Technisch Rapport. i-bridge Liveviewer. Versie 1.0. Datum 02 December 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch Rapport. i-bridge Liveviewer. Versie 1.0. Datum 02 December 2010"

Transcriptie

1 Technisch Rapport i-bridge Liveviewer Versie 1.0 Datum 02 December 2010 Status Definitief

2 Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider functionele integratie M Versie 1.0 Opdrachtgever R. van Bladel Auteur(s) P. Brooijmans; Geodan; ESRI Nederland; Microsoft Projecten i-bridge2.0 Pagina 2 van 22

3 Inhoud Colofon Inleiding Architectuur Software en hardware Software Deployment Ondersteunende producten, componenten en tools Technische documentatie Overzicht LiveViewer Logbook control Pagina 3 van 22

4 1 Inleiding Dit document bevat de technische beschrijving van de implementatie van de LiveViewer applicatie met functionele eisen zoals beschreven in Definitiestudie crisiscommunicatie versie 1.0. De technische implementatie wordt beschreven op hoofdlijnen. Voor technische details wordt verwezen naar de applicatie code. De technische beschrijving is gesplitst in twee delen: - Architectuur o Systeem o Database - Applicatie o Structuur o Classes Afbakening: - Slechts enkele onderdelen uit het gehele i-bridge systeem worden hier behandeld: o Database views als databron voor ArcMap documenten o Map services als databron voor de LiveViewer webapplicatie o De LiveViewer webapplicatie in meer detail. - Buiten scope vallen: o i-bridge Desktop applicaties zoals Plot en Tekst o Werking en implementatie van Groove en Ping o Het aanmaken van een i-bridge database in SQLServer met alle daarin benodigde objecten (users, rollen, tabellen, views, programmatische toevoegingen, etc.) o Het toevoegen van het historie mechanisme in de database. o Het toevoegen van het security mechanisme Row Level Security (RLS) in de database. Pagina 4 van 22

5 2 Architectuur LiveViewer (Silverlight) Webserver ArcGIS Server MapServices Autenticatie Service ArcMap QueryLayers CmsEntities Service Database server EagleDB ArcGIS views Eagle views (RLS) Eagle tabellen Ping Groove Beschrijving van architectuur plaatje: - Groove en Ping o De Ping converter vangt de incident wijzigingen op vanuit Groove en stuurt de updates naar de database. Detail beschrijving over Groove en Ping vallen de scope van dit document. - Database o In de database zijn 3 schema s aanwezig: Het i-bridge schema bevat de i-bridge tabellen (Cms objecten) die door Ping worden bijgewerkt. De i-bridge tabellen zijn voorzien van een security mechanisme: Row Level Security (RLS). Afhankelijk van de gebruikers rol waarmee verbinding wordt gemaakt met de database krijgt de gebruiker meer of minder incidenten of incident details te zien. Ping is een bijzondere gebruiker die wel rechten heeft om direct in de i- Bridge tabellen te schrijven. Pagina 5 van 22

6 o - ArcGIS o o o Het i-bridgeviews schema bestaat uit views op de i-bridge tabellen. De i-bridge views implementeren de RLS functionaliteit. Database gebruikers hebben alleen toegang tot deze views. Toegang tot i-bridge tabellen is afgesloten. Hiermee wordt bereikt dat iedere gebruiker alleen via het RLS systeem toegang heeft tot de database. Het Arcgis schema bevat views op de i-bridge views. In de views worden attribuutwaarden uit het genormaliseerde i-bridge schema plat gemaakt. De arcgis views zijn zo ingericht dat ze perfect aansluiten op de ESRI ArcGIS componenten daar bovenop. Conclusie: gebruikers vanuit de liveviewer bereiken de database via de ESRI ArcGIS component via een 3-laags toegangs systeem. ArcgisViews I- BridgeViews I-BridgeTabellen. Alleen gebruikers die in het RLS systeem zijn geautoriseerd om bepaalde data te mogen zien kunnen die data zien in de LiveViewer. De ESRI ArcGIS component bestaat uit 2 delen ArcMAP Vanuit een ArcMAP document worden zgn. querylayers gemaakt. Een querylayer heeft een directe verbinding met de SQLServer database views in het arcgis schema. Er wordt geen gebruik gemaakt van een ArcSDE tussenlaag zoals in eerdere versies van ArcGIS wel noodzakelijk was. Dit maakt de architectuur een heel stuk lichter en eenvoudiger te beheren (n.l geen beheer). Er wordt een map document aangemaakt voor iedere te verwachten gebruikers rol. In eerste instantie zijn dat de rollen: Beheerder Deelnemer Publiek ArcGIS Server Voor ieder mapdocument (gebruikers rol) wordt in ArcGIS Server een mapservice gepubliceerd. In eerste instantie zijn er dus 3 mapservices: beheerder, deelnemer en publiek. De mapservices dienen als databron voor de LiveViewer webapplicatie. Belangrijk om te beseffen is dat de toegang tot de database via de arcgis views alleen maar raadplegen toestaat. Via deze verbinding kan dus niet worden gemuteerd. - Autenticatie service o De LiveViewer applicatie vereist dat de gebruiker inlogt. De Autenticatie service op de webserver wordt hiervoor gebruikt. o In eerste instantie wordt nog gebruik gemaakt van een lokale userstore op de webserver (forms autenticatie). Op termijn zou die userstore kunnen worden vervangen door een Active Directory structuur. - CmsEntities service o Voor het beheren van toegangsrechten voor de verschillende gebruikers rollen is voorzien in een beheerfunctie in de LiveViewer. De beheerfunctie kan toegangsrechten van incidenten en incident detail objecten aanpassen in de database. Omdat de verbinding via ArcGIS niet toestaat om te muteren in de database (querylayers zijn readonly) wordt gebruik gemaakt van een aparte service die dat wel ondersteunt. o Het gebruik van de LiveViewer is alleen toegestaan na autenticatie van de gebruiker. Bij het opstarten vande applicatie wordt automatisch ingelogd met gebruiker publiek. o De gebruikers rol beheerder is de enige die toegang heeft tot de beheerfunctie in de LiveViewer en ook direct toegang heeft tot de i-bridge tabellen in de database. Pagina 6 van 22

7 3 Software en hardware 3.1 Software Voor de ontwikkeling zijn de volgende versies van software pakketten gebruikt: - ArcGIS 10 Prerelease (Desktop en Server) o Deze versie van ArcGIS is vereist om gebruik te kunnen maken van zgn Query Layers in ArcGIS Desktop en Feature Layers in de Silverlight webclient. - ArcGIS Web API voor Silverlight versie 2.0 o Deze laatste versie van de SIlverlight API ondersteunt de nieuwe functionaliteiten in SIlverlight 4. - Visual Studio 2010, Silverlight 4 o Silverlight 4 heeft standaard voorzieningen voor: WCF/RIA services (authentication, eenvoudig data beheer in SQL Server) Richt Text Boxt control - Microsoft SQLServer 2008 SP1 o Nodig voor de ondersteuning van Geometry en Geography in de database. 3.2 Deployment De LiveViewer is een webapplicatie en moet dus worden geïnstalleerd op een webserver. Het installeren van de LiveViewer gaat het makkelijkst op Windows Server 2008 R2. Eerdere versie (Windows Server 2003) is ook mogelijk maar dat vereist extra configuratie en installatie werk. Details over installeren zijn te vinden in de Installatie Handleiding voor de LiveViewer. 3.3 Ondersteunende producten, componenten en tools De applicatie is gebouwd met Silverlight 4.0 final edition en de ArcGIS API for Microsoft Silverlight versie 2.0 beta. Verder worden er twee controls van de Silverlight toolkit gebruikt (BusyIndicator en GridSplitter). Om met Silverlight versie 4.0 te kunnen werken is VisualStudio 2010 vereist Microsoft SQL Server 2008 R aspx?WT.mc_id=SEARCH&WT.srch= ArcGIS Silverlight Silverlight toolkit ArcGIS API voor Microsoft Silverlight Silverlight 4.0 WCF/RIA services Pagina 7 van 22

8 4 Technische documentatie 4.1 Overzicht LiveViewer De LiveViewer layout ziet er zo uit: EagleIncidentSelecto r: Selecteer hier het gewenste incident uit de lijst EagleText: Toont de tekstbeelden van een incident EagleLogViewer: Hier verschijnen de logbook regels van het geselecteerde incident EagleMap: Dit is de map waarin incident objecten van het geselecteerde incident in worden getekend De indeling van de webpagina: De hoofdcontainer is een MainPage met daarin o De titelbalk met tekst en/of logo o Uitlog/inlog knop voor wisselen van gebruiker De MainPage is opgedeeld in 3 delen: EagleIncidentSelector, EagleLogViewer en EagleMap. De afmetingen van de 3 onderdelen zijn dynamisch aan te passen m.b.v. gridsplitter lijnen. Linksboven: EagleIncidentSelector o Voor het selecteren van een incident uit de lijst met incidenten die voor de huidig ingelogde gebruiker zichtbaar zijn. Linksmidden: EagleText o Voor het tonen van tekstbeelden. o Opgedeeld per type en datum Linksonder: EagleLogViewer o Voor het tonen van logboekregels van geselecteerd incident Rechtsmidden: EagleMap o Map object: bevat map layers (bing, movida en featurelayers uit de mapservices) o EagleMap bevat naast het Map object zelf ook nog een aantal andere componenten: Navigator (zoom, pan, rotate, etc.) Schaalbalk linksonder Knoppenbalk links vertical Knoppenbalk linksboven horizontal IncidentTree control rechtsboven (toont incident objecten in lijst vorm) Pagina 8 van 22

9 4.1.1 Layers LiveViewer: Esri MAP Bing: CustomBingLayer Movida: CustomKmlLayer Maps: FeatureLayers Bing service Movida service Map services De Map bevat 3 typen layers: Een custombinglayer (afgeleid van een ArcGisTiledMapServiceLayer). De databron van deze layer wordt geleverd door een Geodan bing service. Optioneel kan iedere willekeurige bing service hiervoor worden gebruikt. Een customkmllayer (afgeleid van ArcGisGraphicsLayer). Deze layer wordt gevoed door een Movida KML service. Een aantal FeatureLayers. Voor iedere view in het arcgis database schema wordt automatisch, bij opstarten van de liveviewer, een featurelayer aangemaakt. FeatureLayers Een featurelayer is een afgeleide van een graphicslayer. D.w.z. zo n layer wordt niet gerenderd op de arcgis server maar alleen de features uit zo n layer worden naar de web client gestuurd. De web client applicatie is verantwoordelijk voor het renderen van de features. Het voordeel van lokale graphics (uit bijv. een featurelayer) op de client is dat er maptips aan gekoppeld kunnen worden waardoor de gebruiker op heel simpele wijze de attributen van incident objecten kan raadplegen. Bovendien is het zelf renderen van de graphics bijzonder handig bij: Het selecteren van graphics in de map waarbij ze een aparte selectie kleur krijgen De transparantie van de graphics door de gebruiiker laten regelen. Bij het opstarten van de liveviewer wordt eerst de metadata van alle beschikbare mapservices opgehaald. Van iedere service wordt vastgelegd welke layers en tabellen er in zitten. Van iedere layer en tabel worden ook de details bewaard. Bijv. Naam LayerID of tabelid GeometryType (punt, lijn, vlak) De attribuut velden o Naam o DataType Pagina 9 van 22

10 Nadat deze gegevens zijn ontvangen van de mapservices worden de featurelayers aangemaakt en gerenderd in de applicatie. De featurelayers worden alleen opnieuw aangemaakt na het inloggen van een gebruiker. Als een gebruiker eenmaal is ingelogd worden bestaande featurelayers alleen nog maar ververst Klassen Een compleet overzicht van alle klassen en usercontrols in de liveviewer applicatie Login sequence Main page Bevat klassen en functies voor logout en login. Bij logout worden een aantal objecten gereset: o EagleMap, de featurelayers worden verwijderd o EagleText, de inhoud wordt gewist o EagleLogViewer, de inhoud wordt gewist o Merk op: bing- en movida-layer blijven zichtbaar Na iedere succesvolle login wordt de volgende sequence doorlopen: o Gebruik de mapservice behorend bij de ingelogde gebruiker o Bevraag de incidenten en toon keuze lijst in EagleIncidentSelector o Nadat gebruiker een incident heeft gekozen: De volgende stappen vinden plaats in EagleMap: Maak nieuwe featurelayers voor de actieve mapservice In de where-clause voor de featurelayers staat vermeld om welk incident het gaat De featurelayers worden automatisch ververst zodra ze aan de EagleMap.Map worden toegevoegd. Pagina 10 van 22

11 RefreshTimer o o o Iedere verversing veroorzaakt een FeatureLayer.UpdateCompleted event. De featurelayers worden gerenderd in EagleRenderer Na afloop van het renderen worden de incident objecten getoond in een treeview: IncidentTreeControl Als alle featurelayers zijn gerenderd dan worden de tekstbeelden opgevraagd met de EagleText klasse. Na selectie van een incident worden ook de bijbehorende logboekregels opgevraagd met EagleLogViewer. Na afloop van bovenstaande sequence wordt een RefreshTimer gestart. De timer geeft timerticks na een periode die is in te stellen in de configuratie. Bij een timertick wordt bovenstaande sequence weer doorlopen. De featurelayers worden nu niet opnieuw aangemaakt maar worden alleen ververst. Renderen Het renderen van de incident objecten gebeurt met de EagleRenderer klasse. Als een feature uit een featurelayer is ververst doordat de featurelayer initieel is toegevoegd aan de Map of als een featurelayer expliciet in de code wordt geupdated dan hebben de features nog geen symbol. Het symbol is nodig om een feature in de map zichtbaar te maken. Alle gegevens voor het aanmaken en toekennen van symbols aan features bevinden zich in de EagleRenderer. Het toekennen van symbolen gebeurt op basis van: De waarde van een attribuut in een feature. Doorgaans is dat het attribuut Type. Een symbol definitie in de EagleRenderer die op basis van de waarde van het renderattribuut wordt toegekend aan een feature. De symbol definities zijn gedefinieerd in XAML. <ImageBrush x:name="brush_incident" ImageSource="../Resources/Images/Incident.png" /> <esrisymbols:markersymbol x:name="symbol_incident" OffsetX="15" OffsetY="15"> <esrisymbols:markersymbol.controltemplate> <ControlTemplate> <Rectangle Fill="{StaticResource Brush_Incident}" Opacity="0.75" Width="30" Height="30" /> </ControlTemplate> </esrisymbols:markersymbol.controltemplate> </esrisymbols:markersymbol> Bovenstaand voorbeeld toont de definitie van een ImageBrush. De imagebrush wordt vervoilgens gebruikt in een esri MarkerSymbol. Door de symbol definities op deze manier op te nemen wordt een goede performance gegarandeerd. De imagesource van de brush wordt op deze manier niet steeds opnieuw geëvalueerd bij het renderen van een feature. Op dezelfde manier als hierboven zijn ook de symbolen voor lijnen en vlakken opgenomen in de XAML van de EagleRenderer. Het is belangrijk om te realiseren dat alle render informatie hiermee hardcoded is opgenomen. Er is geen mogelijkheid voor de gebruiker om symbolen aan te passen Configuratie De configuratie voor de applicatie bestaat uit een beperkt aantal items. In de web.config file in de Pagina 11 van 22

12 folder van de webapplicatie zijn een aantal app-settings opgenomen. <appsettings> <add key="apptitle" value="eagle LiveViewer" /> <add key="servername" value="live.dpos.eu" /> <add key="mapbeheerder" value="http://servername/arcgis/rest/services/liveviewer/beheerder/mapserve r" /> <add key="mapdeelnemer" value="http://servername/arcgis/rest/services/liveviewer/deelnemer/mapserve r" /> <add key="mappubliek" value="http://servername/arcgis/rest/services/liveviewer/publiek/mapserver" /> <add key="urlgeometryservice" value="http://servername/arcgis/rest/services/geometry/geometryserver" /> <add key="mapextent" value=" " /> <add key="userpubliek" value="publiek" /> <add key="passwordpubliek" value="pub_123" /> <add key="urlbing" value="http://ve.geodan.nl/tiles/" /> <add key="movidalayervisible" value="true" /> <add key="urlmovida" value="http:// /xmlfeed/xmlfeed?alllocationparameters=true&a lldeviceownerparameters=true&deviceownerfilter=type>1&type=kml22 " /> <add key="refreshtime" value="30" /> </appsettings> De appsettings worden bij opstarten van de applicatie ingelezen. De mapservice die wordt gebruikt wordt bepaald door de gebruiker die is ingelogd. Voor iedere gebruikers rol (beheerder, deelnemer, publiek) is een mapservice url gespecificeerd. RefreshTime De waarde van RefreshTime bepaalt het interval (in seconden) waarop de applicatie een aantal objecten in de applicatie gaat verversen: - Ophalen van nieuwe incidenten uit de database - Verversen van featurelayers voor een geselecteerd incident - Verversen van tekstbeelden van een geselecteerd incident - Verversen van logboek regels van geselecteerd incident. ConnectieStrings <!-- #####################################################################--> <!--#### ConnectionStrings ####--> <!-- #####################################################################--> <connectionstrings><add name="cmsentities" connectionstring="metadata=res://*/models.cmsmodel.csdl res://*/models.cmsm odel.ssdl res://*/models.cmsmodel.msl;provider=system.data.sqlclient;provid er connection string="data Source= ;Initial Catalog=ibridgedb3;Persist Security Info=True;User Pagina 12 van 22

13 ID=beheerder;Password=Beh_123;MultipleActiveResultSets=True"" providername="system.data.entityclient" /><add name="rlsentities" connectionstring="metadata=res://*/models.rlsmodel.csdl res://*/models.rlsm odel.ssdl res://*/models.rlsmodel.msl;provider=system.data.sqlclient;provid er connection string="data Source=ESRIBX0166;Initial Catalog=eagledb3;Persist Security Info=True;User ID=beheerder;Password=beheerderPassword;MultipleActiveResultSets=True" " providername="system.data.entityclient" /></connectionstrings> <!-- #####################################################################--> Een speciale config regel is die voor ConnectionStrings. Hierin staan de connectie gegevens die nodig zijn voor de functie waarmee de RLS security rechten worden beheerd. Belangrijke onderdelen zijn: - Source: sqlserver instance naam voor de eagle database - Catalog: de naam van de eagle database - ID: de usernaam van de gebruiker met beheerders rol - Password: het password van de gebruiker met de beheerders rol Beheren toegangsrechten Het toekennen en ontnemen van toegangsrechten aan incident objecten gebeurt met de klasse EagleAccessControl. De userinterface ziet er zo uit: Alleen een gebruiker met de rol beheerder kan dit scherm activeren en volgt dan deze stappen: Kies bij Niveau een gebruikers rol waarvoor de incident objecten worden toegekend. Mogelijke waarden zijn nu: beheerder, deelnemer, publiek. Indien alle objecten van een incident in een keer mogen worden toegewezen aan de gekozen rol dan klikt de gebruiker op Selecteer alles. In dat geval worden in de kaart alle zichtbare features geselecteerd en verandert hun symbool naar een vooraf ingesteld selectie symbool. De kleur van die symbolen is voor alle objecten gelijk: Cyan. Na klik op Selecteer alles worden ook alle tekstbeeldtypen van het incident geselecteerd in de listbox naast Tekst: Indien niet alle objecten hoeven worden toegekend dan kan de gebruiker individuele objecten in de kaart selecteren. Gebruik hiervoor de knoppen o Nieuwe selectie o Toevoegen aan selectie o Verwijderen uit selectie o Selcties verwijderen Tekstbeeldtypen kunnen ook handmatig worden geselecteerd in de listbox naast Tekst:. Pagina 13 van 22

14 Na klik op de knop Opslaan worden alle geselecteerde objecten verzameld en daarvan worden de ID s in lijsten gezet. Vervolgens wordt op basis van de id s van de objecten via de CmsEntities service (WCF/RIA) de bijbehorende objecten in de eagle tabellen aangepast. Van die objecten wordt RLSMAppingID gezet op de waarde die eerder was gekozen bij Niveau. 4.2 Logbook control Deze control is bedoeld voor het weergeven van logboekregels in de EagleLiveViewer op een vergelijkbare manier zoals dit gebeurt in EagleText. De gegevens worden opgehaald van een SQL Server 2008 database via MapServices van ArcGIS Server Datamodel De benodigde entiteiten voor deze control zijn: Questions (Vragen), Answers (Antwoorden), Actors (Actoren) and Recipients (Ontvangers). De verschillende attributen zijn te vinden in de volgende SQLServer tabellen: CmsActorAssignment CmsAction CmsActorAssignmentFor CmsActor CmsEventType CmsGrooveIdentityActor SQL Server views Omdat de benodigde entiteiten attributen hebben die verspreid zijn over verschillende SQL tabellen zijn er views aangemaakt waar al die attributen bij elkaar zijn gebracht. De views heten: VwCmsQuestion VwCmsAnswer VwCmsRecipients VwCmsActors De sql code om deze views aan te maken is te vinden op: CreateArcGISViews.sql (https://svn.geodan.nl/repos/it/commandcontrolsystem/trunk/src/sql) Deze views worden toegevoegd in ArcMap als QueryLayers om die via MapServices te kunnen benaderen. Het is belangrijk dat de advanced options zijn gekozen om te voorkomen dat ArcMap een eigen primary key (ESRI_OID) toevoegt: Pagina 14 van 22

15 Resultaat in ArcMap: Dit is niet van toepassing voor de VmsActorsView, want deze view heeft geen eigen primary key. Pagina 15 van 22

16 De namen van de QueryLayers in de MXD zijn: Question, Answer, Recipients en Actors Records opvragen Om te beginnen te werken heeft de control een incidentid nodig om de bijbehorende records op te kunnen vragen. De eerste methode die moet worden aangeroepen op de logbookcontrol class is: public void InitializeNewIncident De records worden opgevraagd via QueryTask objecten (een QueryTask voor elke entiteittype). Omdat de requests asynchroon worden uitgevoerd moeten we een volgorde toepassen: Voordat de Antwoorden en de Ontvangers worden opgevraagd moeten eerst de Actoren en de Vragen binnen zijn De functie waarmee de request voor nieuwe records wordt gestart is: LoadLogbookRecords() De Url s voor de QueryTasks (verwijzing naar de bijbehorende REST interfaces) worden opgehaald via de mapserviceurl en de mylayerinfos parameters. Pagina 16 van 22

17 mylayerinfos bevat informatie over de verschillende lagen in een bepaalde MapService. Opgelet! De MapService moet dus entries hebben voor de Actors,Question, Answer en Recipients lagen: Voorbeeld QueryTask url: querytaskquestionid.url = "http:// /arcgis/rest/services/eagle/beheerder/mapserver/21" Pagina 17 van 22

18 ObservableCollections en PagedCollectionViews De logbookcontrol houdt een ObservableCollection van vragen (questionsincident) en een van Actors (actorsincident). Een ObservableCollection is nodig zodat de UI elementen zich automatisch verversen als er nieuwe elementen in de Collections terechtkomen. De observablecollections worden gewrapt in een zgn. PagedCollectionViews. Deze voegen twee belangrijke mogelijkheden: sorteren en filtreren van de ObservableCollection. Elk vraag object (Question.cs) bevat ook een observablecollection van Antwoorden en een van Ontvangers. De antwoorden worden ook in een PagedCollectionView gewrapt om deze in aflopend volgorde weer te kunnen geven ItemsControl Om de parent-child relatie van Vragen en antwoorden weer te kunnen geven op de gewenste manier werden er ItemsControls met ItemTemplates gebruikt. Vragen: <ItemsControl x:name="logboekregels" Margin="0" ItemTemplate="{StaticResource DataTemplateQuestion}" /> Deze LogboekRegels ItemsControl is de hoogste niveau control. Vanaf de code wordt deze control gekoppeld aan de collectie van Vragen: LogboekRegels.ItemsSource = pcvquestions; In DataTemplateQuestion worden properties van de Question class gekoppeld aan UI controls (en de lijst van antwoorden wordt aan een nieuwe ItemsControl gekoppeld): Pagina 18 van 22

19 <DataTemplate x:key="datatemplatequestion"> <TextBlock x:name="qcreated" Margin="2,2,2,2" Grid.Column="1" Text="{Binding Path=Created, Mode=OneWay, StringFormat='dd-MM-yyyy HH:mm'}" TextWrapping="Wrap" /> <TextBlock x:name="qcreatedby" Margin="2,2,2,2" Grid.Column="2" Text="{Binding Path=CreatedBy, Mode=OneWay}" TextWrapping="Wrap"/> <TextBlock x:name="qprocess" Margin="2,2,2,2" Grid.Column="3" Text="{Binding Path=Process, Mode=OneWay}" TextWrapping="Wrap"/> <TextBlock x:name="qbeschrijving" Margin="2,2,2,2" Grid.Column="4" Text="{Binding Path=DescriptionPlain}" TextWrapping="Wrap" /> <ItemsControl x:name="answers" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="5" Grid.Row="1" Margin="0" ItemsSource="{Binding Path=AnswersPaged, Mode=OneWay}" ItemTemplate="{StaticResource DataTemplateAnswer}" /> </DataTemplate> Antwoorden: <DataTemplate x:key="datatemplateanswer"> <TextBlock x:name="acreated" Margin="2,2,2,2" Text="{Binding Path=Created, Mode=OneWay, StringFormat='dd-MM-yyyy HH:mm'}" TextWrapping="Wrap"/> <TextBlock x:name="acreatedby" Margin="2,2,2,2" Grid.Column="1" Text="{Binding Path=CreatedBy, Mode=OneWay}" TextWrapping="Wrap"/> <TextBlock x:name="aprocess" Margin="2,2,2,2" Grid.Column="2" Text="{Binding Path=Process, Mode=OneWay}" TextWrapping="Wrap"/> <TextBlock x:name="abeschrijving" Margin="2,2,2,2" Grid.Column="3" Text="{Binding Path=DescriptionPlain, Mode=OneWay}" TextWrapping="Wrap"/> </DataTemplate> Rich Text voorlopig niet mogelijk Het was helaas niet mogelijk om een RichTextBox control via Binding te koppelen aan een property van het Question object. Dit leverde steeds Silverlight fouten op. Hierdoor moet de rtf beschrijving worden omgezet naar eenvoudige tekst. Deze eenvoudige tekst wordt in de DescriptionPlain property van Question bijgehouden. Het verwijderen van de RTF tags gebeurt via zgn. Regular Expressions in de CleanRTF functie. Opgelet: Deze functie is beperkt getest, het kan zijn dat niet alle RTF tags worden verwijderd Filteren per actor Als een actor geselecteerd wordt moeten alleen de regels getoond worden die gericht zijn aan die actor. D.w.z. de geselecteerde actor moet in de lijst van Ontvangers zijn. Hiervoor wordt de volgende Lambda expression gebruikt: pcvquestions.filter = (q => ((Question)q).Recipients.Count(r => r.idactor == actor) > 0); Timer Om nieuwe logboekregels weer te kunnen geven moeten er regelmatig nieuwe requests aan de server worden gedaan. Hiervoor wordt een Timer object bijgehouden. Zie: private void OnTimerTick Pagina 19 van 22

20 Opgelet! Als de netwerkverbinding wordt verbroken en als de gebruiker op Next records drukt wordt de timer even gestopt Identificeren van nieuwe records Om de server zo min mogelijk te belasten wordt er maximaal geprobeerd om in volgende aanvragen alleen de benodigde (nieuwe) records aan te vragen. Dit gebeurt door gebruikt te maken van het ID veld van vragen en antwoorden. private int maxquestionid; private int maxanswerid; Vragen (incidentid en maxquestionid): string datumwhere = string.format("id>{0}", maxquestionid); string incidentwhere = string.format("incident={0}", incidentid); queryquestionsdatumincident.where = string.format("{0} AND {1}", incidentwhere, datumwhere); Antwoorden (Lijst van huidige QuestionID s en maxanswerid): string datumwhere = string.format("id>{0}", maxanswerid); string questionidwhere = string.format("idquestion in ({0})", commasep); queryanswersdatum.where = string.format("{0} AND {1}", datumwhere, questionidwhere); Paging AGS 10 heeft een beperking betrekking het aantal records die aangevraagd kunnen worden in een single request. De server geeft maximaal 1000 records per request terug: Als een nieuw incident geopend wordt kan het zijn dat er zoveel bijbehorende Antwoorden en Ontvangers zijn dat dit getal wordt overschreden. Om dit te voorkomen zullen er maximaal 50 vragen (en zijn bijbehorende antwoorden en ontvangers) per keer aangevraagd. private int maxquestions = 50; Pagina 20 van 22

21 De eerste request voor vragen aan de server is dus een ReturnIdsOnly request (querytaskquestionid). queryquestionsdatumincident.returnidsonly = true; ReturnIdsOnly is een nieuwe mogelijkheid van de ArcGIS API voor Silverlight 2.0 die gebaseerd is op de nieuwe ArcGIS Server REST API 10.0 Als deze request klaar is wordt er gecontroleerd of het totale aantal vragen hoger is dan maxquestions. Zo wel, wordt er een lijst van ongevraagdevragen id s bijgehouden (pendingquestionids) en de Volgende records knop wordt ge-enabled zodat de gebruiker de ontbrekende records nog op kan halen. if (count < maxquestions) { questionidtoquery.add(oid); } else { if (!pendingquestionids.contains(oid)) pendingquestionids.add(oid); } Als de gebruiker op Volgende records drukt dan wordt een aangepaste opvraag aan de server gemaakt. De volgende batch vragen wordt aan de server opgevraagd: questionidtoquery = pendingquestionids.take(maxquestions).tolist(); Pagina 21 van 22

22 4.2.7 Network disconnected De logbookcontrol heeft ook functionaliteit om te reageren op het event dat de netwerkverbinding verbroken wordt. Als dit gebeurt wordt simpelweg de timer gestopt. Deze timer wordt weer gestart als de verwinding weer hersteld is. Zie: private void NetworkChange_NetworkAddressChanged Pagina 22 van 22

Definitiestudie. Crisiscommunicatie. Versie 1.0. Datum 2 december 2010

Definitiestudie. Crisiscommunicatie. Versie 1.0. Datum 2 december 2010 Definitiestudie Crisiscommunicatie Versie 1.0 Datum 2 december 2010 Status Definitief Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

Rapport. i-bridge Live Viewer timebox 4. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge Live Viewer timebox 4. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge Live Viewer timebox 4 Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Jesse Lauwers en Cedric Snijers Departement Wetenschappen

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Tam Tam in je broekzak

Tam Tam in je broekzak Tam Tam in je broekzak IN3405 Bachelor Project 8 juli 2012 Onderwijsinstituut: Technische Universiteit Delft Bedrijf: Tam Tam B.V. Studenten: Bastiaan van Graafeiland 1399101 Wing Lung Ngai 1511483 Arvind

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Installatie Sumatra DS

Installatie Sumatra DS Handleiding Installatie Sumatra DS Het installeren van Sumatra DS 3.1 V 1.6 Installatie Sumatra DS 1. Inleiding... 3 2. Sumatra DS... 4 Inleiding... 4 Sumatra DS producten... 4 Samenstelling per Sumatra-licentie...

Nadere informatie

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus Windows 2008 R1 32 Bit Copyright 2010-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Smartsite ixperion installatiehandleiding Windows 2008 R2 64 Bit... 3 2 Smartsite

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie

Site Management Handleiding

Site Management Handleiding Site Management Handleiding Onderhouden en beheren van een door Smartsite 5.0 aangedreven site Erwin Rijss Smartsite Software BV Copyright 2003 Smartsite Software B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 Auteur: GvB Datum: 19-06-2015 Versie: v2.5 Reference: 2013-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Personnel Manager naar People Inc.

Personnel Manager naar People Inc. Personnel Manager naar People Inc. I Personnel Manager naar People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Personnel Manager naar People Inc. 1 1.1 Personnel... Manager 1 1.2 People... Inc. 2 1.3 De upgrade...

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

MOBILE CRM. Stage dossier. Dwight Kerkhove. Pieter Van Hamme. Departement Bedrijfsinformatie. Bedrijf: ESC bvba. Stagementor: Benny Van Hyfte

MOBILE CRM. Stage dossier. Dwight Kerkhove. Pieter Van Hamme. Departement Bedrijfsinformatie. Bedrijf: ESC bvba. Stagementor: Benny Van Hyfte Departement Bedrijfsinformatie MOBILE CRM Stage dossier Dwight Kerkhove Pieter Van Hamme Bedrijf: ESC bvba Toegepaste Informatica Stagementor: Benny Van Hyfte Stagebegeleider: Johan Van Schoor Academiejaar

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401)

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401) Technische Universiteit Delft Tam Tam Knowledge Network Eindverslag Bachelorproject Joost-Wim Boekesteijn (74355) Benjamin W. Broersma (7440) Bachelorproject (IN3700) Technische Informatica Faculteit Elektrotechniek,

Nadere informatie