="live.dpos.eu" /> <add key="mapbeheerder" value="http://servername/arcgis/rest/services/liveviewer/beheerder/mapserve r" /> <add key="mapdeelnemer" value="http://servername/arcgis/rest/services/liveviewer/deelnemer/mapserve r" /> <add key="mappubliek" value="http://servername/arcgis/rest/services/liveviewer/publiek/mapserver" /> <add key="urlgeometryservice" value="http://servername/arcgis/rest/services/geometry/geometryserver" /> <add key="mapextent" value=" " /> <add key="userpubliek" value="publiek" /> <add key="passwordpubliek" value="pub_123" /> <add key="urlbing" value="http://ve.geodan.nl/tiles/" /> <add key="movidalayervisible" value="true" /> <add key="urlmovida" value="http:// /xmlfeed/xmlfeed?alllocationparameters=true&a lldeviceownerparameters=true&deviceownerfilter=type>1&type=kml22 " /> <add key="refreshtime" value="30" /> </appsettings> De appsettings worden bij opstarten van de applicatie ingelezen. De mapservice die wordt gebruikt wordt bepaald door de gebruiker die is ingelogd. Voor iedere gebruikers rol (beheerder, deelnemer, publiek) is een mapservice url gespecificeerd. RefreshTime De waarde van RefreshTime bepaalt het interval (in seconden) waarop de applicatie een aantal objecten in de applicatie gaat verversen: - Ophalen van nieuwe incidenten uit de database - Verversen van featurelayers voor een geselecteerd incident - Verversen van tekstbeelden van een geselecteerd incident - Verversen van logboek regels van geselecteerd incident. ConnectieStrings <!-- #####################################################################--> <!--#### ConnectionStrings ####--> <!-- #####################################################################--> <connectionstrings><add name="cmsentities" connectionstring="metadata=res://*/models.cmsmodel.csdl res://*/models.cmsm odel.ssdl res://*/models.cmsmodel.msl;provider=system.data.sqlclient;provid er connection string="data Source= ;Initial Catalog=ibridgedb3;Persist Security Info=True;User Pagina 12 van 22

13 ID=beheerder;Password=Beh_123;MultipleActiveResultSets=True"" providername="system.data.entityclient" /><add name="rlsentities" connectionstring="metadata=res://*/models.rlsmodel.csdl res://*/models.rlsm odel.ssdl res://*/models.rlsmodel.msl;provider=system.data.sqlclient;provid er connection string="data Source=ESRIBX0166;Initial Catalog=eagledb3;Persist Security Info=True;User ID=beheerder;Password=beheerderPassword;MultipleActiveResultSets=True" " providername="system.data.entityclient" /></connectionstrings> <!-- #####################################################################--> Een speciale config regel is die voor ConnectionStrings. Hierin staan de connectie gegevens die nodig zijn voor de functie waarmee de RLS security rechten worden beheerd. Belangrijke onderdelen zijn: - Source: sqlserver instance naam voor de eagle database - Catalog: de naam van de eagle database - ID: de usernaam van de gebruiker met beheerders rol - Password: het password van de gebruiker met de beheerders rol Beheren toegangsrechten Het toekennen en ontnemen van toegangsrechten aan incident objecten gebeurt met de klasse EagleAccessControl. De userinterface ziet er zo uit: Alleen een gebruiker met de rol beheerder kan dit scherm activeren en volgt dan deze stappen: Kies bij Niveau een gebruikers rol waarvoor de incident objecten worden toegekend. Mogelijke waarden zijn nu: beheerder, deelnemer, publiek. Indien alle objecten van een incident in een keer mogen worden toegewezen aan de gekozen rol dan klikt de gebruiker op Selecteer alles. In dat geval worden in de kaart alle zichtbare features geselecteerd en verandert hun symbool naar een vooraf ingesteld selectie symbool. De kleur van die symbolen is voor alle objecten gelijk: Cyan. Na klik op Selecteer alles worden ook alle tekstbeeldtypen van het incident geselecteerd in de listbox naast Tekst: Indien niet alle objecten hoeven worden toegekend dan kan de gebruiker individuele objecten in de kaart selecteren. Gebruik hiervoor de knoppen o Nieuwe selectie o Toevoegen aan selectie o Verwijderen uit selectie o Selcties verwijderen Tekstbeeldtypen kunnen ook handmatig worden geselecteerd in de listbox naast Tekst:. Pagina 13 van 22

14 Na klik op de knop Opslaan worden alle geselecteerde objecten verzameld en daarvan worden de ID s in lijsten gezet. Vervolgens wordt op basis van de id s van de objecten via de CmsEntities service (WCF/RIA) de bijbehorende objecten in de eagle tabellen aangepast. Van die objecten wordt RLSMAppingID gezet op de waarde die eerder was gekozen bij Niveau. 4.2 Logbook control Deze control is bedoeld voor het weergeven van logboekregels in de EagleLiveViewer op een vergelijkbare manier zoals dit gebeurt in EagleText. De gegevens worden opgehaald van een SQL Server 2008 database via MapServices van ArcGIS Server Datamodel De benodigde entiteiten voor deze control zijn: Questions (Vragen), Answers (Antwoorden), Actors (Actoren) and Recipients (Ontvangers). De verschillende attributen zijn te vinden in de volgende SQLServer tabellen: CmsActorAssignment CmsAction CmsActorAssignmentFor CmsActor CmsEventType CmsGrooveIdentityActor SQL Server views Omdat de benodigde entiteiten attributen hebben die verspreid zijn over verschillende SQL tabellen zijn er views aangemaakt waar al die attributen bij elkaar zijn gebracht. De views heten: VwCmsQuestion VwCmsAnswer VwCmsRecipients VwCmsActors De sql code om deze views aan te maken is te vinden op: CreateArcGISViews.sql (https://svn.geodan.nl/repos/it/commandcontrolsystem/trunk/src/sql) Deze views worden toegevoegd in ArcMap als QueryLayers om die via MapServices te kunnen benaderen. Het is belangrijk dat de advanced options zijn gekozen om te voorkomen dat ArcMap een eigen primary key (ESRI_OID) toevoegt: Pagina 14 van 22

15 Resultaat in ArcMap: Dit is niet van toepassing voor de VmsActorsView, want deze view heeft geen eigen primary key. Pagina 15 van 22

16 De namen van de QueryLayers in de MXD zijn: Question, Answer, Recipients en Actors Records opvragen Om te beginnen te werken heeft de control een incidentid nodig om de bijbehorende records op te kunnen vragen. De eerste methode die moet worden aangeroepen op de logbookcontrol class is: public void InitializeNewIncident De records worden opgevraagd via QueryTask objecten (een QueryTask voor elke entiteittype). Omdat de requests asynchroon worden uitgevoerd moeten we een volgorde toepassen: Voordat de Antwoorden en de Ontvangers worden opgevraagd moeten eerst de Actoren en de Vragen binnen zijn De functie waarmee de request voor nieuwe records wordt gestart is: LoadLogbookRecords() De Url s voor de QueryTasks (verwijzing naar de bijbehorende REST interfaces) worden opgehaald via de mapserviceurl en de mylayerinfos parameters. Pagina 16 van 22

17 mylayerinfos bevat informatie over de verschillende lagen in een bepaalde MapService. Opgelet! De MapService moet dus entries hebben voor de Actors,Question, Answer en Recipients lagen: Voorbeeld QueryTask url: querytaskquestionid.url = "http:// /arcgis/rest/services/eagle/beheerder/mapserver/21" Pagina 17 van 22

18 ObservableCollections en PagedCollectionViews De logbookcontrol houdt een ObservableCollection van vragen (questionsincident) en een van Actors (actorsincident). Een ObservableCollection is nodig zodat de UI elementen zich automatisch verversen als er nieuwe elementen in de Collections terechtkomen. De observablecollections worden gewrapt in een zgn. PagedCollectionViews. Deze voegen twee belangrijke mogelijkheden: sorteren en filtreren van de ObservableCollection. Elk vraag object (Question.cs) bevat ook een observablecollection van Antwoorden en een van Ontvangers. De antwoorden worden ook in een PagedCollectionView gewrapt om deze in aflopend volgorde weer te kunnen geven ItemsControl Om de parent-child relatie van Vragen en antwoorden weer te kunnen geven op de gewenste manier werden er ItemsControls met ItemTemplates gebruikt. Vragen: <ItemsControl x:name="logboekregels" Margin="0" ItemTemplate="{StaticResource DataTemplateQuestion}" /> Deze LogboekRegels ItemsControl is de hoogste niveau control. Vanaf de code wordt deze control gekoppeld aan de collectie van Vragen: LogboekRegels.ItemsSource = pcvquestions; In DataTemplateQuestion worden properties van de Question class gekoppeld aan UI controls (en de lijst van antwoorden wordt aan een nieuwe ItemsControl gekoppeld): Pagina 18 van 22

19 <DataTemplate x:key="datatemplatequestion"> <TextBlock x:name="qcreated" Margin="2,2,2,2" Grid.Column="1" Text="{Binding Path=Created, Mode=OneWay, StringFormat='dd-MM-yyyy HH:mm'}" TextWrapping="Wrap" /> <TextBlock x:name="qcreatedby" Margin="2,2,2,2" Grid.Column="2" Text="{Binding Path=CreatedBy, Mode=OneWay}" TextWrapping="Wrap"/> <TextBlock x:name="qprocess" Margin="2,2,2,2" Grid.Column="3" Text="{Binding Path=Process, Mode=OneWay}" TextWrapping="Wrap"/> <TextBlock x:name="qbeschrijving" Margin="2,2,2,2" Grid.Column="4" Text="{Binding Path=DescriptionPlain}" TextWrapping="Wrap" /> <ItemsControl x:name="answers" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="5" Grid.Row="1" Margin="0" ItemsSource="{Binding Path=AnswersPaged, Mode=OneWay}" ItemTemplate="{StaticResource DataTemplateAnswer}" /> </DataTemplate> Antwoorden: <DataTemplate x:key="datatemplateanswer"> <TextBlock x:name="acreated" Margin="2,2,2,2" Text="{Binding Path=Created, Mode=OneWay, StringFormat='dd-MM-yyyy HH:mm'}" TextWrapping="Wrap"/> <TextBlock x:name="acreatedby" Margin="2,2,2,2" Grid.Column="1" Text="{Binding Path=CreatedBy, Mode=OneWay}" TextWrapping="Wrap"/> <TextBlock x:name="aprocess" Margin="2,2,2,2" Grid.Column="2" Text="{Binding Path=Process, Mode=OneWay}" TextWrapping="Wrap"/> <TextBlock x:name="abeschrijving" Margin="2,2,2,2" Grid.Column="3" Text="{Binding Path=DescriptionPlain, Mode=OneWay}" TextWrapping="Wrap"/> </DataTemplate> Rich Text voorlopig niet mogelijk Het was helaas niet mogelijk om een RichTextBox control via Binding te koppelen aan een property van het Question object. Dit leverde steeds Silverlight fouten op. Hierdoor moet de rtf beschrijving worden omgezet naar eenvoudige tekst. Deze eenvoudige tekst wordt in de DescriptionPlain property van Question bijgehouden. Het verwijderen van de RTF tags gebeurt via zgn. Regular Expressions in de CleanRTF functie. Opgelet: Deze functie is beperkt getest, het kan zijn dat niet alle RTF tags worden verwijderd Filteren per actor Als een actor geselecteerd wordt moeten alleen de regels getoond worden die gericht zijn aan die actor. D.w.z. de geselecteerde actor moet in de lijst van Ontvangers zijn. Hiervoor wordt de volgende Lambda expression gebruikt: pcvquestions.filter = (q => ((Question)q).Recipients.Count(r => r.idactor == actor) > 0); Timer Om nieuwe logboekregels weer te kunnen geven moeten er regelmatig nieuwe requests aan de server worden gedaan. Hiervoor wordt een Timer object bijgehouden. Zie: private void OnTimerTick Pagina 19 van 22

20 Opgelet! Als de netwerkverbinding wordt verbroken en als de gebruiker op Next records drukt wordt de timer even gestopt Identificeren van nieuwe records Om de server zo min mogelijk te belasten wordt er maximaal geprobeerd om in volgende aanvragen alleen de benodigde (nieuwe) records aan te vragen. Dit gebeurt door gebruikt te maken van het ID veld van vragen en antwoorden. private int maxquestionid; private int maxanswerid; Vragen (incidentid en maxquestionid): string datumwhere = string.format("id>{0}", maxquestionid); string incidentwhere = string.format("incident={0}", incidentid); queryquestionsdatumincident.where = string.format("{0} AND {1}", incidentwhere, datumwhere); Antwoorden (Lijst van huidige QuestionID s en maxanswerid): string datumwhere = string.format("id>{0}", maxanswerid); string questionidwhere = string.format("idquestion in ({0})", commasep); queryanswersdatum.where = string.format("{0} AND {1}", datumwhere, questionidwhere); Paging AGS 10 heeft een beperking betrekking het aantal records die aangevraagd kunnen worden in een single request. De server geeft maximaal 1000 records per request terug: Als een nieuw incident geopend wordt kan het zijn dat er zoveel bijbehorende Antwoorden en Ontvangers zijn dat dit getal wordt overschreden. Om dit te voorkomen zullen er maximaal 50 vragen (en zijn bijbehorende antwoorden en ontvangers) per keer aangevraagd. private int maxquestions = 50; Pagina 20 van 22

21 De eerste request voor vragen aan de server is dus een ReturnIdsOnly request (querytaskquestionid). queryquestionsdatumincident.returnidsonly = true; ReturnIdsOnly is een nieuwe mogelijkheid van de ArcGIS API voor Silverlight 2.0 die gebaseerd is op de nieuwe ArcGIS Server REST API 10.0 Als deze request klaar is wordt er gecontroleerd of het totale aantal vragen hoger is dan maxquestions. Zo wel, wordt er een lijst van ongevraagdevragen id s bijgehouden (pendingquestionids) en de Volgende records knop wordt ge-enabled zodat de gebruiker de ontbrekende records nog op kan halen. if (count < maxquestions) { questionidtoquery.add(oid); } else { if (!pendingquestionids.contains(oid)) pendingquestionids.add(oid); } Als de gebruiker op Volgende records drukt dan wordt een aangepaste opvraag aan de server gemaakt. De volgende batch vragen wordt aan de server opgevraagd: questionidtoquery = pendingquestionids.take(maxquestions).tolist(); Pagina 21 van 22

22 4.2.7 Network disconnected De logbookcontrol heeft ook functionaliteit om te reageren op het event dat de netwerkverbinding verbroken wordt. Als dit gebeurt wordt simpelweg de timer gestopt. Deze timer wordt weer gestart als de verwinding weer hersteld is. Zie: private void NetworkChange_NetworkAddressChanged Pagina 22 van 22

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

Definitiestudie. Crisiscommunicatie. Versie 1.0. Datum 2 december 2010

Definitiestudie. Crisiscommunicatie. Versie 1.0. Datum 2 december 2010 Definitiestudie Crisiscommunicatie Versie 1.0 Datum 2 december 2010 Status Definitief Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010 Technisch Rapport BAG Extract in i-bridge2.0 Versie 1.0 Datum 9 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Om eens wat ervaring op te doen met de Windows Azure Marketplace heb ik een publieke en gratis databron gekozen

Nadere informatie

Technisch Ontwerp. Integratie Tekst-Plot. Versie 1.0. Datum 02 december 2010

Technisch Ontwerp. Integratie Tekst-Plot. Versie 1.0. Datum 02 december 2010 Technisch Ontwerp Integratie Tekst-Plot Versie 1.0 Datum 02 december 2010 Status Definitief Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop

Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop Installatie GIS WEST Extensie Als er al een installatie aanwezig is van de GIS West Extensie dient deze

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie:

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie: Hoofdstuk 1 Een ASP.NET applicatie opzetten Beginsituatie: Windows XP Pro, Windows Vista Pro of Windows 7 Pro Visual Studio.NET moet zijn geïnstalleerd. Let hierbij op dat de Express versie niet voldoet.

Nadere informatie

Gebruik van raadpleeg- en downloadservices in GIS desktop software

Gebruik van raadpleeg- en downloadservices in GIS desktop software Gebruik van raadpleeg- en downloadservices in GIS desktop software Inhoud ArcGIS... 2 Gebruik WMS in ArcGIS... 2 GetFeatureInfo request... 6 Gebruik WFS in ArcGIS... 7 WFS service toevoegen... 7 Enkel

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet.

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet. Hoofdstuk 2 Een ASP.NET applicatie met ADO.NET opzetten In dit hoofdstuk ga je een eenvoudige website opzetten, waarbij je een aantal gegevens uit een database ophaalt. Je moet je kennis van ADO.NET dus

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

ArcGIS Mobile ADF. Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag

ArcGIS Mobile ADF. Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag ArcGIS Mobile ADF Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag Agenda Wat is de Mobile ADF? Architectuur Demo Wat is de mobile ADF? Ontwikkeltoolkit voor mobiele (Smart Client)

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Handleiding Microsoft SQL Server configuratie

Handleiding Microsoft SQL Server configuratie Connectie maken met de server Start het programma Microsoft SQL Server Management Studio Maak een connectie met uw SQL Server instance waarin de database van Speedbooks moet komen te staan. Wanneer u de

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay NetPay Desktop Reporting Rapportage voor Xafax NetPay Inhoud 1.0.0 NetPay Desktop Reporting... 3 1.1.0 Minimumeisen... 3 1.2.0 NetPay instellingen... 3 1.2.1 Access Rights groepen... 3 1.2.2 Gebruikers

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Wat is de Landelijke Voorziening Beeldmateriaal?...3 2 Levering van de luchtfoto s...4 2.1 Luchtfoto s via webservices...4 2.2 Luchtfoto

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 3. 3.5 Het Boekenwinkeltje... 90 3.5.1 Registreer.aspx... 90 3.6 Opgaven... 97

INHOUDSOPGAVE 3. 3.5 Het Boekenwinkeltje... 90 3.5.1 Registreer.aspx... 90 3.6 Opgaven... 97 Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 1.1 Het.Net Framework................................ 8 1.1.1 Het.Net Ontwikkelingsmodel....................... 8 1.1.2 Compilatie en Uitvoering in.net.....................

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap

Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap Handleiding GisWest Extensie 10.0 met Geolocator voor ArcMap Installatie GIS WEST Extensie Als er al een installatie aanwezig is van de GIS West Extensie dient deze eerst gede-installeerd te worden. Via

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers De website van het openbaar ministerie is momenteel (tijdelijk) te vinden op volgende intranetadres: http://10.241.132.229.

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL)

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Inhoudsopgave 01 INSTALLATIE IBIS-TRAD DATABASES (MS-SQL) 1 01.01 Stap 1: Installeren IBIS-TRAD databases (MS-SQL) 2 01.02 Stap 2: Rechten verlenen

Nadere informatie

MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0

MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0 MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0 1 INHOUDSOPGAVE 1. INSTALLATIE 3 2.1 OPNEMEN: OPSTARTEN 4 2.2 OPNEMEN: NIEUWE PRESENTATIE 5 2.3 OPNEMEN: OPNAME PROCES 7 2.4. OPNEMEN: EIGEN MEDIA UPLOADEN 11 3. PRESENTATIE

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

DataFlex 19.0 SQL Server

DataFlex 19.0 SQL Server Connections to SQL Server 1 Agenda Connecties Aanpassingen in applicaties 2 Connecties Kort overzicht 3 SQL manier Connectie maken met een server (login) Connectie stelt je in staat om tabellen in een

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Installatie Groeps Login app

Installatie Groeps Login app Installatie Groeps Login app Inleiding Deze handleiding bestaat uit twee delen: 1. Voor de systeembeheerder: technische installatie van de Groeps Login app 2. Voor de systeembeheerder of gebruiker: installatie

Nadere informatie

XIMEx handleiding Gebruiker. Uw XIMEx Portal URL: http://ximex.organisatie.nl

XIMEx handleiding Gebruiker. Uw XIMEx Portal URL: http://ximex.organisatie.nl XIMEx handleiding Gebruiker Uw XIMEx Portal URL: http://ximex.organisatie.nl Kwaliteitmanagementsysteem Document info Categorie: Sub-categorie: Titel document / Deelproduct: Filenaam: Auteur: Procedures

Nadere informatie

GeoKey en Catalog Services

GeoKey en Catalog Services GeoKey en Catalog Services de sleutel tot geo-informatie Studiedag NCG 18 mei 2004 ronald.bottelier@geodan.nl Programma > Begrippen > Actualiteiten in meta-informatie > Visie op doorontwikkeling > GeoKey

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Versie 2.0, december 2012 GISkit BV Introductie Van Mapguide 6.5 MapGuide Open Source Ondanks het succes van MapGuide 6.5 had architectuur van dit product zijn beperkingen.

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010

Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010 Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010 In dit document vindt u een stappenplan voor het installeren en het gebruik van SQL Express. SQL Express is de gratis (light)versie

Nadere informatie

Koppeling met een database

Koppeling met een database PHP en MySQL Koppeling met een database 11.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

Rotekst 1.4. Upgrade RoTekst en RoTekstbeheer. Versie: 1.3.x naar 1.4. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Rotekst 1.4. Upgrade RoTekst en RoTekstbeheer. Versie: 1.3.x naar 1.4. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.4 Upgrade RoTekst en RoTekstbeheer. Versie: 1.3.x naar 1.4 Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch Postbus 2447 5202 CK s-hertogenbosch Rotekst T 073523 3950 F 073523 3998 www.crotec.nl info@crotec.nl

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren en Intramed

Nadere informatie

Installatie Solid Edge ST5

Installatie Solid Edge ST5 Installatie Solid Edge ST5! NEEM DIT DOCUMENT DOOR VOORDAT U UW HUIDIGE SOLID EDGE VERSIE GAAT VERWIJDEREN! LET OP!! SOLID EDGE ST5 KUNT U NIET MEER OP WINDOWS XP INSTALLEREN LET OP!! DE ST5 LICENSE MANAGER

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249

Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 Solution Builder SE : BSE200 Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 Gewijzigd in Solution Builder 8 en ITSM 8 In Solution Builder versie 8 zijn

Nadere informatie

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van Klankie 2010, de netwerkversie. Deze documentatie is bedoeld voor degene die de netwerkinstallatie

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Document informatie Revisie: 3 Datum: GrassHopper Installatie en gebruik

Document informatie Revisie: 3 Datum: GrassHopper Installatie en gebruik Document informatie Revisie: 3 Datum: 17-01-2014 GrassHopper Installatie en gebruik Document historie Revisie Datum Door Beschrijving 1 29-10-13 Bastiaan van Kesteren Initiële versie 2 13-12-13 Bastiaan

Nadere informatie

Handleiding installatie. 3WA Local Connect

Handleiding installatie. 3WA Local Connect Handleiding installatie 3WA Local Connect 141210 versie 1.0.0 Inhoud Inleiding.. 3 Voor de 1 e keer installeren. 4 Uitvoeren upgrade 11 Verwijderen.... 15 Pagina 2 van 15 Inleiding Dit document is voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows.

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 3. Installatie Xampp... 3 1.1 Installatie Xampp Launcher... 7 1.2 Controle geïnstalleerde bestanden...

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand November 2010. Office Integratie

Tips & Tricks: Tip van de maand November 2010. Office Integratie Tips & Tricks: Tip van de maand November 2010 Door: Martijn Janssen Introductie Office Integratie De Teamcenter MS Office-integratie maakt gebruik van Microsoft Office 2003 of 2007 in een beheerde Teamcenter

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

App Integraal Crisisplan Help

App Integraal Crisisplan Help App Integraal Crisisplan Help Revisiehistorie Versie Datum Auteur Wijzigingen 1.0 01-10-2015 Anno van Dijken (AZN) Eerste versie 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Eerste keer gebruik van de app... 4 3. Incidenten,

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Installatie e-bridge Re-Rite 7 Installatie Re-Rite 7 Set-up starten Start de set-up uit de installatie map De InstallShield Wizard wordt gestart De Visual C++ Runtime

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Inrichten PlanCare Dossier ZorgPlanning. Inhoud

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Inrichten PlanCare Dossier ZorgPlanning. Inhoud Inhoud Inloggen als beheerder... 2 Basisinstellingen verbindingen... 2 Aanmaken routes... 3 Filteren van routes... 4 Beheren weergave taken... 6 Beheren algemene weergave... 10 Beheren gebruikers... 12

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX (Untitled) Voor Mac OSX Copyright 2012 Convenient en licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Update PM-Record 8 naar 9

Handleiding Update PM-Record 8 naar 9 Handleiding Update PM-Record 8 naar 9 Pro Management biedt de nieuwe versie van een totaaloplossing aan Voor alle kantoorprocessen, behalve de boekhouding en salarisverwerkingen, beschikt u over een geïntegreerde

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Inleiding... 3. 1. Inloggen... 4. 2. Generieke apps... 4. App Mijn goedkeuringen... 5. App Delegatie... 8. 3. Self Service... 9

Inleiding... 3. 1. Inloggen... 4. 2. Generieke apps... 4. App Mijn goedkeuringen... 5. App Delegatie... 8. 3. Self Service... 9 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Inloggen... 4 2. Generieke apps... 4 App Mijn goedkeuringen... 5 App Delegatie... 8 3. Self Service... 9 Basisgegevens medewerker wijzigen... 12 Aanvragen autorisatie...

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Installatie handleiding web cliënt

Installatie handleiding web cliënt Installatie handleiding web cliënt CA3000 Versie 2.9 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Knowledgeable Referenceable Personable Accountable Scalable

Knowledgeable Referenceable Personable Accountable Scalable Knowledgeable Referenceable Personable Accountable Scalable 1 WebForms en JavaBeans bij Essent Energie OGH presentatie 3 juli 2003 2 Agenda Inleiding Eenvoudige Java Bean in Web Forms Demo Meer complexe

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Office 365 In Outlook

Office 365 In Outlook Office 365 In Outlook Inhoud Inleiding... 3 Voor het eerst aanmelden... 4 Aanmeldgegevens... 4 Stappen bij de eerste keer aanmelden... 4 Lync... 4 Bureaubladinstallatie... 4 Naar je e-mailberichten gaan...

Nadere informatie

Documentatie gereedschapbeheer android applicatie. GB Inspect. Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect - 1

Documentatie gereedschapbeheer android applicatie. GB Inspect. Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect - 1 GB Inspect Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect Datum: 10 september 2014 Behorende bij app versie 1.1.5-1 1. Inleiding De Gereedschapbeheer.nl app is bedoeld voor het inspecteren

Nadere informatie