Macromedia Dreamweaver 8 - PHP5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Macromedia Dreamweaver 8 - PHP5"

Transcriptie

1 Macromedia Dreamweaver 8 - PHP5 Ontwerpen van webapplicaties met PHP en MySQL Versie maart 2007 Adobe, Macromedia, Dreamweaver, UltraDev, Fireworks, Flash, Contribute, FlashPaper en FreeHand zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle overige handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Speciale dank aan Lieve en Guy voor hun meer dan gewaardeerde medewerking. 1

2 Verhaert, Patrick Macromedia Dreamweaver 8 - PHP / Patrick Verhaert; Geel: Campinia Media vzw, 2007; 445 p; index; 25 cm; gelijmd. ISBN: ; NUGI 854; UDC ; Wettelijk depot België: D/2007/3941/5 Campinia Media vzw Kleinhoefstraat 4 B 2440 GEEL (Belgium) Tel.: (+32) 014/ Fax: (+32) 014/ URL: <www.campiniamedia.be> Copyright 2007: No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, print, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoud 1 Introductie Historiek Voorkennis Conventies Systeemvereisten Microsoft-Windows Mac-OS De helpfunctie Extensies Dreamweaver updates Links Statische en dynamische websites Statische vs. dynamische websites Statische webpagina's Statische website Dynamische webpagina's Dynamische website of Webapplicatie Ondersteunde servermodellen in Dreamweaver PHP Active Server Pages (ASP) ASP.NET Java Server Pages (JSP) ColdFusion Apache, PHP en MySQL installeren Productieserver (live server) en testserver Verborgen map of subdomein op de productieserver Lokale testserver Externe testserver Testomgeving installeren op Windows (WAMP) WAMP5 installeren WAMP5 starten en stoppen Pagina's openen vanaf een ander toestel binnen het netwerk Microsoft IIS en Apache samen gebruiken Testomgeving installeren op Mac OSX (MAMP) MAMP installeren MAMP configureren Pagina's openen vanaf een ander toestel binnen het netwerk MAMP opwaarderen en wissen Een geschikte productieserver zoeken Bronnen Alias onder Apache Map binnen de rootfolder Map buiten de rootfolder toegankelijk maken Een alias toevoegen vanuit WAMP Een alias (symlink) toevoegen vanuit MAMP Inhoud - 3

4 4.3 Default homepage en Directory Browsing Lesmateriaal bij dit handboek Lesmateriaal installeren op PC Lesmateriaal installeren op Macintosh Bronnen Dynamische website definiëren Een alias of Symlink toevoegen aan de testserver Nieuwe website definiëren in Dreamweaver Local info Remote info Testing Server URL Prefix testen Connecteren met de testserver Nieuwe PHP-pagina aanmaken in Dreamweaver Live Data view Preview in Browser Rechtstreeks openen in een browser Live Data view Inleiding tot PHP Syntaxis PHP-delimiters Opdracht Commentaar Het configuratiebestand php.ini Foutafhandeling Variabelen Variant Soorten variabelen Arrays Echo() en print() Operatoren Rekenkundige operatoren Vergelijkende operatoren Logische operatoren String operatoren Voorwaardelijke instructies If-else Opdracht Opdracht Verkorte if-else notatie Lussen For While do-while Foreach Functies Scoop van variabelen Globale variabelen Dreamweaver 8 - PHP5

5 Server Side Include Bronnen Formulieren en superglobals Formulieren Datatype controleren en converteren Datatype controleren Datatype converteren Superglobal variabelen $_GET Opdracht $_POST Opdracht $_SERVER en $_ENV $_COOKIE $_SESSION Een sessie starten Session_id en timeout Een sessievariabele aanmaken Waarde van een sessievariabele uitlezen Sessievariabelen wissen Een sessie beëindigen Login met sessievariabelen Isset() Variabelen: een vergelijkend overzicht Bronnen Ingebouwde PHP functies Overzicht van PHP functies Officiële PHP website Code Hints in Dreamweaver String functies Bepaal het aantal karakters in een string Zet een string om in hoofdletters/kleine letters Selecteer een aantal karakters in een string Verwijder spaties vooraan en achteraan een string Converteer een string naar een array Converteer een array naar een string Vervang één of meerdere karakters in een string Bepaal de positie van een sequentie binnen een string Vergelijk twee strings met elkaar MD5 en SHA-1 hash Magic quotes Zet alle elementen in een willekeurige volgorde Array functies Bepaal het aantal elementen in een array Sorteer een array Wis het laatste element in een array Voeg één of meerdere elementen toe aan een array Zet alle elementen in een willekeurige volgorde Inhoud - 5

6 8.4 Mathematische functies Getallen afronden Genereer een willekeurig getal Bepaal de absolute waarde van een getal Getallen formatteren Datum en tijd functies Huidige datum en tijd weergeven Datum en tijd formatteren als een string Datum en tijd formatteren als een string, volgens de lokale settings Bepaal de UNIX timestamp voor een bepaalde datum Bepaal de UNIX timestamp van een tekstuele datumomschrijving Tijdzone uitlezen en aanpassen Datum en getallen vertalen Definieer lokale informatie Formatteer een datum volgens de lokale settings Formatteer een getal volgens de lokale settings Reguliere expressies Basissyntaxis van reguliere expressies Letterlijke waardes of literals Metatekens Groepen en ranges Een combinatie van bepaalde karakters Een string valideren met een tekstpatroon Headerinformatie aanpassen Een pagina doorverwijzen Een pagina niet cachen Het contenttype aanpassen De niet-verwerkte broncode tonen Output bufferen Opdrachten Welkom bij PHP Maak de som De maaltafel Dobbelen Wiskundige bewerkingen Paswoordgenerator Pagina-inhoud wijzigen in functie van de tijd Rijksregisternummer Zoekmachines Bronnen Apache en PHP configuratie via.htaccess Dreamweaver configureren PHP eigenschappen aanpassen Gepersonaliseerde foutpagina's Bestandsindex uitschakelen Bestanden uit de index verwijderen De inhoud van een bestand afschermen Alternatieve startpagina Gebruikers blokkeren Dreamweaver 8 - PHP5

7 9.9 Hotlinks blokkeren Paswoordbeveiliging htaccess en password.txt overzetten naar de productieserver Bronnen Server behaviors Een Server Behavior zonder parameters aanmaken Een Server Behavior met parameters aanmaken Toepassing Een Server Behavior bewerken en/of wissen Uw persoonlijke Server Behavior verspreiden BewaarCookie.mxi BewaarCookie.htm BewaarCookie.edml BewaarCookie_block1.edml BewaarCookie.mxp-bestand aanmaken BewaarCookie.mxp installeren BewaarCookie.mxp verspreiden Samenvatting Extra Server Behaviors downloaden en installeren Bronnen MySQL Database server Tabellen Primaire sleutel Database normalisatie Externe of secundaire sleutel Referentiële integriteit Kolommen indexeren Datatypen in MySQL Getallen Strings Datum en tijd Binaire data Voorgedefinieerde waardes Booleaanse waardes GUI's voor MySQL MySQL Administrator en MySQL Query Browser Gebruikers beheren vanuit MySQL Administrator Een nieuwe gebruiker aanmaken op Windows Een nieuwe gebruiker aanmaken op Mac Een nieuwe database aanmaken Relaties leggen tussen tbl_boeken en tbl_auteurs Gebruiker koppelen aan de database Gegevens manueel invullen Gegevens importeren Een database exporteren Database wissen phpmyadmin Een nieuwe database aanmaken Inhoud - 7

8 Gegevens manueel invullen Gegevens importeren Relaties leggen tussen tbl_boeken en tbl_auteurs Gebruiker koppelen aan de database Een database exporteren De database overbrengen naar de productieserver Besluit Bronnen Inleiding tot SQL Virtuele map toevoegen aan de testserver Nieuwe website definiëren in Dreamweaver De database importeren Over de database De databaseconnectie Alle records uit een tabel tonen (SELECT) SQL-instructie In Dreamweaver Records sorteren (ORDER BY) SQL-instructie In Dreamweaver Specifieke kolommen uit een tabel selecteren SQL-instructie In Dreamweaver Een recordset filteren op één criterium (WHERE) SQL-instructie In Dreamweaver Een recordset filteren via een zoekopdracht Een recordset filteren op meerdere criteria Gegevens aan de database toevoegen (INSERT) SQL-instructie In Dreamweaver Gegevens aanpassen (UPDATE) SQL-instructie In Dreamweaver Gegevens uit de database verwijderen (DELETE) SQL-instructie In Dreamweaver Gegevens uit twee tabellen samenvoegen (JOIN) SQL-instructie In Dreamweaver Views in MySQL In Dreamweaver Besluit Bronnen Webapplicatie: boekengids De database vernieuwen De templates Live Data view Dreamweaver 8 - PHP5

9 13.4 Het publieke gedeelte van de website Overzichtspagina boeken (index.php) Detailpagina boeken (detail.php) Het administratieve gedeelte van de website Overzichtspagina (index.php) Een nieuwe auteur toevoegen (auteurs/index.php) Een auteur bewerken (auteurs/bewerk.php) Een auteur wissen (auteurs/wis.php) Een nieuw boek toevoegen (boeken/index.php) Een boek bewerken (boeken/bewerk.php) Een boek wissen (boeken/wis.php) De loginpagina (admin/login.php) Pagina's beveiligen Logout (logout.php) Website verder optimaliseren via SSI De website overbrengen naar de productieserver Extra functionaliteit toevoegen Bronnen Werken met Virtuele map toevoegen aan de testserver Nieuwe website definiëren in Dreamweaver SMTP-server Open relay Relay Authenticated Relay PHP configureren Php.ini configureren voor Windows Php.ini en SMPT-server configureren voor OSX Besluit De functie mail() Eenvoudig mailscript Meerdere geadresseerden toevoegen Mail headers De afzender wijzigen Cc en Bcc Prioriteit toekennen Opdracht met HTML-opmaak Een multipart snippets Scriptbeveiliging Form spoofing header injectie Server-side form validatie Opdracht Form processor Bronnen Inhoud - 9

10 15 Webapplicatie: mailinglijst De database importeren Over de database De templates Het publieke gedeelte van de site Registratie nieuwe gebruiker (subscribe.php) Verzend registratie (subscribezend.php) Bevestiging nieuwe gebruiker (subscribebevestig.php) Bevestiging nieuwe gebruiker (subscribebevestigok.php) Gebruiker uitschrijven (unsubscribe.php) Gebruiker wissen uit de database (unsubscribewis.php) Het administratieve gedeelte van de site Overzichtspagina (admin/index.php) Overzicht actieve gebruikers (admin/actief.php) Gebruikers wissen (admin/wis.php) Overzicht niet-actieve gebruikers (admin/nietactief.php) Mailing aanmaken (admin/mailing.php) Mailing verzenden (admin/zenden.php) Loginpagina (admin/login.php) Pagina's beveiligen Logoutpagina (admin/logout.php) Formulieren en mailscripts beveiligen Mogelijke uitbreidingen De website overbrengen naar de productieserver Bronnen XML en Server-Side XSLT Virtuele map toevoegen aan de testserver Nieuwe website definiëren in Dreamweaver De templates en include bestanden Inleiding XML Wat betekent XML? Structuur van een XML-document Well-formed en Valid XML Inleiding XSL Client-Side XSLT vs. Server-Side XSLT Een eenvoudige XSL Transformatie XSLT proloog xsl:template en xsl:value-of XPath expressies xsl:for-each Sorteren (xsl:sort) XPath operatoren XPath functies Dynamische HTML-attributen index.php en pers_tabel.xsl koppelen Inleiding RSS Feeds RSS versies RSS varianten Soorten nieuwslezers Dreamweaver 8 - PHP5

11 16.9 RSS verwerken in een webpagina Opdrachten Fireworks TechNotes itunes Feed generator Bronnen Webapplicatie: opleidingscentrum Virtuele map toevoegen aan de testserver Nieuwe website definiëren in Dreamweaver De database importeren Over de database De templates Opleidingen Overzichtspagina opleidingen (opleiding/index.php) Detailpagina opleidingen (opleiding/detail.php) Inschrijvingsformulier (opleiding/inschrijven.php) Formulier verzenden (opleiding/zend .php) Logout Docenten Loginpagina voor docenten (docent/login.php) Cookie bewaren (docent/setcookie.php) Persoonlijke gegevens van een docent (docent/index.php) Paswoord resetten (docent/resetpaswoord.php) Nieuw paswoord verzenden via (docent/zendpaswoord.php) Paswoord wijzigen (docent/wijzigpaswoord.php) Pagina's beveiligen Personeel Loginpagina voor personeelsleden (personeel/login.php) Overzichtpagina voor personeelsleden (personeel/index.php) Overzichtpagina opleidingen (personeel/opleidingen/index.php) Een opleiding bewerken of wissen (personeel/opleidingen/bewerk.php) Een nieuwe opleiding toevoegen (personeel/opleidingen/nieuw.php) Een docent bewerken of wissen (personeel/docent/bewerk.php) Een nieuwe docent toevoegen (personeel/docent/nieuw.php) Opdracht Index Inhoud - 11

Adobe Dreamweaver CS4 - PHP5

Adobe Dreamweaver CS4 - PHP5 Adobe Dreamweaver CS4 - PHP5 Ontwerpen van webapplicaties met PHP en MySQL Versie 1.0 - Januari 2009 Adobe, Macromedia, Dreamweaver, Fireworks en Flash zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Macromedia Dreamweaver 8 - ASP

Macromedia Dreamweaver 8 - ASP Macromedia Dreamweaver 8 - ASP Ontwerpen van webapplicaties met ASP en Access Versie 1.1 - juni 2006 Adobe, Macromedia, Dreamweaver, UltraDev, Fireworks, Flash, Contribute, FlashPaper en FreeHand zijn

Nadere informatie

Access 2002. Gevorderden (SQL server) Roger Frans. met cd-rom

Access 2002. Gevorderden (SQL server) Roger Frans. met cd-rom Access 2002 Gevorderden (SQL server) Roger Frans met cd-rom campinia media Frans, Roger Access 2002 gevorderden (SQL) / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2003; 212 p; index; 29 cm; gelijmd. ISBN:

Nadere informatie

Access 2000 gevorderden

Access 2000 gevorderden Access 2000 gevorderden met cd-rom campinia media Roger Frans Frans, Roger Access 2000 - gevorderden / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2000; 270 p; index; 29 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1124.1; NUGI

Nadere informatie

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher. Frans, Roger Windows XP gevorderden / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2003; 256 p; index; 24 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1155.1; NUGI 854; UDC 681.3.06 Wettelijk depot België: D/2003/3941/1 Campinia

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Word 2010 1/3. Roger Frans. met cd-rom. campinia media vzw

Word 2010 1/3. Roger Frans. met cd-rom. campinia media vzw Word 2010 1/3 Roger Frans met cd-rom campinia media vzw Frans, Roger Word 2010 1/3 / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2010; 246 p; index; 25 cm; gelijmd. ISBN: 97890356.1253.2; NUGI 854; UDC 681.3.06

Nadere informatie

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2.

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2. 1 Cursus PHP & MySQL Informaticaprojecten Bachelor Toegepaste Informatica academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2 Groep D fenex Cursus PHP & MySQL Voorwoord Deze cursus PHP & MySQL werd opgesteld

Nadere informatie

PHP. Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 2012. Versie: September 2012. Website: http://webdesign.pindanet.be

PHP. Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 2012. Versie: September 2012. Website: http://webdesign.pindanet.be PHP Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 202 Versie: September 202 Website: http://webdesign.pindanet.be U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw,

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel succes bij het programmeren. Ik hoop dat u net zoveel plezier beleeft van PHP als ik!

Voorwoord. Ik wens u veel succes bij het programmeren. Ik hoop dat u net zoveel plezier beleeft van PHP als ik! Voorwoord Voor u ligt mijn inmiddels vierde boek over PHP: het Handboek PHP 5.3. Bijna tien jaar geleden begon ik te schrijven over PHP. Intussen is er veel veranderd in het PHP-landschap. Alles is voornamelijk

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. Drupal7

ACADEMIC SERVICE. Drupal7 ACADEMIC SERVICE Drupal7 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Inleiding tot het algemeen boekhouden

Inleiding tot het algemeen boekhouden Inleiding tot het algemeen boekhouden campinia media Marieke Van Beylen Van Beylen, Marieke Inleiding tot het boekhouden / Marieke Van Beylen; 5 de druk, september 2004 Geel: Campinia Media vzw, 1998;

Nadere informatie

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7 CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE Product Versie: 4.7 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Beschikt over 6 2 Met behulp van de Cellica database op de desktop 7 2.1 Profiel Manager 7 2.1.1 Profiel toevoegen 8.

Nadere informatie

Trainingen 2011/2012 -- - Postbus 235 6710 BE Ede tel: 088-88 00 700 info@imatica.nl

Trainingen 2011/2012 -- - Postbus 235 6710 BE Ede tel: 088-88 00 700 info@imatica.nl Trainingen 2011/2012 -- - Postbs 235 6710 BE Ede tel: 088-88 00 700 info@imatica.nl . Crystal Reports Trainingen Crystal Reports TrainingenCrystal Reports Trainingen Crystal Reports is de wereldstandaard

Nadere informatie

BUREAUTICA- EN INFORMATICA- OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES

BUREAUTICA- EN INFORMATICA- OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES BUREAUTICA- EN INFORMATICA- OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES ABSTRACT De hogeschool biedt aan bedrijven en andere organisaties opleidingen aan in een aantal informatica-domeinen. In deze

Nadere informatie

Voorwoord 1. Voorwoord

Voorwoord 1. Voorwoord Voorwoord 1 Voorwoord Naar aanleiding van vele PHP gerelateerde vragen en het ontbreken van een duidelijke on line Nederlandse beginnershandleiding, heb ik in december 2007 besloten om zo n handleiding

Nadere informatie

TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding

TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding Versie 3.0.20 Eigendomsrecht Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten berust bij Tripolis. Vermenigvuldiging

Nadere informatie

Updates van deze cursus kunnen gevonden worden op de website http://www.ideabox.be/webdesign

Updates van deze cursus kunnen gevonden worden op de website http://www.ideabox.be/webdesign Updates van deze cursus kunnen gevonden worden op de website http://www.ideabox.be/webdesign Niets uit deze cursus mag worden overgenomen zonder toestemming van de auteur. Datum van deze versie: 12/11/2004

Nadere informatie

Victor Peters. Basiscursus PHP 6. en MySQL

Victor Peters. Basiscursus PHP 6. en MySQL Victor Peters Basiscursus PHP 6 en MySQL Inhoud Inleiding 1 Hoofdstuk 1 Aan de slag met PHP 3 1.1 In dit hoofdstuk 3 1.2 Webserver en browser 3 1.3 HTML, Ajax, XML, CSS en JavaScript 4 1.4 WordPress, Joomla

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Webontwikkelaar. TSO 3 Modulair. Studiegebied Grafische Technieken

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Webontwikkelaar. TSO 3 Modulair. Studiegebied Grafische Technieken VSKO Leerplan OPLEIDING Webontwikkelaar TSO 3 Modulair Studiegebied Grafische Technieken Goedkeuringscode: 06-07/1697/N/G 1 maart 2007 Inhoudstafel 1 OPLEIDING: WEBONTWIKKELAAR... 6 1.1 Organisatie...

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Webontwikkelaar. TSO 3 Modulair. Studiegebied Grafische Technieken

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Webontwikkelaar. TSO 3 Modulair. Studiegebied Grafische Technieken VSKO Leerplan OPLEIDING Webontwikkelaar TSO 3 Modulair Studiegebied Grafische Technieken Goedkeuringscode: 06-07/1697/N/G 1 maart 2007 Inhoudstafel 1 OPLEIDING: WEBONTWIKKELAAR... 6 1.1 Organisatie...

Nadere informatie

JOOMLA 3.x. Content Management System (CMS) Online webdesign m.b.v. Joomla. Carl Maegerman www.lesgever.be

JOOMLA 3.x. Content Management System (CMS) Online webdesign m.b.v. Joomla. Carl Maegerman www.lesgever.be JOOMLA 3.x Content Management System (CMS) Online webdesign m.b.v. Joomla Carl Maegerman www.lesgever.be INHOUDSOPGAVE 1 WAT IS JOOMLA?... 5 1.1 WAT IS EEN CMS... 5 1.2 WAAROM JOOMLA GEBRUIKEN... 5 2 WEBSITE

Nadere informatie

INSTALLEREN: WEC StartPakket

INSTALLEREN: WEC StartPakket wec_starter_install INSTALLEREN: WEC StartPakket Extensie Sleutel: wec_start_install Copyright 2005-2008, Christian Technology Ministries International Inc. http://www.ctmiinc.org Auteur: Web-Empowered

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie