Installation & Configuration MS Reporting Services Integrator SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installation & Configuration MS Reporting Services Integrator SE"

Transcriptie

1 Eddon Software BV Rietveldenweg AS s Hertogenbosch The Netherlands T +31 (0) F +31 (0) E W Installation & Configuration MS Reporting Services Integrator SE Block: MS Reporting Services Integrator SE Artikel software: BSE001 Datum: Behorende bij release vanaf: 5

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten en randvoorwaarden Systeemeisen server Systeemeisen clients Benodigde rechten Afhankelijkheden andere applicaties Technische uitgangspunten Benodigde licenties Functionele uitgangspunten Installatie MS Reporting Services Integrator SE Maatwerkmenu SE Installatie software Bijwerken database Installatie Microsoft Report Viewer Configuratie MS Reporting Services Integrator SE Beveiliging in Synergy Benodigde rol Enabling add-on solutions vanaf batch Benodigde functierechten Onderhoud maatwerk Onderhoud Instellingen Installatie licentiesleutel Algemeen Registreren Microsoft Report Viewer Datasources definiëren Rapportdefinitie opslaan in Synergy Rapporten onderhouden Rapportdefinitie onderhouden Algemeen Basisgegevens importeren Datasets toevoegen Parameters toevoegen Subrapporten koppelen Doorzoom rapporten koppelen Bekende meldingen DLL-bestanden geblokkeerd ASP.NET session has expired Termen onderhouden Nieuwe term toevoegen Talen toevoegen Technische eigenschappen Databasetabellen Copyright Eddon 2012 Pagina 2 van 34

3 1 Inleiding De MS Reporting Services Integrator SE is een bouwsteen gemaakt voor Synergy Enterprise. De bouwsteen integreert Microsoft SQL Reporting Services met Synergy. U bent in staat om vanuit medewerker-, relatie-, artikel- of projectkaarten op basis van gegevens van deze kaarten rechtstreeks rapportages op te starten die voldoen aan opgegeven criteria vanuit Synergy. Zo kunt u bijvoorbeeld direct vanaf de medewerkerkaart rapportages opvragen die betrekking hebben op die medewerker, op basis van zijn medewerkernummer. Ook algemene rapportages, die niet specifiek betrekking hebben op genoemde Synergy-entiteiten, kunnen worden opgevraagd. Rapportdefinities slaat u op als documenten in Synergy en kunnen daarmee centraal beheerd en beveiligd worden. Op basis van de standaard beveiligingsrechten die binnen Synergy zijn opgezet voor documenten, bepaalt u precies welke medewerkers de rapporten mogen opvragen. Rapporten die u heeft opgevraagd kunnen vanuit Synergy direct worden g d, of worden opgeslagen als PDF-, Excel- of Word-bestand. Copyright Eddon 2012 Pagina 3 van 34

4 2 Uitgangspunten en randvoorwaarden 2.1 Systeemeisen server Voor de server(s) zijn de standaard systeemeisen voor Synergy Enterprise van toepassing. Deze zijn te vinden op de Exact portal. 2.2 Systeemeisen clients Voor de clients zijn de standaard systeemeisen voor Synergy Enterprise clients van toepassing. Deze zijn te vinden op de Exact portal. 2.3 Benodigde rechten Voor de installatie zijn de volgende rechten van belang: System administrator (om de database te kunnen updaten en initialiseren) Synergy administrator (om rechten/rollen aan te maken) 2.4 Afhankelijkheden andere applicaties Om een of meerdere bouwstenen te kunnen gebruiken moet men ook de bouwsteen Eddon Software Maatwerkmenu hebben geïnstalleerd. Microsoft Report Viewer 2012 Redistributable Package wordt meegeleverd en dient geïnstalleerd te worden. Hiermee kunnen de rapporten bekeken worden. Om rapporten te bouwen dient u een report builder van Microsoft te gebruiken. Vanwege de gebruiksvriendelijkheid raden wij de gratis Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 3.0 aan. Om rapporten te kunnen mailen dient u op de clients Microsoft Office Outlook geïnstalleerd te zijn. 2.5 Technische uitgangspunten Er is bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van de Software Development Kit (SDK) voor Synergy Enterprise. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de bouwsteen zoveel mogelijk onafhankelijk van de standaard software kan functioneren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een update van de standaard software uit te voeren. Ondanks dat dient u toch contact met uw partner op te nemen wanneer u een update wilt uitvoeren naar een nieuwere versie van Synergy Enterprise. 2.6 Benodigde licenties Tot en met batch 243 is de module YA SDK Synergy Enterprise Client vereist in de Synergy Enterprise licentie. Vanaf batch 244 is de module YA Enabling add-on solutions role vereist in de Synergy Enterprise licentie. Voor de bouwsteen MS Reporting Services Integrator SE is een licentiesleutel van Eddon Software vereist. 2.7 Functionele uitgangspunten Er wordt gebruik gemaakt van de standaard oplossing van Exact Synergy Enterprise. Eventueel kan dit uitgebreid worden met andere bouwstenen. Copyright Eddon 2012 Pagina 4 van 34

5 3 Installatie MS Reporting Services Integrator SE 3.1 Maatwerkmenu SE Voor een correcte werking van de bouwstenen dient het Maatwerkmenu SE geïnstalleerd te worden. Het Maatwerkmenu is een aparte installatieset en voegt het Add-on menu toe aan Synergy. Hiervandaan kunnen meerdere maatwerkonderdelen worden aangeroepen. 3.2 Installatie software Het maatwerk dient op de server geïnstalleerd te worden waar ook Synergy Enterprise staat. Door middel van het bestand CSSetup_NL.exe kan de set-up van de bouwsteen opgestart worden. LET OP: Voor het installeren dienen alle gebruikers Synergy te verlaten. Bij Installatie soort wordt gekozen voor CD installatie Bij Lokale installatiedirectory moet worden gekozen voor de directory waar Synergy Enterprise in geïnstalleerd staat. Door te kiezen voor OK wordt de installatie gestart. Het volgende scherm verschijnt. Copyright Eddon 2012 Pagina 5 van 34

6 Door te kiezen voor Yes wordt de installatie verder uitgevoerd. Wanneer de installatie voltooid is, wordt het onderstaande scherm getoond. 3.3 Bijwerken database Na het installeren van de bouwsteen moet de database opnieuw geïnitialiseerd worden. Hierom zal automatisch worden gevraagd bij het opstarten van Synergy. Door te kiezen voor Bijwerken wordt het initialiseren van de database uitgevoerd. * De instellingen bij het onderdeel Login zijn afhankelijk van de beveiligingsinstellingen van de Synergy database. ** Iedere database dient apart bijgewerkt te worden. Copyright Eddon 2012 Pagina 6 van 34

7 3.4 Installatie Microsoft Report Viewer Om de rapporten te kunnen bekijken, dient u Microsoft Report Viewer 2012 Redistributable Package te installeren op de server waarop Synergy geïnstalleerd staat. Deze tool wordt meegeleverd met de MS Reporting Services Integrator en is te vinden in de map Targets\Reportviewer in de installatiemap van de bouwsteen. Voer de installatie van de Report Viewer uit door dubbel te klikken op het bestand Microsoft Report Viewer 2012 Runtime Redistributable v msi. Klik op Next, vink de optie I have read and accept the license terms. aan en klik op Install. Klik tot slot op Finish. LET OP: Voor de Report Viewer is Microsoft System CLR Types for SQL Server 2012 benodigd. Wanneer deze niet geïnstalleerd is, zal de volgende melding verschijnen bij het installeren van Report Viewer: Wanneer deze melding verschijnt, dient u de Microsoft System CLR Types fot SQL Server 2012 te installeren door, afhankelijk van uw besturingssysteem, te dubbelklikken op het bestand SQLSysClrTypes_x64.msi of SQLSysClrTypes_x86.msi. Deze bestanden vindt u in de map Targets\Reportviewer in de installatiemap van de bouwsteen. Copyright Eddon 2012 Pagina 7 van 34

8 4 Configuratie MS Reporting Services Integrator SE 4.1 Beveiliging in Synergy Benodigde rol Enabling add-on solutions vanaf batch 244 Vanaf batch 244 dienen alle medewerkers die gebruik moeten kunnen maken van de Reporting Services Integrator, gekoppeld te zijn aan de licentierol Enabling add-on solutions op niveau Bedrijf. Koppel hiervoor allereerst een willekeurige licentierol aan de medewerkers, waarmee bepaald wordt op welke Synergy-portal (ESS, CRM, etc.) ze kunnen inloggen. Hierna kunt u de rol Enabling add-on solutions koppelen aan de gebruikers op niveau Bedrijf. Voor meer informatie over de rollenstructuur binnen Synergy Enterprise verwijzen wij u naar documenten en op de Exact Customer Portal Benodigde functierechten Bij de installatie van de Reporting Services Integrator is automatisch een nieuw functierecht aangemaakt. Deze is te vinden via het menupad Systeem Inrichting Beveiliging: Functierechten. Bovenstaand functierecht moet gekoppeld worden aan een rol. Automatisch zorgt Synergy ervoor dat standaard de rol Administrator de Reporting Services Integrator mag onderhouden. Door functierecht te koppelen aan bepaalde rollen en die rollen vervolgens te koppelen aan medewerkers, kunt u zelf bepalen wie er verantwoordelijk is voor de inrichting van de bouwsteen. Na opnieuw inloggen kan de medewerker de bouwsteen verder onderhouden. 4.2 Onderhoud maatwerk Klik in het topmenu op Add-on. De eerste keer dat een administrator dit doet, zal er gevraagd worden om de inloggegevens. Vul uw gegevens in en klik op Bewaren. Dit is een eenmalige handeling en het wordt aangeraden dit onder het administrator account uit te voeren. Hiermee wordt het maatwerkmenu aangepast wanneer er een wijziging (update of toevoeging) heeft plaatsgevonden in het maatwerk. Wanneer u hierna opnieuw op Add-on klikt, verschijnt het volgende scherm: Copyright Eddon 2012 Pagina 8 van 34

9 U heeft hier de mogelijkheid om connecties aan te maken naar databases waarop gerapporteerd wordt, rapporten in te richten en rapportdefinities vast te leggen. 4.3 Onderhoud Instellingen Nadat de bouwsteen voor Synergy is geïnstalleerd moeten er een aantal instellingen ingevuld worden. De instellingen zijn te onderhouden via het menupad Add-on Inrichting Reporting Services: Instellingen Installatie licentiesleutel Voor een correcte werking van deze bouwsteen is het noodzakelijk een licentiesleutel in te voeren. De licentiesleutel wordt via een tekstbestand verstrekt door uw leverancier. LET OP: De code dient te worden aangeleverd in een tekstbestand. Direct kopiëren en plakken in een leidt tot een verminkte code. Het tekstbestand heeft de volgende naamgeving: License_1701_[Naam bouwsteen]_[naam klant in Exact]_[Einddatum]_[Aantal gebruikers].txt Als u dit bestand opent met Kladblok, ziet u bijvoorbeeld onderstaande (fictieve) licentiesleutel: De licentiesleutel is te onderhouden via het menupad Add-on Inrichting Reporting Services: Instellingen. U kopieert de licentiesleutel vanuit het tekstbestand en in de instelling Algemeen: Licentiesleutel. Zonder deze licentiesleutel zal de MS Reporting Services Integrator SE niet functioneren. Zodra een rapport wordt gegenereerd, zal een foutmelding worden weergegeven. Copyright Eddon 2012 Pagina 9 van 34

10 U kunt de bouwsteen alleen gebruiken in uw eigen Synergy Enterprise omgeving: de licentiesleutel wordt namelijk uitgegeven op naam zoals die in uw Exact Synergy Enterprise licentie is vastgelegd. In de volgende gevallen wordt een foutmelding getoond: 1. Verlopen van de einddatum. Dit geldt voornamelijk voor proeflicenties. 2. Foutieve / verminkte licentiesleutel. Indien de licentiesleutel ontbreekt of niet overeenstemt met de gegevens uit uw Exact licentie, wordt hier melding van gemaakt Algemeen Licentiesleutel Toon knop Reporting Services Integrator licentiesleutel, zie paragraaf Hiermee bepaalt u of de knop beschikbaar is bij rapporten, dus of u een rapport kunt mailen of niet. Aangevinkt = knop beschikbaar Uitgevinkt = knop niet beschikbaar 4.4 Registreren Microsoft Report Viewer LET OP: Wanneer u gebruik maakt van deze optie, dient u op de clients een aantal instellingen in Internet Explorer aan te passen. Ga naar Extra Internetopties, tabblad Beveiliging en klik op Aangepast niveau. De instellingen ActiveX-besturingselementen die niet zijn gemarkeerd als veilig initialiseren en uitvoeren in scripts en ActiveXbesturingselementen zonder handtekening downloaden dient u op Vragen te zetten. Het is tevens aan te raden om de Synergy-URL toe te voegen aan de Vertrouwde websites. Het Microsoft Report Viewer object dient in Synergy geregistreerd te worden, zodat de rapporten in Synergy kunnen worden weergegeven. U gaat hiervoor naar Add-on Inrichting Reporting Services: Registreer reportviewer. Gebruik de inloggegevens van een gebruiker die rechten heeft om het bestand web.config in de installatiemap van Synergy te wijzigen. Wij raden aan dit onder het administratoraccount op de server te doen. Er wordt hiermee een zogenaamde HTTPHandler -regel toegevoegd aan het bestand web.config. Copyright Eddon 2012 Pagina 10 van 34

11 LET OP: Nadat u MS Reporting Services Integrator voor de eerste keer heeft geïnstalleerd, maar ook na een update van Synergy naar een nieuwe batch, dient u altijd de Microsoft Report Viewer te registreren. 4.5 Datasources definiëren Een datasource bevat de connectiegegevens van de database waarop gerapporteerd zal worden. De Reporting Services Integrator ondersteunt naast de eigen lokale Synergy-database ook allerlei andere type databases: SQL Server, MySQL, Oracle, Pervasive en ODBC-databases. Zo kunt u dus vanuit Synergy bijvoorbeeld ook van een aparte Exact Globe database rapportages opvragen of zelfs op een databases van geheel andere informatiesystemen. Datasources onderhoudt u via het menu Add-on Inrichting Reporting Services: Datasources. Wanneer u op de lokale Synergy-database rapporteert, is de inrichting van de bijbehorende datasource zeer eenvoudig. Geef de datasource een willekeurige Omschrijving en kies [local] bij Type. Onderstaand een voorbeeld om in Synergy te rapporteren op een aparte Exact Globe database op SQL Server. U vult een Omschrijving in en kiest het Type database. Vul de naam van de database- Server in en de naam van de Database. Bij Gebruiker zult u de gebruikersnaam van een medewerker die voldoende rechten heeft om de gegevens uit de database op te vragen; over algemeen is dit de databaseadministrator. Wanneer u het Wachtwoord heeft gevuld en de datasource heeft opgeslagen, zal het wachtwoord automatisch worden gecodeerd (zoals u in bovenstaande schermafdruk kunt zien). Copyright Eddon 2012 Pagina 11 van 34

12 Voor de types MySQL, Oracle en Pervasive is de inrichting identiek als het voorbeeld hierboven. Voor overige databases die ODBC ondersteunen, krijgt u de mogelijkheid om een Connectie String in te voeren. Zie het volgende voorbeeld van een Interbase datasource: 4.6 Rapportdefinitie opslaan in Synergy De Reporting Services Integrator ondersteunt Microsoft-rapportdefinities. Een rapportdefinitie kunt u aanmaken met Microsoft SQL Reporting Services, Visual Studio (meegeleverd met Microsoft SQL Server), maar vanwege het gebruiksgemak raden wij Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 3.0 aan. Deze tool download u gratis van Een rapportdefinitie slaat u op als RDL- of RDLC-bestand en dit bestand dient u in Synergy op te slaan als bijlage van een Synergy-document. Het is mogelijk om het onderwerp van het document te gebruiken voor de omschrijving van het rapport. Aan de hand van het beveiligingsniveau van het document bepaalt u welke gebruikers het rapport mogen bekijken. Door het beveiligingsniveau laag genoeg in te stellen, is het ook mogelijk om rapporten op de dealer- en/of klantenportal beschikbaar te maken. Het document dient van een bepaald documenttype te zijn. Documenttypes maakt u aan in Synergy via Documenten Inrichting Onderhoud: Document: Types. Het documenttype koppelt u vervolgens via Add-on Inrichting Reporting Services: Document types. Copyright Eddon 2012 Pagina 12 van 34

13 U krijgt een overzicht van alle geactiveerde documenttypes. Deze kunt u verwijderen of nieuwe toevoegen via de knop Nieuw. Kies via het loepicoon het betreffende Document type waaronder de rapportdefinities worden opgeslagen en klik op Bewaren. 4.7 Rapporten onderhouden Algemene rapporten kunnen via het Maatwerkmenu worden opgevraagd, maar het is ook mogelijk om rapporten te koppelen aan de verschillende entiteiten (relaties, medewerkers, projecten, artikelen en verzoeken) binnen Synergy. Op de kaarten van deze entiteiten zal een knop Rapporten staan, waarmee u specifiek voor die relatie of die medewerker rapporten kunt opvragen. Welke rapporten er op te vragen zijn op welke plaatsen en op welke manier de rapporten getoond moeten worden, kunt u opgeven via Add-on Inrichting Reporting Services: Rapporten. U definieert door middel van de knop Toevoegen per tabblad (entiteit) eerst de secties waaronder de rapporten geordend moeten worden. Copyright Eddon 2012 Pagina 13 van 34

14 Kies eventueel nog de juiste Categorie en geef een logische Titel + Term ID op en klik Bewaren. U kunt de naam van uw secties en rapporten taalonafhankelijk maken door middel van terms. Een term ID is een nummer dat aan een bepaalde term is gekoppeld. Deze term is in meerdere talen aanwezig. Zie voor meer informatie over termen hoofdstuk 6. Klik op de naam van een sectie om vervolgens de rapporten toe te voegen. Klik op de knop Toevoegen. Vink Zichtbaar aan om het rapport zichtbaar te maken in de betreffende sectie. Koppel verplicht het Document waarin de rapportdefinitie (RDL- of RDLCbestand) als bijlage is gekoppeld. Wilt u dat de omschrijving van het document moet worden gebruikt voor de omschrijving van het rapport, vink dan de optie Document onderwerp als titel? aan. Vinkt u de optie uit, dan heeft u de mogelijkheid om zelf een Titel + Term ID in te vullen. Klik op Bewaren en open het rapport opnieuw. Nu kunt u op Definitie klikken om de rapportdefinitie in te richten. Copyright Eddon 2012 Pagina 14 van 34

15 4.8 Rapportdefinitie onderhouden De instellingen voor het opvragen van de gegevens van een rapport legt u vast in de rapportdefinitie. U opent deze door op de knop Definitie te klikken in het onderhoudscherm van het rapport. TIP: De rapportdefinitie kunt u ook openen door op het i-icoon rechtsboven in het rapport te klikken. Per rapport definieert u algemene instellingen, datasets, parameters, subrapporten en doorzoom rapporten. Copyright Eddon 2012 Pagina 15 van 34

16 4.8.1 Algemeen Het is mogelijk om hyperlinks in uw rapport op te nemen. Zo kunt u bijvoorbeeld vanuit een rapport met alle verzoeken van een bepaald type naar een van de verzoeken navigeren door op het verzoeknummer te klikken. In Report Builder klikt u met de rechter muisknop op het betreffende veld en kiest u voor Porperties. Ga naar Action en selecteer bij Enable as a hyperlink de optie Go to URL. In bovenstaand voorbeeld definieert u de Select URL als volgt: =" & Fields!ID.Value.ToString & "}" Veld ID moet dan zijn opgenomen in de dataset van het RDL-rapportbestand. Bepaal in de rapportdefinitie in Synergy waar de nieuwe pagina geopend moet worden door bij Hyperlink Target een van de volgende opties in te vullen: _new _top MainWindow De pagina wordt geopend in een nieuw browserscherm. De pagina opent in hetzelfde browserscherm. De pagina opent in hetzelfde browserscherm, waarbij het linker- en topmenu van Synergy blijven bestaan. Vink de optie Automatisch genereren aan om ervoor te zorgen dat het rapport bij openen automatisch gegenereerd wordt. U hoeft nu niet eerst op Actualiseren te klikken om de resultaten te kunnen zien. Copyright Eddon 2012 Pagina 16 van 34

17 Bij Aantal zoekvelden per rij bepaalt u hoeveel zoekvelden er op 1 regel komen te staan bij het onderdeel Criteria van het rapport. Bijvoorbeeld de waarde 1 : Basisgegevens importeren Per rapport dienen datasets, parameters, subrapporten en doorzoom rapporten gedefinieerd te worden. Deze basisgegevens zijn al vastgelegd in het RDLrapportbestand en kunnen gemakkelijk worden geïmporteerd in Synergy middels de knop Importeren in de rapportdefinitie. U krijgt een overzicht te zien van welke gegevens toegevoegd kunnen worden vanuit het rapportbestand. Kies ten minste de betreffende datasources voor de Datasets. Houd er rekening mee dat bij Doorzoom rapporten rapportdocumenten gekoppeld moeten worden, dus de RDL-rapportbestanden van de doorzoom rapporten dienen ook te zijn opgeslagen als bijlage van Synergy-documenten. Worden gegevens niet goed geïmporteerd of wilt u bijvoorbeeld parameters toevoegen, dan kunt u dit handmatig doen middels de Nieuw -knoppen bij de verschillende onderdelen in de rapportdefinitie. Wanneer in het RDL-rapportbestand nieuwe parameters bijvoorbeeld heeft toegevoegd, kunt u via Importeren de nieuwe parameters toevoegen aan de rapportdefinitie. Zijn alle basisgegevens reeds geïmporteerd, dan wordt daar melding van gemaakt: Copyright Eddon 2012 Pagina 17 van 34

18 4.8.3 Datasets toevoegen Een rapport bevat één of meerdere datasets. Een dataset bevat een SQL-query waarmee het rapport wordt opgebouwd en instellingen voor de manier waarop deze query wordt uitgevoerd en het resultaat wordt getoond. Alle datasets van een rapport dienen in Synergy in de rapportdefinitie geconfigureerd te worden. Dit kan door ze te importeren, maar u kunt de datasets ook handmatig toevoegen. Bij het onderdeel Datasets in de rapportdefinitie klikt u op Nieuw om een nieuwe dataset aan het rapport toe te voegen. U vult verplicht bij Naam precies de naam in zoals die in het RDLrapportbestand is vermeld. Koppel de dataset vervolgens aan een Datasource Parameters toevoegen Een rapport kan verschillende parameters bevatten. Door middel van parameters definieert u zoekvelden, zodat u in uw rapporten op specifieke gegevens kunt zoeken en alleen die gegevens kunt tonen die aan de opgegeven criteria voldoen. Copyright Eddon 2012 Pagina 18 van 34

19 In Synergy worden de parameters uit bovenstaande schermafdruk als volgt gebruikt: Parameters worden automatisch bij het importeren toegevoegd, maar kunnen ook handmatig gedefinieerd worden middels de knop Nieuw bij onderdeel Parameters in de rapportdefinitie. De volgorde van de parameters, en daarmee de locatie van de zoekvelden in het rapport, bepaalt u via de pijltjes Algemeen Bij Rapport staat het betreffende rapportdocument gekoppeld. Kies vervolgens een Type, waarmee u bepaalt wat voor soort zoekveld er getoond wordt bij de zoekcriteria in het rapport. U kunt kiezen uit de volgende type velden: Copyright Eddon 2012 Pagina 19 van 34

20 InputField Browsefield U vult de zoekwaarde in het invulveld in. Combobox loepicoon, of typ een waarde in het inveld. Selecteer de zoekwaarde via het Checkbox AmountField DateField DateRange IntegerField CheckBoxList Kies de zoekwaarde uit een uitklapmenu. Vink een zoekoptie aan of uit. Vul een bedrag of cijfer met twee decimalen in. Zoek op een datum. Zoek op een datumtraject. Zoek op een cijfer. Multibrowser uit om op te zoeken. Vink één of meerdere opties aan of Selecteer via het loepicoon één of meerdere zoekwaarden in de pop-up die verschijnt. De naam van de parameter zoals deze in het rapportbestand staat gedefinieerd, vult u in bij Parameter. Kiest u type DateRange dan heeft u de velden Parameter (Vanaf) en Parameter (T/m) tot uw beschikking, waarin u de betreffende parameternamen invult. U geeft het zoekveld ook een Titel + Term ID. Zie voor meer informatie over termen hoofdstuk 6. Copyright Eddon 2012 Pagina 20 van 34

21 Wanneer u Verborgen aanvinkt, zal deze parameter niet voor de gebruiker zichtbaar zijn. Zorg er dan voor dat u een standaardwaarde meegeeft. Met Focus aangevinkt, zal de cursor bij openen van het rapport direct in dit zoekveld geplaatst worden. Een gebruiker kan dan snel een zoekopdracht ingeven in het meest gebruikte veld. Met Automatisch verversen wordt na het wijzigen van de waarde in het zoekveld het rapport direct opnieuw gegenereerd worden, zonder dat u eerst op Actualiseren moet klikken. Wilt u dat het rapport alleen gegenereerd wordt wanneer er een waarde is ingevuld in het zoekveld, dan vinkt u Verplicht aan. Dit veld heeft u niet tot uw beschikking wanneer u type Checkbox heeft gekozen. Een manier om parameters in het rapportbestand optioneel te maken, via de query-eigenschappen van de dataset: Veld Datumtraject heeft u alleen tot uw beschikking wanneer u type DateRange heeft gekozen. Vinkt u de optie aan, dan kunt u bij onderdeel Standaardwaarden een Datumtraject kiezen, zoals dit jaar of deze week. Zie verderop voor meer informatie Standaardwaarden U heeft de mogelijkheid om aan een zoekveld een standaardwaarde mee te geven. Zo n standaardwaarde vult u in op basis van een SQL-query. Allereerst geeft u de SQL Datasource op, dus de database waaruit de gegevens opgehaald moeten worden. Definieer de query in het veld SQL. Bijvoorbeeld: Standaard wordt het zoekveld gevuld met de geboortedatum van medewerker 1. De query wordt dan: SELECT geb_ldat FROM humres WHERE res_id=1 Copyright Eddon 2012 Pagina 21 van 34

22 Ook is het mogelijk om een parameter in de query op te nemen, bijvoorbeeld: SELECT geb_ldat FROM humres WHERE Het resultaat van deze query is dan afhankelijk van een ingegeven zoekwaarde. Wat er op de plek moet komen, definieert u bij SQL Parameters. In dit voorbeeld is de parameter humres.res_id. U kunt meerdere parameters gebruiken, die u kommagescheiden definieert. In de query plaatst u voor de eerste voor de tweede, enzovoort. Een parameter kan meerdere keren gebruikt worden in de query. Wanneer het zoekveld van type DateRange is, moet het resultaat twee kolommen bevatten. Het is mogelijk om parameterwaardes te gebruiken uit de volgende bronnen: Databasetabel Wordt het rapport bijvoorbeeld vanaf een medewerkerkaart opgestart, dan zijn alle gegevens van de betreffende medewerker beschikbaar uit databasetabel humres. Databasetabellen humres (medewerkers), cicmpy (relaties), items (artikelen), prproject (projecten) en absences (verzoeken) zijn beschikbaar per entiteit. Eerder vermelde query SELECT geb_ldat FROM humres WHERE met SQL-parameter humres.res_id vult het zoekveld voor met de geboortedatum van de medewerker waarop gerapporteerd wordt. Een ander voorbeeld is een rapport met twee parameters, waarbij het eerste door de medewerker aangemaakte verzoek wordt voorgevuld in het zoekveld. De query ziet er als volgt uit: SELECT TOP 1 id FROM absences WHERE AND syscreated ORDER BY syscreated ASC met bijbehorende SQL-parameters humres.res_id,humres.ldatindienst. Zoekvelden Het kan voorkomen dat een parameterwaarde niet gevuld wordt bij het opvragen van het rapport, bijvoorbeeld wanneer u een medewerkerrapport vanaf een relatiekaart opent. In dit geval krijgen alle parameters beginnend met humres. een NULL-waarde en levert het rapport geen resultaat op. U kunt dit oplossen door de parameter optioneel te maken met de query SELECT TOP 1 geb_ldat FROM humres WHERE is null) en SQL-parameter humres.res_id. Dit rapport zal nu alle medewerkers tonen. Parameters kunnen van elkaar afhankelijk worden gemaakt. Dit is mogelijk door middel van een prefix report. gevolgd door een parameternaam zoals in het rapport gedefinieerd staat. Bijvoorbeeld: U wilt zoeken op een contactpersoon van een gekozen relatie. Allereerst definieert u een parameter Relatie van type BrowseField en browser- Naam (zie paragraaf ) AccountAll. Zorg ervoor dat u Automatisch actualiseren aanvinkt. Definieer vervolgens een parameter Contactpersoon met bijvoorbeeld de query SELECT cnt_id, cnt_l_name, cnt_f_name, cnt_m_name FROM cicntp WHERE AND active_y=1 ORDER BY cnt_l_name met SQL-parameter report.relatie. Copyright Eddon 2012 Pagina 22 van 34

23 Gebruikersvariabelen Hardgecodeerd U kunt ook gegevens opvragen die afhankelijk zijn van de in Synergy ingelogde gebruiker, bijvoorbeeld alle relaties die aan hem gekoppeld zijn. De volgende gebruikersvariabelen zijn beschikbaar: env.securitylevel Beveiligingsniveau van de in Synergy ingelogde gebruiker. env.resourceid Medewerkernummer van de gebruiker waaronder de actie wordt uigevoerd. Er wordt rekening gehouden met het delegeren van medewerkers. env.realresourceid Medewerkernummer van de in Synergy ingelogde gebruiker die de actie uitvoert. env.customerid Relatienummer van de in Synergy ingelogd gebruiker, bijvoorbeeld via de customerportal. Wanneer een parameter geen databasetabel of gereserveerde prefix bevat, dan zal de ingevoerde waarde letterlijk worden overgenomen in de query. Bijvoorbeeld met de query SELECT fullname FROM humres WHERE met bijbehorende SQL-parameter 1013 wordt de volledige naam van de medewerker met nummer 1013 opgevraagd. In plaats van een SQL-query kunt u ook vaste Tekst invoeren als standaardwaarde. De ingevoerde tekst wordt dan letterlijk overgenomen naar het zoekveld. Een datum dient ingevoerd te worden als YYYY-MM-DD, dus bijvoorbeeld Is de parameter van type DateRange dan dient u twee waardes kommagescheiden op te geven, bijvoorbeeld , Een andere mogelijkheid voor een standaardwaarde is het gebruik van voorgedefinieerde variabelen in veld Voorgedefinieerd. U hoeft op deze waardes niet te zoeken, dus u kunt deze parameters verborgen maken voor de gebruiker. Zo n parameter dient dan slechts voor het meegeven van gegevens aan het rapport. U kunt bijvoorbeeld het rapport een titel geven op basis van het onderwerp waaronder het rapport is opgeslagen. Kies in het uitklapmenu een van de volgende opties: Reportname ReportDocumentID SynergyURL Username RealResourceID ResourceID CustomerID Fullname Securitylevel Het onderwerp van het document waaronder het rapportbestand is opgeslagen. Het nummer van het document waaronder het rapportbestand is opgeslagen. De URL van de Synergy-omgeving. Dit is bijvoorbeeld handig bij het gebruik van hyperlinks in het rapport. Deze URL is inclusief de docs -map, bijvoorbeeld: De network gebruikersnaam van de in Synergy ingelogde gebruiker. Medewerkernummer van de in Synergy ingelogde gebruiker die de actie uitvoert. Medewerkernummer van de gebruiker waaronder de actie wordt uigevoerd. Er wordt rekening gehouden met het delegeren van medewerkers. Relatienummer van de in Synergy ingelogd gebruiker, bijvoorbeeld via de customerportal. Volledige naam van de in Synergy ingelogde gebruiker. Beveiligingsniveau van de in Synergy ingelogde gebruiker. Copyright Eddon 2012 Pagina 23 van 34

24 Tot slot kunt u als standaardwaarde een Entiteit kiezen. Alle waarden van een entiteit uit de betreffende databasetabel kunnen in het zoekveld worden gevuld. Zo zijn voor medewerkerrapporten alle kolommen van databasetabel humres beschikbaar. Voor rapporten vanaf de relatiekaart kunt u de gegevens uit tabel cicmpy gebruiken. Roept u bijvoorbeeld vanaf een relatiekaart een rapport aan, dan kan het relatienummer via de waarde cmp_code aan een van de rapportparameters worden gekoppeld. Alleen bij het openen van het rapport vanaf een relatiekaart zal dit een waarde opleveren. Vanaf bijvoorbeeld een medewerkerkaart zal er geen waarde gevuld worden. Veld Datumtraject komt alleen beschikbaar wanneer u type DateRange heeft gekozen. Het datumtraject kunt u via deze instelling, mits Algemeen -veld Datumtraject is aangevinkt, voorvullen met een bepaald traject, bijvoorbeeld dit jaar of deze week Selectie Is de parameter van type Combobox of CheckBoxList, dan heeft u de mogelijkheid om een selectie mee te geven. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld kiezen uit een beperkt aantal verzoektypes, of hij kan één of meerdere statussen aanvinken. Selecteer de SQL Datasource, dus de database waaruit de gegevens voor de selectie opgehaald moeten worden. De query vult u in bij SQL. De query bestaat uit maximaal drie kolommen op de volgende manier: SELECT <waarde>, <titel>, <termid> FROM <tabel> De eerste en derde kolom zijn optioneel. De eerste kolom is de waarde die aan het rapport wordt doorgegeven. Als deze kolom niet wordt gebruikt, zal de titel als waarde gelden. Wordt er een derde kolom meegegeven, dan zal deze als TermID dienen. Hiermee kan een titel taalonafhankelijk worden opgesteld. Dit is eigenlijk alleen van toepassing wanneer een tabel ook een kolom termid heeft, anders worden er vreemde resultaten in uw rapport getoond. Bijvoorbeeld: De query SELECT displaychar, description, termid FROM ddtests WHERE tablename= pred AND fieldname= gender geeft het volgende resultaat: Copyright Eddon 2012 Pagina 24 van 34

25 In het rapport zal een checkboxlist er dan zo uitzien: Een voorbeeld waarbij in een combobox een lijst met kostenplaatsen als selectie wordt gebruikt, waarbij de kostenplaatscode als waarde aan het rapport wordt doorgegeven. De titel is tevens de kostenplaatscode: SELECT kstplcode FROM kstpl. Een ander voorbeeld waarbij het ID als waarde aan het rapport wordt doorgegeven en de code als titel voor de gebruiker zichtbaar is: SELECT id, kstplcode FROM kstpl. Ook bij onderdeel Selectie kunt u gebruik maken van parameters. Vul in dat geval veld SQL Parameters. Zie paragraaf voor meer informatie over het gebruik van parameters. Naast een query kunt u vaste Tekst aan de selectie meegeven. Een tekst stelt u als volgt op: <waarde>,<titel>,<termid>. Meerdere keuzeopties scheidt u met een puntkomma. De waarde is verplicht en wordt aan het rapport doorgegeven. Wanneer u geen titel meegeeft, zal de waarde als titel dienen. Met de termid kunt u de titel taalonafhankelijk maken. Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie over termen. Bijvoorbeeld: levert bijvoorbeeld het volgende selectielijstje: Copyright Eddon 2012 Pagina 25 van 34

26 Browser Onderdeel Browser komt alleen beschikbaar wanneer u de parameter type Browsefield of Multibrowser heeft gegeven. In dit onderdeel bepaalt uit welke gegevens er geselecteerd kunnenn worden na klikken op het loepicoon, bijvoorbeeld u kunt een keuze maken uit medewerkers of relaties. Kies, bij gebruik van Browsefield, in het uitklapmenu bij Naam het type zoekvenster dat voor de parameter van toepassing is, bijvoorbeeld Resource (medewerkers), Contact (contactpersonen) of Item (artikelen). In veld SQL wordt automatisch de query ingevuld die hoort bij de gekozen browser. Dit veld is NIET aan te passen. LET OP: Komen er parameters in de query voor bij DocumentCategory ), dan dient u deze voor een correcte werking over te nemen in veld SQL Parameters. Zie paragraaf op welke manier parameters gedefinieerd kunnen worden. Bij gebruik van Multibrowser heeft u geen Naam -veld. In het veld SQL dient u een SQL-query op te geven in de vorm: SELECT <waarde>, <titel>, <termid> FROM <tabel> ORDER BY <tabelkolom> De eerste kolom is de waarde die aan het rapport wordt doorgegeven. LET OP: Deze mag geen kolom zijn die in de database voorloopspaties bevat. Een voorbeeld hiervan is cmp_code uit de tabel cicmpy. Maak in dat geval gebruik van het ID in plaats van de code (bijvoorbeeld cmp_wwn ). De tweede en derde kolom zijn optioneel. Wordt er een derde kolom meegegeven, dan zal deze als TermID dienen. Hiermee kan een titel taalonafhankelijk worden opgesteld. Dit is eigenlijk alleen van toepassing wanneer een tabel ook een kolom termid heeft, anders worden er vreemde resultaten in uw rapport getoond. Let op dat u altijd een ORDER BY opneemt in de query. Bijvoorbeeld: De query SELECT res_id, fullname FROM humres ORDER BY res_id toont in de browser een lijst met volledige namen van de medewerkers. Eventueel kunt u nog een Selectie meegeven aan het te gebruiken zoekvenster, bijvoorbeeld alle relaties van een type klant, maar zonder de zogenaamde unknown debtor : c.cmp_type= C AND c.debnr <> Ook hier kunt u weer gebruik maken van parameters. LET OP: Wanneer in het SQL-veld al een parameter gedefinieerd staat dient u voor een nieuwe parameter in het selectieveld het opvolgende nummer te gebruiken, Copyright Eddon 2012 Pagina 26 van 34

27 4.8.5 Subrapporten koppelen Met een subrapport kunt u een tweede rapport weergeven naast het hoofdrapport. Dit subrapport is in principe op geen enkele manier gekoppeld aan het hoofdrapport en kan zelfs volledig andere gegevens tonen die niets met het hoofdrapport te maken hebben. U krijgt gewoon twee rapporten op één pagina te zien. In Report Builder voegt u een subrapport aan het RDL-rapportbestand toe middels Insert Subreport. Het subrapport slaat u eveneens als Synergy-document op onder een in Reporting Services actief documenttype. Klik in de rapportdefinitie in onderdeel Subrapporten op de knop Nieuw om een nieuw subrapport aan een rapport toe te voegen. De Naam van het subrapport moet identiek zijn aan de naam zoals in het RDLrapportbestand is gedefinieerd. In dit voorbeeld Voorbeeld subrapport. Koppel vervolgens het Synergy-document in veld Subrapport. Bij het importeren van de gegevens in het hoofdrapport wordt de naamgeving al automatisch correct overgenomen. Copyright Eddon 2012 Pagina 27 van 34

28 LET OP: Stel voor het subrapport ook een rapportdefinitie in en koppel dataset(s) en eventuele parameters Doorzoom rapporten koppelen In plaats van twee rapporten naast elkaar op dezelfde pagina tonen, kunt u ook vanuit een hoofdrapport doorzoomen naar een ander rapport. De gegevens in het tweede rapport zijn dan gekoppeld aan de gegevens uit het hoofdrapport. U kunt op die manier bijvoorbeeld in een hoofdrapport een overzicht weergeven van alle medewerkers. Wanneer u doorklikt op de medewerker, zie u vervolgens een rapport van alle verzoeken die gekoppeld zijn aan die medewerker. In Report Builder koppelt u een doorzoomrapport aan een hoofdrapport door met de rechter muisknop op een veld te klikken en te kiezen voor Properties. Ga naar Action en kies bij Enable as a hyperlink voor Go to report. Stel het rapport in en vergeet niet om relevante parameters toe te voegen. Sla het RDL-rapportbestand van het doorzoomrapport ook op als bijlage in een Synergy-document onder een bepaald type. Stel voor dit rapport een rapportdefinitie in en voeg betreffende datasets en parameters toe. Koppel het doorzoomrapport vervolgens aan het hoofdrapport door in de rapportdefinitie bij onderdeel Doorzoom rapporten te klikken op de knop Nieuw. Copyright Eddon 2012 Pagina 28 van 34

29 Ook hier geldt dat de Naam van het rapport identiek moet zijn aan de naam zoals in het rapport is gedefinieerd, in dit voorbeeld Voorbeeld doorzoomrapport. Koppel tot slot het rapportdocument bij Doorzoom rapport. Bij het importeren van de gegevens in het hoofdrapport wordt de naamgeving al automatisch correct overgenomen. Copyright Eddon 2012 Pagina 29 van 34

30 5 Bekende meldingen 5.1 DLL-bestanden geblokkeerd Bij het gebruik van de Reporting Services Integrator op een Windows 2008 R2 Server kan de volgende foutmelding verschijnen: Request for the permission of type 'System.Web.AspNetHostingPermission, System, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed., Application = WflSearch.aspx, Source = CSNOBWord.Extension, Function = Void AfterInit(), Stack = CSNOBWord.Extension.WflSearchWordMerge.AfterInit() Deze melding heeft ermee te maken dat Windows de DLL-bestanden van de Reporting Services Integrator heeft geblokkeerd. De DLL-bestanden van de Reporting Services Integrator vindt u in de Bin-map van de Synergy installatiemap: CSNobSrs.Core.dll CSNobSrs.Extension.dll CSNobSrs.Repository.dll Wanneer u in de eigenschappen van de DLL-bestanden (klik met de rechter muisknop op de bestanden en kies Eigenschappen ) de volgende melding ziet, dient u op Unblock te klikken om de DLL-bestanden te deblokkeren: 5.2 ASP.NET session has expired Wanneer u gebruik maakt van load balancing kan de volgende foutmelding verschijnen in de Event Logs van Windows. Event message: An unhandled exception has occured. [ ] Exception message: ASP.NET session has expired or could not be found [ ] Deze melding heeft er vaak mee te maken dat de session state op in process staat. Dit betekent dat iedere server zijn eigen sessie heeft. Copyright Eddon 2012 Pagina 30 van 34

31 Het Microsoft Reportviewer component maakt gebruik van.net caalbacks voor interactie binnen het rapport (bijvoorbeeld bij sortering). Bij zo n callback bestaat er een kans dat deze door een andere webserver wordt afgehandeld dan de webserver die de intiële call heeft afgehandeld. De oplossing voor dit probleem is het gebruik van een session state waarbij de sessie gedeeld is tussen de verschillende servers (bijvoorbeeld state server ). Meer informatie vindt u op: Copyright Eddon 2012 Pagina 31 van 34

32 6 Termen onderhouden Voor bouwstenen kunt u maatwerktermen opgeven voor onder andere label- en omschrijvingvelden. Tevens is er een veld Term ID aanwezig in de verschillende onderhoudschermen van de bouwsteen. Hierin vult u een nummer in. Dit nummer bepaalt de term die gebruikt moet worden voor het label of de omschrijving, maar dit bepaalt ook de taal waarin het label of de omschrijving verschijnt, afhankelijk van de taalinstellingen binnen Synergy. U kunt gebruik maken van termnummers die standaard in Synergy aanwezig zijn, maar u kunt ook eigen termen definiëren. Ook voor de onderhoudschermen van de bouwsteen zelf zijn termen gedefinieerd, welke u desgewenst kunt aanpassen voor de verschillende talen waaronder u Synergy gebruikt. Termen onderhoudt u in Synergy via Add-on Inrichting Termen: Zoeken. LET OP: Om termen te komen onderhouden heeft u functierecht 439 nodig. Door dit functierecht te koppelen aan bepaalde rollen en die rollen vervolgens te koppelen aan medewerkers, kunt u zelf bepalen wie er verantwoordelijk is voor het onderhouden van de termen. Na opnieuw inloggen kan de medewerker de termen verder onderhouden. Het volgende scherm wordt geopend: Copyright Eddon 2012 Pagina 32 van 34

33 Kies bij Taal de taal waarin de term voorkomt, vink eventueel Alle aan of geef een waarde in bij Termen, ID en/of Aangepast. Klik op Tonen (of Actualiseren ) om het overzicht van alle beschikbare termen te tonen die aan uw zoekcriteria voldoen. Open een term om wijzigingen aan te brengen. TIP: Over het algemeen zijn de maatwerktermen te vinden door te zoeken via het veld Aangepast met de optie Alle aangevinkt. 6.1 Nieuwe term toevoegen Klik op de knop Nieuw. Het veld ID is standaard ingevuld met een nieuw nummer. U kunt nu een nieuwe term aanmaken. Vul de term bij de gewenste taal in. Wanneer u op Bewaren klikt, zal de term automatisch in de overige velden gevuld worden. U kunt desgewenst ook per taalveld de term invullen in de betreffende taal. Wanneer u het nummer in het ID -veld aanpast en er bestaat al een term met dat nummer, dan zal die term weergegeven worden in de beschikbare talen zodra u de cursor in een van de taalvelden plaatst. U kunt nu desgewenst de termen per taal aanpassen. 6.2 Talen toevoegen Bij termen wordt uitgegaan van actieve talen bij medewerkers en contactpersonen en talen die zijn toegevoegd aan de databasetabel CSNobMnuLanguages. Desgewenst kunt u talen toevoegen voor het gebruik van de maatwerktermen. Ga naar Ad-on Inrichting Termen: Zoeken en kies een gewenste taal in het uitklapmenu bij Taal. Klik op Toevoegen. De nieuwe taal wordt aan alle aanwezige termen toegevoegd. U kunt nu bestaande termen zoeken en de nieuw toegevoegde taal vullen of nieuwe termen aanmaken in de nieuwe taal. Copyright Eddon 2012 Pagina 33 van 34

Installation & Configuration Contact Manager SE

Installation & Configuration Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s Hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Installation & Configuration Contact Manager SE Block:

Nadere informatie

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide Document Preview SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Quick Reference MS Reporting Services Integrator SE

Quick Reference MS Reporting Services Integrator SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Reporting Services Integrator SE

Nadere informatie

Add-on Maatwerkmenu SE. Installation & Configuration Guide

Add-on Maatwerkmenu SE. Installation & Configuration Guide Add-on Maatwerkmenu SE Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Marketing Add-on SE. Installation & Configuration Guide

Marketing Add-on SE. Installation & Configuration Guide Marketing Add-on SE Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

MS Outlook Add-on SE. User Guide

MS Outlook Add-on SE. User Guide MS Outlook Add-on SE User Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. User Guide

MS Word Merge Add-on SE. User Guide MS Word Merge Add-on SE User Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Installation & Configuration Solution Builder SE

Installation & Configuration Solution Builder SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s Hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Installation & Configuration Solution Builder SE Add-on:

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Installation & Configuration Custom Selector SE

Installation & Configuration Custom Selector SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s Hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Installation & Configuration Custom Selector SE Block:

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Serienummers worden met hun ID opgeslagen

Serienummers worden met hun ID opgeslagen Solution Builder SE : BSE101 Versie : 8.0.0.4818 Releasedatum : 10-03-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 ALGEMEEN Serienummers worden met hun ID opgeslagen Serienummers die aan entiteiten

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Add-on Maatwerkmenu. Installation & Configuration Guide

Add-on Maatwerkmenu. Installation & Configuration Guide Add-on Maatwerkmenu Installation & Configuration Guide 2017, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Versie 1.1 Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de Applicatiebeheerder 1 Inhoud INHOUD... 2 1. INTRODUCTIE... 3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Solution Builder Portal SE. Installation & Configuration Guide

Solution Builder Portal SE. Installation & Configuration Guide Solution Builder Portal SE Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Advanced Invoicing. User Guide

Advanced Invoicing. User Guide Advanced Invoicing User Guide 2016, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE Popsy Financials Overstap Access-MSDE 1 Inhoudstafel 1/17 1 Installatie van een MSDE server... 3 1.1 Microsoft SQL Express 2008... 3 1.2 Aanmaken van ODBC connectie naar de server... 9 1.3 Voorbereiding

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

International Business Check. User Guide

International Business Check. User Guide International Business Check User Guide Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook en evenmin worden

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Artikel software Behorende bij release vanaf 1 Datum

Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Artikel software Behorende bij release vanaf 1 Datum Portal User Guide 2017, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

MultiSafepay Payment plugin voor VirtueMart Copyright (C) 2011 multisafepay.com INLEIDING

MultiSafepay Payment plugin voor VirtueMart  Copyright (C) 2011 multisafepay.com INLEIDING MultiSafepay Payment plugin voor VirtueMart http://www.multisafepay.com Copyright (C) 2011 multisafepay.com INLEIDING Bedankt voor het downloaden van de MultiSafepay VirtueMart 2.0 plugin. In deze handleiding

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen The Nanny Personeel Lokaal inloggen Inleiding Binnen uw organisatie wordt gebruik gemaakt van The Nanny Personeel. The Nanny Personeel is een webapplicatie. Echter, in tegenstelling tot de meeste websites,

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Contact Connect

Gebruikershandleiding Contact Connect Gebruikershandleiding Contact Connect Inleiding... 2 Introductie... 2 Installeren en in gebruik nemen van Contact Connect... 3 Downloaden... 3 Installeren... 3 Inloggen... 3 Contact Connect Configuratie...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Inhoudsopgave - Inleiding Pagina 3 - Server installatie Pagina 4 - Server installatie Update Pagina 9 - Administrator installatie/update Pagina 10 - Cliënt

Nadere informatie

Custom Selector SE. Installation & Configuration Guide

Custom Selector SE. Installation & Configuration Guide Custom Selector SE Installation & Configuration Guide 2017, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Handleiding AVANCE Service desk. (ticketing portal)

Handleiding AVANCE Service desk. (ticketing portal) Handleiding AVANCE Service desk (ticketing portal) 1 Inleiding 1 De Avance service desk is beschikbaar voor het verhelpen van storingen, het dagelijks beheer en ondersteuning bij het gebruik van computers.

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

uw inloggegevens de procedure bij het inloggen in Teleboekhouden 7.2 het beheer van het gebruikersaccount

uw inloggegevens de procedure bij het inloggen in Teleboekhouden 7.2 het beheer van het gebruikersaccount Met de overgang naar Visma Teleboekhouden 7.2 is de inlogprocedure gewijzigd. Er wordt gebruik gemaakt van een OpenID van OpenID-provider Fidesque. Deze wijziging heeft gevolgen voor: uw inloggegevens

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Document Preview SE. User Guide

Document Preview SE. User Guide Document Preview SE User Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten RTE Handleiding Publiceren Documenten Datum: December 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Aan de slag 3 2.1. Het opstarten van de applicatie 3 2.2. WebHare Applicaties 3 2.3. De RTE applicatie 3 3.

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Installatie Groeps Login app

Installatie Groeps Login app Installatie Groeps Login app Inleiding Deze handleiding bestaat uit twee delen: 1. Voor de systeembeheerder: technische installatie van de Groeps Login app 2. Voor de systeembeheerder of gebruiker: installatie

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 1 Document status Datum Auteur Versie Status 12-06-2008 H.A.M. van Korven 0.1 Concept 06-11-2008 K. Kaptein 1.0 Concept 08-11-2008

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on. User Guide

MS Word Merge Add-on. User Guide MS Word Merge Add-on User Guide 2016, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Plaats de koppeling op de juiste locatie (zie 3.2) Activeer de outlook koppeling (zie 3.3)

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Portal. Eekels Elektrotechniek

Gebruikershandleiding Portal. Eekels Elektrotechniek Gebruikershandleiding Portal Eekels Elektrotechniek Inhoudsopgave 1 Installatie gebruikerssoftware... 3 1.1 Installatie Citrix Receiver... 5 2 Aanmelden op de Portal... 6 2.1 Werkwijze... 6 3 Extra instellingen

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Als deelnemer aan de kunstroute kunt u uw kunstaanbod presenteren op de website van kunst in

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

TOOL MJOB HANDLEIDING

TOOL MJOB HANDLEIDING TOOL MJOB HANDLEIDING Tool MJOB Handleiding Tool MJOB Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden René Tijssen Postbus 20014, 2500 EA Den Haag Abonnementen

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

Ordina VSM Customer Portal

Ordina VSM Customer Portal Ordina VSM Customer Portal Waarom gebruik maken van een Customer Portal U wilt de voortgang van uw meldingen (verstoringen / vragen) voor uw beheercontract(en) via een internetportaal kunnen inzien. Eventueel

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie