nieuwsbrief TAAL & ONDERWIJS sept 2011 We vliegen erin! Werken aan ontluikende geletterdheid in de kleuterklas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuwsbrief TAAL & ONDERWIJS sept 2011 We vliegen erin! Werken aan ontluikende geletterdheid in de kleuterklas"

Transcriptie

1 We vliegen erin! Werken aan ontluikende geletterdheid in de kleuterklas Door Martien Berben en Goedele Vandommele, CTO-medewerkers In de huidige maatschappij maakt iedereen de hele dag door gebruik van geletterdheidsvaardigheden. Je hebt deze vaardigheden nodig om je job goed te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld in je werk als kleuterleid(st)er: je leest vakliteratuur, vult het aanwezigheidsregister in, zoekt informatie op via het internet,... Maar ook daarbuiten is geletterdheid een noodzaak om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Dagelijks moet je immers teksten invullen, begrijpen, ondertekenen, Denk maar aan het invullen van belastingsbrieven of het lezen en invullen van briefjes van de school van je kinderen. Zelfs 's avonds voor de televisie kan het zijn dat je moet lezen, als je een Deense politieserie met ondertitels wil volgen. 1 op 7 Vlamingen heeft moeite met dit soort van taken en is helaas niet voldoende geletterd om goed te kunnen functioneren in een opleiding, op het werk en in het maatschappelijke leven. Het is dus belangrijk om al vanaf de kleuterklas de ontwikkeling van de geletterdheid te stimuleren. Beter voorkomen dan genezen! Maar hoe doe je dat dan? Dit artikel staat vol tips en uitgewerkte lesideeën die het werken aan geletterdheid in de kleuterklas concretiseren. Je vindt eerst een korte toelichting van het begrip ontluikende geletterdheid (OG). Vervolgens vind je links naar lesideeën om binnen het thema Vliegen aandacht te hebben voor het werken aan ontluikende geletterdheid in verschillende hoeken en activiteiten. Een speciaal woordje van dank gaat naar de leerkrachten die het voorbije schooljaar de vormingssessies van het CTO rond ontluikende geletterdheid in de kleuterklas volgden en meewerkten aan de uitwerking van de lesideeën. Ontluikende Geletterdheid als competentie: meer dan kennis alleen! Ontluikende geletterdheid wordt soms vrij eng en kennisgericht ingevuld: denk maar aan het auditief en visueel onderscheiden van woorden en letters, inzicht in rijm, een goede pengreep, enz. Toch zijn zulke kennisdoelen niet de enige, en zelfs niet de belangrijkste aandachtspunten voor geletterdheid bij kleuters. Werken aan ontluikende geletterdheid impliceert dat je de kleuters in de eerste plaats een aantal inzichten bijbrengt. In Bruggen Bouwen 1 worden de volgende inzichten opgesomd: schriftelijke symbolen en tekens kunnen betekenis hebben, en dus boodschappen overdragen; 1 Publicatie met voorbeeldactiviteiten om te werken rond de overgang kleuter lager onderwijs. Meer info via de CTO site op deze pagina: download het artikel (.pdf)

2 geschreven taal kan tijd en afstand overbruggen; geschreven taal kan bewaard blijven; geschreven taal kan dienen als geheugensteun; geschreven taal kan ook voor de kleuter zelf van persoonlijk belang kan zijn; gesproken woorden bestaan uit klanken, en aan klanken kunnen letters worden verbonden; een basisinzicht in verhaalstructuren, en in bepaalde conventies die gelden bij lezen (zoals de leesrichting). Heel terecht wordt in Bruggen Bouwen ook gewezen op het grote belang van de ontwikkeling van positieve attitudes ten opzichte van geschreven taal. Kinderen moeten het positieve gevoel ontwikkelen dat: luisteren naar geschreven taal leuk en gezellig is; je via geschreven taal soms heel interessante dingen op het spoor komt, en heel interessante dingen te weten kunt komen; geschreven taal mensen dichterbij elkaar brengt; het zelf lezen van verhalen en teksten een aangename ervaring zal zijn. Bij de ontwikkelingsdoelen van lezen, schrijven en taalbeschouwing komen heel wat van deze kennis-, vaardigheids-, inzichts- of attitudedoelen rond ontluikende geletterdheid terug. Ontwikkelingsdoel 3.4 wijst bijvoorbeeld expliciet op het belang van attitudes: de kleuters zijn bereid spontaan en zelfstandig de voor hen bestemde boeken en andere infobronnen in te kijken. Ontluikende Geletterdheid in de kleuterklas: meer dan letters stempelen Letters stempelen, werken met pictogrammen, werken rond klank-letterherkenning, het zijn bekende en veel voorkomende manieren om aan de meest herkenbare geletterdheidsdoelen te werken. Zoals je in onderstaande voorstelling kan zien, zijn er nog talloze andere mogelijkheden om aan ontluikende geletterdheid (OG) te werken. Visuele boodschappen in de klasruimte Modelgedrag leidster Functionele lees en schrijfactiviteit Activiteiten met boeken OG als bijkomend aandachtspunt Activiteiten Technische, geïsoleerde activiteiten Interactie Toegang tot schrijf en leesmateriaal In een krachtige geletterdheidsomgeving wordt er van al deze verschillende manieren gebruik gemaakt om aan ontluikende geletterdheid te werken. Je kan bijvoorbeeld pictogrammen

3 ophangen die het dagverloop aangeven (visuele boodschappen), je kan briefjes van ouders voorlezen (modelgedrag leidster), je kan tijdens je interactie met kinderen duidelijk maken dat de stip op hun hand betekent dat ze iets moeten meebrengen en je kan voor een gezellig ingerichte en uitgebreide boekenhoek zorgen zodat kinderen toegang hebben tot leesmateriaal. Ook het uitvoeren van activiteiten waarbij aandacht voor geletterdheid expliciet of impliciet wordt meegenomen, is belangrijk. Thema Vliegen in de kleuterklas: een schat aan ideeën Met een klik op de link vind je talrijke voorbeelden van expliciete of impliciete aandacht voor ontluikende geletterdheid bij de uitwerking van het thema vliegen. Er wordt stilgestaan bij: mogelijke doelen die in zo'n thema bereikt kunnen worden; een geletterde introductie van het thema, met gezamenlijke brainstorm die genoteerd wordt door de leidster (modelgedrag); een schrijfhoek met functionele lees- en schrijfactiviteiten; een wereldverkennende ontdekhoek waarin instructies worden gelezen en resultaten genoteerd en ook nog eens werk gemaakt wordt van ontluikende gecijferdheid; geletterdheid in de computerhoek; mogelijkheden tot verrijking van de andere hoeken (poppenhoek, bouwhoek, zandtafel, ) waarin zowel technische geïsoleerde activiteiten (zandtafel) een plaats kunnen vinden als meer functionele lees- en schrijfactiviteiten; een afsluiting van het thema, waarin de functionaliteit van de activiteiten in de schrijfhoek wordt ervaren. Haal de ideeën eruit die jij interessant vindt! Achter sommige ideeën staat een sterretje (*). Die ideeën zijn nog verder uitgewerkt in een aparte fiche. Je vindt de uitwerking van de fiches ook terug in dit artikel. De leerkrachten die het thema uitwerkten, hadden speciale aandacht voor de ontwikkelingsdoelen rond geletterdheid. Voor de duidelijkheid zijn enkel die ontwikkelingsdoelen opgelicht. Vanzelfsprekend wordt er ook gewerkt aan de ontwikkelingsdoelen van de mondelinge vaardigheden. We wensen je veel vliegplezier!

4 DOELSTELLINGEN SCHRIJVEN LEZEN 4.2 De kleuters kunnen met hulp van volwassenen, eigen boodschappen door middel van symbolen vastleggen en kenbaar maken. 3.1 De kleuters kunnen aan de hand van visueel materiaal een boodschap herscheppen. 3.2 De kleuters kunnen door symbolen voorgestelde boodschappen in verband met concrete activiteiten begrijpen. 3.4 De kleuters zijn bereid om spontaan en zelfstandig voor hen bestemde boeken en andere infobronnen in te kijken. TAALBESCHOUWING 5.2 De kleuters beseffen dat boodschappen visueel kunnen worden bewaard en daardoor opnieuw kunnen worden opgeroepen. 5.3 De kleuters beseffen dat mensen door middel van het schrift boodschappen kunnen vastleggen. 5.4 De kleuters beseffen dat bepaalde symbolen (pictogrammen, lettertekens,...) dienen om boodschappen over te dragen. GECIJFERDHEID 2.6 De kleuters kunnen bij benadering een voorwerp "meten" met een zelfgekozen maateenheid. 2.7 De kleuters kunnen verandering, beweging, (snelheid) die ze met hun eigen lichaam ervaren of die ze bij voorwerpen, verschijnselen of bij andere mensen waarnemen, verwoorden. 3.1 ( ) De kleuters kunnen pictogrammen in verband met "richtingen" als symbolen hanteren.

5 KLASSIKALE INLEIDING VAN HET THEMA Vertel de kleuters dat je met het vliegtuig op reis bent geweest. Toon eventueel een foto van een vliegtuig of maak een tekening op een groot blad terwijl je vertelt hoe het vliegtuig eruitzag. Geef de kleuters tijd om aan te vullen met eigen ervaringen. Stel de klas samen met de kleuters op in vliegtuigopstelling. De kleuters mogen zelf ideeën geven over de inrichting. Gebruik stoelen, tafeltjes, voorwerpen uit de winkel of poppenhoek,... Jij bent de steward(ess). De kleuters checken in in hun vliegtuig. Ze hebben geen ticket. Bespreek klassikaal: Kun je zomaar in een vliegtuig stappen? Hoe gebeurt dit in de luchthaven? Wat heb je nodig om echt te vertrekken? Neem briefjes die kunnen dienen als ticket en laat de kleuters instappen. Waar gaan jullie naartoe? (Haal de wereldbol of wereldkaart erbij en situeer de landen die de kleuters vermelden). Wat neem je mee als je met het vliegtuig op reis gaat? Hoe zorg je ervoor dat je dat allemaal kunt meenemen? Maak een woordspin. Teken daarvoor eerst een vliegtuig in het midden van een groot blad. Maak rond het vliegtuig tekeningen van de ideeën die de kleuters linken met het thema en schrijf de kernwoorden erbij.

6 SCHRIJFHOEK De kleuters maken: Paspoorten* Tickets* Logo's van vliegtuigen, vliegtuigmaatschappijen* Kaartjes waarop de bestemming staat om aan je koffer te hangen* Routebeschrijvingen Veiligheidsinstructies Postkaartjes, kaartjes van op reis Wereldkaart Menu's Reclameboekjes: 'Te koop in de tax free'

7 EEN PASPOORT MAKEN De kleuters geven gegevens weer in letters en tekeningen. Van de verschillende paspoorten kun je een boekje maken voor de klas om later nog eens in te kijken. Ideeën voor op het paspoort: De kleuters tekenen zichzelf. De kleuters zetten hun duimafdruk. Ze schrijven/plakken/stempelen hun naam. Ze maken/verzinnen een eigen 'handtekening'. Ze tekenen 2 ogen en kleuren deze juist in, afhankelijk van de eigen oogkleur. Ze noteren hun gewicht en lengte: ze meten en wegen zichzelf met natuurlijke maateenheden en de juf schrijft de lengte en gewicht op naast het symbool. Ze geven hun kenteken een plaats op het paspoort. Ze noteren (kan met hulp) het aantal broertjes en zusjes. Differentiatie: Vraag meer/minder gegevens naar gelang de leeftijd/mogelijkheden van de kleuter. De ene kleuter wil graag ook de geboortedatum erbij, de andere zal het schrijven van enkele letters van de naam voldoende vinden.

8 EEN VLIEGTUIGTICKET MAKEN Elke kleuter vult op het vliegtuigticket cijfergegevens in, bijvoorbeeld: Vliegtuignummer Uur vertrek Uur aankomst Je kunt hierbij kleuters laten experimenteren met het opschrijven van cijfers. Een andere mogelijkheid is dat je de kleuters een gegeven vliegtuignummer, aankomst- en vertrekuur laat overschrijven van een voorbeeldvliegtuigticket. Jij vult het plaatsnummer in. Aan het einde van het thema zoekt de kleuter naar zijn zitplaats in de vliegtuigklas. NAAM: STOELNUMMER: UUR VERTREK: UUR AANKOMST: EEN LOGO/LETTERWOORD ONTWERPEN VOOR EEN VLIEGTUIGMAATSCHAPPIJ De kleuters voorzien verschillende vliegtuigjes/prenten van vliegtuigjes met logo's. Ze kunnen logo s overtekenen of ontwerpen zelf een logo. De kleuters kunnen de logo s overtekenen op stickers en deze stickers op vliegtuigjes plakken die ze zelf vouwen. Op deze manier kan iedereen zijn vliegtuigje herkennen.

9 LABELS VOOR AAN JE REISKOFFER MAKEN De kleuters vullen het label in. Ze nemen naam, adres, bestemming over van een individueel aangepast voorbeeld dat de kleuterleid(st)er vooraf heeft gemaakt. Ze doen dit door te stempelen, schrijven, foto s te scheuren uit tijdschriften,

10 ONTDEKHOEK De kleuters vouwen vliegertjes aan de hand van een stappenplan. Ze houden bij in een tabel hoe ver de vliegertjes vliegen (meten); hoe lang de vliegertjes in de lucht blijven (tellen). Ze doen dit met verschillende soorten papier.* De kleuters experimenteren met (manieren van) vliegen aan de hand van voorwerpen en een ventilator. Ze noteren hun gegevens op een notitiekaart.* De kleuters verkennen de voorwerpen op een ontdektafel. * De kleuters doen proefjes rond 'zwaartekracht'. Ze maken gebruik van een stappenplan en notitietabel. De kleuters gebruiken een stappenplan voor het bouwen van een vliegtuig met constructiemateriaal.

11 STAPPENPLAN VLIEGERTJES VOUWEN

12 NOTITIEKAART MAKEN De kleuters krijgen instructiekaarten met pictogrammen en lezen daaruit af: Welke voorwerpen zij laten vliegen Hoe zij de ventilator moeten gebruiken Wat zij moeten meten, bijvoorbeeld: hoe ver vliegt het voorwerp? Hoe lang vliegt het voorwerp? Ontwerp met de kleuters een notitiekaart (zie voorbeeld hieronder).

13 ONTDEKTAFEL De kleuters verkennen een ontdektafel met allerlei voorwerpen: modelvliegtuigjes, helikopters, ballonnen, reisbrochures, foto's en prenten van vliegtuigen, pilotenpak/-pet, papier, geplooid vliegtuigje, boeken rond vliegtuigen, wereldkaart en/of wereldbol, watten, veertjes, kleibol, steen, mannetje met parachute, Je kan op de volgende manier werken met de ontdektafel: Dag 1: vrij experimenteren en ontdekken. Dag 2: de kleuterleidster begeleidt het experimenteren en geeft impulsen waar nodig: samen ontdekken en verwoorden. Dag 3: ontdekkaarten introduceren als begeleide activiteit. Dag 4 + 5: zelfstandig werken met ontdekkaarten. Mogelijke opdrachten op de ontdekkaarten: Zwaar/licht: wat valt het snelst naar beneden? Richting: de bewegingslijn van de voorwerpen tekenen als ze vallen/vliegen/zweven. Met constructiemateriaal een vliegtuig nabouwen, hiervan een foto nemen en het vliegtuig op de foto laten nabouwen door een andere kleuter.

14 COMPUTERHOEK Mogelijke activiteiten aan de computer: De kleuters kleuren vliegende voertuigen in op de computer: ballonnen, vliegtuigen, zeppelins, raketten, De kleuters werken met fundels: De kleuters zoeken samen met jou informatie op over vliegtuigen: het eerste vliegtuig in de lucht, speciale vliegtuigen, vliegen in de ruimte, De kleuters scrollen door een powerpoint over verschillende vliegende voorwerpen. Jij maakte de powerpoint (kan in overleg met de kleuters).

15 VERRIJKING VAN DE ANDERE HOEKEN Enkele ideeën: Maak van de poppenhoek een reisbureau. Laat de kleuters in de autohoek een landingsbaan bouwen met behulp van een stappenplan of picto s. Plaats in de bouwhoek pijlen die richtingen aangeven voor het taxiën van vliegtuigen. Bewegingsles: vliegroute uitstippelen en volgen aan de hand van picto's en symbolen In de zandbak kunnen loopings gemaakt worden met vliegtuigen en op die manier schrijfpatronen geoefend.

16 EINDE VAN HET THEMA Stel de klas opnieuw op in vliegtuigopstelling. Deze keer verloopt het vliegtuiggebeuren met de nodige papieren, die de kleuters tijdens het thema zelf hebben gemaakt, zoals: Zelfgemaakte vliegtuigtickets Wegen van koffers Paspoorten

Horen doe je met je Activiteitencyclus voor groep 1 en 2. De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

Horen doe je met je Activiteitencyclus voor groep 1 en 2. De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 Horen doe je met je Activiteitencyclus voor groep 1 en 2 Annie van der Beek en Dorien Stolwijk Met medewerking van Marit Persoon en Karlijn Brouwers

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Er was eens Activiteitencyclus. De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

Er was eens Activiteitencyclus. De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 Er was eens Activiteitencyclus Dorien Stolwijk Annie van der Beek José Hillen Willy van Elsäcker Inhoudsopgave Belangrijke achtergrondinformatie 3

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE KLEUTERKLAS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE KLEUTERKLAS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE KLEUTERKLAS Aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers Steunpunt NT2 Leuven, 2002 Auteurs: Lay-out: Griet Ramaut

Nadere informatie

Uit de kunst! Activiteitencyclus

Uit de kunst! Activiteitencyclus De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 Uit de kunst! Activiteitencyclus José Hillen, Annie van der Beek en Willy van Elsäcker Met medewerking van Mira Hilhorst en Monique Rovers Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten

Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten Inhoudsopgave Inleiding H1: Wat is dyslexie? blz. 3 1: Oorzaak van dyslexie blz. 4 2:Dyslexie in de praktijk

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Kris Verbeeck Colofon Auteur Kris Verbeeck KPC Groep Yvonne Meulman, Astrid van den Hurk, Harry Gankema, Cees de Wit,

Nadere informatie

Samen kunnen we alles.

Samen kunnen we alles. Ingrid & Dieter Schubert. Inhoudsopgave: Activiteiten die betrekking hebben op de tussendoelen en gerelateerd zijn aan het prentenboek: 1. Introductieactiviteit: - Het kastje, boeken en plaatjes, letters

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE INFOBEURS Jongeren die nieuw aankomen op de school hebben wellicht veel vragen over hoe het eraan toegaat op de school, of ze kunnen gaan werken, welke stageplekken tof zijn, Daarnaast zijn jongeren

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Vijf op een rij Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Auteurs: Hanneke Buurman Betsy Gerritsen Anna Hinkema Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Er ligt een krokodil onder mijn bed!

Er ligt een krokodil onder mijn bed! Er ligt een krokodil onder mijn bed! Levensbeschouwelijke vorming n.a.v. het prentenboek FIE NIEUWENHUIZEN-GRIPPELING 1 Inhoud Inleiding... 3 Waarom een module gebaseerd op Er ligt een krokodil onder mijn

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN De meeste leerlingen hebben geen moeite met lezen op zich. Maar vanaf het moment dat ze langere teksten moeten lezen en globale vragen beantwoorden of als ze impliciete informatie

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Ouders in en buiten de klas; waar je op moet letten

Ouders in en buiten de klas; waar je op moet letten Cassette Ouderparticipatie, deel 6 Bestelcode: 806 U kunt deze uitgave bestellen door 3,50 over te maken op Giro 53 85 66, t.n.v. VOO-bestellingen, Almere onder vermelding van bestelcode 806, verzendadres

Nadere informatie

Anders aanpakken! Centrum voor Taal en Onderwijs, K.U.Leuven Blijde-Inkomststraat 7-3000 Leuven - 016/32 53 67

Anders aanpakken! Centrum voor Taal en Onderwijs, K.U.Leuven Blijde-Inkomststraat 7-3000 Leuven - 016/32 53 67 Niveaulezen? Anders aanpakken! Centrum voor Taal en Onderwijs, K.U.Leuven Blijde-Inkomststraat 7-3000 Leuven - 016/32 53 67 Niveaulezen zoals het meestal wordt georganiseerd (kinderen lezen wekelijks

Nadere informatie

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me?

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Een onthaalouder heeft verschillende rollen. Hij/zij is: een verzorger van jonge kinderen, een professionele opvoeder, een opvoedingspartner

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

LESPAKKET KINDERRECHTEN

LESPAKKET KINDERRECHTEN LESPAKKET KINDERRECHTEN 1 schrijf op Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen

Nadere informatie

Mijn kind heeft dyslexie

Mijn kind heeft dyslexie Mijn kind heeft dyslexie Martine Ceyssens Mijn kind heeft dyslexie Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie